K I Á L T S Mit Kiáltsak?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I Á L T S Mit Kiáltsak?"

Átírás

1 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fű és minden szépsége mint a mező virága! Megszáradt a fű, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az Őskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2006/10 Felelősségünk a kívül valók iránt Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Kol 4:5-6 Már egy hónapja elkezdődött az új tanév, az új iskolaév. A fenti igék néhány jó tanácsot adnak útravalónak, gyerekeknek, ifjaknak, de a család idősebb tagjainak is. Mindannyiunknak... Elsősorban figyeljünk a mi beszédünkre. A szó nem a nyelvünknél születik, hanem a szívünkben. Onnét jön ki, a szívnek teljességéből. Akkor változik meg valakinek a beszéde, ha megváltozik a szíve. Az Úr Jézus tudja a szívet megváltoztatni, megtisztítani, ha Ő beköltözik oda a Szentlélek által. Ha a bűnös ember megtér a bűneiből és átadja az életét Jézus Krisztusnak. Sajnos nagyon szennyes beszédűek az emberek, már a fiatalok is. Egészen természetesnek tűnik számukra a trágár beszéd. Még a tanult intelligensnek tűnő emberek számára is. Sokan tüntetnek azzal hogy a másik embert túlszárnyalják a csúnya beszédben. Egy érdekes úti-beszámolót olvastam: Csiha Kálmán, erdélyi református püspök Ausztráliában járt. Azt mondja hogy ott ritkán káromkodnak az emberek. Villamoson utazva egy magyarnak a lábára léptek, mire angolul elkezdett káromkodni. Megállították a villamost és mindenki kiszállt. Hoztak neki egy pohár vizet, orvost hívtak, mert azt gondolták, hogy megbolondult. Nem vigyázott a beszédére és ez furcsa volt számukra. Elragadta az indulata A Biblia, Isten szava, arra tanít, vigyázzunk a beszédünkre. Iskolába menő gyerekek, ifjak, legyetek szép kedves beszédűek. Ne tanuljátok el világi társaitok csúnya beszédeit, trágár szavait. Egy alkalommal utaztam a vonaton, és odavissza úton diákok voltak az útitársaim. Elszörnyülködtem, hogy röpködtek a szájukból a csúnyábbnál csúnyább szavak! Úgy tűnt észre sem vették, hogy másokat megbotránkoztatnak vele. Olyan természetes volt számukra a csúnya trágár szavak használata. Kedves gyerekek és fiatalok! Kedves testvérek! Ne szégyelljétek Jézust megvallani, ha megkérdezik, miért vagy te más, miért válogatott szép a beszéded? Miért nem elegyedsz bele a csúnya beszédekbe? Valljátok meg bátran hiteteket úgy, mint Sidrák, Misák és Abednegó Babilonban. Isten mellettetek áll és elvárja, hogy hűséges és bátor tanúi legyetek ebben

2 a bűnös világban. Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt írja Pál apostol. Kik voltak a kívül állók? Akik nem tartoztak a kolosséi gyülekezethez. Kívül álló, aki nem hisz Jézus Krisztusban. Isten azonban azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Mi, hívő emberek is szeretnénk, ha barátaink, hozzátartozóink hinnének Istenben és üdvözülnének. Isten reánk bízta a békéltetés szolgálatát, az ige magvainak vetését. Egy hitetlen, Istentől elrugaszkodott világban élünk. Sokan semmit sem tudnak Istenről, sokaknak téves ismeretük van. Ha nézzük a kívül valók életét, látjuk, hogy sok ember és család életéből hiányzik a békesség, a nyugalom. Nem találják a megoldást életük problémáira. Sok a rendezetlen, zűrzavaros élet. Sokan tele vannak lelkiismeretfurdalással, bűntudattal. Ezekre a problémákra, csak Jézus Krisztusnál van megoldás. Az életünkkel kell bemutatnunk az Úr Jézust és a mennyei Atyát az embereknek. Lássák a mi megváltozott életünket, a békességünket, amit Jézus Krisztus adott. A tiszta, kedves beszédünket, amely legyen sóval fűszerezett, hogy mindenkinek helyesen felelhessünk. Bölcsen viselkedjetek a kívül valók iránt, a kedvező alkalmat jól használjátok fel írja az apostol. Nagyon fontos, hogy szavainkkal megfelelő időben nem előbb és nem később és megfelelő módon szólítsuk meg az embereket. Amikor érett rá a helyzet. Egyszer valaki egy hívő ember bekeveredett egy társaságba. Ott volt egy szomorú ember. Ez a hívő ember elkezdte mondani neki, hogy Isten örömet ad mindenkinek, meg van az okunk az örömre Mire a szomorú ember megszólalt: a feleségem temetéséről jövök, azért vagyok szomorú. Bocsáss meg! ennyit tudott mondani a hívő ember Igaz volt amit mondott ez a hívő ember, csak nem jókor mondta a jót. Ha másként kezd közelíteni, lehet, hogy megnyílt volna az ember szíve és vigasztalni tudta volna. Isten adja meg, hogy mindannyian ráérezzünk arra, hogyan viselkedjünk az emberekkel. Legyünk bölcsek! A jó alkalmakat azonban mindig használjuk ki. Legyünk készek arra, hogy számot adjunk a bennünk levő reménységről. Ne legyen teher vagy kényszer, Jézus Krisztusról beszélni. Beszédünk kedves legyen, vagyis legyen kegyelembe ágyazva. Kegyelem lelkületével mondjuk el mondanivalónkat. Azért kell hogy kedvesek legyünk, mert vannak kötekedő, kellemetlenkedő emberek. Néha furfangos emberek közelítenek felénk, teszik fel kérdéseiket. Az Úr Jézust sem közelítették meg mindig őszinte emberek. Ne felejtsük azonban, hogy Isten felelőssé tett minket a kívülvalókért. Kedves iskolások, kedves testvérek! A fenti igéket szívetekbe vésve induljatok az új tanévbe és az élet ismeretlen szakaszának a megtételére. Ezek az igék mindannyiunknak szólnak. Az Úr áldja meg az Ő népét győzelmes élettel, engedelmes élettel. Ámen. Pozsgai József Szeretettel tájékoztatjuk a testvéreket, hogy Pozsgai József testvérünket telefonon ezentúl, csak a telefonszámon lehet elérni. (vezetékes telefonon nem érhető el) 2

3 És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez Isten mindent tud. Mindent eleve ismer. Eleve ismerte az első ember bűnbe esését. Ugyanígy ismerte Izrael nép bukását, de ismerte a mi bukásunkat is. Az egész Bibliában azt kell látni, hogy Isten mindent ebből az eleve ismeréséből, és a bűnös ember iránti irgalmas szeretetéből cselekszik. Erről tesz bizonyságot a fent idézett Ige is. Amikor ezek az Igék elhangzottak Mózesnek, Isten nagy szolgájának ajkán az Úr üzeneteként, a nép hűséges volt az Istennel kötött szövetséghez. Most elhangzott az Úr figyelmeztetése, hogyha jön az idő az életükben, amikor az élő Istentől a környező népek bálványaihoz fordulnak, hogy azokat imádják, akkor Isten az ő ellenségeik kezébe adja őket, és nem könyörül meg rajtuk, amíg bűneik büntetését le nem töltik. Természetesen ez a figyelmeztetés érvényes Isten mindenkori népe számára is. Így a mi számunkra is. A későbbi igékből azt látjuk, hogy a nép nem sokáig volt hűséges az ő Istenéhez, és az idegen népek bálványai felé fordultak. Ennek aztán meg volt a súlyos következménye. Ellenség foglalta el az országot, és sanyargatta Izraelt. Szinte lehetetlenné tette az életüket. Amikor aztán szívből megtértek az Úrhoz, az Úr szabadulást szerzett nekik. Sajnos a hűség ismét csak rövid életű volt. Utána ismét az Úrtól való eltávolodás, bálványozás következett. Ez addig ismétlődött, amíg az Úr végleg megelégelte a nép hűtlenkedését, és szétszórta őket a különböző népek közé. Az Ige igaz, amely ezt mondja: te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű, és a gonosz miatt is bánkódó. 5Móz 30: Jón 4:2/b. Tudjuk jól az Igéből, hogy nem az egész nép lett hűtlen és a fogságra vitelkor voltak, akiket ott hagytak Izraelben. Azt is látjuk, hogy a bajt általában nem az egyszerű nép, hanem a király, a fejedelmek, a papság, tehát a nép vezető rétegének hűtlensége okozta. Ez a mai időben is így van. Az idézett ige azt mondja, hogyha majd a bűn miatt az Úr átka a népre következik és fogságba kerül, idegen népek közé, a szabadulásra egy mód és lehetőség lesz. Őszintén, és teljes szívből megtérni. Érdekes megfigyelni, hogy Isten továbbra is egységes népként kezeli őket. Azt mondja a 3. vers: Akkor visszahozza az Úr a te Istened a te foglyaidat és visszahozván összegyűjt majd téged 5Móz 30:3. Az igéből egyértelműen látszik, hogy akiket elhurcoltak, azok egy részének ott kell meghalni, nem térhetnek vissza, de a másik részüket visszahozza az Úr. Bár a fogságból való visszajövetel is el volt határozva az Úrnál, mégis azt mondja a prófétán keresztül: És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez és hallgatsz az Ő szavára te és a te fiad teljes szívedből és teljes lelkedből. Akkor visszahozza az Úr a te foglyaidat és könyörül rajtad 5Móz 30:2-3. Ez az isteni üzenet teljes mértékben valósággá lett a nép életében. A hűtlenkedés, az elvettetés, a szétszóratás, de az összegyűjtés is, amit a nép őszinte bűnbánata előzött meg. Ez az egész történet nagyon hasonlít a hívő nép életére. Volt időszak, amikor a hívők engedelmessége folytán a Szentlélek csodálatosan végezte az Ő megmentő és megszentelő munkáját. A szolgálattevők a Szentlélek erejével és hatalmával végezték

4 szolgálatukat. Sokan megtértek. Egyik gyülekezet a másik után alakult meg. A gyülekezetekben égett a Szentlélek tüze. Isten csodálatosan tett bizonyságot az Ő gyermekei mellett. Csodálatos lelki öröm, békesség és a Szentlélek erejének megnyilvánulása jellemezte az összejövetelek légkörét. Bizonyára nem egyedi jelenség volt, ami például a Szabolcs megyei kis falunkban történt. Volt időszak, amikor a testvérek a hét minden napján összejöttek imádkozni. A hívők szerettek imádkozni, igényük volt az Úrral és egymással való mind szorosabb kapcsolatra. A Szentlélek csodálatosan munkálkodott közöttük. Aztán közbejött valami. Az ördögnek sikerült elég sok hívő tekintetét az Úrról elterelni. Ki mivel volt megejthető. Meggazdagodás lehetősége, dicsőség utáni vágy, testi vágyak kielégítése. Egyik-másik hívőnek a bukása óriási rombolást végzett. Az egyik vidéki gyülekezetben a prédikátor bukása a szép, elég nagy létszámú gyülekezetet majdnem teljesen elpusztította. Azóta a gyülekezet teljesen megszűnt. A bajt okozó ember is hitetlenként halt meg. Szinte nem volt a közösségünkben olyan gyülekezet, amelyiket az ellenség ne rostálta volna meg. Sokan visszamentek a világba. Jó néhányan különböző más közösséghez csatlakoztak. Voltak olyan gyülekezeteink, amelyek időközben teljesen megszűntek. Úgy jártunk mind Izrael népe. A többség szétszóratott, csak kevesen maradtunk meg a régi határokon belül. De van reménységünk, mert Isten azt ígérte, hogy a szétszórtakat össze fogja gyűjteni. Istennek ezt az ígéretét hittel elfogadva mit kell tennünk? Nem ülhetünk karba tett kézzel. Szót fogadva az Igének, meg kell térnünk. Nemcsak egyik vagy másik testvérnek, hanem az egész népnek. Isten nem azt mondta, hogy a fejedelmeknek, vagy a papságnak, vagy a családfőknek kell megtérni, hanem az egész népnek. És megtérsz az Úrhoz a te Istenedhez és hallgatsz az Ő szavára teljes szívedből és teljes lelkedből. Isten ezt várja tőlünk is. Ha valaki úgy véli közülünk, hogy ő nem vétkes, neki jó a kapcsolata az Úrral, ezt a jó kapcsolatot mutassa meg az Úr előtt való őszinte megalázkodással. Jól tesszük, ha elolvassuk Dániel bűnbánati imáját. Dán 9:1-21. Dániel szinte még gyermek volt, amikor fogságba vitték, és igyekezett egy Istennek tetsző életet élni. A 10. részben Isten küldötte kétszer is azt mondja neki: kedves férfiú. Tehát Dániel nem sokkal növelhette a nép bűneit, amely végül is Izrael fogságra vitelét eredményezte. Ez az Isten előtt kedves férfiú mégis azt mondja az ő bűnbánati imájában: Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől. Dán 9:5. Dániel úgy vitte az Úr elé az egész nép bűnét, mint sajátját, és ez kedves dolog volt az Úr előtt. Példát vehetünk Dánieltől, annál is inkább, mert nekünk saját vétkünk, mulasztásunk is van bőven. Az Úr nemcsak Dánielt hallgatta meg. Ő meghallgat minket is, ha olyan őszinte bűnbánattal állunk az Úr elé, ahogy Dániel állt oda. Isten azt kéri, hogy teljes szívvel és teljes lélekkel térjünk meg. Megtérni azt jelenti, hogy egy 180 fokos fordulatot teszünk, és pontosan ellenkező irányba megyünk, mint eddig mentünk. Az Úr parancsa az, hogy ugyanígy térjenek meg a fiak, tehát az utódok is. Ha ennek a parancsnak eleget tudunk tenni, valami csodálatos dolog fog történni. Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te 4

5 foglyaidat, és könyörül rajtad és visszahozván összegyűjt majd téged minden nép közül akik közé odaszórt téged az Úr, a te Istened. 5Móz 30:3. Tudjuk az Igéből, hogy az összegyűjtés megtörtént. Vajon az Úr a mi gyülekezeteinkből szétszóródottakat nem akarja összegyűjteni? De igen. Teljesen mindegy, hogy hová kerültek. Talán közelre és van bennük vágy Isten után, de nem találják a visszavezető utat, vagy pedig nagyon távolra kerültek, talán különböző bűnök rabságában vannak. Az Úr még az ég széléről is elhozza őket. De nekünk van egy óriási felelősségünk. Őszinte bűnbánattal megtérni. Ezzel készítjük el számukra az Úrhoz visszavezető utat. Van még egy csodálatos ígérete az Úrnak Izrael számára, mégpedig az, hogy a fogságból való visszatérés után úgy megsokasítja őket, hogy többen lesznek, mint azelőtt voltak. Ez az ígéret is érvényes reánk. Isten ma is kész az ő népét megsokasítani. Az idézett igeszakasz utolsó ígérete az, hogy egy csodálatos kapcsolat jön létre Isten és az ő népe között. Akik megtértek teljes szívből és teljes lélekből, azok most szeretni fogják az Urat, az ő Istenüket teljes szívükből és teljes lelkükből, ami életet, örökéletet jelent számukra. Testvéreim! A fogságra vitel, a szétszóratás a babiloni birodalomban hetven évre szólt. Gyülekezeteink volt tagjainak a szétszóratása nem meghatározott időre szól. Őket az Úr bármikor kiszabadíthatja és visszahozhatja. Nem lenne teljes a bűnbánati imánk, ha a magunk részére, akik itt vagyunk, nem kérnénk szabadulást. Mindenki nézze meg a saját életét és lássa meg, hogy mivel van megkötözve. Szeretetlenséggel, ítélgetéssel, hitetlenséggel, reményvesztettséggel, anyagiassággal, testiességgel, dicsvággyal, felfuvalkodottsággal, a világ szeretetével stb.? Amíg mi magunk valamilyen megkötözöttségben vagyunk, a mások szabadulásáért való imánknak nem sok eredménye lesz. Őszinte bűnbánattal igyekezzünk a megkötözöttségektől megszabadulni, hogy aztán eszközök lehessünk az Úr kezében a mások szabadulása érdekében. Adja meg az Úr, hogy minél több Dánielhez hasonló lelkületű tagja legyen a gyülekezeteinknek és az Úr egész testének, az Eklézsiának. Legyünk igényesek, kérjük az Urat, hogy ezzel a lelkülettel ajándékozzon meg mindnyájunkat. Ő ezt örömmel kész megtenni. Legyünk mi is Istennek kedves gyermekei. Papp Ervin testvér Hírek Tataházáról Július 5-én volt Nagy Gedeonné nővérünk temetése, akitől családtagok, rokonok, ismerősök, búcsúztak. A testvérnő 78 évet kapott az Úrtól. A vigasztalás igéit Hegedűs József testvér a 2Kor 5:10 és Vámos-Poljak Zsolt testvér a Zsid 9:27 alapján hirdette. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg Vámos-Poljak Zsolt 5

6 Bibliai jellemképek Sára 3. rész Amikor elérkezett a megígért idő, Sára fiút szült Ábrahámnak, idős korára. Az ígéret gyermekét Izsáknak nevezték el, és körülmetélték 8 napos korában, amely az Istennel kötött szövetség jele volt. Sára ezt mondta: Nevetést szerzett az Isten énnekem, aki csak hallja, nevet rajtam. Itt valószínű, hogy nem gúnyolódó kinevetésről van szó, hanem boldog, csodálkozó örvendezésről. Isten örömet, nevetést okozott Sárának azáltal, hogy idős kora ellenére fia született. Sára már az örömtől nevetett. Az Úr mondása Avagy az Úrnál lehetetlen-e valami? hitet támasztott a szívében. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. (Zsid 11:11.) A szomszédok, ismerősök pedig biztosan együtt örültek az idős anyával és apával. Hogy ez mennyire így lehetett, bizonyítja az újszövetségi korban élt Zakariás és Erzsébet élete. Amikor idős korukban gyermekük született, szomszédaik, rokonaik együtt örültek velük és nem olvassuk, hogy gúnyolódtak volna rajtuk. (Lk 1:58) Mit tennénk mi, testvéreim ilyen esetben? Örülnénk velük, vagy gúnyolódnánk rajtuk? A régi korok emberei örültek, mert áldásnak tartották a gyermeket és szégyennek a gyermektelenséget. Ma már ugyan nem szégyen, de sokszor lelki fájdalom azoknak, akik szeretnék a gyermeket, de nem ad nekik Isten. Sokan pedig több oknál fogva nem akarják vállalni a gyermekkel járó gondokat és lekötöttséget. (Az ilyenek lehet hogy nevetnének az idős szülőkön) Izsákot elválasztották 2-3 éves korában és Ábrahám nagy ünnepet, vendégséget 1Móz 21:1-14; 23. rész 6 rendezett erre az alkalomra. Egy valaki azonban gúnyolódva nevetgélt ezen az ünnepen: a szolgáló Hágár fia, Ismael. Eddig nem olvastunk róla, csak most, amikor már megvan Izsák. Pedig eltelt vagy esztendő. Most kimutatta igazi jellemét a rabszolganő fia. Gúnyolódó nevetgélése felgerjesztette Sára haragját és követelni kezdte Ábrahámtól, hogy űzze el Hágárt és fiát, Ismaelt. Itt már nem a gyermektelen asszony sértődöttségét látjuk, hanem a fiát féltő, elfogult anyai szeretetet. És nem tudja elviselni, hogy amikor ő boldog és örül, akkor valaki kineveti és gúnyolódik rajta. Olyan volt Sára, mint a fiát féltő anyatigris. Kegyetlen és könyörtelen! Nem törődött azzal, mi lesz a szolgáló és gyermeke sorsa a pusztában! Felőle el is pusztulhattak! Nem volt Sárában megbocsátás és irgalom, csak sértődöttség és harag. Az anyai szeretet kegyetlen és önző tud lenni, ha emberi érzés marad csak, és nem párosul isteni szeretettel, irgalommal. Aztán Sára most már ugyanolyan büszke anya volt, mint Hágár, és nem hagyta magát lenézni és kicsúfolni. Tetejében ő volt a ház úrnője Azt hozta fel indoklásul, hogy a szolgáló fia nem kaphat örökséget Izsák mellett. Az a csodálatos, hogy Isten fel tudja használni az emberi bűnöket, rossz tulajdonságokat is arra, hogy az Ő munkáját, terveit előre vigye. Ennek a szétválásnak meg kellett történnie, mert itt nemcsak Ábrahám vagyonának az örökléséről volt szó, hanem az isteni áldások és ígéretek örökléséről is. Izsák az ígéret gyermeke, aki a törvényes feleségtől született, minden testi-lelki örökség részese volt. Isten kiválasztó akarata, az

7 üdvtörténeti vonal benne folytatódott tovább. Ismaelnek mennie kellett Izsák mellől, még akkor is, ha Sára gonoszkodása idézte elő. Ábrahámot, akiben emberibb érzések voltak, megnyugtatta az Úr, hogy gondoskodni fog Ismaelről is, mivel ő is Ábrahám fia. Engedjen tehát Sára kívánságának A zsidó hagyomány úgy őrizte meg Sárát az emlékezetben, hogy engedelmes asszony volt és urának nevezte Ábrahámot. Péter első levelében is erről olvasunk. (1Pt 3:6; 1Móz 18:12/b.) Voltak időszakok mint pl. az Úr városából való kivonulásuk, vagy amikor húgának mondta őt Ábrahám Egyiptomban és a filiszteusok földjén amikor látjuk a férjének való engedelmességét a jóban és a rosszban is. A Biblia azonban nem takarja el hibáit sem. Energikus asszony volt, aki akaratát véghez vitte bármi áron, még férjével szemben is. Ő nem volt olyan asszony, akinek hallgass volt a neve! Nagyonis figyelembe vette Ábrahám, a pásztorfejedelem, feleségének, a fejedelemasszonynak az akaratát és kéréseit. Istenben való hite végül megerősítést nyert, amikor megszületett az ígéret fia, Izsák. Azonban Sárának is szüksége van Jézus Krisztus áldozatára, hogy emberi gyengeségei ellenére ott legyen az üdvözültek között. Hisszük, hogy így is lesz!... Sára 127 éves korában halt meg. Férje meggyászolta és temetkezésre alkalmas földet és barlangot vásárolt Hebronban, Kánaán őslakosaitól, a hettitáktól. Eltemette Sárát Mamré tölgyesével szemben, a makpélai szántóföld barlangjában. Ez volt az első tulajdona, birtoka Ábrahámnak Kánaán földjén. Itt temették el Ábrahámot, Izsákot és ide kívánkozott Jákób is Egyiptom földjéről. Az ősatyák temetkezési helye vonzotta az izraelitákat is vissza Egyiptomból Kánaán földjére. Ez a kis temetkezési földdarab, tulajdon, képezte a jogalapot arra, hogy magukénak igényeljék Kánaán földjét Isten ígérete szerint. Ugyanis Ábrahámnak, az ősatyának ígérte meg Isten, hogy utódainak adja Kánaán földjét. Ezt az ígéretét Isten be is teljesítette a 400 éves egyiptomi fogság után. P. J-né Hírek Tiszakesziből Örömmel tudatjuk testvéreinkkel, hogy elkészült az imaházunk alapja. Reménységgel teli szívvel várjuk azt a napot, amikor majd elkészül e hajlék és hálatelt szívvel dicsérjük ott az Urat. Augusztus 19-én nagy örömben és áldásban volt részünk. Gyülekezetünkben Balogh Gyula testvért lelkipásztori szolgálatba állították, aki eddig is hűségesen végezte a reá bízott lelki munkát. A szolgálatokat Kurdi Mihály kerületi elöljáró testvér és Váraljai Rudolf lelkipásztor testvérek végezték. Balogh Erzsébet 7

8 Június án, testvéri találkozót tartottunk gyülekezetünkben, amely az Észak-Magyarországi testvérek meghívásával valósult meg. Többen már szombat délután megérkeztek közénk, este pedig egy áhítatot tartottunk. Váraljai Béla testvér hirdette az igét Lk 1:53 vers alapján. Felhívta figyelmünket, hogy üresítsük meg naponta a szívünket, mert Isten az Ő szeretetével akarja megtölteni. Legyen jó talaj a szívünk, hogy meg tudja teremni a 30, 60 és 100 annyit! Dezső Gergely tv. pedig a Mt 18:1-5 verseket tárta elénk. Akkor a gyermekek tettek fel kérdést a Mesternek! Ma van-e kérdésünk, amit felteszünk Istennek? Hát legyünk bátrak, és a hitéletben olyanok, mint a gyermekek! Vasárnap imaórával kezdtük a napot: Bessenyei György testvér hozta Isten üzenetét a Mk 14:3-9 versek alapján. Szólt arról, hogy ez az asszony mindent megtett, hogy üdvösséget nyerjen! Mondd, te teszel-e valamit a te üdvösségedért? Törekedj! Mert azt mondta és hagyta meg a Szent Igében: Én elmegyek, és helyet készítek tinéktek! Az 1Tim 4:8-16 verseket Széles János tv. olvasta fel. Törekedjünk olyan rendezett életet élni lelkileg, mint amilyen a környezetünk. Maradjunk meg Isten igéje mellett! Legyünk tiszták! Mindenkinek meg van határozva a helye és feladata a világban és a gyülekezetben. Légy példa! Ezt követően Kurdi Mihály testvéren keresztül hallhattuk Isten üzenetét. Az Ef 1:11-14 versekből szólt a jelenlévő gyülekezethez: senki és semmi el nem szakaszthat az Istentől, csak a mi bűneink. Ne embereknek akarjunk tetszeni, hanem Istennek. Te hogy érzed, neked is egyre Hírek Kelebiáról 8 nagyobb szükséged van Jézus Krisztusra? Ő azt mondta: halált érdemelsz a te bűneidért, cselekedeteidért én ezt vállaltam helyetted! Bihari Barnabás tv. 1Pt 3:10 vers és a versekből szólt hozzánk: legyen kipróbált a mi hitünk, mely a nehéz időkben is megáll, Jézus Krisztus dicsőségére való legyen. Az életünk legyen felövezve a Szent Lélek által, hogy megállhassunk a hitben. Váraljai Rudolf tv. az 5Móz 8:1-2 versekből szolgált. Megparancsolta az Úr, amit Ő mondd, azt cselekedjük, hogy bemehessünk az országba, amelyet már elkészített nekünk. Augusztus 3. Szalma Pálné nővérünket az Úr magához hívta hosszú szenvedése és betegsége után, hogy megpihenhessen az Atyánál. Nővérünk 84 évet kapott Istentől. A kelebiai temetőben kísértük utolsó útjára. Pozsgai Dezső tv. a Lk 19:1-10 és a Zsolt 21:5 versekkel búcsúzott, vigasztalva a gyászoló családot, hogy amit Isten eltervez, az úgy van jól. Augusztus 19. Kruska Ernő és Fábián Henrietta Isten előtt is házasságot kötöttek, hogy hűséges társai lesznek egymásnak. A zenekari, ifjúsági és különféle szolgálatok mellett Pozsgai Dezső tv. olvasott az Igéből. A Mt 19: 4-9 versekből adott útravaló, bátorító szavakat, hogy mindig Jézust hívják segítségül az életük során. Ahol ketten egy testté lesznek, ott jöhet a próba, mert a hűség és a szeretet nem fogy el! Az Úr gondot visel reátok! Ámen

9 Szeptember 10. Gerber tv. és felesége valamint Papp Ervin tv. és felesége egy egész vasárnapi napot együtt töltöttek velünk, és szolgáltak gyülekezetünkben. Gerber nővér a 115. Zsoltárral köszöntötte a gyülekezetet: Az Úr gondot visel reánk! A délelőtt és délután is Gerber tv. hirdette az igét. Először a Mt 16:19 vers alapján: Sokszor megtapasztalta, hogy Isten nem utasítja vissza a kéréseket, hanem várja, hogy valamiképpen közeledjünk hozzá. Vágyunk az énekíró szavaival: Hadd menjek Istenem hadd láthassam meg a te dicsőségedet. Csak egy út vezet a mennyben, a Golgotán keresztül. Keressük a Bibliában, ott minden kérdésre van felelet! Valld meg minden bűnöd, mert ha nem, elkárhozol! Az Isten és az ember harmóniájának mindig tisztának kell lenni! Az Ő igéjét a szánkba akarja helyezni, hát nyisd ki, hogy betölthesse azt! Adja az Úr, hogy legyünk olyan tanítványok, mint amilyen volt Péter, János és a többiek! Végül a 91. Zsoltár 1-2 versét helyezte a szívünkre: Aki a felségesnek rejtekében lakozik, aki mindent hordoz, akihez bármikor jöhetek. Ha dúlnak a háborúk, Ő a menedékem, váram! Útravalóul pedig négy német szót tanulthatott meg a gyülekezet: ICH VERTRAUE AUF IHN! ŐBENNE BÍZOM! Ámen Szeretnénk az idei év találkozóiról és eseményeiről tájékoztatást adni, valamint megosztani mindenkivel ezeket az örömteli alkalmakat, amelyeket az Úr csodálatos kegyelméből átélhettünk az elmúlt időszakban március 26-án Illés János testvért és kedves feleségét láthattuk vendégül gyülekezetünkben. Ezt az alkalmat a felsőmocsoládi testvéreinkkel együtt töltöttük el. Az imaórát Horváth Imréné nővérünk tartotta, akin keresztül az Úr megígérte nekünk, hogy minden szükségünket be fogja tölteni, (Filippi 4:19. vers) csak bízzunk Őbenne. Ezt meg is tapasztalhattuk ezen a napon. A délelőtti szolgálatot Illés János testvérünk végezte, a Lukács 18: rész, a vak meggyógyításának története alapján. Az ige üzenete felhívta figyelmünket arra, hogy vegyük észre azt, hogy Jézus Krisztus ma is itt van, és azt kérdezi: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Ha Hírek Kaposvárról 9 őszintén felelünk neki, akkor elvégzi mindazt életünkben, ami a szívünk vágya. A délelőtti alkalom végén lehetősége nyílott a testvéreknek arra, hogy előre jöjjenek a Szentlélek áldásért könyörögni, melyet a gyülekezet egy része buzgón kihasznált, így sokan megújultak és betöltekeztek ezen a napon. A délután idejében tovább hallgathattuk Illés testvérünk szolgálatát, a Lukács evangéliuma alapján. Megszólított minket az Úr, mint Zákeust, hogy hamar szálljunk alá. Akarjuk, hogy nálunk maradjon? Akarjuk mindennap érezni az Ő közelségét? Akkor ehhez azt kell tennünk, hogy minden bűnünket megvalljuk, elhagyjuk, és akkor üdvössége lesz a mi lelkünknek. Hálásak vagyunk Istennek, hogy lehetővé tette, hogy a testvéreink eljöhettek közénk. Kívánunk az életükbe sok erőt, és olyan áldást, amilyet aznap érezhettünk az ő szolgálataik által.

10 2006. május 15-én Pék János és Pék Tamás testvéreink látogattak el hozzánk. Pék János testvérünk az Apcsel 27: verse alapján szolgált az igéből. Az Úr felhívta a figyelmünket arra, hogy meg kell erősödnünk, táplálkozzunk mindig az igéből. Veszünk-e eledelt magunkhoz, vagy csak akkor, amikor már nagyon ellankadtunk? Ezt nem szabad megvárnunk! Minden felesleges terhet ki kell dobálnunk, tennünk a mi szívünkből, hogy könnyebbítsük a hajót, így sokkal könnyebben elérjük a mi célunkat, amire el lettünk hívva. A délutánnak idejében pedig felszólított minket az ige ugyancsak Pék János testvéren keresztül, hogy erősödjünk meg a hitben, legyünk engedelmes szívvel minden elöljárónk iránt, minden dolgunk szeretetben menjen végbe. 1Kor 16: vers alapján hangzott Istennek igéje a mi számunkra. Nagyon áldásos napot tölthettünk el testvéreink körében. Július 23-án abban az örömteli eseményben lehetett részünk, hogy Kovács Diána testvérnőnk Budapesten alámerítkezett. Egy csodálatos alkalmat tölthettünk el ezen a napon. Az Úr kihívta őt a világból, és így egy új élettel áldotta meg, betöltötte Szentlelkével, minket pedig egy új taggal ajándékozott meg. Erre az ünnepségre elkísérte őt férje és kislánya is. Kívánjuk, hogy meg tudja tartani ezt az Istentől kapott hitet és kiteljesedjen nemcsak az ő, hanem a családja életében egyaránt. Július 30-án a súri zenekar látogatott el hozzánk. Ezen a napon ők végezték a szolgálatokat. Az imaórai szolgálatot Horváth Gábor testvérünk végezte, lehetőségünk volt kérni Istenünk áldását egész napunkra. A délelőtt folyamán Mrázik József testvérünk szolgálatát hallhattuk. A kánai menyegző példázatán keresztül megérthettük, milyen fontos, hogy meghívjuk életünkbe, szívünkbe Jézust. Ha Őrá hallgatunk, és megtesszük amit mond, csodákat fogunk átélni. Kulisek Tamás testvér pedig a Lukács 8: vers alapján tanított bennünket. Nem mindegy, hogy milyen szívvel megyünk Jézushoz. Csak látni akarjuk őt, mert kíváncsiak vagyunk rá, vagy igazi és élő kapcsolatban akarunk vele élni? Ha őszinte szívvel járulunk elé, akkor betölti minden szükségünket és megtanít bennünket az útra, amelyen járnunk kell. Délután Kulisek Kálmán és Kulisek György testvéreink szólták az igét. Fontos üzenetek voltak számunkra az ő szolgálataik által is. Szükséges nekünk, akik Istent imádjuk, hogy lélekben és igazságban imádjuk, ne legyen hamisság bennünk. A másik fő üzenetet pedig a vak Bartimeus példázatán keresztül érthettük meg. Nagyon fontos, hogy személyes találkozásunk legyen Jézussal, és ne legyen semmi gátja, hogy hozzá járuljunk. Ne tudjanak minket ettől a célunktól eltántorítani. Ha pedig hittel fordulunk az Úr felé, megadja nekünk mindazt, ami fontos a számunkra ha hasznunkra válik. Ezt a napot a zenekar csodálatos ének- és zeneszámai tették még színesebbé, áldásosabbá. Köszönjük testvéreinknek, hogy elfogadták meghívásunkat és sok szép szolgálattal készültek számunkra. Kívánjuk az Úr Jézus áldását mindannyiunk életére és szolgálatára továbbra is! Szeretettel a kaposvári gyülekezet nevében: Kellán Sándorné 10

11 Hazaköltözött Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. (Jób 19:25.) Ezen igei gondolatok alapján vettünk búcsút Csúzi István testvérünktől, aki nemcsak mondta, hitte is hogy az ő Megváltója él, s vele kéz a kézben megy odaát. Sokszor hagyta el ajkát sok bizonyságtétel arról, amit Jézus tett és cselekedett az ő életében. Így mi is úgy hisszük, hogy az ő vágya beteljesült és ha testében nem is, de lelkével megláthatta az Urat. Sok átélése közül egyet említek, amikor látomásban láthatta, évekkel ezelőtt hazaköltözött hitvesét, amint egy folyó partján fehér ruhákat készítettek. A testvér megkérdezte: Kiké ezek a fehér ruhák, majd ő azt válaszolta: ezek azokéi akik a földi létben hűségesen jártak Jézus Krisztussal, és győztek. Azok kapnak hófehér ruhát. Sokszor bíztatott így bennünket a testvér, hogy legyünk hűségesek az Úr Jézus Krisztushoz, mert csodálatos hon vár odaát. Hírek Kecelről Földi porsátorától augusztus 2-án vettünk búcsút. Testvérünk 84 esztendőt kapott az Úr Jézus Krisztustól e földi létben. Búcsúztak tőle gyermekei, családja és a gyülekezet. A gyászistentiszteleti igeszolgálatot Szalma István testvér, a keceli gyülekezet lelkipásztora, a Jób 19:25-26 versek alapján végezte. A temetési énekszolgálatot a keceli énekkar végezte augusztus 30-án vettünk búcsút Turcsik Istvánné nővérünktől, aki 75 évi földi küzdelem után hazaért az ő Megváltójához. Nővérünk, élete alkonyán talált rá az igazi útra, Jézusra, akit ezután mindig követett és hűséges volt az ő Urához. Amikor csak tehette eljött, vagy hozták a testvérek az Úr házába. Az utóbbi években sokat szenvedett, az ő testében legyengült, de lelkében mindig ott élt a remény, hogy az Úr Jézus szereti őt. Ez a reménység már valóság lett az Ő lelke számára. A vigasztalás igéit Szalma István testvér, a Jób 7:9-10 és a Lk 23:46 igék alapján hirdette. A temetésen az énekszolgálatot a keceli énekkar végezte el. Szeretettel: Bottó Lászlóné Meghívó Szeretettel hívjuk és várjuk a szolgáló testvéreket az október 14-én megtartásra kerülő lelkimunkás továbbképzésre. A továbbképzést kor imaórával kezdjük és előreláthatóan ig tartjuk. Imádságos szívvel készüljünk erre az alkalomra és kérjük Istenünk vezetését és áldását. 11

12 Az Istennek legyen hála!... Az Istennek pedig legyen hála, az Ő kimondhatatlan ajándékáért. 2Kor 9:15. Ó, lenne bár ezernyi nyelvem, ezernyi ajkam énnekem, hogy szívem óhajához mérten, elzenghetném dicséretem Amikor előszámlálom Istennek, szerető Édesatyámnak sokrétű kegyelmét, jóságát és áldásait, sokszor érzem, nem tudom eléggé kifejezni hálámat az én Uramnak úgy, mint az ének szerzője. Mégis e néhány gondolat hadd serkentsen mindenkit az Úr jóságának és áldásainak értékelésére és hálára! A fentiekben idézett igevers a legnagyobb ajándékra, Jézus Krisztusra, és az Őbenne megtalált üdvösség kimondhatatlan ajándékára és annak felbecsülhetetlen értékére mutat! Ennél nagyobb, értékesebb ajándék nem létezik e világon! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten a legdrágábbat, az egyetlen Fiát adta! Tudjuk miért! Mert ÚGY szeretett, s ennek következménye volt ez az ajándékozás. Ez ajándék által nyílt meg az út az Atyához, az Istentől elszakadt, bűnös ember számára. S aki hisz Őbenne, el nem kárhozik, hanem örök élete van! Legyen ezért hála az Istennek! A Római levélben azonban arról is olvashatunk, hogy Jézus Krisztussal együtt, mindent minékünk ajándékozott Édes Atyánk. Egyszerűen mindent!... Amire az embernek szüksége van, ami teljessé teszi életünket. Az Úr Jézus szavai ezt úgy fejezik ki, hogy életük legyen és bővölködjenek. Továbbá: az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg, hogy azok által az isteni természet 12 részesei legyünk, kikerülvén a romlottságot (2Pt 1:3-4.) Összefoglalva: Isten mindennel megajándékozott minket, az Ő jóságának kifejezéseként, hogy teljes, boldog és kiegyensúlyozott, istenfélő életet élhessünk! Isten jóságát figyelemmel kísérve, eljutunk a személyes életünk legapróbb részleteit is érintő, ezerféle atyai gondviselés felismeréséhez. Van élelmünk és ruházatunk Hajlékunk (Még a szükségleteink felett is bőven) Ezeket vizsgálva eszembe jut egy kedves éneksor: Buzdulj hálára, Isten jóságára A hálás hívő ember értékeli, szem előtt tartja Isten ajándékait, áldásait, jóságát és gondviselését. A Szentlélek munkájának egyik része megismertetni azokat, melyeket Isten nekünk ajándékozott. A hálaadás válasz az Isten kegyelmének, jóságának irántunk való megnyilvánulására. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban! (Ef 1:3.) A lelkieken kívül Isten kegyelméből gazdag és bőséges termést takaríthattunk be. A mindennapi kenyérnek való gabona is már a magtárakba került. Az éléskamrában ott sorakoznak a befőttek, a tartósított vitamin készletek Hálaadással köszönöm az Úrnak, a gyümölcsérlelő áldott napsugarat, az áldott esőket, és a növekedést adó Isten kezének munkáját. De hálával köszönöm azokat az embereket is, akik kemény és szorgalmas munkával dolgoztak a földeken és béketűréssel várták (de nem ölbe tett kézzel) a

13 gyümölcs megjelenését és érését. Az Istennek legyen hála! Hogyan válaszoljunk a gondviselő Isten jóságának és kegyelmének ilyen gazdag megnyilvánulására? Hálával áldozzál az Istennek! mondja válaszul a zsoltáros. Ha a mi szívünk megmozdult Isten jóságára, engedjük, hogy a kezünk is hozzájáruljon a hála kifejezéséhez. Hálaáldozatunk kedves illat, Édesatyánk előtt. Ezen kívül Közösségünk is áldást nyer, ahová a hálaáldozat eljut. Ebben az évben október 29-én tartjuk meg a hálaadó napot. A hálaáldozatból befolyt összeget a mellékelt csekken küldjétek el Egyházunk központjába. Soha ne feledjük: Isten látja és szemmel tartja azokat, akik hálával áldoznak! Így Téged is! Szeretettel: Pék Balázs Hírek Szegedről Urunk kegyelméből a 2006-os év első részében több testvéri találkozót is tarthattunk. A sort a kecskeméti testvérek nyitották február 12-én. Az alkalmon a Mt 11:28-30 alapján Fizl Attila testvér hirdette az igét. Fontos, hogy meghalljuk az Úr Jézus hívó szavát, mert csak Ő tud nekünk nyugalmat adni és Tőle tanulhatjuk meg a szelídséget és alázatosságot. Április 9-én Kelebiáról érkeztek hozzánk testvérek. Az igeszolgálatot a Jn 12:1-3 alapján Pozsgai Dezsőné nővér végzete. Az Úr azt üzente, hogy Máriához hasonlóan mi is szeressük és hallgassuk Jézust, engedjük, hogy folyamatosan foglalkozhasson velünk. Ismerjük fel az időt, amikor adhatunk valamit az Úrnak. Minél jobban szeretjük Őt, annál többet adunk Neki. Április 30-án a pécsi testvérekkel lehettünk együtt. Az imaórán a Jn 11:25-ből ifj. Pásztor József testvér szolgált. Lázár feltámasztása csodatétel volt, és az Úr ma a mi életünkben is tud csodát tenni. Istenünk üzenetét a Mt 16:13-17 és a Jel 2:8-11-ből Pásztor András testvér által hallhattuk. Jézus Krisztus szereti a bűnöst, nem tud elmenni mellette. Ő meghalt a bűnös emberért a Golgotán. Végiggondoltuk-e már, hogy mit jelent ez? Hiszünk ebben? Nyújtsuk ki kezünket hittel Őfelé. El akarja mondani, hogy mennyire szeret, újjá akar 13 szülni. Az Úr be akar tölteni Szentlélekkel. A Mester úgy hív minket, ahogy vagyunk. Menjünk hozzá hittel. A következő találkozóra május 7-én került sor, amikor a kiskőrösi testvérek látogattak hozzánk. Az igehirdetés szolgálatát a Zsid 13:1-6-ból Benedek Tibor testvér végezte. Az üzenet középpontjában Isten szeretete állt, amelyet Jézus Krisztusban mutatott meg. Az Ő szeretetére van szükségünk a gyülekezetben, az emberek között, a családban. A gyülekezetben szeretettel figyeljünk oda egymásra, törődjünk egymással. A keresztyén gyülekezet egy szeretetközösség. A szeretetnek embertársaink felé is meg kell nyilvánulnia. Fontos a családi életben is, hogy a szülők és a gyermekek közt is szeretetkapcsolat legyen. Viszont óvakodjunk az önszeretettől, az önzéstől. Június 18-án Kecelről jöttek testvérek. Az Úr üzenetét a Dán 3:26 alapján Radva Zoltán testvér hirdette. A három ifjú élete, hite példa előttünk. Ők bizonyságot tettek hitükről a nehézségek között is. Az Úr nekünk is megengedi a próbákat, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy találkozhassunk Vele. A három ifjú nem bánta meg a kitartást, mi sem fogjuk megbánni, mert találkozhatunk az Úrral. Július 2-án a békéscsabai testvérekkel tölthettünk el egy alkalmat. A Kol 3:1-5 alapján Pap György

14 testvér szólta Istenünk szavát. Nem mindegy, hogyan élünk ebben a bűnnel telt világban. Szüntelenül keresnünk kell az Úrral való közösséget, Vele szoros kapcsolatban kell élnünk. Fokozatosan szükséges megöldökölnünk az óembert, így készülve az Úr visszajövetelére. Csak így lehetünk gyümölcstermők az Ő számára, csak így várhatjuk Őt vissza. Július 20-án Helmuth Lundsteen testvér és felesége Papp Ervin testvérék kíséretében látogattak el hozzánk. Urunk gazdagon megáldotta ezt az alkalmat. Az igei üzenet a Mt 7:12-14 és a Jn 14:6-ban található igékből hangzott. Az életben sokszor kell választanunk, döntenünk. A legjobb döntést akkor hozzuk, ha elfogadjuk Jézus Krisztust személyes Megváltónknak. Így léphetünk be a szoros kapun és járhatunk az Úr keskeny útján. Minden alkalommal ének- és zeneszámok, szavalatok, bizonyságtételek hangzottak el. Megtapasztalhattuk Urunk szeretetét, gazdag áldását, amely által lélekben épülhettünk, növekedhettünk. Mindezekért egyedül Istenünké a dicsőség. Vámos-Poljak Zsolt augusztus 6-án került sor Vámos- Poljak Zsolt testvér eddigi megbízott lelkipásztor beiktatására, aki Hegedűs József testvértől vette át a szolgálatot. Hegedűs testvér 12 éven át végezte a pásztori szolgálatot. Az alkalomra Pozsgai József, egyházunk elnöke feleségével és Hegedűs József testvér a Duna-Tisza kerület elöljárója feleségével valamint a kiskőrösi testvérek jöttek el. Az ünnepi Istentiszteleten a beiktatás szolgálatát Pozsgai József testvér végezte, aki az Úr üzenetét a 2Tim 4:1-5 versekből hirdette. Ebben az új lelkipásztort buzdította és bátorította az ige hirdetésére, amelyre mindig nagy szükség volt és van ma is. Isten embereken keresztül szól és munkálkodik. Minden hívő ember feladata, hogy hirdesse a tiszta evangéliumot. Ehhez ismernünk kell a Szentírást, megélni hitünket, jó kapcsolatban lenni Jézus Krisztussal. Az igét örömmel kell hirdetni, így lehet vigasztalni, bátorítani vele. Testvérünk szólt a pásztor és a gyülekezet kapcsolatáról is. A gyülekezet szeresse a pásztort és imádkozzon érte. Segítse és ne Lelkipásztor beiktatás Szegeden hátráltassa szolgálatát. A pásztori fogadalomtétel után Pozsgai József és Hegedűs József testvérek imádkoztak Vámos-Poljak Zsolt testvérért és feleségéért. Ezután Vámos-Poljak testvér szólt az igéből az 1Kor 3:5-11 és az 1Pt 5:1-4 versek alapján. Az emberek csak szolgák Isten kezében, az Ő munkáját végzik. Az egyes szolgálattevők munkája más, de a céljuk ugyanaz: egymást kiegészítve Krisztus testét, a gyülekezetet építik. A pásztor feladata a nyáj legeltetése. Mindez csak úgy lehetséges, ha teret engedünk az Úr munkájának életünkben, gyülekezetünkben és hasznos eszközök leszünk a kezében. Testvérünk is így szeretné végezni szolgálatát. Az Istentiszteleten biztató, bátorító énekek, szavalatok hangzottak el a pásztor és a gyülekezet számára. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy adott pásztort a gyülekezetnek. Adja meg Istenünk, hogy az Ő munkája folytatódjon mindannyiunk életében lelkünk épülésére és Neve dicsőségére. Vámos-Poljak Zsoltné 14

15 A győzelemhez vezető hosszú út! Szeretnék egy terjedelmesebb bizonyságtételt írni a negyedik unokám gyógyulásáról. (Én Kozák Tibor, mint hívő nagyapa különös érdeklődéssel figyeltem unokám, Timótheus egészségi állapotát.) Mindezt a vőm, Bohus Cupal (cseh származású) szavaival teszem. A mi tízéves házaséletünk 2003-ig valóban egy boldog, áldásban gazdag élet volt. Két egészséges gyermekünk volt (Márk 8, Miriam 6), a városunkban saját házunk, Isten segítségével velünk megalapított jól működő gyülekezet, és több dolog, melyek elégedetté teszik az embert. Sok életbeli és lelki próbákon győzelmesen átmentünk, és így még mit kívánhattunk? Egy harmadik gyermek után vágyakoztunk, különösen feleségem, mint tapasztalt anya. Hittük hogy az Úr megáld minket vele és minden rendben lesz. Valóban. A terhesség problémamentes volt, és az Úr április 8-án egy szép fiúval, Timótheussal áldott meg. Egy hónappal hamarabb született. Nagyon boldogok voltunk. Egy rövid idő múlva az áldást másképpen érzékeltük, mint eddig. A mi mindenható Urunk velünk szemben egy még ismeretlen módon kezdte vizsgálni a benne vetett hitünket. Timótheus születése után egy pár nappal, az ő egész testén véraláfutások jelentkeztek, nehezen kezdett lélegezni, nyugtalan volt, a hasa megpuffadt. Így mi és az orvosok nagy kérdések előtt álltunk. Mit jelent ez? Egy pár nap alatt speciális gyerekkórházba vitték Prágába. Nehéz fellegek kezdtek vonulni felettünk. Az orvosok nem tudták egész pontosan a diagnózist felállítani. Fiúnk oxigén alatt volt, az anyatejet nem tudta magához 15 venni. Annyit tudtunk, hogy a mája nem működik és csak gépek alatt létezhet. Nehéz próbák elé kellett állnunk, melyekre nem voltunk felkészülve. Aztán minden nagyon gyors fordulatot váltott. Mi csak telefonálgathattunk, látogattuk a kórházat és imádkoztunk. A helyzet nem javult, inkább fordítva. Két fontos döntés elé állítottak az orvosok. Ahhoz, hogy pontos diagnózist érjenek el, egy olyan beavatkozásra volt szükség, amely elvérzéssel veszélyeztette Timótheus életét, mivel nagyon rossz volt a véralvadása. Prágában, egy parkban, egy lócán nehéz könnyeket hullatva kértük az Urat, adjon elég bölcsességet, reményt és békességet döntésünkhöz. Az egész helyzetet az Úr kezébe helyeztük, és szabad kezet adtunk az orvosoknak. Ők még mindig nem voltak biztosak a betegség eredete felől. Azt tudták, hogy segítség nélkül fiúnk, egy hét multával meghalna. Ez elképzelhetetlen volt számunkra. Tüzetesebb kivizsgálás eredménye az volt, hogy egyedüli mentség a máj-átültetésben van. De ezt csak Németországban, Hamburgban, egy speciális gyermekkórházban végzik. Újabb döntés elé lettünk állítva. Az orvosok ezt a beavatkozást ajánlották, mivel hogy fiúnk többi szervei egészségesek voltak El sem tudtuk képzelni, hogy mibe indulunk, csak bíztunk az Úrban és Ő erősített minket. Meg lett szervezve az előkészület, a biztosító beleegyezett a költségek fedezésébe. Augusztus közepén mentőautóval elindultunk Hamburg felé. Egynapos utazásunk alatt a mentőautóban elkezdődött a mi szolgálatunk. Hitünkről bizonyságot tettünk a kísérő orvosunknak. Az éjszakai utazásunk lehetővé tette, hogy megismerjük egymást. Ő azt mondta, hogy

16 kezdettől fogva figyel minket, és pontosan olyan család vagyunk, amilyet ő legjobban el tud képzelni. Biztató volt számára, minket meg erősített az Úr, mikor aztán átadott minket a német orvosoknak Könnyekkel búcsúztunk, és számunkra, életünk legnehezebb hete kezdődött. Akkor még nem is sejtettük, hogy két éven keresztül még sokkal nehezebb próbákon is át kell mennünk. A legnagyobb fegyver, amellyel rendelkeztünk az az ígéret szava volt. Ézs 54:17. Ez a legnehezebb időszakban is erősített, amikor sötétségben, bizonytalanságban tántorogtunk. Fiúnk nagyon kritikus állapotban volt. Teljesen sárga, lefogyott és felpüffedt hassal, mint amilyeneket az afrikai képeken láttunk. Bele lettünk vetve a tengerbe és úsznunk kellett Teljesen idegen környezetben, nyelvtudás nélkül, haldokló fiúnkkal, bizonytalanságban, vajon mi lesz egy óra múlva. Egy hét alatt feleségemmel együtt, több kilót lefogytunk. Nagy félelembe és remegve állandóan az Úr elé járultunk, úgy mint József a börtönben, mikor a világosság csak felülről jött és így kiálthatott az Úrhoz. És valóban működött ez. Képzeljétek el, hogy abban a legnehezebb hétben, legalább húsz bizonyságtétellel lettünk gazdagabbak. Ennek a leírásához nagyon sok oldalra lenne szükség. Röviden a legfontosabb az volt, hogy fiúnk egészségi állapotánál fogva, az első helyen volt a szervajándékozás euró bankjában. Két héten belül meg is jött a megfelelő máj. Az operáció sikeres volt, és mi lassan megnyugodtunk. Egy magyar tolmácshoz jutottunk, egy német család befogadott ingyenesen otthonukba, feleségem a kórházban volt állandóan fiammal. Egy szeretetteljes gyülekezetet találtunk, kik rendkívüli szeretettel fogadtak és bíztattak, 16 meg másképpen is segítettek. Egy cseh orvossal ismerkedtünk meg, ki sok mindenben szakszerűen támogatott minket. Egy biciklit kaptam, mellyel nagyon hamar szükség esetén a kórházba tudtam sietni, és más bizonyságtétellel gazdagodtunk. Egyre jobban feltaláltuk magunkat, amiért nagyon hálásak voltunk az Úrnak. Úgy gondoltuk, hogy a legrosszabbakon már túl vagyunk, és már csak a bizonyságtételek sorozata van előttünk. De a fordítottja bizonyult igaznak. A műtét utáni problémák kezdtek mutatkozni, infekció, trombózis... Nagyon nehéznek találtuk a bizonyságtételek elmondását mikor láttuk, hogy más családoknál sokkal eredményesebbek voltak a műtétek, és az, azutáni helyzetük. Most már tudjuk, hogy a mi számunkra Isten egy ilyen iskolát készített. Nagyon sok alkalmunk volt a bizonyságtételekre, főképp a törökök és muszlim családok felé, kikből a legtöbben voltak. De elsősorban meg kellett tanulnunk a problémákat elfogadni, és Isten békességében megoldást találni és csak ezek után lehetett bizonyságot tennünk. Észre sem vettük, hogy mennyien figyelnek bennünket. A muszlimok közötti misszióra nem kellett Ázsiába utaznunk, elég volt Németországba menni. Isten ezt így tervezte és én ezen keresztül sok áldásban vettem részt. Ma Európa sok részén barátokra találtunk, mivelhogy a hamburgi kórházba sok helyről jöttek. Hála Istennek, kisfiunk Timótheus, három hónapos korában az első májátültetés után volt, és két hónap után mehettünk haza. Azért imádkoztunk, hogy az otthon maradt gyermekeinket az iskolakezdéskor elkísérhessük. Ezt napra pontosan augusztus 30-án megtehettük. Erika Timótheussal három napot lehetett otthon, mivelhogy újabb problémák mutatkoztak.

17 Elzárultak az epevezetékek. Így újból a prágai kórházban kellett tartózkodniuk. Egy egész hónapig voltak ott, aztán tíz napig otthon pihenhetett, erre október 10- én újból Hamburgba kellett utaznunk. A helyzet újból nagyon komollyá vált. Timótheus egész teste sárga volt, nem evett csak infúzión, meg erős antibiotikumon volt. A prágai orvosok képtelenek voltak a további kezelésre, így újból a hamburgi kórház jött számításba, csakhogy az egészségügyi biztosító ezt ellenezte. Végül is, egy orvos ajánlatára, saját autómon és saját felelőségemre vittem Erikát Timótheussal Hamburgba. Az utunk tele volt feszültséggel: esőben, sötétben, meg ködben utaztunk, talán életem legnehezebb vezetése volt. Hála Istennek Ő megvédett. Az ottlétünket, meg a kivizsgálásokat még mindig nem tudtuk, hogy a biztosító fedezi-e. De a német orvosok nyomására végül is megtörtént. Fiam epe-utait próbálták kiszélesíteni, ami sikerült, de ez se volt hosszú távú megoldás. Nekem haza kellett utaznom az idősebb gyermekeinkhez. Ekkor Erikának 64 napot kellett Hamburgban töltenie. Istenben vetett hite erőssé tette, és egynéhány hívő német testvérnő biztatása is nagy segítségnek bizonyult. Arra kértük a mennyei Atyánkat, hogy a karácsonyi és újévi ünnepeket a család együtt tölthesse. Ez meg is történt és mi nagyon boldogok voltunk. A 2004-es évbe egy új reménységgel léphettünk, az Úr segítségével vártuk, a gyógyulás csodáját. Nemcsak mi és gyülekezetünk imádkozott és böjtölt, de más felekezetek és országok gyülekezetei is. De Timótheus állapota nem volt kielégítő és nem fejlődött. Nagyon gyenge volt az immunrendszere, nagyon erős antibiotikumot szedett, nagyon keveset evett, gyakran hányt és nagyon ébren aludt. Állandó kivizsgálásokon ment keresztü1 és sok vérvételen, így végül is megszúrhatatlan lett. Mindezt nagy kín volt még csak nézni is. Ennek ellenére fiam nagyon helytálló volt, képes volt még az orvosokra is mosolyogni. Ezt a problémát centrális katéterrel oldották meg. A legnehezebb helyzetbe a nyári szünidőbe esett, amikor egy erős szájpenészt kapott. A szája kintről-bentről egy nagy seb volt. Nem tudott enni meg inni se. A mi álmunk, hogy együtt lesz a család a szünidőben, szétbomlott és a nyarat újból külön kellett átélnünk, életharc közepette. Feleségem fiammal Prágában, mi otthon. Aztán egy rövid időre otthon, azután herpesz, egy daganat a nyelvén. Állandóan infúzió alatt kellett lennie, a CRP ingadozott, az orvosságot gyakran cserélni kellett, mert hatásképtelenné vált. Most már nagyon kimerültek voltunk, de még mindig bíztunk a változásban. Az epe utak eldugultak és még egy nagy probléma is hozzájött, az egész teste kibírhatatlanul viszketett. Ezt a máj rendellenessége váltotta ki. Legrosszabb volt éjszaka, mikor nem tudott aludni és tetőtől talpig vérig kaparta magát. Kesztyűt adtunk neki, lekötni nem akartuk, ahogyan a kórházba tették, rettenetes volt a helyzete. Ebben az időben elfelejtettük, hogy hogyan is lehet éjszaka normálisan aludni. Még jó hogy ketten feleségemmel váltakozhattunk mellette. Mennyi virrasztás, meg probléma Erika ebben az évben több mint egy félévet tartózkodott a kórházban. (a következő számunkban folytatjuk) 17

18 Békéscsabai beszámoló Az Úr meghall imát, jó volta ez nem érdem Áldott alkalmaink tesznek erről bizonyságot, melyet az Úr adott számunkra ismét augusztus 13-án. Hosszú évek teltek el hogy nem látogattak testvérek, hisz az ország legtávolabb eső helye Békéscsaba a többi gyülekezettől. Ezért hálás a szívünk hogy az utóbbi időkben az Úr az imáinkra válaszol. Szegedi testvérek látogattak meg bennünket, az Úr szeretete jeléül és szolgáltak az Úr Jézus nevében. Ezen a napon a keceli testvérek is itt voltak néhányan. Szolgálatok sokasága hangzott el az Úr neve dicsőségére melyet a gyermekek, ifjak és idősebb testvéreink is tettek. Ki kell emeljek a szolgálatokból némelyeket, melyek eszközök voltak az áldás megerősítésében. Itt lenni ó mily jó nekünk énekeltük boldog örömmel. Pap György testvér az imaóra alapjául a 121. Zsoltár szavaival bátorított: az Úr a mi segítőnk a próbák között, őrizőnk a kísértések között. Ehhez nekünk élő kapcsolatba kell lenni az Úrral. Majd Bottó Mihály testvér köszöntötte a vendég testvéreket és a megjelent gyülekezetet az 1Kor 1:2-3. igékkel. Ezután az ifjúsággal együtt énekeltük: A te nevedben mi együtt vagyunk Áldott az Úr! Tokodi János testvér bizonyságot tett, hogy ő tűzoltó volt, és akik nemrég meghaltak, azok társai voltak. Elmondta, hogy amikor őreá voltak bízva emberek, azért imádkozott, hogy az Úr őrizzen meg mindenkit. Isten meghallgatta. Majd a Vár az atyám háza című éneket énekelte Poljak Zsoltika és Dóra édesapjukkal. Bottó Lászlóné testvérnő arról olvasott, hogy A világ legyen bármily nyugtalan, ha szívünkben Isten békessége van. Tóth István testvér bizonyságot tett, hogy az Úr a próbák között is vele van és nem hagyja megszégyenülni. Poljak Zsoltné testvérnő bizonyságot tett arról, hogy régebben versekkel szolgált az Úr dicsőségére és most ismét vágyat érez erre. Egy verset mondott el a Bibliáról, ami az ő szívében volt. Az én szívem kis óra, szeretet a rugója mondta Poljak Zsoltika és Dóra örömmel. Pap Györgyné testvérnő arról olvasott, hogy a panaszodat, bánatodat a homokba írjad, ha fáj valamid azt akárkinek el ne mondjad. Poljak Zsolt testvér az 1Pt 1:1-12. versek alapján adta át az Úr üzenetét. Az Úr örökségre rendelt minket. Az Istentől elszakadt ember nem részesül Isten örökségében. Isten országát csak a tiszták öröklik, újjászületés által. Mit gyűjtünk? Tette fel a kérdést. Mennyeit, vagy földit? Mélyedjünk el a hitben. Délután Bottó László testvér a Jn 3:16 ige mondanivalóját adta át. Az Úr eszközökön keresztül szól. Mi is eszközök vagyunk. Ezután az Erőt adsz minden helyzetben című éneket énekelte Tóth Sándor, Bán Zsolt, ifj. Bán Zoltán, harmonika és ifj. Pap György gitár kísérettel. Majd Poljak Zsolt testvér bizonyságot tett hogy ő focista volt, és az Úr baleset által szólította meg, és ő elfogadta az Úr hívó szavát. Kicsiny kis fényemmel, világítani fogok énekelték kicsik-nagyok egyaránt. Végül, az Üdvteli érzet, Jézus enyém című énekkel dicsőítettük boldog örömmel áldott Istenünket. Szeretettel: Pap Györgyné testvérnő 18

19 Vigyázz! Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival. El ne felejtkezz a napról, amelyen az Úr előtt, a te Istened előtt állottál. 5Móz 4:9-10 Amikor ezt az igeverset olvastam, szinte hallottam édesanyám hangját: Vigyázz magadra! Gyermekkoromban, ha iskolába mentem, vagy játszani a szomszéd kislányhoz, vagy a boltba szaladtam valamiért, édesanyám, mint egy utolsó védelmi palásttal, körülölelt és mindig ezt mondta, figyelmeztetett, ki tudja hányszor. Megszoktam, hogy ezzel indít útnak, s talán hiányzott volna, ha egyszer elfelejtette volna mondani. Nem vált unalmassá a figyelmeztetése. Tudtam, hogy nagyon szeret, és félt, aggódik értem. Ha bajba kerültem, felsóhajtottam: jaj, Istenem segíts! Még akit gondolatban segítségül hívtam, az mindig édesanyám vagy édesapám volt. Mert rájuk mindig számíthattam, ők védelmeztek, mellém álltak. Isten tanáccsal látta el az embert az Édenben: Mindent neked adtam, örülj, gyönyörködj, élvezd a kertet, de vigyázz, de a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz. (1Móz 2:17) Az ember elfelejtett vigyázni magára, evett a tiltott fa gyümölcséből. Meghalt? Meghalt. Többé nem az volt Ádám és nem volt már az Éva, aki az engedelmesség idejében. Az a szent, bensőséges, bizalmas szülő-gyermek kapcsolat meghalt! Ebben a fenti igében szinte hallom az Isten könyörgő hangját: Vigyázz magadra kedves gyermekem, csak vigyázz! Hogyan vigyázhatok magamra? Ennek kapcsán újból a szülő-gyermek kapcsolat példája jut eszembe: felnőtt gyermekeim némelyike sok ezer kilométer távolságra van tőlem, de szüntelenül figyelem életüket. Mindig emlékeztetem őket, kivétel nélkül mindeniket, hogy Vigyázz magadra! Tudom, a szó nem fogja megvédeni őket, de óvatossá váltak, és ez elég. Isten azt kéri tőlünk, hogy vigyázzunk, amikor a nagy bánat lehúz a mélyre, és már-már belepusztulunk. Ő velünk van, nem hagy magunkra. Amikor a szenvedés kemencéjében égsz, vigyázz, ne add fel a reményedet, ne lázadj, amiért szenvedned kell. Nézz körül, csendesedj el és vedd észre, hogy a tűzben nem vagy egyedül, melletted van Jézus. Nem éghetsz meg, a láng nem semmisítheti meg életedet; megtisztultan, nemesebben kerülsz ki a szenvedés tüzéből. Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet. Istennek gondja van reád, szeret, nagyon szeret! Emlékezz a napra, amikor már álltál Isten színe előtt örömmel, hálaadással, bűnbánattal, kéréssel. Emlékezz! Emlékezni a kínokra, a nyomorúságokra? Igen emlékezz, mert mindegyikből kihozott Isten. Hálával, örömmel emlékezz a szabadításra. Szolgálat-misszió is bízatott ránk. Emlékeim kedves tárházából sokszor előveszem édesapám bizonyságtételét, amelyben elmondta: milyen irgalmas volt az Úr őhozzá, amikor mint kis apátlananyátlan árvát őrizte, védte, vezette ezer és ezer életveszélyen át. Megpróbáltatásaimban, sokszor mondtam sírva az Úrnak: Uram, tudom, hogy Te segítetted át édesapámat is a nyomorúság 19

20 tengerén, légy énhozzám is kegyelmes, mint kegyelmes voltál őhozzá. Átölel a békesség és a szívem megnyugszik ilyenkor, amint arra emlékezem, amit Isten tett régen szeretteim életében. Ő ma is ugyanaz, a csodát, a szabadítást, a gyógyulást velem is megcselekszi majd. Tanítanom kell gyermekeimet figyelmeztetnem unokáimat: Csak vigyázz! Csak emlékezz! Jóságos az Úr és nagy az Ő szeretete. Ne felejtkezzünk meg tanácsairól, mert ez tart meg minket. Igen Atyám, Te szerettél engem. Jézust, Megváltómat, elküldted értem. Szent Lelkedet szívembe adtad, aki figyelmeztet és erősít. Köszönöm, hogy gondod van rám. Én nem mindig tudok vigyázni magamra, segíts nekem kérlek! Őrizzed szívem, lelkem, hogy ne vétkezzem ellened! Hála, hozsánna, dicsőség Neked! Ámen. Dr. Tapolyainé Bartha Gizella Ifjúsági Csendes Napok 2006 Az Úr kegyelméből áldott napokat tölthettünk együtt Súron az Ifjúsági Csendes Napok alkalmával. Közel 50 fiatal jött el azért, hogy egy szívvel és lélekkel dicsérjük az Urat és lábainál elcsendesedve meghalljuk a hangját, amelyre oly nagy szükségünk van. Délelőttönként előadások hangzottak el, amelyeket csoportos beszélgetések követtek, délután pedig vetélkedők és szabadidős programok voltak, pingpong verseny is volt, ahol a játékosok összemérhették képességeiket; esténként választható programként orgona előadások voltak, ahol jobban megismerhettük Schmied András tv. vezetésével az egyházi orgona zenét és hallgathattunk sok szép darabot közülük. Egyik nap kirándulni mentünk Veszprémbe a várba és az állatkertbe, ahol egy szép napot tölthettünk el. Volt időnk arra is, hogy megosszuk egymással bizonyságainkat és így egymás hite által is épülhessünk. Megtapasztalhattuk, hogy jó az atyafiaknak az együtt való lakozása, mert az Úr megáldja azokat, akik kérik Őt. A Csendes Napok ideje alatt nagyon sok áldásban lehetett részünk és szívünkben elcsendesedve meghallhattuk az Úr üzenetét, amely szólt hozzánk; vajon 20 rendeztük-e életünkben az Isten-hiány (bűn) kérdését, vagy még mindig valami mással próbáljuk kitölteni azt. A megváltott ember már rendezte kapcsolatát Istennel és közösségben él Vele. Az ember kapcsolatait meghatározza, hogy milyen az Istennel való kapcsolata, a Biblia pedig rendezett kapcsolatra hív el bennünket Istennel és emberekkel egyaránt. Hallhattuk azt is, hogy csak akkor lesz boldog az életünk, ha azzá válunk, aminek Isten elhívott bennünket, ez pedig akkor lehetséges, ha az Úr kezébe letesszük életünket, minden nap Rá figyelünk és hűségesen követjük Őt. Ha Isten tervébe beleilleszkedik életünk, akkor áldás lesz rajtunk és ez számunkra a legjobbat jelenti. Hittel tudjuk megragadni az ígéreteket, mint Ábrahám tette! Ismerjük meg az Isten ígéreteit, hittel ragadjuk meg azokat és induljunk el azon az úton, amelyet Isten kijelölt a számunkra és akkor vezérel minket az Úr szüntelen! Hála van a szívemben azért, hogy még tart a kegyelmi idő és együtt dicsérhetjük Őt, kérem az Urat, hogy sokak életében még dicsőítse meg szent Nevét és a Tábor ideje alatt elkezdett munkát vigye végbe akarata szerint. Váraljai Éva

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben