II János Pál a legjobb közgazdász? Hogyan viszonyul a profit az örök élethez? Baritz Sarolta Laura OP Fóris Ferenc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II János Pál a legjobb közgazdász? Hogyan viszonyul a profit az örök élethez? Baritz Sarolta Laura OP Fóris Ferenc"

Átírás

1 II János Pál a legjobb közgazdász? Hogyan viszonyul a profit az örök élethez? Baritz Sarolta Laura OP Fóris Ferenc

2

3 Miért gondolkodunk a gazdálkodásról? Kik vagyunk?mi a célunk és feladatunk? Hol tévedtünk el és miért? Mit csináljunk másként? Mindenkor legyetek készen arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi tőletek. (1Pét 3,15)

4 26 Isten újra szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. (Ter 1) 15 Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze. (Ter 2) Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti Tanítótok, ti pedig mind testvérek vagytok. 9 Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. (Mt 23, 8-9) Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen. Én föltámasztom őt az utolsó napon. (Jn 6,40)

5 A közgazdaság újra -meghatározása A közgazdaság a technikailag és piacilag bővíthető, de végső soron szűkös erőforrásokkal való helyes gazdálkodás, az ember és közösségei, a közjó szolgálatában. Ennek során muszáj figyelembe venni legalább az eljövendő hét generáció testi-lelki szükségleteit, valamint életteret és lehetőséget hagyni más fajoknak is a lényükhöz méltó életre.

6 Hogy kerül a csizma az asztalra?

7 Végső Cél GAZDASÁG GAZDASÁG ERKÖLCS Haszonközpontú paradigma (Politikai gazdaságtan) Erényetikai paradigma (Civil gazdaság)

8 Erényetika: búvópatak Kr.e. IV. - I. század: Platón, Arisztotelész, Cicero Középkor: Aquinói Szent Tamás, Firenzei Szt. Antonin, Skolasztika XV. XVIII. század: Itáliai Civil gazdaság Antonio Genovesi XIX. század vége: Egyház társadalmi tanítása XX. század: Szociális piacgazdaság Civil társadalom Alternatív közgazdaságtan

9 Haszonközpontú paradigma (politikai gazdaságtan) NOMA elv 1829 Oxford A társadalmi jólét a javak összege Stefano Zamagni 2014 Erényetikai paradigma (Civil gazdaság) Integrációs elv Itália Genovesi A közjó a javak szorzata n n a i a i i= 1 i= 1 Nincs reciprocitás elv Homo oeconomicus Homo homini lupus Piac Van reciprocitás elv Homo reciprocans Homo homini natus amicus Piac Újraelosztás Újraelosztás Reciprocitás

10 FINANCIAL TIMES Szeptember 23. A közgazdasági karok újragondolják az elveket A pénzügyi válság óta hallgatói csoportok támadják a közgazdasági karokat azért, mert azok nem foglalkoznak a világ legnyomasztóbb társadalmi problémáival, mint pl. az egyenlőtlenség és a globális felmelegedés. Kritizálják professzoraikat azért is mert azok nem tanítják a gazdasági elvek sokaságát. Ehelyett a kurzusok csupán a neoklasszikus modellekre fókuszálnak, amelyek a diákok szerint keveset magyaráznak a 2008-as válságból. szükség van a megközelítések nagyobb számára, a gazdaságtörténet nagyobb hangsúlyára, nagyobb prularizmusra a közgazdaságtanban, több alternatív hangra, nagyobb nyitottságra más társadalomtudományi ágak felé

11 Arisztotelész: Politika Daily Cobb, 1989 Á-P-Á P-P Ferencesek, XV. század MONTI DI PIETA P-P (Á)

12 Az emberi tett erkölcsi értéke Konzekvencializmus (Krematisztika), Mill Szándék (akarat) (Cél)=eredmény, kimenet Indíték /motiváció = érzület, MIÉRT? Tomizmus (Oikonomia), Aquinói Szent Tamás Szándék (akarat); Indíték (motiváció); Tárgy; Körülmények; Konkrét cél Fair Trade

13 Firenzei Szent Antonin: Summa Moralis, XV. század a kereskedelem igazolása a kereskedő szándékán alapszik. A nyereség célja, hogy vele az ember magának vagy másnak juttasson, állapotuk szerint. A juttatás célja magának vagy másnak, hogy erényesen tudjanak élni. Az erényes élet célja az örök dicsőség megszerzése. In: Jarrett, B., 2007

14 JÓ szubjektív vagy objektív? BOLDOGSÁG EUDAIMONIA - kiteljesedés az erények által - emberi kapcsolatok - lelki élet VÉGSŐ JÓ örök törvény; természettörvény egyetemes normák; erkölcsi normák valódi jó látszólagos jó

15 A JÓ -k (értékek) hierarchikus rendje Klasszikus görög filozófia Aquinói Szt. Tamás Abraham Maslow Erkölcsi értékek Erkölcsi jó Intellektuális értékek Érzékelés Gyönyörködtető jó Hasznos jó Vegetatív Holt anyag Materiális világ A hasznos javak eszközként szolgálják a többi jó-t. keserű orvosság S.Th. I. q5,a6.

16 Alapvető javak tőke javak pénzügyi eszközök marketing stratégia profit A háromdimenziós gazdaság 1. és 2. dimenzió 3. dimenzió Társadalmi felelősség bizalom, igazságosság szolidaritás reciprocitás mértékletesség élet < eszközök Kiemelkedő javak (Alford-Naughton, 2004) célok A piaci mechanizmusok az alapvető javak körében érvényesek. A környezet rekreációs és önértéke

17

18 PÉNZ ERÉNYETIKAI HASZONKÖZPONTÚ Pénz Aquinói Tamás: Pénzhasználat > Pénzfelhalmozás A szolgák szolgája Végső cél

19 Egyszerűsítések I. rész: általános egyszerűsítések A Föld gömbölyű A Föld 24 óra alatt fordul meg a tengelye körül A Hold a Föld körül kering

20 Egyszerűsítések II. rész: a főáramú közgazdaságtan alapelvei Az emberek átváltásokkal szembesülnek. Mindennek az a költsége, amiért lemondunk érte. A racionális emberek marginális értékekben gondolkodnak. Az emberek ösztönzőkre reagálnak. A kereskedelem révén mindenki jobban járhat. A piacok általában képesek jól megszervezni a gazdasági tevékenységet A kormány olykor javíthatja a piaci folyamatok eredményeit Egy ország életszínvonala attól függ, milyen eredményesen termel árukat és szolgáltatásokat

21 Milyen módszereket, eszközöket választunk a céljaink eléréséhez? Civil gazdaság? Emberek és társadalom (termékeink társadalmi hatása; autokrata vs együttműködő; ügyfelek vs érintettek; bánásmód az emberekkel: követelmények, értékelés, meghallgatás, részvétel, partner vs erőforrás) Környezet (kezel vs megelőz; fenntarthatóság; termék tervezése; működés gyakorlata) Gazdaság (piackutatás: valós szükségletek; tisztességes marketing vs manipulálás; a haszon sorsa, az elosztás, adók)

22 Homo Oeconomicus boldogtalan, céltévesztett Homo Reciprocans Végső Jó Hasznos jó -k Hasznos jó -k Erkölcsi jó -k redukció (két dimenzió) csere, szerződés non-tuizmus, (ÉN-AZ) szubjektivista önérdek teljes ember (három dimenzió) csere, szerződés + értékek reciprocitás, bizalom, szolidaritás, tuizmus, (ÉN-TE) objektivista önérdek

23 OBJEKTIVISTA ÖNÉRDEK (Eric Fromm, 1949) -Az én önérdekemben benne van mások java is. - Kiteljesedés az erények által.

24 A GAZDASÁG CÉLJA: A közjó, a profit eszköz ennek eléréséhez. KÖZJÓ: Emberi kiteljesedés mind egyéni, mind közösségi szinten.

25 : Mindez eddig az EMBERKÖZPONTÚ GAZDASÁG melynek alapja: az Egyház társadalmi tanítása és mások: Amartia Sen, Karl Polanyi, Tibor Scitovsky, R.H. Frank, Amitai Etzioni, Charles Taylor, R.E. Freeman, Francis Fukuyama, Richard Easterlin, Herman Daly, Albert Bandura, Stefano Zamagni, Luigino Bruni, Helen Alford, Michael Naughton, Arjo Klamer, David Lutz, Kenneth Lux, Tim Kasser, Eric Fromm, E.L. Deci, R.M. Ryan, Martin Buber, István Muzslay, Carl Rogers, Abraham Maslow, Antonio Genovesi, XVIII. century

26 Pápai enciklikák, dokumentumok Leo XIII: Rerum Novarum 1891 Pius:XI: Quadragesimo Anno 1931 John XXIII: Mater et Magistra 1961 John XXIII: Pacem is Terris1963 Vatican Council II: Gaudium et Spes 1965 Paul VI: Populorum Progressio 1967 Paul VI: Octogesima Adveniens1971 Sinode of the bishops: De Iustitia in Mundo 1971 John Paul II: Laborem Exercens 1981 Cong for the doct of faith: Libertatis Nuntius 1984 Cong for the doct : Libertatis Conscientia 1986 John Paul II: Sollicitudo rei Socialis 1988 John Paul Il: Centesimus Annus 1991 Benedict XVI: Caritas in Veritate 2009 Pope Francis: Evangelii Gaudium 2013 Központok Pontifical Council for Justice and Peace; Kortárs szerzők Alford, Naughton, Muzslay, Kavanaugh, Cortright, Kocsis, Baranyi, Baritz, Kindler, Tóth, Turgonyi, Williams, Marx, Kennedy, Novak, MacIntyre,Solomon, Bruni, Zamagni, Vertraten, Melé, Argandona, Perez Lopez, Ferrucci, Goodpaster, McCann, Araújó, Lubich, Kasser, Clark, Barrera, Freeman, Cornwall, Egom, Etzioni, Wicks, Parmar, Frey, Kopp, Skrabski, Lenhardt, Beran, Lutz, Lux, McInerny, Oderberg, Pinckaers,Passmore, Porter, Rocha, Goshal, Rosanas, Lecocq, Frontiero, Habisch, Kennedy, Pontifical University of St. Thomas, Rome; University of St. Thomas, St. Paul, Minesota; John A. Ryan Institute for Chatolic Social Thouht, St Paul Minesota;University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana; Leuveni Katolikus Egyetem; Navarrai Üzleti Iskola; Egyetemek: Florida, Huston, Washinton, Portland, New Orlins, San Diego, Fredicton (Kanada), Manila,Osaka, Zurich, Etiopia, Budapest,

27 Alapelvek

28 A PROFIT SZABÁLYOZÓ SZEREPE CENTESIMUS ANNUS 35, 1991 Az egyház elismeri a haszon jogszerű funkcióját, mint amely a vállalkozás jó működését jelzi. Ugyanis amikor egy vállalkozás nyereséget ér el, az azt jelenti, hogy a termelési tényezőket helyesen választották meg és az ember szükségleteit megfelelőképpen elégítették ki. De mégsem a haszon a vállalkozás egyetlen fokmérője. A vállalkozás célja ugyanis nem kizárólag a haszonszerzés, hanem cél maga a vállalkozás is, mint emberek közössége, mert az emberek különböző módon törekednek alapvető szükségleteik kielégítésére, és az egész társadalom szolgálatára alkotnak ilyen sajátos csoportot. A profit tehát szabályozó szerepet tölt be a vállalkozás életében de nem kizárólagos. Itt ugyanis más emberi és erkölcsi tényezőket is számításba kell venni, amelyek legalábbis hosszú távon ugyanúgy lényegesek a vállalkozás életében. II. János Pál

29

30

31

Fenntarthatóság keresztény szemmel. Dabóczi Gergely, Dr. Baritz Sarolta Laura OP Miskolc ápr. 7.

Fenntarthatóság keresztény szemmel. Dabóczi Gergely, Dr. Baritz Sarolta Laura OP Miskolc ápr. 7. Fenntarthatóság keresztény szemmel Dabóczi Gergely, Dr. Baritz Sarolta Laura OP Miskolc 2016. ápr. 7. Kereszténység és gazdaság? Jelenlegi helyzet, kilátások... 62 leggazdagabb vagyona = 3,5Mrd szegény

Részletesebben

A gazdaság értelme az emberek boldogságának elősegítése. KÖZJÓ

A gazdaság értelme az emberek boldogságának elősegítése. KÖZJÓ A gazdaság értelme az emberek boldogságának elősegítése. KÖZJÓ Ami a biztosítékot kiveri a mai világban... Az ember az első a struktúrához képest. A profit nem cél, hanem eszköz. Melyik az első? Struktúra

Részletesebben

Közgazdasági gondolkodás c. tárgy oktatásának célja és tematikája. I. félév

Közgazdasági gondolkodás c. tárgy oktatásának célja és tematikája. I. félév Közgazdasági gondolkodás c. tárgy oktatásának célja és tematikája I. félév 2015 Közgazdasági gondolkodás c. tárgy oktatásának célja és tematikája I. félév 1. Tárgy oktatásának célja: A közgazdasági gondolkodás

Részletesebben

2013.09.13. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek

2013.09.13. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek Chapter. Előadás Közgazdaságtan Economy oikonomos (görög) az aki a háztartást vezeti Háztartás sok döntés Szűkös erőforrásokat oszt szét Képesség, erőfeszítés, vágy Társadalom sok döntés Szétoszt erőforrásokat

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

LEHET-E A MAMMONBÓL TALENTUM?

LEHET-E A MAMMONBÓL TALENTUM? 1 LEHET-E A MAMMONBÓL TALENTUM? A GAZDASÁG, A KÖRNYZET ÉS A KÖZJÓ ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA AZ EMBERI GONDOLKODÁSMÓD ALAPJÁN 1. A gondolkodásmód, mint a gazdasági, környezeti rend alapja Egy szolga sem

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A közgazdasági elméletek történeti áttekintése, jelenlegi irányzatai 3.lecke

Részletesebben

Az elfelejtett köz-gazdaságtan

Az elfelejtett köz-gazdaságtan Az elfelejtett köz-gazdaságtan A morálökonómiától a haszonökonómiáig [Az erénygazdaságtantól az utilitárius közgazdaságtanig] Ökonómia (=közgazdaságtan) oikosz gör a ház lakókonyhája az ókori görögöknél

Részletesebben

Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében

Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében A teológiai dimenzió nélkülözhetetlen az emberi együttélés jelenlegi problémáinak megértéséhez

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Baritz Sarolta Teréz

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Baritz Sarolta Teréz Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY Baritz Sarolta Teréz Háromdimenziós gazdaság Lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában? című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Kocsis

Részletesebben

Háromdimenziós gazdaság

Háromdimenziós gazdaság Baritz Sarolta Teréz Háromdimenziós gazdaság Lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában? Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Témavezető: Dr. Kocsis Tamás Baritz Sarolta Teréz BUDAPESTI CORVINUS

Részletesebben

Baritz Sarolta Laura: Új bort új tömlőkbe? Önérdek, piac és profit az

Baritz Sarolta Laura: Új bort új tömlőkbe? Önérdek, piac és profit az 1 Baritz Sarolta Laura: Új bort új tömlőkbe? Önérdek, piac és profit az utilitarizmus és az erényetika tükrében (Problémafelvetés) Földünk jelenlegi környezeti, társadalmi, erkölcsi problémáit szem előtt

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

BME Környezetgazdaságtan Tanszék St. ép. IV em

BME Környezetgazdaságtan Tanszék St. ép. IV em Dr. Szlávik János Környezetgazdaságtan BME Környezetgazdaságtan Tanszék St. ép. IV em. www.kornygazd.bme.hu 2008. Ember alkotta tõke A tõke típusai Humántõke (emberi tudás, tapasztalat) Társadalmi, szervezeti

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Baritz Sarolta Teréz

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Baritz Sarolta Teréz Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY Baritz Sarolta Teréz Háromdimenziós gazdaság Lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában? című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Kocsis

Részletesebben

Igaz-e a méhek meséje? Milyen lesz a XXI. század közgazdaságtana? kiút a közgazdaságtan válságából

Igaz-e a méhek meséje? Milyen lesz a XXI. század közgazdaságtana? kiút a közgazdaságtan válságából Igaz-e a méhek meséje? Milyen lesz a XXI. század közgazdaságtana? kiút a közgazdaságtan válságából Közgazdasági vonatkozások A főáramú közgazdaságtan / fogyasztói kapitalizmus megoldhatatlan problémái

Részletesebben

Mi a kurzus célja? 1. Mivel foglalkoznak a közgazdászok? Miért lesznek szegény országokból gazdagak (Long Run)?

Mi a kurzus célja? 1. Mivel foglalkoznak a közgazdászok? Miért lesznek szegény országokból gazdagak (Long Run)? Mi a kurzus célja? Mi NEM a kurzus célja? 1. Előadás Közgazdaságtani Alapismeretek Megérteni a gazdaság működésének alapjait Megérteni alapvető közgazdaságtani fogalmakat Megismerni a közgazdaságtan szemléletmódját

Részletesebben

Farkas Péter A katolikus egyház társadalmi

Farkas Péter A katolikus egyház társadalmi - - - - - - - Farkas Péter A katolikus egyház társadalmi A z Egyház társadalmi tanítása nem»harmadik út«a liberális kapitalizmus és a marxista kollektivizmus között, sem pedig egy olyan lehetséges alternatíva,

Részletesebben

Bionómiától a gazdaságteológiáig

Bionómiától a gazdaságteológiáig Bionómiától a gazdaságteológiáig Tóth Gergely Keszthely, 2013-10-03 Miért van szükség új közgazdaságtanra? 1. Gazdaságvallás 2. Alternatív közgazdaságtanok 3. Bionómia és gazdaságteológia 1 Mi az ökonómia?

Részletesebben

1. Előadás. Mi a kurzus célja? Mi NEM a kurzus célja? 11/4/2016

1. Előadás. Mi a kurzus célja? Mi NEM a kurzus célja? 11/4/2016 1. Előadás Közgazdaságtani Alapismeretek Mi a kurzus célja? Megérteni a gazdaság működésének alapjait Megérteni alapvető közgazdaságtani fogalmakat Megismerni a közgazdaságtan szemléletmódját Értelmezni

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE FERENC PÁPA ÜZENETE A BÉKE XLVII. VILÁGNAPJÁNAK ÜNNEPÉRE 2014. JANUÁR 1. A TESTVÉRISÉG A BÉKE ALAPJA ÉS ÚTJA

ŐSZENTSÉGE FERENC PÁPA ÜZENETE A BÉKE XLVII. VILÁGNAPJÁNAK ÜNNEPÉRE 2014. JANUÁR 1. A TESTVÉRISÉG A BÉKE ALAPJA ÉS ÚTJA ŐSZENTSÉGE FERENC PÁPA ÜZENETE A BÉKE XLVII. VILÁGNAPJÁNAK ÜNNEPÉRE 2014. JANUÁR 1. A TESTVÉRISÉG A BÉKE ALAPJA ÉS ÚTJA 1. Ebben az első üzenetemben, amelyet a Béke Világnapja alkalmából küldök, szeretném

Részletesebben

Luigino Bruni Stefano Zamagni Civil gazdaság Kiss Károly könyvismertetése *

Luigino Bruni Stefano Zamagni Civil gazdaság Kiss Károly könyvismertetése * OLVASÓ Luigino Bruni Stefano Zamagni Civil gazdaság Kiss Károly könyvismertetése * Manapság a piacra úgy tekintünk, mint a kíméletlen önzés megvalósulásának színterére. Tudatunkban szinte a természeti

Részletesebben

TÁRSADALMI GAZDASÁGI EGYENSÚLY ÉS ÉLETMINŐSÉG SZERBIA RÉGIÓIBAN

TÁRSADALMI GAZDASÁGI EGYENSÚLY ÉS ÉLETMINŐSÉG SZERBIA RÉGIÓIBAN TÁRSADALMI GAZDASÁGI EGYENSÚLY ÉS ÉLETMINŐSÉG SZERBIA RÉGIÓIBAN BEVEZETŐ ARISZTOTELESZ eudaimonia boldogság ÉLETMINŐSÉG A JÓLÉT KONCEPCIÓ KIFEJEZŐJE INTERDISZCIPLINÁRIS PROBLÉMA ÉLETMINŐSÉGI TÉNYEZŐK -

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában

Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában Sölétormos Jenő (Gaura Sakti das) Krisna-völgy elnöke Definíciók A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

A természeti sokszínűség megőrzésének jelentősége

A természeti sokszínűség megőrzésének jelentősége A természeti sokszínűség megőrzésének jelentősége Jánossy László A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája A Duna, mely összeköt Justitia et Pax konferencia, Budapest, 2010.11.12. Miről lesz szó?

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

Az érték és a gazdasági érték

Az érték és a gazdasági érték Az érték és a gazdasági érték Bleier Norbert SZIE-VMI 2012 Mi az érték? Miért tartunk valamit értékesnek? Lehet-e mérni az értéket? Filozofikus megközelítés Az értékelmélet (axiológia) az önmagukban minden

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Etikai értékek és alapelvek az egyház társadalmi tanítása szerint

Etikai értékek és alapelvek az egyház társadalmi tanítása szerint Etikai értékek és alapelvek az egyház társadalmi tanítása szerint Beran Ferenc Plébános, Budapest-Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánia Az Igazságosság és Béke (Iustitia et Pax) Pápai Tanácsa 2007-ben új,

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

SZKA_210_01. Tudomány csecsemôkorban

SZKA_210_01. Tudomány csecsemôkorban SZKA_210_01 Tudomány csecsemôkorban TANULÓI TUDOMÁNY CSECSEMÔKORBAN 10. ÉVFOLYAM 5 1/1 KÖZJÓ ÉS KÖZBIRTOKOSSÁG SZÖVEGKÁRTYÁK Régi közbirtokosság Mü, Árkosfalvának mostani lakosai fontolóra vévén azt,

Részletesebben

Követelmények nappali tagozaton

Követelmények nappali tagozaton Követelmények nappali tagozaton 1 házi feladat 1 zárthelyi vizsga A tantárgy honlapja: http://tig.kgk.uni-obuda.hu/targyak/karayt e-mail: karay.tivadar@kgk.uni-obuda.hu ÜZLETI ETIKA 1 Követelmények ÜZLETI

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanítása. A 80 éve alapított Magyar Katolikus Karitász és 20 éve újraindított évfordulója alkalmából

Az Egyház társadalmi tanítása. A 80 éve alapított Magyar Katolikus Karitász és 20 éve újraindított évfordulója alkalmából Az Egyház társadalmi tanítása A 80 éve alapított Magyar Katolikus Karitász és 20 éve újraindított évfordulója alkalmából Jézus utolsó ítéletről szóló beszéde óta tudjuk, hogy a felebaráti szeretet sokféle

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

A gazdasági hatékonyság érték-mátrixa

A gazdasági hatékonyság érték-mátrixa A gazdasági hatékonyság érték-mátrixa Fejes Ottó Antal OFM 2012 alapján [Továbbfejlesztett 2.3 verzió] max. 100 no cabrio! Túl sok vér? Dunbar - 149 alsó 30%! I. Alapvetés Átváltások Morálökonómia Haszonökonómia

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

GTTSZ HÍRLEVÉL. 2. szám 2013. december A TARTALOMBÓL: 1. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ... 2. oldal

GTTSZ HÍRLEVÉL. 2. szám 2013. december A TARTALOMBÓL: 1. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ... 2. oldal GTTSZ HÍRLEVÉL GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 1012 Budapest, Logodi u. 22-24. Telefon/fax: 201-8737 Web: www.gttsz.hu e-mail: gttsz@gttsz.hu 2. szám 2013. december A TARTALOMBÓL: 1. ÚJÉVI

Részletesebben

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon feltérképez minden fejezetet, röviden összefoglalja értelmüket és rávilágít

Részletesebben

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék http://dr.farkasszilveszter.hu farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu 1 Úgy

Részletesebben

TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA A globális válság alternatív megközelítése

TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA A globális válság alternatív megközelítése 1 TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA A globális válság alternatív megközelítése Távlatok 84, 2009/2, 5 19. Baritz Sarolta Laura OP A cikk megjelent: TÁVLATOK, a magyar jezsuiták folyóirata, 2009/2. (84. szám), 5-19.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

A NÖVEKEDÉS KAPA, KASZA, SOKSZÍNŰSÉGI EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁGON A HASZONELVŰ ÉS AZ ERÉNYETIKAI MODELL

A NÖVEKEDÉS KAPA, KASZA, SOKSZÍNŰSÉGI EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁGON A HASZONELVŰ ÉS AZ ERÉNYETIKAI MODELL A FENNTARTHATÓSÁG FELÉ LEPESEK 20. évfolyam 2. szám (62) Gazdaságfilozófiától a projektekig, tudományos cikkektől a szakmai hírekig 2015. nyár A NÖVEKEDÉS TERMÉSZETES MÉSZETES HATÁRA HATÁRAI AI EGYENLŐTLENSÉG

Részletesebben

MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK A fogyasztók etikai és jogi védelme

MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK A fogyasztók etikai és jogi védelme MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK A fogyasztók etikai és jogi védelme Budapest, 2015 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Közgazdasági Intézeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz Menedzsment és Vállalatgazdaságtan kurzus a Doktori képzésben Marketingmenedzsment 2. előadás Ipari marketing Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group kutatásainak tükrében Dr. Szalkai Zsuzsanna

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

V. téma. A normák és a jogi norma. A természetjogi és jogpozitivista felfogás

V. téma. A normák és a jogi norma. A természetjogi és jogpozitivista felfogás V. téma A normák és a jogi norma A természetjogi és jogpozitivista felfogás 1. A normák és a jogi norma 1.1. A normák szerepe, sajátosságai, típusai - társadalom, emberi közösség (még annak legkisebb egysége

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

vasármap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat mondalak benneteket. Jn 15,15

vasármap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat mondalak benneteket. Jn 15,15 Január mindennél hatalmasabb az Isten a magasságban. Zsolt 93,4 Barátaimnak mondalak benneteket. Jn 15,15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 II.Évközi Jn 2, 1-11 17 18 19 20 21 22 23 III.Évközi Lk

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012.

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012. Globális kihívások a XXI. század elején Gyulai Iván 2012. Melyek a problémák? Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA JEGYZET

BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA JEGYZET BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA JEGYZET 2008/2009. 2. FÉLÉV GTGKG600BS GTGKG600BP GTGKG600BL GTGKG600BPL 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK... 3 1.1. A közgazdaságtan tárgya és helye a tudományok

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA GPOLITIKA. Tananyag. gpolitika? Mi a gazdaságpolitika? Az előadások anyaga Tankönyv (Bod P. Á.: Gazdaságpolitika) (Kapcsolódó cikkek)

GAZDASÁGPOLITIKA GPOLITIKA. Tananyag. gpolitika? Mi a gazdaságpolitika? Az előadások anyaga Tankönyv (Bod P. Á.: Gazdaságpolitika) (Kapcsolódó cikkek) Tananyag GAZDASÁGPOLITIKA GPOLITIKA, BCE, adjunktus http://uni-corvinus.hu/gazdasagpolitika istvan.madar@uni-corvinus.hu Az előadások anyaga Tankönyv (Bod P. Á.: Gazdaságpolitika) (Kapcsolódó cikkek) Számonk

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások EU s támogatása : áldás vagy átok? A NESsT álláspontja és tapasztalata Közép Kelet Európában

A társadalmi vállalkozások EU s támogatása : áldás vagy átok? A NESsT álláspontja és tapasztalata Közép Kelet Európában A társadalmi vállalkozások EU s támogatása : áldás vagy átok? A NESsT álláspontja és tapasztalata Közép Kelet Európában Varga Éva, NESsT Társadalmi Vállalkozások Napja Budapest, 2012. jún.8. www.nesst.org

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola Minőség fogalma (üzleti) 1 egy termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak összessége amelyek meghatározott vagy elvárható

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg Corvinus Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtani Konferenciák 2011/6 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont Magyar

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

A kormányzati infokommunikáció új útjai

A kormányzati infokommunikáció új útjai A kormányzati infokommunikáció új útjai Bancsics Ferenc fejlesztési igazgató 2012.10.10. Állami szerepek az infokommunikációban: Szabályozói Szponzor Működtető Szolgáltatás igénybe vevő Szolgáltató 2 2010.

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS A lokalitás értelmezése és a helyi fejlesztést életre hívó folyamatok Prof.

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

Fontosabb tudnivalók. Számonkérés és értékelés 2013.02.13. Kis- és középvállalkozások finanszírozása

Fontosabb tudnivalók. Számonkérés és értékelés 2013.02.13. Kis- és középvállalkozások finanszírozása Kis- és középvállalkozások finanszírozása Fazekas Tamás 1. és 2. szeminárium 2012/13. tavaszi félév Fontosabb tudnivalók! E-mail: fazekast@szolf.hu! Van honlap: www.szolfkgt.uw.hu! Van tematika (érdemes

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

Lét szemlélet cselekvés

Lét szemlélet cselekvés Balaton Lét szemlélet cselekvés Gondolatok korunk értelmiségi kereszténységéről Az ember egész életén át a boldogulás útját keresi, melynek kulcsfontosságú állomása önmaga identitásának megtalálása. A

Részletesebben

Az igazságos elosztás igénye a pápai enciklikákban

Az igazságos elosztás igénye a pápai enciklikákban SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA LEVELEZŐ TAGOZAT KERESZTÉNY TÁRSADALMI ELVEK A GAZDASÁGBAN Az igazságos elosztás igénye a pápai enciklikákban Szakdolgozat Készítette: dr. Ábrahám Katalin Témavezető:

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

(közgazdas. zgazdasági) gi) alapok. Az erőforrások, az igények és a szűkösség. A közgazdaságtan:

(közgazdas. zgazdasági) gi) alapok. Az erőforrások, az igények és a szűkösség. A közgazdaságtan: Ökonómiai (közgazdas zgazdasági) gi) alapok Az erőforrások, az igények és a szűkösség. - Avagy mi szükség van a közgazdaságtanra? - Az emberi igények határtalanok. Az erőforrások, melyekkel ki tudnánk

Részletesebben

Büntetőeljárási jog Király, Tibor

Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Tibor, Király; Katalin, Holé; László, Pusztai Kivonat A kötet a büntetőeljárási törvényt

Részletesebben

A fenntartható jóléti állam gazdaságtani alapjai

A fenntartható jóléti állam gazdaságtani alapjai A fenntartható jóléti állam gazdaságtani alapjai Posta Ádám István PhD hallgató, demonstrátor SZTE Gazdaságtudományi Kar SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Alapfogalmak Fenntarthatóság Jólét Jóléti

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA Jean Piaget Dr. Szabó Attila A pszichológiai fejlődés alapkérdései Milyen kölcsönhatás létezik a biológiai tényezők és a környezeti hatások között a fejlődésben? Folyamatos-e

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KLASZTERESEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ VERSENYELŐNYÖK A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

KLASZTERESEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ VERSENYELŐNYÖK A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA KLASZTERESEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ VERSENYELŐNYÖK A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA KLASZTER KONFERENCIA 2013 MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Budapest, 2013. november 6.) Prof. Dr. Lengyel Imre MTA doktora,

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN TÉMAKÖRÖK. Követelményrendszer ELMÉLETI ALAPOK A VÁLLALAT ÉRINTETTJEI, CÉLJAI, FORMÁI

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN TÉMAKÖRÖK. Követelményrendszer ELMÉLETI ALAPOK A VÁLLALAT ÉRINTETTJEI, CÉLJAI, FORMÁI VGI Termelésökonómia és Menedzsment Tanszék GAZDASÁGTAN ELMÉLETI ALAPOK A ÉRINTETTJEI, CÉLJAI, FORMÁI Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár 2010. TÉMAKÖRÖK 1. A a tantárgy célja,

Részletesebben

Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok Amerika a XIX XXI. században

Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok Amerika a XIX XXI. században Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok Amerika a XIX XXI. században Budapest 2017 Tisztelettel meghívjuk Önt a Budapesti Corvinus Egyetem és a Miskolci Egyetem Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok Amerika

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

A fenntartható fejlődés globális kihívásai

A fenntartható fejlődés globális kihívásai A fenntartható fejlődés globális kihívásai Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások szűkössége a növekedés fenntartásához

Részletesebben

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők)

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők) Galbács Péter, Szemlér Tamás szerkesztésében Mikroökonómia TARTALOM Előszó 1. fejezet: Bevezetés 1.1 A közgazdaságtan tárgya, fogalma 1.1.1 A közgazdaságtan helye a tudományok rendszerében 1.1.2 A közgazdaságtan

Részletesebben

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog Prugberger Tamás Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog $sj,.complex Wolters Ktuwer csoport TARTALOM Előszó 19 I. RÉSZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS EREDETE, RENDSZERE ÉS ALAPELVEI 23 I.

Részletesebben

A SZEMÉLY FOGALMA AZ EGYHÁZ SZOCIÁLIS TANÍTÁSÁBAN: A PÁPÁK TANÍTÁSA ÉS A SZENTEK PÉLDÁJA. FT. ALESSANDRO CAPRIOLI mb.

A SZEMÉLY FOGALMA AZ EGYHÁZ SZOCIÁLIS TANÍTÁSÁBAN: A PÁPÁK TANÍTÁSA ÉS A SZENTEK PÉLDÁJA. FT. ALESSANDRO CAPRIOLI mb. Iustum Aequum Salutare IV. 2008/1. 53 57. Szent Erzsébet-konferencia A SZEMÉLY FOGALMA AZ EGYHÁZ SZOCIÁLIS TANÍTÁSÁBAN: A PÁPÁK TANÍTÁSA ÉS A SZENTEK PÉLDÁJA FT. ALESSANDRO CAPRIOLI mb. oktató (PPKE JÁK)

Részletesebben