mail:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mail: katonabela@tvn.hu"

Átírás

1 január 1. és december 31. között 4440 TISZAVASVÁRI, KÁLVIN ÚT 10 Tel/fax: ; Tel: Weboldal: www. reftvasvari.uw.hu ; mail:

2 Elhangzottak JANUÁR havában, a Tiszavasvári református gyülekezetben. Tartalomjegyzék: Január 1. hétf Textus: Zsoltárok 100 Január 7. vasárnap Textus: Máté 25:31-46 Január 14. vasárnap Textus: Filippi 4:6-7 Január 21. vasárnap Textus: Lukács 18:1-8 Január 28. vasárnap Textus: 1Királyok 3:5-14 Az igehirdetések címe Január 1. hétf: hálával kezdeni az évet! Január 7. vasárnap: Meglátni embertársainkban Krisztust! Január 14. vasárnap: A rendszeres imádság ereje Január 21. vasárnap: A kitartó könyörgés Január 28. vasárnap: Isten mindenhatósága Egy prédikáció mindig a szószéken él igazán! Mert abban benne van az igét hirdet lelkipásztor hite, átélése, hangsúlyozása, valamennyi gesztusa, és az egyénisége. Ezzel együtt hisszük, hogy leírva is komoly lelki táplálékot jelenthetnek az igehirdetések. Egyúttal azonban szeretettel hívogatunk mindenkit a templomba, hogy ha teheti hallgassa személyesen az elhangzó prédikációkat! Textus: Zsolt január 1. hétf (újév) (Szolgálattev: Katona Béla református lelkipásztor) 1 Ujjongjatok az Úr eltt az egész földön! 2 Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! 3 Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! alkotott minket, az övéi vagyunk: az népe és legeljének nyája. 4 Menjetek 2

3 be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! 5 Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és hsége nemzedékrl nemzedékre. Szeretett Testvéreim! Én úgy gondolom, hogy az, ahogyan az ember hozzákezd valamihez, magát az embert minsíti. Vannak, akik úgy kezdenek hozzá egy-egy munkához, hogy Ó, ezt úgy sem tudom megcsinálni, de hát ideállítottak, meg kell próbáljam. Nyilván, hogy az ilyen hozzáállás ritkán vezethet eredményre. Ám az örökkévaló Isten tlünk, hív emberektl nem ezt a hozzáállást várja. Másfajta hozzáállást vár. Most, amikor egy új esztendt kezdünk meg, másképpen is kell hozzáállni, és remélem, hogy másképpen is állunk hozzá. Azt hiszem, hogy nagyon bölcsek azok az emberek, akik összeállítják a Bibliaolvasó Kalauzunkat. A mai napunkra kijelölték ugyanis olvasandó szakasznak a 100. Zsoltárt. Ez pedig, egy hálaadó imádság. És milyen jó arra gondolni, hogy Isten szeretne bennünket arra bíztatni, hogy kezdjük hálaadással az esztendnket. Sok mindennel kezdhetnénk, de miért ne kezdenénk hálaadással az új évet? Dietrich Bonhoeffer német teológus fogalmazta meg a következ mondatot: Minden új reggel: új kezdet, minden nap: lezárt egész. A tegnapi nappal naptárilag lezártuk a esztendt. Jó, hogy ha a lelkünkben is lezártuk ezt az esztendt és arra tudunk tekinteni, hogy itt van egy új, és ez egy duplán új kezdet, hiszen nemcsak egy új napot kezdtünk meg néhány órával ezeltt, hanem egy új esztendt is. Tényleg nem mindegy, hogy hogyan kezdjük. Az Ige arra bíztat és bátorít bennünket, hogy kezdjük ezt hálaadással. Adjunk hálát azért, ami elmúlt, és tekintsünk örömmel a jövendbe. Gondoljunk most arra, hogy tiszta lappal indulhatunk neki ennek az új esztendnek ban mindenkinek az életében volt, ami volt, lehet a megélt eseményekbl tanulni, de ezt az új esztendt tiszta lappal kezdhetjük, és rajtunk múlik, hogy mi mindennel írjuk tele az esztend napjait életünkben. Szerintem a legjobb kezdés az, amit az Ige javasol: Merjünk hálás szívvel kezdeni egy új évet. Merjünk hálát adni már elre ezért az esztendért, amelyet az Isten engedett számunkra megérni. Krisztusban kell látnunk a jövendt Testvéreim! Azt kívánhatom csak, hogy legyünk lelkesek ebben az esztendben, jobban, mint a tavalyiban! Legyenek terveink, vágyaink, akarjunk néhány jó dolgot önmagunk és közösségünk számára! Persze ennek az az alapja, hogy ha hálás szívvel rendelkezünk, hogy ha meg van a megfelel hálaadásra késztet dolog szívünkben és a lelkünkben. Testvéreim! Az Ige mondja, hogy merjünk örülni. Pál apostol a filippibeli gyülekezetnek fogalmazza meg: Örüljetek az ÚRban, mindenkor, ismét mondom: örüljetek. Lehet, hogy nagyon kevés örömre okot adó tény van emberi életünkben, de az Úrban szabad örülni akkor is, amikor esetleg a körülményeink nagyon elcsüggesztenek. Hiszen Pál apostol körülményei igencsak csüggedésre adhattak volna okot, börtönbl írja ezeket a sorokat, 3

4 mégis örömre bíztat, örömre bíztatja azokat, akiknek ezt írja. S azt hiszem, hogy pontosan az a lényeg, hogy mi van belül, a lelkünkben. Hogy nehéz esztend lesz a 2007., afell senkinek nincs kétsége, azt senki nem tagadja. Gazdaságilag hihetetlenül nehéz év vár talán mindenkire. Az intézmények vezeti tudják, hogy milyen elvonásokat kell kieszközölniük. De meg fogják érezni az egyes emberek, meg fogják érezni a családok is, hogy nem lesz könny ez a esztend. Mégis azt kell mondanom, hogy ilyenkor számít az, hogy mi van belül, mi van a lelkünkben. Hogyan kapaszkodunk bele az Örökkévaló Isten karjaiba, az gondviselésébe? Mert, ha belekapaszkodunk, akkor nem arra nézünk, ami lehúz bennünket, ami csüggedésre ösztönözne. De nekünk azt kell látni, hogy az Isten Isten marad 2007-ben is! Az az Isten aki 2006-ban velünk volt, átsegített a nehézségeken, és megáldott, az az Isten itt lesz velünk 2007-ben is! Jézusról mondja az Ige, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Erre kell gondolni Testvéreim, hogy az a Krisztus, aki évezredekkel korábban megteremtette e hatalmas világot, egy népet választott ki önmagának és ennek a népnek mi magunk is tagjai vagyunk és hisszük, hogy azok is maradunk. Ez a nép az él Isten által pásztorolt nép és Tle bennünket senki és semmi el nem tud szakítani, az élet nehézségei sem. Szolgáljatok az ÚRnak! fogalmazza meg e Zsoltár ismeretlen szerzje. Testvéreim! Úgy gondolom, hogy nem is kell erre bíztatni benneteket. Hiszen az, hogy az új esztend els napjának els óráiban itt vagytok a templomban, ez azt jelenti, hogy ott van a szívetekben az erre való készség, nem kell arra bíztatni, hogy szolgáljatok az ÚR Istennek, mert már így indultok neki az új évnek. Nagyon sokat elmond emberi éltünkrl az, hogy hogyan kezdünk meg egy évet. S az, hogy itt kezdjük az Isten házában, az szintén beszédes. Hiszen mi az Istennel fejeztük be a tavalyi évet, és az Istennel akarjuk elkezdeni az újat, és ez hallatlanul jó dolog, számtalan áldást tartogat számunkra. Milyen jó énekelni kár, hogy csak általában temetéseken szoktuk, vagy évvégén Te benned bíztunk eleitl fogva. Igen, így kell elindulni minden évben, hogy az Úr Istenben bízunk eleitl fogva, nem tudhatjuk, hogy mit hoz ez az esztend, csak annyit tudunk, hogy kinek a kezében van, és ez megnyugtató számunkra, hogy ki a világ ura, ki tartja kezében és kegyelmében a te életedet és az enyémet. Testvéreim! Ha jó a sorrend az életünkben és els helyen az ÚR Isten van, akkor a legfontosabbat tettük meg önmagunk számára. Biztos vagyok benne, hogy többen ismeritek a Mindennapi kenyerünk cím kis könyvecskét, amiben naponta ott van három Ige én is el szoktam olvasni naponta és a mai napra három csodálatosan ide ill Ige bíztat bennünket. Szeretném most megosztani veletek: Az egyik Józsué könyvébl való, maga mondja: válasszátok meg még ma, hogy kit akartok szolgálni. Ezt mondja Józsué a már Kánaán földjén letelepedett népnek. Hát látjátok, itt vannak azok a népek, akik itt éltek, igaz nekik is vannak isteneik, bár azok nem tudnak segíteni, de hát válasszatok: ket szolgáljátok-e vagy azt az Istent, aki kihozott bennünket Egyiptomból, 4

5 vezetett tz és felh oszlopban, aki áthozott a Vörös-tengeren, aki engedte, hogy ide telepedjünk le?! Én és az én házam népe azonban egészen biztosan t fogom szolgálni. Már az új esztend els napja választás elé állít bennünket, és az a jó, ha mi bels meggyzdéssel azt tudjuk mondani, hogy Urunk, Téged választunk! A Mindennapi kenyerünk-ben egy másik Ige pontosan ezzel hozható párhuzamba: a Péter nev tanítványnak a visszakérdése ez Jézus felé: Uram, kihez mehetnénk, hiszen az örök élet beszéde van Tenálad? Én magam is arra gondoltam, amikor erre a szolgálatra készültem, hogy Uram, itt voltunk az óesztendben, és most itt vagyunk az újban: Hát, kihez mehetnénk? Te vagy a mi életünk megtartója, gondviselje, Te vagy a vigasztalónk, a bátorítónk, az ert adó mennyei Atyánk kihez mehetnénk? Ez a jó kérdés, ha az ember maga kérdez vissza az Úr Istentl: Uram, hát kihez mehetnénk? Kár lenne mást választani, csakis hozzád jövünk, ezért vagyunk itt az újév els napján, mert kihez is mehetnénk, akitl ert kapnánk, aki megáld bennünket földi létünkben, csakis hozzád. Nem akarunk máshoz menni, nem akarunk mi mással fogódzni, csak veled. A harmadik Ige pedig Jézustól származik, ami így hangzik: Aki nekem szolgál engem kövessen és aki engem követ megbecsüli azt az Atya. Testvéreim, mi Jézust szolgáljuk, t követjük, és milyen jó arra gondolni, hogy a Mennyei Atya megbecsült gyermekei vagyunk. Isten mindenkit egyformán szeret, eltte mindenki egyformán kedves, mégis jó arra gondolni, hogy Jézus szavai szerint, aki járja az útjait, aki t követi, azt különösképpen megbecsüli az Atya. Nem tudom, hogy kit-kit hogyan becsülnek meg otthon a családjában, vagy a munkahelyén, de az Isten azt mondja, hogy Te és én megbecsült gyermekei vagyunk. Hát nem jó így kezdeni egy esztendt, nem örvendetes arra gondolni, hogy az Isten megbecsül Téged és engem, megbecsüli az életünket, megbecsüli, hogy bármily gyarló módon is próbáljuk t követni, de hozzá tartozunk, fontos nekünk az szava, az vezetése és üzenete. S azt akarja, hogy tudjuk, hogy számon tart bennünket, hogy megbecsül mindnyájunkat, megbecsüli az életünket. Aztán azt olvastuk a Zsoltárban: Az övéi vagyunk. A Heidelbergi Káté kezddik azzal a kérdéssel, hogy Mi néked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? S az a válasz rá, hogy az, hogy mind testestül, mind lelkestül nem a magamé, hanem az én drága Megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Ha az ember tudja azt, hogy kinek a tulajdona, kihez tartozik az élete, akkor az sokkal megnyugtatóbb számára. És mi így élhetjük az életünket, hogy az Ézsaiás könyvében elhangzó isteni üzenet lehet a mienk, amikor így szól az Úr: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Nem kell félni ettl az esztendtl, mert az Isten jól ismer bennünket, megváltott gyermekei vagyunk, ismeri nemcsak a nevünket, hanem az egész életünket, ismeri a gondjainkat, és az örömeinket, ismeri a fájdalmainkat, boldog pillanatainkat, és azt mondja, hogy az enyémek vagytok! Testvérek! A Bibliaolvasó Kalauznak van egy vezérigéje, ami a esztendre, a Mózes III. könyvébl való, így hangzik: Köztetek járok, és Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Én azt hiszem, hogy ezek mind- 5

6 mind olyan Igék és olyan üzenetek, amelyek felmelegítik a mi sokszor aggódó, félelemtl átjárt szívünket. Isten népének vagyunk tagjai, az Övéi vagyunk, a világ Urához tartozunk, hát akkor mit féljünk!? Dávid is az egyik Zsoltárban felkiált, hogy Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem. Ezzel a bizalommal kell nekünk elindulni nekünk az új esztendben: Az Istené vagyunk, és tudja, hogy mit akar velünk ebben az évben is. Menjetek be kapuin hálaénekkel! - Ezt is olvastam ebben a zsoltárban. Úgy gondolom, hogy most hálás szívvel próbálunk jelen lenni az ÚR Isten eltt, megköszönve a tle érkez jótéteményeket, megköszönve azokat a személyeket, akik körülvesznek bennünket, akik még körülvehetnek. De egy picit pillantsunk a mondat els felére: Menjetek be kapuin. Szerintem az újesztendben is fontos tevékenységeink egyike lehet, hogy minél többször belépjünk a templom ajtaján, önmagunk miatt. Mert az Isten ilyenkor nekünk akar jót. akar bennünket magához emelni, akar megersíteni, akar feltölteni bennünket lelkiekben, és amikor nem jövünk el, mindig magunkat fosztjuk meg ezektl a felülrl jöv áldásoktól. A Zsoltár írója buzdít arra, hogy menjetek be kapuin hálaénekkel. Kívánom, hogy sikerüljön ezt megtenni. Végül, pedig erre a gondolatra figyeljünk még oda ma déleltt az Igébl, amely azt mondja, hogy az Úr jósága, szeretete és hsége, örökké tart. Azaz nemcsak ideig-óráig, nemcsak a tavalyi esztendben volt velünk az Isten hsége és kegyelme, hanem a esztendben is velünk lesz és örökkön örökké, nincsenek idbeli határok az Isten eltt, maga mondja azt, hogy örökké veletek leszek. Jó nekünk így elindulni ebben az új esztendben. Mindezeket tudva induljunk útnak hálás szívvel megállva eltte, megköszönve a kapott áldásokat, arra gondolva, hogy az Övéi vagyunk, arra gondolva, hogy így kezdtük, és jól kezdtük ezt az évet, mert mellette kezdtük, mert gondvisel kezében tart bennünket életünknek minden napján. Ámen! Az istentiszteleten énekelt énekek: 191, 285, 264 Lectio: Róma 12:9-21 Textus: Mt 25: január 7. vasárnap (Szolgálattév: Katona Béla lelkész) Szeretett Testvéreim! Jézus Krisztus ebben a felolvasott szakaszban az utolsó ítéletrl mond el egy példázatot. Sokak számára talán még az sem világos, hogy lesz utolsó ítélet, az pedig még kevésbé, hogy ott mi alapján lesz megítélve földi életünk! Mi, 6

7 keresztyén emberek az Apostoli Hitvallásban kifejezzük arra irányuló hitünket, hogy Jézus eljön ítélni élket és holtakat. Azaz a hitvallásunk és Jézus példázata egyaránt azt mondja, hogy egyszer minden embernek oda kell állnia Isten ítélszéke elé. Ha ez így van már pedig maga az Úr Jézus beszél róla akkor nem mellékes, hogy az ember mire számíthat! Jézus azt mondja, hogy két táborra, csoportra lehet majd osztani a hatalmas méreteket ölt emberiséget: az egyik csoport tagjai üdvözülni fognak, míg a másik csoportba tartozók elkárhoznak! Az ítélethozás kritériuma az, hogy találkoztunk-e Jézussal, és hogyan viszonyultunk hozzá! Ugyanis Jézus minden embert felkeres földi életében legalább egyszer. Bekopogtat a szívünk ajtaján és várja, hogy befogadjuk t! Persze nem tolakszik, lehet nemet is mondani vele kapcsolatban, de válaszunknak az örökkévalóságra szóló kihatása van! Újabb fontos kérdés, hogy hogyan találkozhatunk Jézussal, hogyan lehet közünk az Úristenhez? Ennek illusztrálására elmondok egy történetet: Élt egy faluban egy öregember, aki egyik reggel azzal jött haza a templomból, hogy Isten megígérte neki, még aznap meglátogatja. Ezt el is mondta nagy örömmel családja tagjainak. Délután kopogtattak házuk ajtaján. A felesége felugrott, hogy ajtót nyisson, de az öreg leintette: Maradj, majd én fogadom a vendéget. Biztosan az Isten jött el meglátogatni. Ki is ment, hogy megnézze ki az, de csak egy eltévedt gyermek állt az ajtóban. Megéhezett és kenyeret koldult. Te zavarod a nyugalmunkat? Nem érek rá veled foglalkozni, mert várom az Istent mondta az öregember. Késbb ismét kopogtattak, de most a felesége ügyesebb volt, s megelzte férjét az ajtónyitásban. Nemsokára egy áldott állapotban lév nt tessékelt be a szobába. De az öreg mérges lett. Te asszony! Nem megmondtam, hogy nem fogadunk vendéget?! Tudod jól, hogy az Istent várjuk vendégségbe! Már estefelé járt az id, amikor harmadszor is kopogtattak. Az öregember sietve ment a vendég elé. Az ajtóban egy koldus várakozott, de a gazda t is elküldte. Szomorúan visszaült az asztalhoz, s egyre várta az Istent. Majd elnyomta a fáradtság és elaludt. Ekkor álmot látott. Magas trónusán az Úristent látta, aki szomorú volt és így beszélt: Látod gyermekem, ma nem is egyszer, hanem háromszor látogattalak meg téged. Te azonban mindannyiszor elküldtél. Ehhez a történethez annyit tennék hozzá, hogy valaki egyszer arra a kérdésre, hogy hol van Isten, így válaszolt: A másik ember szemébl mosolyog rád! S hogy ez mennyire így van, arra Jézus szavai mutatnak rá! Észre kell vennünk a másikban a bennünket meglátogató Istent, aki azt várja, hogy az éheznek enni adjunk, a szomjazónak inni, a beteget pedig látogassuk meg! Testvéreim! Ha ezt a példázatot jól megértjük, akkor egészen másképpen nézünk egymásra! Ugyanis embertársainkban Jézus Krisztust kell észrevennünk! Rajta 7

8 könyörülünk, és egyben t dicsérjük és szolgáljuk, amikor észreveszünk valakit, aki nélkülöz valami fontosat az életébl, mi pedig segítünk rajta! A Reformátusok Lapja legutóbbi számában olvastam egy motorbalesetet szenvedett fiatalemberrl, aki azt fogalmazta meg, hogy nem a testi szenvedés fájt neki igazán bár az sem volt elhanyagolható hanem az, hogy ritkán nyitották rá az ajtót a barátok, ismersök! Hetekkel ezeltt fájdalmas mondatot hallottam egy édesanyától, aki azt mondta beteg fiával kapcsolatban, hogy azt látta: borbarát mindig volt, de bajbarát nemigen akadt! Amikor valaki bajban van, segítségre szorul, akkor valójában Krisztus néz ránk kérden: akarsz segíteni, vagy elnézed a szükséget szenvedt? A bajban látjuk meg, hogy kik is tartanak minket fontosnak, és kit tartunk fontosnak mi? Vajon hányan számíthatnak ránk, ha baj van, és mi hány emberre számíthatunk? Azt mondja a Példabeszédek könyve, hogy Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. (17:17) Ez pedig nem kevesebbet jelent számunkra, minthogy meg kell lássuk a testvért egymásban! Ha pedig Krisztusban látjuk egymást, azaz testvérként kezeljük embertársainkat, akkor, ha botlanak a gyöngék, segít az ers, hordhatjuk, emelhetjük önként, kin gyöngesége gyz! (455/7) Hallottátok az igébl: sok ember nincs is tudatában, hogy mikor ad enni, vagy inni a nélkülöz Jézusnak, és mikor látogatja meg t nyomorúságában! De ez a történet azt üzeni nekünk, hogy embertársaink szenvedése és nélkülözése mögött Jézus Krisztust vegyük észre, akivel találkozhatunk akkor, ha segíteni akarunk, és akit elutasítunk akkor, ha nem tördünk a rászorulóval! A Krisztust ismer embert érzékenyen érintik mások szenvedései! Nem lehetünk részvéttelenek vagy közömbösek! Nem mondhatjuk, hogy nem érdekel a másik testi-lelki fájdalma, mert akkor lélekben még igen messze vagyunk Jézustól! Hallottátok a római gyülekezethez írott levélbl felolvasott részletet. Ez arra kéri a hív embert, hogy legyen gyengéd, tisztelettudó, szolgálatkész, vállaljon közösséget a nehéz sorsúakkal, legyen vendégszeret, együtt érz! Az Egyháznak van egy szolgálati ága, mely kifejezetten azokra az emberekre fókuszál, akik segítségre szorulnak! Ez a diakónia! Magyar nyelvünkre lefordítva ez szeretetszolgálatot jelent. A Magyar Református Szeretetszolgálat képviseljének jelenlétében természetesen szándékosan beszélek errl! De, ti magatok is jól tudjátok, hogy a tavalyi évben e szervezetnek köszönheten volt lisztosztás és adventi élelmiszer csomagosztás gyülekezetünkben! Nekem nagyon tetszik a szeretetszolgálat elnevezés! Mert errl szól az egész: a szeretet mindig szolgál! A szeretet nem kér, parancsol vagy követel, az mindig szolgál! Még pedig teszi ezt önként és örömmel! A szeretet nem uralkodni, nem igába hajtani akar senkit, hanem szolgálni! És tudjátok, akinek hatalmat ad az Isten, azt mindig azért adja, hogy szolgáljon vele! Hogy mások javát szolgálja 8

9 vele! Ebben a legszebb példa elttünk Jézus Krisztus! A világ Ura tudjátok hogyan gyakorolta hatalmát a tanítványai között? Emlékeztek a történetre: az utolsó vacsora estéjén megmosta mindegyiknek a lábát! Mint egy rabszolga! Tette ezt szeretetbl, és szolgálatkészségbl! Ha Jézus erre használta hatalmát és szeretetét, akkor azt hiszem nekünk sem lehet kevesebb a feladatunk! Hogy nekünk nincs is hatalmunk semmire? Dehogynem! Arra, hogy legyzzük az önzést és a közönyt önmagunkban! Azt, amikor úgy gondolkodunk, hogy elég nekünk a magunk baja, minek még vállunkra venni a másét is! Csak Krisztus által tudunk gyzelmet aratni önmagunk fölött! Ám, ha az önzést és a közönyt legyzöd önmagadban, akkor elmondhatod, hogy Jézus hatalma gyzött fölötted és irányítja életedet! Testvéreim! Azt még szeretném leszögezni, hogy ez a példázat nem arról szól, hogy a tetteink fognak üdvözíteni bennünket! Hiszen a Biblia világosan beszél arról, hogy Isten kegyelmébl üdvözül az ember, amit hit által kell elfogadnunk. Ám arról is olvashatunk a Szentírásban, hogy a Krisztust ismer ember nem ül a babérjain annak tudatában, hogy nekem örök életem van és ez milyen jó, hanem hálából hitét igyekszik tetteivel is felmutatni! A hite mellé odaragasztja a jócselekedeteket, mert felelsséget érez embertársai iránt, és szeretné, ha minél többen találkoznának Jézussal, aki örök életet szán mindnyájunknak! Meg vagyok gyzdve arról, hogy az Isten mindnyájunk életében elhelyez lehetségeket a jó megcselekvésére! Jézus azt mondja az egyik helyen, hogy ha csak egy pohár vizet adtok inni valakinek az én nevemben, nem marad el a jutalmatok! Azaz ne értékeljük kicsire azokat az egyébként aprónak tn dolgokat, melyekkel egymáson segítünk, mert Jézus számon tartja ezeket! Eltte ezek jutalmat vonnak maguk után! Kívánom önmagunknak, hogy legyünk fogékonyak mások szükségleteinek észrevételére, mert ha másokon segítünk, valójában Krisztussal tesszük meg! Ámen Az istentiszteleten énekelt énekek: 478, 77/1, 472/1-4, 170, 397 Lectio: 2Mózes 17:8-13 Textus: Filippi 4: január 14. vasárnap (Szolgálattév: Katona Béla lelkész) Szeretett Testvéreim! Szeretnék egy sorozatot tartani közöttetek, mely az imádságról szól. Vasárnapról vasárnapra ez lesz a témánk. Nem tagadom el, hogy Bill Hybels egyik könyve fogja adni az alapgondolatokat. Óriási hatással volt rám ez az írás, éppen ezért 9

10 szeretném, ha minél többeknek lehetne lelki épülésére. Az a könyv címe az, hogy Ki nem ér rá imádkozni? Természetesen a szerz gondolataihoz szeretném hozzátenni azokat is, melyeket én kapok az él Istentl. Az imádság egyfell természetellenesnek tnik számunkra, másfell pedig nagyon is természetes. Az utóbbira az a magyarázat, hogy Isten az embert az önmagával való kapcsolatra teremtette. Az elbbi állítás pedig abból következik, hogy a bn mégis csak éket vert Isten és ember közé, és ennek köszönheten bennünk van a jobb, ha magam csinálom hozzáállás. Az ember a bn következtében igyekszik független lenni, nem rászorulni senkire! Megpróbálja szabadságát nem feladni, bármilyen kapcsolatáról legyen is szó! Az imádság azonban éppen azt jelenti, hogy Istenre vagyunk utalva, rászorulunk az segítségére! Ha szintén önmagunkba tekintünk, akkor be is kell lássuk, hogy tényleg Istenre szorulunk. Így aztán nem kapálózni kell ez ellen Isten tagadással, -kerüléssel vagy -káromlással hanem keresni érdemes Isten jelenlétét az életünkben. Ha a Teremt Istent végs soron megkerülni nem tudjuk, akkor legjobb, ha szoros kapcsolat kiépítésére törekszünk vele! Már pedig a legszorosabb vagy ha úgy tetszik, a legmeghittebb kapcsolatban Istennel az imádságainkban lehetünk. Isten jelenléte körülvesz bennünket. Lehet, hogy nem tudjuk egyformán megfogalmazni az érzést, de átélhet mindenki számára Ady Endre jól ismert gondolata, hogy csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Bill Hybels, aki manapság egy amerikai gyülekezet vezet lelkésze, évekkel ezeltt elveszítette viszonylag fiatalon a rendkívül tevékeny édesapját szívroham következtében. Azt érezte, hogy nem tud létezni a nélkül az ember nélkül, aki nagyon bízott benne, és akivel remek kapcsolata volt. Kavarogtak benne a kérdések: miért kellett ennek megtörténnie? Hogyan fog megbirkózni apja elvesztésével? Kiheverhet-e ez egyáltalán? Hogy tehette ezt Isten, ha valójában szereti? Kérdezte ezeket, a hív ember! Egyszer csak úgy érezte, hogy megszólal az Isten, és ezt mondja neki: Én elég vagyok neked! Most még nem hiszed el, de bízz bennem! A történet mesébe ill, de a következmények egyértelmek voltak: nem volt kétsége afell, hogy Isten gondoskodik róla, és képes lesz megbirkózni az élet kihívásaival apja jelenléte nélkül is! Szomorúsága megmaradt írja önmagáról apja halála mély sebet ejtett rajta, és mindig is hiányozni fog neki, ám nem sodródott el, mint egy horgony vagy irányt nélküli hajó. Mindez az Istennel eltöltött, túláradóan személyes imádságnak volt köszönhet, melyben ert, bátorságot, és reményt kapott! Testvéreim! Úgy gondolom, hogy ez a lelki élmény bárkié lehet! Ugyanis mindenki átéli életében egy vagy több szerettének elvesztését. Lehet, hogy súlyos betegség, lehet váratlan tragédia következtében távozik valaki az élk sorából. És pontosan ezt éli át a hív ember is: sebet kap a lelkünk, szomorúságunk megmarad, hiányzik az elhunyt, de ha tudjuk, hogy életünkben és halálunkban 10

11 egyaránt Jézus Krisztus tulajdona vagyunk, és hogy tle még a halál sem tud elválasztani, akkor lelkünkben tapasztalhatjuk meg Isten gondvisel jelenlétét életünkben! Általában minden ember élete eléggé telített, ez pedig oda vezet, hogy az ember nehezen és rendszertelenül imádkozik! Van, akinek a munkája, van, akinek a családja, vagy éppen a kett együtt tölti ki napjai jelents részét. Van, akinek a semmittevés, vagy a keserségei netán a televízió eltti ülése tölti ki napjának nagy százalékát, és ezért nem tud ahogy mondaná nem ér rá imádkozni! Már pedig két ember is úgy ismerheti meg egymást igazán és mélyen, ha elegend idt töltenek egymás mellett, és jókat beszélgetnek, így van ez Istennel is! Ha nagyobb lelki békét, nyugalmat és áldásokat akarsz önmagad számára, akkor tölts el több idt Isten közelében! Ráadásul tedd ezt rendszeresen! Szakíts idt naponta arra, hogy Istennel elbeszélgess! a Bibliából szól hozzád, te pedig imában szólíthatod meg t! Mindenki tapasztalta már, hogy amikor valami nagyon nyomta a lelkét és elmondta valakinek legyen az családtag, barát, lelki társ könnyebbült a teher! De a legjobb, ha a bennünket ér eseményeket, érzéseket Isten elé visszük! Az ember arra szakít idt, ami fontos neki! Próbáld ki, hogy egy hétig naponta elcsendesedsz Isten eltt, imádkozva felkeresed t, és elmondod neki dolgaidat! Tedd meg ezt önmagad miatt! Meg fogod látni az áldásait! Jézus hívogat bennünket így önmagához: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ki az, akire a fáradtság és a teherhordozás nem vonatkozik? Persze az ember képes mindig kibúvót keresni. Néhány nappal ezeltt hallottam, hogy egy apát és a fiát egymástól függetlenül megkérdeztek az Istenhez való viszonyáról. A fiú azt mondta: még fiatal vagyok ehhez, majd ha öreg és nyugdíjas leszek, akkor tördök Istennel! Az ids édesapa pedig ezt mondta: az én koromban már minek keressem Istent? Ha már leéltem nélküle életem nagy részét, akkor megpróbálom a hátralév idmet is nélküle tölteni! Látjuk a két különböz korú személy véleményébl, hogy kifogás az mindig van! De higgyétek el nem az a fontos, hogy hány évesek vagyunk, hanem az, hogy akarunk-e egy lelkileg nyugodtabb életet önmagunknak és ezáltal másoknak is? Mert ha igen, akkor az Istennel való rendszeres kapcsolatra van szükségünk! Az Isten eltti áldott csendességek a felülrl való több kijelentést, valamint az Úr és önmagunk jobb megismerését teszik lehetvé! A rendszeres és szinte Isten eltti ima a következket jelenti: közösséget Istennel, bizalmat, békességet, felszabadultságot! Nem tudom, hogy ezekbl az érzésekbl mennyi van jelen az életünkben, de azt hiszem, hogy van mit tanulnunk ezen a téren is! Az ember fel kell ismerje, hogy mindennapi tevékenységéhez, küzdelmeihez erre van szüksége! A mi ernk azonban véges, éppen ezért kell abból a forrásból meríteni, mely kiapadhatatlan! Akik az Úrban bíznak, erejük 11

12 megújul ismerjük jól ezt az igét, de gyakran megfeledkezünk róla! Életünkben sokkal több aggódás, nyugtalanság van jelen, mint kellene! Mit teszünk ezekkel? Pál apostol azt javasolja, hogy semmiért se aggódjunk, egyszeren csak vigyük Isten elé imáinkban életünket, és ha mindezt hálás szívvel és rendszeresen tesszük, akkor Isten rendíthetetlen békéjét kapjuk meg! Van egy olyan fegyver a kezünkben, amellyel életünket és mások életét is meg tudjuk változtatni! Ez a fegyver szó szerint a kezünkben, az összekulcsolt kezünkben van! Az imádság által ugyanis Isten erejét hozzuk életünkbe! Isten ereje körülményeket és kapcsolatokat tud megváltoztatni. Segít megbirkózni az élet napi problémáival. Meg tud gyógyítani testi és lelki bajokat. Segít házassági problémák és anyagi nehézségek legyzésében. Tulajdonképpen mindenfajta nehézséget, válságot vagy csüggedést megold! Valaki azt mondta, hogy amikor dolgozunk, akkor mi tesszük a dolgunkat, amikor pedig imádkozunk, akkor Isten végzi a munkát! Természetfölötti ereje az imádkozók rendelkezésére áll, akiket az a meggyzdés hat át, hogy Isten mindent mássá tehet! A kételkedk érvelhetnek azzal, hogy a meghallgatott imádságok csak a véletlen mvei, de amint egy angol érsek egyszer megjegyezte: Csodálatos, mennyi a véletlen egybeesés, amikor valaki elkezd imádkozni. Az elször felolvasott igeszakaszunk arról számol be, hogy a zsidó népnek egy ellenséges hadsereggel kell megküzdenie. Mózes tervet készít és így szól Józsuéhoz: holnap vidd magaddal a legjobb harcosokat, és a síkságon szálljatok szembe az ellenséggel. Én pedig harmadmagammal felmegyek a hegyre, kezemet az égre emelve imádkozom és meglátjuk, hogy mit tesz Isten. Józsué beleegyezik. Bízik az imádság erejében. Az történik igénk szerint hogy amikor Mózes kezét az ég felé emeli, Józsué csapatai gyznek. Ám Mózes karja elfárad. Leengedi karját, és körül néz, hogy lássa hogyan áll a csata. Legnagyobb rémületére elkezdenek veszíteni, kezd elre törni az ellenség. Mózes újra az ég felé emeli karját és az Úr elé viszi ügyüket. Az ütközet sorsa megint Izrael kezébe kerül és visszavetik az ellenséget. Mózes pedig megérti, felfedezi, hogy Isten mindent legyz erejét az imádság hozza el. Testvéreim! Aki komolyan elkezd imádkozni, az megtapasztalja, hogy harcaiban Isten segítségére lesz! Arra kell kérjük Istent, hogy legyen jelen a küzdelmeinkben, hogy végezzük együtt napi feladatainkat! Legyen jelen a munkahelyünkön, a családunkban, az iskolában, a gyülekezetünkben, akkor, amikor úton vagyunk, amikor pihenünk, egyszóval mindenütt! Legyen velünk mindig ott, ahol a legnagyobb szükségem van rá. És az Isten ert ad számunkra! Ez megvalósulhat olyan formában, hogy bátorságot kap az ember valaminek a megtételére, vagy támad egy ötlete arra nézve, hogy hogyan oldhat meg egy nehéz helyzetet. Kaphatom az Isten erejét bizalom vagy kitartás, nem mindennapi állóképesség, a házastársammal, a gyerekemmel vagy a szüleimmel szembeni megváltozott viselkedés alakjában. Megváltozhatnak a körülményeim, 12

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in John s Gospel 1. József - Isten fiának nevelapja (Mt 1:18-25) Háttér: A vezet röviden elmesélheti Lk 1:26-38-at. A Mózesi törvény szerint az eljegyzés

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in Luke s Gospel 1. Életet ad a szz (Lk 1:26-38) Háttér: Amikor ezek a dolgok történtek, Mária fiatal hölgy volt, feltehetleg még 20 év alatti. Jegyességben

Részletesebben

~ ~ ~ ÚTRAVALÓ FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK. I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) MI AZ ÉLET ÉRTELME?

~ ~ ~ ÚTRAVALÓ FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK. I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) MI AZ ÉLET ÉRTELME? FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) IGEMAG A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás

Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Ficsor Károly Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Orgovány 2013 ISBN 978-615-5140-07-5 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077 Orgovány,

Részletesebben

JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12

JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12 JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12 Mi volt János célja a levél megírásával? János az elsı fejezet negyedik versében adja meg erre a választ. Ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Nem tudom, hogy

Részletesebben

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fő és minden szépsége mint a mezı virága! Megszáradt a fő, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 A

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./5. szám Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hós 14,6) 2 2010 / 5 Azt hiszem, mindenki szeretne kiváltságos személy lenni,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

MIÉRT SZÜLETETT JÉZUS? 1 (Mt 1,21)

MIÉRT SZÜLETETT JÉZUS? 1 (Mt 1,21) A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM, 2003. DECEMBER MIÉRT SZÜLETETT JÉZUS? TUDATLANSÁG... ISTEN AKARATA AZ ÉLETEDBEN HOGY NE LEGYETEK RESTEK: AVAGY NÉHÁNY GONDOLAT

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben