Genetikai modell állatok és transzgénia - genomikai megközelítések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Genetikai modell állatok és transzgénia - genomikai megközelítések"

Átírás

1 Genetikai modell állatok és transzgénia - genomikai megközelítések Vellai Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Genetikai Tanszék

2 GENETIKA A jelen biológiai kutatások integráló diszciplínája (a legutóbbi 10 orvosbiológiai Nobel díj közül 6-ot genetikai kutatásokért ítélték oda). Alapvető célja: az öröklődés törvényszerűségeinek feltárása gének és géntermékek biológiai funkciójának meghatározása Eszköztára: funkció elrontása - mutagenezis szerkezet (információ) meghatározása - szekvenálás

3 Orvosi Nobel díj, 2002 Sydney Brenner I almost forgot to say that genetics will disappear as a separate science because, in the 21st century, everything in biology will become gene-based, and every biologist will be a geneticist. Sydney Brenner

4 Funkcionális megközelítés: gének funkciójának megváltoztatása genetikai boncolás I. mutáns analízis (forward genetika és reverse genetika) -gene knock out (génkiütés deléciók) -transzpozonok -fenotípusos elemzés (mutant screens) II. RNS interferencia - géncsendesítés (reverse genetika) (gene knock down) Klasszikus (forward) genetika: mutáns fenotípus gén Fordított (reverse) genetika: gén biológiai funkció (fenotípus) feltétele: genomi szekvenciák ismerete

5 A reverse genetikai világ alapja genomika (teljes genom szekvenciák ismerete) humán genom (23 pár kromoszóma)

6 Reverse genetika A, B, PCR primerek Duplaszálú RNS (géncsendesítés) Random mutagenezis, deléciós allél izolálása PCR-alapú (a kisebb fragment preferáltan amplifikálódik)

7 Mutánsok elemzése a mutagenezis korszaka előtt morgani iskola Spontán mutánsok izolálása fáradságos munkával Morgan csoportjában. Thomas Hunt Morgan Orvosi Nobel díj, 1933 Vad típus. Piros szemű (w + ) Fehér szemű mutáns (w - )

8 Vad típus Drosophila morfológiai mutánsok

9 Mutációk indukálása: Hermann Muller, a mutagenezis atyja mutagenezis a gén genetikai természete Muller s morphs: Amorph (null) Hypomorph (redukált) Hypermorph (túlaktivált) Antimorph (domináns-neg.) Neomorph (új funkció) Hermann J. Muller Orvosi Nobel díj, 1946

10 Mutációk típusai működés szerint Amorf: a funkció teljes elvesztése genetic null deficienciával szemben nem javít (klasszikus loss-of-function) Hipomorf: részleges funkcióvesztés (reduction-of-function) Hipermorf: funkciónyeréses mutációk (gain-of-function), sokszor a szabályozó régióban hiperfunkció vagy ektopikus expresszió (olyan sejtekben is, ahol normálisan nem expresszálódnak - sokszor domináns) Genetika Antimorf: a mutáció ellentétesen hat a vad típusú alléllel dominánsnegatív mutációk Neomorf: a vad típusú alléltól teljesen eltérő új funkció alakul ki

11 Muller morfok: amorf mutációk Teljes funkcióvesztés (loss-of-function) genetikai null mutáció Vad típus Vad típus mutáns homozigóta vad heterozigóta homozigóta mutáns Általában recesszív, néha domináns (ilyenkor haploinsufficient)

12 Muller morfok: hypomorf mutációk Részleges funkcióvesztés (reduction-of-function) Vad típus Vad típus mutáns homozigóta vad heterozigóta homozigóta mutáns Weak vagy leaky allél. A legtöbb báziscsere (szubsztitúció) ezt okozza.

13 Muller morfok: hypomorf és amorf (null) mutációk a white lókuszban Homozigóta! Homozigóta! White+/+ White-/- White-/- White+ (vad) White hypomorf White amorf

14 Muller morfok: hypermorf mutációk Funkciónyeréses (gain-of-function) mutációk Vad típus mutáns mutáns homozigóta vad heterozigóta homozigóta mutáns

15 Muller morfok: hypermorf mutáció a white lókuszban White+/+ White+ White+/- White hypermorf Mutációk általában a gén szabályozó régiójában (ektopikus expresszió) vagy a fehérje funkcionális doménjében (onkogenikus mutációk - pl. nem tud foszforilálódni)

16 Muller morfok: fenotípusok palettája Funkciónyeréses Funkcióvesztéses White gf/gf White+/+ White+/- White-/- hypermorf Vad típus hypomorf amorf

17 Muller morfok: antimorf mutációk Az antimorf allél terméke interferál a vad típusú fehérjével (pl. dimerizálódnak és a vad termék kititrálódik) Vad típus mutáns mutáns homozigóta vad heterozigóta homozigóta mutáns Már heterozigóta állapotban is megnyilvánul a mutáns fenotípus: domináns negatív mutáció

18 Muller morfok: antimorf mutáció a white lókuszban Vad típus mutáns mutáns White+/+ White+/- White-/- Homozigóta vad Heterozigóta! Homozigóta mutáns! Domináns negatív

19 Antimorf mutációk felismerése hypomorf White+/+ White+/- White-/- amorf White+/+ White+/- White-/- antimorf Már heterozigótában is!! White+/+ White+/- White-/-

20 Muller morfok: neomorf mutációk A neomorf allélek új funkciót adnak a fehérjének. Vad típus Vad / mutáns) mutáns homozigóta vad heterozigóta homozigóta mutáns

21 Muller morfok: neomorf fenotípus Pl. az Antp (Hox) gén ektopikus expressziója az antennát lábbá transzformálja (homeotikus mutáció). Vad morfológia Antennapedia mutáns antenna láb Antp+/+ Antp+/D

22 A mutagenezis célja: génjeink funkciójának megismerése Egyedfejlődésünk feltérképezése.

23 A mutagenezis célja: génjeink funkciójának megismerése Honnan jövünk... és merre tartunk?

24 Az ember, mint genetikai modell rendszer? Nem: hosszú generációs idő kicsi egyedszám (egy keresztezésből) nem mutagenizálható nem keresztezhető szabadon Valójában igen: szekvenálási hatékonyság természetes mutagenezis (betegségek) mutánsbankok (kórházakban) családfák

25 Megoldás: genetikai modell szervezetek Bakétriumok Élesztő (egysejtű) Caenorhabditis elegans (fonalféreg) Drosophila melanogaster (rovar) Danio rerio (hal) Mus musculus (emlős) Arabidopsis thaliana (növény)

26 Génfunkciók és az egyedfejlődés alapvető kérdéseinek tanulmányozása genetikai modell szervezeteken Caenorhabditis elegans e n e G a k i t Drosophila melanogaster Mus musculus

27 és természetesen Arabidopsis thaliana

28 A fonalféreg Caenorhabditis elegans

29 A C. elegans kutatások kezdete Genetika Frontvonalak: idegrendszer működése egyedfejlődés szabályozása

30 Brenner levele a Nobel-díjas Max Perutz-hoz, az MRC igazgatójához Genetika

31 C. elegans, mint genetikai modell rendszer Előnyök: 1. Laboratóriumban könnyen fenntartható (agar tartalmú Petri lemezeken) 2. Egyszerű anatómia (959 testi sejt, 302 neuron. Transzparens test!!!) 3. Kis testméret (1.2 mm) 4. Nagy egyedszám (250 utód generációnként) 5. Gyors életciklus (kb. 3 nap 25 C-on) 6. Speciális szexuális dimorfizmus: önmegtermékenyítő hímnősek (hermafroditák) és hímek. A hímnősek a tiszta genetikai vonalak fenntartását (nincs hímekkel történő keresztezés), a hímek a genetikai vonalak kombinálást (pl. kettős mutánsok előállítása) teszik lehetővé.

32 Fenntartás

33 A C. elegans törzsek lefagyaszthatók Spontán háttérmutációk kiküszöbölése.

34 A C. elegans 3 napos életciklusa Aging modell

35 Morfológiai mutáns fenotípusok vad dumpy small long

36 Az embrió burka (egg shell) átlátszó: fénymikroszkóp segítségével az egyedfejlődés nyomon követhető Genetikai vizsgálatok egyedi sejtszinten (single cell level)

37 Blasztoméra képződése Genetika

38 Orvosi Nobel díj 2002 C. elegans egyedfejlődése konzervált sejtleszármazás

39 Invariáns sejtvonal

40 5.30, 6.10

41 Apoptózis (programozott sejthalál) genetikai útvonala Robert Horvitz Nobel price, 2002

42 Egyszerű idegrendszer (302 neuron)

43 Az idegrendszer elektronmikroszkópos (sorozat)metszete

44 The mind of the worm

45 Idegrendszer-specifikus fehérjék expressziója in vivo

46 Az elsőként megszekvenált soksejtű genom mérföldkő az emberi genom megismerése felé Cosmid klón Kicsi genom: 100 Mbp

47 Genom annotálás: ORF-ek (open reading frame) meghatározása Splice variánsok

48 Genetikai transzformáció: instrumentumok mikroinjektor génpuska

49 Géntranszfer C. elegans csíravonal prekurzor sejtekbe

50 Expressziós analízis Mikor (az egyedfejlődés mely stádiumában) és hol (mely sejtekben) fejeződik ki egy gén. GFP: green fluorescence protein Expressziós vektor

51 Expressziós konstrukciók RE (restrikciós enzim) RE RE RE plazmid promóter plazmid GÉN (kódoló régió STOP jel) GFP frame unc-54 3 UTR Minden génre megtervezhető genom-szintű erőfeszítések. GFP analízis vs. antitest festés melyik jobb? Transzkripciós fúziós rendszer Transzlációs fúziós rendszer mutáns menekítés

52 GFP konstrukciók

53 GFP Martin Chalfie Nobel price in chemistry, 2008 Aequorea victoria, medúza

54 GFP, CFP, YFP, RFP GFP, CFP, YFP, RFP G: green C: cyan Y: yellow R: red

55 Neuronális GFP expresszió Neuronális GFP-RFP expresszió Ko-expresszió: sárga

56 daf-7 HSF-1 binding site Consensus: GAANNTTCNNGAA C. elegans: AGAAGCTTCCAGAAAA -278bp -strand C. briggsae: CGGAGCTTCTAGAAAA -284bp -strand C. remanei: GGAATTTTCTGGAAGT -317bp -strand C. brenneri: GGAAACTTCTAGAAGC -247bp +strand Kötőhely elemzés (irányított mutagenezis) 3,8 kb HSF-1 binding site ATG daf-7 GFP pdaf-7::gfp TTCTGGAAGCTTCT p mut daf-7::gfp TTCTGGAAGCTTCT pdaf-7::gfp p mut daf-7::gfp wild-type wild-type ASIs A HSF-1 köt a daf-7 promóterhez (gátol). hsf-1(-) hsf-1(-) Mutáns promóterhez nem tud kötni: nem represszálja az expressziót.

57 Genomszintű géncsendesítés Duplaszálú RNS specifikusan inaktiválja a szekvencia homológ endogén mrns-t. Transzlációs gátlás vagy mrns destabilizálás.

58 Öröklődő géncsendesítés

59 Zsíranyagcserét szabályozó gének genomi analízise C. elegansban Vad típus daf-2(-) daf-2(-);daf-16(-) daf-2 daf-16 Kevés lipid Sok lipid Kevés lipid Ruvkun és mtsi. Nature, 2003

60 Gének, melyek elhízást okozhatnak C. elegans gének Humán ortológ biológiai funkciója

61 Drosophila melanogaster (gyümölcslégy muslica)

62 A Drosophila életciklusa

63 A Drosophila embrió korai fejlődése

64 Szegmentáció és a sejtek szegment identitása az anteroposzterior tengely mentén korán kialakul 3 órás embrió 10 órás embrió lárva

65 Imaginális diszkuszok

66 Korai egyedfejlődés - anyai hatású gének korai letalitás, embrió polaritása mrns bicoid nanos fehérje

67 Korai egyedfejlődést befolyásoló mutációk izolálása Recesszív anyai hatású mutációk Screen F3-ban! Screen F2-ben!

68 A gap gének expressziós mintázata mutánsok hunchback Krüppel knirps

69 Korai lárva letális mutációk: a Drosophila lárva szegmentális mintázatának defektusai

70 Ko-linearitás Homeotikus szelektor gének Hox gének

71

72 Emlős Hox clusterek akár külön kromoszómákon Hox paralógok

73 A HOX fehérjék ko-faktorokkal válnak specifikussá (önmagukban nem tudnak specifikus szekvenciához kötődni) Ubx-Exd komplex HOX ko-faktork: Extradenticle, PBX és Homothorax fehérjék

74 Az A/P szegmentációs mintázatot kialakító hiearchikus génkaszkád

75 Korai embrionális fejlődés Ed Lewis Christiane Nüsslein-Volhard Eric Wieschaus 1995 Nobel díj: A korai embrionális fejlődés genetikája

76 Transzformáció érzőneuronok lárvában

77 UAS-Gal4 rendszer Gal4 élesztő transzkripciós faktor, ami a megfelelő DNS-szekvenciához köt a célgén promóterében (UAS upstream activating sequence), és elindítja a génexpressziót. dpp-gal4, UAS-eyeless

78 In vivo UAS-RNSi könyvtárak Eyeless RNSi

79 Flip rekombináz kötőhely Szomatikus klónok Flip rekombináz CD2 kivágása: promóter meghajtja a gal4-et Atg8::mCherry, GFP a GAL4 meghajtja az UAS promóter mögé kapcsolt gént Amelyik sejt zöld, abban van kikapcsolva egy adott gén. Kontroll az identikus környezet.

80 Atg2 RNSi

81 Zebrahal (Danio rerio)

82 Korai egyedfejlődés

83

84 A trópusi, édesvízi zebrahalat, a Brachydanio rerio-t, számos előnyös tulajdonsága miatt választottuk: a generációs ideje mindössze 3-4 hónap; a felnőtt nőstények heti rendszerességgel több száz ikrát raknak, amelyek gyorsan és szinkronban fejlődnek az anyán kívül; a hal kicsi (3 cm), szívós és könnyen tartható. A 7 napos, szabadon úszó halak mindössze néhány milliméter hosszúak, de már a kifejlett egyedek számos morfológiai és viselkedési bélyegét mutatják. Mindez lehetővé teszi a mutációk nagy léptékű szűrését. Mivel a normális fejlődés 25 és 31 C fok között zajlik, lehetőség nyílik hőmérsékletérzékeny mutációk izolálására is. Nature (1981) 291:

85 Keresztezési stratégia

86 Átlátszó In situ hibridizáció Fluoreszcens immunfestés Idegsejt-aktivitás detektálása in vivo Ca 2+ szenzitív festékekkel

87 Géncsendesítés - morfolino

88 Atg8:GFP Regenerációs modell

89 Regenerációs modell

90 Expressziós analízis

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban MTA Doktori Pályázat Doktori értekezés Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban Vellai Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Genetikai Tanszék Budapest 2010 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. RÖVIDÍTÉSEK

Részletesebben

Az autofág gének szerepe az idegsejtpusztulás, a sejtméret és az öregedési folyamat szabályozásában Caenorhabditis elegansban

Az autofág gének szerepe az idegsejtpusztulás, a sejtméret és az öregedési folyamat szabályozásában Caenorhabditis elegansban Az autofág gének szerepe az idegsejtpusztulás, a sejtméret és az öregedési folyamat szabályozásában Caenorhabditis elegansban Doktori értekezés Tóth Márton Lóránt Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ FEJLŐDÉSTAN; A FEJLŐDÉSGENETIKA EREDMÉNYEI ÉS TANULSÁGAI Sass Miklós

ÖSSZEHASONLÍTÓ FEJLŐDÉSTAN; A FEJLŐDÉSGENETIKA EREDMÉNYEI ÉS TANULSÁGAI Sass Miklós 1 ÖSSZEHASONLÍTÓ FEJLŐDÉSTAN; A FEJLŐDÉSGENETIKA EREDMÉNYEI ÉS TANULSÁGAI Sass Miklós A fejlődés filozófiai kategória, ami folytonos, egymásra épülő, mennyiségi és minőségi változások sorozatát jelenti.

Részletesebben

LENTIVÍRUS ALAPÚ TRANSZGENEZIS ÉS A SLEEPING BEAUTY TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA

LENTIVÍRUS ALAPÚ TRANSZGENEZIS ÉS A SLEEPING BEAUTY TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA SZENT ISTVÁN EGYETEM Állattenyésztés Tudományi Doktori Iskola LENTIVÍRUS ALAPÚ TRANSZGENEZIS ÉS A SLEEPING BEAUTY TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA TRANSZGÉNIKUS NYULAK ELŐÁLLÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Hoffmann

Részletesebben

14. Molekuláris genetika

14. Molekuláris genetika 14. Molekuláris genetika Bevezetés 1871-ben Miescher - Mendel kortársa - a sejtmagból foszfor tartalmú anyagot izolált. Feltételezte, hogy erre a nuklein -re a sejtosztódáshoz van szükség, és megjósolta,

Részletesebben

Mitől döglik a légy? Dr. Juhász Gábor tudományos főmunkatárs http://juhaszlab.elte.hu/ ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék

Mitől döglik a légy? Dr. Juhász Gábor tudományos főmunkatárs http://juhaszlab.elte.hu/ ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék Mitől döglik a légy? Dr. Juhász Gábor tudományos főmunkatárs http://juhaszlab.elte.hu/ ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék Mendel-i öröklődés szabályai (1866) 1. Dominancia törvénye, amely

Részletesebben

1. A genomika alapjai - A humán genom. 1.1. Genomika

1. A genomika alapjai - A humán genom. 1.1. Genomika 1. A genomika alapjai - A humán genom.... 1 1.1. Genomika... 1 1.2. Humán Genom Projekt... 1 1.3. DNS szekvenálás... 3 1.4. Résztvevők a humán genom projektben... 4 1.5. A HGP néhány eredménye... 4 1.6.

Részletesebben

GENOMIKA Fogalmak genom genetika genomika szerkezetét összehasonlít funkcióit A genomika főbb területei (1) Strukturális (szerkezeti) genomika (2)

GENOMIKA Fogalmak genom genetika genomika szerkezetét összehasonlít funkcióit A genomika főbb területei (1) Strukturális (szerkezeti) genomika (2) GENOMIKA Fogalmak A genom az élőlényekben, illetve azok egyetlen sejtjében található öröklési anyag (DNS) teljes állománya. A genetika a tulajdonságok öröklésével, egyes gének szerkezetével és működésével

Részletesebben

Összefoglalás Az eukarióta sejtek mennyiségileg legjelentősebb lebontó (katabolikus) folyamata az autofágia

Összefoglalás Az eukarióta sejtek mennyiségileg legjelentősebb lebontó (katabolikus) folyamata az autofágia AUTOFÁGIA (SEJTES DEGRADÁCIÓ) Vellai Tibor Összefoglalás Az eukarióta sejtek mennyiségileg legjelentősebb lebontó (katabolikus) folyamata az autofágia ( sejtes önemésztés ), amely során a citoplazma egy

Részletesebben

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány 1 1. ORVOSI GENOMIKA Orvosi Genomika 1. Trendek a modern orvostudományban DIA 1 Az emberi genom megfejtése óta eltelt 10 évben rendkívül gyors fejlődés ment végbe a genomikai technikákban, ill. a genomikai

Részletesebben

VÉGTAGFEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK KLINIKAI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATA. PhD értekezés. Dr. Tészás Alexandra. PTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet

VÉGTAGFEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK KLINIKAI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATA. PhD értekezés. Dr. Tészás Alexandra. PTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet VÉGTAGFEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK KLINIKAI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATA PhD értekezés Dr. Tészás Alexandra PTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet Témavezető: Dr. Kosztolányi György egyetemi tanár Programvezető: Dr.

Részletesebben

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Erdélyi László Sándor ÁOK V. Élettani Intézet Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Az 1-es típusú angiotenzin receptor (AT 1 R) egy hét transzmembrán doménnel

Részletesebben

KIS RNS-MOLEKULÁK NEMCSAK TRANSZKRIPCIÓS ZAJ A GÉNSZABÁLYOZÁS ÚJ SZINTJE Molnár Viktor, Falus András

KIS RNS-MOLEKULÁK NEMCSAK TRANSZKRIPCIÓS ZAJ A GÉNSZABÁLYOZÁS ÚJ SZINTJE Molnár Viktor, Falus András KIS RNS-MOLEKULÁK NEMCSAK TRANSZKRIPCIÓS ZAJ A GÉNSZABÁLYOZÁS ÚJ SZINTJE Molnár Viktor, Falus András A többsejtű szervezetekben az egyes szövetek közötti munkamegosztás meghatározott feladatokra specializálódott

Részletesebben

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr.

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr. Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában Doktori értekezés dr. Gergics Péter Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági

Részletesebben

ZÖLD GÉNTECHNOLÓGIA ÉS AGRÁRINNOVÁCIÓ

ZÖLD GÉNTECHNOLÓGIA ÉS AGRÁRINNOVÁCIÓ ZÖLD GÉNTECHNOLÓGIA ÉS AGRÁRINNOVÁCIÓ . ZÖLD GÉNTECHNOLÓGIA ÉS AGRÁRINNOVÁCIÓ Gazdafórum az Akadémián Szerkesztette: Dudits Dénes SZEGED, 2009 Szerkesztő: DUDITS DÉNES Szerzők: DUDITS DÉNES, KISS JÓZSEF,

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society

A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society BIOKÉMIA A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society Szerkesztôbizottság: ALKONYI ISTVÁN, BÁNFALVI GÁSPÁR, ELÔDI PÁL, FALUS ANDRÁS, FÉSÜS LÁSZLÓ,

Részletesebben

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda 1 1. BEVEZETÉS A GENETIKÁBA A XXI. SZÁZADI ISMERETEK TÜKRÉBEN 6,7 dia 1.1.

Részletesebben

A 16-3 FÁG SZABÁLYOZÓ RÉGIÓI: REPRESSZOROK ÉS OPERÁTOROK

A 16-3 FÁG SZABÁLYOZÓ RÉGIÓI: REPRESSZOROK ÉS OPERÁTOROK SZENT ISTVÁN EGYETEM A 16-3 FÁG SZABÁLYOZÓ RÉGIÓI: REPRESSZOROK ÉS OPERÁTOROK Doktori értekezés tézisei Csiszovszki Zsolt Gödöllő 2003 A doktori iskola Megnevezése: Biológiatudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

1.1. A Humán Genom Projekt A Humán Genom Projekt célja A humán genom elsõ munkapéldányából levonható következtetések

1.1. A Humán Genom Projekt A Humán Genom Projekt célja A humán genom elsõ munkapéldányából levonható következtetések VIII. 1. A GENETIKAI POLIMORFIZMUSOK PSZICHOLÓGIAI ÉS PSZICHIÁTRIAI VONATKOZÁSAI Sasvári-Székely Mária 1, Székely Anna 2, Nemoda Zsófia 1 és Rónai Zsolt 1 1 Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris

Részletesebben

Komplex jelátviteli és szabályozási hálózatok összeállítása és vizsgálata

Komplex jelátviteli és szabályozási hálózatok összeállítása és vizsgálata Komplex jelátviteli és szabályozási hálózatok összeállítása és vizsgálata Doktori értekezés Türei Dénes Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók: Szigorlati

Részletesebben

Az öregedés biológiája

Az öregedés biológiája Az öregedés biológiája DIPLOMAMUNKA készítette: HAJNAL KATALIN biológia kémia szakos hallgató témavezető: DR. HOFFMANN GYULA PTE TTK GENETIKAI ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI TANSZÉK PÉCS, 2005 1 I. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) 2b fehérje funkcionális analízise

Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) 2b fehérje funkcionális analízise Szent István Egyetem Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) 2b fehérje funkcionális analízise Doktori (PhD) értekezés Nemes Katalin Gödöllő 2014 A doktori iskola neve: Tudományága: Vezetője: Biológia

Részletesebben

Dr. Szekeres Júlia Orvosi Mikrobiológiai és PIBF indukálta immunológiai szabályozás

Dr. Szekeres Júlia Orvosi Mikrobiológiai és PIBF indukálta immunológiai szabályozás Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola (D95) Iskolavezető: Dr. Szekeres Júlia A-138/1993 A reprodukció immunológiai vonatkozásai programvezető: Dr. Szekeres Júlia Dr. Szekeres Júlia Orvosi Mikrobiológiai

Részletesebben

B iokémia. A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata. BIOKÉMIA XXXVIII. évfolyam 4. szám 2014. december

B iokémia. A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata. BIOKÉMIA XXXVIII. évfolyam 4. szám 2014. december B iokémia A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata XXXVIII. évfolyam 4. szám 2014. december 1 A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata Szerkesztőbizottság: Bősze Szilvia, Erdődi Ferenc,

Részletesebben

A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon

A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon Doktori disszertáció Kovács Marietta Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Doktori Iskola Klasszikus és Molekuláris

Részletesebben

A PSMB7 gén mint a doxorubicinnal szembeni rezisztencia prognosztikus markere az emlőrák terápiájában

A PSMB7 gén mint a doxorubicinnal szembeni rezisztencia prognosztikus markere az emlőrák terápiájában A PSMB7 gén mint a doxorubicinnal szembeni rezisztencia prognosztikus markere az emlőrák terápiájában Doktori értekezés Munkácsy Gyöngyi Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA MOLEKULÁRIS SEJT- ÉS NEUROBIOLÓGIA PROGRAM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA MOLEKULÁRIS SEJT- ÉS NEUROBIOLÓGIA PROGRAM EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA MOLEKULÁRIS SEJT- ÉS NEUROBIOLÓGIA PROGRAM A GONADÁLIS SZTEROIDOK ÉS AZ IMMUNOLÓGIAI KIHÍVÁS HATÁSA AZ ERK1/2 FOSZFORILÁCIÓRA AZ EGÉR KÖZPONTI IDEGRENDSZERÉBEN

Részletesebben

Molekuláris Medicina Alapjai

Molekuláris Medicina Alapjai Molekuláris Medicina Alapjai Bálint Bálint, László Meskó, Bertalan Nagy, László Lányi, Árpád Scholtz, Beáta Széles, Lajos Varga, Tamás Szerkesztette Nagy, László és Bálint, László, Debreceni Egyetem Molekuláris

Részletesebben

Az asthma genomikai háttere

Az asthma genomikai háttere Az asthma genomikai háttere SZALAI Csaba LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY GENOMIC BACKGROUND OF ASTHMA Az asthma genomikai szempontból a multifaktoriális betegségek közé tartozik. Ez azt

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés SEJTVONAL SPECIFIKUS MONOKLONALITÁS VIZSGÁLATOK MIELODISZPLÁZIÁBAN ÉS MIELOPROLIFERATÍV BETEGSÉGEKBEN.

Doktori (PhD) értekezés SEJTVONAL SPECIFIKUS MONOKLONALITÁS VIZSGÁLATOK MIELODISZPLÁZIÁBAN ÉS MIELOPROLIFERATÍV BETEGSÉGEKBEN. Doktori (PhD) értekezés SEJTVONAL SPECIFIKUS MONOKLONALITÁS VIZSGÁLATOK MIELODISZPLÁZIÁBAN ÉS MIELOPROLIFERATÍV BETEGSÉGEKBEN Jáksó Pál Doktori iskola: Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola vezetője:

Részletesebben