Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból"

Átírás

1 Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2013 XII. évf. 3. szám

2

3 Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból július - szeptember Szolnok sz.

4 A kiadványt szerkesztette és illusztrálta: Hernyák Gábor Válogatta: Kincses Julianna A könyvek annotációit készítette: Nagyné Farkas Rózsa A folyóiratok annotációit készítette: Darida Andrea Előszót írta: Kincses Julianna Közreadja: Elektronikus formában a könyvajánló elérhető a Könyvtár alportálján:

5 Tartalom Előszó Gazdaság. Közgazdaság-tudomány Adóügy Bank- és hitelügy. Pénz. Pénzrendszerek Nemzetgazdaság Nemzetközi pénzügyek és gazdasági kapcsolatok Számvitel. Könyvvitel. Könyvelés. Költségszámítás. Mérleg Vállalati és vállalkozási formák működése Könyvtári portálajánló Címmutató Szerzői névmutató Munkatársaink Nyitva tartás Elérhetőségeink

6 ELŐSZÓ 3 A könyv a szellemi manna, amelyből mindenki jóllakhatik, az égi táplálék, amely minél inkább fogyasztják, annál több lesz belőle, a bűvös kenyér, amely senkit nem hagy éhen, minden ínségest kielégít, hatalmassá tesz, úgyhogy mindenki az ismeretek tőkése és nagybirtokosa lehet általa, gondolat-milliomos. /Kosztolányi Dezső/ A könyvajánló ajánlója Kedves Olvasó! A negyedéves periodicitással megjelenő Könyvajánló válogatást ad legújabb beszerzéseinkből, oktatóink publikációiból. Ez a szép kivitelű kiadvány a könyvtári tudományfelosztás struktúráját követi, nevezetesen általánosból a specifikum felé haladó szerkezetet. Könyvajánlónk legújabb számát kizárólag a Közép-európai Brókerképző és Értékpapír piaci Ismeretterjesztő Alapítványtól [KEBA] elnyert pályázati forrásból beszerzett gyarapodásunknak szenteltük. A KEBA-nak köszönhetően immár harmadik éve tudjuk a legfrissebb - a pénzügyi képzésben létfontosságú - dokumentumokkal kiegészíteni állományunkat. Remélem, hogy sokaknak felkelti érdeklődését valamennyi itt ajánlott mű és haszonnal forgatják majd azokat. Kincses Julianna központigazgató

7 4 Gazdaság. Közgazdaság-tudomány GAZDASÁG. KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNY 1. Kopátsy Sándor Új közgazdaságtan : a minőség társadalma / Kopátsy Sándor ; [szerk. Bánkuty Tamás]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, , [1] p. ; 20 cm. - (JelenLét, ISSN ) A szerző hazánk egyik legnevesebb közgazdásza, akinek a nevéhez nemcsak a gazdasági reformprogramok, a privatizáció ellenőrzése, hanem a korszerű magyar közgazdaságtan kidolgozása is köthető. Meggyőződése, hogy a 21. század gazdaságának legfontosabb tényezője, meghatározó eleme a képzett, tehetséges munkaerő. A fejlett társadalomban már nem a befektetett tőke vagy az infrastruktúra a legfontosabb elem, hanem a korszerű ismeretekkel rendelkező munkavállalók számától függ a gazdaság állapota. Közgazdaságtanában a szerző a szellemi tőkét, a szakemberképzést állítja a minőségi társadalom kialakításának középpontjába. A dokumentum újszerű kérdésfelvetéseivel a közgazdaságtannal foglalkozó szakemberek és az érdeklődő Olvasók számára egyaránt izgalmas tanulmány. 2. Sedláček, Tomáš (1977) Javítani: (1977-), Megjegyzés: A mű eredeti címe A jó és a rossz közgazdaságtana : a Gilgames-eposztól a Wall Streetig / Tomáš Sedláček ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kiadó Zrt., p. : ill. ; 24 cm. - (HVG könyvek ) A szerző álláspontja szerint, a közgazdaságtan kulturális jelenség, a civilizáció terméke. Érdekessége a kötetnek, hogy átlépi a szorosabb értelemben vett közgazdaságtan fogalmi kereteit, határait, és felfedi a gazdasági gondolatokat a mítoszokban, a pszichológiában, a vallásokban, a filozófiában, az irodalomban, sőt a filmművészet világában is. A dokumentum így úttörő módon, nagyon sokat tett a közgazdaságnak széles körben történő népszerűsítése érdekében is. A szerző nem megkérdőjelezhetetlen válaszokat fogalmaz meg, hanem inkább alapvető, elgondolkodtató kérdéseket tesz fel a témával kapcsolatban. Az olvasmányos stílusú dokumentumot 2011-ben a The Washington Post beválasztotta az öt kötelezően olvasandó közgazdasági témájú mű közé. Így ez a kötet mindenkinek ajánlható, aki érdeklődik a közgazdaságtan iránt.

8 Adóügy Bank- és hitelügy. Pénz. Pénzrendszerek 5 ADÓÜGY 3. Adótani alapok / [szerk. Sztanó Imréné] ; [írták Burján Ákos et al.]. - Budapest : Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt., p. : ill. ; 24 cm. - (Bolognakönyvsorozat (BA), ISSN ) A szerzők ebben a kötetben az adózás történetével, az adók kivetésének szükségességével, az adórendszerek kialakulásával és a magyar adórendszer fejlődésével ismertetik meg Olvasóikat. A tanulmányok átfogó képet adnak a közpénzügyi rendszer forrásteremtéséről és az adóztatásnak a jövedelmek újraelosztásában betöltött szerepéről, a gazdasági szereplők adójogi környezetéről, az adóharmonizációról és a kettős adóztatás kizárásának módszereiről. Az adótani alapfogalmak bemutatása mellett az anyag ismerteti az adóigazgatási eljárás lényegét, az adóellenőrzés lehetőségeit és esetleges jogkövetkezményeit is. A kötet összegzi a központi és a helyi adók alapvető jellemzőit, valamint az adótervezési módszereket. A dokumentum gazdag, rendszerezett ismeretanyaga szakmai értelmező szótárral zárul. A kötet minden pénzügyet tanuló hallgató, oktató és szakember alap kézikönyve. BANK- ÉS HITELÜGY. PÉNZ. PÉNZRENDSZEREK 4. Ahamed, Liaquat A pénzvilág urai : központi bankárok, akik csődbe vitték a világot / Liaquat Ahamed ; [ford. és az előszót írta Felcsuti Péter]. - Budapest : Corvina, p. : ill. ; 20 cm A szerző a globális gazdaság történetén vezeti végig Olvasóit az első világháború elejétől egészen a második világháború végéig. Ugyanakkor a mű sokkal több, mint pusztán elbeszélő történetírás, hiszen világos párhuzamot von az egykori világgazdasági válság és napjaink nemzetközi pénzügyi eseményei között. Az olvasmányos stílusban megírt dokumentum ráébreszti az érdeklődőt, hogy a történelem ismétli önmagát, és még ma is mennyire aktuális, hogy akár egy bank, akár egy pénzügyminisztérium vagy egyetlen gazdaság pénzügyi problémái képesek világméretű válságot kirobbantani. A mű a gazdasági-pénzügyi történetírás egyik legkiemelkedőbb alkotása, amely egyben kiváló szakkönyv is, így mind a pénzvilág urai, mind pedig az érdeklődők haszonnal forgathatják..

9 6 Bank- és hitelügy. Pénz. Pénzrendszerek 5. Bod Péter Ákos (1951 -) Pénzügyi alapok : tapasztalatok és tanulságok pénzügyi válság után / Bod Péter Ákos. - [Budapest] : Magyar Szemle Alapítvány, p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar Szemle Könyvek, ISSN ) A dokumentum a nemzetközi pénzügyi válság hatására bekövetkezett változások alapján újragondolva teszi közzé a szakemberek és az érdeklődők számára a pénzről, a bankvilágról, és a hitelügyletekről alkotott legfontosabb fogalmakat. Feltárja az alapösszefüggéseket, bemutatja a pénzügyi élet legfontosabb szereplőit, piacait, és áttekintést ad a magyar pénzügyi rendszer nemzetközi kapcsolatairól, az európai uniós tagsággal járó folyamatokról. A szerző a 2007 utáni évek tapasztalatai alapján általánosabb érvényű kérdésekre is kitér, amelyek a pénzvilág működési elveire, értékalapjaira és a modern pénzügyi rendszer fenntarthatóságára vonatkoznak. A dokumentumból az Olvasó megismerheti a pénz természetét, a modern pénzügyi rendszerek működési mechanizmusait és azok fejlődési tendenciáit. A kötet mind a szakemberek, mind pedig a pénzvilág iránt érdeklődőknek elgondolkodtató, érdekes olvasmány. 6. Fisher, Philip Arthur ( ) Közönséges részvények rendkívüli profitok és egyéb írások / Philip A. Fisher ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Törökbálint : T.bálint Könyvkiadó, XXII, 268, [1] p. ; 24 cm A szerző a modern befektetési gondolkodás egyik legkiemelkedőbb alakja és egyben minden idők egyik legnagyobb befektetője. A befektetési elveit, elméletét és filozófiáját tartalmazó kötet először 1958-ban jelent meg, de még napjainkban is a sikeres befektetések referenciakönyveként tartják számon. A szerző a világon elsőként értékelte a részvényeket a potenciális növekedési lehetőségeik szerint, és több korszerű, napjainkban is érvényes befektetési elméletet dolgozott ki. A nevéhez fűződik a hosszú távú növekedési részvények kiválasztására vonatkozó elmélet kidolgozása, és azok előnyeinek elemzése a rövid távú befektetésekkel szemben. Az alapmű megtanítja a befektetés valódi alapelveit, a Stanford Egyetem gazdasági másoddiplomás képzésén pedig sokáig a tananyag része volt. Egyetlen szakember könyvespolcáról sem hiányozhat a dokumentum.

10 Bank- és hitelügy. Pénz. Pénzrendszerek 7 7. Gunther, Max A Zürichi Axiómák : a svájci bankárok 12 szabálya a kockázat kezelésére / Max Gunther ; [ford. Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár Könyvkiadó, p. ; 20 cm A dokumentum alaptémája a kockázat és a kockázatkezelés. Az Olvasó megismerkedhet a tizenkét fő axiómával, amelyben a svájci befektetők sikerességének a titka is rejlik. A szerző többek között elemzi a kockázatot, az előrejelzéseket, a mobilitást, az optimizmust és a pesszimizmust, a közvéleményt és a tervezést is. A dokumentum a legszélesebb értelemben vett fogadásokról szól. A kötet a legtöbb példát az értéktőzsdével kapcsolatban hozza, de az axiómák érvényesek a nemesfémekkel való kereskedésre, az ingatlanpiacra, a műalkotások vagy épp a kaszinók világára. A dokumentum a szerző szerint csak azoknak ajánlott, akik nem csupán nyerni akarnak, hanem ennek érdekében képesek fogadni is, hajlandóak pénzügyi kockázatot vállalni azért, hogy végül nyereséget érjenek el. 8. Kiyosaki, Robert T. Tisztességtelen előny / Kiyosaki T. Robert ; [ford. Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár Könyvkiadó, p. : ill. ; 20 cm Napjainkban valóban az emberek többsége pénzügyi csődre van ítélve egész életében? Ki lehet-e törni az adósságok világából? Ezekre és hasonló kérdésekre ad egyértelmű, friss megközelítésű válaszokat a szerző ebben a dokumentumban. Meggyőződéssel vallja, hogy ha az ember képes önmaga megváltoztatására, akkor képes lesz az általa vágyott élet feltételeinek megteremtésére is. A szerzőt világszerte a konvencionális felfogástól eltérő pénzügyi képzés elkötelezett híveként, kiemelkedő alakjaként tartják számon. Így az Olvasó biztos lehet abban, hogy ha fellapozza a könyvet, nagyon sok hasznosítható ismeretet szerez a pénzügyi műveltség hatalmáról és azokról a tisztességtelen előnyökről, amelyeket a valódi pénzügyi képzés nyújthat az embereknek.

11 8 Bank- és hitelügy. Pénz. Pénzrendszerek 9. Mabberley, Julie Pénzügyi intézmények controllingja : tevékenységalapú költségelemzés alkalmazása a pénzügyi intézményeknél / Julie Mabberley ; [ford. Antal Dániel et al.]. - Budapest : Panem, p. : ill. ; 24 cm A gyorsan változó pénzügyi szolgáltatások iparágának fókuszban a jövedelmezőség javítása, a tulajdonosi érték növelése, a globalizáció, a technológia és a piacok egyre nagyobb kifinomultsága áll. A tevékenységalapú vezetéssel és a tulajdonosi értékekkel összefüggő technikák elengedhetetlenek a vállalatok piaci pozíciójának megtartásához. Hatékony információs rendszerek szükségesek ahhoz, hogy fel tudják mérni jelenlegi helyzetüket, be tudják azonosítani azokat a területeket, ahol érték keletkezhet vagy semmisülhet meg, képesek legyenek meghatározni a követendő tendenciákat, és javítani, ellenőrizni tudják a teljesítményüket rövid és hosszútávon is. Az Olvasó a dokumentumból megismerheti a tevékenység alapú költségelemzés elemeit, ugyanakkor a tulajdonosi értékről és a legfrissebb piaci fejleményekről is átfogó képet kap. 10. Nagy Attila Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon kisbefektetőként rövid távon / Nagy Attila ; [Grafikai munkák Szabó Tamás]. - [Dombóvár] : Invest- Project Kft., p. : ill. ; 24 cm A szerző célja, hogy az Olvasó a tőzsdei, devizapiaci alapismeretek, összefüggések megismerésével és haladó kereskedési technikák, módszerek elsajátításával képes legyen a tőzsdén és a devizapiacon rövid távon kereskedni. A dokumentum olyan komplett módszert ismertet, amellyel egy teljesen kezdő is el tud indulni a tőzsde- és a devizapiac útvesztőiben. A könyv azonban nemcsak módszerek sokasága, hanem magyarázatokkal, kidolgozott példával is segíti az érdeklődőt, hogy hogyan kereskedjen részvényekkel, származtatott termékekkel és devizákkal. Egyedülállóvá teszi a témában a dokumentumot, hogy, saját, testre szabható kereskedési technikát is nyújt. A módszerek megértéséhez nincs szükség szakirányú végzettségre, így minden, a tőzsdei kereskedés iránt érdeklődő Olvasó kiegyensúlyozott eredményeket érhet el a tőzsdén és devizapiacon a dokumentum segítségével.

12 Bank- és hitelügy. Pénz. Pénzrendszerek Radnai Márton Banki tőkemegfelelési kézikönyv / Radnai Márton, Vonnák Dzsamila. - Budapest : Alinea Kiadó : Ramasoft, p. ; 24cm A dokumentum témája a recesszió hatására - talán napjaink egyik legaktuálisabb, legfontosabb, legtöbbet emlegetett kérdésköre. A bankok csődje kihat a gazdaság többi szereplőjére, de a magánembereket is érinti a szféra minden változása. A pénzügyi válságok hatásainak csökkentése érdekében az állam felismerte, hogy szükség van a bankok megmentésére. Különböző előírásokkal megpróbálják csökkenteni a banki csődök valószínűségét, és szabályozzák a bevonásra kerülő állami források mennyiségét. A tőkemegfelelés a banki tőke minimumának meghatározását jelenti. A szerzőpáros ezt a kérdéskört elemzi részletesen, rávilágít a témában minden fontos fogalomra és a hatásmechanizmusok jellemzőire. A dokumentum a bank- és pénzügyekkel foglalkozó szakemberek fontos kézikönyve. 12. Weinhardt Attila Befektetési stratégiák egyszerűen / Weinhardt Attila. - Budapest : NET Média Zrt., p. : ill., főleg színes ; 22 cm. - (Portfolio.hu füzetek, ISSN ) A pénz- és tőkepiacokon sikereket, profitot elérni csak akkor lehet, ha a befektető tisztában van azok alapvető jellemzőivel, összefüggéseivel és a piacokat mozgató erőkkel. A szerző ebben a kötetében ezeknek az elemeknek a megismeréséhez nyújt hasznos, gyakorlati segítséget. Az alapvetően fundamentális szemléletű kiadvány mind a top-down, mind pedig a bottom-up megközelítés felőli befektetési stratégiákat ismerteti. Kitér azonban a technikai és a fundamentális elemzés leírására is. Elemzi a piacokat mozgató erőket, feltárja a fontosabb befektetési stratégiákat, a stratégiák hangulati indikátorait és az összetett befektetési stratégiák esetében még egy szemléletes, összefoglaló táblázattal is segíti a megértést. A dokumentum minden Olvasónak ajánlható, aki aktívan kereskedik a pénz- és tőkepiacokon, vagy most szeretne belépni a befektetők világába.

13 10 Nemzetgazdaság NEMZETGAZDASÁG 13. Soros György (1930-) Pénzügyi vihar Európában és az Egyesült Államokban : tanulmányok / Soros György ; [ford. Nagy Márta]. - Budapest : Scolar Kiadó, p. ; 20 cm Soros György a Soros Fund Management elnöke, a nyílt társadalmakat támogató globális alapítványhálózat létrehozója, a nemzetközi pénzvilág egyik legismertebb neve. A dokumentum a szerző A pénzügyi piacok paradigmája és A 2008-as hitelválság következményei című műveinek folytatásaként, a Financial Times és a New York Review of Books folyóiratokban publikált tanulmányainak gyűjteménye. Az írások három nagy téma köré csoportosíthatóak, amelyek a gazdasági-, pénzügyi összeomlást, a helyes és helytelen pénzügyi reformokat, a válság globalizálódását, és az eurózóna problémakörét elemzik. A szakember a tőle megszokott módon nemcsak nagyon pontos képet fest az egyes hatásmechanizmusokról, hanem megoldási javaslatait is kifejti. A könyv közérthető, világos stílusával a gazdasági és pénzügyi folyamatok iránt érdeklődő minden Olvasónak ajánlható. 14. Szalai Erzsébet (1948) Globális válság, magyar válság, alternatívák / Szalai Erzsébet. - Budapest : L' Harmattan, , [1] p. ; 24 cm A szerző munkásságának középpontjában immár több mint egy évtizede a magyar és a globális válság okainak, folyamatainak feltárása és kutatása áll. Elsősorban arra keresi a választ, hogy milyen társadalomtörténeti előzmények miatt történhetett meg az, hogy már a külső válság első hulláma is majdnem végzetes hatást gyakorolt az országra. Túlmutat azonban ezen a kérdésfelvetésen, hisz azt is pontosan megfogalmazza, hogy milyen feladatokkal kell megküzdenie a jövőben a magyar gazdaságnak. A szerző válogatáskötete az elmúlt tíz év alatt megjelent tanulmányaiból, esszéiből, publicisztikai írásaiból és interjúiból ad tematikus összefoglalót. A kronológiai szerkesztésnek köszönhetően, a magyar válság története is pontosan kirajzolódik az írásokból. A dokumentum így folyamatában vezeti végig az érdeklődőket a magyar társadalmi -, gazdasági változásokon.

14 Nemzetközi pénzügyek és gazdasági kapcsolatok Számvitel. Könyvvitel. Könyvelés. Költségszámítás. Mérleg 11 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK ÉS GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 15. Drábik János (1938-) Uzsoracivilizáció : a kapitalizmus új világrendje / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop db ; 22 cm, 1. kötet p. 2. kötet p. Az izgalmas többkötetes mű a világméretű pénzrendszer rejtett szövedékeiről és mozgatórugóiról rántja le a leplet. A jelenkor gazdasági eseményei alapján egy új helyzetre kell felkészülni, amelynek elengedhetetlen eszköze az együttgondolkodás, amelyre a szerző készteti Olvasóit. A dokumentum pénzdinasztiák által működtetett, több száz éves múlttal rendelkező hálózatot mutat be, amely a háttérből irányítja a globálissá növekedett pénzhatalom széles körű intézményrendszerét. A szerző rávilágít a magán pénzhatalmak politikai befolyására és a világgazdaságot mozgató erejére is. Olyan, a hétköznapi emberek számára ismeretlen, rejtett összefonódásokat, titkos megállapodásokat tár fel, amelyeket a rendszeresen tartott nemzetközi magántalálkozókon és konferenciákon fogadnak el, és ezekkel befolyásolják a világ teljes gazdaságát. A dokumentum mindenkinek izgalmas, érdekes olvasmánya lehet. SZÁMVITEL. KÖNYVVITEL. KÖNYVELÉS. KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS. MÉRLEG 16. Feladatok a számvitel alapjainak elsajátításához / [szerzők Balázsiné Farkas Katalin et al.]. - Budapest : Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt., p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN ) A piaci szereplők információkat igényelnek a vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Az üzleti életben a megfelelő kommunikációhoz elengedhetetlen a számvitel alapjainak ismerete, amely a gazdasági képzés szerves része. A sorozatnak ezt a kötetét a Budapesti Gazdasági Főiskola oktatói állítottak össze. A szerzők célja az volt, hogy a számvitel alapjaihoz kapcsolódó elméleti ismeretkör elsajátítását, és elmélyítését segítsék elő. Ennek megfelelően az órai megoldásra javasolt feladatok mellett, számos gyakorlást támogató részmegoldást és részletes magyarázó levezetést tartalmazó megoldott feladat is helyt kapott a példatárban. A dokumentum ajánlható a felsőfokú képzésben, az OKJ-s szakképzésben résztvevőknek és a mérlegképes könyvelői vizsgára készülőknek is.

15 12 Számvitel. Könyvvitel. Könyvelés. Költségszámítás. Mérleg 17. Lilliné Fecz Ildikó Államháztartási szervezetek számlatükre, 2013 / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. - Budapest : Saldo, p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN ) A számlatükör a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a 249/2000. (XII. 24. ) Korm. rendelet jogszabályi előírásaira, annak 9. számú melléklete szerinti tagolásra épül. A dokumentum a különböző szaktörvények által előírt adatszolgáltatási követelményeknek való megfelelőséget is biztosítja. A dokumentumban a tőkeváltozások alszámlái a mérlegelemzés oszlopának tagolásához igazodnak. Így biztosítható, hogy az eszközök és a források állományában a tárgyévben bekövetkezett változásokról készített negyedévenkénti adatszolgáltatás főkönyvi kivonattal alátámasztott legyen. A számlatükör alkalmazásának legfontosabb célja, hogy a költségvetési beszámoló adatai könyvvitellel alátámasztottak legyenek. A kötet az államháztartás szervezetei részére készült nélkülözhetetlen szakanyag. 18. Német-magyar, magyar-német számviteli szakszótár / [szerk.] Jochen Langenbeck ; [magyar kiad. szerk., kieg., átd.] Gyárfás Edit. - Szeged : Grimm Könyvkiadó, p. ; 20 cm A számvitel szorosan összekapcsolódik a gazdaság változásaival és fejlődésével. Így szókincse, a használt terminológia is folyamatosan változik. A dokumentum összeállításánál a szerkesztő fő szempontja az volt, hogy egy korszerű, aktualizált szókinccsel rendelkező szótárat biztosítson használóinak. A több mint ötezer címszót tartalmazó dokumentum a szakterület teljes alapszókincsét átfogja. A szakterületi besorolások, a szócikkekben található nyelvtani információk és a címszólista még könnyebbé teszik a kötet használatát. A függelékben a beszámoló azon részei kaptak helyet, amelyekre a szakembereknek szinte minden nap szükségük lehet. A szótár a számvitel területén dolgozóknak a munkáját, és szakszókincsük bővítését segíti elő, de a szaknyelv iránt érdeklődők számára is hasznos tudnivalókat tartalmaz.

16 Számvitel. Könyvvitel. Könyvelés. Költségszámítás. Mérleg Pénzügyi számvitel : eredmény megállapítása, beszámoló összeállítása / Csomós Tamás [et al.] ; [szerk. Kurcsinka Tamásné]. - Budapest : Saldo, p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna könyvsorozat (BA), ISSN ) A számvitel szigorú szabályokhoz kötött szakterület, így a dokumentum is ragaszkodik a vonatkozó jogszabályokban foglalt tényszerű közlésekhez. Az alapfogalmak ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a számvitel legfőbb célja, hogy az egységes elvek szerint kialakított információs rendszer működhessen, és minden érintett számára megfelelően alkalmazható, döntésmegalapozó legyen. A szerzők ebben a dokumentumban kilenc fejezetben foglalják össze a legfontosabb ismereteket, amelyeket szemléltető esettanulmányok egészítenek ki. Minden rész a tárgyalt fogalom pontos definíciójával indul, amelyet az alkotók szerint érdemes a legnagyobb pontossággal elsajátítani. A kötet már számviteli alapképzettséget feltételez, így elsősorban a szakemberek számára ajánlott kézikönyv. 20. Siklósi Ágnes Könyvvezetés és beszámolókészítés : T08/2010 : a Pénzügyi-számviteli ügyintéző, a Vállalkozási ügyintéző és a Mérlegképes könyvelő képzés tankönyve / [szerzők Siklósi Ágnes, Veress Attila, Sztanó Imre]. - 2., átdolg. kiad. - Budapest : Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt, p. ; 29 cm A tankönyv elsősorban a mérlegképes könyvelői képzés számvitel-elemzés tárgyának tematikájához kapcsolódik, de az elemzési ismeretanyag feldolgozása kizárólag a vállalkozások vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetének elemzésére korlátozódik. A dokumentum közérthető stílusban, részletes, átfogó magyarázatokkal, kidolgozott feladatmegoldásokkal, számos esettanulmánnyal segíti elő a tanulást. A tematikus rendszerezés, a szemléltető ábrák mind azt a célt szolgálják, hogy egy hasznos segédeszközt kapjon az Olvasó, amely biztonsággal elkalauzolja a számvitel bonyolultnak gondolt világában. A tanulóknak, az oktatóknak, de a szakembereknek is nagyon hasznos lehet a dokumentum, mert gyakorlatorientált témafeldolgozása garancia arra, hogy az ismeretek gyors elsajátítása után az érdeklődő képes lesz a tanultakat a mindennapi életben munkája során felhasználni.

17 14 Számvitel. Könyvvitel. Könyvelés. Költségszámítás. Mérleg 21. Szamkó Józsefné Költségvetési gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig / [szerző Szamkó Józsefné]. - bőv. átdolg. kiad. - Budapest : Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt, p. : ill. ; 29 cm A dokumentum a központi és önkormányzati szervek leggyakoribb gazdasági műveleteinek könyvviteli elszámolását mutatja be. A bővített, átdolgozott kiadásban a gazdasági események tárgyalása már igazodik a évi törvényi változásokhoz, és új gazdasági eseményekkel is kiegészült a kötet. A gazdasági műveletek sorrendje megegyezik a számlaosztályoknak megfelelő kialakítással. A dokumentumban a nyitás, a nyitás utáni rendező tételek, az év végi záráshoz kapcsolódó gazdasági műveletek külön egységként kerültek tárgyalásra. A jobb megértést, a könnyebb eligazodást az értelmezések, a rövidítések feloldása és precíz tárgymutató segíti elő. A kötet elsősorban a gyakorló könyvelőknek hasznos segédanyag, de az államháztartási mérlegképes könyvelői kiegészítő képzés hallgatóinak is nagy segítségére lehet az ismeretek elsajátításában A számvitel alapjai : feladatgyűjtemény / [szerzők Baricz Rezső et al.] átdolg. kiad. - Budapest : Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt, p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN ) A feladatgyűjtemény A számvitel alapjai" című könyv ismeretanyagának elsajátítását és gyakorlását segíti elő. Alkalmas mind a csoportos, mind pedig az egyéni, önálló tanuláshoz. A dokumentum több időszakon keresztül, egy fiktív vállalat működéséhez kapcsolódóan vezeti be az érdeklődőt a számviteli számítások világába. Egy-egy időszakhoz több anyagrész is kapcsolódik, így kiválóan alkalmas az új eszközök és módszerek bevezetésére is. A dokumentum tizenkét mintafeladatot tartalmaz, amelyek tematikusan egymásra épülnek, és fokozatosan bővítik az elsajátítandó ismeretek körét. A több mint félszáz megoldatlan példa már egy magasabb, önállóbb szintre emeli az ismeretek alkalmazását. A gyűjtemény a mérleg, a költség- és az eredménykimutatás témakörökhöz kapcsolódó segédleteket is magába foglalja. A dokumentum hasznos segédanyag a számvitelt tanulóknak és oktatóknak egyaránt.

18 Számvitel. Könyvvitel. Könyvelés. Költségszámítás. Mérleg Vállalati és vállalkozási formák működése Sztanó Imre (1947) Számviteli fogalmak / Sztanó Imre, Simon Szilvia. - [Budapest] : Perfekt, cop p. ; 20 cm A kiadvány alfabetikus sorrendben, tételesen ismerteti meg az Olvasót háromszázötven, a számvitelhez kapcsolódó fogalommal. Az adófizetési kötelezettségtől kezdve, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokon át, egészen a világosság elvéig minden lényeges definíció pontos leírását tartalmazza. Ezek a fogalmi meghatározások mindenkinek hasznos információt nyújtanak, és közérthető módon segítik az érdeklődőt eligazodni a számvitel néha bonyolultnak tűnő világában. Hasznos része a dokumentumnak a fogalomtár, amely lehetőséget biztosít a célirányos keresésre. A kézikönyv ajánlható a pénzügyet, a számvitelt tanulóknak és oktatóknak, a könyveléssel, adótanácsadással foglalkozó szakembereknek és természetesen minden, a téma iránt érdeklődő, kezdő ismeretszerző Olvasónak. VÁLLALATI ÉS VÁLLALKOZÁSI FORMÁK MŰKÖDÉSE 24. Az exportsiker nyomában / szerk. Ábel István, Czakó Erzsébet ; [a könyv szerzői Ábel István et al.]. - Budapest : Alinea Kiadó, p. : ill. ; 24 cm A exportorientált vállalatok határozzák meg döntő módon a hazai gazdaság versenyképességét. A versenyképesség-kutatási, hiánypótló dokumentum ezeknek a cégeknek a világába vezeti be az Olvasót. A kutatói műhelymunkát összegző kötet a vállalatok nemzetközivé válásának jellemzőit elemzi, bemutatva a hazai és a külföldi tendenciákat is. Külön értéket ad a kötetnek, hogy tíz magyar, exportorientált kis- és közép vállalat esettanulmányával szemlélteti a gazdasági folyamatokat és a kritikus sikertényezőket is. A szerzők célja, hogy a feltárt sikerfeltételek hozzásegítsék a magyar tulajdonú vállalatok gazdasági főáramba való bekapcsolódását. A dokumentum érdeklődésre tarthat számot a vállalatvezetők, a vállalati szakemberek és a gazdaságpolitikai döntés-előkészítők körében egyaránt.

19 16 Vállalati és vállalkozási formák működése 25. Pupos Tibor (1949 -) Forgótőke-gazdálkodás / Pupos Tibor. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, p. : ill. ; 20 cm A hiánypótló kötetben a szerző arra vállalkozott, hogy a vállalatok finanszírozási rendszerének vizsgálati módszereit és az ezekhez kapcsolódó fogalmakat, mutatószámokat egységesítse. A dokumentum ismeretanyagának középpontjában így a forgótőke és elemeinek új megközelítésben való értelmezése áll. A vállalati gazdálkodáshoz kapcsolódó kérdéskör tárgyalása a vállalati környezetbe ágyazva, az integrált vállalati stratégia keretei között valósul meg. A jobb megértést, a szemléltetést a gazdasági tényadatok felhasználásán alapuló modellszámítások mutatják be. Külön érdeme a kötetnek, hogy a szerző mindig rávilágít, hogy az ágazati sajátosságok adott esetben hogyan módosítják, vagy esetleg írják felül az elméleti összefüggéseket. A dokumentum a téma iránt érdeklődőknek bőséges irodalomjegyzékkel zárul. A kötet a szerző szándéka szerint elsősorban a szakembereknek próbálja meg a forgótőke-gazdálkodás témakörében az ok-okozati összefüggéseket feltárni, megvilágítani.

20 Könyvtári portálajánló 17 Látogassa meg könyvtárunkat az Interneten keresztül is: Az általános információn és az elérhetőségek mellett számos szolgáltatásunk érhető el az Internet segítségével. Ezek közül emeltünk ki néhányat kedvcsinálóként. Online könyvtári katalógus A felhasználót jogosultságok teljes készlete segíti abban, hogy könnyedén végezhessen el számos feladatot: Keresés könyvtári adatbázisainkban Aktuális kölcsönzések megtekintése, esetleg a lejárat meghosszabbítása, a könyvtár kölcsönzési szabályzata szerint EBSCO adatbázisok Az adatbázisok - Academic Search Premier. Business Source Premier. Masterfile Premier. Newspaper Source. Health source: nursing/academic edition. Health Source: consumer edition. Medline. The Educational Resource Information Center (ERIC) - részletekre kiterjedő tartalmi leírása és bemutatása, kínálatuk tételes felsorolása, közvetlen linkkapcsolattal. Fontos tudnivaló: az adatbázisok szolgáltatásai csak a könyvtárban érhetők el! A könyvtári portálon elérhető új rovat, mely a Szemle (Rólunk írták - Rólunk mondták) címet kapta és az alábbi linkre kattintva érhető el: (A sajtószemlét - melyet eddig havi összesítésben, papíralapon jutattunk el a Főiskola Vezetőinek, illetve 1 példányt a könyvtár archivált - minden általunk elérhető forrást felkutatva igyekszünk naprakészen közzétenni a mindenki által elérhető honlapunkon. Kiadványaink online elérhetősége (régebbi számok is) Könyvajánló - Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból A Könyvajánló több mint 10 éve könyvtárunk negyedéves kiadványa, melyben válogatást találhat az érdeklődő legújabb beszerzéseinkből, oktatóink publikációiból és előfizetett folyóiratainkból, adatbázisainkból. A jelen dokumentum és a régebbi számok is elérhetők itt. Ízelítő - Válogatás a könyvtár Szakácskönyv különgyűjteményéből Könyvtárunk több mint 1000 kötetes Szakácskönyv külön-gyűjteményéből adunk negyedévenként - mindig a következő szezonra, évszakra irányítva a figyelmet - Ízelítő"-t. Elérhető itt Könyvtárunk szinte egyedülálló szolgáltatása az előfizetett folyóiratok, szaklapok cikkeinek formai és tartalmi feltárása, katalógusba rendezése. A képzési profiljába tartozó szaklapok cikkeiből válogatva 1991-től építünk egy külön adatbázist. Az adatbázis gyarapodási jegyzékét adjuk közre Cikk-lapozó" címmel. Elérhető itt.

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2013 XII. évf. 4. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2013. október - december

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

CIKK-LAPOZÓ 2014. JÚNIUS

CIKK-LAPOZÓ 2014. JÚNIUS Cikk-lapozó 2014. június Cikk-lapozó 2014. június havi folyóiratcikk gyarapodási jegyzék 2014. június A folyóiratcikkeket feldolgozta: Tasnádiné Tóth Ilona, tájékoztató könyvtáros Takácsné Bán Erzsébet,

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2015 XIV. évf. 3-4. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2015. szeptember - december

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

CIKK-LAPOZÓ 2013. DECEMBER. 2013. december. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

CIKK-LAPOZÓ 2013. DECEMBER. 2013. december. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Cikk-lapozó 2013. december Cikk-lapozó 2013. december havi folyóiratcikk gyarapodási jegyzék 2013. december A folyóiratcikkeket feldolgozta: Darida Andrea, tájékoztató könyvtáros Takácsné Bán Erzsébet,

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A foglalkozáso I. FOGLALK KOZÁS. ok időpontja: 2014. január 28. délután 14.00-17.00, -17.00 ok helyszíne: BGF Gazdálkodási.

A foglalkozáso I. FOGLALK KOZÁS. ok időpontja: 2014. január 28. délután 14.00-17.00, -17.00 ok helyszíne: BGF Gazdálkodási. VISSZATEKINTÉS A TŐZSDEMÁMOR Lépj be velünk a tőzsde világába! című programso orozat foglalkozásairól A foglalkozáso ok időpontja: 2014. január 28. (kedd), délelőtt 8.00-12.00, 2014. február 12. (szerda),(

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal.

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2 A tantárgy képzési-oktatási célkitőzései: 1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2. Elsajátíttatni a hallgatókkal a hatályos Számviteli

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2009 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ n BUDAPEST, 2005

Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ n BUDAPEST, 2005 Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KÉZIKÖNYVEK Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2005 A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsõoktatási Pályázatok Irodája

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2010 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2015/2016. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: VVGK1K0MMEV Tanterv szerinti óraszám: 4+0

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Matematı ka Informatı ka Közgazdaságtan Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Ruff János, Tóth Julianna: 15 próbaérettségi matematikából (középszint írásbeli) MX-236,

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN 978 963 638 353 4 Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nonprofit számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nonprofit számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalatirányítási szoftverek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalatirányítási szoftverek Tanszék:

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

Kockázatkezelés, finanszírozás avagy a hosszútávú siker útja. Vaszkó Szabolcs - ErsteBroker Befektetési igazgató-helyettes

Kockázatkezelés, finanszírozás avagy a hosszútávú siker útja. Vaszkó Szabolcs - ErsteBroker Befektetési igazgató-helyettes Kockázatkezelés, finanszírozás avagy a hosszútávú siker útja Vaszkó Szabolcs - ErsteBroker Befektetési igazgató-helyettes 1 Attitüd vs befektetendő tőke Attitűd definiálása Mik a céljaim? Befektetendő

Részletesebben

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 2 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 3 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek)

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek) Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (Mérlegtételek) Budapest, 2008 Szerzők: Helgertné Dr. Szabó Ilona (1-3. fejezetek) Kurcsinka Tamásné (4-7. fejezetek) Lektorálta: Dr. Lukács

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek.

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek. WTS Klient. A híd. Tartalomjegyzék WTS Klient csoport 2 WTS Alliance 3 Munkatársak 4 Szolgáltatások 6 Adótanácsadás 7 Jogi tanácsadás 8 Könyvelés 9 Bérszámfejtés 10 Egyéb számviteli tanácsadás 11 Kiadványok

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez 1 Baloghné Gáspár Anikó - Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes Sisa Krisztina - Veress Attila Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez Budapest, 2007 2 Szerzők: Baloghné

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. július - szeptember

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK Budapest, 2015 Szerző: Nagyné Véber Györgyi Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-482-1 ISSN 1788-0165 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

1. konzultáció. VállFin_1konz Vállalkozásfinanszírozás 1. konzultáció 1

1. konzultáció. VállFin_1konz Vállalkozásfinanszírozás 1. konzultáció 1 Dr. Farkas Szilveszter mb. főiskolai tanár Kodolányi János Főiskola Közgazdaságtan Tanszék 1. konzultáció Bemutatkozás A tárgy bemutatása A tárgy célja, hogy a Bevezetés a pénzügyekbe és a Társaságok pénzügyei

Részletesebben

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 OPSZ fő céljai a 2015.év gazdálkodásában Adminisztrációs terhek csökkentése a polgárőr egyesületek

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. (NIOK Alapítvány 1027 Budapest Margit krt. 58)

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. (NIOK Alapítvány 1027 Budapest Margit krt. 58) A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet (NIOK Alapítvány 1027 Budapest Margit krt. 58) 2000. évi közhasznú jelentése ---------------------------- Marschall Miklós

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben