Esettanulmány. Pénzintézet 14 telephelyének összekötése IKEv2 IPSec VPN-nel, redundáns központtal 1.1 verzió

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esettanulmány. Pénzintézet 14 telephelyének összekötése IKEv2 IPSec VPN-nel, redundáns központtal 1.1 verzió 2012.11.10."

Átírás

1 Esettanulmány Pénzintézet 14 telephelyének összekötése IKEv2 IPSec VPN-nel, redundáns központtal 1.1 verzió Készítette Tel.: 23/ Fax: 23/ Web:

2 2. oldal Ügyfél: pénzintézet (nem kiadható). Cél: A pénzintézetnek egy ide vonatkozó, hatályos törvénynek való megfelelés végett két, egymástól távol lévő adatközpontot kell kialakítania és meg kell teremtenie a másodlagos központ használatának feltételeit katasztrófa helyzetben. Háttér: Jelen esettanulmányban leírt projekt megvalósítása előtt a dolgozók a központban lévő terminálszerveren keresztül használták a munkájukhoz szükséges alkalmazásokat. A 13 fiókiroda és a központ drága és - még a terminálszerveres környezethez képest is - lassú bérelt vonalakkal volt összekapcsolva. A szerverpark elavult. A teljes célt két lépésben kívánja a pénzintézet elérni. Először a hálózati infrastruktúrát kell kialakítani, majd a terminálszerveres munkakörnyezet megtartásával a meglévő szerverfarm modernizálása, a másodlagos központban új szerverfarm kialakítása, a két szerverfarm adatai szinkronizációjának és mentésének megteremtése a feladat. A szerverfarmok kialakításakor virtualizációs technológiát használnak. Jelen esettanulmány csak az első lépés megvalósítását mutatja be, mivel a második e dokumentum írásakor még folyamatban van. Feladat: pénzintézet 12 fiókirodájának és 2 központjának összekötése VPN 1 -en úgy, hogy a megoldás katasztrófa helyzet esetén tegye lehetővé, hogy a fiókirodák a tartalék központot elérve tovább dolgozhassanak. Megvalósítás Internet hozzáférés A meglévő szolgáltató nem tudta a bérelt vonalas összeköttetést a két-központos kialakítás kezelésére képessé tenni, ezért egy, az új környezetnek megfelelő és költséghatékony szolgáltatást kellett választani a 14 telephely összekötésére. A pénzintézet a fiókirodáinál elérhető Internet szolgáltatók (ISP-k: Internet Service Provider-ek) által kínált szolgáltatások vizsgálata, illetve ezeknek a szakembereink által az új környezet kialakítására vonatkozó tanulmánnyal való összevetése alapján kötött szerződést a kiválasztott Internet szolgáltatóval. (E tanulmány többek között tartalmazta az igényelt sávszélességeket minden telephely esetében, mind normál, mind katasztrófa helyzetben, mind a fiókiroda-központ, mind a központ-fiókiroda irányban.) 1 VPN: Virtual Private Network.

3 3. oldal Mivel a központokba 4 Mbps-os kapcsolat volt szükséges és 2 Mbps-osnál nagyobb sávszélességű bérelt vonalat nem szoktak a szolgáltatók adni, a kívánt sávszélesség pedig ADSL 2 -lel nem szolgálható ki, ezért vagy nagyon drága berendezést és külkapcsolatot (pl. E3) kellett volna a központokba venni, vagy 2 db 2 Mbps-os bérelt vonalat, amit olcsóbb berendezéssel is le lehet kezelni. Szakembereink és a kiválasztott Internet szolgáltató is ezt javasolta. A fiókirodáknak 4 Mbps/256 kbps (letöltési/feltöltési) ADSL, a központoknak 2 2 Mbps (full duplex) bérelt vonali Internet kapcsolata lett. Végberendezések Az Internet kapcsolatokhoz igazodva - több gyártó megoldásai közül a pénzintézet a Juniper Networks által gyártott Secure Services Gateway termékek mellett döntött. Ezek ugyanis az Internet- és VPN-kapcsolat megteremtése mellett fejlett tűzfalfunkciókkal védik a telephelyeket. A fiókirodákban telepített SSG-5-SB modelleket közvetlenül ADSL modemre, a központokba kerülő SSG-20-SH modelleket pedig közvetlenül bérelt vonali modemre kötve, külön router nélkül kialakítható volt a hálózat. A központi tűzfalak a bérelt vonali soros kapcsolatban DTE (Data Terminal Equipment, adatvég-berendezés), vagy DCE (Data Circuit-terminating Equipment, adatáramkör-végződtető berendezés) szerepet tölthetnek be, melyet az összekötő kábelnek a nem a tűzfalhoz csatlakozó vége határoz meg. Jelen projektben az adott topológiában általában használatos, és a szolgáltató által kért DTE változatú kábelt használtunk. A központi tűzfalak a bérelt vonali modemekhez szinkron soros modulok és X.21-es DTE kábelek segítségével csatlakoznak. Mivel mindegyik központ 2 db 2 Mbps-os, X.21-es interfészű modemen keresztül kapcsolódik az Internetre, ezért ehhez illeszkedve 2 2 db modul és 2 2 db X.21-es kábel lett telepítve. 2 ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line.

4 4. oldal Topológia A központokban lévő Internet csatlakozás 2 db 2 Mbps-os bérelt vonalát multilink PPP 3 technológiával egyetlen virtuális vonallá fogtuk össze. A multilink PPP technológia egyrészt egy virtuális, 4 Mbps-os vonalat hoz létre, így az alkalmazások számára nagyobb látható sávszélességet biztosít, mint külön-külön a fizikai vonalak. Másrészt képes a két fizikai vonal között terheléselosztásra, azaz, ha az egyik terhelt, akkor a másikon továbbítja az adatot. Ezen túl pedig hibatűrést is biztosít, hiszen az egyik fizikai vonal kiesése esetén néhány másodpercen belül minden forgalmat átterel a megmaradt fizikai vonalra. A rendszer további redundáns eleme, hogy a fő központ mellett létezik egy tartalék központ is, ami a kettőzött szerverpark létrehozását követően alkalmas a fő központ kiesése esetén annak szerepét átvenni. A meglévő rendszerben a különféle partnerek által nyújtott szolgáltatások elérését biztosító Extranet hálózathoz egy 64 kbps-os bérelt vonalon (az Extranet hálózatot üzemeltető cég tulajdonában és kezelésében lévő, de pénzintézetnél üzemelő router segítségével) csatlakozott a központ. E kapcsolaton keresztül lehetett Internetezni is. Ez a kapcsolat az új hálózati kialakításban is megmaradt. Ugyanakkor a központokban (a 2. lépés során) telepítendő szerverek hatékony frissítéséhez nem elegendő a 64 kbps-os bérelt vonal. Ezért a szervereknek a központok újonnan kiépítendő 2 2 Mbps-os Internet csatlakozásán át kell elérniük a frissítésekhez szükséges oldalakat. Ezen kapcsolatok biztonságát az új infrastruktúra kialakítása során szállított SSG-20-SH tűzfalak biztosítják. A szerverek új infrastruktúrán keresztüli Internet elérésének biztonságát növeli, hogy az alap tűzfal funkciókat kiegészítettük a tűzfalakon külön licencekkel aktivált behatolás elhárító (Deep Inspection) megoldással. A topológia - habár a megvalósított rendszer támogatná, de - pénzintézet elvárásai alapján úgy lett kialakítva, hogy a fiókirodák dolgozói sem a saját Internet csatlakozásukon (split tunnel), sem a központén keresztül (tunnel all) nem Internezhetnek. Ráadásul a fiókirodák csak a központtal kommunikálhatnak, egymással - bár a megvalósításban használt eszközök ezt is lehetővé tennék - nem. 3 PPP: Point-to-Point Protocol.

5 5. oldal A rendszer rendelkezésre állását tovább lehetne növelni, ha mindegyik telephely rendelkezne tartalék Internet kapcsolattal. Jelenleg ugyanis, ha bármelyik telephely (akár fiókiroda, akár központ) Internet kapcsolata meghibásodik, akkor nem tudja ellátni feladatát (nem éri el a központ IT-erőforrásait, vagy nem teszi azokat elérhetővé a fiókirodáknak). Ha azonban lenne tartalék vonal, akkor ilyenkor arra áttérve zavartalanul folyhatna tovább a munka. A telepített tűzfalak egy ilyen topológia kialakítására lehetőséget adnak, csak a tartalék vonalakat kellene beszerezni és a tűzfalakat átkonfigurálni. A kiépített rendszer topológiája

6 6. oldal Ahogy a fenti ábrán látható, az új infrastruktúrában az eddigi egyik fiókirodát kinevezték tartalék központnak. Normál működés esetén a többi fiókirodához hasonlóan ez is a fő központhoz csatlakozik. Katasztrófa helyzetben azonban átveszi a fő központ szerepét és a fiókirodák hozzá kapcsolódnak. Mivel az Extranet csak a fő központhoz csatlakozik, ezért katasztrófa helyzetben nem érhető el, de ez a pénzintézettől katasztrófa helyzet esetén megkövetelt működést nem akadályozza. A fentiekben bemutatott kialakítás hátrányai: Mivel egyik helyszínen sincsen tartalék külkapcsolat, ezért a pénzintézet IT-rendszerének folyamatos működése csak akkor biztosított, ha a fiókirodák és a központok külkapcsolatai működnek. Ráadásul a katasztrófa helyzetben történő munkavégzés is csak akkor lehetséges, ha a fiókirodák és a tartalék központ külkapcsolatai működnek. Ha olyan szerencsétlen eset fordulna elő, hogy mind a két központ külkapcsolata egyszerre hibásodik meg, akkor a fiókirodák addig nem tudnak számítógép-hálózattal dolgozni, amíg legalább az egyik központ külkapcsolata fel nem épül. Katasztrófa helyzet kezelése A projekt előkészítése során - a pénzintézet munkafolyamatainak, a lehetséges hibahelyzeteknek, a törvényi és belső szabályzatok előírásainak vizsgálata és kiértékelése után - szakembereink és a pénzintézet szakemberei a következőben állapodtak meg: Ha a fő központ kapcsolata a külvilággal megszakad, akkor az még nem katasztrófa helyzet, amennyiben a szolgáltató a hibát a pénzintézet által elfogadható idő alatt képes kijavítani. Katasztrófa helyzet csak akkor következik be, ha a pénzintézet illetékesei valamiért pl. a szolgáltató által vállalt, számukra elfogadhatatlan javítási idő; vis maior helyzet; belső szabályzat előírása; stb. miatt a fő központ kiesését annak minősítik. Ebből adódóan, ha egy fiókiroda kapcsolata szakad meg a külvilággal, akkor az soha sem minősül katasztrófa helyzetnek, így soha nem kell áttérni VPN-kapcsolattal a tartalék központra! A kialakítandó VPN olyan kell legyen, hogy katasztrófa helyzetben minden fiókiroda rövid idő alatt elérhesse a tartalék központot. Azt azonban el kell kerülni, hogy valamilyen teljesen automatikus megoldás révén egy-egy fiókiroda a tartalék központhoz kapcsolódjon, miközben a fő központ is él és a többi fiókirodákat kiszolgálja. Vagyis az átállásnak a katasztrófa helyzet kihirdetése kell legyen az előfeltétele, így maximum fél automatikus lehet! A tartalék központban a fiókirodák felől érkező VPN forgalom blokkolva van, mely katasztrófa helyzet beállta esetén egy kattintással feloldható, katasztrófa helyzet megszűnése után pedig szintén egy kattintással visszaállítható.

7 7. oldal Mivel a tartalék és a fő központban működő szerverek IP-címe eltér egymástól, ezért a VPN-hálózat átállása után az alkalmazásokat is át kell állítani. Terminál szerveres környezetről révén szó ez pusztán annyit jelent, hogy normál esetben a fő, katasztrófa-helyzetben a tartalék központ terminál szervereit kell elérni. Ezeken keresztül mindig az adott helyzetnek megfelelő alkalmazás (adatbázis) szerver érhető el, azaz például a tartalék központban működő terminál szerver által szolgáltatott asztalon lévő ikon a tartalék központban üzemelő alkalmazás szerverhez kapcsolja a klienst. Az alkalmazás-átálláshoz minden fiókirodai számítógép asztalán két ikon lesz: egy a normál és egy a katasztrófa-helyzetre. Mindegyik ahhoz a terminálszerverhez fog kapcsolódni, amihez az adott helyzetben kell. A rendszer kialakítása miatt, ha véletlenül a felhasználó rossz ikonra kattint, akkor nem történik baj: az adott felhasználó nem fogja tudni elérni a - tévedésből - kiválasztott terminál szervert. Ily módon a katasztrófa helyzet kezelés mind a felhasználók, mind az üzemeltető személyzet számára rendkívül egyszerű, könnyen elsajátítható és gyors. Maga a katasztrófa helyzet kezelési útmutató csak két oldal lett.

8 8. oldal VPN Mivel a telephelyeknek az elvárásokhoz illeszkedő, költséghatékony összekötése az Interneten keresztül valósítható meg, ezért közöttük VPN-t kell kialakítani. A VPN-nek a rajta átvitt érzékeny, pénzügyi adatok miatt titkosítottnak kell lennie, emiatt (az általánosan elterjedt megoldások közül) nem lehet sem PPTP, sem L2TP 4, hanem IPSec 5, vagy L2TP-over-IPSec. Szakembereink IPSec VPN-t építettek ki. (Az IPSec egymáshoz kapcsolódó protokollok halmaza, amelyek kriptográfiailag biztonságos kommunikációt tesznek lehetővé az IP-csomagok szintjén.) A VPN kiépítésének és katasztrófa helyzethez való alkalmazkodásának feltétele, hogy a külkapcsolatok fix, nyilvános IP-címmel rendelkezzenek. Bár a megoldásunkban használt berendezések lehetővé tették volna, hogy csak a központoknak legyen fix IP-címe, pénzintézet minden telephelyének ezt kért. A korábban ismertetett multilink PPP beállítás a VPN megvalósítást is leegyszerűsítette. Egyrészt, mivel a központokban nem két-két nyilvános IP-címe van a tűzfalaknak, hanem egy, ami a multilink interfészhez van rendelve, ezért a fiókirodák tűzfalaiban mindegyik központhoz csak 1 IP-címet kellett beállítani a VPN-hez. Ez az egyszerűbb konfiguráláson túl azt is jelenti, hogy a fiókirodák tűzfalainak nem kell törődnie azzal, hogy a központok fizikai vonalai közül melyik él. Ráadásul a VPN forgalomnak a központok fizikai kapcsolatai közötti kezelése (terheléselosztás, forgalom átterelés) is megoldott. Az SSG eszközöket úgy állítottuk be, hogy a központok és a fiókirodák között tunnel módú, site-to-site IPSec VPN kapcsolatok épülnek ki, ESP 6 protokollal. Automatikus kulcs szétosztó és kezelő megoldásként a legújabb IKE 7 v2 protokollt használjuk, az egyszerűség végett pre-shared kulcsokkal. 4 L2TP: Layer 2 Tunneling Protocol. 5 IPSec: IP Security. 6 ESP: Encapsulating Security Payload. 7 IKE: Internet Key Exchange protocol.

9 9. oldal Az IKEv2 az IPSec pontok közti kulcscserének számos összetevőjét (NAT-T 8, XAuth 9, ISAKMP 10 konfiguráció) egyetlen protokollban valósítja meg, mindamellett az előző verzió számos tulajdonságát (pl. identity hiding, PFS 11, 2 fázisú SA 12 kiépítés, stb.) megtartja. Ezeken túl több újdonságot is bevezet, melyek közül jelen projektben azt használtuk ki, hogy az IKEv2 védett a DoS 13 támadásokkal szemben. A telepített Juniper tűzfalak kétfajta, policy-based és route-based VPN tunnellek kiépítésére képesek. Jelen projektben route-based VPN tunnelleket alkalmaztunk, mert: Kevesebb tunnel erőforrást használhat, mint a policy-based változat. Lehetőséget ad a VPN-en átmenő forgalom részletes szabályozására. A VPN rendszer a zökkenőmentes és gyors bevezetés végett az általa kiváltott routeres rendszer forgalomszabályozását (policy) vette át. Mindazonáltal megoldható, hogy néhány hónap elteltével a tűzfalak naplóállományait elemezve a tényleges tevékenységhez és pénzintézet elvárásaihoz jobban igazodó rendszabályokat állítsanak be. Lehetőséget ad dinamikus routing protokollok VPN-en keresztüli (telephelyek közötti) használatára. Erre pedig a későbbiekben akár szükség is lehet. Egyszerűbb vele a pénzintézet által használt hub-and-spoke topológia újabb spoke-okkal (fiókirodákkal) való bővítése. A route-based VPN kialakításban (ellentétben a policy-based megoldással) a forgalom szabályozása és továbbítása elválik egymástól. A forgalomszabályok (policy-k) a forgalomnak a tűzfalon (illetve VPN-en) való áthaladását szabályozzák, míg a forgalom továbbítását az útvonaltábla (route tábla) vezérli. Amelyik IP-hálózatba tartó csomag esetében a használandó útvonalbejegyzés egy tunnel interfészre mutat, az a csomag bekerül a VPN-be (ha ezt egy policy is megengedi). A fentiekben ismertetett topológia, alkalmazási környezet és katasztrófa helyzet kezelés támogatásához a rendszert úgy alakítottuk ki, hogy mindegyik fiókiroda mindkét központhoz folyamatosan kapcsolódik VPN-nel, és a tartalék központ is folyamatos VPN kapcsolatban van a fő központtal. 8 NAT-T: NAT-Traversal. 9 XAuth: Extended Authentication. 10 ISAKMP: Internet Security Association and Key Management Protocol. 11 PFS: Perfect Forward Secrecy. 12 SA: Security Association. 13 DoS: Denial of Service.

10 10. oldal Fontos megjegyezni, hogy így a fiókirodák tűzfalainak kettő, a központokénak 13 egyidejű VPN kapcsolatot kell fenntartaniuk. Ez VPN kapcsolatonként a fiókirodákban egy-egy tunnel interfészt jelent. Habár az SSG-20-SH berendezés minden egyéb paraméterében megfelelt jelen projekt követelményeinek, de csak 10 tunnel interfészt támogat, ezért a szokásos egy tunnel interfészhez egy VPN tunnel tartozik konfigurációval nem lehetett volna használni, hanem egy nagyobb és drágább berendezést kellett volna helyette telepíteni. Azonban ezen tűzfalakon futó ScreenOS lehetővé teszi, hogy egy tunnel interfészhez több VPN tunnel tartozzon. Ezt a route tábla és az NHTB 14 tábla segítségével valósítja meg. 14 NHTB: Next-Hop Tunnel Binding.

11 11. oldal Így mind a két központi tűzfalon csak két tunnel interfészt hoztunk létre és statikus NHTB beállítással oldottuk meg a feladatot. A VPN kialakítása során beállítottuk a VPN Monitort, ami folyamatosan figyeli az egyes site-to-site VPN-ek állapotát, így a rendszer bármelyik tűzfalába belépve azonnal látható, hogy az azon kialakított VPN-ek élnek-e.

12 12. oldal A VPN Monitor funkció úgy lett beállítva, hogy a VPN szakadását annak bekövetkeztétől számított 30 másodperc múlva jelzi. Ezen túl e funkció (a rekey opció bekapcsolásával) biztosítja, hogy a tunnellek felhasználói forgalom nélkül is mindig éljenek, így a felhasználóknak nem kell nagyobb válaszidőt elszenvedniük a VPN kiépítése miatt (pl. a reggeli munkakezdéskor), továbbá a központban üzemelő menedzsment rendszerek is folyamatosan elérik bármelyik telephelyet, és azokat is folyamatosan elérik a telephelyek hosztjai (pl. syslog üzenetet tudnak küldeni a központban üzemelő syslog szervernek). Ennek következtében a fiókirodák tűzfalai úgy lettek beállítva, hogy vonalbontás után nem próbálnak meg maguktól újra PPPoE 15 kapcsolatot felépíteni. Ha azonban új 'outbound forgalmat kapnak, akkor megkísérlik felépíteni a PPPoE kapcsolatot. Mivel a VPN Monitor funkció ilyen 'outbound forgalmat generál, így vonalbontás után felhasználói forgalom nélkül is felépül ha nem hibás az ADSL vonal a PPPoE kapcsolat. Routing Mivel a pénzintézet hálózati-rendszere elég állandó; a topológia hub-and-spoke, ahol a fiókirodák (spokes) csak a központtal (hub) kommunikálhatnak; nincsenek a telephelyek között alternatív (backup) útvonalak; kevés telephelyről és IP-hálózatról van szó, így a kapcsolatok minden eszközben néhány útvonalbejegyzéssel megadhatók, ezért statikus routingot használtunk. Megjegyezzük, hogy az SSG eszközök a következő IPv4 dinamikus routing protokollokat támogatják: RIP 16 v1, RIPv2, OSPF 17, BGP 18. Ezek közül a régi rendszerben a RIP-et használták, és az átállás megkönnyítésére a fő központban telepített tűzfalon az átállás idejére mi is beállítottuk. Így ugyanis a központi tűzfalak telepítését követően lehetőség volt a fiókirodákat egyesével átállítani úgy, hogy egyszerre működött a régi és az új rendszer: a még át nem állt fiókirodák a régit használták, az átálltak pedig már az újat. Ehhez persze az is kellett, hogy pénzintézet a bérelt vonalait csak a sikeres átállást követően (e projekt befejezése után) mondja le. 15 PPPoE: Point-to-Point Protocol over Ethernet. 16 RIP: Routing Information Protocol. 17 OSPF: Open Shortest Path First. 18 BGP: Border Gateway Protocol.

13 13. oldal A route-based VPN megoldás és VPN Monitor funkció együttes használatának a következő biztonsági kockázata van. Ha a VPN Monitor szakadtnak érzékel egy VPN-t, akkor a hozzá tartozó tunnel interfész DOWN állapotba vált, aminek hatására az ezt használó útvonalbejegyzések inaktívvá válnak az útvonaltáblában. Emiatt viszont amikor az eszköz útvonalat keres egy normálisan VPN-ben elküldendő csomag számára, kihagyja a tunnel interfészre mutató, inaktív bejegyzéseket és az aktív bejegyzések közül a legjobban illeszkedőt választja. Ez pedig lehet akár a default route is. Így előfordulhat, hogy a forgalmat titkosítatlanul küldi el az Internetre, ami a pénzintézeti érzékeny adatok miatt elfogadhatatlan. Ennek kivédésére jelen projektben a null route módszert használtuk. Vagyis minden, tunnel interfészre mutató útvonalbejegyzés mellett létrehoztunk egy ugyanazon IP-hálózatra vonatkozó másik bejegyzést, ami azonban a null interfészre mutat és nagyobb a metrikája, mint a tunnel interfészre mutató útvonalbegyezésé. (A null interfész egy mindig UP állapotban lévő, logikai interfész, ami a rá küldött csomagokat eldobja.) Így VPN szakadáskor, a jelen projektben együttesen alkalmazott route-based VPN megoldás és VPN Monitor funkció esetén is, a VPN-ben elküldendő csomagok nem kerülnek titkosítatlanul elküldésre, hanem el lesznek dobva. NAT 19 A hálózati rendszerben, mivel az SSG berendezéseken keresztüli Internet-elérés (split tunneling, vagy tunnel all) nincs, és a külvilág számára sem nyújtanak a központok szolgáltatásokat (pl. e- , web), ezért csak a hálózati rendszer és az Extranet között van NAT. A fő központ hálózatából az Extranet felé menő forgalom interface-level NAT-src 20 módszerrel van NAT-olva, kivéve a speciális hosztokat, amik MIP 21 -pel NAT-olódnak. Az Extranet felől a fő központban elérni kívánt egyéb szolgáltatásokat VIP 22 segítségével NAT-oljuk. 19 NAT: Network Address Translation. 20 NAT-src: Source NAT. 21 MIP: Mapped IP. 22 VIP: Virtual IP.

14 14. oldal Az Extranet felől az egyéb telephelyeken elérni kívánt hosztokat (pl. ATM-eket) NAT-dst 23 módszerrel NAT-oljuk. Ezen telephelyek is elérhetik az Extranetet, viszont az Extranet üzemeltetői azt kérték, hogy egyértelmű megfelelés legyen a telephelyek hálózatai és a NAT-olt címek között. Azaz, ha az 1. fiókiroda NET1.GEP1 IP-című hosztja éri el az Extranetet, akkor mindig TR_NET1.GEP1 IP-címre legyen NAT-olva, ha pedig a 2. fiókiroda NET2.GEP1 IP-című hosztja éri el az Extranetet, akkor mindig TR_NET2.GEP1 IP-címre legyen NAT-olva, és így tovább. Ennek megvalósítására a ScreenOS DIP 24 shift technológiáját használtuk az extended interface funkcióval, mivel a forrás IP-címeket a fő központ tűzfala Extranet interfészétől eltérő IP-hálózatokba kellett fordítani. PPPoE A fiókirodák tűzfalai közvetlenül ADSL modemre kapcsolódnak és PPPoE-vel, PAP 25 authentikációval teremtik meg az Internet kapcsolatot. A PPPoE profile-hoz tartozó interfészük (WAN 26 interfész) dinamikusan kapja az IP-adatait (cím, maszk, default gateway). A fix IP-címet a szolgáltató úgy biztosítja, hogy mindig ugyanazon IP-címet osztja ugyanazon eszközöknek. Vonalbontás után a VPN Monitor funkció segítségével épül fel ismét az Internet kapcsolat. Erről bővebben a VPN Monitor ismertetésénél írtunk. A tűzfalak 30 percnyi tétlenség után automatikusan bontanák az ADSL kapcsolatot. A VPN Monitor funkció használata miatt azonban erre soha nem kerül sor, mert a vonal soha nem tétlen, hiszen a VPN Monitor funkció akkor is forgalmat generál, ha nincs felhasználói forgalom. Mivel az ADSL modem és a tűzfal között ethernet kapcsolat van, ezért előfordulhat olyan eset, hogy e kapcsolat él ugyan, de az ADSL vonalban hiba van. Ennek érzékelésére a tűzfal támogatja az LCP 27 pinget. A tűzfal 3 másodpercenként küld LCP echo request csomagokat. Ha 10 egymás után elküldött LCP echo request csomagra nem érkezik válasz, akkor a tűzfal bontja a kapcsolatot. Vagyis a fiókirodák tűzfalai az ADSL kapcsolat hibáit a bekövetkezésüktől számított 30 másodperc múlva lekezelik. Ez az időzítés egyébként eltér a gyári beállítástól és az adott környezetre lett szabva. 23 NAT-dst: Destination NAT. 24 DIP: Dynamic IP. 25 PAP: Password Authentication Protocol. 26 WAN: Wide Area Network. 27 LCP: Link Control Protocol.

15 15. oldal Egyebek A VPN rendszer a zökkenőmentes és gyors bevezetés végett az általa kiváltott routeres rendszer forgalomszabályozását vette át. Mivel a végberendezések tűzfalak, ezért a fiókirodák és a központok, továbbá pénzintézet hálózati rendszere és az Extranet közötti forgalom a routeres megoldásnál sokkal finomabban és sokrétűbben szabályozható. A tűzfalak saját maguk védelme érdekében- a tétlen kapcsolatokat az adott protokollhoz tartozó idő leteltével törlik állapottábláikból. Miután erről a terminál szerver nem értesül, ezért minden, a session timeout után generált terminál forgalom új kapcsolatként jelentkezik mind a tűzfalon, mind a szerveren. Mivel a pénzintézetnél gyakran előfordul, hogy egy terminál kapcsolaton órákig nincs forgalom, ezért az alapértelmezett beállítások mellett a terminál szerveren sok bejegyzés keletkezett. Ennek kivédésére az RDP 28 protokoll session timeout értékét az adott környezethez igazítottuk. A tűzfalakban beállításra került a DNS 29, NTP 30, a menedzselhetőség (SSH 31, HTTPS 32 ) és az eseménykezelés (SNMP 33, syslog, stb.). 28 RDP: Remote Desktop Protocol. 29 DNS: Domain Name System. 30 NTP: Network Time Protocol. 31 SSH: Secure Shell. 32 HTTPS: Hypertext Transfer Protocol with Secure Socket Layer (SSL) 33 SNMP: Simple Network Management Protocol.

Statikus routing. Hoszt kommunikáció. Router működési vázlata. Hálózatok közötti kommunikáció. (A) Partnerek azonos hálózatban

Statikus routing. Hoszt kommunikáció. Router működési vázlata. Hálózatok közötti kommunikáció. (A) Partnerek azonos hálózatban Hoszt kommunikáció Statikus routing Két lehetőség Partnerek azonos hálózatban (A) Partnerek különböző hálózatban (B) Döntéshez AND Címzett IP címe Feladó netmaszk Hálózati cím AND A esetben = B esetben

Részletesebben

Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon

Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon - áttekintés és példák - Varga Pál pvarga@tmit.bme.hu Áttekintés Általános laborismeretek Junos OS bevezető Routing - alapok Tűzfalbeállítás alapok

Részletesebben

Routing IPv4 és IPv6 környezetben. Professzionális hálózati feladatok RouterOS-el

Routing IPv4 és IPv6 környezetben. Professzionális hálózati feladatok RouterOS-el Routing IPv4 és IPv6 környezetben Professzionális hálózati feladatok RouterOS-el Tartalom 1. Hálózatok osztályozása Collosion/Broadcast domain Switchelt hálózat Routolt hálózat 1. Útválasztási eljárások

Részletesebben

Előnyei. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 2

Előnyei. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 2 VPN Virtual Private Network A virtuális magánhálózat az Interneten keresztül kiépített titkosított csatorna. http://computer.howstuffworks.com/vpn.htm Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 1 Előnyei

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Virtuális magánhálózat Egy lokális hálózathoz külső távoli kliensek csatlakoznak biztonságosan Két telephelyen lévő lokális hálózatot nyílt hálózaton kötünk össze biztonságosan

Részletesebben

Esettanulmány. Összetett informatikai biztonsági rendszer kiépítése pénzintézetben 1.1 verzió 2012.11.10.

Esettanulmány. Összetett informatikai biztonsági rendszer kiépítése pénzintézetben 1.1 verzió 2012.11.10. Esettanulmány Összetett informatikai biztonsági rendszer kiépítése pénzintézetben 1.1 verzió 2012.11.10. Készítette Tel.: 23/889-107 Fax: 23/889-108 E-mail: telvice@telvice.hu Web: http://www.telvice.hu/

Részletesebben

Otthoni ADSL telefonos kapcsolat megosztása két számítógép között ethernet kártyákkal külső ADSL modemen keresztül.

Otthoni ADSL telefonos kapcsolat megosztása két számítógép között ethernet kártyákkal külső ADSL modemen keresztül. Otthoni ADSL telefonos kapcsolat megosztása két számítógép között ethernet kártyákkal külső ADSL modemen keresztül. Kulcsszavak: PPPoE, ADSL, internet megosztás otthon, ethernet kártya, router nélkül,

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5 Kocsis Gergely 2013.03.28. Knoppix alapok Virtuális gép létrehozása VirtualBox-ban (hálózatelérés: bridge módban) Rendszerindítás DVD-ről vagy ISO állományból

Részletesebben

IP alapú távközlés. Virtuális magánhálózatok (VPN)

IP alapú távközlés. Virtuális magánhálózatok (VPN) IP alapú távközlés Virtuális magánhálózatok (VPN) Jellemzők Virtual Private Network VPN Publikus hálózatokon is használható Több telephelyes cégek hálózatai biztonságosan összeköthetők Olcsóbb megoldás,

Részletesebben

IPv6 Elmélet és gyakorlat

IPv6 Elmélet és gyakorlat IPv6 Elmélet és gyakorlat Kunszt Árpád Andrews IT Engineering Kft. Tematika Bevezetés Emlékeztető Egy elképzelt projekt Mikrotik konfiguráció IPv6 IPv4 kapcsolatok, lehetőségek

Részletesebben

Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata

Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata Tartalom 1. Figyelmeztetés!... 2 2. Hogyan működik a VPN?... 2 3. Beállítás... 3 3.1 Tudnivalók a beállítás előtt... 3 4. Használat... 7 5. Igénylés...

Részletesebben

Hálózatbiztonság 1 TCP/IP architektúra és az ISO/OSI rétegmodell ISO/OSI TCP/IP Gyakorlatias IP: Internet Protocol TCP: Transmission Control Protocol UDP: User Datagram Protocol LLC: Logical Link Control

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A router webes felületen történő beüzemelése... 2 4. Hibaelhárítás...

Részletesebben

III. előadás. Kovács Róbert

III. előadás. Kovács Róbert III. előadás Kovács Róbert VLAN Virtual Local Area Network Virtuális LAN Logikai üzenetszórási tartomány VLAN A VLAN egy logikai üzenetszórási tartomány, mely több fizikai LAN szegmensre is kiterjedhet.

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben

Cisco Teszt. Question 2 Az alábbiak közül melyek vezeték nélküli hitelesítési módok? (3 helyes válasz)

Cisco Teszt. Question 2 Az alábbiak közül melyek vezeték nélküli hitelesítési módok? (3 helyes válasz) Cisco Teszt Question 1 Az ábrán látható parancskimenet részlet alapján mi okozhatja az interfész down állapotát? (2 helyes válasz) a. A protokoll rosszul lett konfigurálva. b. Hibás kábel lett az interfészhez

Részletesebben

Gyors telepítési kézikönyv

Gyors telepítési kézikönyv netis Vezeték nélküli, N router Gyors telepítési kézikönyv 1. A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli,n Router, Hálózati adapter, Ethernet kábel, Kézikönyv) * A kézikönyv, az összes, Netis, 150Mbps/300Mbps

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Internet ROUTER. Motiváció

Internet ROUTER. Motiváció Több internetvonal megosztása egy szerverrel iptables/netfilter és iproute2 segítségével Készítette: Mészáros Károly (MEKMAAT:SZE) mkaroly@citromail.hu 2007-05-22 Az ábrán látható módon a LAN-ban lévő

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

Dinamikus routing - alapismeretek -

Dinamikus routing - alapismeretek - Router működési vázlata Dinamikus routing - alapismeretek - admin Static vs Dynamic Static vs Dynamic Csoportosítás Csoportosítás Belső átjáró protokollok Interior Gateway Protocol (IGP) Külső átjáró protokollok

Részletesebben

8. A WAN teszthálózatának elkészítése

8. A WAN teszthálózatának elkészítése 8. A WAN teszthálózatának elkészítése Tartalom 8.1 Távoli kapcsolatok teszthálózata 8.2 A WAN céljainak és követelményeinek meghatározása 8.3 Távmunkás támogatás prototípus Távoli kapcsolatok teszthálózata

Részletesebben

VIRTUÁLIS LAN ÉS VPN

VIRTUÁLIS LAN ÉS VPN VIRTUÁLIS LAN ÉS VPN VLAN (VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK) A virtuális helyi hálózat lehetőséget biztosít számunkra, hogy anélkül osszuk független csoportokba a végpontokat, hogy fizikailag külön eszközökkel,

Részletesebben

FORGALOMIRÁNYÍTÓK. 6. Forgalomirányítás és irányító protokollok CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA PROGRAM IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA

FORGALOMIRÁNYÍTÓK. 6. Forgalomirányítás és irányító protokollok CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA PROGRAM IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA FORGALOMIRÁNYÍTÓK 6. Forgalomirányítás és irányító protokollok 1. Statikus forgalomirányítás 2. Dinamikus forgalomirányítás 3. Irányító protokollok Áttekintés Forgalomirányítás Az a folyamat, amely révén

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv 1. A csomag tartalma

Részletesebben

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i 1. Bevezetés (készítette: Fodor Kristóf fodork@tmit.bme.hu) A routerek a hozzájuk csatolt hálózati szegmensek

Részletesebben

HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3

HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3 HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3 Tartalomjegyzék Csatlakozás az internetre Hálózati eszközök Bináris számrendszer IP-cím Hálózati berendezések IP hierarchia Hálózati hierarchia Alhálózatok Topológiák Hálózatok

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis vezeték nélküli, kétsávos router Gyors üzembe helyezési kézikönyv WF2471/WF2471D A csomagolás tartalma (Két sávos router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv) 1. Csatlakozás 1. Kapcsolja

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 3. óra Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.03.05. Routing Route tábla kiratása: route PRINT Route tábla Illesztéses algoritmus:

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

Az adott eszköz IP címét viszont az adott hálózat üzemeltetői határozzákmeg.

Az adott eszköz IP címét viszont az adott hálózat üzemeltetői határozzákmeg. IPV4, IPV6 IP CÍMZÉS Egy IP alapú hálózat minden aktív elemének, (hálózati kártya, router, gateway, nyomtató, stb) egyedi azonosítóval kell rendelkeznie! Ez az IP cím Egy IP cím 32 bitből, azaz 4 byte-ból

Részletesebben

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei?

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei? ck_01 Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei? ck_02 a) Csomagkapcsolás b) Ütközés megelőzése egy LAN szegmensen c) Csomagszűrés d) Szórási tartomány megnövelése e) Szórások

Részletesebben

Hibrid Cloud az új Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c-vel

Hibrid Cloud az új Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c-vel Mosolygó Ferenc - Avnet Hibrid Cloud az új Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c-vel 1 2016 április 6. Követelmény: Üzemeltetni kell, akárhol is van az erőforrás A publikus felhőben lévő rendszereknek

Részletesebben

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét!

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! http://m.equicomferencia.hu/ramada Liszkai János senior rendszermérnök vállalati hálózatok Miről is lesz szó? Adatközpont

Részletesebben

"1.rész: Utastájékoztatás 2.rész: Fedélzeti WiFi szolgáltatás biztosítása" eredménytájékoztató

1.rész: Utastájékoztatás 2.rész: Fedélzeti WiFi szolgáltatás biztosítása eredménytájékoztató "1.rész: Utastájékoztatás 2.rész: Fedélzeti WiFi szolgáltatás biztosítása" eredménytájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok

Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok System i Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok 6. változat 1. kiadás System i Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok 6. változat 1. kiadás Megjegyzés Mielőtt

Részletesebben

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői Tartalom Router és routing Forgalomirányító (router) felépítésük működésük távolságvektor elv esetén Irányító protokollok autonóm rendszerek RIP IGRP DHCP 1 2 A 2. réteg és a 3. réteg működése Forgalomirányító

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység Elágazás azonosító száma megnevezése: 4 481 03 0010 4 01 Informatikai hálózat-telepítő és -üzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1163-06

Részletesebben

Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt.

Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt. TP-Link TL-WR740N TP-Link TL-WR740N Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt. Kérdés esetén kollégáink várják hívását: Technikai

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

Foglalkozási napló. Informatikai rendszergazda 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Informatikai rendszergazda 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Informatikai rendszergazda 14. évfolyam (OKJ száma: 54 41 04) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Egy országos IP hálózat telepítésének tapasztalatai Szolgáltató születik

Egy országos IP hálózat telepítésének tapasztalatai Szolgáltató születik SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Egy országos IP hálózat telepítésének tapasztalatai Szolgáltató születik Nem tudtuk, hogy

Részletesebben

IP beállítások 3. gyakorlat - Soproni Péter 2009. tavasz Számítógép-hálózatok gyakorlat 1 Bemutató során használt beálltások Windows IP-cím: 192.168.246.100 (változtatás után: 192.168.246.101) Alhálózati

Részletesebben

Konfiguráljuk be a TCP/IP protokolt a szerveren: LOAD INETCFG A menüpontokból válasszuk ki a Proctcols menüpontot:

Konfiguráljuk be a TCP/IP protokolt a szerveren: LOAD INETCFG A menüpontokból válasszuk ki a Proctcols menüpontot: A TCP/IP protokolll konfigurálása Konfiguráljuk be a TCP/IP protokolt a szerveren: LOAD INETCFG A menüpontokból válasszuk ki a Proctcols menüpontot: A NetWare-ben beállítható protokolllok jelennek meg

Részletesebben

1. Az internet használata

1. Az internet használata 1. Az internet használata Tartalom 1.1 Mi az internet? 1.2 ISP-k 1.3 ISP kapcsolat Mi az internet? 1.1 Vissza a tartalomjegyzékre Az internet és a szabványok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető

Részletesebben

A kapcsolás alapjai, és haladó szintű forgalomirányítás. 1. Ismerkedés az osztály nélküli forgalomirányítással

A kapcsolás alapjai, és haladó szintű forgalomirányítás. 1. Ismerkedés az osztály nélküli forgalomirányítással A Cisco kapcsolás Networking alapjai Academy Program és haladó szintű forgalomirányítás A kapcsolás alapjai, és haladó szintű forgalomirányítás 1. Ismerkedés az osztály nélküli forgalomirányítással Mártha

Részletesebben

Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok

Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok Ebben a feladatban a korábban megismert hálózati topológia módosított változatán kell különböző konfigurációs feladatokat elvégezni. A feladat célja felmérni

Részletesebben

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika 1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika A vizsga leírása: A vizsga anyaga a Cisco Routing and Switching Bevezetés a hálózatok világába (1)és a Cisco R&S:

Részletesebben

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató).

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató). Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz XE3023HU0-2 Jelen útmutató a következőkhöz tartalmaz információkat: Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz (DHCP) a következő oldalon: 1 Gyorsútmutató a hálózati

Részletesebben

Routing update: IPv6 unicast. Jákó András BME EISzK

Routing update: IPv6 unicast. Jákó András BME EISzK Routing update: IPv6 unicast Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK Változatlan alapelvek: IPv4 IPv6 prefixek a routing table-ben különféle attribútumokkal a leghosszabb illeszkedő prefix használata kétszintű

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Virtuális magánhálózat Virtual Private Network (VPN)

Virtuális magánhálózat Virtual Private Network (VPN) Virtuális magánhálózat Virtual Private Network (VPN) Maliosz Markosz 10. elıadás 2008.03.12. Bevezetés VPN = Látszólagos magánhálózat Több definíció létezik Lényeges tulajdonságok: Biztonságos kommunikáció

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató 720p AHD valós idejű DVR-ek Duál technológia (analóg/ahd) Automatikus videojel felismerés

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis 150Mbps, vezeték nélküli, kültéri, N hozzáférési pont Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típus szám: WF2301 A csomagolás tartalma *WF2301 *PoE adapter *Gyors üzembe helyezési kézikönyv LED-ek LED Állapot

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: 4. Tartományvezérlő és a DNS 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

IP-címhez kötött webszolgáltatások használata idegen IP-című gépről

IP-címhez kötött webszolgáltatások használata idegen IP-című gépről IP-címhez kötött webszolgáltatások használata idegen IP-című gépről Bevezetés Hanák D. Péter, BME IIT, 2006. május 22. Ismeretes, hogy egyes webszolgáltatások csak meghatározott IP-című számítógépekről

Részletesebben

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció 3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció Célkitűzések Egyszerű egyenrangú csomópontokból álló hálózat építése, és a fizikai kapcsolat ellenőrzése. Különböző IP-cím beállításoknak a hálózati

Részletesebben

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 5x vagy Netscape Navigator 4x) beállítható. DI-604 Express EtherNetwork Szélessávú Router Előfeltételek 1. Amennyiben ezt a routert

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben

4. Hivatkozási modellek

4. Hivatkozási modellek 4. Hivatkozási modellek Az előző fejezetben megismerkedtünk a rétegekbe szervezett számítógépes hálózatokkal, s itt az ideje, hogy megemlítsünk néhány példát is. A következő részben két fontos hálózati

Részletesebben

Hotspot környezetek gyakorlata

Hotspot környezetek gyakorlata SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 Hotspot környezetek gyakorlata info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Sándor Tamás SCI-Network Rt. Nem tudtuk, hogy lehetetlen,

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételei IP Complex Plusz szolgáltatásra...1

A Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételei IP Complex Plusz szolgáltatásra...1 Tartalomjegyzék A Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételei IP Complex Plusz szolgáltatásra...1 1. A szolgáltató adatai...1 1.1. A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.1.2. Szolgáltató

Részletesebben

Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet

Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet A leírást készítette: Török Viktor (Kapitány) GAMF mérnökinformatikus rendszergazda FOSZK hallgató, Hálózatok II. tárgy Web: http://prog.lidercfeny.hu/ Források: Medgyes

Részletesebben

Symantec Firewall/VPN Appliance

Symantec Firewall/VPN Appliance Symantec Firewall/VPN Appliance Mi a Symantec Firewall/VPN Appliance?... 2 Főbb jellemzők... 2 További jellemzői és előnyei... 2 Működési feltételek... 5 Licencelés... 5 Symantec Firewall/VPN Appliance

Részletesebben

Hálózati projektor használati útmutató

Hálózati projektor használati útmutató Hálózati projektor használati útmutató Tartalomjegyzék Előkészületek...3 Projektor csatlakoztatása a számítógéphez...3 Vezetékes kapcsolat... 3 A projektor távvezérlése LAN-on keresztül...5 Támogatott

Részletesebben

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész Tűzfalak működése Összeállította: Huszár István 1. A tűzfal (firewall) szerepe Tűzfal: olyan biztonsági rendszer, amely a számítógépes hálózatok kapcsolódási pontján helyezkedik

Részletesebben

A készülék fő egységei X1 X1 (kizárólag vezeték nélküli kamera esetében X1 X1 X1 X1 X1

A készülék fő egységei X1 X1 (kizárólag vezeték nélküli kamera esetében X1 X1 X1 X1 X1 A készülék jellemzői: Nagysebességű video processzor Magas érzékenységű ¼ CMOS érzékelő Képfelbontás 300k Pixel Forgatás és döntés (Pan&Tilt) Optimalizált MJPEG video tömörítés Több felhasználó vezérlés

Részletesebben

WorldSkills HU 2008 döntő Packet Tracer

WorldSkills HU 2008 döntő Packet Tracer WorldSkills HU 2008 döntő Szeged, 2008. október 17. FIGYELEM! Az eszközök konfiguráláshoz a grafikus felület korlátozottan vehető igénybe! Helyzetismertetés Most kerültünk a WSC vállalathoz, mint hálózati

Részletesebben

Internet Protokoll 6-os verzió. Varga Tamás

Internet Protokoll 6-os verzió. Varga Tamás Internet Protokoll 6-os verzió Motiváció Internet szédületes fejlődése címtartomány kimerül routing táblák mérete nő adatvédelem hiánya a hálózati rétegen gépek konfigurációja bonyolódik A TCP/IPkét évtizede

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 481 04 Informatikai rendszergazda Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

5. Hálózati címzés. CCNA Discovery 1 5. fejezet Hálózati címzés

5. Hálózati címzés. CCNA Discovery 1 5. fejezet Hálózati címzés 5. Hálózati címzés Tartalom 5.1 IP-címek és alhálózati maszkok 5.2 IP-címek típusai 5.3 IP-címek beszerzése 5.4 IP-címek karbantartása IP-címek és alhálózati maszkok 5.1 IP-címek Az IP-cím egy logikai

Részletesebben

A belső hálózat konfigurálása

A belső hálózat konfigurálása DHCP A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. Szerver (Windows 2012) SWITCH Kliens gép (Windows 7) Hálózati kártya (LAN1) Hálózati kártya (LAN1) Állítsunk be egy lan1

Részletesebben

Department of Software Engineering

Department of Software Engineering Tavasz 2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering Számítógép-hálózatok 11. gyakorlat OSPF Deák Kristóf S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m

Részletesebben

Tartalom. Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése. Rétegek használata az adatok továbbításának leírására. OSI modell. Az OSI modell rétegei

Tartalom. Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése. Rétegek használata az adatok továbbításának leírására. OSI modell. Az OSI modell rétegei Tartalom Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése Bevezetés: az OSI és a Általános tájékoztató parancs: 7. réteg: DNS, telnet 4. réteg: TCP, UDP 3. réteg: IP, ICMP, ping, tracert 2. réteg: ARP Rétegek

Részletesebben

Cisco ISE megoldások. Balatonalmádi, 2014. február 27. Détári Gábor, senior rendszermérnök detari.gabor@t-systems.hu

Cisco ISE megoldások. Balatonalmádi, 2014. február 27. Détári Gábor, senior rendszermérnök detari.gabor@t-systems.hu Cisco ISE megoldások Balatonalmádi, 2014. február 27. Détári Gábor, senior rendszermérnök detari.gabor@t-systems.hu TARTALOM 1 2 3 Motivációk Aggasztó kérdések, belépési pontok Régi és új típusú megoldások

Részletesebben

CISCO gyakorlati segédlet. Összeállította: Balogh Zoltán

CISCO gyakorlati segédlet. Összeállította: Balogh Zoltán CISCO gyakorlati segédlet Összeállította: Balogh Zoltán 2 1. Forgalomirányítók alapszintű konfigurálása Hostname megadása: (config)#hostname LAB_A Konzol és telnet kapcsolatok jelszavainak megadása: (config)#line

Részletesebben

Vectory telepítési útmutató

Vectory telepítési útmutató Vectory telepítési útmutató A vectory kliens programja egy vyw.exe valamint egy bejelentkezes.ini nevű fájlból áll. A vyw.exe-nek és a bejelentkezes.ini-nek egy közös könyvtárba kell kerülniük. Könyvtárak,

Részletesebben

3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése

3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése Otthoni és kisvállalati hálózatok kezelése 3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése Célkitűzések Egyszerű egyenrangú hálózat tervezése és kiépítése az oktató által biztosított keresztkötésű

Részletesebben

IBM i. Szerviz és támogatás 7.1

IBM i. Szerviz és támogatás 7.1 IBM i Szerviz és támogatás 7.1 IBM i Szerviz és támogatás 7.1 Megjegyzés A kiadvány és a tárgyalt termék használatba vétele előtt olvassa el a Nyilatkozatok, oldalszám: 111 szakasz tájékoztatását. Ez

Részletesebben

Jogában áll belépni?!

Jogában áll belépni?! Jogában áll belépni?! Détári Gábor, rendszermérnök Tartalom: Aggasztó kérdések, tapasztalatok, hiányosságok Mit, és hogyan szabályozzunk? A NAC lehetőségei A Cisco NAC alkalmazása a hálózat védelmére 2

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok 2011

Számítógépes Hálózatok 2011 Számítógépes Hálózatok 2011 10. Hálózati réteg IP címzés, IPv6, ARP, DNS, Circuit Switching, Packet Switching 1 IPv4-Header (RFC 791) Version: 4 = IPv4 IHL: fejléc hossz 32 bites szavakban (>5) Type of

Részletesebben

Nettó havidíj 2 éves határozott időtartamú szerződéssel (D, DN, F, K csomagok esetén) Compleo Connect csomagok alapelemei *

Nettó havidíj 2 éves határozott időtartamú szerződéssel (D, DN, F, K csomagok esetén) Compleo Connect csomagok alapelemei * 2. sz. melléklet az EGYSÉGES ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS /MEGRENDELŐLAP INTEGRÁLT CSOMAGOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ elnevezésű szerződéses dokumentumhoz - Szerződéses feltételek a Compleo Connect (D, DN, F, K) csomagokhoz

Részletesebben

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt Internetkonfigurációs követelmények Annak érdekében, hogy csatlakoztatni tudja a Hozzáférési Pontját a Hozzáférési Pont Kezelőhöz, a következő konfigurációs paramétereket kell beállítania a számítógépe

Részletesebben

1. Forgalomirányítók konfigurálása

1. Forgalomirányítók konfigurálása 1. Forgalomirányítók konfigurálása Üzemmódok: Felhasználói Privilegizált Globális konfigurációs váltás: enable (en), váltás: exit váltás: configure terminal (conf t), váltás: exit váltás: változó, váltás:

Részletesebben

55 810 01 0010 55 06 Hálózati informatikus Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 06 Hálózati informatikus Mérnökasszisztens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 1

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 1 Az internet ökoszisztémája és evolúciója Gyakorlat 1 GNS3: installálás és konfiguráció GNS3: hálózatszimulátor Valódi router/hoszt image-ek hálózatba kapcsolása emulált linkeken keresztül: CISCO, Juniper,

Részletesebben

IPv6 Biztonság: Ipv6 tűzfalak tesztelése és vizsgálata

IPv6 Biztonság: Ipv6 tűzfalak tesztelése és vizsgálata IPv6 Biztonság: Ipv6 tűzfalak tesztelése és vizsgálata Mohácsi János Networkshop 2005 Mohácsi János, NIIF Iroda Tartalom Bevezetés IPv6 tűzfal követelmény analízis IPv6 tűzfal architektúra IPv6 tűzfalak

Részletesebben

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition A Secure Global Desktop termékcsalád Az iparilag bizonyított szoftver termékek és szolgáltatások közé tartozó Secure Global Desktop termékcsalád biztonságos,

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

A T-Online Adatpark és Dataplex hálózati megoldásai

A T-Online Adatpark és Dataplex hálózati megoldásai A T-Online Adatpark és Dataplex hálózati megoldásai Gyebnár Krisztián T-Online 2007.02.27. Tartalom A DataCenter logika - fizika DataCenter IP szolgáltatások DataCenter Hálózat Anycast routing A szolgáltatás

Részletesebben

Az 1. ábrán látható értékek szerint végezzük el az IP-cím konfigurációt. A küldő IP-címét a következő módon tudjuk beállítani:

Az 1. ábrán látható értékek szerint végezzük el az IP-cím konfigurációt. A küldő IP-címét a következő módon tudjuk beállítani: DiffServ mérési utasítás 1. ábra Hálózati topológia Routerek konfigurálása IP-cím konfiguráció Az 1. ábrán látható értékek szerint végezzük el az IP-cím konfigurációt. A küldő IP-címét a következő módon

Részletesebben

6. Forgalomirányítás

6. Forgalomirányítás 6. Forgalomirányítás Tartalom 6.1 Az irányító protokollok konfigurálása 6.2 Külső forgalomirányító protokollok Az irányító protokollok konfigurálása 6.1 Vissza a tartalomjegyzékre A forgalomirányítás alapjai

Részletesebben

Tisztelt Telepítő! 2. Ellenőrizze, hogy a modul engedélyezve van-e: Szekció [382] Opció 5 (alternatív kommunikátor) BE.

Tisztelt Telepítő! 2. Ellenőrizze, hogy a modul engedélyezve van-e: Szekció [382] Opció 5 (alternatív kommunikátor) BE. Tisztelt Telepítő! A PowerSeries NEO GO alkalmazás segítségével távolról vezérelhetőek a NEO központok. Ehhez a központokat valamely TL280/TL2803G/3G2080 modullal kell bővíteni. A modul verziószámának

Részletesebben