Bianca McCauly Férfiszív

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bianca McCauly Férfiszív"

Átírás

1

2 Bianca McCauly Férfiszív 1. A lány a könyvtár ablakában állt és sírt. Arcán csorogtak le a könnyek és hagyta, hadd mossák végig az arcát. Nem látta, hogy kint harsog a tavasz, hogy a fákon zsenge rügyek pattantak ki tegnap óta, hogy a kis téren kinyíltak a virágok, hogy az emberek levetették és karjukon cipelik télikabátjukat, mert a tavasz estétől reggelig hirtelen köszöntött rájuk és most, délelőttre erősen felmelegedett. Vakítva sütött a nap. Nem látta azt sem, hogy egy fiatal legényke és egy lány egymás kezét szorosan fogva szaladnak át a téren és nemcsak a szájuk, hanem a szemük, sőt egész testük is mosolyog. Mintha némafilm pergett volna előtte, de ő ebből semmit nem vett észre. Csak állt, mintha megszűnt volna a világ, és sírt. Nem vette észre azt sem, hogy mögötte kinyílt az ajtó és valaki elindult feléje. Összerezzent, amikor megérintette a vállát egy kéz. Hirtelen fordult meg. Valami baj van? kérdezte a mélycsengésű hang. A lány kapkodva törölte le a könnyeket a szeméből és dadogva válaszolt: Nem nincs semmi baj Én úgy látom, mégiscsak van valami maga sír A lány lehajtotta a fejét és sírt. Vállán még érezte a kezet, amely mintha megrezdült volna. Segíthetek? kérdezte ismét a hang és a lány valamiféle melegséget vélt felfedezni ebben a hangban. Köszönöm suttogta - de azt hiszem, nem tud

3 Istenem mondta a hang halkan és a kéz a lány vállán ismét megrezdült. A lány a férfi szemébe nézett és olvasni próbált belőle. A sötétbarna szemek kutatva kapcsolódtak a lány szürkés szemeibe. A lány végigpillantott az arcon. A magas homlok, a görögös orr, a szépívű száj és a barna szemek vonzó arcot alkottak Dús, kissé hullámos sötét haj keretezte ezt az arcot, s olyan volt, mintha nem látott volna sohasem fésűt. A nyakból csak alig mutatott valamit a zárt ing, de a pulóver, melyet az ingen felül viselt a férfi, sejtetni engedte, hogy kimunkált, edzett férfitest rejtőzik alatta. És ezt még akkor is észre lehetett venni, ha a pulóver a lány szerint, két számmal volt nagyobb a kelleténél. Csípő alá lógott, de az alóla kikandikáló két lábszárra feszülő nadrág is csak erősítette a lány meglátását, ahogyan ráfeszült a férfi combjára. Bárkinek fennakadhat a szeme ezen az emberen gondolta hirtelen a lány, mintha minden keserűségéről megfeledkezett volna egyetlen pillanat alatt. A kéz még mindig a vállán nyugodott, s a férfi még mindig a válaszra várt. Nincs semmi baj és nem nagyon tud segíteni Biztos benne? A hang most szinte behízelgő volt, de semmiféle mellékzöngét nem tudott felfedezni a lány. Egyedül érzi itt magát, igaz? próbálkozott ismét a férfi. A lány, mint akit megbabonáztak, bólintott. Én is így éreztem, amikor az első hónapokat töltöttem itt elmúlik barátai lesznek, társasága körül fogják döngeni a férfiak a hang most megcsuklott egy pillanatra s a lány érezte, hogy ebbe a hangba féltés, fájdalom is keveredett. Ne aggódjon kérlelte most a férfi. Nem aggódom, csak Csak nehéz, igaz? A lány bólintott. A férfi fürkészve vizsgálta a lány szemét. Kezét még mindig a lány vállán tartotta. Ujjai alatt érezte a lapockán fekvő izom megrándulását. A finom selyemblúz túlságosan vékony volt, hogy elleplezze a lány testének

4 rezdülését. A férfi tenyere felforrósodott. Ahogy hüvelykujja a lány kulcscsontját érintette, agya azonnal továbbvitte a kéz mozdulatát és kicsit, csak egy kicsit lejjebb is szerette volna megsimogatni, ahol a lágy domborulat kezdődik aztán talán még odébb, ahol a blúz megfeszül, majd ahol eltűnik a szoknyában A férfi hirtelen kapta el a kezét, mielőtt az az elképzelt útra elindulhatott volna. Nyelt egyet, s a lány látta, hogyan mozdul az ádámcsutka. A férfi hátrébb lépett, s most már azt is látta, amit az első pillanattól kezdve csodált, hogy a lány gömbölyded csípője és karcsú dereka bármennyire is lányos, de már rejti a csodálatos alakú asszonyt. A férfi hangja rekedtté vált, amikor ismét megszólalt: Menjen, mossa meg a szemét és elmegyünk vacsorázni gondolom, egész nap egy falatot sem evett igaz? A lány ismét bólintott, de semmi kedve nem volt elmenni. Ne kéresse magát tudja, vigyáznom kell magára megígértem az édesapjának A lány sóhajtott. Hát persze, megígérte az ígéretet be kell tartani nekem pedig szót kell fogadnom e pótapának Lassan indult kifelé s a férfi ellépett az útból, hogy helyet adjon neki. Amikor a lány az ajtóhoz ért, visszafordult s észrevette, hogy a férfi a lábán legelteti a szemét. Elvörösödött, a férfi pedig, aki azonnal megérezte, hogy lelepleződött a lány előtt, zavartan annyit dünnyögött: Milyen hirtelen jött meg a tavasz de este még hűvös lesz talán, ha egy kiskabátot is hozna A lány ismét bólintott, majd kiment a könyvtárból. Most a férfi ment az ablakhoz és bár látta mindazt, amit a lány nem, mégsem a tavaszra gondolt. Mióta ezt a lányt megismerte, csak erre a lányra tudott gondolni. Minden nőben őt látta, minden érintésben ezt a lányt érezte, minden illat őt juttatta az eszébe olyan elementáris erővel tört rá a vágyakozás ez után a lány után, hogy nem ismert magára. Voltak szerelmi kalandjai, hát hogyne lettek volna harmincnégy éves szabad, független legényember de soha senki, egyetlen nő sem ébresztett benne ilyen érzéseket, mint ez az alig felnőtt gyereklány azt kívánta, hogy az övé legyen és senki más mégcsak a szemét se vethesse

5 rá mint valami kincset akarta volna őrizni és birtokolni a férfi hirtelen megrázkódott. Mit váltott ki belőle ez a lány? Ő, birtokolni, elzárni akar valakit a világ elől? Igen. Azt akarja, hogy a lány és a világ között ne álljon semmi és senki mindent a lánynak akart adni, elébe rakni a világot, a kezéből vegye el, és csakis az ő kezéből Tudta, hogy mindez csak álom lehet. A lány alig múlt tizennyolc éves öreg vagyok hozzá meg ezek a fiatal lányok nem tűrnék el, hogy egy férfin kívül más ne legyen az életükben meg az is igaz, én is csak álmodozom, én sem tudnám rázárni egyikre sem az ajtót. Meg aztán az ígéret az apja rám bízta. Őrizzem, vigyázzam, segítsem hogy orozhatnám el akkor magamnak, ha még fel is tudnám ébreszteni benne irántam a szerelmet? Felelős vagyok érte, de mint apapótlék mit szólna a barátom, ha egyszer elé állnék és azt mondanám, akarom a lányodat semmi mást nem akarok, csak őt add nekem Hirtelen nyílt az ajtó és megjelent a lány. A férfi gyors léptekkel elindult feléje, majd elmosolyodott. Minden rendben, igaz? Igen Őrülök akkor mehetünk, nem? Igen mondta halk, határozott hangon a lány. A férfi egy pillanatra arra gondolt, milyen szívesen hallgatná ezeket az igen-eket másféle kérdéseire, de aztán könyökön fogta a lányt, s elindultak vacsorázni. 2. A kisteremben, ahol már második órája üldögéltek, a férfi mosolyogva hallgatta a lány történeteit. Aztán hirtelen megszólalt a lány: Már mindent tud rólam, még az újraoltási bizonyítványom számát is, de én magáról semmit most meséljen maga kérem A férfi aki eddig hátradőlve hallgatott, most előre hajolt, két kezét az asztalra tette és halkan duruzsolni kezdett.

6 A lány előtt felvillant egy hegyektől övezett kis falu, s felvonultak előtte a lakói is. Egy takaros házacskában két rakoncátlan fiúgyerek nap mint nap, újabb és újabb csínytevések miatt okozott bosszúságot a mamának. A mama, a szigorú, de mégsem igazán szigorú mama, mindig megvédte őket és csak este, lefekvéskor rótta meg a fiait, ha valami rosszat tettek. A mama, akihez minden bajukkal fordulhattak, a mama, aki megérezte szerelmeiket, kamaszkori lángolásaikat, s aki mindig talált gyógyírt csalódásaikra. A mama, aki unokákat szeretne ringatni. A lány látta maga előtt a férfi bátyját, amint végső elhatározásra jut, és megnősül. Látta a sógornőt, a kacér, és üres Lindát, amint behálózta James-t, s akinek pokollá tette az életét. A lány hallotta a férfi hangjából kicsendülő fájdalmat, hogy nem tud segíteni a bátyján. És szinte átélte a mama keserveit, akit Linda nem szívelt, gonosz öregasszonynak tartott, aki csak tönkreteszi az ő kiváló házasságát a remek sebészorvossal. James nem tudja, hogy Linda mindenütt kineveti és kigúnyolja. Nem tudja, hogy megveti a jóságáért és azt sem, hogy Linda lépten-nyomon fűvel-fával csalja. És én nem tudok segíteni sóhajtott a férfi. Engedi hát, hogy kínlódjon mondta halkan a lány. Nem élhetem az ő életét Patrícia Tán egyszer meg kellene ráznia, hogy ébredjen rá, mi van körülötte, nem? A férfi alaposan szemügyre vette a lányt. A tizenévesek kegyetlenségét érezte ebben a mondatban. Az olyan volna, mintha egy holdkórosra, vagy egy kötéltáncosra rákiáltanának. Azonnal lezuhanna és összetörné magát. Az igaz de a csontok összeforrnak A férfinek éppen elég gondot okozott már eddig is a fivére házassága, most ez a terápia-javaslat mégsem volt ínyére. Hirtelen felvillant előtte Linda élénkvörösre rúzsozott szája, gondos, fodrász által készített remekbeszabott frizurája, erősen festett szeme ahogy vékony ujjaival beletúrt a frizurakölteménybe miközben bepárásodott a szeme és szétnyílt

7 nedves ajka ahogy a mellét a mellkasához dörgölte és mély, búgó hangon arról próbálta meggyőzni, hogy eggyel több vagy kevesebb nem számít, s Brian-nel még a családban is marad a dolog Akkor James nem nagyon értette, miért rohantam el oly hirtelen tőlük, mikor egy hetet akartunk együtt tölteni Minden megrázkódtatást túl lehet élni, ha barátok vannak körülöttünk, vagy olyanok, akik szeretnek duruzsolta a lány. És maga természetesen ezért fél Nem félek csak csak Szóval, fél hogy maga is úgy jár, mint a bátyja hogy minden nő olyan gonosz, mint Linda inkább vállalja a magányos életet, mint a kockázatot Hallgattak. Messziről, a másik nagy teremből áthallatszott a zeneszó. Esténként az étteremben táncolni is lehetett, de egyikőjüknek sem mozdult a ritmusra se keze, se lába. Patrícia kezdte a férfi, de a következő pillanatban már meg is rekesztették a szavait. Hello kislány még nem láttalak itt jössz táncolni? Az asztal mellől, fekete bőrnadrágba, fekete ingbe és szegecsekkel, jelvényekkel gondosan kidekorált dzsekibe öltözött, zselézett hajú fiatalember, két rágógumirágás közben kérdezte meg Patriciát. A lány felnézett de a szeme sarkából látta Brian elvörösödő arcát és érzékelte a mozduló férfit is. Hirtelen a férfi kezére tette a sajátját, majd a világ legnyugodtabb hangján visszaszólt. Köszönöm, nem táncolok s ismét társa, Brian felé fordult. Két karjával az asztalra könyökölt és a kézfejére fektetve a fejét, mosolygott. Folytassa meséljen még, kérem Brianben forrt az indulat. A fiú még mindig ott álldogált az asztal mellett, majd a tenyerével rátámaszkodott s egészen behajolva a lány arcához, ismét megszólalt: Csak nem azt akarod mondani, cicus, hogy ez a vén hapsi szórakoztatóbb, mint mi, fiatalok

8 A lány ismét felnézett, eltolta maga elől az arcot, s a világ legnyugodtabb hangján megszólalt: Szívesebben töltöm az időmet egy férfi társaságában, mint egy kikent-kifent nyálas fiúéban mint említettem, nem táncolok vacsorázom És ismét visszafordult Brian felé, de aztán gondolt még valamit és ismét a fiúra nézett. Mint látom, a társaságukban vannak kislányok is, tán őket kellene szórakoztatniuk, nem idegeneket ez egyébként nem is illik civilizált emberek között A fiú döbbent arccal nézett végig a lányon. Nem nagyon szokott hozzá eddig az elutasításhoz, s igencsak végig kellett gondolnia azt is, mennyi megvetés sütött a lány szavaiból. Mire tudatára ébredt, elöntötte az epe. Keze ökölbe szorult és dühös lett. Brian most felállt és teljes magasságában ott tornyosult a fiú előtt. A legénynek fel kellett néznie Brian-re s ez elbátortalanította éppen úgy, mint ellenfele kisportolt alkata. Hátrébb lépett és sziszegve mondta: Még találkozunk ha nem lesz ilyen erős védője Elódalgott, Brian pedig visszaült a székre. Ezt kinek mondta? kérdezte nevetve a lány. Magának vagy nekem? Természetesen magának mosolyodott el a férfi. Aztán az órájára nézett és elcsodálkozott. Már több mint három órája üldögélnek itt, s mennyire nem vette észre, hogy múlik az idő Siet? kérdezte a lány, észrevéve a pillantást. Nem ráérek igaz, reggel korán el kell utaznom de amúgy sem alszom sokat, hát ráérünk Én viszont fáradt vagyok Menjünk akkor, igaz? Miért nem szólt, hogy untatom? Mert nem untatott, Élveztem, ahogy mesélt Mint ahogy én is a maga történeteit mintha ezer éve ismerném Érdekes, én is éppen így érzem A férfit ismét meglepte a lány őszintesége. Aztán eszébe jutott, hogy éppen ez az őszinteség teheti védtelenné és

9 kiszolgáltatottá és hirtelen félteni kezdte. De azt is látta, sok oka nincs a féltésre. Milyen egyszerűen lerázta azt a fickót Most már megnyugodhatok mondta Brian nincs szüksége védelemre. A papájának nem volt igaza. Maga tud vigyázni magára rám már nincs szüksége hangja keserűen csengett, s a lány arca elkomorult. Hát ennyi volt kilép az életemből anélkül, hogy belépett volna mint két idegen élünk majd tovább Hirtelen visszatért délutáni keserűsége és fájdalma. Egyedül volt, messze mindentől és mindenkitől amit ismert és akiket szeretett. És nem talált barátokra még, s most az egyetlen ember, aki mégis figyelt rá, szintén magára hagyja Menjünk mondta halkan, de a megcsukló hangra felfigyelt a férfi. Mégsem kellett volna ezt mondanom, azt hiszi, magára hagyom de ha sok időt töltök vele, elviselhetetlen lesz az életem. Akarom ezt a lányt és egy kicsit beleszerettem de mit akarhatok én tőle, hiszen oly nagy a korkülönbség közöttünk Kiterelgette a lányt az éjszakába és némán bandukoltak egymás mellett a kísérleti telep dolgozói számára létesített telep felé. Aztán Brian hirtelen a lány felé fordult: Szeret maga táncolni? Ezt most miért kérdi? Mert elmehetett volna, de nem ment Azzal az ipari selejttel? Soha. Egyébként szeretek táncolni. És Igen? Nem, semmi Ismét hallgattak. A férfi tudta, hogy a lány azt akarta tudni, ő szeret-e táncolni, csak félbehagyta a kérdést. A lány pedig tudta, hogy a férfi rájött, mit akart kérdezni. De oly világosan az értésére adta, hogy már semmi közük nincs egymáshoz, hogy fölösleges lett volna a kérdés. Ők ketten soha nem fognak táncolni egymással. A kis park közepén álló négy épület egyik-másik lakásában még égett a villany, amikor hazaértek. Brian nyitotta a kaput, s előre engedte a lányt. Brian a földszinten lakott, a lány az első

10 emeleten. A lépcsőházban sötét volt, csak a kapu fölötti kis lámpa adott valamicske fényt. A lány megvárta, míg a férfi bezárja a kaput, majd a kezét nyújtotta. Köszönöm az estét jó éjszakát A férfi megfogta Patrícia kezét s hosszan tartotta. Próbálta kifürkészni, mire gondol most a lány, de nem látott a szemében mást, csak fájdalmat. Hirtelen ötlettől vezérelve magához húzta s fejét a mellkasára hajtotta. Kezével óvatosan, lágyan, megsimogatta a lány haját, átgörgette tincseit az ujjai között. Igen, tudtam, hogy ilyen selymes futott át rajta, aztán megszólalt: Három nap múlva ismét itthon vagyok vigyázzon magára Hát persze nem fogadok el édességet idegentől, sálat veszek, ha fúj a szél és nem iszom hideg vizet se, nehogy megfájduljon a torkom, nem szaladgálok a lépcsőn, nehogy kitörjem a nyakam még valami? Brian-t megrendítette a lány hangjából csendülő keserűség. Nem semmi aludjon jól A lány elhúzódott a férfitől, aztán elmosolyodott. Álom puszit nem kapok? Egy apától kijárna és futni kezdett a lépcsőn felfelé. Brian megkövülten állt a lépcső aljában és nem tudta eldönteni, ez a mondat női kacérság volt-e vagy gunyoros megjegyzés a státuszára, a korára, rá? Még álldogált, mikor hallotta, hogy a lány kinyitotta az ajtaját, felkattintja az előszoba villanyát és ismét bezárja maga mögött az ajtót. 3. Patrícia egy nagy vödör teát egyensúlyozott be a szobájába, s helyezett biztonságba az ablak melletti kisasztalra. Csak egy állólámpa világított, s fénye furcsán megnyújtotta a szoba tárgyait. Szerényen berendezett lakószoba volt, könyvespolc, egy íróasztal, rajta a számítógép, monitor, nyomtató, előtte hatalmas, kényelmes szék, az ablaknál, az erkély előtt virágállvány, buja növényzettel, távolabb két kényelmes fotel között kis asztal, melyen most tea párolgott s fantasztikus illatot árasztott

11 magából. Szemben, a fotelokkal szemközti fal előtt, alacsony szekrénysor, rajta tévé, és music center, ott sorakoztak gondosan a lány lemezei és kazettái is. Onnan nyílt egy bejáró a hálószobába, melyben a kényelmes ágyon kívül beépített ruhásszekrény volt, s egy újabb tévé, hogy ágyból is nézhesse az itt lakó. Az ágy mellett kétoldalról egy-egy éjjeliszekrény, az egyiken rádiós óra, s az a könyv, amit Patrícia esténként olvasni szokott. A hálóból nyílt a fürdőszoba, amely óriási volt, s napközben derűs fény árasztotta el, mert hatalmas ablakain csak úgy ömlött be a világosság. Itt is minden tele volt zöld növényekkel, melyek a párás, meleg viszonyokat kedvelték. Patrícia örömmel látta, hogy az otthoni, kis szobájában elsatnyult növényei, mily gyorsan keltek itt életre. Az előszobából nyíló konyha nem volt igazán nagy, de egy hozzá kapcsolódó étkezővel éppen elégnek bizonyult ahhoz, hogy akár társaság is elférjen és ne kelljen nyomorogni egy-egy étkezés közben. A minden kényelemmel felszerelt háztartás nagyon megkönnyítette az itt élők dolgát. Igaz, szükség is volt a munkák ésszerű megszervezésére, mert az intézet elég rapszodikus beosztást igényelt dolgozóitól. Patrícia könnyebb helyzetben volt, a könyvtár ugyanis normális munkamenet szerint működött, de azért még így is előfordult, hogy telefonon riasztották Maud-ot, a könyvtár idős, vénlány vezetőjét, hogy azonnal menjen, mert valami most azonnal kell s nélküle be sem tudnak menni. Tehát mindegy volt, kinek mettől meddig tart a munkaideje, minden a kutatóintézet tevékenységének volt alárendelve. Maud egyre nehezebben mozdult, s egyre több zúgolódással tűrte, hogy rángatják. Fáradtnak és öregnek érezte magát Életét sikertelennek, örömtelennek értékelte, s arra is rádöbbent, hogy ezt nagyrészt önmagának köszönhette. Soha nem, vagy csak ritkán mosolygott, szűkszavú volt és senkit nem engedett közel magához. De ha kicsit kipihentebb volt, kint sütött a nap és jó kedve kerekedett, azért mindig elismerte, hogy akikkel itt él a telepen, jó emberek és a maguk módján még őt is szeretik. Csak amikor csúf, szeles idő jött, akkor tört ki rajta a világfájdalom. S a

12 többiek bármennyire kedvelték valaha az egykor sugárzó, zárkózott fiatal nőt, Maud-ot, egyre nehezebben viselték hepciáit. A mindennapos viták csak még jobban elmérgesítették a helyzetet s Maud magányosabbá vált, mint amilyen volt. Patrícia szerződtetése is annak volt köszönhető, hogy rádöbbentek, Maud már régen nem az, akit megismertek. Maga Maud erősködött, hogy szerezzenek egy fiatal embert, mert ő már nem bírja a diktált tempót. Ő betanítja, megtanítja, de könnyítsenek rajta valamit. Amikor Patrícia megérkezett és Thomas, az intézet igazgatója bemutatta a lányt Maud-nak, a könyvtárvezető megsértődött és visszavonult. Sérelmei hangos kifakadásban törtek a felszínre és a szó szoros értelmében gyűlölte a belépett Patríciát. Ígéreteivel ellentétben, semmiféle betanításról nem volt szó. Magára hagyta a lányt, küzdjön meg a könyvtárral, dolgozzon meg az állásáért. A többiek nem akarták még jobban mérgesíteni a viszonyt, így nem szóltak, de megkíséreltek segíteni Patríciának. Ettől Maud méginkább elviselhetetlenebbé vált s úgy nehezítette meg Patrícia dolgát, ahogy csak bírta. Patríciának minden magának kellett megtanulnia, mindent magának kellett elrendeznie, megtalálnia. S mint a kutatások fázisaiban oly sokszor előfordult, a kérelmezők türelmetlenek és idegesek voltak, semmi soha nem ért rá, mindig minden azonnal kellett. És Patrícia kénytelen volt éjt nappallá téve dolgozni, hogy a speciális könyvtárat egy másik ember, kizárólag az intézet számára kidolgozott rendszerét használni tudja. Azután mély lélegzetet vett, s bebocsátatást kért Thomashoz. Az igazgató abban a pillanatban az órájára nézett, ahogy a lány belépett. Hellyel kínálta Patríciát, aki a türelmetlen mozdulat láttán, megköszönte, de nem ül le, mondta, mindössze három mondat erejéig kívánja feltartani. Hallgatom Patrícia sóhajtott Thomas és bólintott. Szükségem van egy számítógépre és a hozzávaló tartozékokra. Lehetséges ez? Minek az magának? nézett rá csodálkozva Thomas. Szeretném feldolgozni a könyvtárat.

13 Maud feldolgozta már és neki számítógépre sem volt szüksége Nekem szükségem van rá És akkor gyorsabban találjuk meg azt, amit éppen keresünk? Igen. És ami fontosabb, biztosan megtaláljuk. Rendben. Beszélje meg a gondnokkal. Hozzák a számlákat, aláírom. Más? Nem semmi köszönöm a lány indult kifelé, amikor Thomas megállította. Jól érzi magát közöttünk? Patrícia elgondolkozott egy pillanatig. Hirtelen eszébe jutott Brian, aki azóta az este óta, a szokásos udvariassági formákon túl, szóba sem állt vele, s került minden alkalmat, amikor találkozhatnak. Igen jól érzem magam köszönöm mondta halkan. Van valami baj? Nem, nincs semmi igazgató úr minden rendben Hát akkor jól van majd aztán mutassa meg egyszer nekem azt a gépet, meg hogy mit tud Patricia tudta, hogy az intézet laborjaiban mindenki számítógéppel dolgozik, tehát újdonságként nem hat majd rájuk a dolog. De ha Thomas úgy véli, hogy különórákat akar venni, ám legyen. Igen, igazgató úr pár napba azért beletelik, mire a rendszer működni tud fel kell dolgozni az anyagot és az időbe kerül. Mennyire gondol? Nem tudom felmérni még nagy az anyag és áttekinthetetlen Csak nem azt akarja mondani, hogy Maud nyilvántartása nem volt jó? Nem csak nem tudom, milyen volt Maud nyilvántartása Hogyhogy nem tudja? Patrícia hallgatott. Nem szívesen mondta volna meg, hogy Maud elzárja a nyilvántartását és jóformán még a szokásos

14 könyvtári kartonokhoz sem juthat hozzá rajta kívül senki. Csak akkor működik az egész, ha Maud ott van. Ezzel is bizonyítani akarja, hogy nélkülözhetetlen és Patríciára nincs szükség. A lány felmérte a lehetetlen helyzetet s kezdeti döbbenetéből a cselekvési mód kitalálása rántotta ki. Üljön csak le Patrícia mi ez az egész? A lány odakucorodott egy szék peremére, s vergődött, mert nem akarta elárulni Maud ármánykodásait. Nem szeretnék beszélni róla suttogta és könnybe lábadt a szeme. Hirtelen oly élesen világosodott meg előtte Maud gonoszsága, hogy ez egészen megbénította. Én pedig tudni akarom, mi ez az egész mi van itt? A lány csak nézett maga elé és nem szólt. Nos, rendben az igazgató felemelte a kagylót és kiszólt Biancának, a titkárnőjének kérem Bianca, azonnal kerítse elő nekem Brian-t. Beszélni akarok vele. A lány összerezzent, mintha ostorral vágtak volna végig rajta, s Thomasnak nem kerülte el a figyelmét az önkéntelen mozdulat. Hát Brian-nel is baja volna? gondolta hirtelen és mintha megbánta volna, hogy a jól összeszokott gárdába egy ilyen fiatal, tapasztalatlan kislányt hozott. Hívtál Thomas lépett be Brian az ajtón, de azonnal meg is torpant, ahogy észrevette, a széken kucorgó Patríciát. Nem is látott mást, csak a lány könnyes szemét. Egy fotelbe vágta magát, s szemét nem vette le a lányról. Patrícia arcán reménytelenség tükröződött. Mi van itt, mondd? csattant föl az igazgató hangja mi ez az őrület a könyvtár körül? Én nem tudok semmiről No ez szép aki meg tud róla, az hallgat próbáld meg te kiszedni Patríciából, mi a fene zajlik itt. Nekem nem ad választ. Az eredményt pedig tudni akarom, minél előbb. Majd gyere a négyes laborba, hogy dönthessünk és kiszáguldott a szobából. Brian előrenyújtotta két hosszú lábát, lejjebb csúszott a fotelbe és szinte fekvő helyzetből figyelte a lányt. Látta, hogy annak megremeg a szája széle és ölbe rakott két keze. Vállai

15 megereszkedtek, mintha mázsás súlyok nyomnák. Feltűnt az is, hogy szemében a könnyek készek arra, hogy legördüljenek. Dühös lett, mert nem szerette a síró nőket, és mégis szeretett volna a lányhoz rohanni, a karjába akarta zárni, lecsókolni a sós vízcseppeket az arcáról, átölelni karcsú derekát, a csípőjéhez szorítani a combját. Érezni akarta a lány ölelő karjait a nyaka körül és meg akarta kóstolni ajkait. Már mozdult is, hogy mindezt megtegye, de aztán mégis ott maradt a fotelben. Mi baj van, Patrícia? Kértem egy számítógépet mondta halkan a lány, az az oka mindennek. Dehát mi történt? Jaj Brian, én nem tudok dolgozni így Maud - Brian felkapta a fejét, mikor a lány fölpattant és az ablakhoz rohant, és háttal a férfinek, hirtelen kiszakadt belőle mindaz a keserűség, ami az eltelt időben felgyülemlett. Mindent elmesélt Briannek, aki fölállt, a lányhoz lépett, s féloldalt állva figyelte arcának rezdüléseit. Tudta, hogy milyen nehezen szánta rá magát a lány a vallomásra, mi zajlik Maud és közte. Szeretném, ha Thomas nem tudná meg Maud nem rossz ember csak csak Csak végtelenül irigy és féltékeny A lány könnyes szemeit a férfire emelte. Irigy és féltékeny? Rám? Rád váltott át a tegezésre Brian és a karja nyúlt a lány után, maga felé fordította, miközben egy rakoncátlan fürtöt elsimított az arcából. Rád mert fiatal vagy szép vagy kedves őszinte kívánatos, amilyen ő fiatalon sem volt soha istenem, milyen kívánatos sóhajtott a férfi és Patrícia elvörösödve lehajtotta a fejét. Brian a lány álla alá nyúlt és kényszerítette, hogy a szemébe nézzen. Igen Patrícia kívánatos vagy minden férfi álma legalábbis azoké, akiket ismerek Ne kérlek Brian, ne Tiltakozhatsz ellene, de ez a tényeken mit sem változtat Brian két kézre fogta a lány arcát, aki egész testében

16 megremegett az érintéstől. Patrícia érezte a férfi forró leheletét és tudta, hogy Brian most a szája fölé hajol és megcsókolja. A férfi arca egyre közeledett. Patrícia érezte, ahogy Brian közelebb lép hozzá, ahogy mellét súrolja a férfi mellkasa, hogy a combja érinti az övét. Beszívta a férfi fanyar illatszerének illatát és látta szemében felgyúlni az apró fényeket. Aztán Brian ellépett mellőle. Patrícia úgy érezte magát, mint akit arcul csaptak. Hát mégsem olyan kívánatos, amilyennek Brian az előbb mondta. Mit tehetek, mondd? Mert az nyilvánvaló, hogy nem akarod bemártani Maud-ot. De ha Thomas számára nem lesz egyértelmű ez az egész ügy, téged fog elküldeni Talán az volna a legjobb - mondta reményvesztetten a lány. Karját olyan erővel szorította meg a férfi, hogy felszisszent. Nem nem akarom, hogy elmenj kiáltotta fojtott hangon. Na, majd én elintézem ezt az egészet Nem akarom ha ezt sem tudom megoldani, akkor semmire nem vagyok jó mondta határozottan a lány. Nem állhat mellettem mindig valaki, aki megold, elintéz helyettem bármit is. Felnőtt vagyok. Önálló értelemmel bíró, gondolkodó ember. Ez az én dolgom, Brian A férfi döbbenten nézett a lányra. Elutasította a segítséget. Persze, igaz, hisz én magam mondtam neki, meg tudja védeni magát, nincs szüksége segítségre. Hogy a fene essen belé, féltékenységemben eltaszítottam magamtól. Pedig akkor, a könyvtárban, milyen engedelmesen bújt hozzám Rendben. Oldd meg akkor te. És mondd el Thomasnak is, milyen megoldást találtál és miért mennek a dolgok úgy, ahogy mennek Most dühös rám gondolta a lány, dehát ő mondta, hogy már nincs szükségem rá Úgy látszik, mi nem fogjuk megérteni soha egymást gondolta Brian és ugyanezt érezte Patrícia is. 4. Patrícia kitöltötte a teát, s lassan, kortyonként itta. Szerette, amint szétárad benne az íze és átmelegíti a testét. Már majdnem végzett a könyvtár feldolgozásával, s napok kérdése, hogy a

17 nyilvántartása akkor is használható legyen, ha ő nincs jelen. Maud azzal tette magát nélkülözhetetlenné, hogy nem osztotta meg a tudását a többiekkel. Ő mindenki számára nyitott könyvtárat teremtett. Pokoli munka volt, de megérte. És majd ha már nem lesz itt hirtelen abbahagyta a mondatot, mert már nem akart elmenni innen. Minden idegszálával ide kötődött. Barátokat talált, igaza volt hát Brian-nek. Peter és Marthe, a fiatal kutató házaspár, a szárnya alá vette Patríciát. Igazi barátnőt talált az asszonyban és boldog volt, ha egy-egy órát velük tölthetett. Peter ritkán kapcsolódott be a beszélgetésbe, de ő is szerette hallgatni Patríciát, aki életében olyan nyitott nem volt idegenekkel szemben, mint velük. Néha, ritka szabadidejükben, elmentek kirándulni, néha csak annyira futotta, hogy a várkertben leültek egy-egy félórára és szívták a friss levegőt és hallgatták a csöndet. Peter és Marthe érezték a Patrícia és Brian közötti feszültséget. Érezték, hogyha együtt vannak, szinte vibrált körülöttük a levegő, de soha egyikőjük sem adott módot rá, hogy egyszer arról is beszéljenek, mi az oka e feszültségnek. Peter és Marthe nagyon kedvelték Brian-t és szerették volna, ha végre nem magányos az élete, ha társat talál magának, de tudták, ha erről beszélnek neki, Brian azonnal bezárkózik és elhallgat. Hát nem kapacitálták többé. Patrícia pedig nyíltság ide, nyíltság oda soha nem beszélt fiú-ügyekről. A lány az utolsó kortyot is kiitta a pohárból s Marthe-ra gondolva elmosolyodott. Hát mégis igaz Marthe gyermeket vár szerette volna látni Peter arcát, amikor megtudja a hírt, de tisztában volt vele, hogy nem lehet tanúja az örömhírnek. Elindult kifelé, hogy az edényt kivigye a konyhába. Úgy tervezte, ma este kóborol egyet, jó lesz kiszellőztetnie a fejét, nagyon sokat dolgozott a héten. Az előszoba tükrében végignézett magán s megállapította, arca soványabb lett és eléggé nyúzott is. Majd kinyitotta az ajtót és elindult sétálni. A földszintre ért, amikor Brian ajtaja kinyílt s egy ismeretlen férfi lépett ki, bezárva maga után az ajtót. A lépcsőn kopogó léptekre, a férfi felnézett, s szembetalálta magát Patríciával. A lány

18 megtorpant, a férfi pedig bólintott, mintha köszönne. Patrícia is bólintott. Bocsásson meg kisasszony, mi még nem ismerjük egymást és az én öcsikém éppen nincs itt, hogy bemutathasson bennünket. James O'Neill vagyok, Brian bátyja. Patricia Taylor mosolygott a férfire a lány, miközben leért melléje. Nem vagyok ismerős a városban és az én drága testvérem természetesen másutt lopja a napot. Meg tudná mondani, hol vacsorázhatnék meg? Nem olyan ördöngösség éttermet találni dünnyögte a lány. Igaz dadogta zavartan a férfi, de a fene egye meg, mit cifrázom én itt rohadtul érzem magam. Már második napja rostokolok itt az öcsémet várva, és nincs egy ember, akihez szólhatnék. Éhes vagyok és tele beszélnivalóval nem jönne el velem vacsorázni? Patríciának megtetszett a férfi őszintesége és elnevette magát. Rám is rámférne már egy rendes vacsora mehetünk Csak nem azt akarja mondani, hogy ezen a minden kényelemmel ellátott telepen éheztetik és ugyanakkor robotoltatják? Jaj dehogyis mindössze az a helyzet, hogy nem régóta dolgozom itt és mindenfélét meg kellett tanulnom, meg ilyenek hogy nem ettem, azt meg magamnak köszönhetem Nem is értem az öcsikém mindenkire szokott figyelni, nem engedi, hogy körülötte tönkretegyék magukat az emberek maga kiesett volna a látószögéből? Patrícia elvörösödött, s színeváltozását James is észrevette. Vagy tán túl sok figyelmet fordít magára és ezzel nehezíti a helyzetét? Nem mondhatnám, hogy nehezíti néha hetekig nem is látom Aha akkor az a baj, hogy nincs jelen Ne vicceljen Brian Brian úgy vélte, elég felnőtt vagyok, hogy tudjak vigyázni magamra. És igaza is van.

19 Hát nem úgy néz ki éppen, mint aki tud vigyázni magára. Már ne haragudjon, de kicsit törődöttnek látom Mert sokat dolgoztam Hát éppen erről beszélek Brian mindig tudta, mit bírnak el az emberek elfelejtette volna a tudását? Nem. Akkor csak magára nem figyel. Miért? Istenem James, kérem ne beszéljünk Brianról. Nézze inkább ezt a csodálatos favázas, tizenhetedik századi lakóházat. Hát nem csodálatos? Szeretnék egy ilyenben élni Mint orvos nem igazán tanácsolnám. Szigetelés nélküliek, ezért nedvesek. Vastagok a falai ezért átfűthetetlenek. Kicsik az ablakai, hát se fény, se levegő nem fér be rajtuk Na, maga is érti, hogy veheti el a kedvét egy álmodozónak nevetett a lány. Maga szokott álmodozni? Miről? faggatta hirtelen a férfi és egyre sűrűbben felejtkezett bele a lány szemébe. Ahogy bandukoltak egymás mellett a meredek kis utcácskán az étterem felé, úgy koccant össze néha a válluk. James úgy érezte, mintha villám csapott volna belé. Tetszett neki a lány. Hosszú évek óta most először nem jutott eszébe Linda miatti mérhetetlen csalódása a nőkben. Amíg ilyen lányok vannak, addig van remény is gondolta. Ez az? kérdezte az Arany Egyszarvúhoz címzett vendéglő előtt. Igen nagyon kellemes hely és kiválóan főznek. Nos, vessük magunkat az élvezetekbe látva a lány kérdő tekintetét, gyorsan hozzátette a gasztronómiai élvezetekbe természetesen Patrícia megkönnyebbülten mosolygott s indult befelé a férfi után. Végigenném az étlapot súgta, amikor a pincér kihozta és kiosztotta a lapokat. Hát rám is rámférne egy tisztességes ebéd És James sorolni kezdte az előételeket, a húsokat és köreteket, az italokat és desszerteket. A pincér egyre szélesebb

20 mosollyal írta a rendelést. Ahogy figyelte az asztalnál ülő párt, úgy vélte, szerelmeseket lát, akik egy jól sikerült szeretkezés után, így akarják pótolni az elveszített energiákat. 5. Min gondolkozol? kérdezte este James-t Brian. Már másodszor mondom neked, hogy lépj ki abból az eszelős házasságból és még csak az arcizmod se rezzen. Nehogy azt mondd újra, hogy szereted Lindát, mert ordítani kezdek. Nem nem mondom nem szeretem Lindát. Régóta nem szeretem de tudod, soha nem hajtottam a nőket nincsenek félrelépéseim, nem is voltak soha ismerőseim se voltak és Linda akármilyen is, de azért a házat eligazgatta. Te, ha hiszed, ha nem, ha hirtelen magamra maradnék, azt sem tudnám, hol keressem a zoknijaimat mert lehet, hogy csalt mindenkivel, aki kötélnek állt, de engem meg a holmijaimat rendben tartotta. Ugyan James, nehogy azt akard bebizonyítani nekem, hogy erről szól a házasság Mert te aztán tudod Hát élni még nem éltem át, de egyre inkább gondolkozom a dolgon Nocsak Igen gondolkozom rajta, hogy föladom a függetlenségemet. És szabad tudnom, ki a kiválasztottad? Ismerem? Nem. És nem szabad tudnod. Még ő sem tudja ugyanis, s előbb mégis vele osztanám meg a titkot. Értem De most nem az én terveimről van szó, hanem rólad. Mi van? Mégis elválok Lindától. A mai nap meggyőzött. Miért, mi történt ma? Megismerkedtem valakivel, aki miatt érdemes végigcsinálni egy cirkuszt. Nocsak bátyus mesélj

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a BEVEZETÉS Esti fényben fürdött a füstös, külvárosi utca. A néma falak egymást nézték, s egy kósza szellő susogását hallgatták. Lassan szállingózott lefelé a tisztító köd, illatos nedvességgel árasztva

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött.

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. C. A. Tűréshatár 0 Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. El kellett érnem a Szentpétervárra

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Bujáki Noémi SpikeTrom éjjeli kalandjai a nagy földi légkörzésben és azon túl. Spiketrom

Bujáki Noémi SpikeTrom éjjeli kalandjai a nagy földi légkörzésben és azon túl. Spiketrom Bujáki Noémi SpikeTrom éjjeli kalandjai a nagy földi légkörzésben és azon túl Spiketrom A csönd ülte meg szobát és az éjjel sötétje. Még érezhető volt a vacsora illata az étkezőasztalon heverő maradékok

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Washington, 1865. április 10. hétfő 19 óra 45 perc

Washington, 1865. április 10. hétfő 19 óra 45 perc Az alábbi történet a képzelet szüleménye. A történet szereplői az 1865-ös év eseményeinek szereplőit leszámítva kitaláltak. A könyvben megjelenő helyszínek azonban az esetek többségében valóságosak. Bárminemű

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA Pósa János egyetemista akkor ismerte meg Bucskó Ilonát, mikor az a fenekébe szúrt. János már lefeküdt a paraván mögött levő keskeny ágyra, nadrágját engedelmesen letolta

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül 1 Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül karimával; örült a látványnak, de ez csak az első fejezet,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben