Tiszta víz. befolyásolhatják (5. oldal).

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszta víz. befolyásolhatják (5. oldal)."

Átírás

1 baptista ifjúsági lap Reményik Sándor Egy lélek állt... Egy lélek állt az Isten közelébe S az örök napsugárban reszketett És fázva félt, Mert érezte, hogy vonzza már a föld, És keserûen kelt ajkán a miért, Mikor az Isten intett neki: Készülj! Valaki ott lenn meg akar születni, Neked szõtték e színes porhüvelyt: Pici kezeket, pici lábakat; És most hiába, le kell szállanod, Öröktõl fogva te vagy kiszemelve, Hogy e testet betöltsd, Mint bor a kelyhet, ampolnát a láng. Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni! S szólt a lélek: Én nem akarok menni! Én boldog vagyok Veled, Istenem; Mit vétettem, hogy egedbõl kivetsz? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, S elhagynom búsan és reménytelen Az angyalokat, testvéreimet? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, S feltöltenem a gyötrõ Nessus-inget, A meghasonlás örök köntösét, A nekem szabott hitvány rongy-ruhát? Ki bor vagyok: a Végtelennek vére, S láng, mely üveg alól is égig ér: Mit vétettem, hogy bezársz engemet Kehelybe, amely megrozsdásodik, S ampolnába, mely romlandó cserép?! És szólt az Isten szigorúan: Elég! A törvény ellen nincsen lázadás! Ha milliók mentek panasztalan, Talán te légy kivétel? Mint a fiókát az atyamadár: Kivetlek. Tanulj meg jobban repülni, S jobban becsülni meg az örök fészket! S az Ige alatt meggörnyedt a lélek. Szomorúan indult a kapu felé, De onnan visszafordult: Ó Uram, Öntsünk tiszta vizet a pohárba a kánikulát kiváltó felmelegedésrõl mi csak nagyon távolról tehetünk. S talán mégis: nem mindegy hány pillepalackot, kiürült deós dobozt dobunk el, és hova. Ezek mind életkörülménnyé változnak egy idõ után, és a megélhetést befolyásolhatják (5. oldal). Tiszta víz Egy vágyam, egy utolsó volna még; Egy angyalt, testvér-lelket hagytam itt, Szerettük egymást véghetetlenül, Tisztán, ahogy csak a mennyben lehet, Szeretném viszontlátni odalenn, Ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot. S felelt az Úr: Menj és keresd! Lehet, hogy megtalálod. Persze a környezetbarát szemétégetés továbbra is a városi tanács dolga.... A francia kerékpáros körversenyen az idén sem tiszta vizet isznak a kerekesek (4. oldal). Doppingvádak, kizárások az élen álló sportolók közt, ami - miután a tavalyi gyõztes amerikai Floyd Landisrõl is kiderült, hogy serkentõszereket használt - egyre több rajongó pártol el a sportágtól.... Kompromisszum és kockázat: hátha nem kapnak el. Azért tanulságos ez, nem?! Hányféle alkut kötünk naponta, nyaranta, elintézzük a dolgokat különféle célok érdekében. S csodálkozunk, amikor zavarosak a dogaink. S nem tiszta a víz a pohárban... [G.] G. fotó: G. E.

2 MAG TÁR Felvételi a nagyváradi Timóteus bibliaiskolába Bibliaiskolánk ismét felvételit hirdet meg az alapfokozatra és a levelezõ tagozatra. Az alapfokozat hétvégi oktatást foglal magában, (péntek délután óra és szombat délelõtt 8-12 óra között). A hallgatók a következõ kurzusokat végzik el két év alatt: Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát, Ószövetségi és Újszövetségi bevezetõ, Rendszeres teológia, Gyülekezetplántálás, Gyülekezet növekedés, Lelkigondozás, Vezetés, Hogyan tanítsunk, Igehírdetés (fiúknak), Formálódás a szolgálatra, Tanítványság, Keresztyén etika, Nyilvános istentisztelet, Evangélizáció. A levelezõ tagozat hallgatói évente ötször jönnek konzultációra. A levelezõk a következõ kurzusokat vehetik át: Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát, Ószövetségi és Újszövetségi bevezetõ, Hogyan tanítsunk, Róma-Galata levél, Keresztyén élet, Evangélizáció és tanítványság. Mindkét tagozatra a felvételi szeptember 29-én délelõtt 10 órakor kezdõdik a bibliaiskolánál! A bibliaiskola nyitva áll minden olyan személy elõtt, aki valódi keresztyén jellemmel bír, tagja egy helyi Keresztyén Baptista Gyülekezetnek, középiskolai érettségi oklevéllel rendelkezik. További feltételek: lelkipásztori és gyülekezeti ajánlás és egy önéletrajz, amely tartalmazza a megtérés leírását és a felvételizõnek a szolgálattal kapcsolatos személyes meggyõzõdéseit. A felvételi vizsga két részbõl áll: 1) egy írásbeli vizsga, amely a felvételizõ bibliaismeretét hivatott feltárni; és 2) egy interjú a h í r e k vezetõ tanács tagjai elõtt. A beiratkozáshoz szükséges dossziét a Bibliaiskola titkárságán (új épület 101-es szoba) vagy a szövetség irodájánál kell elhelyezni. Az érdeklõdõknek részletes információkkal szolgálunk. Címünk: Str. Berthelot Nr. 5, Oradea Tel ; (baptifon); Giorgiov Adrián, igazgató A Dünamisz Bibliaiskola Budapesten különbözõ tanfolyamokat indít (ifjúsági vezetõképzõ szak, gyülekezeti munkás ill. vezetõképzõ szak, lelki gondozói szak). A tanfolyamok szeptembertõl júniusig tartanak, havonta egyszeri találkozással. A képzés célja, hogy a gyülekezeti munka megerõsödjön képzett és odaszánt vezetõk és munkatársak által. A képzés megerõsíti a szolgálati elhívást, új ismereteket és szélesebb látókört biztosít a jelentkezõk számára. A képzés tandíjas, de a Dünamisz felajánlott négy ingyenes helyet a Romabisz számára. Az utazást és egyéb költségeket a jelentkezõk állják. Ha szeretnétek résztvenni, akkor kérünk vegyétek fel a kapcsolatot a Romabisz vezetõségével. A marosvásárhelyi FÉLSZIGETnevû rendezvényen van Meghallgat- Lak sátor. Célja a lelkigondozás, evangélizálás. Adjunk hálát az ilyen lehetõségekért, imádkozzunk az elhintett magvakért! [romabisz] Hillsong koncert õsszel Budapesten. Hillsong koncert lesz õsszel Budapesten. Aki szeretne részt venni, jegyet igényelni, az most nálunk megteheti. (A jegy ára euróban van kiszámolva, de ez senkit se zavarjon, mert lejben, azaz RON-ban kell fizetni). Belépõdíj: 47 RON (1 EUR=3,3 RON) Kontaktszemély: Gere Árpád, Nagyvárad tel: Dátum: szeptember 22., szombat, 19:30 Helyszín: Vasas Sportcsarnok, 1037 Budapest, Folyondár u. 15. (kb férõhely, ebbõl 1000 ülõhely, 3 ingyenes parkoló) Jegyárak: 14 EUR (július 5-ig), 16 EUR (szeptember 21-ig), 17,50 EUR (a helyszínen). A szüleikkel érkezõ, 12 éven aluli gyermekek számára a belépés ingyenes. 2. oldal * augusztus-szeptember 2007

3 Fordulhatsz Györfi Elek Tóbiás: Árral szemben Amióta Isten Igéjét hirdetem, találkoztam és beszélgettem sok olyan törekvõ meg hívõ emberrel, akik elmondták a szolgálataim végén, vagy közben, hogy szép és jó amirõl beszélek és amit az Ige mond, de az annyira nehéz, nem lehet betartani. Úgy nõttem fel, hogy a tanításokban, prédikációkban sokszor azt hallottam, hogy árral szembe kell úsznom a lelki életben. És belém rögzõdött úgy, ahogyan nagyon sok testvérembe, hogy ez annyira nehéz és fárasztó dolog. Nemrég elgondolkodtam ezen a dolgon és próbáltam keresni igerészeket, amelyek ezen megállapítás mellett, vagy ellen beszélnek. Azt valljuk, hogy a megtérés 180 o -os fordulatot jelent egy ember életében. És ez így is van: elfordulok a bûntõl és oda fordulok újra Istenhez. Igen ám, de ez nem azt jelenti, hogy megyek visszafele azon az úton, amelyen addig jártam, találkozva azokkal a bûnökkel és kísértésekkel, elrontott, bûnös kapcsolatokkal és élethelyzetekkel, amelyekbõl megszabadultam. Jártam eddig a széles úton és ezután is azon járok, csak az ellenkezõ sávon? NEM! Szó sincs róla! Autópályát változtattunk, nem csak sávot, medret változtattunk, nem csak útirányt a folyón. Célváltásról van szó. Eddig a cél a tudatlan vagy tudatos kárhozat volt, most azonban Isten országa. Ez nem ugyanaz az út, nem ugyanaz az ár. Átmentünk a keskeny útra. Remélem, hogy ezzel mindenki egyetért. Most érkezünk oda, hogy fotó: photo.com milyen is ez az út, vagy áramlat. Olvassátok el Ézsaiás 35:5-10 verseit, itt Isten ezt az utat szentnek nevezi, és azt mondja, hogy azon nem jár semmi tisztátalan, csak az Õ népe. Máté 7-ben pedig azt mondja, hogy kevesen járnak a keskeny úton, Jézus azt mondja: Az én igám könnyû, az én terhem gyönyörûséges, azt is mondja: Azért jöttem, hogy életük legyen és bõvelkedjenek. Ez az út, áramlat nem a gonoszság, nem a bûn, nem a sötétség útja. Ezen az úton nem járnak alkoholisták, narkósok, prostituáltak, hazugok, képmutatók, álszenteskedõk Ez nem az érzékiség, élvezet, semmittevés, nemtörõdömség, hamis istentisztelet áramlata. Hanem ez nem más, ez a szent folyó, amelyben Isten szent népe halad biztos céllal Istene felé. De ez az út nem is az örökös kínlódás és erõlködés útja, Jézus nem egy kínlódó, végkimerülésig megerõltetõ életre hív, amelyben erõnkön felüli harcok érnek folyamatosan, hanem egy új életre, amely egy teljesen más harctéren és erõtérben zajlik. Isten oldalán, az Õ útján, az Õ erõterében. És ez teszi könnyûvé és gyönyörûvé a lelki életet ezen a földön, a hitetlen világ kellõs közepén. Lehet, közületek sokan nem értenek velem egyet, ez nem baj, de ha Isten Igéjével nem értetek egyet, az már baj. Szeret Isten és nem egy bukdácsoló újéletre hívott el minket. Azt mondta, hogy lesznek szenvedések, lesznek kísértések, lesznek próbák, de az én hatalmam fog megõrizni titeket a hit által az üdvösségre (1Pt 1:5). Harcokat ígért, de mellé fegyverzetet. Megpróbáltatást, de mellé elegendõ erõt. Szükséghelyzeteket, de mellé csordultig telt poharakat. A kérdés ott dõl el, hogy mennyire hiszel Isten autoritásában. Tekintély számodra Isten és az Õ szava? Ha igen, akkor a fenti mondatok bátorítást jelentenek számodra, és tudod, hogy mirõl írtam, mert ezt éled nap, mint nap. Folytasd tovább. Ha viszont Isten tekintélyénél magasabb még a saját látásod, szokásaid, saját magad választotta lelki utad, vagy bármi más, akkor a cikk elolvasása után legyinteni fogsz egyet és továbbállsz, megkritizálva azt, mert nem érted, vagy még nem akarod ezt érteni, mert még mindig kedves neked az az út, amelyen lehet bukdácsolni egyik kísértésbõl, bûnbõl, testi kívánságból a másikba. Kevesen vannak ezen az úton, kevesen úsznak ebben az áramlatban, te benne vagy? Vagy csak szeretnél benne lenni, esetleg úgy képzeled, hogy jó irányba haladsz? Nem mindegy. Lehetsz távol ettõl az úttól >>> 3. oldal * augusztus-szeptember 2007

4 Nemcsak >>> bemerített, gyülekezeti tagként. A gyülekezetbe járás és egy gyülekezethez tartozás, a bemerítés nem garancia. Mi a célod? Merre tartasz? Melyik úton? A jó hír még mindig az, hogy Isten útja, folyója még nem telítõdött. Isten türelmesen várja még, hogy vedd már komolyan azt, amire Õ hív téged. Szentségre, tisztaságra, bõvelkedõ, gyõztes életre hív. Vedd már végre komolyan Õt! Ézsaiás 52:11-12: Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, tisztátalan dolgot ne érintsetek! Vonuljatok ki belõle, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok! Ne felejtsétek ez az út Isten útja és a ti utatok is, szent út, legyetek ti is szentek, felelõsségteljesen járjatok rajta. Legyen egész lényetek élõ és szent áldozat Isten elõtt. Mert Õ szeret! fotó: zerge.info A hétszeres Tour de France gyõztes amerikai Lance Armstrong (fotó) két évvel ezelõtt vonult vissza. Kánikula Kelet-Európában. 40 Celsius fok körüli hõhullám telepedett a Kárpát-medencére július közepén. A keleteurópai ember számára szokatlan melegnek halálos áldozatai is voltak, és rengeteg idõs ember lett rosszul, szorult kórházi ellátásra. Az Észak-Afrika felõl érkezõ hõség elõször Görögországban okozott erdõtüzeket, majd a kontinens belseje felé tartva árasztotta el Bulgáriát, Romániát, Magyarországot. Az utóbbi években egyre többet beszélnek tudósok és kutatók globális felmelegedésrõl, sokak szerint ennek tulajdoníthatóak a szélsõséges meteorológiai jelenségek, a túlzott hõség vagy hûvös idõ nyár közepén, valamint a hirtelen idõjárásbeli változások. Portugália partjainál például lehetetlen az óceánban fürödni, annyira hideg a víz az északi sark felõl érkezõ olvadó jéghegyek miatt. Bár a korábbi évtizedekben is voltak kilengések az idõjárásban, ezek intenzitása mára megnövekedett, szinte havonta mérnek új hõmérsékleti csúcsokat. Jó téma ez azoknak a keresztyén felekezeteknek is, akik nagy hagsúlyt helyeznek az utolsó idõk jeleinek beteljesedésére, amelyekrõl a Jelenések könyve számol be. Természetesen a mérsékelt keresztyén irányzatok is odafigyelnek ezekre a jelenségekre és nem vonják kétségbe a Jelenések könyvében leírt beszámolók profétai jellegét, azonban a globális felmelegedésnek valószínûleg sokkal prózaibb oka is van: a környzeteszennyezés. (Errõl a Mustármagban is jelent meg elemzõ írás néhány hónappal ezelõtt.) Doppinggyanús Tour, folytatódó harc a Forma 1-ben, új idény a focibajnokságokban. Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is doppigvádaktól hangos a Tour de France. A nagy múltú francia körversenyt a 16. szakaszig vezetõ Michael Rasmussen-t júniusban néhány hétig sehol sem találta a dán kerékpárbajnokság versenyzõit ellenõrzõ bizottság. Mint ismert, a versenyekre készülõ kerékpárosoknak folyamatosan tájékoztatniuk kell az ellenõrzõ testületet holtartózkodásukról, hogy ellenõrizhetõek legyenek. Ez alól a kötelezettség alól próbált meg kibújni idén Rasmussen, miközben a Tour etapjai utáni vizsgálatokon ennek ellenére negatív doppingteszt-eredményeket produkált. A 16. szakasz után csapata mégis kizárta. lezõdik a harc a Forma 1 pontversenyében Kimi Raikönnen két futamgyõzelme után. Jelenleg az elsõ négy helyet elfoglaló McLaren és Ferrari pilóták mindössze 18 pontra vannak egymástól. Úgy tûnik, mindkét autós istálló kitûnõ kocsit épített, de a konstuktõri versenyben harmadik BMW is igyekszik tartani a ritmust a versenyeken. Az utóbbi hetekben egy a Ferrarinak dolgozó mérnököt gyanúsítottak meg azzal, hogy titkos információkat próbált átjátszani a McLaren-nek. Az esetet vizsgálják. agyarországon és Romániában is elkezdõdtek a futballbajokságok. A román élcsapatok közül kettõ játszik selejtezõt a Bajnokok Ligájának fõcsoportjába kerülésért. Ezért a Dinamo és a Steaua is igyekezett erõsíteni játékoskeretét a nyári szünetben. Az elõzõ bajnokságot a harmadik helyen befejezõ CFR Kolozsvár is erõsített néhány portugál játékossal és Ioan Andone edzõvel. A magyar nemzetiségû Pászkány Árpád ( Árpi ) tulajdonában levõ klub nagy fejlõdésen ment keresztül az elmúlt években, és a következõ idényben a bajnokság megnyerését és a Bajnokok ligájában való részvételt tûzte ki célul. [G. G.] É M HÉTKÖZNAP 4. oldal * augusztus-szeptember 2007

5 Szaporák, éhesek... z emberiség elvesztette a világ Aélelmezésének a harcát. Az 1970-es években a világon nagy éhínség lesz, és embermilliók fognak éhezni, minden túlélési program ellenére. Paul Ehrlich standfordi professzor ezeket jósolta 1968-ban a befolyásos Population bomb (Túlnépesedési bomba) c. könyvében. Több mint hárommillió példányt adott el a könyvbõl, de sok vonatkozásban a globális katasztrófa nem következett be. A 70-es 80-as években azokban az afrikai országokban volt éhezés, amelyeket politikai zûrzavar és Marxista kormányzás terhelt. VALÓBAN TÚL SOK EMBER ÉL A FÖLDÖN? Mózes elsõ könyvében Ádám és Éva azt a parancsot kapta Istentõl, hogy: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet (1Móz 1,28). A 1Móz 9. részében Noé újból ugyanazt a parancsot kapja. A probléma azonban nem a túlnépesedés. Jelenleg a föld lakossága 6,5 milliárd. Ha a föld minden lakosa egymás mellé állna két lépés távolságra egymástól, mekkora területet foglalnának el? Egész Afrikát? Egész Észak-Amerikát? Ha minden jelenleg élõ ember két lépés távolságra állna egymástól, kisebb területet foglalnának el, mint Dallas városa (Budapest területének a kétszerese). És még maradna hely az épületeknek is. Ha a világ összes lakosa egy helyen lakna, és minden családnak négy ár terület jutna, mindannyian elférnének Texas államban (Románia területének kb. a fotó: gettyimages háromszorosa). Thomas Malthus ( ) volt az, aki azt állította, hogy az emberiség létszámának növekedése nemsokára túlhaladja az élelem elõállításának mértékét. Azt feltételezte, hogy az elõállított élelmiszermennyiség állandóan korlátozni fogja a lakosság növekedését. De a kétszáz év elteltével - amióta ezeket írta - ez még nem következett be. Ilyen vagy olyan formában, a mezõgazdasági termelõk és kutatók mindig megtalálták a módját, hogy növeljék az élelmiszertermelést, és lépést tartsanak a lakosság növekedésével. Arra azonban még nem találtuk meg a megfelelõ módszert, hogyan jusson el az élelmiszer a termelõktõl azokhoz, akiknek leginkább szükségük van rá. Egy keresztyén például azt javasolta, hogy az óriási olajszállító hajókkal lehetne az élelmet olcsón elszállítani a termelõktõl a fogyasztókig. Ezek ugyanis használaton kívül állnak, a temérdek elraktározott olajtartalék eredményeként. Nem az a tény, hogy többmilliárd ember él a világon, az oka annak, hogy emberek éheznek. A világon elegendõ élelem áll rendelkezésre a föld minden lakosa számára. A probléma az, hogy nincsenek stabil kormányok és gazdasági lehetõségek, hogy az emberek tisztességes fizetést kapjanak a munkájukért. Egy a Scientific American magazinban megjelent cikk szerint: sok országban élelmiszerfölösleg van, és ha egyes vidékeken éhínség van, ennek oka nem az élelem hiánya, hanem az élelem helytelen elosztása, melyet gyakran a politika és Kenyeret polgárháború súlyosbít. Ez az állítás rámutat a probléma lényegére. Az elmúlt évben az éhínség általában a belsõ háborúk eredménye volt. A pusztító éhínség sok országban, amit a televízióképernyõn látunk, a reménytelen arcok, és haldokló gyermekek, a politika eredménye. Ha a lakosság egy része a másik rész ellen harcol, az éheztetés gyakran politikai fegyver. Afrikra minden éhínséggel sújtott országában kimutatható, hogy az élelemelosztás hiánya az oka az emberek éhezésének, és sokkal kevésbé a kis mennyiségû élelmiszertermelés. A Biblia is arról tesz tanúságot, hogy a népességnövekedés nem okoz feltétlenül éhínséget. Melyik volt az elsõ éhínség, amelyrõl a Biblia beszámol? Ábrahám idejében, amikor a túlnépesedés még nem lehetett gond. Mindig voltak éhínségek, de a bölcs vezetõk megtalálták a módját az élelemmel való ellátásnak úgy, mint József Egyiptomban. Két szakértõ szerint ha az élelemtermelés növekedése lassabb lenne, mint a jelenlegi mérték, akkor is elegendõ élelem lesz 10 milliárd ember számára akkor, amikor annyi lesz majd a föld lakossága. A föld képes megtermelni az elõrelátható jövõben szükséges élelmet. Miért van tehát, hogy némelyek szerint, nagymértékben szabályozni kellene a népességnövekedést, olyan drasztikus módszerekkel, mint például az abortusz széleskörû alkalmazása? KÖRNYEZETVÉDELMI MEGFONTOLÁSOK Egy másik ok, ami miatt némelyek a lakosság növekedését ellenzik, a környezetvédelmi megfontolás. A föld környezete egyre inkább romlik, és szerintük, a túlnépesedés az egyik tényezõ, ami ezt leginkább elõidézi. Sajnos, ebben van valami igazság. Vannak olyan területek a világon, ahol túl sok ember él összezsúfoltan, vagy túl sok állat legeli a füvet. De mindez azért történik, mert mások nem törõd- 5. oldal * augusztus-szeptember 2007

6 Zölderdõt nek a segítségnyújtással. A környezet megrongálása akkor kezdõdik, amikor az embereknek az éhhalál és a fák kivágása, a legelõk túllegeltetése között kell választaniuk. Ami ellen tiltakoznunk kellene, a mód, ahogyan az emberekkel bánnak, és nem a létezésük ellen. Vannak ökológiai mozgalmak, amelyek magát az embert gyûlölik. Úgy tekintenek az emberekre, mint egy a környezetet romboló rákfenére, megtûrni lehet õket, de csak kis létszámban. Vannak, akik nem szeretnének több mint 250 millió embert látni a földön, mások azt sem bánnák, ha az emberiség teljesen kihalna és készek lennének, lépéseket tenni a föld helyrehozatala érdekében. Mások nyíltan állítják, hogy az AIDS vírus egy jó dolog, mert legalább eltávolítja a környezetet tönkretevõ emberek egy részét. Gyakran elfogadjuk az érveket, hogy a föld túlnépesedettet, mivel mindenütt ezt halljuk. A média nem mindig keresi a problémák tényleges megoldását, hanem azt, ami elég érdekes ahhoz, hogy az emberek bekapcsolják a készüléket, elolvassák az újságot, megvásároljanak egy magazint. Éppen ezért a televízió tele van szélsõséges nézetekkel, vagy olyanokkal, akik ékesszólóan tudnak beszélni az adott válságról. A KERESZTYÉN VÁLASZ Mi keresztyének, hogyan tudnánk a megfelelõ módon viszonyulni a nézetek eme zûrzavara között? Elõször is, ha törõdünk a teremtett világgal, amit Isten ránk bízott. Vegyünk részt tehát a teremtés megóvásában, és akkor kiérdemeljük a jogot, hogy beszéljünk arról, hogy miért tesszük azt. Sok keresztyén nem elég határozott az abortusz elleni tiltakozásban, nem vagyunk elég aktívak abban, hogy a környezettel törõdjünk. A föld, amit Isten teremtett, elegendõ helyet biztosít, hogy Isten teremtményei ellakjanak rajta, és élelmet szolgáltasson számukra. A tény, hogy némely országokban emberek milliói éheznek, valamint a többi globális világprobléma, olyan hatalmasnak és bonyolultnak tûnik, n e v á g j k i hogy úgy érezzük, semmit sem tehetünk a helyzet javulásáért. Mi az, amit egyáltalán tehetnénk? Van egy mondás, amit a környezetvédõk emlegetnek: gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Mi keresztyének, így is mondhatnánk: imádkozz globálisan, cselekedj lokálisan. Mivel Isten az egész világ teremtõje, nekünk is törõdnünk kellene az egész világgal, és imádkoznunk érte. Emellett mutassunk törõdést az emberek, a környezet irányában ott, ahol élünk. Adakozhatunk olyan szerveztek számára, amelyek elvégezhetik a segítõmunkát, ott ahol szükség van rá. Az imádság mindig a legerõsebb fegyverünk. Imádkozzunk, hogy Isten tegyen minket érzékennyé a világ szükségei iránt. Tegyen minket késszé a mások segítésére, hogy bemutathassuk a szegények és éhezõk iránti törõdést, amint az Úr Jézus élete is példa volt. Segíthetünk a gyülekezetünknek figyelembe venni olyan témákat, mint a világ népessége, a teremtésrõl való gondoskodás - a bibliai tanítás keretein belül. Ha a világ megtartja a Föld napját, mi miért nem tarthatnánk Teremtett világ napját? Keressünk más informálási lehetõséget. A sikeres könyvek, a televíziós programok, általában a szenzációs híreket keresik. Keressünk olyan könyveket, amelyek más szemszögbõl tekintenek a világ lakosságára. A gond nem az, hogy túl sok ember él a földön. A föld képes arra, hogy sokkal több embert eltartson, mint amennyi napjainkban él. De imádkoznunk kell és munkálkodnunk, hogy az igazságosság kerekedjen felül olyan országokban, ahol az emberek most éheznek a politikai háborúskodások miatt. Gondolkodhatunk azon is, hogy mezõgazdasági pályát válasszunk. Egy arab országba nehezen lehet bejutni, mint misszionárius, de mint mezõgazdasági tanácsadót, tárt karokkal fogadnának. Ez egy lehetõség arra, hogy részt vegyünk nem csak a mezõgazdasági aratásában, hanem lelkek aratásában is - Isten országa számára. Ha a világra tekintünk, ne hemzsegõ emberhordákat lássunk magunk körül, hanem férfiakat és nõket, akikért Jézus Krisztus az életét adta. És feladataink számbavételénél tartsuk szem elõtt a zsoltáros mondását: az Úré a föld és ami betölti (Zsolt 24,1). írta Rich Milne Rövidített szöveg, fordította és szerkesztette Havas Péter (A probe.org támogatja az oldalon megjelenõ cikkek ingyenes terjesztését.) Túlnépesedés - nemzetközi tendenciák Az emberiséget fenyegetõ veszélyek közül világszerte a Föld népességének gyors növekedése és az ezzel járó problémák okán kongatják a vészharangot. A jelenség kapcsán a szakemberek az esetleges túlnépesedés veszélyeit mérik fel: az erõforrások korlátozottak, így a népességszám elérheti azt a határt, amelyet a Föld még eltartani, élelmiszerrel ellátni képes, ugyanakkor a nagy népességszám a természeti környezet lerontásához vagy teljes pusztításához fog vezetni, továbbá az exponenciális tendenciát követõ népességnövekedés súlyos nemzetközi konfliktusokat is eredményezhet a közeljövõben. A Biblia a vízözön okaként említi, hogy az emberek elszaporodása miatt erõszak töltötte be a Földet. A történelem során ismert jelenség a törzsek, népcsoportok erõforrások felkutatása érdekében folytatott területhódítása. Nemrég még a világ országait a fejlett, illetve a fejlõdõ kategóriába sorolták be, s a világnak körülbelül egyötöde számított fejlettnek, négyötöde pedig fejletlennek. Lester Brown szerint a 90-es évektõl új kritériumok felállítására van szükség: a világot megosztó határvonal valójában úgy húzódik, hogy az egyik oldalon azok az országok vannak, amelyekben lassan vagy egyáltalában nem növekszik a lakosság, és az életfeltételek állandóan javulnak, a másik oldalon pedig azok az országok, ahol a lakosság száma gyorsan növekszik, és az életfeltételek rosszabbodnak, illetve ez a rosszabbodás fenyegetõ veszélyt jelent. 6. oldal * augusztus-szeptember 2007

7 m i n d e n f á t Fogyunk? Míg korábban évszázadok teltek el mire megduplázódott a népességszám, a második világháború utáni idõszakban kevesebb, mint 40 év alatt kétszerezõdött meg a Föld népessége. A népességnövekedés gyorsulását a szakemberek azzal magyarázzák, hogy a halálozási arányszámok csökkenését csak igen késõn követte a születésszám csökkenése. Jelenleg megfigyelhetõ, hogy majdnem minden országban elindult az élveszületési arányszám csökkenése s úgy tûnik, hogy a népességszám stabilizálódni fog: nem mindegy azonban, hogy hány milliárdon fog stabilizálódni ez a szám. Egy másik elképzelés szerint a zérus növekedés után a népességszám csökkenésének idõszaka következik majd el. A jelenlegi ENSZ elõrejelzések szerint Földünk lakossága várhatóan 2050 táján 11 milliárddal tetõzik, majd csökkenni kezd. Ebben szerepet játszik, hogy a születések száma a jelenleg kritikus mértékben túlnépesedett területeken csökken. Egészen pontos adatok ma sem állnak rendelkezésünkre a Föld népességének számát illetõen (vannak olyan országok, ahol nem megbízhatóak a statisztikai adatok) ám a becslések alapján ma 6,5 milliárd körüli ember él a Földön. Románia: fogyó és elöregedõ népesség Bár világszinten a túlnépesedés veszélye fenyeget, az elmúlt évtizedekben a legtöbb európai országban a természetes szaporulat helyett a természetes fogyás tendenciája észlelhetõ. Romániában is folyamatos a népességcsökkenés, azaz többen halnak meg mint ahányan születnek. Az 1992-es és a 2002-es népszámlálás közötti évtizedben 1,7 százalékkal csökkent Románia lakosságának száma. A 90-es évek elején a népességfogyás hátterében fõként a külföldre történõ migráció jelensége, valamint a robbanásszerûen megnövekvõ abortuszok száma állt. Az elmúlt évtizedben és napjainkban a természetes népszaporulat helyett természetes népességfogyásról tájékoztatnak a demográfiai adatok, azaz többen halnak meg, mint ahányan születnek az országban. Az ezredfordulón Románia megyéi közül csupán 12-ben volt pozitív értéke a születések és elhalálozások egyenlegének, az ország észak-keleti régiójában, ahol magasabb a születések arányszáma. Az életszínvonal javulása a várható élettartam növekedéséhez vezetett, ami gyermekvállalási hajlandóság csökkenése mellett újabb társadalmi problémákhoz vezet. Az átlagéletkor megnövekedésével a népesség elöregedése jelenti a fejlõdõ országok számára az egyik legnagyobb veszélyt. Elsõ alkalommal fordult elõ az elmúlt 40 évben az, hogy 2000-ben s azóta a demográfiai korfa csúcsa népesebb, mint a törzse: azaz több idõs személy él a népességben, mint amennyi fiatal (0-14 éves korosztály). A jelenség következményei idõvel válhatnak súlyosakká, fõként oktatásügyi, termékenységi és aktív korú munkaerõ szempontjából. Romániai magyarok A népességfogyás általános problémává vált: a Romániában kisebbségiekként élõ magyarok száma is folyamatosan csökkenõben van. A magyarság számának alakulásáról fõként a népszámlálási adatok jelentenek támpontot, lévén, hogy ma Romániában hivatalosan sehol sem regisztrálják a nemzetiségi hovatartozást. Az 1977 és 2002 közötti idõszakban a romániai magyar népesség fogyása nagyrészt a >>> fotó: gettyimages >>> kivándorlásnak (becslések szerint kétharmad részt) valamint az asszimilációs folyamatoknak és a természetes fogyásnak tulajdonítható. Összességében az 1992-es népszámlás adataihoz viszonyítva közel 12 százaléknyi a népességfogyás az el-múlt évtizedben, a 2002-es népszámláláskor a es össznépességbõl egyén vallotta magyar nemzetiségûnek magát (6,6%). A népesség struktúráját meghatározó legfontosabb tényezõk közé a születési arányszám, a termékenység, a halandóság, a házasságkötési és a válási arányszám, valamint a migráció tartozik. Ezen tényezõk mindegyike problematikus jelenleg a román társadalomban. A nemzetközi szinten észlelhetõ túlnépesedés helyett a népességfogyás és az elöregedõ társadalom kockázataira és következményeire kell a román társadalomnak felkészülnie, ugyanakkor az erõforrások ésszerû felhasználása iránti érzékenység és egyéni felelõsség kell kialakuljon a polgárokban. [Bernáth] Krisztina, szociológus fotó: gettyimages SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris, o Laureana Urse: Reflecþii pe marginea unei sesiuni ºtiinþifice: Este nevoie de o politicã demograficã în România? Calitatea Vieþii XII. 1-4/ o. Veres Valér: A romániai magyarság létszámcsökkenésének okai a 20. század utolsó negyedében. Korunk 2/2002. Lester R. Brown: Népesedés - A demográ/fiai csapda okai. The State of the World, W. W. Norton and Company, New York, Worldwatch Institute 7. oldal * augusztus-szeptember 2007

8 Testvérek okkal könnyebb tenni, mint Slenni figyelmeztetett egy testvérem a Hargitán való szolgálatom elsõ nyara után. Azért tette, hogy megértsem: Isten akkor tud rajtam keresztül tenni, ha bennem már elvégezte és végezheti munkáját. Azóta is tanulom, hogy nem elpazarolt idõ, az elmélkedésre szánt idõ. R. Foster, A fegyelem dicsérete címû könyvében elsõként az elmélkedés gyakorlatával foglalkozik. A posztmodern világ három dologgal próbálja versenybe állítani, és ezzel partiképtelenné tenni az elmélkedés gyakorlatát: zaj, rohanás és tömeg. Ezektõl félrevonulva tapasztalhatjuk meg egy új élet lehetõségét és az ez által felkínált szabadságot. Bár közösségeinkben hangsúly tevõdik az Istennel átélt közösségben formálódó belsõ harmóniára, mégis meglepõen kevés irodalmat találunk a témában. A katolikus és ortodox vallás bõvebben foglalkozik az elmélkedés gyakorlatával. Ismert dolog, hogy a különbözõ szerzetesrendekhez tartozó személyek hosszabb rövidebb ideig viszszavonultak a világtól, pl. Luther Mártont is, saját írásai szerint, szerzetesként a wittenbergi kolostor toronyszobájában érte a döntõ felismerés: Az igaz ember pedig hitbõl fog élni. (Róm 1:17) Az elmélkedés gyakorlatával foglalkozó teológusok emlékeztetnek, hogy a világegyetem tágabb, mint azt mi ismerjük és vannak hatalmas területek, amelyek ugyanolyan valósak, mint a fizikai világ. A keresztyén elmélkedés célja az elme megüresítése, azért, hogy megtölthessük Igével, Isten jelenlétével. Nem a világtól való elszakadás gyakorlata az elmélkedés, hanem a környezõ világhoz és Istenhez való szorosabb kapcsolódás elõsegítõje. Az elmélkedés gyakorlata bizonyára nem volt idegen a bibliai személyeknek: Estefelé kiment Izsák imádkozni a mezõre. (1Móz 24:63) Fekvõhelyemen is rád gondolok, minden õrváltáskor rólad elmélkedem. (Zsolt Sütõ Magda-Mária: Lelki gyakorlatok (II.) Az elmélkedés gyakorlata A rohanás nem a Gonosztól van, az maga a Gonosz. (C. G. Jung) 63:7) Jézus is gyakorolta a visszavonulást, elmélkedést, hogy megérthesse, feldolgozhassa az Atya akaratát. Fontos dolog megfigyelnünk, hogy minden ilyen helyzetben személyes üzenet átvételére kerül sor: Isten egy adott helyzetben élõen szól. Viszont, Izráel történetét olvasva azt is megfigyelhetjük, hogy voltak olyan idõszakok, amikor inkább igényelték, hogy Isten közvetítõn keresztül beszéljen velük: És azt mondták Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk! (2Móz 20:19) Errõl a fenntartásról tanúskodik a próféták, bírók, királyok sora is. Bár egyszerûnek tûnhet, mégsem egyszerû az elmélkedés gyakorlata. Nincsenek külsõ, számbelileg mérhetõ jelei. Önfegyelemre van szükség egyrészt az idõbeosztásunkat illetõen, másrészt szívünk lecsendesítését illetõen. Gyakran az alapján ítélünk meg egy embert, amit elért, létrehozott és ez azt a hamis benyomást engedi kelteni, hogy hiábavaló a félrevonulással, merengéssel töltött idõ. Foster gyakorlati tanácsokat is ad: testhelyzet megválasztására (ülve, merev hátlapú széken) és segédeszközökre vonatkozóan (Biblia és újság). Az elmúlt évszázadokban, a racionalizmus és egyéb filozófiai irányzatok következtében, melyek visszaéltek ezzel, az Isten és ember közötti kommunikációs eszköz lehetõségével, Foster szerint, már nem merünk odafigyelni álmainkra. A Bibliában olvasunk arról, fotó: gettyimages hogy Isten szólt és választ adott kérdésekre ilyen formában. Lehetõség ez, mely elõtt nyitni kell, de semmiképpen nem cél. Sokszor hallottam már testvéreimtõl és magam is tapasztaltam: megállított az Úr. Ez csak akkor történik, ha nem állok meg magamtól. Olyan helyzetekre értjük, amikor hosszas idõszakot töltünk aktív tevés-vevéssel, elmulasztjuk az Istenre figyelést és a személyes csendesség ideje lerövidül. Tudjuk, hogy nem jól van de, azt is tudjuk, hogy túl sok a halaszthatatlan feladat. Ilyenkor ez elmélkedés alkalmi tevékenységnek nevezhetõ. Gyakorlattá viszont akkor válik, ha beépül szükségleteink rendszerébe, ugyanúgy, mint az étkezés, mosakodás. Ahhoz, hogy kiélesedjen lelki látásunk, hallásunk, idõre van szükség. Nem szabad elbátortalanodni, ha kezdetben értelmetlennek tûnik az elmélkedés gyakorlata. Egy olyan mûvészet terén való tapogatózás ez, amihez nincs elmélet, és nincs kiképzés. Egyéni felfedezés és kaland ez, amely az élettel ér véget. Isten jelenléte JÓ, ugyanakkor égetõ és fájdalmas is lehet: mint az arany esetében, viszont, akárcsak az arany számára egyedüli mód a tisztulásra, a hasznossá és értékessé válásra. Lehet, hogy környezetünk és önmagunk felé irányuló elvárásaink is épp az ellenkezõjét sürgetik, szánjunk mégis idõt arra, hogy legyünk azok az emberek, akikhez Isten beszélni tud és akikben végezheti munkáját. 8. oldal * augusztus-szeptember 2007

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2013. SZEPTEMBER 9. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Céltudatos tanévkezdés Pál apostol írja, hogy úgy fut, mint aki elõtt nem bizonytalan a cél.

Részletesebben

Van élet... Vass Albert. Elõhang. baptista ifjúsági lap [G.] G.

Van élet... Vass Albert. Elõhang. baptista ifjúsági lap [G.] G. baptista ifjúsági lap Vass Albert Elõhang Volt egyszer egy ember, aki az õ háza udvarán oszlopot épített az õ Istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kõbõl építette, hanem ezer meg ezer apró

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 1. szám 2006. március A TARTALOMBÓL: Tematikus összeállítás: Globális kihívások keresztyén válaszok Posztmodern kihívás, keresztyén

Részletesebben

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi baptista ifjúsági lap Székelyudvarhely. Fõtér. fotó: www.csedoattila.info 103. Zsoltár. Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensõm az õ szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi

Részletesebben

Molnár Mária, a vértanú

Molnár Mária, a vértanú Molnár Mária, a vértanú Ebben az évben két olyan évfordulóra emlékezünk, amely az áldott életû misszionáriusnõvel kapcsolatos. 1886. szeptember 14-én, 125 évvel ezelõtt született Várpalotán. A másik évforduló:

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET * * * MELLÉKLETÜNK TÉMÁJA: AZ ISMERKEDÉS, BARÁTSÁG

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET * * * MELLÉKLETÜNK TÉMÁJA: AZ ISMERKEDÉS, BARÁTSÁG BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2005. március A Biblia Szövetség folyóirata XVII. évfolyam 1. szám Ára: 300,- Ft AZ ÉLET URA MI TÖRTÉNT A KERESZTEN? HÚSVÉTI KÜLDETÉSBEN HISZEM, AMIT JÉZUS HITT A KÖZÉLET TISZTASÁGA

Részletesebben

i az, aki utánunk jön? KAki követ minket? Aki utódunk lesz, átveszi a munkánkat, túlszárnyal minket a szakmai felkészültségben, Utánam

i az, aki utánunk jön? KAki követ minket? Aki utódunk lesz, átveszi a munkánkat, túlszárnyal minket a szakmai felkészültségben, Utánam baptista ifjúsági lap Reményik Sándor Lefelé menet Máté 17. 1.,,Elváltozék...'' Köntöse, mint a hó. Olyan szép, hogy már-már félelmetes, Mégis: a hegyen lakni Vele jó. Maradni: örök fészket rakni volna

Részletesebben

Fotó: jezussal.blogspot.hu

Fotó: jezussal.blogspot.hu magyarországi orvosok keresztény társasága XXVI. évfolyam 1. szám 2015. március Annak tudatában, hogy az Atya mindent az Ő kezébe adott elkezdte mosni a tanítványok lábát (Jn 13,3 13,5/b) Tartalom A vezetőség

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető...

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető... 2011 1 Az Omega Hálózat élete Tartalomjegyzék Előszó............................................. Mindenre van erőm szótanulmány......................... Porcelán utcai plántálásról, bevezető.........................

Részletesebben

A JÚLIUSI SZÁMBAN: Könyvajánló, gyerektáborok. Divat Kirándulás Interjú Mártírok, életutak, szolgálat. Õ vezet minket mindhalálig (Zsolt 48,15).

A JÚLIUSI SZÁMBAN: Könyvajánló, gyerektáborok. Divat Kirándulás Interjú Mártírok, életutak, szolgálat. Õ vezet minket mindhalálig (Zsolt 48,15). baptista ifjúsági lap A MESTEREK UTCÁJÁBAN (részlet) Megyek az utcán. Egy öreg cipész épp mûhelyének ajtajában áll s egész lényembõl, mint egy mûítész, csak a cipõmet nézi: mosolyog. A két orcámon enyhe

Részletesebben

Kedves Olvasóink! Változó világ. Az aktuális téma

Kedves Olvasóink! Változó világ. Az aktuális téma Kedves Olvasóink! Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el (Mt 24,35). Krisztus Urunk ezekkel a bátorító szavakkal készítette fel övéit az eljövendõkre. Ezek az eljövendõ napok ma is zajlanak.

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén evangélikus hetilap 72. évfolyam, 2. szám 2007. január 14. Vízkereszt után 2. vasárnap Ára: 180 Ft Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január elsõ vasárnapját követõ héten tartja éves imahetét

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 6 Pünkösdkor adta Isten a keresztényeknek a Lelket, hogy örüljenek. A pünkösdi esemény óta Jézus Krisztus a Szentlélek által közel van mindenkihez,

Részletesebben

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, 2003. SZEPTEMBER A MAGVETÉS VISZONTAGSÁGAI ADAKOZÁS ENGEM IS MEGTALÁLT... FOGSÁG ÉS SZABADSÁG... KÁLVIN JÁNOS (1.) ISTEN SZENTSÉGE

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

TARTALOM EMELD FÖL KEZEIDET GYERMEKEIDÉRT! VISSZATÉRVE AZ ELÕZÕ TÉMÁRA

TARTALOM EMELD FÖL KEZEIDET GYERMEKEIDÉRT! VISSZATÉRVE AZ ELÕZÕ TÉMÁRA VISSZATÉRVE AZ ELÕZÕ TÉMÁRA Magazinunk elõzõ száma olyan témát helyezett fókuszba (a szexualitást), amely mindenkit érint, bár nyilvánvalóan a fiatalokat éri a legtöbb kísértés, veszély e téren. Ezért

Részletesebben

Egyéni áhítataim alkalmával

Egyéni áhítataim alkalmával baptista ifjúsági lap Üzenet, hajlék, húsvét A lap megjelenését a MOBILITAS ALAPÍTVÁNY támogatta. nem nekem is. Hadd nyerjenek új erõt, új lelkesedést, mert megújult kegyelmet már kaptak a jó hír továbbadására!

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

Segélykiáltás elhagyottakért

Segélykiáltás elhagyottakért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 23. szám 2008. június 8. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 199 Ft És ugyanúgy csodálkozunk azokon, és csodabogárnak tartjuk azokat, akik a mi életvitelünkké is

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak! www.fasor.hu Újfolyam 38. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak! MAGVETÉS Babits Mihály CSILLAG UTÁN Ülök életunt szobámban,

Részletesebben

Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember

Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET 2015. július, augusztus, szeptember Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright B rge Schantz, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás Fordította: Gyürüsné Pintye

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán {k19936a} 1993/6 VEZÉRCIKK Az ébredés útja Kovács Zoltán Várjuk az ébredést. Sokat beszélünk róla, sőt egyesek megpróbálják csinálni azt. De valójában mik az ébredés előfeltételei? Hogyan jöhet létre,

Részletesebben

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ HARASZTI SÁNDOR URAM, CSAK EGY VAGYOK Uram, csak egy vagyok a sok között, Ki bár rongyos ruhába öltözött, Vendégeid sorába híva lenni, Királyi nagy menyegződre menni, Szegényen bár, de úgy szeretne! Mégis

Részletesebben