Ezen a héten ide várunk: november 19-én SZOMBATON 16 órakor. (Eger, Rákóczi u. 48. Neumann J. Középiskola) Mindenkit szeretettel várunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezen a héten ide várunk: 2011. november 19-én SZOMBATON 16 órakor. (Eger, Rákóczi u. 48. Neumann J. Középiskola) Mindenkit szeretettel várunk!"

Átírás

1 3. évfolyam 176. szám november 13. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová ez a folyó bement. Ezé.47,9 ÉLŐFOLYÓIRAT A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE Ezen a héten ide várunk: Foglalatosak voltak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésekben. Apcsel.2,42 HÁZICSOPORT szerda 18:30 Szeredi Györgyinél (Eger, Menház u. 66/1.) Mindenkit szeretettel várunk! Az egri eklézsiáért nem hallgatok és Egerért nem nyugszom, Ézsa.62,1 Hősök Hajnali ima-hadjárata pénteken 6:00 órakor Neumann Középiskola 11-es terem (Rákóczi u. 48.) Gyertek imázni, szeretettel várunk! Gyertek menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az Ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr Beszéde Ézsa.2,3 Istentisztelet: november 19-én SZOMBATON 16 órakor ( Neumann J. Középiskola) Mindenkit szeretettel várunk! december 2-4-én Igazság szabaddá tesz Székesfehérváron (lásd.12.old.) 1

2 Kőfalaidra, Eger, őrizőket állítottam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot Neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Isten Királyságát Egerben. Ézsa.62,6-7 Aktuális ima és böjt témák megnyitásra váró kapuk, áttörésre váró területek Új emberekért - barátok, rokonok, ismerősök, munkatársak, osztálytársak, iskolatársak megtéréséért, szívek nyíljanak meg Isten szeretete, jelenléte számára; bátor bizonyságtevésekért, Isten természetfeletti erejének megnyilvánulásaiért Ifi csoport beindulásáért, kreativitás, állhatatosság, Iskolai imacsoportért, kollégiumi bibliakörért, fiatalokban éhség, szomjúság legyen az Igazság keresése, Isten jelenléte után Anyagi területeken áttörésért, munkahelyekért újabb anyagi források megnyílásáért, hitbeli kilépésekért, munkahelyekért frissen bemerítkezettért Krisztusban való új élet megtapasztalása - régiek elmúltak, minden újjá lett ; Isten term.fölötti érintése; meggyökerezés Krisztus Testében, gyül.-ben BLAST Haladó Szemináriumért helyszín: Graz; téma: Belső szépség, belső gyógyulás; Szent Szellem vezetése a kapcsolatokban; akik szeretnének elmenni anyagiakért, stb. a Szabadulás Imanapokért dec én Székesfehérváron a Lehetőségek Házában; a testvérek szívében egy természetfölötti éhség és szomjúság megerősödése Isten tisztasága és szentsége iránt; felkészülések a szívek megnyílása, engedelmességre jutások, világosságban való járás bűnvallások; kapcsolatok és prioritások rendezése K.Pali és N.Pali utazásáért, szolgálatáért Nemzetközi Vezetői és HarvestNET Misszió- Konferencia Barry Wisslerék gyülekezetében; apostoli szolgálókkal és vezetőkkel való új és meglevő kapcsolatokért; kommunikációért, egészségért; oltalom és védelem - itthon is 2

3 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelnek. Ézsa.32,3 Petz Renáta: Fölbuzog szívem szép beszédre Zsolt.45,2 Először is tele van a szívem hálával. Hálás vagyok az Úrnak, hogy beleillesztett a tervébe és folyamatosan megtölti a szívünket azokkal a szavakkal, gondolatokkal, amik Ő benne vannak. Hálás vagyok az Úrnak az Ő Beszédéért, amihez odaköthetjük az életünket, amivel megtölthetjük a gondolatainkat, amivel telerakhatjuk a szívünket míg túlcsordul, és a szívünk bőségéből a szánkon Isten akaratát előrevivő Szavak buzognak fel. Hálás vagyok a testvéreimért, akikkel hétről hétre, napról napra együtt állhatunk az Úr jelenlétében, munkájában egymást bátorítva, erősítve. Hálás vagyok a Krisztus Testét építő ajándékokért, hogy Isten Beszéde rajtuk keresztül felépít, érettségre juttat. Hálás vagyok az apostoli bölcsességért, amely megfelelő irányú, megfelelő szélességű és mélységű medret váj a továbbhaladáshoz, és mint egy most érkező hullám, lendületet is ad újabb áttörésekhez. Az apostoli atyai szív az identitást megerősíti, a gyökereket a forráshoz vezeti, és a tekinteteket segíti a célra fókuszálni. Zsolt.45,2 Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a Királynak szól. Művem a Királynak szól! Művem, cselekedeteim, életem, beszédem a Királynak szólnak. Hozzá illő, Neki tetsző, az Ő akaratával egyező, az Ő tervébe beleillő életre szántuk oda magunkat, egy tanítványi életre. Ezért töltjük tele az életünket, szívünket, gondolatainkat Isten Beszédével, hogy amikor kiöntjük a szívünket, amikor megosztjuk a terveinket, gondolatainkat, látásunkat, akkor az Ő Beszéde szerinti tervek, gondolatok, látások, szavak jöjjenek elő belőlünk, és az Ő szép beszédei buzogjanak fel a szívünkből. Mát.12,34b Mert a szívteljességéből szól a száj. Amivel tele van a szívünk, az jön ki a szánkon, amit beletöltünk, beengedünk a szívünkbe, csak az fog onnan kijönni. A mi gondolataink nem az Ő gondolatai ezért kérdezzük meg: Mit gondolsz Te, Uram? Mert ahhoz igazítom a gondolataimat. Honnan tudjuk, honnan érthetjük meg, mi van az Úr szívében? A szívének teljességéből szólt Ő is. Ezért az Ő Beszédéből, leírt, kijelentett Szavaiból meg tudjuk ismerni az Ő gondolait, terveit, értékrendjét. Ahogy olvassuk, megesszük az Ő már leírt kijelentett Szavait, azokból megismerjük Őt. Befogadjuk az Ő Beszédét, Hozzá igazítjuk a gondolatainkat, azonosulunk vele, és tele töltjük a szívünket az Ő Beszédével, és azt vesszük észre, hogy a szívünkből ez buzog fel és túlcsordul, ez jön ki belőlünk. Zsolt.119,11 Szívembe rejtettem a Te Beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Mert a szív bőségéből szól a száj, és aki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Mert mindnyájan sokkféleképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. (Jak.3,2) Ez a rejtettem szó azt is jelenti, hogy felhalmozni. A szívemben felhalmoztam a Te Beszédedet, teleraktam a Te Beszédeddel a szívem. Bőségesen tele, túlcsordultig. Átitatja az egész lényünket, gondolatainkat, uralmat vesz az érzelmeink fölött is. Szívembe rejtettem, felhalmoztam a Te Beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Zsolt.119,97 Nagyon szeretem a Te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom! Amen! 3

4 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelnek. Ézsa.32,3 Robert J. Tamasy: KÉSZEN ÁLLSZ A MEGÚJULÁSRA? november 7. Szereted-e megváltozatni a dolgokat? Vagy feleséged, munkatársad, vagy éppen egy jó barátod szereti-e rendszeresen megváltozatni a dolgokat? Például átrendezni a szobában a bútorokat vagy a szoba díszítését. Vagy újrafogalmazni a céged tevékenységét mit, hogyan, miért teszünk. Vagy éppen bizonyos idő elmúltával nyugtalannak érzed magad, és elfog a vágy, hogy pozíciót, munkahelyet vagy éppen hivatást változtass. A változás elkerülhetetlen. Megtörténik, akár akarjuk, akár nem. Vegyük például az időjárást. Olyan városokban éltem, ahol az a mondás járta: Ha nem szereted az időt csak várj egy percet.. Aztán ott a gazdaság, a politika, a vásárlói preferenciák, vagy csak egyszerűen a növekedés folyamata: a változás folytonos. Vannak, akik születésüktől jól viselik a változásokat, sőt, kifejezetten keresik. Mások elutasítják a változásokat, különösen, ha ezek nem kedveznek nekik. Legyen szó üzleti technikákról és rendszerekről, egy új technológia bevezetésről, vagy személyzeti, vagy vezetői változásokról. Vannak, akik tárt karokkal fogadják azokat, mások inuk szakadtáig harcolnak ellenük. Én személyesen élvezem a változást mindaddig, amíg beleszólásom van és részt vehetek minden jelentős változásról szóló döntésben. De a hirtelen, váratlan változással, vagy olyan eseménnyel, amikor úgy érzem, hogy nem vették figyelembe az érdekeimet, nagyon nehezen békülök meg. A változás a Bibliában is gyakran előforduló téma. Az Ószövetségben sok példát találhatunk arra, hogy emberek gyakran dramatikus változást éltek át, amikor Isten szolgálatra hívta el őket. Az Újszövetség gyakran beszél arról a változásról, ami a Jézus Krisztussal való, növekvő kapcsolatból származik. XXI. századi környezetbe helyezve, ez azt jelenti, hogy a szellemi elköteleződés észlelhető hatást gyakorol arra, hogyan élünk, hogyan dolgozunk, és hogyan éljük a kapcsolatainkat. Gondoljuk át a következőket: Új emberré lenni. Az Írás azt mondja, hogy az Istennel Jézus Krisztus által kapcsolatba kerülni azt jelenti, hogy új életet kapunk. 2.Kor.5,17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Gal.2,20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Szakítani a régivel. Ha arra törekszünk, hogy engedelmeskedjünk Istennek, akár a munkahelyi felelősségi körünkben, az otthonunkban vagy bárhol másutt, gyakran gyökeres változásra van szükség nem pedig a régi, jól megszokott dolgok módosítgatására. Luk.5,36-38 Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varrja, mert így az újat is eltépné; és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, sőt a tömlő is tönkremenne. Hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Isten új munkájára építeni. A Biblia azt tanítja, hogy Isten szereti a változásokat és szereti, ha mi is része vagyunk a változásnak. Ebbe beletartozhat a munka, amit végzel vagy az a mód, ahogy végzed. Ézsa.43,19 Mert Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. 4

5 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 Mike Bickles: Beszélgetés John Mulinde-vel (9.) Nos, egy dolog találni egy jó bibliahelyet és elolvasni azt, és egy másik dolog, amikor az Úr küldi neked az Ő Szavát. Súlyos ítélet alatt voltam. Mégis azt gondoltam: "Mit tettem, ami más?" Nem találtam semmit a cselekedeteimben, vagy abban, amit megengedtem volna magamnak, ami más lett volna, vagy összeegyeztethetetlen lett volna a normál életemmel. Meg voltam arról győződve, hogy a mindennapjaimban az Úrral járok igaz módon. Így hát összehívtam a csapatomat és megmondtam nekik, hogy ma mindenképpen el kell bánnunk ezzel a dologgal. "Meg kell, hogy vizsgáljuk a szívünket, meg kell nyílnunk és ha lehetséges, meg kell vallanunk egymásnak a bűneinket, mert az Úr határozottan szólt nekünk." Nem tudtam magamban összeegyeztetni a jeleket és csodákat, amiket Isten a mi kezünkkel cselekedett, a látomásokat és kinyilatkoztatásokat amiket kaptunk az olyan kijelentéssel és üzenettel, ami folyamatosan megtérésre hívott minket, és szólt, hogy térjünk vissza Hozzá. Valahogy nem láttam a kapcsolódást. Így hát jóval erőteljesebb hangot ütöttem meg, mint szoktam, és próbáltam világossá tenni, hogy "Így nem járhatunk tovább, jobb, ha összekapjátok magatokat!" Ettől mindenki reszketett, mint a nyárfalevél. Azután elmentünk aludni. Általában hajnali négykor keltem, hogy imádkozzam. Aznap felkeltem és próbáltam imádkozni, de nem ment. A szívem be volt zárva. Hideg volt, kemény volt és be volt zárva. Nem tudtam imádságot előhozni belőle, akárhogy is próbáltam. És bár nem tágítottam, úgy éreztem, az ajtó bezárult előttem és nem tudok belépni az Úr jelenlétébe. Próbáltam dicsőíteni, nem működött. Ötkor azután mindenki felébredt és összejöttünk. Ők beléptek a dicsőítésbe, elmélyült, gazdag dicsőítés volt, én pedig ott voltam teljesen kihűlve. Nem tudtam dicsőíteni és nem találtam örömöt az Úrnak való éneklésben. Ez ment még két órán keresztül. Ők nem tűntek úgy, mint akiknek bármi problémájuk lenne, nekem azonban volt problémám. Amikor az egész véget ért, azt kérdeztem magamtól: "Vajon Isten kizárt engem? Mit jelent ez?". Felhívtam azt a testvérnőt, aki hozta nekem azt a kijelentést a Jeremiásból, és mondtam neki: "Mióta adtad nekem ezt a kijelentést, nincs békességem. És most már imádkozni sem tudok. El tudnád magyarázni részletesebben, hogy hogyan kaptad ezt a kijelentést?" Neki azonban nem volt semmi egyéb, amit mondhatott volna. Így hát magukra hagytam őket, hogy készítsenek reggelit és elmentem egyet sétálni, közben imádkozni. Próbáltam mindent, de mire visszajöttem sem jártam sikerrel. Megreggeliztünk, azután el kellett indulnunk, hogy házanként hirdessük az evangéliumot. Mondtam nekik: "Ti mentek, én maradok". Normális esetben nekem kellett volna vezetni a csapatot, de hátra maradtam. Így szóltam: "Ti mentek, és én leszek, aki hátramarad". Mi mindig hátrahagytunk valakit, aki közbenjárt az evangelizálós csapatért. Így hát maradtam és imádkoznom kellett volna, de nem ment. Amikor elmentek, magamhoz vettem a Bibliáimat, négy különböző fordítást és a konkordanciámat. Kimentem a házból és leültem a mellettünk lévő ház verandájára, ami nagyon közel volt a miénkhez. Leültem és így szóltam: "Istenem, éhezem rád! Kérlek, engedd meg, hogy kapcsolatba lépjek Veled! Adj nekem bebocsátást! Miért tagadsz meg engem? Mi a baj? Tettem bármi olyat, ami rosszul sült el? Nem jut eszembe semmi. Nem tudok olyanról, ami bajt okozott volna. Kérlek!" Ilyeneket mondtam, amikor hirtelen történt valami. 5

6 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 Mike Bickles: Beszélgetés John Mulinde-vel (10.) Valami rámszállt, az egész testem beleremegett. Úgy éreztem, mintha valaki jött volna és leült volna a bal kezem felől. Olyan volt, mintha a ruhája hozzámért volna, de látszólag nem volt ott senki. Egy erős késztetés jött a szívemre, hogy kinyissam a Bibliámat. Mintha azt mondanák: "Gyorsan, ki kell nyitnod a Bibliádat, most, a Róma.1-nél!" Szeretném megosztani veletek, amilyen világosan csak tudom, de nem igazán tudom leírni, mert olyan volt, mintha valaki ott lett volna és azt mondta volna: "Megértést szeretnél? Nyisd ki a Bibliát! Most!" Kinyitottam a Bibliát a Róma.1,18-nál, ami így szól: Róma.1,18-23 Mert nyilvánvaló az Istennek haragja a Mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható nyilvánvaló őbennük; mert az Isten kijelentette nekik: Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megérhető és meglátható; úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem neki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balga szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek vallván, balgákká lettek; És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Erre én teljesen összezavarodtam. Azt gondoltam: "Uram, ezt most Te nekem mondod, vagy csak adsz egy üzenetet, amiről prédikálnom kell? Mi lehet ez?" Úgy éreztem, mindennek nagyon komoly jelentősége van, hogy Isten nagyon komolyan akar közölni valamit. De vajon kihez próbál szólni? Vajon hozzám akar szólni, vagy az a dolgom, hogy valamit közvetítsek, valamiről prédikáljak? Mindenekelőtt hadd mondjam el, hogy ez idő tájt ezt a gyülekezetet ugyan elrendeztük, de a falubeliek rendkívül istentelenek voltak. Folyamatosan prédikáltuk az evangéliumot minden nap, amikor csak kimentünk, de ők sértegettek, Isten nevét káromolták vagy csak hiábavalóságokat fecsegtek. Szabadtéri összejöveteleket tartottunk dobbal, énekkel, az emberek körénk gyűltek, mintha figyelnének, de valójában Isten nevét akarták csak káromolni és igyekeztek lejáratni minket. Ezért elég kemény volt kimenni közéjük, mi viszont hit által kiléptünk és azt mondtuk: Istenünk, mi megyünk! Emberi számítás szerint a maradást választottuk volna. Ezért amikor ez a bibliarészt kaptam, így gondolkodtam: "Uram, ezt azért adtad, hogy nekik mondjam? Mire készülsz?" Mélyen a lelkiismeretem azonban azt mondta: "Ez a Szó neked szól. Neked, személyesen." Azt mondtam az Úrnak: "Uram, ha hozzám szólsz, kérlek, tedd ezt világosan! Legyen érthető a számomra!" Majd ismét egy hullám jött rám, és tudtam a bensőmben: "Fogd a Bibliádat. Első fejezet 28. verstől a 32-ig." Így szól: Róma.1,28-32 És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakva vannak irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölccsel. Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgák, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, 6

7 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 Mike Bickles: Beszélgetés John Mulinde-vel (11.) irgalmatlanok. Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Amikor ránéztem erre a listára, nem mondhattam azt, hogy ezek közül egy sincs az életemben. Számos dologra tudtam rámutatni: "OK, igen, tudom, ez-ez-ez és ez is benne van az életemben." Majd így folytattam: "De minden nap, mielőtt lefeküdnék, letérdelve megvallom ezeket a bűnöket. Megvallom őket és kérem, hogy bocsásd meg azokat." Én nem tudom elhinni, hogy Isten ezekért engem megdorgálna, hiszen Ő azt mondja, hogy Ha megvalljuk a bűneinket, Ő hű és igaz, és megbocsátja. Ez most azért említem, mert össze akarom kötni azzal, amit korábban említettem, amikor Ő azt mondta: "Azt akarom, hogy hit által élj!" Később még visszautalok erre. Akkor azt mondtam Neki: "Uram, ha tényleg nekem akarod mondani, kérlek légy konkrét! Mit tettem, ami a szokásostól eltérő? Mi az, amit tettem? Talán észre se vettem!" Éreztem az Úr haragját, tudtam a nemtetszését, az egész lényem beleremegett, de nem tudtam, hogy miből térjek meg. Ahogy próbáltam kikövetkeztetni, az a hullám pedig megint rámjött, és egy vers jött a szívemre: Róma Azért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat teszed te is, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Avagy megveted az Ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy Istennek jósága téged megtérésre indít? De a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a harag és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára. Be kell vallanom nektek, hogy ebben a pillanatban az egész lényem megfélemledett: "Uram, bármi is a baj, az nagy. Azonban még mindig nem tudom, hogy mi lehet az. Tudom, hogy nagyon-nagyon elégedetlen vagy velem, de nem értem." Folytattam az olvasást, és így folytatódik. Róma.2,6-11 Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: Azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel; Azoknak pedig, akik versengők és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekvő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek; Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek: Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Ott ültem és így gondolkodtam: "Uram, nem tudom, hogy most mitévő legyek. Nem tudom, hogyan imádkozzak. Nem tudom, mit követtem el. Tudom, hogy valami rossz, de nem tudom mi az." Ott ültem, és vágyakoztam: "Bárcsak mondanál valamit, bárcsak világossá tennéd mindezt a számomra." Amint így gondolkodtam, az a hullám megint jött. Róma.2,17-24 Íme, te zsidónak neveztetsz, és a törvényre támaszkodsz, és Istennel dicsekszel. Ismered az Ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivelhogy a törvényből megtaníttattál; És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága, a balgák tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki 7

8 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 Mike Bickles: Beszélgetés John Mulinde-vel (12.) azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz-e? Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Aki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-e? Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint meg van írva. Biztos vagyok benne, hogy nem tudjátok eléggé átérezni azt, ami bennem akkor történt, amikor ezt az utolsó mondatot olvastam. Amint már mondtam, az emberek istenkáromlók voltak, beszólogattak, és mindenki Isten nevét káromolta. Amint azonban ezt olvastam, ez szólt hozzám: Te, aki másoknak prédikálsz, magadnak nem prédikálsz? Te, aki másoknak tanítasz, magadat nem tanítod? Te, aki másoknak azt mondod, ne lopjanak, lopsz? Ne tedd ezt vagy azt, te pedig teszed? Végül ezt mondja: Mert Az Istennek nevét miattatok káromolják a pogányok között. Ez személyesen hozzám szólt, mintha ezt mondaná: "Minden, amit ott látsz, minden, amit tesznek és mondanak az Úr neve ellen, miattad van. Amiatt, ahogyan élsz, ahogyan jársz, és ráadásul ez még meg is van írva rólad." Az egész lényem kiáltani akart, ezen nem tudtam továbblépni. Becsuktam a Bibliámat, és így szóltam: "Uram, nem tudom, mit tegyek!" Ekkor azonban a csapat visszatért az evangelizációról, én pedig felhívtam a testvérnőt, akivel az egész kezdődött, mondtam neki: "Gyere velem." Ő jött, és elmentünk együtt a banánültetvényekre. Így szóltam hozzá: "Segíts nekem! Ma reggel óta nem tudok imádkozni, amikor próbálom kérni az Urat tudod, amit mutatott nekem, nagyon megszomorított engem. Azt se tudom, hogyan kell megtérnem, hogy változtassak a dolgokon, tudnál nekem segíteni? Gyere és imádkozz velem!" Mire ő: "OK, de mit tettél? Milyen hibát követtél el?" Erre én: "Nem tudom". "De hát, hogyan tudnánk megtérni valamiből, amiről nincs is tudomásod?" Mire én: "De Istent nagyon felbosszantottam!" Erre ő: "Honnan tudod, hogy felbosszantottad, miből derült ez ki számodra? Mondd el pontosan, mi történt!" Így azután el kellett neki mondjak neki mindent, ami ide vezetett. Amint beszéltem neki, láttam, hogy félelem költözött az arcára, a szemei elkerekedtek és remegni kezdett, ahogy pedig végigolvastam neki a verseket és eljutottam az utolsó mondatig, felkiáltott. Istenhez kiáltott: "Atyám, kegyelmezz nekem, kegyelmezz nekem, bűnös ember vagyok, irgalmazz nekem!" Nem értem imádkozott, hanem saját magáért. Később azt mondta nekem: "Azt hittem, valahogy köntörfalazva akarsz velem közölni valamit. Amit csak mondtál, szíven talált, azt hittem, hogy nem mersz velem nyíltan beszélni, és kerülő úton próbálkozol." Ami egyébként nem volt igaz. Amikor azonban felkiáltott, valamit mintha kivettek volna a szívemből, és hirtelen úgy éreztem, hogy ismét tudok imádkozni. Imádkozni kezdtünk, kiáltottam az Úrhoz, megtértem, mindent, amire csak gondolni tudtam, megvallottam: "Uram, én megtérek ebből, meg abból." Azt hiszem ez úgy nagyjából egy órán át tartott. Azután azt éreztem: A Biblia ezt mondja: ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa. Elkezdtem hálát adni Istennek. Köszönöm Istenem! Köszönöm Uram! De nem éreztem békességet, nem éreztem semmi felemelőt és nem éreztem úgy, mintha elbántam volna a problémával. Hadd mondjam el, hogy én a cselekedetekkel foglalkoztam, Ő azonban az én útjaimmal foglalkozott. Nem VALAMI foglalkoztatta, amit csináltam, hanem az, AHOGYAN járok. Én úgy gondoltam, ahogyan járok, az rendben van. Ő nem azt próbálta mondani, hogy: "Te ezt tetted, térj meg belőle". (folyatjuk...) 8

9 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 Nemes Pál: A Logosz és annak tekintélye Nemes Pál és Kati Egerben Eger, november 5. Nemes Kati: Áldjon az Úr benneteket, jó itt lenni. Csak pár szót szeretnék kiemelni a következő bibliaversből: Péld.18,21 az élet a nyelv hatalmában van. És azt szeretném elmondani, hogy jól csináljátok a dolgokat! Tudom, hogy amiket mi tapasztalunk, és átélünk, amikor el tudunk jönni hozzátok, azt csináljátok a hétköznapokban is. Azért fogjuk meglátni és azért fogjátok meglátni akár a személyes életetekben, akár városi szinten is az áttöréseket, mert azt mondjátok ki, amiben hisztek. Van egy hatalom, amit Isten rakott az ember szájába azért, mert az Ő képére lettünk teremtve. És az élet a nyelv hatalmában van. Lehet ez gyógyulás, lehet emberi lelkeknek a megmentése, megnyerése. Vagy amit most testületileg együtt is imádkoztunk, ebben hiszünk, hogy ezeket az embereket most megérintette Isten, mert a nyelvünk hatalmában van az élet - ezt Isten rendelte így. Ő teremtett bennünket az Ő képmására. Akarlak bátorítani, hogy jól használjuk mindannyian a szánkat, a nyelvünket, hogy élet fakadjon körülöttünk minden szinten. Pécsi Zsófi: Ézsa.45,17 És Izráel megszabadul/üdvözül az Úr által örök szabadulással/megváltással, nem vallotok szégyent és gyalázatot soha örökké; Annyira jó látni, hogy szomjasak vagytok Isten Beszéde iránt. A dicsőítés is nekem nagyon jó volt, mert annyira érezni lehetett Isten jelenlétét. Az istentisztelet elején, amikor imádkoztunk, láttam egy képet, ahogy Isten folyója jön le és elárasztja az egész gyülekezetet teljesen. Tömösy Dorina: Ézsa.65,22-24 Nem úgy építenek, hogy más lakjon benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velük megmaradnak. És mielőtt kiáltanának, Én felelek, ők még beszélnek, és Én már meghallgattam. Az volt bennem, ami itt meg van írva, hogy nem fáradnak hiába, hogy ti sem fáradtok hiába, amikor imádkoztok, amikor közbenjártok a városért, ezek nem hiábavalók, hanem ezen keresztül előrébb juttok és meglátjátok ennek a gyümölcsét. A másik, hogy még mielőtt kiáltanátok, már felel nektek az Úr és még beszéltek, de Ő már meghallgatja és látja is. Amit elé visztek, Ő azt már tudja és megáld titeket, és megcselekszik, amit kértek. Nem felejtett el titeket. Kezeik munkáját elhasználják választottaim. Amiket vettek, azt learatjátok, a jó gyümölcsöket learatjátok. 9

10 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 Nemes Pál: A Logosz és annak tekintélye (2.) Nemes Gábor: Olivérrel is beszélgettünk és az volt a szívemben is, hogy az Úr át akarja formálni Eger városát. És Eger fiataljait is meg akarja fogni az Úr. Nyilván nehezebb nektek megállni ezen körülmények között, mert nem vagytok olyan sokan, de szeretnélek bátorítani benneteket, fiatalok, akikben az Úr bennetek van: 1.Ján.2,13-14 Írok nektek ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írok nektek fiacskák, mert megismertétek az Atyát. Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten Beszéde megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. János bátorítja a fiatalokat, akik Jézusban vannak, és azokat a lehetőségeket, ígéreteket és kincseket mondja el, amik bennük van. És olyan dolgokat mond el itt, hogy legyőztétek a gonoszt, Isten ereje bennetek van, az Úr kijelentett számotokra. Ez engem nagyon bátorított, és ezt szerettem volna elmondani, hogy nem reménytelen a helyzet. Van értelme, hogy csináljátok az iskolai imacsoportot, hogy beszélgettek fiatalokkal, mert egyszer megnyílnak. És csináljátok tovább! Elmondom bizonyságnak, hogy már 3 éve ott vagyok a gimnáziumban. 9-ben elég nehéz volt elindítani az imacsoportot, de most már egyre jobban erősödik, és egyre többen jönnek. Már hetente kétszer van ima-összejövetel, és látom, hogy a többiek is nem csak engedelmességből csinálják, hanem azért, mert szeretik csinálni. Azt lehet látni az embereken, hogy egy dolgot engedelmességből tesz meg, mert kötelező neki, vagy azért, mert élvezi, öröme van benne. És ezt látom ott az iskolai imacsoportban is, hogy szeretnek járni, látják az értelmét. Itt Egerben is meg fogjátok hódítani a fiatalokat és győzni fogtok. Nemes Pál: A Logosz és annak tekintélye Az Úr áldjon benneteket. Emlékeztek, hogy közismert az a két héber szó, amikor a Teremtés könyvének az elején olvasható: 1.Móz.1,1-2 Kezdetben teremtette Isten az Eget és a Földet. A Föld pedig kietlen és puszta lett. A kietlen és puszta a tohu és a bohu szavak. Zsófi fölolvasta az Ézsa.45,17-es verset: Ézsa.45,17 És Izráel megszabadul az Úr által örök szabadulással, nem vallotok szégyent és gyalázatot soha örökké; A következő vers pedig nekem nagyon sokszor szólt: Ézsa.45,18 Mert így szól az Úr, Aki az egeket teremtette; Ő az Isten, Aki alkotta a Földet és teremtette azt és megerősítette; nem hiába ( tohu ) teremtette azt, hanem lakásul alkotta: Én vagyok az Úr és több nincsen! Itt is a tohu szó szerepel. Tehát nem tohu -vá teremtette, hanem lakásul alkotta. Tehát kietlen és puszta lett. Amikor úgy érzed, hogy itt Egerben, vagy ahol vagy, az nagyon tohus és nagyon bohus, akkor ne felejtsd el, hogy az Úr nem tohuvá alkotta, hanem az Úr lakássul alkotta. Olyanná alkotta, amiben otthon érzed magad, jól érzed magad. Ha nem érzed jól magad, nem otthon érzed magad most, az azt jelenti, hogy nem Isten szíve szerint van az a köze, ahol vagy. Ez nem azt jelenti, hogy onnan el kell menni, hanem meg kell azt változtatni. (Folytatjuk ) 10

11 KözelJövő Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedben van: a hit beszéde, amit mi hirdetünk. Nemes Pál múlt heti hírlevélhez írt levele Néhány bibliavers erősödött meg bennem ezen a hétvégén. Nem is írok hozzá gondolatokat - hiszen e sorok maguk is beszélnek: Zsolt.1,1-4 1 Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében, 2 hanem az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjelnappal eszében forgatja! 3 Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, és amelynek nem hull le a lombja. Boldogul minden dolgában. 4 Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem úgy, miként a szálló por, amelyet elsodor a szél. Zsolt.7, Szűnjön meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erősítsd meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. 10 Az én pajzsom Istennél van, aki megszabadítja az igazszívűeket. 11 Isten igaz Bíró; és olyan Isten, aki mindennap haragszik. 14 Íme, álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül. 15 Gödröt ás és mélyre vájja azt; de beleesik a verembe, amit csinált. 16 Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. 17 Dicsérem az Urat az Ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének. Zsolt.12,8 Körös-körül istentelenek járnak, mert a szennyet, az alávalóságot magasztalják fel az emberek fiai. Zsolt.34, Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. 20 Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. 21 A gonoszt pedig a gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat. 22 Az Úr kimenti az Ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki Ő benne bízik. Zsolt.37, Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott. 11 A szelídek öröklik a Földet, és gyönyörködnek nagy békességben. 12 Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá: 13 Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. 14 Fegyvert vonnak a gonoszok; felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket; 15 De fegyverük saját szívükbe hat, és ívük eltörik. Zsolt.37, Láttam elhatalmasodni a gonoszt és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa; 36 De elmúlt és íme, már nincsen! Kerestem, de nem található. 11

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 3. évfolyam 153. szám www.davidhosei.hu 2011. június 4. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET. 2011. szeptember 3-án szombaton 16 órakor A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET. 2011. szeptember 3-án szombaton 16 órakor A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE 3. évfolyam 165. szám www.davidhosei.hu 2011. augusztus 27. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack 3./01. Lecke Az isteni áramlat Írta: Andrew Wommack Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

Cegléd, OIH Tábor - 2005.06.28 07.02.

Cegléd, OIH Tábor - 2005.06.28 07.02. Franz Lippi: Szellemi harcról Cegléd, OIH Tábor - 2005.06.28 07.02. Miért foglalkozunk szellemi harccal? Nem azért mert jó szórakozás, mert új dolog, hanem mert a Mindenható Isten a legfőbb Harcos, Ő a

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet 2013. május 05. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 575. szám Programok: Jövő héten szerdán, 05. 08-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) Mindenkit szeretettel várunk! ---------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. március 13. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 463. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 16-án a Házicsoportok a szokott időben ½ 6-tól lesznek. Helyszínek: Szegfű

Részletesebben

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé?

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé? 2/01. Lecke ÖNKÖZPONTÚSÁG Írta: Andrew Wommack Önközpontúságból fakad sok dolog, amit tapasztalunk. A Példabeszédek 13. fejezetében a 10. vers így hangzik: Csak viszály van a kevélységből: azoknál pedig,

Részletesebben

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29.

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. Halleluja! Dicsérjük az Urat. Köszönjük, drága Szent Szellem, a Te jelenlétedet, a Te munkáidat,

Részletesebben

1 1 Üdvözlet Páltól és Szószthenésztől, aki Krisztusban a testvérünk. Engem,

1 1 Üdvözlet Páltól és Szószthenésztől, aki Krisztusban a testvérünk. Engem, 257 Pál első levele a korinthusiakhoz 1 1 Üdvözlet Páltól és Szószthenésztől, aki Krisztusban a testvérünk. Engem, Pált, Jézus Krisztus arra hívott el, hogy apostola * legyek. Igen, ezt Isten így akarta.

Részletesebben

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC Corrie ten Boom.: JÉZUS NEVÉNEK EREJE A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC JÓSOLTATÁS BŰNE HARC A SÖTÉTSÉG HATALMA ELLEN ÁLLJATOK ELLENE AZ ÖRDÖGNEK! MIÉNK A GYŐZELEM! TÖBB MINT LÉLEKTAN DÉMONI TERHELTSÉG,

Részletesebben

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT 2015. április 19. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Az Úr kegyelemmel teljes jelenléte van itt. Egy gyönyörűséges jelenlétében

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Tíz kifogás a modern Egyházzal szemben. Paul Washer FELRÁZÓ üzenete! Eredeti forrás: http://www.totall.wildernesschristianity.com/?

Tíz kifogás a modern Egyházzal szemben. Paul Washer FELRÁZÓ üzenete! Eredeti forrás: http://www.totall.wildernesschristianity.com/? Tíz kifogás a modern Egyházzal szemben Paul Washer FELRÁZÓ üzenete! Eredeti forrás: http://www.totall.wildernesschristianity.com/?page_id=90 Menjünk az Úrhoz imában. Atyám, a Fiad, Jézus Krisztus nevében

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Kérdések és válaszok 1964. augusztus 23., este Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA William Marrion Branham

Kérdések és válaszok 1964. augusztus 23., este Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA William Marrion Branham 1 Kérdések és válaszok 1964. augusztus 23., este Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA William Marrion Branham Maradjunk állva egy percig és imádkozzunk. Kedves Istenünk, hálát adunk Neked ma

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. február 27. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 461. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 02-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában. Mindenkit

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás

Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Ficsor Károly Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Orgovány 2013 ISBN 978-615-5140-07-5 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077 Orgovány,

Részletesebben

Dr. Sípos Ete Álmos Igazat adsz-e Istennek

Dr. Sípos Ete Álmos Igazat adsz-e Istennek Dr. Sípos Ete Álmos Igazat adsz-e Istennek Az igehirdetések elhangzottak a Budapest-Pasarét Református Egyházközség evangélizációs hetén, 2011. szeptember 19-25. Tartalom Igazat adsz-e Istennek abban:

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Lábmosás közben. A reménység pedig nem szégyenít meg Beszélgetés dr. Kováts Györggyel a Társra Várva című könyvről. www.palantamisszio.

Lábmosás közben. A reménység pedig nem szégyenít meg Beszélgetés dr. Kováts Györggyel a Társra Várva című könyvről. www.palantamisszio. Keress minket a Facebookon! A Palánta Sorsfordító Alapítvány kiadványa 1/2014 Lábmosás közben Gyermek-lélek-mentők a tanteremben Bábmisszió Budapesten, vidéken és határainkon túl A reménység pedig nem

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com

Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com az új templomban Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com 1 Ez a könyv sorozatban a hetedik, és a Szent háború után következik. Tulajdonképpen a 2012-es

Részletesebben

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető...

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető... 2011 1 Az Omega Hálózat élete Tartalomjegyzék Előszó............................................. Mindenre van erőm szótanulmány......................... Porcelán utcai plántálásról, bevezető.........................

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben