Oskolás János JÓ ATYÁMNAK KEZÉT HITEM ÁLTAL FOGOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oskolás János JÓ ATYÁMNAK KEZÉT HITEM ÁLTAL FOGOM"

Átírás

1 Oskolás János JÓ ATYÁMNAK KEZÉT HITEM ÁLTAL FOGOM Kecskemét, 2014

2 Antalfy István: Életed Istenben Oskolás János barátomnak A mindennapok minden percén együtt élsz az Úristennel, szavaid, imáid, a léted a hitben igaz életet lel, verseid áldott imádságok, áldasz, vagy kérsz, reményt sugároz, s úgy lépsz az ima zsámolyán át az Úr megszentelt asztalához. Test a kenyér, a bor a vére Krisztusnak, s ima a Te sorsod, boldogság Néked, a kereszten függő szenvedőt átkarolnod! Életed Istenben, - Te írtad, és tudom, Isten elfogadja, egy Hozzá térő könyörgését, hisz Ő a Megbocsátás Atyja. Imádkozz Hozzá szóban, versben, imádkozz. Lelked hófehérben, s kérlek, emlékezz rólam is meg, kedves Testvér imádkozz értem!

3 Oskolás János új kötetéhez Oskolás Jánost (már) nem kell bemutatni az Olvasónak óta (A nagy mélységből ) szinte megszokhattuk nagyjából kétévente letesz asztalunkra egy verseskötetet: Utam Istenhez (2009), Életünk Istenben (2011). Most pedig kis késéssel megajándékoz bennünket a negyedikkel: Jó Atyámnak kezét hitem által fogom. A könyv címében szereplő hit önkéntelenül eszünkbe juttatja és felidézi bennünk a tavaly lezárult Hit évét. És arra is emlékszünk, hogy az akkori, ma már nyugdíjas XVI. Benedek pápa ennek megkezdése előtt Porta fidei ( A hit kapuja ) címmel apostoli levéllel fordult mindannyiunkhoz. Ebben elidőzött hitünk történelmé -nél is, utalva a hiteles nagyok, azaz a szentek, a boldogok, a hit kiváló elénk-élői fontos szerepére. Mint írta: Évszázadokon át a legkülönbözőbb korú férfiak és nők vallották az Úr Jézus követésének szépségét, bárhová szólította is őket, hogy tegyenek tanúságot kereszténységükről. Mi is hitben élünk: a saját életünkben és történelmünkben jelen levő Urunk, Jézus Krisztus eleven megismerésében. Lényeges szó ezen idézet vége felé a mi : Oskolás János is közibénk való. És nem mehetünk el e két kulcsszó mellett sem: megismerés, tanúság. Jól tudjuk (és könyveiben ő maga sem titkolja), volt az életének egy periódusa, amikor megfáradt a megismerésben, így a hitében is. Hinni hitt ugyan, de akkoriban nem éppen a Valakiben, hanem helyette csak a pót-valaminek és legfeljebb a nem hiteles valakiknek. Aztán más valakik mégis ráakadtak ez elsősorban a Kékkereszt : elindították a nagybetűs Valaki felé és megerősítették az Ő újramegismerésében. És a Valaki, az Isten a visszanyert és erőre kapó hit, kegyelem, szeretet mellett megajándékozta Jánost a versben tanúságot tevés mondhatni karizmájával. E kötetnek a címe az azóta rendületlen/rendíthetetlen kézfogást sugallja: Istenét és Oskolás Jánosét. Ám ne keressük a tartalomjegyzék J-sei közt, mert nem verscím! Szinte eldugottan bukkan elénk: nem kis meglepődésünkre nem is a Hit-, hanem a Sportélet egyik darabjának a legvégén. Egy gördeszkás szájába adja akár szállóigéjévé nemesülhető vallomását. Különben nem csupán a hit dolgában, de verselésében is erősödés, fejlődés tapasztalható az eddigi kötetekhez képest. Igaz, elsősorban még mindig a számára biztonságos nyolcasokra bízza érzéseit/üzeneteit, de ez a kötetcímmé

4 előlépő szép lelki mélységű sora mégsem az egyetlen a merész 12-esek közül! Aztán itt-ott még egyéb apróbb kísérletre is vállalkozott: tette mindezt a maga felfedezői örömére ugyan, de tán a miénkre is. Immár jóval bátrabban használ alliterációt, akadnak egészen újszerű rímei, néhol örvendeztető képiséggel is szolgál, sőt akár felujjonghatunk, amikor enjambement (áthajlás) tűnik föl egy sor határán átlépvén Egyre elmélyültebben hinni az Istenben, az Igazságban ebben kívánt megerősíteni a Hit éve. És amint XVI. Benedek is hangsúlyozta az említett levelében: a hit nem kizárólag személyes ügy. Igen fontos a közös hit és ennek együttes megvallása. Szükséges hát egymást támogatnunk, egymásban erősíteni a hitet. Lám, ezért is érdemes kézbe vennünk Oskolás János új kötetét: az Isten megismeréséről, a belé vetett hitről és a róla való tanúságtételről szóló sorok/versszakok bizonyára valamiképp nékünk is biztatást, támpontot adhatnak hitéleti továbblépésünkben. Arany János óta hány és hány költő odamond(hat)ta közismerten híres kifakadása nyomán verse(i) nagyon is biztosra menő (!) elemzőinek: Akarta/gondolta a fene! Oskolás Jánossal, hisszük, nem járhat így, aki egy kicsit mélyebben elidőz sorainál. Ezért is merem mondani summázásképpen, hogy az Emberi érték záró strófáját Jánosunk akár az Úr ajkára is adhatta volna. Az Atyáéra, aki velünk együtt ekképp buzdítja költő barátunkat: Bizonyság lesz megtérésed És érték a bölcsességed. Így alkothatsz maradandót Hiteles vagy, mondj egy jó szót! Kecskemét, 2014, Szent József ünnepén Holczer József piarista

5 HITÉLET

6

7

8 8

9 A LÉLEK ÚTJÁN A keskeny úton járjál mindig, Boldog az, ki az Úrban bízik! Csak Belé vessed reményedet, Így növelheted esélyedet. Mindnyájunkat kísért a gonosz, Amely sok-sok problémát okoz. De ha mi ennek ellenállunk, Hű Jézusunkra rátalálunk! Nincsen az a zavaros mélység, Hol Isten ne lenne segítség! Gondja van rád a betegségben Meg az anyagi szűkösségben. Aki szívébe Őt bezárta, Annak földi létét megáldja! Beszéded legyen: igen vagy nem, Minden más szó bizony helytelen. Ha megigazulsz hited által, - Építsd lelked kérő imával. Növeld folyton a szereteted, Mert Isten áldja életedet! 9

10 A NAGYTEMPLOM BEJÁRATÁNÁL Régi ajtón új a tábla, Úr Jézusunk belül vár ma. Vár, hogy letedd bűneidet, Tiszta szívvel csak Őt kövesd. Kövesd, hogy te el ne vesszél Embertársat így szeressél. Krisztusunkban egyek vagyunk, Hiszen áldást Tőle kapunk. Gondot visel életünkre Itt a földön mindenkire. Kegyelmét ránk kiárasztja, Mindezt nekünk ingyen adja. Származástól függetlenül Értünk teszi önzetlenül. Napkelettől napnyugatig Minden szívben Ő ott lakik. Ki lelkébe hűn bezárta, Annak létét bőn megáldja. Ne érezzünk rosszra vágyat Ki rászorul, patronáljad! Megváltónk is ennek örül Szeret minket szüntelenül. Hitünk által Véle élünk Benne bízva jót remélünk. 10

11 AGAPÉ Soha ne mondd önmagadra, Hogy büszke vagy tudásodra. Másnak hagyd a dicséretet, Megszépül a te életed. Amit teszel, szívből tegyed Áraszd ki a szereteted. Cselekedjél önzetlenül Formál az Úr kívül-belül. Meglásd, más is rád figyel majd: Hogyan éled meg a sok bajt? Büszkén mondjad: Isten szeret Érted bárhol bármit tehet. Így a léted könnyebb Vele Gondjaidnak ellenére. Jézus Krisztus hűen segít, S nem annyira érzed a kínt. Mindig éljen a szívedben, Hogy megtartson a hitedben. Dicsőítsed, el ne hagyjad Bárhol is vagy, magasztaljad! 11

12 12

13 13

14

15 EVANGÉLIKUS TESTVÉREINKNEK Erős vár a mi Istenünk, Mert bizony nagy áldás nekünk. Ki követi, azt szereti Hívő népét megsegíti. Véle van a betegségben, Az anyagi szűkösségben. Hűn vezeti az életét Fel is oldja a félelmét. A hitét megerősíti Kísértőjét messze űzi. Gyermekként vagy felnőttkorban Őt szolgáljad elsősorban! Tükröződjék tetteidben Legfőképp a szeretetben. Földi léted így lesz teljes, Urunk ezért oly kegyelmes. 15

16

17 GONDVISELŐNKRŐL Szájról szájra jár a jó hír: Jézus Krisztus teljes gyógyír. Orvosa Ö bármely népnek, Földkerekség emberének. Mert a szegényt gyámolítja; Aki gyászol, vigasztalja. És ki beteg, meggyógyítja Bölcsességet is ad újra. Ha bezárta a lelkébe Gondot visel mindenére. Az a boldog, aki vallja, Istenünk őt el nem hagyja. 17

18 HEGEDŰS IMRE MONDJA Elfáradva megérkeztem, Feladatom elvégeztem. Füvet nyírtam fűnyíróval A széllel is megbirkóztam. Lám, a gazdám nagyon örül Mosolyog is szüntelenül. Háláját hogy kifejezze: Gondja volt a munkabérre. Hű párja is igen boldog A gyomokra nincs már több gond. Így szól hozzám szeretettel: >>Része legyen ebédünkkel!<< Pikáns étel, csodás falat A lábasban nem is marad. Marhapörkölt köretével Új krumplival remek étel. Ebéd után nem delelek Ahogy végzek, én elmegyek. A testvérek várva várnak, Nem adok helyt csalódásnak. Összejövünk estidőben Velünk az Úr mindenképpen. Dicsőítjük, magasztaljuk, Reméljük, hogy el nem hagyjuk. 18

19 HOLCZER JÓZSEF PIARISTA ATYA NÉVNAPJÁRA Zöld az erdő és a határ Énekel már minden madár. Csőrük áll a napsugárra Piciny bögyük boldog mára. Jó magam is örvendezek, Tanár urat köszönthetek. Isten áldja egészséggel Meg a legjobb reménységgel. Mosolyát az Atya látja Hozzá vágyik Mennyországba. Hűségéért jutalmazza Csakis így lel boldogságra. Énhozzám is oly önzetlen Ezért rögtön megszerettem. Szeretetből, szívből segít, Lelkem ebből erőt merít. Tartsa az Úr szokásában Hálát adunk fohászokban. Neve napján legyen áldás Az ünnepelt nem is vár mást.

20 20

21 IMA A GYÓGYULÁSÉRT Óh, Istenem, segíts rajtam Betegséggel ne hagyj bajban! A szenvedést enyhítsd nékem, Mert a kínt még most is érzem. Vedd el a nagy fájdalmamat Csodáidért magasztallak. Te vagy az én gyógyításom Bűneimből megváltásom. A szívemet Eléd tárom, Kegyelmedet mindig áldom. Egészségben új a lélek Zengjen Rólad hálaének. 21

22 IMA AZ ÚJ TANÉVÉRT Istenünknek legyen hála Tanulás a szívünk vágya. Okulás a jövőképünk, Tudás nélkül nincs esélyünk. Drága Jézus, segíts nékünk, Legyen rendben a tanévünk! Tanítókra kérünk áldást Kapjunk tőlük helyeslátást. Minden téren gyarapodjunk Értelemben gazdagodjunk. Hit, tudomány, emberiség Az életünk csak így lesz szép. Tanár, diák közös célért: Országunknak jövőjéért. Maradandót alkothassunk Krisztustól rá áldást kapjunk. Ámen! 22

23 IMAKÖRBEN Áldott legyen a mi körünk, Hol hetenként összejövünk. Szeretetben imádkozunk Mennyországba kívánkozunk. Jól figyelünk mi egymásra Hű fohászunk az Úr áldja. Jézust hívjuk segítségül A lelkünk is Véle épül. Támaszunk a gondban, bajban, Betegségben, nagy nyomorban. Új életet Tőle kapunk Krisztusunkban egyek vagyunk. Ki megvallja, könnyebb neki Rögös útját egyengeti.. Megtart minket közössége Leborulunk mind Elébe. Reánk tekint, Ő felemel, Bírhatóbb már az a teher. Magasságban és mélységben Jó Pásztorunk mindenképpen. 23

24 IMAVERS A JOBB IDŐÉRT Óh, Istenünk, tekints reánk, Te áldd meg a mai imánk! Szüntesd meg a sok-sok esőt Adj jó napfényt, szüretidőt! Szárítsd fel a termőföldet Dicsőítsük kegyelmedet! Kukorica, szőlőtábla Munkásait mind már várja. Nagy irgalmad oltalmazzon, Hogy a hitünk gyarapodjon. Eltávozzék minden felhő Mert sok lenne a teendő! Terményeink tönkremennek Vízből is ha sokat lelnek. Kérve kérünk, drága Urunk Tündököljön napsugarunk! Idős bölcsek is így látják Szent Nevedet hűen áldják. Követnek ők, el nem hagynak Jó példák az ifjúságnak. Ámen! 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29

30 NEMCSAK ÁRVÍZ IDEJÉN Túlárad a folyók vize Fogytán van a népnek hite. Mért vagyunk mi hitetlenek, Istent hogy nem szeretjük meg? E világban jóra vágyunk, Folytonos a gyarlóságunk. Mi lesz velünk, emberiség? Hit nélkül az élet nem szép! Megtérésre itt az idő Másképp nincsen biztos jövő! Add az Úrnak bűneidet Megbocsátja vétkeidet. Megvalláskor mindet mondd el, Örülni fogsz, ez egy jó jel! Kitisztul a lelked csücske Reménykedhetsz üdvösségre. Új életben tudsz majd járni Szeretetre fogsz te vágyni. Rászorulón szívből segíts Jézusunkból erőt meríts! Hozzá szóljon mindig szavad, Így nem leszel sose magad. Ki a hitét Belé veti Földi létét rendbe teszi! Ámen! 30

31 ÖNZETLENÜL Áldjon meg az Úr, és őrizzen meg mindig Boldog az az ember, ki Jézusban bízik. Soha ne tégy rosszat semelyik hű társnak, Űzd el a kísértőt Megváltódat áldjad! Azt a sok-sok bűnt, mit jó párszor megtettél Tedd le mind Néki, hogy új életet nyerjél. Szép lélekkel szolgálj, Krisztusodra tekints Rászoruló embert önzetlenül segíts! Vizsgáld meg magadat: vétkeidet bánjad Nyíljék meg a szíved; Isten útját járjad! Átéled a csodát: szegényt le nem nézel Pótolja majd Atyád, s megáld jó reménnyel! 31

32 REGGELI GONDOLATOK Felébredt a papunk, s rögtön hálát adunk, Hogy a Krisztusunkban mind testvérek vagyunk. Öt követjük mi itt a Nagytemplomunkban A szívünkben ezért folyton nagy öröm van. Óv minket a világ csábításaitól Még ha vágyunk is rá néha olykor-olykor. Jézusunk az Igaz, örök és a való Tanítását isszuk, helyes útja oly jó! Szépre csakis Ö INT, ÚJJÁFORMÁL MINKET Ezáltal így kapunk Töle nagy-nagy kincset. A gonoszt megvetve, szeretetben élve Megváltónkkal jussunk majd az Öröklétbe. Boldogságban csakis ekképp tudunk élni Kegyelmében bízva, Égi Hont remélni. Mert aki a létét Krisztusunkra bízza Könnyebb lesz majd néki itt a földi sorsa. Lelke is megnyílik, és a szíve hálás Tudatosan tudja: Jézus a megváltás! 32

33 33

34 SEKRESTYÉSÜNK, SZABÓ LÁSZLÓ MONDJA Én az autóm úgy szeretem Hűen szolgál mindig nekem. Ha elromlik, megjavítom, Hogy egy pöccre indulhasson. Citroenék nagycsaládja Mindig kész egy hosszú távra. De ha netán rosszalkodik Szaktudásom rögtön segít. Tetszetős a szép külseje Rádió is szólhat benne. Antennáját nagyon őrzöm Nehogy másnak öröklődjön! Beállítom szelepeit, Jó hallani hengereit. Bármely úton kicsit egyen Anyagilag megkíméljen! Rozsdafolt még nincsen rajta Egy mozdulat, s kész a rajtra. Gyermekeim, jertek immár Drága Jézus, el ne hagyjál. Csomagunk már bepakolva Indulhatunk nagy utunkra. Nyaralásban, napsütésben Krisztus velünk jó reményben. 34

35 ÚJÉV NAPJÁN Sok a vágyunk újév napján Pénz, siker, vagy karrier tán? Egy sem lehet olyan fontos, Mint ahogy az Isten gondos. Gondos, mert Ő bárkit szeret Éretted is sokat tehet. Megsegíti minden napod S reméli, hogy el nem hagyod. Atyánk szeret folytonosan, Hogy élhessél boldogabban. Ki Benne hisz, nem szégyenül, Igaz szava el nem évül. Az Igéje örök s való Bármi egyéb csak mulandó. Évszázadok sok-sok népe Felnéz mind a magas égre. Szívedben is éljen hála Krisztus legyen lelked vágya! 35

36 36

37 37

38

39 KÖZÉLET

40

41 41

42 42

43 43

44 A NYUGDÍJASHÁZBAN Megszépül az én lakásom Áldás van a jó munkáson. Öreg lak már, ötvenéves Jó pár pontja igen kényes. Újul már a szoba színe Költözhetek örvendezve. Szobafestő, gázszerelő Nem fordulhat hiba elő! Bármi gond van, javítanak Minőségi munkát adnak. Burkoló sem hiányozhat Közben János imádkozhat. De csinos a fürdőszoba Ez aztán egy kisebb csoda! Jól működik a gáztűzhely Szelepjeit jól zárjuk el! Mily csodás az Úr kegyelme E nagy erkélyt Ő rendelte. Virágokkal megszépítem, Közben Atyám dicsőítem. Kész az ebéd, nagy az öröm Megfőtt már a sertésköröm. Szeretettel feltálalom Az én szívem boldog nagyon. Köszönöm, hogy itt lakhatok Imakört is indíthatok. Istenemnek örök hála Nyugdíjasnak nincs más vágya. 44

45 ANGÉLA MONDJA Tizenkét hallgató tizenkettő lélek, Tudásvágyat immár kiben-kiben érzek. Heti két alkalom, kétszer három óra Aki csak ide jár, számíthat sok jóra. Megannyi programban ek halmaza Annyi már bizonyos, mindenki okul ma. Hardverek, szoftverek, laptopot kezelnek Amit megtanulnak, soha nem felednek. Fény derül mindenre, e világ kincsére A tudás bíz nagy úr, ettől újulsz végre. Szélesre kinyílik a látás szemszöge Nincsen már nagy titok, semmi sincs elrejtve. Kultúrát, tudományt vagy épp a technikát Mindent megteszek én, hogy elsajátítsák. Örülnek önök is, örülök így én is Ami még oly fontos: megmarad a pénz is. 45

46

47 47

48 CSALÁNOSI CSÁRDA ÓBUDÁN Óbuda főterén, Csalánosba érve Megtelhet a hasuk, jóllakhatnak végre. Kicsiknek, nagyoknak, minden korosztálynak Magyaros ételünk ingerli a szájat. Ne csak ingerelje, mindezt megízlelje Hatalmas adagban fogyassza ebédre! A vacsoráinkra finomsággal várjuk Séfünk szép munkáját mi is megcsodáljuk. Nyitva vagyunk éjjel, nyitva vagyunk nappal A csárdánkba várja sok gyönyörű asztal. Gyermekére vigyáz játszóterünk őre Megbízható, rendes, esküt is tett erre. Szökőkúti tóban aranyhalak úsznak Boldogok, mert nyugton itt szaporodhatnak. Ízes étel után táncra jár az idő A csábítás vágya muzsikával megnő. 48

49 CSÚCSTECHNIKA Okos a mi telefonunk, Mit kezünkben sokan fogunk. Programokkal telis-teli, Nagyvilágot rendszerezi. Internetet ha betölti Rögtön kész van ezni. Rákattintunk, máris írunk Gémil -ünkben mi megbízunk. Kereső is bejön jó pár Csak gyorsabb ez a postásnál! Google, You tube és Opera Kurzor villog indításra. Megnyitjuk a levelező -t Jelszót írunk minden előtt. Megírjuk a szövegünket, Küldhetjük a címzettünknek. Modern világ új korában Technikában nagy áldás van. János Pál is intett arra: Tudományban ne légy balga!

50 DAF AUTÓM MONDJA Söprögetők, szemétgyűjtők Városunkban rendet őrzők Ha megtelik az edényük Tartályomba ide vélük! A sok szemét belém gyűlik Általam mind el is küldik. Szépen tartom főterünket A lakosság örvendezhet. Mert ki szeret tisztán élni Tőlem soha nem fog félni! DAF márkára teremtettek Szolgálhatok Kecskemétnek. 50

51 DUNSZT ISTVÁN TANÁR ÚRNAK HÁLÁVAL Van, ki szeret egy családot Ugyanő még sok diákot; És az Istent hűn követi Így a léte teljes neki. Tanulóknak példaképe Derű árad csak belőle. Problémával ha keresik Önzetlenül mindig segít. Céltudatos jövőképe Jézusunk a reménysége. Tanórában, tanszünetben Krisztussal él kegyelemben. 51

52 52

53 HENTESEK MOTTÓJA Húst eszik a magyar, húst eszik, ha éhes, Van, akinek erre pénztárcája kényes. Ne spóroljon gyomrán, adjon túl a gondján Húst venni is inkább jöjjön mindig hozzám. 53

54 HUSZÁRIK ANGÉLA VIVIEN 1. SZÜLETÉSNAPJÁRA Huszárikék kis csodája Szép Angélánk fut és jár ma! Pedig még csak most egyéves Csupa mosoly, óh de édes! Mily gyönyörű a kék szeme Nagy-nagy remény csillog benne! Szőke haja csupa selyem Dédikémet megölelem. Családunknak minden tagja E drága lyányt puszilgatja. Becézgetjük, szeretgetjük, Jeles napját ünnepeljük. Egy éve, hogy megszületett Betölti a mi szívünket! Ragyog ránk az orcikája Büszke rá az anyukája. Isten tartsa egészségben Szüleivel szeretetben. Fejlődését megsegítse Életútját egyengesse. Csokitortán ég a gyertya Piciny szíve mily boldog ma. Ő még nem tud szeletelni, Annál jobban kedveskedni. Egy-egy falat mindenkinek Áldjuk, Urunk, kegyelmedet. Kis gyöngyszemünk, úgy örülünk: Te vagy a nagy kincs minekünk! 54

55 55

56 MEGTISZTUL A FŐTERÜNK Négy kerék és két nagy kefe Hátul villog, ez nem mese! Újítja a kövezetet Megszépíti főterünket. Elektromos e szerkezet, Melyet hozzáértő vezet. Sauber a járgány neve Megfontolt a kezelője. Középütt a főkorongja A foltokat mind fölmarja. Oldószeres vizet spriccel Hatásfokban sosem viccel! Amit kiad, hátul szívja Tisztaságban csak így bízva. Csigalassú a tempója Bárhol megáll, ha van gondja. Jó munkához kell az idő Áldott érte a Teremtő. Köszönet a Cleanfix cégnek: Sauberrel remekelnek! Kecskemétnek lakossága Végeredményt megcsodálja. 56

57 57

58 58

59 OVISOK VERSE Elcsendesül már e tájék Pihenőben a sok játék. Szunyókál a maci, béka Hétfő reggel lesz új tréfa. Nem ordít az oroszlánunk Hazamegyünk, erre vágyunk. Papa, mama gyertek ide! Lesz-e otthon tejes pite? Az ebédhez ilyet kaptunk Egy falatot meg nem hagytunk! Óvó néni minket oktat: Arra biztat, okosodjak! Amit otthon megtanultunk, Hétkezdéskor elszavaljuk. Verssel épül minden gyermek, Ismerve a betűrendet. Tom és Jerry, Hófehérke Apróságok örömére. Persze csakis játékosan, Hogy ne legyünk oly álmosan. Ebéd után ha fáradunk Lefekszünk és álmodhatunk. Uzsi előtt bábozunk még Ovis élet mily csuda szép! Hogyha leszek felnőtt ember, Megmaradok jókedvemben: Arra fogok törekedni, Én is tudjak mást szeretni! 59

60 60

61 REFI TURI Kilenc óra, itt az idő Áldott legyen a Teremtő! Kinyitott a Refi Turi Jöjjön, testvér, ez a tuti! Fiúnak vagy éppen lánynak, Bármelyik hű korosztálynak Megtalálja mind ruháját, Mi Urunkat ezért áldják. Akár nadrág, akár szoknya Általában jó a hossza. Póló is van elegendő Állaga meg nem vetendő. Cipőt is lel, aki keres Mily gyorsan fogy! Legyen ügyes! Csodás csizma, női szandál Szól egy mamusz: itt ne hagyjál! Príma darab ez a kabát Hallgassa az Isten szavát: Most vigye el télidőre Vígan gondol a hidegre. Lábától a sapkájáig Az Úr Jézus nagy áldás itt. Köszönjük az öltözetet, Mit jó Atyánk megteremtett. 61

62 62

63 63

64 TURISTÁKNAK KECSKEMÉTRŐL Hű turista ha érkezik, Egyikük sem tétlenkedik. A szobáját lefoglalva Szállodáját ő belakja. Kecskemétnek belvárosa Legszebb a mi országunkba'. Cifraságnak palotáját Japánok is megcsodálják. Templomaink díszessége Főterünknek ékessége. Békében itt a sok vallás: Mindegyikben Isten-áldás. Aki fárad séta közben, Megpihen a Libertében: Ételei ínycsiklandók, Nagyvilágban hírhordozók. Sok-sok vándor vágyik arra: A Fütyülőst megkóstolja. E pálinka világhírű Barackjában legjobb ízű! Ha megvolt a finom ebéd Hallgathatnak Kodály-zenét: Kéttemplomnak szép közébe' Ott van az ő Intézete. Napkelettől-napnyugatig Örül az, ki Kodályt tanít. Egyedi az ő módszere, Ügyelt minden kis hangjegyre. A hallgatók visszajárnak E tudásra nagyon vágynak. Hírös város büszkesége Legyen az Úr áldott érte! 64

65 ÉLETKÉPEK

66

67 67

68

69 A MOSOGATÁSRÓL Házi munka, jó feladat Csetres edény mindig akad. Napi többször mosogatok, A konyhámban rendet tartok. Jár a kedvenc mosószerem Véle nincsen ellenfelem. Felold mindent és jól habzik Makacs zsírfolt is eltűnik! Jöhet már a forró vizem, Tisztaság lesz, tudom, hiszem! Járom belecseppentgetem, A Sensitive kímél engem. A kézbőrt ki nem szárítja Ápoltságnak ez a nyitja. Lesült tojás? Égett tepsi? Csodásan fog mind kinézni! Tányér, kanál csak úgy csillog Jár-ban látom én a titkot. De a titkot most felfedem Sensitivem ezért veszem! 69

70 ANYÁK NAPJÁN - KERESZTANYUKÁMNAK Nem hiába már, hogy élek: Keresztanyám drága lélek! Önzetlenül mindig szeret Értem bizony sokat tehet. Korábban, míg italoztam Véle sokat vitatkoztam. Intett folyton ő a jóra Nem hajlottam a szép szóra. Poklot kellett már átélnem, Hogy a lelkem hűn megtérjen. Mínusz húszban majd megfagyva, Bűneimet hátrahagyva. Segítségül Jézust hívtam, Hit nélkül is Benne bíztam. Megvallottam vétkeimet Megáldotta lépteimet. Keskeny útra terelt engem, Hogy az Istent dicsőítsem: Mert aki az Úrban bízik, Soha-soha el nem veszik. Irgalmával meg is őrzi: Mennyországba fog költözni. Jó Teremtőnk örök s való Minden más meg csak mulandó! (2014) 70

71 JUDIT NÉNI SZÜLETÉSNAPJÁRA Ég a hosszú, forró nyarunk Istenünknek hálát adunk. Hálát adunk, mert Ő szeret Bárkit bárhol megsegíthet. Judit néni is követi, Pedig nem oly könnyű neki. Jó ideje hűn szolgálja S Ő rátekint szép korára. Az ünnepelt szív és lélek, Segítőkész, amit érzek. Szép korára oly jó nézni Egyház ügyét ő intézi. Tartsd meg, Urunk, még közöttünk Egy szív-lélek hogy örüljünk. Adjál néki egészséget Napjaira reménységet. Az életét egyengessed, Ahol csak kell, megsegítsed! Mindannyiunk szíve hálás Szülinapján legyen áldás! (2013) 71

72 KEDVESEM MONDJA Hűen szolgál az én gépem Szép munkáját csak úgy nézem. Marisomnak elneveztem Kádam mellé beköttettem. Jó márka, mert Wirlpool fajta Egy mozdulat, kész a rajtra! Vízcsapját csak akkor nyitom, Amikor őt beindítom. Áram alá ekkor kerül Probléma így fel sem merül. Megkímélem forgódobját, Hogy ne halljam morgó hangját. Mérsékelten rakom tele Calgon port is szórok bele. Tettemnek van foganatja: Vízkő meg nem támadhatja! Szelektálom ruháimat: Egyszerre csak egy színt moshat És a fehér fehér marad Tisztasághoz ez az alap. Szinesek is tündökölnek Csodásak és gyönyörűek. Holmijaim tisztán tartom A foltoknak nincsen pardon! Akár télen, akár nyáron Rend van nálam a vállfákon. Illatozik öltözetem - Boldogságba költözhetem. 72

73 KIRÁLY JÓZSEF ZOLTÁNKA 2. SZÜLETÉSNAPJÁRA Királyéknak Zoltánkája Felpattan a motorjára. Jaj de fürge ez a csöppség Nem kell néki benzinköltség! Elektromos a járgánya Aki látja, megcsodálja. Rendszeresen versenyezik, Győzelemre törekedik. Apró gyermek, reménysugár Diadalért érem dukál! Piciny kora ellenére Igen nagy a tehetsége. Ma van az ő boldog napja: A második szülinapja. Szép Zolikánk, jer hát ide Hadd puszilunk körös-körbe! Nagy az öröm, boldogságunk Ily gyermekre mindig vágytunk. Családunknak büszkesége Sötét hajú szemünkfénye. Isten áldjon egészséggel, Ne találkozz betegséggel! Hogyha tanulsz, Ő segítse Gondja lesz így a jövődre. Mindannyiunk szíve hálás A Zolikán legyen áldás! 73

74 74

75 75

76 NORBI FIAM 18. SZÜLETÉSNAPJÁRA Amikor az ember >>tizennyolcba<< léphet, Akkor még az Úrtól sok mindent elkérhet Lehetőségeknek nyílik a tárháza Főleg, ha rátalál a kosárlabdára. Norbi is ezt űzi, rendszeresen játszik, De a sport mellett még sok mindenre vágyik. Kitűnően tanul, jövőjét építi És a megtért lelkét erre felkészíti. Életre született, köszöntöm e napon Tizennyolc gyertyáját máris meggyújthatom. Tartson a jó Isten legjobb egészségben, Az áldását adja reád mindenképpen. Ő segítsen folyton tanulmányaidban, Véle legyen részed igaz boldogságban. Hogyha hittel kéred, megadja azt néked, Csak jól tanulj, fiam, abból lesz jó léted. Így már bizakodhatsz a főiskolában Tudással tudásért, tanári pályádban. Alakulhat sorsod bármiféle téren Tudom, te is szeretsz, én ezt mindig érzem. A szívemnek öröm sikeredet látni Míg a földön élek, haza foglak várni. Addig is, kisfiam, áldjon meg az Isten, Soha el ne felejtsd te vagy minden kincsem! 76

77 NYUGDÍJASÉLET Számla követ számlahegyet Egyre több van, mit fizetek. Óriás a kiadásom Most már csak a borút látom. Nem biztos, hogy lesz mit enni Mit is tudnék magam tenni? Spórolok a villanyommal, Legfőképpen a gázommal. Fűteni is ritkán fűtök Majd csak akkor, mikor fürdök. Étellel is szűkén vagyok, Az sem mindegy, mit fogyasztok! Cukorbeteg vagyok régen Hű Megváltóm nem hagy éhen. Rám tekint, és meg is segít Új hitet ád, így felderít. Testvérekhez mikor jövök, Azon nyomban megörülök. Jézust hívjuk segítségül, Mert a lelkünk Véle épül. Dicsőítjük, magasztaljuk, Örökhonban megtaláljuk. 77

78 78

79 79

80

81 GASZTRONÓMIA

82

83 83

84 AZ ERNISA-PLUS KFT-NEK Nincs szünnapunk, nyitva vagyunk Istenünknek hálát adunk. Hajnaloknak idejében Nem csalódik itt a pékben. Frissen sült a kenyér, zsemle Sütödénknek büszkesége. Diós, mákos e szép bejgli Most már kihűlt, lehet venni! Pikáns íze oly megnyerő Sokasodjék itt a vevő! Citrom héját lereszeljük Tölteléket ízesítjük. Túrós nélkül el ne menjen; Ki megveszi, örvendezzen! Vanília mazsolával Pite, rétes tésztájával. Sós süteményt is megleli A sok ember örül neki. Kelttésztája ínycsiklandó, Ez az élmény maradandó. Linzeresből köményesen Ne maradjon ön éhesen! Ha tetszett a mi termékünk, Felcsillan a jó reményünk: Jöhet eső, szél vagy bármi Vissza is fog hozzánk járni. 84

85 85

86 86

87 PALACSINTA-VERS Forró már az olaj a nagy serpenyőben, Palacsintát süt ma az én párom éppen. Ügyel a részletre, szakszerűen végzi A keze munkáját oly nagy öröm nézni. Figyelem is nagyon, tőle tanulhatok, Sok-sok dolog van még, min gondolkozhatok! Legfőképpen azon: mit rontottam én el? Mert amikor sütök, tésztám szakad széjjel. Talán nagyon édes? Vagy kevés a tojás? Vagy öreg a lisztem, nem lesz jó a kovász. Pedig igyekezem simára keverni, De az arányokat szoktam elfeledni. Így az én kis művem sűrűn ki is szárad! Van, hogy már a lelkem ebbe belefárad. Isten szólott hozzám: Adok néked társat, Veled lesz ő folyton, bármire kapsz vágyat. Megsegít majd mindig, hiszen szívből szeret, Boldogabb jövődért igen sokat tehet. Mivel hallom folyton jó Atyámnak szavát Így már együtt sütjük mi a palacsintát. 87

88

89 SZERELEM

90

91 91

92 DRÁGA JUDITKÁMNAK Én édesem, szerelmesem, Megszépíted az életem. Légy mellettem mindörökre Boldog az én lelkem csücske. Kedvességed lenyűgöző Dicső érte a Teremtő. Társa lettél életemnek Mosolyodból szerelem lett. Amióta megláttalak, Nagy-nagy vággyal megy le a nap! Jelet adtál a szívemnek, Erősítést a hitemnek. Bájaidért epedezem, Szép Juditkám, kincs vagy nekem. Lélekben is egyek vagyunk, Áldunk, Urunk, magasztalunk. 92

93

94 JUDITKA GYÓGYÍTÓ VERSE Lelked a lelkembe', Isten így akarta Szívemből szeretlek, csodaszép Juditka. A Mennyei Atya gyógyítson meg téged, Hited által folyton csakis erre kérjed. Tartson köztünk mindig legjobb egészségben És ne legyen részed soha nehézségben. Krisztus, Aki segít, hisz Ő a Megváltó Tested is ha beteg, épül az imától. A nagyvilág bűnét mind magára vette, Te is bízz Őbenne Öröklétet nyerve. Csoda követ csodát, szerelmünk bizonyság Két szív és egy lélek a földi mennyország. Tudom, te ezt érzed, jelet adtál nékem, A mi hálás szívünk Istenre felnézzen! Köszönjük meg Néki végtelen kegyelmét Juditka és János hűséges szerelmét. 94

95 95

96 JUDITKÁM Új szívet adott ma Jézus Krisztus nekem, Benne boldogságom Juditkámmal lelem. Társa lett a lelkem minden mélységének Szálljon áldás reá, csoda kedves lélek. Tündér egy teremtés, hűséges és szeret Erősít a hitben, értem sokat tehet. Dologra áll keze, folyton serénykedik Minden téren ügyes, ezért is szeretik. Én is őt szeretem, mert ő viszontszeret Ketten együtt könnyebb, életünk szebb lehet. Jó Atyámnak hála, hogy megadta nekem: Tudom, hogy ő folyton, mindig itt van velem. 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 SPORTÉLET

102

103

104

105 ROLLERVERS Ez aztán a jármű, csak úgy gurul, gurul Ki ilyennel repeszt, lelke is megújul. Nagy örömmel járhat, ha rollerre szállhat, Így az ifjak olykor erre kapnak vágyat. Kicsi, könnyű eszköz, alumíniumban Nincsen ennek párja helyi gyorsaságban. Hogyha ön akarja, össze is csukhatja Vagy éppen teheti a csomagtartóba. Ahol sík a terep, ottan könnyen mehet Épp ezért kerülje el a kiskerteket! Alacsony kormányát biztos kézzel fogja Legapróbb mozdulat, máris lehet gondja! Legyen nagy összhangban mindenféleképpen: Kéz, láb, szem munkája csak az útra nézzen! Figyeljen másra is, ne csak rollerére Főleg embertársát ne hagyja veszélybe'! Közös a boldogság balesetmentesen, Mosolyoghat bárki, önre oly kedvesen. Igen-igen hamar elérheti célját Szívében az Úrnak adjon mindig hálát! p 105

106 106

107 EGÉSZSÉG

108

109 109

110 110

111

112 AZ EPILEPSZIÁRÓL Évtizedek nagy gondjai Fel szoktak mind halmozódni. Van, ki hordja imádságban, Van, ki epilepsziában. Nem kell a bajt gyűjtögetni Orvos is tud segíteni: Jó tanáccsal, gyógyszerekkel Terápiás módszerekkel. Ha nem tiszta az a lélek, Bárki, bárhol nagyon félhet. Krisztusnak add problémádat A megnyugvás rád találhat. Ki Jézusra hűen hallgat Annak pénze megmaradhat! Imádság a legjobb gyógyszer Minden téren földi módszer. Segítségül hívjad Urad Egyengeti minden utad. Támaszod a gondban, bajban, A mélységes nagy nyomorban. 112

113 BETEGSÉGEM TÖRTÉNETE Hipohonder én nem vagyok Nem véletlen panaszkodok. Sajnos mára beteg lettem, Hogy gyógyuljak, azért jöttem. Köhögök és fáj a torkom, Berekedve kell most szólnom. Az ízeket már nem érzem Doktornőnél van esélyem. Ápolja a testem, lelkem Egy kicsit már jobb a kedvem. Gyulladásnak csökkentőjét Javasol ő, kettőfélét. A gyengébbel kúrám kezdem, Ha gyógyulok, örvendezem. De ha netán rosszabbodna Augmentin kerül sorra. Egyforma a hatóanyag Vitaminnal lesz biztosabb. A kiviben életerő Bacit, vírust kiűzhet ő. Megterem a délvidéken, Kapható már nemcsak télen. Gyógyszer, gyümölcs segít nekem Ezeket én mind megeszem. Boldog leszek, mint korábban Hálát adok hű imában. Dicsőítem Istenünket, Ki teremtett eget-földet. 113

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

Refr. Dicsérjétek az Urat vígan, Istent, az Ő szent helyén. /f# A E f# Dicsérjétek tetteiért nagyságához méltóan. /f# A E f#

Refr. Dicsérjétek az Urat vígan, Istent, az Ő szent helyén. /f# A E f# Dicsérjétek tetteiért nagyságához méltóan. /f# A E f# 1.Uram, kérlek adj hitet a földnek, /D A D G Adj mindenkinek reményt /D A G A 7 Az ifjú szívek égnek, a lángok az égig érnek /D A D G, Tápláld őket a mennyből Ó-ó-ó-ó /D A G Adj Uram erőt, hogy a barátomat

Részletesebben

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv PPEK 593 Klara Bühler: Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv Klara Bühler Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Budai Református Egyházközség Ad ve nt

Budai Református Egyházközség Ad ve nt Budai Református Egyházközség Ad ve nt 2014 Kedves Olvasó! Öröm nekünk, hogy kezedbe vetted Hírlevelünket. Szeretettel készítettük neked és szeretteidnek. Mivel fogsz itt találkozni? Mire lehet elég néhány

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

1. Egy bál emlékén 2009. 02-20.

1. Egy bál emlékén 2009. 02-20. 1.. Ő 2009. 02 17. Mily jó, hogy kettőnkből van: egy -Kiválogatván, hogy mit örököljön- Mint a kéreglemezek: felgyűrvén egymást: hegy Képződik a békés mezőkön Véreink keveredve:veszélyes elegyet alkotnak

Részletesebben

Vendégségben Jézussal.

Vendégségben Jézussal. VIII. évfolyam 2. szám, PÜNKÖSD 2011. június www.pilis.reformatus.hu Vendégségben Jézussal. 36 Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus 37 házába, és asztalhoz telepedett. Egy

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben