A bambuszkarók használata a faiskolai nevel munkák elengedhetetlen része. Többféle méret bambuszkarót forgalmazunk, melyek tartóssága garantált.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bambuszkarók használata a faiskolai nevel munkák elengedhetetlen része. Többféle méret bambuszkarót forgalmazunk, melyek tartóssága garantált."

Átírás

1

2 Cégünk az olasz Pazzaglia típusú földlabdázógépek magyarországi kizárólagos forgalmazója. Az összes gyártott típust szállítjuk, valamint minden létez kiegészít iket és alkatrészeiket is forgalmazzuk óta foglakozunk faiskolai drótkosarak forgalmazásával, miután magunk is már több éve használjuk azokat. Minden típusból, többféle méretben, folyamatosan nagyobb mennyiség raktárkészlettel rendelkezünk. A Nematop Magyarországon egyedülálló, a barázdáshátú vincellérbogár ellen kifejlesztett, fonálférgeket tartalmazó biológiai növényvéd készítmény. Független kísérletekkel bizonyított, hogy a szer a hazánkban egyre elterjedtebb kártev vel szemben kit n hatásfokú. Cégünk a Nematop kizárólagos hazai forgalmazója. A bambuszkarók használata a faiskolai nevel munkák elengedhetetlen része. Többféle méret bambuszkarót forgalmazunk, melyek tartóssága garantált. További információkért, árajánlatokért forduljon telefonon, ben vagy faxon a kereskedelmi részleg munkatársaihoz. Telefon: , Fax:

3 Egyesületi hírek Egyesületünk 2006 évi közgyûlését 2007 jan. 31.-én, szerdán 8,00 órakor a Prenor Kft (Szombathely, Béke tér 1) központjában rendezzük. Az alapszabály szerinti határozatképtelenség (a tagok 50%-a +1 fô, jelenleg ez 116 tag!) esetén változatlan napirendi pontokkal, a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, megismételt közgyûlést tartunk február 2.-án, Bükfürdôn, a Termál szálló konferencia termében. A közgyûlést néhány üzem vetítettképes bemutatása és szakmai konzultáció követi. Másnap, február 3.-án 6 felkért elôadóval konferenciát tartunk a szakmát manapság legjobban foglalkoztató kérdésrôl: a dísznövények forgalmazásában bekövetkezô változásokról és ezek hatásáról a termesztésre. A konferencián tagjaink számára (2006 évre rendezett tagdíj!) az ingyenes részvétel lehetôségét biztosítjuk. Fakultatív étkezéseket (vacsora, ebéd) és szállást mindenki térítés ellenében rendelhet. Mind a taggyûlésre vonatkozó meghívót (a taggyûlés napirendi pontjaival), mind a bemutatkozó üzemek nevét, a konzultációk témaköreit, mind a konferencia napirendjét rövidesen kiküldendô meghívónkban részletesen ismertetjük. A szaporítóanyagot elôállító dísznövénytermesztôk regisztrációjáról, nyilvántartásba vételérôl rendelkezô EU és hazai szabályozásáról rendezett 2 napos konferenciát 3 külhoni szakértô közremûködésével az FVM. Retkes József 70 éves születésnapja alkalmából a MTA szakmai tanácskozást szervezett dec. 15.-én a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusában. Az ünnepelt méltatásán és szakmai útjának ismertetésén túl elôadásokat hallhattunk a dísznövénytermesztés ágazatainak (vágottvirág, szárazvirág, díszfaiskola és sziklakerti növények) jelentôs képviselôitôl. December én két napos nemzetközi konferenciát szervezett az FVM és a Díszn. Szövetség brüsseli anyagi és EU-s szakértôi segítséggel a dísznövény ágazat törvényi szabályozásának megvitatására. A három ország szakértôi egyértelmûen a hazai szabályozásnál lényegesen egyszerûbb és egy hatóság (a növényvédelmi) által végzett gyakorlatról számoltak be. Úgy tûnik a konferencia visszhangja hatással lehet a most felálló agrárirányítási rendszer kialakítására. Egyesületünk vezetôsége Kovács Istvánt javasolta az Év Kertésze címre, melyet a HOHU megnyitóján vehetett át. Gratulálunk. A nemzetközileg védett fajták teljes listája /CPVO/ megtekinthetô a honlapunkon /www.fakertesz.hu/. A fajtavédelemmel és a nemzetközileg védett fajtákkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak Dr. Orlóci Lászlóhoz. (Tel.: +36/ , fax: +36/ , 3

4 Hírek a szakmából Két nagy holland faiskolai termékeket forgalmazó cég egyesült Eurogreen Hulden B.V. néven. Több mint 15 miliió növényt forgalmaznak több mint 15 országba. Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában is vannak partnereik. Rózsát, gyümölcsöt és egyéb faiskolai termékeket szállítanak kertészeti áruházakba, áruház láncokba, nagykereskedôknek, termelô faiskoláknak és csomagküldô hálózatuk is van. A két cég erôi egyesítésével kínálatuk szélesítését tervezik. A két cég teljes munkaerô létszámát átvették. Két nagy ismert kereskedelmi egység egyesülésével ( Alsmeeri virág-veilingt és Flora Holland) egy 4 milliárd EU forgalmú (több mint 1000 milliárd Ft, a hazai díszfaiskolai termelés kb milliárd Ft! termelôi áron) cég jön létre Flora Holand néven. A méretre jellemzô, hogy a holland kartell hatóság engedélye még hiányzik. Az egyik legismertebb faiskolai termesztô táj Schleswig-Holstein- faiskoláinak száma 6 év alatt 12 %-al (58 faiskolával) csökkent. A csökkenés elsôsorban a másodállású és a kisebb üzemek körébôl került ki. Egyidejûleg nôtt az átlagos üzemméret, a 2000 évi több mint 7 ha-ról ( a hazai 2 ha alatt van!) majdnem 10 ha-ra. Figyelemre méltó, hogy a 10 ha alatti üzemek az összes faiskolai területnek csak 36%-át képviselik, 57 üzem (13%) átlagosan több mint 20 ha- termesztô felülettel az összes felület felén (!) gazdálkodik, a két üzemnagyság közötti felületen termelôk száma érdemben nem változott. Az ismert holland Beterams faiskola (120 Ha) teljes növényállományát átvette (árverésen) a 65 km távolságra lévô Van den Berk faiskola. Ezzel összesen 400 Haon a sorfák, parkfák, szoliter- és formára nyírt, valamint nagyméretû bonsai növények még szélesebb választékát kínálja és Európa legnagyobb faiskolái közé került! 2006 elsô negyedévében a termékpálya 1000 német cége eredményei alapján pozitív jövôkép rajzolódik a cégek több mint 80%-ban! A cégek kb. 40%-a az elôzô idôszaknál kedvezôbb szerzôdésekrôl, rendelésekrôl, 46%-a változatlan helyzetrôl számol be. A cégek 21%-a kedvezôbb, a többiek változatlan árakról számolnak be még az erôsen nyomott privát szféra árai esetén is. Összességében a termékpálya üzemeinek 60%-a kielégítônek, 24%-a jónak, 1,23%-a nagyon jónak látja a szakma kilátásait. A saját üzemeik kilátásait 4%-uk nagyon jónak, 43%-uk kielégítônek, 42%-uk jónak látja. Ezzel a megkérdezettek majdnem 90%-a a saját cégeik 2006 évi kilátásait pozitívnak tartja (emlékezzünk a 2006 februári bükki konferencián indokolatlanul kialakult pesszimista hangulatra, melyet most az évi végi eredmények is cáfolnak). A Zalai Agrárkamara vezetôi az EU fôvárosában, Brüsszelben jártak szakmai tanulmányúton. A tucatnyi elôadáson túl egy gazdához, egy mintagazdaságba is eljutottak. Innen azzal az érzéssel távoztak, mintha a nemzeti szabályozásunk túltenne az EU alapító tag belga szabályozáson ezzel jelentôs versenyhátrányba 4

5 kényszerítve hazánkat. (Lásd a díszfaiskola hazai regisztrációs rendszert, 62/2004 FVM rend. és az EU többi tagállama szabályozási gyakorlatát) 3 soros, teljesen automatikus földlabdázó gép Ezendam-tól (Borne, Hollandia). A sortáv 50 cm plusz-mínusz 10%. A földlabda átmérôje cm. Teljesítménye 2400 növény/óra ( db/nap). Maximális növénymagasság 120 cm Lommers-van Eijken (Bergeik-Hollandia) önjáró kiemelôgépe cm földlabdákat készít 3 soros kivitelben. Teljesítménye db/nap. Szintén automatikus metszô adaptere cm átmérôjû metszésre, formára vágásra alkalmas 90 cm-es növénymagasságig. Albizia julibrissin Summer Chocolade a 2006 évi Plantarium kiállítás újdonságai között volt látható. Az Adré Briant francia cég által bejelentett védett fajta Japánból származik. Bíbor-vörös lombjával, vörös virágaival tûnik ki. A fajnál valószínûleg fagyérzékenyebb. Thuja plicata 4ever Goldy A Thuja plicata Martin fajtából keletkezett újdonságot a Hortis cég mutatta be. Védett. A holland Dries Lujten (Steensel) faiskolában keletkezett, az idei évtôl különbözô méretekben kapható a faiskolai kereskedelemben. Aranysárga lombú, mely ôszre vörösre színezôdik. A holland kiállító (Plantarium 2006) szerint télálló. Gurisatti Gábor Tartós alap-és fejtrágya: extenzív talajon termesztéshez Szabályozott tápanyagleadás: Hosszú hatású alap-és fejtrágya: konténeres, cserepes termesztéshez Tápoldatozás: specialitások a faiskolai termesztésben Sicher ist sicher Der Marathon Dünger Triabon Hakaphos ÚJDONSÁG! Forgalmazza: MEDOSZ Kft.: SZOMBATHELY. Tel./fax: NOVOCHEM Kft.: NAGYKANIZSA. Tel./fax: FLORA Kft.: KECSKEMÉT. Tel.: Fax.: COMPO képviselet: HEFLER JÓZSEF: Tel.: COMPO több mint kompetencia a növénytáplálásban 5

6 OMMI 2006.dec én az FVM 2 napos konferenciát, vitanapot rendezett a dísznövény szaporítóanyagok elôállítását, forgalmazását szabályozó hazai és európai hatósági rendrôl és gyakorlatról. 3 ország, Németország, Belgium és Olasz - or szág 1-1 szakértôjét kérte fel hazájuk ha tó sági szabályozási rendjének ismertetésére, az EU irányelvek hazai szabályozásában. A konferencián a rendezô FVM képviselôin túl, az OMMI, a Dísznövény Szövetség és en nek tagegyesületei, a Magyar Agrárkamara va lamint a Pest megyei Növényvédelmi és Ta laj vé del mi Szolgálat képviselôi vettek részt. A 98/56 EC európai irányelvekrôl, ezek hazai jogrendbe való illesztésérôl (62/2004. FVM rend.) valamint alkalmazásukról szólt a két napos konferencia, beszélgetés, vita. Mind az európai jogszabály értelmezésérôl, de különösen az országonkénti átültetésérôl, alkalmazásáról egységes véleményt kialakítani nem sikerült. Az OMMI két képviselôje szinte mindenben a magyar jogszabály és jogalkalmazási gyakorlat ( OMMI ellenôrzés ) helyességének megerôsítését lát ta, szemben a többi 23 résztvevô ér telme zé sé vel. A három ország sza k értôje természetesen a magyar jogszabályt, ennek alkalmazási gyakorlatát nem minôsítette, de országuk ellenôrzési rendjét bemutatva ez szöges el - len tétben áll a hazai gyakorlattal (ugyanazon közös EU tagjaiként, ugyanazon 98/56 EC rendelet irányelveinek használata mellett.) A Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások kép - viseletében a konferencián részt véve, az alábbi következtetésekre ju tottam: 1. Majdnem ahány ország, európai ha tó - ság, érdekképviselet (Copa, Co ge ga, holland, angol, stb.) annyi meg fogal mazás, ér - tel mezés rejlik a fenti rendeletben és or - szá gonkénti honosításában a szaporítóanyag és szaporítóanyag termesztô kifejezés mö gött. A magyar szakmai nyelv hasz nálat különösen eltér az EU irányelvekben használttól: ezt a jogalkotók is érez hették, mert hol szaporítóanyag, hol alapanyag fogalmáról be szél nek. Ha egy többször átültetett éves díszfára vo - nat koz tatjuk, mindkét kifejezés a ma gyar szakmai nyelvhasználatban bizarrnak tûnik. Min den nek ellenére, ha egy nagyobb méretû díszfa továbbnevelési céllal kerül értékesítésre, a szaporítóanya gok nevelését, for galma zá sát szabályozó rendelet sze rint kell eljárni: a termesztésben a származást, a nyomon követhetôséget, a termesztés kritikus pont jait ad mi nisztrálni kell. 2. Szöges ellentétben áll az európai és a hazai ellenôrzési gyakorlat több lé nyeges ponton: Európában nincs té teles ellenôrzés (ezt az EU rendelet sem írja elô), míg nálunk ez az ellenôrzés díjkivetésének az alapja. Az pe dig, hogy hazánkban az elôírt nyomon követhetô nevelés során egy adott szaporítóanyagot évig évente ellenôrizzenek, ezen tevékeny ség díját évente a termelônek leszámlázzák, abszurd. 3. Fentiekbôl következik, hogy a származást és a termesztés folyamatát, pontosabban ennek nyomon követhetôségét kell ellenôrizni. Ezt az Agrárkamara képviselôje, 6

7 valamint a Prenor Kft faiskola vezetôjének elôadása, tájékoztatása, vala mint saját helyszínen szerzett ismereteim szerint is Olaszországban úgy ellenôrzik (a növény - egész ségügyi ellenôrzésen túl), hogy a legnagyobb faiskolák nem is tudnak róla: nyilvánvalóan a gyakorlatban nincs ilyen ellenôrzés. A belga szakértô, aki az ellenôrzô hatóság képviselôje a regionális flamand szer vezetnél elôadta, hogy az ellenôrzés az évenkénti növény egész ségügyi ellenôrzésen túl abból áll, hogy megkérdezi az ellenôrzött termelô üzem képviselôjét, kapcsolattartóját a hatósággal ( kontakt sze - mély ) vezet-e a faiskola bármilyen nyo mon követésre alkalmas adminisztrációt? Arra személyesen nem kíváncsi, de ha reklamáció, gond lép fel, a termelô felelôsége ezen dokumentáció alapján tisztázandó. 4. Mindhárom szakértô országában (ezen országok díszfaiskolai termelése 30-40xse a hazainak) egy hatóság ellenôrzi a dísznövény szaporítóanyag termesztést (ez növény egész ség ügyi hatóság) beleértve a származás, nyomon követhetôség kérdését is! Ebbôl következik, hogy nincs a termelônek két regisztrációs (=nyilvántartási) száma sem. 5. A dísznövény szaporítóanyag termesztést szabályozó magyar törvénybe bekerült termékpálya szerinti kötelezô terméktanácsi tagság teljes értetlenséget váltott ki a külhoni szakértôkben is: pedig ôk nem tudják hogy ilyen terméktanács Magyar or szágon soha egy másodpercig nem mûködött, a dísznövénytermesztés jel lege miatt nem is mûködhetett. Egy ilyen paragrafus csak arra alkalmas, hogy az egész törvény hitelét megkérdôjelezze. 6. Mindhárom EU országban a dísznövény szaporítóanyag termesztés ellenôrzésének költségeit döntôen az állam téríti. Belgi um ban egy bizonyos díjat elkülönítetten egy alapba fizetnek a termesztôk, ez az alap biztosítja a különleges esetek ki vizsgálásához szükséges külön költségeket: szakértôk díjait, kiszállás, utazási, la bor vizsgálatok költségeit, stb. Hazánk ban az állam mind nagyobb arányban terheli a kettô(!) ellenôrzô szerv mûködési költ ségeit a termelôre, anélkül hogy ezen összegek felhasználásába, azok indokoltságára a legkisebb betekintésünk lenne. 7. Fentiekbôl következik, hogy a vonatkozó európai irányelveknek a hazai törvénybe iktatása legalábbis nem szerencsés, a hazai alkalmazás, a gyakorlat pedig olymértékben eltér a többi EU tagállamétól (tételes ellenôrzés a folyamatellenôrzés helyett, kettô ellenôrzô szerv, felesleges szabályozások: pd. egy új terület elôzetes növényegyészségügyi alkalmassági vizsgálata) hogy az a hazai termesztôket hátrányosan befolyásolja. A hazai rendelet szerinti regisztráció (nyilvántartásba vétel és nem engedély) feltételei feltûnô hasonlóságot mutatnak a korábbi, megszüntetett engedélyezési eljárás feltételeivel az EU irányelvek szerint: indo kolatlanul. Gurisatti Gábor 7

8 A lomblevelû örökzöldek útján 1. Több mint egy emberöltô telt el azóta, hogy könyvhalmok között egy kis erika író gép - pel az örökzöldekrôl és a télen is zöld ker - tek rôl írtam. A könyvek, cikkek jelentették akkor körülöttem az adatforrást s az írógép a mo dern technológiát. Nem volt még tör - lés/delete, másolás/copy, újraírás/undo s egy mozdulattal megnyíló végtelen forrás, a világháló; helyette indigó, példányonkénti javí tás a keskeny gépradírral, többszöri át - gé pelés ma már a messzetûnô tör té - nelem 1969 ôsze volt; a készülô könyv volt az elsô bemutatkozás az olvasó- és szak kö zös - ségnek, egyben vizsga a kritika fórumain. A gondolatok akkor már évek óta érlelôdtek bennem s oly természetesek voltak, hogy igazán csak visszatekintve vált elgon dol koz - ta tóvá: honnan is eredt éppen ez az érdek - lôdés az ebbôl kibontakozó különös feladat? Örökzöld akkor még ritka volt itt a fôvárosban; nem volt tán egyetlen Euony mus japonicus a szabadban s Lonicera nitida-t, L. pileata-t de még Cotoneaster dammeri-t sem igen lehetett látni nem, hogy örökzöld fát: csak Alpár Ignác szobránál a Ligetben zöldellt télen is egy Ilex, ennek is egy különösen szép (s csodával határosan megmaradt) kaméliát idezô, ép levélszélû változata. Akkortájt csak három Pyracantha-bokorról tudtam Pesten és Budán s ciprusért Pécsre, vagy a Folly Arbo ré tumba, Viburnum rhytidophyllumlátványért pedig a szombathelyi Savaria szálló teraszáig kellett utazni A kis alkotó mûhelyben fenn a hatodikon a gép mellôl fel-fel állva idônként kitekintve el-el kalandoztam a szabadba; gyönyörû ôsz volt és az írás ilyenkor benn, maga volt a szobafogság. Október végén a természet még olyan pompában ragyogott, mintha a fák és bokrok az évben nem engedel mes ked nének a természet rendjének. Aztán hirtelen hûvös, tépô szelek érkeztek s szinte órák alatt tünt el az októberi va rázs; hirtelen áttetszôvé vált a park amelyben hársak, platánok, nyárfák fonódtak egy más ba, alattuk gyöngyvesszôvel olajfûzzel és aranycserjecsoportokkal. A pázsitban keskeny ösvények jelezték a tervi elgon dolás s a gyakorlati/praktikus élet cél sze rû sége közötti különbséget. Így fentrôl nézve jól látszott, hogy a tervezôasztalon még bizo - nyára szépen mutató letrasett-el gon do - san kidolgozott és árnyalt parkok mily silánnyá egyszerûsödhetnek a meg va ló - sításkor. A tégla és betonfalak közé a fák az élôhelyi harmónia és formavilág teljes mellôzésével kerültek. Platán és ezüstfa? Nyár és hárs? Míg ezen eltûnôdtem, ker - té szeti munkások érkeztek s az ágyásokból hamarosan eltûntek a petúniák, büdöskék, vanília ízû termésekkel megrakott lantánák; s egy kis traktor fürgén fordult és máris fekete trágyakupacok kerültek a pázsitra. Egy háztömbbel arrébb, ahol még álltak a családi házak valaki kapával rózsatöveket kupacolt és papírral, rongyokkal kötötte be a törzsre oltott tearózsákat, majd ásni kezdett késô délutánra már fekete-barnára változott a kert s bizarrul lengtek a madárijesztôvé változott rózsatövek. A télen is zöld kert gondolati világába merülve s a megvalósíthatóságon töprengve láttam, 8

9 hogy a hagyomány s az amirôl irok mai kifejezéssel élve még köszönô viszonyban sem voltak egymással. Egy régi, ôsi hagyomány rendje szerint mentek itt a dolgok s miként a gyümölcs a verandára a fa a pincébe vagy az eresz alá, úgy került a kert is egyfajta betakarítás utáni állapotba. A lépéseket egyszerre uralta az átadott tapasz talat a termelô kertészet és dísz ker tészet furcsa ötvözete, a szokás hatalma. Ugyanakkor addigra már talán mindent olvastam Amb rózy-migazzi-tól, Rapaics Raymund-tól s már sokasodtak a személyes tapasztalatok is. Tudtam, Ambrózynak s tán kevés, de lelkes híveinek igaza van a hortus semper virens, a semper-vireo gondo la tok kal s, hogy égövünkön a néhány hetes igazi télért túl nagy árat fizettünk: fél évre feláldozzuk kertjeinket, parkjainkat. (5067) 2007, január 15: lám eltelt 35 év, s ismét az örökzöldekrôl írok. A kis erika gép még itt áll polcon, kegyeletbôl, de az ezközök mily drámaian megváltoztak. Itt Dend ro ló giai Alapítványi épületben Ambrózy képe s körülötte a miénk, az ô világa is: az örök zöld lomb ezer árnyalatával virul itt a télben a tavasz. Az idén, még nem volt tél ; a téli gyepben töretlen optimizmussal nyílik a száz szorszép, az erdôszélen hosszúra nyúl tak a mogyoró-barkák s a hóvirág fehér harang jai sok helyen már áttörték a téli avart. Itt az épület körül a téli jázmin zöld vesszein hosszan sorakoznak duzzadt rü gyek, vagy a már kitárult sárga csillagok. De nem csak a növények érzik a téli tavaszt: este (pille) baglyok koppannak a kivilágított ablakon s tegnap a téli napsütésben február-véget kiáltott egy elkeveredett nyaktekercs. A Föld más és más flórájú tájairól hozott magvakból évente sok száz vetésbôl folyik itt a fajfenntartó munka, megfigyelés és hidegtûrési szelekció s a gyarapodási jegy - zék egyben egy pontosan vezetett adatbázis. Az épület körüli részen idén még nem volt dér és reggelente 10 fokkal is több van itt, mint méterrel lejjebb a hajlaton, az alsóréten, ahol oly hamar megáll a Fe ke tehegyrôl lecsurgó hideg levegô, amint lassan folydogál a Hideg-völgy felé. Két külön világ ez itt: fenn a lombos örökzöldek és ciprusok között egy-egy melegebb téli napon akár a Riviérán is lehetnénk, míg lejjebb, a lombhullatók között a tél honol; ím Amb - rózy gondolata: a belátható területen belül is két külön világ él itt: tavasz itt fenn, tél ott lenn, meg a környezô tölgyesek barna lombja közt; a telet látva, még gyönyörûbb ez a lombokból szôtt tavasz. A nyáron szárazabb hajlaton mediterrán világ él és virul; pille ró - z sa (Cistus), jeneszter (Spartium) és levendula (Lavandula) ölelkezik babérhárssal (Philly - rea) s örökzöld tölgyekkel; köztük a makkia karmazsin-, magyal- és édesmakkú töl gyei - vel (Qu. coccifera, Qu. ilex, Qu. edulis), vörös és fôníceai borókákkal (Juni pe rus oxyced rus, J. phoenicea); arrább az amerikai mediterrán, a kaliforniai csaparral és a Parti-hegység fái közül a Quercus agrifolia, Q. chrysolepis, Q. wisli zenii, Q. vaccinifolia s Rham nus californica zöldell vagy kissé keletebbrôl, Q. graciliformis, Q. pungens. Itt a lejtôn meg az épület körül van vagy 15 féle összetett-levelû borbolya ( Mahonia ) köztük a száraz övbeli Berberis dictyota, B. fremontii, B. haematocarpa, B. harrisoniana, B. nevinii, B. pinnata, B. 9

10 pumila, B. trifoliolata, míg a szubtrópusiak közül Ber be ris bealei, B. confusa, B. fortunei, B. japonica, B. napaulensis, B. nervosa, B. lomariifolia, B. oiwa ke nsis és B. veitchiorum. A belsô udvart ahol a mediterrán nö vé nye ket a szubtró pu sa ik váltják fel, a télálló pálmák képe hatá roz za meg: Rhapi dophyllum hystrix, Sabal minor, Trachy car pus fortunei, T. takil, T. wagneri Az egy más fölé rendezôdô lombkorona-szintek most alakulnak; a Holboellia coriacea és a Stauntonia hexaphylla (bambuszszálra csa va rodva) jutott eddig a legmagasabbra, de lassan nyomukba ér a Ligustrum lucidum, L. japonicum, a Photinia serrulata, a Ph. glabra, Stranvaesia davidii, S. d. var. undulata, (egy kü lö nösen szép nagy és tar tós termésû változat), a S. niitaka yamen sis, s a nemzetség-hibrid Stran vinia dammeri. A sok más fatermetû örökzöld között olyan érdekességek virulnak itt, mint a Gansu-ból hozott Den dro pa nax trifidus és a Dendro pa - nax den ti gerus, a már 2 métert meghaladó gyöngy termésû Hel wingia chinensis (szerencsére porzós és termôs egyedbôl is kelt, így a színesbôl feketére érô termésekbôl is akad rajtuk bôven). A felsô örökzöld szint közé szép vi rá gú, ko rán nyíló, tavaszt hirdetô cser jék ötvö zöd nek: Corylopsis fajok és a sárga- illetve fehérvirágú Chimonanthus prae cox és a Ch. salici folius Kínából. A felsô szintek alatt Sarco cocca gyepek és Rubus tricolor vegyül Vinca-val és a vele rokon, de fás szárú Trachelos permum mal és Hedera nepalensis-szel, különféle szubtrópusi Daphne-kal és a hokkaidoi törpe dérbabérral (Skimmia japonica var. intermedia) ismer - tebb nevén a kúszó dérbabérrral (S. japonica var. repens). Északabbi Amerika és Mexikó, Délkelet- Ázsia és a déli félteke erdeit járva botanikai célok mellett továbbra is elkísért bennünket a télen is zöld kertek víziója. Sok minden, ami Ambrózy idején vagy az 1950-és években még ritkaságszámba ment, ma már szin - te köznövény. Fenyôk, lombos örök zöld faj - ták sokszor tömegesek, mégis, valami hiány - zik: e növények többnyire csak díszletek; az elért hatás az örökzöld kertektôl messze jár. Ma már látszik, hogy a vízió s a fagytûrô örökzöld fajok, fajták megtalálása még csak egy lépés a sok közül; a lehe tôségeket még oly sok más tényezô befolyásolja a piac, a kereslet-kínálat a kivitelezôi-termelôi (anyagi) érdekkötelékek s persze, a zöldnövényi érték tulajdonjogi biztonsága (azaz: teljes kiszolgáltatottsága) a közterületen külö nös - képpen. S mindezek mellé a klí mán kat tûrô szelekciók létrehozása szinte csak magán szenvedély, aminek alig van gazdasági háttere, támogatása pedig még kevésbbé. Ami 30 éve még elsôsorban a kutatás és az ismeretterjesztés kérdésének tünt, mára sokkal öszetettebbé vált. A kör nye zet vé de - lem rôl fenntartható parkokról szóló tanítás eszméje drámaian ütközik a másik érdek - kör rel, a megélhetés, a termelés és fogyasz - tás kimé letlen hajtóerejével, mókus ke re ké - vel. Errôl álmodott volna Ambrózy? Tulajdonképpen mi a kert, a parki föld? Kirakatrendezés vagy valami maradandó, generációknak tovább épülô rendszer mely a globális zöldövezet minél szervesebben rendezôdô természetes környezetet adó része? Vagy minden négyzetmétere a termesztés és a fenntartás gépezetét szolgálja? 10

11 Tulajdonképpen mi a télen is zöld kert? Az erdei fák és az örökzöldek szövôdménye-e mint egy távolkeleti kínai, japán kolostorkert, vagy valami alig gyakorlatias do log, a képzelet szüleménye? Idealizált, né - hány év re alapozott optimista kertészkedés? Tulajdonképpen összefér az örökzöld lomb és a fagytûrés? Tudományos téma ez, vagy gyakorlati kertészeti feladat? Mennyi kérdés volna megbeszélendô, s minden szóhoz mennyi téma kapcsolódik... vajjon hol volt a Cupressus goveniana a Tioga elje ge sedés idején, amikor a Vancouveri Flora-Tartományt Washing ton államig borította a jégtakaró? Vajjon van-e összefüggés a mostani termôhely és a klimatûres között, vagy a múlt a meghatározó? Hol voltak a klasszikus Mediterráneum örök zöld jei amikor a Mazuritavaknál állt a sarki jégtakaró? Mennyire mérhetô a lehetséges (potenciális) hidegtûrés a mostani természetes elterjedés alapján? Milyen mérvû alaki és élettani a változatosság rejlik azokban a fajokban, amelyeket a verseny talán teljesen más növényzeti zónába szorí tott, mint amelyben igazán otthon lenne, vagy amelyet önmagukban (tehát a térért folyó verseny nélkül) még eltûrnének? Meddig tart a kis jégkorszak óta tartó, periodikusan bár változó, de mégis egyenletesen tar tó felmele-gedés és lesz e újabb kisjégkor? Vagy dönt az üvegházhatás és az ebbôl származó felmelegedés? Izgalmas témák, amelyekrôl érdemes az örökzöld kert gondolata jegyében is beszélni. Folytatjuk Debreczy Zsolt Faiskolai kiegészítôk a német Hermann Meyer cégtôl A Hermann Meyer jelenleg a legnagyobb, faiskolai kellékeket és segédanyagokat forgalmazó német cég, mely egész Európába szállít. Évente megújuló, színes, kb. 300 oldalas és egyre színvonalasabb katalógusuk minden faiskolás szakembernek segítséget nyújthat munkája során. A cég minden jelentôsebb hazai és nemzetközi faiskolai illetve növénykiállításon megjelenik termékeivel, többek közt a 2006-os magyarországi faiskolai börzén is, ezután egyáltalán nem meglepô, hogy hazánkban is egyre többen élnek a lehetôséggel és tôlük szerzik be közvetve vagy közvetlenül termékeiket. Történeti áttekintés: A németországi Hermann Meyer cég elôdje 1792-ben alakult, családi vállalkozásként mû - kö dött Rellingenben, mely el sô sorban ko - vács-, illetve bádogos mun kák elvégzésére sza ko sodott. A cég 1853-tól csak kereskedelemmel foglalkozott, az elsô faiskolai kiegészítô eszközöket (ásókat és metszôollókat) már 1899-tôl forgalmazták tôl a cég kizárólag faiskolákban használatos eszközöket és segédanyagokat szállított. Elsô ka talógusukat 1925-ben adták ki, mely 1992-tôl kizárólag színes képeket tartalmaz. A cég Német or szágban jelenleg 4 telephellyel rendelkezik: Wester ste de ben, Willichben, Nos sen ben és Relling en ben. 11

12 2007-ben új telephely nyi tását ter ve zik a délnémetországi Lange nau ban. A megrendeléseket postán, ben, faxon vagy telefonon lehet leadni. A Hermann Me yer cég a megrendelt termékeket a megrendelônek postán küldi el, a fizetés átutalással történik. A magas postaköltségek mi att ajánlatos több megrendelést összevárni vagy a cikkeket egy nagyobb faiskolán ke resz tül megrendelni, amely amúgyis rendszeresen szállít a cég valamelyik telephelyérôl. A cég termékei Magyarországon többek közt a Prenor Kertészeti és Parképítô Kft-nél is megvásárolhatók. A következôkben felsorolt termékcsoportokból egyértelmûen látható, hogy a Her - mann Meyer cég minden cikkel rendelkezik, amelyik elengedhetetlen feltétele a sike res termesztésnek. Termékcsoportok: Bambuszok, karók, oszlopok, kötözô és kapcsozóanyagok-, gépek, oltógumik Földlabdázási segédanyagok (szövetek, drótkosarak) Cserepek, konténerek (minden méretben, többféle színben) Csomagolás, anyagmozgatás Dróttermékek (drótfonatok, faiskolai drótkosarak) Fóliák, védôanyagok Jeltáblák, feliratozás Munka- és védôruházat Mûtrágyák, fûmagok Növényvédôszerek Növényvédelmi gépek Kések, ollók, fûrészek (mindenféle típusban és méretben) Szerszámok, mérôeszközök (ásók, földlabdázó ásók, gereblyék, talajmûvelô eszközök) Öntözéstechnika (csövek, szivattyúk, szórófejek, öntözôkomputerek) Gépek, alkatrészek (fûmagvetôk, kerti gépek) Információs anyagok, könyvek, egyéb Újdonságok a 2007-es Meyer katalógusban (a teljesség igénye nélkül): Csúcsrügyvédô mûanyag kupak fenyôfatermesztéshez. Okatsune típusú, speciálisan edzett önélezô metszôollók többrétegû pengével. Okatsune 217 típusú Buxus-nyíró olló. Silky teleszkópfûrész magasan végzendô metszési munkákhoz. Felco Expert ágvágó olló, 60 cm-es nyéllel. Meyer analitikai készlet: ph, EC, nitrát - mennyiség-meghatározás, mérôhengerek. Gravírozható alumínium, fém és mûanyag jeltáblák. A cég eddigi eladási tapasztalatai alapján Magyarországon a legkelendôbb cikkek a következôk: Sinkó Zoltán metszôollók oltó- és szemzôkések oltógumi fûrészek földlabdázóásók jutaszövet törzsvédô juta drótkosarak cserepek és konténerek jeltáblák oltóviasz munkaruhák cserepek és konténerek 12

13 ÚJ IRÁNYZAT A FAISKOLAI TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁSBAN MÛTRÁGYÁK MIKROELEMEK BIOSTIMULÁTOROK RADIFARM: gyökeresedést segítô biostimulátor, dugványok gyökereztetéséhez, fák, cserjék átültetéséhez, a gyorsabb eredés és az intenzívebb gyökérnövekedéshez MEGAFOL: magas aminósav tartalmú biostimulátor, segíti a vesszôk beérlelését, fagytûrô képesség javítása, növeli a fotoszintetikus aktivitást KENDAL: belsô ellenálló képesség fokozó biostimulátor (betegségekkel szemben), a hajtásrendszer erôsítése, lombfelület növelés VIVA: gyorsítja a tápelemek felvételét, javítja a gyökéraktivitást, növeli a sótûrést BREXIL mikroelem lombtrágyák: a mikroelem hiány megelôzésére,mono (Fe, Mg, Zn, Mn) és összetett (Combi) kivitelben, LPCA kelát kötés, nincs perzselési veszély, magas hatóanyag tartalom, jó keverhetôség, rendkívüli hatásfok FERRILENE 6: kelatizált vas készítmény, meszes, kedvezôtlen kémhatású talajokon is biztosan felvehetô, nem kötôdik le a talajkolloidokra, rendkívüli tartós hatás PLANTAFOL: a növény igényéhez igazodó, változatos összetételû lombtrágya, a mikroelemek EDTA kelát formában, nedvesítô adalékanyaggal ACTIWIN: lassú lebomlású mûtrágya, 3 4 hónap hatástartalommal, konténeres növényekhez, rövid tenyészidejû kultúrákhoz, gyepfelületek kezelésére MASTER: tökéletesen vízoldható, csúcsminôségû NPK mûtrágya, a harmonikus tápanyag ellátáshoz, komplex mikro elem tartalommal, sokféle összetételbentermékeinkkel kapcsolatosan részletes információért keresse munkatársainkat! ÉBER CSABA 30/ MALAGROW KFT 5002 Szolnok, Újszászi út Pf.:182 Tel./fax: 56/ , 56/

14 A Faiskolai Börze jövôjérôl 14 évvel ezelôtt a Börzét azzal a szándékkal indítottuk, hogy egyesületi tagjainknak lehetôséget teremtsünk árújuk bemutatására. Ezt a célkitûzést a börze az elmúlt években jól ellátta. Valójában már a kezdeti után kiállítottak egyesületünkön kívüli termelôk is. Az utóbbi években megjelentek a külföldi kiállítók és az eszközöket, anyagokat szállító cégek is. A politikai és a gazdasági környezet az indulás óta jelentôsen változott. Ma az EU tagja Magyar ország, nyugati szomszédjainkkal Ausztria, Szlovénia, Szlo - vákia egy gazdasági rendszerbe tartozunk. Ezekbe az országokba jelentôs mennyiségû árút szállítanak a hazai faiskolák, a jövôben is stabil piacnak ígérkeznek. Napjainkban ebben a régióban a mi Faiskolai Börzénken kívül nincs egyetlen jelentôs szakmai kiállítás sem. A hazai termelés érdeke azt kívánja, hogy használjuk ki ezt a lehetôséget és fejlesszük egy regionális kiállítássá a faiskolai Börzét. Javaslatai a következôk: 1. Regionális kiállítássá kellene átalakítani a Börzét, a kiállítókat egész Európából kellene fogadni. 2. A cél érdekében fel kellene venni a kapcsolatot a már említett országok Ausztria, Szlovákia, Szlovénia szakmai szervezeteivel. 3. Meg kellene vizsgálni, hogy egy ilyen kiállítás Szombathelyen hol rendezhetô meg. A feltételeket hosszú távú szerzôdéssel kellene biztosítani. 4. Egy ilyen kiállításnak legalább 2 naposnak kellene lennie, a második napon a közönségnek is meg kellene nyitni. 5. Egyesületünk tulajdonrésszel rendelkezik az Ex-Horto Kiállítás-szervezô Kft-ben. A rendezést erre a Kft-re kellene bízni. A Kft kötelessége lenne a rendezvény technikai, jogi, pénzügyi bonyolítása, az Egyesülete a felügyelet. 6. Meg kellene vizsgálni, hogy egy ilyen rendezvény milyen EU-s pénzeket tudna pályázat útján megszerezni. Javasolom, hogy a évi közgyûlés tárgyalja meg ezt a témát. Bízza meg az elnökséget az elôkészítô munka elvégzésével. Véleményem szerint az elsô ilyen kiállítást 2008-ban lehetne megrendezni. Józsa Miklós 14

15 USDA Zónatérkép Az Egyesült Államok Mezôgazdasági Minisztériuma /USDA/ az 1960-as években készítette el a fagytûrési zónák térképét. A föld országait az átlagos minimum hômérsékletet figyelembe véve 12 fagytûrési zónára osztották. Minden zóna 10 F, azaz 5,5 C kiterjedésû. A sarkvidékeknél kezdôdik az 1-es zóna /-45 C / és a 12-es az Egyenlítô környéke, ahol az éves minimum átlag hômérséklet +10 C. Ezeket a hômérsékleti tartományokat és értékeket úgy kapták meg, hogy 20 éven keresztül minden zónába feljegyezték a téli minimum hômérsékleteteket. A zónák nem egységesek, hiszen az északdéli elhelyezkedés, a topográfiai jellemzôk, a tengerektôl való távolság mind befolyásolják az értékeket. Emiatt a zónatérképen kialakulnak olyan szigetszerû foltok, amelyeket egy melegebb zóna vesz körül, vagy elôfordul, hogy a zóna a tengerparton keskeny sávba szûkül. Az USDA - térkép fô célja, hogy megmutassa, melyik zónába vagyunk és így láthassuk, hogy azon a területen milyen növényeket termeszthetünk, illetve például honnét és hová exportálhatunk, illetve importálhatunk növényeket a legkisebb veszéllyel. Lényegében az éghajlati zónák a növények fagytûrését jelzik, vagyis azt, hogy hol képesek életben maradni. A zónák kialakítása csak az átlagos minimum hômérsékleten alapul, nem szolgáltat további információkat egy adott zóna hômérsékleti szélsôségeirôl és ingadozásairól. A zónatérképek csak az átlagos legalacsonyabb hômérsékleti értéket jelzik, ezért a zónán belül különbözô helyeken sokkal melegebb vagy hidegebb hômérsékletek is lehetnek, mint az átlagérték, de mégis növények hômérsékleti igényeihez támpontot ad. Magyarország az éves átlagos minimum hômérsékletek alapján a 6-os USDA zónába / -23 C tól -18 C-ig / tartozik. A 6-os zóna sokféle tájat foglal magába, így a növényzet is nagyon változatos. A 6-os zónát átmeneti zónának tekinthetjük, emiatt a különbözô fagytûrésû fás növények közül többnek az életfeltételeit képes biztosítani, mint a legtöbb egyéb zóna. Minél többet tudunk arról, hogy növényeink milyen hômérsékleti és egyéb környezeti feltételeket viselnek el, annál kiválóbb növényeket tudunk elôállítani. USDA zones Europe Average Annual Minimum Temperature C Zone F -40 to to to to to to to to 0-18 to to to to 20-7 to to 30-1 to to 40 15

16 45 év a magyar Dísznövénytermesztésben Történések a Dísznövény szakmában egy életpálya során Egyesületi tagtársunk Retkes József 2006-ban töltötte be 70. életévét. A jubileum alkal mával az MTA Kertészeti Bizott sá gá nak Dísznövény Alkalmazása (2006. december 15-én) ünnepi szakmai tanácskozást szervezett 45 év a magyar dísznövénytermesztésben címmel. Az alábbiakban dr. Schmidt Gábor albizottsági elnök indító elôadásából idézünk: Több, mint 45 évvel ezelôtt január 10. Lajosmizse Retkes József születésnapja A dísznövénytermesztés uradalmi kertészetekben és néhány nagyváros vonzáskörzetében mûködô magánkertészetben folyik. (Üzemméret: 1000 m 2 növényház és/vagy 1-10 ha faiskola) : A gimnáziumi évek Erre az idôszakra esik Retkes József elsô barátkozása a virágtermesztéssel a Gye nes Kertészetben, Kecskeméten ahol tanul má - nyait folytatja. A dísznövénytermesztés egészére részben kisüzemi magántermesztés jellemzô, fô - ként a nagyvárosok körül valamint a kom - mu nális üzemek megerôsödése (államosítások) Ez utóbbiak önellátók és az egész szakmai vertikumot átfogják: a virágok megtermelésétôl azok kereskedelméig és felhasználásáig. Üzemméret: m 2 üveg ház és 5-20 ha faiskola Kertészeti és Szôlészeti Fôiskola február 20. A kertészmérnöki diploma megszerzése. A Dísznövény termesz tést is eléri a TSz-esítés elsô hulláma. Jellem - zôek a zöldhitelek és a modernizálás kezdete a Gyulai blokk korszakkal. Domokos János a Kertészeti Fôiskola Dísz - növénytermesztési és Dendrológiai Tan - szé kének professzora elindítja napjainkig ívelô programját a hazai flóra értékeinek fel tárásával és dísznövényként történô hasz nosításával. Ahonnan (a kerekített) 45 évet számoljuk : A gyümölcsözô tapasztalatszerzés korszaka Retkes József elôször Miskolcra kerül, ahol faiskolai gyakorlatot szerez. A következô évtôl Szombathelyre költözik, ahol az ERTI Kámoni Arborétumában középvezetô, Bánó Istvánnal közösen az erdészeti nemesítés, magtermô plantázsok, létesítésében fejt ki úttörô munkát, és az utódvizsgálati kísérleteket végzi. Ezalatt a magyar dísznövénytermesztésben (a 60-as évektôl) megindul a szocialista nagyüzemek létrehozása, ezen belül: új korszerû növényházak is épülnek (Sasad, Óbuda, Rozmaring, Szombathelyi Kertész TSz.). A nagyüzemek korszerûsítésével együtt a szellemi infrastruktúra háttérbázisát is fejlesztik. Ebben a korszakban az agrár felsôoktatási intézmények új létesítményeket, épületeket kaptak. Így a Kertészeti Fô is ko la is új épületeket (Képület, Központi Kollégium) kap, tangaz- 16

17 dasága a jelenlegi K épület helyérôl Soroksárra Szigetcsépre költözik : A tapasztalatok hasznosítása a Szom bathelyi Kertész TSz-ben, Itt Retkes Jó - zsef elôször fôkertész, majd fômérnök. 1974: Mezôgazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetés. 1981: Magyar Tudományos Akadémia dí ja A magyar dísznövénytermesztésben kialakulnak európai mércével is nagyüzemnek számító cégek (részben zöldségtermesztési dotációval) és lendületesen fejlôdnek. A legnagyobb növényházi üzemek mérete 4-8 ha üvegházra, a faiskoláké (Debrecen, Pécs, Miskolc, Budapest, Szombathely) ha beültetett felületre bôvül. Szombathelyen a Kertész Termelô szö vet - kezet üveg felülete (akkor korszerû házakkal) 1976-ban 3,7 ha, majd 1980-ra 8 ha növekszik. Fôkultúrák a különleges cserepesek (teljes paletta!), vágott virágból a Cimbidium-kultúra. Úttörô jellegû a virágfuvarok megszervezése az országban (elsôként) és a merisztéma-szaporítás kiépítése (Retkes József mindkettôben vezetô szerepet játszik.) Országosan a növényházi termesztésben ekkor van a vágott szegfû korszak a (keleti exportra is); az összes fedett felület 160-ról kereken 260-ha-ra nô (fólia + üveg együtt), ebbôl a szegfû az 1980-as év végére több mint 60 ha-ral részesedik! Ekkorra érnek be a Sorbus, Tilia, egynyári virágok Domokos János által indított intenzív nemesítési programjainak elsô eredményei. Retkes József az 1970-es évektôl kezdi az elsô cserepes fajtáinak elôállítását, több mint 35 fajtát állított elô, tevékenységét 1981-ben Fleischmann Rudolf-díjjal ismeri el a Földmûvelésügyi Minisztérium. Idôközben a magyar dísznövénytermesztésben kialakul a központi elosztóhálózat, (1975: a Flora coop megalakulása) tól indul új gazdasági mechanizmus: a kiskereskedelem mind nagyobb hányada magánkézbe kerül és a termesztésben is nô a magán szektor aránya. Ennek kísérô jelenségei: újabb kultúrák térhódítása, fél-maszek üzemek létrejötte (bedolgozók, háztáji gazdaságok) 1980-as évek végére fokozatos belsô privatizáció, nem hivatalos nyitás a nyugat felé. 1993: A Dísznövény Szövetség és Terméktanács élén A rendszerváltás után létrejön a Dísz nö - vény Szövetség és Terméktanács melynek elnökéül 1993-ban Retkes Józsefet választják. Ezen túlmenôen a Magyar Kertészeti Tanács alapító tagja és elnöke is. A hazai dísznövénytermesztést más vo - nat kozásban is érinti az es rend szerváltás. A magyar fajták kilépnek a vi lág piacra, magánüzemek létrejötte és fô képp a kereskedelem átalakulása és 1993-ban létrejön a Flora Hungaria virágcsarnok. Retkes József, mind a szövetségek, mind pedig a Virágcsarnok létrehozásánál jelen van, irányítja, segíti a hazai kertészeteknek kedvezô folyamatokat, 1993/94-ben például a Szövetség eléri, 17

18 hogy a magyar termesztôket segítô 40%-os védôvám a vágott virág csoportban továbbra is megmarad és csak 10 év múlva, fokozatosan szû nik meg : A Flora Hungaria szakmai igazgatója Retkes József 10 éven át szaktanácsadója, majd irányítja az ország nagykereskedelmi központját. Közben a csarnok területe 0,5- ha-ról 1,5 ha-ra emelkedik, kamionrakodózsilipekkel bôvül, kezdeményezések vannak a profiltisztításra, számítógépes értékesítésre. Az idôszak egyik legfontosabb eseménye a virágimport liberalizációja: 1993-tól de fac - to (még importvámok), majd 2004-tôl: de jure is (EU-csatlakozás) Idôközben a szegfûkorszak leáldozik: megkezdôdik számos új kultúra, élükön a rózsa-gerbera és a liliom fel futása, technikai téren pedig a hidro kul tú rás termesztés elôtérbe kerülése : Aktív nyugdíjas évek Második nyugdíjba vonulását követôen Retkes József magánnemesítôként és szakmai tanácsadóként, szakmapolitikai tanulmányokat készít, fajtáit menedzseli. Közben a termesztésben és a kereskedelemben gyökeres strukturális átalakulások mennek végbe: fokozódik az import-nyomás, átéljük a sokadik energiaválságot. Bíz ta tó jel hogy még mindig épülnek új növény házak. Összegzés a 70. születésnap évében Retkes József napjaink egyik utolsó polihisztora aki jártas mind a mérséklet égövi mind a trópusi növények ismeretében, rendszertanában és aki a faiskolai és a növényházi termesztés, kereskedelem valamint a dísznövények nemesítése terén egyaránt maradandót alkotott. jubileumi köszöntôjén tartott válaszelôadásában érdekes szemelvényeket mutatott be erdészeti, díszfaiskolai és növényházi dísznövény fajtáiból fajtajelöltjeibôl, látványos példát szolgáltatva arra, miként hasznosul a botanika és genetika ismerete egy jószemû nemesítô munkája során, hogy válhat mindez hatékony eszközzé az új fajták menedzselésében, elterjesztésében, nemzetközi védelmében. Retkes Józsefnek 70 éve betöltése alkalmával jó erôt, egészséget és további sikerekben gazdag alkotó éveket kívánunk! dr. Schmidt Gábor Az újságban lehetôség van hirdetéseket megjelentetni. Bôvebb információ: 30/ Faiskolai Értesítô 2007/1 (január). Kiadja a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 9700 Szombathely, Béke tér 1. Elnök: Gurisatti Gábor Titkár, fôszerkesztô: Németh Gábor Tel.: 30/ Honlap: 18

19

20

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. szep tem ber 7. T A R T A L O M Szám Tárgy Ol dal Kormányrendelet 215/2007. (VIII. 14.) Korm. r. A Nem ze ti Föld alap pal kapcsolatos egyes kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben