Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból"

Átírás

1 Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2013 XII. évf. 3. szám

2

3 Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból július - szeptember Szolnok sz.

4 A kiadványt szerkesztette és illusztrálta: Hernyák Gábor Válogatta: Kincses Julianna A könyvek annotációit készítette: Nagyné Farkas Rózsa A folyóiratok annotációit készítette: Darida Andrea Előszót írta: Kincses Julianna Közreadja: Elektronikus formában a könyvajánló elérhető a Könyvtár alportálján:

5 Tartalom Előszó Gazdaság. Közgazdaság-tudomány Adóügy Bank- és hitelügy. Pénz. Pénzrendszerek Nemzetgazdaság Nemzetközi pénzügyek és gazdasági kapcsolatok Számvitel. Könyvvitel. Könyvelés. Költségszámítás. Mérleg Vállalati és vállalkozási formák működése Könyvtári portálajánló Címmutató Szerzői névmutató Munkatársaink Nyitva tartás Elérhetőségeink

6 ELŐSZÓ 3 A könyv a szellemi manna, amelyből mindenki jóllakhatik, az égi táplálék, amely minél inkább fogyasztják, annál több lesz belőle, a bűvös kenyér, amely senkit nem hagy éhen, minden ínségest kielégít, hatalmassá tesz, úgyhogy mindenki az ismeretek tőkése és nagybirtokosa lehet általa, gondolat-milliomos. /Kosztolányi Dezső/ A könyvajánló ajánlója Kedves Olvasó! A negyedéves periodicitással megjelenő Könyvajánló válogatást ad legújabb beszerzéseinkből, oktatóink publikációiból. Ez a szép kivitelű kiadvány a könyvtári tudományfelosztás struktúráját követi, nevezetesen általánosból a specifikum felé haladó szerkezetet. Könyvajánlónk legújabb számát kizárólag a Közép-európai Brókerképző és Értékpapír piaci Ismeretterjesztő Alapítványtól [KEBA] elnyert pályázati forrásból beszerzett gyarapodásunknak szenteltük. A KEBA-nak köszönhetően immár harmadik éve tudjuk a legfrissebb - a pénzügyi képzésben létfontosságú - dokumentumokkal kiegészíteni állományunkat. Remélem, hogy sokaknak felkelti érdeklődését valamennyi itt ajánlott mű és haszonnal forgatják majd azokat. Kincses Julianna központigazgató

7 4 Gazdaság. Közgazdaság-tudomány GAZDASÁG. KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNY 1. Kopátsy Sándor Új közgazdaságtan : a minőség társadalma / Kopátsy Sándor ; [szerk. Bánkuty Tamás]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, , [1] p. ; 20 cm. - (JelenLét, ISSN ) A szerző hazánk egyik legnevesebb közgazdásza, akinek a nevéhez nemcsak a gazdasági reformprogramok, a privatizáció ellenőrzése, hanem a korszerű magyar közgazdaságtan kidolgozása is köthető. Meggyőződése, hogy a 21. század gazdaságának legfontosabb tényezője, meghatározó eleme a képzett, tehetséges munkaerő. A fejlett társadalomban már nem a befektetett tőke vagy az infrastruktúra a legfontosabb elem, hanem a korszerű ismeretekkel rendelkező munkavállalók számától függ a gazdaság állapota. Közgazdaságtanában a szerző a szellemi tőkét, a szakemberképzést állítja a minőségi társadalom kialakításának középpontjába. A dokumentum újszerű kérdésfelvetéseivel a közgazdaságtannal foglalkozó szakemberek és az érdeklődő Olvasók számára egyaránt izgalmas tanulmány. 2. Sedláček, Tomáš (1977) Javítani: (1977-), Megjegyzés: A mű eredeti címe A jó és a rossz közgazdaságtana : a Gilgames-eposztól a Wall Streetig / Tomáš Sedláček ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kiadó Zrt., p. : ill. ; 24 cm. - (HVG könyvek ) A szerző álláspontja szerint, a közgazdaságtan kulturális jelenség, a civilizáció terméke. Érdekessége a kötetnek, hogy átlépi a szorosabb értelemben vett közgazdaságtan fogalmi kereteit, határait, és felfedi a gazdasági gondolatokat a mítoszokban, a pszichológiában, a vallásokban, a filozófiában, az irodalomban, sőt a filmművészet világában is. A dokumentum így úttörő módon, nagyon sokat tett a közgazdaságnak széles körben történő népszerűsítése érdekében is. A szerző nem megkérdőjelezhetetlen válaszokat fogalmaz meg, hanem inkább alapvető, elgondolkodtató kérdéseket tesz fel a témával kapcsolatban. Az olvasmányos stílusú dokumentumot 2011-ben a The Washington Post beválasztotta az öt kötelezően olvasandó közgazdasági témájú mű közé. Így ez a kötet mindenkinek ajánlható, aki érdeklődik a közgazdaságtan iránt.

8 Adóügy Bank- és hitelügy. Pénz. Pénzrendszerek 5 ADÓÜGY 3. Adótani alapok / [szerk. Sztanó Imréné] ; [írták Burján Ákos et al.]. - Budapest : Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt., p. : ill. ; 24 cm. - (Bolognakönyvsorozat (BA), ISSN ) A szerzők ebben a kötetben az adózás történetével, az adók kivetésének szükségességével, az adórendszerek kialakulásával és a magyar adórendszer fejlődésével ismertetik meg Olvasóikat. A tanulmányok átfogó képet adnak a közpénzügyi rendszer forrásteremtéséről és az adóztatásnak a jövedelmek újraelosztásában betöltött szerepéről, a gazdasági szereplők adójogi környezetéről, az adóharmonizációról és a kettős adóztatás kizárásának módszereiről. Az adótani alapfogalmak bemutatása mellett az anyag ismerteti az adóigazgatási eljárás lényegét, az adóellenőrzés lehetőségeit és esetleges jogkövetkezményeit is. A kötet összegzi a központi és a helyi adók alapvető jellemzőit, valamint az adótervezési módszereket. A dokumentum gazdag, rendszerezett ismeretanyaga szakmai értelmező szótárral zárul. A kötet minden pénzügyet tanuló hallgató, oktató és szakember alap kézikönyve. BANK- ÉS HITELÜGY. PÉNZ. PÉNZRENDSZEREK 4. Ahamed, Liaquat A pénzvilág urai : központi bankárok, akik csődbe vitték a világot / Liaquat Ahamed ; [ford. és az előszót írta Felcsuti Péter]. - Budapest : Corvina, p. : ill. ; 20 cm A szerző a globális gazdaság történetén vezeti végig Olvasóit az első világháború elejétől egészen a második világháború végéig. Ugyanakkor a mű sokkal több, mint pusztán elbeszélő történetírás, hiszen világos párhuzamot von az egykori világgazdasági válság és napjaink nemzetközi pénzügyi eseményei között. Az olvasmányos stílusban megírt dokumentum ráébreszti az érdeklődőt, hogy a történelem ismétli önmagát, és még ma is mennyire aktuális, hogy akár egy bank, akár egy pénzügyminisztérium vagy egyetlen gazdaság pénzügyi problémái képesek világméretű válságot kirobbantani. A mű a gazdasági-pénzügyi történetírás egyik legkiemelkedőbb alkotása, amely egyben kiváló szakkönyv is, így mind a pénzvilág urai, mind pedig az érdeklődők haszonnal forgathatják..

9 6 Bank- és hitelügy. Pénz. Pénzrendszerek 5. Bod Péter Ákos (1951 -) Pénzügyi alapok : tapasztalatok és tanulságok pénzügyi válság után / Bod Péter Ákos. - [Budapest] : Magyar Szemle Alapítvány, p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar Szemle Könyvek, ISSN ) A dokumentum a nemzetközi pénzügyi válság hatására bekövetkezett változások alapján újragondolva teszi közzé a szakemberek és az érdeklődők számára a pénzről, a bankvilágról, és a hitelügyletekről alkotott legfontosabb fogalmakat. Feltárja az alapösszefüggéseket, bemutatja a pénzügyi élet legfontosabb szereplőit, piacait, és áttekintést ad a magyar pénzügyi rendszer nemzetközi kapcsolatairól, az európai uniós tagsággal járó folyamatokról. A szerző a 2007 utáni évek tapasztalatai alapján általánosabb érvényű kérdésekre is kitér, amelyek a pénzvilág működési elveire, értékalapjaira és a modern pénzügyi rendszer fenntarthatóságára vonatkoznak. A dokumentumból az Olvasó megismerheti a pénz természetét, a modern pénzügyi rendszerek működési mechanizmusait és azok fejlődési tendenciáit. A kötet mind a szakemberek, mind pedig a pénzvilág iránt érdeklődőknek elgondolkodtató, érdekes olvasmány. 6. Fisher, Philip Arthur ( ) Közönséges részvények rendkívüli profitok és egyéb írások / Philip A. Fisher ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Törökbálint : T.bálint Könyvkiadó, XXII, 268, [1] p. ; 24 cm A szerző a modern befektetési gondolkodás egyik legkiemelkedőbb alakja és egyben minden idők egyik legnagyobb befektetője. A befektetési elveit, elméletét és filozófiáját tartalmazó kötet először 1958-ban jelent meg, de még napjainkban is a sikeres befektetések referenciakönyveként tartják számon. A szerző a világon elsőként értékelte a részvényeket a potenciális növekedési lehetőségeik szerint, és több korszerű, napjainkban is érvényes befektetési elméletet dolgozott ki. A nevéhez fűződik a hosszú távú növekedési részvények kiválasztására vonatkozó elmélet kidolgozása, és azok előnyeinek elemzése a rövid távú befektetésekkel szemben. Az alapmű megtanítja a befektetés valódi alapelveit, a Stanford Egyetem gazdasági másoddiplomás képzésén pedig sokáig a tananyag része volt. Egyetlen szakember könyvespolcáról sem hiányozhat a dokumentum.

10 Bank- és hitelügy. Pénz. Pénzrendszerek 7 7. Gunther, Max A Zürichi Axiómák : a svájci bankárok 12 szabálya a kockázat kezelésére / Max Gunther ; [ford. Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár Könyvkiadó, p. ; 20 cm A dokumentum alaptémája a kockázat és a kockázatkezelés. Az Olvasó megismerkedhet a tizenkét fő axiómával, amelyben a svájci befektetők sikerességének a titka is rejlik. A szerző többek között elemzi a kockázatot, az előrejelzéseket, a mobilitást, az optimizmust és a pesszimizmust, a közvéleményt és a tervezést is. A dokumentum a legszélesebb értelemben vett fogadásokról szól. A kötet a legtöbb példát az értéktőzsdével kapcsolatban hozza, de az axiómák érvényesek a nemesfémekkel való kereskedésre, az ingatlanpiacra, a műalkotások vagy épp a kaszinók világára. A dokumentum a szerző szerint csak azoknak ajánlott, akik nem csupán nyerni akarnak, hanem ennek érdekében képesek fogadni is, hajlandóak pénzügyi kockázatot vállalni azért, hogy végül nyereséget érjenek el. 8. Kiyosaki, Robert T. Tisztességtelen előny / Kiyosaki T. Robert ; [ford. Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár Könyvkiadó, p. : ill. ; 20 cm Napjainkban valóban az emberek többsége pénzügyi csődre van ítélve egész életében? Ki lehet-e törni az adósságok világából? Ezekre és hasonló kérdésekre ad egyértelmű, friss megközelítésű válaszokat a szerző ebben a dokumentumban. Meggyőződéssel vallja, hogy ha az ember képes önmaga megváltoztatására, akkor képes lesz az általa vágyott élet feltételeinek megteremtésére is. A szerzőt világszerte a konvencionális felfogástól eltérő pénzügyi képzés elkötelezett híveként, kiemelkedő alakjaként tartják számon. Így az Olvasó biztos lehet abban, hogy ha fellapozza a könyvet, nagyon sok hasznosítható ismeretet szerez a pénzügyi műveltség hatalmáról és azokról a tisztességtelen előnyökről, amelyeket a valódi pénzügyi képzés nyújthat az embereknek.

11 8 Bank- és hitelügy. Pénz. Pénzrendszerek 9. Mabberley, Julie Pénzügyi intézmények controllingja : tevékenységalapú költségelemzés alkalmazása a pénzügyi intézményeknél / Julie Mabberley ; [ford. Antal Dániel et al.]. - Budapest : Panem, p. : ill. ; 24 cm A gyorsan változó pénzügyi szolgáltatások iparágának fókuszban a jövedelmezőség javítása, a tulajdonosi érték növelése, a globalizáció, a technológia és a piacok egyre nagyobb kifinomultsága áll. A tevékenységalapú vezetéssel és a tulajdonosi értékekkel összefüggő technikák elengedhetetlenek a vállalatok piaci pozíciójának megtartásához. Hatékony információs rendszerek szükségesek ahhoz, hogy fel tudják mérni jelenlegi helyzetüket, be tudják azonosítani azokat a területeket, ahol érték keletkezhet vagy semmisülhet meg, képesek legyenek meghatározni a követendő tendenciákat, és javítani, ellenőrizni tudják a teljesítményüket rövid és hosszútávon is. Az Olvasó a dokumentumból megismerheti a tevékenység alapú költségelemzés elemeit, ugyanakkor a tulajdonosi értékről és a legfrissebb piaci fejleményekről is átfogó képet kap. 10. Nagy Attila Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon kisbefektetőként rövid távon / Nagy Attila ; [Grafikai munkák Szabó Tamás]. - [Dombóvár] : Invest- Project Kft., p. : ill. ; 24 cm A szerző célja, hogy az Olvasó a tőzsdei, devizapiaci alapismeretek, összefüggések megismerésével és haladó kereskedési technikák, módszerek elsajátításával képes legyen a tőzsdén és a devizapiacon rövid távon kereskedni. A dokumentum olyan komplett módszert ismertet, amellyel egy teljesen kezdő is el tud indulni a tőzsde- és a devizapiac útvesztőiben. A könyv azonban nemcsak módszerek sokasága, hanem magyarázatokkal, kidolgozott példával is segíti az érdeklődőt, hogy hogyan kereskedjen részvényekkel, származtatott termékekkel és devizákkal. Egyedülállóvá teszi a témában a dokumentumot, hogy, saját, testre szabható kereskedési technikát is nyújt. A módszerek megértéséhez nincs szükség szakirányú végzettségre, így minden, a tőzsdei kereskedés iránt érdeklődő Olvasó kiegyensúlyozott eredményeket érhet el a tőzsdén és devizapiacon a dokumentum segítségével.

12 Bank- és hitelügy. Pénz. Pénzrendszerek Radnai Márton Banki tőkemegfelelési kézikönyv / Radnai Márton, Vonnák Dzsamila. - Budapest : Alinea Kiadó : Ramasoft, p. ; 24cm A dokumentum témája a recesszió hatására - talán napjaink egyik legaktuálisabb, legfontosabb, legtöbbet emlegetett kérdésköre. A bankok csődje kihat a gazdaság többi szereplőjére, de a magánembereket is érinti a szféra minden változása. A pénzügyi válságok hatásainak csökkentése érdekében az állam felismerte, hogy szükség van a bankok megmentésére. Különböző előírásokkal megpróbálják csökkenteni a banki csődök valószínűségét, és szabályozzák a bevonásra kerülő állami források mennyiségét. A tőkemegfelelés a banki tőke minimumának meghatározását jelenti. A szerzőpáros ezt a kérdéskört elemzi részletesen, rávilágít a témában minden fontos fogalomra és a hatásmechanizmusok jellemzőire. A dokumentum a bank- és pénzügyekkel foglalkozó szakemberek fontos kézikönyve. 12. Weinhardt Attila Befektetési stratégiák egyszerűen / Weinhardt Attila. - Budapest : NET Média Zrt., p. : ill., főleg színes ; 22 cm. - (Portfolio.hu füzetek, ISSN ) A pénz- és tőkepiacokon sikereket, profitot elérni csak akkor lehet, ha a befektető tisztában van azok alapvető jellemzőivel, összefüggéseivel és a piacokat mozgató erőkkel. A szerző ebben a kötetében ezeknek az elemeknek a megismeréséhez nyújt hasznos, gyakorlati segítséget. Az alapvetően fundamentális szemléletű kiadvány mind a top-down, mind pedig a bottom-up megközelítés felőli befektetési stratégiákat ismerteti. Kitér azonban a technikai és a fundamentális elemzés leírására is. Elemzi a piacokat mozgató erőket, feltárja a fontosabb befektetési stratégiákat, a stratégiák hangulati indikátorait és az összetett befektetési stratégiák esetében még egy szemléletes, összefoglaló táblázattal is segíti a megértést. A dokumentum minden Olvasónak ajánlható, aki aktívan kereskedik a pénz- és tőkepiacokon, vagy most szeretne belépni a befektetők világába.

13 10 Nemzetgazdaság NEMZETGAZDASÁG 13. Soros György (1930-) Pénzügyi vihar Európában és az Egyesült Államokban : tanulmányok / Soros György ; [ford. Nagy Márta]. - Budapest : Scolar Kiadó, p. ; 20 cm Soros György a Soros Fund Management elnöke, a nyílt társadalmakat támogató globális alapítványhálózat létrehozója, a nemzetközi pénzvilág egyik legismertebb neve. A dokumentum a szerző A pénzügyi piacok paradigmája és A 2008-as hitelválság következményei című műveinek folytatásaként, a Financial Times és a New York Review of Books folyóiratokban publikált tanulmányainak gyűjteménye. Az írások három nagy téma köré csoportosíthatóak, amelyek a gazdasági-, pénzügyi összeomlást, a helyes és helytelen pénzügyi reformokat, a válság globalizálódását, és az eurózóna problémakörét elemzik. A szakember a tőle megszokott módon nemcsak nagyon pontos képet fest az egyes hatásmechanizmusokról, hanem megoldási javaslatait is kifejti. A könyv közérthető, világos stílusával a gazdasági és pénzügyi folyamatok iránt érdeklődő minden Olvasónak ajánlható. 14. Szalai Erzsébet (1948) Globális válság, magyar válság, alternatívák / Szalai Erzsébet. - Budapest : L' Harmattan, , [1] p. ; 24 cm A szerző munkásságának középpontjában immár több mint egy évtizede a magyar és a globális válság okainak, folyamatainak feltárása és kutatása áll. Elsősorban arra keresi a választ, hogy milyen társadalomtörténeti előzmények miatt történhetett meg az, hogy már a külső válság első hulláma is majdnem végzetes hatást gyakorolt az országra. Túlmutat azonban ezen a kérdésfelvetésen, hisz azt is pontosan megfogalmazza, hogy milyen feladatokkal kell megküzdenie a jövőben a magyar gazdaságnak. A szerző válogatáskötete az elmúlt tíz év alatt megjelent tanulmányaiból, esszéiből, publicisztikai írásaiból és interjúiból ad tematikus összefoglalót. A kronológiai szerkesztésnek köszönhetően, a magyar válság története is pontosan kirajzolódik az írásokból. A dokumentum így folyamatában vezeti végig az érdeklődőket a magyar társadalmi -, gazdasági változásokon.

14 Nemzetközi pénzügyek és gazdasági kapcsolatok Számvitel. Könyvvitel. Könyvelés. Költségszámítás. Mérleg 11 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK ÉS GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 15. Drábik János (1938-) Uzsoracivilizáció : a kapitalizmus új világrendje / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop db ; 22 cm, 1. kötet p. 2. kötet p. Az izgalmas többkötetes mű a világméretű pénzrendszer rejtett szövedékeiről és mozgatórugóiról rántja le a leplet. A jelenkor gazdasági eseményei alapján egy új helyzetre kell felkészülni, amelynek elengedhetetlen eszköze az együttgondolkodás, amelyre a szerző készteti Olvasóit. A dokumentum pénzdinasztiák által működtetett, több száz éves múlttal rendelkező hálózatot mutat be, amely a háttérből irányítja a globálissá növekedett pénzhatalom széles körű intézményrendszerét. A szerző rávilágít a magán pénzhatalmak politikai befolyására és a világgazdaságot mozgató erejére is. Olyan, a hétköznapi emberek számára ismeretlen, rejtett összefonódásokat, titkos megállapodásokat tár fel, amelyeket a rendszeresen tartott nemzetközi magántalálkozókon és konferenciákon fogadnak el, és ezekkel befolyásolják a világ teljes gazdaságát. A dokumentum mindenkinek izgalmas, érdekes olvasmánya lehet. SZÁMVITEL. KÖNYVVITEL. KÖNYVELÉS. KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS. MÉRLEG 16. Feladatok a számvitel alapjainak elsajátításához / [szerzők Balázsiné Farkas Katalin et al.]. - Budapest : Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt., p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN ) A piaci szereplők információkat igényelnek a vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Az üzleti életben a megfelelő kommunikációhoz elengedhetetlen a számvitel alapjainak ismerete, amely a gazdasági képzés szerves része. A sorozatnak ezt a kötetét a Budapesti Gazdasági Főiskola oktatói állítottak össze. A szerzők célja az volt, hogy a számvitel alapjaihoz kapcsolódó elméleti ismeretkör elsajátítását, és elmélyítését segítsék elő. Ennek megfelelően az órai megoldásra javasolt feladatok mellett, számos gyakorlást támogató részmegoldást és részletes magyarázó levezetést tartalmazó megoldott feladat is helyt kapott a példatárban. A dokumentum ajánlható a felsőfokú képzésben, az OKJ-s szakképzésben résztvevőknek és a mérlegképes könyvelői vizsgára készülőknek is.

15 12 Számvitel. Könyvvitel. Könyvelés. Költségszámítás. Mérleg 17. Lilliné Fecz Ildikó Államháztartási szervezetek számlatükre, 2013 / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. - Budapest : Saldo, p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN ) A számlatükör a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a 249/2000. (XII. 24. ) Korm. rendelet jogszabályi előírásaira, annak 9. számú melléklete szerinti tagolásra épül. A dokumentum a különböző szaktörvények által előírt adatszolgáltatási követelményeknek való megfelelőséget is biztosítja. A dokumentumban a tőkeváltozások alszámlái a mérlegelemzés oszlopának tagolásához igazodnak. Így biztosítható, hogy az eszközök és a források állományában a tárgyévben bekövetkezett változásokról készített negyedévenkénti adatszolgáltatás főkönyvi kivonattal alátámasztott legyen. A számlatükör alkalmazásának legfontosabb célja, hogy a költségvetési beszámoló adatai könyvvitellel alátámasztottak legyenek. A kötet az államháztartás szervezetei részére készült nélkülözhetetlen szakanyag. 18. Német-magyar, magyar-német számviteli szakszótár / [szerk.] Jochen Langenbeck ; [magyar kiad. szerk., kieg., átd.] Gyárfás Edit. - Szeged : Grimm Könyvkiadó, p. ; 20 cm A számvitel szorosan összekapcsolódik a gazdaság változásaival és fejlődésével. Így szókincse, a használt terminológia is folyamatosan változik. A dokumentum összeállításánál a szerkesztő fő szempontja az volt, hogy egy korszerű, aktualizált szókinccsel rendelkező szótárat biztosítson használóinak. A több mint ötezer címszót tartalmazó dokumentum a szakterület teljes alapszókincsét átfogja. A szakterületi besorolások, a szócikkekben található nyelvtani információk és a címszólista még könnyebbé teszik a kötet használatát. A függelékben a beszámoló azon részei kaptak helyet, amelyekre a szakembereknek szinte minden nap szükségük lehet. A szótár a számvitel területén dolgozóknak a munkáját, és szakszókincsük bővítését segíti elő, de a szaknyelv iránt érdeklődők számára is hasznos tudnivalókat tartalmaz.

16 Számvitel. Könyvvitel. Könyvelés. Költségszámítás. Mérleg Pénzügyi számvitel : eredmény megállapítása, beszámoló összeállítása / Csomós Tamás [et al.] ; [szerk. Kurcsinka Tamásné]. - Budapest : Saldo, p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna könyvsorozat (BA), ISSN ) A számvitel szigorú szabályokhoz kötött szakterület, így a dokumentum is ragaszkodik a vonatkozó jogszabályokban foglalt tényszerű közlésekhez. Az alapfogalmak ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a számvitel legfőbb célja, hogy az egységes elvek szerint kialakított információs rendszer működhessen, és minden érintett számára megfelelően alkalmazható, döntésmegalapozó legyen. A szerzők ebben a dokumentumban kilenc fejezetben foglalják össze a legfontosabb ismereteket, amelyeket szemléltető esettanulmányok egészítenek ki. Minden rész a tárgyalt fogalom pontos definíciójával indul, amelyet az alkotók szerint érdemes a legnagyobb pontossággal elsajátítani. A kötet már számviteli alapképzettséget feltételez, így elsősorban a szakemberek számára ajánlott kézikönyv. 20. Siklósi Ágnes Könyvvezetés és beszámolókészítés : T08/2010 : a Pénzügyi-számviteli ügyintéző, a Vállalkozási ügyintéző és a Mérlegképes könyvelő képzés tankönyve / [szerzők Siklósi Ágnes, Veress Attila, Sztanó Imre]. - 2., átdolg. kiad. - Budapest : Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt, p. ; 29 cm A tankönyv elsősorban a mérlegképes könyvelői képzés számvitel-elemzés tárgyának tematikájához kapcsolódik, de az elemzési ismeretanyag feldolgozása kizárólag a vállalkozások vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetének elemzésére korlátozódik. A dokumentum közérthető stílusban, részletes, átfogó magyarázatokkal, kidolgozott feladatmegoldásokkal, számos esettanulmánnyal segíti elő a tanulást. A tematikus rendszerezés, a szemléltető ábrák mind azt a célt szolgálják, hogy egy hasznos segédeszközt kapjon az Olvasó, amely biztonsággal elkalauzolja a számvitel bonyolultnak gondolt világában. A tanulóknak, az oktatóknak, de a szakembereknek is nagyon hasznos lehet a dokumentum, mert gyakorlatorientált témafeldolgozása garancia arra, hogy az ismeretek gyors elsajátítása után az érdeklődő képes lesz a tanultakat a mindennapi életben munkája során felhasználni.

17 14 Számvitel. Könyvvitel. Könyvelés. Költségszámítás. Mérleg 21. Szamkó Józsefné Költségvetési gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig / [szerző Szamkó Józsefné]. - bőv. átdolg. kiad. - Budapest : Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt, p. : ill. ; 29 cm A dokumentum a központi és önkormányzati szervek leggyakoribb gazdasági műveleteinek könyvviteli elszámolását mutatja be. A bővített, átdolgozott kiadásban a gazdasági események tárgyalása már igazodik a évi törvényi változásokhoz, és új gazdasági eseményekkel is kiegészült a kötet. A gazdasági műveletek sorrendje megegyezik a számlaosztályoknak megfelelő kialakítással. A dokumentumban a nyitás, a nyitás utáni rendező tételek, az év végi záráshoz kapcsolódó gazdasági műveletek külön egységként kerültek tárgyalásra. A jobb megértést, a könnyebb eligazodást az értelmezések, a rövidítések feloldása és precíz tárgymutató segíti elő. A kötet elsősorban a gyakorló könyvelőknek hasznos segédanyag, de az államháztartási mérlegképes könyvelői kiegészítő képzés hallgatóinak is nagy segítségére lehet az ismeretek elsajátításában A számvitel alapjai : feladatgyűjtemény / [szerzők Baricz Rezső et al.] átdolg. kiad. - Budapest : Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt, p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN ) A feladatgyűjtemény A számvitel alapjai" című könyv ismeretanyagának elsajátítását és gyakorlását segíti elő. Alkalmas mind a csoportos, mind pedig az egyéni, önálló tanuláshoz. A dokumentum több időszakon keresztül, egy fiktív vállalat működéséhez kapcsolódóan vezeti be az érdeklődőt a számviteli számítások világába. Egy-egy időszakhoz több anyagrész is kapcsolódik, így kiválóan alkalmas az új eszközök és módszerek bevezetésére is. A dokumentum tizenkét mintafeladatot tartalmaz, amelyek tematikusan egymásra épülnek, és fokozatosan bővítik az elsajátítandó ismeretek körét. A több mint félszáz megoldatlan példa már egy magasabb, önállóbb szintre emeli az ismeretek alkalmazását. A gyűjtemény a mérleg, a költség- és az eredménykimutatás témakörökhöz kapcsolódó segédleteket is magába foglalja. A dokumentum hasznos segédanyag a számvitelt tanulóknak és oktatóknak egyaránt.

18 Számvitel. Könyvvitel. Könyvelés. Költségszámítás. Mérleg Vállalati és vállalkozási formák működése Sztanó Imre (1947) Számviteli fogalmak / Sztanó Imre, Simon Szilvia. - [Budapest] : Perfekt, cop p. ; 20 cm A kiadvány alfabetikus sorrendben, tételesen ismerteti meg az Olvasót háromszázötven, a számvitelhez kapcsolódó fogalommal. Az adófizetési kötelezettségtől kezdve, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokon át, egészen a világosság elvéig minden lényeges definíció pontos leírását tartalmazza. Ezek a fogalmi meghatározások mindenkinek hasznos információt nyújtanak, és közérthető módon segítik az érdeklődőt eligazodni a számvitel néha bonyolultnak tűnő világában. Hasznos része a dokumentumnak a fogalomtár, amely lehetőséget biztosít a célirányos keresésre. A kézikönyv ajánlható a pénzügyet, a számvitelt tanulóknak és oktatóknak, a könyveléssel, adótanácsadással foglalkozó szakembereknek és természetesen minden, a téma iránt érdeklődő, kezdő ismeretszerző Olvasónak. VÁLLALATI ÉS VÁLLALKOZÁSI FORMÁK MŰKÖDÉSE 24. Az exportsiker nyomában / szerk. Ábel István, Czakó Erzsébet ; [a könyv szerzői Ábel István et al.]. - Budapest : Alinea Kiadó, p. : ill. ; 24 cm A exportorientált vállalatok határozzák meg döntő módon a hazai gazdaság versenyképességét. A versenyképesség-kutatási, hiánypótló dokumentum ezeknek a cégeknek a világába vezeti be az Olvasót. A kutatói műhelymunkát összegző kötet a vállalatok nemzetközivé válásának jellemzőit elemzi, bemutatva a hazai és a külföldi tendenciákat is. Külön értéket ad a kötetnek, hogy tíz magyar, exportorientált kis- és közép vállalat esettanulmányával szemlélteti a gazdasági folyamatokat és a kritikus sikertényezőket is. A szerzők célja, hogy a feltárt sikerfeltételek hozzásegítsék a magyar tulajdonú vállalatok gazdasági főáramba való bekapcsolódását. A dokumentum érdeklődésre tarthat számot a vállalatvezetők, a vállalati szakemberek és a gazdaságpolitikai döntés-előkészítők körében egyaránt.

19 16 Vállalati és vállalkozási formák működése 25. Pupos Tibor (1949 -) Forgótőke-gazdálkodás / Pupos Tibor. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, p. : ill. ; 20 cm A hiánypótló kötetben a szerző arra vállalkozott, hogy a vállalatok finanszírozási rendszerének vizsgálati módszereit és az ezekhez kapcsolódó fogalmakat, mutatószámokat egységesítse. A dokumentum ismeretanyagának középpontjában így a forgótőke és elemeinek új megközelítésben való értelmezése áll. A vállalati gazdálkodáshoz kapcsolódó kérdéskör tárgyalása a vállalati környezetbe ágyazva, az integrált vállalati stratégia keretei között valósul meg. A jobb megértést, a szemléltetést a gazdasági tényadatok felhasználásán alapuló modellszámítások mutatják be. Külön érdeme a kötetnek, hogy a szerző mindig rávilágít, hogy az ágazati sajátosságok adott esetben hogyan módosítják, vagy esetleg írják felül az elméleti összefüggéseket. A dokumentum a téma iránt érdeklődőknek bőséges irodalomjegyzékkel zárul. A kötet a szerző szándéka szerint elsősorban a szakembereknek próbálja meg a forgótőke-gazdálkodás témakörében az ok-okozati összefüggéseket feltárni, megvilágítani.

20 Könyvtári portálajánló 17 Látogassa meg könyvtárunkat az Interneten keresztül is: Az általános információn és az elérhetőségek mellett számos szolgáltatásunk érhető el az Internet segítségével. Ezek közül emeltünk ki néhányat kedvcsinálóként. Online könyvtári katalógus A felhasználót jogosultságok teljes készlete segíti abban, hogy könnyedén végezhessen el számos feladatot: Keresés könyvtári adatbázisainkban Aktuális kölcsönzések megtekintése, esetleg a lejárat meghosszabbítása, a könyvtár kölcsönzési szabályzata szerint EBSCO adatbázisok Az adatbázisok - Academic Search Premier. Business Source Premier. Masterfile Premier. Newspaper Source. Health source: nursing/academic edition. Health Source: consumer edition. Medline. The Educational Resource Information Center (ERIC) - részletekre kiterjedő tartalmi leírása és bemutatása, kínálatuk tételes felsorolása, közvetlen linkkapcsolattal. Fontos tudnivaló: az adatbázisok szolgáltatásai csak a könyvtárban érhetők el! A könyvtári portálon elérhető új rovat, mely a Szemle (Rólunk írták - Rólunk mondták) címet kapta és az alábbi linkre kattintva érhető el: (A sajtószemlét - melyet eddig havi összesítésben, papíralapon jutattunk el a Főiskola Vezetőinek, illetve 1 példányt a könyvtár archivált - minden általunk elérhető forrást felkutatva igyekszünk naprakészen közzétenni a mindenki által elérhető honlapunkon. Kiadványaink online elérhetősége (régebbi számok is) Könyvajánló - Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból A Könyvajánló több mint 10 éve könyvtárunk negyedéves kiadványa, melyben válogatást találhat az érdeklődő legújabb beszerzéseinkből, oktatóink publikációiból és előfizetett folyóiratainkból, adatbázisainkból. A jelen dokumentum és a régebbi számok is elérhetők itt. Ízelítő - Válogatás a könyvtár Szakácskönyv különgyűjteményéből Könyvtárunk több mint 1000 kötetes Szakácskönyv külön-gyűjteményéből adunk negyedévenként - mindig a következő szezonra, évszakra irányítva a figyelmet - Ízelítő"-t. Elérhető itt Könyvtárunk szinte egyedülálló szolgáltatása az előfizetett folyóiratok, szaklapok cikkeinek formai és tartalmi feltárása, katalógusba rendezése. A képzési profiljába tartozó szaklapok cikkeiből válogatva 1991-től építünk egy külön adatbázist. Az adatbázis gyarapodási jegyzékét adjuk közre Cikk-lapozó" címmel. Elérhető itt.

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. július - szeptember

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 2. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. április - június Szolnok

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 4. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. október - december

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2014 XIII. évf. 1. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2014. január - március

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2014 XIII. évf. 4. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2014. október-december

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából 2013 XII. évf. 2. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából 2013. április - június Szolnok

Részletesebben

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Szolnok 2010. 2-3. szám A kiadványt összeállította: Kaszab István Gábor Válogatta: Kincses Julianna Annotációkat készítette: Nagyné Farkas Rózsa

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. év Lezárva: 2015.01.19. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a féléves jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2013. év Lezárva: 2014.02.10. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi vagy kéthavi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2010. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2010. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010. év Lezárva: 2011.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK 2010 AKADÉMIAI KIADÓ Akadémiai Kiadó Ügyfélkapcsolat H 1519 Budapest, Pf. 245 Telefon: (+36-1) 464-8200, (+36-1) 464-8202 Fax: (+36-1) 464-8201 E-mail: ak@akkrt.hu Honlap: www.akademiaikiado.hu

Részletesebben

BRÁK JEGYZÉKE...3 I. BEVEZETÉS...7

BRÁK JEGYZÉKE...3 I. BEVEZETÉS...7 TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁK JEGYZÉKE... 3 ÁBRÁK JEGYZÉKE... 3 I. BEVEZETÉS... 7 I.1. ELŐSZÓ... 7 I.2. A KUTATÁS CÉLJA... 7 I.3. A KUTATÁS KÉRDÉSEI... 9 I.4. A KUTATÁS JELLEMZŐI... 10 II. SZAKTERÜLETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból 1

Részletesebben

MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II.

MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II. MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II. Szakkönyvek, szakirodalom 2013. február TARTALOMJEGYZÉK kézikönyvek 1. Akadémiai helyesírási szótár 2. Akadémiai magyar szinonimaszótár 3. Keresztyén bibliai lexikon 4. Magyar

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 1.1475/ME.215.21 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DR. ILYÉS CSABA MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ELEMZÉSE, ALKALMAZÁSA A VÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI SZÁMLÁK TERÜLETÉN

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. FEBRUÁR

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. FEBRUÁR GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. FEBRUÁR Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A magyar számviteli rendszer hatása a számviteli politikára, elméleti modellalkotások, módszertani fejlesztés.

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A magyar számviteli rendszer hatása a számviteli politikára, elméleti modellalkotások, módszertani fejlesztés. DOKTORI ÉRTEKEZÉS A magyar számviteli rendszer hatása a számviteli politikára, elméleti modellalkotások, módszertani fejlesztés. Készítette: Tóth Márk Gödöllő 2010. A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

SCD Group kontrolling működése és fejlesztése

SCD Group kontrolling működése és fejlesztése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet SCD Group kontrolling működése és fejlesztése Fürjes Péter 2011. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A kontrolling általános meghatározása...

Részletesebben

Martin Kíra. A vállalatok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti eltérést befolyásoló tényezők vizsgálata Magyarországon

Martin Kíra. A vállalatok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti eltérést befolyásoló tényezők vizsgálata Magyarországon Martin Kíra A vállalatok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti eltérést befolyásoló tényezők vizsgálata Magyarországon VEZETŐI SZÁMVITEL TANSZÉK Témavezető: Dr. Baricz Rezső Martin Kíra Minden

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatika a középiskolában A közgazdaságtan oktatásának informatikai támogatottsága Témavezető: Dr. Dömösi Pál egyetemi tanár Készítették: Miskolczi Anett és Oláh Ferenc

Részletesebben

sugo szemle Tartalomjegyzék

sugo szemle Tartalomjegyzék 2015. január június sugo szemle Tartalomjegyzék Szaknyelvi (ön)fejlesztés könyvtáros angol szakmai idegennyelv tanulása hagyományos és webes eszközökkel... 2 Bedekovits Tamás 2 Az országos Diplomás Pályakövető

Részletesebben

CZAKÓ DEZSŐ. Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat

CZAKÓ DEZSŐ. Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat CZAKÓ DEZSŐ Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat Hatékony tanulási módszerek, színvonalas szakirodalom-kutatás, igényes dolgozatok Bevezetés Ez a jegyzet az Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat

Részletesebben