Ezen a héten ide várunk: november 19-én SZOMBATON 16 órakor. (Eger, Rákóczi u. 48. Neumann J. Középiskola) Mindenkit szeretettel várunk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezen a héten ide várunk: 2011. november 19-én SZOMBATON 16 órakor. (Eger, Rákóczi u. 48. Neumann J. Középiskola) Mindenkit szeretettel várunk!"

Átírás

1 3. évfolyam 176. szám november 13. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová ez a folyó bement. Ezé.47,9 ÉLŐFOLYÓIRAT A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE Ezen a héten ide várunk: Foglalatosak voltak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésekben. Apcsel.2,42 HÁZICSOPORT szerda 18:30 Szeredi Györgyinél (Eger, Menház u. 66/1.) Mindenkit szeretettel várunk! Az egri eklézsiáért nem hallgatok és Egerért nem nyugszom, Ézsa.62,1 Hősök Hajnali ima-hadjárata pénteken 6:00 órakor Neumann Középiskola 11-es terem (Rákóczi u. 48.) Gyertek imázni, szeretettel várunk! Gyertek menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az Ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr Beszéde Ézsa.2,3 Istentisztelet: november 19-én SZOMBATON 16 órakor ( Neumann J. Középiskola) Mindenkit szeretettel várunk! december 2-4-én Igazság szabaddá tesz Székesfehérváron (lásd.12.old.) 1

2 Kőfalaidra, Eger, őrizőket állítottam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot Neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Isten Királyságát Egerben. Ézsa.62,6-7 Aktuális ima és böjt témák megnyitásra váró kapuk, áttörésre váró területek Új emberekért - barátok, rokonok, ismerősök, munkatársak, osztálytársak, iskolatársak megtéréséért, szívek nyíljanak meg Isten szeretete, jelenléte számára; bátor bizonyságtevésekért, Isten természetfeletti erejének megnyilvánulásaiért Ifi csoport beindulásáért, kreativitás, állhatatosság, Iskolai imacsoportért, kollégiumi bibliakörért, fiatalokban éhség, szomjúság legyen az Igazság keresése, Isten jelenléte után Anyagi területeken áttörésért, munkahelyekért újabb anyagi források megnyílásáért, hitbeli kilépésekért, munkahelyekért frissen bemerítkezettért Krisztusban való új élet megtapasztalása - régiek elmúltak, minden újjá lett ; Isten term.fölötti érintése; meggyökerezés Krisztus Testében, gyül.-ben BLAST Haladó Szemináriumért helyszín: Graz; téma: Belső szépség, belső gyógyulás; Szent Szellem vezetése a kapcsolatokban; akik szeretnének elmenni anyagiakért, stb. a Szabadulás Imanapokért dec én Székesfehérváron a Lehetőségek Házában; a testvérek szívében egy természetfölötti éhség és szomjúság megerősödése Isten tisztasága és szentsége iránt; felkészülések a szívek megnyílása, engedelmességre jutások, világosságban való járás bűnvallások; kapcsolatok és prioritások rendezése K.Pali és N.Pali utazásáért, szolgálatáért Nemzetközi Vezetői és HarvestNET Misszió- Konferencia Barry Wisslerék gyülekezetében; apostoli szolgálókkal és vezetőkkel való új és meglevő kapcsolatokért; kommunikációért, egészségért; oltalom és védelem - itthon is 2

3 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelnek. Ézsa.32,3 Petz Renáta: Fölbuzog szívem szép beszédre Zsolt.45,2 Először is tele van a szívem hálával. Hálás vagyok az Úrnak, hogy beleillesztett a tervébe és folyamatosan megtölti a szívünket azokkal a szavakkal, gondolatokkal, amik Ő benne vannak. Hálás vagyok az Úrnak az Ő Beszédéért, amihez odaköthetjük az életünket, amivel megtölthetjük a gondolatainkat, amivel telerakhatjuk a szívünket míg túlcsordul, és a szívünk bőségéből a szánkon Isten akaratát előrevivő Szavak buzognak fel. Hálás vagyok a testvéreimért, akikkel hétről hétre, napról napra együtt állhatunk az Úr jelenlétében, munkájában egymást bátorítva, erősítve. Hálás vagyok a Krisztus Testét építő ajándékokért, hogy Isten Beszéde rajtuk keresztül felépít, érettségre juttat. Hálás vagyok az apostoli bölcsességért, amely megfelelő irányú, megfelelő szélességű és mélységű medret váj a továbbhaladáshoz, és mint egy most érkező hullám, lendületet is ad újabb áttörésekhez. Az apostoli atyai szív az identitást megerősíti, a gyökereket a forráshoz vezeti, és a tekinteteket segíti a célra fókuszálni. Zsolt.45,2 Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a Királynak szól. Művem a Királynak szól! Művem, cselekedeteim, életem, beszédem a Királynak szólnak. Hozzá illő, Neki tetsző, az Ő akaratával egyező, az Ő tervébe beleillő életre szántuk oda magunkat, egy tanítványi életre. Ezért töltjük tele az életünket, szívünket, gondolatainkat Isten Beszédével, hogy amikor kiöntjük a szívünket, amikor megosztjuk a terveinket, gondolatainkat, látásunkat, akkor az Ő Beszéde szerinti tervek, gondolatok, látások, szavak jöjjenek elő belőlünk, és az Ő szép beszédei buzogjanak fel a szívünkből. Mát.12,34b Mert a szívteljességéből szól a száj. Amivel tele van a szívünk, az jön ki a szánkon, amit beletöltünk, beengedünk a szívünkbe, csak az fog onnan kijönni. A mi gondolataink nem az Ő gondolatai ezért kérdezzük meg: Mit gondolsz Te, Uram? Mert ahhoz igazítom a gondolataimat. Honnan tudjuk, honnan érthetjük meg, mi van az Úr szívében? A szívének teljességéből szólt Ő is. Ezért az Ő Beszédéből, leírt, kijelentett Szavaiból meg tudjuk ismerni az Ő gondolait, terveit, értékrendjét. Ahogy olvassuk, megesszük az Ő már leírt kijelentett Szavait, azokból megismerjük Őt. Befogadjuk az Ő Beszédét, Hozzá igazítjuk a gondolatainkat, azonosulunk vele, és tele töltjük a szívünket az Ő Beszédével, és azt vesszük észre, hogy a szívünkből ez buzog fel és túlcsordul, ez jön ki belőlünk. Zsolt.119,11 Szívembe rejtettem a Te Beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Mert a szív bőségéből szól a száj, és aki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Mert mindnyájan sokkféleképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. (Jak.3,2) Ez a rejtettem szó azt is jelenti, hogy felhalmozni. A szívemben felhalmoztam a Te Beszédedet, teleraktam a Te Beszédeddel a szívem. Bőségesen tele, túlcsordultig. Átitatja az egész lényünket, gondolatainkat, uralmat vesz az érzelmeink fölött is. Szívembe rejtettem, felhalmoztam a Te Beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Zsolt.119,97 Nagyon szeretem a Te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom! Amen! 3

4 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelnek. Ézsa.32,3 Robert J. Tamasy: KÉSZEN ÁLLSZ A MEGÚJULÁSRA? november 7. Szereted-e megváltozatni a dolgokat? Vagy feleséged, munkatársad, vagy éppen egy jó barátod szereti-e rendszeresen megváltozatni a dolgokat? Például átrendezni a szobában a bútorokat vagy a szoba díszítését. Vagy újrafogalmazni a céged tevékenységét mit, hogyan, miért teszünk. Vagy éppen bizonyos idő elmúltával nyugtalannak érzed magad, és elfog a vágy, hogy pozíciót, munkahelyet vagy éppen hivatást változtass. A változás elkerülhetetlen. Megtörténik, akár akarjuk, akár nem. Vegyük például az időjárást. Olyan városokban éltem, ahol az a mondás járta: Ha nem szereted az időt csak várj egy percet.. Aztán ott a gazdaság, a politika, a vásárlói preferenciák, vagy csak egyszerűen a növekedés folyamata: a változás folytonos. Vannak, akik születésüktől jól viselik a változásokat, sőt, kifejezetten keresik. Mások elutasítják a változásokat, különösen, ha ezek nem kedveznek nekik. Legyen szó üzleti technikákról és rendszerekről, egy új technológia bevezetésről, vagy személyzeti, vagy vezetői változásokról. Vannak, akik tárt karokkal fogadják azokat, mások inuk szakadtáig harcolnak ellenük. Én személyesen élvezem a változást mindaddig, amíg beleszólásom van és részt vehetek minden jelentős változásról szóló döntésben. De a hirtelen, váratlan változással, vagy olyan eseménnyel, amikor úgy érzem, hogy nem vették figyelembe az érdekeimet, nagyon nehezen békülök meg. A változás a Bibliában is gyakran előforduló téma. Az Ószövetségben sok példát találhatunk arra, hogy emberek gyakran dramatikus változást éltek át, amikor Isten szolgálatra hívta el őket. Az Újszövetség gyakran beszél arról a változásról, ami a Jézus Krisztussal való, növekvő kapcsolatból származik. XXI. századi környezetbe helyezve, ez azt jelenti, hogy a szellemi elköteleződés észlelhető hatást gyakorol arra, hogyan élünk, hogyan dolgozunk, és hogyan éljük a kapcsolatainkat. Gondoljuk át a következőket: Új emberré lenni. Az Írás azt mondja, hogy az Istennel Jézus Krisztus által kapcsolatba kerülni azt jelenti, hogy új életet kapunk. 2.Kor.5,17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Gal.2,20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Szakítani a régivel. Ha arra törekszünk, hogy engedelmeskedjünk Istennek, akár a munkahelyi felelősségi körünkben, az otthonunkban vagy bárhol másutt, gyakran gyökeres változásra van szükség nem pedig a régi, jól megszokott dolgok módosítgatására. Luk.5,36-38 Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varrja, mert így az újat is eltépné; és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, sőt a tömlő is tönkremenne. Hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Isten új munkájára építeni. A Biblia azt tanítja, hogy Isten szereti a változásokat és szereti, ha mi is része vagyunk a változásnak. Ebbe beletartozhat a munka, amit végzel vagy az a mód, ahogy végzed. Ézsa.43,19 Mert Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. 4

5 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 Mike Bickles: Beszélgetés John Mulinde-vel (9.) Nos, egy dolog találni egy jó bibliahelyet és elolvasni azt, és egy másik dolog, amikor az Úr küldi neked az Ő Szavát. Súlyos ítélet alatt voltam. Mégis azt gondoltam: "Mit tettem, ami más?" Nem találtam semmit a cselekedeteimben, vagy abban, amit megengedtem volna magamnak, ami más lett volna, vagy összeegyeztethetetlen lett volna a normál életemmel. Meg voltam arról győződve, hogy a mindennapjaimban az Úrral járok igaz módon. Így hát összehívtam a csapatomat és megmondtam nekik, hogy ma mindenképpen el kell bánnunk ezzel a dologgal. "Meg kell, hogy vizsgáljuk a szívünket, meg kell nyílnunk és ha lehetséges, meg kell vallanunk egymásnak a bűneinket, mert az Úr határozottan szólt nekünk." Nem tudtam magamban összeegyeztetni a jeleket és csodákat, amiket Isten a mi kezünkkel cselekedett, a látomásokat és kinyilatkoztatásokat amiket kaptunk az olyan kijelentéssel és üzenettel, ami folyamatosan megtérésre hívott minket, és szólt, hogy térjünk vissza Hozzá. Valahogy nem láttam a kapcsolódást. Így hát jóval erőteljesebb hangot ütöttem meg, mint szoktam, és próbáltam világossá tenni, hogy "Így nem járhatunk tovább, jobb, ha összekapjátok magatokat!" Ettől mindenki reszketett, mint a nyárfalevél. Azután elmentünk aludni. Általában hajnali négykor keltem, hogy imádkozzam. Aznap felkeltem és próbáltam imádkozni, de nem ment. A szívem be volt zárva. Hideg volt, kemény volt és be volt zárva. Nem tudtam imádságot előhozni belőle, akárhogy is próbáltam. És bár nem tágítottam, úgy éreztem, az ajtó bezárult előttem és nem tudok belépni az Úr jelenlétébe. Próbáltam dicsőíteni, nem működött. Ötkor azután mindenki felébredt és összejöttünk. Ők beléptek a dicsőítésbe, elmélyült, gazdag dicsőítés volt, én pedig ott voltam teljesen kihűlve. Nem tudtam dicsőíteni és nem találtam örömöt az Úrnak való éneklésben. Ez ment még két órán keresztül. Ők nem tűntek úgy, mint akiknek bármi problémájuk lenne, nekem azonban volt problémám. Amikor az egész véget ért, azt kérdeztem magamtól: "Vajon Isten kizárt engem? Mit jelent ez?". Felhívtam azt a testvérnőt, aki hozta nekem azt a kijelentést a Jeremiásból, és mondtam neki: "Mióta adtad nekem ezt a kijelentést, nincs békességem. És most már imádkozni sem tudok. El tudnád magyarázni részletesebben, hogy hogyan kaptad ezt a kijelentést?" Neki azonban nem volt semmi egyéb, amit mondhatott volna. Így hát magukra hagytam őket, hogy készítsenek reggelit és elmentem egyet sétálni, közben imádkozni. Próbáltam mindent, de mire visszajöttem sem jártam sikerrel. Megreggeliztünk, azután el kellett indulnunk, hogy házanként hirdessük az evangéliumot. Mondtam nekik: "Ti mentek, én maradok". Normális esetben nekem kellett volna vezetni a csapatot, de hátra maradtam. Így szóltam: "Ti mentek, és én leszek, aki hátramarad". Mi mindig hátrahagytunk valakit, aki közbenjárt az evangelizálós csapatért. Így hát maradtam és imádkoznom kellett volna, de nem ment. Amikor elmentek, magamhoz vettem a Bibliáimat, négy különböző fordítást és a konkordanciámat. Kimentem a házból és leültem a mellettünk lévő ház verandájára, ami nagyon közel volt a miénkhez. Leültem és így szóltam: "Istenem, éhezem rád! Kérlek, engedd meg, hogy kapcsolatba lépjek Veled! Adj nekem bebocsátást! Miért tagadsz meg engem? Mi a baj? Tettem bármi olyat, ami rosszul sült el? Nem jut eszembe semmi. Nem tudok olyanról, ami bajt okozott volna. Kérlek!" Ilyeneket mondtam, amikor hirtelen történt valami. 5

6 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 Mike Bickles: Beszélgetés John Mulinde-vel (10.) Valami rámszállt, az egész testem beleremegett. Úgy éreztem, mintha valaki jött volna és leült volna a bal kezem felől. Olyan volt, mintha a ruhája hozzámért volna, de látszólag nem volt ott senki. Egy erős késztetés jött a szívemre, hogy kinyissam a Bibliámat. Mintha azt mondanák: "Gyorsan, ki kell nyitnod a Bibliádat, most, a Róma.1-nél!" Szeretném megosztani veletek, amilyen világosan csak tudom, de nem igazán tudom leírni, mert olyan volt, mintha valaki ott lett volna és azt mondta volna: "Megértést szeretnél? Nyisd ki a Bibliát! Most!" Kinyitottam a Bibliát a Róma.1,18-nál, ami így szól: Róma.1,18-23 Mert nyilvánvaló az Istennek haragja a Mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható nyilvánvaló őbennük; mert az Isten kijelentette nekik: Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megérhető és meglátható; úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem neki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balga szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek vallván, balgákká lettek; És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Erre én teljesen összezavarodtam. Azt gondoltam: "Uram, ezt most Te nekem mondod, vagy csak adsz egy üzenetet, amiről prédikálnom kell? Mi lehet ez?" Úgy éreztem, mindennek nagyon komoly jelentősége van, hogy Isten nagyon komolyan akar közölni valamit. De vajon kihez próbál szólni? Vajon hozzám akar szólni, vagy az a dolgom, hogy valamit közvetítsek, valamiről prédikáljak? Mindenekelőtt hadd mondjam el, hogy ez idő tájt ezt a gyülekezetet ugyan elrendeztük, de a falubeliek rendkívül istentelenek voltak. Folyamatosan prédikáltuk az evangéliumot minden nap, amikor csak kimentünk, de ők sértegettek, Isten nevét káromolták vagy csak hiábavalóságokat fecsegtek. Szabadtéri összejöveteleket tartottunk dobbal, énekkel, az emberek körénk gyűltek, mintha figyelnének, de valójában Isten nevét akarták csak káromolni és igyekeztek lejáratni minket. Ezért elég kemény volt kimenni közéjük, mi viszont hit által kiléptünk és azt mondtuk: Istenünk, mi megyünk! Emberi számítás szerint a maradást választottuk volna. Ezért amikor ez a bibliarészt kaptam, így gondolkodtam: "Uram, ezt azért adtad, hogy nekik mondjam? Mire készülsz?" Mélyen a lelkiismeretem azonban azt mondta: "Ez a Szó neked szól. Neked, személyesen." Azt mondtam az Úrnak: "Uram, ha hozzám szólsz, kérlek, tedd ezt világosan! Legyen érthető a számomra!" Majd ismét egy hullám jött rám, és tudtam a bensőmben: "Fogd a Bibliádat. Első fejezet 28. verstől a 32-ig." Így szól: Róma.1,28-32 És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakva vannak irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölccsel. Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgák, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, 6

7 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 Mike Bickles: Beszélgetés John Mulinde-vel (11.) irgalmatlanok. Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Amikor ránéztem erre a listára, nem mondhattam azt, hogy ezek közül egy sincs az életemben. Számos dologra tudtam rámutatni: "OK, igen, tudom, ez-ez-ez és ez is benne van az életemben." Majd így folytattam: "De minden nap, mielőtt lefeküdnék, letérdelve megvallom ezeket a bűnöket. Megvallom őket és kérem, hogy bocsásd meg azokat." Én nem tudom elhinni, hogy Isten ezekért engem megdorgálna, hiszen Ő azt mondja, hogy Ha megvalljuk a bűneinket, Ő hű és igaz, és megbocsátja. Ez most azért említem, mert össze akarom kötni azzal, amit korábban említettem, amikor Ő azt mondta: "Azt akarom, hogy hit által élj!" Később még visszautalok erre. Akkor azt mondtam Neki: "Uram, ha tényleg nekem akarod mondani, kérlek légy konkrét! Mit tettem, ami a szokásostól eltérő? Mi az, amit tettem? Talán észre se vettem!" Éreztem az Úr haragját, tudtam a nemtetszését, az egész lényem beleremegett, de nem tudtam, hogy miből térjek meg. Ahogy próbáltam kikövetkeztetni, az a hullám pedig megint rámjött, és egy vers jött a szívemre: Róma Azért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat teszed te is, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Avagy megveted az Ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy Istennek jósága téged megtérésre indít? De a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a harag és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára. Be kell vallanom nektek, hogy ebben a pillanatban az egész lényem megfélemledett: "Uram, bármi is a baj, az nagy. Azonban még mindig nem tudom, hogy mi lehet az. Tudom, hogy nagyon-nagyon elégedetlen vagy velem, de nem értem." Folytattam az olvasást, és így folytatódik. Róma.2,6-11 Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: Azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel; Azoknak pedig, akik versengők és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekvő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek; Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek: Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Ott ültem és így gondolkodtam: "Uram, nem tudom, hogy most mitévő legyek. Nem tudom, hogyan imádkozzak. Nem tudom, mit követtem el. Tudom, hogy valami rossz, de nem tudom mi az." Ott ültem, és vágyakoztam: "Bárcsak mondanál valamit, bárcsak világossá tennéd mindezt a számomra." Amint így gondolkodtam, az a hullám megint jött. Róma.2,17-24 Íme, te zsidónak neveztetsz, és a törvényre támaszkodsz, és Istennel dicsekszel. Ismered az Ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivelhogy a törvényből megtaníttattál; És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága, a balgák tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki 7

8 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 Mike Bickles: Beszélgetés John Mulinde-vel (12.) azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz-e? Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Aki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-e? Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint meg van írva. Biztos vagyok benne, hogy nem tudjátok eléggé átérezni azt, ami bennem akkor történt, amikor ezt az utolsó mondatot olvastam. Amint már mondtam, az emberek istenkáromlók voltak, beszólogattak, és mindenki Isten nevét káromolta. Amint azonban ezt olvastam, ez szólt hozzám: Te, aki másoknak prédikálsz, magadnak nem prédikálsz? Te, aki másoknak tanítasz, magadat nem tanítod? Te, aki másoknak azt mondod, ne lopjanak, lopsz? Ne tedd ezt vagy azt, te pedig teszed? Végül ezt mondja: Mert Az Istennek nevét miattatok káromolják a pogányok között. Ez személyesen hozzám szólt, mintha ezt mondaná: "Minden, amit ott látsz, minden, amit tesznek és mondanak az Úr neve ellen, miattad van. Amiatt, ahogyan élsz, ahogyan jársz, és ráadásul ez még meg is van írva rólad." Az egész lényem kiáltani akart, ezen nem tudtam továbblépni. Becsuktam a Bibliámat, és így szóltam: "Uram, nem tudom, mit tegyek!" Ekkor azonban a csapat visszatért az evangelizációról, én pedig felhívtam a testvérnőt, akivel az egész kezdődött, mondtam neki: "Gyere velem." Ő jött, és elmentünk együtt a banánültetvényekre. Így szóltam hozzá: "Segíts nekem! Ma reggel óta nem tudok imádkozni, amikor próbálom kérni az Urat tudod, amit mutatott nekem, nagyon megszomorított engem. Azt se tudom, hogyan kell megtérnem, hogy változtassak a dolgokon, tudnál nekem segíteni? Gyere és imádkozz velem!" Mire ő: "OK, de mit tettél? Milyen hibát követtél el?" Erre én: "Nem tudom". "De hát, hogyan tudnánk megtérni valamiből, amiről nincs is tudomásod?" Mire én: "De Istent nagyon felbosszantottam!" Erre ő: "Honnan tudod, hogy felbosszantottad, miből derült ez ki számodra? Mondd el pontosan, mi történt!" Így azután el kellett neki mondjak neki mindent, ami ide vezetett. Amint beszéltem neki, láttam, hogy félelem költözött az arcára, a szemei elkerekedtek és remegni kezdett, ahogy pedig végigolvastam neki a verseket és eljutottam az utolsó mondatig, felkiáltott. Istenhez kiáltott: "Atyám, kegyelmezz nekem, kegyelmezz nekem, bűnös ember vagyok, irgalmazz nekem!" Nem értem imádkozott, hanem saját magáért. Később azt mondta nekem: "Azt hittem, valahogy köntörfalazva akarsz velem közölni valamit. Amit csak mondtál, szíven talált, azt hittem, hogy nem mersz velem nyíltan beszélni, és kerülő úton próbálkozol." Ami egyébként nem volt igaz. Amikor azonban felkiáltott, valamit mintha kivettek volna a szívemből, és hirtelen úgy éreztem, hogy ismét tudok imádkozni. Imádkozni kezdtünk, kiáltottam az Úrhoz, megtértem, mindent, amire csak gondolni tudtam, megvallottam: "Uram, én megtérek ebből, meg abból." Azt hiszem ez úgy nagyjából egy órán át tartott. Azután azt éreztem: A Biblia ezt mondja: ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa. Elkezdtem hálát adni Istennek. Köszönöm Istenem! Köszönöm Uram! De nem éreztem békességet, nem éreztem semmi felemelőt és nem éreztem úgy, mintha elbántam volna a problémával. Hadd mondjam el, hogy én a cselekedetekkel foglalkoztam, Ő azonban az én útjaimmal foglalkozott. Nem VALAMI foglalkoztatta, amit csináltam, hanem az, AHOGYAN járok. Én úgy gondoltam, ahogyan járok, az rendben van. Ő nem azt próbálta mondani, hogy: "Te ezt tetted, térj meg belőle". (folyatjuk...) 8

9 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 Nemes Pál: A Logosz és annak tekintélye Nemes Pál és Kati Egerben Eger, november 5. Nemes Kati: Áldjon az Úr benneteket, jó itt lenni. Csak pár szót szeretnék kiemelni a következő bibliaversből: Péld.18,21 az élet a nyelv hatalmában van. És azt szeretném elmondani, hogy jól csináljátok a dolgokat! Tudom, hogy amiket mi tapasztalunk, és átélünk, amikor el tudunk jönni hozzátok, azt csináljátok a hétköznapokban is. Azért fogjuk meglátni és azért fogjátok meglátni akár a személyes életetekben, akár városi szinten is az áttöréseket, mert azt mondjátok ki, amiben hisztek. Van egy hatalom, amit Isten rakott az ember szájába azért, mert az Ő képére lettünk teremtve. És az élet a nyelv hatalmában van. Lehet ez gyógyulás, lehet emberi lelkeknek a megmentése, megnyerése. Vagy amit most testületileg együtt is imádkoztunk, ebben hiszünk, hogy ezeket az embereket most megérintette Isten, mert a nyelvünk hatalmában van az élet - ezt Isten rendelte így. Ő teremtett bennünket az Ő képmására. Akarlak bátorítani, hogy jól használjuk mindannyian a szánkat, a nyelvünket, hogy élet fakadjon körülöttünk minden szinten. Pécsi Zsófi: Ézsa.45,17 És Izráel megszabadul/üdvözül az Úr által örök szabadulással/megváltással, nem vallotok szégyent és gyalázatot soha örökké; Annyira jó látni, hogy szomjasak vagytok Isten Beszéde iránt. A dicsőítés is nekem nagyon jó volt, mert annyira érezni lehetett Isten jelenlétét. Az istentisztelet elején, amikor imádkoztunk, láttam egy képet, ahogy Isten folyója jön le és elárasztja az egész gyülekezetet teljesen. Tömösy Dorina: Ézsa.65,22-24 Nem úgy építenek, hogy más lakjon benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velük megmaradnak. És mielőtt kiáltanának, Én felelek, ők még beszélnek, és Én már meghallgattam. Az volt bennem, ami itt meg van írva, hogy nem fáradnak hiába, hogy ti sem fáradtok hiába, amikor imádkoztok, amikor közbenjártok a városért, ezek nem hiábavalók, hanem ezen keresztül előrébb juttok és meglátjátok ennek a gyümölcsét. A másik, hogy még mielőtt kiáltanátok, már felel nektek az Úr és még beszéltek, de Ő már meghallgatja és látja is. Amit elé visztek, Ő azt már tudja és megáld titeket, és megcselekszik, amit kértek. Nem felejtett el titeket. Kezeik munkáját elhasználják választottaim. Amiket vettek, azt learatjátok, a jó gyümölcsöket learatjátok. 9

10 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 Nemes Pál: A Logosz és annak tekintélye (2.) Nemes Gábor: Olivérrel is beszélgettünk és az volt a szívemben is, hogy az Úr át akarja formálni Eger városát. És Eger fiataljait is meg akarja fogni az Úr. Nyilván nehezebb nektek megállni ezen körülmények között, mert nem vagytok olyan sokan, de szeretnélek bátorítani benneteket, fiatalok, akikben az Úr bennetek van: 1.Ján.2,13-14 Írok nektek ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írok nektek fiacskák, mert megismertétek az Atyát. Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten Beszéde megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. János bátorítja a fiatalokat, akik Jézusban vannak, és azokat a lehetőségeket, ígéreteket és kincseket mondja el, amik bennük van. És olyan dolgokat mond el itt, hogy legyőztétek a gonoszt, Isten ereje bennetek van, az Úr kijelentett számotokra. Ez engem nagyon bátorított, és ezt szerettem volna elmondani, hogy nem reménytelen a helyzet. Van értelme, hogy csináljátok az iskolai imacsoportot, hogy beszélgettek fiatalokkal, mert egyszer megnyílnak. És csináljátok tovább! Elmondom bizonyságnak, hogy már 3 éve ott vagyok a gimnáziumban. 9-ben elég nehéz volt elindítani az imacsoportot, de most már egyre jobban erősödik, és egyre többen jönnek. Már hetente kétszer van ima-összejövetel, és látom, hogy a többiek is nem csak engedelmességből csinálják, hanem azért, mert szeretik csinálni. Azt lehet látni az embereken, hogy egy dolgot engedelmességből tesz meg, mert kötelező neki, vagy azért, mert élvezi, öröme van benne. És ezt látom ott az iskolai imacsoportban is, hogy szeretnek járni, látják az értelmét. Itt Egerben is meg fogjátok hódítani a fiatalokat és győzni fogtok. Nemes Pál: A Logosz és annak tekintélye Az Úr áldjon benneteket. Emlékeztek, hogy közismert az a két héber szó, amikor a Teremtés könyvének az elején olvasható: 1.Móz.1,1-2 Kezdetben teremtette Isten az Eget és a Földet. A Föld pedig kietlen és puszta lett. A kietlen és puszta a tohu és a bohu szavak. Zsófi fölolvasta az Ézsa.45,17-es verset: Ézsa.45,17 És Izráel megszabadul az Úr által örök szabadulással, nem vallotok szégyent és gyalázatot soha örökké; A következő vers pedig nekem nagyon sokszor szólt: Ézsa.45,18 Mert így szól az Úr, Aki az egeket teremtette; Ő az Isten, Aki alkotta a Földet és teremtette azt és megerősítette; nem hiába ( tohu ) teremtette azt, hanem lakásul alkotta: Én vagyok az Úr és több nincsen! Itt is a tohu szó szerepel. Tehát nem tohu -vá teremtette, hanem lakásul alkotta. Tehát kietlen és puszta lett. Amikor úgy érzed, hogy itt Egerben, vagy ahol vagy, az nagyon tohus és nagyon bohus, akkor ne felejtsd el, hogy az Úr nem tohuvá alkotta, hanem az Úr lakássul alkotta. Olyanná alkotta, amiben otthon érzed magad, jól érzed magad. Ha nem érzed jól magad, nem otthon érzed magad most, az azt jelenti, hogy nem Isten szíve szerint van az a köze, ahol vagy. Ez nem azt jelenti, hogy onnan el kell menni, hanem meg kell azt változtatni. (Folytatjuk ) 10

11 KözelJövő Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedben van: a hit beszéde, amit mi hirdetünk. Nemes Pál múlt heti hírlevélhez írt levele Néhány bibliavers erősödött meg bennem ezen a hétvégén. Nem is írok hozzá gondolatokat - hiszen e sorok maguk is beszélnek: Zsolt.1,1-4 1 Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében, 2 hanem az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjelnappal eszében forgatja! 3 Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, és amelynek nem hull le a lombja. Boldogul minden dolgában. 4 Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem úgy, miként a szálló por, amelyet elsodor a szél. Zsolt.7, Szűnjön meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erősítsd meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. 10 Az én pajzsom Istennél van, aki megszabadítja az igazszívűeket. 11 Isten igaz Bíró; és olyan Isten, aki mindennap haragszik. 14 Íme, álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül. 15 Gödröt ás és mélyre vájja azt; de beleesik a verembe, amit csinált. 16 Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. 17 Dicsérem az Urat az Ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének. Zsolt.12,8 Körös-körül istentelenek járnak, mert a szennyet, az alávalóságot magasztalják fel az emberek fiai. Zsolt.34, Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. 20 Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. 21 A gonoszt pedig a gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat. 22 Az Úr kimenti az Ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki Ő benne bízik. Zsolt.37, Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott. 11 A szelídek öröklik a Földet, és gyönyörködnek nagy békességben. 12 Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá: 13 Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. 14 Fegyvert vonnak a gonoszok; felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket; 15 De fegyverük saját szívükbe hat, és ívük eltörik. Zsolt.37, Láttam elhatalmasodni a gonoszt és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa; 36 De elmúlt és íme, már nincsen! Kerestem, de nem található. 11

12 KözelJövő Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedben van: a hit beszéde, amit mi hirdetünk. Nemes Pál múlt heti hírlevélhez írt levele (2.) Zsolt.82,1-2 1 Aszáf zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között. 2 Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Zsolt.129,1-5 1 Grádicsok éneke. Sokat szorongattak engem ifjúságom óta! Mondja most Izráel. 2 Sokat szorongattak engem ifjúságom óta, még sem bírtak velem. 3 Szántók szántottak hátamon, hosszúra nyújtották barázdáikat. 4 Igaz az Úr! Elszaggatja a gonoszok kötelét. 5 Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, akik gyűlölik a Siont. Róma.12, A szeretet legyen képmutatás nélkül való. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. 10 Testvéri szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők. 14 Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok. 16 Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban. 17 Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. Legyen gondotok a tisztességre minden ember előtt. 18 Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel éljetek békességesen. 19 Magatokért ne álljatok bosszút szeretteim, hanem adjatok helyet annak a haragnak; mert meg van írva: 'Enyém a bosszúállás, Én megfizetek', ezt mondja az Úr. 20 Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz az ő fejére. 21 Ne győzzön le téged a gonosz, hanem a gonoszt te győzd le a jóval. Ján.1,14 "és a Szó (hús)testté lett és itt sátorozott miközöttünk és szemléltük dicsőségét " Bármi is ér, bármilyen körülmény is vesz körül - mi már "nem élünk többé mi magunk, hanem a Krisztus él bennünk". Ezért minden helyzetben képesek vagyunk úgy élni, úgy beszélni, úgy reagálni, úgy cselekedni - mint maga a Mester, a Krisztus. Éljünk ezekben a napokban is Krisztus-stílus-életet, Jézus-stílus-életet. Képesek vagyunk rá, mert Ő bennünk él! Örömteli, győztes napokat szeretettel Pali Az Igazság szabaddá tesz Szabadulás-imanapok december (péntek-szombat-vasárnap) Tervezett időpontok: Péntek 18:00-21:00 óráig Szombat 10:00-18:00 óráig Vasárnap 15:00-18:30 óráig (a délelőtt tartalék időpont ) Helyszín: Lehetőségek Háza (Székesfehérvár, Nyárfa u. 14.sz.) Mindenkit szeretettel várunk! (Amennyiben más gyülekezethez tartozol, vagy éppen nem jársz semmilyen gyülekezetbe sem, akkor kérünk, légy szíves, előtte telefonon egyeztesd jöveteledet: Katona Pállal (mobil: 70/ ) vagy Nemes Pállal (mobil: 70/ )! Köszönjük segítségedet!) 12

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE 3. évfolyam 167. szám www.davidhosei.hu 2011. szeptember 10. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 4. évfolyam 199. szám www.davidhosei.hu 2012. április 21. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk: Az újévi első istentisztelet Egerben: 2012. január 7-én szombaton 16 órakor

Ezen a héten ide várunk: Az újévi első istentisztelet Egerben: 2012. január 7-én szombaton 16 órakor 3. évfolyam 183. szám www.davidhosei.hu 2011. december 31. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE 3. évfolyam 156. szám www.davidhosei.hu 2011. június 25. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

2. évfolyam 114. szám 2010. szeptember 4.

2. évfolyam 114. szám 2010. szeptember 4. 2. évfolyam 114. szám 2010. szeptember 4. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 3. évfolyam 148. szám www.davidhosei.hu 2011. április 30. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

John Mulinde - Prófétikus üzenete 2011-03

John Mulinde - Prófétikus üzenete 2011-03 John Mulinde - Prófétikus üzenete 2011-03 03-01 01 Ő Afrikából, az ugandai Kampala városából jött. Mielőtt elmondaná azt a történetet, amire megkértem, mivel néhányan közületek nem tudják hogy mi is történt

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13 Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HALOGATOTT BŰNBÁNAT Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295 Lekció: 1Mózes 15,1-13 Alapige: 1Mózes 35,1-3 Isten azt mondta

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

2. évfolyam 119. szám 2010. október 9.

2. évfolyam 119. szám 2010. október 9. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 119. szám 2010. október 9. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a víz

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben