Margit Sandemo. Vérbosszú. Norvégból fordította Somogyi Gyula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Margit Sandemo. Vérbosszú. Norvégból fordította Somogyi Gyula"

Átírás

1 Jéghegyek Népe 11

2 Margit Sandemo Vérbosszú Norvégból fordította Somogyi Gyula CESAM Publishing Ltd Budapest, 1993

3 Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Szöllősi Adrienne, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást az eredetivel egybevetette: Miszoglád Gábor Felelős szerkesztő: Nagy Arpád Felelős kiadó: a CESAM Publishing Ltd. ügyvezető igazgatója A kiadó címe: Budapest, 1063 Kmety György u. 18. ISBN HU ISSN Készült: Aktietrykkeriet i Trondhjem Terjeszti a Magyar Posta Ára: 240 Ft

4 Az eddig megjelent kötetek: 1. Varázslat 2. Átkos örökség 3. Örvényben 4. Vágyakozás 5. Halálos bűn 6. Nincs menekülés 7. Kísértetkastély 8. A pribék lánya 9. A magányos lovag 10. Hóvihar 11. Vérbosszú

5 GONOSZ TENGEL régesrégen, több száz éve kiment a pusztába, hogy eladja lelkét a Sátánnak. Ő lett a Jéghegyek Népének ősapja. Az ördög földi hatalmat ígért neki és utódainak, ha ennek fejében minden nemzedékből legalább egyetlen leszármazottja a Gonosz szolgálatába áll és gaztetteket követ el. Varázserejükről és sárgás fényben égő ragadozószemükről lehet felismerni őket. Egyiküket olyan természetfelettí hatalommal ruházza fel a Sátán, amilyet addig nem látott a világ és azután sem fog látni. A nemzetségen addig ül az átok, amíg valaki meg nem találja Gonosz Tengel üstjét, s benne azt a varázsfőzetet, amellyel megidézte a Sötétség Fejedelmét. Így szól az ősi legenda. Senki sem tudja, igaz-e. Valamikor a XVI. század során született a Jéghegyek Népének egy átokverte tagja, aki megpróbálta jóra fordítani a rosszat, és ezért Jó Tengelnek nevezték az emberek. Ez a történet az ő családjáról, legkivált családjának nőtagjairól szól.

6 1. fejezet MIUTÁN HAZATÉRT TOBRÖNNBŐL, Villemo hónapokon át csak bóklászott otthon, és maga volt a testet öltött boldogtalanság. Az önsajnálaton kívül más nem is érdekelte. És Villemo igazán látványosan tudott szenvedni. Niklasnak mindamellett igaza volt, amikor azt állította, hogy a lány rendíthetetlen szerelme a halott Eldar Svartskogen iránt inkább dacból, semmint szívéből fakad. Villemo ezt még önmagának sem vallotta volna be. Azok a rosszindulatú pletykák sem ingatták meg érzelmeiben, melyek halott kedveséről keringtek. Ezek szerint Eldar számos környékbeli gyermeknek volt az apja, sőt állítólag meggyilkolt egy fiatal lányt, aki gyermeket várt tőle. El sem tudta képzelni, hogy mondhatnak ilyet az ő Eldarjáról. Villemo emlékezete csak a kellemes élményeket őrizte meg, a rosszat egész egyszerűen elfelejtette. Azt a néhány alkalmat idézte fel, amikor szerelme valóban gyengéden, nemes lélekhez méltóan viselkedett. Úgy érezte, Eldart igaztalanul sújtja megvetés. Gondolatai újra visszatértek ahhoz a Csodálatos jelenethez, amikor halála előtt a férfi szerelmet vallott neki. Bár Eldar szentként tisztelt nevét sohasem ejtette ki a szülei előtt, Kaleb és Gabriella egyre nehezebben viselte lányuk szenvelgését. Villemo türelmes, lenéző mosollyal jártkelt a házban, arcáról sugárzott, mennyire biztos abban, hogy környezete képtelen megérteni tragédiáját. Rettenetes volt látni, ahogy félrehajtott fejjel, vágyakozón meredt maga elé, s szemében könny csillogott. Életöröme, bolondozó kedve, amiért oly sokan szerették, mintha örökre odalett volna. Egyébként kedves volt és engedelmes, mint azelőtt soha. Annak a néhány szerencsétlennek a gondozásában pedig, akiket Eldarral együtt mentettek ki Tobrönn sötét pincéjéből, éppenséggel pótolhatatlan volt. Ezek az emberek hálából minden tőlük telhetőt megtettek, hogy munkájukkal elégedettek legyenek Elistrandon, Graastensholmon és a Hársfaligetben. Mattiasnak sok gondot okozott, vajon hogyan lehetne megakadályozni, hogy utódokat nemzzenek egymással. Ám belátta, csak akkor tehetne valamit, ha korlátozná a szabadságukat. Szerencsére azonban semmi olyasmi nem történt, ami aggodalomra adott volna okot. A környékbeliek nem szerették a jövevényeket, de a három birtok biztonságot nyújtott nekik a gyűlölettel és megvetéssel szemben. Amikor a vidéken megtudták a szerencsétlenek történetét, elültek a velük kapcsolatos hiresztelések, miszerint a Jéghegyek Népe gyengeelméjűeket dolgoztat szinte ingyen a birtokain. Végre mindenki nyugalomban élhetett. Múltbeli emlékeikkel viszont gyakran meg kellett küzdeniük szegény embereknek. Ha valamelyiküket lidércnyomás gyötörte vagy eszükbe jutottak a Tobrönn pincéjében kapott ütlegelések, azonnal Villemoért küldtek, aki ismerte szenvedéseiket és megaláztatásaikat, és meg tudta vigasztalni őket. Kaleb mégis nyugtalan volt. Emberei szinte naponta jelentették, hogy furcsa dolgok történnek Elistrand körül. Úgy festett, valaki megfigyelés alatt tartja a birtokot. Ijesztő alakok tűntek el az erdő sűrűjében, ha az ember feléjük közeledett. Mindig mindenkinek ugyanazt a kérdést tették fel: mit csinál a kisasszony, merre jár, hogyhogy soha nem megy el hazulról. Miért éppen Villemo érdekelte őket?

7 Kaleb többször is kérdőre vonta leányát, de az semmit sem értett az egészből. Nem tudhatta, ki volt az a négy ismeretlen, aki végzett Eldar Svartskogennel. Mélységesen meg volt győződve arról, hogy a férfi felkelőként, tisztességes küzdelemben halt meg. Szegény lány nem hallott Woller gazda ádáz elhatározásáról, hogy élve vagy halva kézrekeríti őt. Woller gazda még mindig egyetlen fiát, Monsot siratta, akit szerinte Eldar és Villemo ölt meg. Egyetlen gondolat éltette, a bosszú. Eldart már elintézték... most a lányon a sor. Villemo nem sejthette, miért őrzik figyelő szemek Elistrandot. Gabriella még tréfásan meg is jegyezte, hogy bizonyára titkos csodálói vannak leányának. De bár ne mondott volna semmit. Villemo arca elborult és anyjára fájdalmas pillantásokat vetve, fölvonult szobájába. A helyiség közepén ott állt ágya, amelyre egykor azt a nevetséges feliratot akarta festeni, hogy Itt alszik a világ legboldogabb embere. Hogy lehetett ennyire buta? Nem. Dominicnak volt igaza, amikor azt mondta, fesse fel inkább azt, hogy A leghatalmasabb a szeretet. Csakhogy akkor még nem lett volna képes erre. Nyárra Kaleb megelégelte lánya viselkedését. Valahogy ki kell mozditani a házból! - Ide figyelj, Villemo! Sigbritt anyó már nem tud felkelni. Eddig mi vittünk neki minden második nap egy kanna tejet és némi élelmet. Ezentúl a te dolgod, hogy gondoskodj róla. A lány kelletlenül felsóhajtott, majd beleegyezően bólintott. Kénytelen volt beismerni, milyen nagyszerű dolog ismét érezni a nyári nap melegét. Persze ezt a világ minden kincséért sem mutatta volna. Hadd higgyék továbbra is, hogy szenved. Amikor negyedszer tette meg az utat Sigbritt anyó kunyhójához, történt valami. Aznap különösen meleg volt. Villemo lassan, kényelmesen bandukolt hazafelé az erdőn keresztül a bokáig érő fűben. A tejeskanna néha tompán lábának ütődött, bőrét kellemesen csiklandozta a fű. Az ösvény szélén kékes lila mályvák viritottak, beljebb az erdő sötétjében halvány színű harangvirágok bólogattak a fóld felé. Villemo még soha nem érezte magát ennyire magányosnak. Akivel megoszthatta volna az életét, elvesztette. Ott fekszik valahol, egy messzi romerikei tisztáson, a hideg földben. Az ösvény hirtelen leszűkült, csaknem teljesen benőtték a fák. A lány hirtelen megállt. Lódobogást hallott maga mögött. Amint megfordult, megpillantotta a hatalmas ménje hátán feléje vágtató, feketébe öltözött lovast. Szemmel láthatóan esze ágában sem volt visszafogni az iramot. Villemot megbénította a látvány. Miért nem áll meg, gondolta kétségbeesetten, hiszen látja, hogy itt vagyok! Nem tévedett, a lovas valóban jól látta. Kalapját mélyen a fejébe nyomta, arca elé kendőt kötött, csak szeme villant ijesztőn a lány felé. Esze ágában sem volt megállni, sőt, mintha még gyorsabb vágtára ösztökélte volna tétovázó lovát. Villemo végre felébredt kábulatából. Egy ideig az ösvényen szaladt, de az csak nem akart kiszélesedni. Amikor már egészen közelről hallotta a ló ideges horkanását,

8 bevetette magát a sűrű, szúrós fenyvesbe. Arcába ágak csapódtak, karján, lábán tüskék hasították fel a bőrt, a füle vérzett. Hallotta, amint a ló megtorpan az ösvényen. A lovas saját csapdájába esett, a szűk ösvényen nem tudta megfordítani lovát, a sűrűbe pedig nem tudott utánamenni. Villemo pedig szaladt, ahogy a lába bírta. Már fogalma sem volt, merre járhat, szemét csak pár pillanatra merte kinyitni az állandóan arcába csapódó ágak miatt. Lába vérző sebekkel volt tele. A lovas feladta. Villemo zihálva lélegzett. Ha kellett, négykézláb mászott át az útjába kerülő sziklákon. Ha elesett, ismét felállt, az életéért futott. Egyre több világosság szűrődött át a fák ágai között. Az erdő véget ért, és nem messze maga előtt megpillantotta Graastensholm biztonságot ígérő falait. Nem mert hátranézni, hátha megpillantja az ösvényről kivágtató lovast. Am üldözöje eltűnt. Villemo fáradt volt. Ruhája rongyokban lógott róla, testét vérző sebek boritották, haja telis-tele volt apró gallyakkal, elszáradt levekkel. Így érkezett meg Graastensholmra. A fogadószobában megállt egy pillanatra, hogy kicsit rendbehozza magát. Furcsa módon senki sem sietett elébe. Villemo elkeseredett. Azok után, amit átélt, drámai fogadtatásra számított. A szalonból ideges hangok szűrődtek ki. Úgy tetszett, Graastensholm lakói saját bajukkal vannak elfoglalva. Villemo tétován, egyik lábáról a másikra állt, amikor hirtelen kinyílt a szalon ajtaja, és Irmelin rohant el mellette zokogva, ügyet sem vetve rá, és eltünt a lépcsöfordulóban. Graastensholm békés falai között szokatlan volt a parázs hangulat. Mattias és Hilde természetével nem fért össze a veszekedés. Villemo beóvakodott a szalonba. Csend fogadta. Pillantása Niklasra esett, aki vörös arccal, száját dacosan elhúzva ült székén. Senki nem szólt hozzá. - Bocsánat, ha zavarok... Mattias és Hilde fölkapta a fejét. - No, de Villemo! Hogy nézel ki? Csak nem valami baleset ért? A lány nem akart előhozakodni saját bajával. A teremben ülőket szemlátomást súlyosabb gond nyomasztotta. - Á, semmi az egész! - igyekezett mindenkit megnyugtatni. - Csak lecsúsztarn egy szikláról. De ti miért vagytok ennyire izgatottak? Mi történt? Irmelin szülei egymásra néztek.

9 - Megtudhatod te is, hiszen úgysem marad titokban - mondta zaklatottan az egyébként oly szelíd Mattias. - Niklas megkérte a lányom kezét, és mi kénytelenek voltunk visszautasítani. Villemo megszédült. - Niklas és Irmelin? Össze... össze akarnak házasodni? Én meg... én nem is tudtam semmit... - Nem - fordult felé Niklas tőle szokatlan hevességgel. - Hát persze, hogy semmit nem vettél észre. Hiszen úgy el voltál foglalva magaddal. Egyébként már évek óta vonzódunk egymáshoz, legalább ezt tudhattad volna. - Én... én... - dadogta szerencsétlenül a lány. - Villemonak megvolt a maga baja - szólalt meg Hilde békítőleg. - Tudom, nem is rejtette véka alá - sziszegte Niklas. Unokatestvére elengedte füle mellett a sértést. Be kellett látnia, hogy Niklasnak igaza van. - És miért nem házasodhattok össze? Mattias felsóhajtott. - Az átok miatt. Túl közeli rokonságban állnak egymással. - Szerintem nem - vetette közbe Villemo. - Sajnos, igen - felelte nyugodtan Mattias. - Jól tudom, hogy apám is itt állt egyszer, éppen úgy, mint ma Niklas. Feleségül kérte Sol leányát, Sunnivát. Tengel tombolt harajában, legalábbis nekem így mesélték. Csakhogy az ő esetükben már késő volt, össze kellett házasodniuk. Sunnivának pedig olyan gyermeke született, aki vérében hordta az átkot. A szerencsétlen asszony meg is halt szülés közben. - De ők közelebbi rokonok voltak, mint Niklas és Irmelin. - Nos, ami a családi szálakat illeti, ők harmadunokatestvérek voltak, Niklas és Irmelin pedig negyedfokon azok. Ráadásul Taraldot és Sunnivát jobban veszélyeztette az átok, hiszen Tengel unokájáról és Sol leányáról volt szó. Ennek ellenére nem merünk kacérkodni a sorssal, Villemo! - De hiszen ez igazságtalanság! - kiáltotta Villemo. - Amikor úgy illenek egymáshoz! - Tarald és Sunniva is szép pár volt, mégis minden rosszul sült el. Nem, nem egyezhetünk bele, bárrnenynyire kedveljük is. Hogy milyen vak volt! Észre kellett volna vennie! Már akkor, amikor megkérte Niklast, hogy próbálják ki, milyen érzés csókolózni. Már akkor rá kellett volna jönnie, hogy a fiú szíve Irmeliné! Csak nem féltékeny? Ó, nem. Egyáltalán nem! Soha nem volt Niklasba szerelmes. Az igaz, hogy unokatestvére szédítően jóképű, de soha nem táplált iránta hevesebb érzéseket. Inkább afféle testvérnek, gyermekkori pajtásának tekintette. - Biztos vagyok benne, fiam, hogy a szüleid egyetértenek majd döntésünkkel - fordult Mattias Niklashoz, akinek arcára fagyon a keserűség. - De azért még egyszer

10 megvitatjuk velük az egészet. - Felmehetek Irmelinhez? A lány szülei tétováztak. - Azt hiszem, megengedhetjük. De... ne veszítsd el a fejed! A fiú összeszorította az ajkát és bólintott, majd távozott a szobából. Mattias megdörzsölte a szemét. Megviseltnek látszott, akárcsak a felesége. - És most te vagy soron, Villemo - mondta csendesen. - Meglehetősen rossz állapotban vagy. Tehetek érted valamit? - Nem, köszönöm. Nem olyan vészes a helyzet. Majd én elintézem otthon. De... azért jó lenne, ha kicsit rendbehozhatnám magam. Nem szeretném, ha anya így látna... - Megértelek - mondta neki Hilde. Igyekezett nyugalmat erőltetni magára, de hangján érződött a bensejében dúló nyugtalanság. - Gyere velem. ETTŐL A NAPTÓL FOGVA Villemo hirtelen megváltozott. Gyakran üldögélt mélyen elgondolkodva. Ha hozzáértek, vagy ha az étkezésekhez hivták, megrezzent, mint aki mély álomból ébred. Villemo önvízsgálatot tartott. Néhány héttel később elhatározta, hogy levelet ír Dominicnak. Kedves barátom! Bizonyára meglep, hogy levelet kapsz tőlem, hiszen még soha nem írtam neked. Tudod, egyszerűen tanácstalan vagyok és nincs kivel megbeszélni a gondjaimat. Az utóbbi időben annyi minden történt velem, hogy már nem érzek magamban mást, csak ürességet, a valóság megszűnt létezni körülöttem. Félek és értetlenül állok szemben az eseményekkel. A szüleimhez nem merek fordulni. Már eddig is épp elég gondot, bajt zúditottam rájuk. Emlékszel? Mi négyen mindig összetartottunk. És különösen Te, Niklas meg én. A három macskaszemű! Bár sokat ugrattál, mégis jól éreztem magam köztetek. Mostanra mindez megszűnt. Niklas és Irmelin össze akarnak házasodni, de nem engedik meg nekik. Mindenki az átoktól tart. Gondolhatod, mennyire elkeseredettek. Kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy velem foglalkozzanak. Bizonyára hallottad, hogy Lene is férjhez megy Örjan Stegéhez. Nyáron mindannyian hivatalosak vagyunk az esküvőre. Azt mondják, Tristan megváltozott az utóbbi időben, így neki nem mertem írni. Te vagy az egyedüli, akihez fordulhatok. Éppen ezért kérlek, hogy most kivételesen ne csinálj bolondot belőlem és az érzéseimből. Olyan ez, mintha csak most ébrednék fel valami hosszú álom után. Most döbbenek rá, milyen szörnyen viselkedtem! Egyfolytában magamat sajnáltam, pedig nem is volt rá igazán okom. Ezt csak most látom be, amikor egy teljesen megmagyarázhatatlan dologgal kerültem szembe. Néhány héttel ezelőtt megtámadtak, Dominic. Egy fekete ruhás lovas az erdőben. El akart tiporni a lovával. Nem értem, miért, hisz soha nem

11 láttam azelőtt. Sikerült ugyan megmenekülnöm, de annyira megrémisztett, hogy képtelen vagyok feldolgozni. És van még néhány furcsaság. Valaki hónapok óta figyeli a birtokot és az embereinket kérdezgeti rólam! Lassan már a saját árnyékomtól is megijedek, a birtokon kívülre nem merészkedem. Ha mégis rákényszerülök, úgy messze elkerülöm az erdőn át vezető rövidebb utat! Tulajdonképpen nem tudom, mitől félek. Talán a haláltól? Éppen én, akinek nincs miért élnie, aki nem méltó arra, hogy szeressék? Jaj, Dominic! Mennyire nehéz magányosnak lenni! Úgy értem, lélekben magányosnak. Talán beteljesedhetett volna a sorsom, amikor a vérszomjas lovassal találkoztam. De így nem szeretnék meghalni! Hogy a lovával a földbe tiporjon! Nem, ez csúf és megalázó lenne! Azt sem tudom elképzelni, hogy öngyilkos legyek. Azt hiszem, ezzel több fájdalmat okoznék környezetemnek, mint ha továbbra is elszigetelten élek közöttük. Tudod, azon a napon, amikor E. meghalt (Villemo nem merte leírni a Dominicnak szánt levélben a férfi teljes nevét), történt valami különös. Niklas, Te és én mindig csodálkoztunk a szemünk színén. Én soha nem értettem, hogy miért reszesültem ebben az adományban. Hiszen ti ketten különös képességekkel rendelkeztek, én viszont nem. Amikor E. a halálán volt, arra kért, hogy kövessem az árnyak birodalmába. Nagy kísértés volt ez a számomra, hiszen úgy éreztem, hogy az ő halálával az én életem is értelmét vesztette. És akkor valami erős érzés keritett hatalmába. Annyira erős, hogy szinte már fájt. Hirtelen rádöbbentem, hogy Niklasnak, Neked és nekem élnünk kell, hogy kijelöltek bennünket egy feladatra, amely annyira szörnyű, hogy a lélegzetem is elállt tőle. Hogy pontosan miről van szó, nem tudom, csak abban voltam biztos, hogy E. -nek is valami köze volt hozzá. Neked is voltak már hasonló megérzéseid? Neked, aki belelátsz az emberek gondolataiba? Azt hiszem, ezért félek ennyire tőled, ezért van köztünk ez az elmondhatadan feszültség, mely csipkelődő szócsatákban keres feloldást. Mindig azt képzelem, hogy ismered a gondolataimat és ettől nevetségesnek, gyerekesnek érzem magam. Tényleg ennyire leheteden alak lennék, Dominic? Magamon kívül másra nem is tudok gondolni? Azt hiszem, nincs így. Vérzik a szívem Irmelinért és Niklasért. Sokat sírtam miattuk. Együttérzek velük, megértem a szenvedéseiket. Mégis elégedetlen vagyok az életemmel. Anya és apa borzasztó kedvesek velem. Elmondhatadanul türelmesek. Én pedig mindig türelmeden voltam. Azt szeretném, ha mindig valamilyen élményben lenne részem. Most volt is néhány, de miért volt mindegyik kétségbeejtő? Úristen, hiszen eddig csak magamtól írtam! És milyen elkeseredettre sikerült ez a levél! Sajnos ebben az állapotban jobbat nem is várhattam magamtól. Kérlek, Dominic drága, válaszolj nekem. Írj arról, hogyan élsz és hogy vannak a szeretteid! Megkönnyebbülnék, ha hallanék rólad! Odaadó barátod: Villemo Amikor lepecsételni készült a levelet, egy pillanatra megállt. Kedve lett volna még valamit beleírni: Nem szívesen ha1lanék holmi barátnőkről és házassági tervekről.

12 Mégsem tette meg. Nem avatkozhat bele Dominic magánéletébe. Önzés lenne részéről, ha elvárná Dominictól, hogy megőrizze függetlenségét. Augusztusban Villemo megelégelte a szomorkodást és a tétlenséget. Elhatározta, hogy felkeresi Eldar szüleit. Végülis joguk van megtudni, mi történt fiúkkal élete utolsó napjaiban. Rémülten látta, mennyire megfogyatkozott a Svartskogen major lakóinak száma. A szülők még éltek, Eldar kisebb testvérei is, de a többiek nem voltak sehol. Amikor megkérdezte, mi történt velük, azt a feleletet kapta, hogy valamennyiüket baleset érte, vagy az erdőben, vagy ha bementek a fővárosba. Villemonak olyan érzése támadt, hogy a két öreg titkol valamit. Egyébként nem fogadták valami szívesen, bár nem is várt tőlük mást. Megkínálták ugyan lepénnyel és tejszínnel, de Villemo tudta, hogy pusztán az illendőség kedvéért. - Már régóta... el akartam jönni... - dadogta Villemo. - Beszélni akartam magukkal... - Nem is tudtam róla, hogy beszélnivalónk lenne egymással - dünnyögte az asszony. - Eldarról van szó - bökte ki Villemo lelkes elszántsággal. - Talán tudják, hogy vele voltam élete utolsó néhány hónapjában. Az öreg krákogott. Úgy tűnt, nem érdekli különösebben őket a lány meséje. - Eldar nemes lélek volt - folytatta elérzékenyülten Villemo. - Minden okuk megvan rá, hogy büszkék legyenek a fiukra. - Igen - mondta szárazon az asszony. A kisebb gyerekek távolabb ültek egy padon és onnan figyelték a lányt. Eldarnak az a fivére, akivel még a Hársfaligetben váltott néhány szót, nem élt már.christianiában érte utól a vég, egy sikátor mélyén. - Eldar - folytatta hajthatatlanul Villemo - a felkelők bizalmas emberei közé tartozott. Tisztességes harcban halt meg, életét áldozta hazájáért. Villemo szónoklatát kínos csend követte. - És mi keresnivalója volt ott? - reccsent bele az öreg hangja a csendbe. - Nem lett volna jobb, ha a gazdaságot irányitja? Most már úgyis mindegy. Olyan kicsire zsugorodott a föld, hogy nem érdemes vele mit kezdeni. - Igen, én is észrevettem - mondta együttérzőn a lány. - És Gudrun? Vele mi történt? Ismét csend ereszkedett a szobára. Az asszony, aki éppen tésztát dagasztott, idegesen az asztalhoz csapkodta a nyúlós masszát. - Gudrun meghalt - felelte kurtán. - Ez nem lehet igaz! Hogyan? Az öreg keserűen felnevetett. - Hát a betegséget ő szedte össze magának.

13 - Ne essék több szó erről a szégyenről! - csattant fel az asszony. Villemonak nehezen csúszott le a torkán a falat. Sajnálta ezeket az embereket, akiktől annyi mindent elvett az élet. - Eldar nagyszerű ember volt - próbálkozott újra. - Sok jó tulajdonsága volt. Össze akartunk házasodni. A két öreg szinte megmerevedett. Az asszony tért hamarabb magához. - Ne beszéljen bolondságokat a kisasszony! - De amikor így lett volna. - Talán illetlenkedett magával a fiam, kisasszony? - Nem. Eldar lovagias volt az utolsó pillanatig. Villemo nyilván megfeledkezett arról az estéről, amit a szerencsétlen gyengeelméjűekkel együtt a menedékházban töltöttek. Az öreg felemelkedett. - Nem lett volna szabad romlásba taszítania a fiamat. Először a felkelés, aztán meg elbolondította, hogy még arról is elfeledkezett, hol a helye - mondta. Hangja tompán kongott, igyekezett elfojtani megrendültségét. - Hogy én? - kérdezte Villemo. Elképedt a feltételezéstől. - Hiszen nekem semmi közöm nem volt a felkeléshez. Ő már réges-rég közéjük tartozott. Az pedig, hogy elbolondítottam volna, nos... az egyszerűen így alakult... Nagyon szerettük egymást. Ezért érzem úgy, hogy egy kicsit én is maguk közé tartozom. Ha bármit tehetek az érdekükben, kérem szóljanak! - Nem, köszönjük - felelte a házigazda. - Történt, ami történt. Azt azonban megmondhatná nekünk, hogy az urak miért nem védik meg bérlőiket, ha úgy hozza a szükség? - Nos - tünődött Villemo - az egyetlen dolog, amivel a balesetek ellen védekezni lehet, a nagyobb gondosság és a körültekintés. - Még hogy nagyobb gondosság! - csattant fel az öreg gúnyos hangja. - Hát ilyet se mondott még nekem senki. De jobb, ha nem is mond! Jó napot! - tette még hozzá dühösen, és becsapta maga után az ajtót. Villemo megérezte, hogy örökre elveszítette ezeknek az embereknek a becsülését. Nem fiúk kedvesét, valamiféle rokont láttak benne, hanem azt a lányt, aki szerelembe esett egy nála alacsonyabb származású férfival. Ezek után semmi sem kötelezte őket arra, hogy tiszteljék Villemot. Az őrgrófnő lányának ezek után nem maradt más választása, minthogy köszönetet mondjon a szíves vendéglátásért, majd elégedetlenül hazabotorkáljon. Hirtelen megtorpant az ösvényen. Az utolsó pillanatban vette észre, hogy egy kötelet

14 feszítettek keresztbe az úton. A kötelet egy meghajlított fához kötötték. Olyan erővel feszítette a fát, hogy az azonnal visszacsapódott, amint Villemo kioldozta a csomót. - Micsoda elővigyázatlanság- mormogta elképedve. - Már az út közepén is csapdákat állítanak az állatoknak? Ha ebbe valaki belelép, nem ússza meg sérülések nélkül! Mit sem sejtve folytatta útját hazafelé. Az egyik erdei tisztásról remek kilátás nyílt Graastensholmra és környékére. Szívében hirtelen üresség támadt. Már megint mi van velem? Újra arról a férfiról álmodozom, aki sohasem lett az enyém. Miért van arra szükségem, hogy még mindig életben tartsam magamban ezt az érzést? Talán azért, mert nincs más, akit szerethetnék. Igen, ez a szomorú igazság. Pedig milyen jó lenne, ha gondolhatnék valakire... Hát Eldar...? A férfi emléke észrevétlenül egyre halványabbá vált benne. Helyette valaki más... Nem, nem szabad erre gondolnia! Elindult lefelé. Beszélnie kellene Irmelinnel. Hiszen van mondanivalójuk egymás számára, és már olyan rég nem látták egymást. Némi tétovázás után Graastensholm régi, biztonságot nyújtó falai felé vette az irányt. 2. fejezet IRMELIN SZÓRAKOZOTTAN, majdhogynem közönyösen fogadta látogatóját. - Á, te vagy az, Villemo? Az utóbbi időben mintha eltűntél volna. A templomban sem voltál vasárnap. Villemo rendszerint nyomós okot talált arra, hogy ne kelljen résztvennie a vasárnapi istentiszteleteken. - Gyere, menjünk fel a szobámba - javasolta Irmelin. - Éppen most vittem fel magamnak egy pár szelet kalácsot. Muszáj vigasztalódnom valamivel. Irmelin szobája sokkal világosabb, berendezése nőiesebb volt, mint Villemoé. Kényelmesen letelepedtek az ablak mellé. - Mégis mi szél fújt erre, Villemo? - kérdezte unokatestvére csodálkozó tekintettel. - Csak beszélgetni akartam veled. Azt hiszem, mindkettőnknek elég sok baja volt az utóbbi időben. Irmelin felsóhajtott. - Számomra már többé nincs értelme az életnek.

15 - Hidd el, én is hasonlóan érzek. Igaz ez? Nem motoszkál-e máris a fejemben egy gondolat, amely a jövőre utal? Még akkor is, ha nem szivesen veszek róla tudomást? - Hasonlóan érzek, legalábbis ami a szerelmet illeti - helyesbitett Villemo. - Tudod, néha kedvem lenne véget vetni az egésznek. - Ezt nem teheted - ellenkezett hevesen Villemo. - Nekem is eszembe jutott, amikor Eldar meghalt, de rájöttem, hogy nem okozhatunk ekkora szomorúságot a szüleinknek. - Tulajdonképpen engem is ez tart vissza. Egy ideig hallgattak. - Ó, Irmelin - törte meg Villemo elfogódott hangja a csöndet. - Azt hiszem, nálam jobban senki nem értheti meg a kételyeidet! - Néha már azt gondolom, hogy úgy kellett volna tennünk, ahogy Tarald és Sunniva. Akkor muszáj volna összeházasodnunk. - Hát soha nem voltatok együtt? - kérdezte Villemo szégyenlősen, miközben jókora szelet süteményt vett le a tányérról. Végre fellélegezhetett, hisz beszélgetésük sokkal izgalmasabb irányba terelődött. - Megbolondultál? - fordult felé döbbenten Irmelin, majd alig láthatóan elmosolyodott. - Ami azt illeti, egyszer már elég közel jártunk hozzá. - Eldar is szerette volna - vallotta be hősiesen Villemo. - De én keményen ellenálltam. Most már örülök neki, hogy igy történt. - De bizonyára megcsókolt - suttogta Irmelin. Villemo döbbenten fedezte fel, hogy egyszerűen nem emlékszik rá. Nem értette, hogyan felejthet el az ember ilyesmit? - Azt hiszem - felelte bizonytalanul. - Hallanod kellett volna, amit halála előtt mondott nekem. Olyan szép, olyan mennyei volt az egész! Irmelint most valahogy nem érdekelték az efféle emelkedett témák. - És mondd csak, nem éreztél valami egészen furcsát, amikor közel volt hozzád? - Úgy érted, amikor meghalt? - Nem, dehogy! Ha átölelt! Villemo lelki szemei előtt megjelent egy arc, egy tréfásan csillogó borostyán sárga szempár, fekete szempillák és sűrű, fekete haj... - Hogy mit is kérdeztél? Hát, amikor... Már megint ez az arc... Szörnyű, hogy arra sem emlékszik, mit érzett Eldar karjaiban. Hisz olyan rég történt! Miért nem tűnik már el ez az arc? Nekem Eldarra kell emlékeznem! - Hát, nem állithatom, hogy bármi furcsát is éreztem, de sejtem, mire gondolsz. Egyszer

16 valóban történt valami furcsa, amikor egészen közel ültünk egymáshoz, és... - Miért nem fejezed be? Nem, nem. Azt már mégsem vallhatja be, hogy ha arra a bizonyos férfira gondol, aki korántsem Eldar, remegni kezd a térde. - Nem, semmi különöset nem akartam mondani. És te, te éreztél valamit? Irmelin a távolba révedt. - Amikor Niklas átölelt és az arcunk összeért, és a teste szorosan az enyémhez tapadt... - Mi történt akkor, folytasd! - Akkor úgy éreztem, ha Niklas tovább merészkedett volna, képtelen lettem volna ellenállni. Villemo elszomorodott. Milyen kár, hogy neki nem volt része hasonló élményben. - Szóval közel jártatok hozzá, hogy... - Igen. Egyszer már majdnem... de erről nem mondhatok többet. Szent emlékként őrzöm. - Megértelek. Mi nem jutottunk ilyen messzire. Tudod, ő olyan más volt... Villemo észrevette, hogy Irmelin elhúzza a száját. Unokatestvére sohasem szívelte Eldart. Villemo megdöbbent, hogy ezt most már nem érzi sértőnek. Pedig korábban mindig rosszul esett neki, ha valaki nemtetszését fejezte ki Eldarral kapcsolatban. Haldoklik benne a szerelem? Hát csupán ennyi kitartás lenne benne? - Írtam Dominicnak - igyekezett más irányba terelni a beszélgetést. - Eldarról? - Dehogy! - Mégis, miről írtál neki? Hiszen állandóan veszekedtetek egymással. Villemo kapva kapott a kérdésen. - Éppen ezért írtam neki. Szerettem volna véget vetni az örökös marakodásnak, csipkelődésnek. De eddig még nem kaptam választ - vallotta be elkeseredve. - Lehet, hogy nem is fogsz. Dominic a saját életét éli. Talán azóta már meg is házasodott. Ami nem lenne csoda, hiszen mindig Ís vonzó volt. Irmelin nem tudhatta, hogy szavaival tüskéket döf Villemo szívébe. Dominic - nős? Ó, az a magasságos...

17 - Erről egész biztosan hallottunk volna - vetette ellen Villemo félénken. - Egyáltalán nem olyan biztos - folytatta kegyetlenül Irmelin. - Magad is tudod, mennyi időbe telik, mire elér hozzánk a hír. Újabb tüske, ám egyben némi vigasz is. Ha ilyen lassan járnak a levelek, akkor még van esélye arra, hogy választ kapjon Dominietól. Irmelin elgondolkozva meredt maga elé. - Niklas, Dominic és te. Én valahogy mindig kívül estem a köreiteken. Úgy szerettem volna, ha én is macskaszemmel születek, mint ti! Akkor igazán közétek tartozhattam volna. De én csak egyszerű halandó voltam és vagyok. Villemonak ez még soha nem jutott eszébe. Egyszerre büszkeség töltötte el, hogy egyike a kiválasztottaknak. - Jó lenne tudni, mi az oka mindennek. Niklas egyfolytában ezen töri a fejét. Szerinte a családi átokkal van összefüggésben. - Igaza lehet, de mi nem tartozunk az átokkal sújtottak közé... - Ezt nem is állítottam. Niklas úgy véli... - Hogy? - Nem, ezt nem mondhatom meg. Villemo megragadta a másik lány kezét. - Jogom van megtudni nekem is. Hiszen én is éppoly bizonytalan vagyok magamban, mint ő. Irmelin vágyakozva píllantott a süteményestál felé, amely üresen állt a kisasztalon. Vendége a beszélgetés izgalmában fölfalta az összes kalácsot. - Niklas úgy véli, Tarjei és Kolgrim tudott valamit. - Ami velünk van kapcsolatban? Hiszen már régóta halottak mind a ketten. - Nem. Az átokról tudhattak meg valamit. - De hát azt eddig is tudtuk, hogy a nyomára bukkantak valaminek. - Igen, de Niklas is utánanézett a dolognak. Szerinte találtak valamit a padláson. Itt Graastensholmon. Mit szólnál hozzá, ha mi is felmennénk? - A padlásra? - Miért rémültél meg ennyire? Csak nem félsz a sötéttől? Villemo természetesen félt, csak éppen semmi kedve nem volt bevallani. - Rendben van, gyerünk!

18 A padlásra vezető homályos lépcsőfeljáró nem volt túl bizalomgerjesztő. Gyerekkorában soha nem engedték, hogy felmenjen. Talán ezért volt számára még most is ennyire riasztó. A graastensholmi padlás egyébként is misztikus, kellemetlen, boszorkányos helyként élt a családi emlékezetben. Most, hogy ilyen bizalmas viszonyba került Irmelinnel, felötlött benne, hogy elmondja neki azt a bizonyos csókolózást Niklasszal. Hiszen csak játszottak, ki akarták próbálni, milyen. Semmi mélyebb érzés nem kötötte őket egymáshoz. Villemo mégsem mondta el, félt, hogy unokanővére a szívére venné a dolgot, az pedig nem használna egyiküknek sem. Irmelin megnyomta a kilincset. A padlásajtó nyikorogva tárult fel előttük. Eleinte alig láttak valamit, hisz csak néhány keskeny nyíláson át szürődött be némi fény. - Hú, micsoda hely! - kiáltott fel önkéntelenül Villemo. - Itt aztán bőven találhatnak rejtekhelyet maguknak a kísértetek. Barátnője gyakorlatiasabbnak bizonyult. - Mindenesetre elég poros. Gyerünk, lássünk munkához! Remélhetőleg nem mászkálnak fekete macskák a tartógerendákon, tűnődött Villemo. És csontvázak sem hevernek a régi ruhák alatt. Az is lehet, hogy a bútorok éjszakánként változtatják a helyüket, alóluk pedig szörnyűséges lények másznak elő, majd eltűnnek az első beszűrődő fénysugárra. - Irmelin, szerintem nem kellene... - Villemo! Nem hittem volna rólad, hogy ennyire félős vagy! Nincs itt semmi más, csak a Meiden család egykori használati tárgyai. - Hát, talán valóban igazad van, hogy nincs mit félni néhány ütött-kopott bútortói, kifakult ruhától. - Ugye megmondtam! Szerinted hol kezdjük a kutatást? Mi lenne, ha megosztanánk egymás között a feladatot? Villemo nem repesett az ötlettől. Úgy vélte, jobb, ha együtt keresgélnek. - Attól tartok, hogy egy elrongyolódott fűző, vagy az a bajuszkencés csupor ott nem fedi fel előttünk a Jéghegyek Népének titkát. Te találtál valami érdekeset? - Egy korsót, no és néhány szalmából font betlehemi figurát. Azaz semmi különöset. Folytassuk ott, szemben. Amikor már majdnem átértek a padlás másik sarkába, Villemo hirtelen megragadta Irmelin karját. - Az az érzésem, hogy nem vagyunk egyedül. - Miket fecsegsz itt össze? - nevetett fel Irmelin és már indult is volna tovább. - Nem, ne menj! Valakí nem akarja, hogy továbbmenjünk.

19 Irmelin megdöbbenve látta, hogy unokahúga arca elszürkül a félelemtől. - Mi történt, Villemo? - kérdezte, de a lány válasz helyett kézenfogta és visszavezette a padlás közepére. - Érdekes, itt már nem érzem, hogy taszítana valami. Ezen a részen nyugodtan mozoghatunk. Még egyszer visszanéztek. A sarokban egy asztal és egy kendővel leteritett karosszék vonala rajzolódott ki. - Hú, jó lenne, ha mégsem lennének kísértetek Graastensholmon - vacogta Irmelin. - Mi volt ez az egész? - Azt hiszem, nem kísértetek járnak körülöttünk - mondta tétován Villemo. - Csak egy erő. Éppen olyan, mint a vihar, a tűz vagy a szerelem, ugye érted. Nem volt rosszindulatú, Irmelin. Csak védelmezett minket, figyelmeztetett valami veszélyre. Akaratlanul is suttogni kezdtek. - Most már csak azt nem értem, hogy Kolgrim és Tarjei miért mozoghatott teljesen szabadon az egész padláson. Ők nem érezték az ellenállást? - Én sem értem. Talán éppen az ő behatolásuk keltette ismét életre az addig szunnyadó erőt. De az is lehet, hogy nem mi vagyunk a megfelelő személyek. Vagyis nem a mi feladatunk, hogy megtaláljuk a titkot. - Kolgrim és Tarjei sem lehetett az, hiszen akkor nem kellett volna meghalniuk. - Talán éppen az életünket védte az erő? - Azt hiszem, inkább a te életedről van szó, Villemo. Mondd csak, biztos vagy benne, hogy az az erő nem volt rosszindulatú velünk szemben? A lány felidézte magában az érzést. De addigra messze kerültek attól a helytől, ahol először felfigyelt rá, visszamenni pedig nem volt kedve. - Fogahnam sincs róla. Az volt a benyomásom, hogy egy bizonyos személyből sugárzik felénk. - Kicsit hátborzongatóan hangzik! Csak nem azt akarod mondani, hogy... - Nem, nem róla van szó. Még a nevét sem ejtem ki szivesen. Menjünk már el innen! Egy perccel sem bírok tovább ittmaradni! Elindultak az ajtó felé. Fellélegeztek, miután becsukták maguk mögött. Villemo végre biztonságban érezte magát. - A családban csak egyvalaki kísért. És nem gonoszságot sugárzott felénk. Határozott volt ugyan, de jóindulatú. - Solra gondolsz? - kérdezte Irmelin halkan, amikor lefelé mentek a lépcsőn. - Igen. És tudod, hogy ő soha nem ölt alakot. Csak a segítségére van annak, aki rászorul.

20 - Igazad lehet. Szerinted elmondjam anyának vagy apának, hogy mit éltünk át? - Most még ne. Azt hiszem, bárki minden bántódás nélkül fölmehet a padlásra. A mi esetünk más. Mi valami veszélyes dolog után kutattunk. - A Jéghegyek Népének titkos átka, igen. Ha Kolgrimnek és Tarjeinek nem sikerült megtalálni, miért sikerült volna éppen nekünk? Irmelin titokban szemügyre vette barátnőjét. Biztos volt benne, hogy Villemo meglepetéseket rejteget még számukra. Ő maga sincs tisztában azzal, miféle képességek lakoznak benne. Amikor ismét az ablakná! ültek, Irmelin bátortalanul megkérdezte: - Villemo... mondd, valóban olyan szörnyű dolog lenne, ha engednék... - Nem értem - nézett rá unokahúga elképedve. - Tudod, amiről az előbb beszéltünk! Azok az érzések és vágyak... Szegény lánynak fogalma sem volt róla, mit feleljen. Ez már meghaladta a képességeit. Hiszen őt senkihez nem fűzte olyan erős kötelék, mint Irmelint Niklashoz. És mivel Eldar meghalt, nem is igen reménykedett ilyesmiben. - Drága Irmelin! - sóhajtott fel együttérzőn. - Nem tudom, mit feleljek. Csak azt tudom, hogy mélységesen megértelek. Barátnője nem bírta tovább türtőztetni magát, zokogva Villemo vállára borult. BEKÖSZÖNTÖTT AZ OKTÓBER. Éppen egy éve történt, hogy Villemo megismerte Eldar Svartskogent és halálosan beleszeretett. Azóta is szívós makacssággal őrizte magában ezt az érzést, bár néha már maga is értelmetlennek érezte. Dominictól még nem érkezett válasz. Villemo tanácstalannak és magányosnak érezte magát. Niklas teljesen magába zárkózott, képtelenség volt akár egy szót is váltani vele. Irmelint Dániába küldték, Gabrielshusbe, a nagyanyjához. Távollététől azt remélték, hogy a két fiatal szívében kioltja a lángot. Villemo elkeseredetten sétált a hidegben. A tavalyi október mintha szebb lett volna. Most mindent köd borít, egészen a fák csúcsáig. A mezőket sártengerré változtatták az őszi esők. Villemo akaratlanul is a temető felé vette útját. Zavartságában azt remélte, hogy erőt meríthet az ősök kőzelségéből. Családjában előtte már sokan kővették ezt az ősi rítust, mely talán pogány volt, de megnyugvást hozott a léleknek. Előszőr a legrégebbi sírt kereste fel, azoknak a nyughelyét, akiket soha nem ismert.

Margit Sandemo. Vérbosszú. Norvégból fordította Somogyi Gyula

Margit Sandemo. Vérbosszú. Norvégból fordította Somogyi Gyula Jéghegyek Népe 11 Margit Sandemo Vérbosszú Norvégból fordította Somogyi Gyula CESAM Publishing Ltd Budapest, 1993 Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Szöllősi Adrienne,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival 9 Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival együtt is eleve esélytelen volt Hannes Bergtalerral

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

A menedék. Gellai Tamás

A menedék. Gellai Tamás Gellai Tamás A menedék a fiú a tengerparton áll Egy nagy és erős kéz ragadta meg hátulról, és belökte a sötét helyiségbe. A szorítás nyomán vadul lüktetett felkarja, még alig tudott másra gondolni, vagy

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések

Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések Harc, politika, küzdelem. E három dolog teljesen felőrli minden energiámat. Amellett, hogy a törökök végigpásztázzák az országot, a Habsburg birodalomra

Részletesebben

Beszámoló az ösztöndíjas év alatt megvalósított munkáról

Beszámoló az ösztöndíjas év alatt megvalósított munkáról Beszámoló az ösztöndíjas év alatt megvalósított munkáról 2011. tavaszán Huszonnégy óra munkacímű regénytervem megvalósításához kértem támogatást a Communitas Alapítványtól. Az eltelt év során sikerült

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar Michael Peinkofer 1. kötet A griff bűvöletében Scolar E lőhang Több száz évvel ezelőtt, régi, sötét korokban A felhőkön átszűrődő sápadt holdfényben az emberi szem alig tudta kivenni a kőrakások gyűrűjét.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött.

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. C. A. Tűréshatár 0 Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. El kellett érnem a Szentpétervárra

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Ozsváth Beáta ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Előszó Talán sokan meglepődnek a könyv címén. Rengetegen nem tudják, ezért mondom el a legelső kéziratom arról szólt, hogyan harcoltunk és küzdöttünk ketten a

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben