2013. február 22-én pályázatot hirdet meg a Magyar Néprajzi Társaság. Felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. február 22-én pályázatot hirdet meg a Magyar Néprajzi Társaság. Felhívás"

Átírás

1 2013. február 22-én pályázatot hirdet meg a Magyar Néprajzi Társaság Felhívás Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázat 2013 A Magyar Néprajzi Társaság Tradíció pályázatot hirdet fő partnerével a Néprajzi Múzeummal és társkiíróival, a Honismereti Szövetséggel, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával, a Hagyományok Házával és a Hungarikum Szövetséggel. Több témában és minden korcsoport, a határon túliak részvételével az egyéni és csoportos önkéntes néprajzi gyűjtők, néprajzkutatók, pedagógusok és gyermekek pályázhatnak a hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásával, gyűjtésével, feldolgozásával. Az 1889 óta fennálló Magyar Néprajzi Társaság (MNT) a magyar néprajztudomány egyik legrégebbi intézménye, egyesületi formában működik. A Társaság és a Néprajzi Múzeum tevékenysége a kezdetektől összeforrott. A Társaság az önkéntes gyűjtőket tömörítő szakosztályának koordinálásával 2012-ben azért alapította meg a Tradíció elnevezéssel pályázatot, hogy a néprajzi gyűjtő utánpótlásról gondoskodjék ez évtől fogva évente meghirdetendő pályázati felhívással. Több neves gyűjtő az 1952 óta szervezett formában működő önkéntes gyűjtőmozgalomban tűnt fel és vált országos hírű néprajzi gyűjtővé, majd szakíróvá és kapott szakmai díjat. A pályaművek beérkezésére a határokon túlról is számít a Szakosztály, ennek érdekében a Kárpát-medence és azon kívül élő külhoni magyarjainak körében is közvetíti felhívását. A Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok mentésére irányul. A Társaság, a Néprajzi Múzeum és a társkiíró intézmények szakmai közössége az önkéntes és hivatásos gyűjtők munkáját saját gyűjtésekre ösztönzi, eredményeiket reményeink szerint felszínre hozza, az egyéneket és a közösségeket aktivizálja a hagyományok és a jelenkori élő kultúra eredeti dokumentálásában, gyűjtésében, mentésében, megismertetésében. A pályázat célja továbbá, hogy a néprajzi tudást dokumentációval, elemzéssel és szakírásaikkal gazdagítókat összegyűjtse és a legjobb pályaműveket szakmai díjakkal elismerje, azokat a Néprajzi Múzeum Etnológia Adattárában elhelyezze és ekképpen a további kutatásokat elősegítse. A pályázatot több témában hirdetjük meg önkéntes és szakmabeli gyűjtők számára egyaránt: A Tradíció Pályázat célcsoportjai és 3+: Kézművesek, népzenészek, néptáncosok, népdalénekesek, különösen a Népművészet Mesterei, a Népművészet Ifjú Mesterei díjazottak, Magánszemélyek, közművelődési szakemberek, magángyűjtők, muzeológusok és honismereti gyűjtők és csoportok is pályázhatnak. Továbbá a 2013-as pályázati forduló kiemelt célcsoportjai: - + a pedagógusoknak külön témakiírás készült a Köznevelési tv. és a NAT szellemében - + kialakítottuk a gyűjtőpályázat gyermekszekcióját a témakörök re (lásd alább)

2 - + az önkéntesen gyűjtő néprajzkutatók, különösen az elmúlt öt-tíz évben végzett néprajz szakos hallgatók tanulmányai, szakdolgozatai. Pályázati feltételek: A Tradíció Pályázat tárgya a még tetten érhető tradicionális elemek, események, alkotók, alkotások, tapasztalatok, képzetek, szemléletmód, eredeti anyagok és új kulturális folyamatok gyűjtése, a megújuló és ihlető hagyomány elemek és revival jelenségek mintavételi dokumentálása minél több fotó és film, hangzó anyag illusztráció által: I. A hagyományos, gazdasági, kulturális önellátó közösségek többsége már felbomlott vagy átalakulóban van. II. Emellett éppolyan fontosnak tartjuk a hagyomány mai, új funkciókkal, intézményes keretek közötti továbbélését és új formáit dokumentálni és elemezni. Ezt a kettős szándékunkat fejezzük ki tematikánkban: A megpályázható témakörök: 1. Néprajzoktatás és gyűjtőszakkörök - téma. a. altéma/ Hon- és népismeret tantárgy helyi segédanyagának helyi gyűjtésekre alapuló kidolgozására a kerettanterv és a szülőföld témakörének közműveltségi tartalmainak figyelembe vételével. b. altéma/ az élő népművészeti gyűjtő, dokumentáló és/vagy alkotótevékenységet folytató oktatási, közművelődési intézményekben, egyesületi keretek közt működő szakkörök, alkotókörök, társaságok esetleírásait, tapasztalatait, különös tekintettel a néprajzi dokumentumokon alapuló önképzési, képzési, oktatási és klub tevékenységekre és "jó gyakorlatokra". Az a./ és b./ altémákra gyakorló pedagógusok (óvónők, tanítók, tanárok) és szakkörvezetők, közművelődési szakemberek jelentkezhetnek. 2. Emlékezünk téma a történeti emlékezet, a személyes emlékek (írott, hang- és képrögzített), önéletírások, naplók, levelezések, falukrónikák, saját élmények vagy mások visszaemlékezése (interjú, önéletírás), különös tekintettel a katonaéletre: világháborús levelek, tábori levelezőlapok, hadifogoly naplók, visszaemlékezések családi történetekre. 3. Szülőföldünk értékei" témában az anyagi kultúra, gazdálkodás, folklór, népi építészet, lakberendezés. Magyar ÉrtékTár felmérés végzése a Hungarikum Szövetség ajánlásaival, a helyi közösségben működő értékek, a helyi értékek feltárása. Régi képeslapok gyűjtése és helyszíneinek újrafotózása, tevékenységformáknak filmezése és dokumentálása. Csoportos pályázatokat is fogadunk, pl. építész és néprajzi fotós, iparművész és néprajzkutató, tárgyalkotó és helyi értéktár felmérője, stb. szakmacsoportokban. 4. Táplálkozás és családi élet témában az adott táji jellemzők életszerűségének bemutatása és a még tetten érhető hagyományos tárgyi kultúra (fotó, film, szöveg) és az új jelenségek rögzítése. 5. Mesterségek, kézművesek, tárgyalkotás - téma eredeti és átértelmezett tárgyak és kézműves alkotók, közösségeik, környezeti tárgykultúránk bemutatása. Különösen

3 várjuk a Népművészet mesterei, Népművészet ifjú mesterei címek tulajdonosainak pályaműveit. Települések iparosainak fotóarchív anyagával is lehet pályázni, továbbá működő műhelyek bemutatásával is. 6. Viselet- és babakészítés témában eredeti és újraértelmezett darabok és alkotóik, alkotókörök néprajzi feltáró tevékenységének bemutatása, kortárs jelenségek és a turizmus hatása. 7. Népzene, népdal, néptánc, népi hangszerek, népi játékok témában az eredeti és revival jelenségek kárpát-medencei és kontinenseken átívelő jelenségeinek feltárása, a táncházmozgalom révén/előtt/után/ felszínre kerülő előadói egyéniségek, közösségi formák rögzítése (szöveg, film, kép, hang) és elemzése. Népdalok előadása, egyéni repertoár elemzések. 8. Szokások, hiedelmek, vallásosság témában a dramatikus megnyilvánulásformák gyűjtése, az emberélet fordulóihoz, a naptári évhez és a konkrét dátumhoz nem kötődő, térben és időben előforduló szokások, valamint régi és új hiedelmek és világképek, továbbá a szakrális néprajzi jelenségek feltárása, dokumentálása. 9. Közösségek régen és ma téma az emlékezettel elérhető vagy ma élő, esetleg felevenített közösségi megnyilvánulások dokumentálása. 10. Népköltészet témában a tréfás történetek, anekdoták, viccek, a mai gyerekfolklór, iskolai folklór (kiszámolók, mondókák, halandzsák stb), népköltészeti alkotásoknak (népballada, népmese, monda) gyűjtése és/vagy az alkotók bemutatása. 11. Szabadon választott - témában bármely fent nem szereplő néprajzi/kulturális antropológiai témakör választható. 12. Gyűjtők, gyűjtemények a helyi magángyűjtemények és magángyűjtők bemutatása/ bemutatkozása bármely fent említett néprajzi témában gyűjtött kollekcióval. A beérkező pályaműveket a következő típusokban várjuk. Szempontok a pályaművek elkészítéséhez.: 1. Minél gazdagbb gyűjtési dokumentációval és gyűjtött anyaggal (hangzó, szöveges, képi) 2. A gyűjtésekre épülő feldolgozással 3. Gyűjtött anyagból készített szakmai tanulmánnyal és szaktudományos érvényű elemzéssel + Technikai feltételek: minimum 300 pdi felbontás képek esetén. + A pályamű terjedelme nincs maximálva (11-es betű, New Times Roman szöveg) képekkel, filmmel és/vagy hangzó anyaggal illusztrálva. A Tradíció pályázatra beérkező munkák értékelése, díjazásának alapelvei: A pályázat értékelésre vonatkozó részleteit az MNT szakmai közössége és társkiíróival közösen dolgozza ki. A kurátor MNT szakmai zsűrit kér fel az értékelésre, a beérkező pályaművek

4 szakmailag csoportosítására. Az eredeti gyűjtések azért támogatandók különösen, mert dokumentációik alapján tanulmányok, publikálásra alkalmas anyagok készíthetők a későbbiekben is. A néprajzi tudást dokumentációval, elemzéssel és szakírásaikkal gazdagítók legjobb pályaműveit szakmai díjakkal ismeri el. A zsűrizési folyamat során alakítjuk ki minősítési kategóriáinkat és díjainkat, alapelveink a következők: Minősítési kategóriák: 1. Etnológiai Adattárba befogadott minősítés. A benyújtott pályázatoknak a néprajzi gyűjtés kritériumainak kell megfelelniük. A zsűri minden egyes, általa "elfogadott" minősítésű pályaművet a Néprajzi Múzeum Etnológia Adattárába helyezünk el és ettől fogva a pályamű a jövő kutatóinak szabadon áll rendelkezésére és kutathatóvá válik. A pályázatra beadott anyagokat a Szentedrei Szabadtéri Múzeum, a Hagyományok Háza, az MTA Zenetudományi Intézete és más néprajzi intézmény adattára is gondozhatja, másolatukat őrizheti és a tágabb kutathatóság érdekében online felületekre is elhelyezheti (pl. ). 2. Díjazott minősítés. A zsűri magasabb minősítésével látja el a kimagasló teljesítményt (figyelemre méltó-megfelelő-jó-nagyon jó-kiváló kategóriák, kategóriánként több díjazott). A pályázat legjobbjainak a tudományos és szakmai vérkeringésbe való bejuttatásáról is gondoskodik a kurátor, lehetőségeihez mérten. A díjazott minősítést kapott pályamű értékelési kategóriái: Pedagógus és gyermek kategória, Ifjúsági és egyetemi hallgató kategória, Felnőtt kategória. A beérkező pályaművek ismeretében a zsűri dönthet további kategóriák (pl. közművelődés, múzeológia, magángyűjtemény) felállításáról is. Felnőtt, ifjúsági és gyermek díjakat és különdíjakat szponzori, támogatói és társkiírói hozzájárulásaira számítva osztunk ki. Hét díjazottunk elnyeri a 2013 július utolsó hetében Örkényben megrendezendő Tradíció Néprajzi Továbbképzési Táborunkon való ingyenes részvételt. A Tradíció Pályázat benyújtása és a benyújtandó dokumentumok A pályázat benyújtásához a pályázónak szüksége van elektronikus postafiókra. 1 / A pályázat jeligés. A pályázót megkérjük személyi adatainak (név, születési idő és hely, anyja neve, lakcím) lezárt borítékba helyezésére. A boritékra írja rá a Jeligét és mellékelje pályázatához. 1./a Előregisztráció szükséges. Ennek módja: elektronikus levélben kérjük a jeligét és a megpályázott témakör számának megjelölését elküldeni a elektronikus postafiókba. Az elektronikus levél tárgy mezőjébe kérjük az Tradíció előregisztráció szavakat beírni. Az elektronikus és papírformátumban is beérkezett pályaműveket a beérkezést követően regisztrációs számmal látjuk el, melyet egy visszaigazoló elektronikus levélben a jelige tulajdonosának is elküldünk.

5 2 / A Jelentkezés lap (pályázati űrlap) a pályázat témáját és a pályázó életkorát, iskolai/szakmai tapasztalatait és a jogi nyilatkozatot tartalmazza. A pályázótól nyilatkozatot kérünk arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a benyújtással automatikusan beleegyezik a pályaműve kutathatóságába, Etnológiai Adattári elhelyezésébe. Továbbá nyilatkozik arról is, hogy munkája eredeti saját gyűjtésen alapul. A pályázó kötelezi magát, hogy minden további publikációjában megjelöli, hogy a pályaműve a Magyar Néprajzi Társaság Tradíció Néprajzi Gyűjtő pályázatán vett részt. 3 / A pályaművet 2 példány papírformátumban kérjük benyújtani. A szöveges részeket lehetőség szerint elektronikus úton is várjuk a -címen keresztül. A hangzó- és kép digitális anyagok adathordozóját (pendrive, cd, dvd, stb) egy példányban kérjük beküldeni (címet lásd alább) a papíralapú pályaművel együtt. A pályázatra jelentkezés módja: A Magyar Néprajzi Társaság, a pályázati kurátor honlapján olvasható a Tradíció Pályázatra Felhívás teljes szövege Innen tölthető le 2013 február 22-től a Jelentkezési lap (pályázati űrlap) is. Elektronikus előregisztráció határideje: 2013 április 19. (péntek) déli 12 óra, közép-európai idő szerint. A pályázat benyújtási határideje: 2013 április 30. (kedd) éjfél. (postabélyegző és online továbbítás) A benyújtás módja: - Postai úton, a pályázatnak a Magyar Néprajzi Társaság címére ajánlott küldeményként történő megküldésével, cím: Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, Kossuth tér 12. Kérjük a borítékon feltüntetni: Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázat 2013, valamint a pályázati jeligét. - és (lehetőség szerint) a szöveges részt elektronikus úton is az MNT Önkéntes Gyűjtő Szakosztály postafiókjába a -címen keresztül. - személyesen az MNT titkárságán, a Néprajzi Múzeumban: Budapest, V. kerület, Kossuth tér 12. Fülöp Ágnes ügyintézőnél (tel ). A pályázat elbírálásának határideje: június utolsó hetében Tradíció Díjkiosztó rendezvény keretében a Néprajzi Múzeumban, Budapest helyszínen. Az időpontról minden pályázónk értesítést kap tőlünk elektronikus postafiókjába. Egyéb tudnivalók: A pályázati idő alatt a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét kínáljuk pályázóinknak. A pályázat meghirdetésével egyidejűleg online felületeken szakmai útmutatást és konzultációt biztosítunk a pályaművek gondos elkészítéséhez: és Facebook oldalat működtetünk. A 2013 januártól már működő google-csoport levelezőlistát a folyamatos kapcsolattartásra hoztuk

6 létre, pályázóink listatagság kérelmét fogadjuk a Néprajzi Gyűjtők MNT Csoportban: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/oneprajzigy A pályázati kiírás további közzétételének ideje és helye: 2013 február 23-tól fokozatosan a és https://sites.google.com/site/tradicio2012 és weboldalakon, kiegészítő információk kiséretében. Kérjük, rendszeresen látogassák a társasági és ezen weboldalakat a frissülő információk elérése érdekében. További információ: Paál Zsuzsanna: (+3630) , Baksa Brigitta: (+3630) , elektronikus postafiók: Tradíció Pályázati Naptár! *** Az egész magyar nyelvterületet átfogó néprajzi gyűjtésre felhívás hosszú idő óta nem jelent meg, Társaságunk első Tradíció pályázati meghirdetését évente újak követik. Ébren tartani és éltetni kívánjuk a nyelvterületünkön folyó néprajzi gyűjtési kedvet. Biztosítani szeretnénk pályázóinkat afelől is, hogy egy pályázati folyamat elején vagyunk és senki nem "marad le", ha 2013 április 30-ig esetleg nem tud pályázni. A 2013-as pályázati határidő nagyon rövid, tudjuk, mégsem kívántunk lemondani a felhívás közreadásáról. Számításaink szerint azok nyújtanak be pályázatot, akiknek már van gyűjtött anyaguk, vagy akiknek a kiírás pillanatában félig kész, netalán kész pályamunkájuk van. Becslésünk szerint sokan vannak a néprajzos és önkéntes gyűjtők különbözö korcsoportjainak népes táborán belül idehaza és külföldön. A 2014-es pályázati forduló meghirdetésének időpontja 2013 szeptember lesz, melynek benyújtási határideje 2014 április végére várható ben júniusban bocsájtjuk ki a felhívást, hogy a nyári hosszabb időszak lehetőséget teremtsen a terepmunkára, néprajzi gyűjtésre. Az egyes felhívások kiemelt célcsoportjai, tematikája és társkiírói évről-évre változni fognak. Egyszóval, mindazokat bíztatjuk, akiknek most még az idő rövidségére tekintettel esetleg még nem áll olyan készültségi fokon pályaművük, hogy benyújthassák, hogy használják ki 2013 nyarát és végezzenek néprajzi gyűjtés és jelentkezzenek a következő pályázati fordulóra! Ha fejlődni szeretnének, 2013 júliusban Tradíció Tábort rendezünk néprajzi gyűjtők részvételével. Társaságunk rendezvényei pedig az antropológiai/néprajzi gyűjtők továbbképzésének legkiválóbb keretei. dátum: Budapest, 2013 február 19. Zsuzsanna nap

Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014)

Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014) 2013. október 22-én meghirdeti új pályázatát a Magyar Néprajzi Társaság Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014) Az 1889 óta fennálló Magyar Néprajzi Társaság (MNT), a magyar néprajztudomány

Részletesebben

Magyar Géniusz Program Januári Hírlevél

Magyar Géniusz Program Januári Hírlevél Magyar Géniusz Program Januári Hírlevél Tisztelt TehetségTársunk! Ezúton küldjük Önnek januári hírlevelünket, amely aktuális híreket és információkat tartalmaz a Magyar Géniusz Program munkájáról, a tehetséggondozással

Részletesebben

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12.

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1.Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja TÁMOP-3.4.2.A-11/1...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

Somogy Ifjúságáért Egyesület. Kedves Olvasó! Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 8-10. Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Tel.

Somogy Ifjúságáért Egyesület. Kedves Olvasó! Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 8-10. Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Tel. C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 3. d e c e m b e r 1 9. Somogy

Részletesebben

az 51. Országos néprajzi gyűjtőpályázatot

az 51. Országos néprajzi gyűjtőpályázatot A Néprajzi Múzeum meghirdeti az ELTE BTK Néprajzi Intézete, a Magyar Néprajzi Társaság, az MTA Néprajzi Kutatóintézete és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum támogatásával az 51. Országos néprajzi gyűjtőpályázatot

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben Hírlevél XVI. évfolyam 209. szám 2011. október A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

Részletesebben

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Kultúra, változás társadalom Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Az online

Részletesebben

Somogy Ifjúságáért Egyesület. Kedves Olvasó! Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 8-10. Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Tel.

Somogy Ifjúságáért Egyesület. Kedves Olvasó! Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 8-10. Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Tel. C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 4. j a n u á r 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

50. Országos néprajzi gyûjtõpályázatot M ÚZEUM N ÉPRAJZI 2008. SZEPTEMBER 22. meghirdeti

50. Országos néprajzi gyûjtõpályázatot M ÚZEUM N ÉPRAJZI 2008. SZEPTEMBER 22. meghirdeti A N ÉPRAJZI M ÚZEUM meghirdeti az ELTE BTK Folklore Tanszéke, a Magyar Néprajzi Társaság, az MTA Néprajzi Kutatóintézete és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum támogatásával az 50. Országos néprajzi gyûjtõpályázatot

Részletesebben

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március Hírlevél XVII. évfolyam 214. szám 2012. március A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület

Részletesebben

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus Hírlevél XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ez évben is megrendezzük hagyományos versmondó

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június Hírlevél XIV. évfolyam 183. szám 2009. június A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Duna Tisza Közi Népművészti Egyesület

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Tisztelt TehetségTársunk! Ezúton küldjük Önnek februári Hírlevelünket, amely aktuális híreket és információkat tartalmaz a Magyar Géniusz Program munkájáról, a

Részletesebben

A TDK kézikönyve. A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói. Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella

A TDK kézikönyve. A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói. Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella A TDK kézikönyve A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Tudományos

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megye értékei 2014. március 25-én került megrendezésre a Békés megye értékei címet viselő szakmai nap a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Békés Megyei

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít.

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít. Hírlevél XVI. évfolyam 210. szám 2011. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

Jó szomszédok a közös jövőért

Jó szomszédok a közös jövőért Hírlevél XV. évfolyam 199. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. XIV. évfolyam 4. szám, 2013. december Kedves Tagtársak, Barátaink! Különböző nehézségeink, akadályoztatásaink után sikeres és boldog újévet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban Immár 21. alkalommal szervezte meg a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a Békés Megyei

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében 2014. február 22-én került megrendezésre Nagybánhegyesen, a Partnerek közötti együttműködések

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben