LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 9. szám november"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám november T VAN MENNYORSZÁG alán első olvasásra hatásvadásznak tűnik a cím, de meggyőződésem, hogy keveset beszélünk a mennyországról. Pedig hitünk legalapvetőbb igazságai között találjuk az örök életre vonatkozó megállapításokat. Ezt azért is fontosnak érzem hangsúlyozni, hiszen novembert a halottak hónapjának is nevezzük, és ilyenkor nem csupán az elhunyt szeretteinkre gondolunk, hanem saját életünk végességével is szembesülünk, vagyis azzal a ténnyel, hogy egyszer mi is meg fogunk halni. A keresztény ember számára a halál nem valami elkerülhetetlen végzet, és nem is a semmibe hullás vagy megsemmisülés. Lisieux-i Szent Teréz találóan fogalmaz: nem halok meg, hanem belépek az életbe. És mennyire igaza van. Mi a teljes életbe fogunk belépni. De miért fontos beszélnünk a halálról? A mai teológusok úgy beszélnek róla, mint az ember végső nagy döntéséről, amikor az ember Isten mellett vagy Isten ellen dönt. Ha ebből a szemszögből közelítünk a földi életünkhöz, akkor egyre inkább személyes meggyőződésünkké lesz, hogy a világban való létünknek bizony tétje van. A mennyországról pedig azért kell elmélkednünk, mert ekkor a szívünk legmélyebb vágyát tápláljuk. Isten úgy alkotta az embert, hogy igazán a szeretetben tud kiteljesedni és eljutni a valódi és teljes boldog-

2 ságra. Hogy milyen lesz a mennyország? Ezt nem tudjuk pontosan, de azért van néhány fogódzó pont a Szentírásban és a szentek tapasztalatában, amelyek segíthetnek minket. Szent Pál így biztat minket az első Korintusi levélben. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, akik szeretik őt (2,9). Ezek a szavak kísérletet tesznek arra, hogy valahogy bemutassák azt, milyen nagy öröm, boldogság és dicsőség vár reánk. Amikor sikerül önzetlenül szeretni, amikor sikerül megbocsátani, valahogy már a mennyországot ízlelgetjük. Hiszen a mennyország nem más, mint az Istennel és az embertársaimmal megélt szeretetközösség. Kérjük a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét (lásd Ef 1,17-20), hogy Ő vezessen minket a krisztuskövetés útján, hiszen ezen az úton juthatunk el a mennyei Atya menyegzős házába. Imádkozzunk azokért a testvéreinkért, szeretteinkért, akik már előttünk jártak a hit zarándokútján, hogy mielőbb Isten boldogító színe látására jussanak. Janó atya TARTALOM 1 Van mennyország 3 VI. Pál pápa boldoggá avatása 4 Váci Egyházmegyei Zsinat 5 Levél Jézusnak 9 Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 10 A Felvidéken jártunk 11 Szent Imre ünnep 12 Óvoda: hajó, gyerekszáj, apanap 14 Az élet igéje az ige élete 15 Gitárhangverseny templomunkban, csoportjaink 16 Péter atya válaszolt kérdéseinkre 19 Ünnepeink és szentjeink 20 Adventi koszorúkészítés 21 Olvasólámpa 22 Cserkészbál 23 Hírek, események 24 Gyógyító imaalkalom, hivatal, adventi vásár, könyvvásár 25 Hittanórák, katekumen 26 Egyházadó Persely Honlap 27 Szentmise szolgálat Adventi miserend 28 A szentmisék rendje városunkban és környékén 2

3 VI. PÁL PÁPA BOLDOGGÁ AVATÁSA Ferenc pápa október 19-én, a Szent Péter téren a családszinódust lezáró szentmisén boldoggá avatta elődjét, VI. Pált. A homília elmondása után a boldoggá avatás szertartása következett. A mai napon, VI. Pál (Giovanni Battista Montini) boldoggá avatásakor eszembe jutnak az ő szavai, amelyekkel létrehozta a püspöki szinódust: Figyelmesen kutatva az idők jeleit, az utakat és a módszereket napjaink szükségleteihez és a társadalom megváltozott helyzeteihez akarjuk alkalmazni (Motu proprio Apostolica sollicitudo). E nagy pápára, bátor keresztényre és fáradhatatlan apostolra tekintve csak egy egyszerű, őszinte, fontos szót mondhatunk Isten előtt: Köszönet! Köszönjük, kedves és szeretett VI. Pál pápa! Hála a Krisztus és az ő egyháza iránt érzett szeretetről való alázatos és prófétai tanúságtételedért! mondta a Szentatya. Ferenc pápa ezután Montini pápának, a zsinat nagy irányítójának személyes naplójegyzetét idézte. 3 VI. Pál ezeket írta a II. Vatikáni Zsinat befejezése után: Talán az Úr nem azért hívott engem, és nem azért tart meg e szolgálatban, mivel alkalmas lennék rá, vagy azért, hogy kormányozzam és kivezessem az egyházat a jelen nehézségekből, hanem azért, hogy szenvedjek valamit az egyházért, és világos legyen, hogy ő, az Úr, és nem más vezeti és menti meg az egyházat. A pápa hangsúlyozta: ebben az alázatosságban ragyog fel Boldog VI. Pál nagysága, aki, miközben kibontakozott a szekularizált és ellenséges társadalom, türelmes nagylelkűséggel és néha magára hagyatva tudta kormányozni Péter bárkáját, sohasem veszítve el az örömet és az Úrba vetett bizalmat. VI. Pál valóban meg tudta adni Istennek, ami Istené, egész életét a szent, ünnepélyes és súlyos elkötelezettségnek adva. Egyik homíliájában így fogalmazott: folytatni az időben és kiterjeszteni a földön Krisztus küldetését, szeretve az egyházat és kormányozva az egyházat, hogy egyszerre legyen minden ember szerető édesanyja és az üdvösség kiosztója (Ecclesiam suam, előszó). Forrás: Magyar Kurír

4 A VÁCI EGYHÁZMEGYEI ZSINAT Az Egyházmegyei Zsinat Máriabesnyőn, a gödöllői esperesi kerületben október 16-án, csütörtökön az Anyagi javak témával folytatódott, amelyet az ezzel foglalkozó bizottság tagjai és dr. Varga Lajos segédpüspök atya vezetett. Egyházközségünkből Janó atyával együtt hatan vettünk részt. Az előző vasárnapi homíliában már hallhattunk e témáról, hiszen a felolvasott körlevél a csütörtöki ülést volt hívatva előkészíteni. Az Apostolok cselekedetei első lapjain azt olvassuk: közös volt mindenük, és egy szívvel-lélekkel végezték Krisztus által rájuk bízott feladatot: az igehirdetést, a kenyértörést és a szegények szolgálatát. Ha az Egyház elfeledkezik küldetéséről, ami ebben a hármas feladatban mutatkozik meg, többé nem egyház. Ezért, amikor az anyagi javakról gondolkodunk, felmerül a kérdés, segítjük-e adományainkkal, az egyházi adóval helyi közösségeinket, hogy e feladatokat elláthassák? Ha meghalljuk e szót: adó, berzenkedünk, tiltakozunk ellene. Ezért tisztázzuk az egyházi adó fogalmát. Sokan ezt kiiktatják szótárukból, és helyette szemérmesen egyházi megajánlást vagy adományt mondanak. Ilyenek is léteznek az egyházi adó megfizetésén felül, de az egyházi adó nem ez, hanem olyan lelkiismereti kötelezettség, amellyel végső soron Istennek tartozik az ember. Ezért az adó kifejezés pontos és helyes. A jelzős szerkezet, hogy egyházi adó rávilágít ezen kötelességünk sajátosságára, amely két dologban különbözik a civil adóktól: először is nem kényszeríthető ki, de nem is önkéntes, hanem lelkiismeretben kötelező. A másik különbség pedig az, hogy nagymértékben igen csekély a civil adóhoz képest: az évi nettó jövedelem 1%-a. (idézet a zsinati homíliából) Az ülés elején kértük a Szentlélek segítségét, majd Varga András atya bevezetője után, amelyben a fentieket is idézte, mindenki kitöltött egy kérdőívet. Az összegyűjtött adatok segíthetik a bizottságot, hogy képet kapjon az esperesi kerület anyagi javakkal kapcsolatos helyzetéről. A kérdések a perselypénzt, az egyházadót, a hívek adakozó kedvét, a takarékoskodási javaslatokat, a pályázati lehetőségeket érintették, és arra vártak javaslatot, hogyan lehet segíteni a nehézségeken. 4

5 A második órában négy csoportban osztottuk meg egymással tapasztalatainkat, mutattuk be egyházközségeink helyzetét az anyagi javak tekintetében. Elmondtuk, milyen lehetőséget látunk arra, hogy egyházközségeinkben mind szolgálattal, önkéntes munkával, mind pedig anyagilag - igazi lelkiismereti kérdésnek tekintve - támogassák a hívek az egyházat. A csoportbeszélgetések után egy-egy csoporttag összefoglalta az ott hallottakat. Valamennyi csoport arra a következtetésre jutott, hogy azok a hívek támogatják az egyházat, akik magukénak érzik, akik elkötelezett hívő emberek, és azokban az egyházközségekben adakoznak többet, ahol közösségek vannak, amelyekben egymást figyelmeztetik, támogatják a hívek. Szóltak a műemléktemplomok fenntartásáról, renoválásáról, a stólapénzről, a szolidaritási alapról, a szegények támogatásáról. Minden csoportban fontosnak tekintették a hívek jobb tájékoztatását az egyházközség és az egyházmegye anyagi helyzetéről. -hh- A témához mindenki hozzászólhat a zsinati fórumon: Itt olvashatunk bővebben a témáról is. Szemelvények elsőáldozóink Jézushoz írt leveleiből és az Öröm napja című leírásaikból. Az írásokat hitoktatóik jóvoltából olvashattam, és most örömmel osztom meg, hogyan élték meg életük eddigi legmeghatározóbb eseményét, elsőáldozásukat. Nem teljes leveleket adunk közre, hanem azt próbáltuk 5

6 6 megragadni, hogy az ünnep egy-egy mozzanatát hogyan tapasztalták meg együtt. Mert, ahogy egyikük kifejezte: Valahogy úgy éreztem, mind egyek vagyunk most valóban a Jóisten előtt. A készülődés: A pénteki gyónás után felszabadultnak éreztem magam. Izgatottan vártam az elsőáldozás napját. Már előtte két nappal megkaptuk a ministránsruhát. Megnyugodtam, amikor a testvéreimmel imádkoztunk otthon Reggel ünneplőbe öltöztünk, és elmentünk a misére. Minden lány haja szépen fel volt tűzve, és apró csattal vagy virággal díszítve. A fiúk arca is nagyon komoly és tiszta volt. Amikor beértünk vasárnap a templomba, a kápolnában gyülekeztünk és imádkoztunk. A szentmise Elkezdődött a mise. Figyeltem Janó atya prédikációját, és nagyon tetszett. Néha nem láttam mást, csak az oltárt, és bevallom, néha a szavakat sem értettem, amit mondtak. A találkozás: Amikor elsőnek találkoztam veled, akkor olyan nagy szeretet áradt szét bennem, hogy alig hittem el. Először nagyon izgultam, de amikor megkaptam Jézus testét, jobb érzés volt. Olyan jó meleg érzés töltött el, amikor találkozhattam az Eukarisztiáddal. Olyan jó érzés volt, amikor az Eukarisztiád hozzám ért, és még jobban belém költöztél. Nagyon BOLDOG voltam, amikor magamhoz vehettem testedet az Eukarisztiában.

7 Amikor elsőáldoztam, akkor befogadtalak. Jó érzés volt, hogy a szívemben lehetsz. Csodálatos érzés volt először magamhoz venni Jézus testét. Isten végtelen szeretete volt ez. Hála és köszönet: Köszönöm, hogy a te testedtől, amit magamhoz vehettem, fejlődhettem belsőleg. Köszönöm, hogy te mindenkinél jobban szeretsz engem. Köszönöm, hogy ilyen sokan el tudtak jönni a családomból is. Köszönöm Jézusom, hogy idáig eljuthattam! Köszönöm Jézus, hogy találkoztam veled, hogy befogadtál, és téged vehetlek magamhoz, és köszönöm, hogy megvédesz engem és a családomat. Köszönöm Jézusom, hogy beköltöztél a szívembe. Köszönöm, hogy már bennem élsz. Segíts, hogy jó legyek. Olyan hálás vagyok, hogy eljöttél! Gyakorlatilag az életem változott meg. Nagyon örülök, hogy a szívemben élsz, és most már mindennap tudom, hogy vigyázol rám. Kedves Jézus, köszönöm, hogy találkoztam veled. És végre megkeresztelkedhettem. Köszönöm, hogy ennyi szép ajándékot kaptam szeretetből. Köszönöm, hogy a legjobb barátnőm is eljött. Kérés: Kérlek, aki legközelebb elsőáldozó lesz, őt is áldd meg, és emeld feljebb a szívét! 7

8 Kérlek, segíts a most keresztelteknek, hogy téged kövessenek életükkel, tanulásukkal. Kérlek, segíts nekem, hogy egész életemben téged kövesselek. Igyekszem mindig rád figyelni, de néha ez nem sikerül. Kérlek, segíts, hogy a rosszat kerüljem, és a jót tegyem. Kérlek, legyél mindig velem, és kérlek, segíts, hogy ne legyek olyan rossz, és hogy tudjak a jóra törekedni. Ünneplés a közösséggel és a családdal: A szüleim nagyon büszkék voltak rám. Még néhány ajándékot is kaptam. Amikor hazamentem, átjöttek hozzám a keresztszüleim. Mise után fotózkodtunk, és kalácsot ettünk. Majd a családdal elmentünk fagyizni. Ott voltak a keresztszüleim és nagyszüleim is. Sétáltunk egyet az Erzsébet parkban, és megkaptuk az ajándékokat. A legnagyobb ajándék mégis az volt, hogy Jézus eljött hozzám. A szüleim, családtagjaim erősen gratuláltak nekem. Néhány ajándékot is kaptam. Meg a keresztszüleim is nálunk ebédeltek. Anyáék gratuláltak, keresztapáék meg egy kis ajándékot is hoztak nekem. Azután hazamentünk és ebédeltünk. Utána játszottunk a keresztszüleimmel. És a folytatás: Este jó volt imádkozni. Valahogy most könnyebben ment. Nagyon vártam a hétfő estét, hogy újra magamhoz vegyem a testedet az Eukarisztiában. Szeretnék máskor is találkozni veled. Ez a különleges érzés mindent, ami rossz volt elfeledtet, és könnyebb a megbocsátás. A lelkiismeretem is hangosabb, és én is jobban figyelek rá. Szeretném, hogy továbbra is bennem maradj. -hh- 8

9 NAGYMAROSI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ Október negyedikén az ifihittanosokkal, a cserkészekkel és Szent Imré-s diákokkal együtt mentünk el Nagymarosra az ifjúsági találkozóra. Már a nap elején kiderült számunkra, hogy ez egy igazán vidám nap lesz, hiszen az egész buszt megtöltöttük, ennyien még sosem mentünk Gödöllőről a találkozóra. Ehhez a sikerhez nagyban hozzájárult András atya és Gyuri atya buzdítása is. A megérkezés pillanatában beigazolódott, hogy nem véletlenül hívják ezt az eseményt találkozónak. Rengeteg kedves barátunkkal tudtunk itt találkozni, akikről talán nem is sejtettük, hogy ott lesznek. Ezzel szerencsére a cserkészek is így voltak, akik rögtön megtalálták a más csapatokból érkező ismerőseiket. A reggeli ima és a nagy találkozások után Kajtár Edvárd atya előadását hallgathattuk meg Engedelmeskedjetek egymásnak címmel, amely az engedelmesség fontosságáról és megéléséről szólt a mindennapi életben. Tizenegy és egy óra között összesen nyolc különböző program közül lehetett választani, ennek keretén belül előadásokat lehetett hallgatni vagy kiscsoportos beszélgetésen meg lehetett vitatni a főelőadás gondolatait. Gödöllői csapatunknak nagy feladata volt a találkozón, hiszen András atya szervezésével mi tartottuk a bűnbánati ráhangolódást, mely remélhetőleg sokat segített a gyónni szándékozóknak. A nap további részében szentségimádás és gyónás volt. A találkozó misével fejeződött be, ami talán a nap legjobb része volt, hiszen a legcsodálatosabb érzés, mikor ennyi ember együtt szól Istenhez. Bozsik Iringó 9

10 Késő este értünk a szállásunkra, Kokavára. Finom vacsora, játék, jó hangulat feledtette fáradtságunkat. Másnap a Füleki vár volt első úti célunk, ahol egy érdekes kiállítást láttunk a vár történetéről, a környék élővilágáról és kultúrájáról. Lefelé a tanösvényen már zuhogott az eső, ennek ellenére jó kedélyű kis csapat voltunk. A Felvidéken jártunk Az elmúlt tanévben gyűjtőmunkával, múzeumi foglalkozással, filmvetítéssel és érdekes előadásokkal ismerkedtünk a Felvidék életével. A sok előkészület és izgalom meghozta gyümölcsét: egy fantasztikus erdei iskolának nézhettünk elébe. Szeptember 10-én, egy szerdai reggelen indultunk el a hosszú buszos szlovákiai kirándulásunkra. Első állomásunk Selmecbánya volt, ahol megtekintettük a bányamúzeumot, sétáltunk a Szentháromság-téren, felmentünk egy kilátóba, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a városra. Onnan Körmöcbányába igyekeztünk, ahol a pénzverdében láthattuk, hogyan készültek a régi és hogyan a mai pénzeszközök. Majd a harmadik bányaváros, Besztercebánya felé vettük az irányt. Nagyon tetszett a városközpont, a székesegyház, az óratorony, a Mátyás-ház. A rossz időt kárpótolta a Betléri kastély és parkjának fenséges látványa. 140 szoba, 400 festmény, gyönyörű bútorok. Felejthetetlen emlék marad számunkra. Rozsnyón a székesegyház freskóit is megcsodálhattuk, és a diáktemplomot is kinyitották a kedvünkért. Az este sok vidámsággal és mókával telt. Péntek délelőtt Rimaszombaton a Gömöri múzeumban jártunk. Volt ott ősi kövületektől egészen a festményekig minden, így sok ismerettel 10

11 gazdagodtunk. A hátizsákban benne volt a meleg kabát, mivel következő állomásunk a Dobsinai jégbarlang volt. A hideg ellenére a látvány teljesen lenyűgözött minket. Aki nem látta még, az nem tudja, milyen csodálatos volt ott lenn: a jégen kopogó vízcseppek, a monumentális jégtömbök Világosban értünk vissza, így a szállás környékét is felfedezhettük. A télen hófedte sípályákon most napsütéses tátrai hangulat uralkodott: tehenek legelésztek a zöldellő mezőkön. A negyedik napon szomorúan vettük tudomásul, hogy ez az utolsó napunk a Felvidéken. Jászó felé tartva út közben láttuk a Máriássy és a Csetneki család régi birtokát, Krasznahorka várát. Jászóra érkezvén meglátogattuk a premontrei rend kolostorát és templomát. Itt a Gömöri-karszthegység peremén található a jászói cseppkőbarlang is..egy teljes órát tölthettünk a gyönyörű és különleges képződmények között. Nagy élmény volt látni a természet eme csodáját. Kassára érve elsőként a Szt. Erzsébet dómban jártunk. Az altemplomban elhelyeztük koszorúnkat Rákóczi fejedelem sírjánál. Az eső itt is esett, de lankadatlan kedvvel jártuk a várost. Láttuk a Nemzeti Színházat, a Rodostóiházat, a Márai-házat és szobrot, mígnem indulnunk kellett haza. Ez az erdei iskola volt a legjobb és sajnos az utolsó is nekünk szentimrés diákként. Köszönjük, hogy eljuthattunk a Felvidékre tanárainknak, iskolánknak, szüleinknek, támogatóinknak. A Szent Imre Általános Iskola 8.a és 8.b osztályos tanulói Szeretettel várjuk intézményünk Szent Imre- napi ünnepségére november 5-én. Program: 8.00 Szentmise a Szentháromság-templomban az új tanulók megkapják iskolai egyenruhánkat Szent László élete a 3. b osztályosok előadása az iskola tornatermében Akadályverseny osztálykeretben Gödöllő, október 13. Varga András igazgató Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Gödöllő 11

12 ÓVODA Évek óta izgatottan várják a családok a szeptembert. Különösen a gyermekek, hogy újból birtokba vehessék a Szent Imre Katolikus Óvoda minden kis szegletét, zegét-zugát. Nagy volt az izgalom ebben az évben is, legfőképpen látva Péter atya kipótolta a zó részt a célunk eléréséhez, s ezzel az egyházközségi segítséggel megrendelhettük a vágyott kot, egy csodaszép hajót. Az da szeptemberi nyitása után számoltuk a napokat, vajon mennyit azért, hogy mikor érkezik meg a várva várt hajónk. Tavaly év végén a szülőkkel nagyot álmodtunk, szép tágas udvarunkra elképzeltünk egy gyönyörű, új udvari fajátékot. Elkezdődött a gyűjtögetés. A szülők segítségével, a "Neked mennyit ér" vásárból folyt pénzt kisebb-nagyobb egyéni adományokkal egészítették ki a családok. Így a szépen gyarapodó összegünket és az elszántságunkat kell még aludnunk, amíg kiköt lunk ez a vízi jármű. Teltek múltak a napok, végül szeptember végén álmunk valóra vált és megérkezett. Örömmel és lelkesen igazi "pezsgős" hajóavatást tartottunk és azóta is nap mint nap, csillogó szemmel indulnak kis matrózaink és kapitányaink a világtengerek meghódítására meghódítására.lágtengerek meghódítására. Ildikó 12

13 Gyerekszáj Katica csoport Óvó néni! Olyan izmos már a fogam (Kenyérevés közben) Félix Szemembe lóg a nap! Sz. Cs. Jázmin Nagyon jossz lenne ez a világ, ha te nem lennél mondja Dóri Julcsinak. Julcsi felel rá: Akkor is rossz lenne, ha te nem lennél. Igazi férfias ebéd. (lencsefőzelék) V. Donát Két ima "Köszönöm Istenem, hogy napról napra jól érzem magam az óvodában! Ámen!" - Félix "Köszönöm Istenem, hogy itt lehetek ebben a nagyon-nagyon jó óvodában és játszhatok a barátaimmal! Ámen!" Dodó Az októberi közös rózsafüzér imádságba a Szent Imre óvoda családjai is bekapcsolódtak, az egyik délután imáinkat az ovis családokért mondtuk. Ildikó néni kezdte a szentolvasót, majd anyukák és Ibolya néni is mondott egy-egy tizedet. A kicsik is nagyon szépen "bírták", imádkoztak, figyeltek végig. Különösen jó érzés volt, hogy apukák, nagypapák is elkísértek bennünket. Jó volt együtt lenni, közösen vinni kéréseinket a Szűzanyához. APANAP Az óvodai apanapot nagyon vártuk már. Csak annyit tudtunk, hogy ez egy interaktív, csapatépítő kirándulás lesz az apukákkal, amit Bacsi-Nagy Gergő fog vezetni. Gergővel voltak már a nagycsoportosok egy nagyon érdekes kiránduláson, így izgatottan várták ezt is. Főképp, hogy most Apa is megy! És nem csalódtak! A csoportbeosztások előre elkészültek, azzal nem telt az értékes idő, rögtön elkezdődhetett a megpróbáltatás. Még a parkolóban csapatnevet kellett kitalálni, majd zászlót készítettünk és begyakoroltuk a csatakiáltást is. Csodálatos időben kirándultunk el a közeli erdőbe, közben egy jót beszélgettünk egymással, az óvó nénikkel és apukákkal. A tízórait követően érdekes feladatokat kellett a gyerekeknek apai segítséggel megoldaniuk, gombásztunk, csapdát 13

14 állítottunk, éjjeli menedékhelyet építettünk, bekötött szemmel terméseket válogattak az ovisok, majd játékos vadászat is volt. Közben persze izgatottan számoltuk a jutalom-pecséteket. A hazaindulás előtti befejező feladatként az apukák leguggoltak, majd a gyerekek a nyakukba ugrottak ölelés és puszik közepette, megköszönve a közös kirándulást. Mi apukák is nagyon szépen köszönjük a gyerekeknek és természetesen a szervezőknek ezt a mozgalmas, élményekkel teli délelőttöt. Várjuk a következőt! Tőzsér István AZ ÉLET IGÉJE - AZ IGE ÉLETE Egyik gyermekem mesélte, hogy spanyol munkatársnőjét mennyire zavarja, hogy bárhova megy vendégségbe, mindig sok étellel, süteménnyel kínálják. Eszembe jutott, hogy én is mindig izgalommal és örömmel készülök, ha gyerekeink, unokáink, vagy vendégeink érkeznek, és igyekszem a legfinomabbakat sütnifőzni. Jól esik őket kínálgatni, és ez fontos a számomra. Olvasva az élet igéjét, és a gondolatokat - Én vagyok az élet kenyere...váljunk kenyérré a másik számára - megértettem, hogy az egymás közötti szeretetkapcsolatot, a másik meghallgatását kell az első helyre tennem ezeken az alkalmakon, nem a saját örömömet, ne magamért tegyem. Örültem, hogy Jézus ezt felfedeztette velem. Gyermekoromban nem volt természetes a hétköznapi, vagy vasárnapi szentmisén a szentáldozás, inkább nagyobb ünnepeken áldoztunk, szentgyónás után. Felnőtt koromban is bennem maradt ez, és amikor lehetőségem lett volna, akkor sem mertem áldozni. Az utóbbi években szép lassan fedeztem fel, mekkora ajándék a szentáldozás, örömteli és felszabadító, szép lassan átformál engem, és pont a hétköznapokban segít megmaradni a szeretetben. Így most már minden alkalmat megragadok, hogy szentáldozáshoz járulhassak hétköznapokon is. egy igekörös testvérünk 14

15 Gitárhangverseny templomunkban A 12 éve alakult Arpeggio Gitárzenekar ismét szép hangversenyt adott Gödöllőn, a Szentháromság templomban. A szombat esti koncert legjelentősebb műsorszáma Szokolay Sándor Históriás képek című zeneművének gödöllői bemutatója volt. Közreműködött Balogh Myrtill (szoprán). A Kósáné Szabó Beáta, egy szám erejéig Nuszbaum Ferenc vezette zenekar produkcióját, benne Lukács Dóra szólójátékát, ismét nagy tetszéssel fogadta a közönség. Városunkban legközelebb a királyi kastélyban láthatjuk, hallhatjuk az Arpeggiót. A zenekar december 13-án ad adventi hangversenyt. Forrás: godollo.hu Csoportjaink A Kolping család-csoport őszi hagyományos hosszúhétvégéjét Mátraházán tölti november ig. A fokolare csoportok gödöllői helyi közösségi összejövetele október 27-én volt, országos találkozójukat november 8-án tartják. 15

16 16 AZT SZERETNÉM, HOGY JÁRATOSAK LEGYETEK A JÓBAN." (RÓM 16,20) Mostanában többször is hirdették a szentmiséken, hogy lehet kérni sírkőszentelést. Mondanál erről pár szót, atya? A sírkőszentelés a katolikus gyakorlatban egy szentelmény lehetőség. Halottak napján kimegyünk a temetőbe, és akik kérik, megáldjuk, megszenteljük elhunyt hozzátartozóik sírját. Olyan furcsán hangzik, hogy egy követ áld meg a pap... Azon a kövön van egy kereszt, az a kő egy jel: az elhunyt iránti tisztelet és szeretet kifejeződése. Magát a sírt már temetéskor megszenteljük. Egy sírt vagy sírkövet csak egyszer szentelnek meg? Nem. Hasonlóan a házszenteléshez és más materiális szentelményekhez, többször is lehet ezt kérni. Nem igazán értem, miért kell ugyanazt a dolgot többször is megszentelni? Nem kell, lehet... Te, aki már évtizedek óta jársz templomba, valahányszor belépsz, meghinted magad szenteltvízzel. Miért? Mert újra és újra emlékeztet, hogy Isten megtisztító fürdője Péter atya válaszol kérdéseinkre az, ami alkalmassá tehet magának Jézus Krisztusnak a befogadására. Egyfajta gesztus, ami attól függően közvetít számodra kegyelmet, hogy milyen hittel, milyen istenkapcsolatban teszed. Ha ugyanazzal a szenteltvízzel elkezded lespriccelni a körülötted álló embereket, biztosan nem fog semmit létrehozni, csak bosszúságot, ezért ne tedd! Pedig szenteltvíz! A szentelmények sem működnek soha automatikusan! Hit nélkül szentelés után is csak puszta tárgyak maradnak! A sírkőszentelés sem arról szól, hogy a pap meg a kántor odamegy, kicsit danásznak magukban, aztán el van intézve! A sírkőszentelés is inkább az élőkről szól? Is-is. A síremléken mint mondtam ott a kereszt jele. A Megváltóé, aki mindannyiunkat az elhunytat is megváltott. Amikor a sírt körülállva Krisztus felé fordulunk, akkor ez egyszerre kegyelmi ajándék az élőknek is, és az elhunytnak is. Alkalom, hogy szeretettel imádkozzunk azokért, akik már nincsenek velünk.

17 Ezért mondjuk, hogy legyenek ott a hozzátartozók. Ha majd két hét múlva kijönnek virágot cserélni, eszükbe fog jutni, amit a szenteléskor hallottak, a gondolataikat jobban ráirányítják Istenre, a helyes imádságra és így tovább. Az elhunytak szempontjából mit jelent mindez? Rájuk nézve is attól függően lesz a szentelésnek hatása, ahogyan az élők részt vesznek ebben, és amilyen az élők szeretetkapcsolata az elhunytakkal. A kő nem tud kegyelmet közvetíteni! Ezek a dolgok sajnos nagyon el tudnak torzulni a gyakorlatban, és ebben a papoknak is nagy a felelőssége. Nem ezekben kellene látnunk a lelki megújulásunkat, csak sokkal egyszerűbb kielégíteni a hívek ilyen jellegű, jámbor lelki igényeit, mintsem elől járni a megtérés útján. Az azért nehezebb dolog... Azért kérjük bátran, ugye? Természetesen. Akik kérik, azokkal kimegyünk, és nagy szeretettel megáldjuk a sírköveket, mert ez is lehet egy csatorna, és ha hívő lélekkel, Isten akarata szerint teszszük, kegyelmet közvetít. A szentségi böjtről régen azt tanultuk, hogy a szentáldozást megelőző egy órában kell tartózkodnunk az evéstől és az ivástól. Most már úgy tudom, hogy az egy órát a mise kezdetétől kell számítanunk. Vagy ez lényegtelen dolog? Semmiképp nem lényegtelen. Ez egyike azoknak a fegyelmi kérdéseknek, amelyeket az egyház az egyöntetűség érdekében, és azon alapelv szerint határoz meg, hogy a minimumként megszabott keretek közé a tartalom minden körülmények között beleférjen. A szentségi böjtöt illetően a tartalmi rész az, hogy legyen legalább egy órás időszak, amikor lélekben az eukarisztiával való találkozásra készülünk. Az ösztönös vágyainkat félretesszük azért, hogy egész lényünkkel önmagunk teljes odaajándékozására, Krisztus befogadására, a Vele való eggyé válásra készülhessünk. Ez az egyház szándéka. Erre törekedjünk, és ne a rántott húson járjon az eszünk, mert ha az tölt be bennünket, akkor Krisztusnak ott már nincs helye! A szentségi böjt idején egyáltalán nem eszünk és iszunk semmit? Ebből a szempontból nem számít a víz és a gyógyszer. Ha valakinek meghatározott időrendben kell bevennie a gyógyszerét, és ehhez muszáj egy-két falatot ennie, nyilván ez sem sérti a böjtöt. És a cukor nélküli tea? Attól függ... Ha víz helyett, csupán a szomjadat akarod oltani ve- 17

18 le, megteheted, de ha élvezeti cikként iszod, akkor már azt sem. Nagyon fontos, hogy tartalmilag jól lássuk, mi a böjt! Nem pusztán annyi, hogy nem eszünk! A megfelelő lelkület az, aminek ott kellene lennie a készületünkben. A böjt soha nem a test, hanem a lélek kiüresítésére szolgál, hogy azt majd Krisztus tölthesse be. Egy döntés, amelyet szabadon hozok, és az önmegtagadásomat Krisztusnak ajándékozom. Mivel a szentségi böjtnek is ez a lényege, ha csak konkrétan a szentáldozást megelőző egy órában nem eszel, gyakorlatilag semmit nem valósítasz meg ebből a tartalomból. Hogy miért? Mikor szoktál otthonról elindulni a szentmisére? Legalább 20 perc kell, hogy biztonsággal ideérjünk... Ezek szerint még rántott hússal a szádban is beülhetsz az autóba, mert egy átlagos vasárnap esti misén csak körülbelül 6.40-kor fogsz áldozni. Kérdezem: hol van itt a szentségi böjt tartalmi része? Hol jelenik meg? Ott, hogy mise közben már nem eszel? Ugyanez egy hosszabb húsvéti szertartásnál azt jelentené, hogy a dicsőségnél akár még egy uzsonnaszünetet is tarthatnánk... még éppen beleférne Értitek, miről van szó? Nem jó, ha abba az irányba megyünk el, hogy a perceket centizgetve, a szavakon lovagolva, formailag akarunk ennek a készületnek megfelelni, miközben a tartalomról megfeledkezünk! Ha már itt tartunk: mi van akkor, ha nem szentmise keretében áldozol? Nem mondhatod, hogy szentmise előtt egy órával, ha nincs is szentmise. Márpedig az egyház bizonyos esetekben erre lehetőséget ad: például litánia keretében, zsolozsmázás után, vagy egy rövid ige-istentisztelet során is lehet eukarisztiát kiszolgáltatni......vagy kórházban például... Ez annyiban más, hogy a beteg nem feltétlenül tudja pontosan, mikor megy be hozzá a pap. Ha mégis tudja, mert megüzenem neki, hogy 11-kor érkezem, akkor az ő szentségi böjtje 10 órakor kezdődik. Emlékszel, amikor A kis herceg - ben a róka ezt mondja: ha tudom, hogy négykor érkezel, már háromkor elkezdek örülni... ha tudom, mikor jössz, én már egy órával előbb ünneplőbe öltöztetem a szívemet... Valami ehhez hasonló a szentségi böjt is. Péter atya diktafonra felvett válaszait lejegyezte Reznák Judit Mivel Péter atya sok kérdésünkre válaszolt, és ezek leírása, szerkesztése már folyamatban van, rovatunkat ebben az évben még folytatjuk.

19 ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK november 1. Mindenszentek (főünnep) Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve november 2. Halottak napja Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön november 4. Borromeo Szent Károly Megalázta magát Krisztus, ezért Isten fölmagasztalta őt november 5. Szent Imre Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét november 9. A Lateráni Bazilika felszentelése Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden november 10. Nagy Szent Leó Pápa Isten megbízottjának feddhetetlennek kell lennie november 11. Szent Márton Várjuk Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét november 12. Szent Jozafát Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek november 19. Árpádházi Szent Erzsébet Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt 19

20 november 21. Szűz Mária bemutatása Vedd át a kibontott könyvtekercset az angyal kezéből november 22. Szent Cecília A két próféta holtteste a nagyváros utcáján fog heverni november 23. Krisztus király (főünnep) Én magam keresem meg juhaimat, és viselem gondjukat november 24. Dung-Lac Szent András és vietnami vértanútársai Ők a Bárány nyomában járnak november 30. vasárnap: Advent 1. vasárnapja (B év) (Szent András apostol) Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk: kezed alkotása vagyunk mindannyian Október 19-én, vasárnap az esti szentmisén került sor a jubiláns házasok megáldására. Huszonnyolc házaspár részesült külön áldásban, és kapott emléklapot. A szentmisén résztvevő házaspárok megújították házassági ígéreteiket is. Beszámolót következő számunkban olvashatnak. Adventi koszorúkészítés a közösségi házban: november 29-e szombat, 9-12 óra Készítsük együtt koszorúinkat, melyeket körülülve majd családjainkban együtt imádkozunk esténként! Kérjük, hogy a sekrestyében iratkozzon fel, aki jönni szeretne, hogy lássuk, mennyi hozzávalót kell előre megvásárolni. Egy koszorú alapanyag költsége kb Ft lesz, amit a helyszínen kell majd fizetni. Kérjük, hogy úgy érkezzenek, hogy délig a koszorú elkészítésére is jusson idő. A koszorúkötés alatt az idén nem tudunk gyermekfelügyeletet biztosítani. 20

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Szt. Erzsébet Hírlevél

Szt. Erzsébet Hírlevél Budapest-Rákoscsaba-Újtelepi Szent Erzsébet Plébánia Szt. Erzsébet Hírlevél 2015. december 24. Karácsony "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám 2013. november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben