ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 2009/18. szám Budapest, augusztus 27. Szám: 27710/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 33/2009. (OT 18.) ORFK utasítás a Rendőrség ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara között kötött együttműködési megállapodás (2009. augusztus) 2009/18. szám Budapest, augusztus 27.

2 2 I. rész UTASÍTÁSOK Szám: 33/2009. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 33/2009. (OT 18.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendőrség ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről A Rendőrség ügyeleti szolgálatai tevékenységével kapcsolatos eljárási szabályok különösen a közreműködésükkel teljesítendő jelentési kötelezettség meghatározása, valamint a 3379/1991. (IX. 5.) Korm. határozat alapján az országos eseménykövető jelzőrendszer (továbbiakban: MONITORING) rendőrségi működtetése, illetve az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről szóló 18/2008. (HÉ 44.) IRM utasítás rendelkezéseinek végrehajtása érdekében kiadom az alábbi u t a s í t á s t: I. Általános rendelkezések 1. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra, a Köztársasági Őrezredre, a Nemzeti Nyomozó Irodára, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, valamint a rendőrkapitányságokra, és a határrendészeti kirendeltségekre. 2. A szolgálati feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében állandó ügyeleti szolgálatot kell működtetni: a) az Országos Rendőr-főkapitányságon (a továbbiakban: ORFK); b) a Köztársasági Őrezrednél (a továbbiakban: KŐ); c) a Nemzeti Nyomozó Irodánál (a továbbiakban: NNI); d) a Készenléti Rendőrségnél (a továbbiakban: KR); e) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságon (a továbbiakban: RRI); f) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon; g) a rendőrkapitányságokon; h) a határrendészeti kirendeltségeken; i) a közös kapcsolattartási szolgálati helyeken és a rendészeti együttműködési központon; j) az őrzött szállásokon; k) az egyéb rendőri szerveknél, ahol azt az illetékes vezető elrendeli. 3. A megyei rendőr-főkapitányságok és a megyeszékhelyi rendőrkapitányságok ügyeleteit a szerv vezetője által meghatározott elhelyezéssel összevontan kell működtetni. Az összevont ügyelet, illetve az oda beosztott ügyeletesek feladatkörét a szerv vezetőjének

3 3 egyértelműen meg kell határoznia. Azoknál a megyei rendőr-főkapitányságoknál, ahol az ügyeletek összevonása gazdasági, vagy más egyéb indokolt okból nem lehetséges, az összevonástól külön elbírálás alapján el lehet tekinteni. A külön elbírálás alapja az illetékes megyei rendőr-főkapitányság vezetőjének megfelelően alátámasztott kérelme az ORFK Rendészeti Főigazgatóság vezetője részére, aki arról egyéni elbírálás alapján dönt. II. Az ügyeleti szolgálati formák 4. Állandó ügyelet: a rendőri munka folyamatosságát biztosító, a jelentési kötelezettség rendjét teljesítő, a rendkívüli eseményekkel összefüggésben az elsődleges intézkedések megtétele érdekében intézkedő szolgálat. Állandó ügyeleti szolgálatot kell szervezni az utasítás 2. pontjában megjelölt szerveknél, amelyet a szervek vezetői a szerv állománytáblája szerint rendszeresített státusszal és a hozzá rendelt létszámmal alakítanak ki. Törekedni kell arra, hogy az ügyeleti szolgálatot ellátók csak kinevezett ügyeletesek legyenek. 5. Ideiglenes ügyelet: állandó ügyelet hiányában, időlegesen, meghatározott célra létrehozott ügyeleti forma. 6. Megerősítés céljából létrehozott ügyelet: szükség esetén a rendőri szerv vezetője ügyeleti szolgálatot vezényel a helyi viszonyok, a terület közbiztonsága, valamint a mindenkori bűnügyi és határrendészeti helyzet függvényében, illetve kiemelt fontosságú eseménnyel összefüggésben az állandó ügyelet tehermentesítése, a szolgálat zavartalan ellátása érdekében. 7. Vezető ügyeleti szolgálat: a kiemelkedően súlyos rendkívüli események során a konkrét ügyekben teendő elsődleges intézkedések gyors, szakszerű és hatékony végrehajtásának érdekében létrehozott ügyeleti forma, melyet az I. fejezetben meghatározott szervek vezetői havi bontású ütemterv alapján hivatali munkaidőn túl készenléti jelleggel látnak el. 8. Magasabb készenlétbe helyezés és minősített időszak kihirdetése esetén a Rendőrség Összesített Készültségbe Helyezési Terve alapján, az ügyeleti szolgálatokat meg kell erősíteni, illetve az állandó ügyeleteken túl, szükség esetén ideiglenes ügyeleti szolgálatokat kell szervezni. 9. Az ORFK állandó ügyeleti szolgálatát (a továbbiakban: ORFK Főügyelet) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály (a továbbiakban: Ügyeleti Osztály) látja el. III. Országos eseménykövető és jelzőrendszer (MONITORING) 10. A MONITORING rendszer célja, hogy az Alkotmányban meghatározott rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet (a továbbiakban: minősített időszak) kialakulását eredményezhető eseményekről, illetve váratlan támadás esetén olyan megbízható információkat biztosítson a Kormány, a megyei és a helyi védelmi bizottságok és a rendőri vezetés részére, amelynek alapján az országmozgósítás feladataihoz, vagy a veszély elhárításához szükséges operatív döntések meghozhatóak legyenek és biztosítsa a kormányzati szándék gyors érvényesülésének lehetőségét.

4 4 11. A MONITORING rendszer fokozatai: a) A MONITORING I. készenléti fokozat a békeidőszakban is működő szervek ügyeleti szolgálataira épül, és a szervek jelentéstételi kötelezettségén alapul. Az információkat a szervek a felettes szervnek és a megyei (fővárosi), helyi védelmi bizottságnak jelentik. A jelentés tartalmazza a jelen utasítás 5. számú melléklet 1-4., 6-8., pontjaiban, valamint a területi (helyi) védelmi bizottság intézkedésében meghatározott eseményeket. b) A MONITORING II. készenléti fokozatot az országos eseménykövető és jelzőrendszer valamennyi résztvevője részére a Magyar Köztársaság miniszterelnöke rendeli el, meghatározva a résztvevő szerveket, az általuk biztosítandó információ körét, módját és idejét. A rendszer működtetése elrendelhető békeidőszakban, minősített időszak kihirdetésére alapot adó események bekövetkezése, illetve veszélye esetén. Az így elrendelt jelentési kötelezettség visszavonásig minősített időszakban is tovább működik. Amennyiben az elrendelő mást nem határoz meg, az információkat a szervek a felettes szervnek és a megyei (fővárosi), helyi védelmi bizottságnak jelentik. 12. A MONITORING II. készenléti fokozat elrendelése az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, vagy a miniszterelnök által meghatározott esetben a Nemzetbiztonsági Hivatal riasztási rendszerén keresztül történik az 1. számú mellékletben szereplő típusszöveggel. 13. A MONITORING fokozat továbbrendelése a rendőrségi ügyeleti rendszeren, illetve a megyei (fővárosi), helyi védelmi bizottság által történik, a jelentéstételi kötelezettség teljesítési helyének, az elérhetőség formáinak és módjainak meghatározásával. 14. A MONITORING II. készenléti fokozat elrendeléséről kapott értesítést követően további intézkedések megtételét megelőzően az elrendelés jogosságát visszahívással ellenőrizni kell az elrendelő által megadott telefonszámokon. IV. Az ügyeleti szolgálatok szakmai irányítása, a szolgálatok szervezési elvei 15. Az ORFK Főügyelet szakmai irányítása alá tartoznak: a) a KŐ főügyelete; b) az NNI főügyelete; c) a KR főügyelete; d) az RRI ügyelete; e) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok ügyeletei. 16. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok ügyeleteinek szakmai irányítása alá tartoznak az illetékességi területükön működő: a) rendőrkapitányságok ügyeletei; b) határrendészeti kirendeltségek ügyeletei; c) őrzött szállások ügyeletei. 17. Az RRI ügyeletének szakmai irányítása alá tartoznak: a) Őrzött Szállás és Objektumbiztonsági Szolgálat ügyelete; b) Határellenőrzési Osztály Ferihegy I. szolgálatirányító parancsnok; c) Határellenőrzési Osztály Ferihegy II. szolgálatirányító parancsnok;

5 5 d) bűnügyi nyomozó; e) CCTV és Készenléti Alosztály kiemelt főelőadó, előadó, vizsgáló, monitorkezelő. 18. A KR főügyeletének szakmai irányítása alá tartoznak a KR-nél működtetett ügyeleti, illetve ügyeleti jellegű szolgálatok: a) a KR Rendészeti Igazgatóság Állami Futárszolgálat ügyelete; b) a KR Rendészeti Igazgatóság híradó ügyelete; c) a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága (a továbbiakban: KSZI) Tűzszerész Szolgálat ügyelete; d) a KR KSZI Terrorelhárító Szolgálat ügyelete; e) a KR KSZI Pénzkísérő Szolgálat ügyelete. 19. A rendőrkapitányság ügyeletének alárendeltségébe tartoznak a 2. pont k) alpont alapján az illetékességi területén létrehozott, és működő rendőrőrsök ügyeletei. 20. A határrendészeti kirendeltségek és határellenőrzési osztályok ügyeleteinek alárendeltségébe tartoznak a 2. pont k) alpont alapján, az illetékességi területén működő határátkelőhelyek és a kihelyezett szolgálati helyek ügyeletei, valamint az ideiglenes határátkelőhelyek. 21. Az ügyeletek az állománytáblában meghatározott közvetlen vezető alárendeltségében végzik a belső rendelkezésekben meghatározott tevékenységüket. 22. Az ügyeletes a rendőri szerv vezetőjének távollétében, illetve hivatali munkaidőn kívül, annak átruházott jogkörében (nevében) jár el. 23. Az ügyeleti szolgálatot teljesítők szolgálati időrendszerbe sorolását a hatályos belső rendelkezésekre figyelemmel a rendőri szerv vezetője határozza meg. 24. A rendőri szerv ügyeletére érkező hívásokat (segélyhívások, városi hívások) a hívó fél előzetes tájékoztatását követően lehet rögzíteni. A hangrögzítés tényéről szóló tájékoztatást gépi hangbemondással kell biztosítani. 25. Azokon az ügyeleteken, ahol az automatikus tájékoztatás technikailag nem megoldott, illetve technikai hiba lépett fel, ott a bejelentés megtétele előtt - amennyiben a késedelem veszéllyel nem jár, illetve nem késlelteti az egyébként megteendő sürgős intézkedést - a bejelentő részére szóban kell megadni a szükséges felvilágosítást. 26. Az ügyeletekre így beérkező hívásokat csak olyan rendőrségi mellékre, illetve munkaállomásra lehet továbbkapcsolni, amelyen a hangrögzítés megoldott és a beszélgetést rögzítik. Az előzetes felvilágosítás során tájékoztatni kell a bejelentőt, hogy - amennyiben kifogásolja a hangrögzítés tényét - bejelentését bármely ügyeleten személyesen is megteheti. A közvetlen vezetőnek az ügyeletesi állomány részére a feladat végrehajtásával kapcsolatosan felkészítést, illetve eligazítást kell tartani. 27. A közös elhelyezésből adódóan a Budapesti Rendőr-főkapitányság Központi Ügyelet ügyeletvezetőjének az ORFK Főügyelet felé történő szóbeli jelentéseit az időpont pontos dokumentálása és a szóbeli jelentés hanganyagának visszakereshetősége érdekében telefonon is meg kell tennie.

6 6 28. A szolgálat átadás-átvétel során a szolgálatot kezdő ügyeletes a rendelkezésre álló információk alapján köteles megismerni az elmúlt két szolgálatban történt és a 3. számú melléklet alapján kiemelt rendkívüli kategóriába tartozó események anyagait is. V. Az országos rendőrfőkapitánynak az ORFK Főügyelet ügyeletvezetője részére átruházott jogkörei, a nevében foganatosított elsődleges intézkedések, valamint a rendőri szervek vezetőinek az átruházott jogkörükkel kapcsolatos egyéb feladatai 29. Az ORFK Főügyeletének ügyeletvezetője (a továbbiakban: ügyeletvezető) hivatali munkaidőn kívül az országos rendőrfőkapitány alábbi jogköreit gyakorolhatja, illetve nevében az alább felsorolt elsődleges intézkedéseket teheti: a) panaszügyekben megteszi az elsődleges és szükséges intézkedéseket, ennek során: aa) megadja a felvilágosítást a jogorvoslat előterjesztéséhez, ab) rendőri intézkedés elmulasztása esetén intézkedik annak utólagos foganatosítására, ac) intézkedik a szakszerűtlen rendőri intézkedés hibáinak megszüntetésére, ad) intézkedik rendőr mulasztására, jogsértő magatartására utaló panasz esetén a panaszra okot adó körülmények megszüntetése, továbbá a közvetlen szolgálati elöljáró, az ügyész, a rendvédelmi, a fegyelmi munkatárs szükség szerinti tájékoztatására; b) halasztást nem tűrő esetben elrendelheti a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI.5.) Korm. rendelet 13. -a (3) bekezdésének b) pontja szerint az e rendelet II. mellékletében megjelölt létesítményekben folyó tevékenységhez hasonló tevékenységet végzők munkahelyéül szolgáló épület őrzését; c) a jogszabályokban meghatározott esetekben elrendelheti az útzár, valamint a csapaterő alkalmazását; d) indokolt esetben berendelheti az érintett szervezeti egység(ek), szakterületének(inek) vezetőjét, készenléti ügyeleteseit, intézkedhet a társszervek vezetőjének tájékoztatására, illetve kérheti e szerveket a szükséges intézkedések megtételére; e) jogosult az esemény helyszínén lévő parancsnoktól a tett intézkedésekről jelentést kérni, jogosult és köteles a KŐ, a NNI, a KR, a RRI, a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányságok (a továbbiakban együtt: területi szervek) által foganatosított intézkedéseket súlyosabb szakszerűtlenség vagy törvénysértés észlelése esetén felülbírálni, indokolt esetben a területi szerv intézkedő vezetőjének további feladatokat meghatározni; f) jogosult országos, regionális K-akció elrendelésére, a KR KSZI Terrorelhárító Szolgálat készenléti szolgálatot ellátó állományának berendelésére; g) jogosult az alábbi tárgykörökben és esetekben írásbeli rendelkezést kiadni, és azt az érintett szervek részére továbbítani: ga) eseti adatszolgáltatás elrendelése, gb) állomány riasztása, berendelése, gc) ellenőrzések, razziák, akciók elrendelése, gd) erők, eszközök biztosítása, átcsoportosítása, ge) kísérési, biztosítási feladatok ellátása; h) engedélyezheti a jogosultsággal nem rendelkező személyek Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő indokolt beléptetését; i) jogosult az IRM ügyelete által, az ORFK Főügyeletének elrendelt minősített időszaki elrendelés vétele után az előzetes intézkedések bevezetésére, a feladatnak megfelelően az állomány riasztására, berendelésére;

7 7 j) ideiglenes légi határátkelőhely nyitást engedélyezhet; k) határterületen (nemzetközi forgalom számára megnyitott légi átkelőhelyen) kívül kényszerleszállást végrehajtó nemzetközi forgalomban közlekedő, vagy külföldi légi jármű továbbhaladását engedélyezheti, együttműködve a Vám- és Pénzügyőrséggel; l) a megyei rendőr-főkapitányságok határrendészeti kirendeltségeire, határátkelőhelyeire időlegesen fokozott ellenőrzést rendelhet el; m) határesemény kivizsgálására soron kívüli határtalálkozót engedélyezhet; n) meghatározott honi és külföldi adatbázisokban priorálást hajthat végre; o) körözést rendelhet el; p) szolgálati helikopter azonnali szolgálati feladatra történő alkalmazását rendelheti el; q) kirendelheti a KR KSZI Tűzszerész Szolgálatot. 30. A 29. pont c), e), f), p) és q) alpontjaiban meghatározott intézkedéseket az ügyeletvezető a hivatali munkaidőn túl az országos rendőrfőkapitány bűnügyi, vagy rendészeti főigazgatójának egyetértésével foganatosíthatja. 31. Az ügyeletvezető az országos rendőrfőkapitány nevében foganatosított intézkedésekről, azok végrehajtásáról utólag köteles az országos rendőrfőkapitánynak, illetve szolgálatmentes napokon az országos rendőrfőkapitány illetékes szakmai helyettesének jelentést tenni. 32. A 2. pont b)-k) alpontjaiban meghatározott ügyeleteket működtető szervek vezetői saját hatáskörükben szabályozzák az ügyeletek vezetői részére a hivatali munkaidőn kívül átruházandó jogköröket, a szerv vezetőjének nevében foganatosítandó elsődleges intézkedéseket. VI. Az ORFK Napi Tájékoztató Jelentés megismerésére vonatkozó szabályok 33. Az ORFK Főügyelet Napi Tájékoztató Jelentést (a továbbiakban: NTJ) készít, mely órától óráig a jelentéstételre kötelezett szervek által ellenőrzött és jelentett kiemelt rendkívüli eseményeket tartalmazza. 34. Az ügyeletvezető intézkedik arra, hogy a óráig elkészített NTJ-t naponta írásban a 2. számú mellékletben meghatározott vezetőknek kézbesítsék. 35. Az NTJ-t figyelemmel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 3. -ának (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre, az anonimizálást követően korlátozott adattartalommal is el kell készíteni, amelyet a Rendőrség teljes személyi állománya részére hozzáférhetővé kell tenni - naponta óráig frissítve - a Rendőrség intranetes hálózatán. Biztosítani kell az így elkészített és a Rendőrség intranetes hálózatán közzétett NTJ-k egy hónapra visszamenőleg az intranetes hálózaton történő visszakeresési lehetőségét. Az intranetes hálózaton közzétett NTJ-ben nem szerepelhet olyan esemény vagy adat, amellyel kapcsolatban valamely rendőri szerv sajtóban nem közölhető kritériumot fogalmaz meg. 36. A 2. számú melléklet alapján személyes vagy különleges adatokat tartalmazó, teljes adattartalommal készített és megküldött NTJ-ket tartalmuknak megfelelően kell kezelni és irattározni.

8 8 VII. A jelentési, tájékoztatási kötelezettség rendje 37. A rendőri szervek vezetői az utasítás mellékleteiben meghatározott - illetékességi területükön történt - eseményekről, a tett intézkedésekről ügyeleteik útján az alábbiak szerint kötelesek jelentést tenni az ORFK Főügyeletnek abban az esetben is, ha ezt előzetesen szóban a szerv részéről valaki már jelentette az ORFK illetékes vezetőjének: a) a 3. számú mellékletben meghatározott, kiemeltnek ( K jelölésű) minősített kiemelt rendkívüli eseményekkel kapcsolatos: aa) elsődleges adatokat az előzetes ellenőrzés után távbeszélőn azonnal, ab) az élet- és anyagi javak mentése, a veszélyhelyzet elhárítása érdekében tett további intézkedéseket távbeszélőn folyamatosan, ac) a mentési és kárelhárítási munka befejezése, a helyszíni szemle megtartása után az eseményt, az előidéző okokat, következményeket, a tett intézkedések addigi eredményét írásban haladéktalanul; b) a 3. számú mellékletben nem kiemeltnek ( R jelölésű) minősített rendkívüli eseményeket a tények és adatok, azok megállapítása és ellenőrzése, valamint a szükséges intézkedések megtétele után a nap bármely szakában, írásban (fax, ) a legrövidebb időn belül; c) a 4. számú mellékletben felsorolt eseményeket minősített időszakban soron kívül, illetve folyamatosan; d) a MONITORING valamely fokozatának elrendelése esetén az elrendelő által meghatározott információkat, figyelemmel a kért tartalomra, a jelentés módjára és formájára, valamint idejére. 38. A vezetői hírigény kielégítése céljából a kiemelt rendkívüli eseményekről a számítógépes jelentőszolgálati rendszeren megküldött jelentésekben foglaltakhoz képest további információkat is szükséges az ORFK Főügyeletre továbbítani. A jelentőszolgálati rendszeren megküldött jelentéssel párhuzamosan vagy akár azt megelőzően is az illetékes ügyelet rendelkezésére álló írásos, az eseménnyel kapcsolatos lényeges adatokat, körülményeket tartalmazó háttéranyagok (jelentések, jegyzőkönyvek, feljegyzések stb.) közül az ORFK Főügyeletnek csak azokat kell ben, vagy faxon megküldeni, amelyek nem lettek a Robotzsaru rendszerben előzőleg rögzítve (pl.: egyes demonstrációk bejelentésével kapcsolatos írásos anyagok). Azokat a háttéranyagokat, amelyeket a Robotzsaru rendszerben már rögzítettek, ben vagy faxon az ORFK Főügyelet részére továbbítani nem kell, az ORFK Főügyelet azokat a Robotzsaru rendszerből válogatja le. Kerülni kell a terjengős, nehezen áttekinthető és a lényeges információkat nélkülöző írásos anyagok megküldését. 39. Az ügyeletek által hiányosan, pontatlanul készített és a jelentőszolgálati rendszeren megküldött jelentéseket ki kell egészíttetni. A lényegesnek ítélt nyitott kérdéseket (pl. őrizetbe vétel foganatosításával vagy annak elmaradásával, fegyverhasználattal, személyi állománnyal kapcsolatos események stb. körülményeit) minden esetben tisztázni kell. Erről az ügyeletes újabb adatok soron kívüli bekérésével gondoskodik. 40. A jelentő ügyelet által szóban ismertetett kiemelt rendkívüli eseményekről a jelentést fogadó ügyelet vezetőjének legkésőbb egy óra elteltével kiegészítő információt kell kérnie. Az írásos jelentés megérkezéséig amennyiben szükséges, azt követően is folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az esemény alakulását.

9 9 41. A 37. pontban foglaltak alapján késedelmesen küldött jelentésekre az ügyeletesnek minden esetben rá kell vezetnie az elsődlegesen szóban, majd az írásban történő jelentés pontos időpontját, a jelentést küldő és az azt fogadó ügyeletes nevét. A késedelmesen vagy kifogásolható tartalommal küldött anyagokat vezetői beszámoltatáskor kivizsgálás céljából át kell adni a közvetlen vezetőnek. 42. A rendőri szervek vezetői kötelesek az illetékességi területükön történt, az utasítás mellékleteiben fel nem sorolt, de a közvéleményt foglalkoztató bűnügyi vagy közbiztonsági szempontból lényeges eseményeket figyelemmel kísérni és értékelni. Amennyiben azokról az illetékes szervek tájékoztatása szükséges, úgy az ORFK Főügyeletet haladéktalanul értesítik. 43. Az ORFK azon szervezeti egységeinél vagy szervezeti elemeinél (a továbbiakban együtt: szervezeti egység), ahol ügyelet nincs, vagy nem állandó jelleggel működik, a szerv vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a szervnél történt és az utasítás mellékleteiben felsorolt rendkívüli eseményekről az ORFK Főügyeletet haladéktalanul tájékoztassák. 44. Az ORFK szervezeti egységeinél, valamint a KŐ-nél, az NNI-nél, a KR-nél és az RRI-nél történt, vagy az ott szolgálati beosztást betöltő rendőrt érintő, és az utasítás 3. számú mellékletében felsorolt rendkívüli, illetve kiemelt rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az adott szerv szervezeti egységének vezetője köteles gondoskodni az ORFK Főügyelet haladéktalan tájékoztatásáról. 45. Az ORFK Főügyelet azonnal jelenti: a) az utasítás 5. számú mellékletében felsorolt rendkívüli eseményeket az országos rendőrfőkapitánynak, a bűnügyi vagy a rendészeti főigazgatónak, illetve az általuk meghatározott szervnek, személynek, valamint Ügyeleti Osztály vezetőjének; b) az utasítás 3. számú mellékletében felsorolt kiemelt rendkívüli eseményeket a hatáskörrel rendelkező főosztályvezetőnek, illetve az Ügyeleti Osztály vezetőjének. 46. Az ORFK Főügyelet magasabb készenlétbe helyezése esetén és minősített időszakban a 4. számú mellékletben felsorolt eseményeket soron kívül szóban, külön utasításra írásban jelenti: a) az országos rendőrfőkapitánynak és a bűnügyi főigazgatónak (a bűnügyi főigazgató akadályoztatása esetén a helyettesítésre kijelölt személynek), b) az Ügyeleti Osztály vezetőjének, c) az a)-b) pontokban megjelölt vezetők által meghatározott személyeknek, szerveknek. 47. Az ORFK Főügyelete közvetlenül, a KR, a KŐ és az NNI főügyelete pedig az ORFK Főügyeletén keresztül az IRM ügyeletét és a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata (a továbbiakban: RSZVSZ) területileg illetékes vezetőjét, illetve beosztottját, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság és az RRI ügyelete pedig az RSZVSZ helyi munkatársát szóban, azonnal tájékoztatja: a) a rendőri jelleg színlelésével elkövetett bűncselekményekről; b) a 3. számú melléklet pontjában meghatározott cselekményekről; c) a 3. számú melléklet pontjában meghatározott eseményekről, kivéve a rendőrnek állatra, tárgyra leadott, illetve figyelmeztető lövéséről; d) a 3. számú melléklet 54. pontjában meghatározott eseményekről;

10 10 e) a 3. számú melléklet 58. b) pontjában meghatározott eseményekről; f) a 3. számú melléklet 59. pontjában meghatározott eseményekről; g) a 3. számú melléklet 60. pontjában meghatározott eseményekről, kivéve a szerv objektumának károsodását; h) a 3. számú melléklet 61. p), q) és r) pontjaiban meghatározott eseményekről. 48. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok ügyeleteinek, a KR, az RRI, a KŐ és az NNI ügyeleteinek magasabb készenlétbe helyezése esetén és minősített időszakban órai eseményzárással óráig kötelesek ügyeleteik útján a 4. számú melléklet alapján összefoglaló jelentést tenni az ORFK Főügyelet részére. 49. Az ORFK Főügyelet magasabb készenlétbe helyezése esetén és minősített időszakban órai eseményzárással naponta óráig a béke időszaki jelentési kötelezettségen túl köteles összefoglaló jelentést készíteni a 4. számú melléklet alapján és azt az IRM ügyeletének felterjeszteni. 50. A 3. számú melléklet 8., 21., 22., 50., 51., 52., 61., 77. és a 79. pontjaiban meghatározott valamennyi rendkívüli eseményről a szerv vezetője 3 munkanapon belül köteles az értékelő jelentést az eseménnyel kapcsolatosan, állásfoglalás céljából az illetékes megyei közrendvédelmi, közlekedésrendészeti vagy határrendészeti osztály vezetőjének, Budapesten a budapesti rendőrfőkapitány illetékes szakmai helyettesének, illetve a KR parancsnoka szakmai helyettesének felterjeszteni. 51. A 50. pont szerint felterjesztett és az állásfoglalással kiegészített jelentést további 2 munkanapon belül az ORFK Rendészeti Főigazgatósága Közrendvédelmi Főosztálya vezetőjének, valamint a 3. számú melléklet 56. pontjában meghatározott eseményről az ORFK Rendészeti Főigazgatósága Közlekedésrendészeti Főosztálya vezetőjének, a 3. számú melléklet 61. pontjában meghatározott, őrzött szálláson bekövetkezett rendkívüli eseményről a fentiek figyelembevételével az ORFK Rendészeti Főigazgatósága Határrendészeti Főosztálya vezetőjének kell megküldeni, akik szakmai revízió keretében azt megvizsgálják, értékelik, szükség esetén azzal kapcsolatosan intézkedést kezdeményeznek. 52. Az értékelő jelentés tartalmi követelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben az ügyész számára készített értesítés, illetve az eljáró hatóság vezetőjéhez előterjesztett tájékoztató jelentés a 6. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelel, a jelentési kötelezettség ezen iratok másolatának felhasználásával is teljesíthető. 53. A 3. számú melléklet 34. pontjának f) alpontjában rögzített, megtévesztéssel, a sértett figyelmének elterelésével gépjárműben elhelyezett, vagy ott lévő tárgy, értéktárgy vagy pénz eltulajdonításának célzatával elkövetett lopásról (ún. trükkös lopás) az általános jelentéskötelezettségen felül ben (az ügyeleti szervek ún. funkcionális elektronikus címére továbbított levélben megjelenítve a bűncselekmény kapcsán keletkezett összes adatot), a Rendőrség által alkalmazott GroupWise levelezőrendszer használatával az alábbiak szerint kell a tájékoztatási kötelezettséget teljesíteni: a) az elkövetés helye szerinti szerv (rendőrkapitányság) ügyelete a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság ügyeletét és a megye (főváros) területén lévő rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek, illetve a feltételezett menekülési

11 11 útvonallal érintett megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek ügyeleteit; b) a bejelentés helye szerinti szerv (rendőrkapitányság) ügyelete az elkövetés helye szerinti megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság és a feltételezett menekülési útvonallal érintett megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok ügyeleteit; c) az a) és b) alpontban az elkövetés helye szerinti megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányság ügyelete az ORFK Főügyeletét. 54. Állam elleni bűncselekmény, állami vezetők elleni támadás, terrortámadás, katasztrófahelyzet, légi jármű hatalomba kerítése, halálos tömegszerencsétlenség, veszélyes bűnöző vagy fogvatartott menekülése, szökése, intézkedő rendőr elleni súlyos támadás, rendőr lőfegyverhasználata esetén az illetékes rendőrkapitányság vagy határrendészeti kirendeltség ügyelete a GroupWise levelezőrendszer alkalmazásával e- mailben tájékoztatja a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, a megye (főváros) területén lévő rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek ügyeleteit. 55. A területileg illetékes érintett megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság ügyelete a 54. pontban megjelölt eseményekről szintén ben tájékoztatja az ORFK, a KŐ, az NNI, a KR és az RRI ügyeleteit és a többi megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság ügyeleteit. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság ügyelete a megkapott üzenetet a területén működő rendőrkapitányságoknak és határrendészeti kirendeltségeknek küldi tovább. 56. Az 55. pont alapján veszélyes bűnöző vagy fogvatartott menekülése, szökése esetén a szomszédos, illetve a menekülés útvonalával érintett megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányságok, rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek ügyeletei az egyéb hírforgalmi eszközök igénybevételén túl ben kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják egymást, koordinálják az intézkedéseket. 57. Az pontban foglaltak szerint ben küldött információk késedelem nélküli fogadása érdekében a levelezőrendszer riasztási paramétereit úgy kell beállítani, hogy az ügyeletek által küldött üzenet megérkezésekor figyelmeztető jelzés jelenjen meg az e- mailt fogadó számítógépen. Ennek beállításáról minden szerv rendszergazdája késedelem nélkül köteles intézkedni. VIII. ORFK Főügyelet együttműködési megállapodásból adódó feladatai 58. Az ORFK Főügyelet a 3. számú melléklet 6. c), 7., 8., 9., 11., 12., 26. c), d) és f) (bekövetkezése esetén), 29. h), 30. a-b), 76., 80., 81. (második fordulata), 83., 84., 85. a- b), és a 87. pontjaiban meghatározott eseményekről, információkról a szükséges mértékben (veszélyhelyzet jellege, keletkezésének időpontja, helye és a várható következménye) haladéktalanul tájékoztatja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (a továbbiakban: RSOE) Diszpécserszolgálatát (1143 Budapest, Mogyoródi út 43., tel.: , , fax.: ). 59. A tájékoztatás során fokozott figyelmet kell fordítani annak pontosságára, gyorsaságára, gondoskodni kell a minősített, illetve személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések betartására. A tájékoztatás nem sérthet személyiségi jogokat, adatvédelmi előírásokat és folyamatban lévő eljárásban a nyomozás érdekeit.

12 Az ORFK Főügyelet a 3. számú mellékletben fel nem sorolt, de a közvélemény tájékoztatása és a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében számottevő eseményeket köteles figyelemmel kísérni, értékelni, és amennyiben indokolt, tájékoztatja az RSOE Diszpécserszolgálatát. IX. A Rendőrség munkabiztonsági- és közegészségügyi-járványügyi főfelügyelője részére történő tájékoztatás rendje 61. Jelen utasítás 2. pontjában rögzített szervek ügyeletei az ORFK Főügyeletének jelentenek a 62. pontban megfogalmazott munkabiztonsági, munkavédelmi események, illetve a 63. pontban meghatározott közegészségügyi-járványügyi (munkaegészségügyi) események bekövetkezése esetén. Az ORFK Főügyelet (minden nap óra között, ezen időponton túl bekövetkezett esemény kapcsán az azt követő munkanapon órakor) telefonon tájékoztatja a Rendőrség munkabiztonsági, vagy közegészségügyi-járványügyi főfelügyelőjét. 62. Munkabiztonsági, munkavédelmi események: a) a személyi állomány bármely tagját ért súlyos (8 napot meghaladó gyógytartamú) vagy halálos baleset bekövetkezése (függetlenül attól, hogy munkaidőben, szolgálatban vagy szolgálaton kívül következett-e be); b) egyidejűleg 2 vagy több főt érintő (pl.: kiképzési feladatok, gyakorlatok, sportfoglalkozások során bekövetkezett) bármely szolgálati- és munkabaleset bekövetkezése; c) tömeges (3 vagy több főt érintő) szolgálati-, és munkabaleset bekövetkezése; d) a személyi állomány bármely tagjának öngyilkossága (függetlenül attól, hogy munkaidőben-, vagy munkaidőn kívül következett-e be); e) előállított, őrizetes, egyéb fogvatartott bármely okból történő balesete, súlyos sérülése, elhalálozása (pl.: fogvatartott öngyilkossága); f) lőfegyverrel-, és annak használatával összefüggő bármely esemény (pl.: nem szándékosan bekövetkezett lövés), függetlenül attól, hogy bekövetkezett-e sérülés, vagy sem; g) hivatalos személy elleni erőszak, ha az bármilyen sérüléssel járt; h) bármely rendkívüli vagy különleges esemény bekövetkezése, amikor a személyi állomány tagja(i) egészségbiztonsága veszélybe kerülhet vagy sérül (pl.: természeti-, ipari katasztrófa, veszélyes árut szállító jármű balesete, terrorcselekmény, robbantás), vagy az esemény miatt a közvélemény fokozott érdeklődésére lehet számítani (pl.: rendőr sérelmére elkövetett egészségkárosodással járó jogsértések, tömegoszlatások). 63. Közegészségügyi-járványügyi (munkaegészségügyi) események: a) a személyi állomány körében előforduló, a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 39/2007. (OT 29.) ORFK utasítás 1. számú melléklet I. fejezetének 6. pontjában meghatározottak szerint, az 1. számú melléklet II. fejezetében feltüntetett fertőző megbetegedések vagy annak gyanúja; b) a személyi állomány körében előforduló 2, vagy több főt érintő ételfertőzés, ételmérgezés; c) tömeges ételfertőzés, ételmérgezés, függetlenül a bekövetkezés helyétől; d) rendőrségi fogdákban, előállító helyiségekben, vagy őrzött szálláshelyeken bekövetkezett bármely rendkívüli járványügyi esemény, függetlenül attól, hogy a

13 13 személyi állomány tagját, vagy a fogvatartottakat érinti-e (pl.: tetvesség, rühesség, HIV-, Hepatitis-B-, vagy HCV fertőzött fogvatartott befogadása); e) bármely rendkívüli közegészségügyi-járványügyi esemény során, amikor a személyi állomány tagjának egészségbiztonsága veszélybe kerülhet, vagy sérül (pl.: kábítószeres előállított tűjével történő sérülés-, szúrás bekövetkezésekor, Hepatitis fertőzött vérével történő közvetlen érintkezés, külföldről származó ún. trópusi fertőzések esetén, stb.), vagy az esemény miatt a közvélemény fokozott érdeklődésére lehet számítani. X. Vegyes és záró rendelkezések 64. Az állandó ügyeleti szolgálatot működtető szervek vezetői - kivéve az őrzött szállás és objektumbiztonsági szolgálatok vezetőit - ezen utasítás alapján, külön intézkedésben határozhatják meg a végrehajtáshoz szükséges részletes szabályokat. 65. A Schengen külső határszakasszal rendelkező megyei rendőr-főkapitányságok vezetőinek kivételt képeznek ez alól azok a rendőr-főkapitányságok, amelyek területén lévő határrendészeti kirendeltségek összevonásra kerülnek az illetékes rendőrkapitánysággal állománytábla módosítással kell intézkedniük a határrendészeti kirendeltségeken megfelelő számú ügyeletesi státusz létrehozására. 66. A KŐ parancsnoka, az NNI igazgatója, a KR parancsnoka, az RRI igazgatója és a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányok a 64. pont szerint kiadott intézkedést tájékoztatás céljából az Ügyeleti Osztály vezetőjének megküldik. 67. Az Ügyeleti Osztály vezetője az NTJ tartalmát az aktuális hírigényeknek, valamint a mindenkori közbiztonsági, bűnügyi és határrendészeti helyzetnek megfelelően, az ORFK főigazgatóival egyetértésben határozza meg, illetve módosítja. 68. Az Ügyeleti Osztály vezetője az ORFK főigazgatói információs igényeinek megfelelően, az előírt jelentési kötelezettségen túlmenően, a kialakult közbiztonsági, bűnügyi és határrendészeti helyzet függvényében átmeneti jelleggel a szakirányítása alá tartozó ügyeletek részére egyéb konkrét jelentési kötelezettséget határozhat meg. 69. Az ORFK bűnügyi és rendészeti főigazgatója, valamint az NNI igazgatója tájékoztatja az Ügyeleti Osztály vezetőjét az általuk szervezett olyan akciókról, amelyekbe az ORFK Főügyeletét döntésük alapján indokolt bevonni. 70. Az ORFK és az egyes feladatokban érintett társszervek ügyeleteinek együttműködése külön együttes normák és együttműködési megállapodások szerint történik. 71. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok a minősített adatok védelmére figyelemmel együttműködés keretében határozzák meg a rendkívüli eseményekkel összefüggő intézkedések megtételében érintett szervekkel a kölcsönös tájékoztatás rendjét. 72. A Rendőrség ügyeleti szolgálatai ellátják a minősített időszakra vonatkozó riasztási, értesítési, készültségbe helyezési és tájékoztatási feladatokat az ilyen helyzetekre kidolgozott tervek szerint.

14 A jelentésre kötelezett szervek vezetői intézkednek a 3. számú mellékletben meghatározott eseménykódok alapján a számítógépes adatállományok karbantartására. 74. Az utasítás 35. pontja szerint elkészített és közzétett NTJ-k egy hónapra visszamenőleg történő archiválásáról és visszakeresési lehetőségének megteremtéséről az ORFK gazdasági főigazgatója az utasítás hatálybalépését követő 15 napon belül intézkedik. 75. Az utasítás szeptember 1-jén lép hatályba. Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) az országos eseménykövető és jelzőrendszer (MONITORING) rendőrségi működtetésére kiadott 35/1999. (VI.25.) ORFK intézkedés; b) az országos eseménykövető és jelzőrendszer (MONITORING) rendőrségi működtetéséről szóló 35/1999. (VI.25.) ORFK intézkedés módosításáról szóló 5/2000. (II.4.) ORFK intézkedés; c) az ORFK és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület közötti együttműködési megállapodásból adódó rendőri feladatok végrehajtására kiadott 28/2003. (VI.27.) ORFK intézkedés 2/A. pontja, valamint; d) a Rendőrség ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési kötelezettség rendjéről szóló 61/2007. (OT 34.) ORFK utasítás; e) a szolgálat ellátása és a jelentési kötelezettség teljesítése terén tapasztalt hiányosságok megszűntetésére kiadott 5/1999. (III.29.) ORFK ÜFV intézkedés; f) a szolgálat ellátása és a jelentési kötelezettség teljesítése terén tapasztalt hiányosságok megszűntetéséről szóló 5/1999. (III.29.) ORFK ÜFV intézkedés módosítására kiadott 23/1999. (XII. 10.) ORFK ÜFV intézkedés; g) az ügyeleti jelentőszolgálat keretén belül történő adatszolgáltatás pontosítására kiadott 1/2001. (I.10.) ORFK ÜFV intézkedés; h) az ORFK Ügyeleti Főosztály vezetőjének 17/1998. (IX.1.) ORFK ÜFV intézkedése módosítására kiadott 12/2002. (VI.21.) ORFK ÜFV intézkedés. Dr. Bencze József r. altábornagy sk.

15 15 1. számú melléklet a 33/2009. (OT 18.) ORFK utasításhoz A MONITORING II. elrendelésének típusszövege: A Kormány 3379/1991. határozatának IV. pontja alapján elrendelésre került a MONITORING rendszer teljes/részleges alkalmazása az alábbi céllal A rendszer működő képességét és a meghatározott információkat értékelő csoportjához (HM:.., IRM:.., telefax:.. számon, GW:.,MARATON: címen, az összeköttetés megszakadása esetén futár útján kell jelenteni, illetve továbbítani. Elrendelésre jogosult megnevezése: Értesítést adta:.

16 16 2. számú melléklet a 33/2009. (OT 18.) ORFK utasításhoz Az ORFK Napi Tájékoztató Jelentés továbbítása Az ORFK Napi Tájékoztató Jelentést naponta írásban teljes adattartalommal, sorszámozva, zárt borítékban az alábbi vezetőknek kell kézbesíteni: a) országos rendőrfőkapitány; b) ORFK bűnügyi főigazgatója; c) ORFK rendészeti főigazgatója; d) ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály vezetője; e) budapesti rendőrfőkapitány; f) BRFK Központi Ügyelet főosztály vezetője.

17 17 3. számú melléklet a 33/2009. (OT 18.) ORFK utasításhoz A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a KR, az RRI, a KŐ és az NNI vezetői a szerv ügyelete útján jelen mellékletben felsorolt bűncselekményeket, eseményeket, információkat kötelesek jelenteni az ORFK Főügyeletnek az utasításban foglaltak alapján. I. AZ ÁLLAM ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 1. Az állam elleni bűncselekményeket, azok kísérletét, előkészületét, továbbá, ahol törvény büntetni rendeli, ezen bűncselekmények feljelentésének elmulasztását (Btk. X. fejezet), valamint idegen hatalomnak a Magyar Köztársaság alkotmányos rendje, függetlensége, területi sérthetetlensége elleni fegyveres támadás vagy annak közvetlen veszélyére utaló cselekményeket. 01 K Az állam elleni bűncselekmény II. AZ EMBERISÉG ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 2. A béke elleni és háborús bűncselekményeket, továbbá - ahol törvény büntetni rendeli - ezen bűncselekmények kísérletét, előkészületét (Btk. XI. fejezet). 02 K Béke elleni és háborús bűncselekmények III. A SZEMÉLY ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Az e fejezetben meghatározott bűncselekmények vonatkozásában jelenteni kell annak tényét is, ha azt családon belüli erőszakkal követték el, illetve, hogy milyen kapcsolatban állt a sértett az elkövetővel. 3. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények közül: a) emberölést (Btk ), 03A K Emberölés b) emberölés minősített eseteit [Btk (2)], 03B K Emberölés minősített esetei c) - az emberölés kísérletét, 03 C R Emberölés kísérlete - azonnal, ha az elkövető ismeretlen, 03 C1 K Emberölés kísérlete (ismeretlen elkövető) d) - a testi sértést [Btk (6) és (7) bek.], ha az életveszélyt vagy halált okozott,

18 18 03 D1 K Halált okozó testi sértés 03 D2 R Életveszélyt okozó testi sértés - azonnal, ha az elkövető ismeretlen, 03 D3 K Életveszélyt vagy halált okozó testi sértés (ismeretlen elkövető) - a lőfegyverrel, robbanóanyaggal, robbantószerrel elkövetett szándékos támadást függetlenül attól, hogy sérülést okozott-e vagy sem, 03 D4 K Lőfegyverrel, robb. a., robb. sz.-rel való támadás e) foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetést, ha az halált okozott [Btk (2) bek. b) és c) pont]. 03 E K Fogl. körében elköv. gondatlan veszély., ha az halált okozott 4. A szabadság és emberi méltóság elleni bűncselekmények közül: a) a magánlaksértést, amennyiben fegyveresen, vagy felfegyverkezve követték el függetlenül attól, hogy sérülést okozott-e vagy sem [Btk (2) bek. b)-c) pont], 04 A K Magánlaksértés (fegyveresen vagy felfegyverkezve) b) az emberrablást (Btk. 175/A. ), 04 B K Emberrablás c) az emberkereskedelmet (Btk. 175/B. ). 04 C K Emberkereskedelem 5. Egyéb, jelentős hírtartalmú személy elleni bűncselekmények. 05 K Egyéb, jelentős hírtartalmú személy elleni bűncselekmények IV. A KÖZLEKEDÉSI BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS ESEMÉNYEK 6. - a közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt (Btk ), - a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetését (Btk ) és a közúti veszélyeztetést (Btk ), - a közúti baleset okozását, (Btk ), - a járművezetést ittas vagy bódult állapotban (Btk ), - a járművezetés tiltott átengedését (Btk ), amennyiben: a) tömegszerencsétlenséget vagy halált okoztak, 06 A R Tömegszerencsétlenséget vagy halált okozott b) segítségnyújtás elmulasztása, ha a sértett meghal, 06 B K Segítségnyújtás elmulasztása, ha a sértett meghal c) kettő, vagy több ember meghalt, avagy halálos tömegszerencsétlenség történt. 06 C K Kettő, vagy több személy meghalt, avagy halálos tömegszerencsétlenség történt 7. A közúton közlekedő gépjárművek tömeges (3 vagy annál több) egy időben, egy helyen, vagy rövid útszakaszon történt összeütközését, függetlenül a sérültek számától,

19 19 a sérülés súlyossági fokától, a keletkezett anyagi kár nagyságától, ha az a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztette, vagy a forgalomban jelentős zavart okozott. 07 K Gépjárművek tömeges ütközése (3 vagy annál több) 8. A veszélyes anyagot szállító járművek közlekedési balesetét. 08 K Veszélyes anyagot szállító jármű közlekedési balesete 9. Légi jármű balesetét, kényszerleszállását abban az esetben is, ha személyi sérülés nem történt. 09 K Légi jármű balesete, kényszerleszállása 10. Ejtőernyős ugrás, léghajózás, sárkányrepülés, siklóernyőzés során történt halálos sérüléssel járó balesetet. 10 R Ejtőernyős, léghajós, sárkányrepülős, siklóernyős halálos balesete 11. Vízi jármű (úszó létesítmény vagy komp) balesete közül, amennyiben: a) halált vagy tömegszerencsétlenséget okozott, 11 A R Vízi jármű halált v. tömegszerencsétlenséget okozó balesete b) kettő vagy több személy meghalt, vagy halálos tömegszerencsétlenség történt, 11 B K Vízi jármű 2 v. több szem. halálát, halálos tömegszerencsétlenséget okozó balesete c) a baleset következtében a hajóút elzáródott, a jármű elsüllyedt, v. mozgásképtelenné vált, 11 C K Vízi jármű balesete (hajóút elzáródott, jármű elsüllyedt, mozgásképtelenné vált) d) a baleset jelentős környezetszennyezést okozott. 11 D K Vízi jármű balesete miatt jelentős környezetszennyezés 12. Vasúti jármű balesete közül, amennyiben: a) halált vagy tömegszerencsétlenséget okozott, 12 A R Vasúti jármű halált v. tömegszerencsétlenséget okozó balesete b) kettő vagy több személy meghalt, vagy halálos tömegszerencsétlenség történt, 12 B K Vasúti jármű 2 v. több szem. halálát, halálos tömegszerencsétlenséget okozó balesete c) a baleset következtében a vasúti jármű mozgásképtelenné vált, v. a vasúti pályát eltorlaszolja, 12 C K Vasúti jármű balesete(jármű mozgásképtelenné vált, vasúti pályát eltorlaszolja) d) a baleset jelentős környezetszennyezést okozott. 12 D K Vasúti jármű balesete miatt jelentős környezetszennyezés 13. Egyéb, jelentős hírtartalmú közlekedési esemény. 13 K Egyéb, jelentős hírtartalmú közlekedési esemény.

20 20 V. A HÁZASSÁG, A CSALÁD, AZ IFJÚSÁG ÉS A NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Az e fejezetben meghatározott bűncselekmények vonatkozásában jelenteni kell annak tényét is, ha azt családon belüli erőszakkal követték el, illetve, hogy milyen kapcsolatban állt a sértett az elkövetővel (A családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására kiadott 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás). 14. A tiltott pornográf felvétellel visszaélés (Btk ). 14 R Tiltott pornográf felvétellel visszaélés 15. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények közül: a) az erőszakos közösülés minősített eseteit [Btk (2) és (3) bek.], 15 A K Erőszakos közösülés minősített esetei b) a szemérem elleni erőszak minősített eseteit [Btk (2) és (3) bek.], 15 B K Szemérem elleni erőszak minősített esetei c) azonnal, ha az a) pontban meghatározott bűncselekmény alapesetét feltűnően durva, erőszakos módon, útonálló jelleggel követik el, 15 C K Feltűnően durva, erőszakos módon útonálló jelleggel elk. erőszakos közösülés d) azonnal, ha a b) pontban meghatározott bűncselekmény alapesetét feltűnően durva, erőszakos módon, útonálló jelleggel követik el. 15 D K Feltűnően durva, erőszakos módon útonálló jelleggel elk. szemérem elleni erőszak 16. Egyéb, jelentős hírtartalmú család, nemi erkölcs elleni bűncselekmény. 16 K Egyéb, jelentős hírtartalmú család, nemi erkölcs elleni bűncselekmény. VI. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS, AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÉS A KÖZÉLET TISZTASÁGA ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 17. A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekményt (Btk ). 17 K Választás, népszavazás, népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény 18. Az államtitoksértést (Btk ), és annak kísérletét. 18 A K Államtitok megsértése 18 B R Államtitoksértés kísérlete 19. A szolgálati titoksértést (Btk ) és annak kísérletét.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/10. szám Budapest, 2013. április 25. Szám: 16822/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába

Részletesebben

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

Részletesebben

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2.

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2. 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE A közgyűlési határozatokról Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2011. október 10-én 10.00 órakor éves rendkívüli közgyűlést tartott.

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők! A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati, járőrözési, vagyonvédelmi, őrzési és recepciós

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/19. szám Budapest, 2012. október 30. Szám: 35941/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2012. (OT 19.) ORFK intézkedés a Személy-,

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

Részletesebben

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás 2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben történő

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573, Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140, IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás

45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás 45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás a bűncselekményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, azonosítása és a kármegtérülés érdekében teendő rendőri feladatokról

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) teljes ismerete minden tétel esetében szükséges. A felkészüléshez ajánlott szakmai irodalom:

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1.

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. 2/2014. i Utasítás A vagyon elleni bűncselekmények/szabálysértések megelőzésével, valamint az ezen cselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos eljárások rendjéről

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A.

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkosszolgálati eszközök története Heltai Gáspár (1570) az inkvizíció vizsgálati módszereiről: annakutána egynéhány

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások: 2013/13. szám Budapest, 2013. június 14. Szám: 22922/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 24/2013. (VI. 12.) ORFK utasítás a szolgálati

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény (Btk.) Egyes tételeknél ezen túl az ott feltüntetett jogszabályok megjelölt rendelkezéseinek ismerete

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 AZ ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN A TÉRFIGYELŐ-RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉBEN VALÓ POLGÁRŐRI KÖZREMŰKÖDÉSHEZ I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI A POLGÁRŐRSÉGRŐL ÉS A POLGÁRŐRI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél

A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél Csizmár Attila sz. szds., egészségügyi tiszt MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG EGÉSZSÉGÜGYI FŐNÖKSÉG HM Tel.:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

Budapest, 2012. június 20-21.

Budapest, 2012. június 20-21. Biztonsági bejárás STV. 63.. (3) A versenyrendszerben szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (Kivonat - az elektronikus adat hozzáférhetetlenné

Részletesebben

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat A Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Saldo Zrt.) mint a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Teleki József pénzügyőr ezredes főigazgató NAV Repülőtéri Főigazgatóság

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás. a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről

23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás. a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről Szám: 5-1/23/2008. TÜK A Rendőrség hivatásos állományú tagjai

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra Valamennyi tételnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsõbb Bíróság), valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB határozat,

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív befektetési vállalkozásban minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 Ezt az elfogatóparancsot az illetékes igazságügyi hatóság bocsátotta ki. Kérem, hogy az alább megnevezett személyt büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés-büntetés,

Részletesebben

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23.

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. A veszélyes áru száll llítás s ellenőrz rzési és s szankcionálási si tevékenys kenységének nek tervezése és s végrehajtv grehajtása BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. Kozma SándorS

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér 1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. dr. Jásper András előadása 2008. november 28. 1 2. dia Kiegészítő cím: és szabálysértési dr. Jásper András előadása 2008. november

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/10. szám Budapest, 2011. augusztus 29. Szám: 24457/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 12/2011. (VIII. 19.) ORFK utasítás az

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ I.

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ...3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 I. fejezet A büntető törvény hatálya...5 Időbeli hatály... 5 Területi és személyi hatály... 7 Diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló egyéb

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határellenőrzés 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2010/30. szám Budapest, 2010. december 22. Szám: 34076/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 51/2010. (OT 30.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ - 1 - BIZTONSÁGI TERV A terv a Katasztrófa Védelmi Terv mellékletét képezi Amerikai Autós Fesztivál Komárom 2012. 08.10.-08.12. 1 - 2 - I. A rendezvénnyel kapcsolatos adatok A rendezvény megnevezése: Amerikai

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5 Közúti felcím árufuvarozók kezesi biztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 A biztosítási díj összege egy biztosítási idõszakon belül a biztosító által egyoldalúan nem módosítható. Kivételes esetben, ha

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról Szám: 7/2012. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/A-18/E.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek 66. szám Tartalomjegyzék 2011. évi LXIII. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011.

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. Miről van szó? Cselekvőképességet fogjuk vizsgálni Előfordul, hogy korlátozni kell a sürgősségi ellátás

Részletesebben

30/2010. (OT 16.) ORFK utasítás. a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására. I. Általános feladatok

30/2010. (OT 16.) ORFK utasítás. a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására. I. Általános feladatok 30/2010. (OT 16.) ORFK utasítás Szám: 30/2010. a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására Minden év június 1-jétől augusztus 31-ig, a fővárosban június 1-jétől szeptember 30-ig, valamint a

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása 2011. évi. törvény a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény valamint a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítása a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok

Részletesebben

ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT

ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT I. 9. évf. 1. Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. tantárgy 72 óra 1.3.1. A magyarországi fegyveres szervek története 6 óra 1.3.2. Fegyveres szervek alapismerete

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól 1 A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 68. -ának (4) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Elektronikus hirdetés vagy spam?

Elektronikus hirdetés vagy spam? Elektronikus hirdetés vagy spam? A gyakorlatban sokszor felmerülő kérdés, hogy lehet-e a hatóság eljárását kezdeményezni kéretlen levelek (levélszemét, spam) miatt? A spam jogilag nem definiált fogalom,

Részletesebben

2004/december (80. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2004/december (80. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2004/december (80. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Miként az előző számban jeleztem, a jogszabály részletes elemzését az alanyi jogosultsággal kezdem, hiszen itt

Részletesebben

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet Gyermekjóléti Központ A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza város szmog riadó tervéről szóló 32/201 0.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben