J e g y z ő k ö n y v december 18-i közmeghallgatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. 2012. december 18-i közmeghallgatásáról"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 18-i közmeghallgatásáról

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 18/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: december 18-án a Nemes János ÁMK ebédlőjében megtartott közmeghallgatásról Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László Csajkás Géza dr. Herbert Tamás Papp János Sebők János Strung Nándor jegyző képviselők Igazoltan távol: Balázs László képviselő Lakosság részéről: 47 fő Dr. Csörnyei László polgármester: Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a közmeghallatáson megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a megjelent állampolgárokat. Javaslatára a közmeghallgatás napirendjét egyhangúan az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: I. Tájékoztató Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei évi költségvetésének teljesítéséről és a évi tervekről Előadó: dr. Csörnyei László polgármester II. Egyebek

3 3 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Tájékoztató Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei évi költségvetésének teljesítéséről és a évi tervekről Előadó: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Csörnyei László polgármester: A 2012-es költségvetés elfogadásakor tudtuk, hogy az idei esztendő sem lesz könnyű, de takarékos és körültekintő gazdálkodással megoldható az önkormányzat és intézményeinek működtetése, és az elhatározott fejlesztések megvalósítása. A lakosság előtt is ismert gazdasági feltételek mellett igyekeztünk megoldást találni a problémákra. A i állapotnak megfelelően bevételeink az alábbiak szerint alakultak: Összes bevételünk: ezer Ft. (86%) Helyi adóból e Ft érkezett az önkormányzat számlájára. Normatív állami támogatás, központosított támogatás, átengedett központi adók, kötött felhasználású támogatás összesen ezer Ft értékben folyt be az önkormányzat bankszámlájára. Pályázatainkra összesen ezer Ft felhasználható támogatás érkezett: -a TÁMOP kompetencia alapú oktatásra óvoda eft, iskola eft, -a Polgármesteri Hivatal felújítására eft, -a Polgármesteri Hivatal napelempályázatára 93 eft -a DDOP patak pályázatra eft, -a KEOP komposztládára eft, -az ÁMK.napkollektor telepítése eft. A DRV-től e Ft koncessziós díj érkezett. Épületeink, egyéb ingatlanaink bérleti díjából eft került kiszámlázásra. A lakosság az utak felújításra hozzájárulásként összesen 507 eft-ot fizetett be. Működési célú támogatásokat kaptunk a Komlói Munkaügyi Központtól (közmunkaprogram) bérre és járulékra, az MVH-tól a mezőőri munkák támogatására, az OEP-től a védőnői feladatok ellátására, összesen: eft értékben. Működési célú támogatást kaptunk a talicskaolimpiára, a kerékpárversenyre, a sütő-főző fesztiválra. (Szigetvári Takarékszövetkezet, E.ON) Átmeneti kölcsön törlesztésből, lakáscélú felújításokra adott önkormányzati kölcsön törlesztéséből, és lakbérekből a lakosságtól eft érkezett be. Összes kiadásunk eft (86,21%) Személyi jellegű kiadásokra eft-ot, járulékokra eft-ot, működésre eft-ot fizettünk ki. Civil szervezeteinket e Ft-tal támogattuk. A Komlói Kistérségi Társulás által ellátott szociális feladatok működésének finanszírozására e Ft-ot utaltunk át. Önkormányzatunk a rászorultaknak pénzben (ápolási díj, időskorúak járadéka, szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, temetési segély, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, BURSA Hungarika, gyermekvédelmi támogatás formájában) és természetben (gyermek és szociális felnőtt étkeztetés, tankönyvtámogatás, élelmiszersegély és óvodáztatási támogatás formájában) eft-tal támogatta.

4 4 Kifizetetlen számláink összege eft volt a negyedév végén. A lakosság adósságállománya: eft. A településen a szociálisan rászorulók étkezését május 1-től a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. végzi február óta a településünkön önálló gyermekorvosi körzet kezdte meg működését. Közmunkaprogram: Az önkormányzat pályázott téli, belvízi és mezőgazdasági közmunkaprogramra ( eft). A téli munkaprogram keretében elvégzett feladatok: közterület takarítása, hóeltakarítás, az önkormányzati épületek tisztasági festése (hivatal, konyhák, ifj.klub, tájház). A mezőgazdasági földutak rendbetétele projektben a következő a mezőgazdasági utak helyreállítása történt meg: Nagymezőre vezető út, Dömösalja mezőgazdasági út, Vásárút, Zengő aljai út, Hercegi dűlő. Motoros fűkasza került még a támogatásból megvásárlásra. A belvízelvezetési projekt keretében a vízelvezető árkok helyreállítása történt meg.(iskola u., Petőfi u., Hármashegy u., Zrínyi u., Verseny u., Ormándi u., Fő u., Széchenyi u., Tavasz u., Moroló u. stb.). Motoros fűkasza és motorfűrész került még a támogatásból megvásárlásra. Elkészültek a padok, amik kihelyezésre kerültek a buszmegállókba. A kis hidak korlátjai festésre kerülte. Utcai névtáblatartókat gyártattunk. Beruházások: Az összes fejlesztési kiadás eft. Elkészült a patak pályázat megvalósíthatósági tanulmánya (1.500 eft).a belterületi vízrendezésre eft. Befejeződött a polgármesteri hivatal felújítása című pályázat. (1.841 eft). Felújításra került a Hármashegy utcai lakás (515 eft). Belterületi utak kátyúzása eft (485 m 2 útfelület). Verseny utcai árok és áteresz építése befejeződött (250 eft). A Kajdy-köz és Ormándi utca aszfaltburkolatának garanciális visszatartása 200 eft. A komposztáló edényekre kifizetett pályázati pénz eft.a megvalósíthatósági tanulmány 420 eft. Az ÁMK napkollektoros pályázatára kifizettünk eft-ot. Két kazánt vásároltunk (295 eft) ROM házákhoz. A Támop / referenciaintézmény országos hálózatának kialakítása és felkészítése Című pályázati pénzből került vásárlásra fénymásológép, notebok, spirálozógép, tárgyalószékek az óvodánál és notebok, projektor, nyomtató az iskolánál.(1.598 eft) 947/8 hrsz.belterületi beépítetlen terület vásárlása 221 eft. Óvoda építési engedélye 190 ezer Iskola hangszer vásárlás 79. e. Fogorvosi rendelő bojler 24. Iskola 2 db.számítógép 160 e motoros fűrész 94 e. közmunka program

5 5 Pályázatok: Támogatási összeg önerő Eddig befolyt összeg Patak DDOP-5.1.5/B Ft Ft 0,- Ft Komposztáda KEOP-6.2.0/A Ft Ft Ft Támop / Ft 0,- Ft referenciaintézmény országos Ft hálózatának kialakítása és felkészítése ÁMK.napkollektor KEOP-4.2.0/B Ft Ft Ft Az Új Széchenyi terv patak pályázatán a patak (Hosszúhetényi vízfolyás) belterületi szakaszának helyreállítására csak 5 % önerőt kell biztosítani. Jövő év végéig kell befejezni a beruházást.önerő pályázaton is nyertünk. Környezetünk védelme jegyében 250 db komposztáló edényre is támogatást nyertünk. Megkezdődtek az edények gyártása és kiosztása. Előadásokon lehetett elsajátítani a komposztálással kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Az iskola és az óvoda sikeresen pályázott a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázatra. Vissza nem térítendő támogatásban formájában történt a finanszírozás. Cél a referencia-intézményi előminősítés megszerzése. Feltétele volt, hogy rendelkezzen bizonyos jó gyakorlattal.tervek készültek a jó gyakorlatok propagálására, átadására, az átvevők felkészítésére. Így a két intézményünk a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek. A megújuló energiák hasznosítására került sor az ÁMK-nál, a használati melegvíz ellátását szolgáló napkollektorok kerültek felszerelésre az iskolánál, az önerő 15 % volt. Beadott pályázatok, beruházások: Pályázatot nyújtottunk be Családi napközi kialakítására az állam tulajdonosi hozzájárulásával Hármas-hegy utcai volt katasztrófa-védelmi épületben. A pályázatot készítő alapítvány családi napközi üzemeltetése terén 10 éves tapasztalattal és referenciával rendelkezik. A 50 milliós támogatású pályázat 2 db, 7 fős, 0-3 év közötti csoport létrehozását teszi lehetővé. A pályázati összeg 40%-át felújításra és eszközbeszerzésre, a fennmaradó 60%-ot az intézmény 3 évig történő üzemeltetésére lehet fordítani. A pályázat feltétele a szolgáltatás további 3 évig történő folytatása, melynek költségét az önkormányzat az alapítvány által leigényelt állami normatívából, valamint szülői hozzájárulásból illetve a családi, ifjúsági szakmai programokon nyújtott szolgáltatási díjakból befolyt összegből finanszírozná. A védőnők és a helyi óvoda által végzett felmérések, kérdőívek alapján a pályázati kiírásban feltételként szereplő 14 fő igényli a szolgáltatás bevezetését. A pályázat elnyerése esetén a családi napközi a működését a bírálati idő leteltét, valamint a felújítási munkákat és az eszközbeszerzést követően előreláthatóan 2013 májusától kezdhetné meg. A családi napközi létrehozása és működtetése a Mackó Kuckó Közhasznú Alapítvánnyal együtt, konzorciumi megállapodás keretében történne.

6 6 Pályázatot nyújtott be a képviselő-testület a DDOP sz., A nevelési intézmények fejlesztése c., 100%-os támogatottságú pályázati lehetőségre. A támogatás elnyerése esetén az óvoda egy tetőtéri csoportszobával, ahhoz tartozó mosdó és öltöző helyiséggel, étellifttel, valamint földszinti tornaszobával bővülne. A földszinten épülne egy akadálymentes mosdó, valamint a közös használatú helyiségek is akadálymentesen megközelíthetővé válnának. A pályázatból a tornaszobához és a csoportszobákhoz tartozó eszközök is finanszírozhatóak. Megpályázott összeg ,- Ft. Benyújtotta az önkormányzat a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP című kiírásra is a kultúrház fejlesztését szolgáló pályázatát. A 95 %-os támogatottságú pályázatban százhúszmilliós költségvetéssel a kultúrház pincéjének, hátsó traktusának, valamint a hátsó épületrész tetőterének teljes felújítása és turisztikai célú hasznosítása, továbbá egy üveghuta megépítése szerepel. A csapadékvíz elvezetését megoldó beruházást önkormányzatunk régóta tervezte, de saját erőből nem tudta megvalósítani. A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében azonban idén forint támogatást nyert el a Hosszúhetény község vízrendezése című projekt. A munka a napokban veszi kezdetét, és a települést átszelő vízfolyás teljes belterületi szakaszát érinti. Több mint három kilométer hosszban egyebek mellett helyi vállalkozók helyreállítják a föld- és a burkolt medret, kotornak, kitisztítanak és fugáznak is. Apró, de annál fontosabb lépéseket tettünk a megújuló energiák felhasználása felé, a Hivatal napelemei után az iskola épületére a használati melegvíz ellátását szolgáló napkollektorok kerültek felszerelésre. Környezetünk védelme jegyében 250 db. komposztáló edényre is támogatást nyertünk, a ládák kiosztása megkezdődött. Az iskola és az óvoda is sikeresen pályázott a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázatra, melynek keretében a cél a referencia-intézményi előminősítés megszerzése. Feltétele volt, hogy az intézmény rendelkezzen bizonyos jó gyakorlattal. Tervek készültek a jó gyakorlatok propagálására, átadására, az átvevők felkészítésére. Így a két intézményünk a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek. Természetesen a pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések mellett fontos a település infrastruktúrája is. Felújításra került az Ormándi buszmegálló, folyamatosan a közmunka program adta lehetőségek kihasználásával próbáljuk a falu hídjainak, vízelvezető árokjainak, járdáinak,bel- és külterületi útjainak és zöldfelületeinek karbantartását elvégezni. Nagy örömömre szolgál, hogy civil kezdeményezésre az önkormányzat bevonásával megkezdődött a falu parkosítása és virágosítása. A sportpálya sem maradt ki a fejlesztések sorából, hiszen elkészült a kerítés, öntözőrendszer valamint a klubházhoz épített előtető is. A közösségi rendezvények és a sport támogatására a szűkös önkormányzati keretek mellett szükség van külső támogatók megnyerésére is. Ennek érdekében igyekszem kapcsolataimat felhasználni és támogatókat szerezni, legyen az Sportegyesület,mely idén közel 10 millió ft használhatott fel fejlesztésekre és utánpótlásnevelésre. De sikerült támogatásokat szerezni: Ft-ot gyermektáborra, Ft-ot a néptánc együttes részére, Ft-ot a sütő-főző fesztivál költségeire, valamint kerékpár versenyekre.. Sőt, ősszel egy kezdeményezés keretén belül kaptunk 1000 db tulipánhagymát is. A szponzorok szerzése immár nélkülözhetetlen ahhoz,hogy a jövőben is rendezvényekkel színesítsük mindennapjainkat. Sikerültek erőfeszítéseink két ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának érdekében. Jóváhagyták és folyamatban van a Hármashegy utcai polgárvédelmi bázis, valamint a Püspökszentlászlóra vezető út átadása. Vállalkozókra partnerként tekintünk, ezért is öröm számomra, hogy hosszas egyeztetések és engedélyezések után megnyílt a benzinkút. Sikerült egy ingatlant értékesíteni,egyet bérbe adni egy-egy helyi vállalkozónak,hogy fejlesztéseiket a faluban tudják megvalósítani. Egy komplett beruházási tervet készítettünk az elkerülő út mellett lévő 4,5 ha területre,hogy rendelkezésre álljon egy estleges érdeklődő felbukkanása estén.

7 7 Változások: A 2012-es év egy valódi átalakulást hozott önkormányzatunk és az ahhoz kapcsolódó feladatok vonatkozásában, hiszen a közigazgatási és oktatási reform mélyen érintett bennünket. Településünk közigazgatásilag a pécsi járáshoz, valamint a mohácsi választókerülethez fog tartozni január 1-től. A másik nagy horderejű változás, hogy az iskola közoktatáshoz kapcsolódó személyi jellegű kiadásait az állam átvette szintén január 1-től.A kérdés az maradt,hogy a dologi,tárgyi feltételek (áram, víz, gáz) költségeit ki viselje a jövőben, ki legyen az ingatlan működtetője: az állam vagy önkormányzat. A törvény egyértelmű: főszabály, hogy 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területén lévő köznevelési vagyon működtetéséről. Az önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek hiányában mentesülhet. Önkormányzatunk első körben kérte a működtetési kötelezettség alóli mentesítést, de az állam ezt csak abban az esetben fogadta volna el, ha éves szinten közel 20 millió forintot fizettünk volna ún. hozzájárulásként. Az állami működtetés hátulütője még, hogy az államot ingyenes vagyonkezelői jog illette volna meg, ami azt jelentette volna, hogy az általuk megszabott évi közel 20 milliós hozzájáruláson túl, az ingatlan további használatért díjazás járt volna. Ekkor a képviselő-testület mérlegelve azt a tényt, hogy az évi fenntartási költségek megközelítőleg megegyeznek az állam által kért évi hozzájárulás összegével, valamint mérlegelve azt,hogy nem kívánjuk bérlőként használni saját tulajdonú ingatlanunkat, az önkormányzati működtetés mellett döntött. A központi adósságrendezés érdekében az állam az év végére az önkormányzat likvid hitelét átvállalja. Ez Hosszúhetény esetében 25 millió Ft. Sebők János képviselő: Örül az állam adósságrendezési programjának, mert így évek óta először az önkormányzat eleget tud tenni a jogszabályi előírásoknak, és évben likvid hitel nélkül kezdheti meg működését. Dr. Orbán László jegyző: Elmondja, hogy a képviselő-testület elfogadta a évi koncepciót, melyben az önkormányzat intézményei és a civil szervezetek által kért és javasolt célok megvalósítása került kitűzésre. Az állami költségvetés ismeretében az önkormányzat is megkezdheti a évi költségvetés tervezését, takarékos gazdálkodásra épülő működtetési és fenntartási tevékenységét, valamint a pályázati úton és önerővel, lakossági hozzájárulással megvalósuló beruházások végrehajtását.

8 8 II. Egyebek Nemes Eszter: Azt szeretné megtudni, hogy az önkormányzat mit tehet a kintlévőségek, adótartozások csökkentése érdekében. Véleménye szerint az adósok listájának nyilvánosságra hozásával az adófizetői morál javítható lenne. Tájékoztatást kér a választási regisztrációról. Valamint intézkedést vár a hosszúhetényi honlap naprakész információáramlásának biztosítására. Dr. Orbán László jegyző: Az önkormányzati kintlévőségek behajtása részletfizetés biztosításával, hatósági foglalással, bírósági végrehajtás vagy fizetési meghagyás kibocsátásával történik. A választási regisztrációról hivatalos állásfoglalás még nem érkezett, de valószínűleg a nemzetiségi választásoknak megfelelően a választópolgár a választást megelőző 15 napon belül nyújthatja be a polgármesteri hivatalba a névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmét. Faragóné Cseke Blanka: Kérdése arra irányul, hogy miért nem kezdeményezte az önkormányzat a falu közigazgatásilag közelebb lévő komlói járáshoz való tartozását. Dr. Csörnyei László polgármester: Hosszúhetény lakosságának lényegesen nagyobb része dolgozik Pécsett, mint Komlón. Az országos hatáskörű szervek kötelessége, az illetékesség hiányában hozzá beérkezett irat, kérelem hatáskörrel rendelkező szerv részére 3 napon belül történő továbbküldése. A jövő évben kialakításra kerülő kormányablak rendszerben, melynek egyik székhelye Pécs lesz, az ügyfél minden ügyét egy helyen el tudja majd intézni. Másik járáshoz való csatlakozási kérelmet az állam csak különösen indokolt esetben engedélyezett, leginkább körjegyzőségi községek egymástól való elválasztására való hivatkozás esetében. Több hozzászólás hiányában, megköszönve a részvételt, a közmeghallgatást bezárja. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 12. évfolyam 1. szám 2012. január Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Több mint 37 milliós fejlesztés

Több mint 37 milliós fejlesztés XVIII. évf. 21. szám 2009. június 3. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Akadálymentes lett az egészségügyi központ Több mint 37 milliós fejlesztés Befejeződött

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben