TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT"

Átírás

1 TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: november Naponta: óráig Árverés: december 1. kedd óra Tátra Galériában a fenti címen

2 TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra u. 4. (volt Sallai u.) a Margithíd pesti hídfőjénél. Telefon: Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig óráig Folyamatosan felvásárolunk készpénzért, régi fém- és papírpénzeket, emlékérmeket, plaketteket, kitüntetéseket, továbbá egyéb papírrégiségeket, részvényeket, értékpapírokat és okleveleket. Tevékenységi körünkbe tartozik még, gyűjtemények átvétele, aukciók megszervezése, szaktanácsadás, értékbecslés. Megközelítés a 2-es, 4-es, 6-os villamossal; a 6-os, 15-ös autóbusszal, ill. a MÉE klubtól a 76-os trolibusszal lehetséges.

3 ÁRVERÉSI FELTÉTELEK 1. Az árverést a Kft. az árvereztetők megbízásából szervezi, rendezi és vezeti. Az árverés úgy történik, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katagólusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók számozott táblával teszik meg ajánlatukat. 2. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgyak esetében az évi 9. sz. tvr-ben biztosított módon elővásárlási jogát a múzeum gyakorolja. 3. A Kft. mint kereskedelmi képviselő az árvereztető megbízó nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az adás-vételi szerződés az árvereztető (megbízó) és az árverező (vevő) között jön létre. 4. A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői (megbízási) díjat tartozik fizetni. A megbízási díj a leütési ár 15%-a, amely azáfá-t tartalmazza. 5. Az árverés során, ha az árverésvezető az ajánlattevőt egyértelműen azonosítani nem tudja, bármely okból a vevő személye pontosan nem állapítható meg, vagy ha az ajánlattételt az árverésvezető nem vette észre, az árverés folytatható. 6. A vevő a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és veszélyére nyomban gondoskodni köteles. Ennek elmulasztása esetén a Kft. nem felel a tárgy megsérüléséért, vagy bármely más módon bekövetkező értékcsökkenéséért. Az árverést követő 3. naptári naptól pedig 5% tárolási díjat számít fel. 7. A kifizetett, illetve megvett tárgyat visszavenni és újra árverésre bocsátani tilos. 8. Tilos mindenféle összebeszélés, társulás, vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy 3. személyt szerfelett magas vételár kínálására rávegyen és így megkárosítsa. Ugyancsak tiltva van mindenféle, az árverési eredményt befolyásoló összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás, vagy előny igérgetése. 9. Az árverést megelőző kiállításon minden árverésre kerülő tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság nélkül minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. Leütés után a Kft. semmiféle felszólamlást nem vesz figyelembe kivéve, ha a tárgy hamis és az árverési katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ez esetben a vevő a Ptk-ban meghatározott módon és időn belül felszólamlással élhet. 10. A kiállításon megtekinthető és az árverés idején vételre felkínált tárgyakat a kikiáltási áron alul a Kft. nem adja el. Az árverező által tett árajánlatért és a megfizetett árverési árért a Kft. semmiféle felelősséget nem vállal. 11. Ha a vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette a Kft. hivatalból árvereztet megbízásának megfelelően. Ez esetben a vételi megbízásban meghatározott összeg 40%-a előlegképpen az árverést megelőzően a Kft. javára megfizetendő, amiről a megbízó átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra 3. személy magasabb összegű vételi megbízást ad, vagy az árverésen bármely vevő magasabb ajánlatot tesz, a megbízó a megfizetett előleget az árverés után minden levonás nélkül jogosult visszakapni a megfizetéskor kapott elismervénye ellenében. Fleck és Társa Kft.

4 Az árverésre kerülő tárgyak állapotának minősítése Tartás fokozat Erhaltungs-angaben ext: extra stempelglanz kiv: kiváló vorzüglich nsz: nagyon szép sehr schön sz: szép schön +: megjelölt tartásnál jobb die angegebene Erhaltung wird überschritten -: megjelölt tartásnál gyengébb die angegebene Erhaltung wird nicht erreicht A tartásfokozaton kívüli hibák: ah: anyaghiba Materialsfehler k: karc Kratzer lh: lapkahiba Schrötlingsfehler ph: peremhiba Randfehler uv: utánveret Nachpregung ü: ütésnyom Schlagspur vh: verési hiba Pregungsfehler ex: -ból, -ből aus ~ ti: tisztított geputzt kor: korrozió Korrosion fny: fülnyom Henkelspur j: jusztír nyom justiert A katalógusban szereplő kikiáltási árak euróban vannak megadva. Fizetés forintban is történhet a Magyar Nemzeti Bank aznapra érvényes árfolyamán. Az árverés napján a helyszínen a tételek csak forintban fizethetők. Alkalmazott licit lépcsők: 30 Euró-ig 1 Euró 100 Euró-ig 5 Euró 300 Euró-ig 10 Euró 1000 Euró-ig 30 Euró 1000 Euró felett 100 Euró

5 Árpád-ház MAGYAR PÉNZEK Kálmán denár ÉH.28. Ag g. (hajl.) kiv denár ÉH.29. Ag g. kiv denár ÉH.30. Ag g. kiv denár ÉH.32. Ag g. kiv denár ÉH.33. Ag g. (min.ph.) kiv denár ÉH.34. Ag g. kiv denár ÉH.34.A. Ag g. kiv II.István denár ÉH.37. Ag g. kiv denár ÉH.38. Ag g. kiv denár ÉH.41. Ag g. kiv denár ÉH.42. Ag g. kiv II.Béla denár ÉH.43. Ag g. kiv denár ÉH.48. Ag g. kiv denár ÉH.51. Ag g. nsz denár ÉH.52. Ag g. kiv denár ÉH.53. Ag g. kiv II.Géza denár ÉH.54. Ag g. kiv denár ÉH. 59. Ag g. kiv denár ÉH.60. Ag g. kiv denár ÉH.65. Ag g. kiv denár ÉH.68. Ag g. kiv denár ÉH.69. Ag g. kiv denár ÉH.70. Ag g. kiv denár ÉH.71. Ag g. (ph.) kiv denár ÉH.72. Ag g. (ph.) kiv denár ÉH.74. Ag g. (ph.) kiv III.István denár ÉH.79. Ag g. kiv denár ÉH.81. Ag g. (min.hajl.) kiv 40 5

6 denár ÉH.-H.118. Ag g. (ph,hajl.) R! kiv denár ÉH.84. Ag g. nsz denár ÉH.85.vált. Ag g. nsz III.Béla denár ÉH.94. Ag g. (min.lyuk.) R! kiv denár ÉH.101. Ag g. nsz II.András obulus ÉH.158. Ag g. R! nsz obulus ÉH.161. Ag g. nsz obulus ÉH.163. Ag g. nsz obulus ÉH.191. Ag g. R! nsz IV.Béla obulus ÉH.226. Ag g. nsz obulus ÉH.232. Ag g. nsz obulus ÉH.236. Ag g. nsz obulus ÉH.242. Ag g. kiv obulus ÉH.247. Ag g. nsz denár ÉH.249. Ag.0.23 g. R! kiv denár ÉH.256.B. Ag g. nsz obulus ÉH.256.C. Ag g. nsz V.István obulus ÉH.258. Ag g. R! nsz denár ÉH.268. Ag g. nsz obulus ÉH.269. Ag g. nsz IV.László denár ÉH.300. Ag g. nsz obulus ÉH.301. Ag g. nsz III.András denár ÉH.334. Ag g. RR! nsz denár ÉH.341. Ag g. RR! nsz Vencel denár ÉH.-H.434/a. Ag g. nsz Buda város denár ÉH.VII/4. H.503. Ag g. R! nsz denár ÉH.VII/9. H.508. Ag g. R! nsz III.András obulus (Halacskás) ÉH.-. Ag. 0.2 g. RR! -nsz 150 Vegyes-ház 57. Károly Róbert garas ÉH.355/g. Ag. 3.1 g. -kiv denár ÉH.372. Ag. 0.3 g. kiv 40 6

7 denár ÉH.375. Ag. 0.6 g. kiv I.Lajos garas ÉH.412/j. Ag. 2.9 g. nsz obulus ÉH.438. Ag. 0.4 g. -kiv I.Mátyás obulus ÉH.576/d. Ag. 1.0 g. kiv II.Ulászló guldiner ÉH.630. Ag g. (jav.) -kiv 400 Habsburg-ház I. 64. I.Ferdinánd denár ÉH.744/d. Ag. 0.9 g. kiv obulus 1543 KB. ÉH.754. Ag. 0.3 g. -nsz Rudolf tallér jn,én.(1579) H (k.) -nsz /2 tallér 1590 KB. ÉH.800/a. Ag g. kiv /2 tallér 1602 KB. ÉH.800/a. Ag g. (ph.) nsz /4 tallér 1583 KB. ÉH.802. Ag. 6.9 g. -nsz /4 tallér 1596 KB. ÉH.802. Ag. 7.0 g. nsz 180 7

8 obulus 1577 KB. ÉH.816. Ag. 0.3 g. -kiv II.Mátyás tallér 1615 KB. ÉH.844. Ag g. (ü.) +nsz tallér én. Dav próbaveret. Ag g. (lv.) nsz /2 tallér 1611 KB. ÉH.849. Ag g. (jav.) +nsz /2 tallér 1616 KB. ÉH.850. Ag g. nsz /2 tallér 1620 KB. ÉH.852. Ag g. nsz/nsz II.Ferdinánd tallér 1635 KB. ÉH.898/a. Ag g. (ph.) -kiv tallér 1630 NB. ÉH.899. Ag g. nsz/nsz tallér 1633 NB. ÉH.901. Ag g. nsz 900 8

9 /2 tallér 1635 KB. ÉH.904. Ag g. nsz III.Ferdinánd tallér 1652 KB. ÉH.939/a. Ag g. kiv tallér 1657 KB. ÉH.939/a. Ag g. kiv /2 tallér 1655 KB. ÉH.947/a. Ag g. nsz /2 tallér 1658 KB. ÉH.947/a. Ag g. +nsz /4 tallér 1656 KB. ÉH.949/a. Ag. 7.1 g. nsz I.Lipót tallér 1661 KB. ÉH.1016/a. Ag g. +nsz tallér 1661 NB. ÉH Ag g. (lv.) R! -nsz 750 9

10 tallér 1688 KB. ÉH Ag g. R! nsz tallér 1695 KB. ÉH.1022/a. Ag g. kiv /2 tallér 1698 KB. ÉH Ag g. kiv /2 tallér 1703 KB. ÉH.1045/a. Ag g. -kiv /4 tallér 1698 KB. ÉH Ag. 7.1 g. nsz/nsz /4 tallér 1704 KB. ÉH.1052/a.vált! 3x. Ag. 6.8 g. R! -nsz VI krajcár 1671 KB. ÉH Ag. 3.2 g. -kiv VI krajcár 1674 KB. ÉH Ag. 3.4 g. kiv VI krajcár Bástya-CG. ÉH.1074/a. Ag. 3.6 g. (vh.) kiv VI krajcár 1681 NB. ÉH Ag. 3.1 g. (rep.) +nsz 30 10

11 krajcár 1681 KB. ÉH Ag. 1.6 g. nsz krajcár 1695 NB. ÉH.1090/b. Ag. 1.3 g. (k.) -nsz poltura 1699 jn. ÉH.1093/a. Ag. 1.1 g. +nsz Habsburg-ház II III.Károly tallér 1740 KB. ÉH Ag g. kiv /2 tallér 1718 KB. ÉH.1187/a. Ag g. -kiv /2 tallér 1738 KB. ÉH Ag g. kiv /4 tallér 1716 NB. ÉH.1193/a. változat! Ag. 7.2 g. nsz /4 tallér 1727 NB. ÉH.1193/a. Ag. 7.0 g. kiv /4 tallér 1731 NB. ÉH Ag. 7.1 g. (vh.) nsz /4 tallér 1732 NB. ÉH Ag. 7.1 g. (k.) +nsz /4 tallér 1740 NB. ÉH Ag. 6.9 g. nsz 80 11

12 krajcár 1739 KB. ÉH Ag. 7.2 g. +nsz Mária Terézia tallér 1745 KB. ÉH Ag g. -kiv tallér 1760 KB. ÉH Ag g. nsz tallér 1762 KB. ÉH Ag g. -kiv tallér 1763 KB. ÉH Ag g. (k.) nsz tallér 1764 KB. ÉH Ag g. (k.) nsz tallér 1765 KB. ÉH Ag g. (ü.) -kiv tallér 1771 K/EVM-D. ÉH.1228/b. Ag g. nsz /2 tallér 1742 KB. ÉH Ag g. -kiv /2 tallér 1745 KB. ÉH Ag g. (fny) -kiv

13 /2 tallér 1753 KB. ÉH Ag g. -nsz /2 tallér 1757 KB. ÉH Ag g. kiv /2 tallér 1758 KB. ÉH Ag g. nsz /2 tallér 1770 K/EVM-D. ÉH.1235/a. Ag g. -kiv /2 tallér 1776 K/SK-PD. ÉH.1235/b. Ag g. nsz /2 tallér 1780 B/SK-PD. ÉH.1235/c. Ag g. -kiv XV krajcár 1743 KB. ÉH Ag. 6.1 g. nsz XV krajcár 1745 KB. ÉH Ag. 6.3 g. (ph.) nsz krajcár 1768 B/EVM-D. ÉH Ag. 1.5 g. Unicum. sz/nsz II.József 1/2 tallér 1786 A. ÉH.1324/a. Ag g. (ph.) -kiv /2 tallér 1789 A. ÉH.1324/a. Ag g. (juszt.) kiv Ferenc tallér 1822 B. ÉH.1364/a. Ag g. (ü.) nsz 60 13

14 tallér 1823 G. ÉH.1364/c. Ag g. (k.) kiv tallér 1824 B. ÉH.1364/a. Ag g. -kiv tallér 1824 G. ÉH.1364/c. Ag g. (ph.) nsz/kiv krajcár 1812 B. ÉH.1403/a. Cu. kiv krajcár 1812 S. ÉH.1403/e. Cu. kiv Szabadságharc krajcár 1849 NB. ÉH Cu. (ah.) kiv krajcár 1848 jn. ÉH.1432/a. Cu. kiv krajcár 1849 NB. ÉH.1432/b. Cu. (ph.) kiv 30 I.Ferenc József forint 1858 B. ÉH.1460/a. Ag g. nsz forint 1859 B. ÉH.1460/a. Ag g. nsz 13 14

15 forint 1869 KB. ÉH.1463/a. Ag g. kiv forint 1869 KB. ÉH.1463/a. Ag g. (k.) -kiv forint 1872 KB. ÉH.1464/a. Ag g. (ph.) -kiv forint 1877 KB. ÉH.1464/a. Ag g. (ph.) -kiv forint 1880 KB. ÉH.1464/a. Ag g. (k.) nsz forint 1881 KB. ÉH.1464/a. Ag g. nsz forint 1883 KB. ÉH.1464/a. Ag g. (folt) kiv forint 1888 KB. ÉH Ag g. (kor.ny.) kiv forint 1889 KB. ÉH Ag g. (k.) -kiv /4 forint 1859 B. ÉH.1469/a. Ag. 5.3 g. nsz /4 forint 1860 B. ÉH.1469/a. Ag. 5.3 g. nsz krajcár 1869 KB. ÉH.1471/a. Ag. 2.6 g. (ph.) nsz krajcár 1870 Gy.F. ÉH.1472/b. Ag. 2.7 g. nsz krajcár 1869 KB MKVP. ÉH.1476/a. Ag. 1.6 g. nsz krajcár 1888 KB. ÉH.1477/a. Ag. 1.7 g. -kiv krajcár 1892 KB. ÉH Cu. kiv /10 krajcár 1882 KB. ÉH Cu. kiv 10 15

16 korona 1914 KB. ÉH Ag g. -kiv fillér 1892 KB. ÉH Cu. (ph.) -kiv 18 Magyar (Nép)Köztársaság forint 2003 Bp. PP. LN.320. Ag g. ext forint 1999 Bp. PP. LN Ag g. ext forint 2000 Bp. Bu. LN.301. Ag g. ext forint 1980 Bp. PP. LN Ag g. ext forint 1961 Bp. P. LN Au g. ext forint 1968 Bp. LN.8-3. Alp. 7.4 g. -ext forint 1947 Bp. LN.7-1. Al. 2.8 g. -ext fillér 1950 Bp. LN.3-1/ac. Al. 3.0 g. -ext 22 Egyéb veretek (fantázia,próba,szükség,után) 168. rézpénz P-H. III.Ferdinánd (Széchenyi XXXII/25) (ph.) R! nsz rézpénz 1698 S. I.Lipót. Selmecbánya. Gohl.19. nsz 50 16

17 rézpénz 1702 S. I.Lipót. Selmecbánya. Gohl.78. nsz rézpénz 2 krajcár Pesti Invalidusház. III.Károly. CNA.152 a-9. nsz pengő csegely 1929 Bp. H PP.UP. Ag g. -ext Millenniumi tallércsegely 1896 KB. PP.UP. AKE Ag g. -ext forint 1974 Bp.(MNB) tervezet,jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1974 Bp.(MNB) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1974 Bp.(MNB) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext

18 forint 1975 Bp.(MTA) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1984 Bp.(Los Angeles) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1984 Bp.(Los Angeles) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1985 Bp.(Kult.Forum) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1985 Bp.(Vadmacska) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1985 Bp.(Teknős) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1985 Bp.(Vidra) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Mexico I.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Mexico II.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext

19 forint 1986 Bp.(Mexico I.) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Mexico II.) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Calgary) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Calgary) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1988 Bp.(Vadvédelem) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1988 Bp.(Vadvédelem) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1989 Bp.(Barcelona) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1988 Bp.(LVB 90) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1989 Bp.(LVB 90/I.) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1988 Bp.(LVB 90.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext

20 forint 1989 Bp.(LVB 90/I.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1993 Bp.(Expó 96.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext Lot. 329 darab 20 fillér-20 ezer forint; BU., PP. próbaveret, lásd 5. Rauch-Nudelman Aukció 1088-as tételét; kivéve 156, 157, 158, 159. tételek ext Erdély 199. Báthori Zsigmond tallér 1595 jn. Resch.198. (díszesebb) Ag g. (k.) nsz Bethlen Gábor tallér 1621 KB. Resch.81. Ag g. -kiv Bethlen Gábor ötdénáros garas 1625 CC. Resch.298. Ag. 2.2 g. nsz 12 KÜLFÖLDI PÉNZEK Ausztria 202. M.von Khuneberg guldiner Salzburg. Dav Ag g. (ph.)-kiv J.J. Khuen von Belasi taler én. Salzburg. Dav-, HZ.617. Ag g. R! kiv I.Lipót taler Hall. Dav Ag g. (k,kor.) kiv

21 VI kreuzer 1680 MM. Her Ag. 3.2 g. nsz kreuzer Hall. Her Ag. 1.7 g. kiv Ferenc koronataler 1788 B. Her.208. Ag. 7.4 g. nsz+ 30 I.Ferenc József dukát 1892 jn. Her.161. Au. 3.5 g. -kiv gulden (taler) 1854 A. Her.822. Ag g. (ph,tiszt.) -kiv gulden 1869 A. Her.497. Ag g. -kiv gulden 1876 jn. Her.505. Ag g. kiv gulden 1879 jn. Her.508. Ag g. (k.) -kiv gulden 1885 jn. Her.514. Ag g. -kiv/kiv gulden 1888 jn. Her.517. Ag g. kiv/kiv

22 gulden 1874 jn. Her.574. Ag g. (tiszt.) nsz 15 Vegyes Külföld Osztrák 2 schilling Her.36. Ag. 7.7 g. (k.) -kiv Brazil 2000 reis Ag g. nsz Finn 500 markaa Olympia. Ag g. kiv Japán 1000 yen Olympia. Ag g. kiv Jugoszláv 1000 dinár Tito. Ag g. kiv Litván 5 lati Ag g. -kiv Olasz Antonio Venier Zeccino (1390) Au g. nsz Lengyel 223. IV.Ladislaus taler Dav Ag g. (fny.) +nsz/nsz zloty PP. Ag g. +kiv 15 Német 225. Heinrich Julius taler Dav Brunsw-Wolf. Ag g. (ph.) kiv

23 Wilhelm-Auguszta Koronázási taler Porosz. Ag g. (ph,k.) -kiv Szász garas XVI.sz.eleje. (Schneeberg) Ag. 2.5 g. nsz Szász garas XVI.sz.eleje. (Schneeberg) Ag. 2.5 g. +nsz Károly Albert 3 kreuzer Bajor. Ag. 1.3 g. +nsz márka (Ger.Muzeum) fantázia veret. ez.br. +nsz márka 2000 D. PP. Ag g. ext 30 Orosz 232. Michail Fedor Romanov cseppkopekek. Ag. 6 db nsz II.Katalin 10 kopek 1772 KM. Szibéria. Cu. (ü,k.) nsz kopek késöbbi veret! Cu. kiv kopek 1770 KM. Szibéria. Cu. nsz kopek 1771 KM. Szibéria. Cu. nsz 35 23

24 ex kopejka 1773 KM. Szibéria. Cu. nsz kopejka 1777 KM. Szibéria. Cu. nsz RSzFSzR. 50 kopek 1921,22. Ag. 2 db -kiv 10 ex SzSzSzR. poltina 1924,25. Ag. 2 db -kiv 10 Svájc frank Lövésztaler Lugano. Ag g. kiv frank Lövésztaler Bern. Ag g. kiv frank Lövészmedal Fribourg. Ag g. kiv

25 KITÜNTETÉSEK Osztrák,Magyar Monarchia Vaskoronarend III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal. zom.ar.br. kiv I.Ferenc József Rend Lovagkereszt. (Rothe) jelzett Ag. (patina) kiv Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal. zom.ar.br. kiv Katonai Tiszti Szolgálati Jel I.oszt. (gyűjtői másolat). zom.ar.br. -ext Katonai Szolgálati Jel II.oszt. zom.ez.br. kiv Katonai Tiszti Szolgálati Jel III.oszt. ar.ez.br. kiv Ezüst Vitézségi Érem I.oszt. jelz.ag. -kiv Ezüst Érdemkereszt. (Mayers korai) jelz.ag. kiv 65 25

26 Vas Érdemkereszt. hfém. (kor.) nsz Mozgósítási Kereszt pat.br. -kiv Ezüst Katonai Érdemérem,kardokkal. ez.br. (k.) -kiv Bronz Katonai Érdemérem+eredeti tok. ar.br. +kiv Bronz Katonai Érdemérem. ar.br. (folt) -kiv Vöröskereszt II.oszt. Díszjelvény. zom.ez.br. (zh.) kiv Vöröskereszt II.oszt. Díszjelvény hadidíszítménnyel. zom.jelz.ag. (zh.)kiv MOTSz. XXX.éves Szolgálati Érem. zom.ag. (zh.) kiv

27 MOTSz. XXV.éves Szolgálati Érem. (változat) zom.br. kiv MOTSz.V.éves Szolgálati Érem. Br. (folt) nsz IV.Károly Bronz Katonai Érdemérem,kardokkal+eredeti tok. ar.br. kiv IV.Károly Bronz Vitézségi Érem. Br. -kiv Magyar Királyság 264. Magyar Érdemrend Tiszti kereszt,vésett+eredeti tok. zom.ar.br. kiv III.osztályú Tiszti Szolgálati Jel ar.br. kiv III.osztályú Tisztviselői Szolgálati Jel. ar.br. kiv I.osztályú Legénységi Szolgálati Jel. Br. -kiv 45 27

28 II.osztályú Legénységi Szolgálati Jel. ez.br. nsz III.osztályú Legénységi Szolgálati Jel. ez.ar.br. kiv Magyar Koronás Bronzérem hadiszalagon. ar.br. (kor.) -kiv Nemzetvédelmi Kereszt ez.pat.br. kiv Magyar Köztársaság 272. Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata zom.ag. kiv Kossuth Hídért Emlékérem (Ferenczi B.) Br. 41 mm. kiv A Köztársasági Elnök Elismerésének Bronz fokozata+jav.tok. kiv

29 Magyar Népköztársaság( jelvény is)köztársaság 275. M.Népköztársasági Érdemrend II.fokozata+szsáv miniatűrrel+kis díszítmény, mini nélkül+tok. (zh.) kiv M.Népköztársasági Érdemrend IV.fokozata+szsáv,kis díszítmény miniatűrrel +tok. kiv M.Népköztársasági Érdemrend V.fokozata+szsáv miniatűrrel+tok. kiv ex M.Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozat+szsáv miniatűrrel+tok sérült. kiv Tűzrendészeti Érem ezüst fokozat 1951+tok -kiv Közbiztonsági Érem arany és bronz fokozat (rendőrség)+tok. 2 db kiv Az Anyasági Érdemérem IV.fokozata igazovány+tok. Br. -kiv 30 29

30 Az Anyasági Érdemérem III.fokozata igazolvány+tok. ez.br. kiv Sztálin Vasmű ezüst fokozat tok kiv Sztálin Vasmű bronz fokozat tok. kiv Munka Érdemérem szsáv+tok. +kiv Munka Érdemérem tok. kiv Diósgyőri Vasmű tok. kiv Szocialista Munkáért Érdemérem szsáv+tok,igazolvány. kiv Szolgálati Érdemérem kiv Komló Építéséért (DISz) Emlékérem+tok. kiv 15 30

31 Magyar Partizánok Bajtársi Szövetsége+tok. R! kiv Népi Bajnok,Munkára Kész!+tok. kiv Éltanuló Kitüntető Jelvény+tok. kiv Légvédelmi Tüzér,Kiváló Felderítő+tok. nsz Légvédelmi Tüzér Kiváló Műszerész+tok. +nsz Híradós Kiváló Anyagkezelő+tok. +nsz Kiváló Hadtápmunkáért+tok. (kopott) +nsz Katonai és Polgári Kiképzésben Kiváló+tok. +kiv 15 31

32 Kiváló Karhatalmi Szolgálatért. (sérült) R! nsz Határőr Kitüntető Jelvény+tok. kiv Kiváló Orvos Kitüntető jelvény+tok. +kiv Vörös Zászló Érdemrend zom.ar.br. kiv Munka Vörös Zászló Érdemrend zom.ar.br. (zh.) kiv Vörös Csillag Érdemrend zom.ar.br. kiv MNK.Gyémántokkal ékesített zászlórendje+tok. zom.ar.tombak. kiv MNK.Rubinokkal ékesített zászlórendje+tok. zom.ar.tombak. kiv

33 ex Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata zom.ar.br. (kor.) kiv Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozata zom.ar.br. (k.) kiv Munkás Paraszt Hatalomért 1957+tok. -kiv A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata+szsáv+igazolvány+ oklevél+tok és ezüst és bronz fokozat. 7 db kiv 15 ex ex 314 ex Szocialista Kultúráért+tok.(2db),Kiváló Munkáért oklevél, igazolvány.(4db) 6 db kiv Felszabadulási Jubileumi Emlékérem+szsáv,miniatűr,oklevél,igazolvány.kiv Jó Békemozgalmi Munkáért Kitüntető Arany Jelvény+oklevél,tok. kiv Tűzbiztonsági érem arany, Aranykoszorús Önkéntes+tok. 2 db kiv Tűzbiztonsági érem ezüst,bronz fokozata+tok. 2 db kiv 10 33

34 316 ex 317 ex 318 ex Kiváló Szolgálatért Érdemrend szsáv miniatűr,tok. kiv Szolgálati Érdemérem év. 5 db kiv Szolgálati Érdemérem repült óra. 4 db kiv Honvédelmi Érdemérem év. 5 db kiv 10 ex 320 ex ex Tanácsköztársasági Emlékérem ,69.+miniatűr,tok. 2 db kiv Munka Érdemrend arany,bronz+miniatűr+tok. 2 db kiv Fegyverbarátságért Érdemérem ezüst fokozat+tok+3db miniatűr. +kiv Egészségügy Kiváló Dolgozója,Kiváló Gyógyszerész+tok. 2 db kiv 10 34

35 ex 324 ex 325 ex 326 ex 327 ex Kiváló Sportoló 2db+miniatűr,tok. kiv Kiváló Pedagógus,Tanár+tok. 2 db kiv Kiváló Feltaláló,Újító +miniatűr,tok. 2 db kiv Kiváló Tanító,Gyémánt Diplomás Pedagógus. 2 db kiv Kiváló Óvónő,Népművelő miniatűr. 2 db kiv ex A Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója +tok. kiv Tanácsköztársasági Emlékérem 1969.(hozzátartozóknak)+tok. kiv Honvédelmi Emlékérem 10.év.tokban,fül,szalag nélkül. kiv Kiskörei Vízlépcső Emlékérem szsáv,tok. kiv Kiváló Karhatalmi Szolgálatért+tok. kiv Híradós Jelvény 1,2,3 osztályú Távírász. 3 db kiv 15 35

36 ex ex Különféle Tűzoltó Jelvény. 4 db kiv Élen a Tanulásban,Sportban jelvények+tok. 2 db kiv Határőr Járőrparancsnoki jelvény+tok. kiv Határőr Tiszthelyettesi Iskola jelvénye+tok kiv Díszszemle Jelvények 1954,55. 2 db kiv Díszszemle Jelvények 1960,62,63,70. 4 db kiv 10 ex Úttörő jelvények klféle. 6 db kiv Barátság Érdemérem. (KISz-KB) külföldieknek+miniatűr,tok. kiv Köztársasági Őrezred 30.éves Szolg.Jel+szsáv,miniatűr,tok. kiv A Honvédelemért Kitüntetés III.oszt.+tok. kiv Szolgálati Jel.(érdem után) III.oszt.+tok. kiv

37 Rendőrségi Szolgálati Jel 10.éves+szsáv,miniatűr,tok. +kiv EU Szolgálati Érdemérem+tok. +kiv Szocialista Magyarországért Érdemrend+szsáv,miniatűr,tok. +kiv Április Negyedike Érdemrend+szsáv,miniatűr. kiv Külföld 350. Német I.Vh.Vaskereszt II.oszt festett. Fe-Ag. (kopott) +nsz Német II.Vh.Vaskereszt II.oszt festett. Fe-Ag. kiv Német Téli hadjárat keleten pat.hfém. kiv 25 37

38 Olasz Koronarend Nagykereszt Csillaga (Cravanzola) zom.ag,au. (zh.) kiv Olasz Koronarend Középkereszt korai+eredeti tok. ar.ag,au. -ext Olasz Koronarend Tisztikereszt. zom.ar.ag,au. -kiv ex Olasz Koronarend Lovagkereszt korai+eredeti tok. ar.ag,au. -ext Osztrák Tűzoltószövetség Érdemkeresztje állományon kivüliek részérezom.br. (zh.) kiv Magyar Ezredes USA. Antiterrorista Kiképzési Oklevele,1500.éves. Kiev.kitüntetése igazolvánnyal,moszkvai Olympia állandó belépője. 3 db kiv Magyar Katonatiszt Nagy Honvédő Háború Győzelme 50.éves Emlékérmeigazolvánnyal,meghívóval. ar.br. kiv Magyar Katonatiszt Nagy Honvédő Háború Győzelme 40.éves Emlékérmeigazolvánnyal. kiv 15 38

39 Miniatűrök 361. Láncon (I.Ferenc J. 3db, IV.Károly 2db, Háborús emlékérem. 3db) 8 db nsz/kiv Magyar Szabadság Érdemrend szalagsáv,miniatűrje bronz fokozat kiv Magyar Népköztársaság Érdemrendjének szsáv,miniatűrrel kiv Munka Vörös Zászló Érdemrendjének 1957.szalagsávja miniatűrrel. kiv MNK.Zászlórendjének II.fokozata szalagsávja miniatűrrel. kiv Vörös Csillag Érdemrend szalagsáv miniatűrrel kiv Lot Kiváló Szolg.1954, Szolg.érdemrend 1957, Felszab.Jub.emlékérem, Fegyverbarátság arany szsáv miniatűrrel. 4 db kiv Nemzetbizt.40.év,1956-os kétféle szalagsáv miniatűrrel. 3 db kiv 10 JELVÉNYEK Monarchia-I.Világháború 369. Cs.és Kir. Lovas teljesítmény jelvény Br. kiv Cs.és Kir. 2.Hadsereg a Kárpátokban jelz.ag. kiv Cs.és Kir. 2.Hadsereg a Kárpátokban Br. kiv Cs.és Kir. 4.Hadsereg Hadjárata Br. kiv 10 39

40 Cs.és Kir. XII.Hadtest Hadjárata. fehérfém. (tű jav.) -kiv Cs.és Kir. V.Tábori Szállításvezetőség. ez.br. kiv M.Kir. 4.Honvéd Tábori Ágyús Ezred tűzzom. jelv. ar.br. (zh.) +kiv M.Kir. 9.Honvéd Gyalogezred zászlójelvénye (Arkanzas) zom.ar.br. -kiv Cs.és Kir. 10.Rohamfélezred (Morzsányi) Cu.Ni. kiv M.Kir. 37.Honvéd Gyaloghadosztály. hfém. (tű sérült) kiv M.Kir. 76.Honvéd Ezred (Mária Anna) miniatűrje hfém. (kor.) nsz Cs.és Kir. 6.Dragonos ezred ez.br. kiv Cs.és Kir. 32.Gyalogezred (Mária Terézia) hfém. (tű hiány) nsz Cs.és Kir. 38.Gyalogezred Rohamcsapat. Br. (tű jav.) nsz Cs.és Kir. 44.Kaposvári Gyalogezred. zom.br. -kiv ex Honvéd Távírász Szakjelvény Br. kiv Cs.és Kir. Szállító Csapatjelvény. ez.br. kiv Délnémet Hadsereg a Kárpátok Őre. ar.br. kiv I.F.J.-Friedrich herceg személyi jelv. (Marschall) Br. (folt) 2 db -kiv 15 40

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 17. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2009. május 18 21. Naponta: 11 16 óráig Árverés:

Részletesebben

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 20. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2010. november 22-25. Naponta: 11 16 óráig

Részletesebben

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 19. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2010. május 17-20. Naponta: 11 16 óráig Árverés:

Részletesebben

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 16. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2008. november 10 13. Naponta: 11 16 óráig

Részletesebben

Vásárlási feltételek az árveréseken

Vásárlási feltételek az árveréseken Vásárlási feltételek az árveréseken 1. A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház 1023 Budapest, Zsigmond tér 13. (továbbiakban: Ház) az árverési tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 121. 2013/2.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 121. 2013/2. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 121. 2013/2. 119. tétel Budapest, 2013. november 23. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1.

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 124. 2015/1.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 124. 2015/1. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 124. 2015/1. 272. tétel Budapest, 2015. április 25. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1. 2.

Részletesebben

Kisárverés 2012. február 18.

Kisárverés 2012. február 18. Kisárverés 2012. február 18. 1. megnevezés tartás db kikiált.ár 1.1 Magyar forg.-i sorok 1977 zacskóba, 1989, fill. Sor 1990, 91 T1 4 3600 1.2 FAO 20 fill., 5 Ft, 10 Ft, 100 Ft 1983 T1 4 500 1.3 Emlékpénzek:

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 115. 2010/2. 161. tétel m ee Budapest, 2010. november 13. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

Kisárverés 2010 szeptember 18. 1. tartás db kikiáltási ár 1.1 5 pengı 1930, 1938, 1939 1.2 5 pengı 1930, (3) 1938. T1-3 ph 4 5000

Kisárverés 2010 szeptember 18. 1. tartás db kikiáltási ár 1.1 5 pengı 1930, 1938, 1939 1.2 5 pengı 1930, (3) 1938. T1-3 ph 4 5000 Kisárverés 2010 szeptember 18. 1. tartás db kikiáltási ár 1.1 5 pengı 1930, 1938, 1939 T1-3 ph 3 5000 1.2 5 pengı 1930, (3) 1938 T1-3 ph 4 5000 1.3 2 pengı 1936, 1935 Pázmány-sor T1-2 ph 3 6000 1.4 2 pengı

Részletesebben

Kisárverés 2015. május 16. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1.

Kisárverés 2015. május 16. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. Kisárverés 2015. május 16. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. 1.1. Fantázia veretek Ag 20 g: Ferenc József, I. Kálmán 1-1 2 4 000 Ft 1.2. III. Károly, II. Lajos 1-1 2 4 000 Ft 1.3. I. András,

Részletesebben

Kisárverés 2011. május 21.

Kisárverés 2011. május 21. Kisárverés 2011. május 21. 1. tartás db kikáltási ár 1.1 Széchényi István 500 Ft PP Szt. László PP T1 2 7000 1.2 Kossuth L. 500 Ft BU+PP T1 2 7000 1.3 Károly R. 500 Ft PP, Kölcsey 500 Ft PP T1 2 7000 1.4

Részletesebben

2011. február 19. Kisárverés

2011. február 19. Kisárverés 2011. február 19. Kisárverés tartás darab kikáltási ár 1. 1.1 Magyar emlékpénzek: Szt. István 50+100 Ft T1 2 5000 1.2 MNB 50+100 Ft, KGST 100 Ft T1 3 4500 1.3 500 Nık Éve, Los Angeles, Sarajevo T1 3 7500

Részletesebben

Kisárverés 2014. március 22.

Kisárverés 2014. március 22. Kisárverés 2014. március 22. 1. tartás db kikált. ár 1.1. Spanyol másolatok 5 pezeta, 20 reál 2-2 5 2 000 Ft 1.2. Egyesületi br. Érmek: MÉE 10 éves, XIX. Vándorgyűlés 1-1 2 500 Ft 1.3. Erdélyi Fejedelmek

Részletesebben

Kisárverés 2010 február 20.

Kisárverés 2010 február 20. Kisárverés 2010 február 20. 1. Anyag 1.1 20 kr. 1838, 1841 B. T3-3 2 db 1200 1.2 20 kr. 1843, 1844 B. T3-3 2 db 1200 1.3 20 kr. 1845, 1846 B. T3-3 2 db 1200 1.4 Jelvények magyar-külföld T1-3 220 db 500

Részletesebben

Kisárverés Május 19. 1. tartás db kikált. ár

Kisárverés Május 19. 1. tartás db kikált. ár Kisárverés Május 19. 1. tartás db kikált. ár 1.1 Nemz. Rendır motoros Csillagtúra Br., Magy. Honvédség Br., Honv. Minisztérium Br. 1/1 3 1 200 1.2 Országház (2) Br., Védelem '96 - Keleti György Br., Protestáns

Részletesebben

Kisárverés 2011. április 16.

Kisárverés 2011. április 16. Kisárverés 2011. április 16. 1. tartás db kikáltási ár 1.1 visszavonva 1.2 2 korona 1912 KB T1-2 4 4600 1.3 visszavonva 1.4 2 kronen 1912, 1913 (2) T1-2 3 4600 1.5 1 forint 1876 KB, 1890 KB (Fiume címer)

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

Kisárverés 2012 március 10.

Kisárverés 2012 március 10. Kisárverés 2012 március 10. megnevezés tartás db kikált. ár 1. 1.1 F.J. 1kor T2/3 7 3500 1.2 F.J. 5kor 1908, 1Fl 1861A ph T2/3 2 6000 1.3 5P 1930, 2 Sch 1928, 5 Ft 1967 T3 3 4000 1.4 Bajor tall 1764 T3

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda)

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 22. 02:02:11 - HunSI Test Version 1.0 Sulyok SportSoftware 2015 Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Hosszú bozótos 1. Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék

Részletesebben

Mőtárgyjegyzék. Jótékonysági Aukció. Az MC Mediacompany Kft. Az Igazgyöngy Alapfokú Mővészeti Iskola és Alapítvány megsegítésére

Mőtárgyjegyzék. Jótékonysági Aukció. Az MC Mediacompany Kft. Az Igazgyöngy Alapfokú Mővészeti Iskola és Alapítvány megsegítésére Mőtárgyjegyzék Az MC Mediacompany Kft. Jótékonysági Aukció Az Igazgyöngy Alapfokú Mővészeti Iskola és Alapítvány megsegítésére Árverési szabályzat 1. Az árverést az Igazgyöngy Alapfokú Mővészeti Alapítvány

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

ÁRVERÉSI KIÍRÁS. 1./ RÁBA 6x6 rakoncás tehergépkocsi KCR-70 hidraulikus daruval. Rendszám: GOZ-475 Gyárt. év: 1999.

ÁRVERÉSI KIÍRÁS. 1./ RÁBA 6x6 rakoncás tehergépkocsi KCR-70 hidraulikus daruval. Rendszám: GOZ-475 Gyárt. év: 1999. ÁRVERÉSI KIÍRÁS A Szombathelyi Erdészeti Zrt. (9700 Szombathely, Saághy István u. 15.) árverés útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi eszközöket: 1./ RÁBA 6x6 rakoncás tehergépkocsi

Részletesebben

V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ

V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ SPORTTÖRTÉNET KÖNYVBEN KÉPEN NETEN ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 86 1. A képen szentesi sportlétesítmények részletei láthatók. Írjátok a képek alá a helyes megnevezést! 1 2. Az alábbi képeken

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 19/2007. (V. 30.) rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 19/2007. (V. 30.) rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 19/2007. (V. 30.) rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről egységes szerkezetben a módosításáról szóló 43/2008. (XII. 22.)

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Magyarország 2014/2015. évi csapatbajnokságának osztály- és csoportbeosztása

Magyarország 2014/2015. évi csapatbajnokságának osztály- és csoportbeosztása Magyarország 2014/2015. évi csapatbajnokságának osztály- és csoportbeosztása NŐK EXTRA LIGA 1. Postás SE I. 2. Budaörsi 2i SC 3. Szekszárd AC I. 4. Postás SE II. 5. UNIVER Sport Kft. 6. MTK-Dunakeszi KSE

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA. Belvárosi helyiségek

PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA. Belvárosi helyiségek PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA Belvárosi helyiségek A helyiségek határozatlan időre vagy határozott időre illetve kedvezményes bérleti

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 1.3.5.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZAT A MISKOLCI

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város jelképeiről és a jelképek használatáról (egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2009.(IX.25.), 16/2012.(V.31.)

Részletesebben

2011. évi CCII. törvény. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről. I. Fejezet

2011. évi CCII. törvény. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről. I. Fejezet 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és Az Országgyűlés Magyarország címerének és zászlajának használatát a nemzeti jelképek alkotmányjogi jelentőségéhez és a nemzet tudatában elfoglalt helyéhez

Részletesebben

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) Figyelem! Az összeállítás a 2011. augusztus 18-i aktuális

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011)

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011) 100 éves a Közgaz! (1911-2011) Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) 1. forduló Válaszd ki a helyes választ, majd vezesd fel a mellékelt

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A cs. és kir. 68. gyalogezred zászlóaljai külön zászlóaljzászlóval rendelkeztek. Az I. zászlóaljé 1837 M. festett sárga zászló volt, amelynek mindkét oldalán a császári

Részletesebben

leütési ár: 1.800 Ft leütési ár: 700 Ft leütési ár: 2.400 Ft leütési ár: 11.000 Ft leütési ár: 1.000 Ft

leütési ár: 1.800 Ft leütési ár: 700 Ft leütési ár: 2.400 Ft leütési ár: 11.000 Ft leütési ár: 1.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 37/1. Das Papstbuch (München, 1925) I.sz.67-1922

Részletesebben

19. Numizmatikai gyorsárverés

19. Numizmatikai gyorsárverés 19. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház tizenkilencedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. július 5-10.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND SOPRON KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2010. április 12-t l Menetrendi naptár a 2010. évre 2010 Január Február Március hétf 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 kedd 5 12 19 26 2 9 16

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy Tájékoztató az ellátás külföldön élı jogosultak részére történı folyósításának lehetıségeirıl A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 79. (2) bekezdése,

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Leltári szám: 2012.1.1. Tárgy megnevezése: Részvény Leírás: SKB Rt. részvénye 30 pengőről Kor: 1935. Méret, terjedelem: 2 lap Leltári szám: 2012.1.2. Tárgy

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Határozat száma Sorszám Szövetség Keret Sorszám Összeg 4/2014/2 1. Magyar Kajak-Kenu Szövetség 50 000 000 Ft 1. Atomerőmű Sportegyesület 1 000 000 Ft

Határozat száma Sorszám Szövetség Keret Sorszám Összeg 4/2014/2 1. Magyar Kajak-Kenu Szövetség 50 000 000 Ft 1. Atomerőmű Sportegyesület 1 000 000 Ft Határozat száma Sorszám Szövetség Keret Sorszám Összeg 4/2014/2 1. Magyar Kajak-Kenu Szövetség 50 000 000 Ft 1. Atomerőmű Sportegyesület 1 000 000 Ft 2. Angyalföldi Vízisport Egyesület 1 000 000 Ft 3.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..), mint a(z) NOVUS TRIBULUS Kft f.a

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

ÁRLISTA 2015 Érvényes: 2015. április 1.-től

ÁRLISTA 2015 Érvényes: 2015. április 1.-től KLASSZIKUS SERLEGEK SZAADI SPORT GRAVÍR KFT. 1148 udapest, Kerepesi út 40. Tel:06-1/422-1778 Fax:06-1/422-1779 Mobil: 06 30 9492-655 Internet: www.sportgravir.hu E-mail:sportgravir@t-online.hu Nyitva tartás:

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 22/6. Füsti Molnár Etelka (1927-1988)

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 10. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 3. rész

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 10. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 3. rész MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 3. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Nyíltvégű befektetési jegy

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Nyíltvégű befektetési jegy HIRDETMÉNY Az Erste Alapkezelő Zrt. mint Kibocsátó az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja minimum 200.000.000

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Epöl Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.törvény 1.. /6/ bekezdésének a./

Részletesebben

FRANCIA KARDCSAPAT EREDMÉNYEI 1982-1993

FRANCIA KARDCSAPAT EREDMÉNYEI 1982-1993 FRANCIA KARDCSAPAT EREDMÉNYEI 1982-1993 1 Philippe DELRIEU Olimpiai egyéni negyedik hely, Szöul 1988 Olimpiai ezüst érem, csapat, Los Angeles 1984 Világbajnoki negyedik hely csapatban, Barcelona 1985 Világbajnoki

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

1 oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1945 793-818 Felszabadulás (I) 5200 5200 819 Bajcsy-Zsilinszky 200 300 25000 820-862 Kisegítő I,

1 oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1945 793-818 Felszabadulás (I) 5200 5200 819 Bajcsy-Zsilinszky 200 300 25000 820-862 Kisegítő I, 1 oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1945 793-818 Felszabadulás (I) 5200 5200 819 Bajcsy-Zsilinszky 200 300 25000 820-862 Kisegítő I, II, III. 1960 2280 863-866 Béke (I) 500 800 864Tny Tévnyomat:

Részletesebben

Az érdem elismeréséül

Az érdem elismeréséül Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 257 274 Kaposvár, 2002 Az érdem elismeréséül GYURÁKOVICS NORBERT A dicsõség a keresõt kerüli, a kerülõt keresi (magyar közmondás) Bevezetõ A kitüntetésekrõl, az elismerés

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló A tegnap közzétett makroadatok mellett az összes vezető nemzetközi részvényindex pluszban zárta a kereskedési napot. Csütörtök délután a hazai fizetőeszköz

Részletesebben

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2015. január 2. péntek X X X X X X 2015. január 3. szombat 2015.

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

20. Numizmatikai gyorsárverés

20. Numizmatikai gyorsárverés 20. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház huszadik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. július 19-24. között.

Részletesebben

Különleges megoldások a magyar bélyegkibocsátásban

Különleges megoldások a magyar bélyegkibocsátásban Különleges megoldások a magyar bélyegkibocsátásban Csegezi Tamásné a Magyar Posta Zrt. Filatéliai igazgatója PSZE Szakmai Nap Pécs, 2010. március 19. Magyar bélyegkibocsátás Hagyományelvű: történelem,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

HU-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2013/S 005-005351. Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban

HU-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2013/S 005-005351. Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:5351-2013:text:hu:html HU-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2013/S 005-005351 Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban

Részletesebben

29. Numizmatikai gyorsárverés

29. Numizmatikai gyorsárverés 29. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház huszonkilencedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2014. április 18-23.

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

1.oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1990 Károli Biblia ajándék 30000 4039-4044 Foci VB 300 200 4500 4045 Foci VB blokk 550 550 3700

1.oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1990 Károli Biblia ajándék 30000 4039-4044 Foci VB 300 200 4500 4045 Foci VB blokk 550 550 3700 1.oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1990 Károli Biblia ajándék 30000 4039-4044 Foci VB 300 200 4500 4045 Foci VB blokk 550 550 3700 4046 Mikes Kelemen 50 10 1200 4047-4048 Ferenczy testvérek

Részletesebben

MEGHÍVÓ KÖRÖMKONGRESSZUS 2010. MÁRCIUS 7. GÓLYAVÁR 1088 BUDAPEST, MÚZUEM KRT. 6. (ELTE UDVARÁBAN) VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN EZZEL A KUPONFÜZETTEL!

MEGHÍVÓ KÖRÖMKONGRESSZUS 2010. MÁRCIUS 7. GÓLYAVÁR 1088 BUDAPEST, MÚZUEM KRT. 6. (ELTE UDVARÁBAN) VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN EZZEL A KUPONFÜZETTEL! MEGHÍVÓ KÖRÖMKONGRESSZUS 2010. MÁRCIUS 7. GÓLYAVÁR 1088 BUDAPEST, MÚZUEM KRT. 6. (ELTE UDVARÁBAN) VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN EZZEL A KUPONFÜZETTEL! BEMUTATKOZÁS A Körömkongresszus 1995 óta Európa egyik vonalasabb

Részletesebben

Tata Város Önkormányzatának. részletes ingatlanleltárral

Tata Város Önkormányzatának. részletes ingatlanleltárral 25. melléklet a./2014.(..) önkormányzati rendelethez Tata Város Önkormányzatának 2013. évi összevont vagyonmérlege részletes ingatlanleltárral ESZKÖZÖK 2013. 12. 31. Vagyoni értékű jogok Megnevezés Bruttó

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

31/2002. (XI. 30.) BM rendelet

31/2002. (XI. 30.) BM rendelet - 1-31/2002. (XI. 30.) BM rendelet a Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet módosításáról A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia 2011.05.30. 14:07:09 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAPOLCA 3 ÁLDÁS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 3

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége eséssel zárta a csütörtöki tőzsdei kereskedést a vegyes makrogazdasági és vállalati hírek megjelenése után. Csütörtökön

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke. Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke. Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA világszínvonalú és páratlanul gazdag koncertmesteri és

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL

KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Önkormányzat jelképei 1.. Az önkormányzat

Részletesebben