Hedwig Courths-Mahler. Otthon, édes otthon!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hedwig Courths-Mahler. Otthon, édes otthon!"

Átírás

1

2

3 Hedwig Courths-Mahler Otthon, édes otthon!

4 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Heimchen, wie lieb ich dich Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA GIZELLA

5 I. Renate Oversberg már órák óta a vasalódeszka fölött görnyedt. Mellette, a konyhaasztalon frissen vasalt ruhaoszlop tornyosult. A házban csend honolt, a lakók az igazak álmát aludták. A lakás tulajdonosa, az infláció miatt elszegényedett Runge doktorné csekély jövedelmét szobakiadással pótolta, ám az ezzel járó megerõltetõ házimunkával nem tudott egyedül megbirkózni. Szerény jövedelmébõl kénytelen volt háztartási alkalmazottat tartani, akinek becsülettel meg kellett dolgoznia a kosztért, kvártélyért. Runge doktorné, a néhai Runge jogtanácsos özvegye nem kegyetlenségbõl dolgoztatta a cselédlányt látástól vakulásig, hanem azért, mert a három bérlõ és a temérdek házimunka mellett nem volt más választása. Renate Oversberget a sors kényszerítette rá, hogy háztartási alkalmazottként keresse kenyerét. Kora hajnaltól késõ estig talpon volt, ám így is alig gyõzte a munkát. A saját és úrnõje ruhái mellett a három bérlõ holmiját is õ tartotta rendben. Amikor gyûrötten el- 5

6 hozták a közeli, olcsó mosodából, nekiállt, hogy kivasalja és szekrénybe rakja õket. Mivel a vasalásért a férfiak külön fizettek a doktornénak, ha úgy vesszük, Renate már ezzel a munkával megkereste a bérét. Tudta, hogy Runge asszony rá van utalva erre a kis mellékkeresetre, s nem zsörtölõdött, amikor minden igyekezete ellenére úgy felszaporodott a munka, hogy a késõ esti órákat sem fordíthatta pihenésre akárcsak ezen a vasárnapon. Rena annyira kimelegedett, hogy szélesre tárta a konyha ablakát és ajtaját. Nem ütött zajt a vasalással, vigyázott, nehogy megzavarja úrnõje vagy a bérlõk álmát, akik egyszerû, jóravaló emberek lévén, korán nyugovóra tértek. Ketten közülük még egyetemi tanulmányaikat végezték, a nemrég doktorált fiatal építész pedig éppen munkát keresett, ami ezekben a nehéz idõkben cseppet sem volt könnyû feladat. Hans Malvenkamp személye élénken foglalkoztatta Rena fantáziáját. A lánynak senkije sem volt ezen a világon. Édesapja a háború utolsó évében esett el, édesanyja pedig mindössze néhány évvel élte túl. A kilencéves árvát anyja egyik nagy mûveltségû, de meglehetõsen különc hölgy rokona vette magához, aki megosztotta vele kevéske jövedelmét, amelyet egy alapítvány folyósított számára. Klara néninek hála, beiratkozhatott a kereskedelmi fõiskolára. Úgy tervezte, hogy az iskola elvégzése után a saját lábára áll. Tanulmányai felénél tartott, amikor nagynénje váratlanul 6

7 meghalt. Rena kilátástalan helyzetbe került, mert az alapítvány a havi járandóság folyósítását a néni halála után beszüntette. Nem volt más választása, félbeszakította a tanulmányait, és kereseti lehetõség után nézett. Azt remélte, hogy idõvel folytathatja a tanulást, s ha végzett, képzettségének megfelelõ munkát talál. Ám kitartása és elszántsága ellenére minden próbálkozása kudarcba fulladt. Nem csoda hát, ha úgy érezte, nagy szerencse érte, amikor megboldogult nagynénje egyik ismerõse felajánlotta, hogy jobb híján átmenetileg álljon be hozzá cselédnek. Rena két kézzel kapott a lehetõségen, hiszen ez volt az egyetlen esélye, hogy legalább tetõ kerüljön a feje fölé. Boldogan beköltözött Runge doktorné egyik szobájába, és zokszó nélkül, ügyesen végezte a házimunkát. Kevés szabad idejét tanulásra fordította. Mindenképpen szerette volna folytatni a tanulmányait, ám olykor, ha késõ este elõszedte a tankönyveit, akárhogy is próbált összpontosítani, pár perc múlva leragadt a szeme a fáradtságtól. A bérlõk persze álmukban sem gondolták volna, hogy az ügyes kis cselédlány nemrégiben még fõiskolára járt, s hogy finom neveltetésénél fogva elõkelõ társaságban volna a helye, nem pedig a konyhában, a tûzhely vagy a vasalódeszka mellett. A nap folyamán alig találkoztak vele, inkább csak reggelente, amikor bevitte nekik a maga készítette reggelit. Az egyik egyetemistának mégis megakadt a szeme a lány szép- 7

8 ségén. Rena a reggelit vitte be a fiatalembernek, aki eközben szakértõ szemmel végigmustrálta a kis cselédlány karcsú termetét, hullámos, szõke haját, csillogó szemét. Ettõl a naptól fogva csak a kedvezõ alkalmat várta, hogy kikezdjen vele. Egy reggel úgy látta, elérkezett a pillanat. Hirtelen elhatározással átkarolta a lány vállát, és magához akarta ölelni. Rena azonban egyetlen mozdulattal kiszabadította magát. Viselkedjék, kérem, illendõen! csattant fel felháborodottan. A férfi elvörösödött. Rena viselkedése egyértelmûen arra utalt, hogy nem kapható semmiféle futó kalandra. Ne legyen már ilyen harapós, hiszen olyan helyes kislány! jegyezte meg félig tréfásan, félig haragosan a fiú, talán csak hogy a zavarát leplezze. Rena tetõtõl talpig végigmérte, aztán szó nélkül faképnél hagyta. A fiatalember soha többé nem merészelt közeledni hozzá. A másik egyetemista már javában dolgozott, amikor reggelente a lány bevitte neki a tálcát. Annyira belemélyedt a tanulásba, hogy a könyvein kívül senki és semmi nem érdekelte. Munka közben megfeledkezett az evésrõl és ivásról, sõt gyakran az idõ múlásáról is. Megkérte Renát, hogy amikor elérkezik az indulás ideje, kopogjon be hozzá jó hangosan, nehogy elkéssen az elõadásról. Amikor meghallotta a kopogtatást, sebtében elrakta a könyveit, gépiesen megköszönte az 8

9 uzsonnát, amit a lány csomagolt be neki, behajította a táskájába, és elviharzott. A harmadik fiatalember néhány évvel idõsebb volt lakótársainál. Rena nem tehetett róla, de valahányszor bevitte neki a reggelit, a szíve majd kiugrott a helyérõl. Róla többet tudott, mint a másik kettõrõl együttvéve, hiszen érdeklõdéssel figyelte minden mozdulatát. Bár a férfi sosem említette, Rena mégis tudta, hogy komoly gondok nyomasztják. Szerény vagyonának nagy részét felemésztette a tandíj, és ami megmaradt belõle, azt próbálta beosztani, mert tudta, hogy amíg nem talál munkát, ebbõl kell megélnie. Egy nap megkérte Renát, hogy adjon fel a nevében egy hirdetést a helyi újság álláskeresõ rovatában. A lány nem tudta megállni, hogy el ne olvassa a szöveget, így megismerte a fiatalember gondjait. Ezután többször is érdeklõdött a lapnál, jött-e válasz a hirdetésre, de sajnos hiába reménykedett. Rena még azzal is megpróbált segíteni a fiúnak, hogy a reggelivel együtt mindig az újságot is bevitte neki, amelyet Runge doktorné járatott. A doktorné nem kelt korán, mert betegsége miatt esténként csak késõn tudott elaludni. Mire felébredt, Hans Malvenkamp Rena jóvoltából már átlapozta az újságot, és közben nem gondolkozott azon, hogy a három albérlõ közül vajon miért õt illeti meg egyedül ez a kiváltság. Egyszerûen véletlen szerencsének tartotta, s még az sem lepte meg, amikor a napilap mellett más 9

10 újságokból ollózott álláshirdetéseket is talált az asztalán. Ezeket Rena a szomszéd kereskedõtõl kapta, aki így akart kedvében járni Runge doktorné csinos cselédjének. Rena nem tudhatta, hogy dr. Malvenkamp aznap este még nem volt ágyban, sõt egyáltalán nem is volt odahaza. Egy régi barátját látogatta meg, aki vele együtt fejezte be a tanulmányait, és akárcsak õ, állásra várt. Annyival azért jobb helyzetben volt nála, hogy legalább lakásra nem volt gondja, mivel a szüleivel élt egy fedél alatt. Rena szorgalmasan vasalt, és közben különös gondot fordított dr. Malvenkamp holmijára. Munka közben is rá gondolt, hiszen a doktor volt az egyetlen ember, aki iránt rokonszenvet érzett. Magányos, árva lelke kétségbeesetten kapaszkodott belé, lelki szemei elõtt gyakran megjelent a fiú komoly, értelmes arca, szerény mosolya. Egészen belefeledkezett az ábrándozásba, mígnem egyszer csak valami nesz ütötte meg a fülét. Odakint valaki megfordította a bejárati ajtó zárjában a kulcsot. Összerezzent, letette a vasalót, és kicsit ijedten kikukkantott a sötét folyosóra. Az ajtóban doktor Malvenkampot pillantotta meg, aki csendesen, nehogy megzavarja lakótársai nyugalmát, éppen a szobája felé indult. A lány láttán azonban megtorpant. Nem gondolta, hogy ezen a kései órán még ébren talál valakit a háziak közül. Szinte rácso- 10

11 dálkozott Renára, most elõször tûnt fel neki, milyen szép. Keskeny arcát, amely egészen kipirult a vasalásban, arany zuhatagként keretezte a lámpafényben megcsillanó hullámos, szõke haj. Jó estét, Rena kisasszony! Még most is dolgozik? kérdezte nagyot nyelve. A doktor úr az? lepõdött meg a lány, s közben úgy érezte, mintha a fiatalember meleg mosolya egészen a lelkéig hatolna. Azt hittem, mindenki itthon van. Kicsit meg is ijedtem, amikor meghallottam, hogy fordul a kulcs a zárban. Sajnálom, ha megijesztettem. A barátomnál töltöttem az estét, és kicsit elfeledkeztem az idõ múlásáról. De hogy magát még ilyen késõn is a vasalódeszka mellett találom! Mondja, sohasem fárad el? A lány mélyet sóhajtva hátrasimította a haját, és elmosolyodott. Félénk mosolya megindította a férfi szívét, aki hirtelen mély részvétet érzett iránta. Mindkettõjük lelkében egyszeriben valami névtelen vágyakozás ébredt. Hans Malvenkamp gyorsan összeszedte magát. Más sem hiányzik, mint hogy beleszeressen ebbe a helyes kis cselédlányba, gondolta, ráadásul éppen most, amikor a legnehezebb helyzetben van. De alig tudta levenni a szemét a lány bájos arcáról. Mindjárt elkészülök. Ezt a keveset már nem akartam itt hagyni válaszolta kissé megkésve az iménti kérdésre Rena, miközben ismét a vasaló után nyúlt. Eddig akárhányszor láttam magát, mindig tele volt 11

12 munkával. Látja, ez eddig eszembe sem jutott. Ha az embernek sok a gondja, nem figyel másokra. Örülök, hogy egyáltalán van munkám, doktor úr. Az ügyes háztartási alkalmazottaknak soha nem volt gondjuk az elhelyezkedéssel. Ma már itt is nagy a túljelentkezés, munkahely meg egyre kevesebb. Ezért is örültem annyira, amikor Runge doktorné felvett. Pedig eleinte nagyon féltem, hogy nem tudok majd úgy dolgozni, mint más, gyakorlott cselédek. Malvenkamp felvonta a szemöldökét. De hiszen bárki másnál többet elvégez. A lány ajka körül mosoly játszott. Azért, mert jobban rá vagyok utalva, mint bárki más... Meg aztán, nekünk nõknek a vérünkben van a házimunka. Csak bele kell rázódni. Malvenkamp ebbõl megértette, hogy a lány nem abból a társadalmi osztályból való, mint hitte. Ilyen hosszan még soha nem beszélgetett vele. Ezek szerint elõbb hozzá kellett szoknia a munkához? kíváncsiskodott önkéntelenül. Igen felelte halkan Rena, s közben fülig pirult. A nagynénémnél csak ritkán kóstoltam bele a házimunkába, egész más dolgok foglalták le az idõmet. A férfi közelebb lépett. Ezek szerint én vakon jártam-keltem itt a házban. Rena kisasszony nem az, aminek látszik? Ha úgy érti, hogy nem voltam mindig cseléd, ak- 12

13 kor igazat kell adnom önnek. A kereskedelmi fõiskolán tanultam, de egyik napról a másikra olyan helyzetbe kerültem, hogy meg kellett szakítanom a tanulmányaimat. Jelenleg mint háztartási alkalmazott keresem a kenyerem. Szeretnék félretenni némi pénzt, hátha késõbb alkalmam lesz folytatni a tanulást. A férfi õszinte ámulattal hallgatta. Minden elismerésem a bátorságáé, Rena kisaszszony! Szükség törvényt bont, doktor úr. Lesznek még jobb idõk, amikor mindenki a képességeinek megfelelõ munkát végezhet. Irigylem a derûlátását. Az ember ne veszítse el a hitét, bízzon a jövõben. Magának is ezt ajánlom. Látom, milyen kétségbeesetten próbál munkát találni. Egyszer sikerrel jár, meglátja. A férfi fájdalmas arccal a homlokát ráncolta. A dolgok mai állása szerint nem valami fényesek a kilátásaim. De nem szeretném tovább feltartani, tudom, még ma be kell fejeznie a vasalást. Jó éjt, Méhecske... igen, igen, éppen olyan, mint egy szorgalmas méhecske. Kedves, meleg szavait hallgatva, Rena úgy érezte, mintha valaki lágyan az arcát simogatná. Jó éjszakát, doktor úr! felelte csendesen, és visszafordult a munkájához. A férfi gondolataiba mélyedve lépett be a szobájá- 13

14 ba. Felkattintotta a villanyt, és halkan becsukta maga mögött az ajtót. Egy pillanatig habozott, aztán sóhajtva vetkõzni kezdett. Rena fülében még ott csengtek az iménti barátságos szavak. Jó éjt, Méhecske! Istenem, milyen kedvesen, milyen barátságosan mondta! A lányt egyszeriben elfogta az öröm. Máris nem érezte magát olyan magányosnak és elhagyatottnak ezen a földön. A néhány jó szó és a férfi részvéttel teli pillantása fényt és melegséget varázsolt a szívébe. Jó éjt, Méhecske! suttogta maga elé szívdobogva. Menten kibújik a bõrébõl, olyan szemtelenül fiatalnak, boldognak és gondtalannak érezte magát. Lázas fohásszal arra kérte a Jóistent, segítse mihamarabb munkához a szeretett férfit. Amikor befejezte a munkát, még szétválogatta a vasalt ruhát, hogy másnap reggel már csak be kelljen vinnie a lakóknak. Miután ezzel is elkészült, felment szûk kis hálókamrájába, amelynek mindössze egyetlen, udvarra nyíló ablaka volt. Alighogy ágyba bújt, máris mély, egészséges álomba merült, és csak kora reggel az óracsörgés hangjára ébredt. Aznap reggel új, különös érzéssel vitte be a reggelit és a vasalt ruhát doktor Malvenkamp szobájába. A fiatalember az ablaknál állt, és az utcát nézte. Ma nem ment munkát keresni, és az újságot sem lapozhatta át, mert 14

15 Runge doktorné korábban ébredt, és már bevitte a szobájába. Behozom az újságot, mihelyt Runge doktorné átnézte szólította meg Rena. A férfi megfordult, és halványan rámosolygott. Köszönöm, Méhecske... nagyon kedves, hogy gondol rám. Csak most értette meg, hogy reggelente neki köszönheti az újságot. Rena árulkodóan elpirult. A férfit megijesztette a látvány. Amikor egyedül maradt, igyekezett összeszedni magát. Az Isten szerelmére... észnél légy, Hans! Más sem hiányzik, mint hogy egymásba habarodjatok Méhecskével korholta önmagát, s egyszerre érezte magát megmagyarázhatatlanul boldognak és boldogtalannak. Hans tisztességes ember volt, és ezentúl tudatosan kerülte a Renával való találkozást. Ha nem tudott kitérni elõle, a lehetõ leghivatalosabb formában érintkezett vele, igaz, magában továbbra is Méhecskének becézte. Egy idõ múlva hangosan is így szólította, mert nem volt szíve a személytelen Rena kisasszonyt használni, más megszólítást meg nem tudott kitalálni. A vezetéknevét nem tudta, a nagyságos kisasszony megszólítást pedig a lány jelenlegi helyzetében és munkakörében akár csúfolódásnak is vélhették volna. Maradt hát a Méhecske megszólítás. A férfi kimondhatatlanul vonzónak és kedvesnek találta a lányt, úgy érezte, óv- 15

16 nia kell tõle magát, nehogy eleve kilátástalannak ítélt érzelmek ébredjenek benne. Közben a szíve csordultig telt szerelemmel, és azt, hogy késõ már az óvatosság, még önmagának sem akarta bevallani. És Méhecske? Õ vajon mit érzett a fiatal építész iránt? Boldog volt, mint még soha, amiért Hans Malvenkamp Méhecskének szólította. Egyszer elkapta a férfi pillantását, amelynek mélyén titkos érdeklõdés, baráti együttérzés, melegség rejtõzött. Még az sem zavarta, hogy Hans a megszokottnál zárkózottabb, visszahúzódóbb vele szemben, hiszen már szerette, teljes szívébõl szerette, és tudta is, hogy amit iránta érez, csak szerelem lehet. Szegénysége, nyomorúságos sorsa ellenére úgy érezte, az élet szép, és élni mégiscsak érdemes. Boldogságában legszívesebben egész álló napon át énekelt volna. Hajnaltól napestig égett a keze alatt a munka, amióta szerelmes volt, még ezzel is jobban haladt. A hónap elsõ napján, amikor kézhez kapta csekélyke bérét, elvitte a bankba, és betette a többi mellé a betétkönyvébe. Csak nagyon ritkán költött belõle. Minden kiadást többször is megfontolt, és csak azt vette meg, amire valóban égetõ szüksége volt. Idõvel a bankban elhelyezett összeg kétszáz márkára duzzadt, ami már igazi kis vagyonnak számított. Rena egyre csak azt számolgatta, mennyi pénzt kell még összekuporgatnia tanulmányai befejezésére. 16

17 II. Teltek-múltak a hetek. Egy napon minden megváltozott. Méhecske élete olyan fordulatot vett, amilyenrõl még csak nem is álmodott. Eddig azt hitte, ilyen csak a mesében fordulhat elõ. Egy reggel levelet hozott a postás. Rena meglepetten forgatta a borítékot, el sem tudta képzelni, ugyan ki írhatott neki, amikor nincs egyetlen élõ rokona sem. Nem olvashatta el mindjárt, mert éppen reggelit kellett készítenie a lakóknak. A levelet betette a konyhaszekrénybe, s munka közben egyre azon töprengett, vajon mi állhat benne. Késõbb azonban, mihelyt tudott rá egy kis idõt szakítani, fogta a borítékot, és felment vele a szobájába. Leült az ágy szélére, úgy nyitotta ki. Egy angol nyelven fogalmazott, hivatalos irat került elõ belõle. Rena francia nyelvtudása mellett angolul is tökéletesen beszélt, így nem okozott neki gondot a szöveg. A levélpapíron egy kanadai közjegyzõ, bizonyos Mr. John Shell neve és montreali címe volt olvasható. A levél így szólt: Miss Renate Oversberg, Berlin, Németország Tudatom Önnel, hogy folyó év március 10-én Montrealban elhunyt Matthias Oversberg. Hatalmas vagyona volt, Montrealban nagy házat, a Hudson-öbölnél pedig óriási prémfarmot hagyott hátra. Halálos ágyán 17

18 úgy végrendelkezett, hogy minden vagyonát egyetlen élõ hozzátartozójára, Miss Renate Oversbergre hagyja, aki a fivérének, Heinrich Oversbergnek az egyetlen lánya. E levelet a fent említett Matthias Oversberg úr megbízásából írom, és kérem, hogy haladéktalanul utazzék Montrealba. Ügyfelem utolsó éveiben érdeklõdött a sorsa felõl, hiszen Ön az egyetlen élõ rokona. Nagyon elégedett volt azzal, amit megtudott, ezért úgy döntött, hogy halála után Önt teszi meg kizárólagos örökösévé. Büszkeséggel töltötte el az az emberfeletti küzdelem, amelyet Önnek a megélhetéséért kellett vívnia, amikor a pártfogója meghalt, és magára maradt. Bátor helytállását látva, úgy érezte, nagy a hasonlóság kettejük között, és hogy Ön tagadhatatlanul vér a vérébõl. Nagybátyja igen különc ember volt, amíg élt, nem akarta Önt magához venni, sõt még támogatni sem. Magányos volt egész életében, az év nagy részét Kanada sûrû erdeiben, a prémvadászokkal töltötte, s rajtuk kívül nemigen érintkezett senkivel. Mint a nagybátyja ügyvédje, kötelességem volt mindezt tudtára adni. Mivel jelenlegi anyagi helyzete nem engedné meg, hogy Matthias Oversberg örökösét megilletõ kényelmes körülmények között tegye meg az utat Kanadába, a költségek fedezésére átutaltam ötezer dollárt a Deutsche Bank berlini kirendeltségére. Az örökhagyó kívánsága szerint haladéktalanul keljen útra, hogy átvegye az örökséget. Kérem, táviratozzék, mikor érkezik Montrealba, hogy mindent elõkészíthes- 18

19 sek a fogadására. Kísérõt természetesen hozhat magával. Levelem végén megtalálja, milyen okmányokra lesz szüksége az örökség átvételéhez, mivel tudomásom szerint csak jövõ õsszel lesz nagykorú. Bíróság által kijelölt gyámja valószínûleg ellátja a szükséges tanácsokkal, a többit pedig megtudja itt, Montrealban. Az átutalásról szóló mellékelt bizonylat feljogosítja az ötezer dollár értékû összeg átvételére. Várom az érkezését jelzõ táviratot, és maradok odaadó híve: John Shell Rena kõvé dermedten bámulta a papírlapot. Ébren van, vagy csak álmodik? Hihetetlen, hogy mindez éppen õvele történik! Egyáltalán ki ez a Matthias Oversberg? Valóban létezett édesapjának ilyen nevû fivére? Ha igen, akkor eddig miért nem hallott róla? Eszébe villant, hogy a nagynénje egyszer megjegyezte: Olyan vakmerõ vagy, mint apád fivére. Nehogy azt hidd, hogy sokra vitte! Gondolt egyet, és itt hagyott csapot-papot, nyoma veszett a nagyvilágban. Lehet, hogy már nem is él. Rena szeretett volna többet megtudni idegenbe szakadt bácsikájáról, de a nagynénje leintette: Ne is beszéljünk többé róla, nagy léhûtõ volt, aki kalandvágyó természetével csak gondot okozott a családjának. Az imént is csak azért emlegettem, mert né- 19

20 ha te is olyan merész ötletekkel állsz elõ, mint õ annak idején. Hiába, a vér nem válik vízzé. Megjegyzem, apád családjában kivétel nélkül mindenki hóbortos volt egy kicsit. Klara néni megcsontosodott vénkisasszony volt, mindenkit hóbortosnak tartott, akinek a viselkedése egy kicsit is eltért a megszokottól. A beszélgetés után már nem említette többé Rena apjának idegenbe szakadt fivérét. A lányt néhány napig még foglalkoztatta a kalandvágyó nagybácsi alakja, de azután õ is megfeledkezett róla. Most pedig, ennyi idõ után váratlanul újra felbukkant az életében: ezúttal örökhagyóként, aki végrendeletével egyik napról a másikra gyökeresen megváltoztatja az életét. Rena még most sem tudta eldönteni, álom ez, vagy színtiszta valóság. Még egyszer átolvasta a levelet, majd hitetlenkedve megrázta a fejét. Ez nem lehet igaz, valaki gonosz tréfát ûz vele. De akkor meg honnan az ügyvéd nevével ellátott levélpapír meg a montreali postai bélyegzõ? Nagyot sóhajtott, úgy érezte, menten szétveti a bizonytalanság. Elhatározta, hogy utánajár a dolognak. Amíg nem kapja kézhez a Deutsche Bankban az ötezer dollárt, senkinek sem szól a levélrõl. Ha nem vigyáz, a végén még mindenki rajta fog nevetni. Gondosan összehajtotta a levélpapírt, és elhatározta, hogy elõbb befejezi a házimunkát, és csak azután kér kimenõt. Ha a bankban kifizetik az ötezer dollárt, 20

21 habozás nélkül felkeresi a gyámját, aki ugyan eddig nem sokat törõdött vele, de most talán tud tanácsot adni, hogyan szerezze be a szükséges iratokat és az útlevelet. Rena gyámjául édesapjának egyik idõs háborús bajtársát jelölték ki, aki nyugdíjazása elõtt titkos tanácsosi rangban állt. Az idejébõl bõven futotta volna, hogy törõdjék Renával, hiszen gyermektelen özvegyember lévén másra sem volt gondja, mégsem tette. A lány most tõle akart tanácsot kérni a történtekkel kapcsolatban. Bárcsak igaz lenne, ami a levélben áll! Rena megkérte Runge doktornét, hogy miután végzett a házimunkával, engedje el a városba bevásárolni. A doktorné habozás nélkül beleegyezett, mire õ újra munkához látott. Míg dolgozott, Hans Malvenkamp járt a fejében. Elhatározta, ha tényleg örökölt, elsõ dolga lesz, hogy álláshoz segítse a fiút. Hans Malvenkamp dolgozni akar, ennek pedig az lenne a legegyszerûbb módja, ha az õ részére építene valamit. Természetesen anélkül, hogy tudná, ki a megbízója. Ami a munkát illeti, a férfiak nagyon érzékenyek, hiába fújnak új szelek, nem tudnák elviselni, hogy egy nõ legyen a segítségükre. Az lesz a legjobb, ha eltitkolja elõle az örökséget, s inkább kiagyal valami ravasz tervet a megsegítésére. Micsoda butaság, máris ezen törni a fejét, amikor még maga az öröksége is bizonytalan, mint a kutya vacsorája! Igaza volt 21

22 Klara néninek, õ is éppen olyan hóbortos, mint a többi Oversberg. Elnevette magát, de a szíve a torkában dobogott izgalmában. Bárcsak indulhatna már! Tizenegy órára végre elkészült a házimunkával. Sietve magára öltötte egyetlen ünneplõruháját, amelyre úgy vigyázott, mint a szeme fényére. Tudta, ha tönkreteszi, egyhamar aligha telik másikra. Gyorsan a fejébe nyomta csinos kis kalapját, eligazította alatta szõke fürtjeit, majd fogta a kesztyût meg a kézitáskát, és leszaladt a lépcsõn. A bejárati ajtónál majdnem belerohant a hazafelé tartó Hans Malvenkampba. A férfi alig ismerte meg, egyrészt a félhomály, másrészt pedig a kalap miatt, amit eddig még sohasem látott a fején. Méhecske! kiáltott fel meglepetten. Nem gyõzött csodálkozni a lány elõkelõ megjelenésén. Tényleg maga az? A lány arcát elfutotta a pír. Igen, én vagyok, doktor úr, éppen bevásárolni indultam. A viszontlátásra! Ellépett a férfi mellett, és sietõs léptekkel kifordult a kapun. Hans megemelte a kalapját, és sóhajtva utánanézett. Ha nem akarunk mindketten a vesztünkbe rohanni, jobb, ha kerüljük egymást. Sajnos olyan idõket élünk, amikor az ember nem gondolhat a szerelemre. Pedig olyan ennivalóan édes ez a lány! Elég, ha ránézek, máris fülig pirul. Félek, elõbb-utóbb õ is belém 22

23 szeret Talán nem is baj, hogy elköltözöm Runge doktornétól. Valami olcsóbb szálláshely után kell néznem! Így tovább kitart a pénzem, ha még egy ideig nem kapok munkát. A férfi elgondolkodva lépdelt fel a lépcsõn. Az iménti gondolatokon felbuzdulva, tüstént bement a doktornéhoz, és közölte vele, hogy kénytelen felmondani a lakást. Az asszony sajnálkozott, amiért meg kell válnia legkedvesebb lakójától, de nem volt mit tenni, a tények magukért beszéltek. Megkérte a doktort, hogy ha már így alakult a helyzet, minél hamarabb keressen új lakást, mert éppen a minap értesítette az egyik unokaöccse, hogy Berlinben folytatja a tanulmányait, és szeretne nála lakni. Ha dr. Malvenkamp elköltözik, a fiú beköltözhet a megüresedett szobába. Abban állapodtak meg, hogy a doktor a jövõ vasárnap elszállítja a holmiját. Ajánlottak neki egy nagyon olcsó szobát, igaz, sokkal kisebb és kényelmetlenebb is a mostaninál, de nincs más választása, kibéreli. Szomorúan beszélt a költözésrõl, de megkeményítette a szívét, nem akart mindjárt az elején gyengének mutatkozni. Telefonon lefoglalta az új szobát, majd elszántan csomagolni kezdett. Közben egyre csak kifelé fülelt, hátha meghallja Méhecske hangját. A lánynak sok bevásárolnivalója lehetett, mert telt-múlt az idõ, s még mindig nem érkezett vissza. Hans Malvenkampot fájdalmasan érintette az elvá- 23

24 lás. Rémülten tapasztalta, hogy Méhecske máris befészkelte magát a szívébe. Csakugyan legfõbb ideje, hogy eltûnjek az életébõl. Azt hiszem, mindkettõnk szíve vérzik, amiért el kell válnunk egymástól, de most talán még van rá esély, hogy begyógyuljanak a sebek gondolta. 24

25 III. Rena legnagyobb csodálkozására a bankban minden nehézség nélkül kifizették neki az ötezer dollárt. Ekkora összeg birtokában dúsgazdagnak érezte magát, azt hitte, az egész világot megveheti belõle. Villamosra szállt, hogy felkeresse a gyámját. Útközben azon morfondírozott, vajon a titkos tanácsos tudott-e édesapja Matthias nevezetû fivérének létezésérõl. Elhatározta, hogy ennek azonnal utánajár. A titkos tanácsost éppen otthon találta. Üdvözölték egymást, majd Rena azonnal a lényegre tért: Tanácsos úr, említette önnek valaha is az édesapám, hogy van egy Matthias nevû fivére? Az idõs úr beleszippantott a pipájába, amelyet gyámleánya látogatásának a tiszteletére sem tett le. Rena kedvéért nem fárasztotta magát efféle formaságokkal. Elgondolkodva válaszolta: Tulajdonképpen nem is tudom, hogy hívják. Édesapád csupán egyetlenegyszer hozta szóba. Mindössze annyit tudok róla, hogy egy-két emlékezetes csínytevés után kereket oldott, és mint sokan mások, akiknek zátonyra futott az élete, kivándorolt Amerikába, ahol azután nyoma veszett. Nem mondhatnám, hogy nagyon büszke lehetsz rá. Rena titokzatos mosollyal válaszolt. Pedig az vagyok, habár eddig én sem hallottam 25

26 róla túl sokat. Hát igen, azt mondják, hogy mi, Oversbergek egy kicsit mindannyian hóbortosak vagyunk. Matthias bácsikám viszont nem az volt, akinek sokan hitték. Szó sincs róla, hogy elzüllött és már rég meghalt valahol idegenben, ahogy Klara néni hitte. Azaz csak nemrég halt meg, és engem jelölt kizárólagos örökösének. A titkos tanácsos kelletlenül hallgatta. Butaságokat hordasz össze korholta szigorúan. A lány a szemébe nevetett, majd elõhalászta a táskájából a bankjegyekkel tömött borítékot, és meglobogtatta elõtte. Ezek szerint, titkos tanácsos úr, ez itt mind butaság, és nem egy köteg valódi százmárkás? Ha hiszi, ha nem, ebbõl a pénzbõl nekivágok az óceánnak, és Montrealban átveszem az örökségem. Az öregúrnak, aki egyébként kiváló egészségnek örvendett, erre bizony már reszketni kezdett a térde, és erõtlenül lejjebb csúszott a karosszékben. Végre az is eszébe jutott, hogy esetleg hellyel kínálhatná Renát. Ülj le, gyermekem, és mesélj el tövirõl hegyire mindent. Rena eltette a borítékot, s a táskájából most John Shell levelét vette elõ. Széthajtogatta a levélpapírt, és letette a titkos tanácsos elé. Olvassa el, tanácsos úr, és utána mondja el, mi a véleménye. Az öreg izgatottan, remegõ kézzel feltette a szem- 26

27 üvegét, és elolvasta a levelet. Amikor a végére ért, tüzetesen megvizsgálta a borítékot, majd még egyszer átfutotta az ügyvéd sorait. Azt mondod, az átutalást igazoló okmány felmutatásával a bankban szó nélkül kifizették azt a rengeteg pénzt? Igen, tanácsos úr, hiszen látta. Jól van. Ezek után csakugyan komolyan kell vennünk ezt a levelet. Semmi kétség, váratlanul hatalmas vagyon hullik az öledbe. Mindezek tudatában természetesen nem utazhatsz egyedül Kanadába. A titkos tanács eltökélte, hogy nem hagyja kihasználatlanul a soha vissza nem térõ alkalmat, amikor gyámleánya költségén átkelhet az óceánon, és ellátogathat egy másik földrészre. Ugyan miért nem, tanácsos úr? Azért, mert még nem vagy nagykorú, ezenkívül odaát Amerikában számtalan elõre nem látható akadállyal találhatod szembe magad. Kötelességemnek tekintem, hogy személyesen kísérjelek el, és magam intézzem az ügyeidet. Elvégre a gyámod vagyok, s magad is tudhatod, hogy mindig igyekeztem eleget tenni törvény szabta kötelezettségeimnek. Renának ezzel kapcsolatban egészen más volt a véleménye. Õ bizony sokkal inkább úgy látta, hogy a tanácsos eddig igen kevéssé adta bizonyítékát kötelességtudatának. Ennek ellenére nem bánta, ha útitársul szegõdik mellé. A hosszú utazás alatt jól jön a férfi- 27

28 kíséret, és a tanácsosnak talán van némi tapasztalata örökösödési ügyekben. Azt hiszem, helyénvaló lenne, ha a törvényes gyámom kíséretében érkeznék Kanadába felelte hát némi töprengés után mosolyogva. Természetesen nem szeretném fárasztani, de ha van kedve az utazáshoz, semmi kifogásom ellene. Okvetlenül veled megyek, gyermekem. Már régebben meg akartalak kérni, hogy hagyd a csodába a tanácsos úr megszólítást! Nincs helye köztünk a merev magázódásnak, hívj egyszerûen Gustav bácsinak! A közvetlenebb megszólítás az utazás alatt is sokkal kedvezõbb fényt vet majd kettõnk kapcsolatára. Rena ámulva hallgatta. Úgy látszik, a pénz még a legridegebb szíveket is meglágyítja. Milyen jólelkûen bánik velem egyszerre a tanácsos úr is gondolta, de hangosan csak ennyit mondott: Rendben van, Gustav bácsi, legyen, ahogy kívánod. Te beszerzed a szükséges úti okmányokat, mert nekem a mostani munkám mellett aligha jutna rá idõm, én meg ezalatt felkészülök az útra. De gyermekem, csak nem akarod ezentúl is ellátni azt a hozzád méltatlan cselédmunkát? Rena felcsattant. Amikor magamra maradtam, azt sem tudtam, mit csináljak örömömben, amikor Runge doktorné felajánlotta azt a méltatlan cselédmunkát, kedves Gustav bácsi. Nem tudom, mi lett volna velem a segítsége nélkül. 28

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Aranyhajú boszorkány

Hedwig Courths-Mahler. Aranyhajú boszorkány Hedwig Courths-Mahler Aranyhajú boszorkány 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Hexengold Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította:

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes Arthur Conan Doyle Sherlock holmes újabb kalandjai Arthur Conan doyle Sherlock Holmes újabb kalandjai 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Különös hivatal Nem sokkal azután, hogy megházasodtam, megvettem az öreg

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA Pósa János egyetemista akkor ismerte meg Bucskó Ilonát, mikor az a fenekébe szúrt. János már lefeküdt a paraván mögött levő keskeny ágyra, nadrágját engedelmesen letolta

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Június 19. csütörtök

Június 19. csütörtök Június 19. csütörtök A tegnapi túra a városban úgy kinyuvasztotta a lábam, mint egy nehéz nap a Caminon. Igaz, több mint két órát mentem, megállás nélkül, és a szandálban, amiről már kiderült, hogy nem

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben