MIVEL MINDANNYIUNKRA RÁNEHEZEDIK A BŰN ÉS KÖVET- Részlet XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből. Mi azonban új eget és új földet várunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIVEL MINDANNYIUNKRA RÁNEHEZEDIK A BŰN ÉS KÖVET- Részlet XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből. Mi azonban új eget és új földet várunk"

Átírás

1 Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja Nagyböjt MIVEL MINDANNYIUNKRA RÁNEHEZEDIK A BŰN ÉS KÖVET- KEZMÉNYEI, A BÖJTÖT ISTEN ESZKÖZKÉNT KÍNÁLJA NEKÜNK, AMELY HELYREÁLLÍTJA A BARÁTSÁGOT AZ ÚRRAL. Részlet XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből

2 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. BÖJT NAGYBÖJT Isten megengedte, hogy 2009 Nagyböjtjének kapujába érkezzünk. Egyházunk kinyitja ezt a kaput számunkra is, hogy még jobban felfedezhessük benne azt a sok kincset, amely benne található. A negyven napos böjtidő csak arra elegendő, hogy Egyházunk szemével lássuk, és ki is próbáljuk. Sőt meg is szeressük, mert Húsvét után is szükségünk lesz a keresztény böjttel fegyelmezett életmódra. Nem ínyünkre való ez a böjt szó. Mégis az emberiség nagyobbik fele böjtöl. Nem jókedvében, hanem mert olyan szegény. A világ jó része nem böjtöl, mert mindene megvan és nem kényszerül rá. Minden vallás ismeri és gyakorolja a böjtöt, mint az egészséges lelkületű emberi élet velejáróját. Böjtölni akkor is kell, ha már elmúlt a szent negyvennapos nagyböjti idő. Mert a böjtölés nem csak a gyomrunkat érinti, hanem az egész embert. Ugyanis a teljes böjthöz hozzátartozik az imádság, az alamizsnálkodás (jócselekedet) és az étkezésben gyakorolt böjt. Eszményképünk most is Jézus Krisztus, akinek böjtölése titkába az idén Szent Márk evangélista vezet be bennünket. Kevés szóval mondja el Jézus negyvennapos böjtjét, amikor így ír: A Lélek kivitte Őt a pusztába. Negyven nap és negyven éjjel maradt a pusztában. (Mk 1,12) Bár azt is írja Szent Márk, hogy Angyalok szolgáltak neki, ami nem azt jelenti, hogy felszolgáltak neki. Igenis Jézus böjtölt! A szó teljes értelmében, vagyis semmit nem evett és ivott! Ki lehet ezt egyáltalán bírni? Néhány éve amerikai tudósok kísérletet végeztek, és bebizonyították, hogy ha egy ember negyven napon át ugyanazt megteszi, az annyira belé ivódik, hogy utána már belső igénye lesz, hogy megtegye. Őseink még szigorúan vették a negyven napos böjtöt. Nagyszüleim mesélték, hogy negyven napig egy falat húst sem ettek, szerdán és pénteken pedig kenyéren és vízen éltek. Vagy degenerálódtunk, vagy csak Anyaszentegyházunk szánt meg bennünket, amikor egész évben már csak két nap kéri tőlünk a szigorú böjtöt: Hamvazószerdán és Nagypénteken. Akkor is ehetünk háromszor hústalan ételt, és ebből egyszer jól is lakhatunk. Nagyböjt péntekein húst nem ehetünk, az év többi péntekén pedig ránk bízza, hogy mi válasszuk meg magunknak a böjti fegyelmet. Az alábbi sorokban ehhez szeretnék Egyházunk szellemében néhány ötletet adni. A Nagyböjt szelleméhez tartozik a testi böjtölés mellett az imádság és az alamizsnálkodás, ami jócselekedeteket jelent. A három tehát elválaszthatatlanul összetartozik a Nagyböjtben: étel-italban fegyelmezettség, a buzgóbb (sőt a szokottnál több és összeszedettebb) imádság és a jócselekedetek testi, lelki és anyagi dolgokban. Különben a böjtölés még jól is jöhet, ha a spórolás vagy fogyókúra lenne a hátsó szándékunk. Ha például nem vásárolok és nem eszem csokit mert 2

3 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám nagyböjt van és a pénzt félreteszem, hogy húsvétkor biciklit vegyek magamnak. Ezt spórolásnak nevezzük. Ha azért eszem Nagyböjtben naponta csak háromszor (és nem nassolok), hogy beleférjek a ruhámba, illetve csinosabb legyek, az a fogyókúra. Ha viszont Jézus kedvéért, az Ő böjtölését követve lemondok valamiről (étel-, ital- vagy kényelemszeretet terén), valami nemes cél érdekében, mások javára (ne csak én járjak jól), ez már a Katolikus Egyház böjti fegyelmének a lényeges ismertetőjele. Sokszor elfelejtkezünk arról a testrészünkről, amellyel a legtöbb bűnt elkövetjük. Ez a nyelvünk, a beszélőképességünk. A nyelvet is lehet, sőt kell böjtöltetni! Például nem szólóm meg a másikat; nem csattanok fel, ha valami nem tetszik; beszédemmel nem bántok meg senkit; stb. A gondolatvilágunk is fegyelmezhető. Hányszor vétkezünk rossz, netán gonosz gondolatokkal. Vagy például a szemünk, mely drága kincsünk! Azért kaptuk, hogy szellemi munkát tudjunk vele végezni és észrevegyük a teremtett világ annyi szépségét, csodáját. Mégis mennyi szennyet engedünk be gondolatainkba, lelkünkbe egy-egy tv-műsor megnézésével, egy-egy bulvárlap olvasásával, mások kíváncsi megbámulásával. Hányszor szoktunk fülelni, vagyis hallásunk adományát, fülünket arra használjuk, hogy a nem ránk tartozó beszélgetésbe belekíváncsiskodunk. Viszont a böjt szellemében használjuk ezeket a képességeinket, ha észrevesszük a rászorulót és segítünk rajta, meghallgatjuk a magányos, elkeseredett embertársunkat. A Magyar Kamilliánus Családok tagjainak egyik fő feladata: ülj le egy beteg, szomorú, magányos ember mellé, és ne adj neki jótanácsokat, hanem csak hallgasd meg. Ha kibeszélheti magát, egy csomó görcsöt is feloldottál a lelkében. Beszélgess el gyakrabban gyermekeiddel, idős szüleiddel Olvass Nagyböjtben naponta Szentírást és egy-két lelki könyvet Nagyböjtben szót kell ejtenünk a bírvágyról, mert annyi külső inger azt súgja: vegyél, építs, gyűjts, ne elégedj meg a kicsivel, kevéssel Az evangéliumi tanácsok között ezzel szemben a szegénységet ajánlja Jézus. (A szerzeteseknek ez kötelező, a többi keresztény embernek felkínálja.) Elkezdtük a szent negyven napot. Az idén bátrabban fogjunk hozzá, és egy kicsit tágabb értelemben éljük meg a megszokottnál. Húsvétkor visszatekintve majd tegyük fel a kérdést: igaza volt-e Egyházunknak, amikor ilyen választékosan kínálta fel lelki gyümölcseit 2009 Nagyböjtjében. Imre atya 3

4 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. FELELŐSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT MINDEN ÁLTALA ÉS ÉRTE TEREMTETETT! (Kol 1,16) A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele kapcsán a teremtett világ védelméről Napjainkba számtalan sokszor megoldhatatlannak látszó nehézség érinti életünket. Nem megkerülve sok más hasonlóan fontos, az embert és a társadalmunkat közvetlenül érintő jelenséget, most a teremtett világ megóvása felé irányítja a körlevél a figyelmünket. Annál is inkább teszi ezt, hiszen egyéni és társadalmi életünk alapkérdéseiről a korábban kiadott körlevelek máig aktuálisan szólnak. (Igazságosabb és testvériesebb világot!, 1996; A boldogabb családokért, 1999; Az élet kultúrájáért, 2003) Most egy újabb, emberségünket mélyen érintő kérdésről fejti ki Egyházunk tanítását és adja a hívek, a szakemberek, a döntéshozók, és a téma iránt érdeklődő jószándékú ember kezébe a Felelősségünk a teremtett világért című körlevelét és a hozzá kapcsolódó kiadványokat Gondozza és őrizze I-III. mely a gyakorlati feldolgozást és megvalósítást kívánja elősegíteni. Az általánosan elfogadott tudományos nézet szerint a globális éghajlatváltozás aminek jelentős részben az ember a kiváltója visszafordíthatatlannak látszó módon megkezdődött. Bizonyosan az emberi viselkedés és önző magatartás és mulasztás is felelős a teremtett világ ilyen mértékű pusztulásáért. Az ember az okozója, az ember az elszenvedője, de maga az ember, aki képes változtatni ezeken a folyamatokon és következményein. Ezért ezekre a nehézségekre cselekvően kell válaszolnunk. Hisszük, hogy Isten jónak és szépnek teremtette a földet, az embert, a világot: Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. (Ter 1, 31) Isten a gondjainkra bízta a teremtett világot. Feladatul adta nekünk, embereknek, hogy műveljük és védelmezzük azt (Vö. Ter 2, 15). Azzal, hogy nekünk ajándékozta, egyúttal kötelezett is bennünket, hogy kíméljük és óvjuk a teremtett világot. Úgy kell tekinteni a teremtésre, mint végtelen ajándékra. Nem mint amit csak fölhasználunk, hanem mint Isten kertjére, sőt, mint az ember kertjére. (XVI. Benedek, május 3. Pünkösd vigíliája) A figyelmeztetéseket komolyan kell vennünk, változtatnunk kell szokásainkon, viselkedésmódunkon. Erre kötelez az előrelátás és az evangéliumi felelősség, kiváltképpen, amelyet a leggyengébbek és a következő generációk iránt viselünk. Ezért a teremtett világ védelme az evangéliumi igazságosság az és az alapvető erkölcsi kérdés problémája is. Annak érdekében, hogy az emberiség meg tudjon 4

5 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám felelni e próbatételnek, mindenkinek részt kell vállalnia a teremtett világ megóvásában, és az ember hivatásának megfelelő használatában. Nem mondhatja senki sem: Rajtam nem múlik semmi, mit számít az, hogy én hogyan élek.. A feladat, ami előtt állunk nagy, de nem olyan nagy, hogy cselekvésünk és önmérsékletünk által semmi ne legyen helyrehozható. Ellenkezőleg: csak rajtam múlik. Minden embernek személyes feladata, hogy életstílusát ne csak klímabaráttá tegye, hanem a teremtett világ végső céljának alárendelje. A természetben megfigyelhető és a társadalom életét egyre jobban veszélyeztető folyamatok megfékezésére tett több évtizedes erőfeszítések eddig nem vezettek eredményre. A jelenleg uralkodó társadalmi, politikai és gazdasági modellek és feltételek nem tették lehetővé az érdemi lépések megtételét. Ennek ellenére a természet védelmében és a további, az élet lehetőségeit veszélyeztető változások megfékezése érdekében minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk. Természetesen a cselekvés éppúgy kötelessége a nemzetközi és helyi politikának, a nemzetközi szervezeteknek, fejlesztési intézményeknek és a gazdasági szemléletnek és a működő szisztémáknak is. Természetesen az ember, mint érték elsőbbséget élvez az egész teremtett világhoz képest. A környezet tiszteletben tartása nem jelenti azt, hogy a természetet vagy az állatvilágot fontosabbnak tartjuk az embernél. Azt jelenti inkább, hogy az ember nem úgy kezeli a természetet, mint ami csak a saját érdekeit szolgálja, hiszen a jövő nemzedékeknek is joga, hogy a teremtett világ hasznukra legyen, és azzal a felelős magatartással viszonyuljanak hozzá, amit most mi is magunkra vállalunk. A legfontosabb azonban, hogy megérjen az emberek tudatában a meggyőződés, hogy felelősségteljes együttműködésre van szükség. Ahhoz, hogy hatékonyan szembenézzünk a helyzettel, egyetértésben kell cselekednünk. Ezzel egyidejűleg törekedni kell az erőforrások bölcs felhasználására és a javak egyenlő elosztására. Az erkölcsi követelményt is szem előtt kell tartani azért, hogy a gazdasági szerveződés ne csak a közvetlen haszonszerzés kegyetlen törvényeinek feleljen meg, amelyek olykor embertelennek bizonyulnak. Léteznek jogi normák az emberiség családját alkotó nemzetek közötti kapcsolatokra? És ha léteznek, hatékonyak? A válasz: igen, léteznek normák, de ahhoz, hogy valóban hatékonyak legyenek, vissza kell nyúlni a természetes erkölcsi normához, mint a jogi norma alapjához, különben törékeny és ideiglenes megállapodások megbénítják ezeket. Elengedhetetlen visszanyúlni ehhez az alaptörvényhez minden szellemi erőnket ennek keresésére fordítva anélkül, hogy a félreértések elbátortalanítanának bennünket. (XVI. Benedek pápa Békeüzenete, január 1.) Már ma is számos politikai, gazdasági, társadalmi és egyéni tevékenység célja a klíma- és környezetvédelem. Az egyházon belül, a plébániai közösségekben és egyesületekben, az intézményekben sok értékes újítás és gyakorlati intézkedés 5

6 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. szolgálja a teremtett világ védelmét. Konkrét céljaink, lehetőségeink-feladataink a közösségeinken belül a teremtett világ védelme terén: Az önkorlátozás képességének növelése. Erre az egész társadalomnak lesz szüksége, de csak a hit tudja megalapozni. Ezért nekünk haladéktalanul el kell kezdeni a vele való foglalkozást. Jó lenne az első komolyabb lépéseket még a kényszerítő helyzet bekövetkezte előtt meglépni, mert a közösséget akkor hozza igazán előnyös helyzetbe pszichésen és reálisan is. A környezettudatosság növelése egyházi köreinkben. Ne mondjon ellent a gyakorlatunk annak, amit állítólag fontosnak tartunk. A közösségépítés tudatosságának terjesztése. Minél több közösség (családközösségek, ifjúsági csoportok, stb.) tudjon és akarjon önállóan, közösségszerűen működni, az Egyházon belül önmagát, mint közösséget fenntartani. Ez valójában egybeesik az Egyház eredendő törekvésével, hiszen Jézus is közösséget hozott létre, és apostolait is ezzel bízta meg. Az együttműködés más egyházakkal és szervezetekkel mindenképpen szükségesnek látszik. Ez utóbbiakkal a közös tevékenység nagy körültekintést kíván! A teremtett világ védelmével kapcsolatos egyéni és plébániai gondolkodásunk és törekvéseink koordinálását segítheti a megindított környezetvédelmi honlap is: A körlevél megjelenése jó alkalom arra is, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik szakértelmükkel és fáradozásaikkal segítik a teremtett világ megóvását. Takarékoskodnak az energiával, megújuló energiaforrásokat vonnak be, megváltoztatják egyéni és közösségi szokásaikat. Sürgető a további intézkedések, egyéni, családi és közösségi változtatások bevezetése ezúton is erre szeretnék bátorítani mindenkit. Udvardy György püspök (A körlevél és segédanyagai megvásárolhatók a Szent István Társulat boltjaiban, illetve letölthetők a honlapról.) 6

7 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám A SZENTMISE ÉNEKELT RÉSZEI A VÁLASZOS ZSOLTÁR A vasárnapi éneklapokon a kezdőének szövege után a zsoltárválasz versei olvashatók, amelyek az A-B-C évben énekelt zsoltárokhoz tartoznak. A II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformjának egyik alapgondolata volt, hogy a hívek bővebben részesüljenek a Szentírás tanításában. A misekönyv bevezetője így ír erről: Az olvasmányokban Isten igéjének asztalát terítik meg a hívőknek. Feltárul előttük a Szentírás kincsesháza. (34. pont) Ehhez a kincsesházhoz tartozik a Zsoltárok könyve, amelyből a liturgia kialakulása kezdeténél a legtöbb énekszöveget válogatták. Az olvasmány után már a legrégebbi időkben (IV-V. sz.) zsoltáréneklés következett, amely kapcsolódott az elhangzó olvasmányokhoz. A zsoltárok imádkozása- éneklése a hívő zsidók és az első keresztények mindennapjaihoz tartozott. Liturgikus alkalmazásuk alapja a zsinagógai szokások mellett az újszövetségi Szentírás gyakorlata volt. Az Evangéliumokban maga Jézus, az Apostolok cselekedeteiben és a többi iratban a tanítványok bizonyításul, okulásul, tanulságul idézik a zsoltárokat. A nagyböjti idő kezdetekor az egyház gyakran idéz a 90. zsoltár soraiból: Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, megmentem, és megdicsőítem őt. énekeljük az első vasárnap kezdőénekében. A szentíró még a pusztában böjtölő Jézust megkísértő sátán szájába is ennek a zsoltárnak a sorait adja (Mt 4,1-11.): Ha Isten Fia vagy vesd le magad! Hiszen írva van: / Angyalainak parancsolt felőled: /A tenyerükön hordozzanak téged, / hogy kőbe ne üsd lábadat! (Zsolt 90, ) A gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszéd után az Úr Jézus így szól a hallgatókhoz: Sohasem olvastátok az Írásban: / A kő, amit az építők megvetettek, szegletkővé lett, / Az Úr művelte mindezt, csodálatos a szemünk előtt, amit cselekedett. Az idézett 117. zsoltár sorait (22-23) az egyház pedig Jézus Krisztusra vonatkoztatja: ő a Szegletkő, amelyre hitünk, üdvösségünk épül. Ezért is énekeljük ezt a zsoltárt gyakrabban a húsvéti időben. Az Apostolok cselekedeteiben Péter apostol pünkösdi beszédében Jézus feltámadásáról szólva szintén zsoltárt idéz: (Apcsel 2,24-től) Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hiszen Dávid így jövendöl vele kapcsolatban:»szemem előtt az Úr mindenkoron, / nem inoghatok meg, Ő áll jobbomon / Pokolnak lelkem nem engeded, / Nem hagyod rothadásra szentedet / Az élet útját mutatod meg nékem, / És eltöltesz színed előtt gyönyörűséggel.«(zsolt 15,8-11.) A misekönyv bevezetőjében a válaszos zsoltárról ezt olvassuk: A válaszos zsoltár az igeliturgia szerves része. A zsoltárt az olvasmányok könyvéből kell ven- 7

8 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. ni, mivel annak minden zsoltárszövege szorosan kapcsolódik az adott olvasmányhoz, mert kiválasztásuk az olvasmány alapján történt. (36. pont) Az előttünk álló nagyböjt zsoltáraiból álljon itt néhány példa. Az első vasárnap olvasmánya (Ter 9,8-15) a Noéval kötött szövetséget beszéli el. A zsoltárválasz pedig erre így hangzik: Uram, minden utad irgalom és hűség, / azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják A második vasárnap Ábrahám és Izsák történetét halljuk, amelynek végén az Úr esküvel fogadja Ábrahámnak: Mivel ezt tetted, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak, utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait (Ter 22,15-18) A válaszos zsoltár az Úrban bízó Ábrahám hitéről énekel: az Úr színe előtt járok az élők földjén / bilincseimet széjjeltörted, / bemutatom neked a dicséret áldozatát. (Zsolt 115,10-19). A harmadik vasárnap olvasmányában a Tízparancsolat szavait halljuk: Én vagyok az Úr a te Istened, ne legyen más istened rajtam kívül Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! (Kiv 20,1-17.) A zsoltárossal együtt valljuk: Uram, Istenem, örök életet adó igéid vannak. Az Úr törvényének megtartása az életet és az örök életet jelenti a hívő ember számára. A zsoltár előénekes által énekelt része így tanít (18. zsoltár, 8-11.): Tökéletes az Úr törvénye, megújítja a lelket. / Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. / Az Úr parancsa világos, fényt gyújt a szemnek Nagyböjt a szív töredelmének, megtisztításának ideje. Az ötödik vasárnap olvasmányában ezt ígéri az Úr Jeremiásnak: Bensejükbe adom törvényemet, szívükbe írom, Istenük leszek, ők meg az én népem. (Jer 31,31-34.) A zsoltárválasszal mi is így könyörgünk: Istenem, kérlek téged, teremts bennem tiszta szívet. (Zsolt 50,12) Az előénekes a zsoltár további verseivel esedezik: Mosd le bűnömet teljesen, vétkeimtől tisztíts meg engem / Az üdvösség örömét add meg újra, / a készséges lelkületet erősítsd meg bennem. A kereszténység első századaiban az olvasmány után egy egész zsoltár hangzott el. A középkor folyamán miután a zsoltáréneklés dallama egyre díszesebbé, gazdagabbá vált ez 2-3 zsoltárversre redukálódott. (Graduale volt a neve, mivel a hajót a szentélytől elválasztó lépcsőről gradus énekelték.) Az Olvasmányok könyve a zsinat szándékának megfelelően gazdagon meríteni a Zsoltárok könyvéből is: általában 6-8, néha ennél is több zsoltárverset imádkozunk. A dallamok annyira egyszerűek, hogy különösebb gyakorlat nélkül, egy kis figyelemmel mindenki bele tud kapcsolódni az éneklésbe. Ha ezt teszi, a zsoltárválasz szavaival megerősíti az olvasmányban hallottakat, és így már a liturgia keretei között tanúságtevővé válik. Tardy László 8

9 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám A NAGYBÖJT SZÁMOMRA A nagyböjt mindannyiunk számára feladat, próbatétel, lehetőség. Mindenki másként próbálja szívét az Úrhoz dédelgetni, hogy minél közelebb kerülhessen a nagy ünnep idejére, Húsvétra. Nem könnyű a mindennapokban ez az elcsendesedés. Nem könnyű, pedig nagyon fontos megfogalmazni kinek-kinek önmagának, hogy mit jelent számára a nagyböjt. Az itt következő írások ebben segíthetnek, amelyeket néhány kedves társunk szeretettel készített. (Az írások között a Szentatya idei nagyböjti üzenetéből olvashatnak részleteket.) Az egész rosszul kezdődik. Emlékezz ember, hogy por vagy Nem. Nem akarok emlékezni, nem akarom tudomásul venni, hogy vége. Vége a mulatozásnak, a sok jó ételnek-italnak, hogy valaki arra figyelmeztet, hogy porrá leszek. Nem akarom tudomásul venni. Élni akarok, élni, élni, élni. (A második évezred embere vagyok Büszke, felvilágosult, öntudatos.) Az egész rosszul kezdődött. Már az is érthetetlen, miért nem kért József felmentést az utazás alól, hiszen tudta, hogy Mária milyen előrehaladott állapotban van. (Ki kell kerülni minden nehézséget. Nem kell vállalni a küzdelmet.) Vajon hogy gyalogolt így sok-sok kilométert? Vagy felültette egy szamárra? Milyen szörnyű, hogy a világ királya így kezdte életét. A falu szélén az istállóban, ami már senkinek se kellett. (Milyen szerencse, hogy nekem nem így kell élnem ) Lám, hiába jöttek a napkeleti bölcsek, ugyan ki hitte, hogy itt a zsidók királya. Biztos nevetett mindenki, talán gúnyolták is: szép királyság az istállóban! (Csak a gazdagság számít, a pénz, a pénz, a pénz ) De vajon befogadná-e ma a világ, ha selyembe, bársonyba, fényes palotában hajlongó szolgák hada között jön világra? Vajon lehetne-e mindenki Jézusa a kevesek királya? Egyszerű ember volt. Az ács fia. (Félek az egyszerű embertől és nem is értem.) És lám mégis álmélkodtak a tanításán. Micsoda vonzerő lehetett a pillantásában, ha egyetlen szavára követték őt a halászok. Ki mondhatná el ma, hogy egyetlen szavára otthagy mindent és csatlakozik hozzá? Micsoda hihetetlen kisugárzása lehetett, hogy a ruhája szegélyét érintve erőt kapott és meggyógyult a vérző asszony. Nem, senki nem tudta, milyen a megváltás. Nem tudták, mert nem tudhatták, mi fog következni. (Ma sem tudjuk, és nem is törődünk vele. Ma nekünk csak mi magunk vagyunk fontosak ) Hallottak egy emberről, aki nem volt gazdag, nem mulatozott és nem tömte a hasát, nem vásárolt és nem gyűlölködött, csak tanított. És aki a tanítást hallotta, biztos elmesélte a szomszédoknak, rokonoknak, hogy van itt egy ember, aki sugárzik, akit meg kell hallgatni, aki más, mint 9

10 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. a többi próféta, aki más, mint keresztelő János, és elmentek és meghallgatták. (Ki menne el meghallgatni a tanítást? Ki az, aki csak húsz percet szán naponta az Istennel való beszélgetésre?) És megtisztultak és örültek, de vele csak kevesek tartottak. Hiába nézett Jézus az ifjúra, hiába szerette meg őt, az ifjú szomorúan elment. (Tudunk lemondani pénzről, dicsőségről, gazdagságról? Másként: tudunk lemondani önzésről, gőgről, bosszúról, haragról?) És megy Jézus a kereszt felé, de ezt még csak Ő tudja. A tanítványok, és a nép nyugodtan alszik, eszik, beszél. Tudják, hogy itt van, és mennek vele, vagy hozzá, várják, hogy gyógyítson, hogy halottakat támasszon fel, működjön. És még mindig nem értik, hogy beteljesült az idő. (Mi már tudjuk. De tudjuk-e valóban? Jobbak vagyunk-e Krisztus után kétezer évvel?) Olyan szép minden. Ki gondol itt utolsó vacsorára? Hiszen most vonult be ujjongó tömeg között Jeruzsálembe. Most, most lesz helyreállítva Izrael országa. Most jön az igazi csoda! Mindenki tele van várakozással. Hát itt van végre! Eljött a fővárosba! Most történik valami óriási dolog...! (Mindig a csodát várjuk. Az ünnepet. Pedig a példa a szenvedésről szól. De ki akar szenvedni? Elfogadni a szenvedést ezt kell megtanulni Tőle ) És megtörténik. A vacsora úgy indul, mint mindig. Igaz, valaki elmegy, de ez nem rontja el a kedvüket. (Miért nem fogjuk meg a kezét annak, aki elindul? Miért nem figyelünk jobban egymásra? Miért hagyjuk, hogy rossz utat válasszon?) Aztán hirtelen furcsán ünnepélyes lesz minden. A kenyér és a bor különös jelentőséget kap. Egyáltalán nem értik, miért tűnik úgy, mintha Jézus búcsúzna? Hiszen most minden olyan szép és jó. És akkor elfogják Jézust. Elfogják, mint egy rablógyilkost, mint egy veszélyes bűnözőt. Senki nem érti és menekül. (Mindig menekülni kell? Mindig cserbenhagyni? Mindig kibúvót keresni?) Senki nem vágyik a rómaiak börtönébe, a katonák ütlegeire, rúgásaira. Menekül, és közben nem érti, mi történik itt. A Mestert megkötözték és elvitték. Aki teheti, utána lopódzik. A többiek elszaladnak. Vajon hova? (Lehet menekülni Isten elől, aki mindenütt jelen van?) Jézus megkezdi a küldetés befejezését. Isten vagy? Hát káromollak, szidlak, ütlek, rúglak, leköplek és kinevetlek. (Nem így élünk? Százszor, ezerszer megbántva, káromkodva, gyalázva ma is?) Nem vagy isten, mert nem szállsz le a keresztről, 10

11 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám mert éppúgy szenvedsz, vérzel, mint a két lator, és ha akarom, még a lándzsát is beléd döföm. (És beledöfjük. Naponta sokszor ) Nagypéntek. Mindennek vége. Mit éreztek a tanítványok? Becsapta őket? Hiszen a szeretetről beszélt, a boldogságról, Isten országáról, és ők azt hitték, végre beteljesül az ígéret. Most pedig eltemették. Halott, mint a naimi ifjú vagy Lázár. Igaz, ezeket feltámasztotta, de Ő már nincs, hát ki támasztja fel? (Mindig a kétség, a hitetlenség, a bizalmatlanság ) Mindennek vége, nincs tovább. Már nem tudok hálót fonni, eladtam a vámszedő asztalom, már nem is akarok semmihez érteni, de akkor mi lesz most? És mihez kezdjek nélküle? A teljes megsemmisülés és kétségbeesés lesz úrrá mindnyájukon. És vasárnap reggel arról fecsegnek asszonyok, hogy üres a sír. Nem hiszik. (Nem akarunk hinni soha, semmit. Pedig nekünk már van Evangéliumunk ) Katonák őrizték, és különben is: ki hengeríti el a követ a sír szájából. De a hír egyre valószínűbbnek látszik. Hova lett, mi történt a halottal? Biztos dühösek. Hát még holtában sem hagyják békén? Mi történik itt? És akkor Jézus megjelenik. És mit mond? Béke veletek, én vagyok, ne féljetek. Reszketnek. (Hányszor kell még elmondja, üzenje a világnak: NE FÉLJETEK!??) Boldogok, de ésszel fel nem fogható, ami történt. Látták a halálát. Betették a sírba. Megsiratták, kétségbe estek, szívből szomorkodtak. És most itt van. Beszél, eszik, mutatja sebeit. Persze hogy Tamás az igazi. Nem hisz. (És mi? Hányszor jut eszünkbe ilyenkor: Én Uram, én Istenem?) Hihetetlen, ami történt: itt van újra. Ez a Húsvét, hogy itt van Ő. Fogd meg, beszélj vele, nézd a sebeit, egyél vele, éljél vele. Kétezer éve tudjuk, hogy itt van, pedig öröktől fogva itt volt, de nem hittük. Akkor se, most se. Templomok helyett plázákat építünk, és a pénzt imádjuk. Pedig megmutatta magát az emberiség történetéhez viszonyítva tegnap. És ma újra meg újra elfordulunk tőle. Pedig miattunk kellett barlangban születni. Hogy higygyünk. Miattunk tett mindent, a csodákat, a halottak feltámasztását és mégsem. Ez sem elég. Hát megmutatta, mi a szenvedés. Ez sem elég. Hagyta, hogy megöljék, hogy elhagyják, kigúnyolják. De nem kell a példa. Nem tudunk tanulni, vagy nem akarunk. Pedig olyan egyszerű. Úgy szeressetek engem, ahogy én szeretlek titeket, és nem haltok meg, hanem élni fogtok. Mert a Húsvét üzenete a feltámadás! Az egész rosszul kezdődött. Az ember tudásra és halhatatlanságra vágyott. Ezért evett a gyümölcsből, és akkor veszítette el mind a kettőt. Szembehelyezkedett Istennel, mert nem tudta, hogy minden az övé. A szabad akarat tette dölyfössé, és nem jutott messzire. Ma is csak bukdácsol, s ha néha megsejt az elvesztett paradicsomból egy foszlányt, megpróbál megkapaszkodni, hiszen ott van az Isten. Az egész rosszul kezdődött, de lehetőséget kapsz, hogy jól folytasd. Ez a Húsvét üzenete. Dr. Eszter Elemér 11

12 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. A BÖJTÖLÉS MINDEN BIZONNYAL JAVÍTHATJA A TESTI EGÉSZSÉGET, DE A HÍVŐK SZÁMÁRA ELSŐSORBAN LELKI GYÓGYMÓD MINDANNAK LEKÜZDÉSÉRE, AMI MEG- AKADÁLYOZZA ŐKET, HOGY ÖNMAGUKAT ISTEN AKARATÁHOZ ALAKÍTSÁK. Marika: A nagyböjt számomra megtérést, az Istennel való kapcsolat mélyítését, elcsendesedést és nagyobb összeszedettséget jelent. A legemlékezetesebb nagyböjti időszak az volt, amikor részt vettem a KÉK (Krisztusi Élet Közössége) által szervezett Hétköznapok Lelkigyakorlatán. Ebben mindennapi 20 perces elmélkedés és esti visszatekintés volt, ami sokat segített a Húsvétra való méltó felkészülésben. A lelkigyakorlat közössége megtartó erő volt az imádságban való kitartásban. Azóta többször is elővettem a régi útmutatókat, imákat, s megpróbáltam egyedül is végezni. A böjt a kötelező megtartóztatáson kívül sokszor jelentette számomra az édességről, a számítógépes és mobilos játékról való lemondást. Amit olykor nehéz, a nagyböjtben Jézus szenvedésére gondolva szívesen elhagyom. Segít a felkészülésben a Plébánia által szervezett lelki nap, az Andrissal közös reggeli imádság, a napi szentírási részletek elolvasása, egyéb lelki olvasmányok és végül, de nem utolsósorban a gyónásra való felkészülés és maga a gyónás. Külön öröm számomra, hogy Andrissal közösen megyünk lelkiatyánkhoz. A hittanoviban a nagyböjt kezdetéig a gyermekek az evangélium néhány elbeszélésén keresztül már megismerhették Jézus szeretetét. A böjtben jósággyűjtéssel igyekeznek Jézus fájdalmát enyhíteni. Régebben töviskoszorút díszítettek virággal, most egy szép mandalás (apró részekből álló) keresztet színeznek ki részletenként, amikor valami jót tettek otthon. Munkahelyemen, a Mustármag Keresztény Óvodában hetenként keresztutat imádkozunk az óvónőkkel, dadusokkal. A keresztény faliújságra sok szép elmélkedést, imát, képet válogatok össze, remélem, hogy a szülők lelkében visszhangra talál. Az óvodásokkal jóság-lisztet gyűjtünk: ahányszor sikerül örömet szerezni, szót fogadni, vigasztalni, segíteni kibékülni stb., annyi kiskanálnyi lisztet rakhatnak egy tálba. A lisztből készült kalácsot a nagycsütörtökről és a húsvétról való megemlékezéskor közösen esszük meg. 12

13 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám András: A nagy ünnepeinket megelőző várakozási, felkészülési időszakot, az adventet és a nagyböjti 40 napot igyekszem egy kicsit másképpen megélni. Míg a karácsony előtti hetekben inkább az elvilágiasodás, az ünnep anyagiasodása ellen kellett küzdenem és időt teremteni a Megváltó születésnapjára való készülődésre, húsvét előtt ez a veszély nem merül fel. Adventben nekem jó alapot jelentettek a hajnali misék, mintegy elindítva a napomat. Sokáig zavart, ha karácsony előtt is a lemondásról beszéltek, bennem ez óhatatlanul a két ünnep összemosását éreztette. Adventben az aktivitást, a lelki felkészülés cselekvő részét szerettem élni. Azt, hogy a tetteimben is tudatosítsam a szeretet, az örömhír várását. A nagyböjt régebben úgy gondoltam, elsősorban a böjtöt, a lemondást, az aszkétizmust, a világi hívságoktól való tartózkodást jelenti. Sokáig nem tudtam mit kezdeni ezzel: rendben van, étkezési megszorítások, a farsang végeztével a szórakozások visszaszorítása, a tévénézés, játékok kordában tartása. Csakhogy így szabad idő keletkezik, és a hiányba óhatatlanul valami igyekszik benyomulni. Sokáig, a mai napig küzdök ezzel, hogy ne engedjem, hanem hagyjam a csöndet működni. A célirányos, elmélyültebb elmélkedéshez szeretnék a lelki napon részt venni, és amikor tehetem, a pénteki keresztúti ájtatosságokon is. A böjt, a lemondás, az ima eszközök az ünnepi belső nyugalom, béke megteremtéséhez. Kertesyné Raffay Mária (Marika néni) és András A NAGYBÖJT KEZDETÉN, AMELY INTENZÍV LELKI GYAKORLÁS IDŐSZAKA, A LI- TURGIA HÁROM BŰNBÁNATI GYAKORLATOT JAVASOL A BIBLIAI ÉS A KERESZTÉNY HAGYOMÁNYBÓL: AZ IMÁDSÁGOT, AZ ALAMIZSNÁT ÉS A BÖJTÖT. EZEK FELKÉSZÍ- TENEK ARRA, HOGY JOBBAN TUDJUK ÜNNEPELNI A HÚSVÉTOT, ÉS MEGTAPASZTALJUK ISTEN HATALMÁT, AKI AHOGY HÚSVÉT VIGÍLIÁJÁN HALLANI FOGJUK SZÁMŰZI VÉTKÜNKET, LEMOSSA MINDEN BŰNÜNKET, A BŰNBÁNÓKNAK ÁRTATLAN SZÍVET AD, A SZOMORKODÓKNAK VIGASZT KÍNÁL. TÁVOL ŰZI A GYŰ- LÖLKÖDÉS ÁTKÁT, ÉS MEGHOZZA A BÉKÉS EGYETÉRTÉST, A ZSARNOK GŐGJÉT IS FÉKEZI. (Húsvéti örömének) Nehéz így farsang vasárnapja előtt a Nagyböjtről írni. Még előttünk az utolsó bál, az utolsó táncok, az utolsó nevetések, az utolsó evilági mulatozás. De szerdán, Hamvazószerdán kezdődik a böjt, a szemlesütött önvizsgálat, a csendes magunkba fordulás, az ételtől-italtól való tartózkodás, az isteni világ felé fordulás. 13

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

www.communio.hu/luxchristi 2010. Húsvét XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

www.communio.hu/luxchristi 2010. Húsvét XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja www.communio.hu/luxchristi XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Uram, könyörülj azokon, akik fájdalmukat nem tudják legyőzni, akik szenvedésükben nem tudnak fölegyenesedni,

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét. A sír üres. Amikor a keresztre nézek... Tél és tavasz közt

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét. A sír üres. Amikor a keresztre nézek... Tél és tavasz közt SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét LELKISÉG Amikor a keresztre nézek... Jézus karjai kitárva, hogy átöleljen engem, feje lehajtva, hogy megcsókoljon,

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

Kezdõdik a nagyböjt. Negyven nap Horváth István Sándor. Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor?

Kezdõdik a nagyböjt. Negyven nap Horváth István Sándor. Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor? Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor? 3. oldal Az élet szolgálatában Egy rabszolgalány, aki megmutatja az élet útját 8. oldal Vezércikk Negyven nap Horváth István

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2008. Úrnapja A segítő szeretetnek a lelkülete erősítse közösségeink belső életét, ez tegye hitelessé missziónkat és

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ - 2010. ÁPRILIS 35. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A tartalomból: Híd Krisztus és ember között Veszélyben a házasságok Az imádkozás harcosai Csodákra van szükségünk Szeress -

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben