TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT"

Átírás

1 TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: november Naponta: óráig Árverés: december 1. kedd óra Tátra Galériában a fenti címen

2 TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra u. 4. (volt Sallai u.) a Margithíd pesti hídfőjénél. Telefon: Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig óráig Folyamatosan felvásárolunk készpénzért, régi fém- és papírpénzeket, emlékérmeket, plaketteket, kitüntetéseket, továbbá egyéb papírrégiségeket, részvényeket, értékpapírokat és okleveleket. Tevékenységi körünkbe tartozik még, gyűjtemények átvétele, aukciók megszervezése, szaktanácsadás, értékbecslés. Megközelítés a 2-es, 4-es, 6-os villamossal; a 6-os, 15-ös autóbusszal, ill. a MÉE klubtól a 76-os trolibusszal lehetséges.

3 ÁRVERÉSI FELTÉTELEK 1. Az árverést a Kft. az árvereztetők megbízásából szervezi, rendezi és vezeti. Az árverés úgy történik, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katagólusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók számozott táblával teszik meg ajánlatukat. 2. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgyak esetében az évi 9. sz. tvr-ben biztosított módon elővásárlási jogát a múzeum gyakorolja. 3. A Kft. mint kereskedelmi képviselő az árvereztető megbízó nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az adás-vételi szerződés az árvereztető (megbízó) és az árverező (vevő) között jön létre. 4. A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői (megbízási) díjat tartozik fizetni. A megbízási díj a leütési ár 15%-a, amely azáfá-t tartalmazza. 5. Az árverés során, ha az árverésvezető az ajánlattevőt egyértelműen azonosítani nem tudja, bármely okból a vevő személye pontosan nem állapítható meg, vagy ha az ajánlattételt az árverésvezető nem vette észre, az árverés folytatható. 6. A vevő a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és veszélyére nyomban gondoskodni köteles. Ennek elmulasztása esetén a Kft. nem felel a tárgy megsérüléséért, vagy bármely más módon bekövetkező értékcsökkenéséért. Az árverést követő 3. naptári naptól pedig 5% tárolási díjat számít fel. 7. A kifizetett, illetve megvett tárgyat visszavenni és újra árverésre bocsátani tilos. 8. Tilos mindenféle összebeszélés, társulás, vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy 3. személyt szerfelett magas vételár kínálására rávegyen és így megkárosítsa. Ugyancsak tiltva van mindenféle, az árverési eredményt befolyásoló összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás, vagy előny igérgetése. 9. Az árverést megelőző kiállításon minden árverésre kerülő tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság nélkül minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. Leütés után a Kft. semmiféle felszólamlást nem vesz figyelembe kivéve, ha a tárgy hamis és az árverési katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ez esetben a vevő a Ptk-ban meghatározott módon és időn belül felszólamlással élhet. 10. A kiállításon megtekinthető és az árverés idején vételre felkínált tárgyakat a kikiáltási áron alul a Kft. nem adja el. Az árverező által tett árajánlatért és a megfizetett árverési árért a Kft. semmiféle felelősséget nem vállal. 11. Ha a vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette a Kft. hivatalból árvereztet megbízásának megfelelően. Ez esetben a vételi megbízásban meghatározott összeg 40%-a előlegképpen az árverést megelőzően a Kft. javára megfizetendő, amiről a megbízó átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra 3. személy magasabb összegű vételi megbízást ad, vagy az árverésen bármely vevő magasabb ajánlatot tesz, a megbízó a megfizetett előleget az árverés után minden levonás nélkül jogosult visszakapni a megfizetéskor kapott elismervénye ellenében. Fleck és Társa Kft.

4 Az árverésre kerülő tárgyak állapotának minősítése Tartás fokozat Erhaltungs-angaben ext: extra stempelglanz kiv: kiváló vorzüglich nsz: nagyon szép sehr schön sz: szép schön +: megjelölt tartásnál jobb die angegebene Erhaltung wird überschritten -: megjelölt tartásnál gyengébb die angegebene Erhaltung wird nicht erreicht A tartásfokozaton kívüli hibák: ah: anyaghiba Materialsfehler k: karc Kratzer lh: lapkahiba Schrötlingsfehler ph: peremhiba Randfehler uv: utánveret Nachpregung ü: ütésnyom Schlagspur vh: verési hiba Pregungsfehler ex: -ból, -ből aus ~ ti: tisztított geputzt kor: korrozió Korrosion fny: fülnyom Henkelspur j: jusztír nyom justiert A katalógusban szereplő kikiáltási árak euróban vannak megadva. Fizetés forintban is történhet a Magyar Nemzeti Bank aznapra érvényes árfolyamán. Az árverés napján a helyszínen a tételek csak forintban fizethetők. Alkalmazott licit lépcsők: 30 Euró-ig 1 Euró 100 Euró-ig 5 Euró 300 Euró-ig 10 Euró 1000 Euró-ig 30 Euró 1000 Euró felett 100 Euró

5 Árpád-ház MAGYAR PÉNZEK Kálmán denár ÉH.28. Ag g. (hajl.) kiv denár ÉH.29. Ag g. kiv denár ÉH.30. Ag g. kiv denár ÉH.32. Ag g. kiv denár ÉH.33. Ag g. (min.ph.) kiv denár ÉH.34. Ag g. kiv denár ÉH.34.A. Ag g. kiv II.István denár ÉH.37. Ag g. kiv denár ÉH.38. Ag g. kiv denár ÉH.41. Ag g. kiv denár ÉH.42. Ag g. kiv II.Béla denár ÉH.43. Ag g. kiv denár ÉH.48. Ag g. kiv denár ÉH.51. Ag g. nsz denár ÉH.52. Ag g. kiv denár ÉH.53. Ag g. kiv II.Géza denár ÉH.54. Ag g. kiv denár ÉH. 59. Ag g. kiv denár ÉH.60. Ag g. kiv denár ÉH.65. Ag g. kiv denár ÉH.68. Ag g. kiv denár ÉH.69. Ag g. kiv denár ÉH.70. Ag g. kiv denár ÉH.71. Ag g. (ph.) kiv denár ÉH.72. Ag g. (ph.) kiv denár ÉH.74. Ag g. (ph.) kiv III.István denár ÉH.79. Ag g. kiv denár ÉH.81. Ag g. (min.hajl.) kiv 40 5

6 denár ÉH.-H.118. Ag g. (ph,hajl.) R! kiv denár ÉH.84. Ag g. nsz denár ÉH.85.vált. Ag g. nsz III.Béla denár ÉH.94. Ag g. (min.lyuk.) R! kiv denár ÉH.101. Ag g. nsz II.András obulus ÉH.158. Ag g. R! nsz obulus ÉH.161. Ag g. nsz obulus ÉH.163. Ag g. nsz obulus ÉH.191. Ag g. R! nsz IV.Béla obulus ÉH.226. Ag g. nsz obulus ÉH.232. Ag g. nsz obulus ÉH.236. Ag g. nsz obulus ÉH.242. Ag g. kiv obulus ÉH.247. Ag g. nsz denár ÉH.249. Ag.0.23 g. R! kiv denár ÉH.256.B. Ag g. nsz obulus ÉH.256.C. Ag g. nsz V.István obulus ÉH.258. Ag g. R! nsz denár ÉH.268. Ag g. nsz obulus ÉH.269. Ag g. nsz IV.László denár ÉH.300. Ag g. nsz obulus ÉH.301. Ag g. nsz III.András denár ÉH.334. Ag g. RR! nsz denár ÉH.341. Ag g. RR! nsz Vencel denár ÉH.-H.434/a. Ag g. nsz Buda város denár ÉH.VII/4. H.503. Ag g. R! nsz denár ÉH.VII/9. H.508. Ag g. R! nsz III.András obulus (Halacskás) ÉH.-. Ag. 0.2 g. RR! -nsz 150 Vegyes-ház 57. Károly Róbert garas ÉH.355/g. Ag. 3.1 g. -kiv denár ÉH.372. Ag. 0.3 g. kiv 40 6

7 denár ÉH.375. Ag. 0.6 g. kiv I.Lajos garas ÉH.412/j. Ag. 2.9 g. nsz obulus ÉH.438. Ag. 0.4 g. -kiv I.Mátyás obulus ÉH.576/d. Ag. 1.0 g. kiv II.Ulászló guldiner ÉH.630. Ag g. (jav.) -kiv 400 Habsburg-ház I. 64. I.Ferdinánd denár ÉH.744/d. Ag. 0.9 g. kiv obulus 1543 KB. ÉH.754. Ag. 0.3 g. -nsz Rudolf tallér jn,én.(1579) H (k.) -nsz /2 tallér 1590 KB. ÉH.800/a. Ag g. kiv /2 tallér 1602 KB. ÉH.800/a. Ag g. (ph.) nsz /4 tallér 1583 KB. ÉH.802. Ag. 6.9 g. -nsz /4 tallér 1596 KB. ÉH.802. Ag. 7.0 g. nsz 180 7

8 obulus 1577 KB. ÉH.816. Ag. 0.3 g. -kiv II.Mátyás tallér 1615 KB. ÉH.844. Ag g. (ü.) +nsz tallér én. Dav próbaveret. Ag g. (lv.) nsz /2 tallér 1611 KB. ÉH.849. Ag g. (jav.) +nsz /2 tallér 1616 KB. ÉH.850. Ag g. nsz /2 tallér 1620 KB. ÉH.852. Ag g. nsz/nsz II.Ferdinánd tallér 1635 KB. ÉH.898/a. Ag g. (ph.) -kiv tallér 1630 NB. ÉH.899. Ag g. nsz/nsz tallér 1633 NB. ÉH.901. Ag g. nsz 900 8

9 /2 tallér 1635 KB. ÉH.904. Ag g. nsz III.Ferdinánd tallér 1652 KB. ÉH.939/a. Ag g. kiv tallér 1657 KB. ÉH.939/a. Ag g. kiv /2 tallér 1655 KB. ÉH.947/a. Ag g. nsz /2 tallér 1658 KB. ÉH.947/a. Ag g. +nsz /4 tallér 1656 KB. ÉH.949/a. Ag. 7.1 g. nsz I.Lipót tallér 1661 KB. ÉH.1016/a. Ag g. +nsz tallér 1661 NB. ÉH Ag g. (lv.) R! -nsz 750 9

10 tallér 1688 KB. ÉH Ag g. R! nsz tallér 1695 KB. ÉH.1022/a. Ag g. kiv /2 tallér 1698 KB. ÉH Ag g. kiv /2 tallér 1703 KB. ÉH.1045/a. Ag g. -kiv /4 tallér 1698 KB. ÉH Ag. 7.1 g. nsz/nsz /4 tallér 1704 KB. ÉH.1052/a.vált! 3x. Ag. 6.8 g. R! -nsz VI krajcár 1671 KB. ÉH Ag. 3.2 g. -kiv VI krajcár 1674 KB. ÉH Ag. 3.4 g. kiv VI krajcár Bástya-CG. ÉH.1074/a. Ag. 3.6 g. (vh.) kiv VI krajcár 1681 NB. ÉH Ag. 3.1 g. (rep.) +nsz 30 10

11 krajcár 1681 KB. ÉH Ag. 1.6 g. nsz krajcár 1695 NB. ÉH.1090/b. Ag. 1.3 g. (k.) -nsz poltura 1699 jn. ÉH.1093/a. Ag. 1.1 g. +nsz Habsburg-ház II III.Károly tallér 1740 KB. ÉH Ag g. kiv /2 tallér 1718 KB. ÉH.1187/a. Ag g. -kiv /2 tallér 1738 KB. ÉH Ag g. kiv /4 tallér 1716 NB. ÉH.1193/a. változat! Ag. 7.2 g. nsz /4 tallér 1727 NB. ÉH.1193/a. Ag. 7.0 g. kiv /4 tallér 1731 NB. ÉH Ag. 7.1 g. (vh.) nsz /4 tallér 1732 NB. ÉH Ag. 7.1 g. (k.) +nsz /4 tallér 1740 NB. ÉH Ag. 6.9 g. nsz 80 11

12 krajcár 1739 KB. ÉH Ag. 7.2 g. +nsz Mária Terézia tallér 1745 KB. ÉH Ag g. -kiv tallér 1760 KB. ÉH Ag g. nsz tallér 1762 KB. ÉH Ag g. -kiv tallér 1763 KB. ÉH Ag g. (k.) nsz tallér 1764 KB. ÉH Ag g. (k.) nsz tallér 1765 KB. ÉH Ag g. (ü.) -kiv tallér 1771 K/EVM-D. ÉH.1228/b. Ag g. nsz /2 tallér 1742 KB. ÉH Ag g. -kiv /2 tallér 1745 KB. ÉH Ag g. (fny) -kiv

13 /2 tallér 1753 KB. ÉH Ag g. -nsz /2 tallér 1757 KB. ÉH Ag g. kiv /2 tallér 1758 KB. ÉH Ag g. nsz /2 tallér 1770 K/EVM-D. ÉH.1235/a. Ag g. -kiv /2 tallér 1776 K/SK-PD. ÉH.1235/b. Ag g. nsz /2 tallér 1780 B/SK-PD. ÉH.1235/c. Ag g. -kiv XV krajcár 1743 KB. ÉH Ag. 6.1 g. nsz XV krajcár 1745 KB. ÉH Ag. 6.3 g. (ph.) nsz krajcár 1768 B/EVM-D. ÉH Ag. 1.5 g. Unicum. sz/nsz II.József 1/2 tallér 1786 A. ÉH.1324/a. Ag g. (ph.) -kiv /2 tallér 1789 A. ÉH.1324/a. Ag g. (juszt.) kiv Ferenc tallér 1822 B. ÉH.1364/a. Ag g. (ü.) nsz 60 13

14 tallér 1823 G. ÉH.1364/c. Ag g. (k.) kiv tallér 1824 B. ÉH.1364/a. Ag g. -kiv tallér 1824 G. ÉH.1364/c. Ag g. (ph.) nsz/kiv krajcár 1812 B. ÉH.1403/a. Cu. kiv krajcár 1812 S. ÉH.1403/e. Cu. kiv Szabadságharc krajcár 1849 NB. ÉH Cu. (ah.) kiv krajcár 1848 jn. ÉH.1432/a. Cu. kiv krajcár 1849 NB. ÉH.1432/b. Cu. (ph.) kiv 30 I.Ferenc József forint 1858 B. ÉH.1460/a. Ag g. nsz forint 1859 B. ÉH.1460/a. Ag g. nsz 13 14

15 forint 1869 KB. ÉH.1463/a. Ag g. kiv forint 1869 KB. ÉH.1463/a. Ag g. (k.) -kiv forint 1872 KB. ÉH.1464/a. Ag g. (ph.) -kiv forint 1877 KB. ÉH.1464/a. Ag g. (ph.) -kiv forint 1880 KB. ÉH.1464/a. Ag g. (k.) nsz forint 1881 KB. ÉH.1464/a. Ag g. nsz forint 1883 KB. ÉH.1464/a. Ag g. (folt) kiv forint 1888 KB. ÉH Ag g. (kor.ny.) kiv forint 1889 KB. ÉH Ag g. (k.) -kiv /4 forint 1859 B. ÉH.1469/a. Ag. 5.3 g. nsz /4 forint 1860 B. ÉH.1469/a. Ag. 5.3 g. nsz krajcár 1869 KB. ÉH.1471/a. Ag. 2.6 g. (ph.) nsz krajcár 1870 Gy.F. ÉH.1472/b. Ag. 2.7 g. nsz krajcár 1869 KB MKVP. ÉH.1476/a. Ag. 1.6 g. nsz krajcár 1888 KB. ÉH.1477/a. Ag. 1.7 g. -kiv krajcár 1892 KB. ÉH Cu. kiv /10 krajcár 1882 KB. ÉH Cu. kiv 10 15

16 korona 1914 KB. ÉH Ag g. -kiv fillér 1892 KB. ÉH Cu. (ph.) -kiv 18 Magyar (Nép)Köztársaság forint 2003 Bp. PP. LN.320. Ag g. ext forint 1999 Bp. PP. LN Ag g. ext forint 2000 Bp. Bu. LN.301. Ag g. ext forint 1980 Bp. PP. LN Ag g. ext forint 1961 Bp. P. LN Au g. ext forint 1968 Bp. LN.8-3. Alp. 7.4 g. -ext forint 1947 Bp. LN.7-1. Al. 2.8 g. -ext fillér 1950 Bp. LN.3-1/ac. Al. 3.0 g. -ext 22 Egyéb veretek (fantázia,próba,szükség,után) 168. rézpénz P-H. III.Ferdinánd (Széchenyi XXXII/25) (ph.) R! nsz rézpénz 1698 S. I.Lipót. Selmecbánya. Gohl.19. nsz 50 16

17 rézpénz 1702 S. I.Lipót. Selmecbánya. Gohl.78. nsz rézpénz 2 krajcár Pesti Invalidusház. III.Károly. CNA.152 a-9. nsz pengő csegely 1929 Bp. H PP.UP. Ag g. -ext Millenniumi tallércsegely 1896 KB. PP.UP. AKE Ag g. -ext forint 1974 Bp.(MNB) tervezet,jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1974 Bp.(MNB) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1974 Bp.(MNB) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext

18 forint 1975 Bp.(MTA) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1984 Bp.(Los Angeles) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1984 Bp.(Los Angeles) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1985 Bp.(Kult.Forum) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1985 Bp.(Vadmacska) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1985 Bp.(Teknős) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1985 Bp.(Vidra) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Mexico I.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Mexico II.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext

19 forint 1986 Bp.(Mexico I.) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Mexico II.) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Calgary) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1986 Bp.(Calgary) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1988 Bp.(Vadvédelem) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1988 Bp.(Vadvédelem) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1989 Bp.(Barcelona) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1988 Bp.(LVB 90) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1989 Bp.(LVB 90/I.) jelzett próbaveret. BU. Ag g. -ext forint 1988 Bp.(LVB 90.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext

20 forint 1989 Bp.(LVB 90/I.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext forint 1993 Bp.(Expó 96.) jelzett próbaveret. PP. Ag g. -ext Lot. 329 darab 20 fillér-20 ezer forint; BU., PP. próbaveret, lásd 5. Rauch-Nudelman Aukció 1088-as tételét; kivéve 156, 157, 158, 159. tételek ext Erdély 199. Báthori Zsigmond tallér 1595 jn. Resch.198. (díszesebb) Ag g. (k.) nsz Bethlen Gábor tallér 1621 KB. Resch.81. Ag g. -kiv Bethlen Gábor ötdénáros garas 1625 CC. Resch.298. Ag. 2.2 g. nsz 12 KÜLFÖLDI PÉNZEK Ausztria 202. M.von Khuneberg guldiner Salzburg. Dav Ag g. (ph.)-kiv J.J. Khuen von Belasi taler én. Salzburg. Dav-, HZ.617. Ag g. R! kiv I.Lipót taler Hall. Dav Ag g. (k,kor.) kiv

21 VI kreuzer 1680 MM. Her Ag. 3.2 g. nsz kreuzer Hall. Her Ag. 1.7 g. kiv Ferenc koronataler 1788 B. Her.208. Ag. 7.4 g. nsz+ 30 I.Ferenc József dukát 1892 jn. Her.161. Au. 3.5 g. -kiv gulden (taler) 1854 A. Her.822. Ag g. (ph,tiszt.) -kiv gulden 1869 A. Her.497. Ag g. -kiv gulden 1876 jn. Her.505. Ag g. kiv gulden 1879 jn. Her.508. Ag g. (k.) -kiv gulden 1885 jn. Her.514. Ag g. -kiv/kiv gulden 1888 jn. Her.517. Ag g. kiv/kiv

22 gulden 1874 jn. Her.574. Ag g. (tiszt.) nsz 15 Vegyes Külföld Osztrák 2 schilling Her.36. Ag. 7.7 g. (k.) -kiv Brazil 2000 reis Ag g. nsz Finn 500 markaa Olympia. Ag g. kiv Japán 1000 yen Olympia. Ag g. kiv Jugoszláv 1000 dinár Tito. Ag g. kiv Litván 5 lati Ag g. -kiv Olasz Antonio Venier Zeccino (1390) Au g. nsz Lengyel 223. IV.Ladislaus taler Dav Ag g. (fny.) +nsz/nsz zloty PP. Ag g. +kiv 15 Német 225. Heinrich Julius taler Dav Brunsw-Wolf. Ag g. (ph.) kiv

23 Wilhelm-Auguszta Koronázási taler Porosz. Ag g. (ph,k.) -kiv Szász garas XVI.sz.eleje. (Schneeberg) Ag. 2.5 g. nsz Szász garas XVI.sz.eleje. (Schneeberg) Ag. 2.5 g. +nsz Károly Albert 3 kreuzer Bajor. Ag. 1.3 g. +nsz márka (Ger.Muzeum) fantázia veret. ez.br. +nsz márka 2000 D. PP. Ag g. ext 30 Orosz 232. Michail Fedor Romanov cseppkopekek. Ag. 6 db nsz II.Katalin 10 kopek 1772 KM. Szibéria. Cu. (ü,k.) nsz kopek késöbbi veret! Cu. kiv kopek 1770 KM. Szibéria. Cu. nsz kopek 1771 KM. Szibéria. Cu. nsz 35 23

24 ex kopejka 1773 KM. Szibéria. Cu. nsz kopejka 1777 KM. Szibéria. Cu. nsz RSzFSzR. 50 kopek 1921,22. Ag. 2 db -kiv 10 ex SzSzSzR. poltina 1924,25. Ag. 2 db -kiv 10 Svájc frank Lövésztaler Lugano. Ag g. kiv frank Lövésztaler Bern. Ag g. kiv frank Lövészmedal Fribourg. Ag g. kiv

25 KITÜNTETÉSEK Osztrák,Magyar Monarchia Vaskoronarend III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal. zom.ar.br. kiv I.Ferenc József Rend Lovagkereszt. (Rothe) jelzett Ag. (patina) kiv Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal. zom.ar.br. kiv Katonai Tiszti Szolgálati Jel I.oszt. (gyűjtői másolat). zom.ar.br. -ext Katonai Szolgálati Jel II.oszt. zom.ez.br. kiv Katonai Tiszti Szolgálati Jel III.oszt. ar.ez.br. kiv Ezüst Vitézségi Érem I.oszt. jelz.ag. -kiv Ezüst Érdemkereszt. (Mayers korai) jelz.ag. kiv 65 25

26 Vas Érdemkereszt. hfém. (kor.) nsz Mozgósítási Kereszt pat.br. -kiv Ezüst Katonai Érdemérem,kardokkal. ez.br. (k.) -kiv Bronz Katonai Érdemérem+eredeti tok. ar.br. +kiv Bronz Katonai Érdemérem. ar.br. (folt) -kiv Vöröskereszt II.oszt. Díszjelvény. zom.ez.br. (zh.) kiv Vöröskereszt II.oszt. Díszjelvény hadidíszítménnyel. zom.jelz.ag. (zh.)kiv MOTSz. XXX.éves Szolgálati Érem. zom.ag. (zh.) kiv

27 MOTSz. XXV.éves Szolgálati Érem. (változat) zom.br. kiv MOTSz.V.éves Szolgálati Érem. Br. (folt) nsz IV.Károly Bronz Katonai Érdemérem,kardokkal+eredeti tok. ar.br. kiv IV.Károly Bronz Vitézségi Érem. Br. -kiv Magyar Királyság 264. Magyar Érdemrend Tiszti kereszt,vésett+eredeti tok. zom.ar.br. kiv III.osztályú Tiszti Szolgálati Jel ar.br. kiv III.osztályú Tisztviselői Szolgálati Jel. ar.br. kiv I.osztályú Legénységi Szolgálati Jel. Br. -kiv 45 27

28 II.osztályú Legénységi Szolgálati Jel. ez.br. nsz III.osztályú Legénységi Szolgálati Jel. ez.ar.br. kiv Magyar Koronás Bronzérem hadiszalagon. ar.br. (kor.) -kiv Nemzetvédelmi Kereszt ez.pat.br. kiv Magyar Köztársaság 272. Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata zom.ag. kiv Kossuth Hídért Emlékérem (Ferenczi B.) Br. 41 mm. kiv A Köztársasági Elnök Elismerésének Bronz fokozata+jav.tok. kiv

29 Magyar Népköztársaság( jelvény is)köztársaság 275. M.Népköztársasági Érdemrend II.fokozata+szsáv miniatűrrel+kis díszítmény, mini nélkül+tok. (zh.) kiv M.Népköztársasági Érdemrend IV.fokozata+szsáv,kis díszítmény miniatűrrel +tok. kiv M.Népköztársasági Érdemrend V.fokozata+szsáv miniatűrrel+tok. kiv ex M.Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozat+szsáv miniatűrrel+tok sérült. kiv Tűzrendészeti Érem ezüst fokozat 1951+tok -kiv Közbiztonsági Érem arany és bronz fokozat (rendőrség)+tok. 2 db kiv Az Anyasági Érdemérem IV.fokozata igazovány+tok. Br. -kiv 30 29

30 Az Anyasági Érdemérem III.fokozata igazolvány+tok. ez.br. kiv Sztálin Vasmű ezüst fokozat tok kiv Sztálin Vasmű bronz fokozat tok. kiv Munka Érdemérem szsáv+tok. +kiv Munka Érdemérem tok. kiv Diósgyőri Vasmű tok. kiv Szocialista Munkáért Érdemérem szsáv+tok,igazolvány. kiv Szolgálati Érdemérem kiv Komló Építéséért (DISz) Emlékérem+tok. kiv 15 30

31 Magyar Partizánok Bajtársi Szövetsége+tok. R! kiv Népi Bajnok,Munkára Kész!+tok. kiv Éltanuló Kitüntető Jelvény+tok. kiv Légvédelmi Tüzér,Kiváló Felderítő+tok. nsz Légvédelmi Tüzér Kiváló Műszerész+tok. +nsz Híradós Kiváló Anyagkezelő+tok. +nsz Kiváló Hadtápmunkáért+tok. (kopott) +nsz Katonai és Polgári Kiképzésben Kiváló+tok. +kiv 15 31

32 Kiváló Karhatalmi Szolgálatért. (sérült) R! nsz Határőr Kitüntető Jelvény+tok. kiv Kiváló Orvos Kitüntető jelvény+tok. +kiv Vörös Zászló Érdemrend zom.ar.br. kiv Munka Vörös Zászló Érdemrend zom.ar.br. (zh.) kiv Vörös Csillag Érdemrend zom.ar.br. kiv MNK.Gyémántokkal ékesített zászlórendje+tok. zom.ar.tombak. kiv MNK.Rubinokkal ékesített zászlórendje+tok. zom.ar.tombak. kiv

33 ex Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata zom.ar.br. (kor.) kiv Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozata zom.ar.br. (k.) kiv Munkás Paraszt Hatalomért 1957+tok. -kiv A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata+szsáv+igazolvány+ oklevél+tok és ezüst és bronz fokozat. 7 db kiv 15 ex ex 314 ex Szocialista Kultúráért+tok.(2db),Kiváló Munkáért oklevél, igazolvány.(4db) 6 db kiv Felszabadulási Jubileumi Emlékérem+szsáv,miniatűr,oklevél,igazolvány.kiv Jó Békemozgalmi Munkáért Kitüntető Arany Jelvény+oklevél,tok. kiv Tűzbiztonsági érem arany, Aranykoszorús Önkéntes+tok. 2 db kiv Tűzbiztonsági érem ezüst,bronz fokozata+tok. 2 db kiv 10 33

34 316 ex 317 ex 318 ex Kiváló Szolgálatért Érdemrend szsáv miniatűr,tok. kiv Szolgálati Érdemérem év. 5 db kiv Szolgálati Érdemérem repült óra. 4 db kiv Honvédelmi Érdemérem év. 5 db kiv 10 ex 320 ex ex Tanácsköztársasági Emlékérem ,69.+miniatűr,tok. 2 db kiv Munka Érdemrend arany,bronz+miniatűr+tok. 2 db kiv Fegyverbarátságért Érdemérem ezüst fokozat+tok+3db miniatűr. +kiv Egészségügy Kiváló Dolgozója,Kiváló Gyógyszerész+tok. 2 db kiv 10 34

35 ex 324 ex 325 ex 326 ex 327 ex Kiváló Sportoló 2db+miniatűr,tok. kiv Kiváló Pedagógus,Tanár+tok. 2 db kiv Kiváló Feltaláló,Újító +miniatűr,tok. 2 db kiv Kiváló Tanító,Gyémánt Diplomás Pedagógus. 2 db kiv Kiváló Óvónő,Népművelő miniatűr. 2 db kiv ex A Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója +tok. kiv Tanácsköztársasági Emlékérem 1969.(hozzátartozóknak)+tok. kiv Honvédelmi Emlékérem 10.év.tokban,fül,szalag nélkül. kiv Kiskörei Vízlépcső Emlékérem szsáv,tok. kiv Kiváló Karhatalmi Szolgálatért+tok. kiv Híradós Jelvény 1,2,3 osztályú Távírász. 3 db kiv 15 35

36 ex ex Különféle Tűzoltó Jelvény. 4 db kiv Élen a Tanulásban,Sportban jelvények+tok. 2 db kiv Határőr Járőrparancsnoki jelvény+tok. kiv Határőr Tiszthelyettesi Iskola jelvénye+tok kiv Díszszemle Jelvények 1954,55. 2 db kiv Díszszemle Jelvények 1960,62,63,70. 4 db kiv 10 ex Úttörő jelvények klféle. 6 db kiv Barátság Érdemérem. (KISz-KB) külföldieknek+miniatűr,tok. kiv Köztársasági Őrezred 30.éves Szolg.Jel+szsáv,miniatűr,tok. kiv A Honvédelemért Kitüntetés III.oszt.+tok. kiv Szolgálati Jel.(érdem után) III.oszt.+tok. kiv

37 Rendőrségi Szolgálati Jel 10.éves+szsáv,miniatűr,tok. +kiv EU Szolgálati Érdemérem+tok. +kiv Szocialista Magyarországért Érdemrend+szsáv,miniatűr,tok. +kiv Április Negyedike Érdemrend+szsáv,miniatűr. kiv Külföld 350. Német I.Vh.Vaskereszt II.oszt festett. Fe-Ag. (kopott) +nsz Német II.Vh.Vaskereszt II.oszt festett. Fe-Ag. kiv Német Téli hadjárat keleten pat.hfém. kiv 25 37

38 Olasz Koronarend Nagykereszt Csillaga (Cravanzola) zom.ag,au. (zh.) kiv Olasz Koronarend Középkereszt korai+eredeti tok. ar.ag,au. -ext Olasz Koronarend Tisztikereszt. zom.ar.ag,au. -kiv ex Olasz Koronarend Lovagkereszt korai+eredeti tok. ar.ag,au. -ext Osztrák Tűzoltószövetség Érdemkeresztje állományon kivüliek részérezom.br. (zh.) kiv Magyar Ezredes USA. Antiterrorista Kiképzési Oklevele,1500.éves. Kiev.kitüntetése igazolvánnyal,moszkvai Olympia állandó belépője. 3 db kiv Magyar Katonatiszt Nagy Honvédő Háború Győzelme 50.éves Emlékérmeigazolvánnyal,meghívóval. ar.br. kiv Magyar Katonatiszt Nagy Honvédő Háború Győzelme 40.éves Emlékérmeigazolvánnyal. kiv 15 38

39 Miniatűrök 361. Láncon (I.Ferenc J. 3db, IV.Károly 2db, Háborús emlékérem. 3db) 8 db nsz/kiv Magyar Szabadság Érdemrend szalagsáv,miniatűrje bronz fokozat kiv Magyar Népköztársaság Érdemrendjének szsáv,miniatűrrel kiv Munka Vörös Zászló Érdemrendjének 1957.szalagsávja miniatűrrel. kiv MNK.Zászlórendjének II.fokozata szalagsávja miniatűrrel. kiv Vörös Csillag Érdemrend szalagsáv miniatűrrel kiv Lot Kiváló Szolg.1954, Szolg.érdemrend 1957, Felszab.Jub.emlékérem, Fegyverbarátság arany szsáv miniatűrrel. 4 db kiv Nemzetbizt.40.év,1956-os kétféle szalagsáv miniatűrrel. 3 db kiv 10 JELVÉNYEK Monarchia-I.Világháború 369. Cs.és Kir. Lovas teljesítmény jelvény Br. kiv Cs.és Kir. 2.Hadsereg a Kárpátokban jelz.ag. kiv Cs.és Kir. 2.Hadsereg a Kárpátokban Br. kiv Cs.és Kir. 4.Hadsereg Hadjárata Br. kiv 10 39

40 Cs.és Kir. XII.Hadtest Hadjárata. fehérfém. (tű jav.) -kiv Cs.és Kir. V.Tábori Szállításvezetőség. ez.br. kiv M.Kir. 4.Honvéd Tábori Ágyús Ezred tűzzom. jelv. ar.br. (zh.) +kiv M.Kir. 9.Honvéd Gyalogezred zászlójelvénye (Arkanzas) zom.ar.br. -kiv Cs.és Kir. 10.Rohamfélezred (Morzsányi) Cu.Ni. kiv M.Kir. 37.Honvéd Gyaloghadosztály. hfém. (tű sérült) kiv M.Kir. 76.Honvéd Ezred (Mária Anna) miniatűrje hfém. (kor.) nsz Cs.és Kir. 6.Dragonos ezred ez.br. kiv Cs.és Kir. 32.Gyalogezred (Mária Terézia) hfém. (tű hiány) nsz Cs.és Kir. 38.Gyalogezred Rohamcsapat. Br. (tű jav.) nsz Cs.és Kir. 44.Kaposvári Gyalogezred. zom.br. -kiv ex Honvéd Távírász Szakjelvény Br. kiv Cs.és Kir. Szállító Csapatjelvény. ez.br. kiv Délnémet Hadsereg a Kárpátok Őre. ar.br. kiv I.F.J.-Friedrich herceg személyi jelv. (Marschall) Br. (folt) 2 db -kiv 15 40

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 17. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2009. május 18 21. Naponta: 11 16 óráig Árverés:

Részletesebben

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 16. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2008. november 10 13. Naponta: 11 16 óráig

Részletesebben

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 20. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2010. november 22-25. Naponta: 11 16 óráig

Részletesebben

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 19. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2010. május 17-20. Naponta: 11 16 óráig Árverés:

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 118. 2012/1. 265. tétel m ee Budapest, 2012. május 5. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 126. 2016/1.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 126. 2016/1. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 126. 2016/1. Budapest, 2016. április 30. 10:00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1. 2. 3. 4. Ország

Részletesebben

IRODALOM MAGYAR PÉNZEK Árpádház I.László (1077-1095) Kálmán (1095-1116) II.István (1116-1131) II.Béla (1131-1141)

IRODALOM MAGYAR PÉNZEK Árpádház I.László (1077-1095) Kálmán (1095-1116) II.István (1116-1131) II.Béla (1131-1141) IRODALOM 1. Numizmatikai Közlöny 1907. II.füzet. 3/3 2 000 2. Numizmatikai Közlöny 1912. I,II.füzete. 2 db 3/3 2 000 3. Numizmatikai Közlöny 1913. II.füzet. 3/3 1 000 4. Numizmatikai Közlöny 1915. III,IV.füzet.

Részletesebben

Vásárlási feltételek az árveréseken

Vásárlási feltételek az árveréseken Vásárlási feltételek az árveréseken 1. A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház 1023 Budapest, Zsigmond tér 13. (továbbiakban: Ház) az árverési tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 123. 2014/2.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 123. 2014/2. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 123. 2014/2. 182. tétel Budapest, 2014. november 15. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1.

Részletesebben

Kisárverés 2010 március 20.

Kisárverés 2010 március 20. Kisárverés 2010 március 20. 1. Anyag 1.1 Magyar pénz krónikája. NATO csatlakozás T1 2 db 3000 Eu csatlakozás 1.2 A forint bevezetése, A három részre szakadt ország T1 2 db 3000 1.3 Konstanzi zsinat, Visegrádi

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 120. 2013/1.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 120. 2013/1. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 120. 2013/1. 219. tétel Budapest, 2013. április 27. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1. 2.

Részletesebben

T1-1 Vöröskeresztes jelvény (32 db) dobozban.

T1-1 Vöröskeresztes jelvény (32 db) dobozban. Kisárverés 2012 szeptember 15. 1. tartás db kikiált.ár 1.1 F.J. 5 korona 1907, 1908, 1909, KB T3 3 18000 1.2 F.J. 5 korona 1900, 1907, 1908, KB T3 3 18000 1.3 F.J. 5 korona 1908 KB T3 1 6000 1.4 F.J. 1

Részletesebben

2.6. 3.6. 3.9. 225 éves a Magy. Szénbányászat Tatabánya - Eszetergom Csop. Ag, br 42,5 mm 1973. 1-1 2 2 000 Ft 3.11.

2.6. 3.6. 3.9. 225 éves a Magy. Szénbányászat Tatabánya - Eszetergom Csop. Ag, br 42,5 mm 1973. 1-1 2 2 000 Ft 3.11. Kisárverés 2015. Szeptember 19.. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. 1.1. Kína br 2-2 3 500 Ft 1.2. Mo.T.V. 1866 br; 5 kop 1789, főúri gomb 3-3 3 500 Ft 1.3. 2 fill 1940 br 1-3 36 500 Ft 1.4. Német

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 121. 2013/2.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 121. 2013/2. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 121. 2013/2. 119. tétel Budapest, 2013. november 23. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1.

Részletesebben

MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22.

MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22. MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ AZ Z S O L N A Y ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22. MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL A NAGYHÁZI GALÉRIÁBAN ÁRVERÉS: 2012.

Részletesebben

1.26 1.28. II.ker. Bélyeggyőjtıkör, arbr., ezbr., br. eo. 80 mm (Bér Andor) + tok kiv. 3 1200 1.33 79. Bélyegnap Vác br. 42 mm + tok kiv. 500 1.

1.26 1.28. II.ker. Bélyeggyőjtıkör, arbr., ezbr., br. eo. 80 mm (Bér Andor) + tok kiv. 3 1200 1.33 79. Bélyegnap Vác br. 42 mm + tok kiv. 500 1. 2011. október 22.-i kisárverés anyaga 1. tartás darab kikáltási ár Nemzetközi Bélyegkiállítás és Találkozó 1.1 Brasilia 1983 ezbr. 40 mm + tok kiv. 500 1.2 Prága 1978 br. 60 mm + tok kiv. 500 1.3 Bukarest

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 124. 2015/1.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 124. 2015/1. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 124. 2015/1. 272. tétel Budapest, 2015. április 25. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1. 2.

Részletesebben

Sorszám Leírás. Tartás. Darab

Sorszám Leírás. Tartás. Darab 210. XV krajcár 1678 KB. ÉH. 1060/a. Ag. 6,0 g. (fny?) +3/3+ 3 000 211. XV krajcár 1678 KB. ÉH. 1060/a. Ag. 5,85 g. 3/3 3 000 212. XV krajcár 1684 N-B/P-O. ÉH. 1066/c. (de fordított N betû) Ag. 5,5 g.

Részletesebben

A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni:

A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni: A MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE 119. Éremcsere-közvetítését 2012. november 10-én 10.00 órai kezdettel a MABÉOSZ SZÉKHÁZBAN (Budapest VI., Vörösmarty u. 65.) tartja meg. Bemutató 2012. november 3-án szombaton

Részletesebben

Kisárverés 2012. február 18.

Kisárverés 2012. február 18. Kisárverés 2012. február 18. 1. megnevezés tartás db kikiált.ár 1.1 Magyar forg.-i sorok 1977 zacskóba, 1989, fill. Sor 1990, 91 T1 4 3600 1.2 FAO 20 fill., 5 Ft, 10 Ft, 100 Ft 1983 T1 4 500 1.3 Emlékpénzek:

Részletesebben

A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni:

A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni: A MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE 111. Éremcsere-közvetítését 2008. november 8-án 10.00 órai kezdettel a MABÉOSZ SZÉKHÁZBAN (Budapest VI., Vörösmarty u. 65.) tartja meg. Bemutató 2008. október 25-én szombaton

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 115. 2010/2. 161. tétel m ee Budapest, 2010. november 13. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

Kisárverés 2012. február 18.

Kisárverés 2012. február 18. Kisárverés 2012. február 18. 1. megnevezés tartás db kikiált.ár 1.1 Magyar forg.-i sorok 1977 zacskóba, 1989, fill. Sor 1990, 91 T1 4 3600 1.2 FAO 20 fill., 5 Ft, 10 Ft, 100 Ft 1983 T1 4 500 1.3 Emlékpénzek:

Részletesebben

Kisárverés 2015. május 16. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1.

Kisárverés 2015. május 16. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. Kisárverés 2015. május 16. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. 1.1. Fantázia veretek Ag 20 g: Ferenc József, I. Kálmán 1-1 2 4 000 Ft 1.2. III. Károly, II. Lajos 1-1 2 4 000 Ft 1.3. I. András,

Részletesebben

5.2 5.3. Pengı 10p. 1936 (17) 20 p 1941 (24) 50 p 1932 (23) 100p. 1930 (59) 500 p. 1945 (25) T2-4 148 2400 5.4

5.2 5.3. Pengı 10p. 1936 (17) 20 p 1941 (24) 50 p 1932 (23) 100p. 1930 (59) 500 p. 1945 (25) T2-4 148 2400 5.4 KISÁRVERÉS 2012.11.24. 1. 1.1 M.K.B. köszönti a 125 év Budapestet Ag PP doboz T1/1 5000 1.2 M.K.B. Millecentenárium - Szt. István Ag PP doboz T1/1 5000 1.3 M.K.B. Bucsú az 1900-as évektıl Ag PP doboz T1/1

Részletesebben

Kisárverés 2011. május 21.

Kisárverés 2011. május 21. Kisárverés 2011. május 21. 1. tartás db kikáltási ár 1.1 Széchényi István 500 Ft PP Szt. László PP T1 2 7000 1.2 Kossuth L. 500 Ft BU+PP T1 2 7000 1.3 Károly R. 500 Ft PP, Kölcsey 500 Ft PP T1 2 7000 1.4

Részletesebben

Kisárverés 2014. március 22.

Kisárverés 2014. március 22. Kisárverés 2014. március 22. 1. tartás db kikált. ár 1.1. Spanyol másolatok 5 pezeta, 20 reál 2-2 5 2 000 Ft 1.2. Egyesületi br. Érmek: MÉE 10 éves, XIX. Vándorgyűlés 1-1 2 500 Ft 1.3. Erdélyi Fejedelmek

Részletesebben

Kisárverés 2011 december 10.

Kisárverés 2011 december 10. Kisárverés 2011 december 10. megnevezés tartás db kikált. ár 1. 1.1 20,10,5 forint 1948 T2-2 3 7000 1.2 2 pengı 1935, 1936 Pázmány sor T2-2 3 7000 1.3 25,20,10 forint 1956 jó forint T2-2 3 9000 1.4 5 pengı

Részletesebben

2011. február 19. Kisárverés

2011. február 19. Kisárverés 2011. február 19. Kisárverés tartás darab kikáltási ár 1. 1.1 Magyar emlékpénzek: Szt. István 50+100 Ft T1 2 5000 1.2 MNB 50+100 Ft, KGST 100 Ft T1 3 4500 1.3 500 Nık Éve, Los Angeles, Sarajevo T1 3 7500

Részletesebben

Kisárverés 2010 szeptember 18. 1. tartás db kikiáltási ár 1.1 5 pengı 1930, 1938, 1939 1.2 5 pengı 1930, (3) 1938. T1-3 ph 4 5000

Kisárverés 2010 szeptember 18. 1. tartás db kikiáltási ár 1.1 5 pengı 1930, 1938, 1939 1.2 5 pengı 1930, (3) 1938. T1-3 ph 4 5000 Kisárverés 2010 szeptember 18. 1. tartás db kikiáltási ár 1.1 5 pengı 1930, 1938, 1939 T1-3 ph 3 5000 1.2 5 pengı 1930, (3) 1938 T1-3 ph 4 5000 1.3 2 pengı 1936, 1935 Pázmány-sor T1-2 ph 3 6000 1.4 2 pengı

Részletesebben

Kisárverés Április 21. 1. tartás db kikált. ár

Kisárverés Április 21. 1. tartás db kikált. ár Kisárverés Április 21. 1. tartás db kikált. ár 1.1 M.N.H. 160 évf. 1848-2008 Br. Chinoin Br., M.N. Taszár. Br. Magy. Nép Hads. 1514, 1848, 1919 EzBr. Magyar Orsz. Cu. T1 5 1400 1.2 NDK Honvédség 1949-1989

Részletesebben

2012. január 21. Kisárverés 1. tartás darab kikáltási ár 1.1 Emlékérem: Alba Regia díszalbum + emlékérem ez. T1 1 5000 1.2 Barbados proof set.

2012. január 21. Kisárverés 1. tartás darab kikáltási ár 1.1 Emlékérem: Alba Regia díszalbum + emlékérem ez. T1 1 5000 1.2 Barbados proof set. 2012. január 21. Kisárverés 1. tartás darab kikáltási ár 1.1 Emlékérem: Alba Regia díszalbum + emlékérem ez. T1 1 5000 1.2 Barbados proof set. 1973 T1 1 10000 1.3 Belize proof set. 1979 T1 1 15000 1.4

Részletesebben

1.9. 1.12. Forgalmi sor 2012. PP; 2013. BU; 2005. BU; 6 db Canada 1c-2$ 1-1 3 5 000 Ft 1.13. 100 Ft 1996. PP; 5 db Forint-sor 1990.

1.9. 1.12. Forgalmi sor 2012. PP; 2013. BU; 2005. BU; 6 db Canada 1c-2$ 1-1 3 5 000 Ft 1.13. 100 Ft 1996. PP; 5 db Forint-sor 1990. Kisárverés 2015. március 21. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. 1.1. Forgalmi sor 1992. BU fólia 1/1 1 16 000 Ft 1.2. Forgalmi sor 1993. PP dísztokos kis oxid 1/1 1 20 000 Ft 1.3. Forgalmi sor

Részletesebben

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL 2011. június 17. ipar művészeti múzeum Zsolnay épületkerámiák Jótékonysági árverés az Iparművészeti Múzeum épületéről leemelt kerámiadísz darabjaiból Árverés:

Részletesebben

Kisárverés 2014. Szeptember 27. 1. tartás db kikált. ár

Kisárverés 2014. Szeptember 27. 1. tartás db kikált. ár Kisárverés 2014. Szeptember 27. 1. tartás db kikált. ár 1.1. Királysor: Zsigmond, Szt. István, III.István, Albert, I.Mátyás br. 42,5 mm 1-1 5 1 600 Ft 1.2. Királysor: Szapolyai J. - I. Ferdinánd, II.Béla,

Részletesebben

Kisárverés 2011. 01.22.

Kisárverés 2011. 01.22. Kisárverés 2011. 01.22. 1. Tartás Darab Kikiált. Ár 1.1 50, 100 Ft 1969, 1970 T1-1 4 8000 1.2 50, 100 Ft 1972 T1-1 2 5000 1.3 50, 100 Ft 1973, 100 Ft 1972 Budapest T1-1 3 5000 1.4 20 Ft, 110 Ft (2) 1948,

Részletesebben

2010 október 16. Kisárverés 1. Tartás db Kezdıár 1.1 10 márka 1995 F,Dr., 1996A, 1998A. NSZK

2010 október 16. Kisárverés 1. Tartás db Kezdıár 1.1 10 márka 1995 F,Dr., 1996A, 1998A. NSZK 2010 október 16. Kisárverés 1. Tartás db Kezdıár 1.1 10 márka 1995 F,Dr., 1996A, 1998A. NSZK T1-2 4 3600 1.2 NSZK., Lengyel, Olasz vegyes apró 1910-1987között T2-3 32 500 1.3 10 kor. 1920 (szakadt) 2 kor.

Részletesebben

Kisárverés 2011. április 16.

Kisárverés 2011. április 16. Kisárverés 2011. április 16. 1. tartás db kikáltási ár 1.1 visszavonva 1.2 2 korona 1912 KB T1-2 4 4600 1.3 visszavonva 1.4 2 kronen 1912, 1913 (2) T1-2 3 4600 1.5 1 forint 1876 KB, 1890 KB (Fiume címer)

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

44. Numizmatikai gyorsárverés

44. Numizmatikai gyorsárverés 44. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház negyvennegyedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető irodánkban 2015. Május 11. 12. 13-án Ajánlattételi

Részletesebben

A három Mária. Aranyozott faszobor

A három Mária. Aranyozott faszobor E 94.77.1 A három Mária. Aranyozott faszobor K 94.56.1 A Sasfiók mellszobra. Márkus Emília ajándéka Gobbi Hildának. Edmond Rostand: A sasfiók Nemzeti Színház, 1942. február 21. Ferenc, reichstadti herceg:

Részletesebben

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága lf. rendelete, a magyar érdemrend alapszabályainak módosításáról.

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága lf. rendelete, a magyar érdemrend alapszabályainak módosításáról. A Kormányzó Úr Ő Főméltósága lf. rendelete, a magyar érdemrend alapszabályainak módosításáról. A magyar királyi miniszterelnöknek a magyar királyi kormány nevében tett előterjesztésére elrendelem, hogy

Részletesebben

Valient Aukciósház Kft.

Valient Aukciósház Kft. Valient Aukciósház Kft. Teljes árveri lista XXVI. Aukció Sorszám Főkategória Alkategória 2 3 Kép Leírás Kikiáltási ár Elkelt Arany 1869GYF Dukát Au "Álló Ferenc József / Barokk címer" Gyulafehérvár (3.5g)

Részletesebben

Kisárverés 2010 február 20.

Kisárverés 2010 február 20. Kisárverés 2010 február 20. 1. Anyag 1.1 20 kr. 1838, 1841 B. T3-3 2 db 1200 1.2 20 kr. 1843, 1844 B. T3-3 2 db 1200 1.3 20 kr. 1845, 1846 B. T3-3 2 db 1200 1.4 Jelvények magyar-külföld T1-3 220 db 500

Részletesebben

Kisárverés 2015.02.21.

Kisárverés 2015.02.21. Kisárverés 2015.02.21. 1. Megnevezés tarás darab kikiáltási ár 1.1 1000 Ft Bánki D., Puskás T., Adorján I., T-Modell Ni PP 1-1 4 4 600 Ft 1.2 1000 Ft Adorján I., Bíró L., T-Modell PP Masat-1 BU 1-1 4 4

Részletesebben

5. Anyag. 6. Anyag. 7. Anyag. 4.8 4000 Ft Gödöllı, 3000 Ft pénzverés T1 2 db 8000

5. Anyag. 6. Anyag. 7. Anyag. 4.8 4000 Ft Gödöllı, 3000 Ft pénzverés T1 2 db 8000 Kisárverés 2010 április 17. 1. Anyag 1.1 500 Ft 1990 labd. VB T1-1 3 db 4000 1.2. 500 Ft 1988 Szöul, 1992 Barcelona T1-1 2 db 3600 1.3. 500 Ft 1986 Buda visszaf., 1988 Világ Vadvédelem 1989 Védd a gyermeket.

Részletesebben

Kisárverés Május 19. 1. tartás db kikált. ár

Kisárverés Május 19. 1. tartás db kikált. ár Kisárverés Május 19. 1. tartás db kikált. ár 1.1 Nemz. Rendır motoros Csillagtúra Br., Magy. Honvédség Br., Honv. Minisztérium Br. 1/1 3 1 200 1.2 Országház (2) Br., Védelem '96 - Keleti György Br., Protestáns

Részletesebben

Valient Aukciósház Kft.

Valient Aukciósház Kft. Valient Aukciósház Kft. Teljes árveri lista 5. Gyorsárver Sorszám Főkategória Alkategória 1 2 Kép Leírás Kikiáltási ár Elkelt II. Béla / 1131 1141. Denar Ag (0.23g) T/C:XF ÉH: 48., H: 89. 2 Hunyadi Mátyás

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 75/1. Bálint Endre (1914-1986) Ady: Az

Részletesebben

Kisárverés 2012 március 10.

Kisárverés 2012 március 10. Kisárverés 2012 március 10. megnevezés tartás db kikált. ár 1. 1.1 F.J. 1kor T2/3 7 3500 1.2 F.J. 5kor 1908, 1Fl 1861A ph T2/3 2 6000 1.3 5P 1930, 2 Sch 1928, 5 Ft 1967 T3 3 4000 1.4 Bajor tall 1764 T3

Részletesebben

Valient Aukciósház Kft.

Valient Aukciósház Kft. Valient Aukciósház Kft. Teljes árverési lista XXX. Műtárgy és Numizmatika Aukció Sorszám Főkategória Alkategória 2 3 Kép Leírás Kikiáltási ár Elkelt Mária Terézia / 1763KM Poltura Cu T/C:F Mária Terézia

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 112. 2009/1. m ee Budapest, 2009. április 25. 10.00 óra A JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész város

Részletesebben

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA 1 1956 Magyar Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései Az 1956 Magyar Nemzetőrség szervezetéhez tartozó nemzetőrök formaruházata egységes, és egyértelműen

Részletesebben

Kisárverés 2012. október 20.

Kisárverés 2012. október 20. Kisárverés 2012. október 20. 1. tartás db kikált.ár 1.1 MÉE árv. Katalógus 1991-96 bekötve 1997-2007, (21) 22 1200 1.2 10 euró 2011 Liszt F. PP T1 1 3000 1.3 Portugál 50 escudó 1969,20 esc. 1966 T1 2 3000

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-1 0-2 1 /41/1964

ÁBTL-4.2.-1 0-2 1 /41/1964 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/41/1964. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 0041. számú PARANCSA Budapest, 1964. évi október hó 12-én. Tárgy: A fegyveres testületek személyi állománya

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra XXXIV. ÁRVERÉS CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS Csók István Antikvitás 2012.10.15. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉSE 2012. OKTÓBER 15. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

26. Numizmatikai Aukció. 2009. szeptember 26. Hotel Béke Radisson Budapest. Árpád-ház, Vegyesház, Erdély, Habsburg pénzek, modern- és történelmi érmek

26. Numizmatikai Aukció. 2009. szeptember 26. Hotel Béke Radisson Budapest. Árpád-ház, Vegyesház, Erdély, Habsburg pénzek, modern- és történelmi érmek 26. Numizmatikai Aukció 2009. szeptember 26. Hotel Béke Radisson Budapest Árpád-ház, Vegyesház, Erdély, Habsburg pénzek, modern- és történelmi érmek Hungarian medieval, Transylvanian, Habsburg, Modern

Részletesebben

51. Numizmatikai gyorsárverés

51. Numizmatikai gyorsárverés 51. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház ötvenegyedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető irodánkban 2015. október 19-20-21-én. Ajánlattételi

Részletesebben

27. Numizmatikai Aukció. 2009. december 5. Hotel Béke Radisson Budapest

27. Numizmatikai Aukció. 2009. december 5. Hotel Béke Radisson Budapest 27. Numizmatikai Aukció 2009. december 5. Hotel Béke Radisson Budapest Árpád-ház, Vegyesház, Erdély, Habsburg pénzek és modern érmek Hungarian medieval, Transylvanian, Habsburg and modern coins Pannonia

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

28. Numizmatikai Aukció. 2010. május 29. Hotel Béke Radisson Budapest. Árpád-ház, Vegyesház, Erdély, Habsburg pénzek, modern- és történelmi érmek

28. Numizmatikai Aukció. 2010. május 29. Hotel Béke Radisson Budapest. Árpád-ház, Vegyesház, Erdély, Habsburg pénzek, modern- és történelmi érmek 28. Numizmatikai Aukció 2010. május 29. Hotel Béke Radisson Budapest Árpád-ház, Vegyesház, Erdély, Habsburg pénzek, modern- és történelmi érmek Hungarian medieval, Transylvanian, Habsburg, Modern coins

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

29. Numizmatikai Aukció. Pannonia Terra Numizmatika. 2010. október 2. Hotel Béke Radisson Budapest

29. Numizmatikai Aukció. Pannonia Terra Numizmatika. 2010. október 2. Hotel Béke Radisson Budapest Pannonia Terra Numizmatika 29. Numizmatikai Aukció 2010. október 2. Hotel Béke Radisson Budapest Külföldi érmek, papírpénzek, kitüntetések és jelvények World coins, Banknotes, Decorations and Badges Pannonia

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

46. Numizmatikai gyorsárverés

46. Numizmatikai gyorsárverés 46. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház negyvenhatodik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető irodánkban 2015. Június 22. 23. 24-én Ajánlattételi

Részletesebben

70/21. Váza, retró technika: kerámia méretek: 15,5 x 10 x 23 cm kikiáltási ár: 1.500 Ft leütési ár: 3.600 Ft

70/21. Váza, retró technika: kerámia méretek: 15,5 x 10 x 23 cm kikiáltási ár: 1.500 Ft leütési ár: 3.600 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 70/3. Olvashatatlan szignó Nógrádverõce,

Részletesebben

2015/22. SZÁM TARTALOM. 25/2015. (VI. 16. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a kitüntetések, elismerések adományozásáról...

2015/22. SZÁM TARTALOM. 25/2015. (VI. 16. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a kitüntetések, elismerések adományozásáról... 2015/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2015. (VI. 16. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a kitüntetések, elismerések adományozásáról... 2 Egyéb közlemények A 2015/15. sz. MÁV-START Értesítő

Részletesebben

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 72/2. Csendet! Kíméljük egymást! plakát

Részletesebben

Befektetési Kft. H-1074 Budapest, Dohány u. 1/A Tel./Fax: (+36 1) 267 0707 e-mail: info@pannoniaterra.hu

Befektetési Kft. H-1074 Budapest, Dohány u. 1/A Tel./Fax: (+36 1) 267 0707 e-mail: info@pannoniaterra.hu Pannonia Terra Numizmatika Befektetési Kft. H-1074 Budapest, Dohány u. 1/A Tel./Fax: (+36 1) 267 0707 e-mail: info@pannoniaterra.hu 40. Aukció 2015. 05. 16. AUKCIÓS VÉTELI MEGBÍZÁS BIDDING LIST ~ AUFTRAGLISTE

Részletesebben

Adatlap azonosító Összpontszám Eredmény (fokozat) 6 85 Nincs fokozata 8 127 Ezüst fokozat 10 58 Nincs fokozata 11 40 Nincs fokozata 12 58 Nincs

Adatlap azonosító Összpontszám Eredmény (fokozat) 6 85 Nincs fokozata 8 127 Ezüst fokozat 10 58 Nincs fokozata 11 40 Nincs fokozata 12 58 Nincs Adatlap azonosító Összpontszám Eredmény (fokozat) 6 85 Nincs fokozata 8 127 Ezüst fokozat 10 58 Nincs fokozata 11 40 Nincs fokozata 12 58 Nincs fokozata 13 50 Nincs fokozata 14 91 Nincs fokozata 15 100

Részletesebben

55. Numizmatikai gyorsárverés

55. Numizmatikai gyorsárverés 55. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház ötvenötödik numizmatikai árverésének anyagát. Az árverés anyaga megtekinthető irodánkban 2016. február 1-3-áig. Ajánlattételi

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

48. Numizmatikai gyorsárverés

48. Numizmatikai gyorsárverés 48. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház negyvennyolcadik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető irodánkban 2015. Augusztus 10-11-12-én Ajánlattételi

Részletesebben

Valient Aukciósház Kft.

Valient Aukciósház Kft. Valient Aukciósház Kft. Teljes árveri lista XXV. Aukció Sorszám Főkategória Alkategória 4 5 Kép Leírás Kikiáltási ár Elkelt Kálmán / 1095 1116. Denar Ag (0.42g) T/C:VF ÉH: 34., H: 41. 4800 Ft 5900 Ft II.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

AUKCIÓS FELTÉTELEK A HORNIMPEX ART GALÉRIA AUKCIÓS FELTÉTELEI

AUKCIÓS FELTÉTELEK A HORNIMPEX ART GALÉRIA AUKCIÓS FELTÉTELEI A HORNIMPEX ART GALÉRIA AUKCIÓS FELTÉTELEI I. Általános rendelkezések I.1. I.2. I.3. I.4. A jelen aukciós feltételek a HORNIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság, Kolonics György Emlékverseny, EORV Válogató 2012. július 27-29. Sukoró

Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság, Kolonics György Emlékverseny, EORV Válogató 2012. július 27-29. Sukoró Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság, Kolonics György Emlékverseny, EORV Válogató 2012. július 27-29. Sukoró Versenybírósági ülés kezdete: 2012. július 27. 8. 00 A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 62/5. Henri de Toulouse-Lautrec (1864

Részletesebben

26. Numizmatikai gyorsárverés

26. Numizmatikai gyorsárverés 26. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház huszonhatodik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. december 13-18.

Részletesebben

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011)

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011) 100 éves a Közgaz! (1911-2011) Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) 1. forduló Válaszd ki a helyes választ, majd vezesd fel a mellékelt

Részletesebben

Befektetési Kft. H-1074 Budapest, Dohány u. 1/A Tel./Fax: (+36 1) 267 0707 e-mail: info@pannoniaterra.hu

Befektetési Kft. H-1074 Budapest, Dohány u. 1/A Tel./Fax: (+36 1) 267 0707 e-mail: info@pannoniaterra.hu Pannonia Terra Numizmatika Befektetési Kft. H-1074 Budapest, Dohány u. 1/A Tel./Fax: (+36 1) 267 0707 e-mail: info@pannoniaterra.hu 38. Aukció 2014. 05. 31. AUKCIÓS VÉTELI MEGBÍZÁS BIDDING LIST ~ AUFTRAGLISTE

Részletesebben

Befektetési kft. H-1074 Budapest, Dohány u. 1/A Tel./Fax: (+36 1) 267 0707 e-mail: info@pannoniaterra.hu

Befektetési kft. H-1074 Budapest, Dohány u. 1/A Tel./Fax: (+36 1) 267 0707 e-mail: info@pannoniaterra.hu Pannonia Terra Numizmatika Befektetési kft. H-1074 Budapest, Dohány u. 1/A Tel./Fax: (+36 1) 267 0707 e-mail: info@pannoniaterra.hu 38. Aukció 2014. 05. 31. AUKCIÓS VÉTELI MEGBÍZÁS BIDDING LIST ~ AUFTRAGLISTE

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

50. Numizmatikai gyorsárverés

50. Numizmatikai gyorsárverés 50. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház ötvenedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető irodánkban 2015. Szeptember 7-8-9-én Ajánlattételi

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda)

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 22. 02:02:11 - HunSI Test Version 1.0 Sulyok SportSoftware 2015 Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Hosszú bozótos 1. Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Főiskolán az egyes szakokon a kezdetétől függően milyen nyelvvizsgával kell rendelkezni az oklevél

Részletesebben

A BM 2010/2011. TANÉVI ORSZÁGOS TANINTÉZETI TEREPFUTÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA. 2011. április 08. S z e g e d

A BM 2010/2011. TANÉVI ORSZÁGOS TANINTÉZETI TEREPFUTÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA. 2011. április 08. S z e g e d A BM 2010/2011. TANÉVI ORSZÁGOS TANINTÉZETI TEREPFUTÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2011. április 08. S z e g e d S z e g e d i R e n d é s z e t i S z a k k ö z é p i s k o l a Telefon: +36 62 559 577; +36

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben