SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA RÓMAI RÍTUS SZERINT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA RÓMAI RÍTUS SZERINT"

Átírás

1 SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA január 4. RÓMAI RÍTUS SZERINT Szentségkitétel alatti ének Áldunk téged, ó angyali kenyér, váltságunkért adatott drága bér. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Te mindennél szentebb vagy! Légy áldott e szentségben, rejtve kenyér színében. 1

2 A szentségkitétel után: Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus! Minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene, akit az angyalok mint odafenn az egekben úgy imádnak az Oltáriszentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent Fölségedet és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, Mennyei Fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e Szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Ámen. Áldj meg minket Uram, az Oltáriszentségből! Ötszöri keresztvetéssel mondjuk Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelmezz és irgalmazz nekünk, jóságos Jézusunk, a jelen veszedelmekben, és födj be minket drága szent Véreddel. Amen. Szent József atyánk! Te szállást kerestél Szűzanyánknak Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni a Szeretetlángnak az emberi szívekben. Ámen. Mindnyájan (háromszor) mondjuk: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, 2

3 Istennek szent Anyja,Imádkozzál érettünk bűnösökért áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen. Mai engesztelő imaóránkon a december 26-án megnyitott Családok Évére tekintettel imádkozzunk - a magyar családokért, és a világ családjaiért, - a családtagok megtéréséért, - a családokon belüli megbocsátás, türelem, béke és a szeretet kegyelméért, - a családokban a gyermekek elfogadásáért, és azért, hogy emberhez méltó körülmények között nőhessenek fel, - hogy a jó Isten ajándékát, gyermekeinket úgy tudjuk nevelni, hogy Istenhez majd vissza is térhessenek! - kegyelemért, felelősségünk felismeréséhez, - hogy lelki adoptálással minél több gyermek életét megmenthessük, - beteg, lelki beteg családtagokért, hogy érezzék szeretetünket, - Marika testvérünkért, akinek súlyos megpróbáltatásainak elviseléséhez továbbra is kérjük a Szűzanya szerető közbenjárását, férjéért is imádkozzunk, hogy tiszta lélekkel juthasson az örökkévalóságba, - Imacsoportunk budafoki tagjai kérésére, imádkozzunk templomuk beteg Plébánosáért és híveiért, hogy együtt maradjanak a Szűzanya összetartó erejével, 3

4 - súlyos beteg Emese testvérünkért, Szűz Anyánk, kérünk, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását Emesére, kicsi gyermekeire, családjára, és Szüleire, - Magyarországért, hogy újra Istenhívő, Istenben bízó, és benne remélő nemzet legyen, - Imacsoportunk tagjaiért, családjaikért, lelki vezetőnkért és családjáért, - és a SZERETETLÁNG terjedéséért. A Szentlélek megvilágosító kegyelmét kérjük, legyen segítségükre azoknak a papoknak, akik január 8.-án, Zircen az Apát választás alkalmával komoly döntést hoznak, hogy ne különféle érdekek vezéreljék Őket döntéseik meghozatalában. Hisszük, hogy tiszta szívből jött kérésünk most is találkozni fog mennyei Atyánk akaratával! Szűzanyánk, kérve kérünk, add nekünk az összetartó szeretet erejét, hatalmát és tüzét! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Amen Kérjük a Szűzanya közbenjárását, hogy a 2010-es évért, tiszta szívből tudjunk hálát adni: Válaszversünk: Hálát adok Neked, Istenem! Mindenért, amit adtál, Mindenért, amit elvettél Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, 4

5 Mindenért, amit megakadályoztál, Minden örömért, amivel boldoggá tettél, Minden szenvedésért, amivel formáltál, Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet, Minden problémáért, amitől megszabadítottál, Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál, A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok Neked, Istenem! Ámen IMÁDKOZZUNK CSALÁDUNKÉRT Rendezd el Istenem minden dolgomat, őrizd minden bajtól kis családomat! Tőled kaptam őket, Te légy vigaszuk, el ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk! Rendezd el Istenem sajgó szívemet, el ne veszíthessen soha Tégedet! Hitem örök mécse ki ne aludjék, mint húsvéti gyertya, világosodjék! Családom tagjai életükön át, lángomról gyújthassák hitük gyertyáját. Életük útjait ez ragyogja be, Te élj szívükben élők Istene. Rendezd el Istenem hajszolt életem, szeretet Istene, lelket adj nekem! Lelket, mely mindenben rád hagyatkozik, 5

6 Téged el nem felejt, benned megnyugszik! Mint a szentmisében, most felajánlom kenyerem s borom, egész családom. Családom Főpapja Te vagy Jézusom, egyesítsd magaddal kicsim és nagyom. Rendezd el Istenem üdvösségemet, irgalmad pótolja gyengeségemet! Másban én nyugtomat úgysem találom, életem - halálom neked ajánlom! Mindnyájunk jó Anyja, szép Szűz Mária, hozzád is fordulok mennynek ajtaja! Te vidd az Úr elé minden gondomat, oszd meg családommal boldogságodat! Amen. Kérünk Urunk, hallgass meg minket, és adj Egyházadnak szent családokat! Válaszversünk: Kérjük oltalmadat! A gondviselésedben bízó családoknak A Jézus Szívét tisztelő családoknak A belső békétlenségtől szenvedő családoknak A külső kísértésektől szétzilált családoknak A hittanos gyermekeknek és hitoktatóiknak A gyermeket váró édesanyáknak Hazánk fiatalságának, hogy bölcsességben és kedvességben növekedjenek Isten és az emberek előtt A fiataloknak, hogy a tiszta élet örömének hiteles tanúi legyenek Az állami gondozásból kikerülő talajtalan fiataloknak Egyházközségünk családjainak, hogy erősítsék egymást hitben, reményben és szeretetben Egyházközségünk családjainak, hogy segítőkész, megbocsátó szomszédjai legyenek egymásnak Egyházközségünk családjainak, hogy egymással 6

7 közösséget alkotva keressenek Téged A családoknak, hogy bátran merjék vállalni az új élet születését A házasság szentségi erejéből szüntelenül táplálkozó családoknak Család-barát államnak és társadalomnak A házastársaknak, hogy szenteljenek időt egymásnak és családjaiknak Azoknak a házasoknak, akik a házasságot és családot megillető jogokért elszántan küzdenek Hogy mint családegyház építsük Titokzatos Testedet Hogy papjaid ne fáradjanak bele a család pasztoráció súlyos munkájába A leleményes és áldozatos szeretet megvalósításához a fáradságos hétköznapokban Kérjük oltalmadat!amen Könyörögjünk! Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomában járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és házad népével együtt örvendezve élvezhessük örök jutalmadat. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 7

8 Imádkozzunk gyermekeinkért, a lélekben örökbefogadott gyermekek Szüleivel együtt Uram, ki házasságomat megszentelve nekem gyermekeket adtál, fogadd el most értük alázatos hálaadásomat, hallgasd meg irgalmasan buzgó imámat, add szent áldásodat gyermekeimre! Adj nekik jó egészséget, növeld őket a jó erkölcsökben, szeretetben, legyen velük a Szentlélek kegyelme, hogy sértetlenül megmaradjanak ártatlanságban és okosságban! Óvd meg őket minden bűntől és bűnre vivő alkalomtól! Add, hogy előrehaladva a korban, növekedjék bennük a szeretet is irántad! Uram, adj nekik erőt, hogy megtarthassák törvényeidet, engedelmesek legyenek, szorgalmasan dolgozzanak, mindig neked szolgáljanak, egész életükön át téged dicsérjenek! Istenem, amint elfogadtad áldozatul atyjától Izsákot, fogadd el tőlem is gyermekeimet! Atyai szeretetedbe, irgalmadba, erős védelmedbe ajánlom őket. Te oktasd, te vezesd őket jóságoddal, bölcsességeddel, úgy, ahogyan egyedül csak Te tudod. Ámen. (Emeljük föl szívünket! Görög katolikus imakönyv, Nyíregyháza 1992., 107. o.) Imádkozzunk a rossz útra tért gyermekekért Jézus, emberek Megváltója, ki az elhagyott anyának visszaadtad egyetlen gyermekét, s ki a tékozló fiú képében oly szelíd kegyességgel fogadtad az eltévelyedett gyermeket, méltóztassál visszahívni és visszavezetni az enyémet is, kit a szenvedélyei 8

9 elragadtak tőled, tőlem és kötelességeitől. Ó, Istenem! Esedezve kérlek, nyisd fel szemét, intsd meg szívét, tépd szét kötelékeit, önts belé bátorságot, hogy visszatérjen a családi élet tiszta örömébe, hogy második Szent Ágostonként keressen újra téged, és mint a bűnbánó Magdolna, átölelje szent lábadat! Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. (Emeljük föl szívünket! Görög katolikus imakönyv, Nyíregyháza 1992., o.) KÖNYÖRÖGJÜNK! SZŰZ MÁRIA, Égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömöt, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát. ÚR JÉZUS, Kérünk, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át. Ámen. (Szent Mónika Keresztény Édesanyák közössége imájából) Kérjük Szent József párfogását Családjainkra Szent József légy házunk Ura, Kis családunk pártfogója, Egyetértés, hű szeretet, Egyesítse szíveinket. 9

10 Az ég felé mutass utat, Bátorítsd az ellankadtat, Küzdelmünkben légy segélyünk, Erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, Oltalmazd és védd lakóit, Zárdd ki mindazt ami káros, Ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az isten Áldást, Minden jóban gyarapodást, Ajánlj minket Jézusodnak, S a Szeplőtelen Szűz Anyának, Hogy családunk kicsi háza, Názáretnek legyen mása! Amen. Imádkozzunk az első magyar Szent Családhoz Áldunk Téged Istenünk, hogy nemzetünk bölcsőjénél egy szent család állhatott! Szent István, az országalapító, a férj és édesapa léte legmélyén hozzá tartozott rendíthetetlen hite az Istenben és végtelen bizalma a Szűzanyában. Ezzel a hittel és az égiekbe vetett bizalommal tudta megszilárdítani a kereszténységet családja és nemzetünk körében. Boldog Gizella, a feleség és édesanya osztatlan szívvel szeretett Téged Istenünk férjében és gyermekeiben, és eközben nem szűnt meg gondoskodni az Egyház dolgairól sem. Szent Imre, az engedelmes gyermek, aki napi dolgainak intézése mellett éjszaka is szívesen imádkozott. Ezzel az imádságos lelkülettel életre való fiatalemberként is szüleinek öröme és kincse volt. 10

11 Urunk add, hogy az első magyar szent család példáját követhessük hétköznapjaink megélésében is. Kérjük, hogy közbenjárásukra minél több magyar család éljen szentül. Amen. ÉNEK: Béke fejedelme. Béke fejedelme, Szentséges Istenünk! Úr Jézus Szent Szíve békéért esdeklünk. Békét adj szívünknek, békét családunknak, Békét nemzetünknek, békét a világnak! Szűz Mária Szíve, béke példaképe, Fiad szent szívénél közbenjárónk légy Te! Békét adj szívünknek, békét családunknak, Békét nemzetünknek, békét a világnak! Az imaórán most először résztvevők égő gyertyát kapnak, és életfelajánlást tesznek a Szűzanya Szeplőtelen Szíve szándékára, majd felállva, mindnyájan együtt imádkozunk: Édes Jézus, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az egész mennyei udvar előtt, a te Szent Véred és Kereszthalálod érdemével egyesítve, felajánlom Szentséges Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet, amíg élek minden szentmisémet, szentáldozásomat és, jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsőséges Szentháromság imádására és engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért, Szentatyánkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, s az összes lelkekért a világ végezetéig. 11

12 Urunk Jézus, fogadd életáldozatomat, és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig hűségesen kitarthassak. Amen. Imádkozzuk el közösen az Úr Jézus örök óhaját, Lábunk együtt járjon. Kezünk együtt gyűjtsön. Szívünk együtt dobbanjon. Bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre. Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon. Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! ÁMEN. Jézus mondja: "Ez az imádság eszköz a kezetekben, mert ha valaki így együttműködik Velem, ezáltal is megvakul a Sátán, és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől." (1962. május 4. - Szeretetláng Lelki napló) A Szeretetláng kegyelméért imádkozzunk Boldogságos Szűz Mária, égi Édesanyám! Megnyitom szívemet Előtted és gyermeki szeretettel, alázatos hittel kérem, gyújtsd meg szívemben Szeplőtelen Szíved Szeretetlángját. Add meg számomra, szeretteim, egyházi elöljáróim, az Istennek szentelt személyek és minden ember számára a szükséges 12

13 kegyelmeket. Segíts, hogy kitartóak legyünk a jóban és az Istennek tetsző erényes életben. Kérünk, jöjj segítségünkre és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. A Szűzanya mondja: A szent Vér tisztítja meg a bűnbe merült világot. Amikor újra és újra felajánljátok a mennyei Atyának Jézus szenvedésének kincseit (Sebeit, szent Vérét), fájdalmas Szívemmel egyesítve az Atya igazságosságát irgalommá tudjátok változtatni most, amíg a kegyelem idejében éltek. Ez a ti utolsó mentődeszkátok, Jézus szenvedéseinek kincse, amit a szentáldozáskor az Oltáriszentségben tudtok felhasználni legtökéletesebben a saját és embertársaitok lelki üdvére. Fájdalmas és Szeplőtelen Szívem Szeretetlángja, amely megvakítja bennetek és testvéreitekben a sátánt, így kiöli a bűnt és megtanít az Isten- és emberszeretet helyes útján való járásra. A szentmisében megújuló keresztáldozat tartja életben a világot. Jézus szent Vérének harmata és Szeretetlángom az az éltető, meleget adó fénycsóva, amely megmenti a világot. Előbb Jézus szent Vérének mindent meg kell tisztítania. Akkor győz majd Szeretetlángom, és mint a Világ Győzedelmes Királynője birtokba vehetem országomat, és elérkezik a Béke birodalma, a Két Szív korszaka. JÉZUS SZENT VÉRÉNEK LITÁNIÁJÁT imádkozzuk Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! (Hívek megismétlik) 13

14 Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atyaisten! Megváltó Fiúisten! Szentlélek Úristen! Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk! Irgalmazz nekünk! Irgalmazz nekünk! Irgalmazz nekünk! Válaszvers: Drága szent Véredért hallgass meg minket! Hogy az elvilágiasodott emberiség szíve, és értelme alapjaiban megváltozzék, Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten-keresőt megvilágosíts, Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjad, Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad, (háromszor) Hogy az istentelenség összeomlását siettesd, és annak hordozóit megtérítsd, Hogy a népek között és a családokban minden gyűlöletnek és viszálynak megállást parancsolj, Hogy népünkről az evilági megszállottságot elvegyed és a szellem uralmának útját egyengesd, Hogy a szenvedőket szívből megvigasztald, Hogy a bensőség szellemét és a szent összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad, Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértezz, Hogy bennünket nap, mint nap az újra megbocsátó szeretet érzületével áthass, Hogy a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd, Hogy az eltévelyedett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad, Hogy a legméltóságosabb Oltáriszentséget ismét jobban megbecsüljük, szeressük, tiszteljük és imádjuk, 14

15 Hogy a fiatalság lelkében a papi és szerzetesi hivatást felébresszed, Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsed és megtartsad, Hogy mindnyájunknak a jó halál kegyelmét megadjad, Hogy minden jótevőnket és a reánk bízottakat megvédjed, Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk! Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket! Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Uram, drága szent Véredért! Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! Örök Atya! Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által felajánljuk Neked a mi Urunk, Jézus Krisztus vérző és győzedelmes szent Sebeit a Szűzanya könnyeivel együtt és velük egyesítve egész életünket. Felajánljuk magunkat: amik vagyunk és, amink van, amit teszünk és gondolunk, amit kívánunk és tervezünk, hibáinkkal együtt a Te dicsőségedre és a lelkek üdvösségéért. Ámen. Kedves Testvérek! Februári imaóránkig legyen házi feladatunk, hogy felajánljuk minden erőfeszítésünket, hogy a Szent Szűz példáját követve mi is, mindig igent tudjunk mondani mennyei Atyánknak. 15

16 Áldj meg minket, Uram, az Oltáriszentségből! Ötször vetünk keresztet, miközben mondjuk: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jézusom szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk, és könyörülj rajtunk! Amen. Dicsértessék és áldassék Jézus Szíve a legméltóságosabb Oltáriszentségben! És áldassék a Boldogságos Szűz Mária, Szent József és Isten minden szentje. Amen. Szentségbetétel szertartása MINDNYÁJAN imádkozzuk: Áldott legyen az Isten! Áldott legyen szent Neve! Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember! Áldott legyen Jézus szent Neve! Áldott legyen Jézus szentséges Szíve! Áldott legyen Jézus drága Vére! Áldott legyen Jézus az Oltáriszentségben! Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek! Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja, Mária! Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása! Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele! Áldott legyen Szűz Mária szent neve! Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese! Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben! Ámen. Kenyeret adtál a mennyből. (Alleluja) 16

17 Amely minden gyönyörűséggel teljes (Alleluja) Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos Szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, Tested és Véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol mindörökkönörökké. Ámen. A könyörgés végeztével ÉNEK: Szent vagy Uram Térdet, fejet hajtok, Néked áldást mondok, Hiszem itt vagy valóban, E nagy Szakramentomban. Szentségi áldás utáni ÉNEK: Áldjad ember, e nagy jódat Áldjad ember e nagy Jódat, Kenyérszínben Megváltódat, Itt jelen van szent testével, édes Jézus, Jelen vagyon szent vérével, áldott Jézus. SZENTSÉG ELTÉTEL 17

18 KÖNYÖRGŐ IMA A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJÉHEZ Jöjj el Édesanyánk, Királynőnk! Jöjj, szegény bűnös néped epedve vár! Jöjj el VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE és ne késlekedj már! Jöjj el Hajnal Szép Sugára, törd át a bűn sötét egét! Jöjj el, ó, mutasd meg könnyed erejét! Jöjj el, hogy meggyógyítsd a beteg szíveket! Jöjj el, hogy kigyomláld a bűntöviseket! Jöjj el, hogy megszűnjön a bűn és szenvedés! Jöjj el, hogy betöltsön az Istenkeresés! Jöjj el, hogy segítse testvér a testvérét! Jöjj, hogy NE GYILKOLJA anya a gyermekét! Jöjj, hogy a SZERETET irányítsa léptünk! Jöjj el, hogy ISTENBEN MEGÚJULVA ÉLJÜNK! JÖJJ EL BÉKE CSILLAG, RAGYOGD ÁT A KÖDÖT! MINDEN MAGYAR SZÍVBE HOZD MEG AZ ÖRÖMÖT! Királynőnknek vallunk, várjuk a Te jöttöd; Szent István országa ÖRÖKÖS ÖRÖKÖD. Jöjj, szegény bűnös néped epedve vár, Világ Győzelmes Királynője Ne késlekedj már! Jöjj el, és taposd szét az őskígyó fejét, Jöjj el és mutasd meg hatalmad teljét! Ámen. 18

19 SZERETETLÁNG IMACSOPORT KÖZÖSSÉGE szeretettel köszönti ISTVÁN ATYÁT névnapja alkalmából - aki Szent István első vértanú nevét viseli Áldott legyen a szív, mely hordozott, És áldott legyen a kéz, mely felnevelt Legyen áldott eddigi utad, És áldott legyen egész életed. Legyen áldott Benned a Fény, Hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a Nap sugara, És melegítse fel szívedet, Hogy lehess meleget adó forrás A szeretetedre szomjasoknak, És legyen áldott támasz karod A segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad, Minden hozzád fordulónak Legyen áldást hozó kezed Azoknak, kik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, Légy vigasz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás Minden téged keresőnek. Legyen áldott immár Minden hibád, bűnöd, vétked. 19

20 Hiszen aki megbocsátja, Végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben. Örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, Őrizze meg kedvességed. Őrizzen meg Önmagadnak, és a Téged szeretőknek. ÉNEK: Ároni áldás. 20

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK 1 Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd le ránk teljesen Mennyből fényességedet 2x Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! Ima a családokért Dicsőséges Szentháromság,

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség elõtt

Egy óra az Oltáriszentség elõtt Egy óra az Oltáriszentség elõtt Szentségimádás Töltsünk el együtt egy órát az Oltáriszentség elõtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben

Gecemáni Órák Imái. A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák

Gecemáni Órák Imái. A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák Gecemáni Órák Imái A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák NIHIL OBSTAT: Rev. Fr. Stephen Obiuxwu Censor Deputatus Chairman. Doctrine and Faith Committee Archdiocose of Onitsha, Anambra State 430001 NIGERIA

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség előtt

Egy óra az Oltáriszentség előtt Egy óra az Oltáriszentség előtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály főangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te

Részletesebben

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA TORDAS ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA Tűztenger kell a magyar földre imádságból, engesztelésből! 0 I M A F Ü Z E T 1 ENGESZTELŐ IMAÓRA 1. Bevezető ima: (állva, közösen)

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Ima papi-szerzetesi hivatásokért

Ima papi-szerzetesi hivatásokért Ima papi-szerzetesi hivatásokért 1. Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik!

Részletesebben

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL Készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA 2015. 02. 02-re INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

Imák Szent Ritához. Szent Rita Plébánia 1081 Budapest, Kun utca 5. www.szentrita.plebania.hu

Imák Szent Ritához. Szent Rita Plébánia 1081 Budapest, Kun utca 5. www.szentrita.plebania.hu Imák Szent Ritához Szent Rita Plébánia 1081 Budapest, Kun utca 5. www.szentrita.plebania.hu Tartalomjegyzék Könyörgés 3 Közbenjárást kérő ima Szent Ritához 3 Szent Rita rózsakoszorú 4 Litánia Szent Rita

Részletesebben

Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve

Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve Összeállította Déri Péter Lektorálta Mátyás Zsófia Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191

Részletesebben

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat SZERDA FELKÉSZÜLÉS AZ IMÁRA: Legyen minden esetben kereszt, szentelt víz, szentelt gyertya. Kérjük, minden alkalommal a szentelt vízzel szenteljétek meg környezeteteket, ahol imádkoztok! Utasítások az

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

A bátai zarándoklat imafüzete

A bátai zarándoklat imafüzete A bátai zarándoklat imafüzete Az ősi bátai Szent Vér kegyhelyre zarándokolunk egyházmegyénk különböző helyeiről. Urunk, Jézus Krisztus elé akarjuk terjeszteni örömeinket, bánatunkat és kérni, hogy szeretetével

Részletesebben

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv PPEK 593 Klara Bühler: Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv Klara Bühler Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

Mária Julianna lelki naplója IV. kötet. Esztergom, 2003.

Mária Julianna lelki naplója IV. kötet. Esztergom, 2003. Mária Julianna lelki naplója IV. kötet Esztergom, 2003. Ajánlás Kapható: Testvéri Szolgálat Közérdekû Alapítvány 2501 Esztergom, Pf. 252. Tel./fax: 06-33 314-376 (Este 10 óráig hívható.) Kiadja: Testvéri

Részletesebben

Keresztút. Életrajz "Minden hivatás a szeretetben gyökerezik."

Keresztút. Életrajz Minden hivatás a szeretetben gyökerezik. Keresztút Életrajz "Minden hivatás a szeretetben gyökerezik." Zdenka nővér, Cecília Schelingová,1916. december 24-én született Kriván (Krivá) az Alsó-Kubin-i (Dolny Kubín) járásban. Diákéveit 1929-től

Részletesebben