KENÉZ HEKA ETELKA. szakrális ódák, költemények

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA. szakrális ódák, költemények"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA Istennel levelezem szakrális ódák, költemények

2 KENÉZ HEKA ETELKA Istennel levelezem szakrális ódák, költemények Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Előszó Kenéz Heka Etelkával a Magyarok Világszövetség székházában, a Magyarok Házában május 18- án találkoztam először, budapesti bemutatkozásán, irodalmi estjén. A rendezvényt Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke nyitotta meg, a kisebbségi, dél-baranyai magyar költő iránti rokonszenvvel, elismerő szavakkal. Az est során a szegedi Baranyai Zsolt irodalomtörténész értékeléséből, a Topál Leila versmondó által megszólaltatott versekből és a költő varázslatos szavaiból egyre inkább kirajzolódott Kenéz Heka Etelka tiszta asszonyarca, művészi portréja. A délvidékről elszármazott, Hódmezővásárhelyen élő költő egyetlen verseskötetét ismertem az est előtt, kölcsönben volt nálam Édes hazám című, a honszerelem költeményeit tartalmazó könyve. Egészséges magyarságszemléletről tesznek tanúságot ezek a versek. Kenéz Heka Etelka alkotásai a még mindig, de már nem sokáig hivatalos finn-ugor elmélettel szemben valós őstörténetünket tükrözi, szép szóval, az igazság erejével hirdeti a szkíták, hunok, avarok és magyarok Kárpátmedencei folytonosságát, a turáni népek testvériségét. Nimródot és Gilgamest, Atilla királyt és Árpád fejedelmet, az országépítő Szent Istvánt és a lázadó Tonozubát énekli meg a szerző. A kisebbségi fájdalom verseit nem 3

4 csupán szűkebb szülőföldjéről, Dél-Baranyáról, hanem az elcsatolt Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyről is írja. Számára nem csak Dél-Baranya, hanem a Szent Korona tana és misztériuma értelmében az egy és oszthatatlan Kárpát-medence a szülőföld. A pompás kelet, az ázsiai bölcső mesés szellemi kincsei is visszhangra találnak költészetében. Sokféle európai és ázsiai versformában járatos. Talán nem formaművész, de átütő tehetség. Őstehetség. Verseit hallgatva egyre inkább megerősödött bennem a gondolat, hogy ezzel az utóbbi fogalommal írható le legpontosabban egyénisége, költészete, művészete. Ha elfogadja magára nézve ezt a megközelítést, nem kerül rossz társaságba. Sértő Kálmán baranyai szegénylegény a harmincas évek elején jelentkezett fanyar, földszagú verseivel az irodalomban. Munkásságára elsők közt Ady és József Attila mecénása, Hatvany báró tekintett segítő szándékkal, a felfedezés örömével. Falusi versei, városi lumpenproletárokért perlekedő énekei előtt, indulását követően tisztelettel, rajongással és némi sznobizmussal borult le a városi polgárság. Megérdemelt népszerűsége életmódja miatt nem maradhatott tartós, a tündökletes siker tragédiába torkollott. Ugyancsak a harmincas évek elején Féja Géza szociográfus, a Viharsarok későbbi írója figyelt fel Sinka Istvánra, a bihari és békési puszták himnuszíró juhászára. A bíbor, arany és ezüst ragyogású himnuszokat éjsötét 4

5 versek, látomások és jelenések követték. Sinka a magyar népi líra mitologikus, szürrealisztikus irányának világirodalmi rangú nagy költője lett. Kár, hogy mi magyarok sem ismerjük eléggé kiváló líráját, versepikáját, megszenvedett életét, igaz művészetét. A harmadik őstehetséget, Lakatos Demeter csángómagyar költőt a harmincas évek derekán a formaművész Dsida Jenő fedezte fel, a kolozsvári Keleti Újság hasábjain mutatta be az érdeklődő irodalomkedvelőknek. Lakatos Demeter költészete régmúlt idők ősi dallamait visszhangozza, mintha a nyelvemlékek keltek volna új életre költészetében. A legárvább, a legelhagyatottabb magyar kisebbségről, a moldvai csángómagyarokról ad hírt költészetében Dsida Jenő felfedezettje. Ahogy Kenéz Heka Etelka továbbmélyül a magyar hagyományban és keleti kultúrákban, úgy teljesedik ki költészete. A felfelé vezető út a szakralitás irányába vezet. Ezt bizonyítja a dél-baranyai őstehetség új kötete június 16-án Dr. Medvigy Endre irodalomkutató 5

6 Az égből hozott Csillag láncszem Folyamatot ne veszítsük el Itt a földön. A gyermekkor mesevilága Maradjon még Bennünk örökkön Boldogabbak lesznek A földön napok, évek Beszélgetek a természettel Virágokkal Istennel A visszhang szeretetével S mind, mind beszélgetnek Velem az idő elmúlt Gyermekével, s magamban Visszatérek haza, S boldogabb leszek, mint valaha A gyermekkoromba. Örök lelki igényem A mítosz mint ős jel, Hogy a káoszos világban Ne tévelyegjek el Nékem a varázs neseországa. Legendás misztikus Isteneknek Dicsőséges lényét szolgálja. A mítosznak és a mesének Számomra egy az ős forrása A tündérmesék A csodás szép fogása A csavaros észjárásával Elűzi a gonoszt A romlott világban 6 Előszó A mítosz és a tündérmese, hit Ne veszítse el bennem Sohasem a varázserőit. A gyermek álmok Tiszták, látnak nem vakok, Olyanok, mint egy Külvilági mesebeli Varázsló bennem ő szent Velem összedermedt Mágikus gondolatok Ősi hiedelem sugalma Szunnyadó, kitörő Vágyó szikra, mely csíráit Magába szívta, Tőle kigyúl a fényem Örömöm, lelkesedésem, Fenséges benső életem Szépséges eszményem Kirobbantja bennem Felemeli az elesett lelkét Az életből eltűnne sok szépség, Ha nem lennének Mítoszok, s mesék Magasztos erő művészet Kapcsolatot teremt A legdurvább anyaggal S a lélek sugárral, S így a gondolat mindent hall Beszélget a titkokkal. S boldogan él a mesevilággal. Kenéz Heka Etelka

7 Óh, Uram Óh, Uram álmomban Almavirágok közt Mosolyodat láttam Ott voltál minden virág Mosolyában. Sugarakból bomló Fényes sejtelem. Álmok színes lélegzetében Uram ott voltál A csendben, éreztem A vízesésben is Naphosszat Uram! Arcod keresem Magához ragad Minden suttogás. Terápia a piros virág Fellobbanás piros rózsa bimbó Kipattant sugárzás S Uram, mindenhol Ott vagy, szemem Kutat, s ás, ott vagy, érzem A tükör mélyedésében Keresem, nézem S a bénító tükörleheleten Uram, arcod ott is érzem. Óh, Uram Óh, Uram Tegnap este azt hittem Ébren álmodom. Elállt az eső kinéztem A szoba ablakon S szivárvány Ült az alkonyon A hét csíkos szín sávja Uram, a léleknek Terápia. Jön a tavasz, Atyám, a te csodás Szereteted érzem A levegőben Küldöd, hogy az Életünk könnyebb Legyen, Óh, a szivárvány Dicső pompája Ott virul a sok szín Minden virágban S a kék remények Mosolyognak Minden ember Ablakában, 7

8 Istenem 1. Istenem, úgy érzem A legszebb adomány A tiszta szép álom Megnyílik ilyenkor, A vágyaink tartománya, Amit, ha nem kapunk Ébren e világon Álmainkban Uram Tőled kérünk számon. Versem, melyek Bennem kikelnek, Átrepülök velük Az éghullámon, S az egész világon, Óh, ragadjatok Ki mindig álmok A gyötrelmes sárból. Istenem kérlek Ragadj ki engem E hazug világból. Óh Istenem, Gondolatom Tetőled A fejemben Tündököl Lelkem mélyét Csigázza föl, Arcod uram, Ha rágondolok, Szívem Ő repeszti föl. Istenem, az én Szeretetem Feléd repül, Hangod is hallom, Amint szívem Csengi körül, Nélküled a szív Megdermedne Kegyetlenül, Nélküled Uram, Minden tudatom Sziklává kövül. 8

9 Istenem, úgy érzem Istenem, úgy érzem Amerre megyek Kísér a csillagom. Az ég a szeretetem Kérte, néki odaadom! Több koporsó közé, Ha beszorul a szívem, Óh, lehet aranyból A keresztem, mit kezd a föld Szomorú velem. Istenem, kárhozat ül Mindenütt a földön, S él a fájdalom, Jobb, ha eltávozol, Gonosz szellem, Ne legyél szomszédom, A halál se legyen Az én rokonom. Égi hatalom, lehet, Hogy életemért Síkra száll a szívem! De nem harcolok A szellemem ellen! Óh, föld, te nagy csatatér, A szemfedőnek adod A gyilkos babért!.. Istenem 2. Istenem, Száll hozzád A levél, szavam Az ember, ha Boldogtalan Szűk neki A föld is, de A boldogsága Elfér egy kicsiny Szobában Nem kell a Boldognak A nagy csodavilág Felgyújtod Uram A fényed világával A szerető szobát, S érzik bennük A szíved mosolyát. 9

10 Istenem 3. Atyám, előtted A Térben állok Égnek, földnek kiabálok Segíts, hogy a szív Küldje a boldogságot. Szeretet nélkül Atyám, üressé Válik a haza, Ha bennem elbujdos A hívó hangja. Mintha a nap is Fájdalmában sikítana. A nagyvilág Keveset jelent Atyám, haza Nélkül a számomra Sokszor Uram Bennem fekete Színű lesz a világ, Mert gyökerestől Kiirtották belőlem az Édeni almafát! Uram, ha nem vagy Velem, érzi a tudatom A dermedt magányát! Uram 1. Uram, tudod mily mély lehet Egy életregény? Verset írok folyton Szívem mélyén. Olyan ez, mint egy Tiszta ima. Olyan ez Uram, Akár egy liturgia. Sír az ősz, ködfátylak Közt figyeli a könnyemet, Nem tudom Leírni a versemet. Csillagok is alig világítanak. Bezárt jelenem Irigyli a holtakat! Égnek, földnek Ők új rügyeket Fakasztanak, S a hűvös napfényben Köztük ringanak. A Pusztító erő Megkaparint magának, Óh, Uram mindenkit, S beleheli arcát halállal A világnak. 10

11 Uram 2. Uram! A földön Bennünk a Lelkünkben Elsüllyedt sok Templom. Minden fele Süllyedőben Hallgat az élet A belevésett Templomkőben! Hit, remény szeretet, Sok fajta a felekezet Az emberek ajkán Kevesek dicsérik, Imádják Isteneiket, Az ember ajkán Meghalt a mosoly, Meghalt a lélekben A szárnyaló ima, De keresi Istent Boldogtalan az álma, Nélküle az élet Rád rohan Mézes, ördögi Kaptárban! Atyám 1. Atyám, nélküled A bűn lép elő Árnyas, védelmező Világot járja Fekete szellem Mágiája. Óh, Uram, hova tűnt Az Isteni fehér váza, A liliomok visszavágynak A templomi oltárra A gyertyák fényt raktak az ember hitében. Hova tűnt a nép, ki Téged valaha Ünnepelt? S most is vannak Kik olykor téged Ünnepelnek, Szertartásos Telített vétkekkel. S fölöttük süt a nap Üvegtornyok vakítanak Isten helyett a Félelem keltésével Uralják a hatalmat. 11

12 Uram 3. Uram, tudod Veled a levelezés Tudatrebbenés A tudatlepke árnya Gondolatra szállva A tudatlant keresi S megtalálja Hogy a lélek Ne legyen gyászruhában Mindig kutat Ha nagy a magánya S, ha kihal a toll szava Reszkető földrengések Vonulnak keresztül-rajta S ha előjön a toll Fényvilága s Verset ír Uram Lelkem az égnek, Földnek egyfolytában Megnő a csillagom Tiszta álma És sikít a fény A rend, szemében S boldog a Csend A tudatrebbenésben! Március van, Uram! Március van, Uram! De olyan hűvös, Mint a December, Összenőttem Szobámban a csenddel! Kissé alszom, Lazulok, s Imádkozom! S beesteledik, Az eget a csillagok Belepik, és súgja Halkan valaki A csillagok közt Alszik, az Isten S bennem érzem A sok gondját Gyermekei iránt A szíve fájdalmát Óh, Uram, nincs ki Megsimogatja Az ő komor homlokát! S újra érzem az ő Bús fájdalmát. Imádkozom érte, S éber szemmel Nézem a sötét éjszakát! 12

13 Istenem 4. Istenem, érzem, engem őrzöl az éjnek minden árnyán, melyek a szívet ássák, igazgatod a holdnak koronáját! Egekig emeld az égi eszmék bálványozását, figyeled a naprendszer göröngyös útját! Kezed simítja arcom fáradtságát, s figyel a szemed a földre szerteszét, s figyeli, a vonuló szép, szétterülő völgyek, végzetét, s a sötétben új díszbe varázsolod szívünkben a világ fénylő szentületét Uram 4. Uram, kérlek az utat mutasd. Vezető fények világítsanak lelkeddel bennem, a bűnöket párologtasd! A Bűn, bűnt sző, fájdalmas, idegesítő. Nélküled veszteségben van bennem az idő. Elvérzik, lásd e cudar világ. Ha eltűnik a szívből a tiszta fény, szomorú az Úr, becsukja szemét. Így a naprendszer őrzi égi árnyát, az ember érzi a bűnöknek sokaságát. Lelke vak, nem lát, Keresi önmagát. 13

14 Istenem 5 Istenem, a szemem Nem lát téged. Nem élvezem a mát. Óvnak engem virágok, fák Óh drága Uram! Mint a lobogó zászló Színes selyme, fényed olyan A szereteted reményt Sugárzó zöld fa, Benned éled az Ég hatalma, Óh gyermekkorban Hogy szerettem én Emlékeid keresni Az elhagyatott Duna mentén, Azóta már Elhalványult szívem Réges régen Istenem Te csengettél Harangvirággal a réten, Uram, érzem, Drága lehelet Vagy nékem. Isten ujja! Varázsképterem Istenem, Tőled, áldva Veled vagyok Éjjelemben, s Nappalomban. Hosszúak az éjjelek Hullám veri véremet! Nézek a néma falra Halálos csöndből Van a magja Összefolyik a sötét éjjel A hajnali fénnyel. Az Úr szeme is Félig hunyva, De rajtam marad Az ujja, s gondolata. S jön fel a nap S a csillagok az égről Mind lehullanak, Ismeretlen helyre Elgurulnak. S felkel az Úr, Vállán Piros palástban S a sötét elmenekül A sötétség halálában. 14

15 Uram 5. Uram! Nagy kegy, ha hozzád fölemelsz, végbemegy bennem a gondolatváltás, égszemszögéből számomra másvilág váltás jön elő bennem egy új látás! Visszatér a lélek a kezdethez, kutat ás, előtör a forrás, bezárul a régi világ kifelé, s kinyílik befelé. Így épül bennem a menyország, s épül Uram, veled, ha figyelek reád, épül a hitem benned az örök igazság, épül Uram, belőled bennem az örök valóság. Az Úr mosolya Mily fontosak a bőségben áldott, szívből jövő mosolyok. Mély reményt sugároz ajkunk, s szemünk fénye boldogságot küld köréje. S, ha gyűjtöd a mosoly Pontjaidat, a szív nyugodt marad, s az örömben hallgat, s nem lesz fagyos kárpótlásul se neked, sem másnak, az ajkad! 15

16 Istenem 6. Istenem Szőj álombeli fátylat Kérlek a szememre! Szőjél a a napból, Szőjél a holdból, Szőjél aranyszálakból! Fényeset, pirosat Az alkonyat pírjából! Szememnek Istenem Pókháló Az álma, legyen Méz színű édes, S legyen Uram Borostyán, kristálya Tenálad ott fenn Az egek világában! Érzem Uram, érzem, Békességem A csillagok közt Csak nálad lelem! Istenem 7. Istenem A Boldogság Tehozzád Emelkedett Harmónia Megérésen Alapul. Az igazság Mindig Kapcsolatban A tökéletességgel, S a létező Boldogsággal! A szabadság Megnyilvánulásával, Együtt él A gyönyöröket Megjelenítő Isteni fény. 16

17 Óh, Atyám, a te szereteted Óh, Atyám, a te szereteted Áramlása a lélektől eljut a szívig! Benső tulajdonságok A szellemet vetkőztetik, Hogy hozzám őszinte legyen, S így tisztán énemet Birtokba vegyem.. S a tökéletesség késztet, Hogy szeressem az igazat, a szépet! Azért jöttünk a világra, hogy szeressünk, A szeretet elbújik a titkokban hál, S ha keressük, eléd áll, S ő téged megtalál. Az ember, az Istennek Legszebb teremtménye, Ő a szeretet szépsége, Ő az Isten tiszta képe S egy életen át keresi Istent, s önmagát! Másokban magán kívül Rég Távol kilépett önmagából. Keresi, mert benne tátong az űr, És betölteni kényszerül, A Duálja Távol, az Isten Hívja elő magából A szeretet, fogja az embernek. Az ősi fény rabja égnek-földnek! 17

18 Istenem 8. Istenem 9. Istenem, gondolatom ébren, Istenem Valakit hallok sírni, Tőlem, te távol Bennem fájdalom éled Itt őszidő Sikongást hallok! Dúl a javából Elmekór lehet? A nagy Hánykolódik a lelke? Természet Életből életbe? Homlokáról Istenem, ez mind Uram, figyeld Folyik elrendelésben? Minden lombot Valaki félhet, Zöldet Magamra vetek keresztet. Letarol Talán Istenem Nincs a Lehet, hogy csak én félek, Mezőn semmi Más ég alatt gyűjtött A virágot Halott éveimet súgja a szív, a lélek? A kertekben S Uram, hajt a kényszerem, Úgy kell S nincs önvédelmem.. Már keresni, Szent borzongás, Nehéz Lépj elő szólj hozzám, Feledni. Fénylő önragyogás! Szétszabdalt, félelmes gondolatok! Süllyesztő démonok hangja Álmokat, arcokat rakja Élő húson át a gondolatban, S visszahullajt a súlytalan fogságában. 18

19 Istenem 10. Istenem, ha rágondolok Csendesen, lágyan, Mennyi Tavaszi Dal él, ha süt a nap, A szívem archívumában Gyöngyvirág, s orgonák Költeményeim Illatukkal locsolják! S mily boldogan hat Ha a szívre rásüt a nap! S vidítja újra Szememet, arcomat, S perzselő utakon A szellő gyönyörű Áramlatában Ide-oda bujkálok A kiszámíthatatlan Játékos sodrásában. Istenem, Ilyenkor úgy érzem Magam, mint egy Gyermek, s te Uram Játszol velem, Hogy a földön olykor Leljem meg örömem. Istenem 11. Istenem A szomorú világ bennem Tengerként nő Esik folyton az eső Nagyra nő a szellő Nő a szívem Félő suttogása, Vagy szívem, téged Vert valaki láncra? Istenem, mindent Kitölt a fény A fák levelei Izzásban égnek! Mosoly úl arcán Minden levélnek! Óh, Istenem, A te napodban Körülöttem minden nevet Csak én egyedül Uram, nevetni Örökre elfelejtek! Az ember fogja a szeretetnek Az Isteni tűz lángra Lobbantja a szeretet S megjelenése örömet jelent! 19

20 Istenem, kérdelek Reggel, ha fölébredek, Hova is menjek, Földi boldogság csak is Úgy hal el, hogy A szív is szenved A szellő lebbenésében, Elérem az eget, S repülnek felém Túlvilági létek! S hozzámérnek Hangtalan szomorú vidékek! S bármerre megyek Sírnak a fák, S közvetít a lég Asztrális csillagzenét, Ők tartják a Hitemnek erejét. Óh, Istenem, tudod Az élet gyökerében Érzem a Világ Pusztulását rég, s figyelem A sávján bolyongó bolygó Fénykeringését vonulása nem éri el Soha a végét. Atyám 2. Atyám, Leveleimben Több százszor Is kérdelek! Tényleg Csak egy káprázat Az élet? Vagy Virtuális Képzelet? S csakis Légből érkezett Szellemképek? S virtuális Életet élek Vagy az életem Álmodom, S majd az égnek Egy nap elmondom Uram, hogy Mit álmodtam, S ha bűnt Követtem el Álmomban, Uram! Elvész a Gyökerem a kódomban. 20

21 Az Úr hangja Fiam, kérlek, ne pusztítsd a természetet. Ha vándorolsz a világon át, S látsz egy szép gyümölcsfát, Ne csavard ki tövestől, Ha enni kívánsz a gyümölcsből. Lelked érte fekete felhő lengi körül. Azt se csináld, hogy kivágod a fát, S meghagyod annak tuskóját! Sötétkék lesz fejed fölött a világ. Kérlek szépen, ne légy irígy a fára, Ne legyen utadban se törzse, se ága. Tegyél különbséget a jóban és A pusztítás hajlamában, Emberré válva színes mindenki álma, Szíved már a tisztulás útját járja. Hiába vagy jó, de gondolatban Lusta, felelőtlen, Vándor elve, letöri a gallyat, Gyümölcsöket szívében arat. Legyél békés! Szedd le A gyümölcsöt, s ne bántsd a fát, Szíve befogadja a nap sugarát, A szeretet vörös lángját. 21

22 Uram 6. Uram, valamit hallok hajnaltájba, Lehet, hogy szellem lárma, Ki tudja? Lehet, hogy az Atya halvány álma? Minden lehet, és Semmit sem jelent! Hátha mégis te vagy én Kicsoda jár itt, Nem látom, csak zörren, Nincsen arca, Nincsen hangja, Nincs alakja, Ez a nagyszerű rajta, Nem azonos veled, Sem mással, Mégis két szellem Azonos egymással! Csak az Atya lássa, Mert ő áthatol A képzelet-falon, Lebontva a homályt Észlelő okon. Óh, Istenem Óh, Istenem, Hogy is merem Én magamat Veled összemérni, Ha bennem élsz, Így van erőm Téged hozzám igézni. Hisz Uram Nem is oly nehéz Fenséges társaságoddal Parányi testemben élsz! Veled, Atyám én Parányi óriás vagyok! Mondd meg, lábon járni Kitől is tanulhatok! Atyám! Kövessem Ösztönöm megint? Tetteim lehetnek Újra a szenvedéseim! Mondd Uram, mondd hát! Az életvitel csupa gát? Súgd meg, hol keressem Az életem tiszta forrását! 22

23 Istenem 12. Sohasem hallom szavad, Ma éjjel kérlek, Mutasd meg magad! Keresem bennem hangodat, Fordítsd Uram Bánatomra arcodat. Óh, szívemben Ezernyi Jaj, van S tűszúrás idebenn Elhagyott szörnyen A reményem, A kín sóhaja Fúrja létem, Elhagytál Szörnyen Istenem, S mehetek a világba Bármilyen Tájra, Ott is csak újra fájna Félholt a szív tája Istenem csak Te nézhetsz Reája! Uram 7. Uram! Nyitva van Az égi ablak Végtelenül süt a nap, Atyám bennem Arcod fénylikvigyázol reám áldalak Így nem lehetek Áldozat. S boldog vagyok, Az ég szeme simogat, Bennem a Ringó tengerek Táncolnak! Olykor Uram, Veled mily Szép is egy Pillanat! Ébreszt bennem Bölcs szavakat, Mely életem Jele marad. 23

24 Az Úrhoz szóló levelem Uram, hozzád szól Újra az én levelem. A szellemem képzelete A költészetemnek, Benső, tiszta Hitű békéje! Átjár, S felhozza a lélekben Az égi hozzádvezető utat! A szeretetnek, s A fájdalomnak Érzem az ujjad, Mint tisztít, simogat. Kiírom magamból A fájó rosszat. S a képzeletem Toll nélkül is Néked, valót ír, S a benső tiszta Csöndből áradó Szeretetet elnémítani Nem lehet, Mert Veled járom A világegyetemet. Uram! 8. Uram! Gondolatom ott jár a Gyermekkoromban. A szentéje Lesz az én Menhelyem Tiszta szigetem Uram, szívem Téged lát. Érez bennem, S a naprendszerben Előtted dől halomra Szellemed árnya Úgy kívánja, a szívednek Tisztasága Kering fölöttem. Nyáron vagy télen Reggel vagy délben, Te vagy valahonnan Az emlékképek Sokasága bennem. 24

25 Uram 9. Uram, ez a levelem A földről szóló Írott mesevilága. Volt az ősderengés Idők korában Egy óriás sas Szállt az ég peremén Aranyos szárnya Lengő áramlásban Reá volt írva a Hieroglifákban Az hogy a Föld A teremtő Úrnak Gyönyörű álma, S tett a vízre Egy szirén halat Mely a vízben Nagyra sarjadt, S idővel belőle Kisarjad az ember S a hold sugarai Élvezték a Mitikus időt, S a hajnal Csillaga Tejúton is Szerelmet szőtt, S a Göncölszekér Élvezte a hold sugarát, S az Úr őt Kinevezte, Mint Királyt. S fölszántja A földmezők Széles ugarát, S a Tengerek Alját, ember magot szór Vízbe, földbe Az Úr Áldást Szór a kisarjadt emberre, Itt véget ér a mesém világa. S a munkájának Égben van a jussa, 25

26 Atyám 3. Kérlek Olvasd levelem Szívem dobog A sötétben, s Fél velem Kialszik maholnap A fényem, Hol lelem a Feloldó Gyógyszerem! Lelkem is Sötétben Hozzád surran Hallatszik Egyfolytában Ajtódon az ő Kopogása, S várja, hogy Belépjen Hozzád a Fényes Angyalvárba. Ó, Uram Ó, Uram, mondjad, Bennem folyton jár, Kísért a gondolat. Az emberek kicsodák? Szellemek, vagy Élő holtak? Kísértetek Vagy kísérletek? Test és szellem Között a lélek Nyugtalan beteg Áthidaló útja Megszakad, Végig ömlik Ég és föld között A fájó gondolat! Levelemre mindig Minden nap Várom válaszodat, Vígasztald meg Földi leányodat! 26

27 Az idő A süppedő idő Törvény sejtelme Lengén száll Az ég mindent Átformál. Óh Uram Minden oly Tűnő, valótlan. Életem ringatja A káprázat. Szótlan Életek zuhannak Uram, a lemenő Napban A bánatot, Hogy ne fájjon, Megölöm Magamban, S elszáll A bánat Pára alakban, S megnyugszik A lelkem, halkan. Istenem 13. Istenem, mily szépek a színes Törvényű fények Égnek a természet világán, S mégis a szívben Lassan az életkedv Múl, varázsán A szirma a szívnek bezárul, S nem tárul. Versemben izgalmak Lobognak a csillagok Az égen nékem Igazat sugallnak. Varázsuk alatt Vallatom csillagomat, Eljutok a Mennyországban, Nem vidít Uram az alvilág Kriptája. Járom a hadakat, Csillagom vezeti utamat, Mágikus háromszögek Díszítik tenyeremet, Atyám, fogd meg a kezemet, Ne vigyenek el Titkos rejtélyek! 27

28 Uram 10. Uram, tudod, csordogáló Vérhullámok Kergetik egymást, látod Bennem magad Mágnesre váltod, Szeretet síkodon Remekművek, A szépségben sűrűsödnek, Olykor bolyongó lelkem Vándorol, lakatlan Égi katlan Szomorú elhagyatott Figyelik a néma csillagok, Oltalmat keres Az éjféli időben Elnémulásban Egyedül, kétségben, Minden tett Vétke reá száll. Tolong jobbra, balra A kies föld világán Meggyógyulok, Tudom már Az Úr szerető Szava visszhangján. Atyám 4. Atyám a gondolatom Hozzád, az égre fut, Megostromlom A csillagkaput, Mely elzárja, Előlem a múltat, S jövőt, mely érdekli A költőt, Óh feledésbe hulltak Sok nemzetek Fényes tudományok, Művészetek. Nagy titkok Ásítoznak Képírásjelek! Kialudtak Sok-sok csillagfények, Az idő csak Érik, erjed. Uram, látja Az égi szemed A világon rajta van A pecséted. 28

29 Az Atya Ha meglelem Szívemben az Atyát, Vérré oldódnak Bennem érzem Nappalok s éjszakák, Szívet olvasztó Égi csodák, Lehunyom Szememet Színekkel festett Képterek Bennem élnek Káprázat Szülte virágok Útjaid Uram, díszítik, S Angyalok öntözik, Égi hatalmak lángja Tombol ünnepi lázban A te szeretetmágiádban. Uram 11. Állok az ég alatt, Nézem a csillag Suhanásokat Nézem amint Egymást követik, Érzem, midőn Egy csillag születik, Bennem a fényét Szövöm a sugarát Visszatükrözöm. Lelkem égi fényűzésben Töltöm, szívem Feltöltődik szeretettel, S a természet oltárán Fehér ruhában Imát rebegtem, Imámmal az égben Uram, hozzád Szökdécseltem! Teremtő Gondolatom mártva égi ragyogásban, Fölgerjeszti a tiszta fénye Uram a szívemben, Áldva, ő a lelkemnek igaz lakója. 29

30 Óh, jó Atyám Óh, jó Atyám, Kérlek szépen, halld! Melléd álmodom Sokszor magamat! Az egyetemes látásmódom Tudom, Atyám hozzád kötődik, S öntudatlanul Működik, földön és égen, Odaát érezni a Teremtő harmóniáját. Érzem a körforgás Virulását, elmúlását, Élő látomások millióját Az Atyát nem látni, Csak a körbevevő csodát A felsőfokú égi titkok mezője Szememnek, gondolatnak Láthatatlan őre. A lelkiélet tetszik Istennek! A hit, szeretet, igazság, szabadság A tisztaság kivonata Az esszenciája visszaszáll Az örök valóságban Az őserőnek fényszóró Világában, Az Úrnak birodalmában! Istenem! 14. Mennek hozzád Sorra a levelek, Kopognak Az ajtón a Reménytelen Reggelek. Tódulnak Felém az utcán Ismeretlenek, Eltűntek az Ismerős arcok, A Pusztában Egyedül járok, Szívem jajgat Az anyaföld Csitítgat, Egy napon Örök álomban Elringat. Uram, kihűl A szívem Az ég alatt, Csillagok útján A lábom, érzem, Hozzád halad. 30

31 Atyám 5. Atyám, levelem Tudom, naivnak hat. Óh Atyám, miért van, Hogy nem láthatlak! Ezért sokszor szenvedek, Mint gyermeked, Érzem a te szereteted, Az ég és föld Téged áldjon, De mindig jobban vágyom, Hogy a szemem egyszer Majd valahol meglásson! Óh, mily boldog is lenne Minden ember, Óh a lélek Teli van üzenettel, A szív rágondolva Örömittas állapotára, Már majd bele hal, Mily jó is lenne, Vidítanád szívünket, Gondolatunkat. Éreznénk a félelem Megszűnését, Elkerülné az embert A sok-sok szenvedés Nem lennének Atyám! Gyermekeid gyászban, Lelkünk élne égi virulásban. A napfényragyogásban Engem is vinne Magával a szikrázó Csillagok fényes sodrása Szívem szentületében Eltűnnek a csalódások Összedőlt vára S többé nem fájna A szívszédítő csillaga hullása! Csak sodródnék A boldogság áradatában Atyám csak figyelnélek Égő lázban állnál előttem Az égi ragyogásban A fények hatalmában A fények fesztiváljában! Írom levelem sok-sok Ember nevében Tudom, naiv vagyok, Ne vedd zokon, kérlek Levelemre tudatomban A választ remélem Nélküled fázom, Úgy érzem, A föld bennem kihűl, Én vagyok az egyik Gyermeked, a sok közül. 31

32 Uram 12. Uram, tudod A szivárvány Az égen csillan. Micsoda látvány Az égalj csupa csillag, S, Uram, egy Csillagon Megpillantottalak, Néz reám sok Milliárd csillag. De Uram, én csak Téged hívlak Tőlem lehet Az égen fönn Több milliárd Fényes ablak Minden ablakban Téged kereslek, látlak Óh Uram, szívemben Benne magammal Mindenfelé hordalak. Vakító fényedtől A Tengerek is Leállnak, S a fényedből szövik A tengernyi habokat! Decemberi estéken Uram, nézem Az eget, nézem Nincs egy Csillag az égen Erem nem lüktet, Nem érzem, Állok elfásultan, Ébren fehéren Hóesésben Látomások Jönnek nékem A kékre festett Égen bolyong A szemem Csillagok közt Elmerül, S a csend elmélyül Bennem Úgy érzem Meghal a vérem. 32

33 Istenem 15. Uram 13. Vizes a köpönyegem! Keserű bajomban Gyöngyözik könnyem! Óh, Uram, mit tegyek, Törd át bennem a felleget! Segíts, hogy a fényben Ne lássam árnyadat, Ma-holnap ne legyek áldozat. Ha elszakadok Tőled, az csak nekem fáj? Sikoltásom néked Hallani nem muszáj!? Fájdalmas ultrahangom Megrepeszti az üveget Óh, Uram, Istenem, Hol lakik a szeretet! Az égen is milliárd csillag, Lehet, hogy mind vak? Sápadtak, szomorúak! Mered reám ezer Nyitott kérdés, s ezer Csukott ablak, felfelé Tehozzád, Uram, Mondd meg, hogy is jussak! Uram, tudom Láttalak végre Álmaim tükrében Betegen ágyban voltam Vacogtam, fáztam A téli lázban, S nyitva állt előttem A tudás útja, S egy csarnokba beléptem! A szent csúcson szellemed néztem Parázsló csillagok égtek, S a mennynek áhítata Jó volt földnek, égnek! S a szívemben Dédelgetem most is E gyönyörű égi vidéket! 33

34 Óh, Uram! Óh, Uram! Neked Sokszor panaszkodom Az ember agya Nem dolgozik Ahogy kéne? Vagy talán Csak kevés része.. Igen, kevés, Ki kéne kutatni E nagy agytekervényt, Nem kéne Talán lustán hagyni? Lehet, hogy kinőne az Ember szárnya S repülhetnénk Hozzád a fényes Mennyországba. Óh, Uram Az agyközpontja Hozzád az égbe árad, Nincs vége a hatalmának. Az ő központja Az ő égi hatalma Hozzád repül Minden pillanatban. Uram 14. Uram, legyen Minden cselekvésed Égtől, földtől áldott Őshazáról, álmodtam Amire szívem vágyott Éreztem ott a megsejtett Szabadságot, mint óriás fa. Itt a lábaim nem a Halálba futottak, Uram, veled levelezni Óh, mily szép, Szívem ne veszítse El nálad a kegyét! Segíts nékem, Legyek erőm birtokában, Hogy lábam a Tudás útját járja. Agyam súlya majd így Az őserőt belém szórja! Égi szent csúcsok Óh, ti vagytok, az emberek Kinövő szárnya. Hív az égi kürt, az Ős úrhazájában, A napforduló Örök ragyogásában. 34

35 Uram 15. Uram, a szívem fáj, Nem akarom elhinni, Hogy életem csak Egy rövid szikra árny! Segíts Uram, halljam Az éterben mindig A kedves hangod Ne legyen belőled csak A kipattant lelkem, A földön halott! Amint a bolygó kering, érzem Úgy ring a vérem, Körkörös körben, Uram legyen méltó Mindenkiben a te neved, A halál legyen mindenkiben Csak egy sötét felleg. Keserű bajomban Atyám Keresd fel lelkemet! Fénylő jelenséged hatalma Minden rosszat kalitkába zár, Véget vethet Minden akadálynak, S ha kiérdemlem a szereteted Tengerébe zár majd. Békehely Uram! Nagy a fájdalom Amíg volt Földi paradicsom, Volt otthonom, Fejemre hull Most égő korom, Bármerre megyek Kerül a fájdalom. Anyanyelvem Lett, az otthonom! Kárpátokon Legbelül van Az én kicsi honom Ideszűkült a Nyelvjárásom Ez lett a békehelyi Glória, az ősi táltoson, Uram, ha jól, tudom Az égi békehely Ő lesz az igaz otthonom, S mégis ha a Világtól válni kell A legnagyobb fájdalom! 35

36 Sirályok tánca Uram, Veled vagyok Újra zuzmarás Levélváltásban, februárban Elmentem Afrikában Melegebb tájra, Ahol azurkék az ég. Ahol fehérek a Házak, ahol ég A fénysebesség, Ahol kigyúlnak Szavaim végleg, Ahol becsukódnak A jeges ablakok Ahol meghallod Uram, Ha kiáltok néked, Ott ahol összeér A Tenger az éggel Ott, ahol a Pálma Nékem meleget lehel, Ott, ahol néz le A fénylő szemed. Elüldözi a hideget A tenger tükrére Szelíd arcod reá rajzolják Az égi aranyos fények. Uram! 16. Uram! Mi lenne, Ha nem lenne a világon hit! Miből merítenénk Az erőt, hogy Átéljük a Teremtés Meghalás, születés kínjait, Óh, Uram! Az embert Agyon nyomja A fájdalom. Végig zúdul a sötétség A lelkünkben A gondolaton, S kies tájakon, Kétségbe Esett éjszakákon Sírnak folyton Bennünk a sötét csillagok. Óh, Uram az emberek Nélküled dermedt Csillagseregek Reszkető kezek Hozzád esdekelnek, Nélküled szobrokká Lesznek! 36

37 Újévi Ima Uram, Ágyam fölött Imamalom, csillagkörök, Krisztuskereszt Csupa szentély. Élő fenyőtobozt Lengeti a szél. Óh, Atyám A gyertya a szívre hat, Micsoda áhítat, Mindent a Szobában átitat, Harangzúgások Messziről Hallatszanak Arcomra besüt A halovány nap, Vadlúdcsoportok A csillagokra Vigyáznak! Az est fenyőfája A földből kinő Ő az est imája Az újévnek a ködalakú, Sápadt legendája. Uram 17. Uram, Az életben a szívre hull Sok-sok salak Uram, egyfolytában Szívemben hordalak! Nyárban, sárguló őszben, Vagy a csont színű télben Aranyszínűvé válsz Lelkem mélyében, S a tél gyötrelmében, S a vas-hideg Néma harcban Bennem hordalak A valótlan valóságban. Hatalomveszésem Uram! A földön Rabságban van. A lezárt jelenem A földi utamon Türelmesen rovom, Görccsé dermed A mély gondolatom Mélyben, vagy magasságban Istenem, lásd Eltávozik a méltóságom! 37

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Mert mindennek eljön az ideje Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Magerusan Simon Katalin újabb verskötetét tartom kezemben,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Varga Patrícia Zúgó patak

Varga Patrícia Zúgó patak Varga Patrícia Zúgó patak Létezel? Tükörbe nézek, magamat látom, egy komor arcot kinek arcán ritkán derülnek fel mosolyok. Fénytelen sötét szempár tekint vissza rám Mely elvesztette csillogó varázsát.

Részletesebben

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Pázmándy László NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Megfejteni a titkát, Az ég nem engedi. Nevünket vízre írták, Angyalok seregei. Búcsúzni megy a vándor, Csillagtalan

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Esküvői verses idézetek meghívóba, nászajándék mellé

Esküvői verses idézetek meghívóba, nászajándék mellé Esküvői verses idézetek meghívóba, nászajándék mellé Forrás: PilisCentrum.hu Szeretnénk megkönnyíteni a választást ezért állítottuk össze szebbnél szebb idézetekből álló gyűjteményünk. Ajánljon idézetet

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Barátság élet szerelem 99 vers Beri Joci (Lego-Ember) 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A Barátság, Élet, Szerelem verses kiadvány, egy négyrészesre tervezett sorozat első része. Továbbá köszönettel

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek.

1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek. 1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek. Ígérd meg azt, hogy szemrehányást szíved magába nem fogad. S nem kéri tőlem vissza Aranyos

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS a cafatokat megszerezve ahogy a levegőn észrevehetetlen hogy egy madár repült rajta keresztül ahogy a létra arcunkba zuhan kék karikák a szem alatt ahogy hanyatlik a nap a szőke

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE

VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE A fiú ezt gondolta : Befele alszik a rózsa szirma szélén csöpp harmat alszik a világoskék rózsa A fiú így szólt : Szerteszakadt gondolataim

Részletesebben

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015.

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. Dezső Ilona Anna: Rózsáim A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. A VERSLISTA KIADVÁNYA RÓZSÁIM Gősi Vali: Rózsa terem (Átirat: Mamának, egyre erősödő szeretettel, égi születésnapjára) Bársonyos, meleg érintésedről

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Gál-Győri Márta. Teremtés

Gál-Győri Márta. Teremtés Teremtés Legyen világosság! Így kezdődött minden, Mikor a világot megalkotta Isten. Nappal és éjszaka, fényesség és sötét: Legelső nap ezeket választotta szét. Második nap fenti-lenti vizek kettéváltak,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

Vári Fábián László. Ereimben az idő

Vári Fábián László. Ereimben az idő Vári Fábián László Ereimben az idő Oly vén vagyok már, mint a tenger. Anyám szikla volt, apám a szél. Ereimben az idő zizeg csak, vésztartalékra hűtve a vér. Anyám elfogyván sivatag lett. Lépkedek rajta,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM. válogatott versek. [kézirat] Dunabogdány, 2014.

Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM. válogatott versek. [kézirat] Dunabogdány, 2014. Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM válogatott versek [kézirat] Dunabogdány, 2014. Parlagon Akkor halt meg bennem minden: egy emléktelen múltba tűnt napon. Barna homályba fulladt a vérem. Elhallgattam. Itt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

KOROM VALLÁSA (1957 59)

KOROM VALLÁSA (1957 59) KOROM VALLÁSA (1957 59) Az ablakomból épp csak észrevettem, s bár csak két napja, hogy nem láttam őket, a két toprongyos, szürke ismeretlent, a hófehér napfényben tévelygőket, mégis elfog, mint egy kisfiút,

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram!

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! Szeretlek Uram a madárcsicsergésben, Szeretlek a tavaszi fű üde zöldjében. Szeretlek Uram a rigó sárga csőrében, És az égbe nyúló fenyő ezüstös színében. Szeretlek

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Regény Felém lép, én hátrálok, és már a szikla szélén állok. A föld egyszer csak szétfolyik a talpam alatt, térdre rogyok. Próbálok megkapaszkodni egy bokorban, egy fűcsomóban,

Részletesebben

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szavak vezetnek Hajdu Erzsébet 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Kigöngyölik a szavak Földi imazsámolyon térdelve tenyerem fohászkodáshoz csitítom, az imakönyv lapjain összepréselődött aranybogár,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Szerelmi álmok kísérnek utamon. versek. Bolgárfalvi Z. Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szerelmi álmok kísérnek utamon. versek. Bolgárfalvi Z. Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szerelmi álmok kísérnek utamon versek Bolgárfalvi Z. Károly 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Kérjük a kedves olvasót, tisztelje meg a szerzőt

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben