SEREGEK URA. DR MESzAROS JANOS fölelkesz. DALIBOR FERENC a Kapisztran szent Janosr61 elnevezett helyörsegi templom karnagya alutotta össze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEREGEK URA. DR MESzAROS JANOS fölelkesz. DALIBOR FERENC a Kapisztran szent Janosr61 elnevezett helyörsegi templom karnagya alutotta össze"

Átírás

1

2 365511' 3. KIADAs SEREGEK URA Katolikus honvedek, hatärörök, folyamörök csendörök, rendörökj leventek IMA-, ENEKES- ES OKTATÖ-KöNYVE Szerkesztette : DR MESzAROS JANOS fölelkesz. Az egyhazi enekreszt DALIBOR FERENC a Kapisztran szent Janosr61 elnevezett helyörsegi templom karnagya alutotta össze MAGYAR KORUS Budat>est, 1.. Ferry 0 szkar-utca 55.

3 -- R6MAI KA TOLIKUS TABORI POSPÖKSEO szam Nihil obstat. Budapestini, die 9-a mensis Octobris. a joannes Folba censor. Imprimatur. Budapestini, die 9-a mensis Octobris, a Ste/Jhanus, Ordinarius Castrensis. A CSANADI PÜSPOKI HAT6sAo szam Nihil obstat. Szegedini, die 22-a mensis Octobris, a Stephanus Kiss, censor dioecesanus. Imprimatu r. SzeJ1;edini, die 22-a mensis Octobris, a 1930.!ulius, episcopus. (. "flet" Irodalmi es Nyomda RI. Igazgat6: Laiszky jenö,

4 A KATONAI ISTENTlSZTELET RENDJE. I. Rendes vasar.. es ünnepnapt istentisztel'et: a) Csendes szentmise az elsö evangelium utan szentbeszeddel. b) Ima a hazaert. c) Himnusz. II. Ünnepies istentisztelet. (~~. al~an:fö születese es nevenapja, illetve külon mtezkedes szerint elrendelt ünnepi is.. tentiszteletek. ) a) Csendes szentmise az e1sö evangelium utan szentbeszeddel. b) lma a hazaert. c) Himnusz. K ürtjelzesek a tabori szentmisen: 1. Szentmise kezdeten: "Vigyazz!" 2. Elsö evangeliumkor: "Vigyazz!" 3. Urfelmutataskor: "Imähoz '" 4. Ut?lsO. aldasra : "Vigyazz '" 5. Masodlk evangeliumra : "Vigyazz I" Fiaim! Vitezek! Föpasztori szeretettel szivem meyeröl üdvö.. zöllek es külek Benneteket: togadjatok szivesen es torgassatok szorgosan ezt a szep kis imadsagos es enekes köny.. vet: imadkozzatok buzg6n imait, enekeljetek lelkesen enekeit, vegyetek örömmel telvilagosi.. tasait es elszantan kövessetek intelmeit! Igy halaljatok meg az Istennek, hogy testi es lelki adomanyaival elhalmazott Benneteket.. 19y kapcsoljatok bele sziveteket, lelketeket az Istenbe, az G.r Jezus szentseges Szivebe, a vilagossag, erö es Vigasztalil.s tengerebe. 19y valtok melte unokaiva Szent Istvannak, Szent Lil.szI6nak, az imadsagos N agy Lajos.. nak, a r6zsafüzeres Hunyadinknak, a Sziiz Anyahoz fel.. fel fohaszkod6 Nagysagos Fete.. delemnek, 1I. Rak6czi Ferencnek. 199 lesztek szomoru edes Hazank vigasztal6 remenyeive es aldott tavaszi koszoruiva. Igy lesztek a Seregek Uranak diadalmas ka.. tonaiva es ezereves öröksegföldünk gyözedel... mes oltalmaz6iva. I ISTvAN td,bori p üsp ök. 5

5 BEVEZETÖ RESZ. I, Az imädsägr61. "Aki imadkozik: az Istennel beszel Legyen hat a szive s esze Istennei," Tesn:ere~! Az eletben semmi sem lehet fon~ ~osabb ~s elobbrevalobb, mint az imadsag M" t IS az,,lma 'd' sagro 'I sz616 tanitasomat a. könyv ler 1 ege J ejere tettem. b A b?ldog elet alapfeltetele az, hogy az em~ t er, m~~t ter:mtmeny, a mindenhato Isten, mint e:emtoje elott meghodoljon es Öt erm' alazattal sze:-esse, imadja, Az imadsag gt~hät e:; az aranyfonal, mely az embert összekötl' az I tennel s~ f I A ml 'd-- on a h it, remeny es szeretet szäm ain met e emelkedel " az Istenhez, amid on -- T-l k y I 0 e egye.. f 1 :, segltseget kersz, amidön munkadat Nek' e a!anl~d, amidön betegsegben va m'. 1 la~l bajodban e szo jön ajkadra P?te as" VCimmd a te t - " nem, ez I ' szere 0 szivednek Istennel val6 tär sa gasa, a te imädsagod. ~ Tudd meg testverem, hogy az imädsäg egy 6 hatalmas fegyver az ember kezeben. amely äl.. tal a legnagyobb vigasztaläst es segitseget nyerheted meg.,.kerjetek es megnyeritek" - mondja az edes Udvözitö. (Szent lanos 16, 24.) Aranyszäjti szent Jänos pedig. az imädsägr61 igy nyilatkozik: HMi sem hatalmasabb, mint egy imädkoz6 ember", 2. Szükseges-e az imädsäg 1 Ha a gondolkodni tud6 ember 'maga köre te.. kint, keresi a välaszt arra a kerdesre: honnan van es hovä megy, vagyis mi az ember es mi lesz e földi elet utan 7. akaratlanul is räjön, hogy keil lenni egy Istennek, Teremtönek, Aki mindeneket alkotott. Akinek örök hälaval tar.. tozunk, mert az Ö szent kegyeme nelkül nem elhetünk. Az eletben segitsegre van szüksegünk, az emberi segitseg legtöbbször nem sokat er, ki.. hez forduljon tehät ilyenkor az ember? Krisz.. tushoz. Ö mondotta: "Kerjetek es adatik nektek. ke.ressetek es talalni fogtok: zörgessetek es kinyittatik nektek". Ne gondold egy pilla.. natra sem, testverern. hogy Isten a te imädra reäszorul. Isten megvolt, amikor te nem voltäl es meglesz, amikor te mär nem leszel: te ellen.. ben Isten kegyelme nelkül semmit sem tehetsz, Tomboljon a vihar. verjen a balszerencse. egessen a fäjdalom sebe, 'csak a remeny ne hagyjon el. mert aki Istenben bizik, sohasem csalatkozhatik. Akarsz tehät boldog Ienni? HaI... 7

6 10m vruaszodat: igen, akarok boldog lenni! Testver! Fogadd meg az Udvözitö szavät:.,imadkozzatok. hogy kisertesbe ne essetek". 3. Hogyan kdl imädkomi 1 "Adjatok meg az Istennek. ami az Istene'l (Szent Mate 22., 21.). Ha azt akarod. hogy imädsägod kedves legyen, akkor ligy imädkoz- zal, hogy amit a szad mond. azt erezze a szi- ved iso Az imädsäg a lejeknek Istenhez va16 feleme~ leseböl all; az egö hitnek. a tiszteletnek. a bi~ zalomnak. engedelmessegnek szivböl eredö ki~ nyilvänitasa. Miert is legyen a te imädsägoo aläzatos. Imädkozzäl megnyugvassal. az Isten ugyanis igen j61 tudja, hogy mi välik a te ja~ vadra: imädkozz allhatatosan, mert szükseges mindig imädkozni. - mondta az edes Odvö~ zitö. Vegezetül meg arra figyelmeztetlek. hogy amikor imädkozol. bizd magad az Isten szent akaratära:.,uram, legyen meg a Te szent aka~ ratod". Testverem. ha te igy imädkozol. lreg~ nyugtatlak. Isten nem zärk6zhatik el a te ke~ resed ejöl es amikor Ö azt j6nak lätja. meg.. adja neked. 8 ELSÖ RESZ. A katolikus köszöntes. Dicsertessek a J ezus Krisztus! Mindörökke. Amen. A keresztvetes.... Az Atyänak es Filinak es Szentle]ek.. Isten.. nek neveben. Amen. A Szenthäromsag dicsoitese. Dicsöseg az Atyänak es Fiunak es Szentl~.. lek.. Istennek. mikeppen kezdetben vala, most es mindörökkön örökke. Amen. Az Ur imädsaga. Mi Atyank. ki vagy a mennyekben. szente!.. tessek meg a Te neved ; jöjjön el a Te.o~sza.. goo ; leg yen meg a Te ~ka.~at~d. mlkepen mennyben azonkepen itt a foldon 1S. 9

7 Mindennapi kenyerunket add meg nekünk ma es bocsasd meg a mi vetkeinket. mikepen mi is megbocsatunk az el1enünk vetöknek; es ne vigy minket a kisertesbe. de szabadits meg a gonosztol. Amen. Az Angyali üdvözlet. Odvözlegy Maria. malasztal teljes! Az Ur van teveled, aldott vagy te az asszonyok kö... zött es aldott a te mehednek gyümölcse. Jezus. Asszonyunk Szüz Maria. Istennek Szent Anyja, imadkozzal erettünk. bünösökert, most es halalunk orajan. Amen. Az apostoli hitvauäs. Hiszek egy Istenben, mindenhato Atyaban. mennynek es földnek teremtöjeben; es a Jezus Krisztusban, ö egy Fiaban, a mi Urunkban. ki fo antatek Szentlelektöl, születek Szüz Mariä.. tot kinzatek Poncius Pilatus alatt, megfeszit... tetek. meghala es eltemettetek, szalla ala pok... lokra. harmadnapra halottaibol föltamada, föl... mene a mennyekbe, ül a mindenhato Atya Istennek jobbja felöl, onnan leszen eljövend6 HeIni eleveneket es holtakat. Hiszek Szentlelekben. egy katolikus keresz.. teny Anyaszentegyhazat,szenteknek egyesse... 'get. bünöknek bocsanatat, testnek feltamadasat es az örök eletet. Amen. 10 Az Isten tiz parancsa. 1. En vagyok a te Urad, Istene~; Ura?~t, Is- tenedet imadjad es csak Nekl szolgal]. 2. Istennek nevet hiaba ne vegyed.,., 3. MegemlekezzeI arrol. hogy az Ur nap]at megszentel jed. 4. Atyadc.t es anyadat tiszteljed. 5. Ne ölj. 6. Ne paraznalkodj. 7. Ne lopj. 8. Hamis tanusagot ne szolj felebaratod ~ll~n. 9. Fe.Iebaratodnak feleseget bünre ne klvan~ jad. 10. Se hazat, se mezejet, se masfele j6szagat ne kivanjad. Amen. Az Anyaszentegybäz öt parancsa. 1. Az Anyaszentegyhaz szokott ünnepnapjait megwjed. 2. Onnepnap miset becsületesen hallgass. 3. Bizonyos napokon a parancsolt oojtöket megtartsad es a huseledelektöl magadat meg.. tartoztassad. 4. Büneidet minden esztendöben meggy6njad es legalabb Husvet tajan az Oltariszentseget magadhoz vegyed.: 5. Tiltott napokon mennyegzöt ne tarts.! 11

8 Az tirangyala. Az Ür Angyala köszönte Szüz Mariat es ez meheben fogada a Szentlelektöl szent Fiat. - Udvözlegy Maria, sth. Ime az Or szolga16 leanya, legyen nekem a Te iged szerint. - Udvözlegy Maria. sth.. Es az Ige testte lön es miköztünk lakozek. - Üdvözlegy Maria, sth. Imadk,oz~al erettünk Istennek szent Anyja. hogy meltok lehessünk Krisztus igereteire... Könyörögjünk. Kerünk Teged, Or.. Isten, ontsd le1künkbe szent malasztodat, hogy akik az. angyali üzenet altal szent Fiadnak. Jezus Krlsztusnak megtestesüleset megismertük az (} kinszenvedese es Keresztje altal a föltämadas dicsösegebe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jezus Krisztus altal. Amen. Reggeli ima. Mindenhat6 edes Istenem I Hälat adok Ne.. ked, hogy, a Te j6volt0db61 a mai napot meg... engedted ernern. Segits. önzz es oltalmazz, hogy ezt a na pot a Te dicsösegedre es leikern javara szentelhessem. Felajanlom Neked. edes Istenem. mindene.. met. ~o~a~d, minden imamat. munkamat. Ne... ved dlcsosegere es mint az Irantad vai6 häl' szeretetem zalogät. as Fogadd szülöimert, felebbval6imert, bajtar.. 12 saimert, fogadd Szentegyhazad es edes Hazam boldogulasäert. Amen. Foglalkozäs elott. Edes Jezusom, adj nekem eröt. hogy edes Hazamert a Te szent nevedben buzg6n es leiki.. ismeretesen vegezzem szoigalatomat. Amen. Fogla1kozäs utan. Halat adok Neked, edes Istenem. hogy meg... segitettel. Imadlak es aldlak Teged. Legy ez... utan is mindig ve1em. Amen. ßtkeus elott. Ur Isten! Aldj rneg rninket es ezen adoma... nyokat, smelyeket a Te kegyessegedböl ma... gamhoz venni 6hajtok. Amen. ßtkeus utan. Edes j6 Istem~m. legyen aldott a Te, s~el!t neved. hogy nem feledkeztel el testern taplaia... sär61. Taplald le1kemet is a Te j6sagos kegyd.. meddel. Amen. Esti ima. Edes Istenem! Halatelt szivve1 j?rulok k:... gyes szined eie, mivel engem a mal napon IS 13

9 elhalmoztal a Te j6sagoddal, szereteteddel. Imadlak es aldlak Teged, hogy a mai napon is megöriztel minden ba jt61.. Ne~, erdemeltem meg, hogy ennyi j6saggal ]egy lrantam, mert bizony ma is megbantotta.. Jak. Tudom, ~ogy meltatlan lettern a Te nagy szeretetedre, erderntelen a Te j6sagodra. De Te edes Istenem, annyira könyörületes vag~. ho~~am, hogy meg tudsz bocsatani. Veg.. telenul ~ajlalom minden hibamat, gyöngesege.. me,t., AIazattal kerlek edes ]ezusom! Tekintsd az en emberi gyar16sagomat es iteij engem a Te nagy irgaimassagod szerint. Alazattal kerlek edes j6 Istenem! Bocsass meg nekem" tiszt~ szivböl igerem es fogadom. hogy ~z:nt~l. T eged, mint Jegföbb Atyamat, szeretm es lmadni foglak. Amen. B~nom minden vetkemet, irgalmazz nekem szegeny bünösnek. Amen. Miatyank.. üdvözlegy Maria... A SZENTMISEALDOZATTAL KAPCSO LATOS TUDNIVALöK ES IMADSAGOK. Mi a Szentmiseäldozat 1 Ist~nimadasunk koronaja a Szentmisealdozat A~ ald.ozat Isten hatalmas fönsegenek h6dol6 eljsmerese valami lelekböl eiedö cselekmeny '1 ta '. I!yen. gyönyörü megh6dolas az imad ' ~.. amidon terdrehullva imadom Öt. Neki sa~' ll~t adok. Hozza könyörgök. Megkerlelem Öt, :1:... zattal bocsanatot kerek, hogy halatlansagom... mal megsertettem. Erzem, hogy valami al~ozatot keil hoznom. valamit tennem keil. am1 Istennek kedves. Mit tudna tenni az ember. hogy a vegtelen j6sagti Istent kiengesztel!e? ~z I,stense~tes. megbantas az engedetlenseg bune altallgen nagy volt. 'Önmagat kellene az embernek me~semmisitenie. Isten azonban ezt nem akarta. VIszont azt sem tehette, hogy az embert, aki Hozza hasoni6nak 1ett teremtve, edobja magat6l. Mit tehetett mast, mint amit tett: emberre lett az Ö egyszüiött Fiat, Jezust küldte. ~ogy az Isten vegtelen megbantasaert vegtelen aido.. zatot hozzon, vagyis Öt kiengesztelje. Jezus tehat, mint aldozati Barany erettünk magara vallalja a vegtelen megsert:tt I?tennek kiengeszteleset es felaldozta Magat erettem, eretted es mindnyajunkert. Krisztus kalvariaja, Golgotaja, keresztre f~szitese, verehulasa alt al megvaltotta az embert.. seget, a kiengesztelödes ezzel befejezest ny e ~t, az örök Isten ajkar61 elhangzott a megbocsatas szava. A megvaltas azonban meg nem nyert befejezest, Jezus annyira szerette öveit, ~og y n: künk akart maradni mindvegig es ezert aiapltotta a Szentmisealdozatot az utols6 vacsoran. amidön kezebe veszi a kenyeret, megalda es tanitvanyainak nyujta : "Vegyetek es e~yetek, ez az en T estern!" Majd a kelyhet veszl a kezehe es mondja : "Igyatok ebböl mindannyian, 15

10 ez az a ver, amely erettetek kiontatik". "Ezt c s e l~kedjetek az en em}ekezetemre". Jezus ezen tettevel alapitotta az Ujszövetseg aldozatjat a Szentmiset. ' A Sz~ntmise tehat az Üj,szövetseg legfense.. ge~ebb aldozata, amelyben a mi Urunk, ]ezus Knsztus a kenyer es a bor külsö szine alatt mennyei Atyjanak felaldozza magat. f\. keresztal~oz,:tn?k, a megvaltas isteni na gy m.uvenek meglsmetlese a Szentmise. Az Isten Fla leereszkedik az emberiseghez es a Szentle.. ~~k. altai emberi.testet~lelket ölt magara. Vegig.. JafJa a szenvedesek kalvariajat, meghal a ke.. res~ten es vegül harmadnapon megdicsöülve feltämad. ~ Szentmi~eben ugyanaz az Isten Fia leeresz.. k~dlk az oltarra es a Szentlelek altai ujonnan ~lotegy. megtestesül, a kenyeret es abort sa... Jat test~ve, vereve valtoztatja. _ S. ~mlot a keresztfan meghalt az emberiseg bunel~rt, ho~y eleget tegyen az isteni Felseg.. n:f'. epp:n ~gy a Szentmiseben befejezi a megva ta~ m.~v~t, amennyiben a keresztaldozat er... demelt kozh hiveivei. tehat val6sagos megismetlese a o g.otal.aldo~~tnak. A misezö pap csak KrisitUs. lsteol er~j~v~l tudja a kenyeret s bort test:ve es vereve valtoztatni. Az Ur G ~ sz:n~ise ~rlszt~s Je~us. l~galmana.k es mindenhat6saganak ered... menyet. Szentseges Testet es veret odatesz' emberek kezebe. 1 az 6 mily nagy az aidoz6pap melt6saga! Isten 16 engedelmeskedik es leszall az Oltarra. Ha az ember ezt a titkot jel megertene, meghalna a szeretettöl. Ime testverem lathatod, mily fönseges magasztos a Szentmise.. aldozat. A Szentmise hall.. gatasanal gondold at tehat Jez~ eletet, szen.. vedeset es halalat. Vagyakozzal Öt oly nagyon szeretni, mint Ö szeretett teged, amidön eretted veret ontva, felaldozta Magat. Legy azon. hogy te is reszesülj Krisztus kegyelmeiben. Hogyan hallgassuk a Szentmiset 1 A Szentmisehallgatas iidvös medja, ha ahi.. tattal megfigyeled es törekszel megerteni mind.. azt, amit a pap az oltarnal vegez es igy ima... dat az aldoz6pap imajaval egyesitve, a hit szarnyain felemelkedel az Istenhez. A Szent.. miset, mikent a pap felajanlja, ajanld föl te is valamely je szandekra pi. valamely meghol.. tadert, esetleg valaki elöert, vagy pedig )6 6hajaid teljesüleseert. LßPCSöIMADSAGRA. Uram ]ezus, az aldoz6pappal együtt leboru... lok en is lelekben szent Oltarod lepcsöjere.. hogy bevalljam Elötted Szüz Anyad es min.. den Szenteid elött büneimet. Hogy pedig melte lehessek resztvennem a szentaldozatban, melyet a pap kezei altal bemu.. tatsz, tisztitsd meg szivemet, mert a bünöstöl jövö aldozat nem kedves Elötted. 17

11 Neked ajanlom föl szivemet, akaratomat, ~r~ telmemet, egesz eletemet, edes Hazam irant vegzett hüseges szolgalatomat. Uram Jezus szent Veredre kerlek, könyörülj rajtam, felebarataimon, könyörülj az el1 szegeny elarvult edes Hazamon. Amen. INTROITUSZ. (Bevezetö enek.) Vedd el tölünk, kerünk, Uram gonoszsagainkat, hogy a szentek szentebe tiszta szivvel bemenni melt6k lehessünk. Azon szenteidnek, akiknek ereklyei itt vannak es minden szentnek erdemeire kerlek büneimet megbocsajtani me1t6ztassal. Szenteid buzgalma nyerje meg szarnomra azt, amit megtagadsz hanyagsagom es sz6rakozottsagom miatt. Add meg erderneimert büneimnek 00- csanatat, amelyet hibaim es gyarl6sagaim miatt meg nem erdemelek. Amen. KYRIE ELEISZON-KRISZTE ELEISZON!. Uram irgamazz, Krisztus kegyelmezz, Uram lrgalrnazz nekünk! Emeld föl Hozzad a bün altal lesujtott kedelyemet, adj nyugalmat töre~ delmes szivemnek es a.dd, hogy egykoron bemehessek az igazak orszagaba. GLORIA IN EKSZCELZIS DEo. _ Leg ~ aldva, Uram a föld mi~den nemzetsegetol Hlszem es vallom edes Üdvözitöm, hogy 18 Te vagy az Isten Fia, vilag Megvalt6ja, a beke elhoz6ja es megtart6ja 1 Imadlak es di... cserlek az eg angyalaival. Add Uram. hogy bün nelkül elve e földön oly örömrnel aldhassalak Teged, mint egi szolgaid. Velern együtt aldjon Teged az egesz nernzedek, hogy b.ekesseg legyen itt a földön, itt e hazaban. rnmden j6akararu embernek. Acid meg Uram, hogy a Te beked örömeiben eihessünk s rnunkankat e haza javara elvegezhessük. Legyen ez a mun... ka edes, könnyü es rnegnyugtat6. Amen. ORACIö. (Könyörges.) Reszesits Uram a Boldogsagos Szüz es minden szentek esedezeseire azon kegyelmekben, melyeket szarnunkra ök, kiket tisztelünk, ker... nek. Velük egyesitve. összekapcsqlom imadsago- mat az Ö irnadsagukkai es könyörgök mind... azokert, kikert imadkozni tartozom es esede... Zem azon kegyelemert, melyre szüksege van az embernek. ho gy az örök eletet elnyerhesse. Amen. Lekciö, a Szentmise tanitöresze, (Szentlecke). Olvasmany szent jakab apostol leveleböl. "Kedveseim Iegyetek az igenek cselekvöi es nemcsak hallgat6i, rnegcsalva magatokat! Mert aki csak hallgat6ja az igenek es nem cselek.. vöje, hasonlit azon ferfitihoz, ki termeszetes 19

12 abrazatat szernleli a tükörben es rniutan szemleite, elrnent, azonnal elfeledte. rnilyen volt. _ Aki pedig rnagat istentisztelönek veli. nern fekezi nyelvet, hanern rnegcsalvan önszivet, annak istentisztelete hiabavalo -... " Szent Isten! Ki az apostol altal isteni dolgokra tanitottal, küld el nekünk Szentlelkedet. hogy akaratat rnegertsük es aszerint eljünk. Ha gondoskodtal ertelrnünk rnegvilagositasarol. ne hagyd el szivünket, melyet a bün vagyai ostrornolnak. EVANGELIUMRA. A pap az Oltar közepere megy, melysegesen lehajol, a "munda kor meum.." (Tisztitsd meg szivemet) kezdetu imat mondja. Keri abban az Üristent, hogy melton hirdethesse az Evangeliumot Az Evangelium' kezdeten keresztet vettink hom': lokra, szajra es szivre, jelezve, hogy gondolattal, szajjal es szivvel az Evangeliume vagyunk Ekkor felall mindenki.. Engem is Uram, kivalasztottal arra, hogy szentorszagod polgara legyek. pedig mennyi keszseges akarat hervad el a hitetlenek között, kiknek, ha felvirradt volna az Evangelium or- szaga, örörnrnel allottak volna szolgalatodba. Fogadd halarnat e nagy kegy~dert. de add. hogy jövöre ez legyen zsinorrnerteke eletemnek. Ne engedd. ho gy valaha szegyeljern a Te sz~nt t~n.itaso~at, hanern erösits meg. hogy az egesz vtlag elott valljam, mit szivemben hiszek. 20 KREDO, lßtvallas. Hiszern. - edes Istenem. mindazt. amit Te kijelentettel. amit a Te szent Fi~d Jezus. KriS~ tus tanitott. amit az apostolok hlrdettek ~s ~~t a katolikus Anyaszentegyhaz. hogy hlgy1uk, elenkbe ad. Hiszem. hogy cgy vagy. 6 Istenem. Ienycgedben es ha rom szemelyedben. hogy Te mindenhato Atya teremtettel mindent. ho~y szent Fiad megvaltott bennünket a keresztfan es hogy a Szenlelek megszentelt.. Hiszern. hogy a katholikus Anyaszentegyhaz egyedüli az egesz wagon. melyet Jezus Krisztus verevel szerzett. Hiszem. hogy csak ezell Egyhazban örzik es tanitjak minden ~s~:)1~ldt~s es tevedes nelkül Jezusnak szent tamtasat e.s hogy egyedül esak ezen Egyhaz~a~ vannal< meg a szentsegek. melyeket Megvaltonk meg- szentelesünkre rendelt. Hiszem. hogy esak ezen Egyhazban van meg a val6di aldozat. a Szentmise. Hiszem es val~ 10m. hogy Te igaz bir6 vagy. aki megjutalmazod a jot es megbüntetcd a gonoszt. Hiszem a test föltämadasat es az örökeletet. Amen. OFFERTORIUM. (Fölajänlas.) Fogadd el, Mindenhato Ist.en az AIdozatot. melyet mi meltatlan bünös szolgäid, a pap ke %ei ältal felajanlunk Szent fölsegednek. Bocsasd meg e szentäldozat altal büneinket. hanyagsagainkat, gyarlosagainkat. Aldj meg 21

13 rninket. szüleinket. felebaratainkat. bajtarsain_ kat, feljebbvaj6inkat. Egyhazat, Hazankat. min.. den embert. Fogadd el a jandekul a mi szeretö szivünket. Amen. SZEKRET A, (Aldozati könyörges). Szettart karokkai a könyvböl imakat mond egesz csendben, innen a Szekreta elevezes iso Ht mint maganegyen imadkozik. 'Veget er a felaj.1nl.1s. EmeJkedett lelekkei keszüünk fogadni a közöttznk par perc mulva Iathat6 alakban megjelenö Or jezust. Uram. Te oly vegtelenül szent vagy. en pe... dig bünös! Az egesz föld telve van dicsöse... geddej, egyedül szivem üres. 6 töltsd meg azt kegyelmeddel. hogy altala is dicserve es ma; gasztalva legy. mert melt6 es igazsagos. illö es üdvösseges. ho gy mi Neked mindenkor, min... denben es mindenütt halakat adjunk. Uram közeledik szeretetednek legdicsöbb csodaja, melyet az emberek kezebe adtal. A kenyer es bor Tested es Veredde fog valni. Add Uram, hog y szivem tisztabb, alazatossagom melyebb legyen, mert közenk jössz. 0 nagy Is. ten. Legy szeretve, äldva tölünk! Mi oly sze.. genyek vagyunk, esedezem, hog y meghallg as.. 8ftl. A Te j6sagodba ajänlom a romai Päpat, PüsPÖkünket, kormanyz6nkat es mindazokat. kik imainkba ajänlottäk magukat. Könyörülj az eltevelyedett embereken, könyörülj az öss~es ~i veken, hogy együtt äldhassuk josäqodat. '" : 22 Atvältozäs, lirfelmutatäs., bb resze az Atv.1ltozta- A Szent~ise legle~yeges~ mondunk. E kepnel, a las amit urfelmutatas~~.k lslesz Az Atvältoztatast pap egeszen Iste~ esz o;e ot e~zköznek haszn.1lja. te hat jezus. vegzl, a p ~.1t (kenyret), melyseg~ Kezebe veszl a p~p.. a~ os l adni a közöttünk par kedett lelekkel kfs~~~untenyoe~ föle es fämondja cf! sen meghajol ~ e e k eszt enim korpusz meum. szentiras szavatt: "Ho t' megäldja a kelyhet, föleje Ez az is cn mondja T~stemk~zu : a~ enim käliksz szangvinisz "I ~sz k I h mei..." Ez az en Verem e y e. Ima a Szent Ostya felmutatäsakor. Jezusom Neked elek! Jezusom, Neked ha... lok! Jezus~m! Ti~d vagyok, elve~halva. Amen. ASzent Kehely felmutatäsakor. Szent vereddel tisztits meg engem! ~ze~ vel'eddel ments meg engem es sokat verze edes Hazfmkat. Amen. Atvältozäs, Urfelmutatäs utän. Az atvaltozas utan kita n karokkal ke ri a ~ Istent, hogy fo gadja kegye~ e n ezen a ldozatot, Aztan megemlekezik a holtakrol. PATER NOSZTER, <"liatyänk ) Itt veszi kezdetet az elöke~zület a Szeptäldozashoz. Erre az imara maga az Ur jezus tamtotta meg az embert. Miatyänk... Szabadits meg n:inket, Uram, minden mult, jelen es jövö rossztol. A boldo g~ 23

14 25 sagos es dicsöseges, mindenkor Szüz Maria, Istennek szülöanyja es boldog apostolaid, Pe... ter es Pal, meg Andras, valamint minden Szen... ~e~d közbenjaras.ära adj kegyesen beket nap... Jamkban. hogy lrgalmad segitsegevel a büntöl mindig mentek es minden haboritastol biztosak legyünk. Ugyanazon a mi Urunk ]ezus Krisz... tus a Te Fiad ältal, Aki Veled el es uralkodik a Szentlelekkel egyetemben, Isten. Mindörök~ kön örökke. Amen. KOMMUNIo, (Szentäldozäs). Isten Bäränya, Aki elveszed a vilag büneit: Irgalmazz, nekünk! Uram, nem vagyok melt6. jöjj, hanem csak egy sz6val hogy. hajl~komba mondjad es meggyogyul az en bünös lelkem. Hisz~m es vallom, 0 Iegkegyesebb es legede... sebb Jezuso:n: hogy, az Oltaron a legmeltösä... ~osabb Oltaflszentsegben igazan es val6ban J,elen vagy. Szeretlek Teged. Mindenek felett es eze~ szeretetböl megbanom büneimet es Teged szlvembe fogadni ohajtalak, hogy azt szent malasztoddai gazdagitsad. Minthogy ~~onban nem vagyok melto, hogy Ve1ed szentsegtleg egyesüljek, jöjj ]egalabb Je... hozz am es tisztits, erösits meg ooseges ]~~be~ ajandekoddal. ~es ]ezusom, a Te isteni szi... vedne~ ajänlom minden gondolatomat, ne vällj meg t~lem soha es ne engedj többe megvall... nom toledo Amen. 24 POSZTKOMMUNIo. (Aldozäs utän). Häläkat adok Neked, j6sagos Istenem, h~gy e Szentmiseäldozatban reszt vehettem. Bocsasd meg. ha esetleg akaratomon kivül sz6rakozott... sägommal megbäntottalak. Eltökelem magamat. hogy a jövöben semmi bünt elkövetni nem fogok. Gondolataimban. szavaimban es cselekedeteimben mindig vigyäzo es eber leszek. hogy e szentäldozat ältal nyert kegye1meket el ne veszithessem. Erösits meg engem föltett j6szandekomban. tämogass gyengesegemben. hogy kötelessegei... met a Te dicsösegedre es leikern üdvössegere mindenkor hiven teljesithessem. Jezus es Maria legyetek velem, hogy ezen elhatärozasomat megtarthassam. Amen. SZEMTMISE VEGEN. lmädkozzunk edes Hazänkert! Emlekezzel Nagyasszonyunk arra a szent jelenetre. amikor elsö koronas kiralyunkt Szent Istvan, Teneked ajänlotta fel önmagät. korona... jät es orszägat! Te josagosan fogadtad a felajanlast es a ke,.. söbbi szazadokban. a tatarjarasban. a török... dlilasban es egyeb veszedejemek idejen tanusi... tott j6sagod bizonyitja, hogy val6ban Vedöasszonya voltäl orszagunknak I. Nagyasszonyunk, Te tudod. hogy edes Ha... zänk a nagyhaboruk vervesztesegeitöl es a for...

15 radalmaknak Istent es Hazat megtagad6 gyü... löietetöl vegveszedelembe jutott! De mi rendületlenül hisszük es vall juk, hogy Te nem engeded nemzetünket elpusztulni!.ettöl a szent bizalomt61 batoritva kerünk Teged: k?jdj segitseget a magasb61, hogy itt? Du~a-~ls~a medencejeben es a Karpatok al.. Jan smylodo magyarjaid jobb 'övöhöz a regi bold~g Hazahoz jussanak es an~ak var~sain es. falvam,. he~yein es völgyein uj boldog evezre.. deken at aldhassanak es Vedöasszonyunknak magasztalhassanak T eged! k ~runk-istenünk, hallgasd meg könyörgesün... et. :es.esdö kialtasunk jusson Te eied! ~dj'.~runk, bö1csesseget Kormanyzonknak I d~ ~~relmes egyetertest nepünknek! ~dj onzetlen hazaszeretetet vezereinknek! at.ah~a~. segitökezeddej aldd meg Oicsö hogy mindenkor diadalmasan arco assa me.g harcait edes Hazankert! ronvl~dsegunket, SZENTGYoNASI ES ALDOZASI IMADSAGOK. Edes ~e~tv.ereim! Magyarazat. Amen. Van az emberise nek e nagyon regl eneke, mely bö1csödala e~ bucsu~ 26 tat6ja. Ez az enek a SZlV erzelmeiben hangzik es 5z61 a megbantott Istenröl, az elveszett boldogsagr61. Az ember keresi az Istent, mert elvesztette, keresi az Ö engeszteleset, bocsanatat. mivel megbantotta. Erre segiti az embert a Szentgy6nas. hol terdrehullva könyörög, ba... nattal teli szivvel keri az Istent, hogy legyen az öve s az elveszett boldogsag, az edes egye.. süles Krisztussal a Szentaldozasban hozza viszsza alelek örömet. Az ember elveszti az Istent a bün altal. rnegtalälja. megtartja a szeretet ältal a szentaldozasban. Tudd meg tehat mily kimondhatatlanul. mily sutyos megbantasa az Istennek a bün! A legnagyobb rossz a vilagon. Azt bäntod meg bünnel, Aki teged mindenekföle helyezett. arnidön a keresztet hordozta eretted, rnindnyajunkert. Tekints föl a keresztfara, nezd rneg: van-e nagyobb fajdalom, mint az Ö fajdalma? Testverern, a bün aital Krisztust szegezed a kereszthez, fajdalmat fajdalmasabba teszed. mert ta... gadod uralmat, tagadod hatalmat, jogät es szentseget, fellazadsz s pärtütö leszel. Nem foly.. tatom, borzad a lelkem, verzik a szivem, mert erre. csak az _ elvetemült ember tud kepes lenni. L?tod, az Ur J ezus meg ezekutan is tudja sze.. retm az embert, ren deli reszere a bünbänat sz:ntseget, h~gy visszaterhessen Hozza. fgy sz~l apostolalhoz:.. Vegyetek a Szentlelket. akkknek.me~bocsajtjatok büneiket. megbocsattat,.. na nektk es akiknek megtartjatok, meg vannak 27

16 tartva" (Szent Janos 20, 22-23). Vegtelen nagy hatalmat ad az Ö apostolainak es ezek ut6djai.. nak a fölszentelt papoknak: megbocsajtani-föj.. menteni vagy elitelni a bunös embereket Mi tehät a Szentgy6näs 1 Alelek aläzatos vallomasa, banata. erös f~ gadasa es a megsertett Istennek adott elegtetel. Testverem! Milyen ember vagy te? Bunös em.. her? Az vagyl Ne szegyeld bevallani. Nezd test.. verem, az Isten nagyon szeret teged es akar üd.. vöziteni, tied akar lenni, legy tehat te is az ÖVe es terj vissza Hozza. Var teged! Ne felj Töle. hasznald ezt a nagy kincset, a Szentgy6näs szentse~et. Mosd magad tisztara benne. Boldog leszel. ha Isten a pap szaja altal azt mondja majd: "Megbocsajtatnak neked a te buneid, menj es többet ne vetkezzel." Elökeszület a szentgy6näshoz. Legelöswr is terj magadba, kerd az ede.s üdvözitöt, adjon neked szent erat, vilagositsa meg a te ertelmedet, hogy megismerhessed ön.. magadat. fgy imädkozz. Ima. l!des rnennyei Atyam tekints le ream, adj nekem szent kegyelmet, hogy a Szentgy6nas szentsegehez rnelt6keppen jarulhassak. Sokszor tettem igeretet, hogy huseggel fogok Neked 28 szolgalni. de akaratom gyönge volt, nem tar.. tottam meg szent törvenyeidet, azokat megszeg.. terno Teged igen megbantottalak. Tudom; Uram, hogy vetkeztem. Nyugtalan az en lelkem. s addig nem is nyughatik meg. mig csak a bunbanat szentsege vetkeim szeny~ nyet le nem mossa, s Te nekern ujra meg nem bocsajtol. Erzem gyöngesegemet, erzern, hogy a bün örvenyeböl csak a Te j6sagod segitse... gevel tudok kiemelkedni. Visszaeltem a Te j6sagoddal. a Te szerete... teddei. 6 en szerencsetlen bünös. hogy bator.. kadjam megegyszer kegyelemert Hozzad folyamodni? Jäjj el Szentlelek... Üristen, vilagositsd meg ertelmemet. semmisitsd meg bennem az önszere... tetet, hogy minden rossz tulajdonsagomat meg.. ismerjem. A LELKlISMERET MEGVIZSGALASA. LELKITtiKöR. A lelküsmeret megvizsgäläsa. Ldkitükör. Ezen fön ti imadsag utan vizsgald meg ma.. gad alaposan. Ne felj, ne legy reszrehajl6. ha.. nern a legszigorubb iteletet tarts magad felett. Elsösorban is arr61 gondolkozzal. mikor es hogyan gy6ntal utoljära? Nem felejtettel-e el va..!ami halalos bunt szandekosan? Elvegezted-e a lelkiatyad altal feladott elegtete1t? Mit vetettel 29

17 gondolattal. szoval cselekedettel. avagy kötelessegeid elmulasztasaval? Menj vegig Istenne-k tizarancsol::tan, az Anyaszentegyhaz öt parancsolatan es a het föbünön, kerdezd meg magadtol: hogyan, hanyszor vetkeztel? Isten elsö parancsolata ellen 1 Nem mulasztottam-e el hosszäbb idön at a rendes na pi imadsagokat? Szent dolgokkal nem üztem-e trefat? Ketelkedtem~e avagy zugol6d ~ tam-e az Isten akarata ehen? Isten mäsodik parancsolata ellen 1 Karomkodtam-e? Nem mondtam-e ki Isten vagy a szentek nevet tiszteletlenül? Atkozodtam-e? Esküdtem-e könnyelmüen vagy epp ::ll hamisan? Nem szegyeltem~e jambor dolgokat cselekedni? Istennek tett fogadasomat megtartottam-e? Isten harmadik parancsolata ellen 1 4 Hallgattam-e vasar- es ünnepnapokon Szent miset? Hanyszor mulasztottam el ok nelkül? Nem voltam-e a templomban ahitat nelkül avagy illeden viselkedesü? Isten negyedik parancsolata ellen 1 Hogyan viselkedtem szüleimmel, felebbvaloimmal szemben? Engedelmeskedtem-e parancsaiknak? Kivantam-e nekik rosszat? 30 Isten ötödik parancsolata ellen? Durvan bantam-e masokkal? Verekedtem? Gyülölködtem? Haragot tartottam? Irigykedtem? Mertektelen voltam? Eletemet nem tettem-e ki valamilyen veszedelemnek ok nelkül? A bajtarsaim vagy mas felebarataim közül nem tanitottam~e avagy nem csabitottam-e valakit bünre? Isten 6-ik es 9... ik parancsolata ellen 1 Illetlen dolgokat gondoltam-e? Illetlent kivantam-e? Illetlent beszeltem-e? Olvastam-e ilynemii könyveket? Enekeltem-e illetlen dalokat? Követtem-e el illetlent magammal vagy masokkal? Hallgattam-e szivesen illetlen beszedeket? Rom- 10tt tarsakkal baratkoztam-e? Isten hetedik es tizedik parancsolata ellen 1 Loptam-e? Hozzanyultam-e engedely nelkül valamihez, ami nem az enyem? Nem sajatitot.. tam-e el kincstari targyakat avagy nem karositottam-e meg bajtarsaimat? Isten nyolcadik parancsolata ellen 1 Hazudtam-e? Ok nelkül gyamisitottam-e valakit? Kibeszeltem-e masnak a hibait? Megragalmaztam-e valakit? Beszeltem-e fellebbvaloimrol vagy bajtärsaimrol rosszat? 31

18 Az Anyaszentegyhäz öt parancsolata ellen 1 Elvegeztem~e a husveti Szentgyonast? Betar tott am~e egyeb tekintetben az Egyhaz paran.. csait? v etkeztem~e föbünökke11 Voltam e kevely, iszakos, lusta? Nem hanya.. goltam~e el az en kötelessegemet? Ellättam--e lelkiismeretesen szolgalatomat? Ha talan meg akadnak 01 yan büoök, arhel yek itt fölemlitve nincsenek, gyond meg azokat is öszinten lelkiatyadnak. Banat es erös fogadäs. Miutan a szigoru vizsgalatot önmagaddal szemben elvegezted, a gyonas szentsegenek leg.. fontosabb reszehez jutottal es pedig a banat es erös fogadashoz. A banat a vetkezö szabadaka ratnak, disze, viraga, a szivnek könnyes [ajdalma, szomorkodas, utalat, elfordulas a büntöl, vagy6das az igaz jo feie. Egy valösagos erö a banat, ami kor alelek melysegeböl nyögi a le!ek "vetke,ztem, Atyam az eg ellen es Teellened." A banat felebresztese utan menj el a leiki... atyadhoz, töredelmes szivvel, aläzatos lelekkel valld be a büneidet. A Szentgy6näs vegzese. Az Atyanak es Fiunak es Szentlelek Istennek neveben. Amen. Gyonom a mindenhatö Istennek 32 es neked lelkiatyam Isten helyett, hogy kisko... romtol. vagy utolso gyonasorntöl fogva ezeket a bünöket követtem el. (ltt elszamolocf biineidet es utana mondod:), Teljes szivemböl szanorn es banom minden bünömet, mert azokkal a vegtelen jö es szeretetremcltö Istenemet megbantottam. Erösen foga... dom, hogy többe nem vetkezem es a büore ve.. zetö alkalmat is elkerülörn. Kerek üdvös eleg. tetelt es föloldozast. (Ezen buzg6saggal elmondott ima utan figye.. lemmel hallgasd meg a gy6ntat6 atya intelmeit. V. ess magadra keresztef, menj szepen hclyedre Ci vegezd el a [eladott imakat.), Imädsäg a Szentgy6näs utän., Fogadd kegyesen, edes Istenern gyönasomat, a mindenkoron szeplötlen boldogsagos Szüz Ma... rianak, a Te Anyadnak es minden szenteknek erdemeiert., Ha pedig valami hianyzott most vagy egyeb.. kor az igaz banatornböl a teljes es tiszta gyo.. nasb6l: pötolja azt szent kegyelmed es irgalmad. Bocsasd meg nekern, Istenern, rninden vetkemet. es öntsd szivernbe a Te jösägos szent kegye1.. medet. 6 irgalrnassag Istene, edes Jezusom, teljes szi... vemböl es lelkernböl halat adok Neked. hogy ez 6raban ismet megoldottad büneimnek köteleket ~ az örök karhozat veszedelmeböl megszaba.. ditottad leikernet. Amen. Miatyank... Odvöz.. legy Maria

19 Imädsäg a Szentäldozas do«. Kegyes Jezusom! tme lelkem a bünök terhe.. töl megszabadulva, asztalodhoz vägy6dik. hogy szentseges tested es vered ältal megerösödven es Veled legbensöbben egyesüljön, örökke Nä.. lad maradhasson es egyedül Neked elhessen. Mely aläzattal imädlak Teged e csodälatos szentsegben, amely hitünk legszentebb titka. legföbb engesztelö äldozat büneink bocsänat.. jära es minden kegyelem zäloga. az Isten sze.. retetenek imädand6 emleke. lelkünk eledele es az örökelet biztositeka. o szeretett Jezusom! En ugyan meltatlannak ismerem magamat arra, hogy T eged, Urarnat es Istenemet. magamhoz vegyelek, de bizom vegtelen irgalmassägodban, hogy szent aszta.. lodtol nem taszitasz el engem, hanern inkäbb szent tested.. vereddel az örökeletre täplälni fogsz. JÖjj, 0 Jezusom, terj szivembe. erösits es tarts meg kegyelmed ältal. Amen. ( A Szentaldozils elötti pillanatban mondd haromszor): I Uram. nem vagyok melt6, hogy hajlekomba j6jj, hanem csak egy szoval mondjad es rneg.. gyogyul az en lelkem. lmädsäg a Sze.ntäldozas utan. Te mondottad Uram!.. Alei eszi az en teste~ met es issza az en veremet, bennem marad es en abenne". (Szt. lanos ) En akarom, hogy Te bennem lakozzäl es en pedig a Te szerete.. 34 tedben eltem vegeig megmaradhassak. Ö Jezus. en Uram Istenem! Akit az egesz viläg magäba fegadni nem kepes, bünös szivembe Magadnak lakhelyet välasztottäl. Ö veghetetlen szeretet, magasztallak Teged e nagy kegyessegedert. Mivel häläljam en meg e nagy jotetemenyt? Mily äldozat lehetne Elöt... te.d becsesebb, mint szivem aldozata? Fogadd ezt tehät edes Megvältom, amelyet ezutän min.. den bünszennytöl meg fogok ovni es az Iräntad egö szertetem szent tüzet szorgosan äpolni fogem, hogy hälämat ezältal bebizonyitsam. Neked ajänlom tehat, 0 Uram s Istenem, lei.. kemet.. testemet, gondolataimat, szavaimat es cselekedeteimet. A Te törvenyed szent lesz elöttem, parancsaid teljesitese pedig örömömre es gyönyörüsegemre fog szoigälni. A SzentolvasO imädsäga. A Szentolvaso imadsaga a legszebb imak egyike, amelyet Szüz Maria tiszteletere szok.. tak imädkozni. Legyen neked is, testverem. egy megszentelt rozsafüzered, hogy barmikor elö-:, vehesd es elimädkozhassäl rajta egy--egy sza.. kaszt. A Szentolvaso Szüz Maria diadaljelve.. nye volt, amely ott volt dicsö öseink kardmarkolatjan a Haza vedelmere. Hogyan kell vegezni 1 A keresztvetes utan elmondassz egy Hi.. szekegyet, egy Miatyänkot, harom Odvözlegy 35

20 Mariat a keresekkel es egy Dicsöseget. Erre következik az öt tized a szent titkokkal. Min-: den tized all egy MiatyankboI. tiz Odvözlegy..; 001 es egy DicsösegOOl. A kereseket es titkokat az Odvözlegyben "Jezus" neve utan kell mon.. dani. A) Az örvendetes olvaso k&esei es titkai. K&esekt (Adventtöl nagyböjtig.) Aki hitünket növelje. l" Aki nemenyünket erösitse. Aki szeretetünket tökeletesitse. Titkok t Akit Te, szent Szüz a Szentlelektöl foganta1. Akit Te, szent Szüz, Erzsebet latogatvan. hordoztäl. Akit Te, szent Szüz. e vilagra szültel. Akit Te', szent Szüz, a templomban bemutat.. tai. Akit Te, szent Szüz, a templomban meg. talältal. B) A fäjdalmas olvaso k&esei es titkai. K&esek: 36 (Nagyböjttöl Hiisvetig.) Aki megvilagositsa ertelmünket. Aki tökele,tesitse' akaratunkat. Aki erösitse emiekezetünket. Titkok: Aki erettünk verrel veritekezett. Akit erettünk megostoroztak. Akit erettünk tövissel koronäztak. Aki erettünk a keresztet hordozta. Akit erettünk keresztre feszitettek. C) A dicsoseges olvaso k&esei es titkai. Keresek: (Hiisvett61 Adventig.) Aki iranyitsa gondolatainkat. Aki igazgassa szavainkat. Aki kormänyozza cselekedeteinket. Titkok: Aki halottaibol feltämadott. Aki a mennybe fölment. Aki nekünk a Szentlelket elküldötte. Aki Teged, szent Szüz. a mennybe fölvett. Aki Teged, szent Szüz. a mennyben me.g.. koronazott. Imädsäg Sziiz Märiähoz. Üdvözlegy mennyorszäg kirälyneja. irgal.. massag Anyja, elet. edesseg, remenyseg. üd... vözlegy! Hozzäd kiältunk. Evänak szämkive... tett Hai; sirva es zokogva Hozzäd s6hajtunk e siralom völgyeböl. forditsd ränk irgalmas sze~ meidet es J ezust, a Te mehednek äldott gyü~ 37

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE

RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE Szent Mihály Arkangyal védelmezz minket a küzdelemben, a Sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN 1 2 I. RÉSZ A./ A GYERMEK FOGADÁSA Az egybegyűlt közösség köszöntése után a pap a szülőket és a keresztszülőket az oltár elé hívja és az alábbiak szerint szólítja

Részletesebben

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. november 5. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. (János 10, 10) A TANULÓ ADATAI Név:... Osztály:... Osztályfőnök:... Lakcím:...

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

AMIT AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK TUDNI KELL

AMIT AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK TUDNI KELL Mi Atyánk... AMIT AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK TUDNI KELL Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben