Tiszta víz. befolyásolhatják (5. oldal).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszta víz. befolyásolhatják (5. oldal)."

Átírás

1 baptista ifjúsági lap Reményik Sándor Egy lélek állt... Egy lélek állt az Isten közelébe S az örök napsugárban reszketett És fázva félt, Mert érezte, hogy vonzza már a föld, És keserûen kelt ajkán a miért, Mikor az Isten intett neki: Készülj! Valaki ott lenn meg akar születni, Neked szõtték e színes porhüvelyt: Pici kezeket, pici lábakat; És most hiába, le kell szállanod, Öröktõl fogva te vagy kiszemelve, Hogy e testet betöltsd, Mint bor a kelyhet, ampolnát a láng. Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni! S szólt a lélek: Én nem akarok menni! Én boldog vagyok Veled, Istenem; Mit vétettem, hogy egedbõl kivetsz? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, S elhagynom búsan és reménytelen Az angyalokat, testvéreimet? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, S feltöltenem a gyötrõ Nessus-inget, A meghasonlás örök köntösét, A nekem szabott hitvány rongy-ruhát? Ki bor vagyok: a Végtelennek vére, S láng, mely üveg alól is égig ér: Mit vétettem, hogy bezársz engemet Kehelybe, amely megrozsdásodik, S ampolnába, mely romlandó cserép?! És szólt az Isten szigorúan: Elég! A törvény ellen nincsen lázadás! Ha milliók mentek panasztalan, Talán te légy kivétel? Mint a fiókát az atyamadár: Kivetlek. Tanulj meg jobban repülni, S jobban becsülni meg az örök fészket! S az Ige alatt meggörnyedt a lélek. Szomorúan indult a kapu felé, De onnan visszafordult: Ó Uram, Öntsünk tiszta vizet a pohárba a kánikulát kiváltó felmelegedésrõl mi csak nagyon távolról tehetünk. S talán mégis: nem mindegy hány pillepalackot, kiürült deós dobozt dobunk el, és hova. Ezek mind életkörülménnyé változnak egy idõ után, és a megélhetést befolyásolhatják (5. oldal). Tiszta víz Egy vágyam, egy utolsó volna még; Egy angyalt, testvér-lelket hagytam itt, Szerettük egymást véghetetlenül, Tisztán, ahogy csak a mennyben lehet, Szeretném viszontlátni odalenn, Ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot. S felelt az Úr: Menj és keresd! Lehet, hogy megtalálod. Persze a környezetbarát szemétégetés továbbra is a városi tanács dolga.... A francia kerékpáros körversenyen az idén sem tiszta vizet isznak a kerekesek (4. oldal). Doppingvádak, kizárások az élen álló sportolók közt, ami - miután a tavalyi gyõztes amerikai Floyd Landisrõl is kiderült, hogy serkentõszereket használt - egyre több rajongó pártol el a sportágtól.... Kompromisszum és kockázat: hátha nem kapnak el. Azért tanulságos ez, nem?! Hányféle alkut kötünk naponta, nyaranta, elintézzük a dolgokat különféle célok érdekében. S csodálkozunk, amikor zavarosak a dogaink. S nem tiszta a víz a pohárban... [G.] G. fotó: G. E.

2 MAG TÁR Felvételi a nagyváradi Timóteus bibliaiskolába Bibliaiskolánk ismét felvételit hirdet meg az alapfokozatra és a levelezõ tagozatra. Az alapfokozat hétvégi oktatást foglal magában, (péntek délután óra és szombat délelõtt 8-12 óra között). A hallgatók a következõ kurzusokat végzik el két év alatt: Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát, Ószövetségi és Újszövetségi bevezetõ, Rendszeres teológia, Gyülekezetplántálás, Gyülekezet növekedés, Lelkigondozás, Vezetés, Hogyan tanítsunk, Igehírdetés (fiúknak), Formálódás a szolgálatra, Tanítványság, Keresztyén etika, Nyilvános istentisztelet, Evangélizáció. A levelezõ tagozat hallgatói évente ötször jönnek konzultációra. A levelezõk a következõ kurzusokat vehetik át: Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát, Ószövetségi és Újszövetségi bevezetõ, Hogyan tanítsunk, Róma-Galata levél, Keresztyén élet, Evangélizáció és tanítványság. Mindkét tagozatra a felvételi szeptember 29-én délelõtt 10 órakor kezdõdik a bibliaiskolánál! A bibliaiskola nyitva áll minden olyan személy elõtt, aki valódi keresztyén jellemmel bír, tagja egy helyi Keresztyén Baptista Gyülekezetnek, középiskolai érettségi oklevéllel rendelkezik. További feltételek: lelkipásztori és gyülekezeti ajánlás és egy önéletrajz, amely tartalmazza a megtérés leírását és a felvételizõnek a szolgálattal kapcsolatos személyes meggyõzõdéseit. A felvételi vizsga két részbõl áll: 1) egy írásbeli vizsga, amely a felvételizõ bibliaismeretét hivatott feltárni; és 2) egy interjú a h í r e k vezetõ tanács tagjai elõtt. A beiratkozáshoz szükséges dossziét a Bibliaiskola titkárságán (új épület 101-es szoba) vagy a szövetség irodájánál kell elhelyezni. Az érdeklõdõknek részletes információkkal szolgálunk. Címünk: Str. Berthelot Nr. 5, Oradea Tel ; (baptifon); Giorgiov Adrián, igazgató A Dünamisz Bibliaiskola Budapesten különbözõ tanfolyamokat indít (ifjúsági vezetõképzõ szak, gyülekezeti munkás ill. vezetõképzõ szak, lelki gondozói szak). A tanfolyamok szeptembertõl júniusig tartanak, havonta egyszeri találkozással. A képzés célja, hogy a gyülekezeti munka megerõsödjön képzett és odaszánt vezetõk és munkatársak által. A képzés megerõsíti a szolgálati elhívást, új ismereteket és szélesebb látókört biztosít a jelentkezõk számára. A képzés tandíjas, de a Dünamisz felajánlott négy ingyenes helyet a Romabisz számára. Az utazást és egyéb költségeket a jelentkezõk állják. Ha szeretnétek résztvenni, akkor kérünk vegyétek fel a kapcsolatot a Romabisz vezetõségével. A marosvásárhelyi FÉLSZIGETnevû rendezvényen van Meghallgat- Lak sátor. Célja a lelkigondozás, evangélizálás. Adjunk hálát az ilyen lehetõségekért, imádkozzunk az elhintett magvakért! [romabisz] Hillsong koncert õsszel Budapesten. Hillsong koncert lesz õsszel Budapesten. Aki szeretne részt venni, jegyet igényelni, az most nálunk megteheti. (A jegy ára euróban van kiszámolva, de ez senkit se zavarjon, mert lejben, azaz RON-ban kell fizetni). Belépõdíj: 47 RON (1 EUR=3,3 RON) Kontaktszemély: Gere Árpád, Nagyvárad tel: Dátum: szeptember 22., szombat, 19:30 Helyszín: Vasas Sportcsarnok, 1037 Budapest, Folyondár u. 15. (kb férõhely, ebbõl 1000 ülõhely, 3 ingyenes parkoló) Jegyárak: 14 EUR (július 5-ig), 16 EUR (szeptember 21-ig), 17,50 EUR (a helyszínen). A szüleikkel érkezõ, 12 éven aluli gyermekek számára a belépés ingyenes. 2. oldal * augusztus-szeptember 2007

3 Fordulhatsz Györfi Elek Tóbiás: Árral szemben Amióta Isten Igéjét hirdetem, találkoztam és beszélgettem sok olyan törekvõ meg hívõ emberrel, akik elmondták a szolgálataim végén, vagy közben, hogy szép és jó amirõl beszélek és amit az Ige mond, de az annyira nehéz, nem lehet betartani. Úgy nõttem fel, hogy a tanításokban, prédikációkban sokszor azt hallottam, hogy árral szembe kell úsznom a lelki életben. És belém rögzõdött úgy, ahogyan nagyon sok testvérembe, hogy ez annyira nehéz és fárasztó dolog. Nemrég elgondolkodtam ezen a dolgon és próbáltam keresni igerészeket, amelyek ezen megállapítás mellett, vagy ellen beszélnek. Azt valljuk, hogy a megtérés 180 o -os fordulatot jelent egy ember életében. És ez így is van: elfordulok a bûntõl és oda fordulok újra Istenhez. Igen ám, de ez nem azt jelenti, hogy megyek visszafele azon az úton, amelyen addig jártam, találkozva azokkal a bûnökkel és kísértésekkel, elrontott, bûnös kapcsolatokkal és élethelyzetekkel, amelyekbõl megszabadultam. Jártam eddig a széles úton és ezután is azon járok, csak az ellenkezõ sávon? NEM! Szó sincs róla! Autópályát változtattunk, nem csak sávot, medret változtattunk, nem csak útirányt a folyón. Célváltásról van szó. Eddig a cél a tudatlan vagy tudatos kárhozat volt, most azonban Isten országa. Ez nem ugyanaz az út, nem ugyanaz az ár. Átmentünk a keskeny útra. Remélem, hogy ezzel mindenki egyetért. Most érkezünk oda, hogy fotó: photo.com milyen is ez az út, vagy áramlat. Olvassátok el Ézsaiás 35:5-10 verseit, itt Isten ezt az utat szentnek nevezi, és azt mondja, hogy azon nem jár semmi tisztátalan, csak az Õ népe. Máté 7-ben pedig azt mondja, hogy kevesen járnak a keskeny úton, Jézus azt mondja: Az én igám könnyû, az én terhem gyönyörûséges, azt is mondja: Azért jöttem, hogy életük legyen és bõvelkedjenek. Ez az út, áramlat nem a gonoszság, nem a bûn, nem a sötétség útja. Ezen az úton nem járnak alkoholisták, narkósok, prostituáltak, hazugok, képmutatók, álszenteskedõk Ez nem az érzékiség, élvezet, semmittevés, nemtörõdömség, hamis istentisztelet áramlata. Hanem ez nem más, ez a szent folyó, amelyben Isten szent népe halad biztos céllal Istene felé. De ez az út nem is az örökös kínlódás és erõlködés útja, Jézus nem egy kínlódó, végkimerülésig megerõltetõ életre hív, amelyben erõnkön felüli harcok érnek folyamatosan, hanem egy új életre, amely egy teljesen más harctéren és erõtérben zajlik. Isten oldalán, az Õ útján, az Õ erõterében. És ez teszi könnyûvé és gyönyörûvé a lelki életet ezen a földön, a hitetlen világ kellõs közepén. Lehet, közületek sokan nem értenek velem egyet, ez nem baj, de ha Isten Igéjével nem értetek egyet, az már baj. Szeret Isten és nem egy bukdácsoló újéletre hívott el minket. Azt mondta, hogy lesznek szenvedések, lesznek kísértések, lesznek próbák, de az én hatalmam fog megõrizni titeket a hit által az üdvösségre (1Pt 1:5). Harcokat ígért, de mellé fegyverzetet. Megpróbáltatást, de mellé elegendõ erõt. Szükséghelyzeteket, de mellé csordultig telt poharakat. A kérdés ott dõl el, hogy mennyire hiszel Isten autoritásában. Tekintély számodra Isten és az Õ szava? Ha igen, akkor a fenti mondatok bátorítást jelentenek számodra, és tudod, hogy mirõl írtam, mert ezt éled nap, mint nap. Folytasd tovább. Ha viszont Isten tekintélyénél magasabb még a saját látásod, szokásaid, saját magad választotta lelki utad, vagy bármi más, akkor a cikk elolvasása után legyinteni fogsz egyet és továbbállsz, megkritizálva azt, mert nem érted, vagy még nem akarod ezt érteni, mert még mindig kedves neked az az út, amelyen lehet bukdácsolni egyik kísértésbõl, bûnbõl, testi kívánságból a másikba. Kevesen vannak ezen az úton, kevesen úsznak ebben az áramlatban, te benne vagy? Vagy csak szeretnél benne lenni, esetleg úgy képzeled, hogy jó irányba haladsz? Nem mindegy. Lehetsz távol ettõl az úttól >>> 3. oldal * augusztus-szeptember 2007

4 Nemcsak >>> bemerített, gyülekezeti tagként. A gyülekezetbe járás és egy gyülekezethez tartozás, a bemerítés nem garancia. Mi a célod? Merre tartasz? Melyik úton? A jó hír még mindig az, hogy Isten útja, folyója még nem telítõdött. Isten türelmesen várja még, hogy vedd már komolyan azt, amire Õ hív téged. Szentségre, tisztaságra, bõvelkedõ, gyõztes életre hív. Vedd már végre komolyan Õt! Ézsaiás 52:11-12: Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, tisztátalan dolgot ne érintsetek! Vonuljatok ki belõle, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok! Ne felejtsétek ez az út Isten útja és a ti utatok is, szent út, legyetek ti is szentek, felelõsségteljesen járjatok rajta. Legyen egész lényetek élõ és szent áldozat Isten elõtt. Mert Õ szeret! fotó: zerge.info A hétszeres Tour de France gyõztes amerikai Lance Armstrong (fotó) két évvel ezelõtt vonult vissza. Kánikula Kelet-Európában. 40 Celsius fok körüli hõhullám telepedett a Kárpát-medencére július közepén. A keleteurópai ember számára szokatlan melegnek halálos áldozatai is voltak, és rengeteg idõs ember lett rosszul, szorult kórházi ellátásra. Az Észak-Afrika felõl érkezõ hõség elõször Görögországban okozott erdõtüzeket, majd a kontinens belseje felé tartva árasztotta el Bulgáriát, Romániát, Magyarországot. Az utóbbi években egyre többet beszélnek tudósok és kutatók globális felmelegedésrõl, sokak szerint ennek tulajdoníthatóak a szélsõséges meteorológiai jelenségek, a túlzott hõség vagy hûvös idõ nyár közepén, valamint a hirtelen idõjárásbeli változások. Portugália partjainál például lehetetlen az óceánban fürödni, annyira hideg a víz az északi sark felõl érkezõ olvadó jéghegyek miatt. Bár a korábbi évtizedekben is voltak kilengések az idõjárásban, ezek intenzitása mára megnövekedett, szinte havonta mérnek új hõmérsékleti csúcsokat. Jó téma ez azoknak a keresztyén felekezeteknek is, akik nagy hagsúlyt helyeznek az utolsó idõk jeleinek beteljesedésére, amelyekrõl a Jelenések könyve számol be. Természetesen a mérsékelt keresztyén irányzatok is odafigyelnek ezekre a jelenségekre és nem vonják kétségbe a Jelenések könyvében leírt beszámolók profétai jellegét, azonban a globális felmelegedésnek valószínûleg sokkal prózaibb oka is van: a környzeteszennyezés. (Errõl a Mustármagban is jelent meg elemzõ írás néhány hónappal ezelõtt.) Doppinggyanús Tour, folytatódó harc a Forma 1-ben, új idény a focibajnokságokban. Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is doppigvádaktól hangos a Tour de France. A nagy múltú francia körversenyt a 16. szakaszig vezetõ Michael Rasmussen-t júniusban néhány hétig sehol sem találta a dán kerékpárbajnokság versenyzõit ellenõrzõ bizottság. Mint ismert, a versenyekre készülõ kerékpárosoknak folyamatosan tájékoztatniuk kell az ellenõrzõ testületet holtartózkodásukról, hogy ellenõrizhetõek legyenek. Ez alól a kötelezettség alól próbált meg kibújni idén Rasmussen, miközben a Tour etapjai utáni vizsgálatokon ennek ellenére negatív doppingteszt-eredményeket produkált. A 16. szakasz után csapata mégis kizárta. lezõdik a harc a Forma 1 pontversenyében Kimi Raikönnen két futamgyõzelme után. Jelenleg az elsõ négy helyet elfoglaló McLaren és Ferrari pilóták mindössze 18 pontra vannak egymástól. Úgy tûnik, mindkét autós istálló kitûnõ kocsit épített, de a konstuktõri versenyben harmadik BMW is igyekszik tartani a ritmust a versenyeken. Az utóbbi hetekben egy a Ferrarinak dolgozó mérnököt gyanúsítottak meg azzal, hogy titkos információkat próbált átjátszani a McLaren-nek. Az esetet vizsgálják. agyarországon és Romániában is elkezdõdtek a futballbajokságok. A román élcsapatok közül kettõ játszik selejtezõt a Bajnokok Ligájának fõcsoportjába kerülésért. Ezért a Dinamo és a Steaua is igyekezett erõsíteni játékoskeretét a nyári szünetben. Az elõzõ bajnokságot a harmadik helyen befejezõ CFR Kolozsvár is erõsített néhány portugál játékossal és Ioan Andone edzõvel. A magyar nemzetiségû Pászkány Árpád ( Árpi ) tulajdonában levõ klub nagy fejlõdésen ment keresztül az elmúlt években, és a következõ idényben a bajnokság megnyerését és a Bajnokok ligájában való részvételt tûzte ki célul. [G. G.] É M HÉTKÖZNAP 4. oldal * augusztus-szeptember 2007

5 Szaporák, éhesek... z emberiség elvesztette a világ Aélelmezésének a harcát. Az 1970-es években a világon nagy éhínség lesz, és embermilliók fognak éhezni, minden túlélési program ellenére. Paul Ehrlich standfordi professzor ezeket jósolta 1968-ban a befolyásos Population bomb (Túlnépesedési bomba) c. könyvében. Több mint hárommillió példányt adott el a könyvbõl, de sok vonatkozásban a globális katasztrófa nem következett be. A 70-es 80-as években azokban az afrikai országokban volt éhezés, amelyeket politikai zûrzavar és Marxista kormányzás terhelt. VALÓBAN TÚL SOK EMBER ÉL A FÖLDÖN? Mózes elsõ könyvében Ádám és Éva azt a parancsot kapta Istentõl, hogy: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet (1Móz 1,28). A 1Móz 9. részében Noé újból ugyanazt a parancsot kapja. A probléma azonban nem a túlnépesedés. Jelenleg a föld lakossága 6,5 milliárd. Ha a föld minden lakosa egymás mellé állna két lépés távolságra egymástól, mekkora területet foglalnának el? Egész Afrikát? Egész Észak-Amerikát? Ha minden jelenleg élõ ember két lépés távolságra állna egymástól, kisebb területet foglalnának el, mint Dallas városa (Budapest területének a kétszerese). És még maradna hely az épületeknek is. Ha a világ összes lakosa egy helyen lakna, és minden családnak négy ár terület jutna, mindannyian elférnének Texas államban (Románia területének kb. a fotó: gettyimages háromszorosa). Thomas Malthus ( ) volt az, aki azt állította, hogy az emberiség létszámának növekedése nemsokára túlhaladja az élelem elõállításának mértékét. Azt feltételezte, hogy az elõállított élelmiszermennyiség állandóan korlátozni fogja a lakosság növekedését. De a kétszáz év elteltével - amióta ezeket írta - ez még nem következett be. Ilyen vagy olyan formában, a mezõgazdasági termelõk és kutatók mindig megtalálták a módját, hogy növeljék az élelmiszertermelést, és lépést tartsanak a lakosság növekedésével. Arra azonban még nem találtuk meg a megfelelõ módszert, hogyan jusson el az élelmiszer a termelõktõl azokhoz, akiknek leginkább szükségük van rá. Egy keresztyén például azt javasolta, hogy az óriási olajszállító hajókkal lehetne az élelmet olcsón elszállítani a termelõktõl a fogyasztókig. Ezek ugyanis használaton kívül állnak, a temérdek elraktározott olajtartalék eredményeként. Nem az a tény, hogy többmilliárd ember él a világon, az oka annak, hogy emberek éheznek. A világon elegendõ élelem áll rendelkezésre a föld minden lakosa számára. A probléma az, hogy nincsenek stabil kormányok és gazdasági lehetõségek, hogy az emberek tisztességes fizetést kapjanak a munkájukért. Egy a Scientific American magazinban megjelent cikk szerint: sok országban élelmiszerfölösleg van, és ha egyes vidékeken éhínség van, ennek oka nem az élelem hiánya, hanem az élelem helytelen elosztása, melyet gyakran a politika és Kenyeret polgárháború súlyosbít. Ez az állítás rámutat a probléma lényegére. Az elmúlt évben az éhínség általában a belsõ háborúk eredménye volt. A pusztító éhínség sok országban, amit a televízióképernyõn látunk, a reménytelen arcok, és haldokló gyermekek, a politika eredménye. Ha a lakosság egy része a másik rész ellen harcol, az éheztetés gyakran politikai fegyver. Afrikra minden éhínséggel sújtott országában kimutatható, hogy az élelemelosztás hiánya az oka az emberek éhezésének, és sokkal kevésbé a kis mennyiségû élelmiszertermelés. A Biblia is arról tesz tanúságot, hogy a népességnövekedés nem okoz feltétlenül éhínséget. Melyik volt az elsõ éhínség, amelyrõl a Biblia beszámol? Ábrahám idejében, amikor a túlnépesedés még nem lehetett gond. Mindig voltak éhínségek, de a bölcs vezetõk megtalálták a módját az élelemmel való ellátásnak úgy, mint József Egyiptomban. Két szakértõ szerint ha az élelemtermelés növekedése lassabb lenne, mint a jelenlegi mérték, akkor is elegendõ élelem lesz 10 milliárd ember számára akkor, amikor annyi lesz majd a föld lakossága. A föld képes megtermelni az elõrelátható jövõben szükséges élelmet. Miért van tehát, hogy némelyek szerint, nagymértékben szabályozni kellene a népességnövekedést, olyan drasztikus módszerekkel, mint például az abortusz széleskörû alkalmazása? KÖRNYEZETVÉDELMI MEGFONTOLÁSOK Egy másik ok, ami miatt némelyek a lakosság növekedését ellenzik, a környezetvédelmi megfontolás. A föld környezete egyre inkább romlik, és szerintük, a túlnépesedés az egyik tényezõ, ami ezt leginkább elõidézi. Sajnos, ebben van valami igazság. Vannak olyan területek a világon, ahol túl sok ember él összezsúfoltan, vagy túl sok állat legeli a füvet. De mindez azért történik, mert mások nem törõd- 5. oldal * augusztus-szeptember 2007

6 Zölderdõt nek a segítségnyújtással. A környezet megrongálása akkor kezdõdik, amikor az embereknek az éhhalál és a fák kivágása, a legelõk túllegeltetése között kell választaniuk. Ami ellen tiltakoznunk kellene, a mód, ahogyan az emberekkel bánnak, és nem a létezésük ellen. Vannak ökológiai mozgalmak, amelyek magát az embert gyûlölik. Úgy tekintenek az emberekre, mint egy a környezetet romboló rákfenére, megtûrni lehet õket, de csak kis létszámban. Vannak, akik nem szeretnének több mint 250 millió embert látni a földön, mások azt sem bánnák, ha az emberiség teljesen kihalna és készek lennének, lépéseket tenni a föld helyrehozatala érdekében. Mások nyíltan állítják, hogy az AIDS vírus egy jó dolog, mert legalább eltávolítja a környezetet tönkretevõ emberek egy részét. Gyakran elfogadjuk az érveket, hogy a föld túlnépesedettet, mivel mindenütt ezt halljuk. A média nem mindig keresi a problémák tényleges megoldását, hanem azt, ami elég érdekes ahhoz, hogy az emberek bekapcsolják a készüléket, elolvassák az újságot, megvásároljanak egy magazint. Éppen ezért a televízió tele van szélsõséges nézetekkel, vagy olyanokkal, akik ékesszólóan tudnak beszélni az adott válságról. A KERESZTYÉN VÁLASZ Mi keresztyének, hogyan tudnánk a megfelelõ módon viszonyulni a nézetek eme zûrzavara között? Elõször is, ha törõdünk a teremtett világgal, amit Isten ránk bízott. Vegyünk részt tehát a teremtés megóvásában, és akkor kiérdemeljük a jogot, hogy beszéljünk arról, hogy miért tesszük azt. Sok keresztyén nem elég határozott az abortusz elleni tiltakozásban, nem vagyunk elég aktívak abban, hogy a környezettel törõdjünk. A föld, amit Isten teremtett, elegendõ helyet biztosít, hogy Isten teremtményei ellakjanak rajta, és élelmet szolgáltasson számukra. A tény, hogy némely országokban emberek milliói éheznek, valamint a többi globális világprobléma, olyan hatalmasnak és bonyolultnak tûnik, n e v á g j k i hogy úgy érezzük, semmit sem tehetünk a helyzet javulásáért. Mi az, amit egyáltalán tehetnénk? Van egy mondás, amit a környezetvédõk emlegetnek: gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Mi keresztyének, így is mondhatnánk: imádkozz globálisan, cselekedj lokálisan. Mivel Isten az egész világ teremtõje, nekünk is törõdnünk kellene az egész világgal, és imádkoznunk érte. Emellett mutassunk törõdést az emberek, a környezet irányában ott, ahol élünk. Adakozhatunk olyan szerveztek számára, amelyek elvégezhetik a segítõmunkát, ott ahol szükség van rá. Az imádság mindig a legerõsebb fegyverünk. Imádkozzunk, hogy Isten tegyen minket érzékennyé a világ szükségei iránt. Tegyen minket késszé a mások segítésére, hogy bemutathassuk a szegények és éhezõk iránti törõdést, amint az Úr Jézus élete is példa volt. Segíthetünk a gyülekezetünknek figyelembe venni olyan témákat, mint a világ népessége, a teremtésrõl való gondoskodás - a bibliai tanítás keretein belül. Ha a világ megtartja a Föld napját, mi miért nem tarthatnánk Teremtett világ napját? Keressünk más informálási lehetõséget. A sikeres könyvek, a televíziós programok, általában a szenzációs híreket keresik. Keressünk olyan könyveket, amelyek más szemszögbõl tekintenek a világ lakosságára. A gond nem az, hogy túl sok ember él a földön. A föld képes arra, hogy sokkal több embert eltartson, mint amennyi napjainkban él. De imádkoznunk kell és munkálkodnunk, hogy az igazságosság kerekedjen felül olyan országokban, ahol az emberek most éheznek a politikai háborúskodások miatt. Gondolkodhatunk azon is, hogy mezõgazdasági pályát válasszunk. Egy arab országba nehezen lehet bejutni, mint misszionárius, de mint mezõgazdasági tanácsadót, tárt karokkal fogadnának. Ez egy lehetõség arra, hogy részt vegyünk nem csak a mezõgazdasági aratásában, hanem lelkek aratásában is - Isten országa számára. Ha a világra tekintünk, ne hemzsegõ emberhordákat lássunk magunk körül, hanem férfiakat és nõket, akikért Jézus Krisztus az életét adta. És feladataink számbavételénél tartsuk szem elõtt a zsoltáros mondását: az Úré a föld és ami betölti (Zsolt 24,1). írta Rich Milne Rövidített szöveg, fordította és szerkesztette Havas Péter (A probe.org támogatja az oldalon megjelenõ cikkek ingyenes terjesztését.) Túlnépesedés - nemzetközi tendenciák Az emberiséget fenyegetõ veszélyek közül világszerte a Föld népességének gyors növekedése és az ezzel járó problémák okán kongatják a vészharangot. A jelenség kapcsán a szakemberek az esetleges túlnépesedés veszélyeit mérik fel: az erõforrások korlátozottak, így a népességszám elérheti azt a határt, amelyet a Föld még eltartani, élelmiszerrel ellátni képes, ugyanakkor a nagy népességszám a természeti környezet lerontásához vagy teljes pusztításához fog vezetni, továbbá az exponenciális tendenciát követõ népességnövekedés súlyos nemzetközi konfliktusokat is eredményezhet a közeljövõben. A Biblia a vízözön okaként említi, hogy az emberek elszaporodása miatt erõszak töltötte be a Földet. A történelem során ismert jelenség a törzsek, népcsoportok erõforrások felkutatása érdekében folytatott területhódítása. Nemrég még a világ országait a fejlett, illetve a fejlõdõ kategóriába sorolták be, s a világnak körülbelül egyötöde számított fejlettnek, négyötöde pedig fejletlennek. Lester Brown szerint a 90-es évektõl új kritériumok felállítására van szükség: a világot megosztó határvonal valójában úgy húzódik, hogy az egyik oldalon azok az országok vannak, amelyekben lassan vagy egyáltalában nem növekszik a lakosság, és az életfeltételek állandóan javulnak, a másik oldalon pedig azok az országok, ahol a lakosság száma gyorsan növekszik, és az életfeltételek rosszabbodnak, illetve ez a rosszabbodás fenyegetõ veszélyt jelent. 6. oldal * augusztus-szeptember 2007

7 m i n d e n f á t Fogyunk? Míg korábban évszázadok teltek el mire megduplázódott a népességszám, a második világháború utáni idõszakban kevesebb, mint 40 év alatt kétszerezõdött meg a Föld népessége. A népességnövekedés gyorsulását a szakemberek azzal magyarázzák, hogy a halálozási arányszámok csökkenését csak igen késõn követte a születésszám csökkenése. Jelenleg megfigyelhetõ, hogy majdnem minden országban elindult az élveszületési arányszám csökkenése s úgy tûnik, hogy a népességszám stabilizálódni fog: nem mindegy azonban, hogy hány milliárdon fog stabilizálódni ez a szám. Egy másik elképzelés szerint a zérus növekedés után a népességszám csökkenésének idõszaka következik majd el. A jelenlegi ENSZ elõrejelzések szerint Földünk lakossága várhatóan 2050 táján 11 milliárddal tetõzik, majd csökkenni kezd. Ebben szerepet játszik, hogy a születések száma a jelenleg kritikus mértékben túlnépesedett területeken csökken. Egészen pontos adatok ma sem állnak rendelkezésünkre a Föld népességének számát illetõen (vannak olyan országok, ahol nem megbízhatóak a statisztikai adatok) ám a becslések alapján ma 6,5 milliárd körüli ember él a Földön. Románia: fogyó és elöregedõ népesség Bár világszinten a túlnépesedés veszélye fenyeget, az elmúlt évtizedekben a legtöbb európai országban a természetes szaporulat helyett a természetes fogyás tendenciája észlelhetõ. Romániában is folyamatos a népességcsökkenés, azaz többen halnak meg mint ahányan születnek. Az 1992-es és a 2002-es népszámlálás közötti évtizedben 1,7 százalékkal csökkent Románia lakosságának száma. A 90-es évek elején a népességfogyás hátterében fõként a külföldre történõ migráció jelensége, valamint a robbanásszerûen megnövekvõ abortuszok száma állt. Az elmúlt évtizedben és napjainkban a természetes népszaporulat helyett természetes népességfogyásról tájékoztatnak a demográfiai adatok, azaz többen halnak meg, mint ahányan születnek az országban. Az ezredfordulón Románia megyéi közül csupán 12-ben volt pozitív értéke a születések és elhalálozások egyenlegének, az ország észak-keleti régiójában, ahol magasabb a születések arányszáma. Az életszínvonal javulása a várható élettartam növekedéséhez vezetett, ami gyermekvállalási hajlandóság csökkenése mellett újabb társadalmi problémákhoz vezet. Az átlagéletkor megnövekedésével a népesség elöregedése jelenti a fejlõdõ országok számára az egyik legnagyobb veszélyt. Elsõ alkalommal fordult elõ az elmúlt 40 évben az, hogy 2000-ben s azóta a demográfiai korfa csúcsa népesebb, mint a törzse: azaz több idõs személy él a népességben, mint amennyi fiatal (0-14 éves korosztály). A jelenség következményei idõvel válhatnak súlyosakká, fõként oktatásügyi, termékenységi és aktív korú munkaerõ szempontjából. Romániai magyarok A népességfogyás általános problémává vált: a Romániában kisebbségiekként élõ magyarok száma is folyamatosan csökkenõben van. A magyarság számának alakulásáról fõként a népszámlálási adatok jelentenek támpontot, lévén, hogy ma Romániában hivatalosan sehol sem regisztrálják a nemzetiségi hovatartozást. Az 1977 és 2002 közötti idõszakban a romániai magyar népesség fogyása nagyrészt a >>> fotó: gettyimages >>> kivándorlásnak (becslések szerint kétharmad részt) valamint az asszimilációs folyamatoknak és a természetes fogyásnak tulajdonítható. Összességében az 1992-es népszámlás adataihoz viszonyítva közel 12 százaléknyi a népességfogyás az el-múlt évtizedben, a 2002-es népszámláláskor a es össznépességbõl egyén vallotta magyar nemzetiségûnek magát (6,6%). A népesség struktúráját meghatározó legfontosabb tényezõk közé a születési arányszám, a termékenység, a halandóság, a házasságkötési és a válási arányszám, valamint a migráció tartozik. Ezen tényezõk mindegyike problematikus jelenleg a román társadalomban. A nemzetközi szinten észlelhetõ túlnépesedés helyett a népességfogyás és az elöregedõ társadalom kockázataira és következményeire kell a román társadalomnak felkészülnie, ugyanakkor az erõforrások ésszerû felhasználása iránti érzékenység és egyéni felelõsség kell kialakuljon a polgárokban. [Bernáth] Krisztina, szociológus fotó: gettyimages SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris, o Laureana Urse: Reflecþii pe marginea unei sesiuni ºtiinþifice: Este nevoie de o politicã demograficã în România? Calitatea Vieþii XII. 1-4/ o. Veres Valér: A romániai magyarság létszámcsökkenésének okai a 20. század utolsó negyedében. Korunk 2/2002. Lester R. Brown: Népesedés - A demográ/fiai csapda okai. The State of the World, W. W. Norton and Company, New York, Worldwatch Institute 7. oldal * augusztus-szeptember 2007

8 Testvérek okkal könnyebb tenni, mint Slenni figyelmeztetett egy testvérem a Hargitán való szolgálatom elsõ nyara után. Azért tette, hogy megértsem: Isten akkor tud rajtam keresztül tenni, ha bennem már elvégezte és végezheti munkáját. Azóta is tanulom, hogy nem elpazarolt idõ, az elmélkedésre szánt idõ. R. Foster, A fegyelem dicsérete címû könyvében elsõként az elmélkedés gyakorlatával foglalkozik. A posztmodern világ három dologgal próbálja versenybe állítani, és ezzel partiképtelenné tenni az elmélkedés gyakorlatát: zaj, rohanás és tömeg. Ezektõl félrevonulva tapasztalhatjuk meg egy új élet lehetõségét és az ez által felkínált szabadságot. Bár közösségeinkben hangsúly tevõdik az Istennel átélt közösségben formálódó belsõ harmóniára, mégis meglepõen kevés irodalmat találunk a témában. A katolikus és ortodox vallás bõvebben foglalkozik az elmélkedés gyakorlatával. Ismert dolog, hogy a különbözõ szerzetesrendekhez tartozó személyek hosszabb rövidebb ideig viszszavonultak a világtól, pl. Luther Mártont is, saját írásai szerint, szerzetesként a wittenbergi kolostor toronyszobájában érte a döntõ felismerés: Az igaz ember pedig hitbõl fog élni. (Róm 1:17) Az elmélkedés gyakorlatával foglalkozó teológusok emlékeztetnek, hogy a világegyetem tágabb, mint azt mi ismerjük és vannak hatalmas területek, amelyek ugyanolyan valósak, mint a fizikai világ. A keresztyén elmélkedés célja az elme megüresítése, azért, hogy megtölthessük Igével, Isten jelenlétével. Nem a világtól való elszakadás gyakorlata az elmélkedés, hanem a környezõ világhoz és Istenhez való szorosabb kapcsolódás elõsegítõje. Az elmélkedés gyakorlata bizonyára nem volt idegen a bibliai személyeknek: Estefelé kiment Izsák imádkozni a mezõre. (1Móz 24:63) Fekvõhelyemen is rád gondolok, minden õrváltáskor rólad elmélkedem. (Zsolt Sütõ Magda-Mária: Lelki gyakorlatok (II.) Az elmélkedés gyakorlata A rohanás nem a Gonosztól van, az maga a Gonosz. (C. G. Jung) 63:7) Jézus is gyakorolta a visszavonulást, elmélkedést, hogy megérthesse, feldolgozhassa az Atya akaratát. Fontos dolog megfigyelnünk, hogy minden ilyen helyzetben személyes üzenet átvételére kerül sor: Isten egy adott helyzetben élõen szól. Viszont, Izráel történetét olvasva azt is megfigyelhetjük, hogy voltak olyan idõszakok, amikor inkább igényelték, hogy Isten közvetítõn keresztül beszéljen velük: És azt mondták Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk! (2Móz 20:19) Errõl a fenntartásról tanúskodik a próféták, bírók, királyok sora is. Bár egyszerûnek tûnhet, mégsem egyszerû az elmélkedés gyakorlata. Nincsenek külsõ, számbelileg mérhetõ jelei. Önfegyelemre van szükség egyrészt az idõbeosztásunkat illetõen, másrészt szívünk lecsendesítését illetõen. Gyakran az alapján ítélünk meg egy embert, amit elért, létrehozott és ez azt a hamis benyomást engedi kelteni, hogy hiábavaló a félrevonulással, merengéssel töltött idõ. Foster gyakorlati tanácsokat is ad: testhelyzet megválasztására (ülve, merev hátlapú széken) és segédeszközökre vonatkozóan (Biblia és újság). Az elmúlt évszázadokban, a racionalizmus és egyéb filozófiai irányzatok következtében, melyek visszaéltek ezzel, az Isten és ember közötti kommunikációs eszköz lehetõségével, Foster szerint, már nem merünk odafigyelni álmainkra. A Bibliában olvasunk arról, fotó: gettyimages hogy Isten szólt és választ adott kérdésekre ilyen formában. Lehetõség ez, mely elõtt nyitni kell, de semmiképpen nem cél. Sokszor hallottam már testvéreimtõl és magam is tapasztaltam: megállított az Úr. Ez csak akkor történik, ha nem állok meg magamtól. Olyan helyzetekre értjük, amikor hosszas idõszakot töltünk aktív tevés-vevéssel, elmulasztjuk az Istenre figyelést és a személyes csendesség ideje lerövidül. Tudjuk, hogy nem jól van de, azt is tudjuk, hogy túl sok a halaszthatatlan feladat. Ilyenkor ez elmélkedés alkalmi tevékenységnek nevezhetõ. Gyakorlattá viszont akkor válik, ha beépül szükségleteink rendszerébe, ugyanúgy, mint az étkezés, mosakodás. Ahhoz, hogy kiélesedjen lelki látásunk, hallásunk, idõre van szükség. Nem szabad elbátortalanodni, ha kezdetben értelmetlennek tûnik az elmélkedés gyakorlata. Egy olyan mûvészet terén való tapogatózás ez, amihez nincs elmélet, és nincs kiképzés. Egyéni felfedezés és kaland ez, amely az élettel ér véget. Isten jelenléte JÓ, ugyanakkor égetõ és fájdalmas is lehet: mint az arany esetében, viszont, akárcsak az arany számára egyedüli mód a tisztulásra, a hasznossá és értékessé válásra. Lehet, hogy környezetünk és önmagunk felé irányuló elvárásaink is épp az ellenkezõjét sürgetik, szánjunk mégis idõt arra, hogy legyünk azok az emberek, akikhez Isten beszélni tud és akikben végezheti munkáját. 8. oldal * augusztus-szeptember 2007

9 R égóta hiányolom már a krónikás, történelemápoló mûfajt a Mustármagból, amelyet elõdöm, Szilágyi Laci oly szívesen mûvelt annakidején. S bár sokáig úgy gondolotam, nincs feltétlenül szükség rá, mert nem biztos, hogy érdekli a fiatalokat, az utóbbi idõben azonban több fiatal kortársam és saját olvsmányaim is arról gyõzködnek, hogy nagyon sokat lehet tanulni a protestáns és evangéliumi úttörõk életébõl, írásmûvészetébõl. Persze, nyelvezetük talán idegen a mi szóhasználatunktól, de hitük, fennkölt mégis hiteles kifejezésmódjuk ma is megragad, ha túljutunk az archaikus szavak elsõ jelentésén. Meg persze az életük. Kiemelkedõ vagy annál hétköznapibb, de mindenképpen hitõl fakadó döntéseik. Errõl szól a következõ írás és errõl indít majd sorozatot Kiss Lehel teológus, a Szövetség megbízott levéltárosa. A mostani cikk még nem a sorozat része. Talán inkább amolyan kedvcsináló írás. [G.] G. Mennybéli felséges Isten, Kinek dicsõsége ott fenn, Boldog lelkek seregétõl Láttatik véghetetlenül; E teljes világ általad Teremtetett, áll és marad. Te, noha ily felséges vagy, Erõd s méltóságodily ngy, Mégis minket, kik föld pora S hitvány férgek vagyunk, arra Méltóztatsz, hogy fiaidnak Hívassunk s Te mi Atyánknak. Fiúi bizodalomban Azért Te elõdbe mostan Járulunk imádságunkkal, Szívbéli áldozatunkkal: Mi Atyánk, tiszteletünket Fogadd s halld meg kérésünket. Jöjjön el a Te országod! Töltse be uralkodásod, Ó mi Királyunk, e földet! Szaporítsad seregedet! Drága igédnek kész szállást, Adj mindenütt szabad folyást. (Szenczi Molnár Albert zsoltára, a Hit Hangjai 435-ik éneke.) Mit tenne ma...? Albi bá Mit tenne ma egy magyar egyetemista, amikor szülei kijelentenék, hogy vállalkozásuk csõdbe jutása miatt sajnos egyetlen fillérrel sem támogathatják tovább tanulmányait? Mit tenne, ha önerõbõl, helyrõl helyre való vándorlás után külföld leghíresebb egyetemeinek legkiemelkedõbb hallgatójává tornázná fel magát? Mit tenne ez a magyar egyetemista ott külföldön, ha a legbefolyásosabb tudósok, politikusok, mûvészek barátjuknak neveznék, és bekapcsolódhatna munkájukba? Mit tenne, ha elkezdenék elismerni és dicsérni az egész mûvelt világon? Szenczi Molnár Albert ( ) nem építtetett villát magának, nem cserélte le szekerét hatfogatú hintóra. Homlokát nem ütötte bele a csillagokba, nem lett világfi, és nem felejtett el magyarul. Szenczi Molnár Albert hazajött. Nem volt gyökértelen, volt identitástudata, és tudta, hogy miben akarja õt használni az Isten. Jelentõs munkája, a Psalterium Ungaricum elsõ megjelenésének 400-ik évfordulója kapcsán említem most õt. Nem volt gyökértelen: csak elszegényedett molnár volt az apja. Ennek ellenére sohasem tagadta le, kinek a fia. Lehetett volna ékessége Rudolf császár udvarának, de õ a sok száz, szegény magyar diákra gondolt: latin-magyar szótárt szerkesztett, és Erdély felé irányította a herboni akadémia legjobb professzorait. Tudta, hogy attól, akinek nincs gyökere, gyümölcs sem várható. Volt identitástudata: egyedül azért töltött éveket külföldön, hogy a szellemi és anyagi lehetõségek áldásaival annak a népnek Szenczi Albert a javát szolgálja, amelynek képviselõje volt. Itáliában nem lett olasszá, sem németté Németországban. Megmaradt magyarnak és reformátusnak Angliában is, Hollandiában is, Svájcban is, Csehországban is. Identitástudat nélkül nem lett volna missziója, csak passziója. Identitástudat nélkül nem lett volna áldássá, hanem csak a fogyasztók szürke társadalmának statisztikáját növelõ tényezõvé. Sokak számára ma vita tárgya ez, de nekünk az értelmes élethez és eredményes szolgálathoz igenis kell az erdélyi magyar baptista identitástudat! Szenczi Molnár Albert tudta, hogy miben akarja õt használni az Isten. Megértette már ott, Göncön, egészen fiatalon, amikor Károli Gáspár mellett segédkezett az elsõ teljes magyarnyelvû Biblia betûinek szedésénél. Attól kezdve sohasem szakadt el a Bibliától. Keplerrel és másokkal világraszóló tudományos munkákat adhatott volna ki, de õ újra és újra visszatért a Biblia szövegéhez, hogy azt javításokkal, jegyzetekkel többször is kiadja. Örömét lelte abban is, hogy Bethlen Gábor megbízásából lefordíthatta Kálvin monumentális mûvét, az Institúciót (románul nemrég jelent meg Iosif Ton fordításában) ben keze alól kikerült élete legjelentõsebb mûve, a Psalterium Ungaricum, ami jóval több, mint száz kiadást megért már, és még nagyon sokat fog megérni, ha Isten tartja még a világot. A százötven zsoltárt százharminc dallammal énekelték a franciák, közel százharminc versformával. A trocheusok és jambusok lejtésének magyar lehetõségeit felfedezte és kiaknázta úgy, hogy Csokonaiig nem volt nála zseniálisabb formamûvész és nyelvalkotó. Káprázatos, a magyar irodalomban addig ismeretlen formabõség! A világi irodalom és zene sóvárgó szeme csak messzi távolságról nézhetett arra a mûvészi nívóra, amellyel a templomokban az Isten Igéje és dicsérete megszólalt. Szenczi Molnár Albert tudta azt, hogy a mennybéli, felséges Isten szolgálatára a tõle telhetõ legtökéletesebbet, legértékesebbet, legszínvonalasabbat kell szánnia a megváltott embernek. Kezünkben tartva a 400 éves Psalteriumot, vagy néhány darabját, ami A hit hangjaiban is megjelent, arra kell törekednünk, hogy ilyen, vagy ennél csak tökéletesebb, csak értékesebb, csak színvonalasabb énekeket fordítsunk, írjunk, hallgassunk, és énekeljünk. Ez sem kellene, hogy vita tárgya legyen. Mit tenne Szenczi Molnár Albert, ha ma lenne egyetemista? Nem tudom, de nem is gondolkodom rajta. Mi tettem volna én, ha akkor lettem volna egyetemista? Nem tudom, és nem is gondolkodom rajta. De azt tudom, és azon gondolkodom is, hogy erõsebben meg kell gyökereznem a Krisztusban, aki nélkül a hiábavaló minden más meggyökerezés; hogy szolgálatomhoz nélkülözhetetlen, hogy identitástudatom legyen; és hogy biztosnak kell lennem abban, hogyan akar használni most a mindenható Isten. [Kiss] Lehel 9. oldal * augusztus-szeptember 2007

10 Rendbontó t o l l & p e h e l y Templom (Máté ev. 21:12-14) Ez itt a templomod: szív-falak között zsibvásár. Hiába öntöd és ontod rá a fényt, illatot: belül csak sötét, bûz és sár fogad, és konok felfordulás, zûrzavar, bûn-zaj és vétek adás-vevés, kereskedés; jaj, túl kevés az õszinte áldozat: szelídség és alázat. Az én-falakon foltok, az oszlopokra gondok vannak aggatva. Zsibongó galambárusok keze szaggatja a szentek-szentjét. Ezernyi ketrecét kipakolja, s mindenikben én magam vagyok a rab. Szétnézek és magamra csodálkozom: ezt a zavart okozom azzal, hogy beengedtem õket ide? Szinte fülsiketítõ az õrült zene; igen messze távolodott suttogásod, meleg hangod csendje. Ez itt a templomod: lélek-mennyezet alatt szállást vett áruló-had. Összekoccannak a szent edények: elavult erények. Piac-asztallá vált az oltár, szemtelen zsongássá a dicsérõ zsoltár. Mi ez a sok ripõk alak? Kemény cipõk alatt kopik a padlózat. Rablók rabolják a templomi kincstárad: átkutatják a szív-kamrákat. Jill Pole versei Zsebre dugják a hálaadó imákat, elcsennek minden ige-ékszert, béke-füstölõszert. Hogy került ide ez a sok részeg gondolat? Fontolgatni mostmár késõ: kalóz kezükben csákány, vésõ: nekiesnek a rendbontásnak. Biztonságosnak éppen nem mondható, pedig arra volna jó, hogy benne megpihenjek, veled ebédeljek. Nézem megcsonkított szívem: ágyúzott falú trónterem. De hol a trón? - kérdezem, s nem találom. Hisz pénzváltó asztal, - három, - fekszik pökhendin rajta. (A csõcseléket nem zavarja!) Ki innen! - kiabálom, ám még a saját hangomat se hallom, olyan nagy az üvöltözés. (Minden szó egy vétkezés.) Ez lett a templomod? Tolvajoknak barlangot, rablóknak otthont jelent most? Jaj, mit tettem! Tiszta szívem mibe kevertem! Csupa kosz itt minden, - észre csak most veszem. Kérve-kérlek, Istenem, kegyelmezz meg nekem! Látom haragod miként füstölög, - s habár félve remegek, oszlopaim reszketnek, - titokban örülök, hogy ennyire törõdsz velem. Hogy miattam féltõ szeretet emészt... Rossz ez a sok szemét! Utálom én is! Jöjj el égi ostoroddal, tisztíts meg izsóppal! Kergesd ki az árnyakat! A Te szavadra úgy futamodnak, eszeveszetten rohannak kifelé! Építs fel újra lelki házzá! Szellemed szele hadd fújja, fújja ki belõlem a sok mocskot, képmutatás mázát, hazugság-szutykot. Csak a Tied vagyok. Ez a Te templomod. fotó: E. R. 10. oldal * augusztus-szeptember 2007

11 r é b u s z P O I G Sudoku E M T O I Y M Y O M G T E P 1. A mellékelt háló a közkedvelt sudoku, azaz bûvös négyzet egyik variációja. A számok helyett azonban nyolc különbözõ betût kell elhelyezni a 8x8-os ábrában úgy, hogy az egyes sorokban és oszlopokban, illetve a 4x2-es kis területeken belül is minden betû egyszer és csakis egyszer forduljon elõ. Az ábra kitöltése után, az egyik téglalapban egy bibliai ország nevét kapja megfejtésül, ha a betûket folyamatosan balról jobbra és fentrõl lefelé haladva összeolvassa. Ezt kérjük beküldeni legkésõbb szeptember 30-ig! 2. O G E M A második rejtvényben a számok helyett hat különbözõ betût kell elhelyezni a 6x6-os ábrában úgy, hogy az egyes sorokban és oszlopokban, illetve a 3x2-es kis területeken belül is minden betû egyszer és csakis egyszer forduljon elõ. Az ábra kitöltése után, az egyik fõátlóban egy bibliai patak nevét kapja megfejtésül. Ezt kérjük beküldeni legkésõbb szeptember 30-ig! Készítette: MELEG DÁVID Felfogás (írta Bill lelkész) Két kereskedõt egyszer elküldtek egy szigetre, hogy cipõt áruljanak. Miután partraszálltak, az elsõ sokkot kapott, hogy mindegyik bennszülött mezítláb jár. Rögtön üzenetet küldött haza: Holnap indulunk haza. Itt senki sem hord cipõt. K N D O A másik kereskedõ szintén üzenetet küldött az irodának, ahonnan kiküldték: Küldjetek azonnal pár cipõt. Égetõ szükség van rájuk ezen a szigeten. Érdekes hozzáállás. Keresztyén életünkben naponta kell döntéseket hoznunk. Az utca emberének, a munkatársunknak, a szomszédunknak egyformán szüksége van Krisztusra. K R I K K N Az elsõ kereskedõ csak a dolog árnyékos oldalát látta. Nem tudok cipõt eladni, mert senki nem vesz cipõt. K D A második teljesen másként látta a dolgot: bármilyen és mármennyi cipõt el lehet itt adni, hiszen senkinek nincs még cipõje. Micsoda munkaterület! [heartstring.ro] JÚNIUSI REJTVÉNYFEJTÕK: Bódi Levente, Ürmös; Kürti Eunika, Arad; Gergely Annamária KÖNYVET NYERT: Bódi Levente 11. oldal * augusztus-szeptember 2007

12 Köztünk Beszéljük meg! Alapvetõ illem, becsületesség a hívõk között. Miért van az, hogy ilyen vélemények hangzanak el: hívõvel ne üzletelj, vagy ne dolgoztass? Ez vajon csak egyesek tapasztalata vagy sokaké? Mennyi ennek a valós alapja? Hogy lehetne azt elérni, hogy ugyanúgy, mint régen, a hívõkrõl az terjedjen el, hogy ezek segítenek egymásnak, sõt másoknak is? Biztos, hogy van sok olyan példa is, amikor hívõk segítenek hívõknek, másoknak. Csakhogy ezzel meg a hálátlanság könnyen a probléma: Testvér, hát úgy is illik, hogy ezt vagy azt nekem megtegye mintha õ nem tartozna hálával, kölcsönös jóindulattal. Aztán meg az a tapasztalat, hogy sokszor azok, akik kívülállók, sokkal több tisztelettudást tanúsítanak. Többektõl hallottam azt is, hogy például egy tábori héten, gyakran elõfordul, hogy könnyebben alkalmazkodnak a szabályokhoz, akik nem baptista háttérbõl vannak. Honnan erednek az ilyen dolgok? Mi lehet ennek az oka? És ha már ennél a témánál tartunk, hogy illem, becsületesség, még nem is beszéltünk a késésekrõl és hiányzásokról. Kérlek, gondolkodjatok és írjatok ezekrõl. Várom a válaszokat a címre! [Kelemen J. Sándor] romániai magyar baptista fiatalok lapja Kiadja a ROMABISZ Elnök: Kelemen J. Sándor Szerkeszti: Gönczi Géza Cím: Redactia Mustármag Str. Gen. Berthelot nr Oradea, Bihor Tel.: Internet: á s ó n y o m Hozd formába magadat ezen a nyáron anélkül, hogy elrejtõznél az edzõteremben. A nyári hónapok sokkal több szabadságot tudnak adni, mint a futópadot koptatni. 7 módon változtathatsz a szokásaidon ebben az évben, hogy a tested is jó formában legyen. 1. Sétáltass kutyát. Még akkor is kivitelezhetõ ez a dolog, ha nincs kutyád. Vidd el a szomszédét, vagy ha különösen szereted az állatokat és van állat menhely a lakótelepeden, akkor ajánlkozz. 2. Ültess kertet. Ez a tevékenység nemcsak a nyugdíjasok túlélõkészlete. Látogass el egy üzletbe, ahol virágföldet vásárolhatsz, szerezz be szakkönyveket, és ásd fel a kis kertet a házad mellett. Ha nincs helyed kint, akkor készíts virágágyásokat bent a lakásban. Az figyelem, amelyet a virágok igényelnek, egész évben formában tart majd. 3. Vállalj önkéntes fizikai munkát különbözõ karitatív alapítványoknál. Egy alapítványnak mindig szüksége van önkéntesekre. Tudd meg, hol kell betonalapot önteni, békasót lapátolni, hol lehetne segíteni mosogatni, fõzni, kertet megöntözni, vizet vinni. 4. Légy újra gyermek. Akár a gyülekezetedben is, a nyár kitûnõ idõ arra, hogy segíts a gyermekeknek, akik körülötted élnek. A gyermekeknek nincs betervezve elõre az egész nyaruk, ezért az ilyen önkéntes tevékenységek téged is formába hoznak. Hozz össze röpicsapatot és rendezz nyári bajnokságot, vagy vidd el õket szombatonként a parkba. 5. Kirándulj. Rándulj ki a hétvégén a hegyekbe, vagy tervezz be napos túrát a barátaiddal. A gyaloglás néha ijesztõnek tûnik nekünk, városi puhányoknak (lásd. A nagy ho-ho-horgász) de érdemes kipróbálni. Addig sem kell szívnod a szmogot. Hanem tiszta levegõvel telik meg tüdõd. 6. Biciklizz. Reggel biciklivel menj munkába. 7 nyári 7. Vegyél részt futóversenyen. Ha nemes ügy érdekében szerveznek minimaratont a városodban, menj el, próbáld ki magadat. Nemcsak akkor érzed majd a kedvezõ hatását, ha profi futó vagy. fitnessz-tipp írta Meredith Norfleet, relevantmagazine.com, ford. G. E.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Nincstelenség - korlátlan birtoklás

Nincstelenség - korlátlan birtoklás Nincstelenség - korlátlan birtoklás A birtoklás kérdése az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott azért is vállalkoztam e cikk megírására, hátha segít kicsit összerendezni a gondolataimat. Menet közben

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI?

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? Érdekesnek tűnik egy dolgozat címét kérdésként feltenni. Ez számomra azt jelenti, hogy nem egy szokványos házi dolgozatról beszélünk. Amióta Kocsis tanárnő feladta

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Demográfiai mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Demográfiai mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 02 207700/1120, Fax.: +4 02 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Demográfiai mutatók

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Veszélyek és esélyek (túl)népesedési vagy néptelenedési problémák a világon és Magyarországon

Veszélyek és esélyek (túl)népesedési vagy néptelenedési problémák a világon és Magyarországon Veszélyek és esélyek (túl)népesedési vagy néptelenedési problémák a világon és Magyarországon Sebestény István Istvan.sebesteny@ksh.hu A demográfia szó a görög démosz (= nép, népesség) és a grafeia (=

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2012. július 6. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben