LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 9. szám november"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám november T VAN MENNYORSZÁG alán első olvasásra hatásvadásznak tűnik a cím, de meggyőződésem, hogy keveset beszélünk a mennyországról. Pedig hitünk legalapvetőbb igazságai között találjuk az örök életre vonatkozó megállapításokat. Ezt azért is fontosnak érzem hangsúlyozni, hiszen novembert a halottak hónapjának is nevezzük, és ilyenkor nem csupán az elhunyt szeretteinkre gondolunk, hanem saját életünk végességével is szembesülünk, vagyis azzal a ténnyel, hogy egyszer mi is meg fogunk halni. A keresztény ember számára a halál nem valami elkerülhetetlen végzet, és nem is a semmibe hullás vagy megsemmisülés. Lisieux-i Szent Teréz találóan fogalmaz: nem halok meg, hanem belépek az életbe. És mennyire igaza van. Mi a teljes életbe fogunk belépni. De miért fontos beszélnünk a halálról? A mai teológusok úgy beszélnek róla, mint az ember végső nagy döntéséről, amikor az ember Isten mellett vagy Isten ellen dönt. Ha ebből a szemszögből közelítünk a földi életünkhöz, akkor egyre inkább személyes meggyőződésünkké lesz, hogy a világban való létünknek bizony tétje van. A mennyországról pedig azért kell elmélkednünk, mert ekkor a szívünk legmélyebb vágyát tápláljuk. Isten úgy alkotta az embert, hogy igazán a szeretetben tud kiteljesedni és eljutni a valódi és teljes boldog-

2 ságra. Hogy milyen lesz a mennyország? Ezt nem tudjuk pontosan, de azért van néhány fogódzó pont a Szentírásban és a szentek tapasztalatában, amelyek segíthetnek minket. Szent Pál így biztat minket az első Korintusi levélben. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, akik szeretik őt (2,9). Ezek a szavak kísérletet tesznek arra, hogy valahogy bemutassák azt, milyen nagy öröm, boldogság és dicsőség vár reánk. Amikor sikerül önzetlenül szeretni, amikor sikerül megbocsátani, valahogy már a mennyországot ízlelgetjük. Hiszen a mennyország nem más, mint az Istennel és az embertársaimmal megélt szeretetközösség. Kérjük a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét (lásd Ef 1,17-20), hogy Ő vezessen minket a krisztuskövetés útján, hiszen ezen az úton juthatunk el a mennyei Atya menyegzős házába. Imádkozzunk azokért a testvéreinkért, szeretteinkért, akik már előttünk jártak a hit zarándokútján, hogy mielőbb Isten boldogító színe látására jussanak. Janó atya TARTALOM 1 Van mennyország 3 VI. Pál pápa boldoggá avatása 4 Váci Egyházmegyei Zsinat 5 Levél Jézusnak 9 Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 10 A Felvidéken jártunk 11 Szent Imre ünnep 12 Óvoda: hajó, gyerekszáj, apanap 14 Az élet igéje az ige élete 15 Gitárhangverseny templomunkban, csoportjaink 16 Péter atya válaszolt kérdéseinkre 19 Ünnepeink és szentjeink 20 Adventi koszorúkészítés 21 Olvasólámpa 22 Cserkészbál 23 Hírek, események 24 Gyógyító imaalkalom, hivatal, adventi vásár, könyvvásár 25 Hittanórák, katekumen 26 Egyházadó Persely Honlap 27 Szentmise szolgálat Adventi miserend 28 A szentmisék rendje városunkban és környékén 2

3 VI. PÁL PÁPA BOLDOGGÁ AVATÁSA Ferenc pápa október 19-én, a Szent Péter téren a családszinódust lezáró szentmisén boldoggá avatta elődjét, VI. Pált. A homília elmondása után a boldoggá avatás szertartása következett. A mai napon, VI. Pál (Giovanni Battista Montini) boldoggá avatásakor eszembe jutnak az ő szavai, amelyekkel létrehozta a püspöki szinódust: Figyelmesen kutatva az idők jeleit, az utakat és a módszereket napjaink szükségleteihez és a társadalom megváltozott helyzeteihez akarjuk alkalmazni (Motu proprio Apostolica sollicitudo). E nagy pápára, bátor keresztényre és fáradhatatlan apostolra tekintve csak egy egyszerű, őszinte, fontos szót mondhatunk Isten előtt: Köszönet! Köszönjük, kedves és szeretett VI. Pál pápa! Hála a Krisztus és az ő egyháza iránt érzett szeretetről való alázatos és prófétai tanúságtételedért! mondta a Szentatya. Ferenc pápa ezután Montini pápának, a zsinat nagy irányítójának személyes naplójegyzetét idézte. 3 VI. Pál ezeket írta a II. Vatikáni Zsinat befejezése után: Talán az Úr nem azért hívott engem, és nem azért tart meg e szolgálatban, mivel alkalmas lennék rá, vagy azért, hogy kormányozzam és kivezessem az egyházat a jelen nehézségekből, hanem azért, hogy szenvedjek valamit az egyházért, és világos legyen, hogy ő, az Úr, és nem más vezeti és menti meg az egyházat. A pápa hangsúlyozta: ebben az alázatosságban ragyog fel Boldog VI. Pál nagysága, aki, miközben kibontakozott a szekularizált és ellenséges társadalom, türelmes nagylelkűséggel és néha magára hagyatva tudta kormányozni Péter bárkáját, sohasem veszítve el az örömet és az Úrba vetett bizalmat. VI. Pál valóban meg tudta adni Istennek, ami Istené, egész életét a szent, ünnepélyes és súlyos elkötelezettségnek adva. Egyik homíliájában így fogalmazott: folytatni az időben és kiterjeszteni a földön Krisztus küldetését, szeretve az egyházat és kormányozva az egyházat, hogy egyszerre legyen minden ember szerető édesanyja és az üdvösség kiosztója (Ecclesiam suam, előszó). Forrás: Magyar Kurír

4 A VÁCI EGYHÁZMEGYEI ZSINAT Az Egyházmegyei Zsinat Máriabesnyőn, a gödöllői esperesi kerületben október 16-án, csütörtökön az Anyagi javak témával folytatódott, amelyet az ezzel foglalkozó bizottság tagjai és dr. Varga Lajos segédpüspök atya vezetett. Egyházközségünkből Janó atyával együtt hatan vettünk részt. Az előző vasárnapi homíliában már hallhattunk e témáról, hiszen a felolvasott körlevél a csütörtöki ülést volt hívatva előkészíteni. Az Apostolok cselekedetei első lapjain azt olvassuk: közös volt mindenük, és egy szívvel-lélekkel végezték Krisztus által rájuk bízott feladatot: az igehirdetést, a kenyértörést és a szegények szolgálatát. Ha az Egyház elfeledkezik küldetéséről, ami ebben a hármas feladatban mutatkozik meg, többé nem egyház. Ezért, amikor az anyagi javakról gondolkodunk, felmerül a kérdés, segítjük-e adományainkkal, az egyházi adóval helyi közösségeinket, hogy e feladatokat elláthassák? Ha meghalljuk e szót: adó, berzenkedünk, tiltakozunk ellene. Ezért tisztázzuk az egyházi adó fogalmát. Sokan ezt kiiktatják szótárukból, és helyette szemérmesen egyházi megajánlást vagy adományt mondanak. Ilyenek is léteznek az egyházi adó megfizetésén felül, de az egyházi adó nem ez, hanem olyan lelkiismereti kötelezettség, amellyel végső soron Istennek tartozik az ember. Ezért az adó kifejezés pontos és helyes. A jelzős szerkezet, hogy egyházi adó rávilágít ezen kötelességünk sajátosságára, amely két dologban különbözik a civil adóktól: először is nem kényszeríthető ki, de nem is önkéntes, hanem lelkiismeretben kötelező. A másik különbség pedig az, hogy nagymértékben igen csekély a civil adóhoz képest: az évi nettó jövedelem 1%-a. (idézet a zsinati homíliából) Az ülés elején kértük a Szentlélek segítségét, majd Varga András atya bevezetője után, amelyben a fentieket is idézte, mindenki kitöltött egy kérdőívet. Az összegyűjtött adatok segíthetik a bizottságot, hogy képet kapjon az esperesi kerület anyagi javakkal kapcsolatos helyzetéről. A kérdések a perselypénzt, az egyházadót, a hívek adakozó kedvét, a takarékoskodási javaslatokat, a pályázati lehetőségeket érintették, és arra vártak javaslatot, hogyan lehet segíteni a nehézségeken. 4

5 A második órában négy csoportban osztottuk meg egymással tapasztalatainkat, mutattuk be egyházközségeink helyzetét az anyagi javak tekintetében. Elmondtuk, milyen lehetőséget látunk arra, hogy egyházközségeinkben mind szolgálattal, önkéntes munkával, mind pedig anyagilag - igazi lelkiismereti kérdésnek tekintve - támogassák a hívek az egyházat. A csoportbeszélgetések után egy-egy csoporttag összefoglalta az ott hallottakat. Valamennyi csoport arra a következtetésre jutott, hogy azok a hívek támogatják az egyházat, akik magukénak érzik, akik elkötelezett hívő emberek, és azokban az egyházközségekben adakoznak többet, ahol közösségek vannak, amelyekben egymást figyelmeztetik, támogatják a hívek. Szóltak a műemléktemplomok fenntartásáról, renoválásáról, a stólapénzről, a szolidaritási alapról, a szegények támogatásáról. Minden csoportban fontosnak tekintették a hívek jobb tájékoztatását az egyházközség és az egyházmegye anyagi helyzetéről. -hh- A témához mindenki hozzászólhat a zsinati fórumon: Itt olvashatunk bővebben a témáról is. Szemelvények elsőáldozóink Jézushoz írt leveleiből és az Öröm napja című leírásaikból. Az írásokat hitoktatóik jóvoltából olvashattam, és most örömmel osztom meg, hogyan élték meg életük eddigi legmeghatározóbb eseményét, elsőáldozásukat. Nem teljes leveleket adunk közre, hanem azt próbáltuk 5

6 6 megragadni, hogy az ünnep egy-egy mozzanatát hogyan tapasztalták meg együtt. Mert, ahogy egyikük kifejezte: Valahogy úgy éreztem, mind egyek vagyunk most valóban a Jóisten előtt. A készülődés: A pénteki gyónás után felszabadultnak éreztem magam. Izgatottan vártam az elsőáldozás napját. Már előtte két nappal megkaptuk a ministránsruhát. Megnyugodtam, amikor a testvéreimmel imádkoztunk otthon Reggel ünneplőbe öltöztünk, és elmentünk a misére. Minden lány haja szépen fel volt tűzve, és apró csattal vagy virággal díszítve. A fiúk arca is nagyon komoly és tiszta volt. Amikor beértünk vasárnap a templomba, a kápolnában gyülekeztünk és imádkoztunk. A szentmise Elkezdődött a mise. Figyeltem Janó atya prédikációját, és nagyon tetszett. Néha nem láttam mást, csak az oltárt, és bevallom, néha a szavakat sem értettem, amit mondtak. A találkozás: Amikor elsőnek találkoztam veled, akkor olyan nagy szeretet áradt szét bennem, hogy alig hittem el. Először nagyon izgultam, de amikor megkaptam Jézus testét, jobb érzés volt. Olyan jó meleg érzés töltött el, amikor találkozhattam az Eukarisztiáddal. Olyan jó érzés volt, amikor az Eukarisztiád hozzám ért, és még jobban belém költöztél. Nagyon BOLDOG voltam, amikor magamhoz vehettem testedet az Eukarisztiában.

7 Amikor elsőáldoztam, akkor befogadtalak. Jó érzés volt, hogy a szívemben lehetsz. Csodálatos érzés volt először magamhoz venni Jézus testét. Isten végtelen szeretete volt ez. Hála és köszönet: Köszönöm, hogy a te testedtől, amit magamhoz vehettem, fejlődhettem belsőleg. Köszönöm, hogy te mindenkinél jobban szeretsz engem. Köszönöm, hogy ilyen sokan el tudtak jönni a családomból is. Köszönöm Jézusom, hogy idáig eljuthattam! Köszönöm Jézus, hogy találkoztam veled, hogy befogadtál, és téged vehetlek magamhoz, és köszönöm, hogy megvédesz engem és a családomat. Köszönöm Jézusom, hogy beköltöztél a szívembe. Köszönöm, hogy már bennem élsz. Segíts, hogy jó legyek. Olyan hálás vagyok, hogy eljöttél! Gyakorlatilag az életem változott meg. Nagyon örülök, hogy a szívemben élsz, és most már mindennap tudom, hogy vigyázol rám. Kedves Jézus, köszönöm, hogy találkoztam veled. És végre megkeresztelkedhettem. Köszönöm, hogy ennyi szép ajándékot kaptam szeretetből. Köszönöm, hogy a legjobb barátnőm is eljött. Kérés: Kérlek, aki legközelebb elsőáldozó lesz, őt is áldd meg, és emeld feljebb a szívét! 7

8 Kérlek, segíts a most keresztelteknek, hogy téged kövessenek életükkel, tanulásukkal. Kérlek, segíts nekem, hogy egész életemben téged kövesselek. Igyekszem mindig rád figyelni, de néha ez nem sikerül. Kérlek, segíts, hogy a rosszat kerüljem, és a jót tegyem. Kérlek, legyél mindig velem, és kérlek, segíts, hogy ne legyek olyan rossz, és hogy tudjak a jóra törekedni. Ünneplés a közösséggel és a családdal: A szüleim nagyon büszkék voltak rám. Még néhány ajándékot is kaptam. Amikor hazamentem, átjöttek hozzám a keresztszüleim. Mise után fotózkodtunk, és kalácsot ettünk. Majd a családdal elmentünk fagyizni. Ott voltak a keresztszüleim és nagyszüleim is. Sétáltunk egyet az Erzsébet parkban, és megkaptuk az ajándékokat. A legnagyobb ajándék mégis az volt, hogy Jézus eljött hozzám. A szüleim, családtagjaim erősen gratuláltak nekem. Néhány ajándékot is kaptam. Meg a keresztszüleim is nálunk ebédeltek. Anyáék gratuláltak, keresztapáék meg egy kis ajándékot is hoztak nekem. Azután hazamentünk és ebédeltünk. Utána játszottunk a keresztszüleimmel. És a folytatás: Este jó volt imádkozni. Valahogy most könnyebben ment. Nagyon vártam a hétfő estét, hogy újra magamhoz vegyem a testedet az Eukarisztiában. Szeretnék máskor is találkozni veled. Ez a különleges érzés mindent, ami rossz volt elfeledtet, és könnyebb a megbocsátás. A lelkiismeretem is hangosabb, és én is jobban figyelek rá. Szeretném, hogy továbbra is bennem maradj. -hh- 8

9 NAGYMAROSI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ Október negyedikén az ifihittanosokkal, a cserkészekkel és Szent Imré-s diákokkal együtt mentünk el Nagymarosra az ifjúsági találkozóra. Már a nap elején kiderült számunkra, hogy ez egy igazán vidám nap lesz, hiszen az egész buszt megtöltöttük, ennyien még sosem mentünk Gödöllőről a találkozóra. Ehhez a sikerhez nagyban hozzájárult András atya és Gyuri atya buzdítása is. A megérkezés pillanatában beigazolódott, hogy nem véletlenül hívják ezt az eseményt találkozónak. Rengeteg kedves barátunkkal tudtunk itt találkozni, akikről talán nem is sejtettük, hogy ott lesznek. Ezzel szerencsére a cserkészek is így voltak, akik rögtön megtalálták a más csapatokból érkező ismerőseiket. A reggeli ima és a nagy találkozások után Kajtár Edvárd atya előadását hallgathattuk meg Engedelmeskedjetek egymásnak címmel, amely az engedelmesség fontosságáról és megéléséről szólt a mindennapi életben. Tizenegy és egy óra között összesen nyolc különböző program közül lehetett választani, ennek keretén belül előadásokat lehetett hallgatni vagy kiscsoportos beszélgetésen meg lehetett vitatni a főelőadás gondolatait. Gödöllői csapatunknak nagy feladata volt a találkozón, hiszen András atya szervezésével mi tartottuk a bűnbánati ráhangolódást, mely remélhetőleg sokat segített a gyónni szándékozóknak. A nap további részében szentségimádás és gyónás volt. A találkozó misével fejeződött be, ami talán a nap legjobb része volt, hiszen a legcsodálatosabb érzés, mikor ennyi ember együtt szól Istenhez. Bozsik Iringó 9

10 Késő este értünk a szállásunkra, Kokavára. Finom vacsora, játék, jó hangulat feledtette fáradtságunkat. Másnap a Füleki vár volt első úti célunk, ahol egy érdekes kiállítást láttunk a vár történetéről, a környék élővilágáról és kultúrájáról. Lefelé a tanösvényen már zuhogott az eső, ennek ellenére jó kedélyű kis csapat voltunk. A Felvidéken jártunk Az elmúlt tanévben gyűjtőmunkával, múzeumi foglalkozással, filmvetítéssel és érdekes előadásokkal ismerkedtünk a Felvidék életével. A sok előkészület és izgalom meghozta gyümölcsét: egy fantasztikus erdei iskolának nézhettünk elébe. Szeptember 10-én, egy szerdai reggelen indultunk el a hosszú buszos szlovákiai kirándulásunkra. Első állomásunk Selmecbánya volt, ahol megtekintettük a bányamúzeumot, sétáltunk a Szentháromság-téren, felmentünk egy kilátóba, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a városra. Onnan Körmöcbányába igyekeztünk, ahol a pénzverdében láthattuk, hogyan készültek a régi és hogyan a mai pénzeszközök. Majd a harmadik bányaváros, Besztercebánya felé vettük az irányt. Nagyon tetszett a városközpont, a székesegyház, az óratorony, a Mátyás-ház. A rossz időt kárpótolta a Betléri kastély és parkjának fenséges látványa. 140 szoba, 400 festmény, gyönyörű bútorok. Felejthetetlen emlék marad számunkra. Rozsnyón a székesegyház freskóit is megcsodálhattuk, és a diáktemplomot is kinyitották a kedvünkért. Az este sok vidámsággal és mókával telt. Péntek délelőtt Rimaszombaton a Gömöri múzeumban jártunk. Volt ott ősi kövületektől egészen a festményekig minden, így sok ismerettel 10

11 gazdagodtunk. A hátizsákban benne volt a meleg kabát, mivel következő állomásunk a Dobsinai jégbarlang volt. A hideg ellenére a látvány teljesen lenyűgözött minket. Aki nem látta még, az nem tudja, milyen csodálatos volt ott lenn: a jégen kopogó vízcseppek, a monumentális jégtömbök Világosban értünk vissza, így a szállás környékét is felfedezhettük. A télen hófedte sípályákon most napsütéses tátrai hangulat uralkodott: tehenek legelésztek a zöldellő mezőkön. A negyedik napon szomorúan vettük tudomásul, hogy ez az utolsó napunk a Felvidéken. Jászó felé tartva út közben láttuk a Máriássy és a Csetneki család régi birtokát, Krasznahorka várát. Jászóra érkezvén meglátogattuk a premontrei rend kolostorát és templomát. Itt a Gömöri-karszthegység peremén található a jászói cseppkőbarlang is..egy teljes órát tölthettünk a gyönyörű és különleges képződmények között. Nagy élmény volt látni a természet eme csodáját. Kassára érve elsőként a Szt. Erzsébet dómban jártunk. Az altemplomban elhelyeztük koszorúnkat Rákóczi fejedelem sírjánál. Az eső itt is esett, de lankadatlan kedvvel jártuk a várost. Láttuk a Nemzeti Színházat, a Rodostóiházat, a Márai-házat és szobrot, mígnem indulnunk kellett haza. Ez az erdei iskola volt a legjobb és sajnos az utolsó is nekünk szentimrés diákként. Köszönjük, hogy eljuthattunk a Felvidékre tanárainknak, iskolánknak, szüleinknek, támogatóinknak. A Szent Imre Általános Iskola 8.a és 8.b osztályos tanulói Szeretettel várjuk intézményünk Szent Imre- napi ünnepségére november 5-én. Program: 8.00 Szentmise a Szentháromság-templomban az új tanulók megkapják iskolai egyenruhánkat Szent László élete a 3. b osztályosok előadása az iskola tornatermében Akadályverseny osztálykeretben Gödöllő, október 13. Varga András igazgató Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Gödöllő 11

12 ÓVODA Évek óta izgatottan várják a családok a szeptembert. Különösen a gyermekek, hogy újból birtokba vehessék a Szent Imre Katolikus Óvoda minden kis szegletét, zegét-zugát. Nagy volt az izgalom ebben az évben is, legfőképpen látva Péter atya kipótolta a zó részt a célunk eléréséhez, s ezzel az egyházközségi segítséggel megrendelhettük a vágyott kot, egy csodaszép hajót. Az da szeptemberi nyitása után számoltuk a napokat, vajon mennyit azért, hogy mikor érkezik meg a várva várt hajónk. Tavaly év végén a szülőkkel nagyot álmodtunk, szép tágas udvarunkra elképzeltünk egy gyönyörű, új udvari fajátékot. Elkezdődött a gyűjtögetés. A szülők segítségével, a "Neked mennyit ér" vásárból folyt pénzt kisebb-nagyobb egyéni adományokkal egészítették ki a családok. Így a szépen gyarapodó összegünket és az elszántságunkat kell még aludnunk, amíg kiköt lunk ez a vízi jármű. Teltek múltak a napok, végül szeptember végén álmunk valóra vált és megérkezett. Örömmel és lelkesen igazi "pezsgős" hajóavatást tartottunk és azóta is nap mint nap, csillogó szemmel indulnak kis matrózaink és kapitányaink a világtengerek meghódítására meghódítására.lágtengerek meghódítására. Ildikó 12

13 Gyerekszáj Katica csoport Óvó néni! Olyan izmos már a fogam (Kenyérevés közben) Félix Szemembe lóg a nap! Sz. Cs. Jázmin Nagyon jossz lenne ez a világ, ha te nem lennél mondja Dóri Julcsinak. Julcsi felel rá: Akkor is rossz lenne, ha te nem lennél. Igazi férfias ebéd. (lencsefőzelék) V. Donát Két ima "Köszönöm Istenem, hogy napról napra jól érzem magam az óvodában! Ámen!" - Félix "Köszönöm Istenem, hogy itt lehetek ebben a nagyon-nagyon jó óvodában és játszhatok a barátaimmal! Ámen!" Dodó Az októberi közös rózsafüzér imádságba a Szent Imre óvoda családjai is bekapcsolódtak, az egyik délután imáinkat az ovis családokért mondtuk. Ildikó néni kezdte a szentolvasót, majd anyukák és Ibolya néni is mondott egy-egy tizedet. A kicsik is nagyon szépen "bírták", imádkoztak, figyeltek végig. Különösen jó érzés volt, hogy apukák, nagypapák is elkísértek bennünket. Jó volt együtt lenni, közösen vinni kéréseinket a Szűzanyához. APANAP Az óvodai apanapot nagyon vártuk már. Csak annyit tudtunk, hogy ez egy interaktív, csapatépítő kirándulás lesz az apukákkal, amit Bacsi-Nagy Gergő fog vezetni. Gergővel voltak már a nagycsoportosok egy nagyon érdekes kiránduláson, így izgatottan várták ezt is. Főképp, hogy most Apa is megy! És nem csalódtak! A csoportbeosztások előre elkészültek, azzal nem telt az értékes idő, rögtön elkezdődhetett a megpróbáltatás. Még a parkolóban csapatnevet kellett kitalálni, majd zászlót készítettünk és begyakoroltuk a csatakiáltást is. Csodálatos időben kirándultunk el a közeli erdőbe, közben egy jót beszélgettünk egymással, az óvó nénikkel és apukákkal. A tízórait követően érdekes feladatokat kellett a gyerekeknek apai segítséggel megoldaniuk, gombásztunk, csapdát 13

14 állítottunk, éjjeli menedékhelyet építettünk, bekötött szemmel terméseket válogattak az ovisok, majd játékos vadászat is volt. Közben persze izgatottan számoltuk a jutalom-pecséteket. A hazaindulás előtti befejező feladatként az apukák leguggoltak, majd a gyerekek a nyakukba ugrottak ölelés és puszik közepette, megköszönve a közös kirándulást. Mi apukák is nagyon szépen köszönjük a gyerekeknek és természetesen a szervezőknek ezt a mozgalmas, élményekkel teli délelőttöt. Várjuk a következőt! Tőzsér István AZ ÉLET IGÉJE - AZ IGE ÉLETE Egyik gyermekem mesélte, hogy spanyol munkatársnőjét mennyire zavarja, hogy bárhova megy vendégségbe, mindig sok étellel, süteménnyel kínálják. Eszembe jutott, hogy én is mindig izgalommal és örömmel készülök, ha gyerekeink, unokáink, vagy vendégeink érkeznek, és igyekszem a legfinomabbakat sütnifőzni. Jól esik őket kínálgatni, és ez fontos a számomra. Olvasva az élet igéjét, és a gondolatokat - Én vagyok az élet kenyere...váljunk kenyérré a másik számára - megértettem, hogy az egymás közötti szeretetkapcsolatot, a másik meghallgatását kell az első helyre tennem ezeken az alkalmakon, nem a saját örömömet, ne magamért tegyem. Örültem, hogy Jézus ezt felfedeztette velem. Gyermekoromban nem volt természetes a hétköznapi, vagy vasárnapi szentmisén a szentáldozás, inkább nagyobb ünnepeken áldoztunk, szentgyónás után. Felnőtt koromban is bennem maradt ez, és amikor lehetőségem lett volna, akkor sem mertem áldozni. Az utóbbi években szép lassan fedeztem fel, mekkora ajándék a szentáldozás, örömteli és felszabadító, szép lassan átformál engem, és pont a hétköznapokban segít megmaradni a szeretetben. Így most már minden alkalmat megragadok, hogy szentáldozáshoz járulhassak hétköznapokon is. egy igekörös testvérünk 14

15 Gitárhangverseny templomunkban A 12 éve alakult Arpeggio Gitárzenekar ismét szép hangversenyt adott Gödöllőn, a Szentháromság templomban. A szombat esti koncert legjelentősebb műsorszáma Szokolay Sándor Históriás képek című zeneművének gödöllői bemutatója volt. Közreműködött Balogh Myrtill (szoprán). A Kósáné Szabó Beáta, egy szám erejéig Nuszbaum Ferenc vezette zenekar produkcióját, benne Lukács Dóra szólójátékát, ismét nagy tetszéssel fogadta a közönség. Városunkban legközelebb a királyi kastélyban láthatjuk, hallhatjuk az Arpeggiót. A zenekar december 13-án ad adventi hangversenyt. Forrás: godollo.hu Csoportjaink A Kolping család-csoport őszi hagyományos hosszúhétvégéjét Mátraházán tölti november ig. A fokolare csoportok gödöllői helyi közösségi összejövetele október 27-én volt, országos találkozójukat november 8-án tartják. 15

16 16 AZT SZERETNÉM, HOGY JÁRATOSAK LEGYETEK A JÓBAN." (RÓM 16,20) Mostanában többször is hirdették a szentmiséken, hogy lehet kérni sírkőszentelést. Mondanál erről pár szót, atya? A sírkőszentelés a katolikus gyakorlatban egy szentelmény lehetőség. Halottak napján kimegyünk a temetőbe, és akik kérik, megáldjuk, megszenteljük elhunyt hozzátartozóik sírját. Olyan furcsán hangzik, hogy egy követ áld meg a pap... Azon a kövön van egy kereszt, az a kő egy jel: az elhunyt iránti tisztelet és szeretet kifejeződése. Magát a sírt már temetéskor megszenteljük. Egy sírt vagy sírkövet csak egyszer szentelnek meg? Nem. Hasonlóan a házszenteléshez és más materiális szentelményekhez, többször is lehet ezt kérni. Nem igazán értem, miért kell ugyanazt a dolgot többször is megszentelni? Nem kell, lehet... Te, aki már évtizedek óta jársz templomba, valahányszor belépsz, meghinted magad szenteltvízzel. Miért? Mert újra és újra emlékeztet, hogy Isten megtisztító fürdője Péter atya válaszol kérdéseinkre az, ami alkalmassá tehet magának Jézus Krisztusnak a befogadására. Egyfajta gesztus, ami attól függően közvetít számodra kegyelmet, hogy milyen hittel, milyen istenkapcsolatban teszed. Ha ugyanazzal a szenteltvízzel elkezded lespriccelni a körülötted álló embereket, biztosan nem fog semmit létrehozni, csak bosszúságot, ezért ne tedd! Pedig szenteltvíz! A szentelmények sem működnek soha automatikusan! Hit nélkül szentelés után is csak puszta tárgyak maradnak! A sírkőszentelés sem arról szól, hogy a pap meg a kántor odamegy, kicsit danásznak magukban, aztán el van intézve! A sírkőszentelés is inkább az élőkről szól? Is-is. A síremléken mint mondtam ott a kereszt jele. A Megváltóé, aki mindannyiunkat az elhunytat is megváltott. Amikor a sírt körülállva Krisztus felé fordulunk, akkor ez egyszerre kegyelmi ajándék az élőknek is, és az elhunytnak is. Alkalom, hogy szeretettel imádkozzunk azokért, akik már nincsenek velünk.

17 Ezért mondjuk, hogy legyenek ott a hozzátartozók. Ha majd két hét múlva kijönnek virágot cserélni, eszükbe fog jutni, amit a szenteléskor hallottak, a gondolataikat jobban ráirányítják Istenre, a helyes imádságra és így tovább. Az elhunytak szempontjából mit jelent mindez? Rájuk nézve is attól függően lesz a szentelésnek hatása, ahogyan az élők részt vesznek ebben, és amilyen az élők szeretetkapcsolata az elhunytakkal. A kő nem tud kegyelmet közvetíteni! Ezek a dolgok sajnos nagyon el tudnak torzulni a gyakorlatban, és ebben a papoknak is nagy a felelőssége. Nem ezekben kellene látnunk a lelki megújulásunkat, csak sokkal egyszerűbb kielégíteni a hívek ilyen jellegű, jámbor lelki igényeit, mintsem elől járni a megtérés útján. Az azért nehezebb dolog... Azért kérjük bátran, ugye? Természetesen. Akik kérik, azokkal kimegyünk, és nagy szeretettel megáldjuk a sírköveket, mert ez is lehet egy csatorna, és ha hívő lélekkel, Isten akarata szerint teszszük, kegyelmet közvetít. A szentségi böjtről régen azt tanultuk, hogy a szentáldozást megelőző egy órában kell tartózkodnunk az evéstől és az ivástól. Most már úgy tudom, hogy az egy órát a mise kezdetétől kell számítanunk. Vagy ez lényegtelen dolog? Semmiképp nem lényegtelen. Ez egyike azoknak a fegyelmi kérdéseknek, amelyeket az egyház az egyöntetűség érdekében, és azon alapelv szerint határoz meg, hogy a minimumként megszabott keretek közé a tartalom minden körülmények között beleférjen. A szentségi böjtöt illetően a tartalmi rész az, hogy legyen legalább egy órás időszak, amikor lélekben az eukarisztiával való találkozásra készülünk. Az ösztönös vágyainkat félretesszük azért, hogy egész lényünkkel önmagunk teljes odaajándékozására, Krisztus befogadására, a Vele való eggyé válásra készülhessünk. Ez az egyház szándéka. Erre törekedjünk, és ne a rántott húson járjon az eszünk, mert ha az tölt be bennünket, akkor Krisztusnak ott már nincs helye! A szentségi böjt idején egyáltalán nem eszünk és iszunk semmit? Ebből a szempontból nem számít a víz és a gyógyszer. Ha valakinek meghatározott időrendben kell bevennie a gyógyszerét, és ehhez muszáj egy-két falatot ennie, nyilván ez sem sérti a böjtöt. És a cukor nélküli tea? Attól függ... Ha víz helyett, csupán a szomjadat akarod oltani ve- 17

18 le, megteheted, de ha élvezeti cikként iszod, akkor már azt sem. Nagyon fontos, hogy tartalmilag jól lássuk, mi a böjt! Nem pusztán annyi, hogy nem eszünk! A megfelelő lelkület az, aminek ott kellene lennie a készületünkben. A böjt soha nem a test, hanem a lélek kiüresítésére szolgál, hogy azt majd Krisztus tölthesse be. Egy döntés, amelyet szabadon hozok, és az önmegtagadásomat Krisztusnak ajándékozom. Mivel a szentségi böjtnek is ez a lényege, ha csak konkrétan a szentáldozást megelőző egy órában nem eszel, gyakorlatilag semmit nem valósítasz meg ebből a tartalomból. Hogy miért? Mikor szoktál otthonról elindulni a szentmisére? Legalább 20 perc kell, hogy biztonsággal ideérjünk... Ezek szerint még rántott hússal a szádban is beülhetsz az autóba, mert egy átlagos vasárnap esti misén csak körülbelül 6.40-kor fogsz áldozni. Kérdezem: hol van itt a szentségi böjt tartalmi része? Hol jelenik meg? Ott, hogy mise közben már nem eszel? Ugyanez egy hosszabb húsvéti szertartásnál azt jelentené, hogy a dicsőségnél akár még egy uzsonnaszünetet is tarthatnánk... még éppen beleférne Értitek, miről van szó? Nem jó, ha abba az irányba megyünk el, hogy a perceket centizgetve, a szavakon lovagolva, formailag akarunk ennek a készületnek megfelelni, miközben a tartalomról megfeledkezünk! Ha már itt tartunk: mi van akkor, ha nem szentmise keretében áldozol? Nem mondhatod, hogy szentmise előtt egy órával, ha nincs is szentmise. Márpedig az egyház bizonyos esetekben erre lehetőséget ad: például litánia keretében, zsolozsmázás után, vagy egy rövid ige-istentisztelet során is lehet eukarisztiát kiszolgáltatni......vagy kórházban például... Ez annyiban más, hogy a beteg nem feltétlenül tudja pontosan, mikor megy be hozzá a pap. Ha mégis tudja, mert megüzenem neki, hogy 11-kor érkezem, akkor az ő szentségi böjtje 10 órakor kezdődik. Emlékszel, amikor A kis herceg - ben a róka ezt mondja: ha tudom, hogy négykor érkezel, már háromkor elkezdek örülni... ha tudom, mikor jössz, én már egy órával előbb ünneplőbe öltöztetem a szívemet... Valami ehhez hasonló a szentségi böjt is. Péter atya diktafonra felvett válaszait lejegyezte Reznák Judit Mivel Péter atya sok kérdésünkre válaszolt, és ezek leírása, szerkesztése már folyamatban van, rovatunkat ebben az évben még folytatjuk.

19 ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK november 1. Mindenszentek (főünnep) Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve november 2. Halottak napja Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön november 4. Borromeo Szent Károly Megalázta magát Krisztus, ezért Isten fölmagasztalta őt november 5. Szent Imre Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét november 9. A Lateráni Bazilika felszentelése Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden november 10. Nagy Szent Leó Pápa Isten megbízottjának feddhetetlennek kell lennie november 11. Szent Márton Várjuk Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét november 12. Szent Jozafát Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek november 19. Árpádházi Szent Erzsébet Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt 19

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember Fény és Forrás 2009. szeptember 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember tív tapasztalatok is benne vannak - meg kell gondolnunk, mit tartsunk meg, és mit tegyünk másképpen. Gyümölcseiről

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY Karácsony ünnepe minden jóérzésű ember szívét megérinti, megnyitja, még akkor is, ha a mindennapi élet terhei zaklatottá, és bezárttá tesznek

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VIII. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2012. nyár Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Családunk a közzösségünk 4. oldal Leprások a Mennyek kapujában 8. oldal

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek Évkezdő gondolatok A kezdethez több mondás és gondolat is kapcsolódik.

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért LELKISÉG 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket,

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban.

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban. 2 Kertvárosi Krónika 2014. július-augusztus SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÚJ PLÉBÁNOS ATYÁNKAT Erdő Péter bíboros úr elfogadva Pályi László plébános atyánk bejelentését nyugdíjba vonulásáról, utódjául Plébániánk

Részletesebben