Margit Sandemo. Vérbosszú. Norvégból fordította Somogyi Gyula

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Margit Sandemo. Vérbosszú. Norvégból fordította Somogyi Gyula"

Átírás

1 Jéghegyek Népe 11

2 Margit Sandemo Vérbosszú Norvégból fordította Somogyi Gyula CESAM Publishing Ltd Budapest, 1993

3 Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Szöllősi Adrienne, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást az eredetivel egybevetette: Miszoglád Gábor Felelős szerkesztő: Nagy Arpád Felelős kiadó: a CESAM Publishing Ltd. ügyvezető igazgatója A kiadó címe: Budapest, 1063 Kmety György u. 18. ISBN HU ISSN Készült: Aktietrykkeriet i Trondhjem Terjeszti a Magyar Posta Ára: 240 Ft

4 Az eddig megjelent kötetek: 1. Varázslat 2. Átkos örökség 3. Örvényben 4. Vágyakozás 5. Halálos bűn 6. Nincs menekülés 7. Kísértetkastély 8. A pribék lánya 9. A magányos lovag 10. Hóvihar 11. Vérbosszú

5 GONOSZ TENGEL régesrégen, több száz éve kiment a pusztába, hogy eladja lelkét a Sátánnak. Ő lett a Jéghegyek Népének ősapja. Az ördög földi hatalmat ígért neki és utódainak, ha ennek fejében minden nemzedékből legalább egyetlen leszármazottja a Gonosz szolgálatába áll és gaztetteket követ el. Varázserejükről és sárgás fényben égő ragadozószemükről lehet felismerni őket. Egyiküket olyan természetfelettí hatalommal ruházza fel a Sátán, amilyet addig nem látott a világ és azután sem fog látni. A nemzetségen addig ül az átok, amíg valaki meg nem találja Gonosz Tengel üstjét, s benne azt a varázsfőzetet, amellyel megidézte a Sötétség Fejedelmét. Így szól az ősi legenda. Senki sem tudja, igaz-e. Valamikor a XVI. század során született a Jéghegyek Népének egy átokverte tagja, aki megpróbálta jóra fordítani a rosszat, és ezért Jó Tengelnek nevezték az emberek. Ez a történet az ő családjáról, legkivált családjának nőtagjairól szól.

6 1. fejezet MIUTÁN HAZATÉRT TOBRÖNNBŐL, Villemo hónapokon át csak bóklászott otthon, és maga volt a testet öltött boldogtalanság. Az önsajnálaton kívül más nem is érdekelte. És Villemo igazán látványosan tudott szenvedni. Niklasnak mindamellett igaza volt, amikor azt állította, hogy a lány rendíthetetlen szerelme a halott Eldar Svartskogen iránt inkább dacból, semmint szívéből fakad. Villemo ezt még önmagának sem vallotta volna be. Azok a rosszindulatú pletykák sem ingatták meg érzelmeiben, melyek halott kedveséről keringtek. Ezek szerint Eldar számos környékbeli gyermeknek volt az apja, sőt állítólag meggyilkolt egy fiatal lányt, aki gyermeket várt tőle. El sem tudta képzelni, hogy mondhatnak ilyet az ő Eldarjáról. Villemo emlékezete csak a kellemes élményeket őrizte meg, a rosszat egész egyszerűen elfelejtette. Azt a néhány alkalmat idézte fel, amikor szerelme valóban gyengéden, nemes lélekhez méltóan viselkedett. Úgy érezte, Eldart igaztalanul sújtja megvetés. Gondolatai újra visszatértek ahhoz a Csodálatos jelenethez, amikor halála előtt a férfi szerelmet vallott neki. Bár Eldar szentként tisztelt nevét sohasem ejtette ki a szülei előtt, Kaleb és Gabriella egyre nehezebben viselte lányuk szenvelgését. Villemo türelmes, lenéző mosollyal jártkelt a házban, arcáról sugárzott, mennyire biztos abban, hogy környezete képtelen megérteni tragédiáját. Rettenetes volt látni, ahogy félrehajtott fejjel, vágyakozón meredt maga elé, s szemében könny csillogott. Életöröme, bolondozó kedve, amiért oly sokan szerették, mintha örökre odalett volna. Egyébként kedves volt és engedelmes, mint azelőtt soha. Annak a néhány szerencsétlennek a gondozásában pedig, akiket Eldarral együtt mentettek ki Tobrönn sötét pincéjéből, éppenséggel pótolhatatlan volt. Ezek az emberek hálából minden tőlük telhetőt megtettek, hogy munkájukkal elégedettek legyenek Elistrandon, Graastensholmon és a Hársfaligetben. Mattiasnak sok gondot okozott, vajon hogyan lehetne megakadályozni, hogy utódokat nemzzenek egymással. Ám belátta, csak akkor tehetne valamit, ha korlátozná a szabadságukat. Szerencsére azonban semmi olyasmi nem történt, ami aggodalomra adott volna okot. A környékbeliek nem szerették a jövevényeket, de a három birtok biztonságot nyújtott nekik a gyűlölettel és megvetéssel szemben. Amikor a vidéken megtudták a szerencsétlenek történetét, elültek a velük kapcsolatos hiresztelések, miszerint a Jéghegyek Népe gyengeelméjűeket dolgoztat szinte ingyen a birtokain. Végre mindenki nyugalomban élhetett. Múltbeli emlékeikkel viszont gyakran meg kellett küzdeniük szegény embereknek. Ha valamelyiküket lidércnyomás gyötörte vagy eszükbe jutottak a Tobrönn pincéjében kapott ütlegelések, azonnal Villemoért küldtek, aki ismerte szenvedéseiket és megaláztatásaikat, és meg tudta vigasztalni őket. Kaleb mégis nyugtalan volt. Emberei szinte naponta jelentették, hogy furcsa dolgok történnek Elistrand körül. Úgy festett, valaki megfigyelés alatt tartja a birtokot. Ijesztő alakok tűntek el az erdő sűrűjében, ha az ember feléjük közeledett. Mindig mindenkinek ugyanazt a kérdést tették fel: mit csinál a kisasszony, merre jár, hogyhogy soha nem megy el hazulról. Miért éppen Villemo érdekelte őket?

7 Kaleb többször is kérdőre vonta leányát, de az semmit sem értett az egészből. Nem tudhatta, ki volt az a négy ismeretlen, aki végzett Eldar Svartskogennel. Mélységesen meg volt győződve arról, hogy a férfi felkelőként, tisztességes küzdelemben halt meg. Szegény lány nem hallott Woller gazda ádáz elhatározásáról, hogy élve vagy halva kézrekeríti őt. Woller gazda még mindig egyetlen fiát, Monsot siratta, akit szerinte Eldar és Villemo ölt meg. Egyetlen gondolat éltette, a bosszú. Eldart már elintézték... most a lányon a sor. Villemo nem sejthette, miért őrzik figyelő szemek Elistrandot. Gabriella még tréfásan meg is jegyezte, hogy bizonyára titkos csodálói vannak leányának. De bár ne mondott volna semmit. Villemo arca elborult és anyjára fájdalmas pillantásokat vetve, fölvonult szobájába. A helyiség közepén ott állt ágya, amelyre egykor azt a nevetséges feliratot akarta festeni, hogy Itt alszik a világ legboldogabb embere. Hogy lehetett ennyire buta? Nem. Dominicnak volt igaza, amikor azt mondta, fesse fel inkább azt, hogy A leghatalmasabb a szeretet. Csakhogy akkor még nem lett volna képes erre. Nyárra Kaleb megelégelte lánya viselkedését. Valahogy ki kell mozditani a házból! - Ide figyelj, Villemo! Sigbritt anyó már nem tud felkelni. Eddig mi vittünk neki minden második nap egy kanna tejet és némi élelmet. Ezentúl a te dolgod, hogy gondoskodj róla. A lány kelletlenül felsóhajtott, majd beleegyezően bólintott. Kénytelen volt beismerni, milyen nagyszerű dolog ismét érezni a nyári nap melegét. Persze ezt a világ minden kincséért sem mutatta volna. Hadd higgyék továbbra is, hogy szenved. Amikor negyedszer tette meg az utat Sigbritt anyó kunyhójához, történt valami. Aznap különösen meleg volt. Villemo lassan, kényelmesen bandukolt hazafelé az erdőn keresztül a bokáig érő fűben. A tejeskanna néha tompán lábának ütődött, bőrét kellemesen csiklandozta a fű. Az ösvény szélén kékes lila mályvák viritottak, beljebb az erdő sötétjében halvány színű harangvirágok bólogattak a fóld felé. Villemo még soha nem érezte magát ennyire magányosnak. Akivel megoszthatta volna az életét, elvesztette. Ott fekszik valahol, egy messzi romerikei tisztáson, a hideg földben. Az ösvény hirtelen leszűkült, csaknem teljesen benőtték a fák. A lány hirtelen megállt. Lódobogást hallott maga mögött. Amint megfordult, megpillantotta a hatalmas ménje hátán feléje vágtató, feketébe öltözött lovast. Szemmel láthatóan esze ágában sem volt visszafogni az iramot. Villemot megbénította a látvány. Miért nem áll meg, gondolta kétségbeesetten, hiszen látja, hogy itt vagyok! Nem tévedett, a lovas valóban jól látta. Kalapját mélyen a fejébe nyomta, arca elé kendőt kötött, csak szeme villant ijesztőn a lány felé. Esze ágában sem volt megállni, sőt, mintha még gyorsabb vágtára ösztökélte volna tétovázó lovát. Villemo végre felébredt kábulatából. Egy ideig az ösvényen szaladt, de az csak nem akart kiszélesedni. Amikor már egészen közelről hallotta a ló ideges horkanását,

8 bevetette magát a sűrű, szúrós fenyvesbe. Arcába ágak csapódtak, karján, lábán tüskék hasították fel a bőrt, a füle vérzett. Hallotta, amint a ló megtorpan az ösvényen. A lovas saját csapdájába esett, a szűk ösvényen nem tudta megfordítani lovát, a sűrűbe pedig nem tudott utánamenni. Villemo pedig szaladt, ahogy a lába bírta. Már fogalma sem volt, merre járhat, szemét csak pár pillanatra merte kinyitni az állandóan arcába csapódó ágak miatt. Lába vérző sebekkel volt tele. A lovas feladta. Villemo zihálva lélegzett. Ha kellett, négykézláb mászott át az útjába kerülő sziklákon. Ha elesett, ismét felállt, az életéért futott. Egyre több világosság szűrődött át a fák ágai között. Az erdő véget ért, és nem messze maga előtt megpillantotta Graastensholm biztonságot ígérő falait. Nem mert hátranézni, hátha megpillantja az ösvényről kivágtató lovast. Am üldözöje eltűnt. Villemo fáradt volt. Ruhája rongyokban lógott róla, testét vérző sebek boritották, haja telis-tele volt apró gallyakkal, elszáradt levekkel. Így érkezett meg Graastensholmra. A fogadószobában megállt egy pillanatra, hogy kicsit rendbehozza magát. Furcsa módon senki sem sietett elébe. Villemo elkeseredett. Azok után, amit átélt, drámai fogadtatásra számított. A szalonból ideges hangok szűrődtek ki. Úgy tetszett, Graastensholm lakói saját bajukkal vannak elfoglalva. Villemo tétován, egyik lábáról a másikra állt, amikor hirtelen kinyílt a szalon ajtaja, és Irmelin rohant el mellette zokogva, ügyet sem vetve rá, és eltünt a lépcsöfordulóban. Graastensholm békés falai között szokatlan volt a parázs hangulat. Mattias és Hilde természetével nem fért össze a veszekedés. Villemo beóvakodott a szalonba. Csend fogadta. Pillantása Niklasra esett, aki vörös arccal, száját dacosan elhúzva ült székén. Senki nem szólt hozzá. - Bocsánat, ha zavarok... Mattias és Hilde fölkapta a fejét. - No, de Villemo! Hogy nézel ki? Csak nem valami baleset ért? A lány nem akart előhozakodni saját bajával. A teremben ülőket szemlátomást súlyosabb gond nyomasztotta. - Á, semmi az egész! - igyekezett mindenkit megnyugtatni. - Csak lecsúsztarn egy szikláról. De ti miért vagytok ennyire izgatottak? Mi történt? Irmelin szülei egymásra néztek.

9 - Megtudhatod te is, hiszen úgysem marad titokban - mondta zaklatottan az egyébként oly szelíd Mattias. - Niklas megkérte a lányom kezét, és mi kénytelenek voltunk visszautasítani. Villemo megszédült. - Niklas és Irmelin? Össze... össze akarnak házasodni? Én meg... én nem is tudtam semmit... - Nem - fordult felé Niklas tőle szokatlan hevességgel. - Hát persze, hogy semmit nem vettél észre. Hiszen úgy el voltál foglalva magaddal. Egyébként már évek óta vonzódunk egymáshoz, legalább ezt tudhattad volna. - Én... én... - dadogta szerencsétlenül a lány. - Villemonak megvolt a maga baja - szólalt meg Hilde békítőleg. - Tudom, nem is rejtette véka alá - sziszegte Niklas. Unokatestvére elengedte füle mellett a sértést. Be kellett látnia, hogy Niklasnak igaza van. - És miért nem házasodhattok össze? Mattias felsóhajtott. - Az átok miatt. Túl közeli rokonságban állnak egymással. - Szerintem nem - vetette közbe Villemo. - Sajnos, igen - felelte nyugodtan Mattias. - Jól tudom, hogy apám is itt állt egyszer, éppen úgy, mint ma Niklas. Feleségül kérte Sol leányát, Sunnivát. Tengel tombolt harajában, legalábbis nekem így mesélték. Csakhogy az ő esetükben már késő volt, össze kellett házasodniuk. Sunnivának pedig olyan gyermeke született, aki vérében hordta az átkot. A szerencsétlen asszony meg is halt szülés közben. - De ők közelebbi rokonok voltak, mint Niklas és Irmelin. - Nos, ami a családi szálakat illeti, ők harmadunokatestvérek voltak, Niklas és Irmelin pedig negyedfokon azok. Ráadásul Taraldot és Sunnivát jobban veszélyeztette az átok, hiszen Tengel unokájáról és Sol leányáról volt szó. Ennek ellenére nem merünk kacérkodni a sorssal, Villemo! - De hiszen ez igazságtalanság! - kiáltotta Villemo. - Amikor úgy illenek egymáshoz! - Tarald és Sunniva is szép pár volt, mégis minden rosszul sült el. Nem, nem egyezhetünk bele, bárrnenynyire kedveljük is. Hogy milyen vak volt! Észre kellett volna vennie! Már akkor, amikor megkérte Niklast, hogy próbálják ki, milyen érzés csókolózni. Már akkor rá kellett volna jönnie, hogy a fiú szíve Irmeliné! Csak nem féltékeny? Ó, nem. Egyáltalán nem! Soha nem volt Niklasba szerelmes. Az igaz, hogy unokatestvére szédítően jóképű, de soha nem táplált iránta hevesebb érzéseket. Inkább afféle testvérnek, gyermekkori pajtásának tekintette. - Biztos vagyok benne, fiam, hogy a szüleid egyetértenek majd döntésünkkel - fordult Mattias Niklashoz, akinek arcára fagyon a keserűség. - De azért még egyszer

10 megvitatjuk velük az egészet. - Felmehetek Irmelinhez? A lány szülei tétováztak. - Azt hiszem, megengedhetjük. De... ne veszítsd el a fejed! A fiú összeszorította az ajkát és bólintott, majd távozott a szobából. Mattias megdörzsölte a szemét. Megviseltnek látszott, akárcsak a felesége. - És most te vagy soron, Villemo - mondta csendesen. - Meglehetősen rossz állapotban vagy. Tehetek érted valamit? - Nem, köszönöm. Nem olyan vészes a helyzet. Majd én elintézem otthon. De... azért jó lenne, ha kicsit rendbehozhatnám magam. Nem szeretném, ha anya így látna... - Megértelek - mondta neki Hilde. Igyekezett nyugalmat erőltetni magára, de hangján érződött a bensejében dúló nyugtalanság. - Gyere velem. ETTŐL A NAPTÓL FOGVA Villemo hirtelen megváltozott. Gyakran üldögélt mélyen elgondolkodva. Ha hozzáértek, vagy ha az étkezésekhez hivták, megrezzent, mint aki mély álomból ébred. Villemo önvízsgálatot tartott. Néhány héttel később elhatározta, hogy levelet ír Dominicnak. Kedves barátom! Bizonyára meglep, hogy levelet kapsz tőlem, hiszen még soha nem írtam neked. Tudod, egyszerűen tanácstalan vagyok és nincs kivel megbeszélni a gondjaimat. Az utóbbi időben annyi minden történt velem, hogy már nem érzek magamban mást, csak ürességet, a valóság megszűnt létezni körülöttem. Félek és értetlenül állok szemben az eseményekkel. A szüleimhez nem merek fordulni. Már eddig is épp elég gondot, bajt zúditottam rájuk. Emlékszel? Mi négyen mindig összetartottunk. És különösen Te, Niklas meg én. A három macskaszemű! Bár sokat ugrattál, mégis jól éreztem magam köztetek. Mostanra mindez megszűnt. Niklas és Irmelin össze akarnak házasodni, de nem engedik meg nekik. Mindenki az átoktól tart. Gondolhatod, mennyire elkeseredettek. Kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy velem foglalkozzanak. Bizonyára hallottad, hogy Lene is férjhez megy Örjan Stegéhez. Nyáron mindannyian hivatalosak vagyunk az esküvőre. Azt mondják, Tristan megváltozott az utóbbi időben, így neki nem mertem írni. Te vagy az egyedüli, akihez fordulhatok. Éppen ezért kérlek, hogy most kivételesen ne csinálj bolondot belőlem és az érzéseimből. Olyan ez, mintha csak most ébrednék fel valami hosszú álom után. Most döbbenek rá, milyen szörnyen viselkedtem! Egyfolytában magamat sajnáltam, pedig nem is volt rá igazán okom. Ezt csak most látom be, amikor egy teljesen megmagyarázhatatlan dologgal kerültem szembe. Néhány héttel ezelőtt megtámadtak, Dominic. Egy fekete ruhás lovas az erdőben. El akart tiporni a lovával. Nem értem, miért, hisz soha nem

11 láttam azelőtt. Sikerült ugyan megmenekülnöm, de annyira megrémisztett, hogy képtelen vagyok feldolgozni. És van még néhány furcsaság. Valaki hónapok óta figyeli a birtokot és az embereinket kérdezgeti rólam! Lassan már a saját árnyékomtól is megijedek, a birtokon kívülre nem merészkedem. Ha mégis rákényszerülök, úgy messze elkerülöm az erdőn át vezető rövidebb utat! Tulajdonképpen nem tudom, mitől félek. Talán a haláltól? Éppen én, akinek nincs miért élnie, aki nem méltó arra, hogy szeressék? Jaj, Dominic! Mennyire nehéz magányosnak lenni! Úgy értem, lélekben magányosnak. Talán beteljesedhetett volna a sorsom, amikor a vérszomjas lovassal találkoztam. De így nem szeretnék meghalni! Hogy a lovával a földbe tiporjon! Nem, ez csúf és megalázó lenne! Azt sem tudom elképzelni, hogy öngyilkos legyek. Azt hiszem, ezzel több fájdalmat okoznék környezetemnek, mint ha továbbra is elszigetelten élek közöttük. Tudod, azon a napon, amikor E. meghalt (Villemo nem merte leírni a Dominicnak szánt levélben a férfi teljes nevét), történt valami különös. Niklas, Te és én mindig csodálkoztunk a szemünk színén. Én soha nem értettem, hogy miért reszesültem ebben az adományban. Hiszen ti ketten különös képességekkel rendelkeztek, én viszont nem. Amikor E. a halálán volt, arra kért, hogy kövessem az árnyak birodalmába. Nagy kísértés volt ez a számomra, hiszen úgy éreztem, hogy az ő halálával az én életem is értelmét vesztette. És akkor valami erős érzés keritett hatalmába. Annyira erős, hogy szinte már fájt. Hirtelen rádöbbentem, hogy Niklasnak, Neked és nekem élnünk kell, hogy kijelöltek bennünket egy feladatra, amely annyira szörnyű, hogy a lélegzetem is elállt tőle. Hogy pontosan miről van szó, nem tudom, csak abban voltam biztos, hogy E. -nek is valami köze volt hozzá. Neked is voltak már hasonló megérzéseid? Neked, aki belelátsz az emberek gondolataiba? Azt hiszem, ezért félek ennyire tőled, ezért van köztünk ez az elmondhatadan feszültség, mely csipkelődő szócsatákban keres feloldást. Mindig azt képzelem, hogy ismered a gondolataimat és ettől nevetségesnek, gyerekesnek érzem magam. Tényleg ennyire leheteden alak lennék, Dominic? Magamon kívül másra nem is tudok gondolni? Azt hiszem, nincs így. Vérzik a szívem Irmelinért és Niklasért. Sokat sírtam miattuk. Együttérzek velük, megértem a szenvedéseiket. Mégis elégedetlen vagyok az életemmel. Anya és apa borzasztó kedvesek velem. Elmondhatadanul türelmesek. Én pedig mindig türelmeden voltam. Azt szeretném, ha mindig valamilyen élményben lenne részem. Most volt is néhány, de miért volt mindegyik kétségbeejtő? Úristen, hiszen eddig csak magamtól írtam! És milyen elkeseredettre sikerült ez a levél! Sajnos ebben az állapotban jobbat nem is várhattam magamtól. Kérlek, Dominic drága, válaszolj nekem. Írj arról, hogyan élsz és hogy vannak a szeretteid! Megkönnyebbülnék, ha hallanék rólad! Odaadó barátod: Villemo Amikor lepecsételni készült a levelet, egy pillanatra megállt. Kedve lett volna még valamit beleírni: Nem szívesen ha1lanék holmi barátnőkről és házassági tervekről.

12 Mégsem tette meg. Nem avatkozhat bele Dominic magánéletébe. Önzés lenne részéről, ha elvárná Dominictól, hogy megőrizze függetlenségét. Augusztusban Villemo megelégelte a szomorkodást és a tétlenséget. Elhatározta, hogy felkeresi Eldar szüleit. Végülis joguk van megtudni, mi történt fiúkkal élete utolsó napjaiban. Rémülten látta, mennyire megfogyatkozott a Svartskogen major lakóinak száma. A szülők még éltek, Eldar kisebb testvérei is, de a többiek nem voltak sehol. Amikor megkérdezte, mi történt velük, azt a feleletet kapta, hogy valamennyiüket baleset érte, vagy az erdőben, vagy ha bementek a fővárosba. Villemonak olyan érzése támadt, hogy a két öreg titkol valamit. Egyébként nem fogadták valami szívesen, bár nem is várt tőlük mást. Megkínálták ugyan lepénnyel és tejszínnel, de Villemo tudta, hogy pusztán az illendőség kedvéért. - Már régóta... el akartam jönni... - dadogta Villemo. - Beszélni akartam magukkal... - Nem is tudtam róla, hogy beszélnivalónk lenne egymással - dünnyögte az asszony. - Eldarról van szó - bökte ki Villemo lelkes elszántsággal. - Talán tudják, hogy vele voltam élete utolsó néhány hónapjában. Az öreg krákogott. Úgy tűnt, nem érdekli különösebben őket a lány meséje. - Eldar nemes lélek volt - folytatta elérzékenyülten Villemo. - Minden okuk megvan rá, hogy büszkék legyenek a fiukra. - Igen - mondta szárazon az asszony. A kisebb gyerekek távolabb ültek egy padon és onnan figyelték a lányt. Eldarnak az a fivére, akivel még a Hársfaligetben váltott néhány szót, nem élt már.christianiában érte utól a vég, egy sikátor mélyén. - Eldar - folytatta hajthatatlanul Villemo - a felkelők bizalmas emberei közé tartozott. Tisztességes harcban halt meg, életét áldozta hazájáért. Villemo szónoklatát kínos csend követte. - És mi keresnivalója volt ott? - reccsent bele az öreg hangja a csendbe. - Nem lett volna jobb, ha a gazdaságot irányitja? Most már úgyis mindegy. Olyan kicsire zsugorodott a föld, hogy nem érdemes vele mit kezdeni. - Igen, én is észrevettem - mondta együttérzőn a lány. - És Gudrun? Vele mi történt? Ismét csend ereszkedett a szobára. Az asszony, aki éppen tésztát dagasztott, idegesen az asztalhoz csapkodta a nyúlós masszát. - Gudrun meghalt - felelte kurtán. - Ez nem lehet igaz! Hogyan? Az öreg keserűen felnevetett. - Hát a betegséget ő szedte össze magának.

13 - Ne essék több szó erről a szégyenről! - csattant fel az asszony. Villemonak nehezen csúszott le a torkán a falat. Sajnálta ezeket az embereket, akiktől annyi mindent elvett az élet. - Eldar nagyszerű ember volt - próbálkozott újra. - Sok jó tulajdonsága volt. Össze akartunk házasodni. A két öreg szinte megmerevedett. Az asszony tért hamarabb magához. - Ne beszéljen bolondságokat a kisasszony! - De amikor így lett volna. - Talán illetlenkedett magával a fiam, kisasszony? - Nem. Eldar lovagias volt az utolsó pillanatig. Villemo nyilván megfeledkezett arról az estéről, amit a szerencsétlen gyengeelméjűekkel együtt a menedékházban töltöttek. Az öreg felemelkedett. - Nem lett volna szabad romlásba taszítania a fiamat. Először a felkelés, aztán meg elbolondította, hogy még arról is elfeledkezett, hol a helye - mondta. Hangja tompán kongott, igyekezett elfojtani megrendültségét. - Hogy én? - kérdezte Villemo. Elképedt a feltételezéstől. - Hiszen nekem semmi közöm nem volt a felkeléshez. Ő már réges-rég közéjük tartozott. Az pedig, hogy elbolondítottam volna, nos... az egyszerűen így alakult... Nagyon szerettük egymást. Ezért érzem úgy, hogy egy kicsit én is maguk közé tartozom. Ha bármit tehetek az érdekükben, kérem szóljanak! - Nem, köszönjük - felelte a házigazda. - Történt, ami történt. Azt azonban megmondhatná nekünk, hogy az urak miért nem védik meg bérlőiket, ha úgy hozza a szükség? - Nos - tünődött Villemo - az egyetlen dolog, amivel a balesetek ellen védekezni lehet, a nagyobb gondosság és a körültekintés. - Még hogy nagyobb gondosság! - csattant fel az öreg gúnyos hangja. - Hát ilyet se mondott még nekem senki. De jobb, ha nem is mond! Jó napot! - tette még hozzá dühösen, és becsapta maga után az ajtót. Villemo megérezte, hogy örökre elveszítette ezeknek az embereknek a becsülését. Nem fiúk kedvesét, valamiféle rokont láttak benne, hanem azt a lányt, aki szerelembe esett egy nála alacsonyabb származású férfival. Ezek után semmi sem kötelezte őket arra, hogy tiszteljék Villemot. Az őrgrófnő lányának ezek után nem maradt más választása, minthogy köszönetet mondjon a szíves vendéglátásért, majd elégedetlenül hazabotorkáljon. Hirtelen megtorpant az ösvényen. Az utolsó pillanatban vette észre, hogy egy kötelet

14 feszítettek keresztbe az úton. A kötelet egy meghajlított fához kötötték. Olyan erővel feszítette a fát, hogy az azonnal visszacsapódott, amint Villemo kioldozta a csomót. - Micsoda elővigyázatlanság- mormogta elképedve. - Már az út közepén is csapdákat állítanak az állatoknak? Ha ebbe valaki belelép, nem ússza meg sérülések nélkül! Mit sem sejtve folytatta útját hazafelé. Az egyik erdei tisztásról remek kilátás nyílt Graastensholmra és környékére. Szívében hirtelen üresség támadt. Már megint mi van velem? Újra arról a férfiról álmodozom, aki sohasem lett az enyém. Miért van arra szükségem, hogy még mindig életben tartsam magamban ezt az érzést? Talán azért, mert nincs más, akit szerethetnék. Igen, ez a szomorú igazság. Pedig milyen jó lenne, ha gondolhatnék valakire... Hát Eldar...? A férfi emléke észrevétlenül egyre halványabbá vált benne. Helyette valaki más... Nem, nem szabad erre gondolnia! Elindult lefelé. Beszélnie kellene Irmelinnel. Hiszen van mondanivalójuk egymás számára, és már olyan rég nem látták egymást. Némi tétovázás után Graastensholm régi, biztonságot nyújtó falai felé vette az irányt. 2. fejezet IRMELIN SZÓRAKOZOTTAN, majdhogynem közönyösen fogadta látogatóját. - Á, te vagy az, Villemo? Az utóbbi időben mintha eltűntél volna. A templomban sem voltál vasárnap. Villemo rendszerint nyomós okot talált arra, hogy ne kelljen résztvennie a vasárnapi istentiszteleteken. - Gyere, menjünk fel a szobámba - javasolta Irmelin. - Éppen most vittem fel magamnak egy pár szelet kalácsot. Muszáj vigasztalódnom valamivel. Irmelin szobája sokkal világosabb, berendezése nőiesebb volt, mint Villemoé. Kényelmesen letelepedtek az ablak mellé. - Mégis mi szél fújt erre, Villemo? - kérdezte unokatestvére csodálkozó tekintettel. - Csak beszélgetni akartam veled. Azt hiszem, mindkettőnknek elég sok baja volt az utóbbi időben. Irmelin felsóhajtott. - Számomra már többé nincs értelme az életnek.

15 - Hidd el, én is hasonlóan érzek. Igaz ez? Nem motoszkál-e máris a fejemben egy gondolat, amely a jövőre utal? Még akkor is, ha nem szivesen veszek róla tudomást? - Hasonlóan érzek, legalábbis ami a szerelmet illeti - helyesbitett Villemo. - Tudod, néha kedvem lenne véget vetni az egésznek. - Ezt nem teheted - ellenkezett hevesen Villemo. - Nekem is eszembe jutott, amikor Eldar meghalt, de rájöttem, hogy nem okozhatunk ekkora szomorúságot a szüleinknek. - Tulajdonképpen engem is ez tart vissza. Egy ideig hallgattak. - Ó, Irmelin - törte meg Villemo elfogódott hangja a csöndet. - Azt hiszem, nálam jobban senki nem értheti meg a kételyeidet! - Néha már azt gondolom, hogy úgy kellett volna tennünk, ahogy Tarald és Sunniva. Akkor muszáj volna összeházasodnunk. - Hát soha nem voltatok együtt? - kérdezte Villemo szégyenlősen, miközben jókora szelet süteményt vett le a tányérról. Végre fellélegezhetett, hisz beszélgetésük sokkal izgalmasabb irányba terelődött. - Megbolondultál? - fordult felé döbbenten Irmelin, majd alig láthatóan elmosolyodott. - Ami azt illeti, egyszer már elég közel jártunk hozzá. - Eldar is szerette volna - vallotta be hősiesen Villemo. - De én keményen ellenálltam. Most már örülök neki, hogy igy történt. - De bizonyára megcsókolt - suttogta Irmelin. Villemo döbbenten fedezte fel, hogy egyszerűen nem emlékszik rá. Nem értette, hogyan felejthet el az ember ilyesmit? - Azt hiszem - felelte bizonytalanul. - Hallanod kellett volna, amit halála előtt mondott nekem. Olyan szép, olyan mennyei volt az egész! Irmelint most valahogy nem érdekelték az efféle emelkedett témák. - És mondd csak, nem éreztél valami egészen furcsát, amikor közel volt hozzád? - Úgy érted, amikor meghalt? - Nem, dehogy! Ha átölelt! Villemo lelki szemei előtt megjelent egy arc, egy tréfásan csillogó borostyán sárga szempár, fekete szempillák és sűrű, fekete haj... - Hogy mit is kérdeztél? Hát, amikor... Már megint ez az arc... Szörnyű, hogy arra sem emlékszik, mit érzett Eldar karjaiban. Hisz olyan rég történt! Miért nem tűnik már el ez az arc? Nekem Eldarra kell emlékeznem! - Hát, nem állithatom, hogy bármi furcsát is éreztem, de sejtem, mire gondolsz. Egyszer

16 valóban történt valami furcsa, amikor egészen közel ültünk egymáshoz, és... - Miért nem fejezed be? Nem, nem. Azt már mégsem vallhatja be, hogy ha arra a bizonyos férfira gondol, aki korántsem Eldar, remegni kezd a térde. - Nem, semmi különöset nem akartam mondani. És te, te éreztél valamit? Irmelin a távolba révedt. - Amikor Niklas átölelt és az arcunk összeért, és a teste szorosan az enyémhez tapadt... - Mi történt akkor, folytasd! - Akkor úgy éreztem, ha Niklas tovább merészkedett volna, képtelen lettem volna ellenállni. Villemo elszomorodott. Milyen kár, hogy neki nem volt része hasonló élményben. - Szóval közel jártatok hozzá, hogy... - Igen. Egyszer már majdnem... de erről nem mondhatok többet. Szent emlékként őrzöm. - Megértelek. Mi nem jutottunk ilyen messzire. Tudod, ő olyan más volt... Villemo észrevette, hogy Irmelin elhúzza a száját. Unokatestvére sohasem szívelte Eldart. Villemo megdöbbent, hogy ezt most már nem érzi sértőnek. Pedig korábban mindig rosszul esett neki, ha valaki nemtetszését fejezte ki Eldarral kapcsolatban. Haldoklik benne a szerelem? Hát csupán ennyi kitartás lenne benne? - Írtam Dominicnak - igyekezett más irányba terelni a beszélgetést. - Eldarról? - Dehogy! - Mégis, miről írtál neki? Hiszen állandóan veszekedtetek egymással. Villemo kapva kapott a kérdésen. - Éppen ezért írtam neki. Szerettem volna véget vetni az örökös marakodásnak, csipkelődésnek. De eddig még nem kaptam választ - vallotta be elkeseredve. - Lehet, hogy nem is fogsz. Dominic a saját életét éli. Talán azóta már meg is házasodott. Ami nem lenne csoda, hiszen mindig Ís vonzó volt. Irmelin nem tudhatta, hogy szavaival tüskéket döf Villemo szívébe. Dominic - nős? Ó, az a magasságos...

17 - Erről egész biztosan hallottunk volna - vetette ellen Villemo félénken. - Egyáltalán nem olyan biztos - folytatta kegyetlenül Irmelin. - Magad is tudod, mennyi időbe telik, mire elér hozzánk a hír. Újabb tüske, ám egyben némi vigasz is. Ha ilyen lassan járnak a levelek, akkor még van esélye arra, hogy választ kapjon Dominietól. Irmelin elgondolkozva meredt maga elé. - Niklas, Dominic és te. Én valahogy mindig kívül estem a köreiteken. Úgy szerettem volna, ha én is macskaszemmel születek, mint ti! Akkor igazán közétek tartozhattam volna. De én csak egyszerű halandó voltam és vagyok. Villemonak ez még soha nem jutott eszébe. Egyszerre büszkeség töltötte el, hogy egyike a kiválasztottaknak. - Jó lenne tudni, mi az oka mindennek. Niklas egyfolytában ezen töri a fejét. Szerinte a családi átokkal van összefüggésben. - Igaza lehet, de mi nem tartozunk az átokkal sújtottak közé... - Ezt nem is állítottam. Niklas úgy véli... - Hogy? - Nem, ezt nem mondhatom meg. Villemo megragadta a másik lány kezét. - Jogom van megtudni nekem is. Hiszen én is éppoly bizonytalan vagyok magamban, mint ő. Irmelin vágyakozva píllantott a süteményestál felé, amely üresen állt a kisasztalon. Vendége a beszélgetés izgalmában fölfalta az összes kalácsot. - Niklas úgy véli, Tarjei és Kolgrim tudott valamit. - Ami velünk van kapcsolatban? Hiszen már régóta halottak mind a ketten. - Nem. Az átokról tudhattak meg valamit. - De hát azt eddig is tudtuk, hogy a nyomára bukkantak valaminek. - Igen, de Niklas is utánanézett a dolognak. Szerinte találtak valamit a padláson. Itt Graastensholmon. Mit szólnál hozzá, ha mi is felmennénk? - A padlásra? - Miért rémültél meg ennyire? Csak nem félsz a sötéttől? Villemo természetesen félt, csak éppen semmi kedve nem volt bevallani. - Rendben van, gyerünk!

18 A padlásra vezető homályos lépcsőfeljáró nem volt túl bizalomgerjesztő. Gyerekkorában soha nem engedték, hogy felmenjen. Talán ezért volt számára még most is ennyire riasztó. A graastensholmi padlás egyébként is misztikus, kellemetlen, boszorkányos helyként élt a családi emlékezetben. Most, hogy ilyen bizalmas viszonyba került Irmelinnel, felötlött benne, hogy elmondja neki azt a bizonyos csókolózást Niklasszal. Hiszen csak játszottak, ki akarták próbálni, milyen. Semmi mélyebb érzés nem kötötte őket egymáshoz. Villemo mégsem mondta el, félt, hogy unokanővére a szívére venné a dolgot, az pedig nem használna egyiküknek sem. Irmelin megnyomta a kilincset. A padlásajtó nyikorogva tárult fel előttük. Eleinte alig láttak valamit, hisz csak néhány keskeny nyíláson át szürődött be némi fény. - Hú, micsoda hely! - kiáltott fel önkéntelenül Villemo. - Itt aztán bőven találhatnak rejtekhelyet maguknak a kísértetek. Barátnője gyakorlatiasabbnak bizonyult. - Mindenesetre elég poros. Gyerünk, lássünk munkához! Remélhetőleg nem mászkálnak fekete macskák a tartógerendákon, tűnődött Villemo. És csontvázak sem hevernek a régi ruhák alatt. Az is lehet, hogy a bútorok éjszakánként változtatják a helyüket, alóluk pedig szörnyűséges lények másznak elő, majd eltűnnek az első beszűrődő fénysugárra. - Irmelin, szerintem nem kellene... - Villemo! Nem hittem volna rólad, hogy ennyire félős vagy! Nincs itt semmi más, csak a Meiden család egykori használati tárgyai. - Hát, talán valóban igazad van, hogy nincs mit félni néhány ütött-kopott bútortói, kifakult ruhától. - Ugye megmondtam! Szerinted hol kezdjük a kutatást? Mi lenne, ha megosztanánk egymás között a feladatot? Villemo nem repesett az ötlettől. Úgy vélte, jobb, ha együtt keresgélnek. - Attól tartok, hogy egy elrongyolódott fűző, vagy az a bajuszkencés csupor ott nem fedi fel előttünk a Jéghegyek Népének titkát. Te találtál valami érdekeset? - Egy korsót, no és néhány szalmából font betlehemi figurát. Azaz semmi különöset. Folytassuk ott, szemben. Amikor már majdnem átértek a padlás másik sarkába, Villemo hirtelen megragadta Irmelin karját. - Az az érzésem, hogy nem vagyunk egyedül. - Miket fecsegsz itt össze? - nevetett fel Irmelin és már indult is volna tovább. - Nem, ne menj! Valakí nem akarja, hogy továbbmenjünk.

19 Irmelin megdöbbenve látta, hogy unokahúga arca elszürkül a félelemtől. - Mi történt, Villemo? - kérdezte, de a lány válasz helyett kézenfogta és visszavezette a padlás közepére. - Érdekes, itt már nem érzem, hogy taszítana valami. Ezen a részen nyugodtan mozoghatunk. Még egyszer visszanéztek. A sarokban egy asztal és egy kendővel leteritett karosszék vonala rajzolódott ki. - Hú, jó lenne, ha mégsem lennének kísértetek Graastensholmon - vacogta Irmelin. - Mi volt ez az egész? - Azt hiszem, nem kísértetek járnak körülöttünk - mondta tétován Villemo. - Csak egy erő. Éppen olyan, mint a vihar, a tűz vagy a szerelem, ugye érted. Nem volt rosszindulatú, Irmelin. Csak védelmezett minket, figyelmeztetett valami veszélyre. Akaratlanul is suttogni kezdtek. - Most már csak azt nem értem, hogy Kolgrim és Tarjei miért mozoghatott teljesen szabadon az egész padláson. Ők nem érezték az ellenállást? - Én sem értem. Talán éppen az ő behatolásuk keltette ismét életre az addig szunnyadó erőt. De az is lehet, hogy nem mi vagyunk a megfelelő személyek. Vagyis nem a mi feladatunk, hogy megtaláljuk a titkot. - Kolgrim és Tarjei sem lehetett az, hiszen akkor nem kellett volna meghalniuk. - Talán éppen az életünket védte az erő? - Azt hiszem, inkább a te életedről van szó, Villemo. Mondd csak, biztos vagy benne, hogy az az erő nem volt rosszindulatú velünk szemben? A lány felidézte magában az érzést. De addigra messze kerültek attól a helytől, ahol először felfigyelt rá, visszamenni pedig nem volt kedve. - Fogahnam sincs róla. Az volt a benyomásom, hogy egy bizonyos személyből sugárzik felénk. - Kicsit hátborzongatóan hangzik! Csak nem azt akarod mondani, hogy... - Nem, nem róla van szó. Még a nevét sem ejtem ki szivesen. Menjünk már el innen! Egy perccel sem bírok tovább ittmaradni! Elindultak az ajtó felé. Fellélegeztek, miután becsukták maguk mögött. Villemo végre biztonságban érezte magát. - A családban csak egyvalaki kísért. És nem gonoszságot sugárzott felénk. Határozott volt ugyan, de jóindulatú. - Solra gondolsz? - kérdezte Irmelin halkan, amikor lefelé mentek a lépcsőn. - Igen. És tudod, hogy ő soha nem ölt alakot. Csak a segítségére van annak, aki rászorul.

20 - Igazad lehet. Szerinted elmondjam anyának vagy apának, hogy mit éltünk át? - Most még ne. Azt hiszem, bárki minden bántódás nélkül fölmehet a padlásra. A mi esetünk más. Mi valami veszélyes dolog után kutattunk. - A Jéghegyek Népének titkos átka, igen. Ha Kolgrimnek és Tarjeinek nem sikerült megtalálni, miért sikerült volna éppen nekünk? Irmelin titokban szemügyre vette barátnőjét. Biztos volt benne, hogy Villemo meglepetéseket rejteget még számukra. Ő maga sincs tisztában azzal, miféle képességek lakoznak benne. Amikor ismét az ablakná! ültek, Irmelin bátortalanul megkérdezte: - Villemo... mondd, valóban olyan szörnyű dolog lenne, ha engednék... - Nem értem - nézett rá unokahúga elképedve. - Tudod, amiről az előbb beszéltünk! Azok az érzések és vágyak... Szegény lánynak fogalma sem volt róla, mit feleljen. Ez már meghaladta a képességeit. Hiszen őt senkihez nem fűzte olyan erős kötelék, mint Irmelint Niklashoz. És mivel Eldar meghalt, nem is igen reménykedett ilyesmiben. - Drága Irmelin! - sóhajtott fel együttérzőn. - Nem tudom, mit feleljek. Csak azt tudom, hogy mélységesen megértelek. Barátnője nem bírta tovább türtőztetni magát, zokogva Villemo vállára borult. BEKÖSZÖNTÖTT AZ OKTÓBER. Éppen egy éve történt, hogy Villemo megismerte Eldar Svartskogent és halálosan beleszeretett. Azóta is szívós makacssággal őrizte magában ezt az érzést, bár néha már maga is értelmetlennek érezte. Dominictól még nem érkezett válasz. Villemo tanácstalannak és magányosnak érezte magát. Niklas teljesen magába zárkózott, képtelenség volt akár egy szót is váltani vele. Irmelint Dániába küldték, Gabrielshusbe, a nagyanyjához. Távollététől azt remélték, hogy a két fiatal szívében kioltja a lángot. Villemo elkeseredetten sétált a hidegben. A tavalyi október mintha szebb lett volna. Most mindent köd borít, egészen a fák csúcsáig. A mezőket sártengerré változtatták az őszi esők. Villemo akaratlanul is a temető felé vette útját. Zavartságában azt remélte, hogy erőt meríthet az ősök kőzelségéből. Családjában előtte már sokan kővették ezt az ősi rítust, mely talán pogány volt, de megnyugvást hozott a léleknek. Előszőr a legrégebbi sírt kereste fel, azoknak a nyughelyét, akiket soha nem ismert.

A sorozat következő, huszonnegyedik kötete szeptember 15-étől kapható a hírlapárusoknál és más terjesztőknél.

A sorozat következő, huszonnegyedik kötete szeptember 15-étől kapható a hírlapárusoknál és más terjesztőknél. A sorozat következő, huszonnegyedik kötete szeptember 15-étől kapható a hírlapárusoknál és más terjesztőknél. Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V.

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

A további kötetek havonta jelennek meg.

A további kötetek havonta jelennek meg. A sorozat Sárkányfogvetés című, tizenkilencedik kötete április 13-ától kapható a hírlapárasoknál és más terjesztőknél, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp. XIII., Váci út 168.) és a Fatum-Art

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Vandring i mörkret

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Vandring i mörkret A svéd nyelvű eredeti mű címe: Vandring i mörkret Copyright by Margit Sandemo, 1987 All rights reserved Hungarian translation Kerekes Mariann, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Alexa Alexandra A magányos lány

Alexa Alexandra A magányos lány Alexa Alexandra A magányos lány Fejezetek egy orvos életéből Dr. Anders sorozat 37 A férfi lehunyt szemmel dőlt hátra karosszékében. Mellkasa alig észrevehetően emelkedett és süllyedt minden lélegzetvételére.

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak Diablo TM A vér szava Richard A. Knaak A jelen történetben szereplő nevek, személyek, helyek és események mind a szerző képzeletének szüleményei, valós eseményekkel, helyekkel, élő, vagy meghalt személyekkel

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

Barbara Dunlop Égzengés Texasban

Barbara Dunlop Égzengés Texasban Barbara Dunlop Égzengés Texasban Az Erickson család birtokában van egy több száz éves ékszer az Észak Villáma, amely nemzedékről nemzedékre a legidősebb fiú feleségére száll. Cole-nak esze ágában sincs

Részletesebben

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.)

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.) Marion Lennox: Babatöbblet The Baby Affair (1999.) A csecsemőosztály nővérkéinek mindössze egy hétig sikerült kijátszaniuk Jock Blaxton doktor éberségét, a férfi ekkor rájön, hogy az egyik baba nem szerepel

Részletesebben

Nalini Singh. Angyali vadász 2. kötet. angyalcsók

Nalini Singh. Angyali vadász 2. kötet. angyalcsók Nalini Singh Angyali vadász 2. kötet angyalcsók Az első kiadás a Berkley Press gondozásában jelent meg 2010-ben. Copyright 2010 by Nalini Singh All rights reserved. Tilos a művet vagy bármely részletét

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN

General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN Romantikus Regények Catherine Anderson FELKELŐ NAP General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN A mű eredeti címe Early Dawn Copyright 2010 by Adeline Catherine Anderson Hungarian translation Bodor-Horváth Kata

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Laura MacDonald Fényes telihold

Laura MacDonald Fényes telihold Laura MacDonald Fényes telihold A Szívhang különszám 15.(a) Eredeti címe: Drastic Measures 1996 Megjelent: 2008. 03. 11. Ali nővér megrökönyödve pillantja meg a sürgősségi osztályon hajdani szerelmét,

Részletesebben

Készítő: Könyvrajongók

Készítő: Könyvrajongók Készítő: Könyvrajongók Írta: Lisa Jane Smith a mű eredeti címe: Vampire Diaries 3. The Fury Fordította: Farkas Veronika A szöveget gondozta: Dávid Anna A művet eredetileg kiadta: HarperCollins Publishers,

Részletesebben

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. New York Times bestseller-szerzõ L. J. Smith Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Tombolás ámpírnaplók L. J. Smith ámpírnaplók 3. Tombolás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó,

Részletesebben

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY C. S. LEWIS NNCL1392-509v1.0 A mű eredeti címe: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE C. S. LEWIS 1970 by Macmillan Publishing Company, New York, COLLIER BOOKS FORDÍTOTTA: K. NAGY ERZSÉBET A RAJZOKAT KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN 2 A mű eredeti címe Auge des Mondes Copyright 2007 by Diana Verlag, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany Hungarian

Részletesebben

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt Diana Hamilton Szerelemről szó sem volt Két évig tartó látszatházasságot ajánl Javier Masters kis védencének, a tizenkilenc éves Zoe-nak, hogy a jómódú, árva lányt megóvja a hozományvadászoktól. Zoe igent

Részletesebben

TÜKÖRKÉP. Maecenas Könyvek, Budapest. Danielle Steel

TÜKÖRKÉP. Maecenas Könyvek, Budapest. Danielle Steel Danielle Steel TÜKÖRKÉP A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Danielle Steel: Mirror Image Published by Delacorte Press Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., New York by Daniellé Steel,

Részletesebben