MIVEL MINDANNYIUNKRA RÁNEHEZEDIK A BŰN ÉS KÖVET- Részlet XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből. Mi azonban új eget és új földet várunk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIVEL MINDANNYIUNKRA RÁNEHEZEDIK A BŰN ÉS KÖVET- Részlet XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből. Mi azonban új eget és új földet várunk"

Átírás

1 Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja Nagyböjt MIVEL MINDANNYIUNKRA RÁNEHEZEDIK A BŰN ÉS KÖVET- KEZMÉNYEI, A BÖJTÖT ISTEN ESZKÖZKÉNT KÍNÁLJA NEKÜNK, AMELY HELYREÁLLÍTJA A BARÁTSÁGOT AZ ÚRRAL. Részlet XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből

2 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. BÖJT NAGYBÖJT Isten megengedte, hogy 2009 Nagyböjtjének kapujába érkezzünk. Egyházunk kinyitja ezt a kaput számunkra is, hogy még jobban felfedezhessük benne azt a sok kincset, amely benne található. A negyven napos böjtidő csak arra elegendő, hogy Egyházunk szemével lássuk, és ki is próbáljuk. Sőt meg is szeressük, mert Húsvét után is szükségünk lesz a keresztény böjttel fegyelmezett életmódra. Nem ínyünkre való ez a böjt szó. Mégis az emberiség nagyobbik fele böjtöl. Nem jókedvében, hanem mert olyan szegény. A világ jó része nem böjtöl, mert mindene megvan és nem kényszerül rá. Minden vallás ismeri és gyakorolja a böjtöt, mint az egészséges lelkületű emberi élet velejáróját. Böjtölni akkor is kell, ha már elmúlt a szent negyvennapos nagyböjti idő. Mert a böjtölés nem csak a gyomrunkat érinti, hanem az egész embert. Ugyanis a teljes böjthöz hozzátartozik az imádság, az alamizsnálkodás (jócselekedet) és az étkezésben gyakorolt böjt. Eszményképünk most is Jézus Krisztus, akinek böjtölése titkába az idén Szent Márk evangélista vezet be bennünket. Kevés szóval mondja el Jézus negyvennapos böjtjét, amikor így ír: A Lélek kivitte Őt a pusztába. Negyven nap és negyven éjjel maradt a pusztában. (Mk 1,12) Bár azt is írja Szent Márk, hogy Angyalok szolgáltak neki, ami nem azt jelenti, hogy felszolgáltak neki. Igenis Jézus böjtölt! A szó teljes értelmében, vagyis semmit nem evett és ivott! Ki lehet ezt egyáltalán bírni? Néhány éve amerikai tudósok kísérletet végeztek, és bebizonyították, hogy ha egy ember negyven napon át ugyanazt megteszi, az annyira belé ivódik, hogy utána már belső igénye lesz, hogy megtegye. Őseink még szigorúan vették a negyven napos böjtöt. Nagyszüleim mesélték, hogy negyven napig egy falat húst sem ettek, szerdán és pénteken pedig kenyéren és vízen éltek. Vagy degenerálódtunk, vagy csak Anyaszentegyházunk szánt meg bennünket, amikor egész évben már csak két nap kéri tőlünk a szigorú böjtöt: Hamvazószerdán és Nagypénteken. Akkor is ehetünk háromszor hústalan ételt, és ebből egyszer jól is lakhatunk. Nagyböjt péntekein húst nem ehetünk, az év többi péntekén pedig ránk bízza, hogy mi válasszuk meg magunknak a böjti fegyelmet. Az alábbi sorokban ehhez szeretnék Egyházunk szellemében néhány ötletet adni. A Nagyböjt szelleméhez tartozik a testi böjtölés mellett az imádság és az alamizsnálkodás, ami jócselekedeteket jelent. A három tehát elválaszthatatlanul összetartozik a Nagyböjtben: étel-italban fegyelmezettség, a buzgóbb (sőt a szokottnál több és összeszedettebb) imádság és a jócselekedetek testi, lelki és anyagi dolgokban. Különben a böjtölés még jól is jöhet, ha a spórolás vagy fogyókúra lenne a hátsó szándékunk. Ha például nem vásárolok és nem eszem csokit mert 2

3 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám nagyböjt van és a pénzt félreteszem, hogy húsvétkor biciklit vegyek magamnak. Ezt spórolásnak nevezzük. Ha azért eszem Nagyböjtben naponta csak háromszor (és nem nassolok), hogy beleférjek a ruhámba, illetve csinosabb legyek, az a fogyókúra. Ha viszont Jézus kedvéért, az Ő böjtölését követve lemondok valamiről (étel-, ital- vagy kényelemszeretet terén), valami nemes cél érdekében, mások javára (ne csak én járjak jól), ez már a Katolikus Egyház böjti fegyelmének a lényeges ismertetőjele. Sokszor elfelejtkezünk arról a testrészünkről, amellyel a legtöbb bűnt elkövetjük. Ez a nyelvünk, a beszélőképességünk. A nyelvet is lehet, sőt kell böjtöltetni! Például nem szólóm meg a másikat; nem csattanok fel, ha valami nem tetszik; beszédemmel nem bántok meg senkit; stb. A gondolatvilágunk is fegyelmezhető. Hányszor vétkezünk rossz, netán gonosz gondolatokkal. Vagy például a szemünk, mely drága kincsünk! Azért kaptuk, hogy szellemi munkát tudjunk vele végezni és észrevegyük a teremtett világ annyi szépségét, csodáját. Mégis mennyi szennyet engedünk be gondolatainkba, lelkünkbe egy-egy tv-műsor megnézésével, egy-egy bulvárlap olvasásával, mások kíváncsi megbámulásával. Hányszor szoktunk fülelni, vagyis hallásunk adományát, fülünket arra használjuk, hogy a nem ránk tartozó beszélgetésbe belekíváncsiskodunk. Viszont a böjt szellemében használjuk ezeket a képességeinket, ha észrevesszük a rászorulót és segítünk rajta, meghallgatjuk a magányos, elkeseredett embertársunkat. A Magyar Kamilliánus Családok tagjainak egyik fő feladata: ülj le egy beteg, szomorú, magányos ember mellé, és ne adj neki jótanácsokat, hanem csak hallgasd meg. Ha kibeszélheti magát, egy csomó görcsöt is feloldottál a lelkében. Beszélgess el gyakrabban gyermekeiddel, idős szüleiddel Olvass Nagyböjtben naponta Szentírást és egy-két lelki könyvet Nagyböjtben szót kell ejtenünk a bírvágyról, mert annyi külső inger azt súgja: vegyél, építs, gyűjts, ne elégedj meg a kicsivel, kevéssel Az evangéliumi tanácsok között ezzel szemben a szegénységet ajánlja Jézus. (A szerzeteseknek ez kötelező, a többi keresztény embernek felkínálja.) Elkezdtük a szent negyven napot. Az idén bátrabban fogjunk hozzá, és egy kicsit tágabb értelemben éljük meg a megszokottnál. Húsvétkor visszatekintve majd tegyük fel a kérdést: igaza volt-e Egyházunknak, amikor ilyen választékosan kínálta fel lelki gyümölcseit 2009 Nagyböjtjében. Imre atya 3

4 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. FELELŐSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT MINDEN ÁLTALA ÉS ÉRTE TEREMTETETT! (Kol 1,16) A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele kapcsán a teremtett világ védelméről Napjainkba számtalan sokszor megoldhatatlannak látszó nehézség érinti életünket. Nem megkerülve sok más hasonlóan fontos, az embert és a társadalmunkat közvetlenül érintő jelenséget, most a teremtett világ megóvása felé irányítja a körlevél a figyelmünket. Annál is inkább teszi ezt, hiszen egyéni és társadalmi életünk alapkérdéseiről a korábban kiadott körlevelek máig aktuálisan szólnak. (Igazságosabb és testvériesebb világot!, 1996; A boldogabb családokért, 1999; Az élet kultúrájáért, 2003) Most egy újabb, emberségünket mélyen érintő kérdésről fejti ki Egyházunk tanítását és adja a hívek, a szakemberek, a döntéshozók, és a téma iránt érdeklődő jószándékú ember kezébe a Felelősségünk a teremtett világért című körlevelét és a hozzá kapcsolódó kiadványokat Gondozza és őrizze I-III. mely a gyakorlati feldolgozást és megvalósítást kívánja elősegíteni. Az általánosan elfogadott tudományos nézet szerint a globális éghajlatváltozás aminek jelentős részben az ember a kiváltója visszafordíthatatlannak látszó módon megkezdődött. Bizonyosan az emberi viselkedés és önző magatartás és mulasztás is felelős a teremtett világ ilyen mértékű pusztulásáért. Az ember az okozója, az ember az elszenvedője, de maga az ember, aki képes változtatni ezeken a folyamatokon és következményein. Ezért ezekre a nehézségekre cselekvően kell válaszolnunk. Hisszük, hogy Isten jónak és szépnek teremtette a földet, az embert, a világot: Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. (Ter 1, 31) Isten a gondjainkra bízta a teremtett világot. Feladatul adta nekünk, embereknek, hogy műveljük és védelmezzük azt (Vö. Ter 2, 15). Azzal, hogy nekünk ajándékozta, egyúttal kötelezett is bennünket, hogy kíméljük és óvjuk a teremtett világot. Úgy kell tekinteni a teremtésre, mint végtelen ajándékra. Nem mint amit csak fölhasználunk, hanem mint Isten kertjére, sőt, mint az ember kertjére. (XVI. Benedek, május 3. Pünkösd vigíliája) A figyelmeztetéseket komolyan kell vennünk, változtatnunk kell szokásainkon, viselkedésmódunkon. Erre kötelez az előrelátás és az evangéliumi felelősség, kiváltképpen, amelyet a leggyengébbek és a következő generációk iránt viselünk. Ezért a teremtett világ védelme az evangéliumi igazságosság az és az alapvető erkölcsi kérdés problémája is. Annak érdekében, hogy az emberiség meg tudjon 4

5 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám felelni e próbatételnek, mindenkinek részt kell vállalnia a teremtett világ megóvásában, és az ember hivatásának megfelelő használatában. Nem mondhatja senki sem: Rajtam nem múlik semmi, mit számít az, hogy én hogyan élek.. A feladat, ami előtt állunk nagy, de nem olyan nagy, hogy cselekvésünk és önmérsékletünk által semmi ne legyen helyrehozható. Ellenkezőleg: csak rajtam múlik. Minden embernek személyes feladata, hogy életstílusát ne csak klímabaráttá tegye, hanem a teremtett világ végső céljának alárendelje. A természetben megfigyelhető és a társadalom életét egyre jobban veszélyeztető folyamatok megfékezésére tett több évtizedes erőfeszítések eddig nem vezettek eredményre. A jelenleg uralkodó társadalmi, politikai és gazdasági modellek és feltételek nem tették lehetővé az érdemi lépések megtételét. Ennek ellenére a természet védelmében és a további, az élet lehetőségeit veszélyeztető változások megfékezése érdekében minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk. Természetesen a cselekvés éppúgy kötelessége a nemzetközi és helyi politikának, a nemzetközi szervezeteknek, fejlesztési intézményeknek és a gazdasági szemléletnek és a működő szisztémáknak is. Természetesen az ember, mint érték elsőbbséget élvez az egész teremtett világhoz képest. A környezet tiszteletben tartása nem jelenti azt, hogy a természetet vagy az állatvilágot fontosabbnak tartjuk az embernél. Azt jelenti inkább, hogy az ember nem úgy kezeli a természetet, mint ami csak a saját érdekeit szolgálja, hiszen a jövő nemzedékeknek is joga, hogy a teremtett világ hasznukra legyen, és azzal a felelős magatartással viszonyuljanak hozzá, amit most mi is magunkra vállalunk. A legfontosabb azonban, hogy megérjen az emberek tudatában a meggyőződés, hogy felelősségteljes együttműködésre van szükség. Ahhoz, hogy hatékonyan szembenézzünk a helyzettel, egyetértésben kell cselekednünk. Ezzel egyidejűleg törekedni kell az erőforrások bölcs felhasználására és a javak egyenlő elosztására. Az erkölcsi követelményt is szem előtt kell tartani azért, hogy a gazdasági szerveződés ne csak a közvetlen haszonszerzés kegyetlen törvényeinek feleljen meg, amelyek olykor embertelennek bizonyulnak. Léteznek jogi normák az emberiség családját alkotó nemzetek közötti kapcsolatokra? És ha léteznek, hatékonyak? A válasz: igen, léteznek normák, de ahhoz, hogy valóban hatékonyak legyenek, vissza kell nyúlni a természetes erkölcsi normához, mint a jogi norma alapjához, különben törékeny és ideiglenes megállapodások megbénítják ezeket. Elengedhetetlen visszanyúlni ehhez az alaptörvényhez minden szellemi erőnket ennek keresésére fordítva anélkül, hogy a félreértések elbátortalanítanának bennünket. (XVI. Benedek pápa Békeüzenete, január 1.) Már ma is számos politikai, gazdasági, társadalmi és egyéni tevékenység célja a klíma- és környezetvédelem. Az egyházon belül, a plébániai közösségekben és egyesületekben, az intézményekben sok értékes újítás és gyakorlati intézkedés 5

6 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. szolgálja a teremtett világ védelmét. Konkrét céljaink, lehetőségeink-feladataink a közösségeinken belül a teremtett világ védelme terén: Az önkorlátozás képességének növelése. Erre az egész társadalomnak lesz szüksége, de csak a hit tudja megalapozni. Ezért nekünk haladéktalanul el kell kezdeni a vele való foglalkozást. Jó lenne az első komolyabb lépéseket még a kényszerítő helyzet bekövetkezte előtt meglépni, mert a közösséget akkor hozza igazán előnyös helyzetbe pszichésen és reálisan is. A környezettudatosság növelése egyházi köreinkben. Ne mondjon ellent a gyakorlatunk annak, amit állítólag fontosnak tartunk. A közösségépítés tudatosságának terjesztése. Minél több közösség (családközösségek, ifjúsági csoportok, stb.) tudjon és akarjon önállóan, közösségszerűen működni, az Egyházon belül önmagát, mint közösséget fenntartani. Ez valójában egybeesik az Egyház eredendő törekvésével, hiszen Jézus is közösséget hozott létre, és apostolait is ezzel bízta meg. Az együttműködés más egyházakkal és szervezetekkel mindenképpen szükségesnek látszik. Ez utóbbiakkal a közös tevékenység nagy körültekintést kíván! A teremtett világ védelmével kapcsolatos egyéni és plébániai gondolkodásunk és törekvéseink koordinálását segítheti a megindított környezetvédelmi honlap is: A körlevél megjelenése jó alkalom arra is, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik szakértelmükkel és fáradozásaikkal segítik a teremtett világ megóvását. Takarékoskodnak az energiával, megújuló energiaforrásokat vonnak be, megváltoztatják egyéni és közösségi szokásaikat. Sürgető a további intézkedések, egyéni, családi és közösségi változtatások bevezetése ezúton is erre szeretnék bátorítani mindenkit. Udvardy György püspök (A körlevél és segédanyagai megvásárolhatók a Szent István Társulat boltjaiban, illetve letölthetők a honlapról.) 6

7 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám A SZENTMISE ÉNEKELT RÉSZEI A VÁLASZOS ZSOLTÁR A vasárnapi éneklapokon a kezdőének szövege után a zsoltárválasz versei olvashatók, amelyek az A-B-C évben énekelt zsoltárokhoz tartoznak. A II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformjának egyik alapgondolata volt, hogy a hívek bővebben részesüljenek a Szentírás tanításában. A misekönyv bevezetője így ír erről: Az olvasmányokban Isten igéjének asztalát terítik meg a hívőknek. Feltárul előttük a Szentírás kincsesháza. (34. pont) Ehhez a kincsesházhoz tartozik a Zsoltárok könyve, amelyből a liturgia kialakulása kezdeténél a legtöbb énekszöveget válogatták. Az olvasmány után már a legrégebbi időkben (IV-V. sz.) zsoltáréneklés következett, amely kapcsolódott az elhangzó olvasmányokhoz. A zsoltárok imádkozása- éneklése a hívő zsidók és az első keresztények mindennapjaihoz tartozott. Liturgikus alkalmazásuk alapja a zsinagógai szokások mellett az újszövetségi Szentírás gyakorlata volt. Az Evangéliumokban maga Jézus, az Apostolok cselekedeteiben és a többi iratban a tanítványok bizonyításul, okulásul, tanulságul idézik a zsoltárokat. A nagyböjti idő kezdetekor az egyház gyakran idéz a 90. zsoltár soraiból: Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, megmentem, és megdicsőítem őt. énekeljük az első vasárnap kezdőénekében. A szentíró még a pusztában böjtölő Jézust megkísértő sátán szájába is ennek a zsoltárnak a sorait adja (Mt 4,1-11.): Ha Isten Fia vagy vesd le magad! Hiszen írva van: / Angyalainak parancsolt felőled: /A tenyerükön hordozzanak téged, / hogy kőbe ne üsd lábadat! (Zsolt 90, ) A gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszéd után az Úr Jézus így szól a hallgatókhoz: Sohasem olvastátok az Írásban: / A kő, amit az építők megvetettek, szegletkővé lett, / Az Úr művelte mindezt, csodálatos a szemünk előtt, amit cselekedett. Az idézett 117. zsoltár sorait (22-23) az egyház pedig Jézus Krisztusra vonatkoztatja: ő a Szegletkő, amelyre hitünk, üdvösségünk épül. Ezért is énekeljük ezt a zsoltárt gyakrabban a húsvéti időben. Az Apostolok cselekedeteiben Péter apostol pünkösdi beszédében Jézus feltámadásáról szólva szintén zsoltárt idéz: (Apcsel 2,24-től) Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hiszen Dávid így jövendöl vele kapcsolatban:»szemem előtt az Úr mindenkoron, / nem inoghatok meg, Ő áll jobbomon / Pokolnak lelkem nem engeded, / Nem hagyod rothadásra szentedet / Az élet útját mutatod meg nékem, / És eltöltesz színed előtt gyönyörűséggel.«(zsolt 15,8-11.) A misekönyv bevezetőjében a válaszos zsoltárról ezt olvassuk: A válaszos zsoltár az igeliturgia szerves része. A zsoltárt az olvasmányok könyvéből kell ven- 7

8 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. ni, mivel annak minden zsoltárszövege szorosan kapcsolódik az adott olvasmányhoz, mert kiválasztásuk az olvasmány alapján történt. (36. pont) Az előttünk álló nagyböjt zsoltáraiból álljon itt néhány példa. Az első vasárnap olvasmánya (Ter 9,8-15) a Noéval kötött szövetséget beszéli el. A zsoltárválasz pedig erre így hangzik: Uram, minden utad irgalom és hűség, / azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják A második vasárnap Ábrahám és Izsák történetét halljuk, amelynek végén az Úr esküvel fogadja Ábrahámnak: Mivel ezt tetted, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak, utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait (Ter 22,15-18) A válaszos zsoltár az Úrban bízó Ábrahám hitéről énekel: az Úr színe előtt járok az élők földjén / bilincseimet széjjeltörted, / bemutatom neked a dicséret áldozatát. (Zsolt 115,10-19). A harmadik vasárnap olvasmányában a Tízparancsolat szavait halljuk: Én vagyok az Úr a te Istened, ne legyen más istened rajtam kívül Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! (Kiv 20,1-17.) A zsoltárossal együtt valljuk: Uram, Istenem, örök életet adó igéid vannak. Az Úr törvényének megtartása az életet és az örök életet jelenti a hívő ember számára. A zsoltár előénekes által énekelt része így tanít (18. zsoltár, 8-11.): Tökéletes az Úr törvénye, megújítja a lelket. / Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. / Az Úr parancsa világos, fényt gyújt a szemnek Nagyböjt a szív töredelmének, megtisztításának ideje. Az ötödik vasárnap olvasmányában ezt ígéri az Úr Jeremiásnak: Bensejükbe adom törvényemet, szívükbe írom, Istenük leszek, ők meg az én népem. (Jer 31,31-34.) A zsoltárválasszal mi is így könyörgünk: Istenem, kérlek téged, teremts bennem tiszta szívet. (Zsolt 50,12) Az előénekes a zsoltár további verseivel esedezik: Mosd le bűnömet teljesen, vétkeimtől tisztíts meg engem / Az üdvösség örömét add meg újra, / a készséges lelkületet erősítsd meg bennem. A kereszténység első századaiban az olvasmány után egy egész zsoltár hangzott el. A középkor folyamán miután a zsoltáréneklés dallama egyre díszesebbé, gazdagabbá vált ez 2-3 zsoltárversre redukálódott. (Graduale volt a neve, mivel a hajót a szentélytől elválasztó lépcsőről gradus énekelték.) Az Olvasmányok könyve a zsinat szándékának megfelelően gazdagon meríteni a Zsoltárok könyvéből is: általában 6-8, néha ennél is több zsoltárverset imádkozunk. A dallamok annyira egyszerűek, hogy különösebb gyakorlat nélkül, egy kis figyelemmel mindenki bele tud kapcsolódni az éneklésbe. Ha ezt teszi, a zsoltárválasz szavaival megerősíti az olvasmányban hallottakat, és így már a liturgia keretei között tanúságtevővé válik. Tardy László 8

9 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám A NAGYBÖJT SZÁMOMRA A nagyböjt mindannyiunk számára feladat, próbatétel, lehetőség. Mindenki másként próbálja szívét az Úrhoz dédelgetni, hogy minél közelebb kerülhessen a nagy ünnep idejére, Húsvétra. Nem könnyű a mindennapokban ez az elcsendesedés. Nem könnyű, pedig nagyon fontos megfogalmazni kinek-kinek önmagának, hogy mit jelent számára a nagyböjt. Az itt következő írások ebben segíthetnek, amelyeket néhány kedves társunk szeretettel készített. (Az írások között a Szentatya idei nagyböjti üzenetéből olvashatnak részleteket.) Az egész rosszul kezdődik. Emlékezz ember, hogy por vagy Nem. Nem akarok emlékezni, nem akarom tudomásul venni, hogy vége. Vége a mulatozásnak, a sok jó ételnek-italnak, hogy valaki arra figyelmeztet, hogy porrá leszek. Nem akarom tudomásul venni. Élni akarok, élni, élni, élni. (A második évezred embere vagyok Büszke, felvilágosult, öntudatos.) Az egész rosszul kezdődött. Már az is érthetetlen, miért nem kért József felmentést az utazás alól, hiszen tudta, hogy Mária milyen előrehaladott állapotban van. (Ki kell kerülni minden nehézséget. Nem kell vállalni a küzdelmet.) Vajon hogy gyalogolt így sok-sok kilométert? Vagy felültette egy szamárra? Milyen szörnyű, hogy a világ királya így kezdte életét. A falu szélén az istállóban, ami már senkinek se kellett. (Milyen szerencse, hogy nekem nem így kell élnem ) Lám, hiába jöttek a napkeleti bölcsek, ugyan ki hitte, hogy itt a zsidók királya. Biztos nevetett mindenki, talán gúnyolták is: szép királyság az istállóban! (Csak a gazdagság számít, a pénz, a pénz, a pénz ) De vajon befogadná-e ma a világ, ha selyembe, bársonyba, fényes palotában hajlongó szolgák hada között jön világra? Vajon lehetne-e mindenki Jézusa a kevesek királya? Egyszerű ember volt. Az ács fia. (Félek az egyszerű embertől és nem is értem.) És lám mégis álmélkodtak a tanításán. Micsoda vonzerő lehetett a pillantásában, ha egyetlen szavára követték őt a halászok. Ki mondhatná el ma, hogy egyetlen szavára otthagy mindent és csatlakozik hozzá? Micsoda hihetetlen kisugárzása lehetett, hogy a ruhája szegélyét érintve erőt kapott és meggyógyult a vérző asszony. Nem, senki nem tudta, milyen a megváltás. Nem tudták, mert nem tudhatták, mi fog következni. (Ma sem tudjuk, és nem is törődünk vele. Ma nekünk csak mi magunk vagyunk fontosak ) Hallottak egy emberről, aki nem volt gazdag, nem mulatozott és nem tömte a hasát, nem vásárolt és nem gyűlölködött, csak tanított. És aki a tanítást hallotta, biztos elmesélte a szomszédoknak, rokonoknak, hogy van itt egy ember, aki sugárzik, akit meg kell hallgatni, aki más, mint 9

10 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. a többi próféta, aki más, mint keresztelő János, és elmentek és meghallgatták. (Ki menne el meghallgatni a tanítást? Ki az, aki csak húsz percet szán naponta az Istennel való beszélgetésre?) És megtisztultak és örültek, de vele csak kevesek tartottak. Hiába nézett Jézus az ifjúra, hiába szerette meg őt, az ifjú szomorúan elment. (Tudunk lemondani pénzről, dicsőségről, gazdagságról? Másként: tudunk lemondani önzésről, gőgről, bosszúról, haragról?) És megy Jézus a kereszt felé, de ezt még csak Ő tudja. A tanítványok, és a nép nyugodtan alszik, eszik, beszél. Tudják, hogy itt van, és mennek vele, vagy hozzá, várják, hogy gyógyítson, hogy halottakat támasszon fel, működjön. És még mindig nem értik, hogy beteljesült az idő. (Mi már tudjuk. De tudjuk-e valóban? Jobbak vagyunk-e Krisztus után kétezer évvel?) Olyan szép minden. Ki gondol itt utolsó vacsorára? Hiszen most vonult be ujjongó tömeg között Jeruzsálembe. Most, most lesz helyreállítva Izrael országa. Most jön az igazi csoda! Mindenki tele van várakozással. Hát itt van végre! Eljött a fővárosba! Most történik valami óriási dolog...! (Mindig a csodát várjuk. Az ünnepet. Pedig a példa a szenvedésről szól. De ki akar szenvedni? Elfogadni a szenvedést ezt kell megtanulni Tőle ) És megtörténik. A vacsora úgy indul, mint mindig. Igaz, valaki elmegy, de ez nem rontja el a kedvüket. (Miért nem fogjuk meg a kezét annak, aki elindul? Miért nem figyelünk jobban egymásra? Miért hagyjuk, hogy rossz utat válasszon?) Aztán hirtelen furcsán ünnepélyes lesz minden. A kenyér és a bor különös jelentőséget kap. Egyáltalán nem értik, miért tűnik úgy, mintha Jézus búcsúzna? Hiszen most minden olyan szép és jó. És akkor elfogják Jézust. Elfogják, mint egy rablógyilkost, mint egy veszélyes bűnözőt. Senki nem érti és menekül. (Mindig menekülni kell? Mindig cserbenhagyni? Mindig kibúvót keresni?) Senki nem vágyik a rómaiak börtönébe, a katonák ütlegeire, rúgásaira. Menekül, és közben nem érti, mi történik itt. A Mestert megkötözték és elvitték. Aki teheti, utána lopódzik. A többiek elszaladnak. Vajon hova? (Lehet menekülni Isten elől, aki mindenütt jelen van?) Jézus megkezdi a küldetés befejezését. Isten vagy? Hát káromollak, szidlak, ütlek, rúglak, leköplek és kinevetlek. (Nem így élünk? Százszor, ezerszer megbántva, káromkodva, gyalázva ma is?) Nem vagy isten, mert nem szállsz le a keresztről, 10

11 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám mert éppúgy szenvedsz, vérzel, mint a két lator, és ha akarom, még a lándzsát is beléd döföm. (És beledöfjük. Naponta sokszor ) Nagypéntek. Mindennek vége. Mit éreztek a tanítványok? Becsapta őket? Hiszen a szeretetről beszélt, a boldogságról, Isten országáról, és ők azt hitték, végre beteljesül az ígéret. Most pedig eltemették. Halott, mint a naimi ifjú vagy Lázár. Igaz, ezeket feltámasztotta, de Ő már nincs, hát ki támasztja fel? (Mindig a kétség, a hitetlenség, a bizalmatlanság ) Mindennek vége, nincs tovább. Már nem tudok hálót fonni, eladtam a vámszedő asztalom, már nem is akarok semmihez érteni, de akkor mi lesz most? És mihez kezdjek nélküle? A teljes megsemmisülés és kétségbeesés lesz úrrá mindnyájukon. És vasárnap reggel arról fecsegnek asszonyok, hogy üres a sír. Nem hiszik. (Nem akarunk hinni soha, semmit. Pedig nekünk már van Evangéliumunk ) Katonák őrizték, és különben is: ki hengeríti el a követ a sír szájából. De a hír egyre valószínűbbnek látszik. Hova lett, mi történt a halottal? Biztos dühösek. Hát még holtában sem hagyják békén? Mi történik itt? És akkor Jézus megjelenik. És mit mond? Béke veletek, én vagyok, ne féljetek. Reszketnek. (Hányszor kell még elmondja, üzenje a világnak: NE FÉLJETEK!??) Boldogok, de ésszel fel nem fogható, ami történt. Látták a halálát. Betették a sírba. Megsiratták, kétségbe estek, szívből szomorkodtak. És most itt van. Beszél, eszik, mutatja sebeit. Persze hogy Tamás az igazi. Nem hisz. (És mi? Hányszor jut eszünkbe ilyenkor: Én Uram, én Istenem?) Hihetetlen, ami történt: itt van újra. Ez a Húsvét, hogy itt van Ő. Fogd meg, beszélj vele, nézd a sebeit, egyél vele, éljél vele. Kétezer éve tudjuk, hogy itt van, pedig öröktől fogva itt volt, de nem hittük. Akkor se, most se. Templomok helyett plázákat építünk, és a pénzt imádjuk. Pedig megmutatta magát az emberiség történetéhez viszonyítva tegnap. És ma újra meg újra elfordulunk tőle. Pedig miattunk kellett barlangban születni. Hogy higygyünk. Miattunk tett mindent, a csodákat, a halottak feltámasztását és mégsem. Ez sem elég. Hát megmutatta, mi a szenvedés. Ez sem elég. Hagyta, hogy megöljék, hogy elhagyják, kigúnyolják. De nem kell a példa. Nem tudunk tanulni, vagy nem akarunk. Pedig olyan egyszerű. Úgy szeressetek engem, ahogy én szeretlek titeket, és nem haltok meg, hanem élni fogtok. Mert a Húsvét üzenete a feltámadás! Az egész rosszul kezdődött. Az ember tudásra és halhatatlanságra vágyott. Ezért evett a gyümölcsből, és akkor veszítette el mind a kettőt. Szembehelyezkedett Istennel, mert nem tudta, hogy minden az övé. A szabad akarat tette dölyfössé, és nem jutott messzire. Ma is csak bukdácsol, s ha néha megsejt az elvesztett paradicsomból egy foszlányt, megpróbál megkapaszkodni, hiszen ott van az Isten. Az egész rosszul kezdődött, de lehetőséget kapsz, hogy jól folytasd. Ez a Húsvét üzenete. Dr. Eszter Elemér 11

12 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. A BÖJTÖLÉS MINDEN BIZONNYAL JAVÍTHATJA A TESTI EGÉSZSÉGET, DE A HÍVŐK SZÁMÁRA ELSŐSORBAN LELKI GYÓGYMÓD MINDANNAK LEKÜZDÉSÉRE, AMI MEG- AKADÁLYOZZA ŐKET, HOGY ÖNMAGUKAT ISTEN AKARATÁHOZ ALAKÍTSÁK. Marika: A nagyböjt számomra megtérést, az Istennel való kapcsolat mélyítését, elcsendesedést és nagyobb összeszedettséget jelent. A legemlékezetesebb nagyböjti időszak az volt, amikor részt vettem a KÉK (Krisztusi Élet Közössége) által szervezett Hétköznapok Lelkigyakorlatán. Ebben mindennapi 20 perces elmélkedés és esti visszatekintés volt, ami sokat segített a Húsvétra való méltó felkészülésben. A lelkigyakorlat közössége megtartó erő volt az imádságban való kitartásban. Azóta többször is elővettem a régi útmutatókat, imákat, s megpróbáltam egyedül is végezni. A böjt a kötelező megtartóztatáson kívül sokszor jelentette számomra az édességről, a számítógépes és mobilos játékról való lemondást. Amit olykor nehéz, a nagyböjtben Jézus szenvedésére gondolva szívesen elhagyom. Segít a felkészülésben a Plébánia által szervezett lelki nap, az Andrissal közös reggeli imádság, a napi szentírási részletek elolvasása, egyéb lelki olvasmányok és végül, de nem utolsósorban a gyónásra való felkészülés és maga a gyónás. Külön öröm számomra, hogy Andrissal közösen megyünk lelkiatyánkhoz. A hittanoviban a nagyböjt kezdetéig a gyermekek az evangélium néhány elbeszélésén keresztül már megismerhették Jézus szeretetét. A böjtben jósággyűjtéssel igyekeznek Jézus fájdalmát enyhíteni. Régebben töviskoszorút díszítettek virággal, most egy szép mandalás (apró részekből álló) keresztet színeznek ki részletenként, amikor valami jót tettek otthon. Munkahelyemen, a Mustármag Keresztény Óvodában hetenként keresztutat imádkozunk az óvónőkkel, dadusokkal. A keresztény faliújságra sok szép elmélkedést, imát, képet válogatok össze, remélem, hogy a szülők lelkében visszhangra talál. Az óvodásokkal jóság-lisztet gyűjtünk: ahányszor sikerül örömet szerezni, szót fogadni, vigasztalni, segíteni kibékülni stb., annyi kiskanálnyi lisztet rakhatnak egy tálba. A lisztből készült kalácsot a nagycsütörtökről és a húsvétról való megemlékezéskor közösen esszük meg. 12

13 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám András: A nagy ünnepeinket megelőző várakozási, felkészülési időszakot, az adventet és a nagyböjti 40 napot igyekszem egy kicsit másképpen megélni. Míg a karácsony előtti hetekben inkább az elvilágiasodás, az ünnep anyagiasodása ellen kellett küzdenem és időt teremteni a Megváltó születésnapjára való készülődésre, húsvét előtt ez a veszély nem merül fel. Adventben nekem jó alapot jelentettek a hajnali misék, mintegy elindítva a napomat. Sokáig zavart, ha karácsony előtt is a lemondásról beszéltek, bennem ez óhatatlanul a két ünnep összemosását éreztette. Adventben az aktivitást, a lelki felkészülés cselekvő részét szerettem élni. Azt, hogy a tetteimben is tudatosítsam a szeretet, az örömhír várását. A nagyböjt régebben úgy gondoltam, elsősorban a böjtöt, a lemondást, az aszkétizmust, a világi hívságoktól való tartózkodást jelenti. Sokáig nem tudtam mit kezdeni ezzel: rendben van, étkezési megszorítások, a farsang végeztével a szórakozások visszaszorítása, a tévénézés, játékok kordában tartása. Csakhogy így szabad idő keletkezik, és a hiányba óhatatlanul valami igyekszik benyomulni. Sokáig, a mai napig küzdök ezzel, hogy ne engedjem, hanem hagyjam a csöndet működni. A célirányos, elmélyültebb elmélkedéshez szeretnék a lelki napon részt venni, és amikor tehetem, a pénteki keresztúti ájtatosságokon is. A böjt, a lemondás, az ima eszközök az ünnepi belső nyugalom, béke megteremtéséhez. Kertesyné Raffay Mária (Marika néni) és András A NAGYBÖJT KEZDETÉN, AMELY INTENZÍV LELKI GYAKORLÁS IDŐSZAKA, A LI- TURGIA HÁROM BŰNBÁNATI GYAKORLATOT JAVASOL A BIBLIAI ÉS A KERESZTÉNY HAGYOMÁNYBÓL: AZ IMÁDSÁGOT, AZ ALAMIZSNÁT ÉS A BÖJTÖT. EZEK FELKÉSZÍ- TENEK ARRA, HOGY JOBBAN TUDJUK ÜNNEPELNI A HÚSVÉTOT, ÉS MEGTAPASZTALJUK ISTEN HATALMÁT, AKI AHOGY HÚSVÉT VIGÍLIÁJÁN HALLANI FOGJUK SZÁMŰZI VÉTKÜNKET, LEMOSSA MINDEN BŰNÜNKET, A BŰNBÁNÓKNAK ÁRTATLAN SZÍVET AD, A SZOMORKODÓKNAK VIGASZT KÍNÁL. TÁVOL ŰZI A GYŰ- LÖLKÖDÉS ÁTKÁT, ÉS MEGHOZZA A BÉKÉS EGYETÉRTÉST, A ZSARNOK GŐGJÉT IS FÉKEZI. (Húsvéti örömének) Nehéz így farsang vasárnapja előtt a Nagyböjtről írni. Még előttünk az utolsó bál, az utolsó táncok, az utolsó nevetések, az utolsó evilági mulatozás. De szerdán, Hamvazószerdán kezdődik a böjt, a szemlesütött önvizsgálat, a csendes magunkba fordulás, az ételtől-italtól való tartózkodás, az isteni világ felé fordulás. 13

14 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. Sokáig kis félelem töltött el Nagyböjtre készülvén, hogy meg tudok-e felelni a fenti elvárásnak. Ki merek-e tűzni magam elé valami vállalást, amiről aztán számot kell adnom? Nagy sikerek nem maradtak meg bennem. Emlékszem a hamvazószerdai, nagypénteki óralesésekre: mindjárt éjfél és végre jól lakhatok. A nagyszombati asszisztencia próbák egyik fontos témája volt, hogy ki mivel felejtette el a szigorú böjt gyötrelmeit a hajnali órákban. De annak idején keresztútról senki sem hiányozhatott. Nagycsütörtökön a teljes asszisztencia együtt virrasztott, közösen megszabva az imák és a csendes elmélkedések rendjét. Mára minden megváltozott egy kicsit. Már nem lesem az órát Hamvazószerdán éjfélkor, hanem örülök, ha előtte ágyba kerülök. Olyan vállalásokat tűzök ki magam elé, amelyek az erőimet nem nagyon haladják meg, így van esélyem, hogy számot is tudok adni róluk. A keresztutakon igyekszem részt venni, de a nagycsütörtöki virrasztásom már csak egy fél órára rövidült. Nehéz így farsang vasárnapja előtt a Nagyböjtről írni? Az elmúlt évekévtizedek tanításai alapján abban bízom, hogy nincs is olyan nagy különbség Farsang és Nagyböjt között. Az Úr velünk van a bálon, a nevetésben, a táncban és velünk van a csöndes lemondásainkban is. Ennek a szent időszaknak vannak hivatalos szünnapjai is. Nem véletlen, hogy a Nagyböjt vasárnapjait nem számolja bele az Egyház a 40 napba. Jézus maga mondta, hogy amíg a násznéppel van a vőlegény, senki sem böjtöl (lásd Mt 9,14-15). Segíts, Uram olyan célt kitűzni magam elé erre a Nagyböjtre, aminek úgy tudok megfelelni, hogy közben mosolyogva tudjak a körülöttem lévők segítségére lenni. (lásd Mt 6,16-18) Gál Péter AZ ÖNKÉNT VÉGZETT BÖJT SEGÍT KÖVETNÜNK AZ IRGALMAS SZAMARITÁNUS PÉLDÁJÁT, AKI LEHAJOL ÉS A SZENVEDŐ TESTVÉR SEGÍTSÉGÉRE SIET. HA SZABA- DON ÚGY DÖNTÜNK, HOGY MEGFOSZTJUK MAGUNKAT VALAMITŐL AZÉRT, HOGY MÁSOKAT SEGÍTSÜNK, EZZEL KONKRÉTAN MEGMUTATJUK, HOGY A NEHÉZSÉGEK- KEL KÜZDŐ FELEBARÁTUNK NEM IDEGEN SZÁMUNKRA. Amikor az újév első napjaiban a naptárt kezembe veszem, kíváncsian keresem, mikorra esik hamvazószerda, hiszen ez már egy kicsit a tavasz kezdetét is jelenti. Minél közelebb kerülünk ehhez a naphoz, annál többet gondolunk a nagyböjt, a szent negyven nap jelentőségére. Nagyszüleink, de még szüleink is sokkal komolyabban tartották meg ennek a bűnbánati időnek fegyelmét. Szigorúbban tartották a böjti napokat, világért sem tartottak volna zajos mulatságokat, lakodalmat. Manapság már bizony nem 14

15 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám nagyon figyelnek az ilyesmire. Rajtunk múlik, hogy milyen lélekkel éljük meg ezt a szent időt. Ennek a negyven napnak a neve Nagyböjt, de nem a böjt a lényeg, hanem a lelki tartalom. Böjtöt már az ószövetségben is tartottak, a bűnbánat és könyörgés jele volt. A farizeusok böjtje csupán külsőséget és kérkedést jelentett, belső tartalom nélkül, ezt kifogásolta Jézus. Vallásos értelme nem a koplalásban van, hanem az áldozati jellegben. A nagyböjt a magunkba tekintés ideje, számvetés lelki életünk állapotával. Én nagyon komolyan veszem ezt az előkészületi időszakot, ilyenkor igyekszem napi áldozatokkal megélni ezt a bűnbánati időt. Különösen kedves nekem a közösen végzett pénteki keresztúti ájtatosság. Szeretem ezt a régi imádságot és éneket, amellyel beleéljük magunkat Jézus értünk viselt szenvedésébe. Ha erre gondolunk, szégyenkeznünk kell a magunk kicsinyes önsajnálatáért. Ebben segít a nagyböjt átélése. Könnyebb a magunk terheinek viselése, hiszen azokat is viszi a keresztúton. Egy buzgó lélekkel átélt nagyböjt segít manapság bizony nem könnyű életünk elviseléséhez. Gyermekkorom emlékeiből visszacseng ez a kedves ima, amelyet minden stáció végén mondtunk: Szűzanyám kérlek esengve, hathatósan vésd szívembe szent Fiadnak sebeit. L. Klári A BÖJT HŰSÉGES GYAKORLÁSA HOZZÁJÁRUL AHHOZ IS, HOGY MEGERŐSÖDJÖN AZ EMBERBEN A LÉLEK ÉS A TEST EGYSÉGE, SEGÍT ELKERÜLNI A BŰNT ÉS NÖVE- KEDNI AZ ÚRRAL VALÓ BENSŐSÉGES KAPCSOLATBAN. 15

16 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. Hogy mit jelent számunkra a Nagyböjt? Talán könynyebb onnan kezdeni a választ, hogy elsősorban mit nem jelent. Nem igazán jelenti az Egyházi Törvénykönyv [Codex Iuris Canonici (CIC)] kánonjaiban megfogalmazott böjtöt (ieiunium) és hústilalmat (abstinentia) a mai rohanó világban a napi háromszori étkezés általános gyakorlatunkká vált, mint ahogy a családi étlapról is a húsételek hiányoznának a legkevésbé. Néhanapján átböngészve a TV részletes műsorújságját, a felkínált választék meg-nem-tekintése érdemszerző önmegtagadásként aligha volna értékelhető, ellenkezőleg: a TV nézést élnénk meg súlyos penitenciaként. Nálunk tehát bár természetesen minden szabályt igyekszünk megtartani nem a klasszikus nagyböjti fegyelem adja ennek az időszaknak a tartalmát. Akkor mi? A Szent Három Nap csodájára, annak megélésére, befogadására rá kell készülni testben és lélekben. Tele gyomor nem úgy fogadja az ételszentelésről hazavitt szentelményeket, mint az üres. A nagyszombati Te Deum is akkor igazi, szívből jövő ujjongás, ha megtisztult, világi terhektől kiüresített, bűntől megtisztított lélekből szól. Nagyszombat vigíliájára készülve kiüresíteni magunkat (Fil 2,7) ennek az időszaka számunkra a nagyböjt. Az idei év valószínűleg mindannyiunknak nehezebben élhető, mint az előzőek. Aki eddig nem volt kereszthordozó (vagy nem annak élte meg), most úgy érzi, hogy belépett a sorba; aki eddig is már a stációk közt botladozott, most nagy valószínűséggel elesik. Kik vagyunk mi embertársaink keresztútján: egyszerű bámészkodók, passzív, lényegében önmagunkért aggódó, siránkozásban kimerülő Jeruzsálem asszonynépe, még rosszabb esetben bosszankodó megbotránkozók például a zöld lámpánál a kéregető hajléktalan miatt bedugult sor miatt? Avagy tudunk fizikai segítséget nyújtó cirenei Simonná, lelki vigaszt közvetítő Veronikává válni? Az idei nagyböjtnek talán ez az igazi tétje. Szebben és tömörebben összefoglalni az előttünk álló bűnbánati időszak tartalmát, mint ahogy azt a nagyböjti I. prefáció teszi, talán nem is lehet: Kegyesen megadod hívő népednek, hogy évről évre a megtisztult lélek örömével várják Húsvét szent titkának ünnepét: most többet imádkozzanak, buzgóbban 16

17 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám gyakorolják az irgalmasság tetteit, s az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak. És ezután magától értetődően szólhat majd a nagyszombati Húsvéti Örömének, az Exultet: E szentséges éjszaka száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket, a bűnbánóknak ártatlan szívet ad, a szomorkodóknak vigaszt kínál. Távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgjét is fékezi. Székely Zsuzsa és Ákos KEDVES TESTVÉREIM! HA JÓL MEGNÉZZÜK, A BÖJT LEGVÉGSŐ CÉLJA AHOGY ISTEN SZOLGÁJA II. JÁNOS PÁL PÁPA ÍRTA, HOGY SEGÍTSEN ÖNMAGUNKAT EGÉ- SZEN ISTENNEK AJÁNDÉKOZNI. TARTSUK FONTOSNAK A NAGYBÖJTÖT MINDEN CSALÁDBAN ÉS MINDEN KERESZTÉNY KÖZÖSSÉGBEN, HOGY ÁLTALA ELTÁVOLÍT- SUK MINDAZT, AMI SZÉTSZÓRTTÁ TESZI LELKÜNKET, ÉS MEGERŐSÍTSÜK AZT, AMI TÁPLÁLJA A LELKET, MEGNYITVA SZÍVÜNKET ISTEN ÉS A FELEBARÁT SZERETETÉRE. FORDÍTSUNK TÖBB FIGYELMET AZ IMÁDSÁGRA, A SZENTÍRÁSOLVASÁSRA, A BŰN- BÁNAT SZENTSÉGÉHEZ ÉS AZ OLTÁRISZENTSÉGHEZ JÁRULÁSRA, FŐLEG A VASÁRNAPI SZENTMISÉN. EZZEL A BELSŐ KÉSZSÉGGEL LÉPJÜNK BE A NAGYBÖJT BŰNBÁNÓ LÉGKÖRÉBE. GÓLYAHÍR Egykori szeretett káplánunk, Ambrus Lóránt atya évvel ezelőtti szorgalmas kis ministránsai ismét kispapák lettek. A szülők (vagyis nagyszülők) boldogan tudatják mindenkivel, hogy Nagypál Csanád és Beretzky Ágnes harmadik gyermeke Domonkos János január 5-én megszületett (3250 g, 56 cm) és Nagypál Szabolcs és Rozs-Nagy Szilvia második gyermeke Benedek Tas január 28-án megszületett (3200 g, 57 cm). Természetesen a szülőknél csak Panni nagymama és Gábor nagypapa a boldogabb. Isten áldását kérjük mindnyájukra! 17

18 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. ÉPÍTKEZÜNK, ÉPÍTKEZÜNK Karácsonyi számunk megjelente óta szerencsésen folytatódnak a templom rekonstrukciójának és a külső pénztárfülkénk építésének munkálatai. A templom északi oldalán, a járda és az úttest alatt elkészült az üzemviteli célokat szolgáló bővítmény. Emlékezhetünk még arra a gödörre, amely másfél éve tátongott a helyén: a szükséges mélységet a történelmi feltöltés (mint kiderült, szinte érintetlen középkori temető) eltávolításával, illetve a mészkő-szikla lefaragásával érték el. Ennek során megerősítették a templom északi falának alapozását is. A február 1-jén használatba vett, kb. 300 m 2 -es épületrész középfolyosójáról kétoldalt három raktárhelyiség nyílik: egy a templomi, egy a múzeumi tárgyak, egy pedig az összecsukható székek számára. Itt létesült új kukatároló, virágelőkészítő helyiség, szellőzőgépház, hőközpont, elektromos kapcsolóterem és műhely is, továbbá személyzeti öltözők és WC-blokkok. A gépészeti rész természetesen az egész templom kiszolgálására alkalmas, de a templomtérben csak a fokozatos felújítás során épülnek ki a szükséges vezetékek. Így pl. a régi részeken az eddigi villanykályhák, a felújított területeken pedig az új, távhőt felhasználó fűtési rendszer szolgáltatja a meleget. A bővítménybe ma csak a Szent Antal-szobor melletti Virágház kényelmetlen, meredek lépcsőjén lehet lejutni. Az alagsori területek felújítása során a sekrestye alatt is áttörik majd a templom alapfalait, így az üzemviteli terület két irányból is elérhető lesz. Hiányzik még a Virágházban építendő teherfelvonó is: a kukatárolót és a székraktárat csak akkor tudjuk majd rendeltetésszerűen használni, ha e nagy terhek gépi mozgatása lehetővé válik. Addig tehát még el kell viselnünk a templomban itt-ott tárolt székek látványát. Az új földalatti épületrész (belső használatú nevén: a bunker) használatba vételével átadtuk a kivitelezőnek az eddig használt alagsori helyiségeket, az altemplomi kápolna kivételével. Itt a régi hittantermek felújítása és az említett faláttörés mellett egy új diszpécserközpont is létrejön. Ez lesz a templom nagy rendszereinek agya : itt futnak össze a biztonsági- és kamerarendszerek, valamint az épületfelügyeleti rendszer információi, innen lesznek ellenőrizhetők és vezérelhetők a fűtő-, hűtő- és szellőztető berendezések. Rövidesen számítanunk kell arra is, hogy rövidebb időre az altemplomi kápolna is munkaterületté válik. A kivitelezőtől azt kértük, hogy erre csak akkor kerüljön sor, ha ezen időre a Gara- vagy a Loretói kápolna használatát lehetővé teszik. 18

19 Nagyböjt Várunk IX. évfolyam, 3. szám A templom északi oldalán munkába vett múzeumi terek felújítása a festőrestaurátori munkákhoz érkezett. A falnedvesség itt is súlyos gondot okoz, hiszen a restaurátori munka vizes falon nem kezdhető el. Ebből az irányból érkezett a templomba a szokatlan hideg: a karzatfolyosó hiányzó ablakai, az itt-ott még mindig nyitva lévő tető okolhatók azért, hogy az idei télen jóval hidegebb volt a templomban, mint a korábbi években pedig lényegesen többet fűtöttünk. Megkezdődött a templom nyugati falának szárítása is. Az elmúlt két hétben elkészült furatokba bekerültek az elektromos melegítőpatronok, amelyek a folyamatot jelentősen gyorsítani fogják amennyiben a külső nedvesség-utánpótlásnak sikerül elejét venni. Harangtornyunkban zajlik annak a tíz kváderkőnek a cseréje, amely révén a statikai terv szerint a harangtorony a jelenleg éppen elért tűrhető minősítésből a megfelelő kategóriába kerül. A templom többi homlokzata voltaképpen készen van, a kivitelező ígérete szerint a torony külső felújítása is rövidesen elkezdődik. Ezt a pillanatot valószínűleg az fogja jelezni a beavatott váriaknak, hogy a két hónapja megfontoltan, emeletenként növekvő állvány eléri a torony keresztrózsáját. A napokban jelenik meg a harangfelújításra kiírt közbeszerzési pályázat. Ennek kiírója a plébánia, hiszen elpusztult harangjaink újraöntése és a tornyot kímélő harangszékek építése kimaradt az állami beruházásból, arra a Norvég Alap pályázatán sikerült pénzt nyernünk. Ha a forint addigra össze nem omlik, júniusban kezdődhetnek el a munkák, és talán 2010 Húsvétján szólalhatnak meg a harangok. Szintén saját beruházásunkban épül a Menyasszony-kapuval szemben a külső pénztárépület. Örömre ad okot, hogy végre látszik valami belőle, hiszen e talpalatnyi helyen először háborús robbanószer-lerakatba ástunk bele, majd a régészek középkori falakat találtak. Az így keletkezett késedelem és sok pluszköltség dacára remélhető, hogy a nyár közepéig használatba vehetjük az új épületet. E beruházáshoz a Budavári Önkormányzat huszonötmillió forinttal járul hozzá, hiszen itt áruljuk majd a Halászbástya belépőjegyeit is. Mátéffy Balázs 19

20 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk március 1. Bár az újság fejlécéből ez nem derül ki, a kedves Olvasó a Várunk 50. számát tartja a kezében. Ebből az alkalomból arra kértük az újság elindítóit és dajkáit, hogy írjanak pár gondolatot a jubileumra emlékezve. VÁRLAK KEDVES 51. Várunk SZÁM! Szinte hihetetlen, hogy már az 50. Várunk számot vehetjük kézbe. Nagy öröm volt olvasni az elsőt és nem kevésbé az, amikor az újabb számokkal lepnek meg a régi barátok. Általános tapasztalat, hogy az ilyen típusú templomi értesítők igen kedveltek katolikus világunkban. Ez teljesen természetes a személyes szféra okán. Talán nem túlzás azt mondani, hogy a miénk az egyik legigényesebb, ha nem a legigényesebb változat. Bámulattal vegyes tisztelettel figyeltem a Szerkesztőség erőfeszítéseit. Meglepetés volt, amikor amúgy zárkózott emberek érdekes írásai jelentek meg az oldalakon. Gazdagodtam a nívós szakmai cikkekből. A humor, a személyi hírek és az aktuális eseményekről szóló híradások rajzolják ki igazán egy élő közösség mindennapjait. Természetesen nem tisztem szakmai értékelést adni. Örömről és a Várunk vitathatatlan sikeréről szeretném a kedves Olvasót tájékoztatni. Tolle, lege! (Vedd és olvasd!) Kedves Szerkesztők és közreműködők! Isten éltessen Benneteket! Folytassátok! Szeretettel és a régi barátsággal köszöntök minden várit : Miklós atya 20

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben