ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó"

Átírás

1 ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 Ügyszám: /2015/Ó. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, február 23-án (hétfő), 18 órakor tartandó rendes, nyílt képviselőtestületi ülésére. Az ülés helye: Óbarok, Iskola u. 3., Nagyterem Napirend előtt: polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről, tett intézkedésekről. Napirend: 1. Döntés Felcsút Község Önkormányzata csatlakozásáról a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 2. Döntés a folyékonyhulladék elszállításáról 3. Döntések a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatban 4. Az Óbarok hrsz.-ú ingatlanból 500 m2 eladása 5. Döntés közúti jelzőtáblák beszerzéséről 6. Döntés a település vízfolyásainak kezeléséről 7. Esély Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 8. Az önkormányzati támogatásról szóló /2015. ( ) önkormányzati rendelet megalkotása 9. Szívességi földhasználati szerződés az óbarki 0287/10. hrsz.-ú ingatlanra 10. Az Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi tagságból eredő fizetési kötelezettséghez történő anyagi fedezet biztosítása Óbarok, február 20. Tisztelettel: Borbíró Mihály polgármester

2 1 Óbarok Község Önkormányzata Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ A döntéshez minősített többség szükséges! Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó jegyző 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: Döntés Felcsút Község Önkormányzata csatlakozásáról a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz Előterjesztő: Borbíró Mihály polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Felcsút Község Önkormányzata jegyzője, dr. Sisa András jelezte, hogy önkormányzatuk a feltételek megismerése után szeretne csatlakozni a Társuláshoz. Ez úgy realizálódhat, hogy a Társulási Tanács támogató döntése, valamint Felcsút Község Önkormányzata képviselő-testületének a csatlakozási szándékot kinyilvánító, minősített többséggel hozott határozata után, mindegyik tagönkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a csatlakozást. A határozat az utolsó tagönkormányzati, elfogadó tartalmú, képviselő-testületi határozat napján lép hatályba és csak abban az esetben, ha mindegyik tagönkormányzat támogatja a csatlakozást. A csatlakozásról legalább hat hónappal a csatlakozást megelőzően, minősített többséggel kell döntenie az egyes tagönkormányzatok képviselő-testületeinek, melyről a Társulást koordináló Gazdaságfejlesztő Szervezetet értesíteni kell. Ezeken kívül, a rendszerfejlesztést célzó KEOP projekt kapcsán, előzetes írásbeli hozzájárulást kell kérnünk az Irányító Hatóságtól is, melyben támogatják Felcsút Község Önkormányzatának a csatlakozását. Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat jóváhagyni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Tárgy: Döntés Felcsút Község Önkormányzata csatlakozásáról a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz

3 2 Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyaroszág helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. (2) bekezdése, 89. (1)-(2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján - minősített többséggel hozott határozatával - hozzájárul ahhoz, hogy Felcsút Község Önkormányzata, az előírt hat hónapos időköz leteltét követően és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában, tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Felelős: polgármester Határidő: február 28. Óbarok, február 12. Borbíró Mihály polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Majoros Ildikó, jegyző. A végrehajtásért felelős: Bajtekné Halász Ildikó, szervezési ügyintéző.

4 1 Óbarok Község Önkormányzata Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ A döntéshez egyszerű többség szükséges! 2. napirendi pont Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó jegyző ELŐTERJESZTÉS Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: Döntés a folyékonyhulladék elszállításáról Előterjesztő: Borbíró Mihály polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Fejér Megyei Kormányhivatal célvizsgálatot végzett a Fejér megyei településeken végzett nem közművel begyűjtött folyékony hulladék elszállításával kapcsolatban. Ennek kertében vizsgálata az Óbarok község illetékességi területén folyó folyékony hulladékszállítást is. Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete e terület szabályozásakor úgy döntött, hogy a folyékony hulladékot a településről az önkormányzat fogja elszállítani. Ennek érdekében meg is vásárolta a szükséges eszközöket, és megkérte a feladat ellátásához szükséges engedélyeket. Időközben azonban jogszabályváltozás jött létre, és az engedélyt nem kaptuk meg. Eközben kezdődött a fenti célvizsgálat, amelynek megállapításai a következők:

5 2 A fentiek miatt egy, az előírásoknak megfelelő vállalkozó kijelölése a folyékony hulladék elszállítására. Mivel a folyékonyhulladék szállítás ellenértéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, nem szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása. Az eljárás rendnek megfelelően, először a törvényességi felhívás elfogadása szükséges. I. Határozati javaslat: Tárgy: Döntés a folyékony hulladékszállítással kapcsolatos törvényességi felhívásról Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos törvényességi felhívást elfogadja. Határidő: március 10. Felelős: polgármester II. Határozati javaslat: Tárgy: Döntés a folyékonyhulladék szállítást ellátó vállalkozó kijelöléséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Óbarok község illetékességi területére a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállítására jelöli ki. Felelős: polgármester Határidő: március 10. III. Határozati javaslat: Tárgy: Döntés a folyékonyhulladék szállítást ellátó vállalkozóval kötendő szerződésről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Óbarok község illetékességi területén a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék

6 elszállításával kapcsolatos feladatok ellátásra a határozat melléklete szerinti szerződést köti. 3 Felelős: polgármester Határidő: március 10. Óbarok, február 18. Borbíró Mihály polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Majoros Ildikó, jegyző. A végrehajtásért felelős: szervezési ügyintéző.

7 1 Óbarok Község Önkormányzata Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ A döntéshez egyszerű többség szükséges! Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó jegyző 3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: Döntések a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatban Előterjesztő: Borbíró Mihály polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Óbarok Község Önkormányzata január 29-én szerződést kötött Óbarok Község közigazgatási (bel- és kül-) területén a települési hulladék mindenkor irányadó jogszabályok szerinti begyűjtésére a Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Kft.- vel. A szerződés a december 4-én indított Kbt. 122/A. szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásra tekintettel került aláírásra. A Pátyi Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Kft. működésének finanszírozását a tulajdonos Páty Község Önkormányzata nem tudja a továbbiakban vállalni, a tulajdonos nem finanszírozza a működés veszteségeit. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 33. (2) bekezdése alapján: A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik. A Kbt. 9. (5) bekezdés h) pont alapján: E törvény szerinti eljárást - ha a közbeszerzés tárgya szolgáltatás megrendelés - nem kell alkalmazni a következő esetekben: ha valamely közfeladat ellátását egy 6. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti ajánlatkérő egy másik 6. (1) bekezdés a)-c) pontok szerinti ajánlatkérőnek adja át olyan módon, hogy az az átruházó ajánlatkérőtől teljesen függetlenül és saját felelősséggel, haszonszerzési cél nélkül végzi a feladat ellátását

8 2 A közfeladat átadását illetően az alábbi megállapítások tehetők meg: Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról közfeladatként köteles gondoskodni a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 7) pont szerint: közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeiből adódó közérdekű feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is; A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 7) pont alapján kijelenthető, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása közfeladatnak minősül. Óbarok Község Önkormányzata a Kbt. 6. (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlatkérőnek minősül. Tájékozódtunk azon hulladékszállítási közszolgáltatók között, amelyek alkalmasak arra, hogy nekik önkormányzatunk a hulladékgazdálkodási közfeladatot átadja. A hulladékszállítási árak és a cég múltja, nagysága és megbízhatósága alapján a Depónia Nonprofit Kft.-t ajánlom a hulladékgazdálkodási közfeladat átadására. A közszolgáltatóra vonatkozóan a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény előírja (2. (1) bekezdés 37. pont): közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el. Ez alapján kimondható, hogy közszolgáltató haszonszerzési cél nélkül végzi a feladat ellátását. A közszolgáltatókra a Kbt. 6. (1) bekezdés c) pontja vonatkozik: E törvény alkalmazásában ajánlatkérők: az a jogképes szervezet, amelyet közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely ilyen tevékenységet lát el, ha az a)-d) pontokban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány külön-külön vagy együttesen, közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes felette gyakorolni vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza; Ez a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 81. (1) bekezdés alapján is igazolt: A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat, vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra,

9 3 hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja. Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a Közbeszerzési Hatóságnál kérte felvételét a nyilvántartott ajánlatkérők jegyzékébe (és mint többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú cég ezt meg kellett tennie), abban az esetben besorolása a Kbt. 6. (1) bekezdés c) pont szerinti lesz. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató a feladatot az önkormányzattól teljesen függetlenül és saját felelősséggel végzi, ugyanis az önkormányzat semmilyen kiegészítést, támogatást, eszközt és szakembert nem biztosít a feladat ellátásához. A fentiek alapján kimondható, hogy a Kbt. 9. (5) bekezdés h) pont előírásai teljesülnek, így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, mint közfeladat, átadható a törvényi előírásokban foglaltaknak megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező szolgáltatónak. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. I. Határozati javaslat: Tárgy: Döntés hulladékgazdálkodási közfeladat átadásáról I. Óbarok Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a hulladékgazdálkodási közfeladat (jogszabályoknak megfelelő közszolgáltatónak történő) átadásával szándékozik biztosítani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást április 1- től. A Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Kft.-vel kötött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 180 napos felmondási időt tartalmaz, tekintettel a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 37. (2) bekezdésére. A felmondási idő alatt - a fentiekre tekintettel - Óbarok Község Önkormányzata nem tart igényt a szolgáltatásra. A fentieknek megfelelően Óbarok Község Önkormányzata április 1-től köteles a közfeladat ellátására hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szerződést kötni. A feladatátadás során a feladatot átvevő hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 42. (1) bekezdés alapján az alábbi szolgáltatásokat kell biztosítania: a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is -, b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja, c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja,

10 4 d) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről, ha erre a települési önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése kiterjed, e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről, f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti, és g) - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legalább negyedévente, utólag a hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési kötelezettséget jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére számlát állít ki. Továbbá a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 42. (2) bekezdés alapján az alábbi szolgáltatásokat is kell biztosítania: Ha a közszolgáltató hulladékkezelő létesítménnyel, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére alkalmas berendezéssel nem rendelkezik, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik. Ebben az esetben a hulladékkezelőnek nem szükséges hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkeznie. Továbbá a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 42. (5) bekezdés alapján: Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet. Továbbá a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 44. (1-3) bekezdése alapján: A közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak átadott, vagy közterületre helyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról. A közszolgáltató törekszik arra, hogy az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert több hulladékáramra kialakítsa, és azt, valamint a lomtalanítást házhoz menő gyűjtésként szervezze meg. A közszolgáltató törekszik arra, hogy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék a képződés helyétől az elérhető leggazdaságosabb módon és legrövidebb időn belül kerüljön hasznosító vagy ártalmatlanító létesítménybe. Ennek megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltató az átadott feladat teljesítése során köteles: - hetente egy alkalommal az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot összegyűjteni és elszállítani (ideértve a háztartásban képződő vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is), - a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjteni, illetve átvenni és elszállítani,

11 5 - az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjteni és elszállítani, - gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről, - törekedni arra, hogy az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert több hulladékáramra kialakítsa, és azt, valamint a lomtalanítást házhoz menő gyűjtésként szervezze meg, - a szerződés hatálybalépésekor rendelkezni a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, - a szerződés hatálybalépésekor rendelkezni a közszolgáltatás ellátásához szükséges tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő - telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére, - a szerződés hatálybalépésekor rendelkezni a közszolgáltatás ellátásához szükséges olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek, - a szerződés hatálybalépésekor rendelkezni a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően képzett szakemberrel, A hulladékgazdálkodási közfeladat átadással érintett vállalkozás adatai: Név: Depónia Nonprofit Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. Képviseli: Steigerwald Tibor ügyvezető igazgató Telefon: 06 22/ Fax: 06 22/ Cégjegyzékszám: Adószám: Közbeszerzési törvény (2011. évi CVIII. törvény) szerinti besorolása: 6. (1) bekezdés c) pont A feladat átruházásával érintett hulladékgazdálkodási közszolgáltató rendelkezik: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel (14/ /2013, 14/ /2013, 14/ /2013, 14/ /2013, 14/ /2013) OHÜ minősítéssel (C/III. kiadás dátuma: , okirat sorszáma: A-349/2014) Óbarok Község Önkormányzata képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 91. alapján a következők szerint határozza meg a településen fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat: Természetes személy ingatlanhasználó esetén: Edény mérete Egyszeri ürítési díj Ft/db 60 liter áfa 120 liter áfa

12 6 A szolgáltatás díja a többlet települési szilárd, kommunális hulladék elszállítására: Zsák mérete Egyszeri elszállítási díj Ft/db 60 liter áfa 120 liter áfa Az időszakosan használt külterületi ingatlan használója az éves közszolgáltatási díj 50 %-át fizeti, ennek fejében éves szinten 26 db kizárólag a Szolgáltató által forgalmazott zsák illeti meg. A közszolgáltató mindaddig köteles a fenti árakon nyújtani a közszolgáltatást, amíg erről a hatályos jogszabályok másként nem rendelkeznek. Szolgáltató a gyűjtőtartályokat 1 alkalom/hét gyakorisággal járatszerűen üríti, illetve veszi át elszállítás céljára. A Megrendelő által kikészített gyűjtőtartályok ürítését, illetve elszállítás céljára történő átvételét a Szolgáltató a járatterv szerinti napokon végzi. A Megrendelő köteles a gyűjtési nap reggel 6.00-ig a gyűjtőtartályokat, illetve a Szolgáltató által forgalmazott zsákokat könnyen megközelíthető helyre kikészíteni. A Szolgáltató a járattervét bármikor módosíthatja, ilyenkor a szerződött féllel szemben értesíti kötelezettsége áll fenn. A közszolgáltató az eddig megszokottól eltérő gyűjtési napokon is megszervezheti a szolgáltatást, azonban erről a lakosságot értesíteni kell, hogy az átállás zavartalanul megtörténhessen. A lakossági lomtalanítást évi egyszeri alkalommal minden ingatlanhasználó lakossági ügyfél igénybe veheti, időpont egyeztetéses módszerrel legfeljebb 3 m 3 mennyiségig. Közszolgáltató zöldhulladék-szállítást tárgyév március 1. és november 15. között évente két alkalommal a Szolgáltató által megjelölt napokon végzi külön erre rendszeresített gyűjtőjárművel, melyet az ingatlantulajdonosok külön díj megfizetése nélkül vehetnek igénybe. A lomb és fűnyesedék hulladékot zsákban, a gallyakat és ágakat kötegelve, rakodható méretűre vágva (maximum egy méteres darabok) kell kihelyezni. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében az ingatlantulajdonosok bármilyen, a benne lévő hulladék azonosítására alkalmas átlátszó zsákban tehetik ki az elkülönítetten gyűjtött papír, PET és fémdoboz hulladékot. Közszolgáltató köteles az üveg gyűjtésére az önkormányzat által biztosított helyen és gyűjtőedényekből a szelektív gyűjtősziget havi egyszeri ürítését elvégezni. A közszolgáltató köteles a jogszabályban meghatározott ügyfélszolgálati tevékenység ellátására valamint köteles előírásoknak megfelelő honlapot üzemeltetni.

13 7 A közszolgáltató az átadott közszolgáltatási feladatot határozatlan ideig végzi, melynek során a feleket a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 37. (2) bekezdése szerinti legfeljebb 6 hónapos felmondási idő illeti meg. II. Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) a január 29-től hatályos hulladék gazdálkodási közszolgáltatási szerződést, közös megegyezéssel március 31. napjával megszünteti. II. Határozati javaslat: Tárgy: Döntés hulladékgazdálkodási közfeladat átadáson alapuló közszolgáltatási szerződés megkötéséről I. Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Óbarok Község közigazgatási területén a települési hulladék begyűjtésére a Depónia Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) április 1-től határozatlan időre közfeladat átadás keretében Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést köt, az alábbi tartalommal. Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZFELADAT ÁTADÁSON ALAPULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Óbarok Község Önkormányzata (székhely: 2063 Óbarok, Iskola u. 3, képviseli: Borbíró Mihály polgármester, adószám: , bankszámlaszám: ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről Depónia Nonprofit Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3., cg.: , adószám: , bankszámlaszám:, képviseli: Steigerwald Tibor ügyvezető igazgató, KÜJ: , KTJ: , statisztikai számjel: ), mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint (továbbiakban a Szerződés ). Előzmények Óbarok Község Önkormányzata január 29-én szerződést kötött Óbarok Község közigazgatási (bel-, és kül-) területén a települési hulladék mindenkor irányadó jogszabályok szerinti begyűjtésére a Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Kft-vel. A szerződés a december 4-én indított Kbt. 122/A. szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásra tekintettel került aláírásra. A Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Kft. működésének finanszírozását a tulajdonos nem tudja a továbbiakban vállalni, a tulajdonos nem finanszírozza a működés veszteségeit. Ezért Óbarok Község Önkormányzata a közfeladat (jogszabályoknak megfelelő közszolgáltatónak történő) átadásával szándékozik biztosítani a hulladékgazdálkodás közszolgáltatást április 1-től. A Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Kft.-vel kötött szerződés 180 napos

14 8 felmondási időt tartalmaz, tekintettel a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 37. (2) bekezdésére. A felmondási idő alatt - a fentiekre tekintettel - Óbarok Község Önkormányzata nem tart igényt a szolgáltatásra. A fentieknek megfelelően Óbarok Község Önkormányzata április 1-től köteles a közfeladat ellátására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szerződést kötni. A szerződés tárgya 2.1 A Megrendelő megrendeli a Közszolgáltatótól, hogy Megrendelő teljes közigazgatási területén kizárólagos joggal elvégezze a természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználóknál keletkező háztartási és háztartási hulladékhoz hasonló hulladék folyamatos, szervezett átvételét, gyűjtését, elszállítását, továbbá a szelektíven gyűjtött hasznosítható hulladék szállítását, előkezelését és értékesítését, valamint a lomtalanítási munkát az 1. számú mellékletben részletezettek szerint a Hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 42. (1) bekezdése alapján. 2.2 Szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a 2.1 pontban írt feladatok ellátását teljes körben vállalja. 2.3 Szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató rendelkezik az általa elvállalt szolgáltatás elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, feladatait a hatályos jogszabályoknak különösen a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet, az önkormányzati rendeletek, 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól, 20/2006 (IV. 05.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről, évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, de bármely jogszabály változása esetén a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak és az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, hatékonyan, a lehető legcélszerűbb eljárásokat alkalmazva, a lakossági érdekeket figyelembe véve végzi el. 2.4 Szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges környezetvédelmi hatóság engedélyével, továbbá hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, és minősítő okirattal. Közszolgáltató köteles a minősítő okirat által meghatározott minősítési osztály szerinti követelményeket biztosítani, és a minősítő okirat jelen szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét biztosítani. 3. Megrendelő kötelezettségei 3.1 A Megrendelő a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára biztosítja a tevékenység végzéséhez szükséges információkat.

15 9 3.2 A Megrendelő vállalja a közszolgáltatás körébe nem tartozó és a településen folyó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítését. 3.3 A Megrendelő vállalja a településen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolás elősegítését. 3.4 A Megrendelő kötelezi magát, hogy rendeletében nevesíti a Közszolgáltatót, mint kötelező közszolgáltatást végzőt, meghatározza az alkalmazható minimális edénytérfogatot, megtiltja a gyűjtőedényekbe a veszélyes hulladék behelyezését és előírja a gyűjtőedény használatát a lakosság és a közterületek részére. 3.5 A Megrendelő vállalja, hogy helyi rendeletben határozza meg: - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit, - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit, - az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit, - az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat, - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait. 3.6 Az átvett hulladék feletti kizárólagos rendelkezési jog a Közszolgáltatót illeti meg. 3.7 A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Közszolgáltató tevékenységét beleértve az alvállalkozók munkavégzését is, amennyiben igénybe vesz a Megrendelő részére végzett tevékenység tekintetében bármikor jogosult ellenőrizni. Közszolgáltató köteles együttműködni és az ellenőrzést lehetővé tenni, lehetőség szerint valamennyi kért okiratot rendelkezésre bocsátani, adatrögzítő rendszerből a kért adatot szolgáltatni. Megrendelő által folytatott ellenőrzés nem akadályozhatja, illetve zavarhatja Közszolgáltatót a szerződés teljesítésében, feladatainak ellátásában. 3.8 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felületén közzé teszi. 4. Közszolgáltató kötelezettségei 4.1 Közszolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen ellátja. A közszolgáltató törekszik arra, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy az e törvényben,

16 10 illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak. 4.2 Közszolgáltató a település lakosságát kellő időben tájékoztatja a hulladékgyűjtés, valamint a meghatározott naptól eltérő időben végzendő gyűjtésről újságban, illetve honlapján, továbbá együttműködve Megrendelővel a Megrendelő honlapján, továbbá gondoskodik a közszolgáltatást igénybe vevőkkel történő egyedi szerződések megkötéséről a vonatkozó jogszabályok és a helyi rendelet figyelembe vételével. 4.3 A Közszolgáltató kötelezi magát, hogy az általa vagy a kötelező közszolgáltatásra kötelezett által biztosított edényzetben gyűjtött hulladék elszállításához speciális járművet és a szükséges megfelelő képzettségű szakembert az ütemezett napokon biztosítja. A Közszolgáltató kötelezi magát, hogy a fent említett járművekkel és személyzettel a helyi rendeletben, illetve a közszolgáltató által készített járattervben meghatározott rendszerben és gyakorisággal végzi el feladatát. 4.4 A Közszolgáltatónak az alábbi feltételekkel kell rendelkeznie a jelen szerződés fennállása alatt: - a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan - tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő - telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére; - olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátandó tevékenység gyakorlása során esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; - a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően képzett - szakemberrel; 4.5 A Közszolgáltató a Szerződés tárgyát képező szolgáltatást saját felelősségére végzi és szavatolja a Megrendelőnek a szolgáltatás szakszerű elvégzését, a szükséges mennyiségű eszköz, létszám és megfelelő képzettségű szakember biztosítását, a szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat a Hulladék törvény, egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok - de jogszabályváltozás esetén a mindenkor hatályos jogszabályok követelményei irányadóak -, a környezetvédelmi előírások, a helyi önkormányzati rendelet és a rendeltetésszerű gépjármű üzemeltetés előírásainak betartását. 4.6 Az összegyűjtött kommunális hulladékot a 8000 Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy címen található hulladéklerakóra köteles szállítani kezelés céljából, amely létesítmény üzemeltetési feltételeinek biztosítása az üzemeltető feladata. 4.7 Közszolgáltató köteles a Megrendelőt évente tájékoztatni Óbarok közigazgatási területén végzett közszolgáltatás alkalmazásának tapasztalatairól.

17 A Közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási, ügyfélszolgálati és ügyeleti rendszert működtet a Székesfehérvár, Sörház tér 3. cím alatt, ahol panaszokat, bejelentéseket, észrevételeket tehetnek. Közszolgáltató köteles megállapítani a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket, valamint a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjét az alábbiak szerint. Az ügyfélszolgálata ellátása személyesen a közszolgáltató által biztosított irodahelyiségben történik, továbbá a telefonos elérhetőségük: , e- mailben címen, valamint levelezés útján a fenti címen. Az írásos fogyasztói kifogásokra és észrevételekre a Közszolgáltató azok kivizsgálását követően írásban, lehetőség szerint 15 napon belül válaszol. Amennyiben a fogyasztói kifogás nem teljesítésre vonatkozik (Szolgáltató a járattervnek megfelelően nem üríti ki a gyűjtőedényt), a fogyasztói panasz beérkezését követő szolgáltatási napon köteles eleget tenni ürítési kötelezettségének. 4.9 A Közszolgáltató kizárólag csak a gyűjtőedényben kihelyezett hulladékot köteles elszállítani. A gyűjtőedény mellé kihelyezett többlet hulladék elszállításához térítés ellenében feliratos, Közszolgáltató által forgalmazott hulladékgyűjtő zsákot biztosít A Közszolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy bármely határidő tartását veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő mindennemű kárért a Közszolgáltató felelősséggel tartozik Közszolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási területen az ingatlanhasználók által szelektív módon összegyűjtött, és kezelt hulladékot a hulladék összegyűjtésének helyéről elszállítja A Közszolgáltató évente egy alkalommal elvégzi a lakossági lom elszállítását a lakosság által kezdeményezett időpontokban, házhoz menő szállítás keretében legfeljebb 3 m 3 mennyiségig A hulladék gyűjtése és elszállítása egyebekben a Közszolgáltató által összeállított és a Megrendelő által elfogadott járatterv szerint történik A Közszolgáltató vállalja, hogy amennyiben rajta kívülálló okok miatt (utak járhatatlansága, rossz időjárási viszonyok, közműépítés) a megjelölt napon a hulladékszállítás elmarad, azt követő alkalmas munkanapon elvégzi, de ez nem minősül késedelmes teljesítésnek Közszolgáltató vállalja, hogy amennyiben ahová a gyűjtő gépkocsi nem tud bemenni, és az időjárási vagy útviszonyok miatt megközelíthetetlen, a hulladékgyűjtési napokon, kiközelítteti a gyűjtőedényeket egy, a Megrendelővel egyeztetett helyre, illetve a lakosságon keresztül biztosítja a gyűjtőedények időben történő kihelyezését a járat útvonalán lévő úttest szélére.

18 A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: - ha a hulladék nem szabványos, zárt közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre, - ha a tárolóedény körül nagy mennyiségben szabálytalanul olyan hulladékot helyeznek el, amely az edényzet mozgatását és ürítését akadályozza, - ha a Közszolgáltató a tárolóedényt járművével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni vagy az edényzet mozgatása akadályozott Szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, amelyet köteles a szerződés hatálya alatt folyamatos díjfizetéssel fenntartani. 5. Közszolgáltatás díja 5.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a közszolgáltatást igénybe vevők kötelesek az alábbiakban rögzített egységár alapján számított díjat megfizetni a Közszolgáltatónak oly módon, hogy a közszolgáltatásra kötelezett részére kiállított számlát a Közszolgáltatónak valamennyi közszolgáltatásra kötelezett részére ki kell állítania. Természetes személy ingatlanhasználó esetén: Edény mérete Egyszeri ürítési díj Ft/db 60 liter áfa 120 liter áfa A szolgáltatás díja a többlet települési szilárd, kommunális hulladék elszállítására: Zsák mérete Egyszeri elszállítási díj Ft/db 60 liter áfa 120 liter áfa A közszolgáltató mindaddig köteles a fenti árakon nyújtani a közszolgáltatást, amíg erről a hatályos jogszabályok másként nem rendelkeznek. Közszolgáltató zöldhulladék-szállítást tárgyév március 1. és november 15. között, évente kétszer a Szolgáltató által megjelölt napokon végzi külön erre rendszeresített gyűjtőjárművel, melyet az ingatlantulajdonosok külön díj megfizetése nélkül vehetnek igénybe. A lomb és fűnyesedék hulladékot zsákban, a gallyakat és ágakat kötegelve, rakodható méretűre vágva (maximum egy méteres darabok) kell kihelyezni. A lakossági lomtalanítást évi egyszeri alkalommal minden ingatlanhasználó lakossági ügyfél díjmentesen igénybe veheti, időpont egyeztetéses módszerrel legfeljebb 3 m 3 mennyiségig.

19 13 A házhoz menő díjmentes szelektív hulladékgyűjtés keretében az ingatlantulajdonosok bármilyen, a benne lévő hulladék azonosítására alkalmas átlátszó zsákban tehetik ki az elkülönítetten gyűjtött papír, PET és fémdoboz hulladékot. Közszolgáltató az üveg gyűjtésére az önkormányzat által biztosított helyen és gyűjtőedényekből a szelektív gyűjtősziget havi egyszeri ürítését elvégzi. 5.2 Szerződő felek rögzítik, hogy az 5.1 alpontban rögzített egységár tartalmazza jelen szerződés alapján ellátandó minden feladat ingatlanhasználók felé számlázandó ellenértékét, azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat, így ezeken túlmenően Közszolgáltató semmilyen jogcímen nem jogosult a közszolgáltatást igénybe vevőktől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés érvényessége idejéig, az Önkormányzat az ingatlanhasználók részére, a szilárd hulladékszállításhoz egységesen, ingatlanonként és negyedévenként lakossági ügyfél esetében, a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott összegű önkormányzati támogatást nyújt. Ezen támogatás összege április 01-ig bruttó 1.500,- Ft, azaz Egyezerötszáz forint. Szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató ezen túlmenően a szerződés időtartama alatt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont tevékenységekre vonatkozóan semmilyen további költség /pl. számlázás költsége, lomtalanítás, kiszállás stb./ elszámolására nem jogosult, az 5.1 pontban meghatározott díj a szerződés időtartama alatt kizárólag jogszabály alapján változtathatóak. 5.3 Közszolgáltató kijelenti, hogy a díjmeghatározás tekintetében a települési hulladékkelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve jár el, illetve a Megrendelő a lakossági közszolgáltatással kapcsolatban a Hulladék törvény és a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet szerint, de jogszabályváltozás esetén mindkét esetben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok követelményei szerint köteles eljárni. 5.4 A díjfizetési kötelezettség kezdete a szolgáltatás megkezdésének időpontja: április A szolgáltatási szerződés időtartama 6.1 Jelen Szerződést a felek április 1-től határozatlan időszakra kötik. 6.2 Jelen szerződés felek aláírásának napján lép hatályba. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: április Együttműködés: 7.1 Szerződő felek kinyilvánítják, hogy jelen szerződés teljesítése során fokozottan együttműködnek. Kötelesek egymást minden olyan körülményről tájékoztatni,

20 14 amely jelen szerződés teljesítését befolyásolná, vagy veszélyeztetné. Az együttműködés alapvető, de nem kizárólagos formája Megrendelő és Közszolgáltató képviselői útján valósul meg. Szerződő felek joghatályos írásbeli közlésnek fogadják el a szerződés teljesítésével kapcsolatos észrevételeiket egymás részére írásban, faxon, telefonon, illetve útján történő közlését egymás részére. A fax vagy útján történő közlést a kézhezvételt követően a másik félnek haladéktalanul írásban (faxon vagy e- mailben) is vissza kell igazolnia. A telefonon történő közlést a közlő félnek haladéktalanul írásban is meg kell küldenie a másik fél részére. 7.2 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés elősegítése és a kapcsolattartás zavartalansága érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: Megrendelő részéről: Név: Borbíró Mihály, polgármester Cím: 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Telefonszám: Fax: 22/ Közszolgáltató részéről Név: Czentár Ottó szolgáltatási osztályvezető Cím: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. Telefonszám: / Amennyiben Szerződő felek iratokat tértivevényesen postai úton küldenek egymás részére az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a másik fél az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a másik fél az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), akkor felek a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének a napját tekintik a kézbesítés napjának. 8. Alvállalkozó alkalmazása: 8.1 Szerződő felek rögzítik, hogy közszolgáltató a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót (alvállalkozókat) igénybe venni. 8.2 Vállalkozó az alvállalkozók által okozott kárért megrendelő felé hibás, illetőleg késedelmes teljesítésért teljes mértékben felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 9. Titoktartási kötelezettség: Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a évi CXII. törvény figyelembe vételével tud titoktartási kötelezettséget vállalni, e törvény szerint közérdekű adatnak és közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatokra vonatkozóan Megrendelő titoktartási kötelezettséget nem vállal.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20-án tartandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország önkormányzatairól szóló

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

SZOLGALTATASI SZERZŐDÉS

SZOLGALTATASI SZERZŐDÉS SZOLGALTATASI SZERZŐDÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. képviseli: Talabér

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés

ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

ELŐTERJESZTÉS. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés 19. pontja alapján a hulladékgazdálkodás

Részletesebben

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3.

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására Ó z d, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2015. évben Sorszám: / Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző Véleményező Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 158/2014.(IX. 11.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester E l ő t e r j e s z t é s Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:./2016.

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kis tamási Község Önkormányzat Képviselií-testiiletének az 2/2015. (TI. 10.) iinkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szahályairéil. Kistamási Község

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 Hatály: közlönyállapot (2015.XII.22.) 2015. évi CCXXI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 1. (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 9-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 9-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 9-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Szelektív Kft.-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 30.-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 30.-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 19/2014.(I.30.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. január 30.-ai ülésére Tárgy: Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma

1. A közszolgáltatás tartalma Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Dörgicse

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/ amely létrejött egyrészről Dévaványa Város Önkormányzata /5510 Dévaványa, Hősök tere 1., képv.: Pap Tibor polgármester) /továbbiakban: Önkormányzat/, másrészről a

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Felsőszölnök Község

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére 90/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30-i ülésére Tárgy: Zirc város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés

Közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatási szerződés mely létrejött egyrészről Bihartorda Község Önkormányzata 4174.Bihartorda Kossuth út 73.sz (. képviseli: Dr Szabó József polgármester), mint a kötelező közszolgáltatást elrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10.

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10. ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről (a 10/2014. (IV. 9.) önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről (kivonat)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Torony Község Önkormányzata

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 4-i ülésére

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 4-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. február

Részletesebben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya

1.. A rendelet hatálya Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12 - i nyilvános testületi ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

5/2016. (VII. 1.) 4/2016. (V.27.)

5/2016. (VII. 1.) 4/2016. (V.27.) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben