1DISPUTATartalom. Küszöb Széplaky Gerda: Transzfer Fôtér Bitskey István: Hungáriából Európába Utazó magyarok a korai újkorban...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1DISPUTATartalom. Küszöb Széplaky Gerda: Transzfer... 3. Fôtér Bitskey István: Hungáriából Európába Utazó magyarok a korai újkorban..."

Átírás

1

2 Küszöb Széplaky Gerda: Transzfer... 3 Fôtér Bitskey István: Hungáriából Európába Utazó magyarok a korai újkorban... 4 Macskakô Tandori Dezsô: Montaigne XXI felé (2. rész) Schein Gábor: (maradjunk tehát) (mint fás zöldségben) Szénási Miklós: Körülményeket figyelembe véve Tar Sándor: Mindennapi sorsaink (Panelmesék 3.) Kapualj Dr. Kazinczy László Szabó István: A karlsruhei modell Takács Péter Levente: Álom a kettes villamosról Gurbán György: A repülôtér feltámadása Orosz Zoltán: Keleti kérdés Árkádok Meggyesi Tamás: Hol ér véget a történeti város? Berta Erzsébet: Hogy ér véget egy történeti város? Lépcsôk Peter Pastor: Hamis vallomások (Adalékok Király Béla legújabb emlékiratához) Molnár Klára: Phaedra és (reményeink) határai (A Csokonai Színház Phaedra címû elôadásáról) S. Varga Pál: Arisztotelész csodálatos és megrendítô világa (Simon Attila: Az örök feladat. Antik tanulmányok) Vitéz Ferenc: Animálja a város énjét Kalmár György: A bölcselet boldogsága (Vulgo 2004/1) Mûhely Gulyás Gábor: Filozófia és poézis Az esszéíró Tandori Tisztaszoba Arany Lajos: A fényképész (Hapák Józseffel beszélget Arany Lajos) Piactér Görömbölyi László: Néhány mondat ürügyén DISPUTATartalom

3 E számunk szerzôi: Arany Lajos újságíró, Debrecen Berta Erzsébet irodalomtörténész, Debrecen Bitskey István irodalomtörténész, akadémikus, Debrecen Görömbölyi László újságíró, lapszerkesztô, Miskolc Gulyás Gábor filozófus, Debrecen Gurbán György újságíró, Debrecen Hapák József fényképész, Debrecen Kalmár György filozófus, Debrecen Kazinczy László mérnök, Budapest Meggyesi Tamás építészmérnök, urbanista, Budapest Molnár Klára PhD-hallgató, Debrecen Nagy Gábor fényképész, Debrecen Pastor Peter történész, New Jersey, USA Orosz Zoltán egyetemi hallgató, Debrecen Schein Gábor költô, Budapest Szénási Miklós költô, író, Debrecen Széplaky Gerda filozófus, Debrecen Takács Péter Levente fôiskolai hallgató, Debrecen Tandori Dezsô költô, író, Budapest Tar Sándor író, Debrecen Szabó István útépítô mérnök, Budapest S. Varga Pál irodalomtörténész, Debrecen Vargáné Karap Kornélia fényképész, Debrecen Vitéz Ferenc író, újságíró, mûvészeti író, Debrecen A Debreceni Disputa megvásárolható az alábbi könyvesboltokban: Alternatív Könyvesbolt, Hatvan u. 1/A Csokonai Könyvesbolt, Piac u. 45. Fókusz Könyvesház és Galéria, Hunyadi János u Sziget Könyvesbolt, Egyetem tér 1. 2DISPUTA Debreceni Disputa II. évfolyam, 5. szám, május Megjelenik 1000 példányban Fôszerkesztô: S. Varga Pál Szerkesztôbizottság: Bényi Árpád, Berényi Dénes, Berkesi Sándor, Gáborjáni Szabó Botond, Görömbei András, Hollai Keresztély, Orosz István Szerkesztôk: Berta Erzsébet (Árkádok) Kovács Zoltán (Fôtér) Szénási Miklós (Kapualj) Széplaky Gerda (Lépcsôk, Macskakô) Kiadja: a Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft Debrecen, Simonffy u. 2/A, tel.: (52) Felelôs kiadó: Angi János Borító, lapterv: Petromán László Tördelés: Kaméleon Dizájn Kft., tel.: (52) Anyanyelvi lektor: Arany Lajos Nyomtatás: Alföldi Nyomda Rt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6., tel.: (52) ISSN

4 A legelsô utazás talán a születés volt. Kábultság, zuhanás, misztérium. Melyrôl csak egyetlen bizonyosság él benned: hogy valaha úgy sejtetted, egy másik világból érkeztél ide, valahonnan, idegen helyrôl. Ám ahogy ketyeg az órád, felejted mindezt, ahogy egyre messzebb tûnnek gyermeteg szorongásaid, úgy egyre kevésbé hiszed már egy valaha-volt, másfajta élet lehetôségét. Pedig mintha mindig azt a legelsô utazást ismételnéd. Mintha mindig azt a legelsô helyet kutatnád, bolyongó Odüszszeuszként, ahová úgysem juthatsz vissza már. Buszra szállsz, villamosra, autóba, vonatra, repülôre. Bevágod magad, felbôg a motor. Zúgsz és zuhansz. Arra vágysz talán, hogy minden tökéletesen ismeretlen legyen. Amszterdam, Alaszka, Algír. Idegen arcok, idegen szagok, idegen ruhák. Belgium, Brazília, Banglades. Idegen utca, idegen ház, idegen kövek. Más föld a talp alatt. Vagy már csak por, terjengô fehérség mindenütt, sivárság. Nincs fû, nincsenek bokrok, nincsenek fák. Csak a felismerés van, éppen itt, a sivatag buckái között: tartozol valahová. Mely egyben felismerése annak is: oly esetleges, hogy miért nem a Föld egy másik szegletébe tartozol inkább. Felszállsz a repülôre, távolodsz. Minden utazásoddal, minden gondolatoddal (melynek útja van, mindennek útja, története, kezdete és végcélja van) önmagadra találsz? Jóllehet, egyre kevésbé utazunk már. Csak eszközeink vannak: puha ülés vagy éppen egy hûvös fémrúd a troli elektromos csápjai alatt. És dizájnos, egyre lassabban rohadó kaszni, tollazott mellsô végtagok helyett pedig ott a motorizált vasszárny. A száguldás technikai vívmányai az égig érnek. Éppen csak egyvalami tûnt el és iktatódik ki mind gyorsabban a gyorsaság korának XXI. századából: maga az utazás. Hogy megteszel egy lépést, kettôt. Hogy körbejársz egy fát. Hogy az aszfalt málladozó szélein végigsimítod az ujjad, hogy az útmenti fûszálak közt agyontaposol néhány közeledbe férkôzött, kotnyeles hangyát. Hogy a szekér zörgésének ritmusára végigpergeted fejedben életed legszebb elôzô napját. Transzfereket bonyolítunk: embert, húst, kôolajat szállítunk vagy borjakat zötyögtetünk egy marha nagy vagonban. Egyik helyrôl a másikra juttatjuk a kívánt árut. Közlekedünk. Felszállsz a gépmadárra Debrecenben és leszállsz a török Riviérán. Most-pillanatok vannak, meg egyik pont van és másik pont. Köztük pedig nincs semmi, hacsak nem egy stewardess kedves mosolya, még egy kis frissítôt? S az a néhány ezer kilométer, potom, ami lent, a mélyben tengereken és sziklákon keresztül fut. De csak a képzeletedben! Virtuális útjaid vannak, melyek egy filmvászon képsorain vezetnek át vagy egy számítógép memóriájában futnak, tapintani nem tudod, szaguk nincs. Virtuális útjaid vannak, mintha sorozatosan csak hajótörést szenvednél Gulliverként utazod be képzeleted megannyi útját. Az utazás fikcióvá vált. Már nemcsak az idô jelent számodra paradoxont, amelyben pillanatok csúsznak egymásra, felrúgva a linearitás szabályszerûségeit akár, hanem a tér is (sokkal inkább), amelynek aligha kötik már össze utak egymás mellett fekvô pontjait. Pontok rakódnak egymásra, utcák, városok, földrészek, egymásba íródik az itt és ott és ugyanakkor. A tér nem kívülség többé, nem tudod magad elé teríteni, mint egy rongyosra hajtogatott térképet. Ami valaha érzékinek tûnhetett, aminek átéléséhez, megragadásához valaha a postakocsi is túl gyors volt (Goethe nem hiába szidta a sebességet), az ma áttevôdött a szellem univerzumába, a képzelôerô, a tiszta bensôség terébe. Annyit még átélsz talán, hogy az autó kerekei döcögnek alattad (áldott, balkáni útviszonyok!), hogy a lelkedet 120 kilométer/óránál nemcsak hogy kirázzák, hanem a szurkos, fekete aszfaltba is bedöngölik de hát ez sem több a közlekedés unott mámoránál. Az utazás telosza a helyváltoztatás, amely a sebesség technikai eszközök általi növelését követelné csakhogy az utazás valósága, élményszerûsége tagadja a gyorsaság jogosultságát. A száguldás összesûrített és megrövidített teret eredményez. Nem is teret, hanem csak egyetlen csomópontot, amelyben a helyváltoztatás metaforikussá, azaz átvitté válik: olyasvalamivé, ami az érzékelhetôt szükségszerûen a távolba rejti. 3DISPUTA Küszöb Széplaky Gerda Transzfer

5 4DISPUTA Fôtér Bitskey István Hungáriából Európába Utazó magyarok a korai újkorban Kóborolni, nézelôdni, bolyongani bárki képes: ám kevesen tudnak fürkészni, tanulni, azaz helyesen utazni írta a jeles németalföldi humanista tudós, Justus Lipsius 1578-ban egy itáliai útra induló nemes ifjúnak szóló terjedelmes levelében. A továbbiakban azt fejtegette, hogy az utazás célját határozottan ki kell jelölni, s hogy az hasznos legyen, azért fáradozni kell, de ez meghozza gyümölcsét, a tudás és gyönyörködtetés kettôs örömével kecsegtet ugyanis a jól szervezett utazás. Aligha kétséges, hogy ebben az értekezésben összegezôdtek az európai civilizáció korábbi utazási tapasztalatai, de már kifejezésre jutott bennük a reneszánsz ember tudásvágya, szellemi igényessége, céltudatossága is. Míg a középkorban fôként a hasznosság (utilitas) volt az utazások szervezô elve, s ennek megfelelôen valamely konkrét cél vezette az útrakelô (viator vagy peregrinator) lépteit, addig a humanizmus a gyönyörködtetés (delectatio, voluptatio) igényét is megfogalmazta s beiktatta az utazások indítékai közé. A gyakorlati cél, a praktikus haszon természetesen a kora újkor utazói számára is elsôdleges volt, emellett azonban (ha nem is mindig tudatosan) az utazások élményszerûsége egyre gyakrabban került szóba és kapott hangot a naplókban, úti beszámolókban, országleírásokban. A 16. század közepétôl Európaszerte szinte áttekinthetetlen sokaságban keletkeztek az utazás szervezésére, szabályozására, módozataira vonatkozó írások. Közülük a legkiemelkedôbbek szerzôi (Guglielmo Grataroli, Hilarius Pyrckmair, Hieronymus Turler és mások) egyrészt lelkesen buzdítottak az utazásra, másrészt szakszerû útmutatást adtak az útrakelôknek. A 21. századi egységesülô Európában indokoltan fordul a figyelem régebbi korok gazdasági, társadalmi, kulturális, interetnikus kapcsolatrendszere felé, s ezen belül az utazási irodalommal újabban Eleinte a reneszánsz ember kalandvágyó merészsége adott ösztönzést az útrakeléshez, késôbb egyre inkább gondosan megtervezett akcióvá, szakértelmet és sokoldalú tájékozottságot igénylô mesterséggé vált az utazás megszervezése. konferenciák és tanulmánykötetek egész sora foglalkozott Európa-szerte. A kapcsolatok két fô formáját a peregrinatio, ill. a communicatio jelentette. Az utóbbi írásos vagy szóbeli szövegekben nyilvánult meg, az elôbbi viszont a fizikai helyváltoztatásban, a mobilitásban nyilvánult meg. Az utazások során létrejövô közvetlen kapcsolat egyénnek és közösségnek egyaránt elsôdleges lehetôséget kínált az idegen kultúrák, a sajáttól eltérô mentalitások megismerésére, s ezzel természetesen a saját identitás pontosabb meghatározására, az önszemlélet tudatosítására is. Az úti beszámolók különféle fajtái ma már az európai kultúrtörténet legfontosabb forrásai közé számítanak, számbavételük a nemzetközi szakirodalomban folyamatos. Már a középkori Európa mobilitását is meglepôen élénknek mutatják az újabb kutatások, a legismertebb európai zarándokcélpontok (Aachen, Canterbury, Einsiedeln, Köln, Trier, Santiago de Compostella) évrôl évre tömegeket vonzottak, de a magyar zarándokokat sem riasztották vissza az útonállók támadásai, a viszontagságok, az idôjárási nehézségek a nagyobb utaktól. A kora újkorra az egész kontinensen tovább erôsödött az utazási kedv, és ami még fontosabb: megnövekedett a világlátott emberek tekintélye. Eleinte a reneszánsz ember kalandvágyó merészsége adott ösztönzést az útrakeléshez, késôbb egyre inkább gondosan megtervezett akcióvá, szakértelmet és sokoldalú tájékozottságot igénylô mesterséggé vált az utazás megszervezése. Ennek a folyamatnak Magyarország is részese lett, a 16. század végétôl kiterebélyesedett az utazási irodalom, s annak szinte valamennyi mûfaja megjelent a Kárpát-medence értelmiségének körében. Magyarország a kontinens nyugati és keleti régiójának határvidékén a kora újkorban fokozottan is arra kényszerült, hogy kapcsolatrendszerét

6 elevenen tartsa, az utazási tapasztalatok felhalmozása létérdeke volt, s ezek a tradíciók a jelen korszak integrációs folyamatai számára sem lehetnek tanulság nélküliek. E gazdag mûvelôdéstörténeti anyagot az 1970-es évektôl kezdte kiaknázni a szaktudomány, miután sorra jelentek meg a kora újkor utazásait bemutató forráskiadványok, adattárak és tanulmányok, melyek most már lehetôvé teszik az áttekintést a kor hazai utazástípusairól, az úti célokról, a szokásos utazási elôkészületekrôl, eljárásokról és tapasztalatokról. Úti célok és patrónusok Mindenekelôtt célszerû arra utalnunk, hogy a korai újkorban ismeretlen fogalom volt a nagyobb távolságra történô rövid idôtartamú (pár hetes vagy pár napos) utazás, ilyen utakat legfeljebb csak a királyi szolgálatban álló futárok (cursores) vagy a tehetôsebb nemesek hírvivô szolgái vállaltak. Mindig is a közlekedési eszközök fejlettségének és az útviszonyok adottságainak függvénye volt az utazás, így a korai újkorban hosszú (gyakran több hónapos) elôkészület kellett, hogy megelôzze a jelentôsebb külországi utakat. Szóbeli és írásbeli útmutatások sokaságát kellett tanulmányoznia az utazás szervezôjének, az útrakelô csoport patrónusának vagy éppen magának a peregrinusnak, ha sikeres utat akart szervezni. Az utazás valamennyi fázisának megvolt a megfelelô irodalmi mûfaja, amely eligazítást és tanácsot nyújtott, keretet biztosított a távoli tájakra kívánkozó személyeknek. Elméleti munkák vették sorra elônyeit és hátrányait az útrakelésnek, s ezek az ars peregrinandi típusú kiadványok az otthonüléssel, henyéléssel szemben mindig a vállalkozó szellemnek adtak elsôséget. A teoretikus indoklást az utat finanszírozó patrónus gyakorlati instrukciói váltották aprópénzre, ô adott részletes utasításokat az útrakelô ifjaknak és kísérôiknek. A nevezetes városok megismerésére az útikönyv vagy útikalauz (guida) szolgált, igényesebb utazók a 17. században már ezeket használták. Különösen is megnövekedett a kereslet a Róma-guidák iránt, a szakirodalom valóságos útikönyvkiadó iparról beszél velük kapcsolatban. Zrínyi Miklós például minden bizonnyal a Le cose meravigliose dell alma citta di Roma (Roma, 1636) címmel kiadott városismertetô kalauzt használta, Zrínyi Miklós például minden bizonnyal a Le cose meravigliose dell alma citta di Roma (Roma, 1636) címmel kiadott városismertetô kalauzt használta amely részletesen tárgyalta az örök város látnivalóit. Az út során általános volt a napló (diarium) vezetése, hazaküldött levelek (missiles) számoltak be az élményekrôl, majd részletes útirajzok és útleírások (descriptiones) ecsetelték a látottakat, olykor ezek színvonalas emlékiratokká, memoárokká terebélyesedtek. A peregrinusok hazaküldött beszámolói olyan tudósítások, amelyek biztosították az információcserét Európa és a Kárpát-medence lakossága között. A külföldi kapcsolatokat, barátságokat az album amicorum-ok rögzítették, ezekbe került a búcsúztató vagy búcsúzó költemények számtalan variánsa is (propemtikon, apobaterium stb.). A kor magyarországi utazóinak társadalmi rétegzettsége igen színes. Királyok és fejedelmek, diplomaták és hivatalnokok, prédikátorok és diákok, adószedôk és kereskedôk, katonák és mesteremberek, céhlegények és vándormuzsikusok egyaránt járták az utakat, a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával pedig a paraszti tömegek indultak búcsújárásra. A mobilitást természetesen a hadi és politikai események erôsen befolyásolták, elôsegítették vagy éppen gátolták. A szûkebb értelemben vett mûvelôdéstörténeti szempontból jelentôs utazásokat a kor elméletírói általában két nagy csoportra osztották. Egyfelôl a peregrinatio sancta, másfelôl a peregrinatio academica, azaz a vallási, ill. a tanulmányi célból történô utazás számított elismert érdemszerzô vállalkozásnak, egyént és közösséget egyaránt szellemileg gazdagító tevékenységnek. A kétféle motiváció olykor össze is kapcsolódhatott, többnyire mégis jól elkülöníthetô utazástípus volt a zarándokút, a búcsújárás, a csodatévô szobrok, kutak, források, barlangok, templomok s egyéb kegyhelyek tömeges felkeresése, amely egyrészt penitenciatartás és vezeklés céljából, másrészt pedig újabb kegyelmek elnyerésének reményében történt. Ez volt a barokk kor tömeges utazási formája, amely már csak olcsósága miatt is népszerû volt. A zarándokútra többnyire csoportosan vállalkoztak: egy-egy családi közösség, rokonság vagy még gyakrabban egy település lakói együttesen keltek útra. Amennyiben 30 fônél nagyobb volt a csoport, akkor általában processióról, búcsújáró menetrôl volt szó, ez közös imával, énekléssel, zászlók és kegytárgyak hordozásával, 5DISPUTA Fôtér

7 DISPUTA Fôtér 6 plébánosi vezetéssel zajlott le. Többnyire gyalogosan tette meg a csoport az utat, csak kivételesen került sor jármû igénybevételére (pl. betegszállítás kocsin vagy taligán, folyókon történô átkelés csónakon Kíváncsi vagy, mivel szerzett dicsôséget s hírnevet magának Odüsszeusz? Elment a világ végére, s felkeresett sokféle emberfajtát, sokféle várost, s ezzel szolgált rá, hogy kerek e világon verseljenek róla. Ha tehát dicsô hírnevet akarsz nyerni, keresd fel Odüsszeusz példájára a távoli országokat! az utazónak két dologra van leginkább szüksége: türelemre és pénzre. stb.). Szállásul gyakran a kolostorok kerengôje szolgált, némelyiken egyszerre ezer ember is eltölthette az éjszakát. Az elôkelô, gazdag emberek sem voltak itt kivételek, a zarándoklat csakis a viszontagságok vállalásával érhette el célját. Más indítékkal s más módon került sor a tanulmányi és ismeretszerzési célú utazásokra, melyek már sokkal inkább tekinthetôk a modern turizmus elôzményeinek. A magyarországi utazáselméleti irodalom elsô fontos fejtegetésének szerzôje, báró Forgách Mihály, Justus Lipsius levelezôpartnere 1587-ben wittenbergi egyetemi beszédében himnikus szárnyalású szavakkal biztatta utazásra a magyar ifjúságot. Retorikus kérdéssel indította érvelését: Kíváncsi vagy, mivel szerzett dicsôséget s hírnevet magának Odüszszeusz? Elment a világ végére, s felkeresett sokféle emberfajtát, sokféle várost, s ezzel szolgált rá, hogy kerek e világon verseljenek róla. Ha tehát dicsô hírnevet akarsz nyerni, keresd fel Odüsszeusz példájára a távoli országokat! Ezt tanácsolja íme, egy elôkelô, érdemdús fôúr, aki saját tapasztalatából ismerte meg az utazás sok elônyét. Ôt kövesd útmutatódul, magyar ifjúság, ha nem akarsz alulmaradni s készakarva eltékozlója lenni dicsôségednek. Mint tudjuk, a magyar ifjúság nagy számban vállalkozott az utazásokra, fôként az egyetemjárás volt tömeges a kora újkorban, ez természetesen még haszonelvû vállalkozás volt, a nemzetközi tudományossággal történô lépéstartás kényszere vezette, tehát jellegében különbözött a modern kor ún. szabadidô-turizmusától. Viszont a hazatérôben lévô diákok nem egyszer tettek olyan kerülôutakat, amelyeknek célja már egyértelmûen Európa megismerése, s az ottani tapasztalatszerzés volt, a stúdiumok kiegészítése az idegen nép között járás, az idegen földek látása élményeivel. Klasszikus példája ennek Szepsi Csombor Márton utazása: közel két évig Danckában (Gdansk) végezte tanulmányait, innen indult féléves nyugat-európai útjára, Dánián át Hollandia, Anglia, Franciaország, Németország és Csehország látására. Járt többek között Amsterdamban, Londonban, Párizsban, Strasbourgban, Heidelbergben, Nürnbergben, Krakkóban, utazott hajón, szekéren, gyalog, s lelkesült csodálkozással számolt be az európai polgári kultúra produktumairól: épületekrôl, szokásokról, emberekrôl, tájakról, kuriozitásokról egyaránt. Úgy figyelte ô Európát, hogy közben mindig hasonlított, a magyar viszonyokat vetette össze a látottakkal, igyekezett hazahozni a tapasztalatokat, számára nem csupán kikapcsolódás volt az utazás, hanem kettôs dimenzióban gondolkodás eszméltetô alkalma is. Emellett azonban az útonjárás nehézségeit és veszedelmeit emberi közelségbe hozta útleírása, jellemzô, hogy a holland tengerparton elszenvedett viszontagságai kapcsán azt jegyezte fel, hogy az utazónak két dologra van leginkább szüksége: türelemre és pénzre. Az utazók vezérfonala A Szepsi Csomboréhoz hasonló módon még sok száz protestáns fiatal járta be Európa különféle városait, fôként a németországi és németalföldi egyetemi központokat. Elsôsorban ôk hasznosíthatták a késmárki iskola tudós rektorának, Frölich Dávidnak könyveit, amelyek alapvetô, minden részletre kiterjedô útmutatást adtak az útrakelôk számára. A szerzôrôl az a hír járta, hogy 12 éven át utazott, úgy szedte össze tapasztalatait. Földrajzkönyve (Medulla geographiae practicae, Bártfa, 1639) kifejezetten az utazók hasznára készült, s határozott célkitûzése szerint fôként Európa nevezetesebb és könnyen megközelíthetô területeit tárgyalja. Az elôszó cseppet sem kíméli az utazások ellenzôit. Szerinte akadnak ugyanis olyan tudákos nagyokosok, akik csizmadiák módjára folytonosan otthon bújnak meg, a vándorlást lecsepülik, és csak földrajzírókat forgatnak, ezeket a németek Buchgelehrtennek nevezik, akik annyira arcátlanok és megátalkodottak, hogy azt hiszik, csupán csak könyvek olvasgatásából ugyanannyit tudnak, amennyit mások saját szemükkel látnak. E szenve-

8 délyes utazási propaganda után rendszerezetten, hét fejezetbe csoportosítva veszi sorra az út során megszemlélendô dolgokat. Eszerint a lelki elôkészület, a zsoltárimádság után szemügyre kell venni az úti célul szolgáló területet, tudni kell annak neveit (régit és újat, névváltozásait), az országok elnevezésének okát, alapítóját, lakosainak helyzetét, a meglátogatott városok fekvését, folyóinak, hegyeinek, kikötôinek, erdeinek, ligeteinek nevét, meg kell ismerni az ottani emberi létesítményeket, házakat, kolostorokat, templomokat, palotákat, várakat, piacokat, tornyokat, bástyákat, fegyvertárakat, kerteket, kutakat, szobrokat, festményeket, végül tanulmányoznia kell az utazónak a fogadó ország politikai életét, kormányzásának módját, iskoláit, oktatásügyét, könyvtárait, közerkölcseit, számba kell vennie tudósait és mesterembereit egyaránt. Általános utazási szabályzatát pedig így adja meg: Az utasnak sok szenvedést kell eltûrnie, aki ezt nem viseli el, el se induljon. Indulás elôtt ismerje meg a helyeket. Ne csak a külsôségeket figyelje meg, hanem az emberek életét és szokásait is, a helyek fekvését, a régi emlékeket, ebbôl származik a bölcsesség. Vigyen magával térképet, ez az utas vezetôje és szeme, nélküle vakon bolyong az ismeretlenben. Megbízható útitársat válasszon. Hajnalban induljon, éjszaka maradjon veszteg, este keressen biztos szállást, viharban ne menjen. Ne higgyen mindenkinek, de ne is csapjon be senkit, ne fecsegjen, ne vetélkedjék, a tudósokkal társalkodjék. A fogadóban legyen vigyázó, ne számolja pénzét mások elôtt. A többi dologról tájékoztatja Vezérfonalam, melyet sûrûn forgasson útközben. Néhány évvel késôbb jelent meg Frölich újabb mûve, Az utazók könyvtára vagy vezérfonala (Bibliotheca seu cynosura peregrinantium, Ulm, ), amelybe a Medulla tartalma is beépült, s ez a szerzô szerint minden eddig kiadottnál teljesebb, gyönyörködtetôbb és hasznosabb útikönyv, amely tartalmaz száznál több utazási problémát, tanácsokat a vándorláshoz, módszertant a látványosságok megfigyeléséhez, utazási földrajzot és történelmet, öröknaptárat, tájékoztatást az utakról, vásárokról és pénznemekrôl, de megtalálhatók benne az úti jóslatok különféle fajtái (álomfejtések, tenyérjóslások, idôjárási elôrejelzések), s az úti imák és énekek is. A vendéglátó lányait vagy szolgálóit ne zaklassuk szemérmetlenül. Ismeretlen és veszedelmes erdôbe ne merészkedjünk kísérô nélkül. Viharban ne káromkodjunk. A korabeli utazó mindennapjai elevenednek meg a késmárki tudós rektor intelmei nyomán, ezek közül most csupán néhányat idézhetünk illusztrációként. Az utazás elvszerû magasztalása és az utasok testi esendôsége egyaránt megjelenik ezekben. Az elôbbire példák: A tanultság a legbiztosabb úti felszerelés, sem hajótörés, sem tûzvész, sem háború, sem tolvajlás, sem rablás nem árt neki. Érdeklôdéssel kell felkeresni, megszemlélni és megbecsülni a nagy emberek szülôhelyét. Szorgalmasan látogassuk útközben a templomokat. Az utazás módjaira vonatkozó intelmek: Nem kell túlzottan félni az út veszedelmeitôl. Nemcsak az oda-, hanem a visszautat is gondosan meg kell fontolni. A lónak éjjelnappal gondját kell viselni. Számos tanács szól az étkezésrôl: A fogadóban néha nem szánk íze szerint készült ételt is el kell viselnünk. Vendégségben apránként együk az ételt. A részegség kerülendô. Az itáliai vendéglôkben kerüljük a nyúlhúst. Úgy tûnik, akkoriban is voltak renitens, kellô mûveltség híján lévô útrakelôk, késmárki tudós szerzônk több intelme erre enged következtetni: Az útitársak parasztosságát és durvaságát olykor türelemmel viselni kell. Ne versengjünk egykönnyen az útitársakkal. A szálláshelyeken való viselkedést is fontosnak tartja: A fogadóban olyan beszélgetést kell folytatni, ami a gazdát és a többi vendéget szórakoztatja, a beszélôt pedig megkedvelteti. Kerüljük az üres hencegést. A hazugnak jó legyen a memóriája. Elôbb gyôzôdjünk meg a vendéglátó hûségérôl, s csak azután bízzuk rá pénzünket. A vendéglátó lányait vagy szolgálóit ne zaklassuk szemérmetlenül. További tanácsok a veszélyektôl óvják az utazót, imígyen: Ne menjünk vaktában veszélyes helyre. Ismeretlen és veszedelmes erdôbe ne merészkedjünk kísérô nélkül. Viharban ne káromkodjunk. Arra hangsúlyosan igyekszik a szerzô felhívni a figyelmet, hogy a külsô látvány mögött az idegen ország közéletét, szervezettségét érdemes megismernie az utazónak. Szerinte korántsem kielégítô az, ha valakit megkérdeznek, voltál-e ebben a városban, s ô így válaszol: Igen, voltam ott, van annak egy magas tornya, négy temploma s hét kapuja. Kevés ez, s így a költség hiábavaló volt. Mert ugyanígy meg kell vizsgálni azt, hogy az egyes helyeken hogy intézik a közügyeket. Hogyan lehet 7DISPUTA Fôtér

9 mindezt megismerni? Vajon ajándékozzáke a jogászokat, kapnak-e ezüstkelyhet stb., s úgy csavarják-e az ügyet, ahogyan akarják stb. Vajon vannak-e cipészek és pékek is a tanácsban? Mint látható, az állami hivatalok szervezettségére, a korrupció lehetôségére, a közélet demokratizmusára irányuló kérdések ezek, s aligha vitatható, hogy élô igényt fejeznek ki Európa valódi arcának megismerésére. Aki Frölich Vezérfonalát áttanulmányozta, megfelelô módon megismerhette a kor utazási reguláit, felkészülhetett a nem csekély kockázatot jelentô és költséget igénylô vállalkozásra s a továbbiakban már csak rajta (és patrónusa bôkezûségén) múlott, hogy milyen mélységben ismerkedhetett meg Európa beutazott tájaival, mennyi ismerettel és tapasztalattal térhetett haza onnan. A gyalogosan útrakelô viator-ról életszerû leírást ad Comenius 1653-ban Sárospatakon készült jeles tankönyve, az Orbis pictus, amelyhez 1675-ben magyar szöveget is csatoltak. Eszerint: Az úton-járó viszen (hordoz) a vállán tarisznyában (tüszôben) ami belé nem fért a zsebébe avagy táskájába; béfedettetik útiköpönyeggel; kezében tartja a botot (istápot, pálcát), melylyel támogassa magát; szüksége vagyon az útiköltségre (pénzre) s hûv s nyájas társra. A gyalogút kedvéért (az ösvény okáért) hanemha járt (törött) út lészen, el ne hagyja az ország útját. A félfelé való (tébolygó) utak és kettôs utak megcsalnak és félfelé visznek a járatlan (töretlen) helyekre; nem oly igen a kerülô (kerengô) utak és keresztutak. Tudakozzék azért az eleiben jövôktûl (akadóktúl), merre kellessék menni, és ôrizze magát a tolvajoktul (kóborlóktul, nyúzó-fosztóktul), valamint az úton, ekképpen a vendégfogadóban (szálláson is), ahol meghál. A kor utazási alapszókincsét is bemutatják ezek a sorok, amelyek a bemutatáson kívül a gyalogosra leselkedô veszélyekre utalnak. A vízen való átkelés különösen sok nehézséget jelentett. Az útvonalat a hidak, pallók és gázlók helye szerint kellett meghatározni, máskor csónakokról kellett gondoskodni. Nem ritkán úszva keltek át a folyón, ehhez Comenius leírása szerint kákábúl való köteléket vagy felfúvott ökörhólyagokat használtak segédeszközül, egyesek viszont szabadon úsztak kezeknek és láboknak hányatásával, mások megtanulták a vizet tapodni ruhájokat a fejeken hordozván. Kuriózumként viszont azt is hozzáteszi, hogy a búvár úszhatik a víz alatt is, valamint az hal. Fôúri utazások A tehetôsebb, fôként arisztokrata ifjak tanulmányútjainak szervezése természetesen egészen más dimenziókban történt. A 16 éves Zrínyi Miklós itáliai tanulmányútjának elôkészítésével például a király ma- 8DISPUTA Fôtér

10 gát az esztergomi érseket, Pázmány Pétert bízta meg. Több mint fél éven át folyt a szervezés, ajánlólevél ment a királytól a római és velencei követ számára, Pázmány pedig Francesco Barberini bíboros államtitkártól kérte az út támogatását. Senkviczy Mátyás esztergomi kanonok vezetésével népes delegáció kísérte az ifjú magyar arisztokratát, akit Itáliában számos egyházi és világi méltóság fogadott, többek között a toszkánai nagyherceg, valamint VIII. Orbán pápa, aki verseskönyvével is megajándékozta ôt. Nápoly, Róma, Firenze és Pisa voltak az út fontosabb állomásai, az eredmény pedig: olasz nyelvtudás, széles körû irodalmi, hadtudományi és államelméleti tájékozottság, tudatossá érett politikai hivatás. Más irányba, de nem kevesebb haszonnal utazott az ifjú gróf Bethlen Miklós, Apáczai Csere János tanítványa. Miután hollandiai egyetemeken tanult, járt Londonban, Oxfordban, Párizsban, így széles körû politikai tájékozottsággal térhetett haza Erdélybe. Önéletírása szerint lenyûgözték ôt a nyugati kultúra teljesítményei, az uralkodókat övezô reprezentációs formák, az egyetemeken hallott rangos elôadók, a könyvtárak, kórházak, régészeti emlékek, mûgyûjtemények, raritások és kuriozitások, s nem utolsósorban az ottani élet szervezettsége, prakticizmusa. Érthetô, hogy egy emberöltôvel késôbb fiának, Mihálynak, a lehetô legnagyobb gonddal szervezte meg európai körutazását. Bethlen Mihály frankfurti és franekeri stúdiumai után bejárta Dániát, Svédországot, Belgiumot, Hollandiát, Angliát, Svájcot, Németországot, Itáliát, Ausztriát és Lengyelországot, mindenütt megtekintette a nevezetességeket, beszélt tudósokkal és politikusokkal, úgy, ahogy azt az apai instrukciók elôírták. Más kérdés, hogy jól szervezett külföldjárásának tapasztalatait korai halála miatt itthon már nem hasznosíthatta. Az arisztokrácia körében a 17. század végétôl Magyarországon is meghonosodott az ún. kavalierstour, az Európa-szerte divatos utazási forma. E nemesi-lovagi típusú tanulmányút során a külföldre küldött ifjúnak nem egyetemi stúdiumokat kellett folytatnia, hanem az ottani udvari élet normáit, a fôrangúak közötti társadalmi érintkezés szabályait kellett elsajátítania, E nemesi-lovagi típusú tanulmányút során a külföldre küldött ifjúnak nem egyetemi stúdiumokat kellett folytatnia, hanem az ottani udvari élet normáit, a fôrangúak közötti társadalmi érintkezés szabályait kellett elsajátítania, idegen nyelveket, táncot, lovaglást, vívást, jogászi praktikákat, építészetet kellett tanulnia idegen nyelveket, táncot, lovaglást, vívást, jogászi praktikákat, építészetet kellett tanulnia, az önálló pénzkezelés fortélyaiban kellett tájékozódnia. Jó példa erre Széchenyi Zsigmond itáliai körútja, amelyet apja, György rendkívüli gonddal szervezett meg. A 19 éves fiú (nemzeti könyvtárunk alapítójának nagyapja) négy kísérô társaságában 1699-ben kelt útra, mindegyikôjüknek megvolt az út során a feladata, amelyet külön-külön részletes írásos instrukció rögzített. Az apa szigorúan elôírta az útvonalat, a meglátogatandó személyeket és intézményeket, költségvetési tervet adott, s erkölcsi intelmekkel is elhalmozta az utazó csoport tagjait. A hazaküldött levelek részletesen be is számoltak az út minden mozzanatáról. Az úti célok között a magyar katolikus egyházi értelmiség körében elsô helyen természetesen Róma szerepelt, részben az ottani teológiai tanulmányok, részben pedig a pápai udvarhoz fûzôdô kapcsolatok miatt. Pongrácz Imre esztergomi kanonok például részletesen beszámol arról az élményrôl, amelyben az odaérkezô magyar teológushallgatók részesülhettek a római mûvészeti kincsek láttán. Útirajza külön is kiemeli a megtekintett mûalkotások közül Michelangelo freskóját a Sixtusi Kápolnában, s lelkesen tanácsolja: Ezt is nézze meg az, aki meg akarja ismerni, hogy a festészetnek mekkora ereje van. De nem csupán a vatikáni paloták és a Szent Péter-bazilika dekoratív építészeti megoldásairól szól nagy elismeréssel, hanem az építményeket övezô kertekrôl is, amelyekben a gyümölcsfák és pálmák mellett források, kutak, vízesések, barlangok, lépcsôsorok és szoborcsoportok láthatók és alkotnak mûvészi egységet. Mindez az akkoriban Európa-szerte divatos barokk ízlés iránti fogékonyság jele, Róma nyilvánvalóan a többi magyarországi utazó számára is hasonló impressziókkal szolgált. Több fennmaradt útinapló tanulsága szerint az Itáliába igyekvô magyarországi utazók mindig Bécsbôl indultak, s általában egy hónapig tartott az út Rómáig. A nagyszombati egyetem rektora, Sennyey László jezsuita atya 1687-ben 34 nap alatt tette meg az utat Bécsbôl Rómába, a viszszaút mindössze 31 napig tartott. Csáky Imre bíboros 1721-ben három hét alatt tette meg ugyanezt, s 30 nap alatt ért DISPUTA Fôtér 9

1DISPUTATartalom. Küszöb. Fôtér. Macskakô. Kapualj. Árkádok. Lépcsôk. Mûhely. Télikert. S. Varga Pál: Lehet, hogy eltévedsz... 3

1DISPUTATartalom. Küszöb. Fôtér. Macskakô. Kapualj. Árkádok. Lépcsôk. Mûhely. Télikert. S. Varga Pál: Lehet, hogy eltévedsz... 3 Küszöb S. Varga Pál: Lehet, hogy eltévedsz... 3 Fôtér Vajda Mihály: A sivatag betemeti a helyi isteneket is... 4 Szirák Péter: Van honnan (pastiche)... 9 Macskakô Kiss Tamás: Debrecen... 12 Görömbei András:

Részletesebben

EKE FÜZETEK 2. Előadások Kirándulások Emlékezések. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

EKE FÜZETEK 2. Előadások Kirándulások Emlékezések. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése EKE FÜZETEK 2. Előadások Kirándulások Emlékezések 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése Pannonhalma 2009 EKE HU ISSN 2061 2370 ISBN 978 963 9976 01 6 Kiadja az Egyházi Könyvtárak Egyesülése Szerkesztő:

Részletesebben

Kapualj Kell-e Debrecennek Wass Albert-szobor? A Debreceni Disputa körkérdése... 20

Kapualj Kell-e Debrecennek Wass Albert-szobor? A Debreceni Disputa körkérdése... 20 Küszöb Lapis József: A termékeny különbség... 3 Főtér Lakner Lajos: Emlékszobor-állítás Debrecenben... 4 Macskakő Farkas Arnold Levente: [Egyre rosszabb vagyok]... 10 [Lefényképezzük a régi]... 10 Térey

Részletesebben

Árkádok Bun Zoltán: Diagramfestészet avagy mégis mi az ördög köze van Baconnek az építészethez?... 37

Árkádok Bun Zoltán: Diagramfestészet avagy mégis mi az ördög köze van Baconnek az építészethez?... 37 Küszöb Papp András: Imádkozó bárány... 3 Főtér Gulyás Imre: Korszakhatáron a hazai természetvédelem... 4 Macskakő Balla D. Károly: Túlvilági mezsgyén Kiket halál toloncolt... 14 Méhes Károly: Nyikolaj

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 1 HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 2 1. Bevezetés, témaválasztás indoklása Szakdolgozatom témájának a Hunyadi Mátyás korabeli magyarországi reneszánsz művészet és kultúra bemutatását választottam. Már

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

A Tessloff és Babilon Kiadó újdonságai a MI MICSODA sorozatban

A Tessloff és Babilon Kiadó újdonságai a MI MICSODA sorozatban Az Interneten is a Libri w w w. l i b r i. h u 144 FT KONYVHET V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2001. MÁRCIUS 22. KULTURÁLIS KÉTHETILAP Kertész Ákos Temetô a Tisza Sári László Nepáli kolostorok 6. rész Nyerges András

Részletesebben

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XX. évfolyam 2012/3. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A kiválóság kritériuma azt jelenti, hogy az egyénnek egy vagy több területen a kortársaihoz képest különbnek

Részletesebben

PEDAGÓGUSFÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja VI. évfolyam, 2007. november december 9 10. szám Ára: 30 korona

PEDAGÓGUSFÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja VI. évfolyam, 2007. november december 9 10. szám Ára: 30 korona PEDAGÓGUSFÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja VI. évfolyam, 2007. november december 9 10. szám Ára: 30 korona Ingrid Sjöstrand Van hozzá közöd? Van hozzá közöd / mit csinálok? / És

Részletesebben

PRÓFÉTÁT KERESÜNK IMASZÁNDÉKOK. A Fatimai üzenet harmadik titka MÜNCHEN. Szőke János SDB (Budapest): Szeptemberre

PRÓFÉTÁT KERESÜNK IMASZÁNDÉKOK. A Fatimai üzenet harmadik titka MÜNCHEN. Szőke János SDB (Budapest): Szeptemberre POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 9. szám (32. Jahrg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. szeptember A Fatimai üzenet harmadik titka Június 26-án, hétfőn délelőtt a Szentszék Sajtótermében

Részletesebben

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Tartalomjegyzék Főszerkesztő: Hamar Farkas Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

KONYVHET. Szappanopera arról, amirôl még beszélni is fáj

KONYVHET. Szappanopera arról, amirôl még beszélni is fáj KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2003. JÚLIUS 10 24. www.konyv7.hu 144 FT KULTURÁLIS KÉTHETILAP Könyves nyár Ember és gondolat Kende Péter Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 26. Nyerges András Tûnô

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat konzervatív pedagógiai folyóirat Ára: 1000 Ft 2007. november Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 16. szám IDEGEN NYELVEK 2004. május 1-jén az Európai Unió tagországa lettünk.

Részletesebben

Iskola és irodalom Kecskeméten

Iskola és irodalom Kecskeméten Iványosi-Szabó Tibor Iskola és irodalom Kecskeméten a xvi xvii. században Ma szinte felfoghatatlan az az állapot, amelyben a kora újkorban nemcsak a Homokhátságon, hanem az egykori magyar királyság nagyobb

Részletesebben

Földkérdés és válaszok. Bognár Nándor

Földkérdés és válaszok. Bognár Nándor STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap II. évf. 6. szám 2013. A Tartalomból Antall István és Bertha Zoltán Görömbei Andrásról Csoóri Sándor gondolatai Sütő Andrásról Veres Péterre emlékezünk Kósa

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE Sokat töprengtem, hogy mit is írjak Oláh János 70. születésnapjára, ami rá is, rám is, kettõnk közös vállalt keresztjére is jellemzõ legyen. Keresgéltem az õsködben: talán 1965-ben

Részletesebben

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3.

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. Szerkesztette: Hódi Éva Lektorálta: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Kiadja: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület Nyomás: 2008 2 Hűség az anyanyelvhez

Részletesebben

LVI. évfolyam 2003. március

LVI. évfolyam 2003. március LVI. évfolyam 2003. március Március 15. és Torda Gyalui Farkas és Reményik Sándor Borbereken Daday Keller Kornéliáról Fiatalok tudományos nevelése Átkok és hiedelmek Csíki étkezési szokások Tartalom KÖZMÛVELÔDÉSI

Részletesebben

Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában

Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Lukács András Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető: Prof.

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/4 november Tartalom Kodály Zoltán 130. évfordulójára Szubjektív megemlékezés Szőnyi Erzsébet............................................

Részletesebben

TARTALOM 2010 :: 3 :: május - június :: Vivat Academia :: 1

TARTALOM 2010 :: 3 :: május - június :: Vivat Academia :: 1 TARTALOM 2 NULLA DIES SINE LINEA - interjú Prof. Dr. Mátyás Csabával 4 Neményi Miklós professzort az MTA levelező tagjává választották - 5 XXXIII. Óvári Tudományos Nap 6 Rangos elismerések a GEO oktatóinak

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LIX. évf. 1. szám 2006. március E vacsora Égi módra Engem véled összead Maradj bennem, Benned engem Hagyj lennem, hogy áldjalak.

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 7. szám 2005. február 13. Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 164 Ft a Mindentudás Egyetemén a vallási tematikájú elõadásokkal egy üzenetet fogalmaztunk meg arról,

Részletesebben

Helyzet. A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején. nemzetközi konferencia. 2005. május 30-31.

Helyzet. A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején. nemzetközi konferencia. 2005. május 30-31. Helyzet nemzetközi konferencia A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején 2005. május 30-31. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Tartalomjegyzék Dr. Vizi E. Szilveszter 9 akadémikus,

Részletesebben

Füzi László. Megérkezés. IV. rész

Füzi László. Megérkezés. IV. rész Füzi László Megérkezés IV. rész 1. Abban, hogy váltottunk, azaz Egerből Kecskemétre költöztünk, minden egyéb mellett ott rejlett az a vágy is, hogy valahol helyet találjunk magunknak, másképpen mondva

Részletesebben

LXVIII. évfolyam július. művelődés. közművelődési havilap

LXVIII. évfolyam július. művelődés. közművelődési havilap 2015 7 LXVIII. évfolyam július művelődés közművelődési havilap művelődés közművelődési havilap Szerkesztőségi tanács: Benkő Judit Egyed Ákos Guttmann Szabolcs Kása Zoltán Péter István Pozsony Ferenc Székely

Részletesebben