Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. TÁJÉKOZTATÓ 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. TÁJÉKOZTATÓ 2016."

Átírás

1 Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ július

2

3 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezet A Befektetési Alap Az Alap bemutatása Általános tudnivalók Befektetési Jegy részalapok és kategóriák A befektetés célja és a kockázati tényezők Általános tudnivalók Specifikus kockázatok A Kínai Népköztársaságra irányuló befektetések különleges kockázatai Eszközök együttkezelése Befektetések és Befektetési Korlátozások A befektetési politika meghatározása és korlátai Technikák és instrumentumok Átruházható értékpapírokra és egyéb pénzpiaci eszközökre vonatkozó határidős és részvényopciós szerződések Pénzpiaci eszközökre vonatkozó határidős és opciós műveletek Swap, Credit Default Swap (CDS) és Variancia Swap műveletek Contracts for Difference (CFD) Hatékony portfóliókezelési technikák Garanciakezelés Nettó Eszközérték Általános tudnivalók Nettó Eszközérték meghatározása A nettó eszközök értékelése A Nettó Eszközérték kiszámításának, a Befektetési Jegyek kibocsátásának, konvertálásnak és visszaváltásának felfüggesztése Az Alap Befektetési Jegyei A Befektetési Jegyek ismertetése, formája és a Befektetési Jegy tulajdonosokat megillető jogok Osztalékfizetési politika A Befektetési Jegyek kibocsátása, a jegyzés és a fizetés módja A Befektetési Jegyek visszaváltása A Befektetési Jegyek konvertálása A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzése Az Alap Működése A Kezelési Szabályzat és az irányadó jog A hozamfelosztási politika Pénzügyi év, jelentés a kezelésről Díjak és költségek A Befektetési Jegy tulajdonosok tájékoztatása Az Alap, a Részalapok és a Befektetési Jegy kategóriák megszűnése ill. Megszüntetése Részalap beolvadása az Alap más Részalapjába vagy a luxemburgi vagy más, külföldi jog szerinti kollektív befektetési formába történő apportálással (vagyoni hozzájárulásként történő teljesítéssel) A Részalapok illetve Befektetési Jegy kategóriák felosztása Adózás Érdekütközések Befektetési Alapkezelő Letétkezelő Bank és Kifizetőhely Ügyintéző, Nyilvántartási és Transzferálási Bróker A Befektetéskezelők és a Tanácsadók Forgalmazók és Jegyzésre ill. Forgalmazásra Kijelölt Intézmények Hozzáférhető Információk és Dokumentumok A Részalapok jegyzéke A. függelék

4 Bevezető Az Eurizon EasyFund közös befektetési alap (alapok alapja, a továbbiakban: az \Alap ) a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló december 17-i törvény I. részének megfelelően került bejegyzésre. Ezen bejegyzés ténye azonban nem értelmezhető úgy, hogy a jelen Tájékoztató tartalmát illetve az Alap által felkínált és/vagy birtokolt értékpapírok minőségét a felügyeleti hatóság pozitívan értékelte volna. Az ezzel ellentétes nyilatkozatok nem hivatalosak és jogellenesek. A Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum (KIID) az Alap összes részalapja tekintetében rendelkezésre áll, és a dokumentum az Alap jelenlegi egyszerűsített tájékoztatója helyébe lépett. A KIID egy szerződés előtti dokumentum, amely amellett, hogy az ebben a tájékoztatóban bemutatott egy vagy több befektetésijegy-kategóriára vonatkozó fontos információkat foglalja össze, tartalmaz de nem kizárólagosan a kockázatokra vonatkozó útmutatást és figyelmeztetéseket, egy szintetikus kockázat- és nyereségmutatót egytől hétig terjedő számskála formájában, valamint a korábbi teljesítményre vonatkozó információkat. A KIID dokumentum elérhető a Befektetési Alapkezelő weboldalán www. eurizoncapital.lu, valamint a Befektetési Alapkezelő székhelyén is beszerezhető. Előfizetéseket elfogadunk az Alap jelenlegi tájékoztatója (a Tájékoztató ), a vonatkozó KIID dokumentum és az Alap legfrissebb könyvvizsgált éves jelentése vagy könyvvizsgáló által nem hitelesített féléves jelentése alapján. Ezek a dokumentumok térítésmentesen beszerezhetők a Befektetési Alapkezelő székhelyén. Csak olyan információkra lehet hivatkozni, melyek a jelen Tájékoztatóban, valamint az abban említett, a nyilvánosság számára hozzáférhető dokumentumokban megtalálhatók. A Befektetési Alapkezelő felelősséget vállal a jelen Tájékoztatóba foglalt információk helytállóságáért. Bármely bróker, eladó vagy egyéb természetes személy által adott olyan információ vagy állítás, amelyet ezen Tájékoztató vagy az annak szerves részét képező jelentések nem tartalmaznak, nem hivatalosnak, következésképpen hitelt nem érdemlőnek tekintendő. Sem a jelen Tájékoztató átadása, sem az Alap Befektetési Jegyeinek felkínálása, kibocsátása vagy eladása nem jelenti annak a megerősítését, hogy a jelen Tájékoztatóban adott információk a jelen Tájékoztató kibocsátási dátumát követően továbbra is mindig helytállóak lennének. A Tájékoztatót minden jelentős módosítást követően frissítik. Az itt közölt információk nem jelentenek sem értékpapír vételi ajánlatot, sem felhívást nyilvános értékpapírjegyzésre olyan illetékességi területen, ahol az ilyen ajánlat vagy felhívás nem engedélyezett. Ezen belül, a közölt információk nem terjesztés céljára szolgálnak, és nem képeznek sem értékpapír eladási ajánlatot, sem vételi felhívást, sem az Amerikai Egyesült Államokban, sem ott tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek (az USA állandó lakosai vagy az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely állama, egyéb fenségterülete vagy tartománya jogszabályai szerint alapított társaság vagy vállalat) javára. jelen Tájékoztató nem ismertethető, adható át illetve terjeszthető az Amerikai Egyesült Államokban, annak egyéb fenségterületén vagy tartományában, illetve az amerikai állampolgárok vagy állandó lakosok, vagy az Amerikai Egyesült Államok törvényei szerint alapított vagy irányított társaságok, egyesülések vagy egyéb egységek körében (a fentiek együttesen: US personne, magyarul: USA-polgár ). Továbbá az Alap Befektetési Jegyei nem ajánlhatók fel és nem adhatók el US personnes -nak (magyarul: USA-polgárnak ). Ezen korlátozások figyelmen kívül hagyása az értékpapírokról szóló amerikai jogszabályok megszegését jelentheti. A Befektetési Alapkezelő a US personnes (magyarul: USApolgárok ) által megvásárolt vagy birtokában lévő Befektetési Jegyek azonnali visszatérítését követelheti, és ugyanez vonatkozik azon befektetőkre is, akik/amelyek a Befektetési Jegyek megszerzése után lettek US personnes (magyarul: USA-polgárok ). Tanácsolt az Alap Befektetési Jegyeinek lehetséges jegyzői és vevői számára, hogy tájékozódjanak a származási országuk, tartózkodási helyük vagy lakóhelyük törvényeiből adódó pénzügyi következményekről, jogi követelményekről és az átváltás minden korlátozásáról vagy ellenőrzéséről, mivel ezek hatással lehetnek a Befektetési Jegyek jegyzésére, tulajdonlására vagy eladására. A Befektetési Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy bármely befektető csak akkor gyakorolhatja befektetői jegyeit közvetlenül az Alappal szemben, ha a befektető saját maga és saját nevében regisztrálva van az Alap Befektetési Jegy tulajdonosainak jegyzékében. Amennyiben a befektető olyan közvetítő útján fektet be az Alapba, amely a Befektetési Alapba saját nevében, de a befektető megbízásából fektet be, nem mindig lehetséges, hogy a befektető bizonyos Befektetési Jegy tulajdonosi jogokat közvetlenül gyakorolja az Alappal szemben. Tanácsolt a befektetők számára, hogy kérjenek tanácsot jogaikkal kapcsolatban. 4 Amerikai befektetők: Nem történt lépés annak érdekében, hogy az Alapot vagy annak Befektetési Jegyeit bejegyezzék a US Securities and Exchange Commission -nál (magyarul: az Értékpapírok és a Tőzsde Felügyeleti Hatósága USA), amint azt az amerikai befektetési társaságokról szóló 1940-es törvény (Investment Company Act, magyarul: Befektetési Társaságok Törvénye) és annak módosításai, valamint az értékpapírokkal kapcsolatos bármely más szabályozás előirányozza. Következésképpen, a

5 A Szervezet Eurizon EasyFund Luxemburgi jog szerint alapított (közös) befektetési alap, több Részalapból álló struktúrával 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg befektetési alapkezelő és forgalmazó Eurizon Capital S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg az alapkezelő igazgatósága Az Igazgatóság elnöke: Tommaso CORCOS úr Eurizon Capital SGR S.p.A., Milánó Ügyvezető igazgató milánói lakos Az Igazgatóság alelnöke: Daniel GROS úr független igazgatósági tag brüsszeli lakos, Belgium Ügyvezető: Bruno ALFIERI úr Eurizon Capital S.A., Luxembourg vezérigazgatója luxemburgi lakos Igazgatósági tag: Massimo TORCHIANA úr Eurizon Capital S.A., Luxembourg társ-vezérigazgatója luxemburgi lakos Igazgatósági tag: Massimo MAZZINI úr Eurizon Capital SGR S.p.A. Milan marketing- és üzletfejlesztési vezetője milánói lakos Igazgatósági tag: Claudio SOZZINI úr Független igazgatósági tag, milánói lakos (Olaszország) Igazgatósági tag: Alex SCHMITT úr Független igazgatósági tag, bíróság előtt eljáró ügyvéd, luxemburgi lakos Igazgatósági tag: Zhen GAO asszony Független igazgatósági tag, Mandarin Capital Partners vezető partnere pekingi lakos, Kínai Népköztársaság A Befektetési Alapkezelő Vezetősége Ügyvezető igazgató: Bruno ALFIERI úr luxemburgi lakos Ügyvezető aligazgató: Massimo TORCHIANA úr luxemburgi lakos Letétkezelő Bank és Kifizetőhely State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Helyi kifizetőhelyek és partnerbankok Olaszország: State Street Bank International GmbH (olaszországi fiókján keresztül végzi tevékenységét) 10, via Ferrante Aporti I-20125, Milano ALLFUNDS Bank S.A., (az olaszországi fiókján keresztül jár el) 7, via Santa Margherita I-20121, Milano Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi 19A I Milánó BNP Paribas Securities Services (olaszországi fiókján keresztül jár el) 5, via Ansperto I Milánó CACEIS Bank Luxembourg olaszországi fiók 2, Piazza Cavour I Milánó Franciaország: State Street Banque S.A. Défense Plaza, rue Delarivière-Lefoullon F Paris La Défense Cedex Szlovák Köztársaság: Všeobecná úverová banka, a.s. 1, Mlynské nivy SK Pozsony Szlovénia: Banka Koper, d.d. Pristaniška ulica 14, 6000 Koper Ügyintéző, Nyilvántartási és Transzferáló Bróker State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Befektetéskezelők Eurizon Capital S.A. 8, avenue de le Liberté L-1930 Luxemburg Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzetta Giordano dell Amore, 3 I Milánó Epsilon Associati SGR S.p.A. (rövidített neve: Epsilon SGR S.p.A.) Piazzetta Giordano dell Amore, 3 I Milánó Eurizon SLJ Capital LTD 100 Brompton Road, 5th Floor London, SW3 1ER, Egyesült Királyság 5

6 Befektetési Tanácsadók PBZ Invest d.o.o. Ilica 5, HR Zágráb CIB Investment Fund Management LTD. Medve u. 4-14, H-1027 Budapest A Befektetési Alap és a Befektetési Alapkezelő Könyvvizsgálója KPMG Luxembourg, Société cooperative 9, allée Scheffer L-2520 Luxemburg 6

7 1. A Befektetési Alap 1.1. Az Alap bemutatása Általános tudnivalók Az Eurizon EasyFund-ot (korábbi nevén: Sanpaolo ECU Fund, majd Sanpaolo International Fund), (a továbbiakban: az Alap ) július 27-én, a Luxemburgi Nagyhercegségben alapították, a luxemburgi jog szerinti (nyilvános) értékpapírbefektetési alapként, és jelenleg a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, december 17-i törvény I. része, valamint a 2014/91/EU irányelv által módosított 2009/65/EK számú, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló irányelv irányadó rá. Azt követően, hogy az Eurizon Capital S.A. (korábbi nevén Sanpaolo Gestion Internationale S.A., majd Sanpaolo IMI Wealth Management Luxembourg S.A., majd Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.), (a továbbiakban: Befektetési Alapkezelő ) Igazgatósága jóváhagyta az július 27-én kelt kezelési szabályzatot (a továbbiakban: Kezelési Szabályzat ), azt letétbe helyezték a Luxemburgi és Luxembourg Városi Kerületi Bíróság irodájában (francia hivatalos nevén: Greffe du Tribunal d Arrondissement de et á Luxembourg ), majd ezen iratot közzétetették a Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations c. közlöny szeptember 28-i számában. Ezen Kezelési Szabályzatot módosították, és ezen módosításokat a Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations c. közlöny január 20-i, november 13-i, szeptember 10-i, június 10-i, szeptember 20-i, október 17-i, szeptember 9-i és július 3-i számában közzétették. A Kezelési Szabályzat utóbbi módosításainak a luxemburgi Régistre de Commerce et des Sociétés-nél történt letétbe helyezésére történő hivatkozást a Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations c. közlöny május 14-i, december 14-i, március 20-i, február 27-i, október 20-i, március 22-i, június 11-i, június 20-i és február 1-i, június 29-i, április 27-i, augusztus 8-i, január 16-i, március 30-i, június 5-i, február 19-i és július 22-i számában tették közzé. A jelenleg érvényes, a luxemburgi Régistre de Commerce et des Sociétés-nél letétbe helyezetett Kezelési Szabályzat megtekinthető vagy arról másolat kérhető. Az Alap nevét az Alapkezelő Igazgatósága augusztus 24-én kelt határozatával Sanpaolo ECU Fund -ról Sanpaolo International Fund -ra módosította. Az Alapkezelő február 26-i hatállyal az alap nevét Sanpaolo International Fund -ról Eurizon EasyFund - ra módosította. Az Alapot határozatlan időre hozták létre. Az Alap jogi személyiséggel nem rendelkezik. Az Alap értékpapírok és más, a jogszabályi előírások alapján engedélyezett vagyonelemek vonatkozásában közös tulajdont hoz létre, amelynek működését a Befektetési Alapkezelő irányítja a kockázatmegosztás elvének megfelelően a résztulajdonosok (a továbbiakban: Befektetési Jegy tulajdonosok ) javára és kizárólagos érdekében, akik csak részesedésük mértékéig felelnek. Az Alap Vagyona a Befektetési Jegy tulajdonosok közös és osztatlan tulajdona, és elkülönül a Befektetési Alapkezelő vagyonától. A közös tulajdon minden Befektetési Jegyével azonos jogok járnak. Az Alap nettó eszközértéke legalább euró. Sem a közös vagyon összege, sem az Alap vagyonát képviselő közös tulajdon Befektetési Jegyeinek száma vonatkozásában nincs semmiféle korlátozás. A Kezelési Szabályzat határozza meg a Befektetési Jegy tulajdonosok, a Befektetési Alapkezelő illetve a Letétkezelő Bank jogait és kötelezettségeit. A Befektetési Alapkezelőnek lehetősége van arra, hogy a Letétkezelő Bank beleegyezésével és a luxemburgi jog előírásainak megfelelően minden olyan vonatkozásban módosítsa a Kezelési Szabályzatot, amelyet a Befektetési Jegy tulajdonosok érdekében hasznosnak ítél meg. A módosítások a Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations c. közlönyben közzétételre kerülnek, és főszabályként aláírásuk napján lépnek hatályba. A Kezelési Szabályzat nem írja elő a Befektetési Jegy tulajdonosok számára, hogy tartsanak Befektetési Jegy tulajdonosi közgyűlést; kivételt képez az az eset, amikor a Befektetési Alapkezelő javasolja az Alap, vagy az Alapba tartozó egy vagy több Részalap eszközeinek apportálását (vagyoni hozzájáruláskénti bevitelét) egy külföldi jog szerinti másik KBV-be (az organismes de placement collectif rövidítése, jelentése: kollektív befektetési vállalkozás) Befektetési Jegy részalapok és kategóriák Az Alap egy alapok alapja típusú szerkezet, amely vagyonelemek és kötelezettségek elkülönült tömegeiből (a továbbiakban Részalap -okból) áll, amelyek mindegyikét egy bizonyos befektetési cél jellemez. Az egyes Részalapok eszközei az Alap számláin az Alap egyéb eszközeitől elkülönítve szerepelnek. Az egyes Részalapokon belül a Befektetési Alapkezelő kibocsáthat egy vagy több Befektetési Jegy kategóriát (a továbbiakban: Befektetési Jegy kategória, vagy Kategória ), úgy, hogy minden egyes Kategória egy vagy több jellemzőjében különbözik a többitől, ami lehet például az eladási és visszaváltási költségek egyedi szerkezete, a tanácsadási vagy a kezelési költségek egyedi szerkezete, az árfolyamkockázat-fedezeti politika megléte vagy meg nem léte vagy egy bizonyos elosztási politika. A létrehozott és/vagy jegyzésre megnyitott Részalapok jellemzői és befektetési politikája a jelen Tájékoztatóhoz csatolt saját ismertetőikben kerülnek bemutatásra, amelyek ezen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi (a továbbiakban a szövegkörnyezettől függően: Részalap-ismertető vagy Részalap-ismertetők ). A Befektetési Alapkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyszerű határozattal bármikor új Részalapot, ill. új Befektetési Jegy kategóriát hozzon létre. Az új Részalap létrehozása nyomán a Tájékoztatót frissíteni kell. Az Alap és Részalapjai egyetlen jogi egységet alkotnak. Mindemellett, az egyes Befektetési Jegy tulajdonosok egymáshoz való viszonyában minden egyes Részalapot saját vagyoni hozzájárulásokkal, tőkenyereséggel, tőkeveszteséggel stb. rendelkező külön egységként kezelnek. Harmadik személyekkel, így többek között hitelezőkkel szemben valamely meghatározott Részalap vagyona csak a rá vonatkozó (azaz vele kapcsolatos) adósságokért, kötelezettségvállalásokért és kötelezettségekért felelős. Amennyiben a jelen Tájékoztató nem tartalmaz ezzel ellentétes állításokat, a különböző Részalapok Befektetési Jegyei normális esetben az egyes Értékelési Napokon bocsáthatók ki, válthatók vissza, és konvertálhatók, olyan áron, amely az érintett Részalap érintett Befektetési Jegy Kategóriájában a Befektetési Jegyekre jutó Nettó Eszközérték alapján kerül kiszámításra, a jelen Tájékoztatóban előírt minden alkalmazandó költség és díj hozzáadásával. Az Alap konszolidált pénzügyi jelentése az értékeket euróban adja meg. Minden egyes Részalap/Befektetési Jegy kategória 7

8 8 Befektetési Jegyére jutó Nettó Eszközérték a megfelelő Részalap referencia-pénznemében kerül kiállításra, a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint. Az alábbiakban meghatározott rendelkezések fenntartása mellett, a befektetők egy adott Részalapban lévő Befektetési Jegyeik egy részét vagy egészét konvertálhatják egy másik Részalap Befektetési Jegyeire vagy, amennyiben több Befektetési Jegy kategória is létezik, az egyik Befektetési Jegy kategóriából egy másik Befektetési Jegy kategóriába. Ez alól kivételt képeznek bizonyos, a jelen Tájékoztatóban megjelölt olyan Befektetési Jegy kategóriák, amelyek csak bizonyos típusú befektetők számára hozzáférhetőek A befektetés célja és a kockázati tényezők Az alábbi szakaszok a befektetési jegyek vásárlásához kapcsolódó különböző kockázati és bizonytalansági tényezőket mutatják be, amelyre különösen szeretnénk a tulajdonosok figyelmét felhívni. Megjegyezzük, hogy ez a leírás nem teljes körű, és előfordulhatnak más kérdések is, amelyeket érdemes fontolóra vennie, mielőtt befektetési jegyet vásárol Általános tudnivalók Az Alap a nyilvánosság számára lehetőséget kínál arra, hogy különféle, a jogszabályi előírások által megengedett értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe befektessenek, azért, hogy a befektetett tőkéből nyereséget realizáljanak, magas befektetési likviditással kombinálva. Ebből a célból nemcsak földrajzi és pénzügyi vonatkozásban, de a felhasznált pénzügyi eszközök típusai szintjén is biztosítva van a kockázat nagyarányú megoszlása, ahogyan az az Alap minden egyes Részalapjának befektetési politikájában, a Részalap-ismertetőkben leírtaknak megfelelően meghatározásra került. Ugyanakkor az Alap minden eszköze ki van téve a piac ingadozásainak csakúgy, mint az értékpapír-befektetésben rejlő kockázatnak, és ebből a tényből adódóan az Alap céljainak megvalósítása nem garantálható. A Befektetési Jegy tulajdonosnak megvan a lehetősége arra, hogy saját szükségletei, illetve a piacok alakulására vonatkozó saját elképzelései szerint megválassza, hogy milyen befektetéseket kíván megvalósítani az Alap valamely Részalapjában. A Befektetési Alapkezelő tevékenységének célja, hogy megóvja és növelje a tőkét. Ugyanakkor a piac pozitív vagy negatív fejleményeinek függvényében nem garantálható, hogy ez az előirányzott cél el is érhető. Következésképpen a Befektetési Jegy tulajdonosoknak tisztában kell lenniük azzal a ténnyel, hogy a Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközérték mind felfelé, mind lefelé változhat, és hogy a múltbéli teljesítmény nem feltétlenül vetíti előre a jövőbeli teljesítményt Specifikus kockázatok Szabályozási kockázatok Az alap luxemburgi illetőségű, és a befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy a helyi törvényalkotók nem minden védelmi intézkedése érvényes rá. A befektetőknek ajánlatos a pénzügyi tanácsadójuk tanácsát kérni ebben a kérdésben. Befektetési cél Az egyes Részalapoknak a Befektetési Alapkezelő által a Kezelési Szabályzatnak és a jogszabályoknak megfelelően meghatározott céljai és befektetési politikái tiszteletben tartják a Befektetések és befektetési korlátozások című fejezetben általában, és adott esetben a Részalap-ismertetőkben egyedileg is meghatározott előírásokat. Ugyanakkor semmilyen garancia nincs arra, hogy a Részalapok befektetési céljai megvalósulnak. Piaci és árfolyamkockázat Minden egyes Részalap értékpapír-befektetése általában ki van téve a részvény-, kötvény- és pénzpiacok ingadozásainak. Egyes Részalapok olyan értékpapírokba fektetnek be, amelyek pénzneme eltér arról a pénznemtől, amelyben a Részalap nettó eszközértékét meghatározzák. A Részalap referenciavalutája és azoknak az értékpapíroknak a pénzneme közötti valutaárfolyamok változásai, amelyekbe a Részalap befektet, kihatással vannak az ilyen Részalapokban birtokolt Befektetési Jegyek értékére. Osztalékfizetési kockázat Nem garantált az osztalékfizetés, még akkor sem, ha a feltételei adottak. A vonatkozó, adott esetben évközi vagy éves beszámolási időszak tekintetében meghatározott osztalékfizetésre csak azon Befektetési Jegy tulajdonosok jogosultak, akiknek neve a fordulónapon a nyilvántartásban szerepel. A Részalap osztalékfizetési politikája lehetővé teszi a tőke terhére történő osztalékfizetést. Amennyiben ehhez folyamodnak, a kifizetett összeg a befektető eredeti befektetése egy részének visszatérítéseként vagy visszavonásaként fogható fel, illetve ezen eredeti befektetésnek betudható bármilyen tőkenövekmény terhére történő visszatérítésnek vagy visszavonásnak felel meg. Az érintett Részalap nettó eszközértéke és az érintett Befektetési Jegy kategória nettó eszközértéke a kifizetett osztaléknak megfelelő összeggel csökken. Kérjük, annak ellenőrzésére, hogy engedélyezett-e a tőke terhére történő osztalékfizetés, a Befektetésijegy-tulajdonosok lapozzák fel a Részalap osztalékfizetési politikáját, melyet az Alap Befektetési Jegyei A Befektetési Jegyek ismertetése, formája és a Befektetésijegytulajdonosokat megillető jogok című fejezet részletez. Hitelkockázat A Befektetési Jegy tulajdonosoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a Részalapokba való befektetés hitelkockázatokkal is járhat. A kötvények és más adósságpapírok hitelkockázatot jelenthetnek. Amennyiben bármely kötvény vagy hitelpapír kibocsátójánál pénzügyi vagy gazdasági problémák merülnek fel, ez kihathat az adott értékpapírok értékére, ami akár nulla is lehet, valamint az ilyen értékpapírokra fizetett bármely összegre, amely lehet akár nulla is. A kibocsátó hitelképességének felmérésekor a Befektetési Alapkezelő nem kizárólag és nem mechanikusan a hitelminősítő cégek besorolásaira támaszkodik, mivel a Befektetési Alapkezelő a Részalapok hitelkockázatát jelentősen befolyásoló kibocsátók hitelbesorolására és monitorozására saját folyamatát használja. Különös tekintettel a jelentős pozíciókat és/vagy a Részalapok portfoliójának jelentős részét kitevő kibocsátókra, a pénzügyi eszközök akkor kapnak Befektetésre ajánlott minősítést, ha a Befektetési Alapkezelő felmérési folyamata alapján megfelelő hitelbesorolást kapnak. Ez a folyamat egyéb kvalitatív és kvantitatív kritériumok mellett figyelembe veheti az Európai Unióban alapított és az Európai Parlament és a Tanács a hitelminősítőkről szóló 1060/2009 Rendeletét módosító május 21-i 462/2013 sz. Rendelete szerint bejegyzett hitelminősítők besorolásait. A jelentős pozíciókat nem képviselő és/vagy a Részalapok portfoliójának jelentős részét nem kitevő kibocsátók pénzügyi eszközei akkor kapnak Befektetésre ajánlott minősítést, ha a fenti hitelminősítők legalább egyike az adott eszközre ilyen besorolást határozott meg. A Befektetésre ajánlott pénzügyi eszközök között azok az eszközök Kiemelt besorolásúak, amelyek kibocsátáskor vagy kibocsátói szinten, az adott esettől függően a Befektetési Alapkezelő által figyelembe vett hitelminősítők vagy annak

9 saját minősítési folyamata szerint a legmagasabb besorolási kategóriába kerülnek. A Befektetésre nem ajánlott pénzügyi eszközök az adott esettől függően a Befektetési Alapkezelő által figyelembe vett hitelminősítők vagy az Alapkezelő saját minősítési folyamata szerint Spekulatív, Kiemelten spekulatív vagy Rendkívül spekulatív besorolású eszközök. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által időről-időre meghatározott és szabályozott pénzpiaci alapok vonatkozásában a Befektetési Alapkezelő a Részalap portfólióiban szereplő pénzpiaci eszközökre saját, dokumentált Equivalency table for the long-term credit ratings provided by the main credit agencies: hitelminősítési eljárását alkalmazza. Ha egy vagy több hitelminősítő ügynökség már adott minősítést ezekre az eszközökre, a Befektetési Alapkezelő belső értékelési eljárása köteles figyelembe venni többek között ezeket a hitelminősítéseket is. Különösen az indítja a Befektetési Alapkezelőt az eszköz hitelminőségének újbóli értékelésére a megfelelő minőség további biztosítása érdekében, ha az eszközt értékelő bármely hitelminősítő ügynökség a két legmagasabb rövid távú minősítésnél rosszabbra vagy befektetési minősítés alattira minősíti azt le. Moody s Standard & Poor s Fitch Hitelképesség Befektetésre ajánlott Befektetésre nem ajánlott Magas Aaa A2 AAA A AAA A A kibocsátó pénzügyi kötelezettségvállalásai teljesítésének erős/ nagyon erős képessége (magas minőségű hiteleszközök) Közepes A3 Baa3 A BBB- A BBB- A kibocsátó pénzügyi kötelezettségvállalásai teljesítésének megfelelő/erős képessége (közepes minőségű hiteleszközök) Spekulatív Ba1 Ba3 BB+ BB- BB+ BB- Bizonyos kedvezőtlen körülmények (üzleti, pénzügyi vagy gazdasági feltételek) miatt a kibocsátó pénzügyi kötelezettségvállalásai teljesítésének képessége elégtelenné válhat (alacsonyabb minőségű hiteleszközök) Kiemelten spekulatív Rendkívül spekulatív B1 B3 B+ B- B+ B- Bizonyos kedvezőtlen körülmények (üzleti, pénzügyi vagy gazdasági feltételek) miatt a kibocsátó pénzügyi kötelezettségvállalásai teljesítésének képessége valószínűleg elégtelenné válik (alacsonyabb minőségű hiteleszközök) < B3 < B- < B- A kibocsátó sérülékeny, vagy pénzügyi kötelezettségvállalásai teljesítésének képessége a kedvező üzleti, pénzügyi vagy gazdasági feltételek függvénye, vagy egy vagy több pénzügyi kötelezettségvállalását már nem teljesítette. Kamatkockázat A Részalapokban tartott, tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok értéke általában a kamatlábak változásaival fordított arányban alakul, ennek megfelelően az ilyen változások érinthetik a Befektetési Jegy árfolyamait is. Befektetés illikvid értékpapírokba A Befektetés és befektetési korlátozások című fejezetben leírt korlátokon belül előfordulhat, hogy az Alapkezelő nettó eszközeinek egy részét nem tőzsdei értékpapírokba fekteti, amelyeknél ennek következtében hiányozhat a likviditás. Az értékpapírok likviditásának hiánya nem befolyásolhatja az Alapkezelő társaság által kibocsátott Befektetési Jegyek likviditását, viszont fel kell hívnunk a befektetők figyelmét arra, hogy az ilyen értékpapírok értékének megállapításával kapcsolatos nehézségek esetleg a nettó eszközérték (NAV) felül- vagy alulértékeltségét is eredményezhetik. A Részalap egyes befektetési piacai időnként likviditáshiányt, elégtelen likviditást vagy nagy mértékű ingadozást mutathatnak, különösen akkor, amikor a piaci körülmények kedvezőtlenek. Ez hatással lehet arra az árfolyamra, amelyen a Részalap a pozíciókat felszámolhatja, a visszaváltási kérelmek vagy egyéb finanszírozási követelmények teljesítése érdekében. Politikai és gazdasági kockázatok A fejlődő országok piacaira irányuló befektetések esetén számolni kell a vagyontárgyak kisajátításának, elkobzásának, a politikai vagy társadalmi instabilitásnak vagy diplomáciai fejleményeknek a kockázatával, amelyek kihatással lehetnek az ilyen országokban eszközölt befektetésekre. Előfordulhat, hogy bizonyos pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatban az információk kevésbé elérhetők a nyilvánosság számára, és az ilyen országok hatóságaira nem ugyanolyan könyvvizsgálati, számviteli vagy nyilvántartási követelmények érvényesek, mint amilyenekhez a befektetők hozzászoktak. Egyes pénzügyi piacok, bár méretükben általában növekedést mutatnak, nagyrészt sokkal kisebb méretűek, mint a fejlett piacok többsége; és sok vállalat értékpapírjai sokkal kevesebb likviditást mutatnak és árfolyamaik sokkal ingadozóbbak, mint a hasonló vállalatok értékpapírjai a nagyobb piacokon. Sok ilyen országban a piacok, a pénzintézetek és a kibocsátók felügyelete és szabályozása is nagyon eltérő szinteket képvisel. Ráadásul bizonyos országokban a külföldi befektetésekre vonatkozó követelmények és korlátozások kihatással lehetnek a Részalap egyes tranzakcióira. A befektetés megvalósítása után történő jogszabályi vagy devizaszabályozási változások problémát jelenthetnek a befektetések repatriálása tekintetében. A veszteség kockázata felléphet a megfelelő átutalási, árképzési, számviteli és értékpapír-letétkezelési rendszer hiánya következtében is. A korrupcióhoz és szervezett bűnözéshez kapcsolódó csalás kockázata sem elhanyagolható. Befektetések kevésbé fejlett piacokon Előfordulhat, hogy a kevésbé fejlett piacokon, különösen a feltörekvő országokban és Oroszországban az ügyletek lebonyolításának rendszere nem olyan jól szervezett, mint a fejlett országokban. Éppen ezért számolni kell azzal a kockázattal, hogy a tranzakciók lebonyolítása késedelmet szenvedhet, és hogy a Részalapok likviditását és értékpapírjait 9

10 10 fenyegetheti az ilyen rendszerek összeomlása vagy meghibásodása. Konkrétan, a piaci gyakorlat megkövetelheti a vásárolt értékpapírok kézhezvétele előtt bizonyos díjak kifizetését, vagy biztosítékot kell adni a vételár kézhezvétele előtt. Ilyen esetekben a tranzakciót közvetítő bróker vagy bank mulasztása veszteséget okozhat az adott feltörekvő országok értékpapírjaiba befektető Részalapnak. Amikor csak lehetséges, az Alap megpróbál olyan partnerekkel együttműködni, amelyek pénzügyi helyzete alapján a fent említett kockázat minimalizálható. De nem garantálható, hogy az alapkezelőnek minden esetben sikerül is kiküszöbölnie a Részalapoknál ezt a kockázati tényezőt, különösen, mivel a feltörekvő piacokon működő partnerek gyakran nem rendelkeznek a fejlett pénzpiacokon működő partnerekével összemérhető pénzügyi háttérrel. Befektetések konkrét ágazatokban Bizonyos Részalapok a befektetéseiket konkrét gazdasági ágazatokban működő vállalkozásokra koncentrálhatják, és ezért vonatkozhatnak rájuk az ilyen ágazatokban koncentrált befektetésekkel kapcsolatos kockázatok. A konkrét gazdasági ágazatokba például energia- és nyersanyagipar, tömegfogyasztási cikkek, műszaki cikkek, pénzügyi szolgáltatások vagy telekommunikáció való befektetések hátrányos következményekkel járhatnak abban az esetben, ha az adott szektor értéke csökken. Befektetések kisebb vállalatokban A kisebb vállalatokba befektető Részalapok értéke nagyobb ingadozást mutathat, mint más Részalapoké. A kisebb vállalatok értékpapírjai különösen a piacok hanyatlása idején alacsonyabb likviditást és rövid távú árfolyam-ingadozást mutathatnak. Ennek következtében a kisebb vállalatokba való befektetés nagyobb kockázattal járhat, mint a nagyobb vállalatokba való befektetés. Befektetés alacsonyabb besorolású, nagyobb hozamú befektetési eszközökbe Azok a Részalapok, amelyek alacsonyabb besorolású, nagyobb hozamú befektetési eszközökbe fektetnek be, nagyobb piaci és hitelkockázatnak vannak kitéve, mint a magasabb besorolású értékpapírok. Az ilyen eszközök alacsonyabb besorolása azt jelzi, hogy a kibocsátó pénzügyi helyzetében bekövetkező kedvezőtlen változások vagy emelkedő kamatlábak esetén előfordulhat, hogy a kibocsátó nem tud kifizetéseket eszközölni az eszközök tulajdonosai felé. Ebből adódóan az ilyen Részalapokba való befektetés nagyobb kockázattal járhat, mint a jobb besorolású, alacsonyabb hozamú adósságpapírokba befektető Részalapokba történő befektetés. Befektetés átváltható kötvényekbe Az átváltható kötvényekbe befektető Részalapok ugyanolyan kamat- és hitelkockázatoknak vannak kitéve, mint a szokásos vállalati kötvényekbe befektető Részalapok. Mivel azonban az átváltható kötvények lehetővé teszik a befektetőknek, hogy közvetlenül hasznot húzzanak egy vállalat sikeréből, ha annak részvényei erősödnek, a részvényármozgásnak való kitettség nagyobb volatilitáshoz vezethet, mint ami hasonló szokásos vállalati kötvénybe való befektetésnél várható. Befektetés speciális esetben átváltható (CoCo) kötvényekbe A speciális esetben átváltható kötvények (Contingent Convertible Bonds, CoCos) olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyeknél bizonyos például a kibocsátó intézmény szavatolótőkéjének szintjével kapcsolatos körülmények mellett a főösszeg törölhető, csökkenthető vagy részvényre váltható, és/vagy amelyeknél a kamatfizetés a kibocsátó saját döntése szerint módosítható. A speciális esetben átváltható kötvényekre irányuló befektetésekkel kapcsolatos, legfőbb esetleges kockázatok többek között a következők: Küszöbértékszint-kockázat: a (minden egyes kibocsátás tájékoztatójában közzétett) küszöbértékek különbözőek lehetnek, és meghatározzák az átváltási kockázattal szembeni kitettség mértékét, amely attól függ, hogyan viszonyul a kibocsátó intézmény szavatolótőkéjének szintje a küszöbértékhez. A szavatolótőke nagysága a kibocsátótól függően változik, míg a küszöbértékek a kibocsátás konkrét feltételeitől függenek. Intézkedésre akkor lehet szükség, ha a számlálóban megjelenő tőke értéke jelentősen csökken, vagy ha a kockázattal súlyozott eszközérték a nevezőben növekszik, és a hányados eléri a küszöbértéket. Kamatfizetés felfüggesztése: bizonyos speciális esetben átváltható kötvények esetén a kamatfizetés teljes mértékben a kibocsátó döntésének függvénye; a kifizetést a kibocsátó bármikor, bármilyen okból és bármennyi ideig felfüggesztheti. A törölt kifizetések nem halmozódnak fel, hanem leírásra kerülnek. Ez jelentősen növeli a speciális esetben átváltható kötvények ezen fajtájának értékelési bizonytalanságát, és a kockázat téves beárazását eredményezheti. A tőkestruktúra inverziójához kapcsolódó kockázat: bizonyos helyzetekben a speciális esetben átváltható kötvények tulajdonosait a részvénytulajdonosoknál nagyobb veszteség érheti, pl. amikor a CoCo-ra vonatkozó felső küszöbérték elérésekor a tőke leértékelésére kerül sor. Ez a tőkeszerkezet normális hierarchiája szerinti sorrenddel ellentétes, amely szerint első körben a részvénytulajdonosokat sújtja a veszteség. Visszahívás kitolódásának kockázata: egyes sajátos esetben átváltható kötvényeket lejárat nélküli eszközökként bocsátanak ki, ezeket csak az illetékes hatóságok jóváhagyásával, a tőkeszint előre megadott nagysága mellett lehet visszahívni. Nem feltételezhető, hogy a lejárat nélküli CoCo kötvények visszahívása a visszahívás napján történik. Ismeretlen kockázat: bizonytalan, hogy ezek az eszközök hogyan teljesítenek akkor, amikor mögöttes jellemzőiket próbára teszi a feszült pénzügyi környezet. Abban az esetben, ha egyetlen kibocsátó küszöbérték-elérés miatt intézkedésbe kezd vagy felfüggeszti a kamatfizetést, a piac rendszerszintű eseményként értékelheti az esetet. Ebben az esetben lehetséges, hogy az adott árfolyam a teljes eszközosztályban elterjed és ingadozni kezd. Ez a kockázat fokozódhat a mögöttes eszközök arbitrázsának mértékétől függően. Likvid piacon továbbá előfordulhat az is, hogy az ár kialakulására egyre több feszültség hat. Hozam/Értékelés kockázata: a hozam az egyik elsődleges oka annak, hogy ez az eszközosztály ilyen jelentős keresletet ébresztett, az viszont tisztázatlan, hogy a befektetők vajon teljes körűen figyelembe vették-e a mögöttes kockázatokat. Ugyanazon kibocsátó jobb minősítéssel bíró kibocsátásaihoz vagy más kibocsátók hasonló besorolású adósságinstrumentum-kibocsátásaihoz képest a CoCo kötvények hozam szempontjából általában kedvezőbbnek mutatkoznak. A kérdés az, hogy a befektetők vajon teljes körűen megfontolták-e az átváltás kockázatát, illetve a kiegészítő alapvető tőkére (AT1) vonatkozó CoCo kötvények esetén a kamatkifizetés beszüntetésének kockázatát. Befektetés értékpapírosított vagy strukturált adósságpapírokba Az értékpapírosított vagy strukturált adósságpapírokba befektető Részalapok nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint az állami vagy vállalati kötvényekbe befektető Részalapok. Ide tartoznak az eszközalapú értékpapírok (ABS), a jelzálog-

11 alapú értékpapírok (MBS) és a biztosítékkal ellátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek olyan alapul szolgáló eszközöknek vannak kitéve, mint lakossági vagy kereskedelmi jelzálogterhek, fogyasztói vagy vállalati hitelek, hitelkártya-követelések vagy lakáshitelek. Az értékpapírosított vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok általában érzékenyebbek a kamatváltozásokra, így kamatemelés esetén magasabb szintű volatilitás jellemezheti őket. Továbbá a kamatok csökkenésekor a kölcsönigénylők gyakran a vártál hamarabb egyenlítik ki fix vagy változó kamatozású jelzáloghiteleiket: az ilyen értékpapírokba befektető Részalapok hozama így csökkenhet, mivel ezeket a bevételeket alacsonyabb kamatok mellett kell újra befektetniük. Emellett az értékpapírosított vagy strukturált adósságpapírokba való befektetés jelentős likviditási kockázattal is jár: az ilyen értékpapírok likvid piacának hiányában azok aktuális piaci ára nem feltétlenül tükrözi az alapul szolgáló eszközök értékét, és így előfordulhat, hogy nem a valós árukon, hanem névértékük alatt értékesíthetők. Ez hatással lehet arra az árfolyamra, amelyen a Részalap a pozíciókat felszámolhatja, a visszaváltási kérelmek vagy egyéb finanszírozási követelmények teljesítése érdekében. Az ABS (eszközalapú értékpapírok) és az MBS (jelzálog alapú értékpapírok) általában hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat jelentenek, kizárólag az ABS-/MBS-tranzakció célját szolgáló különleges célú gazdasági egység (SPV) által kibocsátott mögöttes eszközcsoport (ABS esetén követelések, és MBS esetén jelzáloghitelek) bevételein alapuló vagy azok által fedezett kamat- és tőkekifizetéssel. Az ABS- és MBSértékpapírokat általában számos különböző osztályban bocsátják ki változó jellemzőkkel, a mögöttes eszközök kockázatosságától függően, amelyet a hitelminőségükhöz és a futamidejükhöz képest értékelnek. Kibocsáthatóak fix vagy változó kamatozással. Minél nagyobb kockázat jellemzi az osztályt, annál többet fizet az ABS/MBS jövedelemként. Egyéb fix hozamú értékpapírokkal összehasonlítva az ezekhez az értékpapírokhoz kapcsolódó kötelezettségek főként nagyobb likviditás, partner- és kamatkockázatok, valamint egyéb típusú kockázatok alá esnek, mivel esetükben a mögöttes értékpapírokat érintő előtörlesztés, hitel- vagy nemteljesítési kockázat is jelen van. Az ABS-értékpapírokba történő befektetés specifikus kockázatai különösen az alábbiak lehetnek: Kamatlábkockázat: míg az ABS értéke jellemzően emelkedik a kamatlábak csökkenésével, és csökken a kamatlábak emelkedésével, és a várakozások szerint a mögöttes kapcsolódó eszközzel megegyező irányban mozog, előfordulhat, hogy nem tökéletes a korreláció ezen események között. Bővítési kockázat: az emelkedő kamatlábak jellemezte időszakban előfordulhat, hogy az előtörlesztések a vártnál lassabb ütemben zajlanak. Következésképpen a Részalap portfóliójának átlagos futamideje megnövekedhet. Likviditási kockázat: az ABS likviditására hatással lehet a mögöttes eszközök teljesítménye vagy vélelmezett teljesítménye. Bizonyos piaci körülmények között az ABSbefektetések kevésbé likviddé válhatnak, és így nehezebb az értékesítésük. Előfordulhat, hogy egy adott ABS piaci ára volatilis és nem állapítható meg könnyen. Ennek eredményeképpen előfordulhat, hogy a Részalap nem képes akkor értékesíteni azokat, amikor szeretné, vagy értékesítés esetén nem tudja realizálni az azok valós értékének vélt összeget. Hasonlóképpen, az MBS-értékpapírba történő befektetés specifikus kockázatai főként az alábbiak lehetnek: Előtörlesztési kockázat: a visszaeső kamatlábak idején előfordulhat, hogy a hitelfelvevők refinanszírozás formájában vagy egyéb módon az ütemezettnél korábban fizetik vissza jelzáloghiteleik tőketartozását. Ha erre sor kerül, az MBS-értékpapírok bizonyos típusait az eredetileg vártnál hamarabb fizetik ki, és a Részalapnak a bevételeket kevésbé vonzó értékpapírokba kell befektetnie. Bővítési kockázat: az emelkedő kamatlábak idején az MBS-értékpapírok bizonyos típusainak visszafizetésére az eredetileg vártnál lassabban kerül sor, és az ilyen értékpapírok értéke visszaesik. Következésképpen a Részalap portfóliójának átlagos futamideje megnövekedhet. Likviditási kockázat: bizonyos piaci körülmények között az MBS-befektetések kevésbé likviddé válhatnak, és így nehezebb az értékesítésük. Előfordulhat, hogy egy adott MBS piaci ára volatilis és nem állapítható meg könnyen. Ennek eredményeképpen előfordulhat, hogy a Részalap nem képes akkor értékesíteni azokat, amikor szeretné, vagy értékesítés esetén nem tudja realizálni az azok valós értékének vélt összeget. Ingatlankockázatok: a kereskedelmi és lakossági MBSértékpapírokba történő befektetés magában foglalja a mögöttes kölcsönök biztosítékául szolgáló ingatlanba történő befektetés kockázatát, a helyi és egyéb gazdasági körülmények jelentette kockázatot, a lakók fizetési képességével és az ingatlannak a lakók vonzására és megtartására vonatkozó képességével kapcsolatos kockázatot. Befektetések ÁÉKBV-kbe Amikor az egyes Részalapok ÁÉKBV-k (átruházható értékpapírokba történő kollektív befektetési vállalkozások) vagy egyéb KBV-k (kollektív befektetési vállalkozások) befektetési jegyeibe fektetnek be, ez azzal járhat, hogy a befektetők által viselt költségeket számos díj növeli, így pl. jegyzési jutalék, ill. visszavásárlási jutalék, letéti banki jutalékai, adminisztrációs és kezelési jutalékok. Befektetések származékos pénzügyi eszközökbe A származékos pénzügyi eszközökbe való befektetés többletkockázatokat rejthet a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Ezek a többletkockázatok a tranzakciókhoz kapcsolódó tőkeáttételi-hatásból, a partnerek hitelképességéből, valamint a derivatív instrumentumok piacának potenciális illikviditásából eredhetnek. Amikor a származékos pénzügyi eszközök befektetési célra kerülnek felhasználásra, a veszteség teljes kockázata megnövekedhet. Abban az esetben, ha a származékos pénzügyi eszközök fedezeti ügyletre kerülnek felhasználásra, a veszteség kockázata olyankor nőhet, amikor a származékos pénzügyi eszközök értéke és az általuk fedezett pozíciók értéke között nincs meg a megfelelő korreláció. Végezetül, akkor is, ha az Alapkezelő Társaság a tőzsdén kívüli (over-the-counter, OTC ) tranzakciókat végző brókerek kiválasztásánál szigorú, a származékos pénzügyi instrumentumokra vonatkozó szerződéseknél nem lehet teljesen kizárni a partner nemteljesítésének kockázatát. Az Alapnak olyan kockázatkezelési mechanizmust kell alkalmaznia, amely lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérje, és bármikor mérni tudja a pozíciók kockázatait és azok hozzájárulását a portfolió összesített kockázatához. Befektetések határidős ügyletekbe, opciókba és warrantokba Általában véve, a pénzügyi eszközökbe történő befektetések hatása és a határidős szerződések ( futures azaz tőzsdei határidős és forward, azaz tőzsdén kívüli határidős szerződések) árfolyamának ingadozása jelent olyan tényezőt, amely jelentősen növelheti az Alap Befektetési Jegyeinek megvételével járó kockázatot. Különösen a határidős szerződésekre vonatkozó tranzakciók képesek tőkeáttételi hatást generálni: az ilyen ügyletekhez általánosan megkövetelt 11

12 12 garancialetét-minimum hatására jelentősen megnőhet az Alap tényleges kitettsége a határidős szerződés alaptermékével szemben. Következésképpen a határidős szerződésekben alaptermékként szereplő értékpapír árfolyamának nagyon kicsi, kedvezőtlen ingadozása is jelentős veszteségekkel járhat. A vételi ( call ) illetve eladási ( put ) opciók eladása jelentős befektetési kockázatokkal járó speciális tevékenység. Így az olyan fedezetlen vételi opciók eladása, amelyekre a Részalapon belül nem nyújt fedezetet az alapul szolgáló értékpapír vagy az alaptermékkel korreláló pénzügyi instrumentum, potenciálisan korlátlan veszteségek kockázatával jár, amelynek mértéke egyenlő az alapul szolgáló értékpapír árfolyama és az opció lehívási ára közötti pozitív különbséggel. Az eladási opció eladása pedig növelheti a veszteség kockázatát, ha az alapul szolgáló értékpapír árfolyama az opció a jutalék összegével csökkentett lehívási ára alá esik. Az értékpapírhoz, vagy bármely egyéb pénzügyi eszközhöz kapcsolódó warrant jelentős fellendítő hatással bír, de jellemző rá a nagyfokú értékcsökkenési kockázat. Az OTC-piacon kötött határidős és opciós szerződéseken alapuló tranzakciók nagyon illikvidek lehetnek. Nem mindig lehetséges egy vételi vagy eladási megbízást a lehívási árfolyamon teljesíteni, illetve egy nyitott pozíciót rövid határidőn belül lezárni. Befektetések hitel-nemfizetési csereügyletekbe A kibocsátó hitelkockázati védelmének a Credit Default Swap (CDS) (azaz a hitel-nemfizetési swap) eszközével történő eladása alkalmával a Részalap ahhoz hasonló kockázatot vállal, mint amikor ugyanazon kibocsátótól vásárol kötvényt, a CDSnek (hitel-nemfizetési swapnak) megfelelő összegben. Valójában mindkét esetben az a helyzet, hogy a kibocsátó nem-teljesítése esetén a veszteség a kibocsátó kötvényeinek névértéke és visszanyerhető értéke közötti különbség. A CDSnél (a hitel-nemfizetési swapnál), csakúgy, mint minden tőzsdén kívül forgalmazott származékos pénzügyi eszköz esetében, figyelembe kell venni a másik fél nem-teljesítésének kockázatát is, azaz azt a kockázatot, hogy a másik fél esetleg nincs abban a helyzetben, hogy teljesítse valamely fizetési kötelezettségét, amely kockázat rendkívüli fontosnak bizonyulhat CDS (hitel-nemfizetési swap) útján szerzett védelem esetén. A Befektetési Alapkezelő dolga gondoskodni az ilyen típusú tranzakciókban érintett felek gondos megválogatásáról, valamint arról, hogy a másik fél nem teljesítésének kockázatát korlátozzák és szigorúan ellenőrizzék. Befektetések különbözeti ügyletekbe (CFD) A Contract for Difference (CFD) ügyletekbe való befektetés ugyanazon nyereség- vagy veszteség lehetőségeket hordoz magában, mint a részvényekbe, vagy részvényindex ügyletekbe történő befektetés; mindazonáltal a CFD lehetővé teszi, hogy a Részalapok tőkeáttételt érjenek el a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló december 17-i törvény és a CSSF 11/512. körlevél keretein belül; következésképpen egy kedvezőtlen fluktuáció jelentős veszteségeket idézhetne elő; CFD vétel során a legrosszabb estben a veszteségi kockázat kiterjed a befektetett tőke összegére, mivel a kockázat az alapul szolgáló pénzeszköz kockázatával megegyező. Az alapul szolgáló pénzeszköz árától függően a CFD értéke így nullára is leeshet; CFD értékesítése során a veszteség elméletileg korlátlan lehet, mivel előfordulhat, hogy az alapul szolgáló pénzeszköz piaci ára jelentősen magasabb a CFD eladásakori kezdeti költségéhez képest. Hatékony portfóliókezelési technikák A hatékony portfóliókezelési technikák olyan technikák és eszközök, amelyek a hatékony portfóliókezelés céljából alkalmazható átruházható értékpapírokkal és pénzpiaci eszközökkel kapcsolatosak. Amint az a jelen Tájékoztatóban a továbbiakban meghatározásra került, ezek a technikák magukban foglalnak értékpapír-kölcsönügyleteket és visszavásárlási műveleteket. Az értékpapír-kölcsönügyletek partnerkockázattal vagy hitelezési kockázattal járnak, vagyis annak a kockázatával, hogy a kölcsönszerződő fél nem juttatja vissza a részalaptól kölcsönvett értékpapírokat, általában fizetésképtelenség miatt. Ezenkívül a partnerkockázat csökkentésére kapott garancia tényleges értéke alacsonyabb lehet a kölcsönzött értékpapírokénál, aminek okai lehetnek kedvezőtlen piaci mozgások, a hitelbesorolás csökkenése a garancia kibocsátója részéről vagy a kölcsönszerződő nem teljesítésekor a piac likviditásának hiánya a garancia vonatkozásában. A visszavásárlási műveletek ki lehetnek téve partnerkockázatnak és/vagy hitelkockázatnak. Ha a partner nem tesz eleget kötelezettségeinek, az Alapnak költségei merülhetnek fel, vagy pénzt veszíthet a szerződéses jogai gyakorlásakor. A partner hitelkockázatát csökkenti a garancia biztosítása. A likviditási kockázat a garanciaként használt értékpapírokra vonatkozik. A likviditási kockázat alacsony a részvénypiacon vagy a bankközi piacon értékesített államkötvények esetében; ezzel ellentétben az alacsony besorolású részvények és kötvények esetében a likviditási kockázat magasabb. Az ezekből a technikákból eredő kockázatokat az Alap kockázatkezelési eljárása megfelelően ellentételezi, és ezek nem növelik jelentősen a részalapok eredeti befektetési politikájának kockázatait. Ezeket a kockázatokat a Befektetési Alapkezelő által megvalósított garanciakezelési irányelvek csökkentik, amelynek az összefoglalását a jelen Tájékoztató Garanciakezelés című szakasza tartalmazza A Kínai Népköztársaságra irányuló befektetések különleges kockázatai A Shanghai-Hong Kong Stock Connect programmal kapcsolatos kockázatok A Shanghai-Hong Kong Stock Connect (a Hong Kong Stock Connect ) keretében a hongkongi tőzsde (Stock Exchange of Hong Kong, SEHK ) és a sanghaji tőzsde (Shanghai Stock Exchange, SSE ) kölcsönös kereskedési programot hozott létre, hogy saját piacuk befektetői részére lehetővé tegyék a másik fél piacán jegyzett kijelölt értékpapírok kereskedését és elszámolását. A Hong Kong Stock Connect programon keresztül a befektetőknek lehetőségük van az SSE-n jegyzett, kijelölt értékpapírok kereskedésére és elszámolására az SEHK-n és a hongkongi elszámolóházon keresztül ( északi irányú forgalom ), a Kínai Népköztársaság belföldi befektetői pedig az SSE-n és a sanghaji elszámolóházon keresztül tudnak az SEHK-n jegyzett, kijelölt értékpapírokkal kereskedni és azokat elszámolni ( déli irányú forgalom ). Minden hongkongi és az Alaphoz hasonló tengerentúli befektető így intézményi és egyéni befektetők számára lehetőség nyílik arra, hogy a Hong Kong Stock Connect programon keresztül SSE-értékpapírokkal kereskedjenek. A) Elérhető SSE-értékpapírok A Hong Kong Stock Connect program keretében a hongkongi, valamint az Alaphoz hasonló tengerentúli befektetők jelenleg az SSE 180 Indexet és az SSE 380 Indexet alkotó összes részvénnyel kereskedhetnek, valamint az SSE-n jegyzett valamennyi olyan A- részvénnyel (az A-részvények olyan részvények, amelyeket kínai renminbiben forgalmaznak, és amelyeket a Kínai Népköztársaságban alapított vállalatok bocsátottak ki, illetve amelyeket a sanghaji és sencseni tőzsdéken jegyeznek), amelyek nem részei az érintett indexeknek, de amelyeknek kapcsolódó H-

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2012.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2012. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2012. november Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési Alap 7 1.1

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2016.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2016. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2016. február Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési Alap 7 1.1

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND (megjegyzés: magyar nevén: SANPAOLO NEMZETKÖZI ALAP) A LUXEMBURGI JOG SZERINTI BEFEKTETÉSI ALAP,

SANPAOLO INTERNATIONAL FUND (megjegyzés: magyar nevén: SANPAOLO NEMZETKÖZI ALAP) A LUXEMBURGI JOG SZERINTI BEFEKTETÉSI ALAP, T Á J É K O Z T A T Ó SANPAOLO INTERNATIONAL FUND (megjegyzés: magyar nevén: SANPAOLO NEMZETKÖZI ALAP) A LUXEMBURGI JOG SZERINTI BEFEKTETÉSI ALAP, TÖBB RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ STRUKTÚRÁVAL A SANPAOLO INTERNATIONAL

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH CHF A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a "SICAV") részalapja

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH EUR A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a továbbiakban "SICAV")

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon?

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? Név: Cím: Ügyfélszám: Megfelelési teszt (tudás és tapasztalat) Kérdőív Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? 1) Egyáltalán nem érdekel. Ritkán

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én.

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2010. MÁRCIUS Ez az egyszerűsített

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja Felügyeleti

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC 1 Exchange Traded Funds (ETF): tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely leginkább a részvényekhez hasonlatos. A legnépszerűbbek az indexkövető és szektor ETF-ek, melyek az irányadó tőzsdeindexek árfolyamát

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

KBC ASSET MANAGEMENT N.V.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Szójegyzék Alárendelt kötvények Az alárendelt kötvények olyan kötvények, amelyek visszafizetése a szóban forgó vállalkozás csődeljárása vagy felszámolása esetén csak az egyéb hitelezők után (de a részvényesek

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Az egyes strukturált ÁÉKBV-k kockázatának mérésére és teljes kitettségének számítására vonatkozó iránymutatások ESMA/2012/197

Részletesebben

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Értesítés a Befektetésijegy-tulajdonosainak 1. Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (a jelen pont alkalmazásában a Részalap ) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Iránymutatások Iránymutatások az összetett adósságinstrumentumokról és a strukturált betétekről

Iránymutatások Iránymutatások az összetett adósságinstrumentumokról és a strukturált betétekről Iránymutatások Iránymutatások az összetett adósságinstrumentumokról és a strukturált betétekről 04/02/2016 ESMA/2015/1787 HU Tartalomjegyzék I. Hatály... 3 II. Hivatkozások, rövidítések és fogalommeghatározások...

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2007. ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2007-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt. 1053

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Pí Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben