FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra"

Átírás

1 LX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA: 1315 Ft február 16. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Törvény 2008: CI. törvény A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról : CXIV. törvény A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény módosításáról Miniszteri rendeletek 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelezõ elõírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról /2008. (XII. 15.) FVM r. A dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenõrzésérõl szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról /2008. (XII. 15.) FVM r. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet módosításáról /2008. (XII. 18.) FVM r. A kiegészítõ történelmi bázis jogosultság megállapításáról /2008. (XII. 18.) FVM r. A szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról /2008. (XII. 18.) FVM r. A szõlõtermelési potenciálról /2008. (XII. 18.) FVM r. A mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról /2008. (XII. 20.) FVM r. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól /2008. (XII. 20.) FVM r. A szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségrõl szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról /2008. (XII. 22.) FVM r. A évi iskolatej program szabályozásáról /2008. (XII. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosításáról /2008. (XII. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról /2008. (XII. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról A tartalomjegyzék a 2. oldalon folytatódik.

2 2 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1. szám 170/2008. (XII. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról /2008. (XII. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról /2008. (XII. 31.) FVM r. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban, valamint a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkakörökrõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének megállapításáról /2008. (XII. 31.) FVM r. A növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a szántóföldi növényfajok vetõmagvainak elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról /2008. (XII. 31.) FVM r. A Tihanyi védett eredetû borról /2008. (XII. 31.) FVM r. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2008/2009. évi végrehajtási idõszakban nyújtott méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól /2009. (I. 9.) FVM rendelet Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról Országgyûlési határozat 129/2008. (XII. 17.) OGY h. A mezõgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos etikus kereskedõi magatartás kidolgozásáról Kormányhatározat 1091/2008. (XII. 30.) Korm. h. A Pápai Hús 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Kft. és a Pápa-Ser Kft. részére nyújtandó hitelrõl 219 Miniszteri utasítások 14/2008. (HÉ 52.) FVM ut. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról /2009. (FVÉ 1.) FVM ut. Miniszteri biztos kinevezésérõl Közlemények A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2008. (XII. 1.) MVH közleménye az országos kvótatartalékból történõ közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeirõl 312 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2008. (XII. 20.) MVH közleménye a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet szerinti nyomtatványok és a támogatási keretösszeg közzétételérõl A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 147/2008. (XII. 22.) MVH közleménye a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2008. (XII. 30.) MVH közleménye az árutermõ, törzs- és kísérleti szõlõültetvény támogatás nélküli kivágásának engedélyezési eljárásáról 366 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2009. (I. 5.) MVH közleménye a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igénylésérõl Közlemény az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó Összefoglaló lapok megjelentetésérõl A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának közleménye állatgyógyászati készítményekrõl A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

3 1. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3 Törvények évi CI. törvény a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról* Az Országgyûlés a mezõgazdaságot sújtó elemi károk hatásának enyhítésében való termelõi érdekközösség kialakítása, öngondoskodó felelõsségük megerõsítése és az állami segítség hatékonyabbá tétele érdekében a következõ törvényt alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A törvény célja a mezõgazdasági termelõk befizetésébõl és az állam ezzel legalább azonos összegû költségvetési támogatásából keletkezõ pénzügyi forrás létrehozása, amely a befizetõ mezõgazdasági termelõk körében az elemi kár okozta károk részbeni megtérítésére (a továbbiakban: kárenyhítõ juttatás) szolgál. (2) A kárenyhítõ juttatással kapcsolatos egyes feladatokat az agrárkár-enyhítési szerv, valamint az agrárkár-megállapító szerv látja el. (3) Az agrárkár-enyhítési szerv eljárására ideértve a kárenyhítõ hozzájárulás meg nem fizetésével kapcsolatos eljárást is a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási tv.) I., III., IV., VI. és VII. fejezeteiben, valamint a ában foglalt, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 2. (1) A gazdálkodó szervezetnek vagy egyéni vállalkozónak minõsülõ mezõgazdasági termelõk e törvény erejénél fogva a használatukban lévõ termõföld alapján kötelesek részt venni a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerben. (2) A mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgazdasági termelõk a használatukban lévõ termõföld alapján szabad választásuk szerint vesznek részt a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerben. 3. E törvény alkalmazásában: a) elemi kár: a mezõgazdasági termelõ használatában lévõ termõföldön bekövetkezett aszály-, belvíz- és fagykár; b) mezõgazdasági termelõ: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet * A törvényt az Országgyûlés a december 15-i ülésnapján fogadta el. 1. aki (amely) a mezõgazdasági tevékenységet, az ahhoz kapcsolódó jog gyakorlását, illetve kötelezettség teljesítését saját nevében és kockázatára végzi, és 2. akit (amelyet) legkésõbb a támogatási kérelmével egyidejûleg az eljárási törvény szerint nyilvántartásba vesznek; c) kis- és középvállalkozás: az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kis- és középvállalkozás; d) gazdálkodó szervezet: a kis- és középvállalkozásnak minõsülõ jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet; e) egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozó, egyéni cég, amennyiben e törvény szerint kis- és középvállalkozásnak minõsül; f) mezõgazdasági õstermelõ: a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény pontja szerinti magánszemély; g) termõföld: közösségi jogi aktusban foglaltak alapján föld használatához kötött támogatás igénybevételére jogosító, jogszabályban meghatározott terület; h) egységes kérelem: a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszer részét képezõ közösségi jogi aktusban meghatározottak szerinti közvetlen kifizetés iránti kérelem; i) használatban lévõ termõföld: az egységes kérelemben megjelölt jogosult terület, növelve a mezõgazdasági termelõ által mûvelt szõlõterülettel, és csökkentve a mezõgazdasági termelõ által használt gyep-, illetve legelõterülettel; j) tárgyévi hozamérték: a használatban lévõ termõföldrõl a tárgyévben betakarított termékek külön jogszabályban meghatározott áron számított értéke; k) referencia hozamérték: a tárgyévet megelõzõ elemi csapástól mentes három év átlagtermése és a tárgyévben a mezõgazdasági termelõ használatában lévõ termõföld területének alapulvételével külön jogszabályban meghatározott áron számított hozamérték; l) hozamérték-csökkenés: a referencia hozamérték és a tárgyévi hozamérték különbsége; m) elemi csapás: a tárgyévben a mezõgazdasági termelõ használatában lévõ termõföld területére számítva több mint 30%-os hozamérték-csökkenést okozó elemi kár. A kárenyhítõ hozzájárulás megfizetése 4. (1) E törvény alapján kárenyhítõ hozzájárulás fizetésére köteles: a) a gazdálkodó szervezetnek vagy egyéni vállalkozónak minõsülõ mezõgazdasági termelõ, valamint

4 4 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1. szám b) az a mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgazdasági termelõ, aki a törvényben foglaltak szerint kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezettséget vállal [az a) b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ]. (2) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése csak a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén jogosít kárenyhítõ juttatás igénybevételére. (3) A megfizetett kárenyhítési hozzájárulás nem követelhetõ vissza. 5. (1) A mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgazdasági termelõ közokiratba, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozattal (a továbbiakban: nyilatkozat) határozatlan idõre kötelezettséget vállalhat kárenyhítési hozzájárulás fizetésére. A nyilatkozat legkésõbb az egységes kérelem jogszabályban meghatározott benyújtási határidejéig tehetõ meg. A nyilatkozat elfogadásáról az agrárkár-enyhítési szerv dönt. Az agrárkár-enyhítési szerv a nyilatkozat elfogadását kizárólag az e törvényben foglalt feltételek teljesítésének hiányában tagadhatja meg. A nyilatkozat megtételének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg. (2) Megszûnik a mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgazdasági termelõ e jogviszony alapján történõ kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettsége, ha a mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgazdasági termelõ: a) az egységes kérelem benyújtására jogszabályban elõírt határidõt megelõzõen meghal, b) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozattal visszavonja az (1) bekezdésben foglaltak szerint tett nyilatkozatát, c) egyéni vállalkozónak minõsülõ mezõgazdasági termelõként nyújt be egységes kérelmet. (3) Ha a mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgazdasági termelõ egyben egyéni vállalkozónak minõsülõ mezõgazdasági termelõ is, a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségét az egyéni vállalkozóra vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie. (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat a tárgyévben csak az egységes kérelem benyújtására elõírt határidõ lejártáig tehetõ meg. (5) A mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgazdasági termelõ egységes kérelem benyújtását követõ halála esetén a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére az az örökös kötelezett, akinek részére az örökhagyó által benyújtott egységes kérelem alapján járó támogatást kifizetik. (6) Az egyéni vállalkozónak minõsülõ mezõgazdasági termelõ halála esetén a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére az (5) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni. 6. (1) A kárenyhítési hozzájárulás mértéke a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ használatában levõ: a) szõlõ és gyümölcs ültetvényterület után évenként és hektáronként 2000 forint, b) egyéb termõföldterület után évenként és hektáronként 800 forint. (2) A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ a kárenyhítési hozzájárulás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét a tárgyév június 30-áig banki átutalással, a befizetõ azonosítására alkalmas módon, a regisztrációs szám és az adószám vagy az adóazonosító jel megadásával köteles befizetni az agrárkár-enyhítési szerv külön jogszabályban meghatározott számlájára. Határidõben történõ befizetésnek kizárólag az agrárkár-enyhítési szerv számláján tárgyév június 30-áig jóváírt összeg tekinthetõ. (3) A meg nem fizetett kárenyhítési hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása esetén az eljárási tv ában foglaltakat kell alkalmazni. A kárenyhítõ juttatás pénzügyi forrásai 7. A kárenyhítési hozzájárulás a kárenyhítõ juttatás forrásául szolgáló, az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezet fejezeti kezelésû elõirányzatának (a továbbiakban: elõirányzat) bevételét képezi. 8. (1) Az állam évenként a központi költségvetési forrásból az összes kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ által befizetett kárenyhítési hozzájárulással legalább azonos összegû támogatással járul hozzá a kárenyhítés pénzügyi forrásaihoz. (2) A Kormány nyilvános határozatban dönthet az összes kárenyhítési hozzájárulást meghaladó összegû többlet költségvetési hozzájárulás biztosításáról, továbbá szempontokat határozhat meg a többlet költségvetési hozzájárulás igénybevételének szakmai feltételrendszerére. A kárenyhítési igények elbírálása során a többlet költségvetési támogatás azon kárenyhítõ hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõk között osztható fel, akik teljesítik a külön jogszabályban meghatározott feltételeket. (3) Az elõirányzat központi költségvetésbõl történõ támogatása nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelõzõ évi összes kárenyhítési hozzájárulás összege. (4) A kárenyhítési hozzájárulás és az (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kizárólag a törvény szerinti célokra használható fel. (5) A (4) bekezdés szerinti támogatási forrás maradványa nem vonható el, nem csoportosítható át, nem csök-

5 1. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5 kenthetõ és nem zárolható, arra a mindenkori költségvetési törvény által elõírt tartalék- és maradványképzési kötelezettség nem vonatkozik. Az összeg tárgyévben kárenyhítõ juttatásra fel nem használt részét a következõ évre kötelezõen át kell vinni. A kárenyhítõ juttatásra való jogosultság feltételei 9. (1) A kárenyhítõ juttatásra a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ abban az esetben jogosult, amennyiben a) a részére megállapított kárenyhítési hozzájárulást határidõre maradéktalanul befizette, és b) a használatában levõ termõföldön bekövetkezett belvíz- és fagykárt a külön jogszabályban meghatározottak szerint az agrárkár-megállapító szervhez a káresemény bekövetkezésétõl számított tíz napon belül bejelentette, és c) a használatában lévõ termõföldön elemi csapás következett be és kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igénye az agrárkár-megállapító szervhez a tárgyév október 20-áig beérkezett, és d) az agrárkár-megállapító szerv által felülvizsgált kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igénye az agrárkár-megállapító szervtõl legkésõbb a tárgyév november 10-éig beérkezett az agrárkár-enyhítési szervhez, illetve e) aszály esetén a miniszter az aszályhelyzet fennállásáról közleményt ad ki. (2) A kárenyhítõ juttatást a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ részére a használatában levõ termõföld alapján akkor lehet megállapítani, ha az a kár bekövetkezésekor és a kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igény benyújtásakor is a használatában volt. (3) Az egyéni vállalkozónak vagy mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgazdasági termelõ halála esetén a kárenyhítõ juttatást a mezõgazdasági termelõ örökösének kell kifizetni. (4) A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ legkésõbb a kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igényének benyújtásával egyidejûleg köteles bejelenteni az agrárkár-enyhítési szervnek a kárenyhítési igényével érintett elemi kárra biztosítóval történt szerzõdés kötését, valamint e szerzõdés alapján az igénnyel érintett elemi kárral összefüggésben a biztosító által a részére megállapított összeget. Ha ez az összeg csak az igénybejelentést követõen válik ismertté, akkor a mezõgazdasági termelõ e körülményt a tudomásszerzéstõl számított nyolc napon belül köteles bejelenteni. A szerzõdéskötésre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ nem jogosult kárenyhítõ juttatásra, a már kifizetett kárenyhítõ juttatást a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint köteles visszafizetni. 10. A tárgyévi kárenyhítõ juttatások mértékének meghatározásánál a tárgyévet megelõzõ év október 1-jétõl a tárgyév szeptember 30-áig bekövetkezett elemi károkat kell figyelembe venni. Az ezt követõ idõszakban bekövetkezett elemi kár a következõ évi kárenyhítési igény megállapításánál érvényesíthetõ. 11. (1) A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ elemi csapás esetén legfeljebb a hozamérték-csökkenés alapján kiszámított kárenyhítõ juttatási igényének az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott 80%-os, kedvezõtlen adottságú területeken 90%-os mértéke szerinti kárenyhítõ juttatásra jogosult. Amennyiben a rendelkezésre álló összes kárenyhítési hozzájárulás és költségvetési támogatás együttes összege nem fedezi a tárgyévben maximálisan adható összes kárenyhítõ juttatás összegét, úgy a kárenyhítõ juttatás mértékét az adott évben valamennyi kárenyhítõ juttatást igénylõ termelõnél arányosan csökkenteni kell. (2) Az agrárkár-enyhítési szerv kárenyhítési kötelezettsége legfeljebb az (1) bekezdés szerinti juttatásnak a biztosító által a 9. (4) bekezdése szerinti biztosítási szerzõdés alapján nem fedezett részére terjed ki. 12. (1) Elemi csapás esetén a termelõket megilletõ kárenyhítõ juttatás összegére az agrárkár-enyhítési szerv évenként egyszer, jogszabályban meghatározott határidõn belül, a kárenyhítõ juttatásra vonatkozó kifizetési tervben (a továbbiakban: kifizetési terv) tesz javaslatot a miniszternek. (2) A kifizetési tervet a miniszter az általa történõ jóváhagyást követõen továbbítja az Európai Bizottság részére. (3) Az Európai Bizottság döntésének kézhezvételét követõen a miniszter engedélye alapján az agrárkár-enyhítési szerv intézkedik a kárenyhítõ juttatás kifizetésérõl. 13. (1) A miniszter döntése alapján a 11. (1) bekezdése szerinti kárenyhítõ juttatás összegébõl, annak legfeljebb 90%-áig a tárgyévben elõleg fizethetõ ki. (2) Amennyiben a kárenyhítõ juttatás elõlegösszege a véglegesen megállapított kárenyhítõ juttatást meghaladja, a különbözetet az agrárkár-enyhítési szerv határozatában foglaltak szerint harminc napon belül vissza kell fizetni. A határidõben vissza nem fizetett elõleg adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül. 14. (1) Az agrárkár-enyhítési szerv a törvényben foglalt feladatai ellátásához: a) kárenyhítési adatbázist hoz létre,

6 6 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1. szám b) összesíti és feldolgozza az agrárkár-megállapító szerv által felülvizsgált kárenyhítõ juttatás iránti igénybejelentéseket. (2) Az agrárkár-enyhítési szerv a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével összefüggõ adatokat a fizetési kötelezettség megszûnését követõ öt évig, illetõleg ezt követõen az ezzel összefüggõ eljárások befejezõdéséig kezelheti. (3) Az agrárkár-megállapító szerv e törvényben foglalt feladatai teljesítéséhez: a) fogadja és ellenõrzi a 9. (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentéseket, b) fogadja, felülvizsgálja és záradékolja a 9. (1) bekezdés c) pontja szerinti kárenyhítõ juttatás iránti igényeket. Záró rendelkezések 15. (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ negyvenötödik napon lép hatályba és ezzel egyidejûleg a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló évi LXXXVIII. törvény és az azt módosító évi XL. törvény hatályát veszti azzal, hogy a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: évi LXXXVIII. törvény) rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárásokban alkalmazni kell. (2) A évi LXXXVIII. törvény alapján kötött szerzõdések e törvény hatálybalépésének napjával a törvény erejénél fogva megszûnnek. (3) E törvény által elõírt kárenyhítõ hozzájárulás megfizetését teljesítettnek kell tekinteni, ha azt a mezõgazdasági termelõ e törvény hatálybalépése elõtt, a 2009-es évben a évi LXXXVIII. törvény alapján már teljesítette. (4) A évi LXXXVIII. törvény alapján 2009-ben megfizetett kárenyhítõ hozzájárulás és az e törvény 6. (1) bekezdése által elõírt kárenyhítõ hozzájárulás összege közti különbözetet az agrárkár-megállapító szerv köteles június 30-ig a befizetõ részére visszatéríteni. (5) E törvény hatálybalépését megelõzõen tíz napon belül bekövetkezett elemi kár esetén a kárt e törvény hatálybalépését követõ tíz napon belül kell bejelenteni. (6) Ha a mezõgazdasági termelõ e törvény hatálybalépését megelõzõen bejelentette az (5) bekezdésben meghatározott idõszakban bekövetkezett elemi kárt, a bejelentést úgy kell tekinteni, hogy azt e törvény hatálybalépését követõ tíz napon belül tették meg. (7) Ha a mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgazdasági termelõ a évi LXXXVIII. törvény alapján szerzõdést kötött, figyelemmel a 9. -ban foglaltakra akkor is jogosult kárenyhítõ juttatásra, ha nem tett az 5. (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatot. Ha a mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgazdasági termelõ nem kíván kárenyhítõ juttatásra jogosultságot szerezni, errõl a tárgyévben teljes bizonyító erejû magánokiratban kell nyilatkoznia az egységes kérelem benyújtására elõírt határidõ lejártáig. (8) A évi LXXXVIII. törvény alapján képzett elõirányzat maradványa nem vonható el, az az e törvény alapján képzendõ elõirányzat bevételét képezi. (9) A kárenyhítési juttatás formájában nyújtott támogatásokra január 1. után az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk (8) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (10) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a) az agrárkár-enyhítési szervet, b) az agrárkár-megállapító szervet rendeletben jelölje ki. (11) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy: a) a hozamérték-csökkenés kiszámításának módját, az elemi csapás bejelentésének, igazolásának, az elõlegfizetési és a kárenyhítõ juttatás iránti igény benyújtásának, a kárenyhítõ juttatás megállapításának részletes szabályait, a kárenyhítõ juttatás jogszabálysértés esetén jogosulatlannak minõsülõ részét és az ellenõrzés rendjét, b) a többletforrás igénybevételéhez szükséges feltételeket és a feltételek teljesítése igazolásának módját, valamint c) a mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgazdasági termelõ által a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségvállalás megtételének részletes szabályait rendeletben határozza meg. Az Európai Unió jogának való megfelelés 16. Ez a törvény az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kisés középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg, és a kárenyhítõ juttatás feltételei megfelelnek e rendelet 11. cikke szerinti kedvezõtlen éghajlati jelenségek folytán járó támogatás igénybevétele valamennyi feltételének. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke

7 1. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ évi CXIV. törvény a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény módosításáról* 1. A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5. -a a következõ f) ponttal egészül ki: [A piaci szereplõk gazdálkodása kiszámíthatóságának érdekében biztosítani kell, hogy] f) a pályázati és kérelmezési feltételek és határidõk a jogszabály vagy pályázati felhívás alapján egy benyújtási idõszakban benyújtott kérelmek vagy pályázatok esetén közösségi jogi aktus eltérõ rendelkezése hiányában az ügyfél hátrányára nem módosíthatók. 2. (1) A Tv. 9. r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:] r) mezõgazdasági célú csekély összegû (de minimis) támogatások: az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1535/2007/EK bizottsági rendelet (2007. december 20.), az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló 875/2007/EK bizottsági rendelet (2007. július 24.), valamint a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (2006. december 15.) hatálya alá utalt mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési állami támogatások; (2) A Tv. 9. -a a következõ s) z) pontokkal egészül ki: [A törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:] s) szándékosság, súlyos gondatlanság (a továbbiakban együtt: szándékosság): a mezõgazdasági és vidékfejlesztési intézkedésekkel összefüggésben szándékosnak minõsül az ügyfél, illetve az általa igénybevett közremûködõ, képviselõ magatartása, amennyiben az ügyfél vagy az általa igénybevett közremûködõ, képviselõ tudatában van annak, hogy a tanúsított tevõleges magatartás vagy mulasztás az intézkedésekkel összefüggésben az ügyfél számára a jogosultság jogosulatlan megszerzése, annak fenntartása, illetve az intézkedésekkel összefüggésben jogosultságának bármely eleme vonatkozásában kedvezõbb elbírálást biztosít, mint a tanúsított tevõleges magatartás nélkül; * A törvényt az Országgyûlés a december 15-i ülésnapján fogadta el. t) gondatlanság: a mezõgazdasági és vidékfejlesztési intézkedésekkel összefüggésben gondatlannak minõsül az ügyfél, illetve az általa igénybevett közremûködõje, képviselõje magatartása, amennyiben az a 9. s) pontja szerint nem minõsíthetõ szándékos magatartásnak; u) keretkimerülés: a jogszabályban meghatározott jogosultsági keret teljes mértékû vagy olyan részleges kimerülése, amikor a fennmaradó rész (maradvány) az intézkedés jellegébõl adódóan nem használható ki; ü) támogatási jogosultság: a közvetlen támogatási intézkedések keretében az ügyfél számára megállapított olyan vagyoni értékû jog, amelynek azonosítását és nyilvántartását közösségi jogszabály írja elõ; v) monitoring: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1974/2006/EK bizottsági rendelet), az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló március 26-i 498/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 498/2007/EK rendelet) szerint meghatározott mutatókra vonatkozóan végrehajtott, az intézkedések megkezdésekor, valamint a célkitûzéseikhez viszonyított elõrehaladásának, hatásának rendszeres vizsgálata; w) monitoring-adatgyûjtés: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet, az 1974/2006/EK bizottsági rendelet, az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, valamint a 498/2007/EK bizottsági rendelet szerint meghatározott mutatókra vonatkozóan végrehajtott, az intézkedések megkezdésekor, valamint a célkitûzéseikhez viszonyított elõrehaladásának, hatásának mérésére szolgáló adatok rendszeres gyûjtése; x) monitoringrendszer: a monitoringrendszer a monitoring tevékenység folytatása céljából létrehozott intézmények, szervezetek, eszközök és eljárásrendek, valamint ezek együttes mûködtetése érdekében foganatosított intézkedések összessége; y) pénzügyi kapcsolat: olyan gazdasági kapcsolat a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és a vele kapcsolatban álló ügyfél között, amelynek alapján közöttük tartozások és követelések keletkeznek, azaz elszámolási viszony jön létre; z) szakrendszer: az ügyfél-nyilvántartáshoz a regisztrációs számmal kapcsolódó, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, valamint a hatáskörrel rendelkezõ hatóság hatáskörébe tartozó, általuk mûködtetett (vezetett) nyilvántartás. 3. A Tv ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni továbbá az Európai Unió bármely tagállamában székhellyel, telep-

2007. évi XVII. törvény

2007. évi XVII. törvény 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az

Részletesebben

2008. évi CI. törvény

2008. évi CI. törvény 2008. évi CI. törvény a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról Az Országgyűlés a mezőgazdaságot sújtó elemi károk hatásának enyhítésében való termelői érdekközösség kialakítása,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az állattartó telepek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2014. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2014. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2014. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2014. (IV. 3.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2014. (IV. 3.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2014. (IV. 3.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2015. (I. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2015. (I. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2015. (I. 26.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben