MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete, valamint a évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (Bszt.) alapján Budapest, március 30. OLDAL: 1 / 31

2 Tartalom I. Általános bevezető... 3 II. Kockázatkezelési célkitűzések és szabályok (CRR 435. cikk)... 3 II.1. Kockázatkezelési stratégiák és folyamatok... 3 II.1.1. Kockázattípusonkénti irányelvek... 4 II.1.2. Kockázatok kezelése... 6 II.2. A kockázatkezelés szervezeti háttere, funkciói... 6 II.3. Kockázatmérési rendszerek, jelentések alkalmazása... 8 II.4. Kockázatmérséklés és fedezetek alkalmazása... 8 II.5. Nyilatkozat a Társaság kockázatkezelési rendszerének megfelelőségéről... 9 II.6. Összefoglaló kockázati nyilatkozat... 9 II.7. Vállalatirányítás, vezető testületek III. Alkalmazási kör (CRR 436. cikk) IV. Szavatoló tőke (CRR 437. cikk) IV.1. A Társaság által kibocsátott alapvető és kiegészítő tőkeinstrumentumok IV.2. A Társaság szavatoló tőkéje V. Tőkekövetelmények (CRR 438. cikk) VI. Partnerkockázati kitettség (CRR 439. cikk) VII. Tőkepufferek és globális rendszerszintű jelentőség mutatói (CRR 440. és 441. cikk) VIII. Hitelkockázati kitettségek, kiigazítások (CRR 442. cikk) IX. A meg nem terhelt eszközök (CRR 443.cikk) X. A külső hitelminősítő intézetek igénybevétele (CRR 444. cikk) XI. Piaci kockázatnak való kitettség (CRR 445. cikk) XII. Működési kockázat (CRR 446. cikk) XIII. Kereskedési könyvben nem szereplő részvénykitettségek (CRR 447. cikk) XIV. Nem kereskedési könyvben szereplő kitettségek kamatláb kockázata (CRR 448. cikk) XV. Értékpapírosítási pozíciókban fennálló kitettségek (CRR 449. cikk) XVI. Javadalmazási politika (CRR 450. cikk) XVII. Tőkeáttétel (CRR 451. cikk) XVIII.A hitelkockázat belső minősítésen alapuló módszerének alkalmazása a hitelkockázatra (CRR 452. cikk) XIX. hitelkockázat-mérséklési technikák alkalmazása (CRR 453. Cikk) XX. A működési kockázat fejlett módszere, piaci kockázati belső modell alkalmazása (CRR 454. és 455. Cikk).. 31 XXI. A Bszt. 123/A. szerinti nyilvánosságra hozatal OLDAL: 2 / 31 2

3 I. Általános bevezető A Magyar Posta Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) jelen közzététellel a évi CXXXVIII. törvény 123./A -ban előírt és az Európai Unió 575/2013/EU számú rendeletében (a továbbiakban: CRR) meghatározott nyilvánosságra hozatali követelményeknek tesz eleget egyedi alapon. A nyilvánosságra hozott információk a CRR Nyolcadik részében leírt sorrendet követik. A Bszt.-ben előírtakra vonatkozóan a jelen dokumentum utolsó részében található tájékoztatás. A jelen dokumentumban található adatok minden esetben magyar számviteli szabályok szerint (MSZSZ) kalkulált értékeket jelentenek. A Társaság jelenlegi tevékenységének fő jellemzői a következőkben foglalhatók össze: A Társaság jelenlegi tevékenysége során értékpapírokra vesz fel megbízásokat és továbbítja azokat, valamint értékpapírokra adott megbízásokat hajt végre az ügyfél javára, nem teljesít fedezetlen ügyfél megbízásokat, nem jelenik meg a határidős piacon, devizapozíciói nincsenek, befektetési hitel nyújtásával nem foglalkozik, értékesítési tevékenységet elsősorban közvetítője útján végez, nincs országkockázati kitettsége, nincs kereskedési könyvi kitettsége. II. Kockázatkezelési célkitűzések és szabályok (CRR 435. cikk) II.1. Kockázatkezelési stratégiák és folyamatok A Magyar Posta Befektetési Zrt. befektetési vállalkozás az FHB Jelzálogbank Nyrt. és a Magyar Posta Zrt. közös vezetésű vállalata, emellett összevont felügyelet alá tartozik az FHB Jelzálogbank Nyrt. vezette, FHB Bankcsoporttal. A szakmai irányítás keretében az FHB Jelzálogbank Nyrt. biztosítja, hogy a kockázatkezelési elvek, módszerek, kockázatértékelési, mérési és ellenőrzési eljárások az FHB Bankcsoporton belül egységesek legyenek. Ennek érdekében évben a Magyar Posta Befektetési Zrt. kockázatkezeléssel kapcsolatos szabályzatainak harmonizációja is megtörtént, az FHB Bankcsoportra vonatkozó szabályzatoknak a Társaságra történő kiterjesztésével, illetve a Társaság szabályzataiban az FHB Bankcsoportban alkalmazott elvek érvényesítésével. A Magyar Posta Befektetési Zrt. kockázatkezelési elvei a következők: A Kockázatkezelés célja a kockázatok olyan kezelése, amely lehetővé teszi, hogy a kockázatok azokon a határokon belül maradjanak, amelyek szükségesek a Társaság üzleti céljainak eléréséhez. A Társaság kockázatkezelésének középpontjában tehát a kockázatok és a lehetőségek közötti helyes egyensúly megtalálása áll. OLDAL: 3 / 31 3

4 A tulajdonosok és az ügyfelek a Társasággal összefüggő gazdasági érdekeinek védelme, a Társaság zavartalan és eredményes működése, a kockázati kitettséget is figyelembe vevő hozamszint és az optimális tőkeszerkezet biztosítása valamint fenntartása. A Társaság azokat a módszereket használja a kockázati kitettségek mérésére, amelyek megfelelnek a Társaság üzleti sajátosságainak. A Kockázatkezelés részt vesz a Társaság üzleti és stratégiai döntési folyamataiban. Új termék, új szolgáltatás bevezetése csak a kockázati kitettség teljes feltérképezésével történhet. II.1.1. Kockázattípusonkénti irányelvek Likviditási kockázat A likviditási kockázat annak a kockázata, hogy a Társaság jelentős veszteségek nélkül nem tudja esedékes kötelezettségeit teljesíteni. A Társaság likviditási kockázata alacsony: forrásait rövid lejáratú banki betétekben illetve likvid állami értékpapírokban tartja, és tervezi tartani, ezáltal biztosítva van a megfelelő szintű likviditási puffer, továbbá a Társaság halasztott pénzügyi teljesítést nem engedélyez, befektetési hitelt nem nyújt. A likviditási kockázati kitettség kezelése aktív likviditáskezelési folyamatokkal történik. A Társaság az elkészített likviditási tervek figyelembe vételével dönt a rendelkezésre álló szabad, saját eszközeinek befektetéséről. Hitelezési kockázat A Társaság rögzíti, hogy befektetési hitelt nem nyújt, értékpapír kölcsön nyújtásával sem foglalkozik, így ezen tevékenységek kockázatai tevékenysége keretében nem merülnek fel. Kibocsátói kockázatot saját számlás befektetési tevékenysége során magyar, forintban denominált állampapírok jelentenek. A Társaság működését figyelembe véve az alábbi formában azonosítja a partnerkockázatokat: OLDAL: 4 / 31 4 Partnerkockázat (counterparty risk): a professzionális pénz- és tőkepiaci szereplőkkel szembeni hitelkockázat (pénzügyi intézmények, befektetési vállalkozások, biztosító társaságok, befektetési alapkezelők, más alapkezelők). A Társaság széleskörű kapcsolatot tart fenn magyarországi partnerekkel, mely partnerekkel többségében az FHB Bankcsoport is kapcsolatban áll. Ezt figyelembe véve többlépcsős limitstruktúra került kialakításra. Bizományosi kockázat: annak a kockázata, hogy a megbízásos ügyletet megkötötték és a partner felé teljesíteni kell, de a megbízó nem teljesít. A Társaság 2014-ben fedezetlen ügyfél megbízásokat nem teljesített. Egyedi esetben van mód a partner kockázatainak mérlegelése alapján - fedezetlen teljesítésre, amelyhez az Értékesítési és Termékfejlesztési Igazgató előterjesztése alapján a Kockázatkezelő jóváhagyásával, a Vezérigazgató (első számú vezető) döntése szükséges. Nagymértékű kockázatvállalás, koncentrációs kockázat Az ügyféllel illetve partnerrel (a továbbiakban: ügyfél) szembeni kockázatvállalás mértéke úgy kerül meghatározásra, hogy az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben vállalt kockázatok összértéke, az ügyfélhez, illetőleg az ügyfélcsoporthoz kapcsolódó pozíció és kockázatvállalás kockázatai összeadódnak. Nagykockázat vállalásnak

5 minősül a befektetési vállalkozás egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szembeni, a befektetési vállalkozás szavatoló tőkéjének tíz százalékát meghaladó összértékű kockázatvállalásainak együttes összege. Piaci kockázat A Társaságnak piaci kockázatai a sajátszámlás tevékenységhez kapcsolódnak. A saját számlás ügyletek kezelésére a Társaság döntéshozói (ügyletkötői) és pozíciós limiteket állít fel. A Társaságnak jelenleg nincs kereskedési könyvi pozíciója, azaz nincs kereskedési szándékkal, vagy a kereskedési könyv elemeinek fedezése céljából tartott értékpapír, határidős és opciós pozíciója, valamint nem tart nyilván devizakockázati kitettséget. A Társaság felkészült a kereskedési könyv vezetésére mind IT, mind humán erőforrás szempontból. A Társaság kereskedési könyvi pozícióival kapcsolatos szabályokat, a Kereskedési könyv vezetésére vonatkozó szabályzat tartalmazza. Kamatkockázat A Társaság a Kockázatkezelési Szabályzaton belül szabályozza a kamatlábkockázat kezelésére irányuló tevékenységét, tekintettel arra, hogy a Társaság várható eszköz-forrás összetétele miatti kamatlábkockázati kitettsége nem indokolja elkülönített kamatlábkockázat-kezelési szabályzat kialakítását. A kamatlábkockázat kezelésére pozíciós limitek kerültek meghatározásra. A kamatlábkockázati kitettség monitoringja a Varitron, illetve az Inforex rendszer segítségével valósul meg. Működési kockázat Működési kockázati kitettség alatt a Társaság a nem megfelelő belső folyamatok és rendszerek, külső események vagy a személyek nem megfelelő feladatellátása miatt felmerülő, illetőleg jogszabály, szerződés vagy belső szabályzatban rögzített eljárás megsértése vagy nem teljesítése miatt keletkező jövedelmezőséget és tőkehelyzetet veszélyeztető veszteségeket érti. A működési kockázatok feltárása, mérése a felmerült veszteség adatok, kulcs kockázati mutatókhoz szükséges információk gyűjtésével, mutatók képzésével, a tevékenységek operációs kockázati önértékelésével, valamint incidens riportok elemzésével történik. Az elemzés alapján kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazásával mérsékelhető a kockázati kitettség. A Társaság jelenleg az alapmutató módszerével (BIA) számítja a működési kockázat tőkeigényét. Annak érdekében, hogy az FHB Bankcsoport által alkalmazott AMA (fejlett mérési) módszer a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott bevezetési ütemtervnek megfelelően a Társaságra is kiterjesztésre kerüljön, a Társaság az FHB Bankcsoport egységes működési kockázatkezelési szabályzataiban leírtak szerint jár el. Jogi kockázat A Társaság csak olyan ügyleteket köt, amelyek jogi megalapozottságához nem férhet kétség. Amennyiben a jogügyletek megalapozottsága tekintetében kétség merül fel, a Társaság a Jogi előadó (vagy más jogi szakértő) és a Compliance Officer véleményét minden esetben beszerzi. OLDAL: 5 / 31 5

6 II.1.2. Kockázatok kezelése A Társaság a kockázati étvágyát (a maximális kockázati kitettségét) limiteken keresztül definiálja. A limiteket az Igazgatóság hagyja jóvá a Vezérigazgató (első számú vezető) Kockázatkezelővel egyeztetett előterjesztése alapján, azzal, hogy a konkrét limitértékek meghatározásához az FHB Bankcsoport Kockázatelemzési és -Ellenőrzési Főosztályvezetőjének engedélyére is szükség van. A limitek legalább évente egyszer felülvizsgálatra kerülnek. Az Ügyvezetés és a Kockázatkezelő az éves beszámolás alkalmával áttekinti a limiteket, és felülvizsgálja azok összegét, javaslatot készít az Igazgatóság részére a változtatásról. A limitek felülvizsgálatára a piaci körülmények változása esetén is sor kerülhet, vagy ha erre valamely érintett területen igény merül fel. A Társaság limitstruktúrája A partnerkockázati kitettség maximalizálására a Társaság kétszintű limitstruktúrát állapít meg. Az adott partnerrel szemben vállalható kockázatot az alábbi két korlát minimuma határozza meg: A Társaság által meghatározott egyedi limit, Az FHB Bankcsoporti csoport szintű limit azon része, mely az ügyletkötés időpontjában rendelkezésre áll. Tekintettel arra, hogy a Társaság az FHB Bankcsoport tagjaként a Bankcsoporti partner limitnek is meg kell feleljen, célszerűen a saját struktúráját is ahhoz igazítja. Ennek megfelelően az alkalmazott struktúra a következő. A Társaság az FHB Bankcsoporthoz hasonlóan meghatározza az egyes partnerre vonatkozó globál és a partnerek csoportjára vonatkozó group limiteket. A konkrét limitek meghatározásához a Bankcsoport Kockázatelemzési és -Ellenőrzési Főosztály vezetőjének engedélye is szükséges. A partnerlimitet az egyes tranzakciókból eredő kockázatok különböző súlyokkal terhelik, azaz a limitet terhelő mérleg szerinti, vagy mérleg alatti kockázatok meghatározása az ügylet összege és az ügylet típus kockázati súlyának szorzata mértékében történik. A globál és a group limitet terhelő tranzakciók és a hozzájuk rendelt kockázati súlyokat az FHB Bankcsoport partnerlimit kezelési szabályzata tartalmazza. A piaci kockázati kitettség és a kamatláb kockázati kitettség pozíciós limit segítségével kerül korlátozásra. Likviditás kockázati kitettség kezelése aktív likviditáskezelési folyamatokkal történik. Működési kockázat behatárolása részben az üzletkötői limiteken keresztül is megvalósul.a Kockázatkezelési Szabályzat melléklete tartalmazza termék- és ügylet-bontásban azt az összeget forintban, amelyet az adott személy által kötött ügyletek napi pozíciós összértéke nem haladhat meg. II.2. A kockázatkezelés szervezeti háttere, funkciói Igazgatóság Jóváhagyja a Kockázatkezelési Politikát és a kapcsolódó belső szabályozásokat. Negyedévente legalább egyszer beszámolót kap a Társaság kockázati kitettségéről a Kockázatkezelőtől. OLDAL: 6 / 31 6

7 Vezérigazgató (első számú vezető) A Vezérigazgató (első számú vezető) felelős a kereskedési üzletkötési és likviditásmenedzselési tevékenységért, valamint a Kereskedési Üzletkötési Szabályzat legalább évenkénti vagy szükség esetén annál rövidebb időközönként történő felülvizsgálatáért. Kockázatkezelő A Társaság a jogi szabályozásnak megfelelően nem köteles elkülönített kockázatkezelési szervezeti egység működtetésére, a kockázatok kezelésének elsődleges felelőse a Kockázatkezelő, aki munkaviszonyban áll a Társasággal. A Kockázatkezelő tevékenysége szervesen elkülönül az üzleti szervezeti egységektől, javadalmazása a Társaság eredményétől független, felügyeletét a Társaság gazdasági igazgatója, szakmai felügyeletét az összevont felügyelet okán az FHB Bankcsoport Kockázatelemzési és Ellenőrzési Főosztálya látja el. A Kockázatkezelő feladatai a következők: felel a Kockázatkezelési Politika, valamint a Kockázatkezelési Szabályzat kialakításáért és végrehajtásáért, rendszeresen ellenőrzi a Kockázatkezelési Szabályzatban foglaltak betartását, értékeli a Kockázatkezelési Szabályzatban foglaltak összhangját a Társaság működésével és tevékenységével, ellenőrzi és értékeli az előző pontokban foglalt kötelezettségek teljesítésében tapasztalt hiányosságok feltárását, és a Kockázatkezelési Szabályzat szerinti működés helyreállításának módját és eljárását, évente beszámol a Társaság ügyvezetésének, valamint Igazgatóságának a tevékenységéről, az összefont alapú felügyelet okán együttműködik az FHB Jelzálogbank Nyrt. Kockázatelemzési és Ellenőrzési Főosztályával, elkészíti az FHB Jelzálogbank Nyrt. Kockázatelemzési és Ellenőrzési Főosztály számára az összevont felügyelet okán szükséges kockázati riportokat, gondoskodik a vonatkozó bankcsoporti szabályoknak és limiteknek való megfelelésről. Back Office A Back Office feladata a pozíciók és a limitkitettségek figyelése és jelentése a Kockázatkezelőnek és az Ügyvezetésnek. A Társaság a kockázatok kézbentartása érdekében a belső védelmi vonal további elemeit működteti, a vonatkozó jogszabályok és felügyeleti ajánlások figyelembevételével. Ennek keretében a felsoroltakon felül: A Compliance Officer a megfelelőségi kockázatok azonosításával, értékelésével és kezelésével hozzájárul a Társaság céljainak eléréséhez, a zavartalan és prudens működéshez, valamint ahhoz, hogy a Társaság elkerülje a jogi szankciókat, pénzügyi veszteséget, vagy hírnévromlást, továbbá támogatja a Társaság ügyvezetésének tevékenységét és megfelelőségi ügyekben tanácsot ad a részükre. Működteti a belső ellenőrzési rendszert, melynek elemei (folyamatba épített, vezetői ellenőrzés, vezetői információs rendszer, valamint független belső ellenőr) a Társaság minden szervezetére, tevékenységére kiterjednek, a napi tevékenységbe beépülnek és nyomon követhető, illetve rendszeres visszacsatolást adnak a megfelelő vezetési, irányítási szintre. OLDAL: 7 / 31 7

8 II.3. Kockázatmérési rendszerek, jelentések alkalmazása Az üzleti területek igényeit, az ügyfelekre és a tranzakciókra vonatkozó információk gyűjtését a Back Office munkatársak és az üzletkötők végzik. A Társaság az értékpapírokra vonatkozó saját számlás ügyleteit az Inforex, megbízásos ügyleteit a Clavis értékpapírszámla-vezető rendszerben vezeti. Az informatikai rendszer feladata a megkötött ügylet, a vállalt kockázat (pozíció) rögzítése, és folyamatos követése. A sajátszámlás ügyleteinek kockázati kitettségét a Varitron rendszer tartja nyilván. A szükséges piaci kockázatokra vonatkozó elemzést a kockázatkezelési terület készíti el. A partner-limit túllépését a pozícióvezető rendszerek és a Back Office is figyeli, és túllépés esetén azonnal értesíti a Vezérigazgatót (első számú vezetőt). A limit betartásának ellenőrzését az érintett terület vezetői, a Back Office és a Kockázatkezelő végzi, ha erről a vonatkozó belső szabályzat másképp nem rendelkezik. A limittúllépés esetén haladéktalanul gondoskodni kell a szükséges korrekciós lépések megtételéről, melynek felelőse a kapcsolódó szakterület. A jelentési rendszer összetevői az alábbiak: Az ellenőrzéshez szükséges jelentések, riportok előállítása a Clavis és az Inforex rendszer analitikus nyilvántartásaiból, valamint a Varitron rendszerből történik. Negyedéves adatszolgáltatás a kockázati kitettségről az Igazgatóságnak. A negyedéves jelentések elkésztéséért a Kockázatkezelő felelős. II.4. Kockázatmérséklés és fedezetek alkalmazása A Társaság a bizományosi tevékenység kockázatát azzal mérsékli, hogy ügyfélmegbízást csak a fedezet előzetes rendelkezésre állása esetén teljesít. Az ügynöki tevékenység elszámolási kockázatát óvadékkal fedezi. Az elszámolási folyamatból származó likviditási kockázat minimalizálását a megkötött forgalmazói és közvetítői szerződésekben egymáshoz illeszkedő elszámolási periódusok, valamint likvid eszközök tartása biztosítják. A Társaság kockázatvállalásainak fedezetéül szolgáló biztosítékok elfogadhatóságának, a hitelbiztosítéki érték, a fedezettségi mértékek megállapításának, a fedezetek folyamatos figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának rendjét a Társaság Fedezetértékelési (biztosítékminősítési) Szabályzata szabályozza. Ennek alapján a Társaság számára elfogadható fedezet elsősorban az óvadék, a Magyar Állam készfizető kezességvállalása, a bankgarancia, illetve harmadik fél (a Magyar Államon kívül) kezességvállalása lehet. A hitelkockázati tőkekövetelmény számszerűsítése során hitelezési kockázat-mérséklő tételként december 31- én a Társaság értékpapír óvadékkal kalkulált. OLDAL: 8 / 31 8

9 II.5. Nyilatkozat a Társaság kockázatkezelési rendszerének megfelelőségéről A Társaság vezető testületei a Társaság kockázatkezelési rendszerének megfelelőségéről az alábbi tartalmú nyilatkozatot hagyták jóvá: 4/2015 (03.30.) számú Igazgatósági határozattal: A Magyar Posta Befektetési Zrt. (továbbiakban: Társaság) Igazgatósága akként nyilatkozik, hogy a Társaság kockázatkezelési rendszere a Társaság profiljának és stratégiájának megfelel. 3/2015 (03.30.) számú Felügyelő Bizottsági határozattal: A Magyar Posta Befektetési Zrt. (továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Igazgatóság fenti nyilatkozata alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, amelyek alapján úgy nyilatkozik, hogy a Társaság kockázatkezelési rendszere megfelel a Társaság profiljának és stratégiájának. II.6. Összefoglaló kockázati nyilatkozat A Társaság összefoglaló kockázati nyilatkozata a 4/2015 (03.30.) számú Igazgatósági és a 3/2015 (03.30.) számú Felügyelő Bizottsági határozattal az alábbiak szerint került jóváhagyásra a Társaság vezető testületei által: A Magyar Posta Befektetési Zrt. befektetési vállalkozás az FHB Jelzálogbank Nyrt. és a Magyar Posta Zrt. közös vezetésű vállalata, emellett összevont felügyelet alá tartozik az FHB Jelzálogbank Nyrt. vezette, FHB Bankcsoporttal. A Társaság stratégiai célja az ügyfelei részére biztonságos befektetési szolgáltatás nyújtása elsősorban a Magyar Posta Zrt., mint ügynök értékesítési hálózatán, valamint internetes csatornán keresztül. Kockázatkezelési rendszere az összevont felügyelet okán szorosan kapcsolódik az FHB Bankcsoport kockázatkezelési rendszeréhez. A Társaság fő profilja az értékpapír bizományosi tevékenység. A Társaság kereskedési célú, saját számlás pozíciót nem vállal, saját számlás ügyleteket csak likviditási céllal, illetve az ügyfelek megbízásainak teljesítése érdekében köt. Befektetési portfóliójának melyet magyar állampapírok és hitelintézeti betétek képeznek kockázata alacsony. A Társaság kockázati profilja év során az Igazgatóság által meghatározott, a jóváhagyott limitekben megtestesülő kockázatvállalási hajlandóságnak megfelelően alakult. A Társaság működését alacsony kockázati szint jellemzi, a lehetséges jelentősebb kockázatok az alábbiakban foglalhatók össze. Bizományosi tevékenység A Társaság a bizományosi tevékenységét az ügyfelek előzetes fedezet elhelyezése mellett folytatja. A bizományosi tevékenység tekintetében a Társaság az alábbi két számottevő kockázatot azonosította: ügynöki tevékenység elszámolási kockázata, elszámolási folyamatból származó likviditási kockázat. Ügynöki tevékenység elszámolási kockázata: A Társaság a Magyar Postával, mint ügynökével való elszámolás kockázatának kezelésére első negyedévében óvadéki szerződést kötött. Az óvadék értéke a célkitűzésnek megfelelően teljes egészében fedezte a kitettséget, ezzel együtt az abból fakadó kockázatot is. Az óvadék szintjének emelésére évben nem volt szükség. OLDAL: 9 / 31 9

10 Elszámolási folyamatból származó likviditási kockázat: Az elszámolási folyamatból származó likviditási kockázat minimalizálását a megkötött forgalmazói és közvetítői szerződésekben egymáshoz illeszkedő elszámolási periódusok biztosítják. A Társaság szabad pénzeszközeit likvid eszközökben tartja, amely biztosítja - a végzett tevékenység jellegéből adódóan nem jelentős - likviditási kockázat kezelését. A Társaság a likviditási kockázatkezelés további biztosítékaként hitelkeret igénybevételét tervezi. Saját számlás tevékenység A saját számlás portfóliót pénzeszköz, hitelintézeti betétek és magyar állam által kibocsátott értékpapírok alkotják, az ügyféligények kielégítése érdekében vállalt értékpapír pozíciók a nap végén lezárásra kerülnek. A Társaság devizapozíciót nem vállal, kereskedési könyvi kitettsége nincs. A saját számlás tevékenység kockázatát az Igazgatóság által jóváhagyott limitrendszer korlátozza. A limitek i terhelése egyik limit esetében sem haladta meg az 50%-ot. Tőkehelyzet A Társaság tőkehelyzete erős. A év folyamán magas a jogszabályi követelményeket jelentősen meghaladó tőkemegfelelési mutató és stabilan alacsony szintű kockázati kitettségérték jellemezte. A Társaság szavatoló tőkéje kizárólag elsődleges alapvető tőkeinstrumentumokat tartalmaz. Ennek megfelelően én a Társaság a CRR 92. cikke (1) bekezdésében foglalt összes tőkekövetelményt teljesítette, és a CRR 92. cikke (2) bekezdés szerinti elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója, alapvető tőkemegfelelési mutatója és teljes tőkemegfelelési mutatója is 22,6% volt. II.7. Vállalatirányítás, vezető testületek A Társaság vezető testületeinek összetétele, az általuk betöltött igazgatósági tisztségek száma Társaságnál betöltött pozíciót is december 31. napján a következő: Igazgatóság: Papp György elnök 2 igazgatósági tagság Hadházyné Dr. Burucs Magdolna Judit 2 igazgatósági tagság Szuda János Pál 1 igazgatósági tagság Tokodi Gábor 4 igazgatósági tagság - beleértve a Felügyelő Bizottság: Kiss Ádám István elnök 2 igazgatósági tagság Békési Ákos 2 igazgatósági tagság Kormos Csaba nincs igazgatósági tagság Turtegin László nincs igazgatósági tagság OLDAL: 10 / 31 10

11 A Társaság vezető testületei tagjainak kiválasztásakor a Társaság tulajdonosai mindenkor A pénzügyi szervezetek vezetőire és a minősített befolyással rendelkező tulajdonosaira előírt szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság, illetve a jó üzleti hírnév (továbbiakban Jó Üzleti Hírnév) jogszabályi követelményének alkalmazásáról szóló, júniusában közreadott PSZÁF tájékoztatóban foglalt elvárásoknak megfelelően járnak el. A jelölés és a megválasztás során elsődleges szempontként a megbízhatósági követelmények kerülnek áttekintésre. Ezzel összefüggésben elvárás a büntetlen előélet, melyet a jelöltek erkölcsi bizonyítványa igazol. Tekintettel arra, hogy a büntetlen előélet mellett a feddhetetlenség is alapkritérium, ezért a Jó Üzleti Hírnév megállapítása során a bővebb tartalmú erkölcsi bizonyítvány bemutatása elvárás, mely dokumentum információt tartalmaz a büntetlen előélet, a közügyektől való eltiltás, valamint a foglalkozástól való eltiltás kérdéseiről. A megbízhatósági követelmények további alapvető eleme a prudens vezetői magatartás, ezen belül különösen a pénzügyi szervezetekre vonatkozó jogszabályok megsértésének hiánya. Ezzel összefüggésben a kiválasztási folyamat során áttekintésre kerül, hogy a jelöltek előéletében ne legyen példa az ágazati jogszabályok megsértésére, fizetésképtelen pénzügyi szervezetek tulajdonlására. A kiválasztási kritériumok további lényeges elemei az alkalmassági követelmények körébe tartoznak. Ennek keretében kiemelten megvizsgálásra kerül a megfelelő iskolai végzettség és a vezetői alkalmasság kérdése, ez utóbbi során áttekintésre kerül a vezetői és irányítási képességek megléte, valamint a szakmai feladatok megfelelő szintű ellátásának kérdése. Az iskolai végzettség tekintetében lehetőség szerint elvárás a szakirányú felsőfokú végzettség, de hat éves szakirányú vezetői gyakorlat esetén a tulajdonosok nem szakirányú felsőfokú végzettséget is elfogadnak. A vezetői alkalmasság kérdésében, a vezetői és irányítási képességek vizsgálata során áttekintésre kerül a vezető testületekbe megválasztásra kiszemelt jelölt által korábban betöltött vezetői állások köre, az általa ellátott funkciók, felelősségi körök, az egyes munkahelyeken és pozíciókban eltöltött idő, az irányított személyek száma, a pozícióváltozások és álláselhagyások indoka. A szakmai feladatok megfelelő szintű ellátása tekintetében a Társaság tulajdonosai felelős, érdemi munkát várnak el a jelöltektől, ezért fokozott figyelmet fordítanak azoknak a helyzeteknek a lehetőségekhez mért elkerülésére, amikor egy személy a vezetői pozíciókat olyan mértékben halmozza, amely akadályozza a tisztséghez és az intézmény méretéhez igazodó szakmai feladatoknak megfelelő színvonalú, független, befolyástól mentes ellátását. A vezető testületek tagjainak kiválasztása során a Társaság nem rendelkezik írásban rögzített diverzitási politikával, de a kiválasztás során ebben a tekintetben az alábbi elveket alkalmazza. A tulajdonosok felismerik és alkalmazzák a gyakorlatban a sokrétű vezető testület előnyeit, és elengedhetetlen fontosságúnak tekinti a vezető testület sokféleségének növelését a kompetitív előnyök fenntartása érdekében. A Társaság testületeibe lehetőség szerint eltérő szakértelmű, sokrétű regionális és ipari tapasztalattal, háttérrel rendelkező tagok kerülnek megválasztásra, és a testületek működésük során hasznosítják is az ezekből a különbözőségekből fakadó előnyöket, mely előnyöket a tulajdonosok kiemelt szempontként kezelik a testületek optimális összetételének meghatározásakor. Minden testületi kinevezés a szakértelem, tapasztalat, függetlenség és tudás kontextusában történik, figyelembe véve, hogy a testületnek, mint egésznek mire van szüksége a hatékony működéshez. A Társaság éves rendes közgyűlésének előkészítése során a Társaság tulajdonosai felülvizsgálják és értékelik a vezető testületek összetételét, és javaslatokat tesznek az új tagok kinevezésére. A testületek összetételének felülvizsgálata során a tulajdonosok kiemelt kérdésként kezelik, hogy az adott feladatot a hatékonyság szempontjából a leginkább megfelelő ember lássa el, de tekintettel vannak a testület diverzitásából származó előnyökre is. OLDAL: 11 / 31 11

12 Az éves teljesítmény értékelésekor a tulajdonosok figyelembe veszik az egyensúlyt a testület tagjainak szakértelme, tapasztalata, függetlensége és tudása tekintetében, és értékelik a fennálló különbözőségeket is, beleértve a nemi összetételt, valamint hogy a testület, mint egység hogyan dolgozik együtt, illetve más tényezőket is, melyek befolyásolják a hatékonyságot. A testületek diverzitásának megvalósulására a tulajdonosok éves szinten nem határoznak meg mérhető célt, de egy adott időszak során a tulajdonosok a jelölések során folyamatosan törekszenek javítani a diverzitást. A Társaságra vonatkozó nyilvánosságra hozatali követelménynek való megfelelés során a Társaság beszámol a testületi kinevezések során alkalmazott folyamatokról, valamint a célok elérésében bekövetkező előrehaladásról. A Társaság a Bszt. 20/A. szerinti kockázatvállalási-kockázatkezelési bizottság felállítására nem kötelezett, így azt nem hozott létre. A Társaság Kockázatkezelője negyedéves rendszerességgel készít Kockázati beszámolót az Igazgatóság részére, mely tartalmazza a Társaság legfontosabb kockázati paramétereit, az esetleges limitsértéseket, a szavatoló tőke és a tőkemegfelelés aktuális állását. III. Alkalmazási kör (CRR 436. cikk) Jelen dokumentumot a Magyar Posta Befektetési Zrt. egyedileg teszi közzé. A Magyar Posta Befektetési Zrt. az Európai Parlament és a Tanács június 26-i 575/2013/EU Rendelet (CRR) 18. cikk (4) bekezdése szerint befektetési vállalkozásként részese az FHB Jelzálogbank Nyrt. prudenciális konszolidációs körének. A Társaságot az FHB Jelzálogbank Nyrt. a prudenciális konszolidációban, mint közös vezetésű vállalatot, a tőkerészesedésnek megfelelő (50%) arányos konszolidációs módszerrel veszi figyelembe. A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-13/2014. számú határozatában engedélyezte az összevont alapú felügyelet alá tartozást, H-EN-I_424/2014 számú határozatában engedélyezte a tőkerészesedésnek megfelelő mértékű arányos konszolidáció alkalmazását. A Magyar Posta Befektetési Zrt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard (IFRS 11) alapján kerül be az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nek az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásába. A Társaság, mivel a fenti standard szerint közös vezetésű társaság, a részesedés értékelése módszerével (ún. equity konszolidációs módszerrel) kerül figyelembe vételre. IV. Szavatoló tőke (CRR 437. cikk) A Bizottság 1423/2013/EU végrehajtási Rendelete (2013. december 20.) az intézményekre vonatkozó szavatoló tőke-követelmények 5757/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvánosságra hozatala tekintetében végrehajtási standardok megállapításáról szabályozza azon információ körét, amellyel a Társaság megfelel a nyilvánosságra hozatali követelményeknek. OLDAL: 12 / 31 12

13 IV.1. A Társaság által kibocsátott alapvető és kiegészítő tőkeinstrumentumok A Végrehajtási rendelet 3. cikk szerinti tőkeinstrumentumok a rendelet II. számú melléklete szerinti tartalommal (adatok ezer Ft-ban): A tőkeinstrumentumok fő jellemzőit tartalmazó táblázat(1) 1 Kibocsátó Magyar Posta Befektetési Zrt. 2 Egyedi azonosító (pl. CUSIP, ISIN vagy zártkörű kihelyezés Bloombergazonosítója) HU Az instrumentum Irányadó joga(1) magyar Szabályozási intézkedések 4 A tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR) átmeneti szabályai Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum 5 A CRR átmeneti időszakot követő szabályai Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum 6 Egyéni és/vagy szubkonszolidált alapon figyelembe vehető Egyedi 7 Az Instrumentum típusa (az egyes joghatóságok szerint meghatározandó share (részvény) típusok) 8 A szabályozói tőkében megjelenített összeg (ezer forintban, a legutóbbi adatszolgáltatás időpontjában) 9 Az instrumentum névleges összege a Kibocsátási ár b Visszaváltási ár nem visszaváltható 10 Számviteli besorolás Saját tőke 11 A kibocsátás eredeti időpontja Az utolsó változás időpontja: Lejárat nélküli vagy lejáratra szóló Lejárat nélküli 13 Eredeti lejárati idő Nincs lejárati idő 14 A kibocsátó vételi (call) opciója előzetes felügyeleti jóváhagyáshoz kötött NEM 15 Opcionális vételi Időpont, függő vételi Időpontok és visszaváltási összeg Nincs vételi opció 16 Adott esetben további vételi Időpontok Nincs vételi opció Kamatszelvények / osztalékok 17 Rögzített vagy változó összegű osztalék / kamatszelvény Változó összegű osztalék 18 Kamatfizetési időpont és bármely kapcsolódó index Nincs kamatfizetés 19 Osztalékfizetést felfüggesztő rendelkezés (dividend stopper) fennállása Nem 20a Teljes mértékben diszkrecionális, részben diszkrecionális vagy kötelező Kizárólagos hatáskör (az időzítés tekintetében) 20b Teljes mértékben diszkrecionális, részben diszkrecionális vagy kötelező Kizárólagos hatáskör (az összeg tekintetében) 21 Feljebb lépési vagy egyéb visszaváltási ösztönző Nem 22 Nem halmozódó vagy halmozódó Nem halmozódó 23 Átalakítható vagy nem átalakítható Nem átalakítható 24 Ha átalakítható, az átváltási küszöb(ök) N/A 25 Ha átalakítható, teljesen vagy részben N/A 26 Ha átalakítható, az átalakítási arányszám N/A 27 Ha átalakítható, kötelező vagy opcionális az átalakítás N/A 28 На átalakítható, határozza meg az instrumentumtípust, amire átalakítható N/A OLDAL: 13 / 31 13

14 29 Ha átalakítható, határozza meg annak az instrumentumnak a N/A kibocsátóját, amire átalakítható 30 Leírás jellemzői Nem 31 Ha leírható, a leírási küszöb(ök) N/A 32 Ha leírható, teljesen vagy részben N/A 33 Ha leírható, akkor tartósan vagy ideiglenesen N/A 34 Ideiglenes leírás esetén a felértékelési mechanizmus leírása N/A 35 A felszámolási alárendeltségi hierarchiában elfoglalt pozíció (határozza meg közvetlenül megelőző instrumentum típusát) az instrumentumot A felszámolási alárendeltségi hierarchiában az utolsó helyen áll. 36 Nem megfelelő áttérő jellemzők Nem 37 Ha igen, nevezze meg a nem megfelelő jellemzőket N/A (1) Jelölje N/A megjegyzéssel, ha a kérdés nem alkalmazható IV.2. A Társaság szavatoló tőkéje A Végrehajtási rendelet 5. cikk szerint a szavatoló tőke a rendelet VI. számú melléklete szerint, a december 31- ig tartó átmeneti időszakra vonatkozó tartalommal (adatok ezer Ft-ban) Elsődleges alapvető tőke: instrumentumok és tartalékok (A) ÖSSZEG A NYILVÁ- NOSSÁG- RA HOZATAL IDŐPONT- JÁBAN (B) HIVATKOZÁS sz. 575/2013/EU RENDELET CIKKÉRE 1. Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó névértéken felüli befizetések (ázsió) cikk (1) bekezdés, 27. cikk, 28. cikk, 29. cikk, EBH-lista 26. cikkének (3) bekezdése ebből: 1. instrumentumtípus EBH-lista 26. cikk (3) bekezdés ebből: 2. instrumentumtípus N/A EBH-lista 26. cikk (3) bekezdés ebből: 3. instrumentumtípus N/A EBH-lista 26. cikk (3) bekezdés 2. Eredménytartalék cikk (1) bekezdés c) pont 3. Halmozott egyéb átfogó övedelem (és egyéb tartalékok, beleértve az alkalmazandó számviteli szabályozás szerinti nem realizált nyereséget és veszteséget) cikk (1) bekezdés (C) sz. 575/2013/EU RENDELETET MEGELŐZŐ SZABÁ- LYOZÁS HATÁLYA ALÁ ESŐ ÖSSZEGEK VAGY sz. 575/2013/EU RENDELET SZERINTI MARAD- VÁNYÖSZ- SZEGE OLDAL: 14 / 31 14

15 3а. Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok cikk (1) bekezdés f) pont 4. A 484. cikk (3) bekezdésében említett minősítő tételek cikk (2) bekezdés összege és a kapcsolódó névértéken felüli befizetések, amelyek kivezetésre kerülnek az elsődleges alapvető tőkéből A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok tárgyaként cikk (2) bekezdés kell kezelni január 1-jéig 5. Kisebbségi részesedések (a konszolidált elsődleges alapvető tőkében engedélyezett összeg) cikk, 479. cikk, 480. cikk 5а. Függetlenül felülvizsgált évközi nyereség minden előre cikk (2) bekezdés látható teher vagy osztalék levonása után 6. Elsődleges alapvető tőke a szabályozói kiigazításokat megelőzően Elsődleges alapvető tőke: szabályozói kiigazítások 7. Kiegészítő értékelési korrekció (negatív összeg) cikk, 105. cikk 8. Immaterlálls javak (a kapcsolódó adókötelezettségek levonása után) (negatív összeg) cikk (1) bekezdés b) pont, 37. cikk, 472. cikk (4) bekezdés 9. Üres halmaz az EU-ban. 10. Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések, kivéve az átmeneti különbözetből származókat (a kapcsolódó adókötelezettség levonása után, amennyiben teljesülnek a 38. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek) (negatív összeg) 11. Cash flow fedezeti ügyletekből származó nyereségekhez vagy veszteségekhez kapcsolódó valós értékelésből származó tartalékok 12. A várható veszteségértékek kiszámításából eredő negatív összegek 13. Minden olyan sajáttőke-növekedés, amely értékpapírosított eszközökből származik (negatív összeg) 14. Valós értéken értékelt kötelezettségekből származó nyereség vagy veszteség, amely a saját hitelképességben beállt változásokra vezethető vissza 15. Meghatározott juttatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök (negatív összeg) 16. Egy Intézmény közvetlen vagy közvetett részesedései a saját elsődleges alapvető tőkeinstrumentumokból (negatív összeg) 17. Az intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok állománya, ha ezeknek a szervezeteknek olyan kölcsönös részesedése van az intézménnyel, amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének mesterséges megemelése (negatív összeg) cikk (1) bekezdés c) pont, 38. cikk, 472. cikk (5) bekezdés cikk a) pont cikk (1) bekezdés d) pont, 40. cikk, 159. cikk, 472. cikk (6) bekezdés cikk (1) bekezdés cikk b) pont cikk (1) bekezdés e) pont, 41. cikk, 472. cikk (7) bekezdés cikk (1) bekezdés f) pont, 42. cikk, 472 cikk (8) bekezdés cikk (1) bekezdés g) pont, 44. cikk, 472. cikk (9) bekezdés OLDAL: 15 / 31 15

16 18. Az Intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha az Intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg) 19. Az intézmény közvetlen, közvetett és szintetikus részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg) 20. Üres halmaz az EU-ban. 20a. Az 1250%-os kockázati súllyal figyelembe veendő következő elemek kitettségértéke, ha az intézmény a levonási alternatívát választja 20b. ebből: befolyásoló részesedés a pénzügyi ágazaton kívül (negatív összeg) cikk (1) bekezdés h) pont, 43. cikk, 45. cikk, 46. cikk, 49. cikk (2) és (3) bekezdés, 79. cikk, 472. cikk (10) bekezdés cikk (1) bekezdés i) pont, 43. cikk, 45. cikk, 47. cikk, 48. cikk (I) bekezdés b) pont, 49. cikk (1)-(3) bekezdés, 79. cikk, 470. cikk, 472. cikk (II) bekezdés cikk (1) bekezdés k) pont cikk (1) bekezdés k) és i) pont, cikk 20c. ebből: értékpapírosítás! pozíciók (negatív összeg) cikk (1) bekezdés k) pont i. alpont, 243. cikk (1) bekezdés b) pont, 244. cikk (1) bekezdés b) pont, 258. cikk 20d. ebből: nyitva szállítás (negatív összeg) cikk (1) bekezdés k) pont ili. alpont, 379. cikk (3) bekezdés 21. Az átmeneti különbözetből származó halasztott adókövetelések (a 10%-os küszöbérték feletti összeg, a kapcsolódó adókötelezettség levonása után, amennyiben teljesülnek a 38. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek) (negatív összeg) 22. A 15%-os küszöbértéket meghaladó összeg (negatív összeg) 23. ebből: az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett szervezetekben 24. Üres halmaz az EU-ban. 25. ebből: átmeneti különbözetből származó halasztott adókövetelések cikk (1) bekezdés c) pont, 38. cikk, 48. cikk (1) bekezdés a) pont, 470. cikk, 472. cikk (5) bekezdés cikk (1) bekezdés cikk (1) bekezdés i) pont, 48. cikk (1) bekezdés (b) pont, 470. cikk, 472. cikk (11) bekezdés cikk (1) bekezdés c) pont, 38. cikk, 48. cikk (1) bekezdés a) pont, 470. cikk, 472. cikk (5) bekezdés 25a. A folyó üzleti év veszteségei (negatív összeg) cikk (1) bekezdés a) pont, 472. cikk (3) bekezdés 25b. Az elsődleges alapvető tőkeelemekhez kapcsolódó cikk (1) bekezdés I) OLDAL: 16 / 31 16

17 adóterhek (negatív összeg) pont 26. Az elsődleges alapvető tőke szabályozói kiigazításai a CRR előtti kezelés hatálya alá eső összegek tekintetében 26a. Nem realizált nyereségre és veszteségre vonatkozó 0 szabályozói kiigazítások a 467. és 468. cikkek szerint Ebből:... szűrő a nem realizált 1. veszteségre cikk Ebből:... szűrő a nem realizált 2. veszteségre cikk Ebből:... szűrő a nem realizált 1. nyereségre cikk Ebből:... szűrő a nem realizált 2. nyereségre cikk 26b. Az elsődleges alapvető tőkéből levonandó vagy ahhoz cikk hozzáadandó összeg, tekintettel a CRR előtt előírt további szűrőkre és levonásokra Ebből: cikk 27. A kiegészítő alapvető tőkéből levonandó elemek összege, amely meghaladja az intézmény kiegészítő cikk (1) bekezdés i) Pont alapvető tőkéjét (negatív összeg) 28. Az elsődleges alapvető tőke összes szabályozói kiigazítása 29. Elsődleges alapvető tőke Kiegészítő alapvető tőke: instrumentumok 30. Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó névértéken felüli cikk, 52. cikk befizetések (ázsió) 31. ebből: az alkalmazandó számviteli szabályozás szerinti 0 saját tőkének minősül 32. ebből: az alkalmazandó számviteli szabályozás szerinti 0 kötelezettségeknek minősül 33. A 484. cikk (4) bekezdésében említett minősítő tételek cikk (3) bekezdés összege és a kapcsolódó névértéken felüli befizetések, amelyek kivezetésre kerülnek a kiegészítő alapvető tőkéből A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok tárgyaként kell kezelni január 1-jéig cikk (3) bekezdés 34. A konszolidált kiegészítő alapvető tőkében foglalt figyelembe vehető elsődleges alapvető tőke (beleértve az 5. sorban nem szereplő kisebbségi részesedéseket is), amelyet leányvállalatok bocsátanak ki és harmadik felek birtokolnak 35. ebből: leányvállalatok által kibocsátott, kivezetésre kerülő instrumentumok 36. Kiegészítő alapvető tőke a szabályozói kiigazításokat megelőzően Kiegészítő alapvető tőke: szabályozói kiigazítások 37. Egy intézmény közvetlen vagy közvetett részesedései a saját kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokból (negatív összeg) OLDAL: 17 / Az intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok állománya, ha ezeknek a cikk, 86. cikk, 480. cikk cikk (3) bekezdés cikk (1) bekezdés b) pont, 56. cikk a) pont, 57. cikk, 475. cikk (2) bekezdés cikk b) pont, 58. cikk, 475. cikk (3)

18 szervezeteknek olyan kölcsönös részesedése van az intézménynyel, amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének mesterséges megemelése (negatív összeg) 39. Az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett szervezetekben (10%- os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg) 40. Az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek kiegészítő alapvető tőke- Instrumentumaiban, ha az Intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg) 41. A kiegészítő alapvető tőke szabályozói kiigazításai a CRR előtti kezelés hatálya alá eső összegek tekintetében és az 575/2013/EU rendeletben előírtak szerint kivezetendő átmeneti kezelések (azaz a CRR maradványösszegei) 41a. A kiegészítő alapvető tőkéből levont maradványösszegek, tekintettel az 575/2013/EU rendelet 472. cikke szerinti átmeneti időszak alatt az elsődleges alapvető tőkéből történő levonásra Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. jelentős mértékű nettó évközi veszteség, immateriális javak, a várható veszteségekre vonatkozó rendelkezések hiánya stb. 41b. A kiegészítő alapvető tőkéből levont maradványösszegek, tekintettel az 575/2013/EU rendelet 475. cikke szerinti átmeneti időszak alatt a járulékos tőkéből történő levonásra Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. a járulékos tőkeinstrumentumokban fennálló kölcsönös részesedések, közvetlen részesedés más pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében fennálló nem jelentős részesedésekben, stb. 41c. A kiegészítő alapvető tőkéből levonandó vagy ahhoz hozzáadandó összeg, tekintettel a CRR előtt előírt további szűrőkre és levonásokra OLDAL: 18 / bekezdés cikk c) pont, 59. cikk, 60. cikk, 79. cikk, 475. cikk (4) bekezdés cikk d) pont, 59. cikk, 79. cikk, 475. cikk (4) bekezdés cikk, 472. cikk (3) bekezdés a) pont, 472. cikk (4) bekezdés, 472. cikk (6) bekezdés, 472. cikk (8) bekezdés a) pont, 472. cikk (9) bekezdés, 472. cikk (10) bekezdés a) pont, 472. cikk (11) bekezdés a) pont cikk, 477. cikk (3) bekezdés, 477. cikk (4) bekezdés a) pont cikk, 468. cikk, 481. cikk Ebből:... nem realizált veszteségek lehetséges szűrője cikk Ebből:... nem realizált nyereségek lehetséges szűrője cikk Ebből: cikk 42. A járulékos tőkéből levonandó elemek összege, amely meghaladja az Intézmény járulékos tőkéjét (negatív cikk e) pont

19 összeg) 43. A kiegészítő alapvető tőke összes szabályozói kiigazítása 44. Kiegészítő alapvető tőke Alapvető tőke (Alapvető tőke = elsődleges alapvető tőke + kiegészítő alapvető tőke) Járulékos tőke: instrumentumok és tartalékok 46. Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó névértéken felüli cikk, 63. cikk befizetések (ázsió) 47. A 484. cikk (5) bekezdésében említett minősítő tételek cikk (4) bekezdés összege és a kapcsolódó névértéken felüli befizetések, amelyek kivezetésre kerülnek a járulékos tőkéből A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok tárgyaként kell kezelni január 1-jéig cikk (4) bekezdés 48. A konszolidált járulékos tőkében foglalt figyelembe vehető szavatolótőke-instrumentumok (beleértve az 5. sorban vagy a 34. sorban nem szereplő kisebbségi részesedéseket és kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokat is), amelyet leányvállalatok bocsátanak ki és harmadik felek birtokolnak 49. ebből: leányvállalatok által kibocsátott, kivezetésre kerülő instrumentumok OLDAL: 19 / cikk, 88. cikk, 480. cikk cikk (4) bekezdés 50. Hitelkockázati kiigazítások cikk c) és d) pont 51. Járulékos tőke a szabályozói kiigazításokat 0 megelőzően Járulékos tőke: szabályozói kiigazítások 52. Egy intézmény közvetlen vagy közvetett részesedései a saját járulékos tőkeinstrumentumokból és alárendelt kölcsönökből (negatív összeg) 53. Az Intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott járulékos tőkeinstrumentumok és alárendelt kölcsönök állománya, ha ezeknek a szervezeteknek olyan kölcsönös részesedése van az Intézménnyel, amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének mesterséges megemelése (negatív összeg) 54. Az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek járulékos tőkeinstrumentumaiban és alárendelt kölcsöneiben, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg) 54a. Ebből: átmeneti rendelkezések hatálya alatt nem álló új részesedések 54b. Ebből: átmeneti rendelkezések hatálya alatt álló, január 1-je előtt fennálló részesedések 55. Az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek járulékos tőkeinstrumentumaiban és alárendelt kölcsöneiben, ha az cikk b) pont i. alpont, 66. cikk a) pont, 67. cikk, 477. cikk (2) bekezdés cikk b) pont, 68. cikk, 477. cikk (3) bekezdés cikk c) pont, 69. cikk, 70. cikk, 79. cikk, 477. cikk (4) bekezdés cikk d) pont, 69. cikk, 79. cikk, 477. cikk (4) bekezdés

20 intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett szervezetekben (a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg) 56. A járulékos tőke szabályozói kiigazításai a CRR előtti kezelés hatálya alá eső összegek tekintetében és az 575/2013/EU rendeletben előírtak szerint kivezetendő átmeneti kezelések (azaz a CRR maradványösszegei) 56a. A járulékos tőkéből levont maradványösszegek, tekintettel az 575/2013/EU rendelet 472. cikke szerinti átmeneti időszak alatt az elsődleges alapvető tőkéből történő levonásra. Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. jelentős mértékű nettó évközi veszteség, immaterlálls javak, a várható veszteségekre képzett céltartalékok hiánya stb. 56b. A kiegészítő alapvető tőkéből levont maradványösszegek, tekintettel az 575/2013/EU rendelet 475. cikke szerinti átmeneti Időszak alatt a járulékos tőkéből történő levonásra. Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. a kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokban fennálló kölcsönös részesedések, közvetlen részesedés más pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében fennálló nem jelentős részesedésekben, stb. 56c. A járulékos tőkéből levonandó vagy ahhoz hozzáadandó összeg, tekintettel a CRR előtt előírt további szűrőkre és levonásokra Ebből:... nem realizált veszteségek lehetséges szűrője cikk, 472. cikk (3) bekezdés a) pont, 472. cikk (4) bekezdés, 472. cikk (6) bekezdés, 472. cikk (8) bekezdés a) pont, 472. cikk (9) bekezdés, 472. cikk (10) bekezdés a) pont, 472. cikk (11) bekezdés a) pont cikk, 475. cikk (2) bekezdés a) pont, 475. cikk (3) bekezdés, 475. cikk (4) bekezdés a) pont cikk, 468. cikk, 481. cikk 467. cikk Ebből:... nem realizált nyereségek lehetséges szűrője cikk Ebből: cikk 57. A járulékos tőke összes szabályozói kiigazítása Járulékos tőke Tőke összesen (tőke összesen = alapvető tőke járulékos tőke) 59a. Kockázattal súlyozott eszközérték a CRR előtti kezelés hatálya alá eső összegek tekintetében és az 575/2013/ EU rendeletben előírtak szerint kivezetendő átmeneti kezelések (azaz a CRR maradványösszegei) 0 Ebből:... az elsődleges alapvető tőkéből le nem vont tételek (575/2013/EU rendelet maradványösszegei) (soronként részletezendő tételek, pl. jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések a kapcsolódó adókötelezettségek levonása után, közvetett részesedések saját elsődleges alapvető tőkében stb.) cikk, 472. cikk (5) bekezdés, 472. cikk (8) bekezdés b) pont, 472. cikk (10) bekezdés b) pont, 472. cikk (11) bekezdés b) pont Ebből... a kiegészítő alapvető tőkeelemekből le nem vont cikk, 475. cikk (2) OLDAL: 20 / 31 20

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS Nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése 164/2008 (VI.27.) kormányrendelet alapján. Közzététel:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

Banif Plus Bank Zrt. Nyilvánosságra hozatali dokumentum

Banif Plus Bank Zrt. Nyilvánosságra hozatali dokumentum Banif Plus Bank Zrt. Nyilvánosságra hozatali dokumentum 215 1 1. Bevezetés A Banif Plus Bank a Banco Cofidis S.A. Portugal 1%-os hitelintézeti leányvállalata, a jelen dokumentummal felel meg a Az Európai

Részletesebben

GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT. Version: 1.

GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT. Version: 1. GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT Version: 1. Hatályos: 2015. június 01. A GlobalFXInvetsmentZrt.(GLOBALFX vagy Társaság) jelen szabályzatban határozza meg az 575/2013/EU rendelet

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 214. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az Európai

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Nyilvánosságra hozandó információk

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Nyilvánosságra hozandó információk DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Nyilvánosságra hozandó információk a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

CRD IV/CRR hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális szabályozásának várható változásai

CRD IV/CRR hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális szabályozásának várható változásai CRD IV/CRR hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális szabályozásának várható változásai dr. Kardosné Vadászi Zsuzsanna 2012. április CRR/CRD IV javaslat áttekintése A 2006/48/EK és 2006/49/EK

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 3. Várható hazai

Részletesebben

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés k) pontjában

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk Közzététel Az alábbi közzététel a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzétételéről szóló kormányrendeletnek való megfelelést szolgálja.

Részletesebben

A Raiffeisen Bankcsoport kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala. 2014. év végére vonatkozóan

A Raiffeisen Bankcsoport kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala. 2014. év végére vonatkozóan A Raiffeisen Bankcsoport kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2014. év végére vonatkozóan 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Kockázatkezelési célkitűzések és szabályok

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

POLGÁRI BANK ZRT KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA. 2014. december 31.

POLGÁRI BANK ZRT KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA. 2014. december 31. POLGÁRI BANK ZRT KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2014. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 4 3. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS A Hungária Értékpapír Zrt., 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Hungária Értékpapír Zrt. (továbbiakban Társaság) a 164/2008. (VI.27.)

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI A Bankcsoporti Javadalmazási Politika a vállalatirányítási rendszer szerves része, amelyet a Bankcsoport egészében érvényre kell juttatni. A Bankcsoporti Javadalmazási

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A 214. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az Európai

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31.

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 31. A jelen szabályzatot a GlobalFX Investment Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember

Részletesebben

Változások a nagykockázatvállalás

Változások a nagykockázatvállalás Változások a nagykockázatvállalás táblákban Konzultáció a hitelintézetek és befektetési vállalkozások számára Adatszolgáltatási és monitoring főosztály 2013. június 20-21. Nagykockázati adatszolgáltatás

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

2013. évi kockázatkezelési közzététel

2013. évi kockázatkezelési közzététel 2013. évi kockázatkezelési közzététel A H ungar ogr ain T ozsdeügynöki Szolgált at ó Zr t (cj: 0110044782; székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 76/a) (Továbbiakban: Társaság) a befektetési vállalkozás

Részletesebben

- Befektetési vállalkozások -

- Befektetési vállalkozások - MKVK PTT oktatás 2014. december 8. 2013. évi könyvvizsgálói külön jelentések feldolgozásának, helyszíni ellenőrzések tapasztalatai - Befektetési vállalkozások - Csendes Zsoltné Kiss Szilvia Tartalom 2013.

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Belső tőkemegfelelés értékelési szabályzat Hatályos: 2014.05.29-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ÚTMUTATÓK... 2 2. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

2. Vizsgálati tapasztalatok Előadó: Major Antal főosztályvezető Pénzpiaci vizsgálati főosztály

2. Vizsgálati tapasztalatok Előadó: Major Antal főosztályvezető Pénzpiaci vizsgálati főosztály 2. Vizsgálati tapasztalatok Előadó: Major Antal főosztályvezető Pénzpiaci vizsgálati főosztály Budapest, 2013.05.15 Statisztika Eddig vizsgált, illetve ebben az évben vizsgálatra tervezett intézmények

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5299. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. március 2008. évi. törvény

Részletesebben

1. cikk. Tárgy és hatály

1. cikk. Tárgy és hatály L 107/76 2015.4.25. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/656 HATÁROZATA (2015. február 4.) az 575/2013/EU rendelet 26. cikke (2) bekezdésével összhangban az évközi vagy év végi nyereség elsődleges alapvető

Részletesebben

tekintettel az 1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerint lefolytatott nyilvános konzultációra és elvégzett elemzésre,

tekintettel az 1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerint lefolytatott nyilvános konzultációra és elvégzett elemzésre, L 78/60 2016.3.24. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/445 RENDELETE (2016. március 14.) az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásáról (EKB/2016/4) AZ EURÓPAI

Részletesebben

2015. december 31. Sopron, 2016. április

2015. december 31. Sopron, 2016. április A Sopron Bank Zrt. tájékoztatója az 575/213/EU rendelet Nyolcadik részében - Nyilvánosságra hozatal az intézmények által foglalt követelmények alapján 215. december 31. Sopron, 216. április TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. és Bankcsoportja Nyilvánosságra hozandó információk

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. és Bankcsoportja Nyilvánosságra hozandó információk DUNA TAKARÉK BANK Zrt. és Bankcsoportja Nyilvánosságra hozandó információk a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a hitelintézetekre és befektetési

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az

Részletesebben

Biztosítók belső ellenőrzése

Biztosítók belső ellenőrzése Biztosítók belső ellenőrzése dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgató dátum 1. A Biztosítási és Pénztári Felügyeleti Igazgatóság tevékenységének elvei A pénztári és biztosítási szektor zavartalan működésének

Részletesebben

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente készítendő külön

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt.

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. 2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA C 120/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.4.13. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA (2017. április 4.) az uniós jogszabályokban biztosított egyes választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes

Részletesebben

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. 2008. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. 2008. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. 2008. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi információkat

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1 Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Hatálybalépés dátuma: 2014. október 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének követelményei alapján

Nyilvánosságra hozatal az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének követelményei alapján Alapforgalmazó Zrt. Nyilvánosságra hozatal az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének követelményei alapján 2015. december 31. Alapforgalmazó Zrt., a Concorde ALAPKEZELŐ leányvállalata 1123

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

I. Az ajánlás célja, hatálya és alkalmazási szintje

I. Az ajánlás célja, hatálya és alkalmazási szintje A Magyar Nemzeti Bank 11/2016. (XII.1.) számú ajánlása az árnyékbanki tevékenységet végző szervezetekkel szembeni kitettségek korlátozásáról I. Az ajánlás célja, hatálya és alkalmazási szintje Az ajánlás

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A 2008. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőkemegfelelőségről Budapest, 2009. április 15. Az

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

ECB-PUBLIC AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA. (]ÉÉÉÉ hónap nap])

ECB-PUBLIC AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA. (]ÉÉÉÉ hónap nap]) HU ECB-PUBLIC AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA (]ÉÉÉÉ hónap nap]) az uniós jogszabályokban biztosított egyes választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2014. évről szóló Kockázatkezelési jelentése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2014. évről szóló Kockázatkezelési jelentése 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2014. évről szóló Kockázatkezelési jelentése Nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése a befektetési

Részletesebben

- Befektetési vállalkozások -

- Befektetési vállalkozások - MKVK PTT oktatás 2013. december 4. 2012. évi könyvvizsgálói külön jelentések feldolgozásának, helyszíni ellenőrzések tapasztalatai - Befektetési vállalkozások - Csendes Zsoltné Kiss Szilvia Tartalom 2012.

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

Könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentések tapasztalatai

Könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentések tapasztalatai Könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentések tapasztalatai a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók 2008. évi éves beszámolójáról készített külön jelentések alapján 2009. november 24. 1

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

2014. február. Az új hitelintézeti törvény Magyarországon Jogi hírlevél

2014. február. Az új hitelintézeti törvény Magyarországon Jogi hírlevél 2014. február Az új hitelintézeti törvény Magyarországon Jogi hírlevél Az új hitelintézeti törvény Magyarországon A törvény célja, hogy uniós elvárásokat is megvalósító, a korábbinál áttekinthetőbb és

Részletesebben

A SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. 2014. évről szóló kockázatkezelési jelentése

A SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. 2014. évről szóló kockázatkezelési jelentése A SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. 2014. évről szóló kockázatkezelési jelentése a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

JAVADALMAZÁSI POLITIKA JAVADALMAZÁSI POLITIKA Hatályos: 2012. augusztus 1. napjától Bevezetés A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank ) a 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó információk 2014. december 31.

Nyilvánosságra hozandó információk 2014. december 31. Nyilvánosságra hozandó információk OTP Bank Nyrt. egyedi és csoportszintű, valamint az OTP Jelzálogbank Zrt., az OTP Lakástakarék Zrt. és a Merkantil Bank Zrt. vonatkozásában (A Hitelintézetekről és a

Részletesebben

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Kis Gábor Magyar Nemzeti Bank Statisztika Monetáris Statisztika vezetője

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Butyka Edit Biztosításfelügyeleti főosztály 2005. május 24. IAIS (International Association of Insurance Supervisors) 1994-ben alapították, 180

Részletesebben

GEO PROFESSIONAL PORTFOLIO ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI DOKUMENTUMA AZ ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSRŐL

GEO PROFESSIONAL PORTFOLIO ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI DOKUMENTUMA AZ ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSRŐL GEO PROFESSIONAL PORTFOLIO ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI DOKUMENTUMA AZ ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSRŐL az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Befektetési politika v1.4.

A KELER KSZF Zrt. Befektetési politika v1.4. A KELER KSZF Zrt. Befektetési politikája A file megnevezése: Befektetési politika v1.4. Felelős szervezeti egység: Kockázatkezelési Osztály Szabályozó irat száma: 3-06 Hatályba lépés dátuma: 2016. január

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

ALLIANZ Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALLIANZ Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALLIANZ Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A 2010. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőkemegfelelőségről Budapest, 2011. április 1. Az Allianz

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt.

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. 2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde, Társaság) az Európai

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL Budapest, november

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA

A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA Alulírott, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz., cégjegyzékvezető és cégjegyzékszám:

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben