A bambuszkarók használata a faiskolai nevel munkák elengedhetetlen része. Többféle méret bambuszkarót forgalmazunk, melyek tartóssága garantált.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bambuszkarók használata a faiskolai nevel munkák elengedhetetlen része. Többféle méret bambuszkarót forgalmazunk, melyek tartóssága garantált."

Átírás

1

2 Cégünk az olasz Pazzaglia típusú földlabdázógépek magyarországi kizárólagos forgalmazója. Az összes gyártott típust szállítjuk, valamint minden létez kiegészít iket és alkatrészeiket is forgalmazzuk óta foglakozunk faiskolai drótkosarak forgalmazásával, miután magunk is már több éve használjuk azokat. Minden típusból, többféle méretben, folyamatosan nagyobb mennyiség raktárkészlettel rendelkezünk. A Nematop Magyarországon egyedülálló, a barázdáshátú vincellérbogár ellen kifejlesztett, fonálférgeket tartalmazó biológiai növényvéd készítmény. Független kísérletekkel bizonyított, hogy a szer a hazánkban egyre elterjedtebb kártev vel szemben kit n hatásfokú. Cégünk a Nematop kizárólagos hazai forgalmazója. A bambuszkarók használata a faiskolai nevel munkák elengedhetetlen része. Többféle méret bambuszkarót forgalmazunk, melyek tartóssága garantált. További információkért, árajánlatokért forduljon telefonon, ben vagy faxon a kereskedelmi részleg munkatársaihoz. Telefon: , Fax:

3 Egyesületi hírek Egyesületünk 2006 évi közgyûlését 2007 jan. 31.-én, szerdán 8,00 órakor a Prenor Kft (Szombathely, Béke tér 1) központjában rendezzük. Az alapszabály szerinti határozatképtelenség (a tagok 50%-a +1 fô, jelenleg ez 116 tag!) esetén változatlan napirendi pontokkal, a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, megismételt közgyûlést tartunk február 2.-án, Bükfürdôn, a Termál szálló konferencia termében. A közgyûlést néhány üzem vetítettképes bemutatása és szakmai konzultáció követi. Másnap, február 3.-án 6 felkért elôadóval konferenciát tartunk a szakmát manapság legjobban foglalkoztató kérdésrôl: a dísznövények forgalmazásában bekövetkezô változásokról és ezek hatásáról a termesztésre. A konferencián tagjaink számára (2006 évre rendezett tagdíj!) az ingyenes részvétel lehetôségét biztosítjuk. Fakultatív étkezéseket (vacsora, ebéd) és szállást mindenki térítés ellenében rendelhet. Mind a taggyûlésre vonatkozó meghívót (a taggyûlés napirendi pontjaival), mind a bemutatkozó üzemek nevét, a konzultációk témaköreit, mind a konferencia napirendjét rövidesen kiküldendô meghívónkban részletesen ismertetjük. A szaporítóanyagot elôállító dísznövénytermesztôk regisztrációjáról, nyilvántartásba vételérôl rendelkezô EU és hazai szabályozásáról rendezett 2 napos konferenciát 3 külhoni szakértô közremûködésével az FVM. Retkes József 70 éves születésnapja alkalmából a MTA szakmai tanácskozást szervezett dec. 15.-én a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusában. Az ünnepelt méltatásán és szakmai útjának ismertetésén túl elôadásokat hallhattunk a dísznövénytermesztés ágazatainak (vágottvirág, szárazvirág, díszfaiskola és sziklakerti növények) jelentôs képviselôitôl. December én két napos nemzetközi konferenciát szervezett az FVM és a Díszn. Szövetség brüsseli anyagi és EU-s szakértôi segítséggel a dísznövény ágazat törvényi szabályozásának megvitatására. A három ország szakértôi egyértelmûen a hazai szabályozásnál lényegesen egyszerûbb és egy hatóság (a növényvédelmi) által végzett gyakorlatról számoltak be. Úgy tûnik a konferencia visszhangja hatással lehet a most felálló agrárirányítási rendszer kialakítására. Egyesületünk vezetôsége Kovács Istvánt javasolta az Év Kertésze címre, melyet a HOHU megnyitóján vehetett át. Gratulálunk. A nemzetközileg védett fajták teljes listája /CPVO/ megtekinthetô a honlapunkon /www.fakertesz.hu/. A fajtavédelemmel és a nemzetközileg védett fajtákkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak Dr. Orlóci Lászlóhoz. (Tel.: +36/ , fax: +36/ , 3

4 Hírek a szakmából Két nagy holland faiskolai termékeket forgalmazó cég egyesült Eurogreen Hulden B.V. néven. Több mint 15 miliió növényt forgalmaznak több mint 15 országba. Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában is vannak partnereik. Rózsát, gyümölcsöt és egyéb faiskolai termékeket szállítanak kertészeti áruházakba, áruház láncokba, nagykereskedôknek, termelô faiskoláknak és csomagküldô hálózatuk is van. A két cég erôi egyesítésével kínálatuk szélesítését tervezik. A két cég teljes munkaerô létszámát átvették. Két nagy ismert kereskedelmi egység egyesülésével ( Alsmeeri virág-veilingt és Flora Holland) egy 4 milliárd EU forgalmú (több mint 1000 milliárd Ft, a hazai díszfaiskolai termelés kb milliárd Ft! termelôi áron) cég jön létre Flora Holand néven. A méretre jellemzô, hogy a holland kartell hatóság engedélye még hiányzik. Az egyik legismertebb faiskolai termesztô táj Schleswig-Holstein- faiskoláinak száma 6 év alatt 12 %-al (58 faiskolával) csökkent. A csökkenés elsôsorban a másodállású és a kisebb üzemek körébôl került ki. Egyidejûleg nôtt az átlagos üzemméret, a 2000 évi több mint 7 ha-ról ( a hazai 2 ha alatt van!) majdnem 10 ha-ra. Figyelemre méltó, hogy a 10 ha alatti üzemek az összes faiskolai területnek csak 36%-át képviselik, 57 üzem (13%) átlagosan több mint 20 ha- termesztô felülettel az összes felület felén (!) gazdálkodik, a két üzemnagyság közötti felületen termelôk száma érdemben nem változott. Az ismert holland Beterams faiskola (120 Ha) teljes növényállományát átvette (árverésen) a 65 km távolságra lévô Van den Berk faiskola. Ezzel összesen 400 Haon a sorfák, parkfák, szoliter- és formára nyírt, valamint nagyméretû bonsai növények még szélesebb választékát kínálja és Európa legnagyobb faiskolái közé került! 2006 elsô negyedévében a termékpálya 1000 német cége eredményei alapján pozitív jövôkép rajzolódik a cégek több mint 80%-ban! A cégek kb. 40%-a az elôzô idôszaknál kedvezôbb szerzôdésekrôl, rendelésekrôl, 46%-a változatlan helyzetrôl számol be. A cégek 21%-a kedvezôbb, a többiek változatlan árakról számolnak be még az erôsen nyomott privát szféra árai esetén is. Összességében a termékpálya üzemeinek 60%-a kielégítônek, 24%-a jónak, 1,23%-a nagyon jónak látja a szakma kilátásait. A saját üzemeik kilátásait 4%-uk nagyon jónak, 43%-uk kielégítônek, 42%-uk jónak látja. Ezzel a megkérdezettek majdnem 90%-a a saját cégeik 2006 évi kilátásait pozitívnak tartja (emlékezzünk a 2006 februári bükki konferencián indokolatlanul kialakult pesszimista hangulatra, melyet most az évi végi eredmények is cáfolnak). A Zalai Agrárkamara vezetôi az EU fôvárosában, Brüsszelben jártak szakmai tanulmányúton. A tucatnyi elôadáson túl egy gazdához, egy mintagazdaságba is eljutottak. Innen azzal az érzéssel távoztak, mintha a nemzeti szabályozásunk túltenne az EU alapító tag belga szabályozáson ezzel jelentôs versenyhátrányba 4

5 kényszerítve hazánkat. (Lásd a díszfaiskola hazai regisztrációs rendszert, 62/2004 FVM rend. és az EU többi tagállama szabályozási gyakorlatát) 3 soros, teljesen automatikus földlabdázó gép Ezendam-tól (Borne, Hollandia). A sortáv 50 cm plusz-mínusz 10%. A földlabda átmérôje cm. Teljesítménye 2400 növény/óra ( db/nap). Maximális növénymagasság 120 cm Lommers-van Eijken (Bergeik-Hollandia) önjáró kiemelôgépe cm földlabdákat készít 3 soros kivitelben. Teljesítménye db/nap. Szintén automatikus metszô adaptere cm átmérôjû metszésre, formára vágásra alkalmas 90 cm-es növénymagasságig. Albizia julibrissin Summer Chocolade a 2006 évi Plantarium kiállítás újdonságai között volt látható. Az Adré Briant francia cég által bejelentett védett fajta Japánból származik. Bíbor-vörös lombjával, vörös virágaival tûnik ki. A fajnál valószínûleg fagyérzékenyebb. Thuja plicata 4ever Goldy A Thuja plicata Martin fajtából keletkezett újdonságot a Hortis cég mutatta be. Védett. A holland Dries Lujten (Steensel) faiskolában keletkezett, az idei évtôl különbözô méretekben kapható a faiskolai kereskedelemben. Aranysárga lombú, mely ôszre vörösre színezôdik. A holland kiállító (Plantarium 2006) szerint télálló. Gurisatti Gábor Tartós alap-és fejtrágya: extenzív talajon termesztéshez Szabályozott tápanyagleadás: Hosszú hatású alap-és fejtrágya: konténeres, cserepes termesztéshez Tápoldatozás: specialitások a faiskolai termesztésben Sicher ist sicher Der Marathon Dünger Triabon Hakaphos ÚJDONSÁG! Forgalmazza: MEDOSZ Kft.: SZOMBATHELY. Tel./fax: NOVOCHEM Kft.: NAGYKANIZSA. Tel./fax: FLORA Kft.: KECSKEMÉT. Tel.: Fax.: COMPO képviselet: HEFLER JÓZSEF: Tel.: COMPO több mint kompetencia a növénytáplálásban 5

6 OMMI 2006.dec én az FVM 2 napos konferenciát, vitanapot rendezett a dísznövény szaporítóanyagok elôállítását, forgalmazását szabályozó hazai és európai hatósági rendrôl és gyakorlatról. 3 ország, Németország, Belgium és Olasz - or szág 1-1 szakértôjét kérte fel hazájuk ha tó sági szabályozási rendjének ismertetésére, az EU irányelvek hazai szabályozásában. A konferencián a rendezô FVM képviselôin túl, az OMMI, a Dísznövény Szövetség és en nek tagegyesületei, a Magyar Agrárkamara va lamint a Pest megyei Növényvédelmi és Ta laj vé del mi Szolgálat képviselôi vettek részt. A 98/56 EC európai irányelvekrôl, ezek hazai jogrendbe való illesztésérôl (62/2004. FVM rend.) valamint alkalmazásukról szólt a két napos konferencia, beszélgetés, vita. Mind az európai jogszabály értelmezésérôl, de különösen az országonkénti átültetésérôl, alkalmazásáról egységes véleményt kialakítani nem sikerült. Az OMMI két képviselôje szinte mindenben a magyar jogszabály és jogalkalmazási gyakorlat ( OMMI ellenôrzés ) helyességének megerôsítését lát ta, szemben a többi 23 résztvevô ér telme zé sé vel. A három ország sza k értôje természetesen a magyar jogszabályt, ennek alkalmazási gyakorlatát nem minôsítette, de országuk ellenôrzési rendjét bemutatva ez szöges el - len tétben áll a hazai gyakorlattal (ugyanazon közös EU tagjaiként, ugyanazon 98/56 EC rendelet irányelveinek használata mellett.) A Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások kép - viseletében a konferencián részt véve, az alábbi következtetésekre ju tottam: 1. Majdnem ahány ország, európai ha tó - ság, érdekképviselet (Copa, Co ge ga, holland, angol, stb.) annyi meg fogal mazás, ér - tel mezés rejlik a fenti rendeletben és or - szá gonkénti honosításában a szaporítóanyag és szaporítóanyag termesztô kifejezés mö gött. A magyar szakmai nyelv hasz nálat különösen eltér az EU irányelvekben használttól: ezt a jogalkotók is érez hették, mert hol szaporítóanyag, hol alapanyag fogalmáról be szél nek. Ha egy többször átültetett éves díszfára vo - nat koz tatjuk, mindkét kifejezés a ma gyar szakmai nyelvhasználatban bizarrnak tûnik. Min den nek ellenére, ha egy nagyobb méretû díszfa továbbnevelési céllal kerül értékesítésre, a szaporítóanya gok nevelését, for galma zá sát szabályozó rendelet sze rint kell eljárni: a termesztésben a származást, a nyomon követhetôséget, a termesztés kritikus pont jait ad mi nisztrálni kell. 2. Szöges ellentétben áll az európai és a hazai ellenôrzési gyakorlat több lé nyeges ponton: Európában nincs té teles ellenôrzés (ezt az EU rendelet sem írja elô), míg nálunk ez az ellenôrzés díjkivetésének az alapja. Az pe dig, hogy hazánkban az elôírt nyomon követhetô nevelés során egy adott szaporítóanyagot évig évente ellenôrizzenek, ezen tevékeny ség díját évente a termelônek leszámlázzák, abszurd. 3. Fentiekbôl következik, hogy a származást és a termesztés folyamatát, pontosabban ennek nyomon követhetôségét kell ellenôrizni. Ezt az Agrárkamara képviselôje, 6

7 valamint a Prenor Kft faiskola vezetôjének elôadása, tájékoztatása, vala mint saját helyszínen szerzett ismereteim szerint is Olaszországban úgy ellenôrzik (a növény - egész ségügyi ellenôrzésen túl), hogy a legnagyobb faiskolák nem is tudnak róla: nyilvánvalóan a gyakorlatban nincs ilyen ellenôrzés. A belga szakértô, aki az ellenôrzô hatóság képviselôje a regionális flamand szer vezetnél elôadta, hogy az ellenôrzés az évenkénti növény egész ségügyi ellenôrzésen túl abból áll, hogy megkérdezi az ellenôrzött termelô üzem képviselôjét, kapcsolattartóját a hatósággal ( kontakt sze - mély ) vezet-e a faiskola bármilyen nyo mon követésre alkalmas adminisztrációt? Arra személyesen nem kíváncsi, de ha reklamáció, gond lép fel, a termelô felelôsége ezen dokumentáció alapján tisztázandó. 4. Mindhárom szakértô országában (ezen országok díszfaiskolai termelése 30-40xse a hazainak) egy hatóság ellenôrzi a dísznövény szaporítóanyag termesztést (ez növény egész ség ügyi hatóság) beleértve a származás, nyomon követhetôség kérdését is! Ebbôl következik, hogy nincs a termelônek két regisztrációs (=nyilvántartási) száma sem. 5. A dísznövény szaporítóanyag termesztést szabályozó magyar törvénybe bekerült termékpálya szerinti kötelezô terméktanácsi tagság teljes értetlenséget váltott ki a külhoni szakértôkben is: pedig ôk nem tudják hogy ilyen terméktanács Magyar or szágon soha egy másodpercig nem mûködött, a dísznövénytermesztés jel lege miatt nem is mûködhetett. Egy ilyen paragrafus csak arra alkalmas, hogy az egész törvény hitelét megkérdôjelezze. 6. Mindhárom EU országban a dísznövény szaporítóanyag termesztés ellenôrzésének költségeit döntôen az állam téríti. Belgi um ban egy bizonyos díjat elkülönítetten egy alapba fizetnek a termesztôk, ez az alap biztosítja a különleges esetek ki vizsgálásához szükséges külön költségeket: szakértôk díjait, kiszállás, utazási, la bor vizsgálatok költségeit, stb. Hazánk ban az állam mind nagyobb arányban terheli a kettô(!) ellenôrzô szerv mûködési költ ségeit a termelôre, anélkül hogy ezen összegek felhasználásába, azok indokoltságára a legkisebb betekintésünk lenne. 7. Fentiekbôl következik, hogy a vonatkozó európai irányelveknek a hazai törvénybe iktatása legalábbis nem szerencsés, a hazai alkalmazás, a gyakorlat pedig olymértékben eltér a többi EU tagállamétól (tételes ellenôrzés a folyamatellenôrzés helyett, kettô ellenôrzô szerv, felesleges szabályozások: pd. egy új terület elôzetes növényegyészségügyi alkalmassági vizsgálata) hogy az a hazai termesztôket hátrányosan befolyásolja. A hazai rendelet szerinti regisztráció (nyilvántartásba vétel és nem engedély) feltételei feltûnô hasonlóságot mutatnak a korábbi, megszüntetett engedélyezési eljárás feltételeivel az EU irányelvek szerint: indo kolatlanul. Gurisatti Gábor 7

8 A lomblevelû örökzöldek útján 1. Több mint egy emberöltô telt el azóta, hogy könyvhalmok között egy kis erika író gép - pel az örökzöldekrôl és a télen is zöld ker - tek rôl írtam. A könyvek, cikkek jelentették akkor körülöttem az adatforrást s az írógép a mo dern technológiát. Nem volt még tör - lés/delete, másolás/copy, újraírás/undo s egy mozdulattal megnyíló végtelen forrás, a világháló; helyette indigó, példányonkénti javí tás a keskeny gépradírral, többszöri át - gé pelés ma már a messzetûnô tör té - nelem 1969 ôsze volt; a készülô könyv volt az elsô bemutatkozás az olvasó- és szak kö zös - ségnek, egyben vizsga a kritika fórumain. A gondolatok akkor már évek óta érlelôdtek bennem s oly természetesek voltak, hogy igazán csak visszatekintve vált elgon dol koz - ta tóvá: honnan is eredt éppen ez az érdek - lôdés az ebbôl kibontakozó különös feladat? Örökzöld akkor még ritka volt itt a fôvárosban; nem volt tán egyetlen Euony mus japonicus a szabadban s Lonicera nitida-t, L. pileata-t de még Cotoneaster dammeri-t sem igen lehetett látni nem, hogy örökzöld fát: csak Alpár Ignác szobránál a Ligetben zöldellt télen is egy Ilex, ennek is egy különösen szép (s csodával határosan megmaradt) kaméliát idezô, ép levélszélû változata. Akkortájt csak három Pyracantha-bokorról tudtam Pesten és Budán s ciprusért Pécsre, vagy a Folly Arbo ré tumba, Viburnum rhytidophyllumlátványért pedig a szombathelyi Savaria szálló teraszáig kellett utazni A kis alkotó mûhelyben fenn a hatodikon a gép mellôl fel-fel állva idônként kitekintve el-el kalandoztam a szabadba; gyönyörû ôsz volt és az írás ilyenkor benn, maga volt a szobafogság. Október végén a természet még olyan pompában ragyogott, mintha a fák és bokrok az évben nem engedel mes ked nének a természet rendjének. Aztán hirtelen hûvös, tépô szelek érkeztek s szinte órák alatt tünt el az októberi va rázs; hirtelen áttetszôvé vált a park amelyben hársak, platánok, nyárfák fonódtak egy más ba, alattuk gyöngyvesszôvel olajfûzzel és aranycserjecsoportokkal. A pázsitban keskeny ösvények jelezték a tervi elgon dolás s a gyakorlati/praktikus élet cél sze rû sége közötti különbséget. Így fentrôl nézve jól látszott, hogy a tervezôasztalon még bizo - nyára szépen mutató letrasett-el gon do - san kidolgozott és árnyalt parkok mily silánnyá egyszerûsödhetnek a meg va ló - sításkor. A tégla és betonfalak közé a fák az élôhelyi harmónia és formavilág teljes mellôzésével kerültek. Platán és ezüstfa? Nyár és hárs? Míg ezen eltûnôdtem, ker - té szeti munkások érkeztek s az ágyásokból hamarosan eltûntek a petúniák, büdöskék, vanília ízû termésekkel megrakott lantánák; s egy kis traktor fürgén fordult és máris fekete trágyakupacok kerültek a pázsitra. Egy háztömbbel arrébb, ahol még álltak a családi házak valaki kapával rózsatöveket kupacolt és papírral, rongyokkal kötötte be a törzsre oltott tearózsákat, majd ásni kezdett késô délutánra már fekete-barnára változott a kert s bizarrul lengtek a madárijesztôvé változott rózsatövek. A télen is zöld kert gondolati világába merülve s a megvalósíthatóságon töprengve láttam, 8

9 hogy a hagyomány s az amirôl irok mai kifejezéssel élve még köszönô viszonyban sem voltak egymással. Egy régi, ôsi hagyomány rendje szerint mentek itt a dolgok s miként a gyümölcs a verandára a fa a pincébe vagy az eresz alá, úgy került a kert is egyfajta betakarítás utáni állapotba. A lépéseket egyszerre uralta az átadott tapasz talat a termelô kertészet és dísz ker tészet furcsa ötvözete, a szokás hatalma. Ugyanakkor addigra már talán mindent olvastam Amb rózy-migazzi-tól, Rapaics Raymund-tól s már sokasodtak a személyes tapasztalatok is. Tudtam, Ambrózynak s tán kevés, de lelkes híveinek igaza van a hortus semper virens, a semper-vireo gondo la tok kal s, hogy égövünkön a néhány hetes igazi télért túl nagy árat fizettünk: fél évre feláldozzuk kertjeinket, parkjainkat. (5067) 2007, január 15: lám eltelt 35 év, s ismét az örökzöldekrôl írok. A kis erika gép még itt áll polcon, kegyeletbôl, de az ezközök mily drámaian megváltoztak. Itt Dend ro ló giai Alapítványi épületben Ambrózy képe s körülötte a miénk, az ô világa is: az örök zöld lomb ezer árnyalatával virul itt a télben a tavasz. Az idén, még nem volt tél ; a téli gyepben töretlen optimizmussal nyílik a száz szorszép, az erdôszélen hosszúra nyúl tak a mogyoró-barkák s a hóvirág fehér harang jai sok helyen már áttörték a téli avart. Itt az épület körül a téli jázmin zöld vesszein hosszan sorakoznak duzzadt rü gyek, vagy a már kitárult sárga csillagok. De nem csak a növények érzik a téli tavaszt: este (pille) baglyok koppannak a kivilágított ablakon s tegnap a téli napsütésben február-véget kiáltott egy elkeveredett nyaktekercs. A Föld más és más flórájú tájairól hozott magvakból évente sok száz vetésbôl folyik itt a fajfenntartó munka, megfigyelés és hidegtûrési szelekció s a gyarapodási jegy - zék egyben egy pontosan vezetett adatbázis. Az épület körüli részen idén még nem volt dér és reggelente 10 fokkal is több van itt, mint méterrel lejjebb a hajlaton, az alsóréten, ahol oly hamar megáll a Fe ke tehegyrôl lecsurgó hideg levegô, amint lassan folydogál a Hideg-völgy felé. Két külön világ ez itt: fenn a lombos örökzöldek és ciprusok között egy-egy melegebb téli napon akár a Riviérán is lehetnénk, míg lejjebb, a lombhullatók között a tél honol; ím Amb - rózy gondolata: a belátható területen belül is két külön világ él itt: tavasz itt fenn, tél ott lenn, meg a környezô tölgyesek barna lombja közt; a telet látva, még gyönyörûbb ez a lombokból szôtt tavasz. A nyáron szárazabb hajlaton mediterrán világ él és virul; pille ró - z sa (Cistus), jeneszter (Spartium) és levendula (Lavandula) ölelkezik babérhárssal (Philly - rea) s örökzöld tölgyekkel; köztük a makkia karmazsin-, magyal- és édesmakkú töl gyei - vel (Qu. coccifera, Qu. ilex, Qu. edulis), vörös és fôníceai borókákkal (Juni pe rus oxyced rus, J. phoenicea); arrább az amerikai mediterrán, a kaliforniai csaparral és a Parti-hegység fái közül a Quercus agrifolia, Q. chrysolepis, Q. wisli zenii, Q. vaccinifolia s Rham nus californica zöldell vagy kissé keletebbrôl, Q. graciliformis, Q. pungens. Itt a lejtôn meg az épület körül van vagy 15 féle összetett-levelû borbolya ( Mahonia ) köztük a száraz övbeli Berberis dictyota, B. fremontii, B. haematocarpa, B. harrisoniana, B. nevinii, B. pinnata, B. 9

10 pumila, B. trifoliolata, míg a szubtrópusiak közül Ber be ris bealei, B. confusa, B. fortunei, B. japonica, B. napaulensis, B. nervosa, B. lomariifolia, B. oiwa ke nsis és B. veitchiorum. A belsô udvart ahol a mediterrán nö vé nye ket a szubtró pu sa ik váltják fel, a télálló pálmák képe hatá roz za meg: Rhapi dophyllum hystrix, Sabal minor, Trachy car pus fortunei, T. takil, T. wagneri Az egy más fölé rendezôdô lombkorona-szintek most alakulnak; a Holboellia coriacea és a Stauntonia hexaphylla (bambuszszálra csa va rodva) jutott eddig a legmagasabbra, de lassan nyomukba ér a Ligustrum lucidum, L. japonicum, a Photinia serrulata, a Ph. glabra, Stranvaesia davidii, S. d. var. undulata, (egy kü lö nösen szép nagy és tar tós termésû változat), a S. niitaka yamen sis, s a nemzetség-hibrid Stran vinia dammeri. A sok más fatermetû örökzöld között olyan érdekességek virulnak itt, mint a Gansu-ból hozott Den dro pa nax trifidus és a Dendro pa - nax den ti gerus, a már 2 métert meghaladó gyöngy termésû Hel wingia chinensis (szerencsére porzós és termôs egyedbôl is kelt, így a színesbôl feketére érô termésekbôl is akad rajtuk bôven). A felsô örökzöld szint közé szép vi rá gú, ko rán nyíló, tavaszt hirdetô cser jék ötvö zöd nek: Corylopsis fajok és a sárga- illetve fehérvirágú Chimonanthus prae cox és a Ch. salici folius Kínából. A felsô szintek alatt Sarco cocca gyepek és Rubus tricolor vegyül Vinca-val és a vele rokon, de fás szárú Trachelos permum mal és Hedera nepalensis-szel, különféle szubtrópusi Daphne-kal és a hokkaidoi törpe dérbabérral (Skimmia japonica var. intermedia) ismer - tebb nevén a kúszó dérbabérrral (S. japonica var. repens). Északabbi Amerika és Mexikó, Délkelet- Ázsia és a déli félteke erdeit járva botanikai célok mellett továbbra is elkísért bennünket a télen is zöld kertek víziója. Sok minden, ami Ambrózy idején vagy az 1950-és években még ritkaságszámba ment, ma már szin - te köznövény. Fenyôk, lombos örök zöld faj - ták sokszor tömegesek, mégis, valami hiány - zik: e növények többnyire csak díszletek; az elért hatás az örökzöld kertektôl messze jár. Ma már látszik, hogy a vízió s a fagytûrô örökzöld fajok, fajták megtalálása még csak egy lépés a sok közül; a lehe tôségeket még oly sok más tényezô befolyásolja a piac, a kereslet-kínálat a kivitelezôi-termelôi (anyagi) érdekkötelékek s persze, a zöldnövényi érték tulajdonjogi biztonsága (azaz: teljes kiszolgáltatottsága) a közterületen külö nös - képpen. S mindezek mellé a klí mán kat tûrô szelekciók létrehozása szinte csak magán szenvedély, aminek alig van gazdasági háttere, támogatása pedig még kevésbbé. Ami 30 éve még elsôsorban a kutatás és az ismeretterjesztés kérdésének tünt, mára sokkal öszetettebbé vált. A kör nye zet vé de - lem rôl fenntartható parkokról szóló tanítás eszméje drámaian ütközik a másik érdek - kör rel, a megélhetés, a termelés és fogyasz - tás kimé letlen hajtóerejével, mókus ke re ké - vel. Errôl álmodott volna Ambrózy? Tulajdonképpen mi a kert, a parki föld? Kirakatrendezés vagy valami maradandó, generációknak tovább épülô rendszer mely a globális zöldövezet minél szervesebben rendezôdô természetes környezetet adó része? Vagy minden négyzetmétere a termesztés és a fenntartás gépezetét szolgálja? 10

11 Tulajdonképpen mi a télen is zöld kert? Az erdei fák és az örökzöldek szövôdménye-e mint egy távolkeleti kínai, japán kolostorkert, vagy valami alig gyakorlatias do log, a képzelet szüleménye? Idealizált, né - hány év re alapozott optimista kertészkedés? Tulajdonképpen összefér az örökzöld lomb és a fagytûrés? Tudományos téma ez, vagy gyakorlati kertészeti feladat? Mennyi kérdés volna megbeszélendô, s minden szóhoz mennyi téma kapcsolódik... vajjon hol volt a Cupressus goveniana a Tioga elje ge sedés idején, amikor a Vancouveri Flora-Tartományt Washing ton államig borította a jégtakaró? Vajjon van-e összefüggés a mostani termôhely és a klimatûres között, vagy a múlt a meghatározó? Hol voltak a klasszikus Mediterráneum örök zöld jei amikor a Mazuritavaknál állt a sarki jégtakaró? Mennyire mérhetô a lehetséges (potenciális) hidegtûrés a mostani természetes elterjedés alapján? Milyen mérvû alaki és élettani a változatosság rejlik azokban a fajokban, amelyeket a verseny talán teljesen más növényzeti zónába szorí tott, mint amelyben igazán otthon lenne, vagy amelyet önmagukban (tehát a térért folyó verseny nélkül) még eltûrnének? Meddig tart a kis jégkorszak óta tartó, periodikusan bár változó, de mégis egyenletesen tar tó felmele-gedés és lesz e újabb kisjégkor? Vagy dönt az üvegházhatás és az ebbôl származó felmelegedés? Izgalmas témák, amelyekrôl érdemes az örökzöld kert gondolata jegyében is beszélni. Folytatjuk Debreczy Zsolt Faiskolai kiegészítôk a német Hermann Meyer cégtôl A Hermann Meyer jelenleg a legnagyobb, faiskolai kellékeket és segédanyagokat forgalmazó német cég, mely egész Európába szállít. Évente megújuló, színes, kb. 300 oldalas és egyre színvonalasabb katalógusuk minden faiskolás szakembernek segítséget nyújthat munkája során. A cég minden jelentôsebb hazai és nemzetközi faiskolai illetve növénykiállításon megjelenik termékeivel, többek közt a 2006-os magyarországi faiskolai börzén is, ezután egyáltalán nem meglepô, hogy hazánkban is egyre többen élnek a lehetôséggel és tôlük szerzik be közvetve vagy közvetlenül termékeiket. Történeti áttekintés: A németországi Hermann Meyer cég elôdje 1792-ben alakult, családi vállalkozásként mû - kö dött Rellingenben, mely el sô sorban ko - vács-, illetve bádogos mun kák elvégzésére sza ko sodott. A cég 1853-tól csak kereskedelemmel foglalkozott, az elsô faiskolai kiegészítô eszközöket (ásókat és metszôollókat) már 1899-tôl forgalmazták tôl a cég kizárólag faiskolákban használatos eszközöket és segédanyagokat szállított. Elsô ka talógusukat 1925-ben adták ki, mely 1992-tôl kizárólag színes képeket tartalmaz. A cég Német or szágban jelenleg 4 telephellyel rendelkezik: Wester ste de ben, Willichben, Nos sen ben és Relling en ben. 11

12 2007-ben új telephely nyi tását ter ve zik a délnémetországi Lange nau ban. A megrendeléseket postán, ben, faxon vagy telefonon lehet leadni. A Hermann Me yer cég a megrendelt termékeket a megrendelônek postán küldi el, a fizetés átutalással történik. A magas postaköltségek mi att ajánlatos több megrendelést összevárni vagy a cikkeket egy nagyobb faiskolán ke resz tül megrendelni, amely amúgyis rendszeresen szállít a cég valamelyik telephelyérôl. A cég termékei Magyarországon többek közt a Prenor Kertészeti és Parképítô Kft-nél is megvásárolhatók. A következôkben felsorolt termékcsoportokból egyértelmûen látható, hogy a Her - mann Meyer cég minden cikkel rendelkezik, amelyik elengedhetetlen feltétele a sike res termesztésnek. Termékcsoportok: Bambuszok, karók, oszlopok, kötözô és kapcsozóanyagok-, gépek, oltógumik Földlabdázási segédanyagok (szövetek, drótkosarak) Cserepek, konténerek (minden méretben, többféle színben) Csomagolás, anyagmozgatás Dróttermékek (drótfonatok, faiskolai drótkosarak) Fóliák, védôanyagok Jeltáblák, feliratozás Munka- és védôruházat Mûtrágyák, fûmagok Növényvédôszerek Növényvédelmi gépek Kések, ollók, fûrészek (mindenféle típusban és méretben) Szerszámok, mérôeszközök (ásók, földlabdázó ásók, gereblyék, talajmûvelô eszközök) Öntözéstechnika (csövek, szivattyúk, szórófejek, öntözôkomputerek) Gépek, alkatrészek (fûmagvetôk, kerti gépek) Információs anyagok, könyvek, egyéb Újdonságok a 2007-es Meyer katalógusban (a teljesség igénye nélkül): Csúcsrügyvédô mûanyag kupak fenyôfatermesztéshez. Okatsune típusú, speciálisan edzett önélezô metszôollók többrétegû pengével. Okatsune 217 típusú Buxus-nyíró olló. Silky teleszkópfûrész magasan végzendô metszési munkákhoz. Felco Expert ágvágó olló, 60 cm-es nyéllel. Meyer analitikai készlet: ph, EC, nitrát - mennyiség-meghatározás, mérôhengerek. Gravírozható alumínium, fém és mûanyag jeltáblák. A cég eddigi eladási tapasztalatai alapján Magyarországon a legkelendôbb cikkek a következôk: Sinkó Zoltán metszôollók oltó- és szemzôkések oltógumi fûrészek földlabdázóásók jutaszövet törzsvédô juta drótkosarak cserepek és konténerek jeltáblák oltóviasz munkaruhák cserepek és konténerek 12

13 ÚJ IRÁNYZAT A FAISKOLAI TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁSBAN MÛTRÁGYÁK MIKROELEMEK BIOSTIMULÁTOROK RADIFARM: gyökeresedést segítô biostimulátor, dugványok gyökereztetéséhez, fák, cserjék átültetéséhez, a gyorsabb eredés és az intenzívebb gyökérnövekedéshez MEGAFOL: magas aminósav tartalmú biostimulátor, segíti a vesszôk beérlelését, fagytûrô képesség javítása, növeli a fotoszintetikus aktivitást KENDAL: belsô ellenálló képesség fokozó biostimulátor (betegségekkel szemben), a hajtásrendszer erôsítése, lombfelület növelés VIVA: gyorsítja a tápelemek felvételét, javítja a gyökéraktivitást, növeli a sótûrést BREXIL mikroelem lombtrágyák: a mikroelem hiány megelôzésére,mono (Fe, Mg, Zn, Mn) és összetett (Combi) kivitelben, LPCA kelát kötés, nincs perzselési veszély, magas hatóanyag tartalom, jó keverhetôség, rendkívüli hatásfok FERRILENE 6: kelatizált vas készítmény, meszes, kedvezôtlen kémhatású talajokon is biztosan felvehetô, nem kötôdik le a talajkolloidokra, rendkívüli tartós hatás PLANTAFOL: a növény igényéhez igazodó, változatos összetételû lombtrágya, a mikroelemek EDTA kelát formában, nedvesítô adalékanyaggal ACTIWIN: lassú lebomlású mûtrágya, 3 4 hónap hatástartalommal, konténeres növényekhez, rövid tenyészidejû kultúrákhoz, gyepfelületek kezelésére MASTER: tökéletesen vízoldható, csúcsminôségû NPK mûtrágya, a harmonikus tápanyag ellátáshoz, komplex mikro elem tartalommal, sokféle összetételbentermékeinkkel kapcsolatosan részletes információért keresse munkatársainkat! ÉBER CSABA 30/ MALAGROW KFT 5002 Szolnok, Újszászi út Pf.:182 Tel./fax: 56/ , 56/

14 A Faiskolai Börze jövôjérôl 14 évvel ezelôtt a Börzét azzal a szándékkal indítottuk, hogy egyesületi tagjainknak lehetôséget teremtsünk árújuk bemutatására. Ezt a célkitûzést a börze az elmúlt években jól ellátta. Valójában már a kezdeti után kiállítottak egyesületünkön kívüli termelôk is. Az utóbbi években megjelentek a külföldi kiállítók és az eszközöket, anyagokat szállító cégek is. A politikai és a gazdasági környezet az indulás óta jelentôsen változott. Ma az EU tagja Magyar ország, nyugati szomszédjainkkal Ausztria, Szlovénia, Szlo - vákia egy gazdasági rendszerbe tartozunk. Ezekbe az országokba jelentôs mennyiségû árút szállítanak a hazai faiskolák, a jövôben is stabil piacnak ígérkeznek. Napjainkban ebben a régióban a mi Faiskolai Börzénken kívül nincs egyetlen jelentôs szakmai kiállítás sem. A hazai termelés érdeke azt kívánja, hogy használjuk ki ezt a lehetôséget és fejlesszük egy regionális kiállítássá a faiskolai Börzét. Javaslatai a következôk: 1. Regionális kiállítássá kellene átalakítani a Börzét, a kiállítókat egész Európából kellene fogadni. 2. A cél érdekében fel kellene venni a kapcsolatot a már említett országok Ausztria, Szlovákia, Szlovénia szakmai szervezeteivel. 3. Meg kellene vizsgálni, hogy egy ilyen kiállítás Szombathelyen hol rendezhetô meg. A feltételeket hosszú távú szerzôdéssel kellene biztosítani. 4. Egy ilyen kiállításnak legalább 2 naposnak kellene lennie, a második napon a közönségnek is meg kellene nyitni. 5. Egyesületünk tulajdonrésszel rendelkezik az Ex-Horto Kiállítás-szervezô Kft-ben. A rendezést erre a Kft-re kellene bízni. A Kft kötelessége lenne a rendezvény technikai, jogi, pénzügyi bonyolítása, az Egyesülete a felügyelet. 6. Meg kellene vizsgálni, hogy egy ilyen rendezvény milyen EU-s pénzeket tudna pályázat útján megszerezni. Javasolom, hogy a évi közgyûlés tárgyalja meg ezt a témát. Bízza meg az elnökséget az elôkészítô munka elvégzésével. Véleményem szerint az elsô ilyen kiállítást 2008-ban lehetne megrendezni. Józsa Miklós 14

15 USDA Zónatérkép Az Egyesült Államok Mezôgazdasági Minisztériuma /USDA/ az 1960-as években készítette el a fagytûrési zónák térképét. A föld országait az átlagos minimum hômérsékletet figyelembe véve 12 fagytûrési zónára osztották. Minden zóna 10 F, azaz 5,5 C kiterjedésû. A sarkvidékeknél kezdôdik az 1-es zóna /-45 C / és a 12-es az Egyenlítô környéke, ahol az éves minimum átlag hômérséklet +10 C. Ezeket a hômérsékleti tartományokat és értékeket úgy kapták meg, hogy 20 éven keresztül minden zónába feljegyezték a téli minimum hômérsékleteteket. A zónák nem egységesek, hiszen az északdéli elhelyezkedés, a topográfiai jellemzôk, a tengerektôl való távolság mind befolyásolják az értékeket. Emiatt a zónatérképen kialakulnak olyan szigetszerû foltok, amelyeket egy melegebb zóna vesz körül, vagy elôfordul, hogy a zóna a tengerparton keskeny sávba szûkül. Az USDA - térkép fô célja, hogy megmutassa, melyik zónába vagyunk és így láthassuk, hogy azon a területen milyen növényeket termeszthetünk, illetve például honnét és hová exportálhatunk, illetve importálhatunk növényeket a legkisebb veszéllyel. Lényegében az éghajlati zónák a növények fagytûrését jelzik, vagyis azt, hogy hol képesek életben maradni. A zónák kialakítása csak az átlagos minimum hômérsékleten alapul, nem szolgáltat további információkat egy adott zóna hômérsékleti szélsôségeirôl és ingadozásairól. A zónatérképek csak az átlagos legalacsonyabb hômérsékleti értéket jelzik, ezért a zónán belül különbözô helyeken sokkal melegebb vagy hidegebb hômérsékletek is lehetnek, mint az átlagérték, de mégis növények hômérsékleti igényeihez támpontot ad. Magyarország az éves átlagos minimum hômérsékletek alapján a 6-os USDA zónába / -23 C tól -18 C-ig / tartozik. A 6-os zóna sokféle tájat foglal magába, így a növényzet is nagyon változatos. A 6-os zónát átmeneti zónának tekinthetjük, emiatt a különbözô fagytûrésû fás növények közül többnek az életfeltételeit képes biztosítani, mint a legtöbb egyéb zóna. Minél többet tudunk arról, hogy növényeink milyen hômérsékleti és egyéb környezeti feltételeket viselnek el, annál kiválóbb növényeket tudunk elôállítani. USDA zones Europe Average Annual Minimum Temperature C Zone F -40 to to to to to to to to 0-18 to to to to 20-7 to to 30-1 to to 40 15

16 45 év a magyar Dísznövénytermesztésben Történések a Dísznövény szakmában egy életpálya során Egyesületi tagtársunk Retkes József 2006-ban töltötte be 70. életévét. A jubileum alkal mával az MTA Kertészeti Bizott sá gá nak Dísznövény Alkalmazása (2006. december 15-én) ünnepi szakmai tanácskozást szervezett 45 év a magyar dísznövénytermesztésben címmel. Az alábbiakban dr. Schmidt Gábor albizottsági elnök indító elôadásából idézünk: Több, mint 45 évvel ezelôtt január 10. Lajosmizse Retkes József születésnapja A dísznövénytermesztés uradalmi kertészetekben és néhány nagyváros vonzáskörzetében mûködô magánkertészetben folyik. (Üzemméret: 1000 m 2 növényház és/vagy 1-10 ha faiskola) : A gimnáziumi évek Erre az idôszakra esik Retkes József elsô barátkozása a virágtermesztéssel a Gye nes Kertészetben, Kecskeméten ahol tanul má - nyait folytatja. A dísznövénytermesztés egészére részben kisüzemi magántermesztés jellemzô, fô - ként a nagyvárosok körül valamint a kom - mu nális üzemek megerôsödése (államosítások) Ez utóbbiak önellátók és az egész szakmai vertikumot átfogják: a virágok megtermelésétôl azok kereskedelméig és felhasználásáig. Üzemméret: m 2 üveg ház és 5-20 ha faiskola Kertészeti és Szôlészeti Fôiskola február 20. A kertészmérnöki diploma megszerzése. A Dísznövény termesz tést is eléri a TSz-esítés elsô hulláma. Jellem - zôek a zöldhitelek és a modernizálás kezdete a Gyulai blokk korszakkal. Domokos János a Kertészeti Fôiskola Dísz - növénytermesztési és Dendrológiai Tan - szé kének professzora elindítja napjainkig ívelô programját a hazai flóra értékeinek fel tárásával és dísznövényként történô hasz nosításával. Ahonnan (a kerekített) 45 évet számoljuk : A gyümölcsözô tapasztalatszerzés korszaka Retkes József elôször Miskolcra kerül, ahol faiskolai gyakorlatot szerez. A következô évtôl Szombathelyre költözik, ahol az ERTI Kámoni Arborétumában középvezetô, Bánó Istvánnal közösen az erdészeti nemesítés, magtermô plantázsok, létesítésében fejt ki úttörô munkát, és az utódvizsgálati kísérleteket végzi. Ezalatt a magyar dísznövénytermesztésben (a 60-as évektôl) megindul a szocialista nagyüzemek létrehozása, ezen belül: új korszerû növényházak is épülnek (Sasad, Óbuda, Rozmaring, Szombathelyi Kertész TSz.). A nagyüzemek korszerûsítésével együtt a szellemi infrastruktúra háttérbázisát is fejlesztik. Ebben a korszakban az agrár felsôoktatási intézmények új létesítményeket, épületeket kaptak. Így a Kertészeti Fô is ko la is új épületeket (Képület, Központi Kollégium) kap, tangaz- 16

17 dasága a jelenlegi K épület helyérôl Soroksárra Szigetcsépre költözik : A tapasztalatok hasznosítása a Szom bathelyi Kertész TSz-ben, Itt Retkes Jó - zsef elôször fôkertész, majd fômérnök. 1974: Mezôgazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetés. 1981: Magyar Tudományos Akadémia dí ja A magyar dísznövénytermesztésben kialakulnak európai mércével is nagyüzemnek számító cégek (részben zöldségtermesztési dotációval) és lendületesen fejlôdnek. A legnagyobb növényházi üzemek mérete 4-8 ha üvegházra, a faiskoláké (Debrecen, Pécs, Miskolc, Budapest, Szombathely) ha beültetett felületre bôvül. Szombathelyen a Kertész Termelô szö vet - kezet üveg felülete (akkor korszerû házakkal) 1976-ban 3,7 ha, majd 1980-ra 8 ha növekszik. Fôkultúrák a különleges cserepesek (teljes paletta!), vágott virágból a Cimbidium-kultúra. Úttörô jellegû a virágfuvarok megszervezése az országban (elsôként) és a merisztéma-szaporítás kiépítése (Retkes József mindkettôben vezetô szerepet játszik.) Országosan a növényházi termesztésben ekkor van a vágott szegfû korszak a (keleti exportra is); az összes fedett felület 160-ról kereken 260-ha-ra nô (fólia + üveg együtt), ebbôl a szegfû az 1980-as év végére több mint 60 ha-ral részesedik! Ekkorra érnek be a Sorbus, Tilia, egynyári virágok Domokos János által indított intenzív nemesítési programjainak elsô eredményei. Retkes József az 1970-es évektôl kezdi az elsô cserepes fajtáinak elôállítását, több mint 35 fajtát állított elô, tevékenységét 1981-ben Fleischmann Rudolf-díjjal ismeri el a Földmûvelésügyi Minisztérium. Idôközben a magyar dísznövénytermesztésben kialakul a központi elosztóhálózat, (1975: a Flora coop megalakulása) tól indul új gazdasági mechanizmus: a kiskereskedelem mind nagyobb hányada magánkézbe kerül és a termesztésben is nô a magán szektor aránya. Ennek kísérô jelenségei: újabb kultúrák térhódítása, fél-maszek üzemek létrejötte (bedolgozók, háztáji gazdaságok) 1980-as évek végére fokozatos belsô privatizáció, nem hivatalos nyitás a nyugat felé. 1993: A Dísznövény Szövetség és Terméktanács élén A rendszerváltás után létrejön a Dísz nö - vény Szövetség és Terméktanács melynek elnökéül 1993-ban Retkes Józsefet választják. Ezen túlmenôen a Magyar Kertészeti Tanács alapító tagja és elnöke is. A hazai dísznövénytermesztést más vo - nat kozásban is érinti az es rend szerváltás. A magyar fajták kilépnek a vi lág piacra, magánüzemek létrejötte és fô képp a kereskedelem átalakulása és 1993-ban létrejön a Flora Hungaria virágcsarnok. Retkes József, mind a szövetségek, mind pedig a Virágcsarnok létrehozásánál jelen van, irányítja, segíti a hazai kertészeteknek kedvezô folyamatokat, 1993/94-ben például a Szövetség eléri, 17

18 hogy a magyar termesztôket segítô 40%-os védôvám a vágott virág csoportban továbbra is megmarad és csak 10 év múlva, fokozatosan szû nik meg : A Flora Hungaria szakmai igazgatója Retkes József 10 éven át szaktanácsadója, majd irányítja az ország nagykereskedelmi központját. Közben a csarnok területe 0,5- ha-ról 1,5 ha-ra emelkedik, kamionrakodózsilipekkel bôvül, kezdeményezések vannak a profiltisztításra, számítógépes értékesítésre. Az idôszak egyik legfontosabb eseménye a virágimport liberalizációja: 1993-tól de fac - to (még importvámok), majd 2004-tôl: de jure is (EU-csatlakozás) Idôközben a szegfûkorszak leáldozik: megkezdôdik számos új kultúra, élükön a rózsa-gerbera és a liliom fel futása, technikai téren pedig a hidro kul tú rás termesztés elôtérbe kerülése : Aktív nyugdíjas évek Második nyugdíjba vonulását követôen Retkes József magánnemesítôként és szakmai tanácsadóként, szakmapolitikai tanulmányokat készít, fajtáit menedzseli. Közben a termesztésben és a kereskedelemben gyökeres strukturális átalakulások mennek végbe: fokozódik az import-nyomás, átéljük a sokadik energiaválságot. Bíz ta tó jel hogy még mindig épülnek új növény házak. Összegzés a 70. születésnap évében Retkes József napjaink egyik utolsó polihisztora aki jártas mind a mérséklet égövi mind a trópusi növények ismeretében, rendszertanában és aki a faiskolai és a növényházi termesztés, kereskedelem valamint a dísznövények nemesítése terén egyaránt maradandót alkotott. jubileumi köszöntôjén tartott válaszelôadásában érdekes szemelvényeket mutatott be erdészeti, díszfaiskolai és növényházi dísznövény fajtáiból fajtajelöltjeibôl, látványos példát szolgáltatva arra, miként hasznosul a botanika és genetika ismerete egy jószemû nemesítô munkája során, hogy válhat mindez hatékony eszközzé az új fajták menedzselésében, elterjesztésében, nemzetközi védelmében. Retkes Józsefnek 70 éve betöltése alkalmával jó erôt, egészséget és további sikerekben gazdag alkotó éveket kívánunk! dr. Schmidt Gábor Az újságban lehetôség van hirdetéseket megjelentetni. Bôvebb információ: 30/ Faiskolai Értesítô 2007/1 (január). Kiadja a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 9700 Szombathely, Béke tér 1. Elnök: Gurisatti Gábor Titkár, fôszerkesztô: Németh Gábor Tel.: 30/ Honlap: 18

19

20

EURÓPAI FÜZETEK 41. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Szenci Gyôzôné Dísz- és gyógynövény szakágazat az Európai Unióban.

EURÓPAI FÜZETEK 41. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Szenci Gyôzôné Dísz- és gyógynövény szakágazat az Európai Unióban. EURÓPAI FÜZETEK 41. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Szenci Gyôzôné Dísz- és gyógynövény szakágazat az Európai Unióban Mezôgazdaság A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Egyesületi hírek. 14. Faiskolai Börze. Szombathelyi Aréna Savaria Sportcsarnok

Egyesületi hírek. 14. Faiskolai Börze. Szombathelyi Aréna Savaria Sportcsarnok Egyesületi hírek Szakigazgatási Hivatal: Az új Dísznövény Szaporítóanyag törvény tervezetébe többszöri tárgyalás eredményeként számos egyszerûsítés került. A közös EU gyakorlatot: EGY (a növény-egészségügyi)

Részletesebben

Faiskolai értesítô 2011/2 3.

Faiskolai értesítô 2011/2 3. Faiskolai értesítô 2011/2 3. Faiskolai Börze 2011 Faiskolai Börze 2011 Egyesületi hírek Egyesületünk utolsó vezetôségi ülése 2011. május 19-én, az alábbi napirendi pontokkal volt. 1. Faiskolai Börze 2011.

Részletesebben

Faiskolai értesítô 2010/1.

Faiskolai értesítô 2010/1. Faiskolai értesítô 2010/1. ötlet... technológia... minôség... megoldás FAISKOLA, CSEREPES DÍSZNÖ VÉNYEK, HAGYOMÁNYOS TÁPANYAGVISSZAPÓTLÁSI ELJÁRÁS A Faiskola és szaporítóanyag előállítás, cserepes dísznövények

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

Ceglédi. Fit Kid VII. Európa-kupa. Ingyenes P A N O R Á M A. Cegléd, 2009. okóber 3-4. III. évfolyam, 19. szám 2009. szeptember 25.

Ceglédi. Fit Kid VII. Európa-kupa. Ingyenes P A N O R Á M A. Cegléd, 2009. okóber 3-4. III. évfolyam, 19. szám 2009. szeptember 25. Ingyenes Ceglédi III. évfolyam, 19. szám 2009. szeptember 25. P A N O R Á M A cegledipanorama.hu ANNO 2007 VII. Fit Kid Európa-kupa Cegléd, 2009. okóber 3-4. Hirdessen lapunkban! KEDVEZMÉNYES AJÁNLAT

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. július-augusztus II. évfolyam 7-8. szám Aratás 2014

Részletesebben

Faiskolai értesítô 2009/4.

Faiskolai értesítô 2009/4. Faiskolai értesítô 2009/4. Termesztô közegek profiknak! PINDSTRUP MOSEBRUG A/S DÁNIA Az Ön igényéhez szabott, egyedi receptek! Több, mint 100 éves tapasztalat! Szállítás közvetlenül a gyártótól! Számlázás

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia XiV. ÉVFOLYAM, 6. szám 2010. június 2010/június piac és Technológia

Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia XiV. ÉVFOLYAM, 6. szám 2010. június 2010/június piac és Technológia Zöldség- Gyümölcs Piac és Technológia XIV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2010. június Vásároljon itthonról otthonra minőségi zöldséget, gyümölcsöt! Garantáltan megbízhatóak az alábbi termelői szervezetek termékei

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból A vetőmagágazat stratégiája 2 Fókuszban a vetőmagcsávázás 5 Egy cívis cég a cívis városból

Részletesebben

30. 26. 20. 16. Civilek új pályán. tartalom. VeseVilág-mese: Hófehérkez 3

30. 26. 20. 16. Civilek új pályán. tartalom. VeseVilág-mese: Hófehérkez 3 Civilek új pályán tartalom Három új jogszabály két törvény és egy kormányrendelet szabályozza a civil szervezetek életét és le he - tôségeit 2012. január 1-tôl. A 2011. évi CLXXV. törvény az egye - sülési

Részletesebben

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

esőember Kongresszusról félidőben A MOZAIK Egyesület szülőképzése Nagy intézetek kontra közösségi ellátás Az előremenekülés eredményei

esőember Kongresszusról félidőben A MOZAIK Egyesület szülőképzése Nagy intézetek kontra közösségi ellátás Az előremenekülés eredményei 2013. március, XVII. évfolyam, 1. szám esőember Kongresszusról félidőben A MOZAIK Egyesület szülőképzése Nagy intézetek kontra közösségi ellátás Az előremenekülés eredményei Az Autisták Országos Szövetségének

Részletesebben

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG 2011 A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG Hirdetés Let IT be your passion! HIRDETÉS 1 IT Service

Részletesebben

Kwizda BOLT Magazin 2015 I. évfolyam I. szám www.kwizdabolt.hu. növényvédő szerek speciális műtrágyák technológiák

Kwizda BOLT Magazin 2015 I. évfolyam I. szám www.kwizdabolt.hu. növényvédő szerek speciális műtrágyák technológiák Kwizda BOLT Magazin 2015 I. évfolyam I. szám www.kwizdabolt.hu növényvédő szerek speciális műtrágyák technológiák Gombaölő www.kwizda.hu Copper Field A fi nom védőhálón nem jutnak át a fertőzések. TÖKÉLETES

Részletesebben

2009/2010. TÉL BUENA VISTA

2009/2010. TÉL BUENA VISTA 2009/2010. TÉL BUENA VISTA K ezdjük a számot mindjárt egy érdekes játékkal. Vajon melyik országról szól nak az alábbi megállapítások? Lakossága valamivel több, mint tízmillió, fővárosa kedves és kellemes

Részletesebben

A Cosinus Gamma Kft. új 800 férőhelyes tehénistállója a fejőházzal, madártávlatból

A Cosinus Gamma Kft. új 800 férőhelyes tehénistállója a fejőházzal, madártávlatból I. évfolyam 3.szám 2014. május TEJTERMELŐK ÉS TEJFELDOLGOZÓK LAPJA Először megjelent 1921 januárjában, megújítva 2013-ban A Cosinus Gamma Kft. új 800 férőhelyes tehénistállója a fejőházzal, madártávlatból

Részletesebben

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XXI. évfolyam, 2014. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tartalomból Határozott célok a kutatóintézeti hálózat előtt 2 Jubileumi rendezvény az Akadémián 3 Szakmaközi

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 3. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 3. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 3. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Tanácskozás az ESTA vetőmag-csávázási rendszer hazai bevezetéséről 2 Az aktív részvétel

Részletesebben

A PSZÁF segít a pénzügyi problémák megoldásában!

A PSZÁF segít a pénzügyi problémák megoldásában! OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 7. szám 2011. július Szórakozás és fogyasztóvédelem 2. oldal Mennyire biztonságos a

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. január A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Magyar termôföld 2014 6-8. oldal Õstermelôi

Részletesebben

Merre tovább, egészségügy?

Merre tovább, egészségügy? Merre tovább, egészségügy? tartalom Október 14-én a Magyar Tudo má - nyos Akadémia felolvasótermében rendezték A magyar EgészségÜGY Társadalmi-gazdasági megfontolások és ágazati véleménytérkép címû tudományos

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA. GABLINI GÁBOR GÉMOSZ elnök

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA. GABLINI GÁBOR GÉMOSZ elnök WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2012. IV. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Köszöntô GABLINI GÁBOR GÉMOSZ

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása EURÓPAI FÜZETEK 25. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Hudák Annamária Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A magyar diplomák értéke az Európai Unióban Személyek szabad

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 39. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Marton Bernadett A pénzmosás megelôzése és megakadályozása. A tôke szabad áramlása

EURÓPAI FÜZETEK 39. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Marton Bernadett A pénzmosás megelôzése és megakadályozása. A tôke szabad áramlása EURÓPAI FÜZETEK 39. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Marton Bernadett A pénzmosás megelôzése és megakadályozása A tôke szabad áramlása A Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Részletek a 2 3. oldalon 1 arany, 2 ezüst és 1 bronz az olimpiáról! Az egyiptomi Kairóban rendezett, 2008. augusztus 21-én lezárult Nemzetközi Informatikai

Részletesebben