BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Balatonalmádi Város Önkormányzata Keszey János Polgármester 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tervező Völgyzugoly Műhely Kft Solymár, Bimbó u. 20. Tel.: , , , Településrendezés: Tájrendezés, környezetvédelem: Közlekedés: Ferik Tünde okl. építészmérnök, településtervező vezető tervező TT/ Südi Beáta építészmérnök Kéthelyi Márton okl. tájépítészmérnök TK Macsinka Klára okl. közlekedésépítőmérnök, vezető tervező, KÉ-T, TRk-T/K1-d1 (MOBIL CITY Bt.) Pinkóczi Attila - építőmérnök Vízi közművek, Hanczár Emőke okl. építőmérnök MK: (KÉSZ Kft.) energiaközművek, Bíró Attila - okl. építőmérnök MK: távközlés: Csima-Takács Judit okl. tájépítészmérnök Munkatárs Lugos-Hidvégi Nóra okl. tájépítészmérnök Korsós Renáta okl. településmérnök november VZM 1223/13 balm_egyeztet_ doc

2 VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TERVEZŐI NYILATKOZAT BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE A TERVEZÉSI FOLYAMAT JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK HATÁROZATI JAVASLAT TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZET-TÁJSZERKEZET IGAZGATÁSI TERÜLET, BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS TERÜLETFELHASZNÁLÁS AZ EGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK JELLEMZŐI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Lakóterület Vegyes terület Gazdasági terület Üdülőterület Különleges területek BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Zöldterület Erdőterületek (E) Mezőgazdasági területek Vízgazdálkodási terület (V) Különleges beépítésre nem szánt terület Közmű területek Közlekedési területek ZÖLDFELÜLETI RENDSZER TÁJRENDEZÉS, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM TÁJRENDEZÉS NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK HELYI JELENTŐSÉGŰ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÖRÖKSÉGVÉDELEM ORSZÁGOS VÉDELEM HELYI ÉRTÉKVÉDELEM RÉGÉSZETI TERÜLETEK KÖZLEKEDÉS KÖZÚTHÁLÓZAT Térségi kapcsolatok VASÚTI KÖZLEKEDÉS KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS PARKOLÁS KÖZMŰELLÁTÁS VÍZELLÁTÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS FÖLDGÁZELLÁTÁS MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉG VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS VEZETÉK NÉLKÜI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETVÉDELEM A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM

3 VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA TARTALOMJEGYZÉK 9.2 A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME HULLADÉKKEZELÉS ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE KÖZMŰTERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE ÉS VÉDŐSÁVJA EGYÉB VÉDŐTERÜLETEK, KORLÁTOZÁSOK II. VÁLTOZÁSOK III. TERÜLETI MÉRLEG IV. TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA V. A BIOLÓGIAI AKTVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BALATONALMÁDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT.../2014. (...) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A szabályzat hatálya ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYOZÁSI TERV ELEMEINEK ALKALMAZÁSA BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS II. FEJEZET 5. KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK III. FEJEZET AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ORSZÁGOS MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM RÉGÉSZETI LELŐHELYEK HELYI VÉDELEM HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TERÜLET EGYEDI ELŐÍRÁSOK VÖRÖSBERÉNY HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TERÜLETRE VONATKOZÓAN EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ELŐÍRÁSOK KÁPTALANFÜRED HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TERÜLETRE VONATKOZÓAN EGYEDI ELŐÍRÁSOK AZ ÖREGHEGY DÉLI OLDALÁN LÉVŐ TÖRTÉNELMI PRÉSHÁZ HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TERÜLETÉRE HELYI UTCAKÉP VÉDETTSÉG ALATT ÁLLÓ TERÜLET REKLÁM, HIRDETŐTÁBLA IV. FEJEZET A TÁJ ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM HELYI VÉDELEM NÖVÉNYALKALMAZÁS VÍZPART V. FEJEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK KÖRNYEZETVÉDELEM FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME A LEVEGŐ VÉDELME A TERMŐFÖLD VÉDELME HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS A ZAJ ELLENI VÉDELEM VI. FEJEZET VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK VÍZERÓZIÓNAK KITETT TERÜLETEK VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐTÁVOLSÁGOK VII. FEJEZET A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK ELŐVÁSÁRLÁSI JOG BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG HELYREHOZATALI KÖTELEZETTSÉG TELEKALAKÍTÁS VIII. FEJEZET KÖZMŰELLÁTÁS ÉS HÍRKÖZLÉS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK KÖZMŰVESÍTÉS MÉRTÉKÉNEK ELŐÍRÁSA VÍZELLÁTÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS

4 VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA TARTALOMJEGYZÉK 37. FÖLDGÁZELLÁTÁS VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS IX. FEJEZET ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ELŐÍRÁSOK TEREPRENDEZÉS, RÉZSŰ, TÁMFAL, KERÍTÉS BEÉPÍTÉSI MÓD, ÉPÍTÉSI HELY MÁSODIK RÉSZ RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK X. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET LAKÓTERÜLETEK KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET INTÉZMÉNY TERÜLET KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET HÉTVÉGIHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET ÜDÜLŐHÁZAS TERÜLET KÜLÖNLEGES TERÜLET KÜLÖNLEGES TERÜLET LOVASSPORT TERÜLET KÜLÖNLEGES TERÜLET VÍZISPORT TERÜLET KÜLÖNLEGES TERÜLET STRANDTERÜLET KÜLÖNLEGES TERÜLET KEMPING KÜLÖNLEGES TERÜLET SZABADIDŐKÖZPONT KÜLÖNLEGES TERÜLET AUTÓBUSZ PÁLYAUDVAR Különleges terület - VASÚTÁLLOMÁS XI. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ZÖLDTERÜLET ERDŐTERÜLET ERDŐTERÜLET VÉDELMI ERDŐ ERDŐTERÜLET KÖZJÓLÉTI ERDŐ MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET GYEP, FÁS LEGELŐ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET szárazulat KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET TEMETŐ KÜLÖNLEGES TERÜLET SPORT- ÉS TURISZTIKAI TERÜLET KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET BÁNYA KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI HARMADIK RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez szabályozási terv Melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez sajátos jogintézmények FÜGGELÉKEK függelék a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Művi értékvédelem függelék a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Régészeti területek függelék a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Természetvédelem függelék a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Mintakeresztszelvények függelék a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Balatonalmádi javasolt növényzete ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA, HELYZETÉRTÉKELÉS EGYEDI KEZELÉST IGÉNYLŐ, ILLETVE PROBLÉMÁS TERÜLETEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, SZEREPKÖR, TELEPÜLÉSHÁLÓZAT TELEPÜLÉS SZERKEZETE

5 VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA TARTALOMJEGYZÉK 1.3. IGAZGATÁSI TERÜLET, BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER Beépítésre szánt területek Beépítésre nem szánt területek ÖRÖKSÉGVÉDELEM Országos védelem Helyi védelem Régészet VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK Közlekedési területek védőterülete Közműterületek védőterülete és védősávja Egyéb védőterületek, korlátozások VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA a térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok ORSZÁGOS ÖVEZETEK ISMERTETÉSE Kiemelt térségi övezetek ismertetése Szabályozás és Vízpart-rehabilitáció Hatályos településfejlesztési döntések vizsgálata A Településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVHEZ KÉPEST TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT TÁJSZERKEZET TÁJHASZNÁLAT Erdőterületek Mezőgazdasági területek Vízgazdálkodási terület Különleges beépítésre nem szánt területek Egyéb tájhasználatot meghatározó övezeti lehatárolások a terven ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE Külterület zöldfelületi elemei Települési zöldfelületi elemek TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM Nemzetközi jelentőségű természeti és táji értékek Nemzeti jelentőségű természeti és táji értékek Helyi jelentőségű természeti és táji értékek BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT KÖZÚTHÁLÓZAT Térségi kapcsolatok Országos utak Települési úthálózat VASÚTI KÖZLEKEDÉS KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS PARKOLÁS KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁTÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS ENERGIAKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE Villamosenergia ellátás Földgázellátás Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Vezetékes hírközlési létesítmények Vezeték nélküli hírközlési létesítmények KÖRNYEZETI HATÁSOK A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM

6 VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA TARTALOMJEGYZÉK Felszíni vizek Felszín alatti vizek A talaj védelme A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME HULLADÉKKEZELÉS ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA Előzmények, kapcsolódás a tervezési folyamatokhoz Javaslatok hatása a tervmódosítás készítésére A környezet védelméért felelős szervek és a nyilvánosság által adott vélemények, szempontok figyelembevétele A Környezeti értékelés fenntarthatósági értékrendje Alkalmazott módszer, Felhasznált adatok HELYZETÉRTÉKELÉS - VIZSGÁLAT Földrajzi adottságok Környezeti állapot Településszerkezet, területhasználatok A TERVI VÁLTOZATOK ÉS A VÁLASZTÁS INDOKAI, A TERVBEN LEÍRTAK ELMARADÁSA A FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK KEZELÉSE A TERVBEN, ILLETVE A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK CSÖKKENTÉSÉRE VONATKOZÓ TERVI MEGOLDÁSOK Tájhasználati konfliktusok Környezetvédelmi konfliktusok A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN KIVÁLTANDÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK MONITOROZÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÓ MELLÉKLETEK TERVIRATOK

7 BEVEZETŐ VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA 7 TERVEZŐI NYILATKOZAT Alulírottak Ferik Tünde, vezető településrendező tervező, Kéthelyi Márton okl. tájépítészmérnök, Südi Beáta építészmérnök kijelentjük, hogy Balatonalmádi településrendezési eszközök felülvizsgálata során a többször módosított, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXXVII. törvényt, az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló a többször módosított 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (OTÉK), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet, és ezek általános érvényű követelményeihez kapcsolódó eseti hatósági előírásokat megállapító rendeleteket, szabályzatokat, országos szabványokat (ágazati és szakmai) betartottuk. Az OTÉK előírásaitól való eltérésre 4 esetben volt szükség: HÉSZ 11. (4) bekezdés, HÉSZ 51. (24) bekezdés, HÉSZ 53. (21) bekezdés, HÉSZ 56. (2) bekezdés. Budapest, november Ferik Tünde Kéthelyi Márton Településrendező vezető tervező okl. tájépítészmérnök TT/ TK Südi Beáta építészmérnök

8 BEVEZETŐ VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA 8 1. BEVEZETŐ 1.1. ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE Balatonalmádi hatályos településrendezési terve 2005-ben került jóváhagyásra. Az azóta eltelt időszakban a terv több alkalommal módosult. Emellett 2012-ben elkészült a város településfejlesztési koncepciója, majd még ugyanabban az évben az önkormányzat elkészítette a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját is. A településfejlesztési dokumentumokat az önkormányzat képviselőtestülete a 205/2012. (IX.27.), illetve 207/2012. (IX.27.) határozatával hagyta jóvá január 1-én az építésügyi és településrendezési jogszabályi környezetben jelentős változások léptek életbe, többek között módosították az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényt (Étv), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet (OTÉK), a Balaton törvényt (Btv), továbbá hatályba lépett a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről. A megváltozott jogszabályi környezet, számos lakossági és építési hatósági észrevétel, valamint a településfejlesztési dokumentumokban meghatározott célok következtében a hatályos településrendezési eszközökben foglaltak megújítása vált szükségessé tartalmilag és szakmailag egyaránt. Fenti előzményeket követően a város önkormányzatának képviselő-testülete a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról döntött, melynek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. A megalapozó vizsgálat, helyzetelemzés munkarész 2013 decemberében került dokumentálásra, míg a településszerkezeti terv munkaközi anyaga 2014 márciusban, melyet az Önkormányzat Képviselőtestülete a 134/2014. (V.29.) határozatával előzetesen jóváhagyott és továbbtervezésre alkalmasnak talált. A készülő településrendezési eszközök feladata: a megváltozott települési igények alapján a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan; a jóváhagyott településfejlesztési koncepció és az Integrált Városfejlesztési Stratégia elhatározásainak a településrendezési eszközökbe való beillesztése; az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat kidolgozása; a beérkezett lakossági kérelmek kiértékelése és átvezetése; a településrendezési eszközök és a magasabb szintű tervek/jogszabályok összhangjának biztosítása A TERVEZÉSI FOLYAMAT A megalapozó vizsgálat munkarész célja az eddigi tervek, kapcsolódó helyi rendeletek és a begyűjtött adatok értékelése, a terv és a valós igények összevetése, a település társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése, a településszerkezet, tájhasználat, települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése. A következő tervfázis a Településszerkezeti terv. A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezeti állapot javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti terv munkaközi anyagát a település képviselőtestülete megvitatja, s ha továbbtervezésre alkalmasnak találja elkészülhet a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) munkaközi anyaga is. A helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos

9 BEVEZETŐ VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA 9 helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket kell megállapítani. A HÉSZ a település teljes igazgatási területére készül a településszerkezeti tervvel összhangban. Jelen tervezés során a települészerkezeti tervhez és a helyi építési szabályzathoz közös alátámasztó munkarészek készülnek. Az elkészült és az önkormányzat képviselő-testülete által előzetesen véleményezett településrendezési eszközök tervezetét véleményeztetni kell az illetékes államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal, valamint és a helyi partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályok szerinti partnerekkel. A véleményezési szakasz részletes szabályait a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet tartalmazza. Jelen dokumentáció a Településszerkezeti terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat véleményezés céljára előkészített anyaga.

10 BEVEZETŐ VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA 10 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

11 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA 11 HATÁROZATI JAVASLAT TERVEZET Balatonalmádi város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) Kt. számú határozata Balatonalmádi város Településszerkezeti Tervének megállapításáról Balatonalmádi város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII törvény 9/B. (2) bekezdés a) pontja alapján Balatonalmádi város Településszerkezeti Tervét jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg. A Településszerkezeti Terv a) 1. melléklete a szerkezeti terv leírását, b) 2. melléklete az M=1:10000 méretarányú szerkezeti tervlapot tartalmazza. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott tervet küldje meg az állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek, valamint gondoskodjon a Településszerkezeti terv nyilvánosságáról. Határidő: folyamatos Felelős: Balatonalmádi, polgármester

12 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA melléklet SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA 13 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI I. Szerkezeti terv leírása A szerkezeti tervlapon az egyes területrészek felhasználási módja, továbbá a vonalas szerkezeti elemek kerültek ábrázolásra. A gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak nem kaptak önálló jelölést. A terület mérleg és a beépítési sűrűség számítása során az eltérő területfelhasználási egységek találkozásánál az önálló kategóriába nem sorolt közterületet (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utat) annak felező vonaláig kell az érintett szomszédos területfelhasználási egységekhez hozzászámítani. Az önálló területfelhasználási kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszűntetése, valamint új közlekedési célú közterületek kialakítása a településszerkezeti terv módosítása nélkül is végrehajtható. A területfelhasználásban történt változások a 312/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozattal elfogadott, többször módosított településszerkezeti tervhez képest jelennek meg jelen településszerkezeti tervben tervezett elemként. 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET-TÁJSZERKEZET Balatonalmádi négy történelmében, korában, kialakulásának módjában és használatában teljesen eltérő településrész, illetve önálló települések egyesítésével jött létre. Ezek közül Almádi és Budatava településrészek az Integrált Városfejlesztési Stratégiával összhangban együtt kezelendők, a településszerkezeti terv ennek megfelelően 3 városrészt határoz meg: Vörösberény Almádi (és Budatava) Káptalanfüred Az egyes településrészek jellegükben teljesen eltérőek, azonban a folyamatos építkezések következményeként teljesen összenőve ma már szerves egységet képeznek. A település egyes településrészeinek használata jelenleg is jelentősen eltér, ennek megfelelően az úthálózat jellege, a telekstruktúra, valamint a települési szövet is eltérően alakul. Káptalanfüred jellemzően hétvégiházas üdülőterület, szabályos, rendezett utcahálózattal, viszonylag nagy telkekkel. Vörösberény jellemzően kertvárosias beépítésű lakóterület, az Ősközség településrészen nőtt utcahálózattal és ennek megfelelően szabálytalan telekstruktúrával, az újabb kialakítású területeken vegyesen lakó és üdülő használattal, rendezetlen feltáró úthálózattal, változó nagyságú telekmérettel. Balatonalmádi központi városrésze Almádi. Almádi a vegyes használatú és beépítésű központi településrészből és a jellemzően üdülő használatú, nőtt jelegű úthálózattal rendelkező, részleteiben még rendezetlen Öreghegy településrészből áll. Almádi városrészhez tartozik továbbá az újabb beépítésű Budatava településrész is. Budatava jellemzően szabályos, rendezett utcahálózatú, lakó-üdülő vegyes használatú kertvárosias terület, amelynek északi részén a település egészének struktúrájától jelentősen eltérő tömbtelkes, kisvárosias lakóterület, valamint sorházas beépítésű területek is megtalálhatók. E településrészen találhatók a gazdasági területek nagytelkes tömbjei is. A település szerkezetének meghatározó eleme a 8,2 kilométer hosszú Balatonpart, a parttal párhuzamosan húzódó vasút és a 71-es főút. A vasút és a 71-es út szerkezetileg elválasztó szerepet tölt be, amely mára a parti sáv védvonalává is vált. További fontos közlekedéshálózat szerkezeti elem még a Felsőörsi út és a Veszprémi út. A település szerkezetének alakulásában jelentős szerepet játszott domborzata. Almádi egyik legmeghatározóbb adottsága a Káptalanfürednél majdnem a partig, a Vörösberény-Budatava településrésznél a parttól egy kicsit távolabb húzódó dombvonulat, melynek tagolását a dombok közötti völgyekben vezetett patakok adják. Ennek is köszönhető, hogy a településrészek ma is elkülöníthetők egymástól. A település északi részén, a Lozsántai sík terület felett fekszik a zártkerteket magába foglaló Újhegy, amelynek a 306 m tengerszint feletti magasságig felfutó Megyehegy a folytatása. A Veszprémi utat nyugatról szegélyező Sátorhegy és a Várhegy - Vöröshegy elválasztásaként a Vörösberény életében oly nagy szerepet játszó Vörösberényi séd völgye, a Malomvölgy található.

14 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA 14 A Malomvölgy Vörösberény természetes határát képezte egykor, ma pedig Almádi és Vörösberény településrészek természetes elválasztó eleme, a Malomvölgy túloldalán hirtelen emelkedő Vörösheggyel. A Vöröshegy és az alacsonyabban fekvő Pinkóc terület a Remete patak völgyéig, a Vödörvölgyig fut le. A Vödörvölgy és a Remete patak szintén jelentős területtagoló elem a völgy mélysége miatt. Az Öreghegy és a távolabb fekvő már erdővel borított Felsőhegy (321 m) egészen a Felsőörsi útig húzódó vonulata alkotja a település középső szakaszát. A Felsőörsi úttal párhuzamosan futó árok völgyétől délkeletre aztán ismét a Halacs magasabban fekvő területrésze, és a dombra települt Káptalanfüred található. A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: - a vasút; - a 71. számú főút; - a jelű Veszprém Balatonalmádi összekötő út; - a jelű Balatonalmádi - Felsőörs összekötő út; - az egyéb belterületi gyűjtőutak és külterületi földutak; - a nagynyomású gázvezeték; - a Vörösberényi séd; - az utak menti fasorok, erdősávok. Szerkezeti jelentőségű területhasználati jellemzők: - a belterületi városrészek lakóterületi és üdülőterületi túlsúlya; - a településközpont területek az egyes városrészi központokban; - a gazdasági területek a 71. számú főút mentén Vörösberény és Budatava városrészben; - a mozaikosan elhelyezkedő erdőterületek, kertes mezőgazdasági területek és általános mezőgazdasági területek; - a dolomitbánya területe; - a Balaton-part menti magas zöldfelületi aránnyal rendelkező területek. Tervezett vonalas szerkezeti elemek: - a jelű összekötő út (Veszprémi út) új nyomvonalon való kivezetése a 71. számú főútra a településközponti területek tehermentesítése érdekében; jelű összekötő út (Felsőörsi út) új nyomvonalon való kikötése a 71. számú főútra; - a Veszprémi út új szakaszának folytatásában, a 71. számú főút keleti oldalán haladó útszakasz, amely a Szabolcs utca Rákóczi utca nyomvonalakhoz kapcsolódik. Tervezett szerkezeti jelentőségű területhasználati jellemzők: - intézményi területbe sorolt, korábban településközpont vegyes területfelhasználású területek; - különleges beépítésre nem szánt területbe átsorolt temetők és bánya, korábban beépítésre szánt különleges területek; - kertvárosias lakóterületbe sorolt korábbi hétvégiházas üdülőterületek Almádi és Vörösberény városrészben; - hétvégiházas üdülőterületbe átsorolt településközpont vegyes területek Káptalanfüred központjában; - településközpont területbe átsorolt teleksor Budatava városrészben, a Balatonfűzfői út mentén, korábban kertvárosiak lakóterületek; - újonnan kijelölt zöldterületek.

15 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA IGAZGATÁSI TERÜLET, BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS A település területén az igazgatási határ megtartandó. Belterülethatár módosítható a korábbi településrendezési eszközökkel összhangban, a szerkezeti tervlapon meghatározottak szerint az alábbi területeken: - Tűzmadár utca I. (1,3ha); - Glóbusz utca környéke (4,8ha); - Aranyeső utca környéke (1,5ha); - Szömörce utca környéke I. (5,3ha); - Budatava északi terület Lozsánta, Városkapu keleti terület (15,65 ha); - a Felsőörsi út és Szabadságkilátó út közötti terület (3,8ha), a területen belül áthelyezett zöldterülettel. Belterülethatár módosítható az újonnan kijelölt belterületbe vonásra javasolt területeken a szerkezeti tervlapon meghatározottak szerint az alábbi területeken: - Újhegy köz kertvárosias lakóterülete (0,84 ha, 0,084ha zöldterülettel); - Tűzmadár utca II. kertvárosias lakóterülete (0,74ha, 0,074ha zöldterülettel); - Szömörce utca környéke II. (0,9ha, 900m 2 zöldterülettel).

16 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település igazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységbe tartozik: A) Beépítésre szánt területek: 1) Lakóterület a) kisvárosias lakóterület b) kertvárosias lakóterület 2) Vegyes terület a) településközpont terület b) intézmény terület 3) Gazdasági terület a) kereskedelmi, szolgáltató terület 4) Üdülőterület a) hétvégi házas terület b) üdülőházas üdülőterület 5) Különleges terület a) lovassport terület b) vízisport terület c) strandterület d) kemping e) szabadidőközpont f) autóbuszpályaudvar g) vasútállomás B) Beépítésre nem szánt területek: 1) Zöldterületek 2) Erdőterületek 3) Mezőgazdasági területek a) általános mezőgazdasági terület b) általános mezőgazdasági terület gyep, fás legelő c) általános mezőgazdasági terület - szárazulat d) kertes mezőgazdasági terület 4) Vízgazdálkodási területek a) vízfelszín b) vízbeszerzési terület c) szárazulat 5) Különleges beépítésre nem szánt terület a) temető b) turisztikai terület c) bánya 6) Közműterület 7) Közlekedési terület a) közúti b) kötöttpályás

17 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA AZ EGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK JELLEMZŐI Balatonalmádi szerkezeti tervében a beépítésre szánt területfelhasználási egységek jellemzőinek összefoglalása a következőkben kerül részletezésre: Területfelhasználási egység Megengedett legnagyobb beépítési sűrűség Közművesítettség minimális mértéke Lk Kisvárosias lakóterület 1,5 teljes Lke Kertvárosias lakóterület 0,6 teljes Vt Településközpont terület 1,2 teljes Vi Intézmény terület 1,2 teljes Gksz Kereskedelmi szolgáltató terület 1,0 teljes Üü Üdülőházas üdülőterület 1,0 teljes Üh Hétvégi házas terület 0,2 teljes K-Spl Különleges terület - lovassport terület 0,6 részleges K-Spv Különleges terület - vízisport terület 0,6 teljes K-Str Különleges terület - strand 0,2 teljes K-Kemp Különleges terület - kemping 0,2 teljes K-Szk Különleges terület - szabadidőközpont 0,6 teljes K-Au Különleges terület autóbusz pályaudvar 1,0 teljes K-Vá Különleges terület - vasútállomás 1,0 teljes A beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek jellemzői a következők: Minimális Területfelhasználási egység közművesítettség mértéke Zkp, Zkk Zöldterület (közpark, közkert) teljes E Erdőterület - Má Általános mezőgazdasági terület - Má-gy Általános mezőgazdasági terület gyep, fás legelő Má-sz Általános mezőgazdasági terület - szárazulat Mk Kertes mezőgazdasági terület részleges V Vízgazdálkodási terület - Kb-t Különleges beépítésre nem szánt terület temető részleges Kb-tur Különleges terület turisztikai terület részleges Kb-b Különleges beépítésre nem szánt terület bánya részleges Kmű Közmű terület részleges A könnyebb érthetőség érdekében a szerkezei leírás 3.2. és 3.3. fejezetében - az újonnan kijelölt területfelhasználások esetében - feltüntetésre kerülnek a területfelhasználási változások tervlapon alkalmazott jelölések. A szerkezeti leírásban új területfelhasználásként a szerkezeti tervlapon tervezettként jelölt területek szerepelnek.

18 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az építési telek megengedett beépítettsége legalább 5 % LAKÓTERÜLET Kisvárosias lakóterület (Lk) A terület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. Balatonalmádi területén kisvárosias lakóterület: Budatava településrészen a lakótelep tömbje és a Taksony utca menti sorházak; a Budatavai lakótelephez kapcsolódó Kövesalja és Rozmaring utca mentén található sorházak tömbje; Almádi központban a Móra Ferenc utca Szent Imre herceg utcák közötti 2-3 szintes társasházi épületek tömbje; Almádi településrészen a József Attila Bajcsy-Zsilinszky - Szabadság Damjanich utcák által határolt tömb; a volt Nevelőotthon területe; az Óvári Ferenc utca mentén néhány meglévő társasházi lakótömb Kertvárosias lakóterület (Lke) A terület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. Összefüggő kertvárosi karakterű tömbök Vörösberény településrészen, Almádi településrész északi területén, a Balatonfűzfői út és a Rákóczi út közötti területen, a korábbi Győr-Veszprém-Alsóörs vasútvonal nyomvonalától keletre eső területeken, valamint a Felsőörsi út és a Szabadságkilátó út közötti területeken kerültek kijelölésre. Új kertvárosias lakóterület: Vörösberényben az Újhegy köz (0,77 ha) kertes mezőgazdasági területből került átsorolásra (A2); Vörösberényben a Tűzmadár utca (0,56 ha) kertes mezőgazdasági területből került átsorolásra (A1); Almádi településrész nyugati belterület határa menti telektömbök, a Szömörce utca környéke (15,67 ha) hétvégiházas üdülőterületből került átsorolásra (A7, C3, C4); a Töltés utca és Pinkóczi utca között fekvő 12 telektömb (12,36 ha) hétvégiházas üdülőterületből került átsorolásra (C5); Almádi településrészen a Pipacs utcában magántulajdonú zöldterületből (0,16 ha) került átsorolásra (A3); Almádi településrészen a Balatonfűzfői úton meglévő ikerház telkei közlekedési területből (0,14 ha) és zöldterületből (0,09 ha) kerültek átsorolásra (A4, A5); Almádi településrészen a Szabadság utca környékén 16 telektömb (16,15 ha) hétvégiházas üdülőterületből került átsorolásra (C8); Almádi településrészen az Öreghegyen a Vécsey Károly utca mentén kijelölt 6 telektömb (7,73 ha) hétvégiházas üdülőterületből került átsorolásra (C10); Almádi településrészen a Felsőörsi út mentén kijelölt terület (0,54 ha) zöldterületből került átsorolásra (A8); Almádi településrészen a dr. Óvári Ferenc utca egyik tömbjének északnyugati része (1,16 ha) kisvárosias lakóterületből került átsorolásra (C13).

19 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA VEGYES TERÜLET Településközpont terület (Vt) A terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. Településközpont terület: Vörösberény központja; Budatava nagytelkes gazdasági és intézményi területei; Almádi városrész központi telektömbjei; a volt Nevelőotthon területének északi telektömbje; a Határcsárda telke; Káptalanfüred központja. Új településközpont terület: Almádi településrészen a Balatonfűzfői út mentén a Hét vezérről elnevezett utcák egy teleksora (2,58 ha) kertvárosias lakóterületből került átsorolásra (C9); Almádi településrészen a piac telke (0,28 ha) kertvárosias lakóterületből került átsorolásra (C7) Intézmény terület (Vi) A terület elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál. Az intézményterületek alapvetően a volt intézményi rendeltetésű településközpont vegyes területfelhasználású területek átsorolásával kerültek meghatározásra. Új intézményi terület: Budatava városrész alközpont még ki nem épült területe (3,92 ha) településközpont vegyes területből és különleges területből került átsorolásra (C1, C2); az óvoda területe (0,85ha) településközpont vegyes területből és zöldterületből került átsorolásra (A6, C6); Almádi városrészben a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár tömbje (0,67ha) településközpont vegyes területből került átsorolásra (C11); Almádi városrészben a Penny Market telke (0,35 ha) településközpont vegyes területből került átsorolásra (C12); Káptalanfüred északi részén a Balatonfüredi út menti keskeny telek (0,74ha) településközpont vegyes területből került átsorolásra (C14); a volt Panoráma disco telke (0,2 ha) településközpont vegyes területből került átsorolásra (C16) GAZDASÁGI TERÜLET Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) Kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység. A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezkedő gazdasági telephelyeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló tevékenységek folytathatók, üzemek telepíthetők. Kereskedelmi, szolgáltató terület: Vörösberény városrész északi részén, a Balatonfűzfői út mentén fekvő terület; Budatava településrészen meglévő és korábban kijelölt még beépítetlen összefüggő területek; az üzemanyagtöltő állomások területe (Budatava és Káptalanfüred városrész területén);

20 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÜDÜLŐTERÜLET Üdülőházas terület (Üü) Üdülőházas üdülőterületen olyan kettőnél több üdülőegységet magába foglaló üdülő rendeltetésű épület, üdülőtábor és kemping helyezhető el, amely túlnyomóan változó üdülői kör többnapos tartózkodására szolgál, és elhelyezés, mérete, kialakítása, felszereltsége és infrastrukturális ellátottsága alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmas. Üdülőházas terület: Budataván a Balaton-parton lévő területek jelentős része; Almádi településrészen a LOTTÓ üdülőtelep telke; Almádi központban a Postás-üdülő telke; Káptalanfüreden az Árnyas panzió telke Hétvégi házas terület (Üh) A terület elsősorban legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál. Hétvégiházas üdülőterület: Budataván a Bulcsú utca környéke, a Lozsántai út melletti területek és a Parti sávban a Szúnyog utca menti területek, a Budatava utca környéke; a Felsőörsi út Vécsey Károly utca Töltés utca és a belterülethatár által határolt terület jelentős része; Kócsag utca tömbje a káptalanfüredi parton; Káptalanfüreden a Balatonfüredi út dr. Óvári Ferenc utca - Szabadságkilátó utca belterülethatár által határolt terület jelentős része. Új hétvégiházas terület: - Káptalanfüreden korábban településközpont vegyes területbe sorolt 4 telektömb (3,66 ha) a Balatonfüredi út mentén, valamint a Petőfi Sándor utca - Fecske utca Páfrány utca Somfa utca által határolt területen (C15) KÜLÖNLEGES TERÜLETEK A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. A különleges területek a szerkezeti leírásban meghatározott rendeltetéshez kötötten kerülhetnek felhasználásra, ezáltal biztosítva a koncepció célkitűzéseinek megvalósulását Különleges terület lovassport terület (K-Spl) A terület főként lovassporttal kapcsolatos közösségi célú, sport és szabadidős tevékenységet kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál. Különleges terület lovassport terület: a Kerekes csárda környéke; a Pinkóczi csárda környéke Különleges terület vízisport terület (K-Spv) A különleges terület vízisport-terület elsősorban vízisport létesítmények elhelyezésére szolgál. A parti sávban a meglévő vitorlás kikötök, csónakmenhelyek parti területei kerülte e területfelhasználási egységbe Különleges terület strand (K-Str) A terület strand kialakítására és kiszolgáló létesítményei elhelyezésére szolgál. A part menti településrészen a strandként használt területek kerültek e területfelhasználási egységbe.

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1868, 1707, 1770, 1874, 1887 KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉS LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (IV.29.) számú önkormányzati HATÁROZAT melléklete M-TEAMPANNON KFT. 2004. április TARTALOM

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MEGALAPOZÓ

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖNKORMÁNYZATI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG (első olvasat) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /. (..) sz. határozatához VÁROS-TEAMPANNON

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher István polgármester 3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10. Tel.: 32/475-201 Tervező Völgyzugoly

Részletesebben

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november PÁKOZD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Egyeztetési anyag 2009. június 1 ALÁÍRÓLAP Közmű munkarész: Horváth Gyula Településtervezési munkarész: Viziközmű Vezető

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

Jóváhagyott tervdokumentáció Településszerkezeti terv

Jóváhagyott tervdokumentáció Településszerkezeti terv MARCALI VÁROS Településrendezési tervének módosítása És a magasabb szintű jogszabályokkal összefüggő felülvizsgálat JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET: TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2013. JÚLIUS KÖRNYEZETTERV

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Véleményezési dokumentáció ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint

Részletesebben

A Településszerkezeti terv leírása

A Településszerkezeti terv leírása A Településszerkezeti terv leírása (2. sz. melléklet) 1. Térségi elhelyezkedés Szigetmonostor a Szentendrei-sziget legdélebben elhelyezkedő települése. Közigazgatásilag határos délről Budapest, nyugatról

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Vasvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 212/. (X.27.) sz. határozatához M-TEAMPANNON KFT.. október V A S V Á R VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

KÉTHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 15/2003 JÓVÁHAGYVA A 40/2005. (VI. 30.) ÖK. HATÁROZATTAL ÉS A 13/2005. (VII. 01.) ÖK.

KÉTHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 15/2003 JÓVÁHAGYVA A 40/2005. (VI. 30.) ÖK. HATÁROZATTAL ÉS A 13/2005. (VII. 01.) ÖK. KÉTHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 15/2003 JÓVÁHAGYVA A 40/2005. (VI. 30.) ÖK. HATÁROZATTAL ÉS A 13/2005. (VII. 01.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT 2004. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS, BEÉPÍTÉSI VÁLTOZATOK

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS, BEÉPÍTÉSI VÁLTOZATOK BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. SZAKTERVEZŐK: DROBNI ÉS MORVAY TÁJÉPÍTÉSZ KFT.

Részletesebben