MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete, valamint a évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (Bszt.) alapján Budapest, március 30. OLDAL: 1 / 31

2 Tartalom I. Általános bevezető... 3 II. Kockázatkezelési célkitűzések és szabályok (CRR 435. cikk)... 3 II.1. Kockázatkezelési stratégiák és folyamatok... 3 II.1.1. Kockázattípusonkénti irányelvek... 4 II.1.2. Kockázatok kezelése... 6 II.2. A kockázatkezelés szervezeti háttere, funkciói... 6 II.3. Kockázatmérési rendszerek, jelentések alkalmazása... 8 II.4. Kockázatmérséklés és fedezetek alkalmazása... 8 II.5. Nyilatkozat a Társaság kockázatkezelési rendszerének megfelelőségéről... 9 II.6. Összefoglaló kockázati nyilatkozat... 9 II.7. Vállalatirányítás, vezető testületek III. Alkalmazási kör (CRR 436. cikk) IV. Szavatoló tőke (CRR 437. cikk) IV.1. A Társaság által kibocsátott alapvető és kiegészítő tőkeinstrumentumok IV.2. A Társaság szavatoló tőkéje V. Tőkekövetelmények (CRR 438. cikk) VI. Partnerkockázati kitettség (CRR 439. cikk) VII. Tőkepufferek és globális rendszerszintű jelentőség mutatói (CRR 440. és 441. cikk) VIII. Hitelkockázati kitettségek, kiigazítások (CRR 442. cikk) IX. A meg nem terhelt eszközök (CRR 443.cikk) X. A külső hitelminősítő intézetek igénybevétele (CRR 444. cikk) XI. Piaci kockázatnak való kitettség (CRR 445. cikk) XII. Működési kockázat (CRR 446. cikk) XIII. Kereskedési könyvben nem szereplő részvénykitettségek (CRR 447. cikk) XIV. Nem kereskedési könyvben szereplő kitettségek kamatláb kockázata (CRR 448. cikk) XV. Értékpapírosítási pozíciókban fennálló kitettségek (CRR 449. cikk) XVI. Javadalmazási politika (CRR 450. cikk) XVII. Tőkeáttétel (CRR 451. cikk) XVIII.A hitelkockázat belső minősítésen alapuló módszerének alkalmazása a hitelkockázatra (CRR 452. cikk) XIX. hitelkockázat-mérséklési technikák alkalmazása (CRR 453. Cikk) XX. A működési kockázat fejlett módszere, piaci kockázati belső modell alkalmazása (CRR 454. és 455. Cikk).. 31 XXI. A Bszt. 123/A. szerinti nyilvánosságra hozatal OLDAL: 2 / 31 2

3 I. Általános bevezető A Magyar Posta Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) jelen közzététellel a évi CXXXVIII. törvény 123./A -ban előírt és az Európai Unió 575/2013/EU számú rendeletében (a továbbiakban: CRR) meghatározott nyilvánosságra hozatali követelményeknek tesz eleget egyedi alapon. A nyilvánosságra hozott információk a CRR Nyolcadik részében leírt sorrendet követik. A Bszt.-ben előírtakra vonatkozóan a jelen dokumentum utolsó részében található tájékoztatás. A jelen dokumentumban található adatok minden esetben magyar számviteli szabályok szerint (MSZSZ) kalkulált értékeket jelentenek. A Társaság jelenlegi tevékenységének fő jellemzői a következőkben foglalhatók össze: A Társaság jelenlegi tevékenysége során értékpapírokra vesz fel megbízásokat és továbbítja azokat, valamint értékpapírokra adott megbízásokat hajt végre az ügyfél javára, nem teljesít fedezetlen ügyfél megbízásokat, nem jelenik meg a határidős piacon, devizapozíciói nincsenek, befektetési hitel nyújtásával nem foglalkozik, értékesítési tevékenységet elsősorban közvetítője útján végez, nincs országkockázati kitettsége, nincs kereskedési könyvi kitettsége. II. Kockázatkezelési célkitűzések és szabályok (CRR 435. cikk) II.1. Kockázatkezelési stratégiák és folyamatok A Magyar Posta Befektetési Zrt. befektetési vállalkozás az FHB Jelzálogbank Nyrt. és a Magyar Posta Zrt. közös vezetésű vállalata, emellett összevont felügyelet alá tartozik az FHB Jelzálogbank Nyrt. vezette, FHB Bankcsoporttal. A szakmai irányítás keretében az FHB Jelzálogbank Nyrt. biztosítja, hogy a kockázatkezelési elvek, módszerek, kockázatértékelési, mérési és ellenőrzési eljárások az FHB Bankcsoporton belül egységesek legyenek. Ennek érdekében évben a Magyar Posta Befektetési Zrt. kockázatkezeléssel kapcsolatos szabályzatainak harmonizációja is megtörtént, az FHB Bankcsoportra vonatkozó szabályzatoknak a Társaságra történő kiterjesztésével, illetve a Társaság szabályzataiban az FHB Bankcsoportban alkalmazott elvek érvényesítésével. A Magyar Posta Befektetési Zrt. kockázatkezelési elvei a következők: A Kockázatkezelés célja a kockázatok olyan kezelése, amely lehetővé teszi, hogy a kockázatok azokon a határokon belül maradjanak, amelyek szükségesek a Társaság üzleti céljainak eléréséhez. A Társaság kockázatkezelésének középpontjában tehát a kockázatok és a lehetőségek közötti helyes egyensúly megtalálása áll. OLDAL: 3 / 31 3

4 A tulajdonosok és az ügyfelek a Társasággal összefüggő gazdasági érdekeinek védelme, a Társaság zavartalan és eredményes működése, a kockázati kitettséget is figyelembe vevő hozamszint és az optimális tőkeszerkezet biztosítása valamint fenntartása. A Társaság azokat a módszereket használja a kockázati kitettségek mérésére, amelyek megfelelnek a Társaság üzleti sajátosságainak. A Kockázatkezelés részt vesz a Társaság üzleti és stratégiai döntési folyamataiban. Új termék, új szolgáltatás bevezetése csak a kockázati kitettség teljes feltérképezésével történhet. II.1.1. Kockázattípusonkénti irányelvek Likviditási kockázat A likviditási kockázat annak a kockázata, hogy a Társaság jelentős veszteségek nélkül nem tudja esedékes kötelezettségeit teljesíteni. A Társaság likviditási kockázata alacsony: forrásait rövid lejáratú banki betétekben illetve likvid állami értékpapírokban tartja, és tervezi tartani, ezáltal biztosítva van a megfelelő szintű likviditási puffer, továbbá a Társaság halasztott pénzügyi teljesítést nem engedélyez, befektetési hitelt nem nyújt. A likviditási kockázati kitettség kezelése aktív likviditáskezelési folyamatokkal történik. A Társaság az elkészített likviditási tervek figyelembe vételével dönt a rendelkezésre álló szabad, saját eszközeinek befektetéséről. Hitelezési kockázat A Társaság rögzíti, hogy befektetési hitelt nem nyújt, értékpapír kölcsön nyújtásával sem foglalkozik, így ezen tevékenységek kockázatai tevékenysége keretében nem merülnek fel. Kibocsátói kockázatot saját számlás befektetési tevékenysége során magyar, forintban denominált állampapírok jelentenek. A Társaság működését figyelembe véve az alábbi formában azonosítja a partnerkockázatokat: OLDAL: 4 / 31 4 Partnerkockázat (counterparty risk): a professzionális pénz- és tőkepiaci szereplőkkel szembeni hitelkockázat (pénzügyi intézmények, befektetési vállalkozások, biztosító társaságok, befektetési alapkezelők, más alapkezelők). A Társaság széleskörű kapcsolatot tart fenn magyarországi partnerekkel, mely partnerekkel többségében az FHB Bankcsoport is kapcsolatban áll. Ezt figyelembe véve többlépcsős limitstruktúra került kialakításra. Bizományosi kockázat: annak a kockázata, hogy a megbízásos ügyletet megkötötték és a partner felé teljesíteni kell, de a megbízó nem teljesít. A Társaság 2014-ben fedezetlen ügyfél megbízásokat nem teljesített. Egyedi esetben van mód a partner kockázatainak mérlegelése alapján - fedezetlen teljesítésre, amelyhez az Értékesítési és Termékfejlesztési Igazgató előterjesztése alapján a Kockázatkezelő jóváhagyásával, a Vezérigazgató (első számú vezető) döntése szükséges. Nagymértékű kockázatvállalás, koncentrációs kockázat Az ügyféllel illetve partnerrel (a továbbiakban: ügyfél) szembeni kockázatvállalás mértéke úgy kerül meghatározásra, hogy az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben vállalt kockázatok összértéke, az ügyfélhez, illetőleg az ügyfélcsoporthoz kapcsolódó pozíció és kockázatvállalás kockázatai összeadódnak. Nagykockázat vállalásnak

5 minősül a befektetési vállalkozás egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szembeni, a befektetési vállalkozás szavatoló tőkéjének tíz százalékát meghaladó összértékű kockázatvállalásainak együttes összege. Piaci kockázat A Társaságnak piaci kockázatai a sajátszámlás tevékenységhez kapcsolódnak. A saját számlás ügyletek kezelésére a Társaság döntéshozói (ügyletkötői) és pozíciós limiteket állít fel. A Társaságnak jelenleg nincs kereskedési könyvi pozíciója, azaz nincs kereskedési szándékkal, vagy a kereskedési könyv elemeinek fedezése céljából tartott értékpapír, határidős és opciós pozíciója, valamint nem tart nyilván devizakockázati kitettséget. A Társaság felkészült a kereskedési könyv vezetésére mind IT, mind humán erőforrás szempontból. A Társaság kereskedési könyvi pozícióival kapcsolatos szabályokat, a Kereskedési könyv vezetésére vonatkozó szabályzat tartalmazza. Kamatkockázat A Társaság a Kockázatkezelési Szabályzaton belül szabályozza a kamatlábkockázat kezelésére irányuló tevékenységét, tekintettel arra, hogy a Társaság várható eszköz-forrás összetétele miatti kamatlábkockázati kitettsége nem indokolja elkülönített kamatlábkockázat-kezelési szabályzat kialakítását. A kamatlábkockázat kezelésére pozíciós limitek kerültek meghatározásra. A kamatlábkockázati kitettség monitoringja a Varitron, illetve az Inforex rendszer segítségével valósul meg. Működési kockázat Működési kockázati kitettség alatt a Társaság a nem megfelelő belső folyamatok és rendszerek, külső események vagy a személyek nem megfelelő feladatellátása miatt felmerülő, illetőleg jogszabály, szerződés vagy belső szabályzatban rögzített eljárás megsértése vagy nem teljesítése miatt keletkező jövedelmezőséget és tőkehelyzetet veszélyeztető veszteségeket érti. A működési kockázatok feltárása, mérése a felmerült veszteség adatok, kulcs kockázati mutatókhoz szükséges információk gyűjtésével, mutatók képzésével, a tevékenységek operációs kockázati önértékelésével, valamint incidens riportok elemzésével történik. Az elemzés alapján kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazásával mérsékelhető a kockázati kitettség. A Társaság jelenleg az alapmutató módszerével (BIA) számítja a működési kockázat tőkeigényét. Annak érdekében, hogy az FHB Bankcsoport által alkalmazott AMA (fejlett mérési) módszer a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott bevezetési ütemtervnek megfelelően a Társaságra is kiterjesztésre kerüljön, a Társaság az FHB Bankcsoport egységes működési kockázatkezelési szabályzataiban leírtak szerint jár el. Jogi kockázat A Társaság csak olyan ügyleteket köt, amelyek jogi megalapozottságához nem férhet kétség. Amennyiben a jogügyletek megalapozottsága tekintetében kétség merül fel, a Társaság a Jogi előadó (vagy más jogi szakértő) és a Compliance Officer véleményét minden esetben beszerzi. OLDAL: 5 / 31 5

6 II.1.2. Kockázatok kezelése A Társaság a kockázati étvágyát (a maximális kockázati kitettségét) limiteken keresztül definiálja. A limiteket az Igazgatóság hagyja jóvá a Vezérigazgató (első számú vezető) Kockázatkezelővel egyeztetett előterjesztése alapján, azzal, hogy a konkrét limitértékek meghatározásához az FHB Bankcsoport Kockázatelemzési és -Ellenőrzési Főosztályvezetőjének engedélyére is szükség van. A limitek legalább évente egyszer felülvizsgálatra kerülnek. Az Ügyvezetés és a Kockázatkezelő az éves beszámolás alkalmával áttekinti a limiteket, és felülvizsgálja azok összegét, javaslatot készít az Igazgatóság részére a változtatásról. A limitek felülvizsgálatára a piaci körülmények változása esetén is sor kerülhet, vagy ha erre valamely érintett területen igény merül fel. A Társaság limitstruktúrája A partnerkockázati kitettség maximalizálására a Társaság kétszintű limitstruktúrát állapít meg. Az adott partnerrel szemben vállalható kockázatot az alábbi két korlát minimuma határozza meg: A Társaság által meghatározott egyedi limit, Az FHB Bankcsoporti csoport szintű limit azon része, mely az ügyletkötés időpontjában rendelkezésre áll. Tekintettel arra, hogy a Társaság az FHB Bankcsoport tagjaként a Bankcsoporti partner limitnek is meg kell feleljen, célszerűen a saját struktúráját is ahhoz igazítja. Ennek megfelelően az alkalmazott struktúra a következő. A Társaság az FHB Bankcsoporthoz hasonlóan meghatározza az egyes partnerre vonatkozó globál és a partnerek csoportjára vonatkozó group limiteket. A konkrét limitek meghatározásához a Bankcsoport Kockázatelemzési és -Ellenőrzési Főosztály vezetőjének engedélye is szükséges. A partnerlimitet az egyes tranzakciókból eredő kockázatok különböző súlyokkal terhelik, azaz a limitet terhelő mérleg szerinti, vagy mérleg alatti kockázatok meghatározása az ügylet összege és az ügylet típus kockázati súlyának szorzata mértékében történik. A globál és a group limitet terhelő tranzakciók és a hozzájuk rendelt kockázati súlyokat az FHB Bankcsoport partnerlimit kezelési szabályzata tartalmazza. A piaci kockázati kitettség és a kamatláb kockázati kitettség pozíciós limit segítségével kerül korlátozásra. Likviditás kockázati kitettség kezelése aktív likviditáskezelési folyamatokkal történik. Működési kockázat behatárolása részben az üzletkötői limiteken keresztül is megvalósul.a Kockázatkezelési Szabályzat melléklete tartalmazza termék- és ügylet-bontásban azt az összeget forintban, amelyet az adott személy által kötött ügyletek napi pozíciós összértéke nem haladhat meg. II.2. A kockázatkezelés szervezeti háttere, funkciói Igazgatóság Jóváhagyja a Kockázatkezelési Politikát és a kapcsolódó belső szabályozásokat. Negyedévente legalább egyszer beszámolót kap a Társaság kockázati kitettségéről a Kockázatkezelőtől. OLDAL: 6 / 31 6

7 Vezérigazgató (első számú vezető) A Vezérigazgató (első számú vezető) felelős a kereskedési üzletkötési és likviditásmenedzselési tevékenységért, valamint a Kereskedési Üzletkötési Szabályzat legalább évenkénti vagy szükség esetén annál rövidebb időközönként történő felülvizsgálatáért. Kockázatkezelő A Társaság a jogi szabályozásnak megfelelően nem köteles elkülönített kockázatkezelési szervezeti egység működtetésére, a kockázatok kezelésének elsődleges felelőse a Kockázatkezelő, aki munkaviszonyban áll a Társasággal. A Kockázatkezelő tevékenysége szervesen elkülönül az üzleti szervezeti egységektől, javadalmazása a Társaság eredményétől független, felügyeletét a Társaság gazdasági igazgatója, szakmai felügyeletét az összevont felügyelet okán az FHB Bankcsoport Kockázatelemzési és Ellenőrzési Főosztálya látja el. A Kockázatkezelő feladatai a következők: felel a Kockázatkezelési Politika, valamint a Kockázatkezelési Szabályzat kialakításáért és végrehajtásáért, rendszeresen ellenőrzi a Kockázatkezelési Szabályzatban foglaltak betartását, értékeli a Kockázatkezelési Szabályzatban foglaltak összhangját a Társaság működésével és tevékenységével, ellenőrzi és értékeli az előző pontokban foglalt kötelezettségek teljesítésében tapasztalt hiányosságok feltárását, és a Kockázatkezelési Szabályzat szerinti működés helyreállításának módját és eljárását, évente beszámol a Társaság ügyvezetésének, valamint Igazgatóságának a tevékenységéről, az összefont alapú felügyelet okán együttműködik az FHB Jelzálogbank Nyrt. Kockázatelemzési és Ellenőrzési Főosztályával, elkészíti az FHB Jelzálogbank Nyrt. Kockázatelemzési és Ellenőrzési Főosztály számára az összevont felügyelet okán szükséges kockázati riportokat, gondoskodik a vonatkozó bankcsoporti szabályoknak és limiteknek való megfelelésről. Back Office A Back Office feladata a pozíciók és a limitkitettségek figyelése és jelentése a Kockázatkezelőnek és az Ügyvezetésnek. A Társaság a kockázatok kézbentartása érdekében a belső védelmi vonal további elemeit működteti, a vonatkozó jogszabályok és felügyeleti ajánlások figyelembevételével. Ennek keretében a felsoroltakon felül: A Compliance Officer a megfelelőségi kockázatok azonosításával, értékelésével és kezelésével hozzájárul a Társaság céljainak eléréséhez, a zavartalan és prudens működéshez, valamint ahhoz, hogy a Társaság elkerülje a jogi szankciókat, pénzügyi veszteséget, vagy hírnévromlást, továbbá támogatja a Társaság ügyvezetésének tevékenységét és megfelelőségi ügyekben tanácsot ad a részükre. Működteti a belső ellenőrzési rendszert, melynek elemei (folyamatba épített, vezetői ellenőrzés, vezetői információs rendszer, valamint független belső ellenőr) a Társaság minden szervezetére, tevékenységére kiterjednek, a napi tevékenységbe beépülnek és nyomon követhető, illetve rendszeres visszacsatolást adnak a megfelelő vezetési, irányítási szintre. OLDAL: 7 / 31 7

8 II.3. Kockázatmérési rendszerek, jelentések alkalmazása Az üzleti területek igényeit, az ügyfelekre és a tranzakciókra vonatkozó információk gyűjtését a Back Office munkatársak és az üzletkötők végzik. A Társaság az értékpapírokra vonatkozó saját számlás ügyleteit az Inforex, megbízásos ügyleteit a Clavis értékpapírszámla-vezető rendszerben vezeti. Az informatikai rendszer feladata a megkötött ügylet, a vállalt kockázat (pozíció) rögzítése, és folyamatos követése. A sajátszámlás ügyleteinek kockázati kitettségét a Varitron rendszer tartja nyilván. A szükséges piaci kockázatokra vonatkozó elemzést a kockázatkezelési terület készíti el. A partner-limit túllépését a pozícióvezető rendszerek és a Back Office is figyeli, és túllépés esetén azonnal értesíti a Vezérigazgatót (első számú vezetőt). A limit betartásának ellenőrzését az érintett terület vezetői, a Back Office és a Kockázatkezelő végzi, ha erről a vonatkozó belső szabályzat másképp nem rendelkezik. A limittúllépés esetén haladéktalanul gondoskodni kell a szükséges korrekciós lépések megtételéről, melynek felelőse a kapcsolódó szakterület. A jelentési rendszer összetevői az alábbiak: Az ellenőrzéshez szükséges jelentések, riportok előállítása a Clavis és az Inforex rendszer analitikus nyilvántartásaiból, valamint a Varitron rendszerből történik. Negyedéves adatszolgáltatás a kockázati kitettségről az Igazgatóságnak. A negyedéves jelentések elkésztéséért a Kockázatkezelő felelős. II.4. Kockázatmérséklés és fedezetek alkalmazása A Társaság a bizományosi tevékenység kockázatát azzal mérsékli, hogy ügyfélmegbízást csak a fedezet előzetes rendelkezésre állása esetén teljesít. Az ügynöki tevékenység elszámolási kockázatát óvadékkal fedezi. Az elszámolási folyamatból származó likviditási kockázat minimalizálását a megkötött forgalmazói és közvetítői szerződésekben egymáshoz illeszkedő elszámolási periódusok, valamint likvid eszközök tartása biztosítják. A Társaság kockázatvállalásainak fedezetéül szolgáló biztosítékok elfogadhatóságának, a hitelbiztosítéki érték, a fedezettségi mértékek megállapításának, a fedezetek folyamatos figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának rendjét a Társaság Fedezetértékelési (biztosítékminősítési) Szabályzata szabályozza. Ennek alapján a Társaság számára elfogadható fedezet elsősorban az óvadék, a Magyar Állam készfizető kezességvállalása, a bankgarancia, illetve harmadik fél (a Magyar Államon kívül) kezességvállalása lehet. A hitelkockázati tőkekövetelmény számszerűsítése során hitelezési kockázat-mérséklő tételként december 31- én a Társaság értékpapír óvadékkal kalkulált. OLDAL: 8 / 31 8

9 II.5. Nyilatkozat a Társaság kockázatkezelési rendszerének megfelelőségéről A Társaság vezető testületei a Társaság kockázatkezelési rendszerének megfelelőségéről az alábbi tartalmú nyilatkozatot hagyták jóvá: 4/2015 (03.30.) számú Igazgatósági határozattal: A Magyar Posta Befektetési Zrt. (továbbiakban: Társaság) Igazgatósága akként nyilatkozik, hogy a Társaság kockázatkezelési rendszere a Társaság profiljának és stratégiájának megfelel. 3/2015 (03.30.) számú Felügyelő Bizottsági határozattal: A Magyar Posta Befektetési Zrt. (továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Igazgatóság fenti nyilatkozata alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, amelyek alapján úgy nyilatkozik, hogy a Társaság kockázatkezelési rendszere megfelel a Társaság profiljának és stratégiájának. II.6. Összefoglaló kockázati nyilatkozat A Társaság összefoglaló kockázati nyilatkozata a 4/2015 (03.30.) számú Igazgatósági és a 3/2015 (03.30.) számú Felügyelő Bizottsági határozattal az alábbiak szerint került jóváhagyásra a Társaság vezető testületei által: A Magyar Posta Befektetési Zrt. befektetési vállalkozás az FHB Jelzálogbank Nyrt. és a Magyar Posta Zrt. közös vezetésű vállalata, emellett összevont felügyelet alá tartozik az FHB Jelzálogbank Nyrt. vezette, FHB Bankcsoporttal. A Társaság stratégiai célja az ügyfelei részére biztonságos befektetési szolgáltatás nyújtása elsősorban a Magyar Posta Zrt., mint ügynök értékesítési hálózatán, valamint internetes csatornán keresztül. Kockázatkezelési rendszere az összevont felügyelet okán szorosan kapcsolódik az FHB Bankcsoport kockázatkezelési rendszeréhez. A Társaság fő profilja az értékpapír bizományosi tevékenység. A Társaság kereskedési célú, saját számlás pozíciót nem vállal, saját számlás ügyleteket csak likviditási céllal, illetve az ügyfelek megbízásainak teljesítése érdekében köt. Befektetési portfóliójának melyet magyar állampapírok és hitelintézeti betétek képeznek kockázata alacsony. A Társaság kockázati profilja év során az Igazgatóság által meghatározott, a jóváhagyott limitekben megtestesülő kockázatvállalási hajlandóságnak megfelelően alakult. A Társaság működését alacsony kockázati szint jellemzi, a lehetséges jelentősebb kockázatok az alábbiakban foglalhatók össze. Bizományosi tevékenység A Társaság a bizományosi tevékenységét az ügyfelek előzetes fedezet elhelyezése mellett folytatja. A bizományosi tevékenység tekintetében a Társaság az alábbi két számottevő kockázatot azonosította: ügynöki tevékenység elszámolási kockázata, elszámolási folyamatból származó likviditási kockázat. Ügynöki tevékenység elszámolási kockázata: A Társaság a Magyar Postával, mint ügynökével való elszámolás kockázatának kezelésére első negyedévében óvadéki szerződést kötött. Az óvadék értéke a célkitűzésnek megfelelően teljes egészében fedezte a kitettséget, ezzel együtt az abból fakadó kockázatot is. Az óvadék szintjének emelésére évben nem volt szükség. OLDAL: 9 / 31 9

10 Elszámolási folyamatból származó likviditási kockázat: Az elszámolási folyamatból származó likviditási kockázat minimalizálását a megkötött forgalmazói és közvetítői szerződésekben egymáshoz illeszkedő elszámolási periódusok biztosítják. A Társaság szabad pénzeszközeit likvid eszközökben tartja, amely biztosítja - a végzett tevékenység jellegéből adódóan nem jelentős - likviditási kockázat kezelését. A Társaság a likviditási kockázatkezelés további biztosítékaként hitelkeret igénybevételét tervezi. Saját számlás tevékenység A saját számlás portfóliót pénzeszköz, hitelintézeti betétek és magyar állam által kibocsátott értékpapírok alkotják, az ügyféligények kielégítése érdekében vállalt értékpapír pozíciók a nap végén lezárásra kerülnek. A Társaság devizapozíciót nem vállal, kereskedési könyvi kitettsége nincs. A saját számlás tevékenység kockázatát az Igazgatóság által jóváhagyott limitrendszer korlátozza. A limitek i terhelése egyik limit esetében sem haladta meg az 50%-ot. Tőkehelyzet A Társaság tőkehelyzete erős. A év folyamán magas a jogszabályi követelményeket jelentősen meghaladó tőkemegfelelési mutató és stabilan alacsony szintű kockázati kitettségérték jellemezte. A Társaság szavatoló tőkéje kizárólag elsődleges alapvető tőkeinstrumentumokat tartalmaz. Ennek megfelelően én a Társaság a CRR 92. cikke (1) bekezdésében foglalt összes tőkekövetelményt teljesítette, és a CRR 92. cikke (2) bekezdés szerinti elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója, alapvető tőkemegfelelési mutatója és teljes tőkemegfelelési mutatója is 22,6% volt. II.7. Vállalatirányítás, vezető testületek A Társaság vezető testületeinek összetétele, az általuk betöltött igazgatósági tisztségek száma Társaságnál betöltött pozíciót is december 31. napján a következő: Igazgatóság: Papp György elnök 2 igazgatósági tagság Hadházyné Dr. Burucs Magdolna Judit 2 igazgatósági tagság Szuda János Pál 1 igazgatósági tagság Tokodi Gábor 4 igazgatósági tagság - beleértve a Felügyelő Bizottság: Kiss Ádám István elnök 2 igazgatósági tagság Békési Ákos 2 igazgatósági tagság Kormos Csaba nincs igazgatósági tagság Turtegin László nincs igazgatósági tagság OLDAL: 10 / 31 10

11 A Társaság vezető testületei tagjainak kiválasztásakor a Társaság tulajdonosai mindenkor A pénzügyi szervezetek vezetőire és a minősített befolyással rendelkező tulajdonosaira előírt szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság, illetve a jó üzleti hírnév (továbbiakban Jó Üzleti Hírnév) jogszabályi követelményének alkalmazásáról szóló, júniusában közreadott PSZÁF tájékoztatóban foglalt elvárásoknak megfelelően járnak el. A jelölés és a megválasztás során elsődleges szempontként a megbízhatósági követelmények kerülnek áttekintésre. Ezzel összefüggésben elvárás a büntetlen előélet, melyet a jelöltek erkölcsi bizonyítványa igazol. Tekintettel arra, hogy a büntetlen előélet mellett a feddhetetlenség is alapkritérium, ezért a Jó Üzleti Hírnév megállapítása során a bővebb tartalmú erkölcsi bizonyítvány bemutatása elvárás, mely dokumentum információt tartalmaz a büntetlen előélet, a közügyektől való eltiltás, valamint a foglalkozástól való eltiltás kérdéseiről. A megbízhatósági követelmények további alapvető eleme a prudens vezetői magatartás, ezen belül különösen a pénzügyi szervezetekre vonatkozó jogszabályok megsértésének hiánya. Ezzel összefüggésben a kiválasztási folyamat során áttekintésre kerül, hogy a jelöltek előéletében ne legyen példa az ágazati jogszabályok megsértésére, fizetésképtelen pénzügyi szervezetek tulajdonlására. A kiválasztási kritériumok további lényeges elemei az alkalmassági követelmények körébe tartoznak. Ennek keretében kiemelten megvizsgálásra kerül a megfelelő iskolai végzettség és a vezetői alkalmasság kérdése, ez utóbbi során áttekintésre kerül a vezetői és irányítási képességek megléte, valamint a szakmai feladatok megfelelő szintű ellátásának kérdése. Az iskolai végzettség tekintetében lehetőség szerint elvárás a szakirányú felsőfokú végzettség, de hat éves szakirányú vezetői gyakorlat esetén a tulajdonosok nem szakirányú felsőfokú végzettséget is elfogadnak. A vezetői alkalmasság kérdésében, a vezetői és irányítási képességek vizsgálata során áttekintésre kerül a vezető testületekbe megválasztásra kiszemelt jelölt által korábban betöltött vezetői állások köre, az általa ellátott funkciók, felelősségi körök, az egyes munkahelyeken és pozíciókban eltöltött idő, az irányított személyek száma, a pozícióváltozások és álláselhagyások indoka. A szakmai feladatok megfelelő szintű ellátása tekintetében a Társaság tulajdonosai felelős, érdemi munkát várnak el a jelöltektől, ezért fokozott figyelmet fordítanak azoknak a helyzeteknek a lehetőségekhez mért elkerülésére, amikor egy személy a vezetői pozíciókat olyan mértékben halmozza, amely akadályozza a tisztséghez és az intézmény méretéhez igazodó szakmai feladatoknak megfelelő színvonalú, független, befolyástól mentes ellátását. A vezető testületek tagjainak kiválasztása során a Társaság nem rendelkezik írásban rögzített diverzitási politikával, de a kiválasztás során ebben a tekintetben az alábbi elveket alkalmazza. A tulajdonosok felismerik és alkalmazzák a gyakorlatban a sokrétű vezető testület előnyeit, és elengedhetetlen fontosságúnak tekinti a vezető testület sokféleségének növelését a kompetitív előnyök fenntartása érdekében. A Társaság testületeibe lehetőség szerint eltérő szakértelmű, sokrétű regionális és ipari tapasztalattal, háttérrel rendelkező tagok kerülnek megválasztásra, és a testületek működésük során hasznosítják is az ezekből a különbözőségekből fakadó előnyöket, mely előnyöket a tulajdonosok kiemelt szempontként kezelik a testületek optimális összetételének meghatározásakor. Minden testületi kinevezés a szakértelem, tapasztalat, függetlenség és tudás kontextusában történik, figyelembe véve, hogy a testületnek, mint egésznek mire van szüksége a hatékony működéshez. A Társaság éves rendes közgyűlésének előkészítése során a Társaság tulajdonosai felülvizsgálják és értékelik a vezető testületek összetételét, és javaslatokat tesznek az új tagok kinevezésére. A testületek összetételének felülvizsgálata során a tulajdonosok kiemelt kérdésként kezelik, hogy az adott feladatot a hatékonyság szempontjából a leginkább megfelelő ember lássa el, de tekintettel vannak a testület diverzitásából származó előnyökre is. OLDAL: 11 / 31 11

12 Az éves teljesítmény értékelésekor a tulajdonosok figyelembe veszik az egyensúlyt a testület tagjainak szakértelme, tapasztalata, függetlensége és tudása tekintetében, és értékelik a fennálló különbözőségeket is, beleértve a nemi összetételt, valamint hogy a testület, mint egység hogyan dolgozik együtt, illetve más tényezőket is, melyek befolyásolják a hatékonyságot. A testületek diverzitásának megvalósulására a tulajdonosok éves szinten nem határoznak meg mérhető célt, de egy adott időszak során a tulajdonosok a jelölések során folyamatosan törekszenek javítani a diverzitást. A Társaságra vonatkozó nyilvánosságra hozatali követelménynek való megfelelés során a Társaság beszámol a testületi kinevezések során alkalmazott folyamatokról, valamint a célok elérésében bekövetkező előrehaladásról. A Társaság a Bszt. 20/A. szerinti kockázatvállalási-kockázatkezelési bizottság felállítására nem kötelezett, így azt nem hozott létre. A Társaság Kockázatkezelője negyedéves rendszerességgel készít Kockázati beszámolót az Igazgatóság részére, mely tartalmazza a Társaság legfontosabb kockázati paramétereit, az esetleges limitsértéseket, a szavatoló tőke és a tőkemegfelelés aktuális állását. III. Alkalmazási kör (CRR 436. cikk) Jelen dokumentumot a Magyar Posta Befektetési Zrt. egyedileg teszi közzé. A Magyar Posta Befektetési Zrt. az Európai Parlament és a Tanács június 26-i 575/2013/EU Rendelet (CRR) 18. cikk (4) bekezdése szerint befektetési vállalkozásként részese az FHB Jelzálogbank Nyrt. prudenciális konszolidációs körének. A Társaságot az FHB Jelzálogbank Nyrt. a prudenciális konszolidációban, mint közös vezetésű vállalatot, a tőkerészesedésnek megfelelő (50%) arányos konszolidációs módszerrel veszi figyelembe. A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-13/2014. számú határozatában engedélyezte az összevont alapú felügyelet alá tartozást, H-EN-I_424/2014 számú határozatában engedélyezte a tőkerészesedésnek megfelelő mértékű arányos konszolidáció alkalmazását. A Magyar Posta Befektetési Zrt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard (IFRS 11) alapján kerül be az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nek az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásába. A Társaság, mivel a fenti standard szerint közös vezetésű társaság, a részesedés értékelése módszerével (ún. equity konszolidációs módszerrel) kerül figyelembe vételre. IV. Szavatoló tőke (CRR 437. cikk) A Bizottság 1423/2013/EU végrehajtási Rendelete (2013. december 20.) az intézményekre vonatkozó szavatoló tőke-követelmények 5757/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvánosságra hozatala tekintetében végrehajtási standardok megállapításáról szabályozza azon információ körét, amellyel a Társaság megfelel a nyilvánosságra hozatali követelményeknek. OLDAL: 12 / 31 12

13 IV.1. A Társaság által kibocsátott alapvető és kiegészítő tőkeinstrumentumok A Végrehajtási rendelet 3. cikk szerinti tőkeinstrumentumok a rendelet II. számú melléklete szerinti tartalommal (adatok ezer Ft-ban): A tőkeinstrumentumok fő jellemzőit tartalmazó táblázat(1) 1 Kibocsátó Magyar Posta Befektetési Zrt. 2 Egyedi azonosító (pl. CUSIP, ISIN vagy zártkörű kihelyezés Bloombergazonosítója) HU Az instrumentum Irányadó joga(1) magyar Szabályozási intézkedések 4 A tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR) átmeneti szabályai Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum 5 A CRR átmeneti időszakot követő szabályai Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum 6 Egyéni és/vagy szubkonszolidált alapon figyelembe vehető Egyedi 7 Az Instrumentum típusa (az egyes joghatóságok szerint meghatározandó share (részvény) típusok) 8 A szabályozói tőkében megjelenített összeg (ezer forintban, a legutóbbi adatszolgáltatás időpontjában) 9 Az instrumentum névleges összege a Kibocsátási ár b Visszaváltási ár nem visszaváltható 10 Számviteli besorolás Saját tőke 11 A kibocsátás eredeti időpontja Az utolsó változás időpontja: Lejárat nélküli vagy lejáratra szóló Lejárat nélküli 13 Eredeti lejárati idő Nincs lejárati idő 14 A kibocsátó vételi (call) opciója előzetes felügyeleti jóváhagyáshoz kötött NEM 15 Opcionális vételi Időpont, függő vételi Időpontok és visszaváltási összeg Nincs vételi opció 16 Adott esetben további vételi Időpontok Nincs vételi opció Kamatszelvények / osztalékok 17 Rögzített vagy változó összegű osztalék / kamatszelvény Változó összegű osztalék 18 Kamatfizetési időpont és bármely kapcsolódó index Nincs kamatfizetés 19 Osztalékfizetést felfüggesztő rendelkezés (dividend stopper) fennállása Nem 20a Teljes mértékben diszkrecionális, részben diszkrecionális vagy kötelező Kizárólagos hatáskör (az időzítés tekintetében) 20b Teljes mértékben diszkrecionális, részben diszkrecionális vagy kötelező Kizárólagos hatáskör (az összeg tekintetében) 21 Feljebb lépési vagy egyéb visszaváltási ösztönző Nem 22 Nem halmozódó vagy halmozódó Nem halmozódó 23 Átalakítható vagy nem átalakítható Nem átalakítható 24 Ha átalakítható, az átváltási küszöb(ök) N/A 25 Ha átalakítható, teljesen vagy részben N/A 26 Ha átalakítható, az átalakítási arányszám N/A 27 Ha átalakítható, kötelező vagy opcionális az átalakítás N/A 28 На átalakítható, határozza meg az instrumentumtípust, amire átalakítható N/A OLDAL: 13 / 31 13

14 29 Ha átalakítható, határozza meg annak az instrumentumnak a N/A kibocsátóját, amire átalakítható 30 Leírás jellemzői Nem 31 Ha leírható, a leírási küszöb(ök) N/A 32 Ha leírható, teljesen vagy részben N/A 33 Ha leírható, akkor tartósan vagy ideiglenesen N/A 34 Ideiglenes leírás esetén a felértékelési mechanizmus leírása N/A 35 A felszámolási alárendeltségi hierarchiában elfoglalt pozíció (határozza meg közvetlenül megelőző instrumentum típusát) az instrumentumot A felszámolási alárendeltségi hierarchiában az utolsó helyen áll. 36 Nem megfelelő áttérő jellemzők Nem 37 Ha igen, nevezze meg a nem megfelelő jellemzőket N/A (1) Jelölje N/A megjegyzéssel, ha a kérdés nem alkalmazható IV.2. A Társaság szavatoló tőkéje A Végrehajtási rendelet 5. cikk szerint a szavatoló tőke a rendelet VI. számú melléklete szerint, a december 31- ig tartó átmeneti időszakra vonatkozó tartalommal (adatok ezer Ft-ban) Elsődleges alapvető tőke: instrumentumok és tartalékok (A) ÖSSZEG A NYILVÁ- NOSSÁG- RA HOZATAL IDŐPONT- JÁBAN (B) HIVATKOZÁS sz. 575/2013/EU RENDELET CIKKÉRE 1. Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó névértéken felüli befizetések (ázsió) cikk (1) bekezdés, 27. cikk, 28. cikk, 29. cikk, EBH-lista 26. cikkének (3) bekezdése ebből: 1. instrumentumtípus EBH-lista 26. cikk (3) bekezdés ebből: 2. instrumentumtípus N/A EBH-lista 26. cikk (3) bekezdés ebből: 3. instrumentumtípus N/A EBH-lista 26. cikk (3) bekezdés 2. Eredménytartalék cikk (1) bekezdés c) pont 3. Halmozott egyéb átfogó övedelem (és egyéb tartalékok, beleértve az alkalmazandó számviteli szabályozás szerinti nem realizált nyereséget és veszteséget) cikk (1) bekezdés (C) sz. 575/2013/EU RENDELETET MEGELŐZŐ SZABÁ- LYOZÁS HATÁLYA ALÁ ESŐ ÖSSZEGEK VAGY sz. 575/2013/EU RENDELET SZERINTI MARAD- VÁNYÖSZ- SZEGE OLDAL: 14 / 31 14

15 3а. Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok cikk (1) bekezdés f) pont 4. A 484. cikk (3) bekezdésében említett minősítő tételek cikk (2) bekezdés összege és a kapcsolódó névértéken felüli befizetések, amelyek kivezetésre kerülnek az elsődleges alapvető tőkéből A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok tárgyaként cikk (2) bekezdés kell kezelni január 1-jéig 5. Kisebbségi részesedések (a konszolidált elsődleges alapvető tőkében engedélyezett összeg) cikk, 479. cikk, 480. cikk 5а. Függetlenül felülvizsgált évközi nyereség minden előre cikk (2) bekezdés látható teher vagy osztalék levonása után 6. Elsődleges alapvető tőke a szabályozói kiigazításokat megelőzően Elsődleges alapvető tőke: szabályozói kiigazítások 7. Kiegészítő értékelési korrekció (negatív összeg) cikk, 105. cikk 8. Immaterlálls javak (a kapcsolódó adókötelezettségek levonása után) (negatív összeg) cikk (1) bekezdés b) pont, 37. cikk, 472. cikk (4) bekezdés 9. Üres halmaz az EU-ban. 10. Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések, kivéve az átmeneti különbözetből származókat (a kapcsolódó adókötelezettség levonása után, amennyiben teljesülnek a 38. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek) (negatív összeg) 11. Cash flow fedezeti ügyletekből származó nyereségekhez vagy veszteségekhez kapcsolódó valós értékelésből származó tartalékok 12. A várható veszteségértékek kiszámításából eredő negatív összegek 13. Minden olyan sajáttőke-növekedés, amely értékpapírosított eszközökből származik (negatív összeg) 14. Valós értéken értékelt kötelezettségekből származó nyereség vagy veszteség, amely a saját hitelképességben beállt változásokra vezethető vissza 15. Meghatározott juttatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök (negatív összeg) 16. Egy Intézmény közvetlen vagy közvetett részesedései a saját elsődleges alapvető tőkeinstrumentumokból (negatív összeg) 17. Az intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok állománya, ha ezeknek a szervezeteknek olyan kölcsönös részesedése van az intézménnyel, amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének mesterséges megemelése (negatív összeg) cikk (1) bekezdés c) pont, 38. cikk, 472. cikk (5) bekezdés cikk a) pont cikk (1) bekezdés d) pont, 40. cikk, 159. cikk, 472. cikk (6) bekezdés cikk (1) bekezdés cikk b) pont cikk (1) bekezdés e) pont, 41. cikk, 472. cikk (7) bekezdés cikk (1) bekezdés f) pont, 42. cikk, 472 cikk (8) bekezdés cikk (1) bekezdés g) pont, 44. cikk, 472. cikk (9) bekezdés OLDAL: 15 / 31 15

16 18. Az Intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha az Intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg) 19. Az intézmény közvetlen, közvetett és szintetikus részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg) 20. Üres halmaz az EU-ban. 20a. Az 1250%-os kockázati súllyal figyelembe veendő következő elemek kitettségértéke, ha az intézmény a levonási alternatívát választja 20b. ebből: befolyásoló részesedés a pénzügyi ágazaton kívül (negatív összeg) cikk (1) bekezdés h) pont, 43. cikk, 45. cikk, 46. cikk, 49. cikk (2) és (3) bekezdés, 79. cikk, 472. cikk (10) bekezdés cikk (1) bekezdés i) pont, 43. cikk, 45. cikk, 47. cikk, 48. cikk (I) bekezdés b) pont, 49. cikk (1)-(3) bekezdés, 79. cikk, 470. cikk, 472. cikk (II) bekezdés cikk (1) bekezdés k) pont cikk (1) bekezdés k) és i) pont, cikk 20c. ebből: értékpapírosítás! pozíciók (negatív összeg) cikk (1) bekezdés k) pont i. alpont, 243. cikk (1) bekezdés b) pont, 244. cikk (1) bekezdés b) pont, 258. cikk 20d. ebből: nyitva szállítás (negatív összeg) cikk (1) bekezdés k) pont ili. alpont, 379. cikk (3) bekezdés 21. Az átmeneti különbözetből származó halasztott adókövetelések (a 10%-os küszöbérték feletti összeg, a kapcsolódó adókötelezettség levonása után, amennyiben teljesülnek a 38. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek) (negatív összeg) 22. A 15%-os küszöbértéket meghaladó összeg (negatív összeg) 23. ebből: az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett szervezetekben 24. Üres halmaz az EU-ban. 25. ebből: átmeneti különbözetből származó halasztott adókövetelések cikk (1) bekezdés c) pont, 38. cikk, 48. cikk (1) bekezdés a) pont, 470. cikk, 472. cikk (5) bekezdés cikk (1) bekezdés cikk (1) bekezdés i) pont, 48. cikk (1) bekezdés (b) pont, 470. cikk, 472. cikk (11) bekezdés cikk (1) bekezdés c) pont, 38. cikk, 48. cikk (1) bekezdés a) pont, 470. cikk, 472. cikk (5) bekezdés 25a. A folyó üzleti év veszteségei (negatív összeg) cikk (1) bekezdés a) pont, 472. cikk (3) bekezdés 25b. Az elsődleges alapvető tőkeelemekhez kapcsolódó cikk (1) bekezdés I) OLDAL: 16 / 31 16

17 adóterhek (negatív összeg) pont 26. Az elsődleges alapvető tőke szabályozói kiigazításai a CRR előtti kezelés hatálya alá eső összegek tekintetében 26a. Nem realizált nyereségre és veszteségre vonatkozó 0 szabályozói kiigazítások a 467. és 468. cikkek szerint Ebből:... szűrő a nem realizált 1. veszteségre cikk Ebből:... szűrő a nem realizált 2. veszteségre cikk Ebből:... szűrő a nem realizált 1. nyereségre cikk Ebből:... szűrő a nem realizált 2. nyereségre cikk 26b. Az elsődleges alapvető tőkéből levonandó vagy ahhoz cikk hozzáadandó összeg, tekintettel a CRR előtt előírt további szűrőkre és levonásokra Ebből: cikk 27. A kiegészítő alapvető tőkéből levonandó elemek összege, amely meghaladja az intézmény kiegészítő cikk (1) bekezdés i) Pont alapvető tőkéjét (negatív összeg) 28. Az elsődleges alapvető tőke összes szabályozói kiigazítása 29. Elsődleges alapvető tőke Kiegészítő alapvető tőke: instrumentumok 30. Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó névértéken felüli cikk, 52. cikk befizetések (ázsió) 31. ebből: az alkalmazandó számviteli szabályozás szerinti 0 saját tőkének minősül 32. ebből: az alkalmazandó számviteli szabályozás szerinti 0 kötelezettségeknek minősül 33. A 484. cikk (4) bekezdésében említett minősítő tételek cikk (3) bekezdés összege és a kapcsolódó névértéken felüli befizetések, amelyek kivezetésre kerülnek a kiegészítő alapvető tőkéből A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok tárgyaként kell kezelni január 1-jéig cikk (3) bekezdés 34. A konszolidált kiegészítő alapvető tőkében foglalt figyelembe vehető elsődleges alapvető tőke (beleértve az 5. sorban nem szereplő kisebbségi részesedéseket is), amelyet leányvállalatok bocsátanak ki és harmadik felek birtokolnak 35. ebből: leányvállalatok által kibocsátott, kivezetésre kerülő instrumentumok 36. Kiegészítő alapvető tőke a szabályozói kiigazításokat megelőzően Kiegészítő alapvető tőke: szabályozói kiigazítások 37. Egy intézmény közvetlen vagy közvetett részesedései a saját kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokból (negatív összeg) OLDAL: 17 / Az intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok állománya, ha ezeknek a cikk, 86. cikk, 480. cikk cikk (3) bekezdés cikk (1) bekezdés b) pont, 56. cikk a) pont, 57. cikk, 475. cikk (2) bekezdés cikk b) pont, 58. cikk, 475. cikk (3)

18 szervezeteknek olyan kölcsönös részesedése van az intézménynyel, amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének mesterséges megemelése (negatív összeg) 39. Az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett szervezetekben (10%- os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg) 40. Az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek kiegészítő alapvető tőke- Instrumentumaiban, ha az Intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg) 41. A kiegészítő alapvető tőke szabályozói kiigazításai a CRR előtti kezelés hatálya alá eső összegek tekintetében és az 575/2013/EU rendeletben előírtak szerint kivezetendő átmeneti kezelések (azaz a CRR maradványösszegei) 41a. A kiegészítő alapvető tőkéből levont maradványösszegek, tekintettel az 575/2013/EU rendelet 472. cikke szerinti átmeneti időszak alatt az elsődleges alapvető tőkéből történő levonásra Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. jelentős mértékű nettó évközi veszteség, immateriális javak, a várható veszteségekre vonatkozó rendelkezések hiánya stb. 41b. A kiegészítő alapvető tőkéből levont maradványösszegek, tekintettel az 575/2013/EU rendelet 475. cikke szerinti átmeneti időszak alatt a járulékos tőkéből történő levonásra Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. a járulékos tőkeinstrumentumokban fennálló kölcsönös részesedések, közvetlen részesedés más pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében fennálló nem jelentős részesedésekben, stb. 41c. A kiegészítő alapvető tőkéből levonandó vagy ahhoz hozzáadandó összeg, tekintettel a CRR előtt előírt további szűrőkre és levonásokra OLDAL: 18 / bekezdés cikk c) pont, 59. cikk, 60. cikk, 79. cikk, 475. cikk (4) bekezdés cikk d) pont, 59. cikk, 79. cikk, 475. cikk (4) bekezdés cikk, 472. cikk (3) bekezdés a) pont, 472. cikk (4) bekezdés, 472. cikk (6) bekezdés, 472. cikk (8) bekezdés a) pont, 472. cikk (9) bekezdés, 472. cikk (10) bekezdés a) pont, 472. cikk (11) bekezdés a) pont cikk, 477. cikk (3) bekezdés, 477. cikk (4) bekezdés a) pont cikk, 468. cikk, 481. cikk Ebből:... nem realizált veszteségek lehetséges szűrője cikk Ebből:... nem realizált nyereségek lehetséges szűrője cikk Ebből: cikk 42. A járulékos tőkéből levonandó elemek összege, amely meghaladja az Intézmény járulékos tőkéjét (negatív cikk e) pont

19 összeg) 43. A kiegészítő alapvető tőke összes szabályozói kiigazítása 44. Kiegészítő alapvető tőke Alapvető tőke (Alapvető tőke = elsődleges alapvető tőke + kiegészítő alapvető tőke) Járulékos tőke: instrumentumok és tartalékok 46. Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó névértéken felüli cikk, 63. cikk befizetések (ázsió) 47. A 484. cikk (5) bekezdésében említett minősítő tételek cikk (4) bekezdés összege és a kapcsolódó névértéken felüli befizetések, amelyek kivezetésre kerülnek a járulékos tőkéből A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok tárgyaként kell kezelni január 1-jéig cikk (4) bekezdés 48. A konszolidált járulékos tőkében foglalt figyelembe vehető szavatolótőke-instrumentumok (beleértve az 5. sorban vagy a 34. sorban nem szereplő kisebbségi részesedéseket és kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokat is), amelyet leányvállalatok bocsátanak ki és harmadik felek birtokolnak 49. ebből: leányvállalatok által kibocsátott, kivezetésre kerülő instrumentumok OLDAL: 19 / cikk, 88. cikk, 480. cikk cikk (4) bekezdés 50. Hitelkockázati kiigazítások cikk c) és d) pont 51. Járulékos tőke a szabályozói kiigazításokat 0 megelőzően Járulékos tőke: szabályozói kiigazítások 52. Egy intézmény közvetlen vagy közvetett részesedései a saját járulékos tőkeinstrumentumokból és alárendelt kölcsönökből (negatív összeg) 53. Az Intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott járulékos tőkeinstrumentumok és alárendelt kölcsönök állománya, ha ezeknek a szervezeteknek olyan kölcsönös részesedése van az Intézménnyel, amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének mesterséges megemelése (negatív összeg) 54. Az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek járulékos tőkeinstrumentumaiban és alárendelt kölcsöneiben, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg) 54a. Ebből: átmeneti rendelkezések hatálya alatt nem álló új részesedések 54b. Ebből: átmeneti rendelkezések hatálya alatt álló, január 1-je előtt fennálló részesedések 55. Az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek járulékos tőkeinstrumentumaiban és alárendelt kölcsöneiben, ha az cikk b) pont i. alpont, 66. cikk a) pont, 67. cikk, 477. cikk (2) bekezdés cikk b) pont, 68. cikk, 477. cikk (3) bekezdés cikk c) pont, 69. cikk, 70. cikk, 79. cikk, 477. cikk (4) bekezdés cikk d) pont, 69. cikk, 79. cikk, 477. cikk (4) bekezdés

20 intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett szervezetekben (a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg) 56. A járulékos tőke szabályozói kiigazításai a CRR előtti kezelés hatálya alá eső összegek tekintetében és az 575/2013/EU rendeletben előírtak szerint kivezetendő átmeneti kezelések (azaz a CRR maradványösszegei) 56a. A járulékos tőkéből levont maradványösszegek, tekintettel az 575/2013/EU rendelet 472. cikke szerinti átmeneti időszak alatt az elsődleges alapvető tőkéből történő levonásra. Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. jelentős mértékű nettó évközi veszteség, immaterlálls javak, a várható veszteségekre képzett céltartalékok hiánya stb. 56b. A kiegészítő alapvető tőkéből levont maradványösszegek, tekintettel az 575/2013/EU rendelet 475. cikke szerinti átmeneti Időszak alatt a járulékos tőkéből történő levonásra. Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. a kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokban fennálló kölcsönös részesedések, közvetlen részesedés más pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében fennálló nem jelentős részesedésekben, stb. 56c. A járulékos tőkéből levonandó vagy ahhoz hozzáadandó összeg, tekintettel a CRR előtt előírt további szűrőkre és levonásokra Ebből:... nem realizált veszteségek lehetséges szűrője cikk, 472. cikk (3) bekezdés a) pont, 472. cikk (4) bekezdés, 472. cikk (6) bekezdés, 472. cikk (8) bekezdés a) pont, 472. cikk (9) bekezdés, 472. cikk (10) bekezdés a) pont, 472. cikk (11) bekezdés a) pont cikk, 475. cikk (2) bekezdés a) pont, 475. cikk (3) bekezdés, 475. cikk (4) bekezdés a) pont cikk, 468. cikk, 481. cikk 467. cikk Ebből:... nem realizált nyereségek lehetséges szűrője cikk Ebből: cikk 57. A járulékos tőke összes szabályozói kiigazítása Járulékos tőke Tőke összesen (tőke összesen = alapvető tőke járulékos tőke) 59a. Kockázattal súlyozott eszközérték a CRR előtti kezelés hatálya alá eső összegek tekintetében és az 575/2013/ EU rendeletben előírtak szerint kivezetendő átmeneti kezelések (azaz a CRR maradványösszegei) 0 Ebből:... az elsődleges alapvető tőkéből le nem vont tételek (575/2013/EU rendelet maradványösszegei) (soronként részletezendő tételek, pl. jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések a kapcsolódó adókötelezettségek levonása után, közvetett részesedések saját elsődleges alapvető tőkében stb.) cikk, 472. cikk (5) bekezdés, 472. cikk (8) bekezdés b) pont, 472. cikk (10) bekezdés b) pont, 472. cikk (11) bekezdés b) pont Ebből... a kiegészítő alapvető tőkeelemekből le nem vont cikk, 475. cikk (2) OLDAL: 20 / 31 20

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 214. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az Európai

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A 214. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK A MagNet Bank Zrt. összevont alapú nyilvánosságra hozatali dokumentuma az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26 i 575/2013/EU Rendeletben előírtak alapján, valamint a HPT. alapján 2013. december

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója. nyilvánosságra hozatali követelményeknek megfelelően

Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója. nyilvánosságra hozatali követelményeknek megfelelően A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója az Európai Parlament és a Tanács a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló

Részletesebben

A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL... 4 I. BEVEZETÉS... 4

A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL... 4 I. BEVEZETÉS... 4 Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatal A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL Szatymaz, 2015. március 31. Csúri Péterné Elnök-Ügyvezető Sebők Istvánné Ügyvezető-Kirendeltségvezető

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt.

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Az EQUILOR Befektetési Zrt. 2013. évi Kockázatkezelői Közzététele Budapest, 2014. június 5. 2013. évi kockázatkezelési közzététel Értelmező rendelkezések (1) Felügyelet: Magyar Nemzeti Bank (2) Bszt.:

Részletesebben

A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012.

A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012. A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012. Kelt:Szeged, 2013. május 3. 1 1. BEVEZETÉS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19; továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. DECEMBER 31. Veresegyház, 2014. június 6. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 2 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK...

Részletesebben

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009.

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. Kelt: Mohács, 2010. április 9. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. FOGALMAK... 3 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GRÁNIT Bank vagy Bank) jogutódja a Milton Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak,

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott információk

Nyilvánosságra hozott információk Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a. Internet: www.ujszaszitakarek.hu Nyilvánosságra hozott információk 2013. december 31. 1 Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET Fegyvernek, Felszabadulás út 138. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓ 2012. Fegyvernek, 2013. május 29. 1 II. A TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

A Bank of China (Hungária) Zrt.

A Bank of China (Hungária) Zrt. A. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé a 2012. december 31-i mérlege és eredménykimutatása

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012.

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGHALOM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. Szeghalom, 2013. május 10. Nyilvánosságra hozatal 2012. A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. SZENDRŐ, 2012. MÁJUS 31. 1 A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS. 2014. december 31.

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS. 2014. december 31. KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS 2014. december 31. AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhelye: 1091 Budapest Üllői út 1. Cégjegyzékszám: 01-10-047740 Adószám: 24330796-4-43 Statisztikai számjel: 24330796-6419-114-01

Részletesebben

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll:

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló (Hpt) 1996. évi CXII. tv. 137/A -a, illetve a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓ 2013. Fegyvernek, 2014. május 29. 1 II. A TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007 (IX.4.) Korm. rendelet előírásai alapján

Részletesebben

Borotai Takarékszövetkezet

Borotai Takarékszövetkezet Borotai Takarékszövetkezet A Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007.(IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE

AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE A dokumentumban szereplő adatok a 2012.12.31-i állapotot tükrözik Vonatkozó jogszabályok és előírások: 1996. évi CXII. Törvény

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. Év SZENDRŐ, 2014. MÁJUS 28. Bevezetés A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése. 2011. év

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése. 2011. év Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali teljesítése 2011. év 1 Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben