Oskolás János JÓ ATYÁMNAK KEZÉT HITEM ÁLTAL FOGOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oskolás János JÓ ATYÁMNAK KEZÉT HITEM ÁLTAL FOGOM"

Átírás

1 Oskolás János JÓ ATYÁMNAK KEZÉT HITEM ÁLTAL FOGOM Kecskemét, 2014

2 Antalfy István: Életed Istenben Oskolás János barátomnak A mindennapok minden percén együtt élsz az Úristennel, szavaid, imáid, a léted a hitben igaz életet lel, verseid áldott imádságok, áldasz, vagy kérsz, reményt sugároz, s úgy lépsz az ima zsámolyán át az Úr megszentelt asztalához. Test a kenyér, a bor a vére Krisztusnak, s ima a Te sorsod, boldogság Néked, a kereszten függő szenvedőt átkarolnod! Életed Istenben, - Te írtad, és tudom, Isten elfogadja, egy Hozzá térő könyörgését, hisz Ő a Megbocsátás Atyja. Imádkozz Hozzá szóban, versben, imádkozz. Lelked hófehérben, s kérlek, emlékezz rólam is meg, kedves Testvér imádkozz értem!

3 Oskolás János új kötetéhez Oskolás Jánost (már) nem kell bemutatni az Olvasónak óta (A nagy mélységből ) szinte megszokhattuk nagyjából kétévente letesz asztalunkra egy verseskötetet: Utam Istenhez (2009), Életünk Istenben (2011). Most pedig kis késéssel megajándékoz bennünket a negyedikkel: Jó Atyámnak kezét hitem által fogom. A könyv címében szereplő hit önkéntelenül eszünkbe juttatja és felidézi bennünk a tavaly lezárult Hit évét. És arra is emlékszünk, hogy az akkori, ma már nyugdíjas XVI. Benedek pápa ennek megkezdése előtt Porta fidei ( A hit kapuja ) címmel apostoli levéllel fordult mindannyiunkhoz. Ebben elidőzött hitünk történelmé -nél is, utalva a hiteles nagyok, azaz a szentek, a boldogok, a hit kiváló elénk-élői fontos szerepére. Mint írta: Évszázadokon át a legkülönbözőbb korú férfiak és nők vallották az Úr Jézus követésének szépségét, bárhová szólította is őket, hogy tegyenek tanúságot kereszténységükről. Mi is hitben élünk: a saját életünkben és történelmünkben jelen levő Urunk, Jézus Krisztus eleven megismerésében. Lényeges szó ezen idézet vége felé a mi : Oskolás János is közibénk való. És nem mehetünk el e két kulcsszó mellett sem: megismerés, tanúság. Jól tudjuk (és könyveiben ő maga sem titkolja), volt az életének egy periódusa, amikor megfáradt a megismerésben, így a hitében is. Hinni hitt ugyan, de akkoriban nem éppen a Valakiben, hanem helyette csak a pót-valaminek és legfeljebb a nem hiteles valakiknek. Aztán más valakik mégis ráakadtak ez elsősorban a Kékkereszt : elindították a nagybetűs Valaki felé és megerősítették az Ő újramegismerésében. És a Valaki, az Isten a visszanyert és erőre kapó hit, kegyelem, szeretet mellett megajándékozta Jánost a versben tanúságot tevés mondhatni karizmájával. E kötetnek a címe az azóta rendületlen/rendíthetetlen kézfogást sugallja: Istenét és Oskolás Jánosét. Ám ne keressük a tartalomjegyzék J-sei közt, mert nem verscím! Szinte eldugottan bukkan elénk: nem kis meglepődésünkre nem is a Hit-, hanem a Sportélet egyik darabjának a legvégén. Egy gördeszkás szájába adja akár szállóigéjévé nemesülhető vallomását. Különben nem csupán a hit dolgában, de verselésében is erősödés, fejlődés tapasztalható az eddigi kötetekhez képest. Igaz, elsősorban még mindig a számára biztonságos nyolcasokra bízza érzéseit/üzeneteit, de ez a kötetcímmé

4 előlépő szép lelki mélységű sora mégsem az egyetlen a merész 12-esek közül! Aztán itt-ott még egyéb apróbb kísérletre is vállalkozott: tette mindezt a maga felfedezői örömére ugyan, de tán a miénkre is. Immár jóval bátrabban használ alliterációt, akadnak egészen újszerű rímei, néhol örvendeztető képiséggel is szolgál, sőt akár felujjonghatunk, amikor enjambement (áthajlás) tűnik föl egy sor határán átlépvén Egyre elmélyültebben hinni az Istenben, az Igazságban ebben kívánt megerősíteni a Hit éve. És amint XVI. Benedek is hangsúlyozta az említett levelében: a hit nem kizárólag személyes ügy. Igen fontos a közös hit és ennek együttes megvallása. Szükséges hát egymást támogatnunk, egymásban erősíteni a hitet. Lám, ezért is érdemes kézbe vennünk Oskolás János új kötetét: az Isten megismeréséről, a belé vetett hitről és a róla való tanúságtételről szóló sorok/versszakok bizonyára valamiképp nékünk is biztatást, támpontot adhatnak hitéleti továbblépésünkben. Arany János óta hány és hány költő odamond(hat)ta közismerten híres kifakadása nyomán verse(i) nagyon is biztosra menő (!) elemzőinek: Akarta/gondolta a fene! Oskolás Jánossal, hisszük, nem járhat így, aki egy kicsit mélyebben elidőz sorainál. Ezért is merem mondani summázásképpen, hogy az Emberi érték záró strófáját Jánosunk akár az Úr ajkára is adhatta volna. Az Atyáéra, aki velünk együtt ekképp buzdítja költő barátunkat: Bizonyság lesz megtérésed És érték a bölcsességed. Így alkothatsz maradandót Hiteles vagy, mondj egy jó szót! Kecskemét, 2014, Szent József ünnepén Holczer József piarista

5 HITÉLET

6

7

8 8

9 A LÉLEK ÚTJÁN A keskeny úton járjál mindig, Boldog az, ki az Úrban bízik! Csak Belé vessed reményedet, Így növelheted esélyedet. Mindnyájunkat kísért a gonosz, Amely sok-sok problémát okoz. De ha mi ennek ellenállunk, Hű Jézusunkra rátalálunk! Nincsen az a zavaros mélység, Hol Isten ne lenne segítség! Gondja van rád a betegségben Meg az anyagi szűkösségben. Aki szívébe Őt bezárta, Annak földi létét megáldja! Beszéded legyen: igen vagy nem, Minden más szó bizony helytelen. Ha megigazulsz hited által, - Építsd lelked kérő imával. Növeld folyton a szereteted, Mert Isten áldja életedet! 9

10 A NAGYTEMPLOM BEJÁRATÁNÁL Régi ajtón új a tábla, Úr Jézusunk belül vár ma. Vár, hogy letedd bűneidet, Tiszta szívvel csak Őt kövesd. Kövesd, hogy te el ne vesszél Embertársat így szeressél. Krisztusunkban egyek vagyunk, Hiszen áldást Tőle kapunk. Gondot visel életünkre Itt a földön mindenkire. Kegyelmét ránk kiárasztja, Mindezt nekünk ingyen adja. Származástól függetlenül Értünk teszi önzetlenül. Napkelettől napnyugatig Minden szívben Ő ott lakik. Ki lelkébe hűn bezárta, Annak létét bőn megáldja. Ne érezzünk rosszra vágyat Ki rászorul, patronáljad! Megváltónk is ennek örül Szeret minket szüntelenül. Hitünk által Véle élünk Benne bízva jót remélünk. 10

11 AGAPÉ Soha ne mondd önmagadra, Hogy büszke vagy tudásodra. Másnak hagyd a dicséretet, Megszépül a te életed. Amit teszel, szívből tegyed Áraszd ki a szereteted. Cselekedjél önzetlenül Formál az Úr kívül-belül. Meglásd, más is rád figyel majd: Hogyan éled meg a sok bajt? Büszkén mondjad: Isten szeret Érted bárhol bármit tehet. Így a léted könnyebb Vele Gondjaidnak ellenére. Jézus Krisztus hűen segít, S nem annyira érzed a kínt. Mindig éljen a szívedben, Hogy megtartson a hitedben. Dicsőítsed, el ne hagyjad Bárhol is vagy, magasztaljad! 11

12 12

13 13

14

15 EVANGÉLIKUS TESTVÉREINKNEK Erős vár a mi Istenünk, Mert bizony nagy áldás nekünk. Ki követi, azt szereti Hívő népét megsegíti. Véle van a betegségben, Az anyagi szűkösségben. Hűn vezeti az életét Fel is oldja a félelmét. A hitét megerősíti Kísértőjét messze űzi. Gyermekként vagy felnőttkorban Őt szolgáljad elsősorban! Tükröződjék tetteidben Legfőképp a szeretetben. Földi léted így lesz teljes, Urunk ezért oly kegyelmes. 15

16

17 GONDVISELŐNKRŐL Szájról szájra jár a jó hír: Jézus Krisztus teljes gyógyír. Orvosa Ö bármely népnek, Földkerekség emberének. Mert a szegényt gyámolítja; Aki gyászol, vigasztalja. És ki beteg, meggyógyítja Bölcsességet is ad újra. Ha bezárta a lelkébe Gondot visel mindenére. Az a boldog, aki vallja, Istenünk őt el nem hagyja. 17

18 HEGEDŰS IMRE MONDJA Elfáradva megérkeztem, Feladatom elvégeztem. Füvet nyírtam fűnyíróval A széllel is megbirkóztam. Lám, a gazdám nagyon örül Mosolyog is szüntelenül. Háláját hogy kifejezze: Gondja volt a munkabérre. Hű párja is igen boldog A gyomokra nincs már több gond. Így szól hozzám szeretettel: >>Része legyen ebédünkkel!<< Pikáns étel, csodás falat A lábasban nem is marad. Marhapörkölt köretével Új krumplival remek étel. Ebéd után nem delelek Ahogy végzek, én elmegyek. A testvérek várva várnak, Nem adok helyt csalódásnak. Összejövünk estidőben Velünk az Úr mindenképpen. Dicsőítjük, magasztaljuk, Reméljük, hogy el nem hagyjuk. 18

19 HOLCZER JÓZSEF PIARISTA ATYA NÉVNAPJÁRA Zöld az erdő és a határ Énekel már minden madár. Csőrük áll a napsugárra Piciny bögyük boldog mára. Jó magam is örvendezek, Tanár urat köszönthetek. Isten áldja egészséggel Meg a legjobb reménységgel. Mosolyát az Atya látja Hozzá vágyik Mennyországba. Hűségéért jutalmazza Csakis így lel boldogságra. Énhozzám is oly önzetlen Ezért rögtön megszerettem. Szeretetből, szívből segít, Lelkem ebből erőt merít. Tartsa az Úr szokásában Hálát adunk fohászokban. Neve napján legyen áldás Az ünnepelt nem is vár mást.

20 20

21 IMA A GYÓGYULÁSÉRT Óh, Istenem, segíts rajtam Betegséggel ne hagyj bajban! A szenvedést enyhítsd nékem, Mert a kínt még most is érzem. Vedd el a nagy fájdalmamat Csodáidért magasztallak. Te vagy az én gyógyításom Bűneimből megváltásom. A szívemet Eléd tárom, Kegyelmedet mindig áldom. Egészségben új a lélek Zengjen Rólad hálaének. 21

22 IMA AZ ÚJ TANÉVÉRT Istenünknek legyen hála Tanulás a szívünk vágya. Okulás a jövőképünk, Tudás nélkül nincs esélyünk. Drága Jézus, segíts nékünk, Legyen rendben a tanévünk! Tanítókra kérünk áldást Kapjunk tőlük helyeslátást. Minden téren gyarapodjunk Értelemben gazdagodjunk. Hit, tudomány, emberiség Az életünk csak így lesz szép. Tanár, diák közös célért: Országunknak jövőjéért. Maradandót alkothassunk Krisztustól rá áldást kapjunk. Ámen! 22

23 IMAKÖRBEN Áldott legyen a mi körünk, Hol hetenként összejövünk. Szeretetben imádkozunk Mennyországba kívánkozunk. Jól figyelünk mi egymásra Hű fohászunk az Úr áldja. Jézust hívjuk segítségül A lelkünk is Véle épül. Támaszunk a gondban, bajban, Betegségben, nagy nyomorban. Új életet Tőle kapunk Krisztusunkban egyek vagyunk. Ki megvallja, könnyebb neki Rögös útját egyengeti.. Megtart minket közössége Leborulunk mind Elébe. Reánk tekint, Ő felemel, Bírhatóbb már az a teher. Magasságban és mélységben Jó Pásztorunk mindenképpen. 23

24 IMAVERS A JOBB IDŐÉRT Óh, Istenünk, tekints reánk, Te áldd meg a mai imánk! Szüntesd meg a sok-sok esőt Adj jó napfényt, szüretidőt! Szárítsd fel a termőföldet Dicsőítsük kegyelmedet! Kukorica, szőlőtábla Munkásait mind már várja. Nagy irgalmad oltalmazzon, Hogy a hitünk gyarapodjon. Eltávozzék minden felhő Mert sok lenne a teendő! Terményeink tönkremennek Vízből is ha sokat lelnek. Kérve kérünk, drága Urunk Tündököljön napsugarunk! Idős bölcsek is így látják Szent Nevedet hűen áldják. Követnek ők, el nem hagynak Jó példák az ifjúságnak. Ámen! 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29

30 NEMCSAK ÁRVÍZ IDEJÉN Túlárad a folyók vize Fogytán van a népnek hite. Mért vagyunk mi hitetlenek, Istent hogy nem szeretjük meg? E világban jóra vágyunk, Folytonos a gyarlóságunk. Mi lesz velünk, emberiség? Hit nélkül az élet nem szép! Megtérésre itt az idő Másképp nincsen biztos jövő! Add az Úrnak bűneidet Megbocsátja vétkeidet. Megvalláskor mindet mondd el, Örülni fogsz, ez egy jó jel! Kitisztul a lelked csücske Reménykedhetsz üdvösségre. Új életben tudsz majd járni Szeretetre fogsz te vágyni. Rászorulón szívből segíts Jézusunkból erőt meríts! Hozzá szóljon mindig szavad, Így nem leszel sose magad. Ki a hitét Belé veti Földi létét rendbe teszi! Ámen! 30

31 ÖNZETLENÜL Áldjon meg az Úr, és őrizzen meg mindig Boldog az az ember, ki Jézusban bízik. Soha ne tégy rosszat semelyik hű társnak, Űzd el a kísértőt Megváltódat áldjad! Azt a sok-sok bűnt, mit jó párszor megtettél Tedd le mind Néki, hogy új életet nyerjél. Szép lélekkel szolgálj, Krisztusodra tekints Rászoruló embert önzetlenül segíts! Vizsgáld meg magadat: vétkeidet bánjad Nyíljék meg a szíved; Isten útját járjad! Átéled a csodát: szegényt le nem nézel Pótolja majd Atyád, s megáld jó reménnyel! 31

32 REGGELI GONDOLATOK Felébredt a papunk, s rögtön hálát adunk, Hogy a Krisztusunkban mind testvérek vagyunk. Öt követjük mi itt a Nagytemplomunkban A szívünkben ezért folyton nagy öröm van. Óv minket a világ csábításaitól Még ha vágyunk is rá néha olykor-olykor. Jézusunk az Igaz, örök és a való Tanítását isszuk, helyes útja oly jó! Szépre csakis Ö INT, ÚJJÁFORMÁL MINKET Ezáltal így kapunk Töle nagy-nagy kincset. A gonoszt megvetve, szeretetben élve Megváltónkkal jussunk majd az Öröklétbe. Boldogságban csakis ekképp tudunk élni Kegyelmében bízva, Égi Hont remélni. Mert aki a létét Krisztusunkra bízza Könnyebb lesz majd néki itt a földi sorsa. Lelke is megnyílik, és a szíve hálás Tudatosan tudja: Jézus a megváltás! 32

33 33

34 SEKRESTYÉSÜNK, SZABÓ LÁSZLÓ MONDJA Én az autóm úgy szeretem Hűen szolgál mindig nekem. Ha elromlik, megjavítom, Hogy egy pöccre indulhasson. Citroenék nagycsaládja Mindig kész egy hosszú távra. De ha netán rosszalkodik Szaktudásom rögtön segít. Tetszetős a szép külseje Rádió is szólhat benne. Antennáját nagyon őrzöm Nehogy másnak öröklődjön! Beállítom szelepeit, Jó hallani hengereit. Bármely úton kicsit egyen Anyagilag megkíméljen! Rozsdafolt még nincsen rajta Egy mozdulat, s kész a rajtra. Gyermekeim, jertek immár Drága Jézus, el ne hagyjál. Csomagunk már bepakolva Indulhatunk nagy utunkra. Nyaralásban, napsütésben Krisztus velünk jó reményben. 34

35 ÚJÉV NAPJÁN Sok a vágyunk újév napján Pénz, siker, vagy karrier tán? Egy sem lehet olyan fontos, Mint ahogy az Isten gondos. Gondos, mert Ő bárkit szeret Éretted is sokat tehet. Megsegíti minden napod S reméli, hogy el nem hagyod. Atyánk szeret folytonosan, Hogy élhessél boldogabban. Ki Benne hisz, nem szégyenül, Igaz szava el nem évül. Az Igéje örök s való Bármi egyéb csak mulandó. Évszázadok sok-sok népe Felnéz mind a magas égre. Szívedben is éljen hála Krisztus legyen lelked vágya! 35

36 36

37 37

38

39 KÖZÉLET

40

41 41

42 42

43 43

44 A NYUGDÍJASHÁZBAN Megszépül az én lakásom Áldás van a jó munkáson. Öreg lak már, ötvenéves Jó pár pontja igen kényes. Újul már a szoba színe Költözhetek örvendezve. Szobafestő, gázszerelő Nem fordulhat hiba elő! Bármi gond van, javítanak Minőségi munkát adnak. Burkoló sem hiányozhat Közben János imádkozhat. De csinos a fürdőszoba Ez aztán egy kisebb csoda! Jól működik a gáztűzhely Szelepjeit jól zárjuk el! Mily csodás az Úr kegyelme E nagy erkélyt Ő rendelte. Virágokkal megszépítem, Közben Atyám dicsőítem. Kész az ebéd, nagy az öröm Megfőtt már a sertésköröm. Szeretettel feltálalom Az én szívem boldog nagyon. Köszönöm, hogy itt lakhatok Imakört is indíthatok. Istenemnek örök hála Nyugdíjasnak nincs más vágya. 44

45 ANGÉLA MONDJA Tizenkét hallgató tizenkettő lélek, Tudásvágyat immár kiben-kiben érzek. Heti két alkalom, kétszer három óra Aki csak ide jár, számíthat sok jóra. Megannyi programban ek halmaza Annyi már bizonyos, mindenki okul ma. Hardverek, szoftverek, laptopot kezelnek Amit megtanulnak, soha nem felednek. Fény derül mindenre, e világ kincsére A tudás bíz nagy úr, ettől újulsz végre. Szélesre kinyílik a látás szemszöge Nincsen már nagy titok, semmi sincs elrejtve. Kultúrát, tudományt vagy épp a technikát Mindent megteszek én, hogy elsajátítsák. Örülnek önök is, örülök így én is Ami még oly fontos: megmarad a pénz is. 45

46

47 47

48 CSALÁNOSI CSÁRDA ÓBUDÁN Óbuda főterén, Csalánosba érve Megtelhet a hasuk, jóllakhatnak végre. Kicsiknek, nagyoknak, minden korosztálynak Magyaros ételünk ingerli a szájat. Ne csak ingerelje, mindezt megízlelje Hatalmas adagban fogyassza ebédre! A vacsoráinkra finomsággal várjuk Séfünk szép munkáját mi is megcsodáljuk. Nyitva vagyunk éjjel, nyitva vagyunk nappal A csárdánkba várja sok gyönyörű asztal. Gyermekére vigyáz játszóterünk őre Megbízható, rendes, esküt is tett erre. Szökőkúti tóban aranyhalak úsznak Boldogok, mert nyugton itt szaporodhatnak. Ízes étel után táncra jár az idő A csábítás vágya muzsikával megnő. 48

49 CSÚCSTECHNIKA Okos a mi telefonunk, Mit kezünkben sokan fogunk. Programokkal telis-teli, Nagyvilágot rendszerezi. Internetet ha betölti Rögtön kész van ezni. Rákattintunk, máris írunk Gémil -ünkben mi megbízunk. Kereső is bejön jó pár Csak gyorsabb ez a postásnál! Google, You tube és Opera Kurzor villog indításra. Megnyitjuk a levelező -t Jelszót írunk minden előtt. Megírjuk a szövegünket, Küldhetjük a címzettünknek. Modern világ új korában Technikában nagy áldás van. János Pál is intett arra: Tudományban ne légy balga!

50 DAF AUTÓM MONDJA Söprögetők, szemétgyűjtők Városunkban rendet őrzők Ha megtelik az edényük Tartályomba ide vélük! A sok szemét belém gyűlik Általam mind el is küldik. Szépen tartom főterünket A lakosság örvendezhet. Mert ki szeret tisztán élni Tőlem soha nem fog félni! DAF márkára teremtettek Szolgálhatok Kecskemétnek. 50

51 DUNSZT ISTVÁN TANÁR ÚRNAK HÁLÁVAL Van, ki szeret egy családot Ugyanő még sok diákot; És az Istent hűn követi Így a léte teljes neki. Tanulóknak példaképe Derű árad csak belőle. Problémával ha keresik Önzetlenül mindig segít. Céltudatos jövőképe Jézusunk a reménysége. Tanórában, tanszünetben Krisztussal él kegyelemben. 51

52 52

53 HENTESEK MOTTÓJA Húst eszik a magyar, húst eszik, ha éhes, Van, akinek erre pénztárcája kényes. Ne spóroljon gyomrán, adjon túl a gondján Húst venni is inkább jöjjön mindig hozzám. 53

54 HUSZÁRIK ANGÉLA VIVIEN 1. SZÜLETÉSNAPJÁRA Huszárikék kis csodája Szép Angélánk fut és jár ma! Pedig még csak most egyéves Csupa mosoly, óh de édes! Mily gyönyörű a kék szeme Nagy-nagy remény csillog benne! Szőke haja csupa selyem Dédikémet megölelem. Családunknak minden tagja E drága lyányt puszilgatja. Becézgetjük, szeretgetjük, Jeles napját ünnepeljük. Egy éve, hogy megszületett Betölti a mi szívünket! Ragyog ránk az orcikája Büszke rá az anyukája. Isten tartsa egészségben Szüleivel szeretetben. Fejlődését megsegítse Életútját egyengesse. Csokitortán ég a gyertya Piciny szíve mily boldog ma. Ő még nem tud szeletelni, Annál jobban kedveskedni. Egy-egy falat mindenkinek Áldjuk, Urunk, kegyelmedet. Kis gyöngyszemünk, úgy örülünk: Te vagy a nagy kincs minekünk! 54

55 55

56 MEGTISZTUL A FŐTERÜNK Négy kerék és két nagy kefe Hátul villog, ez nem mese! Újítja a kövezetet Megszépíti főterünket. Elektromos e szerkezet, Melyet hozzáértő vezet. Sauber a járgány neve Megfontolt a kezelője. Középütt a főkorongja A foltokat mind fölmarja. Oldószeres vizet spriccel Hatásfokban sosem viccel! Amit kiad, hátul szívja Tisztaságban csak így bízva. Csigalassú a tempója Bárhol megáll, ha van gondja. Jó munkához kell az idő Áldott érte a Teremtő. Köszönet a Cleanfix cégnek: Sauberrel remekelnek! Kecskemétnek lakossága Végeredményt megcsodálja. 56

57 57

58 58

59 OVISOK VERSE Elcsendesül már e tájék Pihenőben a sok játék. Szunyókál a maci, béka Hétfő reggel lesz új tréfa. Nem ordít az oroszlánunk Hazamegyünk, erre vágyunk. Papa, mama gyertek ide! Lesz-e otthon tejes pite? Az ebédhez ilyet kaptunk Egy falatot meg nem hagytunk! Óvó néni minket oktat: Arra biztat, okosodjak! Amit otthon megtanultunk, Hétkezdéskor elszavaljuk. Verssel épül minden gyermek, Ismerve a betűrendet. Tom és Jerry, Hófehérke Apróságok örömére. Persze csakis játékosan, Hogy ne legyünk oly álmosan. Ebéd után ha fáradunk Lefekszünk és álmodhatunk. Uzsi előtt bábozunk még Ovis élet mily csuda szép! Hogyha leszek felnőtt ember, Megmaradok jókedvemben: Arra fogok törekedni, Én is tudjak mást szeretni! 59

60 60

61 REFI TURI Kilenc óra, itt az idő Áldott legyen a Teremtő! Kinyitott a Refi Turi Jöjjön, testvér, ez a tuti! Fiúnak vagy éppen lánynak, Bármelyik hű korosztálynak Megtalálja mind ruháját, Mi Urunkat ezért áldják. Akár nadrág, akár szoknya Általában jó a hossza. Póló is van elegendő Állaga meg nem vetendő. Cipőt is lel, aki keres Mily gyorsan fogy! Legyen ügyes! Csodás csizma, női szandál Szól egy mamusz: itt ne hagyjál! Príma darab ez a kabát Hallgassa az Isten szavát: Most vigye el télidőre Vígan gondol a hidegre. Lábától a sapkájáig Az Úr Jézus nagy áldás itt. Köszönjük az öltözetet, Mit jó Atyánk megteremtett. 61

62 62

63 63

64 TURISTÁKNAK KECSKEMÉTRŐL Hű turista ha érkezik, Egyikük sem tétlenkedik. A szobáját lefoglalva Szállodáját ő belakja. Kecskemétnek belvárosa Legszebb a mi országunkba'. Cifraságnak palotáját Japánok is megcsodálják. Templomaink díszessége Főterünknek ékessége. Békében itt a sok vallás: Mindegyikben Isten-áldás. Aki fárad séta közben, Megpihen a Libertében: Ételei ínycsiklandók, Nagyvilágban hírhordozók. Sok-sok vándor vágyik arra: A Fütyülőst megkóstolja. E pálinka világhírű Barackjában legjobb ízű! Ha megvolt a finom ebéd Hallgathatnak Kodály-zenét: Kéttemplomnak szép közébe' Ott van az ő Intézete. Napkelettől-napnyugatig Örül az, ki Kodályt tanít. Egyedi az ő módszere, Ügyelt minden kis hangjegyre. A hallgatók visszajárnak E tudásra nagyon vágynak. Hírös város büszkesége Legyen az Úr áldott érte! 64

65 ÉLETKÉPEK

66

67 67

68

69 A MOSOGATÁSRÓL Házi munka, jó feladat Csetres edény mindig akad. Napi többször mosogatok, A konyhámban rendet tartok. Jár a kedvenc mosószerem Véle nincsen ellenfelem. Felold mindent és jól habzik Makacs zsírfolt is eltűnik! Jöhet már a forró vizem, Tisztaság lesz, tudom, hiszem! Járom belecseppentgetem, A Sensitive kímél engem. A kézbőrt ki nem szárítja Ápoltságnak ez a nyitja. Lesült tojás? Égett tepsi? Csodásan fog mind kinézni! Tányér, kanál csak úgy csillog Jár-ban látom én a titkot. De a titkot most felfedem Sensitivem ezért veszem! 69

70 ANYÁK NAPJÁN - KERESZTANYUKÁMNAK Nem hiába már, hogy élek: Keresztanyám drága lélek! Önzetlenül mindig szeret Értem bizony sokat tehet. Korábban, míg italoztam Véle sokat vitatkoztam. Intett folyton ő a jóra Nem hajlottam a szép szóra. Poklot kellett már átélnem, Hogy a lelkem hűn megtérjen. Mínusz húszban majd megfagyva, Bűneimet hátrahagyva. Segítségül Jézust hívtam, Hit nélkül is Benne bíztam. Megvallottam vétkeimet Megáldotta lépteimet. Keskeny útra terelt engem, Hogy az Istent dicsőítsem: Mert aki az Úrban bízik, Soha-soha el nem veszik. Irgalmával meg is őrzi: Mennyországba fog költözni. Jó Teremtőnk örök s való Minden más meg csak mulandó! (2014) 70

71 JUDIT NÉNI SZÜLETÉSNAPJÁRA Ég a hosszú, forró nyarunk Istenünknek hálát adunk. Hálát adunk, mert Ő szeret Bárkit bárhol megsegíthet. Judit néni is követi, Pedig nem oly könnyű neki. Jó ideje hűn szolgálja S Ő rátekint szép korára. Az ünnepelt szív és lélek, Segítőkész, amit érzek. Szép korára oly jó nézni Egyház ügyét ő intézi. Tartsd meg, Urunk, még közöttünk Egy szív-lélek hogy örüljünk. Adjál néki egészséget Napjaira reménységet. Az életét egyengessed, Ahol csak kell, megsegítsed! Mindannyiunk szíve hálás Szülinapján legyen áldás! (2013) 71

72 KEDVESEM MONDJA Hűen szolgál az én gépem Szép munkáját csak úgy nézem. Marisomnak elneveztem Kádam mellé beköttettem. Jó márka, mert Wirlpool fajta Egy mozdulat, kész a rajtra! Vízcsapját csak akkor nyitom, Amikor őt beindítom. Áram alá ekkor kerül Probléma így fel sem merül. Megkímélem forgódobját, Hogy ne halljam morgó hangját. Mérsékelten rakom tele Calgon port is szórok bele. Tettemnek van foganatja: Vízkő meg nem támadhatja! Szelektálom ruháimat: Egyszerre csak egy színt moshat És a fehér fehér marad Tisztasághoz ez az alap. Szinesek is tündökölnek Csodásak és gyönyörűek. Holmijaim tisztán tartom A foltoknak nincsen pardon! Akár télen, akár nyáron Rend van nálam a vállfákon. Illatozik öltözetem - Boldogságba költözhetem. 72

73 KIRÁLY JÓZSEF ZOLTÁNKA 2. SZÜLETÉSNAPJÁRA Királyéknak Zoltánkája Felpattan a motorjára. Jaj de fürge ez a csöppség Nem kell néki benzinköltség! Elektromos a járgánya Aki látja, megcsodálja. Rendszeresen versenyezik, Győzelemre törekedik. Apró gyermek, reménysugár Diadalért érem dukál! Piciny kora ellenére Igen nagy a tehetsége. Ma van az ő boldog napja: A második szülinapja. Szép Zolikánk, jer hát ide Hadd puszilunk körös-körbe! Nagy az öröm, boldogságunk Ily gyermekre mindig vágytunk. Családunknak büszkesége Sötét hajú szemünkfénye. Isten áldjon egészséggel, Ne találkozz betegséggel! Hogyha tanulsz, Ő segítse Gondja lesz így a jövődre. Mindannyiunk szíve hálás A Zolikán legyen áldás! 73

74 74

75 75

76 NORBI FIAM 18. SZÜLETÉSNAPJÁRA Amikor az ember >>tizennyolcba<< léphet, Akkor még az Úrtól sok mindent elkérhet Lehetőségeknek nyílik a tárháza Főleg, ha rátalál a kosárlabdára. Norbi is ezt űzi, rendszeresen játszik, De a sport mellett még sok mindenre vágyik. Kitűnően tanul, jövőjét építi És a megtért lelkét erre felkészíti. Életre született, köszöntöm e napon Tizennyolc gyertyáját máris meggyújthatom. Tartson a jó Isten legjobb egészségben, Az áldását adja reád mindenképpen. Ő segítsen folyton tanulmányaidban, Véle legyen részed igaz boldogságban. Hogyha hittel kéred, megadja azt néked, Csak jól tanulj, fiam, abból lesz jó léted. Így már bizakodhatsz a főiskolában Tudással tudásért, tanári pályádban. Alakulhat sorsod bármiféle téren Tudom, te is szeretsz, én ezt mindig érzem. A szívemnek öröm sikeredet látni Míg a földön élek, haza foglak várni. Addig is, kisfiam, áldjon meg az Isten, Soha el ne felejtsd te vagy minden kincsem! 76

77 NYUGDÍJASÉLET Számla követ számlahegyet Egyre több van, mit fizetek. Óriás a kiadásom Most már csak a borút látom. Nem biztos, hogy lesz mit enni Mit is tudnék magam tenni? Spórolok a villanyommal, Legfőképpen a gázommal. Fűteni is ritkán fűtök Majd csak akkor, mikor fürdök. Étellel is szűkén vagyok, Az sem mindegy, mit fogyasztok! Cukorbeteg vagyok régen Hű Megváltóm nem hagy éhen. Rám tekint, és meg is segít Új hitet ád, így felderít. Testvérekhez mikor jövök, Azon nyomban megörülök. Jézust hívjuk segítségül, Mert a lelkünk Véle épül. Dicsőítjük, magasztaljuk, Örökhonban megtaláljuk. 77

78 78

79 79

80

81 GASZTRONÓMIA

82

83 83

84 AZ ERNISA-PLUS KFT-NEK Nincs szünnapunk, nyitva vagyunk Istenünknek hálát adunk. Hajnaloknak idejében Nem csalódik itt a pékben. Frissen sült a kenyér, zsemle Sütödénknek büszkesége. Diós, mákos e szép bejgli Most már kihűlt, lehet venni! Pikáns íze oly megnyerő Sokasodjék itt a vevő! Citrom héját lereszeljük Tölteléket ízesítjük. Túrós nélkül el ne menjen; Ki megveszi, örvendezzen! Vanília mazsolával Pite, rétes tésztájával. Sós süteményt is megleli A sok ember örül neki. Kelttésztája ínycsiklandó, Ez az élmény maradandó. Linzeresből köményesen Ne maradjon ön éhesen! Ha tetszett a mi termékünk, Felcsillan a jó reményünk: Jöhet eső, szél vagy bármi Vissza is fog hozzánk járni. 84

85 85

86 86

87 PALACSINTA-VERS Forró már az olaj a nagy serpenyőben, Palacsintát süt ma az én párom éppen. Ügyel a részletre, szakszerűen végzi A keze munkáját oly nagy öröm nézni. Figyelem is nagyon, tőle tanulhatok, Sok-sok dolog van még, min gondolkozhatok! Legfőképpen azon: mit rontottam én el? Mert amikor sütök, tésztám szakad széjjel. Talán nagyon édes? Vagy kevés a tojás? Vagy öreg a lisztem, nem lesz jó a kovász. Pedig igyekezem simára keverni, De az arányokat szoktam elfeledni. Így az én kis művem sűrűn ki is szárad! Van, hogy már a lelkem ebbe belefárad. Isten szólott hozzám: Adok néked társat, Veled lesz ő folyton, bármire kapsz vágyat. Megsegít majd mindig, hiszen szívből szeret, Boldogabb jövődért igen sokat tehet. Mivel hallom folyton jó Atyámnak szavát Így már együtt sütjük mi a palacsintát. 87

88

89 SZERELEM

90

91 91

92 DRÁGA JUDITKÁMNAK Én édesem, szerelmesem, Megszépíted az életem. Légy mellettem mindörökre Boldog az én lelkem csücske. Kedvességed lenyűgöző Dicső érte a Teremtő. Társa lettél életemnek Mosolyodból szerelem lett. Amióta megláttalak, Nagy-nagy vággyal megy le a nap! Jelet adtál a szívemnek, Erősítést a hitemnek. Bájaidért epedezem, Szép Juditkám, kincs vagy nekem. Lélekben is egyek vagyunk, Áldunk, Urunk, magasztalunk. 92

93

94 JUDITKA GYÓGYÍTÓ VERSE Lelked a lelkembe', Isten így akarta Szívemből szeretlek, csodaszép Juditka. A Mennyei Atya gyógyítson meg téged, Hited által folyton csakis erre kérjed. Tartson köztünk mindig legjobb egészségben És ne legyen részed soha nehézségben. Krisztus, Aki segít, hisz Ő a Megváltó Tested is ha beteg, épül az imától. A nagyvilág bűnét mind magára vette, Te is bízz Őbenne Öröklétet nyerve. Csoda követ csodát, szerelmünk bizonyság Két szív és egy lélek a földi mennyország. Tudom, te ezt érzed, jelet adtál nékem, A mi hálás szívünk Istenre felnézzen! Köszönjük meg Néki végtelen kegyelmét Juditka és János hűséges szerelmét. 94

95 95

96 JUDITKÁM Új szívet adott ma Jézus Krisztus nekem, Benne boldogságom Juditkámmal lelem. Társa lett a lelkem minden mélységének Szálljon áldás reá, csoda kedves lélek. Tündér egy teremtés, hűséges és szeret Erősít a hitben, értem sokat tehet. Dologra áll keze, folyton serénykedik Minden téren ügyes, ezért is szeretik. Én is őt szeretem, mert ő viszontszeret Ketten együtt könnyebb, életünk szebb lehet. Jó Atyámnak hála, hogy megadta nekem: Tudom, hogy ő folyton, mindig itt van velem. 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 SPORTÉLET

102

103

104

105 ROLLERVERS Ez aztán a jármű, csak úgy gurul, gurul Ki ilyennel repeszt, lelke is megújul. Nagy örömmel járhat, ha rollerre szállhat, Így az ifjak olykor erre kapnak vágyat. Kicsi, könnyű eszköz, alumíniumban Nincsen ennek párja helyi gyorsaságban. Hogyha ön akarja, össze is csukhatja Vagy éppen teheti a csomagtartóba. Ahol sík a terep, ottan könnyen mehet Épp ezért kerülje el a kiskerteket! Alacsony kormányát biztos kézzel fogja Legapróbb mozdulat, máris lehet gondja! Legyen nagy összhangban mindenféleképpen: Kéz, láb, szem munkája csak az útra nézzen! Figyeljen másra is, ne csak rollerére Főleg embertársát ne hagyja veszélybe'! Közös a boldogság balesetmentesen, Mosolyoghat bárki, önre oly kedvesen. Igen-igen hamar elérheti célját Szívében az Úrnak adjon mindig hálát! p 105

106 106

107 EGÉSZSÉG

108

109 109

110 110

111

112 AZ EPILEPSZIÁRÓL Évtizedek nagy gondjai Fel szoktak mind halmozódni. Van, ki hordja imádságban, Van, ki epilepsziában. Nem kell a bajt gyűjtögetni Orvos is tud segíteni: Jó tanáccsal, gyógyszerekkel Terápiás módszerekkel. Ha nem tiszta az a lélek, Bárki, bárhol nagyon félhet. Krisztusnak add problémádat A megnyugvás rád találhat. Ki Jézusra hűen hallgat Annak pénze megmaradhat! Imádság a legjobb gyógyszer Minden téren földi módszer. Segítségül hívjad Urad Egyengeti minden utad. Támaszod a gondban, bajban, A mélységes nagy nyomorban. 112

113 BETEGSÉGEM TÖRTÉNETE Hipohonder én nem vagyok Nem véletlen panaszkodok. Sajnos mára beteg lettem, Hogy gyógyuljak, azért jöttem. Köhögök és fáj a torkom, Berekedve kell most szólnom. Az ízeket már nem érzem Doktornőnél van esélyem. Ápolja a testem, lelkem Egy kicsit már jobb a kedvem. Gyulladásnak csökkentőjét Javasol ő, kettőfélét. A gyengébbel kúrám kezdem, Ha gyógyulok, örvendezem. De ha netán rosszabbodna Augmentin kerül sorra. Egyforma a hatóanyag Vitaminnal lesz biztosabb. A kiviben életerő Bacit, vírust kiűzhet ő. Megterem a délvidéken, Kapható már nemcsak télen. Gyógyszer, gyümölcs segít nekem Ezeket én mind megeszem. Boldog leszek, mint korábban Hálát adok hű imában. Dicsőítem Istenünket, Ki teremtett eget-földet. 113

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva)

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. (fölegyenesedünk)

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Gál-Győri Márta. Teremtés

Gál-Győri Márta. Teremtés Teremtés Legyen világosság! Így kezdődött minden, Mikor a világot megalkotta Isten. Nappal és éjszaka, fényesség és sötét: Legelső nap ezeket választotta szét. Második nap fenti-lenti vizek kettéváltak,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól.

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól. Szamárbőr királyfi (széki népmese) Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak a királynak nem volt gyermeke. Feleségestül együtt erősen búsultak, hogy már minden boldogságok meglenne, hogyha

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: KEDD DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Himmler Zsófia A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Jarabin Kinga. Kedves Olívia!

Jarabin Kinga. Kedves Olívia! Jarabin Kinga Kedves Olívia! Kedves Olívia! Mire levelem megérkezik hozzád, már biztosan újra nyugodt leszek és békés, de most pipa vagyok, haragos és mérges! Már megint hadat üzent nekem az a makacs és

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben