Hedwig Courths-Mahler. Otthon, édes otthon!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hedwig Courths-Mahler. Otthon, édes otthon!"

Átírás

1

2

3 Hedwig Courths-Mahler Otthon, édes otthon!

4 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Heimchen, wie lieb ich dich Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA GIZELLA

5 I. Renate Oversberg már órák óta a vasalódeszka fölött görnyedt. Mellette, a konyhaasztalon frissen vasalt ruhaoszlop tornyosult. A házban csend honolt, a lakók az igazak álmát aludták. A lakás tulajdonosa, az infláció miatt elszegényedett Runge doktorné csekély jövedelmét szobakiadással pótolta, ám az ezzel járó megerõltetõ házimunkával nem tudott egyedül megbirkózni. Szerény jövedelmébõl kénytelen volt háztartási alkalmazottat tartani, akinek becsülettel meg kellett dolgoznia a kosztért, kvártélyért. Runge doktorné, a néhai Runge jogtanácsos özvegye nem kegyetlenségbõl dolgoztatta a cselédlányt látástól vakulásig, hanem azért, mert a három bérlõ és a temérdek házimunka mellett nem volt más választása. Renate Oversberget a sors kényszerítette rá, hogy háztartási alkalmazottként keresse kenyerét. Kora hajnaltól késõ estig talpon volt, ám így is alig gyõzte a munkát. A saját és úrnõje ruhái mellett a három bérlõ holmiját is õ tartotta rendben. Amikor gyûrötten el- 5

6 hozták a közeli, olcsó mosodából, nekiállt, hogy kivasalja és szekrénybe rakja õket. Mivel a vasalásért a férfiak külön fizettek a doktornénak, ha úgy vesszük, Renate már ezzel a munkával megkereste a bérét. Tudta, hogy Runge asszony rá van utalva erre a kis mellékkeresetre, s nem zsörtölõdött, amikor minden igyekezete ellenére úgy felszaporodott a munka, hogy a késõ esti órákat sem fordíthatta pihenésre akárcsak ezen a vasárnapon. Rena annyira kimelegedett, hogy szélesre tárta a konyha ablakát és ajtaját. Nem ütött zajt a vasalással, vigyázott, nehogy megzavarja úrnõje vagy a bérlõk álmát, akik egyszerû, jóravaló emberek lévén, korán nyugovóra tértek. Ketten közülük még egyetemi tanulmányaikat végezték, a nemrég doktorált fiatal építész pedig éppen munkát keresett, ami ezekben a nehéz idõkben cseppet sem volt könnyû feladat. Hans Malvenkamp személye élénken foglalkoztatta Rena fantáziáját. A lánynak senkije sem volt ezen a világon. Édesapja a háború utolsó évében esett el, édesanyja pedig mindössze néhány évvel élte túl. A kilencéves árvát anyja egyik nagy mûveltségû, de meglehetõsen különc hölgy rokona vette magához, aki megosztotta vele kevéske jövedelmét, amelyet egy alapítvány folyósított számára. Klara néninek hála, beiratkozhatott a kereskedelmi fõiskolára. Úgy tervezte, hogy az iskola elvégzése után a saját lábára áll. Tanulmányai felénél tartott, amikor nagynénje váratlanul 6

7 meghalt. Rena kilátástalan helyzetbe került, mert az alapítvány a havi járandóság folyósítását a néni halála után beszüntette. Nem volt más választása, félbeszakította a tanulmányait, és kereseti lehetõség után nézett. Azt remélte, hogy idõvel folytathatja a tanulást, s ha végzett, képzettségének megfelelõ munkát talál. Ám kitartása és elszántsága ellenére minden próbálkozása kudarcba fulladt. Nem csoda hát, ha úgy érezte, nagy szerencse érte, amikor megboldogult nagynénje egyik ismerõse felajánlotta, hogy jobb híján átmenetileg álljon be hozzá cselédnek. Rena két kézzel kapott a lehetõségen, hiszen ez volt az egyetlen esélye, hogy legalább tetõ kerüljön a feje fölé. Boldogan beköltözött Runge doktorné egyik szobájába, és zokszó nélkül, ügyesen végezte a házimunkát. Kevés szabad idejét tanulásra fordította. Mindenképpen szerette volna folytatni a tanulmányait, ám olykor, ha késõ este elõszedte a tankönyveit, akárhogy is próbált összpontosítani, pár perc múlva leragadt a szeme a fáradtságtól. A bérlõk persze álmukban sem gondolták volna, hogy az ügyes kis cselédlány nemrégiben még fõiskolára járt, s hogy finom neveltetésénél fogva elõkelõ társaságban volna a helye, nem pedig a konyhában, a tûzhely vagy a vasalódeszka mellett. A nap folyamán alig találkoztak vele, inkább csak reggelente, amikor bevitte nekik a maga készítette reggelit. Az egyik egyetemistának mégis megakadt a szeme a lány szép- 7

8 ségén. Rena a reggelit vitte be a fiatalembernek, aki eközben szakértõ szemmel végigmustrálta a kis cselédlány karcsú termetét, hullámos, szõke haját, csillogó szemét. Ettõl a naptól fogva csak a kedvezõ alkalmat várta, hogy kikezdjen vele. Egy reggel úgy látta, elérkezett a pillanat. Hirtelen elhatározással átkarolta a lány vállát, és magához akarta ölelni. Rena azonban egyetlen mozdulattal kiszabadította magát. Viselkedjék, kérem, illendõen! csattant fel felháborodottan. A férfi elvörösödött. Rena viselkedése egyértelmûen arra utalt, hogy nem kapható semmiféle futó kalandra. Ne legyen már ilyen harapós, hiszen olyan helyes kislány! jegyezte meg félig tréfásan, félig haragosan a fiú, talán csak hogy a zavarát leplezze. Rena tetõtõl talpig végigmérte, aztán szó nélkül faképnél hagyta. A fiatalember soha többé nem merészelt közeledni hozzá. A másik egyetemista már javában dolgozott, amikor reggelente a lány bevitte neki a tálcát. Annyira belemélyedt a tanulásba, hogy a könyvein kívül senki és semmi nem érdekelte. Munka közben megfeledkezett az evésrõl és ivásról, sõt gyakran az idõ múlásáról is. Megkérte Renát, hogy amikor elérkezik az indulás ideje, kopogjon be hozzá jó hangosan, nehogy elkéssen az elõadásról. Amikor meghallotta a kopogtatást, sebtében elrakta a könyveit, gépiesen megköszönte az 8

9 uzsonnát, amit a lány csomagolt be neki, behajította a táskájába, és elviharzott. A harmadik fiatalember néhány évvel idõsebb volt lakótársainál. Rena nem tehetett róla, de valahányszor bevitte neki a reggelit, a szíve majd kiugrott a helyérõl. Róla többet tudott, mint a másik kettõrõl együttvéve, hiszen érdeklõdéssel figyelte minden mozdulatát. Bár a férfi sosem említette, Rena mégis tudta, hogy komoly gondok nyomasztják. Szerény vagyonának nagy részét felemésztette a tandíj, és ami megmaradt belõle, azt próbálta beosztani, mert tudta, hogy amíg nem talál munkát, ebbõl kell megélnie. Egy nap megkérte Renát, hogy adjon fel a nevében egy hirdetést a helyi újság álláskeresõ rovatában. A lány nem tudta megállni, hogy el ne olvassa a szöveget, így megismerte a fiatalember gondjait. Ezután többször is érdeklõdött a lapnál, jött-e válasz a hirdetésre, de sajnos hiába reménykedett. Rena még azzal is megpróbált segíteni a fiúnak, hogy a reggelivel együtt mindig az újságot is bevitte neki, amelyet Runge doktorné járatott. A doktorné nem kelt korán, mert betegsége miatt esténként csak késõn tudott elaludni. Mire felébredt, Hans Malvenkamp Rena jóvoltából már átlapozta az újságot, és közben nem gondolkozott azon, hogy a három albérlõ közül vajon miért õt illeti meg egyedül ez a kiváltság. Egyszerûen véletlen szerencsének tartotta, s még az sem lepte meg, amikor a napilap mellett más 9

10 újságokból ollózott álláshirdetéseket is talált az asztalán. Ezeket Rena a szomszéd kereskedõtõl kapta, aki így akart kedvében járni Runge doktorné csinos cselédjének. Rena nem tudhatta, hogy dr. Malvenkamp aznap este még nem volt ágyban, sõt egyáltalán nem is volt odahaza. Egy régi barátját látogatta meg, aki vele együtt fejezte be a tanulmányait, és akárcsak õ, állásra várt. Annyival azért jobb helyzetben volt nála, hogy legalább lakásra nem volt gondja, mivel a szüleivel élt egy fedél alatt. Rena szorgalmasan vasalt, és közben különös gondot fordított dr. Malvenkamp holmijára. Munka közben is rá gondolt, hiszen a doktor volt az egyetlen ember, aki iránt rokonszenvet érzett. Magányos, árva lelke kétségbeesetten kapaszkodott belé, lelki szemei elõtt gyakran megjelent a fiú komoly, értelmes arca, szerény mosolya. Egészen belefeledkezett az ábrándozásba, mígnem egyszer csak valami nesz ütötte meg a fülét. Odakint valaki megfordította a bejárati ajtó zárjában a kulcsot. Összerezzent, letette a vasalót, és kicsit ijedten kikukkantott a sötét folyosóra. Az ajtóban doktor Malvenkampot pillantotta meg, aki csendesen, nehogy megzavarja lakótársai nyugalmát, éppen a szobája felé indult. A lány láttán azonban megtorpant. Nem gondolta, hogy ezen a kései órán még ébren talál valakit a háziak közül. Szinte rácso- 10

11 dálkozott Renára, most elõször tûnt fel neki, milyen szép. Keskeny arcát, amely egészen kipirult a vasalásban, arany zuhatagként keretezte a lámpafényben megcsillanó hullámos, szõke haj. Jó estét, Rena kisasszony! Még most is dolgozik? kérdezte nagyot nyelve. A doktor úr az? lepõdött meg a lány, s közben úgy érezte, mintha a fiatalember meleg mosolya egészen a lelkéig hatolna. Azt hittem, mindenki itthon van. Kicsit meg is ijedtem, amikor meghallottam, hogy fordul a kulcs a zárban. Sajnálom, ha megijesztettem. A barátomnál töltöttem az estét, és kicsit elfeledkeztem az idõ múlásáról. De hogy magát még ilyen késõn is a vasalódeszka mellett találom! Mondja, sohasem fárad el? A lány mélyet sóhajtva hátrasimította a haját, és elmosolyodott. Félénk mosolya megindította a férfi szívét, aki hirtelen mély részvétet érzett iránta. Mindkettõjük lelkében egyszeriben valami névtelen vágyakozás ébredt. Hans Malvenkamp gyorsan összeszedte magát. Más sem hiányzik, mint hogy beleszeressen ebbe a helyes kis cselédlányba, gondolta, ráadásul éppen most, amikor a legnehezebb helyzetben van. De alig tudta levenni a szemét a lány bájos arcáról. Mindjárt elkészülök. Ezt a keveset már nem akartam itt hagyni válaszolta kissé megkésve az iménti kérdésre Rena, miközben ismét a vasaló után nyúlt. Eddig akárhányszor láttam magát, mindig tele volt 11

12 munkával. Látja, ez eddig eszembe sem jutott. Ha az embernek sok a gondja, nem figyel másokra. Örülök, hogy egyáltalán van munkám, doktor úr. Az ügyes háztartási alkalmazottaknak soha nem volt gondjuk az elhelyezkedéssel. Ma már itt is nagy a túljelentkezés, munkahely meg egyre kevesebb. Ezért is örültem annyira, amikor Runge doktorné felvett. Pedig eleinte nagyon féltem, hogy nem tudok majd úgy dolgozni, mint más, gyakorlott cselédek. Malvenkamp felvonta a szemöldökét. De hiszen bárki másnál többet elvégez. A lány ajka körül mosoly játszott. Azért, mert jobban rá vagyok utalva, mint bárki más... Meg aztán, nekünk nõknek a vérünkben van a házimunka. Csak bele kell rázódni. Malvenkamp ebbõl megértette, hogy a lány nem abból a társadalmi osztályból való, mint hitte. Ilyen hosszan még soha nem beszélgetett vele. Ezek szerint elõbb hozzá kellett szoknia a munkához? kíváncsiskodott önkéntelenül. Igen felelte halkan Rena, s közben fülig pirult. A nagynénémnél csak ritkán kóstoltam bele a házimunkába, egész más dolgok foglalták le az idõmet. A férfi közelebb lépett. Ezek szerint én vakon jártam-keltem itt a házban. Rena kisasszony nem az, aminek látszik? Ha úgy érti, hogy nem voltam mindig cseléd, ak- 12

13 kor igazat kell adnom önnek. A kereskedelmi fõiskolán tanultam, de egyik napról a másikra olyan helyzetbe kerültem, hogy meg kellett szakítanom a tanulmányaimat. Jelenleg mint háztartási alkalmazott keresem a kenyerem. Szeretnék félretenni némi pénzt, hátha késõbb alkalmam lesz folytatni a tanulást. A férfi õszinte ámulattal hallgatta. Minden elismerésem a bátorságáé, Rena kisaszszony! Szükség törvényt bont, doktor úr. Lesznek még jobb idõk, amikor mindenki a képességeinek megfelelõ munkát végezhet. Irigylem a derûlátását. Az ember ne veszítse el a hitét, bízzon a jövõben. Magának is ezt ajánlom. Látom, milyen kétségbeesetten próbál munkát találni. Egyszer sikerrel jár, meglátja. A férfi fájdalmas arccal a homlokát ráncolta. A dolgok mai állása szerint nem valami fényesek a kilátásaim. De nem szeretném tovább feltartani, tudom, még ma be kell fejeznie a vasalást. Jó éjt, Méhecske... igen, igen, éppen olyan, mint egy szorgalmas méhecske. Kedves, meleg szavait hallgatva, Rena úgy érezte, mintha valaki lágyan az arcát simogatná. Jó éjszakát, doktor úr! felelte csendesen, és visszafordult a munkájához. A férfi gondolataiba mélyedve lépett be a szobájá- 13

14 ba. Felkattintotta a villanyt, és halkan becsukta maga mögött az ajtót. Egy pillanatig habozott, aztán sóhajtva vetkõzni kezdett. Rena fülében még ott csengtek az iménti barátságos szavak. Jó éjt, Méhecske! Istenem, milyen kedvesen, milyen barátságosan mondta! A lányt egyszeriben elfogta az öröm. Máris nem érezte magát olyan magányosnak és elhagyatottnak ezen a földön. A néhány jó szó és a férfi részvéttel teli pillantása fényt és melegséget varázsolt a szívébe. Jó éjt, Méhecske! suttogta maga elé szívdobogva. Menten kibújik a bõrébõl, olyan szemtelenül fiatalnak, boldognak és gondtalannak érezte magát. Lázas fohásszal arra kérte a Jóistent, segítse mihamarabb munkához a szeretett férfit. Amikor befejezte a munkát, még szétválogatta a vasalt ruhát, hogy másnap reggel már csak be kelljen vinnie a lakóknak. Miután ezzel is elkészült, felment szûk kis hálókamrájába, amelynek mindössze egyetlen, udvarra nyíló ablaka volt. Alighogy ágyba bújt, máris mély, egészséges álomba merült, és csak kora reggel az óracsörgés hangjára ébredt. Aznap reggel új, különös érzéssel vitte be a reggelit és a vasalt ruhát doktor Malvenkamp szobájába. A fiatalember az ablaknál állt, és az utcát nézte. Ma nem ment munkát keresni, és az újságot sem lapozhatta át, mert 14

15 Runge doktorné korábban ébredt, és már bevitte a szobájába. Behozom az újságot, mihelyt Runge doktorné átnézte szólította meg Rena. A férfi megfordult, és halványan rámosolygott. Köszönöm, Méhecske... nagyon kedves, hogy gondol rám. Csak most értette meg, hogy reggelente neki köszönheti az újságot. Rena árulkodóan elpirult. A férfit megijesztette a látvány. Amikor egyedül maradt, igyekezett összeszedni magát. Az Isten szerelmére... észnél légy, Hans! Más sem hiányzik, mint hogy egymásba habarodjatok Méhecskével korholta önmagát, s egyszerre érezte magát megmagyarázhatatlanul boldognak és boldogtalannak. Hans tisztességes ember volt, és ezentúl tudatosan kerülte a Renával való találkozást. Ha nem tudott kitérni elõle, a lehetõ leghivatalosabb formában érintkezett vele, igaz, magában továbbra is Méhecskének becézte. Egy idõ múlva hangosan is így szólította, mert nem volt szíve a személytelen Rena kisasszonyt használni, más megszólítást meg nem tudott kitalálni. A vezetéknevét nem tudta, a nagyságos kisasszony megszólítást pedig a lány jelenlegi helyzetében és munkakörében akár csúfolódásnak is vélhették volna. Maradt hát a Méhecske megszólítás. A férfi kimondhatatlanul vonzónak és kedvesnek találta a lányt, úgy érezte, óv- 15

16 nia kell tõle magát, nehogy eleve kilátástalannak ítélt érzelmek ébredjenek benne. Közben a szíve csordultig telt szerelemmel, és azt, hogy késõ már az óvatosság, még önmagának sem akarta bevallani. És Méhecske? Õ vajon mit érzett a fiatal építész iránt? Boldog volt, mint még soha, amiért Hans Malvenkamp Méhecskének szólította. Egyszer elkapta a férfi pillantását, amelynek mélyén titkos érdeklõdés, baráti együttérzés, melegség rejtõzött. Még az sem zavarta, hogy Hans a megszokottnál zárkózottabb, visszahúzódóbb vele szemben, hiszen már szerette, teljes szívébõl szerette, és tudta is, hogy amit iránta érez, csak szerelem lehet. Szegénysége, nyomorúságos sorsa ellenére úgy érezte, az élet szép, és élni mégiscsak érdemes. Boldogságában legszívesebben egész álló napon át énekelt volna. Hajnaltól napestig égett a keze alatt a munka, amióta szerelmes volt, még ezzel is jobban haladt. A hónap elsõ napján, amikor kézhez kapta csekélyke bérét, elvitte a bankba, és betette a többi mellé a betétkönyvébe. Csak nagyon ritkán költött belõle. Minden kiadást többször is megfontolt, és csak azt vette meg, amire valóban égetõ szüksége volt. Idõvel a bankban elhelyezett összeg kétszáz márkára duzzadt, ami már igazi kis vagyonnak számított. Rena egyre csak azt számolgatta, mennyi pénzt kell még összekuporgatnia tanulmányai befejezésére. 16

17 II. Teltek-múltak a hetek. Egy napon minden megváltozott. Méhecske élete olyan fordulatot vett, amilyenrõl még csak nem is álmodott. Eddig azt hitte, ilyen csak a mesében fordulhat elõ. Egy reggel levelet hozott a postás. Rena meglepetten forgatta a borítékot, el sem tudta képzelni, ugyan ki írhatott neki, amikor nincs egyetlen élõ rokona sem. Nem olvashatta el mindjárt, mert éppen reggelit kellett készítenie a lakóknak. A levelet betette a konyhaszekrénybe, s munka közben egyre azon töprengett, vajon mi állhat benne. Késõbb azonban, mihelyt tudott rá egy kis idõt szakítani, fogta a borítékot, és felment vele a szobájába. Leült az ágy szélére, úgy nyitotta ki. Egy angol nyelven fogalmazott, hivatalos irat került elõ belõle. Rena francia nyelvtudása mellett angolul is tökéletesen beszélt, így nem okozott neki gondot a szöveg. A levélpapíron egy kanadai közjegyzõ, bizonyos Mr. John Shell neve és montreali címe volt olvasható. A levél így szólt: Miss Renate Oversberg, Berlin, Németország Tudatom Önnel, hogy folyó év március 10-én Montrealban elhunyt Matthias Oversberg. Hatalmas vagyona volt, Montrealban nagy házat, a Hudson-öbölnél pedig óriási prémfarmot hagyott hátra. Halálos ágyán 17

18 úgy végrendelkezett, hogy minden vagyonát egyetlen élõ hozzátartozójára, Miss Renate Oversbergre hagyja, aki a fivérének, Heinrich Oversbergnek az egyetlen lánya. E levelet a fent említett Matthias Oversberg úr megbízásából írom, és kérem, hogy haladéktalanul utazzék Montrealba. Ügyfelem utolsó éveiben érdeklõdött a sorsa felõl, hiszen Ön az egyetlen élõ rokona. Nagyon elégedett volt azzal, amit megtudott, ezért úgy döntött, hogy halála után Önt teszi meg kizárólagos örökösévé. Büszkeséggel töltötte el az az emberfeletti küzdelem, amelyet Önnek a megélhetéséért kellett vívnia, amikor a pártfogója meghalt, és magára maradt. Bátor helytállását látva, úgy érezte, nagy a hasonlóság kettejük között, és hogy Ön tagadhatatlanul vér a vérébõl. Nagybátyja igen különc ember volt, amíg élt, nem akarta Önt magához venni, sõt még támogatni sem. Magányos volt egész életében, az év nagy részét Kanada sûrû erdeiben, a prémvadászokkal töltötte, s rajtuk kívül nemigen érintkezett senkivel. Mint a nagybátyja ügyvédje, kötelességem volt mindezt tudtára adni. Mivel jelenlegi anyagi helyzete nem engedné meg, hogy Matthias Oversberg örökösét megilletõ kényelmes körülmények között tegye meg az utat Kanadába, a költségek fedezésére átutaltam ötezer dollárt a Deutsche Bank berlini kirendeltségére. Az örökhagyó kívánsága szerint haladéktalanul keljen útra, hogy átvegye az örökséget. Kérem, táviratozzék, mikor érkezik Montrealba, hogy mindent elõkészíthes- 18

19 sek a fogadására. Kísérõt természetesen hozhat magával. Levelem végén megtalálja, milyen okmányokra lesz szüksége az örökség átvételéhez, mivel tudomásom szerint csak jövõ õsszel lesz nagykorú. Bíróság által kijelölt gyámja valószínûleg ellátja a szükséges tanácsokkal, a többit pedig megtudja itt, Montrealban. Az átutalásról szóló mellékelt bizonylat feljogosítja az ötezer dollár értékû összeg átvételére. Várom az érkezését jelzõ táviratot, és maradok odaadó híve: John Shell Rena kõvé dermedten bámulta a papírlapot. Ébren van, vagy csak álmodik? Hihetetlen, hogy mindez éppen õvele történik! Egyáltalán ki ez a Matthias Oversberg? Valóban létezett édesapjának ilyen nevû fivére? Ha igen, akkor eddig miért nem hallott róla? Eszébe villant, hogy a nagynénje egyszer megjegyezte: Olyan vakmerõ vagy, mint apád fivére. Nehogy azt hidd, hogy sokra vitte! Gondolt egyet, és itt hagyott csapot-papot, nyoma veszett a nagyvilágban. Lehet, hogy már nem is él. Rena szeretett volna többet megtudni idegenbe szakadt bácsikájáról, de a nagynénje leintette: Ne is beszéljünk többé róla, nagy léhûtõ volt, aki kalandvágyó természetével csak gondot okozott a családjának. Az imént is csak azért emlegettem, mert né- 19

20 ha te is olyan merész ötletekkel állsz elõ, mint õ annak idején. Hiába, a vér nem válik vízzé. Megjegyzem, apád családjában kivétel nélkül mindenki hóbortos volt egy kicsit. Klara néni megcsontosodott vénkisasszony volt, mindenkit hóbortosnak tartott, akinek a viselkedése egy kicsit is eltért a megszokottól. A beszélgetés után már nem említette többé Rena apjának idegenbe szakadt fivérét. A lányt néhány napig még foglalkoztatta a kalandvágyó nagybácsi alakja, de azután õ is megfeledkezett róla. Most pedig, ennyi idõ után váratlanul újra felbukkant az életében: ezúttal örökhagyóként, aki végrendeletével egyik napról a másikra gyökeresen megváltoztatja az életét. Rena még most sem tudta eldönteni, álom ez, vagy színtiszta valóság. Még egyszer átolvasta a levelet, majd hitetlenkedve megrázta a fejét. Ez nem lehet igaz, valaki gonosz tréfát ûz vele. De akkor meg honnan az ügyvéd nevével ellátott levélpapír meg a montreali postai bélyegzõ? Nagyot sóhajtott, úgy érezte, menten szétveti a bizonytalanság. Elhatározta, hogy utánajár a dolognak. Amíg nem kapja kézhez a Deutsche Bankban az ötezer dollárt, senkinek sem szól a levélrõl. Ha nem vigyáz, a végén még mindenki rajta fog nevetni. Gondosan összehajtotta a levélpapírt, és elhatározta, hogy elõbb befejezi a házimunkát, és csak azután kér kimenõt. Ha a bankban kifizetik az ötezer dollárt, 20

21 habozás nélkül felkeresi a gyámját, aki ugyan eddig nem sokat törõdött vele, de most talán tud tanácsot adni, hogyan szerezze be a szükséges iratokat és az útlevelet. Rena gyámjául édesapjának egyik idõs háborús bajtársát jelölték ki, aki nyugdíjazása elõtt titkos tanácsosi rangban állt. Az idejébõl bõven futotta volna, hogy törõdjék Renával, hiszen gyermektelen özvegyember lévén másra sem volt gondja, mégsem tette. A lány most tõle akart tanácsot kérni a történtekkel kapcsolatban. Bárcsak igaz lenne, ami a levélben áll! Rena megkérte Runge doktornét, hogy miután végzett a házimunkával, engedje el a városba bevásárolni. A doktorné habozás nélkül beleegyezett, mire õ újra munkához látott. Míg dolgozott, Hans Malvenkamp járt a fejében. Elhatározta, ha tényleg örökölt, elsõ dolga lesz, hogy álláshoz segítse a fiút. Hans Malvenkamp dolgozni akar, ennek pedig az lenne a legegyszerûbb módja, ha az õ részére építene valamit. Természetesen anélkül, hogy tudná, ki a megbízója. Ami a munkát illeti, a férfiak nagyon érzékenyek, hiába fújnak új szelek, nem tudnák elviselni, hogy egy nõ legyen a segítségükre. Az lesz a legjobb, ha eltitkolja elõle az örökséget, s inkább kiagyal valami ravasz tervet a megsegítésére. Micsoda butaság, máris ezen törni a fejét, amikor még maga az öröksége is bizonytalan, mint a kutya vacsorája! Igaza volt 21

22 Klara néninek, õ is éppen olyan hóbortos, mint a többi Oversberg. Elnevette magát, de a szíve a torkában dobogott izgalmában. Bárcsak indulhatna már! Tizenegy órára végre elkészült a házimunkával. Sietve magára öltötte egyetlen ünneplõruháját, amelyre úgy vigyázott, mint a szeme fényére. Tudta, ha tönkreteszi, egyhamar aligha telik másikra. Gyorsan a fejébe nyomta csinos kis kalapját, eligazította alatta szõke fürtjeit, majd fogta a kesztyût meg a kézitáskát, és leszaladt a lépcsõn. A bejárati ajtónál majdnem belerohant a hazafelé tartó Hans Malvenkampba. A férfi alig ismerte meg, egyrészt a félhomály, másrészt pedig a kalap miatt, amit eddig még sohasem látott a fején. Méhecske! kiáltott fel meglepetten. Nem gyõzött csodálkozni a lány elõkelõ megjelenésén. Tényleg maga az? A lány arcát elfutotta a pír. Igen, én vagyok, doktor úr, éppen bevásárolni indultam. A viszontlátásra! Ellépett a férfi mellett, és sietõs léptekkel kifordult a kapun. Hans megemelte a kalapját, és sóhajtva utánanézett. Ha nem akarunk mindketten a vesztünkbe rohanni, jobb, ha kerüljük egymást. Sajnos olyan idõket élünk, amikor az ember nem gondolhat a szerelemre. Pedig olyan ennivalóan édes ez a lány! Elég, ha ránézek, máris fülig pirul. Félek, elõbb-utóbb õ is belém 22

23 szeret Talán nem is baj, hogy elköltözöm Runge doktornétól. Valami olcsóbb szálláshely után kell néznem! Így tovább kitart a pénzem, ha még egy ideig nem kapok munkát. A férfi elgondolkodva lépdelt fel a lépcsõn. Az iménti gondolatokon felbuzdulva, tüstént bement a doktornéhoz, és közölte vele, hogy kénytelen felmondani a lakást. Az asszony sajnálkozott, amiért meg kell válnia legkedvesebb lakójától, de nem volt mit tenni, a tények magukért beszéltek. Megkérte a doktort, hogy ha már így alakult a helyzet, minél hamarabb keressen új lakást, mert éppen a minap értesítette az egyik unokaöccse, hogy Berlinben folytatja a tanulmányait, és szeretne nála lakni. Ha dr. Malvenkamp elköltözik, a fiú beköltözhet a megüresedett szobába. Abban állapodtak meg, hogy a doktor a jövõ vasárnap elszállítja a holmiját. Ajánlottak neki egy nagyon olcsó szobát, igaz, sokkal kisebb és kényelmetlenebb is a mostaninál, de nincs más választása, kibéreli. Szomorúan beszélt a költözésrõl, de megkeményítette a szívét, nem akart mindjárt az elején gyengének mutatkozni. Telefonon lefoglalta az új szobát, majd elszántan csomagolni kezdett. Közben egyre csak kifelé fülelt, hátha meghallja Méhecske hangját. A lánynak sok bevásárolnivalója lehetett, mert telt-múlt az idõ, s még mindig nem érkezett vissza. Hans Malvenkampot fájdalmasan érintette az elvá- 23

24 lás. Rémülten tapasztalta, hogy Méhecske máris befészkelte magát a szívébe. Csakugyan legfõbb ideje, hogy eltûnjek az életébõl. Azt hiszem, mindkettõnk szíve vérzik, amiért el kell válnunk egymástól, de most talán még van rá esély, hogy begyógyuljanak a sebek gondolta. 24

25 III. Rena legnagyobb csodálkozására a bankban minden nehézség nélkül kifizették neki az ötezer dollárt. Ekkora összeg birtokában dúsgazdagnak érezte magát, azt hitte, az egész világot megveheti belõle. Villamosra szállt, hogy felkeresse a gyámját. Útközben azon morfondírozott, vajon a titkos tanácsos tudott-e édesapja Matthias nevezetû fivérének létezésérõl. Elhatározta, hogy ennek azonnal utánajár. A titkos tanácsost éppen otthon találta. Üdvözölték egymást, majd Rena azonnal a lényegre tért: Tanácsos úr, említette önnek valaha is az édesapám, hogy van egy Matthias nevû fivére? Az idõs úr beleszippantott a pipájába, amelyet gyámleánya látogatásának a tiszteletére sem tett le. Rena kedvéért nem fárasztotta magát efféle formaságokkal. Elgondolkodva válaszolta: Tulajdonképpen nem is tudom, hogy hívják. Édesapád csupán egyetlenegyszer hozta szóba. Mindössze annyit tudok róla, hogy egy-két emlékezetes csínytevés után kereket oldott, és mint sokan mások, akiknek zátonyra futott az élete, kivándorolt Amerikába, ahol azután nyoma veszett. Nem mondhatnám, hogy nagyon büszke lehetsz rá. Rena titokzatos mosollyal válaszolt. Pedig az vagyok, habár eddig én sem hallottam 25

26 róla túl sokat. Hát igen, azt mondják, hogy mi, Oversbergek egy kicsit mindannyian hóbortosak vagyunk. Matthias bácsikám viszont nem az volt, akinek sokan hitték. Szó sincs róla, hogy elzüllött és már rég meghalt valahol idegenben, ahogy Klara néni hitte. Azaz csak nemrég halt meg, és engem jelölt kizárólagos örökösének. A titkos tanácsos kelletlenül hallgatta. Butaságokat hordasz össze korholta szigorúan. A lány a szemébe nevetett, majd elõhalászta a táskájából a bankjegyekkel tömött borítékot, és meglobogtatta elõtte. Ezek szerint, titkos tanácsos úr, ez itt mind butaság, és nem egy köteg valódi százmárkás? Ha hiszi, ha nem, ebbõl a pénzbõl nekivágok az óceánnak, és Montrealban átveszem az örökségem. Az öregúrnak, aki egyébként kiváló egészségnek örvendett, erre bizony már reszketni kezdett a térde, és erõtlenül lejjebb csúszott a karosszékben. Végre az is eszébe jutott, hogy esetleg hellyel kínálhatná Renát. Ülj le, gyermekem, és mesélj el tövirõl hegyire mindent. Rena eltette a borítékot, s a táskájából most John Shell levelét vette elõ. Széthajtogatta a levélpapírt, és letette a titkos tanácsos elé. Olvassa el, tanácsos úr, és utána mondja el, mi a véleménye. Az öreg izgatottan, remegõ kézzel feltette a szem- 26

27 üvegét, és elolvasta a levelet. Amikor a végére ért, tüzetesen megvizsgálta a borítékot, majd még egyszer átfutotta az ügyvéd sorait. Azt mondod, az átutalást igazoló okmány felmutatásával a bankban szó nélkül kifizették azt a rengeteg pénzt? Igen, tanácsos úr, hiszen látta. Jól van. Ezek után csakugyan komolyan kell vennünk ezt a levelet. Semmi kétség, váratlanul hatalmas vagyon hullik az öledbe. Mindezek tudatában természetesen nem utazhatsz egyedül Kanadába. A titkos tanács eltökélte, hogy nem hagyja kihasználatlanul a soha vissza nem térõ alkalmat, amikor gyámleánya költségén átkelhet az óceánon, és ellátogathat egy másik földrészre. Ugyan miért nem, tanácsos úr? Azért, mert még nem vagy nagykorú, ezenkívül odaát Amerikában számtalan elõre nem látható akadállyal találhatod szembe magad. Kötelességemnek tekintem, hogy személyesen kísérjelek el, és magam intézzem az ügyeidet. Elvégre a gyámod vagyok, s magad is tudhatod, hogy mindig igyekeztem eleget tenni törvény szabta kötelezettségeimnek. Renának ezzel kapcsolatban egészen más volt a véleménye. Õ bizony sokkal inkább úgy látta, hogy a tanácsos eddig igen kevéssé adta bizonyítékát kötelességtudatának. Ennek ellenére nem bánta, ha útitársul szegõdik mellé. A hosszú utazás alatt jól jön a férfi- 27

28 kíséret, és a tanácsosnak talán van némi tapasztalata örökösödési ügyekben. Azt hiszem, helyénvaló lenne, ha a törvényes gyámom kíséretében érkeznék Kanadába felelte hát némi töprengés után mosolyogva. Természetesen nem szeretném fárasztani, de ha van kedve az utazáshoz, semmi kifogásom ellene. Okvetlenül veled megyek, gyermekem. Már régebben meg akartalak kérni, hogy hagyd a csodába a tanácsos úr megszólítást! Nincs helye köztünk a merev magázódásnak, hívj egyszerûen Gustav bácsinak! A közvetlenebb megszólítás az utazás alatt is sokkal kedvezõbb fényt vet majd kettõnk kapcsolatára. Rena ámulva hallgatta. Úgy látszik, a pénz még a legridegebb szíveket is meglágyítja. Milyen jólelkûen bánik velem egyszerre a tanácsos úr is gondolta, de hangosan csak ennyit mondott: Rendben van, Gustav bácsi, legyen, ahogy kívánod. Te beszerzed a szükséges úti okmányokat, mert nekem a mostani munkám mellett aligha jutna rá idõm, én meg ezalatt felkészülök az útra. De gyermekem, csak nem akarod ezentúl is ellátni azt a hozzád méltatlan cselédmunkát? Rena felcsattant. Amikor magamra maradtam, azt sem tudtam, mit csináljak örömömben, amikor Runge doktorné felajánlotta azt a méltatlan cselédmunkát, kedves Gustav bácsi. Nem tudom, mi lett volna velem a segítsége nélkül. 28

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából Hedwig Courths-Mahler Úrnõ a javából A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Fräulein Domina Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

Alexa Alexandra A magányos lány

Alexa Alexandra A magányos lány Alexa Alexandra A magányos lány Fejezetek egy orvos életéből Dr. Anders sorozat 37 A férfi lehunyt szemmel dőlt hátra karosszékében. Mellkasa alig észrevehetően emelkedett és süllyedt minden lélegzetvételére.

Részletesebben

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY MEGJELENÉS ÉVE: 2009 Nagymamám emlékének Első fejezet 1907 nyara Emma elgondolkodva hajolt a kényelmetlen asztalka fölé a félhomályban. Az

Részletesebben

Danielle Steel: Egy rendkívüli nő

Danielle Steel: Egy rendkívüli nő Danielle Steel: Egy rendkívüli nő A varázslatosan szép Annabelle Worthington egy pazar manhattani palotában nevelkedik a múlt század fordulóján. Miután bevezetik a társaságba, a báltermek csillogó világa

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Laura MacDonald Fényes telihold

Laura MacDonald Fényes telihold Laura MacDonald Fényes telihold A Szívhang különszám 15.(a) Eredeti címe: Drastic Measures 1996 Megjelent: 2008. 03. 11. Ali nővér megrökönyödve pillantja meg a sürgősségi osztályon hajdani szerelmét,

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

Carly Phillips Viharos szilveszteréj 1. FEJEZET Colin Lyons a nevelqapja betegágya mellett ült. Miután értesült Joe szélütésérql, azonnal visszatért

Carly Phillips Viharos szilveszteréj 1. FEJEZET Colin Lyons a nevelqapja betegágya mellett ült. Miután értesült Joe szélütésérql, azonnal visszatért Carly Phillips Viharos szilveszteréj 1. FEJEZET Colin Lyons a nevelqapja betegágya mellett ült. Miután értesült Joe szélütésérql, azonnal visszatért Dél-Amerikából. Colin korábban a választásokról szóló

Részletesebben

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.)

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.) Marion Lennox: Babatöbblet The Baby Affair (1999.) A csecsemőosztály nővérkéinek mindössze egy hétig sikerült kijátszaniuk Jock Blaxton doktor éberségét, a férfi ekkor rájön, hogy az egyik baba nem szerepel

Részletesebben

Agatha Christie: A kutya se látta.. Elsö fejezet. Zöldlomb-villa úrnője

Agatha Christie: A kutya se látta.. Elsö fejezet. Zöldlomb-villa úrnője Agatha Christie: A kutya se látta.. Elsö fejezet Zöldlomb-villa úrnője Arundell kisasszony május 1-jén halt meg, rövid betegség után halála mégsem okozott meglepetést Market Basingben, a vidéki kisvárosban,

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt Diana Hamilton Szerelemről szó sem volt Két évig tartó látszatházasságot ajánl Javier Masters kis védencének, a tizenkilenc éves Zoe-nak, hogy a jómódú, árva lányt megóvja a hozományvadászoktól. Zoe igent

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

Fordította Berki Judit

Fordította Berki Judit Fordította Berki Judit ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katie Fforde: Love Letters A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Hív Amszterdam Száz boldog esküvőm

Részletesebben

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 A szív útjai kiszámíthatatlanok ismeri be Rachel Cooper, mióta David Griffinnel, a sikeres tőzsdeügynökkel találkozott. Éppen az iránt a férfi

Részletesebben

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

A sorozat következő, huszonnegyedik kötete szeptember 15-étől kapható a hírlapárusoknál és más terjesztőknél.

A sorozat következő, huszonnegyedik kötete szeptember 15-étől kapható a hírlapárusoknál és más terjesztőknél. A sorozat következő, huszonnegyedik kötete szeptember 15-étől kapható a hírlapárusoknál és más terjesztőknél. Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V.

Részletesebben

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben

Debbie Macomber. Cédrusliget 3. Pelikán köz 311.

Debbie Macomber. Cédrusliget 3. Pelikán köz 311. Debbie Macomber Cédrusliget 3. Pelikán köz 311. Olivia nem is sejti, ítéletével milyen kutya-macska viszonyra kárhoztatta Zachet és Rosie-t. A szülők egymást váltják a családi házban a gyerekek mellett,

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

A további kötetek havonta jelennek meg.

A további kötetek havonta jelennek meg. A sorozat Sárkányfogvetés című, tizenkilencedik kötete április 13-ától kapható a hírlapárasoknál és más terjesztőknél, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp. XIII., Váci út 168.) és a Fatum-Art

Részletesebben