Tavaszváró jelmezes bál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tavaszváró jelmezes bál"

Átírás

1 Honlapunk: XIV. évfolyam 4. szám INGYENES április Tavaszváró jelmezes bál Jó hangulatban báloztak az ovisok Kettıs gerjeni siker ranycsapat: Szalai F., Béda B., Holweiger., csere:takács R. Ezüstcsapat: Soós J., Vajda., Gergity., csere:takács R. tartalomból: Önkormányzati hírek Virágosítás árvácskapalántát ültettek ki 2. oldal Biztonságos a Paksi tomerımő Nem áll le a bıvítési program 2. oldal Hírsarok Horváth Judit önkéntes Önkéntesként Palánktól Zonguldakig 3. oldal Oktatás Március 15. Együtt ünnepeltek iskolások, óvodások 4. oldal Beeveztünk a döntıbe Hat között a Szemfüles Tinik 4. oldal Víz világnapján Ovisok kísérleteztek, ismeretet bıvítettek 4. oldal Sport Folytatódott a focibajnokság 1, X, 2 - minden eredmény volt 7. oldal Olimpiai bajnokok vagyunk lány csapataink a dobogó tetején 7. oldal Nıi Gyeplabda NB I. Leszorultunk a dobogóról 8. oldal következı szám megjelenik: május 10-én Lapzárta: április 30. Környezetünk Nyílt hét az iskolában Várunk minden érdeklıdı szülıt április 11. és 15. között az iskolai órákra, foglalkozásokra. leendı elsısök szüleit is szívesen látjuk. Pedagógusok

2 Eladott telkek Önkormányzati hírek Tovább mőködik a komp? március 16-i versenytárgyalásra a gerjeni komp üzemeltetése is meghirdetésre került, mivel a korábbi üzemeltetı szerzıdése decemberben lejárt. Virágosítás tavasz beköszöntével a település központját és a bevezetı utak mentén virágosítást tervezett a polgármester. erjen Község Önkormányzata a költségvetés G egyensúlyának megteremtése érdekében eladásra meghirdette két bérlakását és négy darab telkét. március 16-ra kiírt versenytárgyalásra a Kossuth L. u.-i ingatlanra érkezett vásárlási ajánlat, de az nem érte el a meghirdetett árat, így a képviselı-testület dönt az ingatlan eladásáról. négy darab eladásra szánt telekbıl kettı megvásárlására érkezett érvényes ajánlat egyenként ezer forintért. Így ezek elkeltek. z lkotmány u.-i bérlakást és a másik két telket továbbra is eladásra meghirdeti az önkormányzat. versenytárgyaláson csak egy ajánlattevı jelentkezett, a korábbi üzemeltetı, azzal a szándékkal, hogy április 15- tıl tovább mőködtetné a kompot. Bráz János és Kovács László XIV. évfolyam 4. szám április Környezetünk Biztonságos a Paksi tomerımő 011. március 23-án Fellegi Tamás energiaügyekért 2 felelıs nemzeti fejlesztési miniszter a helyszínen tájékozódott a Paksi tomerımő természeti katasztrófák elleni védettségérıl. látogatás során a tárcavezetınek Hamvas István, a Paksi tomerımő Zrt. vezérigazgató, Baji Csaba, a Magyar Villamos Mővek Zrt. vezérigazgató és Rónaky József, az Országos tomenergia Hivatal fıigazgató számolt be az erımő biztonságosságáról, a japán helyzet fejleményeirıl. tájékoztatást követıen a miniszter megtekintette létesítmény telephelyét, blokkjait is. látogatás során Fellegi Tamás újságíróknak megerısítette: Magyarországot semmilyen veszély nem fenyegeti a Japánban történtek miatt, ugyanakkor az érintettek egybehangzó döntésének megfelelıen az atomerımő haladéktalanul aláveti magát az önkéntes stressz-tesztnek, amirıl az Európai Unió határozott. vizsgálatról a miniszter elmondta, hogy az leginkább egy kritériumrendszernek való megfelelıséget vizsgáló eljárás lesz, mintsem konkrét vészhelyzetek szimulálása. külsı elárasztás és a földrengések elleni védelem vizsgálatára, a vészhelyzeti tartalék rendszerek, valamint a balesetlehárítási tervek és gyakorlatok átnézésére is. z uniós energiaügyi miniszterek március 21-i rendkívüli tanácsülésén, melyet Fellegi Tamás hívott össze, a tagállamok egyetértettek a vizsgálatok lefolytatásának szükségességével és jelezték részvételi szándékukat. Paksi tomerımővet érintı programokkal kapcsolatban Fellegi Tamás jelezte: az üzemidı hosszabbításra történı felkészülés nem áll le, de a japán helyzet teljes körő elemzésének és a biztonsági felülvizsgálatnak a tapasztalatai alapján, ha szükséges a hatóságok módosítják az engedélyezési eljárást és a kritériumokat, amiknek természetesen az erımő teljes körően meg kell majd feleljen. z esetleges bıvítés kérdéskörét érintve kiemelte: Paksi tomerımő megkerülhetetlen és biztonságos eleme a Sági Ferenc és Dömötör Tibor Egy tengelici kertésztıl remek áron db árvácska palántát vásárolt az önkormányzat, melyet a brigád és a közmunkások ültettek el Ignácz ntalné önként jelentkezett a kertészkedésre. Köszönjük! március harmadik hetében. Vigyázzunk rájuk! Mint az ismeretes az Európai Unió döntése értelmében a tagállamok atomerımővei önkéntes alapon részt vehetnek egy ún. stressz-teszt vizsgálaton, amelyet teljes transzparenciával, a nyilvánosság tájékoztatása mellett hajtanak majd végre. vizsgálat során külön kiemelt figyelmet szentelnek majd a hazai villamosenergiarendszernek, a készülı stratégiai dokumentumok a következı évtizedben feltétlenül számolnak a nukleáris termelı kapacitásokkal. bıvítésrıl viszont a kormány még nem döntött, de egy esetleges támogató döntés esetén a beruházásnak és az új blokk(ok) nak meg kell felelni(ük) a közeljövıben lezajló biztonsági elemzések tapasztalatai alapján született elıírásoknak. Sajtóközlemény Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Fıosztály

3 Hírsarok Önkéntesként Palánktól Zonguldakig 011 az Önkéntesség Éve. 2 Horváth Judit azonban nem most ismerkedett meg ezzel a fogalommal, már évek óta végez önkéntes munkát szekszárdi diáktársaival. Munkája elismeréseként vehetett részt márciusban egy nemzetközi ifjúsági rendezvényen Törökországban. Errıl az útról, és a mögötte álló sokrétő közösségi munkáról beszélgettünk. -Judit, te mikor ismerkedtél meg az önkéntes munkával? ben. Ekkor már a Szekszárd Városi Diákönkormányzat tagja voltam, s az egyik társunk vetette fel, hogy meg kellene honosítani a közösségi munkának ezt a fajtáját Szekszárdon. - Milyen tevékenységeket végeztek? - palánki gyermekotthon látogatásával kezdtük. Itt fogyatékos gyerekek élnek. Nekik szerveztünk játékos programokat. Még Pestre, az állatkertbe is elvittük ıket. zután segítettünk egy szekszárdi óvoda kerítésének festésében. De országos akciókban is részt veszünk: Pesten a családok átmeneti otthonának épületét, udvarát tettük rendbe, az ország minden részérıl érkezı fiatalokkal együtt. És persze folyamatosan pályázunk, hogy a költségeket fedezni tudjuk. Szerencsére Szekszárd városától is kapunk anyagi támogatást. - Hányan vesztek részt a munkában? - magot a SZIFÖN - Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat - öt tagja alkotja, de néha mások is csatlakoznak hozzánk. - Hogyan fogadják az intézmények a segítséget? - Mindenütt örömmel fogadtak bennünket, természetesnek vették jelenlétünket járókelık néha ránk csodálkoztak: jé, mennyi fiatal dolgozik itt! - Beszéljünk egy kicsit a diákönkormányzati tevékenységedrıl! Van saját feladatköröd? - Két társammal együtt a város ifjúságát képviseljük a Szekszárdi Érdekegyeztetı Fórumon. többi feladatot általában együtt oldjuk meg. Jelenleg a Megyei Diákparlamentet készítjük elı. Polip Ifjúsági Irodára is heti rendszerességgel bejárok segíteni szeptemberétıl pedig tagja vagyok az Országos Diákönkormányzatnak. Így már az ısszel bekapcsolódhattam a pécsi Országos Diákhét szervezésébe. - Mennyi idıt fordítasz a közösségi munkára, és hogy egyeztethetı össze a tanulással? - Tavaly, a szakmunkás vizsg a e l ı t t e g y k i c s i t lazítottam. Idén elkezdtem egy új középiskolát: a vendéglátós szakma mellé közgazdasági ismereteket tanulok, és közben heti két-három délutánt fordítok a társadalmi munkára. - Diáktársaid hogyan értékelik aktivitásodat? - Hát ez változó. kadnak olyanok, akiknek az az elsı kérdése, hogy mi hasznom van nekem ebbıl. - Ha meg akarnád gyızni ıket, mit válaszolnál? - haszon? jól végzett munka öröme, a csillogó gyermekszemek a palánki nevelıotthonban, és a remek XIV. évfolyam 4. szám április társaság, amelyben tevékenykedünk. z ország minden részén vannak barátaim. - Mesélj egy kicsit a törökországi útról! - rendezvény a We all are volunteers (Mindannyian önkéntesek vagyunk -szerk-) nevet viselte. házigazdákkal együtt hat országból érkezett egy-egy hat fıs csapat. Fekete-tenger déli partján, Zonguldak város egyetemi negyedében laktunk. programok célja a tapasztalatcsere volt. Számomra a legnagyobb élményt a különbözı kultúrák megismerése jelentette, és az angol nyelv élesben való használata. - Ha valaki ezt a cikket olvasva kedvet kapna az önkéntes munkához, hol érdeklıdhet? - középiskolák diákönkormányzata tud errıl felvilágosítást adni. De személyesen is tájékozódhat: április 16. az önkéntesség napja, amikor Közöd? címmel lesz egy nagy rendezvény Szekszárdon az önkéntesség jegyében. - Sok sikert kívánok neked és társaidnak ehhez a rendezvényhez, és az elıttetek álló többi feladathoz. Jó lenne, ha a példátok követésre találna, és egyre több fiatal ismerné meg a közösségért végzett munka örömét. - mtk - Horváth Judit önkéntesekkel Törökországban Mi is az az önkéntesség? olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. z önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzıje számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerıt.... tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül. Elınye, hogy elısegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztıdés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. z önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében. Egy felmérés szerint hazánkban 2004-ben a 14 éven felüli lakosság 40%-a végzett valamilyen önkéntes munkát. Legtöbb a lakossági, települési segítségnyújtás volt, hivatalos ügyek elintézése, illetve a szociális, egészségügyi és mővelıdési intézmények, szervezetek segítése óta Magyarországon is törvény szabályozza a közérdekő önkéntes tevékenységet. Forrás:

4 Oktatás Együtt ünnepeltek iskolások, ovisok z 1848-as márciusi forradalomra együtt emlé- keztek az iskolások és az óvodások. Délelıtt az óvodások a szokásoknak megfelelıen a kopjafánál emlékeztek meg a 48- as forradalomról, énekekkel, versekkel, majd kitőzték a nemzeti színő zászlókat, szalagokat. Délben rendhagyó módon a március 15-i ünnepségen a nagycsoportos óvodások is részt vettek. z program elején az óvodások mősorát láthatták az ünnepségen megjelentek, majd a 7. osztályos diákok adtak mősort, Kaiserné Fekete Erzsébet irányításával. Versekkel, történelmi idézetekkel, zenével elevenítették fel a magyar történelem legjelentısebb napjainak eseményeit XIV. évfolyam 4. szám április Március 15. megünneplése z ünnepet megelızı héten a gyerekekkel alkalomhoz illı verseket, énekeket, mondókákat tanultunk, kokárdát festettünk, lovas katonákat színeztünk, és az lévı emlékmőnél énekeltünk, verset, mondókákat mondtunk, majd letőztük a földbe az óvodából hozott zászlókat. Délben közös ünnepségen vettünk részt az iskolásokkal Beeveztünk a döntıbe smét beneveztünk az I xel-springer Magyarország Kft. és a Tolnai Népújs á g á l t a l s z e r v e z e t t LDIK (Lapot a diákoknak) médiavetélkedıbe. Ezúttal az elsı résztávot sikerrel teljesítette a csapatunk. Szemfüles Tinik tizenkilenc induló csapat közül Elsısök beíratása a hatodik helyet elcsípve bejutottak a megyei döntıbe, amely április 20-án kerül megrendezésre. csapat tagjai: Szalai Fanni, (8.), Béda Bianka, Takács Regina, Vajda nett (7. o.) - mtk /2012-es tanév elsı osztályosai beíratásának idıpontja: április 13-án és 14-én óráig Helye az általános iskola gazdasági irodája. zokat a gyerekeket lehet beíratni, akik június 1. és május 31. között vagy elıtt születtek. z érintett szülık még külön értesítést is kapnak! - tagintézmény-vezetı - ünneppel kapcsolatban beszélgettünk a zászló színérıl, arról, hogy Magyarországon élünk, magyar gyerekek, emberek vagyunk. Március 11-én a Béke téren Víz világnapja március 21. gész héten a vízzel kapcsolatos dolgokkal - E hasznáról, fontosságáról, veszélyeirıl stb. - foglalkoztunk. Elsétáltunk a Dunára, ahol vízmintát vettünk. középsı és a nagycsoportosok részvételével vetélkedıt szerveztünk. Énekeltünk, majd a csapatok találós kérdésekre válaszoltak. gyerekek feladatlapokat töltöttek ki, színeztek. Minden versenyszám után pontokat - halacskákat - kaptak a csapatok. z önként jelentkezık hajót hajtogattak,, majd ügyességi verseny következett. Ezután meglepetésként a hajtogatott papírvirágok a vízben kinyíltak. verseny végén értékeltük a csapatokat, minden gyermek nyakba akasztható Tudorka jelvény -t kapott. következı napon filmet néztünk Flupirol a halról, a kultúrotthonban. z iskolás szereplıket kokárda formájú forgóval ajándékozták meg az óvodások, amit ık is a letőzött zászlóink mellé tettek. - óvónık - akinek segítségével megtudhattuk, hogy mivel szennyezik az emberek a folyókat, és ez milyen káros az élıvilágra. Ezután kísérlet következett. g y e r e k e k vegyszereket öntöttek a vízhez, olyat, amilyeneket a felnıttek nap mint nap tesznek - olajat, tisztítószereket, festéket, szennyvizet, stb. Ezt követıen megnéztük a végeredményt, összehasonlítottuk a csapvizet, a Duna vizet és a szennyezett vizet és megbeszéltük, hogyan tudunk még jobban vigyázni a környezetünkre. - óvónık -

5 - 5 - XIV. évfolyam 4. szám április Tavaszváró jelmezes bál Böcı M árcius 12-én szombaton került sor az óvodások tavaszváró jelmezes báljára, amelyet a Kultúrotthonban tartottuk. z amur z amur Kínából származik. Elsısorban az el- szaporodott vízi növényzet irtására történt a célirányos telepítése Magyarország vizeibe 1970-es években. kitőnik, hogy a legtöbb példányt a nyári hónapokban és nappal ejtik el. pontyozásnál említett horgászmódszerek megfelelnek itt is, annyi változtatással, Szombaton délelıtt néhány szülı segítségével a termet díszítettük, szendvicset készítettünk. Fél háromkor gyülekeztek a gyerekek és öltöztek be jelmezeikbe. Zeneszóra vonultunk be a nagyterembe, ahol szülık, nagyszülık várták a gyerekeket. gyerek többször körbejártak, hogy mindenki megcsodálhassa a jelmezeket, majd a süteményes asztalhoz járultak a gyerekek, ahol minden óvódás lakmározhatott a szülık által készített süteményekbıl. Lehetett szendvicset, üdítıt vásárolni Óvodások beíratása és gazdára talált a közel 200 db zsákbamacska is. jó zenérıl Erıss Gábor és Benedek Ferenc gondoskodott - ezúton is köszönet nekik - és mivel bálban voltunk, természetesen táncoltunk is. jó hangulatú bál bevétele Ft lett, amelyet az óvodások tavaszi kirándulására fordítunk. Tánctanítás és karate edzés ovisoknak zeretnénk még színesebbé tenni óvodásaink min- S dennapjait, így keddenként tánctanítás, szerdánként pedig karate edzés folyik az óvodában, a délutáni pihenı után. Hét hátrányos helyzető gyermeknek pályázati pénzbıl finanszírozzuk ezeket a tevékenységeket. 2011/2012-es tanév óvodásai beíratásának idıpontja a vezetı óvónı tájékoztatása szerint: április 7-én és 8-án óráig. Helye az óvoda irodahelyisége. zokat a gyerekeket kell beíratni, akik június 1. és május 31. között születtek. beíratáshoz szükséges dokumentumok: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - a gyermek TJ kártyája - orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet, - a szülı személyi igazolványa - tagintézmény-vezetı - zóta megtalálta életfeltételeit, és rendkívül jól érzi magát, amit a kifogott példányok mennyisége és mérete is mutat. Mivel zömmel növényi táplálékot fogyaszt, a növényzet sőrőjében kell, hogy keressük. Folyóvizekben az aljzatra tapadt élıbevonatot legeli, a lassú folyású részeken, öblökben, kıgátak mögött. Állóvizeken a nád fiatal hajtásait, és a hínárt, algákat, moszatot eszi, így itt kell keresni. Látott hallá csak akkor válik, amikor a nádasban a vízre hajló nád levelét eszi. Ilyenkor azt látjuk, hogy a nád szára megdıl, majd a vízre bukik, és eltőnik. Ez elsı jele, hogy amurok vannak a horgászhelyen. z évszaknak megfelelıen, hidegebb vízben a mélyebb, felmelegedı és meleg vízben a sekélyebb részeket keresi fel. Gyakran elıfordul, hogy meleg nyári napokon, nagyobb vizeken egészen a felszín közelében sütkérezik csapatostól. Szinte egész évben fogható, télen azonban kevés tápanyagot vesz magához. nap bármely szakában fogható, ez horgászmódszertıl függ, nyári melegben a víz minden rétegében elıfordulhat, de fıleg a nádasokban úszkál. Éjjel kihúzódik gyakran a part közelében, ilyenkor kevésbé óvatos, könnyebb lépre csalni. rekordlistákat böngészve hogy úszós horgászatban az osztott súlyú szerelék a legmegfelelıbb, mivel az óvatos hal így érez a legkisebb ellenállást a csali felvételénél. fenekezı horgászatnál inkább a csúszó ólmos módszert részesítsük elınyben. fenekezı módszernél célszerő a csalit meglebegtetni. Van egy átmenet a fenekezés és az úszós horgászmódszer között, amikor a csali a vízfelszínen van de az ólom a vízfenéken van. Fıleg ezt a módszert nem túl mély tavakon alkalmazhatjuk sikerrel akkor, mikor az amurok a felszín közelében tartózkodva csipegetik a vízfelszínen úszó növényeket. szerelékhez szükséges egy g-os ólom és egy úszógolyó, ami a vízfelszínen tartja a horgot amire nádlevelet, vagy egyéb vízinövényt tőzünk. módszer hasonlít a harcsázásnál használt "stupekes" szereléshez. módszerektıl függetlenül az amur kifogása igazi horgászélmény. GÖRBÜLJÖN! - Oláh Laci -

6 Egészségünkért Gyógytorna G yógytorna minden szerdán este 6-tól 7-ig az iskola zsibongójában gyógytornász vezetésével. Érdeklıdni lehet: Kozák Évánál és Házi Józsefnénál. Közhasznú információ Caminus tájékoztató CMINUS Tüzeléstechnikai Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy április között kéményseprı-ipari közszolgáltatást végez! CMINUS Tüzeléstechnika Kft Kutyaoltás rtesítjük a tisztelt ebtulajdonosokat, hogy az idei É eboltásra is a szokásoknak megfelelıen egyszerre két helyszínen kerül sor a községháza elıtt dr. Bodnár János és a sportpályánál dr. Latkóczi Ágnes oltja a kutyákat, április 12-én, kedden délelıtt 8-12-ig és április 14-én, csütörtök délután ig. z oltás díja Ft ebenként féreghajtóval együtt. kinek még nincs új oltási könyve, annak Ft. ki nem tudja elvinni a kutyáját, az jelezze az állatorvosoknak. Háznál oltás esetén Ft díjat kell fizetni. Dr. Latkóczi Ágnes, Dr. Bodnár János állatorvosok ÁRMSZÜNET!!! z e-on értesíti Gerjen község lakosságát, hogy a szükséges karbantartási munkálatok miatt április 28-án a település egész területén településen, zártkertekben, szennyvíz átemelıknél, Lajosmajorban, Istvánmajorban, Györgymajorban. ÁRMSZÜNET lesz. 8-tıl 17 óráig! Elınevelt csibe, kacsa íratható április 12-re és május 17-re. Érdeklıdni lehet Percsi Sebestyénné lkotmány u. 12. telefon: Franciaágy eladó. Érdeklıdni lehet a 20/ es mobilszámon. dok - Veszek Eladó házi szalámi 1800 Ft/ kg. Ugyanitt pecsenyekacsa kapható ill. rendelhetı. Érdeklıdni lehet sztalosné Tóth Tímea, telefon: 70/ lakossági apróhirdetések továbbra is ingyenesek XIV. évfolyam 4. szám április Volton Bau z élelmiszer bolt ajánlatából: - Maggi halászlé kocka 20g 80 Ft - Fagy. krokett 2,5kg 810 Ft - ro májas 600g 285 Ft - Instant tea 300g 2 íz 175 Ft - Soproni felvágott 890 Ft/kg Hónap Vásárlója elnevezéső nyereményjátékunk március havi nyertese: Kertész Károlyné Gratulálunk! Üzletünkben gerjeni péki kenyér, kifli kapható! Hozzánk már beköszöntött a húsvét, csokinyulak, cukorkák nagy választékban kaphatóak! Gazdabolt ajánlatából: Virágföld 50 l Pétisó 5kg Kávéspohár 6db Pur mosogatószer 1 l Tomi mosógél 1,5 l Csibe drót 1060 Ft 770 Ft 390 Ft 335 Ft 960 Ft 80 Ft/m Mőanyag cserepek, lemosók, vetımagok nagy választékban kaphatók! a jó szomszéd! Területi horgászengedélye mellett már vállaljuk állami jegyének kiváltását is! UHT tej 1,5%-os, 1 liter Nescaffe classic ins. Kávé 75 g. Kávémix ins. Utántöltı 75 g. Kinder Pingui Emese ásványvíz 1,5 l. Doner dob. Sör 0,5 l. Csirke szárny fagyasztott Sertés virsli Knorr halászlékocka 60 g. TOMI Kristály 1,5, l. vagy 2 kg-os Kop-Ka Ka BC kciós ajánlata április 11-ig. 149 Ft/db 599 Ft/db 389 Ft/db 109 Ft/db 79 Ft/db 129 Ft/d 579 Ft/kg 459 Ft/kg 255 Ft/db 899Ft/db Minden Reggel friss, meleg, Sós, és édes Sütemények!

7 1, X, 2 minden féle eredmény árcius 13-án folytatódott a Megyei II. osz- M tályú labdarúgó bajnokság. dunaföldvári és a nagydorogi csapat visszalépett. 13-i hazai pályán való kezdés nem volt szerencsétlen. Folytatódtak a sok gólos mérkızések. z elsı három fordulóban volt gyızelem, döntetlen vereség. Megmaradt a régi jó szokása a csapatnak, hogy a második félidı mindig más lett mint az elsı. második félidı jó játéka döntött Sport Gerjen SK - Sióagárd SE 4:3 (1:1) (G.: Gyenis 2., Korponai, Pesti) dobogós ellenfél az elsı félidıben még állta a sarat, de a második játékrészben eredményesebben játszottunk. Megérdemelten nyertünk. ifi: Gerjen - Sióagárd SE 3:2 Büntetık itt is ott is Dunaszentgyörgy SE - Gerjen SK 1:1 (1:0) (G.: Gyenis) szomszédvári rangadón lelkesen játszottunk. Mezı jó teljesítményének köszönhetıen csak büntetıbıl talált be az ellenfél, melyet mi is büntetıbıl egalizáltunk. ( ifi: Dunaszentgyörgy SE - Gerjen 6:2 Kevés volt a jó hajrá Bátaapáti SE- Gerjen SK 4:2 (2:0) (G.: Korponai, Kovács L.) hazai csapat már több góllal is vezetett. Késın erısítettünk, a vége izgalmasabb lehetett volna, ha jobban összpontosítunk. ( ifi: Bátaapáti SE - Gerjen SK 3:1 bajnokság állása 1. Bátaapáti SE : Fadd SE : D.szentgyörgy SE : Madocsa SE : Sióagárd SE : Németkér SE : Gerjen SK : B.Börzsöny SE : Mórágy SE : Zomba KSE : Pálfa SE : Györköny SE : Tengelic SE : Kajdacs SE : XIV. évfolyam 4. szám április Csapatunk további mérkızései április 10. vasárnap Németkér SE - Gerjen SK május 1. vasárnap Gerjen SK - Madocsa SE május 7. szombat Fadd SE - Gerjen SK május 15. vasárnap Gerjen SK - Györköny SE május 22. vasárnap Mórágy SE - Gerjen SK május 29. vasárnap Gerjen SK - B.Börzyöny SE június 5. vasárnap Pálfa SE - Gerjen SK június 12. vasárnap Gerjen SK - Kajdacs SE Gerjeni siker a diákolimpián árcius 25-én rendezték meg Kazincbarcikán a középiskolások terem gyeplabdabajnokságát. Erre nevezett M Gerjen két csapattal. Magó Zsuzsa edzı: - Nehéz volt a feladat, hiszen a mi lánykáink évesek, szemben az ellenféllel, akik évesek. Már az elsı mecscsen látszott, hogy a mi gyerekeink nem fognak szégyent vallani. Így is lett, hiszen az "" csapatunk veretlenül, csak egy kapott góllal került a döntıbe. "B" csapat egy döntetlennel, a többi meccset megnyerve jutott a döntıbe. Nagyon érdekes érzés volt így a kispadon ülni! De bevallom, jó érzés, büszkeség töltött el! Mi voltunk a legjobbak! hab a tortán: a gólkirálynak járó trófeát is gerjeni játékos kapta. Szalai Fanni 18 gólt lıtt, a második legjobb pedig Béda Bianka lett 16 góllal. végeredmény: 1. Gárdonyi Általános Iskola, Gerjeni Tagiskola - 1. csapata 2. Gárdonyi Általános Iskola, Gerjeni Tagiskola - 2. csapata 3. Jókai Mór SZKI (Kazincbarcika) 4. Irinyi János SZKI (Kazincbarcika) 5. Deák Ferenc SZKI (Kazincbarcika) 6. Ságvári Endre SZKI - 1. csapata (Kazincbarcika) 7. Szent László Gimnázium (Budapest) 8. Ságvári Endre SZKI - 2. csapata (Kazincbarcika) Szabadkai vendégjáték M árcius 5-én eleget tettünk a szabadkai edzıkollégák meghívásának, 18 játékossal ellátogattunk hozzájuk. Négy barátságos meccset játszottunk. Kettıt az U-10-es csapattal, kettıt a lányokkal. z utóbbiak mindkét játékot megnyerték, a fiúk kikaptak. zt azért tudni kell a szabadkai kisfiúkról, hogy 8 ország részvételével zajló nemzetközi tornán senki sem tudta ıket legyızni. Ezzel a túrával elsısorban az volt a célunk, hogy új tudásra tegyünk szert, tanuljunk a jobbaktól. játék végén nagyon kedvesen megvendégeltek bennünket üdítıvel és harapnivalóval is. Meghívtak bennünket az április 9-10-én megrendezésre kerülı nemzetközi mőfüves bajnokságra. Remélem, tudunk annyi pénz összegyőjteni, hogy nem lesz akadálya részvételünknek! - magó -

8 Sport Hazai pályán vereség és gyızelem árcius 6-én Gerjenben került megrendezésre a nıi NB- M I következı két elmaradt bajnoki fordulója. nagy számban kilátogató hazai drukkerek örülhettek a szép játéknak. bajnokság végleges eredménye a rájátszáson dıl el. Gyors és látványos mérkızéseket láthattunk z elsı mérkızésen sajnos sok helyzetet kihagytunk, így egy góllal kikaptunk.. Gerjen HC. - res HC. 1:2 (0:1) (G.: Gergity.) második meccsen, fordulatos mérkızésen sikerült gyızni a hazai drukkerek nagy örömére. Gerjen HC. - res HC. 3:2 (3:2) (G.: Papp B. 2, Berenkei P.) Gerjeni gólöröm bajnokság állása 1. matır HC : 8 24 p. 2. Szent László DSE :34 12 p. 3. res HC :26 9 p. 4. Gerjen HC :46 9 p. rájátszás párosítása március 13.: (Megjegyzés: Pontegyenlıség esetén a gólarány dönt.) matır HC. - Gerjen HC. Szent László DSE - res HC XIV. évfolyam 4. szám április Nem változott a sorrend árcius 13-án Budapesten rendezték meg a M Nıi Gyeplabda NB I. rájátszását, melyen a gerjeni csapat is részt vett. z alapszakasz eredményei alapján csapatunk a bajnokesélyessel játszott a döntıbe jutásért. Sajnos a papírforma érvényesült. Így a harmadik helyért játszhattunk az res HC-vel. Mivel a rájátszáson nem sikerült gól szereznünk, így maradtunk a negyedik helyen. Elıdöntık: matır HC. - Gerjen HC. 8:0 (3:0) (G.: ) Szent László Gimn. - res HC. 2:0 (2:0) Bronz mérkızés: Gerjen HC. - res HC. 0:2 (0:1) mérkızésen az res HC. helyzeteket, kornereket alakított ki, de a kapuba sehogy sem sikerült betalálnia a remekül védekezı csapatunknak. Sajnos az egyik sokadik helyzetét csak sikerült gólra váltania az ellenfélnek. szünetig még növelhette volna az elınyét, a fıvárosi csapat, de nem sikerült. második félidı elsı fele a mieinké volt, akár egyenlíthettünk volna is, többször is az res kapusának kellett kijönni védeni. félidı közepe felé végre kiszabadult a gerjeni szorításból az ellenfél, és ez gólra vezetett. 2-0-ás elıny birtokában már nyugodtabban játszottak a pesti lányok. végén még egy idıntúli kiskornert végezhettünk el, de ebbıl sem sikerült betalálni. Döntı: matır HC. - Szent László Gimn. 4:0 (1:0) Edzıi értékelés: Magó Zsuzsa: Négy csapat indult a hazai nıi elsı osztályú bajnokságban, köztük mi is. csapat tagjai: Berenkei Petra, Papp Bettina, Szalai Fanni, Holweiger lexandra, Gergity drienn, Takács Regina, Béda Bianka,Vajda nett, Soós Judit. - z utolsó mérkızéstıl eltekintve nagyon elégedett voltam a lányok munkájával. Sajnos nem hitték el, hogy nem játszanak alárendelt szerepet. Egy kiemelkedı tudású csapat volt az HC. másik két csapattal közel azonos szinten tudunk játszani, ez az eredményekbıl is kitőnik. Ezt a többi edzı is hasonlóan látta. mi igazán kedves gesztus volt az eredményhirdetésnél, hogy különdíjat ajánlottak fel Soós Judit kapusunknak. Egy értékes mőanyag ütıt kapott az HC és a Szent László Gimnázium csapatától. Bíztatnak a további versenyeken való részvételre. Kiadja: Gerjen Község Önkormányzata Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester Szerkesztı: szerkesztıség Szerkesztıség: Gerjen, Rákóczi F. u. 25/b. 75/ Honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd Online: ISSN Nyomtatott: ISSN

2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni!

2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni! 2007.01.12. kedd és szerda éjjel 1-kor rögbi a Sport1 TV-n! 2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni! 01:45 Rögbi (ism.) ECR Heineken

Részletesebben

Megújul a jegyzılakás

Megújul a jegyzılakás Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 2. szám INGYENES 2011. február Megújul a jegyzılakás z új tulajdonosok a helyi védelem alatt álló házat régi szépségében szeretnék helyreállítani Tél Gerjenben tartalomból:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 7. Újra vasutasnap Záhonyban A Záhony-Port aktív közremőködésével újra Záhony lesz a vasutas élet központja

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Körjegyzőségből Polgármesteri Hivatal. A tartalomból: Itt a tavasz, a falu választ, az ország szavaz. Borverseny 2008. IV. évfolyam 3.

Körjegyzőségből Polgármesteri Hivatal. A tartalomból: Itt a tavasz, a falu választ, az ország szavaz. Borverseny 2008. IV. évfolyam 3. IV. évfolyam 3. szám Bükkösdi Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2008. MÁRCIUS Hírlap Önnek is ingyen jár! A tartalomból: Bányahírek Oktatás integráció Régi-új jegyző NyMTIT gyorsinfó 2. oldal

Részletesebben

Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu

Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA. DE NEKÜNK, ENNÉL SOKKAL TÖBB! 2009-05-03 Az

Részletesebben

Miskolci Egyetem Diák Iroda Azonosító szám:. REGISZTRÁCIÓS LAP. (A Miskolci Egyetem Hallgatói Öntevékeny Csoportjainak Nyilvántartásához)

Miskolci Egyetem Diák Iroda Azonosító szám:. REGISZTRÁCIÓS LAP. (A Miskolci Egyetem Hallgatói Öntevékeny Csoportjainak Nyilvántartásához) Miskolci Egyetem Diák Iroda Azonosító szám:. REGISZTRÁCIÓS LAP (A Miskolci Egyetem Hallgatói Öntevékeny Csoportjainak Nyilvántartásához) 1. A szervezet adatai: Név: ESN Miskolc Székhely: - (Amennyiben

Részletesebben

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület SZAKMAI BESZÁMÓLÓ SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2012 SUSI 2007 Sárospatak Kossuth utca 44. 3950 SUSI 2007 Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Hit, remény, szeretet. Jézus várása. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu

Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Hit, remény, szeretet. Jézus várása. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 1. szám INGYENES 2008. január Hit, remény, szeretet December 15-én a gerjeni, 16-án a faddi katolikus templomban láthatták az érdeklıdık a gerjeni tagokkal kiegészült

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1.

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S Paks, 2014. szeptember 1. 2 TÁRS ULÁSI MEGÁLLAPODÁS Paks város és térségéhez tartozó önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Órák a képtárban. ll. Gerjeni Böcıverseny. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 11. szám INGYENES 2009. november

Órák a képtárban. ll. Gerjeni Böcıverseny. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 11. szám INGYENES 2009. november Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 11. szám INGYENES 2009. november Órák a képtárban A gerjeni alsós kisdiákok a Paksi Képtárban, múzeumi órák keretében ismerkedhetnek a mővészetekkel. ll. Gerjeni Böcıverseny

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013.

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013. Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 5 6 0 0 B é k é s c s a b a, B a j z a u t c a 1 1. T e l. : 6 6 / 3 2 8-9 4 5 ; f a x : 6 6 / 3 2 3-5 1 2 M a i l : k h e s z @ m a i l. g l o b o n e t. h u

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Xll. Gerjeni Lovasnapok

Xll. Gerjeni Lovasnapok Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 6. szám INGYENES 2009. június Xll. Gerjeni Lovasnapok Gerjent idén is Domsa Dalma képviselte a versenyen. Az egyéves tapasztalat látszott hajtásán, szép, ügyes versenyzést

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás A SZAKMAI MUNKA ELKÜLÖNÜLÉSE EGY BAJNOKI ÉVBEN 1. Felkészülési időszak 2. Versenyidőszak 3. Téli szünet 4. Átmeneti időszak 5. Versenyidőszak

Részletesebben

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Horváth István polgármester Pályzati felhívás BURSA HUNGARICA ösztöndíjra A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében új pályázati

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

A MŰVELŐDÉSI HÁZ RENDEZVÉNYEI A CSALÁD ÉVE PROGRAMSOROZAT KERETÉBEN

A MŰVELŐDÉSI HÁZ RENDEZVÉNYEI A CSALÁD ÉVE PROGRAMSOROZAT KERETÉBEN A MŰVELŐDÉSI HÁZ RENDEZVÉNYEI A CSALÁD ÉVE PROGRAMSOROZAT KERETÉBEN A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2010. dec. 26-tól a Szent Család ünnepétől 2011. dec. 30-ig a Szent Család ünnepéig hirdette meg

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. december

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. december Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2011. november 19-20. 33. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2011. november 19-20. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézményeinek 2010/2011. évi mőködésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 13-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Gerjeni szüret 2008. Megújul a mővelıdési ház. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008.

Gerjeni szüret 2008. Megújul a mővelıdési ház. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008. Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008. október Gerjeni szüret 2008 A tartalomból: Önkormányzati hírek Testületi ülés Elkelt a harmadok bérlakás 2. oldal Féléves költségvetési beszámoló

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a 2014. május 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

a 2014. május 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 1. Száma: 8094-2/2014. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Síró Katalin titkárnı-szervezési

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: 2007. december 9. Honlapunk:www.gerjen.hu

Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: 2007. december 9. Honlapunk:www.gerjen.hu Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 11. szám INGYENES 2007. november Miniszteri látogatás Lampert Mónika szociális és munkaügyi miniszter október 9-én ellátogatott a JKO Fémárugyár gerjeni üzemcsarnokának

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 22/2013 (09.19.) számú Hivatalos Értesítő 2013.09.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 383/2013 (09.12.) számú határozat A 2013.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

Versenybizottsági ülés, Budapest, Magyar Sportok háza, 2009.10.20.

Versenybizottsági ülés, Budapest, Magyar Sportok háza, 2009.10.20. Versenybizottsági ülés, Budapest, Magyar Sportok háza, 2009.10.20. Jelenlévık: Kovács Gergely, Versenybizottság, elnök Atyafi Dániel, Versenybizottság, tag Vígh László, Versenybizottság, tag Tóth Dóra,

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója. Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl..

Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója. Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl.. Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl.. A fegyelmi ügyek sokrétőségérıl, az évad kiemelkedı eseteirıl: - 1 fı sportvezetı,

Részletesebben

kézilabda utánpótlás torna 2007. december 14-15-16.

kézilabda utánpótlás torna 2007. december 14-15-16. kézilabda utánpótlás torna 2007. december 14-15-16. Támogatóink: XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal XIII. kerületi Sport és Szabadidıközpont KHT Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet Vasas SC Bólyai János

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2011 (09.26.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.26. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 346/2011. (09.21) számú határozat A 2011. október

Részletesebben

LELÁTÓ. Salzburgban jártunk. A II. Kerület UFC információs magazinja. Wwww.keruletufc.hu

LELÁTÓ. Salzburgban jártunk. A II. Kerület UFC információs magazinja. Wwww.keruletufc.hu LELÁTÓ Wwww.keruletufc.hu A II. Kerület UFC információs magazinja Salzburgban jártunk 2012.ajúnius Tartalom 2012. Június-Július Búcsú Harmati Balázs összefoglalója Szépen csillogó bronz Dobogóra léphetett

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában mőködı:

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában mőködı: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelete a térítési és tandíj fizetési kötelezettség helyi szabályozásáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV (Versenybizottsági ülés)

JEGYZİKÖNYV (Versenybizottsági ülés) JEGYZİKÖNYV (Versenybizottsági ülés) Dátum: 2008. 07. 15. 16:00 Helyszín: Budapest, Magyar Sportok Háza, 207-es szoba Résztvevık: Kovács Tamás (elnök), Liska Bálint, Kovács Barna (MFSZ elnökségi tag),

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Pályázat Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselıtestületéhez, a Lumina Cornu Klub 2010 évi mőködési költségeinek támogatására.

Pályázat Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselıtestületéhez, a Lumina Cornu Klub 2010 évi mőködési költségeinek támogatására. Pályázat Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselıtestületéhez, a Lumina Cornu Klub 2010 évi mőködési költségeinek támogatására. Tisztelt Képviselı Testület! Immáron öt év is eltelt, hogy töretlenül

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Március 15-ét ünnepeltük. Több mint 7 millió forintos pályázati siker. Kiállításra invitálunk. Gróf Széchényi István halálára emlékezünk

Március 15-ét ünnepeltük. Több mint 7 millió forintos pályázati siker. Kiállításra invitálunk. Gróf Széchényi István halálára emlékezünk Felelıs kiadó: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Március 15-ét ünnepeltük Több mint 7 millió forintos pályázati siker Telt házzal, nagy érdeklıdés közepette zajlott a március 15-i ünnepség a Községháza

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. szeptember 24-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM K I S B Í R Ó A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény (TONI) Az utóbbi években szinte megszokott módon újabb szervezeti változások

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

kézilabda utánpótlás torna december Eredmények:

kézilabda utánpótlás torna december Eredmények: kézilabda utánpótlás torna 2006. december 15-16-17. Eredmények: Díjátadók: Dr. Bakonyi Tibor MOB alelnök Markovits László Vasas SC elnök Polgár Veres Árpád Vasas SC sportszakmai igazgató Gurics Attila

Részletesebben