Tavaszváró jelmezes bál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tavaszváró jelmezes bál"

Átírás

1 Honlapunk: XIV. évfolyam 4. szám INGYENES április Tavaszváró jelmezes bál Jó hangulatban báloztak az ovisok Kettıs gerjeni siker ranycsapat: Szalai F., Béda B., Holweiger., csere:takács R. Ezüstcsapat: Soós J., Vajda., Gergity., csere:takács R. tartalomból: Önkormányzati hírek Virágosítás árvácskapalántát ültettek ki 2. oldal Biztonságos a Paksi tomerımő Nem áll le a bıvítési program 2. oldal Hírsarok Horváth Judit önkéntes Önkéntesként Palánktól Zonguldakig 3. oldal Oktatás Március 15. Együtt ünnepeltek iskolások, óvodások 4. oldal Beeveztünk a döntıbe Hat között a Szemfüles Tinik 4. oldal Víz világnapján Ovisok kísérleteztek, ismeretet bıvítettek 4. oldal Sport Folytatódott a focibajnokság 1, X, 2 - minden eredmény volt 7. oldal Olimpiai bajnokok vagyunk lány csapataink a dobogó tetején 7. oldal Nıi Gyeplabda NB I. Leszorultunk a dobogóról 8. oldal következı szám megjelenik: május 10-én Lapzárta: április 30. Környezetünk Nyílt hét az iskolában Várunk minden érdeklıdı szülıt április 11. és 15. között az iskolai órákra, foglalkozásokra. leendı elsısök szüleit is szívesen látjuk. Pedagógusok

2 Eladott telkek Önkormányzati hírek Tovább mőködik a komp? március 16-i versenytárgyalásra a gerjeni komp üzemeltetése is meghirdetésre került, mivel a korábbi üzemeltetı szerzıdése decemberben lejárt. Virágosítás tavasz beköszöntével a település központját és a bevezetı utak mentén virágosítást tervezett a polgármester. erjen Község Önkormányzata a költségvetés G egyensúlyának megteremtése érdekében eladásra meghirdette két bérlakását és négy darab telkét. március 16-ra kiírt versenytárgyalásra a Kossuth L. u.-i ingatlanra érkezett vásárlási ajánlat, de az nem érte el a meghirdetett árat, így a képviselı-testület dönt az ingatlan eladásáról. négy darab eladásra szánt telekbıl kettı megvásárlására érkezett érvényes ajánlat egyenként ezer forintért. Így ezek elkeltek. z lkotmány u.-i bérlakást és a másik két telket továbbra is eladásra meghirdeti az önkormányzat. versenytárgyaláson csak egy ajánlattevı jelentkezett, a korábbi üzemeltetı, azzal a szándékkal, hogy április 15- tıl tovább mőködtetné a kompot. Bráz János és Kovács László XIV. évfolyam 4. szám április Környezetünk Biztonságos a Paksi tomerımő 011. március 23-án Fellegi Tamás energiaügyekért 2 felelıs nemzeti fejlesztési miniszter a helyszínen tájékozódott a Paksi tomerımő természeti katasztrófák elleni védettségérıl. látogatás során a tárcavezetınek Hamvas István, a Paksi tomerımő Zrt. vezérigazgató, Baji Csaba, a Magyar Villamos Mővek Zrt. vezérigazgató és Rónaky József, az Országos tomenergia Hivatal fıigazgató számolt be az erımő biztonságosságáról, a japán helyzet fejleményeirıl. tájékoztatást követıen a miniszter megtekintette létesítmény telephelyét, blokkjait is. látogatás során Fellegi Tamás újságíróknak megerısítette: Magyarországot semmilyen veszély nem fenyegeti a Japánban történtek miatt, ugyanakkor az érintettek egybehangzó döntésének megfelelıen az atomerımő haladéktalanul aláveti magát az önkéntes stressz-tesztnek, amirıl az Európai Unió határozott. vizsgálatról a miniszter elmondta, hogy az leginkább egy kritériumrendszernek való megfelelıséget vizsgáló eljárás lesz, mintsem konkrét vészhelyzetek szimulálása. külsı elárasztás és a földrengések elleni védelem vizsgálatára, a vészhelyzeti tartalék rendszerek, valamint a balesetlehárítási tervek és gyakorlatok átnézésére is. z uniós energiaügyi miniszterek március 21-i rendkívüli tanácsülésén, melyet Fellegi Tamás hívott össze, a tagállamok egyetértettek a vizsgálatok lefolytatásának szükségességével és jelezték részvételi szándékukat. Paksi tomerımővet érintı programokkal kapcsolatban Fellegi Tamás jelezte: az üzemidı hosszabbításra történı felkészülés nem áll le, de a japán helyzet teljes körő elemzésének és a biztonsági felülvizsgálatnak a tapasztalatai alapján, ha szükséges a hatóságok módosítják az engedélyezési eljárást és a kritériumokat, amiknek természetesen az erımő teljes körően meg kell majd feleljen. z esetleges bıvítés kérdéskörét érintve kiemelte: Paksi tomerımő megkerülhetetlen és biztonságos eleme a Sági Ferenc és Dömötör Tibor Egy tengelici kertésztıl remek áron db árvácska palántát vásárolt az önkormányzat, melyet a brigád és a közmunkások ültettek el Ignácz ntalné önként jelentkezett a kertészkedésre. Köszönjük! március harmadik hetében. Vigyázzunk rájuk! Mint az ismeretes az Európai Unió döntése értelmében a tagállamok atomerımővei önkéntes alapon részt vehetnek egy ún. stressz-teszt vizsgálaton, amelyet teljes transzparenciával, a nyilvánosság tájékoztatása mellett hajtanak majd végre. vizsgálat során külön kiemelt figyelmet szentelnek majd a hazai villamosenergiarendszernek, a készülı stratégiai dokumentumok a következı évtizedben feltétlenül számolnak a nukleáris termelı kapacitásokkal. bıvítésrıl viszont a kormány még nem döntött, de egy esetleges támogató döntés esetén a beruházásnak és az új blokk(ok) nak meg kell felelni(ük) a közeljövıben lezajló biztonsági elemzések tapasztalatai alapján született elıírásoknak. Sajtóközlemény Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Fıosztály

3 Hírsarok Önkéntesként Palánktól Zonguldakig 011 az Önkéntesség Éve. 2 Horváth Judit azonban nem most ismerkedett meg ezzel a fogalommal, már évek óta végez önkéntes munkát szekszárdi diáktársaival. Munkája elismeréseként vehetett részt márciusban egy nemzetközi ifjúsági rendezvényen Törökországban. Errıl az útról, és a mögötte álló sokrétő közösségi munkáról beszélgettünk. -Judit, te mikor ismerkedtél meg az önkéntes munkával? ben. Ekkor már a Szekszárd Városi Diákönkormányzat tagja voltam, s az egyik társunk vetette fel, hogy meg kellene honosítani a közösségi munkának ezt a fajtáját Szekszárdon. - Milyen tevékenységeket végeztek? - palánki gyermekotthon látogatásával kezdtük. Itt fogyatékos gyerekek élnek. Nekik szerveztünk játékos programokat. Még Pestre, az állatkertbe is elvittük ıket. zután segítettünk egy szekszárdi óvoda kerítésének festésében. De országos akciókban is részt veszünk: Pesten a családok átmeneti otthonának épületét, udvarát tettük rendbe, az ország minden részérıl érkezı fiatalokkal együtt. És persze folyamatosan pályázunk, hogy a költségeket fedezni tudjuk. Szerencsére Szekszárd városától is kapunk anyagi támogatást. - Hányan vesztek részt a munkában? - magot a SZIFÖN - Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat - öt tagja alkotja, de néha mások is csatlakoznak hozzánk. - Hogyan fogadják az intézmények a segítséget? - Mindenütt örömmel fogadtak bennünket, természetesnek vették jelenlétünket járókelık néha ránk csodálkoztak: jé, mennyi fiatal dolgozik itt! - Beszéljünk egy kicsit a diákönkormányzati tevékenységedrıl! Van saját feladatköröd? - Két társammal együtt a város ifjúságát képviseljük a Szekszárdi Érdekegyeztetı Fórumon. többi feladatot általában együtt oldjuk meg. Jelenleg a Megyei Diákparlamentet készítjük elı. Polip Ifjúsági Irodára is heti rendszerességgel bejárok segíteni szeptemberétıl pedig tagja vagyok az Országos Diákönkormányzatnak. Így már az ısszel bekapcsolódhattam a pécsi Országos Diákhét szervezésébe. - Mennyi idıt fordítasz a közösségi munkára, és hogy egyeztethetı össze a tanulással? - Tavaly, a szakmunkás vizsg a e l ı t t e g y k i c s i t lazítottam. Idén elkezdtem egy új középiskolát: a vendéglátós szakma mellé közgazdasági ismereteket tanulok, és közben heti két-három délutánt fordítok a társadalmi munkára. - Diáktársaid hogyan értékelik aktivitásodat? - Hát ez változó. kadnak olyanok, akiknek az az elsı kérdése, hogy mi hasznom van nekem ebbıl. - Ha meg akarnád gyızni ıket, mit válaszolnál? - haszon? jól végzett munka öröme, a csillogó gyermekszemek a palánki nevelıotthonban, és a remek XIV. évfolyam 4. szám április társaság, amelyben tevékenykedünk. z ország minden részén vannak barátaim. - Mesélj egy kicsit a törökországi útról! - rendezvény a We all are volunteers (Mindannyian önkéntesek vagyunk -szerk-) nevet viselte. házigazdákkal együtt hat országból érkezett egy-egy hat fıs csapat. Fekete-tenger déli partján, Zonguldak város egyetemi negyedében laktunk. programok célja a tapasztalatcsere volt. Számomra a legnagyobb élményt a különbözı kultúrák megismerése jelentette, és az angol nyelv élesben való használata. - Ha valaki ezt a cikket olvasva kedvet kapna az önkéntes munkához, hol érdeklıdhet? - középiskolák diákönkormányzata tud errıl felvilágosítást adni. De személyesen is tájékozódhat: április 16. az önkéntesség napja, amikor Közöd? címmel lesz egy nagy rendezvény Szekszárdon az önkéntesség jegyében. - Sok sikert kívánok neked és társaidnak ehhez a rendezvényhez, és az elıttetek álló többi feladathoz. Jó lenne, ha a példátok követésre találna, és egyre több fiatal ismerné meg a közösségért végzett munka örömét. - mtk - Horváth Judit önkéntesekkel Törökországban Mi is az az önkéntesség? olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. z önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzıje számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerıt.... tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül. Elınye, hogy elısegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztıdés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. z önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében. Egy felmérés szerint hazánkban 2004-ben a 14 éven felüli lakosság 40%-a végzett valamilyen önkéntes munkát. Legtöbb a lakossági, települési segítségnyújtás volt, hivatalos ügyek elintézése, illetve a szociális, egészségügyi és mővelıdési intézmények, szervezetek segítése óta Magyarországon is törvény szabályozza a közérdekő önkéntes tevékenységet. Forrás:

4 Oktatás Együtt ünnepeltek iskolások, ovisok z 1848-as márciusi forradalomra együtt emlé- keztek az iskolások és az óvodások. Délelıtt az óvodások a szokásoknak megfelelıen a kopjafánál emlékeztek meg a 48- as forradalomról, énekekkel, versekkel, majd kitőzték a nemzeti színő zászlókat, szalagokat. Délben rendhagyó módon a március 15-i ünnepségen a nagycsoportos óvodások is részt vettek. z program elején az óvodások mősorát láthatták az ünnepségen megjelentek, majd a 7. osztályos diákok adtak mősort, Kaiserné Fekete Erzsébet irányításával. Versekkel, történelmi idézetekkel, zenével elevenítették fel a magyar történelem legjelentısebb napjainak eseményeit XIV. évfolyam 4. szám április Március 15. megünneplése z ünnepet megelızı héten a gyerekekkel alkalomhoz illı verseket, énekeket, mondókákat tanultunk, kokárdát festettünk, lovas katonákat színeztünk, és az lévı emlékmőnél énekeltünk, verset, mondókákat mondtunk, majd letőztük a földbe az óvodából hozott zászlókat. Délben közös ünnepségen vettünk részt az iskolásokkal Beeveztünk a döntıbe smét beneveztünk az I xel-springer Magyarország Kft. és a Tolnai Népújs á g á l t a l s z e r v e z e t t LDIK (Lapot a diákoknak) médiavetélkedıbe. Ezúttal az elsı résztávot sikerrel teljesítette a csapatunk. Szemfüles Tinik tizenkilenc induló csapat közül Elsısök beíratása a hatodik helyet elcsípve bejutottak a megyei döntıbe, amely április 20-án kerül megrendezésre. csapat tagjai: Szalai Fanni, (8.), Béda Bianka, Takács Regina, Vajda nett (7. o.) - mtk /2012-es tanév elsı osztályosai beíratásának idıpontja: április 13-án és 14-én óráig Helye az általános iskola gazdasági irodája. zokat a gyerekeket lehet beíratni, akik június 1. és május 31. között vagy elıtt születtek. z érintett szülık még külön értesítést is kapnak! - tagintézmény-vezetı - ünneppel kapcsolatban beszélgettünk a zászló színérıl, arról, hogy Magyarországon élünk, magyar gyerekek, emberek vagyunk. Március 11-én a Béke téren Víz világnapja március 21. gész héten a vízzel kapcsolatos dolgokkal - E hasznáról, fontosságáról, veszélyeirıl stb. - foglalkoztunk. Elsétáltunk a Dunára, ahol vízmintát vettünk. középsı és a nagycsoportosok részvételével vetélkedıt szerveztünk. Énekeltünk, majd a csapatok találós kérdésekre válaszoltak. gyerekek feladatlapokat töltöttek ki, színeztek. Minden versenyszám után pontokat - halacskákat - kaptak a csapatok. z önként jelentkezık hajót hajtogattak,, majd ügyességi verseny következett. Ezután meglepetésként a hajtogatott papírvirágok a vízben kinyíltak. verseny végén értékeltük a csapatokat, minden gyermek nyakba akasztható Tudorka jelvény -t kapott. következı napon filmet néztünk Flupirol a halról, a kultúrotthonban. z iskolás szereplıket kokárda formájú forgóval ajándékozták meg az óvodások, amit ık is a letőzött zászlóink mellé tettek. - óvónık - akinek segítségével megtudhattuk, hogy mivel szennyezik az emberek a folyókat, és ez milyen káros az élıvilágra. Ezután kísérlet következett. g y e r e k e k vegyszereket öntöttek a vízhez, olyat, amilyeneket a felnıttek nap mint nap tesznek - olajat, tisztítószereket, festéket, szennyvizet, stb. Ezt követıen megnéztük a végeredményt, összehasonlítottuk a csapvizet, a Duna vizet és a szennyezett vizet és megbeszéltük, hogyan tudunk még jobban vigyázni a környezetünkre. - óvónık -

5 - 5 - XIV. évfolyam 4. szám április Tavaszváró jelmezes bál Böcı M árcius 12-én szombaton került sor az óvodások tavaszváró jelmezes báljára, amelyet a Kultúrotthonban tartottuk. z amur z amur Kínából származik. Elsısorban az el- szaporodott vízi növényzet irtására történt a célirányos telepítése Magyarország vizeibe 1970-es években. kitőnik, hogy a legtöbb példányt a nyári hónapokban és nappal ejtik el. pontyozásnál említett horgászmódszerek megfelelnek itt is, annyi változtatással, Szombaton délelıtt néhány szülı segítségével a termet díszítettük, szendvicset készítettünk. Fél háromkor gyülekeztek a gyerekek és öltöztek be jelmezeikbe. Zeneszóra vonultunk be a nagyterembe, ahol szülık, nagyszülık várták a gyerekeket. gyerek többször körbejártak, hogy mindenki megcsodálhassa a jelmezeket, majd a süteményes asztalhoz járultak a gyerekek, ahol minden óvódás lakmározhatott a szülık által készített süteményekbıl. Lehetett szendvicset, üdítıt vásárolni Óvodások beíratása és gazdára talált a közel 200 db zsákbamacska is. jó zenérıl Erıss Gábor és Benedek Ferenc gondoskodott - ezúton is köszönet nekik - és mivel bálban voltunk, természetesen táncoltunk is. jó hangulatú bál bevétele Ft lett, amelyet az óvodások tavaszi kirándulására fordítunk. Tánctanítás és karate edzés ovisoknak zeretnénk még színesebbé tenni óvodásaink min- S dennapjait, így keddenként tánctanítás, szerdánként pedig karate edzés folyik az óvodában, a délutáni pihenı után. Hét hátrányos helyzető gyermeknek pályázati pénzbıl finanszírozzuk ezeket a tevékenységeket. 2011/2012-es tanév óvodásai beíratásának idıpontja a vezetı óvónı tájékoztatása szerint: április 7-én és 8-án óráig. Helye az óvoda irodahelyisége. zokat a gyerekeket kell beíratni, akik június 1. és május 31. között születtek. beíratáshoz szükséges dokumentumok: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - a gyermek TJ kártyája - orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet, - a szülı személyi igazolványa - tagintézmény-vezetı - zóta megtalálta életfeltételeit, és rendkívül jól érzi magát, amit a kifogott példányok mennyisége és mérete is mutat. Mivel zömmel növényi táplálékot fogyaszt, a növényzet sőrőjében kell, hogy keressük. Folyóvizekben az aljzatra tapadt élıbevonatot legeli, a lassú folyású részeken, öblökben, kıgátak mögött. Állóvizeken a nád fiatal hajtásait, és a hínárt, algákat, moszatot eszi, így itt kell keresni. Látott hallá csak akkor válik, amikor a nádasban a vízre hajló nád levelét eszi. Ilyenkor azt látjuk, hogy a nád szára megdıl, majd a vízre bukik, és eltőnik. Ez elsı jele, hogy amurok vannak a horgászhelyen. z évszaknak megfelelıen, hidegebb vízben a mélyebb, felmelegedı és meleg vízben a sekélyebb részeket keresi fel. Gyakran elıfordul, hogy meleg nyári napokon, nagyobb vizeken egészen a felszín közelében sütkérezik csapatostól. Szinte egész évben fogható, télen azonban kevés tápanyagot vesz magához. nap bármely szakában fogható, ez horgászmódszertıl függ, nyári melegben a víz minden rétegében elıfordulhat, de fıleg a nádasokban úszkál. Éjjel kihúzódik gyakran a part közelében, ilyenkor kevésbé óvatos, könnyebb lépre csalni. rekordlistákat böngészve hogy úszós horgászatban az osztott súlyú szerelék a legmegfelelıbb, mivel az óvatos hal így érez a legkisebb ellenállást a csali felvételénél. fenekezı horgászatnál inkább a csúszó ólmos módszert részesítsük elınyben. fenekezı módszernél célszerő a csalit meglebegtetni. Van egy átmenet a fenekezés és az úszós horgászmódszer között, amikor a csali a vízfelszínen van de az ólom a vízfenéken van. Fıleg ezt a módszert nem túl mély tavakon alkalmazhatjuk sikerrel akkor, mikor az amurok a felszín közelében tartózkodva csipegetik a vízfelszínen úszó növényeket. szerelékhez szükséges egy g-os ólom és egy úszógolyó, ami a vízfelszínen tartja a horgot amire nádlevelet, vagy egyéb vízinövényt tőzünk. módszer hasonlít a harcsázásnál használt "stupekes" szereléshez. módszerektıl függetlenül az amur kifogása igazi horgászélmény. GÖRBÜLJÖN! - Oláh Laci -

6 Egészségünkért Gyógytorna G yógytorna minden szerdán este 6-tól 7-ig az iskola zsibongójában gyógytornász vezetésével. Érdeklıdni lehet: Kozák Évánál és Házi Józsefnénál. Közhasznú információ Caminus tájékoztató CMINUS Tüzeléstechnikai Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy április között kéményseprı-ipari közszolgáltatást végez! CMINUS Tüzeléstechnika Kft Kutyaoltás rtesítjük a tisztelt ebtulajdonosokat, hogy az idei É eboltásra is a szokásoknak megfelelıen egyszerre két helyszínen kerül sor a községháza elıtt dr. Bodnár János és a sportpályánál dr. Latkóczi Ágnes oltja a kutyákat, április 12-én, kedden délelıtt 8-12-ig és április 14-én, csütörtök délután ig. z oltás díja Ft ebenként féreghajtóval együtt. kinek még nincs új oltási könyve, annak Ft. ki nem tudja elvinni a kutyáját, az jelezze az állatorvosoknak. Háznál oltás esetén Ft díjat kell fizetni. Dr. Latkóczi Ágnes, Dr. Bodnár János állatorvosok ÁRMSZÜNET!!! z e-on értesíti Gerjen község lakosságát, hogy a szükséges karbantartási munkálatok miatt április 28-án a település egész területén településen, zártkertekben, szennyvíz átemelıknél, Lajosmajorban, Istvánmajorban, Györgymajorban. ÁRMSZÜNET lesz. 8-tıl 17 óráig! Elınevelt csibe, kacsa íratható április 12-re és május 17-re. Érdeklıdni lehet Percsi Sebestyénné lkotmány u. 12. telefon: Franciaágy eladó. Érdeklıdni lehet a 20/ es mobilszámon. dok - Veszek Eladó házi szalámi 1800 Ft/ kg. Ugyanitt pecsenyekacsa kapható ill. rendelhetı. Érdeklıdni lehet sztalosné Tóth Tímea, telefon: 70/ lakossági apróhirdetések továbbra is ingyenesek XIV. évfolyam 4. szám április Volton Bau z élelmiszer bolt ajánlatából: - Maggi halászlé kocka 20g 80 Ft - Fagy. krokett 2,5kg 810 Ft - ro májas 600g 285 Ft - Instant tea 300g 2 íz 175 Ft - Soproni felvágott 890 Ft/kg Hónap Vásárlója elnevezéső nyereményjátékunk március havi nyertese: Kertész Károlyné Gratulálunk! Üzletünkben gerjeni péki kenyér, kifli kapható! Hozzánk már beköszöntött a húsvét, csokinyulak, cukorkák nagy választékban kaphatóak! Gazdabolt ajánlatából: Virágföld 50 l Pétisó 5kg Kávéspohár 6db Pur mosogatószer 1 l Tomi mosógél 1,5 l Csibe drót 1060 Ft 770 Ft 390 Ft 335 Ft 960 Ft 80 Ft/m Mőanyag cserepek, lemosók, vetımagok nagy választékban kaphatók! a jó szomszéd! Területi horgászengedélye mellett már vállaljuk állami jegyének kiváltását is! UHT tej 1,5%-os, 1 liter Nescaffe classic ins. Kávé 75 g. Kávémix ins. Utántöltı 75 g. Kinder Pingui Emese ásványvíz 1,5 l. Doner dob. Sör 0,5 l. Csirke szárny fagyasztott Sertés virsli Knorr halászlékocka 60 g. TOMI Kristály 1,5, l. vagy 2 kg-os Kop-Ka Ka BC kciós ajánlata április 11-ig. 149 Ft/db 599 Ft/db 389 Ft/db 109 Ft/db 79 Ft/db 129 Ft/d 579 Ft/kg 459 Ft/kg 255 Ft/db 899Ft/db Minden Reggel friss, meleg, Sós, és édes Sütemények!

7 1, X, 2 minden féle eredmény árcius 13-án folytatódott a Megyei II. osz- M tályú labdarúgó bajnokság. dunaföldvári és a nagydorogi csapat visszalépett. 13-i hazai pályán való kezdés nem volt szerencsétlen. Folytatódtak a sok gólos mérkızések. z elsı három fordulóban volt gyızelem, döntetlen vereség. Megmaradt a régi jó szokása a csapatnak, hogy a második félidı mindig más lett mint az elsı. második félidı jó játéka döntött Sport Gerjen SK - Sióagárd SE 4:3 (1:1) (G.: Gyenis 2., Korponai, Pesti) dobogós ellenfél az elsı félidıben még állta a sarat, de a második játékrészben eredményesebben játszottunk. Megérdemelten nyertünk. ifi: Gerjen - Sióagárd SE 3:2 Büntetık itt is ott is Dunaszentgyörgy SE - Gerjen SK 1:1 (1:0) (G.: Gyenis) szomszédvári rangadón lelkesen játszottunk. Mezı jó teljesítményének köszönhetıen csak büntetıbıl talált be az ellenfél, melyet mi is büntetıbıl egalizáltunk. ( ifi: Dunaszentgyörgy SE - Gerjen 6:2 Kevés volt a jó hajrá Bátaapáti SE- Gerjen SK 4:2 (2:0) (G.: Korponai, Kovács L.) hazai csapat már több góllal is vezetett. Késın erısítettünk, a vége izgalmasabb lehetett volna, ha jobban összpontosítunk. ( ifi: Bátaapáti SE - Gerjen SK 3:1 bajnokság állása 1. Bátaapáti SE : Fadd SE : D.szentgyörgy SE : Madocsa SE : Sióagárd SE : Németkér SE : Gerjen SK : B.Börzsöny SE : Mórágy SE : Zomba KSE : Pálfa SE : Györköny SE : Tengelic SE : Kajdacs SE : XIV. évfolyam 4. szám április Csapatunk további mérkızései április 10. vasárnap Németkér SE - Gerjen SK május 1. vasárnap Gerjen SK - Madocsa SE május 7. szombat Fadd SE - Gerjen SK május 15. vasárnap Gerjen SK - Györköny SE május 22. vasárnap Mórágy SE - Gerjen SK május 29. vasárnap Gerjen SK - B.Börzyöny SE június 5. vasárnap Pálfa SE - Gerjen SK június 12. vasárnap Gerjen SK - Kajdacs SE Gerjeni siker a diákolimpián árcius 25-én rendezték meg Kazincbarcikán a középiskolások terem gyeplabdabajnokságát. Erre nevezett M Gerjen két csapattal. Magó Zsuzsa edzı: - Nehéz volt a feladat, hiszen a mi lánykáink évesek, szemben az ellenféllel, akik évesek. Már az elsı mecscsen látszott, hogy a mi gyerekeink nem fognak szégyent vallani. Így is lett, hiszen az "" csapatunk veretlenül, csak egy kapott góllal került a döntıbe. "B" csapat egy döntetlennel, a többi meccset megnyerve jutott a döntıbe. Nagyon érdekes érzés volt így a kispadon ülni! De bevallom, jó érzés, büszkeség töltött el! Mi voltunk a legjobbak! hab a tortán: a gólkirálynak járó trófeát is gerjeni játékos kapta. Szalai Fanni 18 gólt lıtt, a második legjobb pedig Béda Bianka lett 16 góllal. végeredmény: 1. Gárdonyi Általános Iskola, Gerjeni Tagiskola - 1. csapata 2. Gárdonyi Általános Iskola, Gerjeni Tagiskola - 2. csapata 3. Jókai Mór SZKI (Kazincbarcika) 4. Irinyi János SZKI (Kazincbarcika) 5. Deák Ferenc SZKI (Kazincbarcika) 6. Ságvári Endre SZKI - 1. csapata (Kazincbarcika) 7. Szent László Gimnázium (Budapest) 8. Ságvári Endre SZKI - 2. csapata (Kazincbarcika) Szabadkai vendégjáték M árcius 5-én eleget tettünk a szabadkai edzıkollégák meghívásának, 18 játékossal ellátogattunk hozzájuk. Négy barátságos meccset játszottunk. Kettıt az U-10-es csapattal, kettıt a lányokkal. z utóbbiak mindkét játékot megnyerték, a fiúk kikaptak. zt azért tudni kell a szabadkai kisfiúkról, hogy 8 ország részvételével zajló nemzetközi tornán senki sem tudta ıket legyızni. Ezzel a túrával elsısorban az volt a célunk, hogy új tudásra tegyünk szert, tanuljunk a jobbaktól. játék végén nagyon kedvesen megvendégeltek bennünket üdítıvel és harapnivalóval is. Meghívtak bennünket az április 9-10-én megrendezésre kerülı nemzetközi mőfüves bajnokságra. Remélem, tudunk annyi pénz összegyőjteni, hogy nem lesz akadálya részvételünknek! - magó -

8 Sport Hazai pályán vereség és gyızelem árcius 6-én Gerjenben került megrendezésre a nıi NB- M I következı két elmaradt bajnoki fordulója. nagy számban kilátogató hazai drukkerek örülhettek a szép játéknak. bajnokság végleges eredménye a rájátszáson dıl el. Gyors és látványos mérkızéseket láthattunk z elsı mérkızésen sajnos sok helyzetet kihagytunk, így egy góllal kikaptunk.. Gerjen HC. - res HC. 1:2 (0:1) (G.: Gergity.) második meccsen, fordulatos mérkızésen sikerült gyızni a hazai drukkerek nagy örömére. Gerjen HC. - res HC. 3:2 (3:2) (G.: Papp B. 2, Berenkei P.) Gerjeni gólöröm bajnokság állása 1. matır HC : 8 24 p. 2. Szent László DSE :34 12 p. 3. res HC :26 9 p. 4. Gerjen HC :46 9 p. rájátszás párosítása március 13.: (Megjegyzés: Pontegyenlıség esetén a gólarány dönt.) matır HC. - Gerjen HC. Szent László DSE - res HC XIV. évfolyam 4. szám április Nem változott a sorrend árcius 13-án Budapesten rendezték meg a M Nıi Gyeplabda NB I. rájátszását, melyen a gerjeni csapat is részt vett. z alapszakasz eredményei alapján csapatunk a bajnokesélyessel játszott a döntıbe jutásért. Sajnos a papírforma érvényesült. Így a harmadik helyért játszhattunk az res HC-vel. Mivel a rájátszáson nem sikerült gól szereznünk, így maradtunk a negyedik helyen. Elıdöntık: matır HC. - Gerjen HC. 8:0 (3:0) (G.: ) Szent László Gimn. - res HC. 2:0 (2:0) Bronz mérkızés: Gerjen HC. - res HC. 0:2 (0:1) mérkızésen az res HC. helyzeteket, kornereket alakított ki, de a kapuba sehogy sem sikerült betalálnia a remekül védekezı csapatunknak. Sajnos az egyik sokadik helyzetét csak sikerült gólra váltania az ellenfélnek. szünetig még növelhette volna az elınyét, a fıvárosi csapat, de nem sikerült. második félidı elsı fele a mieinké volt, akár egyenlíthettünk volna is, többször is az res kapusának kellett kijönni védeni. félidı közepe felé végre kiszabadult a gerjeni szorításból az ellenfél, és ez gólra vezetett. 2-0-ás elıny birtokában már nyugodtabban játszottak a pesti lányok. végén még egy idıntúli kiskornert végezhettünk el, de ebbıl sem sikerült betalálni. Döntı: matır HC. - Szent László Gimn. 4:0 (1:0) Edzıi értékelés: Magó Zsuzsa: Négy csapat indult a hazai nıi elsı osztályú bajnokságban, köztük mi is. csapat tagjai: Berenkei Petra, Papp Bettina, Szalai Fanni, Holweiger lexandra, Gergity drienn, Takács Regina, Béda Bianka,Vajda nett, Soós Judit. - z utolsó mérkızéstıl eltekintve nagyon elégedett voltam a lányok munkájával. Sajnos nem hitték el, hogy nem játszanak alárendelt szerepet. Egy kiemelkedı tudású csapat volt az HC. másik két csapattal közel azonos szinten tudunk játszani, ez az eredményekbıl is kitőnik. Ezt a többi edzı is hasonlóan látta. mi igazán kedves gesztus volt az eredményhirdetésnél, hogy különdíjat ajánlottak fel Soós Judit kapusunknak. Egy értékes mőanyag ütıt kapott az HC és a Szent László Gimnázium csapatától. Bíztatnak a további versenyeken való részvételre. Kiadja: Gerjen Község Önkormányzata Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester Szerkesztı: szerkesztıség Szerkesztıség: Gerjen, Rákóczi F. u. 25/b. 75/ Honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd Online: ISSN Nyomtatott: ISSN

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat!

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat! Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 5. szám INGYENES 2011. május Gerjeni Majális 2011 Ismét nagy sikere volt az egész napos rendezvénynek tartalomból: Önkormányzati hírek Nem növekedett a hiány Elfogadták

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Farsangoltak az iskolások

Farsangoltak az iskolások Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 2. szám INGYENES 2009. február Farsangoltak az iskolások hatodikosok a tavalyihoz hasonlóan osztályfınökükkel együtt öltöztek jelmezbe, mely nagy sikert aratott idén

Részletesebben

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból:

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 12. szám INGYENES 2007. december Kis karácsony... Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Duna Kupa - Wels (Ausztria) Az

Részletesebben

Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február

Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február Itt a farsang A tartalomból: Testületi ülés Nehéz helyzetben az önkormányzat 2. oldal Önkormányzati hírek Vallás skót, brazil, német,

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2.

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2. A 800 éves Gerjen Hírlapja! XIV. évfolyam 1. szám INGYENES 2011. január Jótékonysági elıadás Az óvodások adventi jótékonysági elıadása teljesen megtöltötte a a nézıteret szülıkkel, nagyszülıkkel, érdeklıdıkkel.

Részletesebben

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009.

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. augusztus Megújult a Mővelıdési ház Befejezıdött a Mővelıdési ház külsı felújítása, mely a CÉDE pályázat segítségével, 4,8 millió forintból

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show XXI. évf. 7. (170.) szám 2012. július http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiw-en és facebook-on - letahirek@gmail.com VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show augusztus 11, szombat 9.00 óra

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013.

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013. 2 2013. március Az önkormányzatok feladatkörének átalakítása magával hozta a pénzügyi átalakítást is. Feladatfinanszírozás az új, üdvözítı fogalom. Röviden azt jelenti, hogy az állam nem intézményeket

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám 2010 március Értesítjük a lakosságot, hogy a településen 2010. április 1. 8 00 17 00 és 2010. április 2. 8 00 16 00 a Mővelıdési Ház udvarán TÜDİSZŐRÉS lesz. A vizsgálat

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az eltelt hónapokban Önkormányzatunk több rendeletet is módosított. Változott a Hulladékgazdálkodási, a Szociális és a Költségvetési rendelet. Testületi üléseinken

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2009.

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra! XXII. évf. 5. (180.) szám 2013. május http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Kiállítás a Városi Könyvtár és Mővelıdési Házban május 24-én, pénteken 17

Részletesebben

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak!

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! 2010. július V. ÉVFOLYAM ÁRA: 100,-FT Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! Az elmúlt hónapok során többször láthattunk szivárványt az égbolton. Ez az égi tünemény a természet egyik legszebb és

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak Hírlevél VÉGLEGES 2010.04.06. de. 8:50 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2010. évi 1. szám (2010. március-április) április) Sikeres óvoda-felújítási pályázat! Üdülıházas övezetekben:

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám 2009. április

V. évfolyam, 1. szám 2009. április V. évfolyam, 1. szám 2009. április Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek! Önkormányzat hírei 2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben