TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT"

Átírás

1 TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: november Naponta: óráig Árverés: december 1. kedd óra Tátra Galériában a fenti címen

2 TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra u. 4. (volt Sallai u.) a Margithíd pesti hídfőjénél. Telefon: Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig óráig Folyamatosan felvásárolunk készpénzért, régi fém- és papírpénzeket, emlékérmeket, plaketteket, kitüntetéseket, továbbá egyéb papírrégiségeket, részvényeket, értékpapírokat és okleveleket. Tevékenységi körünkbe tartozik még, gyűjtemények átvétele, aukciók megszervezése, szaktanácsadás, értékbecslés. Megközelítés a 2-es, 4-es, 6-os villamossal; a 6-os, 15-ös autóbusszal, ill. a MÉE klubtól a 76-os trolibusszal lehetséges.

3 ÁRVERÉSI FELTÉTELEK 1. Az árverést a Kft. az árvereztetők megbízásából szervezi, rendezi és vezeti. Az árverés úgy történik, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katagólusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók számozott táblával teszik meg ajánlatukat. 2. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgyak esetében az évi 9. sz. tvr-ben biztosított módon elővásárlási jogát a múzeum gyakorolja. 3. A Kft. mint kereskedelmi képviselő az árvereztető megbízó nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az adás-vételi szerződés az árvereztető (megbízó) és az árverező (vevő) között jön létre. 4. A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői (megbízási) díjat tartozik fizetni. A megbízási díj a leütési ár 15%-a, amely azáfá-t tartalmazza. 5. Az árverés során, ha az árverésvezető az ajánlattevőt egyértelműen azonosítani nem tudja, bármely okból a vevő személye pontosan nem állapítható meg, vagy ha az ajánlattételt az árverésvezető nem vette észre, az árverés folytatható. 6. A vevő a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és veszélyére nyomban gondoskodni köteles. Ennek elmulasztása esetén a Kft. nem felel a tárgy megsérüléséért, vagy bármely más módon bekövetkező értékcsökkenéséért. Az árverést követő 3. naptári naptól pedig 5% tárolási díjat számít fel. 7. A kifizetett, illetve megvett tárgyat visszavenni és újra árverésre bocsátani tilos. 8. Tilos mindenféle összebeszélés, társulás, vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy 3. személyt szerfelett magas vételár kínálására rávegyen és így megkárosítsa. Ugyancsak tiltva van mindenféle, az árverési eredményt befolyásoló összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás, vagy előny igérgetése. 9. Az árverést megelőző kiállításon minden árverésre kerülő tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság nélkül minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. Leütés után a Kft. semmiféle felszólamlást nem vesz figyelembe kivéve, ha a tárgy hamis és az árverési katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ez esetben a vevő a Ptk-ban meghatározott módon és időn belül felszólamlással élhet. 10. A kiállításon megtekinthető és az árverés idején vételre felkínált tárgyakat a kikiáltási áron alul a Kft. nem adja el. Az árverező által tett árajánlatért és a megfizetett árverési árért a Kft. semmiféle felelősséget nem vállal. 11. Ha a vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette a Kft. hivatalból árvereztet megbízásának megfelelően. Ez esetben a vételi megbízásban meghatározott összeg 40%-a előlegképpen az árverést megelőzően a Kft. javára megfizetendő, amiről a megbízó átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra 3. személy magasabb összegű vételi megbízást ad, vagy az árverésen bármely vevő magasabb ajánlatot tesz, a megbízó a megfizetett előleget az árverés után minden levonás nélkül jogosult visszakapni a megfizetéskor kapott elismervénye ellenében. Fleck és Társa Kft.

4 Az árverésre kerülő tárgyak állapotának minősítése Tartás fokozat Erhaltungs-angaben ext: extra stempelglanz kiv: kiváló vorzüglich nsz: nagyon szép sehr schön sz: szép schön +: megjelölt tartásnál jobb die angegebene Erhaltung wird überschritten -: megjelölt tartásnál gyengébb die angegebene Erhaltung wird nicht erreicht A tartásfokozaton kívüli hibák: ah: anyaghiba Materialsfehler k: karc Kratzer lh: lapkahiba Schrötlingsfehler ph: peremhiba Randfehler uv: utánveret Nachpregung ü: ütésnyom Schlagspur vh: verési hiba Pregungsfehler ex: -ból, -ből aus ~ ti: tisztított geputzt kor: korrozió Korrosion fny: fülnyom Henkelspur j: jusztír nyom justiert A katalógusban szereplő kikiáltási árak euróban vannak megadva. Fizetés forintban is történhet a Magyar Nemzeti Bank aznapra érvényes árfolyamán. Az árverés napján a helyszínen a tételek csak forintban fizethetők. Alkalmazott licit lépcsők: 30 Euró-ig 1 Euró 100 Euró-ig 5 Euró 300 Euró-ig 10 Euró 1000 Euró-ig 30 Euró 1000 Euró felett 100 Euró

5 Árpád-ház MAGYAR PÉNZEK Kálmán denár ÉH.28. Ag g. (hajl.) kiv denár ÉH.29. Ag g. kiv denár ÉH.30. Ag g. kiv denár ÉH.32. Ag g. kiv denár ÉH.33. Ag g. (min.ph.) kiv denár ÉH.34. Ag g. kiv denár ÉH.34.A. Ag g. kiv II.István denár ÉH.37. Ag g. kiv denár ÉH.38. Ag g. kiv denár ÉH.41. Ag g. kiv denár ÉH.42. Ag g. kiv II.Béla denár ÉH.43. Ag g. kiv denár ÉH.48. Ag g. kiv denár ÉH.51. Ag g. nsz denár ÉH.52. Ag g. kiv denár ÉH.53. Ag g. kiv II.Géza denár ÉH.54. Ag g. kiv denár ÉH. 59. Ag g. kiv denár ÉH.60. Ag g. kiv denár ÉH.65. Ag g. kiv denár ÉH.68. Ag g. kiv denár ÉH.69. Ag g. kiv denár ÉH.70. Ag g. kiv denár ÉH.71. Ag g. (ph.) kiv denár ÉH.72. Ag g. (ph.) kiv denár ÉH.74. Ag g. (ph.) kiv III.István denár ÉH.79. Ag g. kiv denár ÉH.81. Ag g. (min.hajl.) kiv 40 5

6 denár ÉH.-H.118. Ag g. (ph,hajl.) R! kiv denár ÉH.84. Ag g. nsz denár ÉH.85.vált. Ag g. nsz III.Béla denár ÉH.94. Ag g. (min.lyuk.) R! kiv denár ÉH.101. Ag g. nsz II.András obulus ÉH.158. Ag g. R! nsz obulus ÉH.161. Ag g. nsz obulus ÉH.163. Ag g. nsz obulus ÉH.191. Ag g. R! nsz IV.Béla obulus ÉH.226. Ag g. nsz obulus ÉH.232. Ag g. nsz obulus ÉH.236. Ag g. nsz obulus ÉH.242. Ag g. kiv obulus ÉH.247. Ag g. nsz denár ÉH.249. Ag.0.23 g. R! kiv denár ÉH.256.B. Ag g. nsz obulus ÉH.256.C. Ag g. nsz V.István obulus ÉH.258. Ag g. R! nsz denár ÉH.268. Ag g. nsz obulus ÉH.269. Ag g. nsz IV.László denár ÉH.300. Ag g. nsz obulus ÉH.301. Ag g. nsz III.András denár ÉH.334. Ag g. RR! nsz denár ÉH.341. Ag g. RR! nsz Vencel denár ÉH.-H.434/a. Ag g. nsz Buda város denár ÉH.VII/4. H.503. Ag g. R! nsz denár ÉH.VII/9. H.508. Ag g. R! nsz III.András obulus (Halacskás) ÉH.-. Ag. 0.2 g. RR! -nsz 150 Vegyes-ház 57. Károly Róbert garas ÉH.355/g. Ag. 3.1 g. -kiv denár ÉH.372. Ag. 0.3 g. kiv 40 6

7 denár ÉH.375. Ag. 0.6 g. kiv I.Lajos garas ÉH.412/j. Ag. 2.9 g. nsz obulus ÉH.438. Ag. 0.4 g. -kiv I.Mátyás obulus ÉH.576/d. Ag. 1.0 g. kiv II.Ulászló guldiner ÉH.630. Ag g. (jav.) -kiv 400 Habsburg-ház I. 64. I.Ferdinánd denár ÉH.744/d. Ag. 0.9 g. kiv obulus 1543 KB. ÉH.754. Ag. 0.3 g. -nsz Rudolf tallér jn,én.(1579) H (k.) -nsz /2 tallér 1590 KB. ÉH.800/a. Ag g. kiv /2 tallér 1602 KB. ÉH.800/a. Ag g. (ph.) nsz /4 tallér 1583 KB. ÉH.802. Ag. 6.9 g. -nsz /4 tallér 1596 KB. ÉH.802. Ag. 7.0 g. nsz 180 7

8 obulus 1577 KB. ÉH.816. Ag. 0.3 g. -kiv II.Mátyás tallér 1615 KB. ÉH.844. Ag g. (ü.) +nsz tallér én. Dav próbaveret. Ag g. (lv.) nsz /2 tallér 1611 KB. ÉH.849. Ag g. (jav.) +nsz /2 tallér 1616 KB. ÉH.850. Ag g. nsz /2 tallér 1620 KB. ÉH.852. Ag g. nsz/nsz II.Ferdinánd tallér 1635 KB. ÉH.898/a. Ag g. (ph.) -kiv tallér 1630 NB. ÉH.899. Ag g. nsz/nsz tallér 1633 NB. ÉH.901. Ag g. nsz 900 8

9 /2 tallér 1635 KB. ÉH.904. Ag g. nsz III.Ferdinánd tallér 1652 KB. ÉH.939/a. Ag g. kiv tallér 1657 KB. ÉH.939/a. Ag g. kiv /2 tallér 1655 KB. ÉH.947/a. Ag g. nsz /2 tallér 1658 KB. ÉH.947/a. Ag g. +nsz /4 tallér 1656 KB. ÉH.949/a. Ag. 7.1 g. nsz I.Lipót tallér 1661 KB. ÉH.1016/a. Ag g. +nsz tallér 1661 NB. ÉH Ag g. (lv.) R! -nsz 750 9

10 tallér 1688 KB. ÉH Ag g. R! nsz tallér 1695 KB. ÉH.1022/a. Ag g. kiv /2 tallér 1698 KB. ÉH Ag g. kiv /2 tallér 1703 KB. ÉH.1045/a. Ag g. -kiv /4 tallér 1698 KB. ÉH Ag. 7.1 g. nsz/nsz /4 tallér 1704 KB. ÉH.1052/a.vált! 3x. Ag. 6.8 g. R! -nsz VI krajcár 1671 KB. ÉH Ag. 3.2 g. -kiv VI krajcár 1674 KB. ÉH Ag. 3.4 g. kiv VI krajcár Bástya-CG. ÉH.1074/a. Ag. 3.6 g. (vh.) kiv VI krajcár 1681 NB. ÉH Ag. 3.1 g. (rep.) +nsz 30 10

11 krajcár 1681 KB. ÉH Ag. 1.6 g. nsz krajcár 1695 NB. ÉH.1090/b. Ag. 1.3 g. (k.) -nsz poltura 1699 jn. ÉH.1093/a. Ag. 1.1 g. +nsz Habsburg-ház II III.Károly tallér 1740 KB. ÉH Ag g. kiv /2 tallér 1718 KB. ÉH.1187/a. Ag g. -kiv /2 tallér 1738 KB. ÉH Ag g. kiv /4 tallér 1716 NB. ÉH.1193/a. változat! Ag. 7.2 g. nsz /4 tallér 1727 NB. ÉH.1193/a. Ag. 7.0 g. kiv /4 tallér 1731 NB. ÉH Ag. 7.1 g. (vh.) nsz /4 tallér 1732 NB. ÉH Ag. 7.1 g. (k.) +nsz /4 tallér 1740 NB. ÉH Ag. 6.9 g. nsz 80 11

12 krajcár 1739 KB. ÉH Ag. 7.2 g. +nsz Mária Terézia tallér 1745 KB. ÉH Ag g. -kiv tallér 1760 KB. ÉH Ag g. nsz tallér 1762 KB. ÉH Ag g. -kiv tallér 1763 KB. ÉH Ag g. (k.) nsz tallér 1764 KB. ÉH Ag g. (k.) nsz tallér 1765 KB. ÉH Ag g. (ü.) -kiv tallér 1771 K/EVM-D. ÉH.1228/b. Ag g. nsz /2 tallér 1742 KB. ÉH Ag g. -kiv /2 tallér 1745 KB. ÉH Ag g. (fny) -kiv

13 /2 tallér 1753 KB. ÉH Ag g. -nsz /2 tallér 1757 KB. ÉH Ag g. kiv /2 tallér 1758 KB. ÉH Ag g. nsz /2 tallér 1770 K/EVM-D. ÉH.1235/a. Ag g. -kiv /2 tallér 1776 K/SK-PD. ÉH.1235/b. Ag g. nsz /2 tallér 1780 B/SK-PD. ÉH.1235/c. Ag g. -kiv XV krajcár 1743 KB. ÉH Ag. 6.1 g. nsz XV krajcár 1745 KB. ÉH Ag. 6.3 g. (ph.) nsz krajcár 1768 B/EVM-D. ÉH Ag. 1.5 g. Unicum. sz/nsz II.József 1/2 tallér 1786 A. ÉH.1324/a. Ag g. (ph.) -kiv /2 tallér 1789 A. ÉH.1324/a. Ag g. (juszt.) kiv Ferenc tallér 1822 B. ÉH.1364/a. Ag g. (ü.) nsz 60 13

14 tallér 1823 G. ÉH.1364/c. Ag g. (k.) kiv tallér 1824 B. ÉH.1364/a. Ag g. -kiv tallér 1824 G. ÉH.1364/c. Ag g. (ph.) nsz/kiv krajcár 1812 B. ÉH.1403/a. Cu. kiv krajcár 1812 S. ÉH.1403/e. Cu. kiv Szabadságharc krajcár 1849 NB. ÉH Cu. (ah.) kiv krajcár 1848 jn. ÉH.1432/a. Cu. kiv krajcár 1849 NB. ÉH.1432/b. Cu. (ph.) kiv 30 I.Ferenc József forint 1858 B. ÉH.1460/a. Ag g. nsz forint 1859 B. ÉH.1460/a. Ag g. nsz 13 14

15 forint 1869 KB. ÉH.1463/a. Ag g. kiv forint 1869 KB. ÉH.1463/a. Ag g. (k.) -kiv forint 1872 KB. ÉH.1464/a. Ag g. (ph.) -kiv forint 1877 KB. ÉH.1464/a. Ag g. (ph.) -kiv forint 1880 KB. ÉH.1464/a. Ag g. (k.) nsz forint 1881 KB. ÉH.1464/a. Ag g. nsz forint 1883 KB. ÉH.1464/a. Ag g. (folt) kiv forint 1888 KB. ÉH Ag g. (kor.ny.) kiv forint 1889 KB. ÉH Ag g. (k.) -kiv /4 forint 1859 B. ÉH.1469/a. Ag. 5.3 g. nsz /4 forint 1860 B. ÉH.1469/a. Ag. 5.3 g. nsz krajcár 1869 KB. ÉH.1471/a. Ag. 2.6 g. (ph.) nsz krajcár 1870 Gy.F. ÉH.1472/b. Ag. 2.7 g. nsz krajcár 1869 KB MKVP. ÉH.1476/a. Ag. 1.6 g. nsz krajcár 1888 KB. ÉH.1477/a. Ag. 1.7 g. -kiv krajcár 1892 KB. ÉH Cu. kiv /10 krajcár 1882 KB. ÉH Cu. kiv 10 15

16 korona 1914 KB. ÉH Ag g. -kiv fillér 1892 KB. ÉH Cu. (ph.) -kiv 18 Magyar (Nép)Köztársaság forint 2003 Bp. PP. LN.320. Ag g. ext forint 1999 Bp. PP. LN Ag g. ext forint 2000 Bp. Bu. LN.301. Ag g. ext forint 1980 Bp. PP. LN Ag g. ext forint 1961 Bp. P. LN Au g. ext forint 1968 Bp. LN.8-3. Alp. 7.4 g. -ext forint 1947 Bp. LN.7-1. Al. 2.8 g. -ext fillér 1950 Bp. LN.3-1/ac. Al. 3.0 g. -ext 22 Egyéb veretek (fantázia,próba,szükség,után) 168. rézpénz P-H. III.Ferdinánd (Széchenyi XXXII/25) (ph.) R! nsz rézpénz 1698 S. I.Lipót. Selmecbánya. Gohl.19. nsz 50 16

17 rézpénz 1702 S. I.Lipót. Selmecbánya. Gohl.78. nsz rézpénz 2 krajcár Pesti Invalidusház. III.Károly. CNA.152 a-9. nsz pengő csegely 1929 Bp. H PP.UP. Ag g. -ext Millenniumi tallércsegely 1896 KB. PP.UP. AKE Ag g. -ext forint 1974 Bp.(MNB) tervezet,jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1974 Bp.(MNB) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1974 Bp.(MNB) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext

18 forint 1975 Bp.(MTA) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1984 Bp.(Los Angeles) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1984 Bp.(Los Angeles) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1985 Bp.(Kult.Forum) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1985 Bp.(Vadmacska) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1985 Bp.(Teknős) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1985 Bp.(Vidra) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Mexico I.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Mexico II.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext

19 forint 1986 Bp.(Mexico I.) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Mexico II.) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Calgary) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Calgary) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1988 Bp.(Vadvédelem) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1988 Bp.(Vadvédelem) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1989 Bp.(Barcelona) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1988 Bp.(LVB 90) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1989 Bp.(LVB 90/I.) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1988 Bp.(LVB 90.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext

20 forint 1989 Bp.(LVB 90/I.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1993 Bp.(Expó 96.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext Lot. 329 darab 20 fillér-20 ezer forint; BU., PP. próbaveret, lásd 5. Rauch-Nudelman Aukció 1088-as tételét; kivéve 156, 157, 158, 159. tételek ext Erdély 199. Báthori Zsigmond tallér 1595 jn. Resch.198. (díszesebb) Ag g. (k.) nsz Bethlen Gábor tallér 1621 KB. Resch.81. Ag g. -kiv Bethlen Gábor ötdénáros garas 1625 CC. Resch.298. Ag. 2.2 g. nsz 12 KÜLFÖLDI PÉNZEK Ausztria 202. M.von Khuneberg guldiner Salzburg. Dav Ag g. (ph.)-kiv J.J. Khuen von Belasi taler én. Salzburg. Dav-, HZ.617. Ag g. R! kiv I.Lipót taler Hall. Dav Ag g. (k,kor.) kiv

21 VI kreuzer 1680 MM. Her Ag. 3.2 g. nsz kreuzer Hall. Her Ag. 1.7 g. kiv Ferenc koronataler 1788 B. Her.208. Ag. 7.4 g. nsz+ 30 I.Ferenc József dukát 1892 jn. Her.161. Au. 3.5 g. -kiv gulden (taler) 1854 A. Her.822. Ag g. (ph,tiszt.) -kiv gulden 1869 A. Her.497. Ag g. -kiv gulden 1876 jn. Her.505. Ag g. kiv gulden 1879 jn. Her.508. Ag g. (k.) -kiv gulden 1885 jn. Her.514. Ag g. -kiv/kiv gulden 1888 jn. Her.517. Ag g. kiv/kiv

22 gulden 1874 jn. Her.574. Ag g. (tiszt.) nsz 15 Vegyes Külföld Osztrák 2 schilling Her.36. Ag. 7.7 g. (k.) -kiv Brazil 2000 reis Ag g. nsz Finn 500 markaa Olympia. Ag g. kiv Japán 1000 yen Olympia. Ag g. kiv Jugoszláv 1000 dinár Tito. Ag g. kiv Litván 5 lati Ag g. -kiv Olasz Antonio Venier Zeccino (1390) Au g. nsz Lengyel 223. IV.Ladislaus taler Dav Ag g. (fny.) +nsz/nsz zloty PP. Ag g. +kiv 15 Német 225. Heinrich Julius taler Dav Brunsw-Wolf. Ag g. (ph.) kiv

23 Wilhelm-Auguszta Koronázási taler Porosz. Ag g. (ph,k.) -kiv Szász garas XVI.sz.eleje. (Schneeberg) Ag. 2.5 g. nsz Szász garas XVI.sz.eleje. (Schneeberg) Ag. 2.5 g. +nsz Károly Albert 3 kreuzer Bajor. Ag. 1.3 g. +nsz márka (Ger.Muzeum) fantázia veret. ez.br. +nsz márka 2000 D. PP. Ag g. ext 30 Orosz 232. Michail Fedor Romanov cseppkopekek. Ag. 6 db nsz II.Katalin 10 kopek 1772 KM. Szibéria. Cu. (ü,k.) nsz kopek késöbbi veret! Cu. kiv kopek 1770 KM. Szibéria. Cu. nsz kopek 1771 KM. Szibéria. Cu. nsz 35 23

24 ex kopejka 1773 KM. Szibéria. Cu. nsz kopejka 1777 KM. Szibéria. Cu. nsz RSzFSzR. 50 kopek 1921,22. Ag. 2 db -kiv 10 ex SzSzSzR. poltina 1924,25. Ag. 2 db -kiv 10 Svájc frank Lövésztaler Lugano. Ag g. kiv frank Lövésztaler Bern. Ag g. kiv frank Lövészmedal Fribourg. Ag g. kiv

25 KITÜNTETÉSEK Osztrák,Magyar Monarchia Vaskoronarend III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal. zom.ar.br. kiv I.Ferenc József Rend Lovagkereszt. (Rothe) jelzett Ag. (patina) kiv Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal. zom.ar.br. kiv Katonai Tiszti Szolgálati Jel I.oszt. (gyűjtői másolat). zom.ar.br. -ext Katonai Szolgálati Jel II.oszt. zom.ez.br. kiv Katonai Tiszti Szolgálati Jel III.oszt. ar.ez.br. kiv Ezüst Vitézségi Érem I.oszt. jelz.ag. -kiv Ezüst Érdemkereszt. (Mayers korai) jelz.ag. kiv 65 25

26 Vas Érdemkereszt. hfém. (kor.) nsz Mozgósítási Kereszt pat.br. -kiv Ezüst Katonai Érdemérem,kardokkal. ez.br. (k.) -kiv Bronz Katonai Érdemérem+eredeti tok. ar.br. +kiv Bronz Katonai Érdemérem. ar.br. (folt) -kiv Vöröskereszt II.oszt. Díszjelvény. zom.ez.br. (zh.) kiv Vöröskereszt II.oszt. Díszjelvény hadidíszítménnyel. zom.jelz.ag. (zh.)kiv MOTSz. XXX.éves Szolgálati Érem. zom.ag. (zh.) kiv

27 MOTSz. XXV.éves Szolgálati Érem. (változat) zom.br. kiv MOTSz.V.éves Szolgálati Érem. Br. (folt) nsz IV.Károly Bronz Katonai Érdemérem,kardokkal+eredeti tok. ar.br. kiv IV.Károly Bronz Vitézségi Érem. Br. -kiv Magyar Királyság 264. Magyar Érdemrend Tiszti kereszt,vésett+eredeti tok. zom.ar.br. kiv III.osztályú Tiszti Szolgálati Jel ar.br. kiv III.osztályú Tisztviselői Szolgálati Jel. ar.br. kiv I.osztályú Legénységi Szolgálati Jel. Br. -kiv 45 27

28 II.osztályú Legénységi Szolgálati Jel. ez.br. nsz III.osztályú Legénységi Szolgálati Jel. ez.ar.br. kiv Magyar Koronás Bronzérem hadiszalagon. ar.br. (kor.) -kiv Nemzetvédelmi Kereszt ez.pat.br. kiv Magyar Köztársaság 272. Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata zom.ag. kiv Kossuth Hídért Emlékérem (Ferenczi B.) Br. 41 mm. kiv A Köztársasági Elnök Elismerésének Bronz fokozata+jav.tok. kiv

29 Magyar Népköztársaság( jelvény is)köztársaság 275. M.Népköztársasági Érdemrend II.fokozata+szsáv miniatűrrel+kis díszítmény, mini nélkül+tok. (zh.) kiv M.Népköztársasági Érdemrend IV.fokozata+szsáv,kis díszítmény miniatűrrel +tok. kiv M.Népköztársasági Érdemrend V.fokozata+szsáv miniatűrrel+tok. kiv ex M.Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozat+szsáv miniatűrrel+tok sérült. kiv Tűzrendészeti Érem ezüst fokozat 1951+tok -kiv Közbiztonsági Érem arany és bronz fokozat (rendőrség)+tok. 2 db kiv Az Anyasági Érdemérem IV.fokozata igazovány+tok. Br. -kiv 30 29

30 Az Anyasági Érdemérem III.fokozata igazolvány+tok. ez.br. kiv Sztálin Vasmű ezüst fokozat tok kiv Sztálin Vasmű bronz fokozat tok. kiv Munka Érdemérem szsáv+tok. +kiv Munka Érdemérem tok. kiv Diósgyőri Vasmű tok. kiv Szocialista Munkáért Érdemérem szsáv+tok,igazolvány. kiv Szolgálati Érdemérem kiv Komló Építéséért (DISz) Emlékérem+tok. kiv 15 30

31 Magyar Partizánok Bajtársi Szövetsége+tok. R! kiv Népi Bajnok,Munkára Kész!+tok. kiv Éltanuló Kitüntető Jelvény+tok. kiv Légvédelmi Tüzér,Kiváló Felderítő+tok. nsz Légvédelmi Tüzér Kiváló Műszerész+tok. +nsz Híradós Kiváló Anyagkezelő+tok. +nsz Kiváló Hadtápmunkáért+tok. (kopott) +nsz Katonai és Polgári Kiképzésben Kiváló+tok. +kiv 15 31

32 Kiváló Karhatalmi Szolgálatért. (sérült) R! nsz Határőr Kitüntető Jelvény+tok. kiv Kiváló Orvos Kitüntető jelvény+tok. +kiv Vörös Zászló Érdemrend zom.ar.br. kiv Munka Vörös Zászló Érdemrend zom.ar.br. (zh.) kiv Vörös Csillag Érdemrend zom.ar.br. kiv MNK.Gyémántokkal ékesített zászlórendje+tok. zom.ar.tombak. kiv MNK.Rubinokkal ékesített zászlórendje+tok. zom.ar.tombak. kiv

33 ex Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata zom.ar.br. (kor.) kiv Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozata zom.ar.br. (k.) kiv Munkás Paraszt Hatalomért 1957+tok. -kiv A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata+szsáv+igazolvány+ oklevél+tok és ezüst és bronz fokozat. 7 db kiv 15 ex ex 314 ex Szocialista Kultúráért+tok.(2db),Kiváló Munkáért oklevél, igazolvány.(4db) 6 db kiv Felszabadulási Jubileumi Emlékérem+szsáv,miniatűr,oklevél,igazolvány.kiv Jó Békemozgalmi Munkáért Kitüntető Arany Jelvény+oklevél,tok. kiv Tűzbiztonsági érem arany, Aranykoszorús Önkéntes+tok. 2 db kiv Tűzbiztonsági érem ezüst,bronz fokozata+tok. 2 db kiv 10 33

34 316 ex 317 ex 318 ex Kiváló Szolgálatért Érdemrend szsáv miniatűr,tok. kiv Szolgálati Érdemérem év. 5 db kiv Szolgálati Érdemérem repült óra. 4 db kiv Honvédelmi Érdemérem év. 5 db kiv 10 ex 320 ex ex Tanácsköztársasági Emlékérem ,69.+miniatűr,tok. 2 db kiv Munka Érdemrend arany,bronz+miniatűr+tok. 2 db kiv Fegyverbarátságért Érdemérem ezüst fokozat+tok+3db miniatűr. +kiv Egészségügy Kiváló Dolgozója,Kiváló Gyógyszerész+tok. 2 db kiv 10 34

35 ex 324 ex 325 ex 326 ex 327 ex Kiváló Sportoló 2db+miniatűr,tok. kiv Kiváló Pedagógus,Tanár+tok. 2 db kiv Kiváló Feltaláló,Újító +miniatűr,tok. 2 db kiv Kiváló Tanító,Gyémánt Diplomás Pedagógus. 2 db kiv Kiváló Óvónő,Népművelő miniatűr. 2 db kiv ex A Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója +tok. kiv Tanácsköztársasági Emlékérem 1969.(hozzátartozóknak)+tok. kiv Honvédelmi Emlékérem 10.év.tokban,fül,szalag nélkül. kiv Kiskörei Vízlépcső Emlékérem szsáv,tok. kiv Kiváló Karhatalmi Szolgálatért+tok. kiv Híradós Jelvény 1,2,3 osztályú Távírász. 3 db kiv 15 35

36 ex ex Különféle Tűzoltó Jelvény. 4 db kiv Élen a Tanulásban,Sportban jelvények+tok. 2 db kiv Határőr Járőrparancsnoki jelvény+tok. kiv Határőr Tiszthelyettesi Iskola jelvénye+tok kiv Díszszemle Jelvények 1954,55. 2 db kiv Díszszemle Jelvények 1960,62,63,70. 4 db kiv 10 ex Úttörő jelvények klféle. 6 db kiv Barátság Érdemérem. (KISz-KB) külföldieknek+miniatűr,tok. kiv Köztársasági Őrezred 30.éves Szolg.Jel+szsáv,miniatűr,tok. kiv A Honvédelemért Kitüntetés III.oszt.+tok. kiv Szolgálati Jel.(érdem után) III.oszt.+tok. kiv

37 Rendőrségi Szolgálati Jel 10.éves+szsáv,miniatűr,tok. +kiv EU Szolgálati Érdemérem+tok. +kiv Szocialista Magyarországért Érdemrend+szsáv,miniatűr,tok. +kiv Április Negyedike Érdemrend+szsáv,miniatűr. kiv Külföld 350. Német I.Vh.Vaskereszt II.oszt festett. Fe-Ag. (kopott) +nsz Német II.Vh.Vaskereszt II.oszt festett. Fe-Ag. kiv Német Téli hadjárat keleten pat.hfém. kiv 25 37

38 Olasz Koronarend Nagykereszt Csillaga (Cravanzola) zom.ag,au. (zh.) kiv Olasz Koronarend Középkereszt korai+eredeti tok. ar.ag,au. -ext Olasz Koronarend Tisztikereszt. zom.ar.ag,au. -kiv ex Olasz Koronarend Lovagkereszt korai+eredeti tok. ar.ag,au. -ext Osztrák Tűzoltószövetség Érdemkeresztje állományon kivüliek részérezom.br. (zh.) kiv Magyar Ezredes USA. Antiterrorista Kiképzési Oklevele,1500.éves. Kiev.kitüntetése igazolvánnyal,moszkvai Olympia állandó belépője. 3 db kiv Magyar Katonatiszt Nagy Honvédő Háború Győzelme 50.éves Emlékérmeigazolvánnyal,meghívóval. ar.br. kiv Magyar Katonatiszt Nagy Honvédő Háború Győzelme 40.éves Emlékérmeigazolvánnyal. kiv 15 38

39 Miniatűrök 361. Láncon (I.Ferenc J. 3db, IV.Károly 2db, Háborús emlékérem. 3db) 8 db nsz/kiv Magyar Szabadság Érdemrend szalagsáv,miniatűrje bronz fokozat kiv Magyar Népköztársaság Érdemrendjének szsáv,miniatűrrel kiv Munka Vörös Zászló Érdemrendjének 1957.szalagsávja miniatűrrel. kiv MNK.Zászlórendjének II.fokozata szalagsávja miniatűrrel. kiv Vörös Csillag Érdemrend szalagsáv miniatűrrel kiv Lot Kiváló Szolg.1954, Szolg.érdemrend 1957, Felszab.Jub.emlékérem, Fegyverbarátság arany szsáv miniatűrrel. 4 db kiv Nemzetbizt.40.év,1956-os kétféle szalagsáv miniatűrrel. 3 db kiv 10 JELVÉNYEK Monarchia-I.Világháború 369. Cs.és Kir. Lovas teljesítmény jelvény Br. kiv Cs.és Kir. 2.Hadsereg a Kárpátokban jelz.ag. kiv Cs.és Kir. 2.Hadsereg a Kárpátokban Br. kiv Cs.és Kir. 4.Hadsereg Hadjárata Br. kiv 10 39

40 Cs.és Kir. XII.Hadtest Hadjárata. fehérfém. (tű jav.) -kiv Cs.és Kir. V.Tábori Szállításvezetőség. ez.br. kiv M.Kir. 4.Honvéd Tábori Ágyús Ezred tűzzom. jelv. ar.br. (zh.) +kiv M.Kir. 9.Honvéd Gyalogezred zászlójelvénye (Arkanzas) zom.ar.br. -kiv Cs.és Kir. 10.Rohamfélezred (Morzsányi) Cu.Ni. kiv M.Kir. 37.Honvéd Gyaloghadosztály. hfém. (tű sérült) kiv M.Kir. 76.Honvéd Ezred (Mária Anna) miniatűrje hfém. (kor.) nsz Cs.és Kir. 6.Dragonos ezred ez.br. kiv Cs.és Kir. 32.Gyalogezred (Mária Terézia) hfém. (tű hiány) nsz Cs.és Kir. 38.Gyalogezred Rohamcsapat. Br. (tű jav.) nsz Cs.és Kir. 44.Kaposvári Gyalogezred. zom.br. -kiv ex Honvéd Távírász Szakjelvény Br. kiv Cs.és Kir. Szállító Csapatjelvény. ez.br. kiv Délnémet Hadsereg a Kárpátok Őre. ar.br. kiv I.F.J.-Friedrich herceg személyi jelv. (Marschall) Br. (folt) 2 db -kiv 15 40

Az Év Civil Szervezete a Jövõbarát Alapítvány

Az Év Civil Szervezete a Jövõbarát Alapítvány Idõsek Mûvészeti Fesztiválja Óbudai nyugdíjasok jelentkezhetnek október 31-ig a hagyományos Mûvészeti Fesztiválra, melyet több kategóriában rendeznek. 3 XVIII. évfolyam 20. szám Megjelenik kéthetente 2012.

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Mire költik a befizetett adót? Minden évben az egyik legfontosabb közgyűlési

Mire költik a befizetett adót? Minden évben az egyik legfontosabb közgyűlési ÉRDI Ingyenes havilap 12 000 példányban LAP XIII. évfolyam 2. szám 2015. február 19.. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS ÁTVÁLLALTA A KORMÁNY MINDSZENT ADÓSSÁGÁT (2.OLDAL) Az államtitkár a Rádió 7-ben egy későbbre szánt bejelentést tett. (4.oldal) Ára: 99Ft

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert, hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely hegyeket mozdít Saint-Exupery

a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert, hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely hegyeket mozdít Saint-Exupery a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert, hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely hegyeket mozdít Saint-Exupery (halálának 100. évfordulójára 2000-ben emlékeztünk) Délibábok

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének,

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermeknap 2011. XXIV. évf. 22. szám 2011. június 3. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Motoros jótékonysági futam Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, néptánc bemutató, mazsorett,

Részletesebben

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. Patai K. István sírköve alatt talált bronz ruhakapcsok. 1711. I. Jelentés Debreczen. szab. kir. város

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Egy tisztalelkû nép lázadása

Egy tisztalelkû nép lázadása XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2011. OKTÓBER 20. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Rendõrlakást adott át a polgármester Egy tisztalelkû

Részletesebben

A MAGYAR OKTATÓFILM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1931-IG

A MAGYAR OKTATÓFILM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1931-IG MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 1. szám 29 47. (2009) A MAGYAR OKTATÓFILM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1931-IG Szabó Sóki László Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai

Részletesebben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben XXI. évfolyam 4. szám 2013. március 5. Megjelenik: kéthetente Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben BERUHÁZÁS Megnyílt a H13 Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Elismerés a munkáért

Elismerés a munkáért 2006/05-06. 1 Elismerés a munkáért A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter kitüntetéseket adományozott, melyekbõl az IPOSZ tisztségviselõi is részesültek

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

Egy ember az embertelenségben. vitéz Baló Zoltán posztumusz vezérőrnagynak, a lengyel katonák megmentőjének rövid életrajza

Egy ember az embertelenségben. vitéz Baló Zoltán posztumusz vezérőrnagynak, a lengyel katonák megmentőjének rövid életrajza Egy ember az embertelenségben vitéz Baló Zoltán posztumusz vezérőrnagynak, a lengyel katonák megmentőjének rövid életrajza Nemrég hagytuk magunk mögött a XX. századot, amely során a Kárpát-medencében két

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018)

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) Szabadka, 2012.április 1 Készítette a Regionális Tudományi Társaság a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Civil Szövetség megbízásából, a Bethlen Gábor

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A webáruház címe: www.elevenv.hu Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: HF ELEVEN Kft. Székhely: 1163 Budapest, Margit utca 28. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Csank: csak azért vállaltam

Csank: csak azért vállaltam XXII/38 * 2013. július 26. péntek Kincs, ami van? Rablók rejtették el a barlangban az aranyat 2. old. Minta a kosdi tankert Csank: csak azért vállaltam el, mert a váciak hívtak Az NB I-ben a Váccal bajnokságot

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben