Elkészült, Imre bácsi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elkészült, Imre bácsi!"

Átírás

1 A település közéleti lapja XIX. (XXXIV.) évfolyam 10. szám Alapítva 1927-ben október Elkészült, Imre bácsi! Csak jönnek és jönnek az emberek. Devecserből, vidékről, az ország távoli pontjairól. Komoly arcok, halk beszélgetés, sokan ünneplőben. Mert a rég látott tömeg, ünnepre készül. Csütörtök van. Hét köznap, de mindenkin látszik, a nap, az óra, a pillanat más. Egy más pillanat, ami megismételhetetlen, amire emlékezni fogunk. Mert vannak ilyen pillanatok. Három véka jó kívánat A devecseri Vackor Óvoda köszönetnyilvánító műsora A katasztrófa második évfordulóján az ékességes palotává változott óvoda kedves műsorral köszönte meg azoknak a segítségét, akiknek köszönhetően a devecseri gyerekek egy valóban modern, korszerű intézményben élhetik meg a játék, a Hosszú hetek óta kísérte figyelemmel sok devecseri a kápolna épülésének különböző fázisait. Annak a kápolnának az elkészültét, amelyet utolsó tollvonásaival Devecsernek ajánlott Makovecz Imre. Nehéz volt olyan időpontot találni, amikor nem talált az ember a növekvő épület környékén beszélgetőket, kíváncsi embereket, akik azt tárgyalták, milyen lesz, amikor mese, a közös mondókázás, éneklés, örömét, felkészülve az iskolai életmódra. A rendezvény moderátora Lipkáné Oszkó Ágnes köszöntötte a megjelent vendégeket: Polgárdy Imrét, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnökét, elkészül és vajon elkészül-e időre. Hát elkészült. A Mester megtört tollvonásait tanítványa Turi Attila, Ybl-díjas építész fejezte be. A megvalósítás mögé odaállt a Magyar Fejlesztési Bank vezetésével a 22 Állami Erdészet. A szentély kerámia oltárképét, egy kígyón taposó bárányt, Kun Éva képzőművész alkotta. (Folytatás a 3. oldalon.) Vraskó Zsoltot a devecseri Leier Téglagyár igazgatóját, Dukán Gabriella aljegyzőt, Kovács Lász ló alpolgármestert, Rosta Zoltán képviselőt, a Szociális Bizottság elnökét. (Folytatás a 2. oldalon.) Üdv az erdésznek! Ott, Devecser kapujában, szimbolikus a látványa. Szimbolikus volt a tragédia után a pusztulása, de ugyanígy van jelentése az újjáépítésének is. Október 4-én, a déli órákban a főútvonal irányából városunkba betérő vagy átutazó emberek láthatták, ünnepre készülnek az erdészek. Ünnepre, hisz új otthonukat készültek elfoglalni, birtokba venni. Régi és mai erdészeti dolgozók üdvözölték, látható örömmel egymást. A vendégek közt köszönthettük dr. Márfi Gyulát, Veszprém Főegyházmegye érsekét, dr. Kovács Zoltánt, Veszprém me gye kormánymegbízottját, Ékes József országgyűlési képviselőt, Lasztovica Jenőt, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökét, Bara nyai Lászlót, a Magyar Fejlesz tési Bank elnök vezérigazgatóját, Vajai Lászlót, a Vi dékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetőjét, Toldi Tamást, De vecser város polgármesterét, Turi Attila Ybl-díjas építészt, a Magyar Fejlesztési Bank képviselőit, az Erdőgazdaság Felügyelő Bizottságának tagjait és az erdőgazdaságok vezetőit. Elsőként Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója szólt az egybegyűltekhez. A tragédia óta mindannyian tanultunk valamit mondta, tanultunk bátorságról, barátságról, megbocsátásról és megtanultuk, hogy az élet nagyon törékeny és néha igazságtalan. Elmondta, a nehéz órákban a Bakonyerdő Zrt. dolgozói gépeikkel kivették a részüket a devecseri emberek mentéséből. Köszönetet mondott mindenkinek, akik akár adománnyal, akár együttérzéssel mellettük voltak, és akik részt vettek az újjáépítésben. (Folyt. a 2. oldalon.)

2 2. oldal (Folytatás az 1. oldalról) Beszélt jövőbe mutató terveikről, amivel szeretnének hozzájárulni Devecser fejlődéséhez. Toldi Tamás polgármester először összefoglalta az elmúlt két év történéseit, felidézve a nehéz napokat. Beszélt a város céljairól, kie melve a mentálisan segítségre szorulók megsegítését. Köszö ne tet mondott az Erdőgazdaság valamennyi dolgozójának, hogy tevékenyen kivették a részüket a munkából a mentesítés és az újjáépítés napjaiban is. Gratulált az új központi épület átadásához, használatához jó egészséget kívánva minden erdészeti dolgozónak. Két év száműzetés után hazatértek mondta dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott. Kívánom, hogy az új épületben leljenek otthonra, sikeres gazdálkodást folytassanak, és munkájukkal járuljanak hozzá Devecser újjászületéséhez. A nyomorúságban nincs más vigasz, mint a remény mondta Baranyai László vezérigazgató. Remény egymásban, az emberekben, az összefogásban, a jóra vágyásban, az újrakezdésben, a hitben, az Istenben. Ez a remény adott erőt az elmúlt két évben (Folytatás az 1. oldalról) Lennerné Pál Szilvia óvodavezető köszöntő-megnyitó beszédében elmondta, hogy éppen 40. születésnapját ünnepli az óvoda, ezért külön öröm az intézmény felújítása, megszépülése. Hangsú lyozta, hogy jó látni, érezni, hogy a katasztrófa után két évvel még mindig figyelnek a településre. Fontos, hogy az ide járó gyerekek részesei voltak ennek a változásnak, ami megadta nekik a rácsodálkozás örömét. Egy ség be került így az óvodában folyó tartalmas munka és a külső megjelenés. Külön kifejezte még köszöne- Üdv az erdésznek! létrejött újjáépítéshez, aminek kézzelfogható eredményeit a városban láthatjuk. Hálás szívvel köszönte minden, az épület felépülésében résztvevőnek az elvégzett munkáját. A tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Fejlesztési Bank nevében, mint az új élet és a jövőbe vetett remény jelképét, ünnepélyesen az erdészet rendelkezésére bocsátotta az épületet. Az rendezvény ünnepélyes hangulatát emelte a zeneiskola fúvószenekarának és a Gárdonyi Géza Általános Iskola két tanulójának, Molnár Reginának és Oláh Barbarának előadása. A ze nekart Ormándlaki Péter vezényelte, a prózai műsort előadó tanulókat felkészítette Firczi Irma. Vajda István lelkész az evangélikus egyház üdvözletét hozva mondta el gondolatait, majd megáldotta az épületet. A szentírást idézve a környezet védelmére felhívta fel az emberek figyelmét, majd a római katolikus egyház nevében megáldotta az épületet dr. Márfi Gyula érsek. A rendezvény az erdész himnusz eléneklésével fejeződött be. B.Zs. A devecseri Vackor Óvoda köszönetnyilvánító műsora tét Michael Leier úrnak, a Leier Téglagyárnak, a Devecseri Önkor mányzatnak, A Rimex Kft.- nek és a Vas-Kovács Kft.-nek, hogy az itt folyó nevelést méltó környezetben folytathatják, hiszen ahogy zárta beszédét: A ne velés teremti az embert, az ember a hazát. Tóth Jázmin, Modori Dominik és Kovács Zsóka köszöntő versét követően az óvoda néptánccsoportja kedveskedett a vendégeknek. Kovács László alpolgármester köszönetnyilvánító beszédében többször is kihangsúlyozta, hogy több lett a település, több lett az óvoda. A folyamatos segítségnyújtás mögött emberek állnak mondta, és őszintén reméli, hogy az adományozók is megelégedéssel nyugtázzák az itt látott fejlődést. Természetesen nemcsak a dologi adományokkal lettünk többek, hanem azokkal az emberi kapcsolatokkal is, amik itt a két év során kialakultak. Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke is azzal kezdte ünnepi gondolatait, hogy az ilyen ünnepek teremtenek arra alkalmat, hogy a rendes, derék embereknek köszönetet lehessen mondani, akik példátlan együttérzésről, összefogásról, segítségnyújtásról tettek tanúbizonyságot és ezért nem vártak semmit. De, akik itt vannak mégis hálával és szép szavakkal köszönik, amit tettek. Sajnos ahogy mondta vannak, akik méltatlanul is a feledés homályába merültek, de azon igyekeznek, hogy minél kevesebben legyenek ilyenek, mert van mit megköszönni. Beszédének zárásaként az óvoda megújulásával kapcsolatban hozzátette, hogy a szép környezet pedagógiai hatásait pedig nem kell ecsetelni, majd kellemes időtöltést kívánt az emlékezőknek. Vraskó Zsolt, a Téglagyár igaz gatója az ünnepi beszédeket folytatva kiemelte, hogy bár 12 éve vannak jelen a város életében, még soha nem volt ilyen jó a kapcsolat a gyár és az Ön kormányzat között. Hang sú lyozta az igényes, épített környezet fontosságát, hiszen, ahogy mondta: Az igényes kör nyezet iránti igény a gyermekekben is táptalajt találhat, hogy majd felnőtt korukban is igényük legyen erre. A vendégek felszólalása után az óvodásoké lett végleg a főszerep. Az óvónők ritmusjátékát, valamint a kisebbek és nagyobbak zenei mímes játékát élvezettel figyelte mindenki. A műsor zárásaként Kovácsné Papp Hajnalka A Szülők Szerve zete Közösségének jegyzője, a szülők nevében köszönte meg a segítőknek, hogy a nagyobb tér nagyobb lehetőséget is kínál az itt fejlődő gyerekeknek játékra, mozgásra egyaránt. A Leier Téglagyár ezúttal sem érkezett üres kézzel, valamennyi óvodai csoportnak ajándékcsomaggal kedveskedtek. Kö szö netképpen az itt dolgozóktól az óvoda Vackor- kitűzőjét kapták. A devecseri Vackor óvoda köszönetet mond Kiss Tibor gencsapáti kertésznek az óvoda első udvarán elültetett dísznövényekért, hogy az aznap idelátogató vendégeket már virágos első udvar fogadhatta. L. Sz. S.

3 Elkészült, Imre bácsi! (Folytatás az 1. oldalról) A szentély bejáratára Ma kovecz Anna festőművész növénymotívumokat festett. Ön kén tes munkával dolgoztak rajta a Műszaki Egyetem hallgatói. A kivitelező, a lakópark házainak építését végző Veszp rémber Zrt. volt. A délutáni órán budapesti Szent István Király Ze ne művészeti Szakközépiskola Fúvószenekara által játszott dallamok ölelték körül a teret, adták meg az ünnepély alaphangulatát. A ze nekar élén is egy Makovecz, Makovecz Pál harsonaművész, a Mester legkisebb gyermeke. Kiemelt vendégeket tették tiszteletüket Devecserben, akik közt üdvözölhettük dr. Kovács Zoltánt, Veszprém Megye kormánymegbízottját, Baranyai Lász lót, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatóját, Fe kete Györgyöt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, Győri-Dani Lajost, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökét, Ékes Józsefet, a térség országgyűlési képviselőjét, Polgár dy Imrét, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnökét, Makovecz Imrénét, a Mester özvegyét, gyermekeiket Makovecz Annát és Makovecz Pált, Turi Attila Ybl-díjas építészt, Benkovics Zoltán dandártábornokot, Tollár Tibor dandártábornokot, Rudi Rothot, Steiermark tiszteletbeli konzulját, dr. Róna Tamást, az Alföld régió főrabbiját, Polgárdi Sándor evangélikus esperest, Steinbach Józsefet, a Dunántúli Refor mátus Egyházkerület Püspökét és dr. Márfi Gyulát, Veszprém Főegyházmegye érsekét. Először Toldi Tamás polgármester lépett a mikrofonhoz. Nagy öröm számomra, hogy Önöket itt, most, ebben a környezetben látom mondta. Sok arcot azok közül, akik az elmúlt két évben ezt a háborút megvívták velünk. Nézzenek körül, ami itt van körülöttünk, az egy csoda. Beszélt az összefogás erejéről, az elvégzett munkáról, és az előttünk álló feladatokról. A lakások átadása után elérkezett az idő, amikor átadjuk az Isten hajlékát mondta ünnepi beszédében Baranyai László, a Magyar Fejlesztési Bank elnökvezérigazgatója. Megköszönte az áldozatvállalást a 22 állami erdőgazdaságnak, akik testvériesen megosztoztak az építés költségein, kiemelve a Ba konyerdő Zrt. szerepét, akik úgy vállaltak hatalmas szerepet, hogy maguk is károsultak voltak. Legyen ez a kápolna, ahogy a megálmodója és építői is szánták, egyben Isten hajléka és a katasztrófa mementója. Ami itt van, az egy elképesztő csoda, amit egy nehéz helyzetben lévő ország példaként felmutatott, mondta Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. A templom egy antenna, amelyen a panaszt, a sírást, a köszönetet lehet továbbítani. Használjátok ezt az antennát! zárta beszédét. Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke méltatta azt az összefogást, ami a térségben, Devecserben létrejött. Ez az épület segítségre lehet abban, hogy feldolgozzuk azt a gyászt, ami az emberek lelkében van. Elmondta, az ő feladatuk véget ért, hisz a jelenlétük a katasztrófára vonatkozott, de bízik benne, ha sok év múlva, amikor már sikerült elfeledni a szörnyűségeket, a kápolnának helyt adó Máltai kert emlékeztetni fog mindenkit a nemzeti összefogásra. Az égre mutató arany tű az éghez fohászkodik a de ve cse riekért mondta dr. Kovács Zoltán, Veszprém Megye kormánymegbízottja, az angyalok kitárt szárnyai, mostantól ránk vigyáznak. Innentől e lakópark, a világhírű építész után viselje a Makovecz park nevet, a kápolnát körülölető tér neve pedig legyen e naptól kezdve Máltai kert. mondta névadó beszédében dr. Kovács Zoltán. A névadó táblák leleplezésében részt vettek Brunner Barbara és Horváth Dávid, a Gárdo nyi Géza Általános Iskola tanulói. Szeretett hazánk minden hitében, lelkében honpolgára itt volt az elmúlt két évben mondta dr. Róna Tamás, az Alföld régió főrabbija. Amikor valami új születik az olyan, mint amikor az Isten áthelyez bennünket egyik kezéből a másikba mondta Gárdonyi Gézát idézve, majd megáldotta a kápolnát. Mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. - hirdette Polgárdi Sándor evangélikus esperes. Ennek az igének az üzenete, és a tenni akarás őszinte szándéka találkozott Devecserben, ami a határon innen és túli összefogásban jelent meg szólt és áldást mondott az evangélikus egyház nevében. Tele van a szívünk reménységgel, hirdeti itt Devecserben ez a kápolna mondta Steinbach József a Dunántúli Re formátus Egyházkerület püspöke, áldást kérve a tervezőkre, építőkre és egész Devecserre. Dr. Márfi Gyula, Veszprém Főegyházmegye érseke szólt arról a békességet adó atmoszféráról, amelyet a templombelsők adnak, még a magukat ateistának valló embereknek is, majd a katolikus egyház nevében felszentelte a kápolnát. Dr. Kovács Zoltán, Baranyai László, Toldi Tamás, dr. Róna Tamás, Polgárdi Sándor, Steinbach József és dr. Márfi Gyula 3. oldal nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyesen átadta a jelenlévőknek a kápolnát. Sokunknak jutott eszébe, hogy amikor utoljára járt itt Makovecz Imre és elégedetten szemlélte tanítványai által elvégzett a munkáját, azt mondta: Mindez szép, nagyon szép, de hol van a templom? Az átadás egy ünnepi pillanatában, galambok emelkedtek az ég felé, hírvivőként. Hírt vittek annak az embernek, aki utolsó gondolataival megálmodta nekünk ezt az épületet. Sebes szárnyon vitték az örömhírt: Igen! Elkészült, Imre bácsi! Vannak még B.Zs. Sokunkat, sokszor töltött el szorongással. Az elmúlt két év alatt, rendszeres időközönként megjelent, mint egy nagy árny, majd eltűnt. Szorongató érzés volt, itt, ebben a helyzetben Most, amikor az avatás pillanataiban a galambok sebes útjukra indultak, a rá jellemző, szinte hangtalan repüléssel megjelent a kápolna felett a hatalmas katonai repülő, a C-17-es Big Mac és a mi szemszögünkből úgy látszott, együtt repül a galambokkal. és most mosolygós tekintetek követték méltóságteljes reptét. Ámulatomból az riasztott fel, hogy valaki gyengéden meghúzkodja az ingem hátulját. A Duna TV, baleset miatt székhez kötött szerkesztője elkerekedett szemekkel, hitetlenkedve kérdezte: Zsolt, ez ÍGY volt szervezve? Nem szóltam, csak ingattam a fejemet. Mosolyogva néztünk egymásra, és biztos vagyok benne, hogy egyre gondoltunk. Arra, hogy néha teljesítmények, áldott pillanatok előtt, még ez a veszekedett világ is fejet hajt. Arra, hogy tetszik vagy nem tetszik, vannak még csodák B.Zs.

4 4. oldal A kitüntetés átadó ünnepség keretein belül, szintén a könyvtár lovag termében került megnyitásra, Turi Attila, Megvalósult álmok / Kézzelfog ható ál mok című fotókiállítása. A közelmúltban a közönség által már látott anyag kibővítésre került Dénes György Turi-alkotásokról készült fotóival. Ha egy darab követ kiszedünk és elpocsékoljuk, az bűn. De ha sikerül magasabb szinten felhasználni, akkor vidámítjuk az Istent. Ha csak ezt, a tőle származó mondatot tudjuk Turi Attiláról, talán a legfontosabbat tudjuk róla. A kibővített Turi Értékeit vesztett világunkban a Turi Attilához hasonló emberek személyes példáján keresztül, a szépet népszerűsítve, a dolgok ismét a helyükre kerülhetnek mondta megnyitó beszédében Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke. Dénes Györgyről tudni kell, hogy egy ifjú építészmérnök, akinek szenvedélye a fotózás. Ami legalább ennyire fontos, mivel egyre rendszeresebben tűnik fel településünkön, láthatóan szívébe zárta Devecsert A tragédia következményei között vannak olyan jó dolgok is, hogy létrejöttek találkozások mondta köszöntőjében Győri- Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke találkozások, amelyekben ismeretségek, barátságok szövődtek. Igen. Találkozások, emberek. Csak tették, amit a szívük, az ösztönük diktált október 4-én délután 15 órakor egymás után érkeztek a magas rangú vendégeket szállító autók. Devecser városa képviselő-testületének kezdeményezésére belügyminiszteri elismerő oklevelet vehettek át azok a devecseri polgárok, akik az iszap által bekerített területen október 4-én ahogy mondták csak tették, amit a szívük, az ösztönük diktált. Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója közvetlen ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a baj órájában ismerszik meg az ember igazán. Példaértékű a kitüntettek emberek helytállása: Baranyai János Baranyai József Csehi József Csehi Józsefné Horváth Károly Pallanki Péter Ifj. Soós Ferenc Kovács József Molnár László Ők nem születtek hősnek- tette hozzá, hanem megcselekedték, amit akkor meg kellett tenni. A katasztrófa idején tanúsított kimagasló helytállásért elismerő okleveleket Dr. Bakondi Györgytől Ékes József országgyűlési képviselő, Molnár Tibor tűzoltó dandártábornok, Ben kovics Zoltán tűzoltó dandártábornok, Német Tamás tűzoltó ezredes, Győri Dani Lajos a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, Toldi Tamás polgármester, Dénes György fotóművész, Turi Attila Ybl díjas építész jelenlétében vehették át. L.Sz.S. Újra miénk itt a tér Ezzel a címmel hirdettek fotóés rajzpályázatot Devecserben a katasztrófa második évfordulóján. A kiállítást a Városi Művelő dési Ház aulájában Ékes József, térségünk országgyűlési képviselője, valamint Turi Attila Ybl-díjas építész, a 2011-es évben az év építésze cím birtokosa nyitotta meg. A pályázat célja az volt, hogy a rajzokon és a fotókon derüljön ki, hogy mit is jelent a településnek az újjászületés az itt élők mai meglátása szerint. Ékes József megnyitóbeszédében gratulált a fiatal generációnak, aki képes megfogalmazni a jövő vágyait. Turi Attila beszédét azzal a szomorú emlékképpel kezdte, amit a katasztrófát követő harmadik napon látott, amikor településünkre érkezett. A Kösz MAL felirat ahogy fogalmazott az első művészi alkotás amivel itt találkozott, egy mindenét elvesztett ember keserves megjegyzése. Örömét fejezte ki, hogy két évvel a tragédia után már a vidámság tükröződik a fotókon és a rajzokon. Ti gyerekek tudtok majd erőt adni a felnőtteknek - szólt a fiatalokhoz. A gyerekek ugyanis azt a teljes világképet rajzolták le, amit a tervező is rajzolt, amikor a lakópark új házait megálmodta. A megnyitót követően valamennyi pályázónak kis ajándékkal köszönték meg a munkáját. L. Sz. S. E kiállításon közülük kettő. Turi Attila és Dénes György. B.Zs.

5 Projektnap az iskolában Az erdő mélyén Mi piroslik, mi sárgállik Ott az erdő mélyiben Tán az őszi falevelek Hullottak le iziben? Nem az őszi falevelek, Nem is őzláb, rizike; Piros sál az, konzervdoboz, Porszívó meg fogkefe. Felelőtlen, lusta, buta Embereknek serege; Ne tegyétek! Óvjuk, védjük, Mentsük Földünk, míg lehet! A Gárdonyi Géza Általános Iskola 8. a osztályosainak verse csak egy volt a sok feladat közül, amit október 4-én a városi programokhoz kapcsolódva, az iskolai projektnapon kellett teljesítenie a tanulóknak. A projektnap házigazdáját, Bajók Józsefné tanárnőt kértük meg, hogy tájékoztassa olvasóinkat az iskolai eseményekről. Iskolánk is megemlékezett ezen a napon az iszapkatasztrófáról, s ennek kapcsán az emberi felelőtlenségről és gondatlanságról beszélgettünk - mondta a tanárnő. A környezet- és természetvédelem keretein belül állítottuk össze a felső tagozatosok Az újjászületés lángjai Egy évvel ezelőtt még túl friss volt a tragédia átélésének élménye, akkor az emlékezés lángjai indultak el a Rotary-háztól. Idén az újjászületést hirdette a benépesült lakóparkból, az Újjászületés Kápolnájától induló fáklyás menet a Rotary-házig. Az egész napos megemlékezés méltó zárása volt idén is kicsik és nagyok együttes emlékező menete, ami idén már az újrakezdést is szimbolizálta; hogy van a településnek jövője, érdemes volt és lesz itt maradni. Ezért is volt jó látni sok kisgyerekes családot, valamint azt, hogy idén is sok ember csatlakozott akár csak a kapuk mellől is a vonulókhoz. Ezt mi sem erősíthette meg napi programját. Ahogy tavaly, így most is volt előzetes feladat: Felelősek vagyunk címmel környezetvédelmi kiállítást készítettek a gyerekek. A hulladékból készített használati- és dísztárgyak között voltak ékszerek, szélforgók, locsoló berendezés, térelválasztó, melyeket az iskola aulájában állítottunk ki. Ezeket már a hét elején kihelyeztük a környezettudatosságra figyelmet felhívó plakátok kíséretében. A gyerekek kreativitását dicsérik ezek a munkák. Október negyedikén került sor az osztályok közötti vetélkedőre. Az iskolarádión keresztül jobban, minthogy az idén felvonulókat a Rotary-háznál a Grazi Zeneakadémia Jazz Tanszékének Big Bandje fogadta és szórakoztatta kitűnő játékával. A koncert végére ugyan már csak kevesen maradtak, de a zenét követő taps mindenképpen azt mutatta, hogy a jazz- pláne ha kitűnő zenészek adják előigenis kedvelhető, szerethető zenei műfaj. A zenészek készülődése alatt Rudi Roth és Németh Péter konzul urakat szólították. Rudi Roth konzul úrnak köszönetet mondtak, hogy a tragédia idején adományok gyűjtését szervezte meg többek között az óvoda felújításhoz, illetve a jazz koncert létrejöttében is segédkezett. A konzul úr a koncert több feladat hangzott el, melyek között volt környezetvédelmi totó, versírás, játékos feladatok például: állatok szemei alapján kellett felismerni egy adott állatot, vagy az állatnevek összekevert betűiből kellett a helyes nevet megadni, ezen kívül Somlóval kapcsolatos tájvédelmi füzetet tölthettek ki a tanulók. De volt szövegértési feladat is, amelynek témája a év fája, növénye, állata volt. A versengést követően a 8. osztályosok hivatásos mentősök segítségével újraélesztési gyakorlaton vehettek részt, illetve a hétköznapokon előforduló veszélyhelyzetekről hallgathattak érdekes előadást. A 6. és 7.-es előtt még pár szót intézett a jelen levőkhöz. Örömét fejezte ki, hogy egy év elteltével ilyen széppé varázsolták az itt élők környezetét, és a felújított óvodát látva boldog, hogy a gyerekek is szép, esztétikus környezetben vannak. Az ünnepségek folyamán 5. oldal tanulók forgószínpadszerűen vehettek részt egy filmvetítésen Katasztrófahelyzetek a világban és Magyarországon címmel, valamint a dohányzás káros hatásairól szóló vetített képes előadáson. A Védőnői Szolgálat szervezésében egészségvédelmi társasjátékban jeleskedhettek az 5. osztályos gyerekek, ahol is maguk voltak a bábuk. Csak az léphetett tovább, aki helyesen válaszolt a feltett kérdésre. Akik nem játszottak, azok aszfaltrajz versenyen mérhették össze rajzkészségüket Őrizd a Földet! címmel. A nap zárásaként apró ajándékokkal jutalmaztuk a legügyesebbeket. Ezen a napon vendégeket is várt az iskola. A környék összes iskolája meghívást kapott a számukra szervezett környezetvédelmi és tájvédelmi vetélkedőre. Közülük a tósoki, som ló vásár helyi és a nagyalásonyi iskola delegált csapatokat. Tel jesítményüket jutalmaztuk, il letve az iskola ebédre hívta az elfáradt csapatokat. Az alsó tagozatosok részére is szerveztek a tanító nénik ismeretterjesztő programokat, állatokkal kapcsolatos játékos vetélkedőkön és kutyakiképzők által vezetett kutyabemutatón vettek részt. A Környezet- és természetvédelmi vetélkedőket a nap végén értékeltük, s az osztályok munkáját kiválónak minősítettük. L. Sz. S. többször is elhangzott, hogy a Devecserben lakók környezete az elmúlt két év alatt újjászületett, megszépült, de a lelkek gyógyulása még sokáig eltarthat. Remélhetőleg a zene gyógy írré lesz erre is. L. Sz. S.

6 6. oldal Az Országos Könyvtári Napok eseményei Devecserben Az Országos Könyvtári Napok keretén belül idén elsősorban az idősekre koncentráltak az országos szervezők. A október 1. és október 7. közötti rendezvények szlogenjének is a Könyvtárak az aktív idősödésért jelmondatot ad ták. Ennek megfelelően városunk könyvtára is főként az időskorúaknak szervezett programokat. Hétfőn, október 1-jén a Művelődési Házban Kondor Andre a gyógytornász vezetésével tornásztak együtt a mozgást kedvelők, magukénak vallva a közismert mondást, Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!. A pénteken tartott, Én így szoktam című előadáson településünk füvesasszonya (javasasszony után szabadon), Ottlecz Judit mutatkozott be. A különböző gyógynövények, azok hasznosításáról, gyógyhatásáról és veszélyeiről szóló előadás a közönség aktivitásának köszönhetően elérte a célját. A beszélgetést vezető, rengeteg tapasztalattal rendelkező előadó nyitottságával, problémafelvetésével, a mindenkit érdeklő téma megtalálásával a megjelenteket is ösztönözte arra, hogy osszák meg másokkal nézőés hallgatóságbéli társaikkal saját tapasztalataikat, bevált receptjeiket. A gyönyörűen díszített, faragott zöldségvirágok és valódi virágok elfogyasztásával zárult találkozó után érdemes elgondolkodni a folytatáson A családokat várták a könyvtárosok a Könyves Vasárnap a Vár a VárKastélyKönyvtár! elnevezésű játékkal. Az együttjátszás, a rejtvényfejtés, a könyv tár rejtett zugainak bebarangolása, s ügyességi feladatok megoldása izgalma járta át a részt vevő 9 csapatot, mely vállalta, hogy összegyűjti az egykori Esterházy grófnő elveszett, képzeletbeli, gyermekkori könyveit. A könyveket különböző akadályok leküzdése: többek között irodalmi művek címeinek kiegészítése; írók, költők nevének megtalálása a négyzetrácsban, mesecímek kitalálása, szókirakó, mesetotó és keresztrejtvény megoldása után, valamint a könyvkereső kalandorok leleményességétől függően, különböző rejtekhelyeken lehetett megszerezni. A próbatételek utáni együttes pizzázáskor és az eredményhirdetést követően fáradt, de boldog gyermekarcokat és szülőket (!) lehetett látni, akik egy kellemes, élményekkel teli délelőttöt töltöttek el a könyvtárban. Délután során szintén családok költöztek újra a kastély falai közé, és kézműves foglalkozás keretében őszi díszeket, karkötőt, állatfigurákat lehetett készíteni a könyvtár dolgozóinak segítségével. Sz. A. A vízvédelmi rendszer fejlesztése A kormányhatározat született arról, hogy Kolontár és De vecser településen a szükséges vízelvezető művek kiépítésre kerüljenek. A rendszer biztosítja a két település területről a belés csapadékvizek akadálymentes továbbjutását. A Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében című projekthez, aminek a költsége 1,4 milliárd forint, 100 százalékos támogatást kapott a kedvezményezett devecseri önkormányzat. A kormány hozzájárul a támogatási szerződés megkötéséhez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által olvasható a Magyar Közlönyben. A projekt célja a vörösiszapkatasztrófával érintett települések környezetbiztonságának nö velése, környezeti állapotának javítása, az árvíz, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, illetve a felszíni vizeink minőségének javítása és a további környezeti káresemények megelőzése. B.Zs. Katasztrófavédelem a mindennapokban Ezzel a címmel tartottak előadást és bemutatót katasztrófavédelmi szakemberek a Kastélykönyvtárban. A koradélutáni programon az alsó tagozatos kisdiákok lelkesen és nagy érdeklődéssel hallgatták a tűzoltó és egyéb katasztrófavédelmi gépjárművekről és eszközökről szóló előadást. A vetítéssel egybekötött ismertető előtt és után is a könyvtár udvarán kiállított tűzoltóautót és katasztrófavédelmi gépkocsit vehették birtokukba a gyerekek, akiknek kis ajándékkal is kedveskedtek a szakemberek. Az előadást követően katasztrófavédelmi totót tölthettek ki a tanulók. L. Sz. S.

7 Devecseri Újjászületés Megnyitó ünnepség október 3. A megemlékezés szervezőit dicséri, hogy idén már egy nappal korábban október harmadikán megkezdődött az az ünnepségsorozat, amivel a október 4-i iszapkatasztrófára emlékeztünk. Október 3-án, délután 5 órakor szép számmal gyűltek össze meghívott vendégek és de vecse riek a Rotary Háznál Veszter gám Miklós tárogató művész játékára. Toldi Tamás, Devecser város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében ahogy korábban többször ishangsúlyozta, hogy a kétéves évforduló már valóban arra kell, hogy késztessen bennünket, hogy ne hátra nézzünk, hanem előre kell gondolnunk. Új célokat kell keresnünk. Meg em lítette a magyar állam példaértékű szerepvállalását az újjáépítésben. De nemcsak ez, hanem az összefogás is példaértékű, ami mutatja, hogy Magyarország is képes összefogni. Nem győzzük köszönni a segítőknek mondta, és természetesen mindenki elvárja, hogy az adományokat a közösségre fordítsák. A házak felépültek, a város szebb lett, de a lakosság mentális állapota még nem állt helyre. A tragédiát feldolgozni nem könnyű, és sok olyan dolog kell még, ami ezt elősegítheti A polgármester ünnepélyes bejelentést tett: minden évben három olyan adakozót segítőt hívnak meg, akinek személyesen is nagy nyilvánosság előtt köszönik meg a katasztrófa idején nyújtott segítséget. Elsőként Somlószőlős polgármestere, Bodnár György vehetett át elismerő oklevelet. A tragédia idején a település azon dolgozott, hogy a de ve cseri iskolások oktatása ne szakadjon meg. Ezt követően Barták Péter, a Veszprém megyei Napló főszerkesztőjének köszönte meg, hogy a katasztrófa idején folyamatosan és korrekt módon tudósított a térségben zajló eseményekről. 7. oldal Az újság hasábjain keresztül gyűjtést szervezett a sérültek számára, illetve munkatársai kézi munkával is segítették a károsultakat. A harmadik kitüntetett pedig Ács Sándor, az Élőlánc Ma gyarország Mozgalom vezetője volt, aki a Kastélypark megmentését tűzte ki célul. A mozgalom tagjai fák lemosásában és mentésében segédkeztek. Ezt követően a Rotary Ház három kiállításának megnyitója következett. A Devecser Újjászületés című tárlat csendesen és méltóságteljesen idézi fel a tragédiát. A Devecser, a Somló fővárosa címet viselő pedig egy jövőbeni helytörténeti gyűjtemény alapja kíván lenni. A harmadik kiállítás anyagát Boldizsár Zsolt helyi már több helyütt is elismert festő képei adták. Ékes József országgyűlési képviselő megnyitó beszédében felidézte a két évvel ezelőtt történteket, és azt, hogy hogyan is lett Devecser az összefogás városa. Kiemelte, hogy nem szabad megfeledkeznünk a nemzet tudatos és szívből jövő összefogásáról. Természetesen hozzátette idő kell a károsult embereknek a fájdalom elviseléséhez. A rövid emlékezés után Boldi zsár Zsolt festészetét, munkásságát méltatta, kiemelte az alkotónak azt a szerénységét, ami nemcsak a művészethez való hozzáállást, hanem mindennapos tevékenységeinek végzését, és legújabban a helyi újság szerkesztését is meghatározza. Devecser és a Somló nincs meg egymás nélkül folytatta. Devecser és a Somló térsége (27 település) ezer szállal kötődik egymáshoz. Az emberi segítőkészség miatt is képes ez a térség újjászervezni önmagát, ezért van jövője. A segíteni akarás kell, hogy motiválja az embereket a közeljövőben is A megnyitó ünnepséget Vesztergám Miklós tárogatóművész záró száma: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország foglalta keretbe. L. Sz. S. Dobom a labdát avagy a vállalkozóké a szó Rovatunkban devecseri vállalkozókat kérdezünk, milyen most vállalkozónak lenni Deve cserben. A legutóbbi számunkban a Gida Autószerviz tulajdonosa, Sárközy Róbert a Bohém Cukrászdát javasolta, így ebben a számunkban Horváth Zoltánt kérdeztem. Milyen fontos állomásokat említenének a cukrászda történetében januárjában indult el vállalkozásom, mely első évében tele volt technika okozta nehézségekkel. Működő cukrászdát vettem át Vasáros Tibi bácsitól. A cukrászda nevét is meghagyva folytattuk/folytatjuk a munkát. A 2010-es vörösiszap ugyan nem ért el a cukrászdáig, de csupán pár méter választott el bennünket a közvetlen veszélytől. Mint minden devecseri vállalkozás, mi is kénytelenek voltunk rövid időre bezárni, mivel értelmetlen lett volna a nyitva tartás a körülöttünk zajló munkálatok miatt. Tavalyi évben a nyitva tartásunk visszaállt a régi kerékvágásba, és ebben az évben sikerült anyagi helyzetünket részben stabilizálni. A 2012 évben sajnos észre vehető nálunk is, mint bármely területen az anyagi helyzet romlása. Mennyiben tudják követni a nagy előd munkáját? Mi vendégek azt mondhatjuk, hogy a Vasárosék cukrászdája egy híres cukrászda volt a környéken. El nézve az Önök kínálatát, sikerült ezt még fokozni is. Nehéz a korábbi jól bevált dolgokat követni, de azt hiszem sikerül a megszokott színvonalat tartanunk. Én itt voltam gyakorlaton, nagyon sok mindent tanultam Tibi bácsitól, illetve szakmai tudásomat a pápai Ricsi Cukrászda üzemében eltöltött évek alapozták meg fogalmaz Zoltán. Mennyire vannak extra igényeik a vendégeknek? Az extra igények főként a torták rendelésénél jelennek meg. Kértek már tőlünk földgömb, vagy az emberi agy mintájára készült tortát, de készítettünk már vörösiszap tározót is. Minden kívánságot próbálnak teljesíteni? A tortáknak csak a vendégek fantáziája szab határt. Mennyi idő egy ilyen extra torta elkészítése? Ez az extra igénytől függ (3 5 óra, de előfordult már több is), hogy mennyit kell dolgoznom rajta, mivel szeretem, ha maximálisan elégedett a vendég. Az eredmény viszont nagyon látványos. A tortákon kívül mennyire nyitottak az emberek az újdonságok iránt? A legfőbb újdonság minden évben az ország tortája, amit mi is elkészítünk, és sokan keresik is. Ezen kívül vannak újdonságok sütemények és torták kínálatában. Milyen jelenleg egy cukrászda helyzete? A mi helyzetünk nagyban függ az időjárástól. Ha túl meleg van mint az idei nyáron többször nem jönnek ki az emberek a hűs lakásból még egy hűsítő fagylaltért sem. Télen pedig a nagy hó és a fagy miatt jönnek kevesebben. Az idei év gazdasági helyzete próbára teszi az embereket, ezt sajnos mi is érezzük. Ki legyen a következő vállalkozó, akit megkérdezzünk? Én a Stihl szaküzletet javaslom, ahol a felkérést elfogadták. Sz. A.

8 8. oldal A 2012/2013-as tanév településünk nevelési, oktatási intézményeinek életében is változásokat hozott. A Vackor Óvoda élén új óvodavezetőt köszönthetünk Lennerné Pál Szilvia személyében, akivel az óvodával kapcsolatos jövőbeni terveiről, elképzeléseiről beszélgetünk. Először is motivációiról kérdeztem: Mi indította, hogy pályázzon az óvoda vezetőjének posztjára, hiszen közhely manapság, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeniük az oktató, nevelő intézmények vezetőinek? 23 éve dolgozom óvodapedagógusként, a munkámat mindig a hivatásomnak tekintettem. A gyermekek iránti szeretet, tisztelet vezérel, hiszen gyerekeket nevelni csak határtalan szeretettel és elfogadással lehet. Ezen elveket szülőként és pedagógusként is vallom. Hosszas dilemma előzte meg döntésemet, ellentétben azokkal a vádakkal, melyek arról szóltak, hogy már régóta vágyom a vezetői székre. Ám úgy éreztem, eljött annak az ideje, hogy egy intézmény élén többet tehetek az óvodai nevelés ügyéért a városban, mint csoportban dolgozva. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy számomra az óvoda vezetése nem hatalmi pozíció, hanem szolgálat. Szolgálat a gyermekekért, az óvoda közösségéért és az intézmény jó hírnevéért. Milyen lehetőségekkel kíván élni a jövőben, lehet- e tudni pályázatokról, amelyek az óvoda további fejlesztését célozzák? Jelen pillanatban is várjuk az augusztusban beadott TÁ- MOP es kódszámú óvodafejlesztési pályázat elbírálását. E pályázat keretén belül továbbképzésekre, az óvoda bútorzatának felújítására, cseréjére, illetve új udvari játékok beszerzésére lesz lehetőségünk. Bízunk benne, hogy rövid időn belül kiderül a számunkra kedvező elbírálás. Milyen anyagi források állnak az óvoda rendelkezésére, honnan várható anyagi segítség, hiszen lassan beszűkülnek az adomány-források, ugyanakkor a médiában a fenntartói jogok változásairól szóló hírek is bizonytalan helyzetet teremtenek. Szeretném felülvizsgálni alapítványunk működési feltételeit, s így kihasználni az alapítványi támogatásokat. Számomra fontos a szilárd értékrend Anyagi lehetőségeinket próbáljuk folyamatos papírgyűjtéssel is bővíteni, ezúton is kérem a kedves szülőket, hogy továbbra is gyűjtsék a papírhulladékot gyermekeikkel együtt, és hozzák az óvodába. A fenntartói jogokkal kapcsolatos módosítások az óvoda esetében semmilyen változást nem jelentenek, hiszen a fenntartó továbbra is Devecser Város Önkormányzata marad. Az óvoda híres a hagyományok tiszteletén alapuló nevelési programjáról, említsen meg kérem néhányat az évközi alkalmakból, hogy azok is képet kaphassanak, akik ritkán követik nyomon az intézmény életét! Az óvoda egyik alapvető feladata a kultúra átadása, közvetítése, az életkori sajátosságokhoz optimálisan illeszkedő nevelési módszerekkel oly módon, hogy abban az örök emberi értékek, saját nemzeti kultúránk színeivel gazdagodjanak. Igyekszünk megteremteni azt a milliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés szerves része a hagyományápolás. Így a modern világgal ötvöződve tovább él a népi kultúra, s a mai gyerekek is megtalálják benne a szépséget, örömöt és a követendőt. A népi kultúra gyermektől gyermekig, óvónőtől óvónőig, szájról-szájra hagyományozódik. Ez jelenti a népszokások eredetének ismeretét, azok lényegét, hiedelemvilágát, jelképeit. Minden jeles napot egy hoszszabb előkészület, ráhangolódás előz meg. A hagyományok ápolása közben történő együttjátszás, együttmunkálkodás öröm telivé, izgalmassá teszi a várakozás időszakát. Maga az ünnep külsőségeivel együtt sem lehet erőltetett, betanított forma, hanem vidám hangulatú, felszabadult együttlét kell, hogy legyen. Óvodánkban számos jeles nap kerül megünneplésre: Oviszüret, a Népmese napja, az Emlékezés napja, Advent időszaka, Luca-napi kotyolás, Karácsonyi hangverseny, Vackornap, Farsang, Téltemető-Tavaszköszöntő: kiszebáb-égetés, Májusfa-állítás és kitáncolás, Anyák napja, Gyermeknap, Évszaknyitó- és záró rendezvényeink. Kívánnak- e olyan rendezvényeket szervezni az oviszüreten kívül, ami még inkább vonzaná településünk lakosságát? Ilyen kiemelt rendezvényünk az Emlékezés napja, melyről elmondhatom, hogy nagy elismerést váltott ki mind a szülők, mind meghívott vendégeink körében. Említhetem a Gyermeknapi rendezvényünket is, melyre rendszeresen meghívjuk a városunkban működő szerveket, civil szervezeteket. Milyen programot szeretne vezetése alatt megvalósítani? Vezetői programom fő célja a minőségi munkavégzés olyan környezetben, ahol jó gyermeknek lenni, és jó érzés gyermeket nevelni. Úgy vélem, ha e kettő együttesen megvan, akkor elmondhatjuk, hogy munkánkat jól végezzük. Az óvoda vezetőjeként mindenképpen megőrzöm azokat az eredményeket és értékeket, melyeket hosszú évekkel ezelőtt elődeim létrehoztak óvodánknak. Szeretnék törvényes és magas színvonalú óvodát működtetni, amely az együttes munkára épül, de biztosítja a szakmai önállóságot. Arra törekszem, hogy óvodánk hírnevét tovább erősítsem. Vezetői koncepcióm általános, pedagógiai és a közösségi élettel kapcsolatos, illetve az óvoda kapcsolatrendszerét átölelő célkitűzéseket tartalmazza. Kevesen érzik, hogy az óvodai nevelésnek milyen fontos szerepe is van. Hogyan látja az intézmény megbecsültségét Devecserben és a környéken? Az óvoda a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van különböző csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel. Legfontosabb és leg szorosabb kapcsolata az óvo dába járó gyermekek családjával van. Számunkra legfontosabb, hogy munkánkat a szülők legnagyobb megelégedésére végezzük. Az intézmény legjobb menedzselése a minőségi munkavégzés. Elengedhetetlen a fenntartóval való szoros együttműködés, olyan, amely a szakmai munkánkat, a működés feltételeit javító kapcsolatra épül. Az önkormányzat és az óvoda közötti bizalmon, kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló kapcsolat nélkülözhetetlen a munkánkhoz, csakúgy, mint a megfelelő információáramlás fenntartása. Ez nagyban hozzájárul az óvodában dolgozók társadalmi megbecsüléséhez. Az óvoda vezetőjeként személyesen tartom a kapcsolatot a fenntartóval, heti rendszerességgel vezetői megbeszélésen veszek részt. Rendezvényeinken, fórumainkon szívesen látjuk és várjuk az önkormányzat képviselőit. De mi sem mutatja szemléletesen, hogy az óvodai nevelés ügyét még sokan fontosnak tartják, hogy az iszapkatasztrófát követő két év eltelte után is még mindig figyelnek ránk, és segítenek bennünket, így óvodánk külső és belső környezete teljesen megújult. Milyen egyéb elképzeléseket tűzött ki célul, ami újdonság és esetleg több is a korábbiakhoz képest? Nevelési programunkhoz szorosan kapcsolódó tehetséggondozási program minél magasabb színvonalú megvalósítását fontos feladatnak tartom. Kiemelt feladatnak tekintem a Vackor Óvoda Etikai Kódexének megalkotását. Ez magában foglalja az óvodai dolgozók személyiségével, munkavégzésével kap csolatos etikai normákat, továbbá a nevelő munka, a gyermekekkel való kapcsolat, a szülőkkel való kapcsolat illetve a pedagógusok szakmai kapcsolatainak etikai normáit. Sze retném szorgalmazni az óvoda és a család közötti aktív együttműködést. Rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában va ló aktívabb szülői részvételt. Ezen kívül az óvoda kapcsolatrendszerében a formalitást tartalmi elemekkel szeretném megtölteni. A vezetői munkában a hangsúly az emberi tényezőkre esik. Számomra fontos a szilárd értékrend, erkölcs és jellem. Vezetői munkámat szeretném becsülettel és tisztességgel végezni, bízva abban, hogy minden munkatársamra számíthatok, s a közös cél felé vezető úton együtt haladunk. Kovács Sándor gondolatai irányadóak számomra: Nem feltétlenül vezető az, aki elől megy, igazi vezető csak az lehet, aki tudja, mit és hogyan kell tennie, hogy a célba jussanak azok, akiket vezet. Válaszait megköszönve kívánunk munkájához erőt, kitartást és sok sikert! L. Sz. S.

9 Megérett a szőlő, és ahogy az már hagyománnyá vált, idén is izgatott készülődés előzte meg a Vackor ovi-szüretet. A gyermekek sokféle tevékenységgel hangolódtak rá a nagy napra. A szüret napján pedig már a kicsik sem érkeztek üres kézzel, ahogy az elmúlt években is kisvödörben lelkesen hozták szőlőfürtjeiket. A szüret első napján gazdag program gondoskodott a jó hangulatról: A Katica és a Mackó csoport szüreti játékfüzére Csipcsirip csoport: seregélyek rajzása Szőlő szemezgetése, darálása, préselése Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük hazánkban a Népmese napját, immáron 2005 óta. Ezen a napon minden mesével foglalkozó szakember, valamint meseszerető gyermek és felnőtt megkülönböztetett tisz telettel fordul mind a magyar, mind más népek meséi felé. Hordógurító verseny Óvónők szüreti dalcsokra Szüreti ebéd, must ízlelgetése, koccintás Igazán színes, tartalmas délelőtt után hajthatták álomra fejüket a gyermekek. A szüret második napja felvonulással folytatódott: a vidám, népes felvonuló sereg szüreti jókedvével mosolyt csalt a városban nézelődők arcára. A Városháza előtt a Mackó és a Katica csoportosok, illetve a Vackor Óvoda dolgozói nótázással köszöntötték az egybe gyűlteket. Az Önkormányzattól illetve a Polgármesteri Hivataltól ajándékba kapott dísznövényeket, színes rajzlapokat, édességet örömmel hozták magukkal az ovisok. Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából.) Szeptember 28-án, pénteken 9. oldal Érik a szőlő Vackor Óvoda szüretel Az óvoda udvarán az Őszi Fény Nyugdíjas Klub szüreti dalokat énekelt, majd Táncház derítette jókedvre az összegyűlteket. A Vackor Óvoda aprajanagyja köszöni a nyugdíjas klub ajándékait. Továbbá Pernesz Elek és Papp József nagypapáknak, Horváth László apukának, akik a présnél és a darálónál segédkeztek, valamint Humpók Imre nagypapának, aki biztosította az autót, amelyről a zene szólt a felvonuláson. Köszöni az óvoda a munkáját Baráth Andrásnak és Kurdi Róbertnek, akik több helyszínen is biztosították a hangosítást, illetve a Rendőrségnek, hogy lehetővé tették a szép számú érdeklődő zavartalan felvonulását. Mese-mese, mátka... Az ovi-szüret gyermeknek, felnőttnek egyaránt sok élményt nyújtó, vidám napokat szerzett! L. Sz. S. a Vackor Óvodában kivételesen nem az óvónénik mesetarisznyájából bújt elő a mese, hanem Ili néni, Piroska néni, Marika néni, Teri néni, Aranka néni, Kati néni és Annus néni hozták el a gyermekeknek a mesebeli kincseket. Az Őszi Fény Nyugdíjasklub mesemondóit tátott szájjal figyelte az óvoda aprajanagyja. A hálás gyermekek gyümölcsteával, finom süteményekkel és Vackor könyvjelzővel köszönték meg az aznapi különleges meseélményt. Mesekenyér, mesemorzsa, Merre visz a mese útja? Erre viszi, arra viszi, Azt, aki a mesét hiszi. Lennerné Pál Szilvia

10 10. oldal Ünnepi szentmise Ünnepi szentmisével vette kezdetét október 4-én, a vörösiszap-katasztrófa második évfordulóján tartott városi megemlékezés. Kocsis Tamás atya, Somlóvásárhely plébánosa a szentmisén kihangsúlyozta, hogy nemcsak a katasztrófára emlékezünk, hanem hálát adunk. Felidézte annak a bizonyos szörnyű napnak emlékeit, ahogy Devecser mellett elhaladva, a 8-as útról látta a vörös áradatot, amely nem volt más, mint a bűn, az önzés és a kapzsiság áradata. Ugyanakkor kiemelte, hogy a tragédiát követően hosszú időre megjelent a felebaráti szeretet, amely ösztönzi a hálaadást és segít nekünk, hogy a jövőbe való helyes utat megtaláljuk. Sz. A. Szent Erzsébet kiállítás A tragédia évfordulójának alkalmából a devecseri Római Katolikus templomban kiállítás nyílt Árpádházi Szent Erzsébet életéről. A kiállítást dr. Messik Miklós, a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület elnöke nyitotta meg, aki előadásával egy utazásra hívta a jelenlévőket Szt. Erzsébet nyomában. Erzsébet II. András magyar király és merániai Gertrúd gyermeke volt, aki korán elkezdte a vezeklő életmódot. Első gyermekének születése után menedékhelyet alapított árva gyerekek részére, szegényeket segített. Második gyermeke születése után hálából 28 ágyas kórházat alapított, ahol maga is segített a betegápolásban. Erzsébet tisztelete a 13. századtól nagyon gyorsan elterjedt egész Európában. Egymás után alakultak a Szent Erzsébet-kórházak, templomok, kápolnák és kolostorok. Az előadás és a templomban elhelyezett tablók az ő életútját mutatják be. Sz. A. Az október har madi kai kiállítás megnyitót követően került sor annak a fogadalmi keresztnek a megáldására, ami a katasztrófa előtt a Hunyadi utca végén állt. Méltó helyén a kereszt A kiállítás megnyitójáról a vendégeket az ajka-padragkúti Forrás női kórus éneke csalogatta ki az áldásra. A szertartás előtt, melyet Főtisztelendő Écsi Gábor atya végzett, Ékes József országgyűlési képviselő mondott beszédet. Fel idézte azt a pillanatot, amikor a tragédia idején meglátták a már akkor is igen rossz állapotban levő keresztet. Az áthelyezésének a gondolata már akkor is megszületett. A képviselő külön köszönetet mondott a Katolikus Caritasnak, hogy visszaadták az emberek hitét a segíteni tudásukkal, valamint, hogy partner volt a helyi Ismerem, mint a tenyeremet tartja a mondás. Rutinszerűen cselekszünk, és nem nézzük meg a körülöttünk lévő világot. Pedig sok-sok szépséget rejteget. Kedves Olvasó, tudja-e, Devecserben hol található a képen látható homlokzat? Aki felismerte a képen látható épületrészt, a megfejtéseket a Rotary Házban (Devecser Árpád u. 7.), illetve a szerkesztőség címére (ujdeve cse eljuttathatja. A helyes megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki. Határidő: november 5. Előző számunkban megjelent kép: Arany J. u. 12. ( Régi Kultúrház ) Nyertes: Ivány Gyuláné Devecser Sz.A. Plébánia is. Megköszönte Takács Viktória szobrászművészrestaurátornak is hozzáértő mű- Ismerjük-e? vészi, szakmai munkáját. Végezetül reményét fejezte ki, hogy a fogadalmi kereszt új helyén betölti eredeti funkcióját, és az erre járók elmondanak itt egy imát a városért és az országért. Takács Viktóriának átadva a szót, a restaurátor ismertette a kereszt helyre állításának menetét. Elmondta, hogy sok része hiányzott, ezért nehéz és hosszadalmas munka volt, de mindenkinek köszöni a bizalmat, hogy őt kérték fel a helyreállítási munkára, valamint felajánlotta, hogy a helyreállítás fényképes dokumentációját a városnak ad ja, ami része lehet majd a jövőbeni helytörténeti gyűjteménynek. Az ünnepséget a Forrás női kar egyházi témájú művek megszólaltatásával zárta. L. Sz. S.

11 Pipafüst... Nem a reklám helye 11. oldal Valószínű vétek az írott és íratlan szabályok ellen, de reklámozni fogok. Reklámozok, és nem fizetek érte. Vagy legalább is remélem nem Mentségemre szóljon, egy devecseri középület látogatására kívánom bíztatni Önöket. A minap nyílott a Rotary Házban Devecseri Újjászületés címen az a hármas kiállítás, amely két állandó és egy változó kiállítást foglal magába. Mivel hosszú fülekkel áldott meg a jó Isten, hallottam néhányszor azt a véleményt: Minek ez a ház Devecsernek?! Hát, én szintén az utcán hallott gondolattal szeretnék vá laszol ni, ugyan is évek alatt nagyon sokszor hallottam: Hol vagyunk mi város?! Egy nagy falu vagyunk. Nos, én erre azt szoktam válaszolni, tényleg tévedés azt gondolni, hogy város leszünk attól, hogy anno Göncz Árpád hozott róla egy oklevelet. Attól legfeljebb csak papíron leszünk azok. Város attól leszünk, ha mi magunk megtöltjük településünket valamivel Valamivel, amibe ha csak egy kis parányi részben, de részt vállalhat ez a ház is a funkcióival. Mert nézzük meg, hova mehet egy itt, nálunk megálló átutazó? Bemehet a Kastélyba, amire tényleg büszkék lehetünk, de mivel ott munka, tapasztatom szerint, komoly munka folyik, ez elég sok turistát zavarba hoz a küszöb átlépésénél. Ezen kívül bemehet a templomba, de mint turisták által látogatható hely, talán csak a kastélypark marad. E ház nyitásával lett egy hely, ahova az átutazó vagy a hozzánk jövő betérhet. Mivel van egy olyan képességem, hogy hallom a még ki nem mondott mondatokat is, szinte itt van a fülemben: Devecserben építeni? Kinek? Ezeknek? Nincs értelme! Nos, én azt mondom, nem Ezeknek, hanem magunknak. Mert ha létezik olyan, hogy Ezek, és Ezeknek netán nincs igénye rá, mi ne büntessük magunkat azzal, hogy magunknak sem építünk. Szerintem túl kényelmes azt mondani, hogy nem éri meg és nem teszünk érte, utána meg azt mondjuk, hol vagyunk mi város, itt nincs semmi. Én úgy gondolom, nyakasabb, sokkal nyakasabb ember ennél a magyar. Szóval, megnyílott a ház. A távolról jöttek már kifejezték, hogy van jövője. Úgy, hogy nem volt nyitva a ház, jobbára csak a terveket lehetett elmondani, vagy az épülő kiállítást megmutatni, negyedrészig van a vendégkönyv. Pedig, mivel nem volt kényszer a könyvbe írni, a betérők csak egy kis része használta ki ezt a lehetőséget. Az idő az állításom ellen dolgozik, hisz most jön az a téli időszak, amikor kevesebb ember járja az utakat, de meggyőződésem, hogy van jövője a háznak. Amiért írok, ami a reményem, hogy jó lenne, ha nem csak az idegenek látogatnák az épület termeit. Hogy nem teljesen közömbösek a devecseriek, azt számomra az mutatja, hogy a három funkcióból a jelenleg legkisebb a Devecser, a Somló fővárosa címet viselő helytörténeti gyűjteménybe egyre nagyobb kedvvel adakoznak. Régi vágy volt ez a gyűjtemény, amely most valóság lehet. Azért mondom feltételes módban, mert meggyőződésem, hogy ez még csak a történet eleje. Ami számomra kellemesen meglepő, hogy a Somló-környék falvaiban a megszólítottak első szóra ajánlottak fel régi tárgyakat, egy devecseri gyűjteménybe. Mi ez, ha nem az összetartozás kifejezése. Szóval, csak a kezdete egy gyűjtésnek, de már van rajta látnivaló. A második funkció, a galéria. Jelenleg egy 74 festményből álló kiállítás van benne. Itt jön a számomra kellemetlen rész, mert az enyém. Ezért több szót nem is pazarolnék rá. Talán csak annyit, hogy a jóhiszemű feltételezésekkel ellentétben, nem kaptam a várostól egy állandó kiállítási lehetőséget, hanem szándék szerint kéthavonta meg fog újulni a benne lévő anyag. Szerencsére festő kollégák kifejezték abbéli szándékukat, hogy elfogadják a meghívást. Mivel több mint öt évtizede ismerem magamat, állíthatom, más kiállítását is jó szívvel fogom ajánlani a közönségnek. Ez a kiállítótér arra lenne hivatott, hogy újra és újra becsalja a devecserieket. Mert szükség lenne rá. Főleg a harmadik kiállításnak lenne rá szüksége. A harmadik kiállításnak, amely a velünk történt két évet mutatja be. A katasztrófát, az összefogást és az újjászületést. Tudom, sokak számára ennek a meglátogatása nem, vagy csak soká fog menni. Higgyék el, ezt a hívást nem azért teszem, mert kínozni akarok embereket. Tudom, hogy sokak számára ez nagyon fáj és még sokáig fájni fog. Tudom, hogy még könnyeket csal sok ember szemébe. Csak azokról a könnyekről van tévedésben ez a fejlett huszonegyedik század, amely azokat a gyengeség jeleként veszi. Az én olvasatomban azok a könnyek bátorságot jelentenek. Azoknak az embereknek a bátorságát, akik felvállalják azokat a könnyeket. És ha felvállalják, akkor talán valamikor elfogadják a szakemberek felajánlott segítségét is. Mert arra is szükség lenne. Azt, hogy sok embernek nehéz bejönni, tapasztalatból tudom. Volt, aki csak néhány percet töltött bent, mert annyit bírt, de úgy búcsúzott, majd legközelebb tovább fogja nézni. Mert kell, hogy legyen legközelebb. Mert van, kell, hogy legyen jövőnk. Mert ami történt, azt nem tudjuk nem megtörténtté tenni. Mert elfutni nem tudunk előle. Tapasztaltam, hogy azoknak, akik elköltöztek, azoknak sem soknak sikerült. Máshol laknak, de megmaradtak volt de ve cseri nek. Mert nem feledni kell, hanem feldolgozni. És higgyék el, az ördög sem olyan bátor, ha a szemébe nézünk. Szóval, aki megtisztel a látogatásával, jó szívvel várom. Kérem, ha a nyitvatartási időn belül néha helyettem egy cetlit találnak az ablakban, ne vegye el a látogatási kedvüket. Ugyanis a kezükben tartott lap okán, néha el kell szaladnom. Igyekszem ezt a lehető legkevesebbszer, a legrövidebb ideig tenni. Azzal a házzal kapcsolatban még valamit meg kell említenem. Egy ideje a ház előtti padok a fiatalok kedvelt gyülekezőhelye lett. Amint leszáll az este, rendszeresen a kis téren gyülekeznek. Vidámak, gondtalanok és irigylésre méltóan fiatalok. Személy szerint örülök, hogy élettel töltik meg a teret. Bár nagyon rossz hogy így van, de még az elszórt energiaitalos dobozokat sem olyan nagy nehézség reggelente összeszednem utánunk. Reméljük, majd megtanulják, hogy ez így nem helyes, és egyszer nem dobálják el. Addig is nő a tájékozottságom energiaital ügyben. Nincs velük bajom, csak azt a meggyőződésem szerinti egy, kettőt kellene önmaguk közül kiközösíteni, aki darabokat hasít le a pad deszkájából, és aki laposra veri a postaládámat. Ez utóbbi megér néhány szót. Tartottam tőle, hogy mivel ide kértem az újságban lévő két rejtvény megfejtését, sokan az új miatt, nemtetszésüket fejezik ki. Örültem neki, hogy nem így történt és már első hónapban megtelt a postaláda. Örömöm nem tartott sokáig. Egyik reggel kilapítva találtam a ládát. Lapos láda, benne az elkövető, orrán át távozó DNS-ével szennyezett három darab papírzsebkendő. Gondolom, ez utóbbit aláírásnak szánta Egy erős ember alkotása. Bár nekem más jelent az erős ember. Ismerek néhányat, de ők sokkal büszkébb emberek annál, hogy postaládán mutassák meg erejüket. Ismétlem, nem a fiatalokkal van bajom. Őrájuk legfeljebb csak irigy vagyok a fiatalságuk miatt. De ez az én bajom. Csak a jókedv, vidámság, vagányság határait jó lenne megszabni. És addig jó, amíg ezt önmaguknak szabják meg. No, de nem panaszkodni akartam, inkább kedvet hozni. Kedvet hozni ahhoz, hogy megtegyék ezt a kis távolságot. Erőt kívánok a sétához. és hozzá mindannyiunknak egy kis jó egészséget. B.Zs.

12 12. oldal Szolgálunk és védünk Rendőrségi hírek Szep tem ber 2-án eljárás indult kettő devecseri személy ellen, akik Devecser és Ajka közötti vasútvonal kábelét elvágták, azonban elvinni nem tudták, mert a körzeti megbízottak elfogták őket. Az elkövetők a vasúti közlekedés mellett magukat is veszélynek tették ki. * * * Devecser Meggyeserdő lomis piacon kettő esetben történt betörés. Egyik alkalommal robogókat, kerékpárokat és alu felniket tulajdonítottak el. Másik esetben rádiósmagnót és alu felnit tulajdonítottak el. * * * Autóbusz pályaudvaron szeptem ber 8-án kettő fő pápai lakos került igazoltatásra. Ruházatuk átvizsgálása során 4 zacskó kábítószer gyanús anyagot találtunk. Az elvégzett gyorsteszt pozitív eredményt mutatott mindkét személynél, ezért gyanú sí tottkénti kihallgatásukra került sor. * * * Gyerekkorú személy követte el a Kossuth Lajos utca szám alatt található Pumukli üzlet üvegének betörését. Nem tulajdonított el semmit, azonban a rongálással okozott kár: Ft. A cselekmény helyszínének közelében elfogásra került a rongáló. * * * A lakosság segítségét kérjük a október 1-jén óra körüli időben a devecseri várkastély udvarán történt bűncselekmény elkövetőjének felkutatása érdekében. Az egyelőre ismeretlen elkövető az ebédet szállító személy udvaron leállított kerékpárjának kormányáról eltulajdonította övtáskáját a benne lévő személyes iratokkal és Ft készpénzzel együtt. * * * Súlyos bűncselekmény történt Lőrinte-puszta mellett, ahol kettő személy vitája késeléssel zárult. Az elkövető elment a helyszínről, akinek azonnali keresésére több mint negyven rendőr indult. A Devecserben dolgozó körzeti megbízott és járőr páros az elkövetést követő harmadik órában a Vásárhelyi utca végén elfogta az elkövetőt, aki a rendőr észlelése esetén még menekülni akart. * * * Segélyhívás vezetékes telefonról 107, melyen az Ajkai Rendőrkapitányság ügyelete jelentkezik be. Mobilról 112, melyen helytől függően mindig az adott megye rendőr-főkapitánysága érhető el. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyelete bejelentkezése esetén a gyorsaság érdekében ne mondja el problémáját, hanem kérje az Ajkai Rendőrkapitányságot. Gerecs István r. alezredes őrsparancsnok A biztonságos közlekedés, a balesetek elkerülése, a bűn megelőzése mindannyiunk közös ügye, hiszen rajtunk múlik gyermekeink biztonsága. A helyes közlekedésre nevelés szülők, pedagógusok és szakemberek közös felelőssége. Együttes erővel kell fellépnünk annak érdekében is, hogy a diákok ne kerüljenek rossz közösségbe. Ebből kifolyólag szerveztek az illetékesek bűn- és baleset megelőzési napot a devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola alsó tagozatos tanulói részére az iskola rendőre program keretein belül szeptember 5-én délelőtt az első és második évfolyam részére a Máltai Szeretetszolgálat légvárat, illetve kézműves foglalkozásokat biztosított. A teremben arcfestést kérhettek a diákok, rendőrös színezőt festhettek, közlekedési témájú kirakóval, memóriakártyával játszhattak. Az egyenruhás rendőröknél jellel ellátott szolgálati autóba ülhettek az érdeklődők. Csapaterős felszerelésben fényképeket készítettek a kicsikről, és ezeket a képeket meg is kaphatták ajándékba az ujjlenyomatukkal együtt. Ezek után az osztályok a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól szóló előadáson vettek részt, majd ezt követően kutyás bemutatót láttak és kérdéseket tehettek fel a speciális szolgálati ág munkájával kapcsolatban szeptember 6-án a harmadik és negyedik osztályok részére került megrendezésre ez a program. Mivel ők már nagyobbak, ezért az előző napi Bűn- és baleset megelőzési program a devecseri iskolában feladatokat a szakemberek tovább bővítették. A bátrabbak 5 méterről lőlapra próbálhatták ki célzó ügyességüket Airsoft pisztollyal, majd legnagyobb örömükre a lőlapot haza is vihették megmutatni a szüleiknek. A 3. és 4. osztályosok a közlekedési előadás meghallgatása után rollerrel egy akadálypályán meg is mérettek. A nap végén a legügyesebbeket tárgyi ajándékkal jutalmazták. Megtekintették a rendőrök fegyvereit, kényszerítő- és tömegoszlató eszközeit, golyóálló mellényét, valamint felülhettek a szolgálati motorra. A gyerekek rajztehetségét és a napos időt felhasználva aszfaltrajz versenyt is szerveztek. Tanulságos volt ez a két nap. A gyermekek nagyon jól érezték magukat, tevékenyen és fegyelmezetten vettek részt a programokon. Minden tanuló hatalmas élményekkel és ajándékokkal tért haza. Az Ajkai Rendőrkapitányság Az iskola rendőre elnevezésű programot a devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményeiben a 2012/2013. tanévben is folytatja, melynek végrehajtására külön feladatterv készült. Köszönjük az Ajkai Rendőrkapitányság, a Devecseri Rendőrőrs, a Máltai Szeretetszolgálat, a Devecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a devecseri Önkormányzat és a Devecseri Polgárőrség odaadó munkáját a program lebonyolításában. Résztvevő devecseri ren dőrök: Borsath Balázs r. ftörzs., Rubi Zoltán r. törm., Kovács Krisztián r. törm. Soós Krisztina Ne legyünk szemetek! Gyűjtsük a szemetet! Te sem örülnél, ha a szomszéd átjönne hozzátok, és a nagyszoba közepére borítaná a kukát. A természet az állatok és a növények lakhelye. Ne dobd el a szemetet sem az erdőben, sem a mezőn, sem az úton! Mindig gyűjtsd össze és vidd magaddal, mielőtt elmész egy kirándulóhelyről! A vízbe se dobjál semmiféle ételt, papírt, szemetet! Ne feledd: a szennyes vízű folyók,kis tavak és a szemetes mezőségek veszélyeztetik a vadon élő állatok, halak és növények életét! És így a te életedet is! Képzeld el, ha valaki mérgező anyagot önt egy tóba, majd utána a saját gyereke éppen abban a tóban fürdik! Szennyezed a folyót? Lehet, hogy onnan fogták ki a halat, amit megeszel. Vagy az eszi meg, akit szeretsz. Szennyezed a földet, a mezőt? Lehet, hogy onnan szedték azt az epret, burgonyát vagy hagymát, amit a mamád megvesz a piacon. Ezt nem azért írtam le, hogy megijedj, hanem, hogy vigyázz a természetre, és másokat is figyelmeztess: a természetet kölcsönkaptuk a jövőben születő emberektől, a te gyermekeidtől. Épségben kell megőrizni, ha nem akarunk nekik roszszat. KBB

13 Hátrányból, előny! Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Prog ram keretén belül támogatást nyert a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás a TÁMOP /1 kiírásra benyújtott Egy jobb életért! elnevezésű pályázata. Az októberben induló projekt megvalósítására közel 150 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg a társulás és konzorciumi partnere a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tájékoztatta szerkesztőségünket Burján Ernő, a társulás elnöke. Burján Ernő elnök úrral a támogatási szerződés aláírásának alkalmából beszélgettünk: Milyen célok megvalósítására kapták a támogatást? Ki az elindítója a projektnek? A projekt 3 fő tevékenységcsoportra osztható: hátrányos helyzetűek képzése, foglalkoztatásának elősegítése; szociális, oktatási és foglalkoztatási közszolgáltatások szakembereinek képzése; Biztos Kezdet Gyermekek háza program megvalósítása. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának érdekében mezőgazdasági gépkezelő, fakitermelő, informatikai és vállalkozói ismereteket magában foglaló képzések lesznek elérhetőek az érdeklődők számára. A releváns szférákban dolgozó szakemberek kooperációs-, munkaerőpiaci integrációs, falugondnoki-, képzéseken, szupervíziós tréningen, valamint esélyegyenlőségi felkészítésen vesznek részt. A program mintaprojekt, hisz az országban egyedülálló, hogy a kistérség több településén egyszerre valósulnak meg a tervezett tevékenységek. A projektet Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, mint konzorciumi partnerrel valósítjuk meg. Az egyesület a Devecser, Iszkáz és Somlószőlős településeken létrehozásra kerülő Biztos kezdet házakat működteti majd a megvalósítás időszakban. A gyermekházakban a 0 5 éves korú gyermekeknek és szüleiknek szerveznek programokat, foglalkozásokat. A három tevékenységcsoport összhangban van egymással, egymást erősítik. Úgy gondolom, hogy az ezen a területen versenyképes szakmák megszerzésének biztosítása, a szakemberek célirányos képzése, felkészítése, valamint a Biztos Kezdet házak működtetése javítja a térség hátrányos családjainak helyzetét. A térség hány települését érinti a megvalósítás? Kik tartoznak a célcsoportba? A projekt a Devecseri kistérséghez tartozó 27 települést érinti. A projekt fő célcsoportjai a térségben élő munkanélküliek, a romák, a hátrányos helyzetű kisgyermekes családok, valamint a szociális, foglalkoztatási közszolgáltatások szakemberei. Milyen eredményeket vár a projekt megvalósításától? A projekt megvalósításával célunk a 0 5 éves gyermekek és szüleik, hátrányos helyzetű lakosság helyzetének javulása, a gyermekek egyéni és társas kompetenciájának növelése, a szegénység továbbörökítésének megakadályozása, a hátrányos helyzet örök a tartósan munkanélküliek minél nagyobb számban való visszaintegrálása a munka világába, a térségi munkaadói igényeknek megfelelő piacképes szakmával rendelkezők számának növelése, a kistérségben dolgozó szakemberek közötti együttműködés hatékonyabbá tétele. A pályázat sikeréhez hozzájárult, és köszönetemet fejezem ki Ékes József országgyűlési képviselő úrnak, valamint Toldi Tamásnak, Devecser Város polgármesterének, akik mellettem személyesen is részt vettek a konzorciumi partnerrel folytatott tárgyalásokon. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke Győri-Dani Lajos és Morva Emília régióvezető támogatása és folyamatos odafigyelése nélkülözhetetlen volt. A projekt szakmai előkészítését Preininger-Horváth Edi na ajkai csoportvezető fogta össze. A kistérség munkaszervezetének dolgozói Bereczky Nóra vezetésével, illetve az Aditus Zrt., közreműködésével sikeresen összeállították a pályázati dokumentációt. Köszönet érte mindenkinek! SAJTÓKÖZLEMÉNY 13. oldal MEGKEZDŐDIK VESZPRÉM MEGYE 33 DB TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA Veszprém megye 158 települését érinti Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő, 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása című, KEOP 2.3.0/2F/ számú európai uniós projekt. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Ft támogatást nyert el a KEOP pályázati kiírásán. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg, a támogatás intenzitása 100%. A projekt nyitórendezvényét szeptember 25-én tartották Devecserben, a megvalósítás részleteit Czaun János, az önkormányzati társulás elnöke ismertette. A pályázati projekt az önkormányzati társulás működési területén, vagyis a 158 társulási tag önkormányzat közigazgatási területén lévő, 33 db bezárt, illetve felhagyott települési szilárd hulladék lerakó rekultivációjának megvalósítására irányul. Az első fordulós pályázat még 34 db lerakóra vonatkozott, azonban a projektfejlesztési szakasz során a zirci lerakó a KEOP 2.4.0/B konstrukcióban nyert támogatást, így a lerakók száma 33 db-ra csökkent. A kivitelezés április június 20. között valósul meg. A lerakók döntő többségben nem rendelkeznek műszaki védelemmel, így fennáll a felszín alatti víz, a földtani közeg, ill. egyes esetekben a felszíni víz elszennyezésének veszélye. A rekultiváció megvalósításával elkerülhető a környezet- és természet károsodása, mely egészségünkre is hatással lehet. A támogatás segítségével lehetőség nyílik arra, hogy jelentősen javuljon a térség környezeti állapota. A rekultivációs tervek alapján a projekt eredményeként m 2 felület rekultivációja valósul meg, amely terület m 3 hulladék tárolását jelentette. A Devecserben tartott projektnyitó rendezvényen Lenner András, Devecser Város Önkormányzatának képviselője köszöntötte a megjelenteket, majd Czaun János, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke ismertette a projekt részleteit és várt eredményeit. Egy szál ibolya Megváltozott időjárásunk, kár tagadni. Vagy, ha meg nem is változott, de szélsőséges lett. Lehet egy nyár csapadékkal, áradásokkal teli, mint a tavalyi, és lehet szinte eső nélküli, aszályos, mint az idei. Megvan a lehetőség, hogy könnyű öltözetben kitelelünk, de arra is, hogy rekordokat döntő csikorgó fagyoktól szenvedünk. Egy biztos. Az utóbbi időben az időjárás szinte minden pozitív és negatív rekordot átírt. Az út túloldaláról intett, álljak meg. Mire félrejártam az autóval, és alsó állásba helyeztem a jármű szovjet mintára működő ablakát, ott állt mellettem. Széles mosollyal az arcán, valamit szorongatott a kezében. Nézd Zsolti, mit kaptam! Szétnyitva ujjait, egy kicsike ibolya lapult tenyere közepén. Egy kicsi virág, amely eltévesztett valamit. Becsapta az időjárás, és úgy gondolta kinyílik. Tudod mit jelent ez? kérdezte nem szűnő mosollyal szép hosszú őszünk lesz. Hogy mi a tanulsága ennek a történetnek. Hát az van több is. Az egyik, hogy szerencsére vannak még emberek, akik észreveszik, ha kinyílott az a szerényen meglapuló apróság. Ráadásul úgy gondolják, hogy ezzel a kis virággal megörvendeztethetnek valakit. Hogy van valaki aki, ha kapott egy szál virágot, örül neki és ezt az örömet megosztja mással is. Hogy hosszú meleg őszünk lesz-e, nem tudom. Ami biztos, hogy valamennyi hiányzik még a téli tüzelőből, de most már nem aggódom annyira. Ha netán semmi sem lesz abból az enyhe időből, én Ottlecz Jutkán kérem számon. Aki azt a kis ibolyát mutatta és szép, hosszú őszt ígért B.Zs.

14 14. oldal Sport DEVECSERI Utánpótlás a Devecseri SE-nél A 2012/13-as szezonban új edző vette át az U-13-as és az U-16-os devecseri labdarúgók irányítását. A szakvezető, Csicsics Richárd jelenleg is a megyei bajnokságban szereplő Devecser SE játékosa. Az U-19-es csapatot továbbra is Kiss István vezeti. A Góliátosoknak tovább ra is Szőllösi Attila tartja az edzéseket. Évzárás az Y12-nél Jól zárta az idei szezont az Y12 Devecseri Postagalamb Egyesület. Az október elején tartott utolsó versenyen csapatban a magyarpolányi Nagy Miklós arany érmes lett. Egyéniben Schely József galambja tette meg elsőnek a 465 kilométeres távot. A galambászoknak a verseny április 20-a környékén folytatódik. Diáksport: Kézilabda és teremfoci Ismét beköszöntött az ősz és becsengettek az iskolában is. A nebulók a tanulás mellett sporttal is foglalkozhatnak a devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Horváth Csaba testnevelő tanár kedden és csütörtökön várja a gyerekeket az iskolán kívüli Románia után Szlovákia volt az úti célja az Osváth Racing pilótájának, Osváth Péternek valamint navigátorának Farnadi Ágnesnek. Milyen volt a pályabejárás? Ilyen pályákra számítottatok? Sűrű. Mivel a tréning második napján átvételekre is kellett menni, ezért igyekeztünk lejárni minél több gyorsot. Mivel csak hármat lehetett menni a pályákon, ez majdnem bele is fért egy napba. Szerencsére könnyen vissza lehetett érni minden gyors elejére. Arad után Kassán is etap. Mesélj, mit éltek át ilyenkor a rajtban várakozva? Tudtok valamit a pályán történő eseményekről? Ez az etap azt hiszem, jól jött mindenkinek, hiszen nem számítottunk a gumizásnál a leszakadó esőre, és a gumimelegítés értelmét vesztette hamar. A gyorsasági azért is lett etap, mert az egyik szlovák kolléga elesett a vízen. Ilyenkor jól jön, ha kiveszik a gyorsot, de nyilván senki sem azért megy oda, hogy ne legyen min versenyezni. Hasonló esetekben a sportbíróktól kapunk felvilágosítást arról, hogy mi történt, és mi fog Kassa is kipipálva! történni. Néha hosszú másodpercekig nem tudjuk, kivel lehet baj, és hogy mekkora. Ezek idegőrlő pillanatok. Pénteken ha jól tudom eléggé le voltatok maradva az állandó kerékcserék miatt. Szombatra felszívtátok magatokat? Úgy tűnik, mi második napra ébredünk fel, mert az első nap hátrányát, mindig másnap kell ledolgozzuk, független a defektek számától. Azért be kell lássuk, hogy más defektje, és technikai gondja is kellett ahhoz, hogy előrébb jussunk, de volt, ahol sikerült kategória első időt is menni. Ezekkel az előkelő helyezésekkel a bajnokságban, előrébb léptetek? Amióta a Powerstage pontozás van, nehéz gyorsan kiszámolni, hogy ki hol áll, de úgy gondolom, a kategóriában 3. helyen vagyunk, a nagy abszolútban olyan 6. hely körül. Így mondhatjuk, hogy értékes pontokat hozott az abszolút 6., és kategória 2. hely Kassán. A következő verseny október között komlói a Baranya Kupa lesz. osvathracing.hu testmozgásra. Mint a pedagógustól lapunk megtudta, az idén várhatóan a 7 8. osztályos fiúknál indul el a kézilabda csapat, de remélhetőleg a teremfocira is sikerül egy gárdát kialakítani. A lányok az eddigi adatok szerint ebben az évben sem aktivizálták magukat. A devecseri diáksport keretein belül a tavalyi tanévben a IV. korcsoportos (7 8. osztályos) fiú atlétái az ajkai városi-körzeti többpróbás diákolimpián csapatban második helyen végeztek. A körzeti egyéni diákolimpián Iványi Bence kislabda hají tás ban és háromszáz méteres síkfutásban aranyérmet, Hercz Patrik utóbbi számban ezüstöt, míg távolugrásban aranyat hozott haza. A megyei diákolimpiai versenyen Hercz Patrik távolugrásban bronzot ért el. Jól szerepeltek az iskola 7 8. osztályos kézilabdás fiúi is. A gyerekek bejutottak a megyei döntőbe is, miután a körzeti bajnokságot torony magasan megnyerték. A képeken a tavalyi atlétikai (balra) és a kézilabda (fent) csapat látható.

15 A tabella élén a Kristályvölgyi SE Nagy volt a mozgás a Kristályvölgyi SE háza táján. Vagy akár most már úgy is nevezhetjük a devecseri kézilabdázókat, hogy Bakonyi Betyárok. Mindez a zirci egyesülettel történő egyesülés okán mondhatjuk. A csapat már augusztus közepén elkezdte a felkészülést a bajnokságra, megújulást a célkitűzés módosítása is követte: a cél a fényesebben csillogó érem megszerzése. Zeiter Tibor vezetőedzőnek komoly fejfájása van most, mivel a veszprémi Táncsics Szakközépiskola csarnokában edző huszonnégy játékos közül kell kiválasztania azt a tizenhatot, akik a következő fordulókban pályára léphetnek. Az első fordulóban a Fűzfőt sikerült két vállra fektetnie a csapatnak, ez mutatja is a huszonkét gólos különbség is. A második fordulóban a Nemesvámos ellen a mérkőzés elején két góllal elhúztak a bakonyi betyárok, de a kiváló játékosokból álló vendégek hamar utolérték a Kristályvölgyet. A fiúk ezt nem hagyták szó nélkül és a 23 percben sikerült 5 gólos előnyre is szert tenni. Végül a félidőben es állással mentek az öltözőbe a játékosok. A második félidő elején a kapkodás volt a legfőbb jellemző a devecseri játékra, de a félidő vége felé ismét öt gólos előnyt szerzett a betyáros alakulat. A mérkőzést ennek ellenére csak egy góllal sikerült megnyerni. A megyei kézilabda bajnokság harmadik fordulójában a Kristályvölgy a Várpalotát fogadta vasárnap. A mérkőzés 10 0-ás gólaránnyal a játékvezető páros a devecseri kézisek javára írta, mivel a vendégek otthon felejtették az igazolásaikat. Ennek ellenére a csapatok, ha már bemelegítettek és nézők is várták a találkozót, egy barátságos mérkőzéssel szórakoztatták a publikumot amit a Kristályvölgyi SE re nyert meg. Eredmények: Fűzfői A.K. Kristályvölgyi SE (10 23) Kristályvölgyi SE Nemesvámos (14 10) Kristályvölgyi SE Várpalotai Bányász II 10 0 * * * Sümegen még Domján László volt a Devecseri SE labdarúgóinak a szakvezetője, a negyedik fordulót már Cserna Róbert irányításával kezdte meg a mérkőzést a Szpari. A váltás oka homályba vész. A korábbi edző a Kristály előtti mérkőzés előtti napon, alig 24 órával jelentette be távozását. Cserna Róbert irányításával öt forduló alatt kilenc pontot szerzett a csapat, a tavalyi bajnok ellen nem sikerült a győzelem viszont a Tapolca ellen nyert mérkőzést vesztett el a Szpari. A devecseri csapathoz visszaérkezett több korábbi játékos is, így például ismét pályára lépett a Fűzfő ellen Kizmus Jácint is. A Szparinak esélye van arra, hogy ha így folytatja a bajnokságot, akkor tartósan elmozdulhat az alsóházból. Ehhez a következő fordulóban meg van a lehetőség, mivel következő ellenfelek közül a Peremarton, a Gyulafirátót, az Őskü valamint az Alsóőrs verhető. Eredmények: Megyei I. osztály Sümeg Devecser 2 1 (1 1) Devecser Ajka Kristály 1 0 (0 0) Tapolca Devecser 2 1 (0 1) Devecser Úrkút 0 2 (0 1) Balatonalmádi Devecser 0 2 (0 0) Devecser Fűzfő 2 0 (0 0) U19-es bajnokság Sümeg Devecser 2 3 (2 1) Devecser Ajka Kristály 1 3 (0 1) Tapolca Devecser 1 2 (1 1) Devecser Úrkút 3 2 (2 0) Balatonalmádi Devecser 0 6 (0 3) Devecser Fűzfő 1 2 (1 0) U16-os bajnokság Úrkút Devecser 3 2 (1 0) Herend Devecser 8 8 (4 4) Balatonfüred Devecser 8 2 (2 2) U13-as bajnokság Úrkút Devecser 1 1 (1 0) Herend Devecser 2 4 (0 1) Balatonfüred Devecser 9 3 (4 0) 15. oldal Szurkoljunk együtt! A Devecseri SE mérkőzései október 13., szombat Peremarton Devecser október 20., szombat Devecser Gyulafirátót október 23., kedd Őskü Devecser október 28., vasárnap Devecser Alsóőrs november 3., szombat Ugod Devecser nov. 11., vasárnap Herend Devecser A Devecseri SE hazai mérkőzéseit Ajka-Padragkúton játssza. Kristályvölgyi SE mérkőzései október 14., vasárnap Veszprémi Egyetem Kristályvölgyi SE október 28., vasárnap 15:00 Marathon TK Kristályvölgyi SE november 11., vas Kristályvölgyi SE Balatonboglár A Kristályvölgyi SE hazai mérkőzéseit jó idő esetén Devecserben, rossz idő esetén Alsóörsön játssza. Pontvadászat Labdarúgó megyei bajnokság 1. Úrkút 24 p 2. Pét 18 p 3. Tapolca 16 p 4. Őskü 16 p 5. Ugod 15 p 6. Alsóörs 13 p 7. Devecser 10 p 8. Herend 10 p 9. Sümeg 10 p 10. Fűzfő 9 p 11. Csetény 9 p 12. Gyulafirátót 8 p 13. Peremarton 8 p 14. Ajka Kristály 5 p 15. Várpalota 5 p 16. Balatonalmádi 2 p Kézilabda megyei bajnokság 1. Kristályvölgyi SE 6 p 2. Veszprémi Egyetem 4 p 3. Marathon TK 4 p 4. Nemesvámos KC 2 p 5. Várpalota BSK II 1 p 6. Balatonboglár 1 p 7. Fűzfő 0 p A sportrovatot Marácz István szerkesztette.

16 16. oldal Észre sem vett kincseink Menyből az angyal VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: A, L, D, G, Í, Z, L) 11./ A távolság alapmértékegysége az angolszászoknál 12./ Ádám pár ja 13./ Időmérőeszköz 14./ Az összeadás jele 15./ Vereséget okoz 17./... umarák (Mexikói futó indiánok) 19./ Másol 20./ Van ilyen hordó! 21./ Szolmizációs hang 22./ Argon vegyjele 23./ Törökország autójele 24./ Dániel becézve 26./ Folyó egyik oldala 28./ Torziós... (Eötvös Loránd) 29./ Álló kép 30./ Labda a hálóban! 31./ Ételízesítő 32./ Stúdió része! 33./ Kiejtett betű 34./...-mozog 35./ Napszak 37./ Létezik 39./ Igekötő 41./ A középfokú melléknév jele 42./... Márton (A reformáció elindítója) 45./ Láz szélei! 47./ Izomban rejlik FÜGGŐLEGES: 2./ Győz 3./ Bemondás - angolul 4./ Gyár párosai! 5./ Műsor a tévében 6./ Van ilyen jog! 7./ Többé-kevésbé szabályos görbét mutató vonal 8./ Németország, Ausztria, Togó autójele 9./... Ferenc (Író) 10./ Erika becézve 14./ A megfejtendő rejtvény 34 második része (Zárt betűk: N, J, E, A, R, L) 16./ Réz szélei! 18./ Fundamentum 20./ Opera dalbetét 22./ Nagy Britannia 23./ Három oro szul 25./ A pozitív elektród 27./ Állami bevétel 31./ Heveder 33./ Boráról híres mátrai település 36./ Eszébe... (Emlékezik rá) 37./... a szépnek hajt titeket (Ady Endre) 38./ Figyel 40./ Teória 43./ Tál szélei! 44./ Rízs páratlanjai! 46./ Kiejtett betű 47./ Kutya Készítette: Cz.J. A megfejtéseket november 5-ig várjuk a szerkesztőség címére ( Rotary Ház 8460 Devecser, Árpád u. 7.) vagy ben: gmail.com Előző szám helyes megfejtése: És oda lenn a sok jó bor, Csapon csurrant a hordóból. Nyertesek: Mejzer Zoltán, Devecser; Varga István, Devecser; Koleda Imréné, Devecser A nyeremények átvehetők a Rotary Házban (Devecser, Árpád u. 7.) nyitva tartási időben (érdeklődni: 30/ ). A kapor földet ért magjai is az esőre vártak, s sok kertben újrakeltek. Gyűjtsünk belőlük minél többet össze, hogy fagyasztva, szárítva segítse májunkat, hasnyálmirigyünket. Nagyon jó hatással van az inzulintermelésre, koleszterincsökkentésre és az erős szájszagot is elvehetjük vele. Teája (ami készülhet magjából, virágjából, leveléből, szárából) jó gyomorégésre és elősegíti a menstruáció meg jö vetelét, ezért túlzott fogyasztása nem javasolt kismamáknak. Készüljünk a téli hidegekre. Lehetőség szerint tartsuk melegen ízületeinket, akár azok átmozgatásával, hogy az ízületi fájdalmakat csökkentsük. Aki küzd ízületi fájdalmakkal, csökkentheti az állati fehérje fogyasztását is, mert annak lebontása után több méreganyag marad szervezetünkben, amik az ízületekben is felhalmozódnak. Vegyünk kedvenc méhészünktől valódi mézet, hogy annak fogyasztásával karbantartsuk immunrendszerünket, annak emésztőenzimjeivel, kalciumtartalmával, gyulladásgátló anyagaival, vitaminjaival. Jobban segíti a kalciumfelszívódást dióval, mákkal, citrommal stb. keverve. Ez a sok jó együtt, magasabb arányban szívódik fel, mintha külön-külön adagolnánk szervezetünknek, mivel egyik hatóanyag segíti a másik munkáját (feladatát). A porckopásos ízületi gyulladásra és reumára is hatásosan alkalmazzák, a csípős paprikás, rozmaringos krémeket, de elfogyasztva a csípős paprika, gyöm bér és a testvére, a kur kuma jelentős, pozitív változást hozhat, s ez megoldás lehet azoknak is, akik nem viselik a csalánvesszőzést, vagy nem szeretik a betyárkóró teáját inni. Segítséget kérhetünk a patikustól is, hogy a napi 3 mg Bór bevitelét milyen készítménnyel javasolják, mert szintén gyulladáscsökkentő. A csalán is többek között bórtartalmának is köszönheti erejét. Adhatunk esélyt a csalánlevesnek, keverhetjük főzelékbe. Napi 10 dkg csalán elfogyasztását javasolják a szakemberek. A csalán a nehézfémek szervezetünkből való kimosásban is segít. Nagyon megdolgoztatja a veséket, épp ezért indokolt néha szünetet tartani használatában. A bór és a D-vitamin is kalciummegtartó hatású a csontokban. Jó hatású a hormonrendszerre. A jól működő hormonrendszerünk tart minket fiatalon, szervezi anyagcserénket. Az oregánót, majorannát, rozmaringot is beállíthatjuk fegyveres testőreink közé, mert gyulladásgátlók, antioxidánsok. Más gyulladásokra (torokra stb) keressék a kakukkfüvet, zsályát, kamillát. Olyan sokféle gyógynövényes könyvet, kiadványt találunk, érdemes őket böngészni, hogy megtaláljuk a számunkra fogyasztható receptet. Jó egészséget! Egy kis mosoly Ottlecz Judit Az öreg székely utazik a vonaton. Az utastársa zsörtölődve szól rá. Bátyám, húzza már fel azt az ablakot, odakint nagyon hideg van. Az öreg felhúzza, majd kérdezi a másiktól. Most hogy felhúztam, maga szerint melegebb lett-e odakünn? Új Devecseri Újság A település közéleti lapja, Kiadja: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Megjelenik: 1800 példányban, ISSN , Hirdetésfelvétel: a könyvtárban nyitvatartási idő alatt, Levélcím: Devecser Városi Könyvtár és Művelődési Ház, 8460 Devecser, Jókai u. 3., Tel.: 88/ , Felelős szerkesztő: Boldizsár Zsolt, Szerkesztő-bizottság: Lászlóné Szeghalmi Stella, Szabó Adrienn, Marácz István, Nyomda: KellerPrint Nyomda Kft. Ajka, Felelős vezető: Keller Gyula

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Csillagokat szóró kapcsolat

Csillagokat szóró kapcsolat Csillagokat szóró kapcsolat A huszadik pohlheimi adomány érkezett Zircre A pohlheimi vöröskereszt huszadik alkalommal segíti a rászoruló zirci családokat. A Városházán ünnepi fogadásra került sor, Zirc

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

Legdrágább kincsünk az egészség

Legdrágább kincsünk az egészség Legdrágább kincsünk az egészség Három hetet meghaladó projekt A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2015. május 7. 2015. május 29. A projekt célja: Az egészséges életmód

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag Karácsonyi ünnepkör a Balaton környékén c. időszaki kiállítás NKA 3506/183 Készítette: Gyanó Szilvia etnográfus, a kiállítás kurátora A Szép jelen, szép csillag

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Komlóskáról neten található linkek:

Komlóskáról neten található linkek: Komlóskáról neten található linkek: Komlóska Községről, Budapest, Corvinus Egyetem, KOVÁSZ http://kovasz.bkae.hu/konferencia/hazigazda.html Komlóska bányászatának története http://diak.budai-rfg.sulinet.hu/~havassy/komloska/banyasz.html

Részletesebben