Orosházi. A polgármesteri hivatal több osztályán érdeklõdtünk, és a diákélelmezést is megkérdeztük. Íme, az összesített eredmény,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosházi. A polgármesteri hivatal több osztályán érdeklõdtünk, és a diákélelmezést is megkérdeztük. Íme, az összesített eredmény,"

Átírás

1 Élet Orosházi XIV. évf. 11. sz. INGYENES VÁROSI HETILAP március 13., péntek Ingyen esznek, vagy v mégsem? A Mezgé sorsa Múlt pénteken, az elmaradt rendkívüli ülést követõen nem csupán a kórház helyzetérõl szólt Németh Béla polgármester és Varga Zoltán szocialista frakcióvezetõ rögtönzött sajtótájékoztatója, hanem a Mezgé sorsáról is. A vitában ugyanis Varga elõször a kórházért érzett aggodalmait fogalmazta meg, majd megosztotta a sajtóval a Mezgére vonatkozó és nem várt módon szerzett új információit is. Majd leestem a székrõl, amikor a pénteki megyegyûlésen Domokos László bejelentette, hogy a megye és Orosháza tárgyalásokat folytat az iskoláról. Helyi képviselõként a helyi testületben kellett volna értesülnöm arról, hogy a város a megyei önkormányzat fennhatósága alá szeretné átadni a Mezgét mondta felháborodva a képviselõ. A polgármester elismerte, hogy a hír igaz, az elõkészítés szintjén valóban tárgyal Orosháza és a megye. Március 24- én kerül a testület elé a téma, a közoktatási törvény szerint ugyanis e hónap végéig dönteni kell az ügyben. Az indokot a márciusi rendkívüli ülésen ismertetik. Hétfõn a polgármester hivatalosan is tájékoztatta a fejleményekrõl a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény vezetését és érdekvédelmi szervezetét. A megyei önkormányzat osztályvezetõje és munkatársai kedden megtekintették az iskolát, és úgy nyilatkoztak, ILLUSZTRÁCIÓ hogy minden épületét hasznosítani tudnák. Csütörtökön dr. Dancsó József (Fidesz) is megszólalt a témában. Az alpolgármester szerint a heves megnyilvánulások vagy a (szerinte politikai célok miatt generált) hisztériakeltés helyett az okokra kell koncentrálni. Az iskola elõzõ ciklus alatt felhalmozott adósságát múlt évben sikerült rendeznünk, ez több mint 240 millió forintba került. Ennek ellenére ez az év sem indult fényesen, ezért el kell gondolkodnunk azon, hogy pénzügyileg hogyan tudjuk talpon tartani az intézményt. Az egyik lehetõség, hogy a megye átveszi a feladatot. Ez azonban még egyáltalán nem végleges, az is lehet, hogy a városnál marad az iskola. Tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy a lehetõ legoptimálisabb megoldást találjuk meg. Bárki is a fenntartó, a szakképzés továbbra is megmarad Orosházán, hiszen ez mindenkinek az alapvetõ érdeke, sõt fejlesztésekrõl is tárgyalunk. Az alpolgármester hozzátette, a nehéz anyagi körülmény többek közt a kormánypolitikának is köszönhetõ, aminek következtében csökkent az iskoláknak járó állami normatíva. Az állami normatíván felül az idei évi költségvetésben a Mezgé 70,5 millió forintot kapott a várostól. (Folytatás a 5. oldalon) Több olvasói levelet is kaptunk az utóbbi hetekben azzal kapcsolatban, hogy a gyermekvédelmi kedvezményre frissen jogosult gyermekek szülei akár kéthavi étkezési díjat is befizettek az önkormányzat iskolájában vagy óvodájában, mire be tudták mutatni a visszamenõlegesen érvényes, ingyenes étkezéssel járó dokumentumot. Az intézmények pedig arra hivatkozva, hogy lezárt hónapokról van szó, nem fizetik vissza a szülõk jogos követelését. Orosházán a diákétkeztetésben résztvevõk több mint a fele, 1500 gyermek (és család) érintett az ügyben. A polgármesteri hivatal több osztályán érdeklõdtünk, és a diákélelmezést is megkérdeztük. Íme, az összesített eredmény, ami egy törvényi hiányosságból adódik, és eltérõ gyakorlatot hoz a különbözõ önkormányzatoknál. A gyermekvédelemmel kapcsolatos országos rendelkezés kimondja: a gyermeknek a fent nevezett kedvezményt az igénylés benyújtásának dátumától visszamenõleg kell megállapítani. Ám a szociális osztályokon a jogosultság vizsgálata hosszú folyamat (a törvény max. 30 napot szab meg), az átfutás hoszszabb, mint amennyi idõre a havi étkezési díj befizetését a szülõ elhalaszthatja. Az iskolák, óvodák részérõl is jogos a felvetés, hogy ígéretre nem sorolhatnak egy gyereket az ingyenesen étkezõk listájára. A diákélelmezés vezetõje beszélgetésünkben arra utalt, hogy az idén bevezetett törvényi változás folytán akár viszsza is téríthetik visszamenõleg a szülõk által befizetett összegeket, ha megszületik az egységes szabályozás. A mostani gyakorlat viszont nem a szülõknek kedvez, hiszen az intézmények csak a jegyzõ által kiállított dokumentum bemutatása után biztosítják az ingyenes étkezést. (Vannak városok, ahol hasonló módon járnak el, máshol a következõ hónap elsõ napját jelölik meg az érvényességre, de akad olyan település is, ahol a szülõknek visszaadják a jogtalanul beszedett étkezési díjat.) A gyermekvédelmi törvény kimondja, hogy ki jogosult a gyermekvédelmi kedvezményre, az pedig ingyenes étkezést jelent a kedvezményezettnek. A törvény azonban nem rendelkezik arra nézve, hogy a gyakorlatban az elbírálás heteire mi a követendõ joggyakorlat, s ez egy joghézagot eredményez. Emiatt a különbözõ városok önkormányzatai más-más gyakorlatot követnek. (Folytatás az 3. oldalon) Március 15-ei ünnepségek Fürdõfejlesztés Iskola és templom Gyermekvédelem Megkérdeztük: Mit üzen a forradalom? Sport: Ki nevet a végén? Hazaszeretet helytállás hit Orosháza tavaly megválasztott díszpolgára mondja az ünnepi beszédet március 15-én a Kossuth-szobornál. Koszorús Oszkár helytörténész, egykori könyvtáros, író amolyan kapaszkodót, a márciusi ifjak 12 pontjához hasonló iránymutatást fogalmazott meg, amikor megkérdeztük, mit üzen 1848/49 a mai kor ifjúságának. A hazaszeretet helytállás hit hármas egységét foglalta össze, imígyen. Hazaszeretet. A hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez való ragaszkodás, amely tettekben is megnyilvánul. A hazaszeretet a társadalom legkisebb egységével, a családdal kezdõdik. Csak azt szerethetjük, amit ismerünk. Ismernünk kell a családunk történetét, a lakóhelyünk történetét, a tágabb régió, illetve az ország és a haza történetét. Helytállás. Helyt kell állnunk itthon, még akkor is, ha Magyarországot a régió leggyengébb láncszemeként emlegetik. Még akkor is, ha sorra csapódnak be elõttünk Két siker, egy kudarc Kedden sajtótájékoztató keretében jelentette be Németh Béla polgármester, hogy elbukott a fõtér felújítására vonatkozó pályázat, két másik viszont nyert! Támogatást kapott a városalapítási évfordulón tartandó testvérvárosi rendezvény pályázata. Az áprilisi eseményre 14 ezer 200 eurós uniós forrást fordíthat a város, önerõre nem volt szükség. Szintén nyert a hajléktalanszállóra vonatkozó pályázat. A rossz állapotban lévõ épületben így 120 az európai uniós ajtók. Akkor is, ha a kedvezõtlenül megítélt régióban külön kezelnek bennünket vagy kirekesztenek. Magyarország lakóinak a márciusi ünnepbõl hitet kell merítenie. Hitet, mikor a magyarság erkölcsi ereje gyengül, mikor a társadalomban morális válság van. Hinni m 2 -es bõvítés és korszerûsítés valósulhat meg. A támogatás összege 53 millió forint, a saját erõ 3,4 millió. A fõtér felújításának pályázatát forráshiány miatt nem támogatta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácstól viszont a város bölcsõdefejlesztésre vonatkozó (kiválóra értékelt) pályázata rövidesen megkapja a támogató nyilatkozatot, így a Zöldfa utcai bölcsõde hamarosan felújulhat. kell a jövõben, bár látjuk, hogy gazdaságilag, társadalmilag, lelkileg nagyon összeroncsolt a nemzet. Önpusztító társadalomból öngyógyító nemzeti közösséget kell teremteni. Kell a hit, mert a bennünket függésben tartó birodalmak folyamatosan kigúnyolják, megalázzák, fenyegetik mindazokat, akik nemzeti önazonosságukat, nemzeti érzésüket kimutatják. Szolgálják a nemzet és a családok fennmaradását! Olyan kormányt bízzanak meg képviseletükkel, akik komolyan veszik a közbiztonságot, az oktatásügyet, az egészségügyet! Állítsák meg Magyarország kifosztását! (A vagyonvesztés 100 milliárd dollárra tehetõ, ami nagyobb, mint a két világháború pusztítása együttéve.) Koszorús Oszkár helytörténeti publikációinak száma eléri az ötszázat (35 kiadvány társszerzõje, munkatársa, lektora, 10 kiadvány szerkesztõje, valamint öt önálló kötete látott eddig napvilágot, melyek közül a legjelentõsebb az Orosháza jelesei ). (Folytatás a 3. oldalon)

2 2 ÖNKORMÁNYZAT/AKTUÁLIS március 13., péntek Fogadóórák Ki vezeti a kórházat? Ünnepség Németh Béla polgármester: minden hónap elsõ hetének keddjén óráig. Dr. Dancsó József alpolgármester: minden hónap második hetének keddjén óráig. Molnár Béla alpolgármester: minden hónap harmadik hetének keddjén óráig. Hegedûsné dr. Hegedûs Mária címzetes fõjegyzõ: minden hónap negyedik hetének keddjén óráig. Közérdekû telefonszámok Mentõk: 104 Tûzoltóság: 105 Rendõrség: 107 Segélyhívó: 112 Központi orvosi ügyelet: Orosháza, Könd utca 59. Tel.: (68) Hétköznapokon: 16 órától reggel 8 óráig. Hétvégén, illetve munkaszüneti napokon: egész nap. Ügyeletes gyógyszertár: március 9-tõl 15-ig: Pingvin Patika, március 16-tól 22-ig Aranyvesszõ Gyógyszertár Sajtónap A Szabad Sajtó Napja alkalmából az Orosházi Média Kft. rendezésében hétfõn délután sajtónapi ünnepség lesz a mûvelõdési központ kamaratermében, ahol az Orosházi Élet és az Orosházi Városi Televízió munkatársai vendégül látják a helyi közélet és gazdasági élet vezetõ személyiségeit. Zászlószentelés Vasárnap, március 15-én zászlószentelés lesz a katolikus templomban a 10 órai misén. Ezt követõen kitûzik a lobogót a templomra. Anyakön akönyvi hírek Megérkeztekeztek Bakos Attila és Fehérvári Zsuzsanna Magdolna fiai: Ádám és Gergõ; Bálint Tibor és Vizi Sarolta Veronika leánya: Anna Házasság ságot t kötöttek Verebes József és Abordán Anikó; Nagy Csaba és Zvolenszky Anikó Eltávozo ozott közülünk Benkõ Antal (1924) Traffipax Március 16-án reggel 6 órától este 10 óráig. Gyopárosi médiadíj Gasztronómiai sajtócsoport érkezett Gyopárosra kedden, hogy a kétnapos látogatás után hírét vigyék Gyopárosfürdõnek szerte az országban. Miután dr. Dancsó József alpolgármester köszöntötte az ország 21 újságíróját többek közt a Magyar Turista, a Turizmus Trend munkatársait, Benkõ Ferenc, a fürdõ vezérigazgatója bejelentette, idegenforgalmi sajtódíjat alapított a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ), Gyopárosfürdõ, valamint Orosháza önkormányzata. A díjat azon újságírók számára hoztuk létre, akik öregbítik Gyopárosfürdõ hírnevét. Négy kategóriában napi sajtó, magazin, fotó Február 27-i számunkban Sok pályázat, kevés hitel címû cikkünkben téves információ jelent meg. A Magyar Állami Kincstár ellenõrzése nem csupán az Egyesített Szociális Intézményt (ESZI), hanem városunk minden állami normatívát felhasználó intézményét érintette. Így a kincstár Helyreigazítás Mint arról korábban beszámoltunk, dr. Gervain Mihály lemondott a kórház igazgatói posztjáról. Az ideiglenesen megbízott dr. Rácz Oszkár azonban egészségügyi okok miatt jelenleg nem tudja ellátni az igazgatási feladatokat. Így most dr. Grósz Miklós áll az intézmény élén, legalábbis a polgármester és a jobboldali politikusok szerint. Az ellenzék viszont úgy véli, káosz uralja a csaknem 900 embert foglalkoztató kórházat. Ezért kezdeményezték egy rendkívüli testületi ülés összehívását március 6-ára. Az ülés azonban határozatképtelennek bizonyult, mert a jobboldali politikusok nem jelentek meg az ülésen, így nem volt meg a szükséges 12 fõ. Németh Béla polgármester ismertette a Fidesz-frakció levélben megfogalmazott álláspontját, mely szerint a tárgyalt téma komolysága felelõsebb hozzáállást igényel, komolytalan lépésnek tartják a testület összehívását ilyen rövid határidõvel. Varga Zoltán frakcióvezetõ (MSZP) szerint azonban sürgõsen rendezni kell a helyzetet, erre tettek kísérletet az ülés kezdeményezésével. A tanácskozás elmaradt, Németh Béla polgármester és Varga Zoltán azonban rögtönzött sajtótájékoztatón ütköztette véleményét az ügyben. A kérdés, hogy ki vezeti most a kórházat? Nincs megbízott vezetõ az intézmény élén összegezte Varga, aki úgy tudja, hogy Rácz doktor helyét jelenleg senki nem tölti be, nincs aláírási joggal rendelkezõ felelõs vezetõ a város egyik legnagyobb intézménye élén. Van megbízott kórházigazgató, aki most akadályoztatva van. A kórházvezetés feladatait a szervezeti és mûködési szabályzat értelmében dr. Grósz Miklós vette át. Nincs szükség felhatalmazásra, hiszen a helyettesítés feladata automatikusan Grósz doktorra hárult hangsúlyozta a polgármester, aki úgy vélte, a kórház körül rendben mennek a dolgok, és az ellenzék csak ügyet akar kreálni ebbõl a helyzetbõl. A tájékoztató után más sajtóorgánumokkal közösen telefonon kerestük fel Grósz doktort, aki annyit mondott, nincs irat a kezében az általános igazgatóhelyettesi megbízatásról, jelenleg orvos igazgatóként tevékenykedik. Arra a kérdésre, hogy van-e aláírási joga vagy sem, nem adott egyértelmû választ. -c- és televízió lehet pályázni jövõ februárig. Egy másik pályázat keretében várjuk az amatõr és profi fotósok Gyopárosfürdõvel kapcsolatos munkáit, április 15-ig. Ezeket a pályamunkákat május elsején, az Öt év, négy csillag rendezvényünkön mutatjuk be összegezte az igazgató. László Gyula, a MÚOSZ Turisztikai és Gasztronómiai Szakosztály titkárának beszéde után a sajtócsoport kilátogatott a Fehér-tóhoz. Délután Gyopárosfürdõ szolgáltatásaival ismerkedtek meg a vendégek, este pedig a vacsorával egybekötött borkóstolóval a gasztronómia terén is élményekkel gazdagodtak. Iskolai beiratkozás A Polgármesteri Hivatal kulturális osztálya értesíti az érdekelteket, hogy a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan az általános iskolai beiratkozás ideje: április 20. hétfõ, 8 17 óra április 21. kedd, 8 17 óra által kifogásolt 60 millió forintos normatívafelhasználás az intézmények összességére, és nem csupán az ESZI-re vonatkozott. A tévedésért elnézést kérünk. A kincstár kifogásainak jogosságát egyébként vitatják az érintettek, így másodjára is fellebbezést adnak be. Az Orosházi Fidelitas és az Orosházi Keresztény Ifjúsági Klub közös szervezésében ünnepséget, majd forradalmi koncertet tartanak az 1848/49- es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulójának tiszteletére szombat délután. Helyszín: Kossuth utca (Petõfi Mûvelõdési Központ elõtt). Idõpont: március 14., 16 óra. Bõvebb információ: *** A város általános iskolájának tagintézményei 13-án, reggel 8 órától tartanak ünnepi megemlékezést az 1848-as forradalom emlékére. *** Az Orosházi Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium nemzeti ünnepünk alkalmából tartandó ünnepélyére 13-án, 13 órától kerül sor az iskola dísztermében. *** Március 14-én 15 órától a mûvelõdési ház színháztermében, illetve az Árpádkertben számos érdekességet kínáló délutánt tölthetnek el az érdeklõdõk. A Magyarok Szövetsége szervezésében többek közt néptánc- és barantabemutató, kézmûves vásár és játszóház alkotja az ígéretes programkínálatot. Délután öt órától a nagysikerû Kurultaj címû filmet vetítik, majd Vukics Ferenc, a Kurultaj fõszervezõje, egyben a Magyarok Szövetsége alapítója tart elõadást. A szövetség szeretettel várja az érdeklõdõket ingyenes rendezvényére. Megemlékezés. Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata március 15- én, 15 órától, a Pacsirta u. 8. szám alatti székhelyén gyertyás megemlékezést tart a közelmúltban történt tatárszentgyörgyi gyilkosság áldozatainak tiszteletére. Az emlékezésre mindenkit várnak! Képviselõi fórum Az ötödik körzethez érkeztünk rovatunkban. Ehhez a területhez mintegy 2000 lakos tartozik, képviselõjük Lövei Ferenc (Fidesz). Intézmények nincsenek a kerületben, melyet egyrészt a Dózsa György utca határol, de idetartozik még többek közt a Csillag utca, a Székács József utca vonalában a Szarvasi utca, Arany János, Török Ignác utca egészen a vasútig, a vasúttól pedig a monori részt magába foglaló terület. Az elmúlt idõszakban milyen fejlesztések valósultak meg a körzetben? Többek közt a közvilágítás korszerûsítése. Konkrétan az Ibolya utcai játszótér térvilágításának megoldásáról van szó. Ezzel több lakos kérése is teljesül, miszerint a következõ idõszakban elkészülõ focipályát akár késõ éjszakáig is használhatják. A ciklus hátralévõ idõszakában milyen beruházások lesznek a körzetben? Rendkívül fontos beruházás az Ibolya utcai játszótér, amit nagyon várnak az itt élõk. Szerettem volna, ha már tavaly birtokba vehetik a gyerekek az uniós szabályoknak megfelelõen kiépített, ízléses és biztonságos teret. Most úgy tûnik, idén elkészül a játszótér, már az elemek is megvannak. Ezzel párhuzamosan történik az Ibolya utca burkolása és a járda kiépítése. A monori körzetben a könyvtárépület tetõszerkezetét javíttatjuk meg. Számomra lényeges, hogy a választási kampányomban vállalt feladatokat teljesítsem. Így például a monori rész fejlesztése, az útburkolatok javítása, az elmaradt járdafelújítások pótlása, illetve a szilárd burkolattal nem rendelkezõ utak kiépítése szerepel a tervek között. A teljesség igénye nélkül például nagyon szeretném a Lázár Vilmos utca szilárd burkolattal való ellátását megoldani. Hogyan tartja a kapcsolatot az itt élõkkel? Túlnyomórészt személyesen vagy telefonon keresztül tartom a kapcsolatot a körzetben élõkkel. Sokan például a játszótérrel kapcsolatban kerestek fel az utóbbi idõben. Ez is motivált abban, hogy minél elõbb elkészüljön a beruházás. De az utakkal, járdákkal kapcsolatos gondjaikat, észrevételeiket is számos lakos megosztotta velem. Törekszem arra, hogy a felmerült igények tükrében megoldjam a feladatokat. Egyébként jólesik, ha megkeresnek. Így azt érzem, hogy a körzetben élõ emberek számítanak rám, és én is tudom bizonyítani, hogy számíthatnak rám. Annak idején bizalmat adtak arra, hogy az egész körzet érdekében tegyek, és bebizonyíthassam, hogy nemcsak van a képviselõ, hanem tesz is. Ezt nagyon köszönöm! MKk Tisztelt választópolgárok! Kérdéseiket és véleményüket lapunkhoz elküldött levélben vagy a szerkesztõség címén elmondhatják körzetük választott képviselõjének. Ingyenes hetilap. Lapalapító: Orosháza Város Önkormányzata. Megjelenik: Orosházán és környékén példányban. Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Poór Csaba. Felelõs szerkesztõ: Gubucz Katalin. Szerkesztõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4 6., tel.: (68) /190 és 163-as mellék, fax: (68) , Kiadja az Orosházi Média Kft. Nyomda: Garmond Press Kft Békéscsaba, Kétegyházi út 18. Terjeszti: Czédula és Társa Bt. (30) ISSN

3 KÖZÉLET/VÉLEMÉNY március 13., péntek 3 Gabonagondok Kihelyezett ülést tartott az Orosfarm székházában Békés Megye Képviselõ-testülete Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága. Az egyik legfontosabb téma a gabonapiaci helyzet volt. Testületi Március 13-án 9 órai kezdettel tartja soron következõ ülését Orosháza város képviselõ-testülete a városháza nagytanácskozó termében. A napirendek között számos támogatási kérelem található. Többek közt az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, a Jótékonysági Nõegylet, az Orosházi Fúvószenekari Egyesület és több sportegyesület idei évi támogatásáról szóló elõterjesztésben döntenek a városatyák. A pontok között szerepel még a Magyar Fürdõvárosok Szövetségéhez való csatlakozást elõterjesztõ napirend, illetve a kórház átadását-átvételét segítõ bizottság tájékoztatója is. Zárt ülés a tervek szerint nem lesz. Március 5-én délután egyeztetett a testület. A tanácskozás elsõ részében Dominkó Sándor, az Orosfarm Zrt. elnöke adott tájékoztatást az aktuális gabonahelyzetrõl. A szakember hangsúlyozta, 2008 második felében szinte összeomlott a gabonapiac. Jelenleg még olyan árakat sem tudnak elérni, mint aratáskor. A búzának különösen rossz az ára. Dominkó Sándor szerint megoldást nagyon nehéz találni a problémára, körültekintõ piackutatás mindenképpen szükséges. Európa-szerte körül kell nézni, hol tudnak értékesíteni, még ha kisebb tételeket is, illetve a hazai malmokkal folyamatosan szoros kapcsolatot kell tartani ahhoz, hogy a terményeket el tudják adni az aratásig. A megyei mezõgazdasági és vidékfejlesztési bizottság ülésén napirendre került a Száraz-ér vízutánpótlásának kérdése is. A részletekrõl Takács Ferenc megyei képviselõ tájékoztatta a testületet és lapunkat. Tótkomlós alpolgármestere hangsúlyozta, csak a Marosból lehetséges táplálni a Száraz-eret, amihez átemelõ szivattyúk kellenek. A mai gazdasági helyzetben az érintett önkormányzatoknak nagyon nagy anyagi megterhelést jelent a beruházás, ezért szeretnék, ha a mai vagy a következõ kormány a súlyánál fogva kezelné a dolgot. A képviselõ szerint közös összefogással és a mai pályázati lehetõségeket figyelembe véve megoldást kell találni a problémára. Takács Ferenc leszögezte, ökológiai katasztrófához is vezethet, ha nem rendezõdik a Száraz-ér helyzete. vk Fürdõfejlesztés Úgy tûnik, célegyenesbe ért a nagyszabású gyopárosfürdõi fejlesztés pályázata. Napokon belül beadja a város a DARFThoz a megvalósíthatósági tanulmányt és az engedélyes terveket is tartalmazó komplex pályázati csomagot a második fordulóra. Pozitív elbírálás esetén 2011 elejére új, illetve felújított épületekkel, jelentõs vízfelülettel, parkolókkal és számos többletszolgáltatással gazdagabb fürdõben pihenhetjük ki magunkat. A fejlesztés elemeit dr. Dancsó József ismertette csütörtöki sajtótájékoztatóján. Három részbõl áll össze a beruházás. Megváltozik a régi üvegtetejû medence külalakja, megújul a medencetér, és szép pihenõterekkel bõvül a terület. Ennél nagyobb szabású a fedett uszoda kialakítása a Kisvasút utca felõli oldalon. A 33 és 1/3-os szabványos méretû, 8+2 pályás és két tanmedencével kiegészülõ fedett uszoda létesítésével az orosháziak régi vágya teljesül. Az uszoda lelátórésszel és pihenõterekkel is rendelkezik majd. A másik oldalon a mintegy 20 szolgáltatást kínáló medical wellness részleg valósul meg, ahol a keleti terápiáktól kezdve a szépségközpontig mindent megtalálnak az ide látogatók. Gyopárosfürdõ fejlõdésén túl fontos szempont, hogy adott lesz a lehetõség ahhoz, hogy az iskolák tanrendjébe bekerüljön az úszásoktatás. A célunk, hogy 10 éves korig minden orosházi gyermek tudjon úszni. Örömhír, hogy a komplexum megvalósulásával mintegy 40 új munkahelyet teremtünk a városban fejtette ki az alpolgármester. A beruházás fõbb paramétereit Takács Antal, a beruházás mûszaki projektmenedzsere ismertette. A fõmérnök elmondta, hogy a második forduló elbírálása júniusban várható. Siker esetén a nettó 1,8 milliárd forint összértékû beruházás építkezése idén õsszel kezdõdhet el. A fürdõ mûködése mellett zajlik majd az építkezés, ami 2011 tavaszán (esetleg még korábban) készülhet el. mk Adománygyûjtés Átadták a kerékpárutat Adománygyûjtést szervez a Magyar Vöröskereszt. Hazánk legnagyobb karitatív szervezetének önkéntesei 14-én, szombaton mintegy 40 városban visznek hordozható perselyeket az utcára, hogy az így beérkezett pénzadományokból támogassák a rászorulókat. Az országos akcióhoz csatlakozik a Vöröskereszt Orosházi Területi Szervezete is: 8-tól 12 óráig, a Huba utca, Rákóczi utca, Kossuth utca, Könd utca és Vásárcsarnok környékén várják a segíteni szándékozókat. A beérkezett pénzadományokból élelmiszert vásárolnak, amivel a helyi rászorulókat támogatják. Tóth Zoltánnétól, az orosházi szervezet vezetõjétõl megtudtuk, a jelenlegi gazdasági válság idején különösen fontossá vált a nehéz helyzetben élõ embertársaink támogatása, ami az adománygyûjtés terén új, az emberek közvetlen megszólítására építõ módszer alkalmazását teszi szükségessé. Fontos tudni, hogy az önkéntesek ruházatán jól láthatóan feltüntetik a Magyar Vöröskereszt emblémáját, és kizárólag a közterületeken várják a segíteni szándékozókat, azaz lakásokban és intézményekben nem gyûjtenek adományokat. A karitatív szervezet munkatársai kérnek mindenkit, aki teheti, segítse a rászorulókat a szombati akció keretében is. taka FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA Szombaton ünnepélyes keretek között átadták a belvárosi kerékpárutat. Az Eötvös téren Bagi László, a városfejlesztési osztály vezetõje ismertette a beruházás megvalósulásának fõbb állomásait. Elmondta, a nagyszabású munkára több mint 82 millió forintot pályázati úton nyertek, melyhez a város önerõként 36 millió forintot biztosított. Bejelentette: az egyik legveszélyesebb keresztezõdésben, a Táncsics gimnázium elõtti csomópontban forgalomirányító lámpát helyeznek ki. A beruházás várhatóan egy hónapon belül megvalósul. A kerékpárutat ünnepélyes keretek közt Németh Béla polgármester adta át. Leszögezte, a beruházás régi igénye a város lakosságának, és megadja a lehetõséget a jóval biztonságosabb közlekedésre. Hangsúlyozta, hogy egy sokak által vitatott kerékpárút átadása történik. A kritikákra válaszul kijelentette: szabályszerûen zajlott az egyeztetés. Minden egyes fórumot ahol egyeztetési kötelezettség van, vagy legalábbis elvárható megjárt a kerékpárút. A polgármester kért mindenkit, hogy felelõsen nyilatkozzon a beruházásról. A hivatalos átadás után a két keréken érkezõk egy rövid bejáráson vehettek részt, a megjelent oktatási intézmények képviselõi pedig átvehették azt a DVD-t, mely a Carscool Autósiskola, valamint az Orosházi Média Kft. közremûködésével készült el, és bemutatja a kerékpárút-hálózat legfontosabb csomópontjainak szabályos használatát. Rehabilitáció Sokakat érint a mozgásszervi elváltozásokból eredõ fájdalom. Az orosházi kórházban a krónikus osztály átadásával egy helyen található a 26 mozgásszervi rehabilitációs ágy. Dr. Hegedûs Béla osztályvezetõ fõorvos lapunknak elmondta, hogy reumatológiai betegségek, idegrendszeri károsodások, ortopédiai betegségbõl, mûtétbõl vagy épp balesetbõl eredõ károsodások kezelését (az orosházi betegek mellett) a kórház vonzáskörzetében élõ vidéki páciensek is igénybe vehetik. Az osztályon csapatmunka folyik orvosok, ápolók, gyógytornászok, szociális munkás és logopédus fáradoznak azon, hogy a beteg a lehetõ legjobb ellátást kapja. A rehabilitáció a kórház kapuján kilépve tovább folytatódik, hiszen a házi betegápolás szakemberei már a kórházi vizitek alkalmával felkészülnek a betegek egyéni igényeihez igazodó otthoni ápolására. Ezáltal a megyében egyedülálló módon a kórházi és az otthoni szakellátás igen szoros munkakapcsolata alakul ki. A kezelések meglehetõsen széles körûek. A komplex fizioterápián belül igen fontos az egyéni és csoportos gyógytorna, a különbözõ elektromos kezelések. A beteg ízületekre, testrészekre helyezett különféle pakolások, továbbá infúziós kezelések, sérült izületek lokális injekciós kezelése további lehetõséget kínál a károsodott funkciók javítására. A híres gyopárosi gyógyvíz jótékony hatását is kihasználják. Gyopárosfürdõn a gyógyvizes kezelések során például súlyfürdõ, víz alatti gyógytorna igénybevételével gyógyulhatnak az érintettek, szakemberek segítségével. ch Ingyen?... (Folytatás az 1. oldalról) Orosházán nincs erre vonatkozó egységes szabályozás, ilyen esetben pedig az iskolák, óvodák a mûködési szabályzatukban szögezhetik le, mi szabja meg a kedvezmények rendjét. Ha tehát õk úgy döntenek, hogy a jogosultságot igazoló dokumentum bemutatásától él a kedvezmény, akkor szabályosan járnak el. Összesítve: mindenkinek igaza van, mégis a szülõ húzza a rövidebbet. A polgármesteri hivatal szociális osztályán ígéretet kaptunk arra, hogy a szakhatóságok állásfoglalását kérik az ügyben, és ennek értelmében tisztázzák a nyitott kérdéseket. (A témára a jövõben visszatérünk.) BIJ Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál már életedben Veszendõ, oh szegény hazám! Tatár, török és német gyilkolt S haldoklál fényes rabigán: Mi lesz majd sorsod a jövõben? Ki tudja azt; sötét titok; De most, de most, ha rád tekintek, Csak sírok és csak sirhatok. Nem gyáva bú e könnyek anyja, Haragom sirja azokat; Beszélünk hangos, büszke szóval, S hazánk még csak névben szabad. Nem csüggedés e könnyek anyja, Rajtok tettek villáma ég; Versengünk puszta semmiségen, S fölöttünk mind borúsb az ég. Hah mennyi gúny! gyõzelmi hymnus Harsog körûlbe mindenütt, S a vértõl megszentelt mezõkre Szabadság fényes napja süt. Nekünk e hang tán síri dal lesz, S a szent sugár tán búcsufény, Véres felhõben elhunyó nap, Halottak gyászos mezején. Inkább halál, mint gyáva élet, Igen, vesszünk, ha veszni kell, De küzdjünk, míg csak egy magyar lesz És vérezzünk dicsõen el. Lesz legalább a történetben Rólunk egy nagy emlékezet Egy büszke nép élt meggyalázva, De dicsõn halt, mint született. Hazaszeretet... (Folytatás az 1. oldalról) Ezek közül az egyik Kossuth Lajos és Orosháza kapcsolatát vizsgálja. Ebben szó esik arról, hogy bár Kossuth sosem járt városunkban, Orosháza jeles szülötte, Székács József evangélikus lelkész keresztelte két fiát. Kossuth, felismerve a sajtó szerepét, a Pesti Hírlapban arra ösztönözte Székácsot, hogy protestáns egyház- és iskolaüggyel foglalkozó lapot indítson, ami meg is történt. Kossuthoz hasonlóan Petõfivel is szívélyes kapcsolatban állt Székács József. A költõ szüleit is õ temette el. Egy másik publikációban Koszorús Oszkár arról ír, miként kutatta fel Petõfi Sándor két orosházi osztálytársát. B.ImreJ. Fiatalok, együtt Másodjára ült össze Orosházán február végén az a fiatalokból álló gyûlés, amely céljául tûzte ki, hogy együttmûködési hálózatot hoz létre a dél-alföldi régió gyermek- és ifjúsági önkormányzatai között. A négy településrõl Hódmezõvásárhelyrõl, Makóról, Kiskunfélegyházáról és Orosházáról delegált küldöttek megvitatták a hálózat felépítésének alapjait. Megegyeztek a belsõ kommunikációról, képzésekrõl és a munkacsoportok létrehozásáról. Felvetõdött a név, a logó és az alapító okirat kérdése is, amiket a következõ esedékes ülésen, március 18-án, Hódmezõvásárhelyen tárgyalnak meg. Az ifjúságnak az a célja ezzel az együttmûködési hálózattal, hogy itt, a Dél-Alföldön létrejöjjön egy olyan szoros együttmûködés, amely egységes erõvel tud cselekedni, szervezni és össszefogni a közös célok érdekében. Már korábban is létezett hasonló DART, vagyis Dél-alföldi Regionális Tanács néven, ám ez sajnos a feledés homályába merült. Ezért a hálózat vár minden olyan gyermek- és ifjúsági önkormányzatot, amely szívesen csatlakozna hozzájuk. Fontos ugyanis, hogy megismerjük azokat, akikkel egy régión belül élünk, és megtanuljuk közösen megoldani a problémáinkat. Ne csak együttmûködések, megállapodások szülessenek, hanem barátságok is, amelyek akárcsak az itt szerzett tapasztalatok mindenkinek a javára váljanak. Csontos Gábor

Orosházi. onságos os az élet. magunkat? kérdeztük a megyei fõkapitányt. Úgy gondolom, hogy itt békében és biztonságban élhet

Orosházi. onságos os az élet. magunkat? kérdeztük a megyei fõkapitányt. Úgy gondolom, hogy itt békében és biztonságban élhet Élet Orosházi XIV. évfolyam 10. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. március 6., péntek Vidékünkön biztonság onságos os az élet Jól teljesített 2008-ban az Orosházi Rendõrkapitányság. Nyugodt évet zártak,

Részletesebben

Orosházi. Konzumkultúra helyett igazit!

Orosházi. Konzumkultúra helyett igazit! Élet Orosházi XIV. évfolyam 4. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. január 23., péntek Megyei szintû rendezvény helyszíne volt a mûvelõdési ház nagyterme szerdán este, amikor a kultúra állt ünneplésünk középpontjában.

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

Orosházi. Elballagtak a városból is? mostani, sokkal inkább a korábbi

Orosházi. Elballagtak a városból is? mostani, sokkal inkább a korábbi Élet Orosházi XIV. évfolyam 25. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. június 19., péntek Elballagtak a nyolcadikosok múlt szombaton, ezen a héten pedig a város majdnem minden diákja kézhez kapta bizonyítványát.

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 10. szám 2009. március 12.

Kanizsa. XXI. évfolyam 10. szám 2009. március 12. 10.qxd 2009.03.19. 13:14 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Miért Bem? A március 14-i ötórai Deák téri ünnep plakátjait látva többekben fölmerülhet: a Nagykanizsai Polgári Egyesület a hagyományos elõesti

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Sárvár a budapesti utazás kiállításon

Sárvár a budapesti utazás kiállításon www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 5. szám 2015. március 13. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Sárvár a budapesti utazás kiállításon Takács Zoltán

Részletesebben

a vállalkozások jókora hasznából lehetne fedezni. A temetõket üzemeltetõ evangélikus egyház igazgatólelkésze, Orosházának kötelezõ közteme- Kártyaügy

a vállalkozások jókora hasznából lehetne fedezni. A temetõket üzemeltetõ evangélikus egyház igazgatólelkésze, Orosházának kötelezõ közteme- Kártyaügy Orosházi Élet XIV. évfolyam 44. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. október 30., péntek Temetõi körkép kép a búcsú ára Halottak napja közeledtével kényes, mindenkit érintõ témát járt körbe lapunk. A képviselõk

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA

MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA Piac Vajda-vélemény Avas Szálló V. ÉVFOLYAM 39. SZÁM Térítésmentes 2008. SZEPTEMBER 27. Októberben is tovább mûködik 11-éig a Búza téri ideiglenes piac, csupán négy napig lesz a város éléstár nélkül. Írásunk

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

Posta nyílt a Római téren

Posta nyílt a Római téren obuda_03.qxd 1/30/2008 3:57 PM Page 1 XIV. évfolyam 3. szám 2008. február 1. Gyûjtik az 1 és 2 forintosokat Megújul az északi összekötõ vasúti híd Népszavazás március 9-én Gyermekintézményekbe vásárolna

Részletesebben

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA KREATÍVSÁG ÉS ÚJSZERÛSÉG Április elején Budapesten tartották az Év Turisztikai Kommunikációs Kampányának ünnepélyes díjátadóját. A turisztikai szakma kommunikációs versenyére az idén már 10. alkalommal

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9.

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. 14.qxd 2009.04.15. 13:21 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. A magyar jazz kanizsai ünnepe A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány szervezésében a Magyar Jazz Ünnepét

Részletesebben

Megbízólevéllel keresik fel Önöket. A tartalomból: Kétéves a Homokhát TV Emberközeli és közösségteremtő televíziózás 5. o.

Megbízólevéllel keresik fel Önöket. A tartalomból: Kétéves a Homokhát TV Emberközeli és közösségteremtő televíziózás 5. o. Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében IV. évfolyam 10. szám, 2010. január Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

Kezdõdik az iskola. A héten megkezdõdött az iskolákban a tankönyvosztás. Hamarosan megszólal az új tanév elérkezését jelzõ csengõ is.

Kezdõdik az iskola. A héten megkezdõdött az iskolákban a tankönyvosztás. Hamarosan megszólal az új tanév elérkezését jelzõ csengõ is. XVIII. évfolyam 27. szám 2006. augusztus 31. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Kezdõdik az iskola A héten megkezdõdött az iskolákban a tankönyvosztás. Hamarosan megszólal

Részletesebben

SZÉPÜL A SZENTÉLY A SZEMÉT VONZZA A SZEMETET A MI KIS PÜNKÖSDJEINK MÁV-INGATLANOK BALRÓL, JOBBRÓL

SZÉPÜL A SZENTÉLY A SZEMÉT VONZZA A SZEMETET A MI KIS PÜNKÖSDJEINK MÁV-INGATLANOK BALRÓL, JOBBRÓL 20. ÉVF. 19. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. MÁJUS 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZÉPÜL A SZENTÉLY A SZEMÉT VONZZA A SZEMETET A MI KIS PÜNKÖSDJEINK MÁV-INGATLANOK BALRÓL, JOBBRÓL 9700 Szombathely Bejczy u. 1 3. I.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

Tavasszal indul a belváros megújításának második üteme Mintegy 750 millió forintos támogatás révén tavasszal a második ütemével folytatódhat a nagykanizsai belváros rehabilitációja, amelynek révén a polgári

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 8. szám 2013. február 28.

Kanizsa. XXV. évfolyam 8. szám 2013. február 28. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 8. szám 2013. február 28. Átadták a felújított óvodát Miklósfán Lezárult a Korszerû óvoda az esélynövelés szolgálatáért a miklósfai óvoda infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

VÁLTOZIK AZ IGÉNYLÉS. Április elsejétõl a kormányhivatalok. kerültek a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggõ feladatok.

VÁLTOZIK AZ IGÉNYLÉS. Április elsejétõl a kormányhivatalok. kerültek a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggõ feladatok. 3 4 5 6 8-9 14 ÚJ FÕIGAZGATÓ. Márciustól dr. Adorján Gusztáv megbízott fõigazgatóként vezeti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak egységeit. MÉG MELEGEDHETÜNK VÁLTOZIK AZ IGÉNYLÉS. Április elsejétõl

Részletesebben

Kanizsa. Egy kattintás weblapunkra, és naponta friss híreket, tudósításokat, riportokat olvashat.

Kanizsa. Egy kattintás weblapunkra, és naponta friss híreket, tudósításokat, riportokat olvashat. Átvállalom építkezése összes szakmai terhét! GONDOLATTÓL KULCSÁTADÁSIG épülettervezés beruházás lebonyolítása építési mûszaki ellenõrzés felelõs mûszaki vezetés projektvezetés teljeskörû ingatlanfejlesztés

Részletesebben

Napkollektor a nyugdíjasház tetején

Napkollektor a nyugdíjasház tetején XVI. évfolyam 13. szám Megjelenik kéthetente 2010. július 13. LSI Oktatási Park Óbudán Budapest egyik legátfogóbb képzési kínálattal rendelkezõ komplexumát, az LSI Oktatási Parkot építik Óbudán. 15 Pályázat

Részletesebben

Gyakorlatilag amióta a múzeum valamilyen formában létezik, Ring István

Gyakorlatilag amióta a múzeum valamilyen formában létezik, Ring István Gyakorlatilag amióta a múzeum valamilyen formában létezik, Ring István kapcsolatban áll az intézménnyel. Két éve pedig főállásban felel azért, hogy az alkalomról alkalomra megújuló kiállítóterekbe valósághű

Részletesebben

Kerületi kitüntetések 4 5. oldal. Telepítik a kamerákat 3. oldal. 1956-os emlékfutás 16. oldal. Újraindul a KoMa! 14. oldal

Kerületi kitüntetések 4 5. oldal. Telepítik a kamerákat 3. oldal. 1956-os emlékfutás 16. oldal. Újraindul a KoMa! 14. oldal XV. KERÜLETI R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a III. évf. 19. szám 2013. október 7. Telepítik a kamerákat 3. oldal Kerületi kitüntetések 4 5. oldal Fotó:

Részletesebben

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete FEJER LAP13 FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 3 Fejér megye 2007-es költségvetésének főösszege 22,072 milliárd forint. A jelenlegi vezetés 3,6 milliárdos adósságállományt örökölt elődeitől 6 A Megyeháza

Részletesebben

Legyen a szívünk szívügyünk!

Legyen a szívünk szívügyünk! IX. évfolyam, 5. szám 2015. március 13. P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 Legyen a szívünk szívügyünk! ADOMÁNYGYŰJTŐ AKCIÓ a ceglédi Toldy Ferenc Kórház Kardiológiai Osztálya javára! 2015. március

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 13. szám 2009. április 2.

Kanizsa. XXI. évfolyam 13. szám 2009. április 2. 2009.04.03. 10:51 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Minden magyaré Fotó: Bakonyi Erzsébet 13.qxd Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ megállapítását Mindszenty atya nem csak a katolikusoké, nem

Részletesebben