Az Úr közel! november - december. Adventus Domini Ádventi várakozás és az Eredmény. November végi imádság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Úr közel! 2012. november - december. Adventus Domini Ádventi várakozás és az Eredmény. November végi imádság"

Átírás

1 Az Úr közel! A M A G Y A R O R S Z Á G I E G Y H Á Z A K Ö K U M E N I K U S T A N Á C S A M I S S Z I Ó I É S E V A N G E L I Z Á C I Ó S B I Z O T T S Á G Á N A K H Í R L E V E L E november - december November végi imádság Adventus Domini Ádventi várakozás és az Eredmény Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zak 9:9.) Még a köd komor arca, a lehullott levél-lepel is Téged ünnepel! Ág-karok emelkednek, susogó szelek zúgják a zsoltárt, áldozatukkal állítva neked oltárt. És a kopogó, hideg eső is csak Téged kereső könnye az égnek, a földnek. Tudatlan tudva, hogy Te feltárod, áldásul adod magad a Téged keresőknek. Felvetődik a kérdés, hogy mire is várakozunk ádventben? A válasz egyszerű és számunkra keresztyének számára egyértelmű. Adventus Domini az Úr eljövetele vagyis Jézus születésére várunk, arra, hogy a teremtett világban maga a teremtő Isten is testet öltsön. Arra várakozunk, ami már régen meg is történt. Ez a várakozó magatartás azonban nem új. Hiszen a mi hétköznapi életünkben is a várakozás jelen van, akár akarjuk, akár nem. A várakozást pedig meghatározza az idő három fázisa: múlt, jelen és jövő. Nem mindegy természetesen, hogy mire vagy kire várunk? Mi vagy ki határozza meg a mi életünket? Itt kell tudnunk átlépni az idő és tér határait és megérteni azt, hogy számunkra vannak olyan értékek, mint a minőség, a jóság, a szépség, a tisztaság és az igazság. Nekünk keresztyén emberként a jövőre kell emlékeznünk és a múltra kell várakoznunk. Az ádventi várakozás azt jelenti, hogy várakozunk arra, Aki van. Erről a várakozásról nem könnyű beszélni, mivel Isten testté lett közöttünk, vállalva a földi lét minden nehézségét. Ádvent idején mi arra várakozunk, ami megtörtént és akit kétezer év óta ismerhetünk már. Az Isten ugyanis beleszületett az időbe, és őt Krisztusban ebből az időből kiemelhetjük. Ádventben várakozunk arra az örök újszülöttre, Krisztusra, akit magunkhoz ölelhetünk, és kezünkben tarthatunk. Az ádvent a várakozásban egyfajta megújulást is jelent, ami az oltárterítő lila színében is megmutatkozik. Letesszük ami teher és fölvesszük azt amit az Isten készített nekünk. Kívánom, hogy ezt érezzük meg ebben az ádventben is! Dr. Fischl Vilmos főtitkár

2 Áhítatok november hónapra Az áhítatokat írta: Gállné Medveczky Borbála iszakaszentgyörgyi református lelkipásztor Több, mint földi lét 1. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. (Máté 6:33.) Régi történet szól arról, hogy két szerzetes csodás ígéretet talált egy pergamen lapon. E szerint a világ ezer útjának végén van egy ajtó, ahol összeér a menny és a föld. Aki ezen az ajtón bekopogtat, az előtt megnyílik, s küszöbén átlépve - meglátja az Istent. A két szerzetes hosszú szabadságot kért. Elhagyták a kolostort s útnak indultak, hogy megkeressék azt az ajtót. Bejárták a világ ezer útját. Találkoztak ezer kísértéssel, tengernyi szenvedésen vergődtek át. Megöregedtek és elfáradtak ugyan, de Isten közeli látásának vágya fiatalos tűzzel vitte őket egyre tovább. Egy napon célhoz értek. Ott volt az ajtó, ahogy a régi írás ígérte. Ott a küszöb s azon túl majd Isten. A várva várt pillanat itt volt, az ajtó megnyílt, szemüket behunyták, úgy lépték át meghatottan a küszöböt. És mikor kinyitották szemüket saját kolostorukban találták magukat. Ugyanott, ahonnan sok évvel azelőtt csodavárón elindultak. Asztalukon a nyitott Biblia feküdt, kint megszólalt a harang reggeli imára és a napi munkára... (Görög Tibor: Csendes szobák nyitott ablakok c. könyvből) Te is keresed a menny és föld találkozását, Isten jelenlétét életedben? Azt hiszed, hogy mindent hátra kell hagynod, mert nem vagy a helyeden? Gondolod, majd máshol jobb lesz, mert ahol éppen vagy, azt már unod, vagy nem látod értelmét a munkának? De azért érzed, hogy küldetésed van Több, mint földi lét, amire rendeltettél? Ha sok nehézséged van is, ne aggodalmaskodj, hanem adj hálát az Úrnak azért, hogy ott élsz, ahol, és szolgáld őt örömmel! Uram! Kérlek, tégy áldottá, tégy áldássá engem azon a helyen, abban a környezetben, és azok között az emberek között ahová Te helyeztél! A szüntelen elégedetlenség helyett töltsd be a szívemet, lelkemet a Te békességeddel, a Tőled kapott küldetés örömével! Taníts, kérlek, úgy élni meg a mindennapokat, hogy azokban Téged keresselek, és a tennivalóimban, az emberi kapcsolataimban Téged meg is találjalak!

3 Több, mint földi lét 2. ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3:14/b.) Mi van előttünk? Jó esetben egy világos cél, amit szeretnénk elérni. De hogyan szeretnénk elérni? Kitűzzük a célt magunk elé, elindulunk a megvalósítás útján, ám sokszor meg-megállunk közben, félretekintgetünk, álmodozunk, esetleg rájövünk, hogy úgysem érjük el, még ez és ez szükséges lenne hozzá, és megtorpanunk vagy tán vissza is fordulunk Egy versenyző minden erejét bedobva küzd a versenyen. Bizonyára kifütyülnék azt a sportolót, aki nem hozza ki magából a maximumot, ha csak sétálgatna a pályán. Pedig sokan vannak, akik a hívő életet egy kényelmes sétának tekintik. Éldegélünk, nem viszünk semmit sem túlzásba, nem erőltetjük meg magunkat, nehogy kifáradjunk Ha téged is megkísért ez a hozzáállás, Pál apostol legyen előtted példaként, aki nem állt meg, nem adta fel soha, sőt nekifeszülve futott egyenest a cél felé mintha más nem is létezne Több volt ez számára, mint egy versenyfutás, több volt ez, mint földi célok felé haladás, azok elérni akarása, hiszen azt a jutalmat látta lebegni maga előtt, amit a Krisztus Jézusban adott Isten, s ennek a mennyei elhívásnak engedelmeskedve futott a cél felé. Álldogálunk, nézelődünk vagy futunk-e a cél felé? Mert ez is olyan, mint a kerékpározás: vagy haladunk, vagy elesünk. Nos, ha földi létünk több, mint pusztán evilági, földi célokért küzdeni, nekifeszülve fussunk mi is Isten mennyei hívásának engedve a Krisztus Jézusban adott jutalomért! Albert Schweitzer, a Nobel -békedíjas orvos, teológus, orgonaművész mondta egyszer: Isten nem a sikert várja el tőlem, hanem az erőfeszítést. Nem a célba érést írja elő, csupán menetközben akar találni visszatérésekor. Te hatalmas vagy, Istenem, akár arra is, hogy megacélozd az erőmet akkor, amikor én már-már roskadoznék. Akár arra is, hogy újraéleszd a lelkesedésemet akkor, amikor én már-már végképp elcsüggednék. Akár arra is, hogy új tartalmat adj bennem a szeretetnek akkor, amikor már-már legyűrne a közöny, a másoktól elforduló önzés. Te hatalmas vagy, Istenem, és a Te hatalmadnak már számtalanszor voltam megtapasztalója. Kérlek, cselekedd meg bennem és velem azt a csodát, hogy a Te hatalmad: a Te erőd, a Te Szentlelked, a Te szereteted továbbsugárzója lehessek, Téged dicsőítve, és ember-testvéreimet szolgálva!

4 Áhítatok december hónapra Az áhítatokat írta: Göllner Pál a zuglói evangélikus gyülekezet, valamint az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) tagja 1. hű az, aki ígéretet tett" (Zsid 10:23.) Az eljövetel ígérete Élő Urunk megajándékozott minket azzal is, hogy hálával és bizalommal szemlélhetjük valamennyi ígéretét. A beteljesítetteket és a jövőben még beteljesítendőket is. Tapasztalhatjuk, hogy igéje, szava megáll. Ígéretei az átfogó üdvözítő akaratához kapcsolódnak, Jézus Krisztusban. Az ígéret köti Őt! Gárdonyi Géza kesernyésen úgy gondolja a hétköznapokban, hogy Bolond ember az, aki láncot tesz magának a kezére, lábára. Az ígéret lánc. Isten tartja magát az ígéreteihez. Nem bánja meg. Miért? Mert bölcsen és előre döntött a javunkra. Amit megígért, nem felejti el. Meg azokat sem, akiknek ígéretet tett. Számon tart minket is. Ne legyen kétségünk sem: amit Isten ígér, meg is tudja tenni. (Rm 4:21.). Ábrahám is így látta, hitte, mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette (Zsid 11:11.). Mi is tapasztalhatjuk ezt, úgy üdvözítő akaratának világméretű kibontásában, mint bármelyikünknek adott igei ígéreteiben. Amit ígér, teljesíti. Ő hű marad. Valljuk bűnbánattal, hogy sokszor a láthatókra nézünk, és mi magunk hűtlenkedünk; áldunk Téged hűségedért; kérjük az erősítést, hogy szavadnak, ígéreteidnek feltétlenül hitelt adjunk; segíts, hogy bátorítsunk másokat, hogy álljanak rá ígéreteidre, igédre! Együtt segíthetünk!

5 A hírlevél címe 2. Mert valamennyi ígérete van Istennek, azokra benne (Krisztusban) van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére, általunk. (2Kor 1:20.) Belső cikk főcíme Megdöbbentő és imádatra késztet az, hogy Isten mennyire meg akarja menteni az embereket. Ígéretei Krisztusban csúcsosodnak ki: Csillag származik Jákóbból (4Móz 24:17 19.). És eljön a Megváltó (Ézs 59:20.). Isten ígéret szerint elküldte Jézust (ApCsel 13:23.). Nagy lesz ő (Lk 1:32.). Nagy lett: Úr, király. Ugye, mindannyiunk számára is az? Mindennek alapja, hogy a megígért Megváltó Jézus Krisztus személyében eljött. Ő a kezdet és a vég (telos) a beteljesedés. Krisztus is tartotta magát az Atya ígéreteihez. Végigment a kijelölt úton, tudatosan és engedelmesen előre vállalva a kereszthalált. Első eljövetele elválaszthatatlan áldozati halálától. Szolgálatunk, igehirdetésünk szíve is Jézus Krisztus, akinek neve által üdvözülhetünk. Az egyház jövője egyedül Képhez Jézus vagy Krisztus! ábrához tartozó felirat Sokszor magunkra gondolunk, hogy Isten rajtunk, bennünk hogyan teljesített be ígéreteket. Mégis jó látnunk, hogyan munkálkodik mások életében, megmentve őket. Közben arra is rádöbbenünk, hogy a mi szerepünk mennyire alárendelt, mert Ő cselekedett, aki ígéretet tett. Isten ígérete így munkálhatja alázatunkat is. Hálát adunk Krisztus eljöveteléért, váltságszerző haláláért; bocsánatért esedezünk amiatt, Belső cikk főcíme FIGYELEMFELKELTÉS CÉLJÁBÓL HELYEZZEN hogy a magunk élete fontos nekünk, a másoké kevésbé; IDE EGY ÉRDEKES MONDATOT VAGY IDÉZETET A SZÖVEGEGYSÉGBŐL. add, hogy lássuk meg, hogy ígéreteidre nem vagyunk méltók, önmagadra nézve ígértél Ez a és cikk cselekedtél! szót tartalmazhatben kívánja terjeszteni, rész- könyvismertetést, a vállalat Ha a hírlevelet belső köröktalmazhat például híreket, letesebben bemutathat néhány, a saját szakterületre vezércikket, de ezt a hasá- elnökének levelét vagy egy A hírlevelekben közzétehető témák listája gyakorlatilag vonatkozó új eljárást vagy bot fenntarthatja például az végtelen. Írhat a saját szakterülettel kapcsolatos leg- fejlesztést. Készíthet értékesítési grafikonokat vagy legfontosabb ügyfelek vagy új alkalmazottak, illetve a 3. és mi bizonyságot teszünk arról, újabb technológiákról vagy hogy az Atya elküldte a bevételi statisztikákat, amelyek jól érzékeltetik az üzlet is. forgalmazók bemutatására újításokról. Fiát a világ üdvözítőjéül. (1Jn 4:14.) Ismertetheti az üzleti vagy fejlődését. gazdasági trendeket, illetve Egyes hírlevelekben olyan Akik ismerik ígéretét és az annak ügyfelek beteljesedését a vásárlók a maguk életére is, azok örömmel tanúsíthatják Isten visszatérő hasáb található, végére mehetetlen, mentő szeretetét számára előrejelzéseket Krisztusban. Sőt még amelyet azt is minden tudják, kiadás hogy alkalmával frissítenek. Ez tar- az az ígéret pedig, amelyet ő készíthet. maga ígért nekünk, az örök élet. (1Jn 2:25.) Mit adhatok cserébe Neki? Életemet, hogy ő rendelkezzen azzal és lakozzon abban. Ha őt Úrnak nevezem, az egyébként is azt jelenti, rendelkezzen velem, ahogyan akarja. Hiszen a megígért valóságos Szabadító Belső cikk főcíme elfogadása hozzá kötözést, alárendeltséget, követést, keresztet is von maga után. Előre tekinthetek. Várván eljövetelét, ahogyan megígérte. Mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései Ez a cikk el ne sodorjanak, szót tartal-émazhat. ezer ClipArt képet tartal- A saját Microsoft biztos Publisher meggyőződéseteket több el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő maz, amelyeket Jézus importálással beilleszthet Növekedjünk a hírlevélbe, Krisztus ismeretében és töre- Krisztusunk ismeretében. (2Pt 3:17 18.) Tehát vigyázzunk, hogy megmaradjunk A képek vagy ábrák Isten kiválasztása fontos lépés a hírle- tiszta igéjében; kedjünk a megszentelt életre. emellett számos eszköz áll vél Itt tartalmának és most. összeállítása során. Mi is tarthatjuk magunkat Isten ígéreteihez, ha azokat komolyan vesszük. rendelkezésre saját ábrák és szimbólumok létrehozásához is. Képhez vagy ábrához tartozó felirat Megítél, Uram, igéd, mert ügyeljen szavakban arra, hogy tudom a kép azokat, A kép kiválasztásánál A képet kiválasztás után de sokszor nem élek azok összhangban szerint; legyen a cikkel helyezze a cikkhez közel. tartósan rendezkedek be és a emelje földi ki létre, annak pedig mondanivalóját. Kerülje a tartalom- Te eljöhetsz Ügyeljen még arra, ma; hogy a képfelirat a földi a kép életet; mellett legyen. segíts abban, hogy a megígért örök élet felől nézzem tól eltérő témájú képeket. adj bölcs szívet és engedelmességet! Oldal 5

6 4. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten (ApCsel 17:30/a.) És akik nem ismerik az ígéreteket, vagy félreértik, mások pedig tudatlanságban vannak? Velük mi lesz? Megfigyelhetünk néhány megnyilvánulást részükről: A korabeli emberek egy része incselkedve kérdezgette: hol van az ő eljövetelének ígérete? Az ige folytatásában a magyarázat: Nem késlekedik az Úr az ígérettel türelmes hozzátok (2Pt 3:4a., 9.). A mai zsidóság egy része még most is várja az ígéret beteljesedését (az ortodox hívő zsidó feláll a buszban és tisztelettel átadja helyét a várandós anyának, hátha ő hordozza a Messiást.) A mai emberek nagy része az ígéreteket sem ismeri Nem is vár semmit. Nincsen reménységük. (1Thessz 4:13/b.). A mai embert reálisabb ígéretek villanyoznak fel. Be is dőlnek talmi ígérgetéseknek. Krisztus eljövetelének ígérete nem nagyon fogja meg őket. Tudunk-e nyugodtan élni ilyen embertársaink között, és sok közömbös témáról beszélgetni velük, miközben Isten a tudatlanság idejét le akarja zárni? Általunk, általam. Mert mi ismerjük Krisztus első eljövetelének már beteljesült ígéretét. Mert ismerjük az Úr misszióba küldő parancsát és az ahhoz adott ígéretét veletek leszek, és nekem adatott minden hatalom Az érdektelenség ellenére feladatunk hirdetni és megélni, miért jött Jézus, mit tett Jézus. Ítéljük meg, milyen szolgák vagyunk! Köszönjük, Urunk, hogy ébresztgetsz minket, hogy ébresztgethessünk másokat; add látnunk, hogy Krisztus eljövetelének ígérete minden emberre vonatkozik; segíts, hogy értsük meg, hogy mi is egykor tudatlanok voltunk és könyörült rajtunk az Úr; add igédet szánkba, a te erőddel!

7 5. Eljövök hamar (Jel 3,11) Eljön újra, de már dicsőségben. Megígérte. Ezt is megtartja. Mit látunk a mindennapokban? Küzdelmeket, fáradságot, elcsüggedést, sokakban reménytelenséget. Az övéi átélhetnek szorongatásokat, üldözést is (más országokban súlyosan) kemény hitbeli próbákként, a mártíromságig. Jézus is beszél az eljövendő nagy nyomorúságról. Mégis mit hangsúlyoz ki ezekben? Lássátok meg, hogy ezekben közeledik a megváltástok (Lk 21:28/b.) A nyomorúságon túllátva várjuk eljövetelét és megváltásunkat. Egyébként azt is ígéri, hogy eljön ítélni élőket és holtakat. Amely arra is int, hogy szakadatlanul harcoljunk a kísértés és a bűn ellen, a szolgálatbeli restség ellen. Ígéretben élni ennek sajátos következménye lehet: több idővel rendelkezünk az igazi értékek gyűjtésére, továbbadására. Tapasztaljuk-e ezt? Egy drága, szeretett személy várására nagyon készül az ember Krisztust így várjuk. Jóllehet ígérete szerint közöttünk van, ahol ketten vagy hárman összejövünk az ő nevében és tapasztaljuk nem látható jelenlétének áldásait. Mégis az lesz a beteljesedés, hogy meglátjuk őt, aki az Atya házában helyet készített nekünk is. A beteljesedésről így ír az apostol: mindenkor az Úrral leszünk. (1Thessz 4:19/b.) Maga a békesség Isten pedig szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelkeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt. (1Thessz 5:23 24.) Áldunk, Urunk, hűségedért és további ígéreteid beteljesítéséért; készíts minket eljöveteledre és az ítéletre is; köszönjük, hogy átviszel országodba; végezd el másokban is, hogy várakozásod örömébe kerüljenek; könyörülj egyházainkon, hogy szolgálatukkal aktívan várjanak téged, hívjanak hozzád!

8 Missziói nap Vácott Ebben az évben Vác adott otthont a reformáció hónapjának rendezvénysorozatán belül a missziói napnak. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága minden évben más helyszínen rendezi meg ezt az immár hagyománnyá vált alkalmat, melynek célja, hogy egy-egy település különböző felekezetű lelkészeinek és egyháztagjainak adjon bátorítást a misszióra, valamint annak megtapasztalására, hogy embertársaink megmentéséért hordozott felelősségünkben egyek vagyunk. Október 14-én vasárnap délelőtt a város templomaiban vendég igehirdetők prédikáltak, mégpedig úgy, hogy minden templomban más vallású igehirdető szolgált. A Deákvári római katolikus templomban Szeverényi János, az evangélikus missziói lelkész, az Alsóvárosi református templomban Pintér Imre, a pünkösdi egyház alelnöke, a Felsővárosi református templomban Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor, az evangélikus templomban dr. Fischl Vilmos MEÖT főtitkár hirdette az igét. Kora délután börtönlátogatás volt, Csuka Tamásné református börtönlelkész vezetésével. Itt először a börtönben működő gyülekezet néhány tagja tett bizonyságot megtéréséről, életváltozásáról, majd a vendégek szolgáltak, élükön az Ökumenikus Tanács elnökével, Steinbach József református püspökkel. Öt órakor ökumenikus istentiszteletre gyűltünk az evangélikus templomba. A liturgiát dr. Fischl Vilmos Főtitkár vezette, de részt vett benne minden jelenlevő egyház képviselője. Az igét Steinbach József református püspök hirdette, a záró áldást pedig dr. Beer Miklós római katolikus püspök mondta. A missziói nap befejezéseként szeretetvendégség volt, melyben kötetlenebb formában gyakorolhattuk az ökumenét. Köszönet minden résztvevőnek, szolgálattevőnek, a vendéglátó gyülekezeteknek és a szervezés oroszlánrészét végző főtitkárnak. Nemeshegyi Zoltán

Az Úr közel! 2015. június. Ökumenikus pünkösdi vigíliát tartottak Budapesten

Az Úr közel! 2015. június. Ökumenikus pünkösdi vigíliát tartottak Budapesten Az Úr közel! A M A G Y A R O R S Z Á G I E G Y H Á Z A K Ö K U M E N I K U S T A N Á C S A M I S S Z I Ó I É S E V A N G E L I Z Á C I Ó S B I Z O T T S Á G Á N A K H Í R L E V E L E 2015. június Ökumenikus

Részletesebben

A Krisztus-hívők egységéért

A Krisztus-hívők egységéért IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért 2006. január 15 22. 2006 Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. (Mt 18,20) TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 13 Előszó a magyar

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ HARASZTI SÁNDOR URAM, CSAK EGY VAGYOK Uram, csak egy vagyok a sok között, Ki bár rongyos ruhába öltözött, Vendégeid sorába híva lenni, Királyi nagy menyegződre menni, Szegényen bár, de úgy szeretne! Mégis

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám Ára: 350,- Ft Sion fiai örüljenek királyuknak! (Zsolt 149,2) Áldott karácsonyi ünnepet és új esztendõt! BSz orvos-konferenciája,

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 A Magyar Evangéliumi Szövetség hírlevele Evangéliumi Aliansz 2014 Karácsonyán Korszakváltó időket élünk. Szinte minden mozgásban van: nemzetek, szervezetek, egyházak, közösségek,

Részletesebben

Dr. Sípos Ete Álmos Igazat adsz-e Istennek

Dr. Sípos Ete Álmos Igazat adsz-e Istennek Dr. Sípos Ete Álmos Igazat adsz-e Istennek Az igehirdetések elhangzottak a Budapest-Pasarét Református Egyházközség evangélizációs hetén, 2011. szeptember 19-25. Tartalom Igazat adsz-e Istennek abban:

Részletesebben

IMA HÉT. 2014. január 19 26. Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 alapján

IMA HÉT. 2014. január 19 26. Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 alapján IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2014. január 19 26. 2014 Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 alapján TAR TA LOM 3 Köszöntô a magyar kiadáshoz 5 Bevezetés a 2014-es témához 12 Az Imahét

Részletesebben

Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3)

Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3) 1 Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3) Visszatekintés a farkasréti ökumenikus közösség életére, működésére (1979-2012) Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/5 Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. (Zsolt 32,8) Felnőtt konfirmáció Hátul (balról):

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május ÜZENET Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május Ige: Pál levele a Rómaiakhoz 8,12-17 Kedves Testvéreim! Pünkösdii üzenet Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai 2014 Pünkösdjén

Részletesebben

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké Aliansz imahét 2007. január 7-14. Magyar Evangéliumi Aliansz Cím: 1091 Budapest Kálvin tér 7. Tel/fax: +36-1-217 3775 E-mail: aliansz@enternet.hu, www.aliansz.hu

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

Az Úr közel! Fogod a kezem... 2015. július

Az Úr közel! Fogod a kezem... 2015. július Az Úr közel! A M A G Y A R O R S Z Á G I E G Y H Á Z A K Ö K U M E N I K U S T A N Á C S A M I S S Z I Ó I É S E V A N G E L I Z Á C I Ó S B I Z O T T S Á G Á N A K H Í R L E V E L E 2015. július Fogod

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Bevezetés. a Vezérfonal új kiadásához

Bevezetés. a Vezérfonal új kiadásához Bevezetés a Vezérfonal új kiadásához Mindannyiunk előtt nyilvánvaló, hogy világunk egyre gyorsuló tempót diktál, aminek számos káros mellékhatása tapasztalható. A sokrétű zajterhelés megnehezíti az elcsendesedést,

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre.

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre. Andrew Murray ELÕSZÓ ÉS IMA Ha valaki kezébe veszi ezt a kis kötetet, és úgy gondolja, a tökéletesség elméletének kifejtését és igazolását találja benne, csalódni fog. A célom egészen más volt. Végig kívántam

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december --------------------------------------------------------------------- SZÍVBÉLI BIZALOM A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET XIV. évfolyam 2014. december 4.szám K Ő B Á N Y A I REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA Jézus Krisztust nem bejelentés nélkül és nem váratlan vendégként küldte

Részletesebben