KENÉZ HEKA ETELKA. szakrális ódák, költemények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA. szakrális ódák, költemények"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA Istennel levelezem szakrális ódák, költemények

2 KENÉZ HEKA ETELKA Istennel levelezem szakrális ódák, költemények Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Előszó Kenéz Heka Etelkával a Magyarok Világszövetség székházában, a Magyarok Házában május 18- án találkoztam először, budapesti bemutatkozásán, irodalmi estjén. A rendezvényt Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke nyitotta meg, a kisebbségi, dél-baranyai magyar költő iránti rokonszenvvel, elismerő szavakkal. Az est során a szegedi Baranyai Zsolt irodalomtörténész értékeléséből, a Topál Leila versmondó által megszólaltatott versekből és a költő varázslatos szavaiból egyre inkább kirajzolódott Kenéz Heka Etelka tiszta asszonyarca, művészi portréja. A délvidékről elszármazott, Hódmezővásárhelyen élő költő egyetlen verseskötetét ismertem az est előtt, kölcsönben volt nálam Édes hazám című, a honszerelem költeményeit tartalmazó könyve. Egészséges magyarságszemléletről tesznek tanúságot ezek a versek. Kenéz Heka Etelka alkotásai a még mindig, de már nem sokáig hivatalos finn-ugor elmélettel szemben valós őstörténetünket tükrözi, szép szóval, az igazság erejével hirdeti a szkíták, hunok, avarok és magyarok Kárpátmedencei folytonosságát, a turáni népek testvériségét. Nimródot és Gilgamest, Atilla királyt és Árpád fejedelmet, az országépítő Szent Istvánt és a lázadó Tonozubát énekli meg a szerző. A kisebbségi fájdalom verseit nem 3

4 csupán szűkebb szülőföldjéről, Dél-Baranyáról, hanem az elcsatolt Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyről is írja. Számára nem csak Dél-Baranya, hanem a Szent Korona tana és misztériuma értelmében az egy és oszthatatlan Kárpát-medence a szülőföld. A pompás kelet, az ázsiai bölcső mesés szellemi kincsei is visszhangra találnak költészetében. Sokféle európai és ázsiai versformában járatos. Talán nem formaművész, de átütő tehetség. Őstehetség. Verseit hallgatva egyre inkább megerősödött bennem a gondolat, hogy ezzel az utóbbi fogalommal írható le legpontosabban egyénisége, költészete, művészete. Ha elfogadja magára nézve ezt a megközelítést, nem kerül rossz társaságba. Sértő Kálmán baranyai szegénylegény a harmincas évek elején jelentkezett fanyar, földszagú verseivel az irodalomban. Munkásságára elsők közt Ady és József Attila mecénása, Hatvany báró tekintett segítő szándékkal, a felfedezés örömével. Falusi versei, városi lumpenproletárokért perlekedő énekei előtt, indulását követően tisztelettel, rajongással és némi sznobizmussal borult le a városi polgárság. Megérdemelt népszerűsége életmódja miatt nem maradhatott tartós, a tündökletes siker tragédiába torkollott. Ugyancsak a harmincas évek elején Féja Géza szociográfus, a Viharsarok későbbi írója figyelt fel Sinka Istvánra, a bihari és békési puszták himnuszíró juhászára. A bíbor, arany és ezüst ragyogású himnuszokat éjsötét 4

5 versek, látomások és jelenések követték. Sinka a magyar népi líra mitologikus, szürrealisztikus irányának világirodalmi rangú nagy költője lett. Kár, hogy mi magyarok sem ismerjük eléggé kiváló líráját, versepikáját, megszenvedett életét, igaz művészetét. A harmadik őstehetséget, Lakatos Demeter csángómagyar költőt a harmincas évek derekán a formaművész Dsida Jenő fedezte fel, a kolozsvári Keleti Újság hasábjain mutatta be az érdeklődő irodalomkedvelőknek. Lakatos Demeter költészete régmúlt idők ősi dallamait visszhangozza, mintha a nyelvemlékek keltek volna új életre költészetében. A legárvább, a legelhagyatottabb magyar kisebbségről, a moldvai csángómagyarokról ad hírt költészetében Dsida Jenő felfedezettje. Ahogy Kenéz Heka Etelka továbbmélyül a magyar hagyományban és keleti kultúrákban, úgy teljesedik ki költészete. A felfelé vezető út a szakralitás irányába vezet. Ezt bizonyítja a dél-baranyai őstehetség új kötete június 16-án Dr. Medvigy Endre irodalomkutató 5

6 Az égből hozott Csillag láncszem Folyamatot ne veszítsük el Itt a földön. A gyermekkor mesevilága Maradjon még Bennünk örökkön Boldogabbak lesznek A földön napok, évek Beszélgetek a természettel Virágokkal Istennel A visszhang szeretetével S mind, mind beszélgetnek Velem az idő elmúlt Gyermekével, s magamban Visszatérek haza, S boldogabb leszek, mint valaha A gyermekkoromba. Örök lelki igényem A mítosz mint ős jel, Hogy a káoszos világban Ne tévelyegjek el Nékem a varázs neseországa. Legendás misztikus Isteneknek Dicsőséges lényét szolgálja. A mítosznak és a mesének Számomra egy az ős forrása A tündérmesék A csodás szép fogása A csavaros észjárásával Elűzi a gonoszt A romlott világban 6 Előszó A mítosz és a tündérmese, hit Ne veszítse el bennem Sohasem a varázserőit. A gyermek álmok Tiszták, látnak nem vakok, Olyanok, mint egy Külvilági mesebeli Varázsló bennem ő szent Velem összedermedt Mágikus gondolatok Ősi hiedelem sugalma Szunnyadó, kitörő Vágyó szikra, mely csíráit Magába szívta, Tőle kigyúl a fényem Örömöm, lelkesedésem, Fenséges benső életem Szépséges eszményem Kirobbantja bennem Felemeli az elesett lelkét Az életből eltűnne sok szépség, Ha nem lennének Mítoszok, s mesék Magasztos erő művészet Kapcsolatot teremt A legdurvább anyaggal S a lélek sugárral, S így a gondolat mindent hall Beszélget a titkokkal. S boldogan él a mesevilággal. Kenéz Heka Etelka

7 Óh, Uram Óh, Uram álmomban Almavirágok közt Mosolyodat láttam Ott voltál minden virág Mosolyában. Sugarakból bomló Fényes sejtelem. Álmok színes lélegzetében Uram ott voltál A csendben, éreztem A vízesésben is Naphosszat Uram! Arcod keresem Magához ragad Minden suttogás. Terápia a piros virág Fellobbanás piros rózsa bimbó Kipattant sugárzás S Uram, mindenhol Ott vagy, szemem Kutat, s ás, ott vagy, érzem A tükör mélyedésében Keresem, nézem S a bénító tükörleheleten Uram, arcod ott is érzem. Óh, Uram Óh, Uram Tegnap este azt hittem Ébren álmodom. Elállt az eső kinéztem A szoba ablakon S szivárvány Ült az alkonyon A hét csíkos szín sávja Uram, a léleknek Terápia. Jön a tavasz, Atyám, a te csodás Szereteted érzem A levegőben Küldöd, hogy az Életünk könnyebb Legyen, Óh, a szivárvány Dicső pompája Ott virul a sok szín Minden virágban S a kék remények Mosolyognak Minden ember Ablakában, 7

8 Istenem 1. Istenem, úgy érzem A legszebb adomány A tiszta szép álom Megnyílik ilyenkor, A vágyaink tartománya, Amit, ha nem kapunk Ébren e világon Álmainkban Uram Tőled kérünk számon. Versem, melyek Bennem kikelnek, Átrepülök velük Az éghullámon, S az egész világon, Óh, ragadjatok Ki mindig álmok A gyötrelmes sárból. Istenem kérlek Ragadj ki engem E hazug világból. Óh Istenem, Gondolatom Tetőled A fejemben Tündököl Lelkem mélyét Csigázza föl, Arcod uram, Ha rágondolok, Szívem Ő repeszti föl. Istenem, az én Szeretetem Feléd repül, Hangod is hallom, Amint szívem Csengi körül, Nélküled a szív Megdermedne Kegyetlenül, Nélküled Uram, Minden tudatom Sziklává kövül. 8

9 Istenem, úgy érzem Istenem, úgy érzem Amerre megyek Kísér a csillagom. Az ég a szeretetem Kérte, néki odaadom! Több koporsó közé, Ha beszorul a szívem, Óh, lehet aranyból A keresztem, mit kezd a föld Szomorú velem. Istenem, kárhozat ül Mindenütt a földön, S él a fájdalom, Jobb, ha eltávozol, Gonosz szellem, Ne legyél szomszédom, A halál se legyen Az én rokonom. Égi hatalom, lehet, Hogy életemért Síkra száll a szívem! De nem harcolok A szellemem ellen! Óh, föld, te nagy csatatér, A szemfedőnek adod A gyilkos babért!.. Istenem 2. Istenem, Száll hozzád A levél, szavam Az ember, ha Boldogtalan Szűk neki A föld is, de A boldogsága Elfér egy kicsiny Szobában Nem kell a Boldognak A nagy csodavilág Felgyújtod Uram A fényed világával A szerető szobát, S érzik bennük A szíved mosolyát. 9

10 Istenem 3. Atyám, előtted A Térben állok Égnek, földnek kiabálok Segíts, hogy a szív Küldje a boldogságot. Szeretet nélkül Atyám, üressé Válik a haza, Ha bennem elbujdos A hívó hangja. Mintha a nap is Fájdalmában sikítana. A nagyvilág Keveset jelent Atyám, haza Nélkül a számomra Sokszor Uram Bennem fekete Színű lesz a világ, Mert gyökerestől Kiirtották belőlem az Édeni almafát! Uram, ha nem vagy Velem, érzi a tudatom A dermedt magányát! Uram 1. Uram, tudod mily mély lehet Egy életregény? Verset írok folyton Szívem mélyén. Olyan ez, mint egy Tiszta ima. Olyan ez Uram, Akár egy liturgia. Sír az ősz, ködfátylak Közt figyeli a könnyemet, Nem tudom Leírni a versemet. Csillagok is alig világítanak. Bezárt jelenem Irigyli a holtakat! Égnek, földnek Ők új rügyeket Fakasztanak, S a hűvös napfényben Köztük ringanak. A Pusztító erő Megkaparint magának, Óh, Uram mindenkit, S beleheli arcát halállal A világnak. 10

11 Uram 2. Uram! A földön Bennünk a Lelkünkben Elsüllyedt sok Templom. Minden fele Süllyedőben Hallgat az élet A belevésett Templomkőben! Hit, remény szeretet, Sok fajta a felekezet Az emberek ajkán Kevesek dicsérik, Imádják Isteneiket, Az ember ajkán Meghalt a mosoly, Meghalt a lélekben A szárnyaló ima, De keresi Istent Boldogtalan az álma, Nélküle az élet Rád rohan Mézes, ördögi Kaptárban! Atyám 1. Atyám, nélküled A bűn lép elő Árnyas, védelmező Világot járja Fekete szellem Mágiája. Óh, Uram, hova tűnt Az Isteni fehér váza, A liliomok visszavágynak A templomi oltárra A gyertyák fényt raktak az ember hitében. Hova tűnt a nép, ki Téged valaha Ünnepelt? S most is vannak Kik olykor téged Ünnepelnek, Szertartásos Telített vétkekkel. S fölöttük süt a nap Üvegtornyok vakítanak Isten helyett a Félelem keltésével Uralják a hatalmat. 11

12 Uram 3. Uram, tudod Veled a levelezés Tudatrebbenés A tudatlepke árnya Gondolatra szállva A tudatlant keresi S megtalálja Hogy a lélek Ne legyen gyászruhában Mindig kutat Ha nagy a magánya S, ha kihal a toll szava Reszkető földrengések Vonulnak keresztül-rajta S ha előjön a toll Fényvilága s Verset ír Uram Lelkem az égnek, Földnek egyfolytában Megnő a csillagom Tiszta álma És sikít a fény A rend, szemében S boldog a Csend A tudatrebbenésben! Március van, Uram! Március van, Uram! De olyan hűvös, Mint a December, Összenőttem Szobámban a csenddel! Kissé alszom, Lazulok, s Imádkozom! S beesteledik, Az eget a csillagok Belepik, és súgja Halkan valaki A csillagok közt Alszik, az Isten S bennem érzem A sok gondját Gyermekei iránt A szíve fájdalmát Óh, Uram, nincs ki Megsimogatja Az ő komor homlokát! S újra érzem az ő Bús fájdalmát. Imádkozom érte, S éber szemmel Nézem a sötét éjszakát! 12

13 Istenem 4. Istenem, érzem, engem őrzöl az éjnek minden árnyán, melyek a szívet ássák, igazgatod a holdnak koronáját! Egekig emeld az égi eszmék bálványozását, figyeled a naprendszer göröngyös útját! Kezed simítja arcom fáradtságát, s figyel a szemed a földre szerteszét, s figyeli, a vonuló szép, szétterülő völgyek, végzetét, s a sötétben új díszbe varázsolod szívünkben a világ fénylő szentületét Uram 4. Uram, kérlek az utat mutasd. Vezető fények világítsanak lelkeddel bennem, a bűnöket párologtasd! A Bűn, bűnt sző, fájdalmas, idegesítő. Nélküled veszteségben van bennem az idő. Elvérzik, lásd e cudar világ. Ha eltűnik a szívből a tiszta fény, szomorú az Úr, becsukja szemét. Így a naprendszer őrzi égi árnyát, az ember érzi a bűnöknek sokaságát. Lelke vak, nem lát, Keresi önmagát. 13

14 Istenem 5 Istenem, a szemem Nem lát téged. Nem élvezem a mát. Óvnak engem virágok, fák Óh drága Uram! Mint a lobogó zászló Színes selyme, fényed olyan A szereteted reményt Sugárzó zöld fa, Benned éled az Ég hatalma, Óh gyermekkorban Hogy szerettem én Emlékeid keresni Az elhagyatott Duna mentén, Azóta már Elhalványult szívem Réges régen Istenem Te csengettél Harangvirággal a réten, Uram, érzem, Drága lehelet Vagy nékem. Isten ujja! Varázsképterem Istenem, Tőled, áldva Veled vagyok Éjjelemben, s Nappalomban. Hosszúak az éjjelek Hullám veri véremet! Nézek a néma falra Halálos csöndből Van a magja Összefolyik a sötét éjjel A hajnali fénnyel. Az Úr szeme is Félig hunyva, De rajtam marad Az ujja, s gondolata. S jön fel a nap S a csillagok az égről Mind lehullanak, Ismeretlen helyre Elgurulnak. S felkel az Úr, Vállán Piros palástban S a sötét elmenekül A sötétség halálában. 14

15 Uram 5. Uram! Nagy kegy, ha hozzád fölemelsz, végbemegy bennem a gondolatváltás, égszemszögéből számomra másvilág váltás jön elő bennem egy új látás! Visszatér a lélek a kezdethez, kutat ás, előtör a forrás, bezárul a régi világ kifelé, s kinyílik befelé. Így épül bennem a menyország, s épül Uram, veled, ha figyelek reád, épül a hitem benned az örök igazság, épül Uram, belőled bennem az örök valóság. Az Úr mosolya Mily fontosak a bőségben áldott, szívből jövő mosolyok. Mély reményt sugároz ajkunk, s szemünk fénye boldogságot küld köréje. S, ha gyűjtöd a mosoly Pontjaidat, a szív nyugodt marad, s az örömben hallgat, s nem lesz fagyos kárpótlásul se neked, sem másnak, az ajkad! 15

16 Istenem 6. Istenem Szőj álombeli fátylat Kérlek a szememre! Szőjél a a napból, Szőjél a holdból, Szőjél aranyszálakból! Fényeset, pirosat Az alkonyat pírjából! Szememnek Istenem Pókháló Az álma, legyen Méz színű édes, S legyen Uram Borostyán, kristálya Tenálad ott fenn Az egek világában! Érzem Uram, érzem, Békességem A csillagok közt Csak nálad lelem! Istenem 7. Istenem A Boldogság Tehozzád Emelkedett Harmónia Megérésen Alapul. Az igazság Mindig Kapcsolatban A tökéletességgel, S a létező Boldogsággal! A szabadság Megnyilvánulásával, Együtt él A gyönyöröket Megjelenítő Isteni fény. 16

17 Óh, Atyám, a te szereteted Óh, Atyám, a te szereteted Áramlása a lélektől eljut a szívig! Benső tulajdonságok A szellemet vetkőztetik, Hogy hozzám őszinte legyen, S így tisztán énemet Birtokba vegyem.. S a tökéletesség késztet, Hogy szeressem az igazat, a szépet! Azért jöttünk a világra, hogy szeressünk, A szeretet elbújik a titkokban hál, S ha keressük, eléd áll, S ő téged megtalál. Az ember, az Istennek Legszebb teremtménye, Ő a szeretet szépsége, Ő az Isten tiszta képe S egy életen át keresi Istent, s önmagát! Másokban magán kívül Rég Távol kilépett önmagából. Keresi, mert benne tátong az űr, És betölteni kényszerül, A Duálja Távol, az Isten Hívja elő magából A szeretet, fogja az embernek. Az ősi fény rabja égnek-földnek! 17

18 Istenem 8. Istenem 9. Istenem, gondolatom ébren, Istenem Valakit hallok sírni, Tőlem, te távol Bennem fájdalom éled Itt őszidő Sikongást hallok! Dúl a javából Elmekór lehet? A nagy Hánykolódik a lelke? Természet Életből életbe? Homlokáról Istenem, ez mind Uram, figyeld Folyik elrendelésben? Minden lombot Valaki félhet, Zöldet Magamra vetek keresztet. Letarol Talán Istenem Nincs a Lehet, hogy csak én félek, Mezőn semmi Más ég alatt gyűjtött A virágot Halott éveimet súgja a szív, a lélek? A kertekben S Uram, hajt a kényszerem, Úgy kell S nincs önvédelmem.. Már keresni, Szent borzongás, Nehéz Lépj elő szólj hozzám, Feledni. Fénylő önragyogás! Szétszabdalt, félelmes gondolatok! Süllyesztő démonok hangja Álmokat, arcokat rakja Élő húson át a gondolatban, S visszahullajt a súlytalan fogságában. 18

19 Istenem 10. Istenem, ha rágondolok Csendesen, lágyan, Mennyi Tavaszi Dal él, ha süt a nap, A szívem archívumában Gyöngyvirág, s orgonák Költeményeim Illatukkal locsolják! S mily boldogan hat Ha a szívre rásüt a nap! S vidítja újra Szememet, arcomat, S perzselő utakon A szellő gyönyörű Áramlatában Ide-oda bujkálok A kiszámíthatatlan Játékos sodrásában. Istenem, Ilyenkor úgy érzem Magam, mint egy Gyermek, s te Uram Játszol velem, Hogy a földön olykor Leljem meg örömem. Istenem 11. Istenem A szomorú világ bennem Tengerként nő Esik folyton az eső Nagyra nő a szellő Nő a szívem Félő suttogása, Vagy szívem, téged Vert valaki láncra? Istenem, mindent Kitölt a fény A fák levelei Izzásban égnek! Mosoly úl arcán Minden levélnek! Óh, Istenem, A te napodban Körülöttem minden nevet Csak én egyedül Uram, nevetni Örökre elfelejtek! Az ember fogja a szeretetnek Az Isteni tűz lángra Lobbantja a szeretet S megjelenése örömet jelent! 19

20 Istenem, kérdelek Reggel, ha fölébredek, Hova is menjek, Földi boldogság csak is Úgy hal el, hogy A szív is szenved A szellő lebbenésében, Elérem az eget, S repülnek felém Túlvilági létek! S hozzámérnek Hangtalan szomorú vidékek! S bármerre megyek Sírnak a fák, S közvetít a lég Asztrális csillagzenét, Ők tartják a Hitemnek erejét. Óh, Istenem, tudod Az élet gyökerében Érzem a Világ Pusztulását rég, s figyelem A sávján bolyongó bolygó Fénykeringését vonulása nem éri el Soha a végét. Atyám 2. Atyám, Leveleimben Több százszor Is kérdelek! Tényleg Csak egy káprázat Az élet? Vagy Virtuális Képzelet? S csakis Légből érkezett Szellemképek? S virtuális Életet élek Vagy az életem Álmodom, S majd az égnek Egy nap elmondom Uram, hogy Mit álmodtam, S ha bűnt Követtem el Álmomban, Uram! Elvész a Gyökerem a kódomban. 20

21 Az Úr hangja Fiam, kérlek, ne pusztítsd a természetet. Ha vándorolsz a világon át, S látsz egy szép gyümölcsfát, Ne csavard ki tövestől, Ha enni kívánsz a gyümölcsből. Lelked érte fekete felhő lengi körül. Azt se csináld, hogy kivágod a fát, S meghagyod annak tuskóját! Sötétkék lesz fejed fölött a világ. Kérlek szépen, ne légy irígy a fára, Ne legyen utadban se törzse, se ága. Tegyél különbséget a jóban és A pusztítás hajlamában, Emberré válva színes mindenki álma, Szíved már a tisztulás útját járja. Hiába vagy jó, de gondolatban Lusta, felelőtlen, Vándor elve, letöri a gallyat, Gyümölcsöket szívében arat. Legyél békés! Szedd le A gyümölcsöt, s ne bántsd a fát, Szíve befogadja a nap sugarát, A szeretet vörös lángját. 21

22 Uram 6. Uram, valamit hallok hajnaltájba, Lehet, hogy szellem lárma, Ki tudja? Lehet, hogy az Atya halvány álma? Minden lehet, és Semmit sem jelent! Hátha mégis te vagy én Kicsoda jár itt, Nem látom, csak zörren, Nincsen arca, Nincsen hangja, Nincs alakja, Ez a nagyszerű rajta, Nem azonos veled, Sem mással, Mégis két szellem Azonos egymással! Csak az Atya lássa, Mert ő áthatol A képzelet-falon, Lebontva a homályt Észlelő okon. Óh, Istenem Óh, Istenem, Hogy is merem Én magamat Veled összemérni, Ha bennem élsz, Így van erőm Téged hozzám igézni. Hisz Uram Nem is oly nehéz Fenséges társaságoddal Parányi testemben élsz! Veled, Atyám én Parányi óriás vagyok! Mondd meg, lábon járni Kitől is tanulhatok! Atyám! Kövessem Ösztönöm megint? Tetteim lehetnek Újra a szenvedéseim! Mondd Uram, mondd hát! Az életvitel csupa gát? Súgd meg, hol keressem Az életem tiszta forrását! 22

23 Istenem 12. Sohasem hallom szavad, Ma éjjel kérlek, Mutasd meg magad! Keresem bennem hangodat, Fordítsd Uram Bánatomra arcodat. Óh, szívemben Ezernyi Jaj, van S tűszúrás idebenn Elhagyott szörnyen A reményem, A kín sóhaja Fúrja létem, Elhagytál Szörnyen Istenem, S mehetek a világba Bármilyen Tájra, Ott is csak újra fájna Félholt a szív tája Istenem csak Te nézhetsz Reája! Uram 7. Uram! Nyitva van Az égi ablak Végtelenül süt a nap, Atyám bennem Arcod fénylikvigyázol reám áldalak Így nem lehetek Áldozat. S boldog vagyok, Az ég szeme simogat, Bennem a Ringó tengerek Táncolnak! Olykor Uram, Veled mily Szép is egy Pillanat! Ébreszt bennem Bölcs szavakat, Mely életem Jele marad. 23

24 Az Úrhoz szóló levelem Uram, hozzád szól Újra az én levelem. A szellemem képzelete A költészetemnek, Benső, tiszta Hitű békéje! Átjár, S felhozza a lélekben Az égi hozzádvezető utat! A szeretetnek, s A fájdalomnak Érzem az ujjad, Mint tisztít, simogat. Kiírom magamból A fájó rosszat. S a képzeletem Toll nélkül is Néked, valót ír, S a benső tiszta Csöndből áradó Szeretetet elnémítani Nem lehet, Mert Veled járom A világegyetemet. Uram! 8. Uram! Gondolatom ott jár a Gyermekkoromban. A szentéje Lesz az én Menhelyem Tiszta szigetem Uram, szívem Téged lát. Érez bennem, S a naprendszerben Előtted dől halomra Szellemed árnya Úgy kívánja, a szívednek Tisztasága Kering fölöttem. Nyáron vagy télen Reggel vagy délben, Te vagy valahonnan Az emlékképek Sokasága bennem. 24

25 Uram 9. Uram, ez a levelem A földről szóló Írott mesevilága. Volt az ősderengés Idők korában Egy óriás sas Szállt az ég peremén Aranyos szárnya Lengő áramlásban Reá volt írva a Hieroglifákban Az hogy a Föld A teremtő Úrnak Gyönyörű álma, S tett a vízre Egy szirén halat Mely a vízben Nagyra sarjadt, S idővel belőle Kisarjad az ember S a hold sugarai Élvezték a Mitikus időt, S a hajnal Csillaga Tejúton is Szerelmet szőtt, S a Göncölszekér Élvezte a hold sugarát, S az Úr őt Kinevezte, Mint Királyt. S fölszántja A földmezők Széles ugarát, S a Tengerek Alját, ember magot szór Vízbe, földbe Az Úr Áldást Szór a kisarjadt emberre, Itt véget ér a mesém világa. S a munkájának Égben van a jussa, 25

26 Atyám 3. Kérlek Olvasd levelem Szívem dobog A sötétben, s Fél velem Kialszik maholnap A fényem, Hol lelem a Feloldó Gyógyszerem! Lelkem is Sötétben Hozzád surran Hallatszik Egyfolytában Ajtódon az ő Kopogása, S várja, hogy Belépjen Hozzád a Fényes Angyalvárba. Ó, Uram Ó, Uram, mondjad, Bennem folyton jár, Kísért a gondolat. Az emberek kicsodák? Szellemek, vagy Élő holtak? Kísértetek Vagy kísérletek? Test és szellem Között a lélek Nyugtalan beteg Áthidaló útja Megszakad, Végig ömlik Ég és föld között A fájó gondolat! Levelemre mindig Minden nap Várom válaszodat, Vígasztald meg Földi leányodat! 26

27 Az idő A süppedő idő Törvény sejtelme Lengén száll Az ég mindent Átformál. Óh Uram Minden oly Tűnő, valótlan. Életem ringatja A káprázat. Szótlan Életek zuhannak Uram, a lemenő Napban A bánatot, Hogy ne fájjon, Megölöm Magamban, S elszáll A bánat Pára alakban, S megnyugszik A lelkem, halkan. Istenem 13. Istenem, mily szépek a színes Törvényű fények Égnek a természet világán, S mégis a szívben Lassan az életkedv Múl, varázsán A szirma a szívnek bezárul, S nem tárul. Versemben izgalmak Lobognak a csillagok Az égen nékem Igazat sugallnak. Varázsuk alatt Vallatom csillagomat, Eljutok a Mennyországban, Nem vidít Uram az alvilág Kriptája. Járom a hadakat, Csillagom vezeti utamat, Mágikus háromszögek Díszítik tenyeremet, Atyám, fogd meg a kezemet, Ne vigyenek el Titkos rejtélyek! 27

28 Uram 10. Uram, tudod, csordogáló Vérhullámok Kergetik egymást, látod Bennem magad Mágnesre váltod, Szeretet síkodon Remekművek, A szépségben sűrűsödnek, Olykor bolyongó lelkem Vándorol, lakatlan Égi katlan Szomorú elhagyatott Figyelik a néma csillagok, Oltalmat keres Az éjféli időben Elnémulásban Egyedül, kétségben, Minden tett Vétke reá száll. Tolong jobbra, balra A kies föld világán Meggyógyulok, Tudom már Az Úr szerető Szava visszhangján. Atyám 4. Atyám a gondolatom Hozzád, az égre fut, Megostromlom A csillagkaput, Mely elzárja, Előlem a múltat, S jövőt, mely érdekli A költőt, Óh feledésbe hulltak Sok nemzetek Fényes tudományok, Művészetek. Nagy titkok Ásítoznak Képírásjelek! Kialudtak Sok-sok csillagfények, Az idő csak Érik, erjed. Uram, látja Az égi szemed A világon rajta van A pecséted. 28

29 Az Atya Ha meglelem Szívemben az Atyát, Vérré oldódnak Bennem érzem Nappalok s éjszakák, Szívet olvasztó Égi csodák, Lehunyom Szememet Színekkel festett Képterek Bennem élnek Káprázat Szülte virágok Útjaid Uram, díszítik, S Angyalok öntözik, Égi hatalmak lángja Tombol ünnepi lázban A te szeretetmágiádban. Uram 11. Állok az ég alatt, Nézem a csillag Suhanásokat Nézem amint Egymást követik, Érzem, midőn Egy csillag születik, Bennem a fényét Szövöm a sugarát Visszatükrözöm. Lelkem égi fényűzésben Töltöm, szívem Feltöltődik szeretettel, S a természet oltárán Fehér ruhában Imát rebegtem, Imámmal az égben Uram, hozzád Szökdécseltem! Teremtő Gondolatom mártva égi ragyogásban, Fölgerjeszti a tiszta fénye Uram a szívemben, Áldva, ő a lelkemnek igaz lakója. 29

30 Óh, jó Atyám Óh, jó Atyám, Kérlek szépen, halld! Melléd álmodom Sokszor magamat! Az egyetemes látásmódom Tudom, Atyám hozzád kötődik, S öntudatlanul Működik, földön és égen, Odaát érezni a Teremtő harmóniáját. Érzem a körforgás Virulását, elmúlását, Élő látomások millióját Az Atyát nem látni, Csak a körbevevő csodát A felsőfokú égi titkok mezője Szememnek, gondolatnak Láthatatlan őre. A lelkiélet tetszik Istennek! A hit, szeretet, igazság, szabadság A tisztaság kivonata Az esszenciája visszaszáll Az örök valóságban Az őserőnek fényszóró Világában, Az Úrnak birodalmában! Istenem! 14. Mennek hozzád Sorra a levelek, Kopognak Az ajtón a Reménytelen Reggelek. Tódulnak Felém az utcán Ismeretlenek, Eltűntek az Ismerős arcok, A Pusztában Egyedül járok, Szívem jajgat Az anyaföld Csitítgat, Egy napon Örök álomban Elringat. Uram, kihűl A szívem Az ég alatt, Csillagok útján A lábom, érzem, Hozzád halad. 30

31 Atyám 5. Atyám, levelem Tudom, naivnak hat. Óh Atyám, miért van, Hogy nem láthatlak! Ezért sokszor szenvedek, Mint gyermeked, Érzem a te szereteted, Az ég és föld Téged áldjon, De mindig jobban vágyom, Hogy a szemem egyszer Majd valahol meglásson! Óh, mily boldog is lenne Minden ember, Óh a lélek Teli van üzenettel, A szív rágondolva Örömittas állapotára, Már majd bele hal, Mily jó is lenne, Vidítanád szívünket, Gondolatunkat. Éreznénk a félelem Megszűnését, Elkerülné az embert A sok-sok szenvedés Nem lennének Atyám! Gyermekeid gyászban, Lelkünk élne égi virulásban. A napfényragyogásban Engem is vinne Magával a szikrázó Csillagok fényes sodrása Szívem szentületében Eltűnnek a csalódások Összedőlt vára S többé nem fájna A szívszédítő csillaga hullása! Csak sodródnék A boldogság áradatában Atyám csak figyelnélek Égő lázban állnál előttem Az égi ragyogásban A fények hatalmában A fények fesztiváljában! Írom levelem sok-sok Ember nevében Tudom, naiv vagyok, Ne vedd zokon, kérlek Levelemre tudatomban A választ remélem Nélküled fázom, Úgy érzem, A föld bennem kihűl, Én vagyok az egyik Gyermeked, a sok közül. 31

32 Uram 12. Uram, tudod A szivárvány Az égen csillan. Micsoda látvány Az égalj csupa csillag, S, Uram, egy Csillagon Megpillantottalak, Néz reám sok Milliárd csillag. De Uram, én csak Téged hívlak Tőlem lehet Az égen fönn Több milliárd Fényes ablak Minden ablakban Téged kereslek, látlak Óh Uram, szívemben Benne magammal Mindenfelé hordalak. Vakító fényedtől A Tengerek is Leállnak, S a fényedből szövik A tengernyi habokat! Decemberi estéken Uram, nézem Az eget, nézem Nincs egy Csillag az égen Erem nem lüktet, Nem érzem, Állok elfásultan, Ébren fehéren Hóesésben Látomások Jönnek nékem A kékre festett Égen bolyong A szemem Csillagok közt Elmerül, S a csend elmélyül Bennem Úgy érzem Meghal a vérem. 32

33 Istenem 15. Uram 13. Vizes a köpönyegem! Keserű bajomban Gyöngyözik könnyem! Óh, Uram, mit tegyek, Törd át bennem a felleget! Segíts, hogy a fényben Ne lássam árnyadat, Ma-holnap ne legyek áldozat. Ha elszakadok Tőled, az csak nekem fáj? Sikoltásom néked Hallani nem muszáj!? Fájdalmas ultrahangom Megrepeszti az üveget Óh, Uram, Istenem, Hol lakik a szeretet! Az égen is milliárd csillag, Lehet, hogy mind vak? Sápadtak, szomorúak! Mered reám ezer Nyitott kérdés, s ezer Csukott ablak, felfelé Tehozzád, Uram, Mondd meg, hogy is jussak! Uram, tudom Láttalak végre Álmaim tükrében Betegen ágyban voltam Vacogtam, fáztam A téli lázban, S nyitva állt előttem A tudás útja, S egy csarnokba beléptem! A szent csúcson szellemed néztem Parázsló csillagok égtek, S a mennynek áhítata Jó volt földnek, égnek! S a szívemben Dédelgetem most is E gyönyörű égi vidéket! 33

34 Óh, Uram! Óh, Uram! Neked Sokszor panaszkodom Az ember agya Nem dolgozik Ahogy kéne? Vagy talán Csak kevés része.. Igen, kevés, Ki kéne kutatni E nagy agytekervényt, Nem kéne Talán lustán hagyni? Lehet, hogy kinőne az Ember szárnya S repülhetnénk Hozzád a fényes Mennyországba. Óh, Uram Az agyközpontja Hozzád az égbe árad, Nincs vége a hatalmának. Az ő központja Az ő égi hatalma Hozzád repül Minden pillanatban. Uram 14. Uram, legyen Minden cselekvésed Égtől, földtől áldott Őshazáról, álmodtam Amire szívem vágyott Éreztem ott a megsejtett Szabadságot, mint óriás fa. Itt a lábaim nem a Halálba futottak, Uram, veled levelezni Óh, mily szép, Szívem ne veszítse El nálad a kegyét! Segíts nékem, Legyek erőm birtokában, Hogy lábam a Tudás útját járja. Agyam súlya majd így Az őserőt belém szórja! Égi szent csúcsok Óh, ti vagytok, az emberek Kinövő szárnya. Hív az égi kürt, az Ős úrhazájában, A napforduló Örök ragyogásában. 34

35 Uram 15. Uram, a szívem fáj, Nem akarom elhinni, Hogy életem csak Egy rövid szikra árny! Segíts Uram, halljam Az éterben mindig A kedves hangod Ne legyen belőled csak A kipattant lelkem, A földön halott! Amint a bolygó kering, érzem Úgy ring a vérem, Körkörös körben, Uram legyen méltó Mindenkiben a te neved, A halál legyen mindenkiben Csak egy sötét felleg. Keserű bajomban Atyám Keresd fel lelkemet! Fénylő jelenséged hatalma Minden rosszat kalitkába zár, Véget vethet Minden akadálynak, S ha kiérdemlem a szereteted Tengerébe zár majd. Békehely Uram! Nagy a fájdalom Amíg volt Földi paradicsom, Volt otthonom, Fejemre hull Most égő korom, Bármerre megyek Kerül a fájdalom. Anyanyelvem Lett, az otthonom! Kárpátokon Legbelül van Az én kicsi honom Ideszűkült a Nyelvjárásom Ez lett a békehelyi Glória, az ősi táltoson, Uram, ha jól, tudom Az égi békehely Ő lesz az igaz otthonom, S mégis ha a Világtól válni kell A legnagyobb fájdalom! 35

36 Sirályok tánca Uram, Veled vagyok Újra zuzmarás Levélváltásban, februárban Elmentem Afrikában Melegebb tájra, Ahol azurkék az ég. Ahol fehérek a Házak, ahol ég A fénysebesség, Ahol kigyúlnak Szavaim végleg, Ahol becsukódnak A jeges ablakok Ahol meghallod Uram, Ha kiáltok néked, Ott ahol összeér A Tenger az éggel Ott, ahol a Pálma Nékem meleget lehel, Ott, ahol néz le A fénylő szemed. Elüldözi a hideget A tenger tükrére Szelíd arcod reá rajzolják Az égi aranyos fények. Uram! 16. Uram! Mi lenne, Ha nem lenne a világon hit! Miből merítenénk Az erőt, hogy Átéljük a Teremtés Meghalás, születés kínjait, Óh, Uram! Az embert Agyon nyomja A fájdalom. Végig zúdul a sötétség A lelkünkben A gondolaton, S kies tájakon, Kétségbe Esett éjszakákon Sírnak folyton Bennünk a sötét csillagok. Óh, Uram az emberek Nélküled dermedt Csillagseregek Reszkető kezek Hozzád esdekelnek, Nélküled szobrokká Lesznek! 36

37 Újévi Ima Uram, Ágyam fölött Imamalom, csillagkörök, Krisztuskereszt Csupa szentély. Élő fenyőtobozt Lengeti a szél. Óh, Atyám A gyertya a szívre hat, Micsoda áhítat, Mindent a Szobában átitat, Harangzúgások Messziről Hallatszanak Arcomra besüt A halovány nap, Vadlúdcsoportok A csillagokra Vigyáznak! Az est fenyőfája A földből kinő Ő az est imája Az újévnek a ködalakú, Sápadt legendája. Uram 17. Uram, Az életben a szívre hull Sok-sok salak Uram, egyfolytában Szívemben hordalak! Nyárban, sárguló őszben, Vagy a csont színű télben Aranyszínűvé válsz Lelkem mélyében, S a tél gyötrelmében, S a vas-hideg Néma harcban Bennem hordalak A valótlan valóságban. Hatalomveszésem Uram! A földön Rabságban van. A lezárt jelenem A földi utamon Türelmesen rovom, Görccsé dermed A mély gondolatom Mélyben, vagy magasságban Istenem, lásd Eltávozik a méltóságom! 37

A szellem bűvöletében

A szellem bűvöletében KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében 2015. KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-89910-2-7 Szeretet

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA A TERMÉSZET TITKAI

KENÉZ HEKA ETELKA A TERMÉSZET TITKAI KENÉZ HEKA ETELKA A TERMÉSZET TITKAI KENÉZ HEKA ETELKA A TERMÉSZET TITKAI Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-87815-0-5 Előszó Az idő gyorsan

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA. Bölcs 2014.

KENÉZ HEKA ETELKA. Bölcs 2014. KENÉZ HEKA ETELKA Bölcs gondolatvillanások 2014. KENÉZ HEKA ETELKA Bölcs gondolatvillanások Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-89910-1-0

Részletesebben

SZERELEM SZEMÉVEL. Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei

SZERELEM SZEMÉVEL. Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei SZERELEM SZEMÉVEL Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei 1 SZERELEM SZEMÉVEL Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Kenéz Heka Etelka. Gondolataim az elmúlásról

Kenéz Heka Etelka. Gondolataim az elmúlásról Kenéz Heka Etelka Gondolataim az elmúlásról Kenéz Heka Etelka Gondolataim az elmúlásról Részben a szerző illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2011. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL

KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2011. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 1 2 KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2011. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 3 Kiadja: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár, Kardoskút Felelős kiadó: Neller Borbála Tünde, igazgató

Részletesebben

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások Szathmáry György Sejtések könyve Versek és műfordítások Stádium Kiadó és Szolnok Városa 1998 Szerkesztette Rékasy Ildikó Kötetünket Edward Burne-Jones rajzaival díszítettük Szathmáry György örökösei: Szathmáry

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A borító Kaskötő István terve alapján készült.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A borító Kaskötő István terve alapján készült. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A borító Kaskötő István terve alapján készült. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor:

Részletesebben

OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat. Szerkeszti: Fogarasy Attila

OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat. Szerkeszti: Fogarasy Attila OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat Szerkeszti: Fogarasy Attila DR. RÉTHY ZOLTÁN ÉN ÍGY IMÁDKOZOM ÖSSZEGYÛJTÖTT VERSEK Pilisi Alkotó Kaptár Egyesület Pilisvörösvár Város Önkormányzata Pilisvörösvár

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Hajnal Könyvek 07. í Z E K

Hajnal Könyvek 07. í Z E K Hajnal Könyvek 07. í Z E K 2009 Hajnal Könyvek 07. Tízek 2009 Sorozatszerkesztő: Baranyai Attila A kötet szerzői: Bodó Csiba Gizella Csontos Márta Dobler Anita Geisz László Hajdu Mária Jeles Erzsébet M.

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

A borítót G. Ferenczy Hanna Tél című műve díszíti. A kötésterv Kaskötő István munkája

A borítót G. Ferenczy Hanna Tél című műve díszíti. A kötésterv Kaskötő István munkája Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A borítót G. Ferenczy Hanna Tél című műve díszíti. A kötésterv Kaskötő István munkája Kiadja a Mercator Stúdió Felelős

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA 2013.

KENÉZ HEKA ETELKA 2013. KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek 2013. KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

Madách Aladár művei. Madách Könyvtár Új folyam 26. I. Versek. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba. Sajtó alá rendezte: Bene Kálmán és Andor Csaba

Madách Aladár művei. Madách Könyvtár Új folyam 26. I. Versek. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba. Sajtó alá rendezte: Bene Kálmán és Andor Csaba Madách Aladár művei I. Versek Madách Könyvtár Új folyam 26. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Sajtó alá rendezte: Bene Kálmán és Andor Csaba A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapon! Madách

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2010/3-4. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2010/3-4. szám B.V. irodalmi találkozójának résztvevői 2010 májusában A Barátok Verslista kiadványa 2010/3-4. szám A Barátok Verslista 10. születésnapján és 5. irodalmi estjén bemutatott írások egyben e folyóiratszámban

Részletesebben

BIELICZKY JOÓ SÁNDOR VERSEI

BIELICZKY JOÓ SÁNDOR VERSEI BIELICZKY JOÓ SÁNDOR VERSEI 2. rész: 1962 1983. Összegyűjtötte: Bieliczkyné Buzás Éva Szövegszerkesztő: Elek Sándor Bieliczky Joó Sándor fényképe 1956-ban megismerkedésünk idején és 1983-ban halála előtt

Részletesebben

Bagi László Hezekiah. Az Ásványkvíz-ciklus. Versek és karcolatok. Bagi László / Hezekiah 2006. Hezekiah, Jászapáti, 2006.

Bagi László Hezekiah. Az Ásványkvíz-ciklus. Versek és karcolatok. Bagi László / Hezekiah 2006. Hezekiah, Jászapáti, 2006. Bagi László Hezekiah Az Ásványkvíz-ciklus Versek és karcolatok Bagi László / Hezekiah 2006. Hezekiah, Jászapáti, 2006. Ajánlás Persecuted-nek, azaz Mary-nek Áldott az Út-ad Áldott az Út-ad, Te szép lélek,

Részletesebben

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 1 Antológia 2014.indd 1 2014.06.16. 8:36:30 2 Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2013. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 3 Antológia 2014.indd 3

Részletesebben

Emlékül Kanadából. Károlyfalvi Olga

Emlékül Kanadából. Károlyfalvi Olga Emlékül Kanadából Károlyfalvi Olga Emlékül Kanadából Szerkesztette: Dr. Károlyfalvi József Borítókép: Vargasomogyi Ernesztina Nyomdai előkészítés: Tarjányi Anita Mészáros Roland Nyomda: Print 2000 Nyomdai

Részletesebben

József Attila. összes költeménye (1905-1937)

József Attila. összes költeménye (1905-1937) József Attila összes költeménye (1905-1937) TARTALOM - 1920 KEDVES JOCÓ! A SZOLNOKI HÍDON 1921 HOMÁLY BORULT AZ ERDŐRE... ÖSSZETÖRT SZÍVEM... A SZÍV S A SZEM HOZZÁ! AMIÓTA... CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... A HALÁLRÓL

Részletesebben

ADY ENDRE KRISZTUS-KERESZT AZ ERDŐN

ADY ENDRE KRISZTUS-KERESZT AZ ERDŐN ADY ENDRE KARÁCSONY I. Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének, Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek. Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben