2005. március Különszám. Víz az Életért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2005. március Különszám. Víz az Életért"

Átírás

1 2005. március Különszám Víz az Életért Újabb év telt el, március 22-én ismét a Víz Világnapját ünnepeljük, immár 13. alkalommal. Megint megállhatunk néhány pillanatra, hogy végiggondoljuk, mit tettünk vagy mit mulasztottunk el megtenni vizeink, környezetünk megóvása érdekében az elmúlt évben. Bár ezen a napon a víz, mint ünnep áll a figyelem középpontjában, az elmúlt hónapokban a vízrl valószínleg mindenkinek egy tragikus esemény jut az eszébe. Tavaly december 26-án valami olyasmi történt Dél - Kelet - Ázsiában, amit nehéz szavakkal elmondani, és mely után nehéz visszarázódni a régi kerékvágásba. A károkról, az emberáldozatokról számtalan híradás számolt be. Jómagam a történet talán egyetlen pozitív oldalát szeretném kihangsúlyozni, ahogy a világ minden részén egy emberként álltak a segítségnyújtás szolgálatába hétköznapi emberek. A magyar vizes szakma is összefogott, a Szakmai Szövetség alapítványán keresztül pénzügyi segítséget nyújtottak a tagvállalatok. A Fvárosi Vízmvek szakemberei egy víztisztító berendezést is beüzemeltek Sri Lankán. A helyszínen persze még azoknak is óriási meglepdést okozott, hogy mekkora pusztítást végzett az árvíz, akik mindennapi munkájuk során a vízzel foglalkoznak. És a sors furcsasága, hogy bár a térségre iszonyatos mennyiség özönvíz zúdult, mégis a legfbb problémát a vízhiány, az élethez nélkülözhetetlen tiszta, egészséges ivóvíz hiánya okozta. Utólag nem sok értelmét látom a felelsök felkutatásának, és nem gondolom, hogy azon kellene tanakodni, hogy az emberáldozatokat követel katasztrófa vajon megelzhet, elkerülhet lett-e volna. A megoldást sokkal inkább abban kell keresni, hogy minél jobban megismerjük Földünk mködését és felkészültek legyünk egy-egy ilyen váratlan szituációban. A történtek után - bár kétségtelenül szomorú, hogy csak egy tragédia irányítja a figyelmet ezekre a dolgokra - nagyon sokan szereztek információkat a földrengésekkel, tengeráramlásokkal, az életünket befolyásoló, körülvev világgal kapcsolatban. A megelzésnek rendkívül fontos részét képezi az ilyen irányú információátadás, figyelemfelkeltés. Valahol ezeket a célokat szolgálják azok a nevezetes napok is, melyekrl az év során emlékezünk meg. Számunkra, akik a víziközm szolgáltatás területén tevékenykedünk, az egyik legfontosabb ilyen kék bets ünnep a Víz Világnapja. Az ENSZ 47. Közgylése a Dublin-i és Rio de Janeiro-i konferenciák javaslatára a Víz Világnapjává nyilvánította március 22-ét. A tagországok célja az volt, hogy felhívják a világ figyelmét arra, hogy bolygónk édesvízkészlete nem egy kifogyhatatlan forrás. Tisztaságának megrzése érdekében jóval nagyobb figyelmet kell szentelnünk a környezetünk védelmére is. Jelenünk és az eljövend generációk sorsa többek között azon is múlik, hogy miképp gazdálkodunk a Földön meglév vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizeinket. Minden évben más jelmondat jegyében zajlik a megemlékezés létünk nélkülözhetetlen elemérl.

2 Az idei év szlogenje: Víz az életért. Sokatmondó gondolat, melyet legtalálóbban Saint-Exupéry szavai fejeznek ki: Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy. Bizonyára sokunkban felvetdik az a kérdés, hogy miért nélkülözhetetlen számunkra a víz. Gondoljunk csak arra, hogy a víz testünk legfontosabb alkotóeleme. A csecsem szervezete 80%, a felntté már csak 60%, az ids szervezet pedig mindössze 50%-ban tartalmaz vizet. Az élettani szerepe is rendkívül sokrét a szervezetünkben. Biztosítja a vér keringését, szabályozza a vérnyomást, lehetvé teszi a tápanyagok oldását, felszívódását és szállítását. Befolyásolja a vér összetételét, a hszabályozó szerepével pedig biztosítja a szervezet állandó bels hmérsékletét. Hihetetlenül hangzik, de naponta liter víz folyik át agyunkon és liter víz mossa át vesénket. Az emberi szervezet ennek ellenére igen takarékosan bánik vízkészletével, hiszen naponta körülbelül 2,4 litert választ ki, amit táplálék- és folyadékfelvétel útján pótolnunk kell. Az egészséges felntt ember napi folyadékszükségletének egyharmadát az elfogyasztott szilárd táplálékok, kétharmadát folyadékok fedezik. Sok olyan kincsünk van, amelyet mindaddig méltatlanul lebecsülünk, amíg rendelkezünk vele, és csak a hiánya döbbent rá az értékére. Mi, akik a fejlettebb országokban élünk, a legnagyobb természetességgel és nyugalommal hajtunk fel egy-egy pohár vizet szomjúságunk csillapítására és egészségünk megrzése érdekében. Általában nem is gondolunk arra, hogy mi történne velünk és a környezetünkben él növényés állatvilággal, ha ez a forrás egyszer csak elapadna. Nem is tudatosul bennünk, hogy létünk fenntartása érdekében a folyvást pótlódó édesvizekre vagyunk utalva. Az élet fenntartásához kifogyhatatlan készletekre lenne szükségünk, hiszen tiszta víz nélkül nincs egészséges élet sem. Március 22-e jó alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsjének. Szakáli Anna: Teremt könnyek Mottó: Világok égi temploma, ezernyi csillag otthona. Közöttük forog egy sárgolyó, életet hordozó kék bolygó. S a hatalmas rtengeren, az égi gálya - rejtelem. Mert lát a látó, rejtve ködbe, Teremt könnye hullik a földre. Forrásvize tengerré duzzad, zuhatag omlik, fehér fátyol, es után napfény lángol. Szivárvány sátor borul fölébe,

3 - körbe, csak körbe mindörökre - és hullnak, hullnak a teremt könnyek, az almafák az égig nnek, búzát ringat a déli szél. Te csak remélj, te csak remélj Évszakok jönnek, évszakok mennek, hullnak öröm és bánat könnyek. Siratja éltét, siratja létét, erdk síri sötét csendjét, - kicsi fenyk ó, mint félnek - gép szakítja gyökerét, kérgét, ágán fészket, hol madarak élnek.. - s míg papír fecniket cibál a szél - meghalt erdk sóhaja kél. De cseppen az es, hogy újra éljen, a völgy, a rét, a lombos erd, termékeny legyen a tikkadt mez, és hulljon a bágyadt, sebzett földre, az áldást hozó Teremt könnye március 1. Víz Világnapi Alkotótábor Hosszú évek óta a Víz Világnapi rendezvényeink szerves részét képezi a képzmvészeti alkotótábor. Mirl is szól ez a program? A cég mködési területérl ügyes kez diákokat invitálunk egy - a támogatóink jóvoltából ingyenes - bentlakásos táborba, ahol aztán a gyerekek megfelel instrukciók alapján szebbnél szebb alkotásokat készítenek. A háromnapos mhelymunka során az ifjú alkotók megismerhetik a helyi nevezetességeket, másrészt számos információt is kapnak, többek között társaságunkról, a vízellátásról, a szennyvíztisztításról, a környezetvédelemrl. Élményekkel gazdagodva, a programot követen a diákok ezeket az információkat magukkal viszik, és hozzájárulnak jó hírnevünk kialakításához, ápolásához iskolájuk, családjuk, rokonaik, barátaik körében. Az évek során egy sereg általános iskolával sikerült kölcsönös partneri kapcsolatot kialakítanunk. Ennek keretében évközi bels rendezvényeinken (Juniális, évzáró ünnepség) rendszeresen fellépnek kulturális msorokkal a diákok, illetve bennünket is szívesen fogadnak különféle eladásainkkal az iskolákban. Az oktatási intézmények többsége az év els hónapjában már kifejezetten várja megkeresésünket, hogy tanulóik ismét részt vehessenek az alkotótáborunkban. A programnak cégen belül is egyre nagyobb presztízsértéke lett, és a területi igazgatóságaink, üzemvezetségeink (de támogatóink is) sorban állnak azokért az alkotásokért, melyeket a mvészetbarát gyerekek a Víz Világnapjakor készítenek. Az elmúlt több mint egy évtizedben több száz olyan remekm született, melyek létesítményeinket díszítik.

4 A hagyományt folytatva, természetesen idén is megrendezésre kerül az alkotótábor, bár egy lényeges ponton változtatnunk kellett a körülmények alakulása miatt. Korábban el sem tudtuk volna képzelni az alkotótábort Veszeli Lajos balatonalmádi festmvész nélkül, aki a 90-es évek közepén gyakorlatilag az esemény egyik ötletgazdája volt. Nyugodtan mondhatom, hogy társaságunk házi festje nagyban hozzájárult programjaink sikeréhez, az elmúlt 12 évben nemcsak az alkotótábor, hanem az egész programsorozat mvészeti vezetjeként is közremködött. Szakmai hozzáértése, elhivatottsága, ötletei révén minden évben sikerült valami újdonsággal elállnunk. A sors úgy hozta, hogy idén a mvész úr nem tarthat velünk egyéb elfoglaltsága, illetve betegsége miatt. Jómagam - a szervezgárda egyik tagjaként - azt remélem, hogy a hosszú évek során, szorgalmas kisdiákként számos apró fortélyt lestünk el a mestertl, így tisztességgel helytállunk, és nem hozunk rá szégyent. Veszeli mvész úrnak pedig valamennyi szervez kolléga nevében, ezúton is jó egészséget kívánok. A festmvész helyettesének keresése kapcsán jutott eszünkbe társaságunk évi naptár kollekciója. Ebben ugyanis azoknak a kollégáinknak biztosítottunk bemutatkozási lehetséget, akik szabadidejükben valamilyen érdekes hobbynak hódolnak. Az asztali és fali naptáraink oldalait - a teljesség igénye nélkül - festk, grafikusok, fotósok, fafaragók alkotásai díszítik. Kiderült, hogy az alkotótábor mvészeti vezetit magunk között is kereshetjük. Több munkatárs felkérése után, 3 kollégánk vállalkozott arra, hogy segédkezik nekünk a gyerekek munkájának koordinálásában. Ketten a Dél-balatoni Igazgatóságról érkeznek, Kackstädterné Csáki Krisztina a Fonyódi Üzemvezetség, míg Futó Péter a Balatonkeresztúri Vízm-telep dolgozója. A harmadik kollégánk, Dézsiné Erds Beatrix, a kaposvári laboratóriumban dolgozik, így a Somogy megyei Igazgatóságot képviseli. Az irányításukkal készülnek tehát a festmények március között a Berzsenyi Dániel Gimnázium kollégiumában. Persze nincs alkotótábor ifjú alkotók nélkül, így mindenképpen szeretném a fszereplket is megnevezni: Tóth Judit és Wimmer Anna Balatonfüredrl, Nagy Christopher és Tamási Mátyás Keszthelyrl, Rehák Anita és Zámbó Veronika Iszkaszentgyörgyrl, Delár István és Szabó Máté Barcsról, Knoblauch Lilla és Szalai Renáta Balatonföldvárról, Hajnal Réka és Balogh Viktória Dunaszekcsrl, valamint Marcaliból a helyi diákok: Frányó Borbála, Kovács Anett, Szabó Zsuzsanna, Pizvor Titanilla, Berényi Benjamin, Orsós Zoltán. Mire ezek a sorok megjelennek, minden bizonnyal gyönyör alkotásokkal gazdagodik Társaságunk. Amennyiben kíváncsiak, és idejük is engedi, megtekinthetik a diákok munkáit a Víz Világnapi Szakmai és Képzmvészeti Kiállítás keretében, a Marcali Városi Helytörténeti Múzeumban március 22. és április 12. között. Dónucz László

5 Zenés Irodalmi Est A Víz Világnapja kapcsán néhány évvel ezeltt elgondolkoztunk azon, mivel lehetne színesíteni a programkínálatunkat, és esetleg más érdekldés emberek figyelmét is a vízre, a természet megrzend szépségeire irányítani. A rendezvénysorozat mvészeti vezetjével, Veszeli Lajos festmvésszel 2002-ben elhatároztuk, hogy zenés irodalmi estet szervezünk az egyik balatonfüredi cukrászdában. Veszeli mvész úr megfelel alapismeretekkel rendelkezett, hiszen az Új Balaton cím társadalmi és mvészeti folyóirat felels szerkesztjeként is tevékenykedett akkortájt. Hogy a program sokaknak vonzó legyen, ingyenes belépést hirdettünk, és ismert mvészeket kértünk fel a közremködésre. Így került a látókörünkbe az est házigazdájaként Baranyi Ferenc költ, valamint Oravecz Edit és Vándorfi László színmvészek. k hárman kiegészülve Kassai Franciskával, aki dalokat ad el gitárkísérettel azóta is meghatározó szerepli a programunknak. Az irodalmi est másik szerepli köre viszont évrl évre változik. k azok az általános iskolás diákok, akik a Víz Világnapját megelz idszakban vesznek részt a társaságunk központja által meghirdetett irodalmi pályázaton. Az ifjú tehetségek vers és próza kategóriában adhatnak be vízzel kapcsolatos, illetve környezetvédelemi témájú pályamunkákat. Kategóriánként az els három helyezettet, valamint a különdíjas diákokat hívjuk meg az irodalmi estre. Kell bátorság esetén szerzeményeiket maguk is eladhatják, annak hiányában a szakavatott színmvészek tolmácsolásában hallgathatják viszsza remekmveiket. A diákok munkáját az irodalmi est keretében oklevéllel és ajándékcsomaggal jutalmazzuk, illetve mveiket megjelentetjük honlapunkon, kiadványainkban. A mvészeti est persze komoly elkészít munkát igényel. Ebben nagy segítségünkre van három irodalombarát kollégánk, a DRV házi költi : Szakáli Anna a Központból, Kivés Zoltánné Pécsrl, valamint Gaál Antal Balatonfüredrl. k azok, akik a diákok által beküldött sok sok pályázatot átolvassák, zsrizik, és kiválasztják a legsikeresebb, bemutatásra megérett alkotásokat. Munkájuk azonban nem merül ki ebben, hiszen az irodalmi est tartalmi öszszeállításáért is felelnek, k válogatják össze az ismert magyar költk vizes témájú verseit. Természetesen egy egy saját költemény is bekerül a repertoárba. Az elmúlt három évben irodalmi estjeink osztatlan sikert arattak a mvészetet kedvel látogatóink körében. Bebizonyosodott, hogy a víz olyan téma, mellyel zenész, költ egyaránt szívesen foglalkozik. A József Attila - díjas házigazda, Baranyi Ferenc anekdotái pedig valóban élményszámba mentek. Amennyiben sikerült felkeltenünk az érdekldését, látogasson el programunkra. A Zenés Irodalmi Est idpontja: március óra, helyszín: a Marcali Városi Kulturális Központ (Mveldési Ház) cím: Marcali, Széchenyi u. 3.

6 Vers kategória A VÍZ VILÁGNAPI IRODALMI PÁLYÁZAT NYERTESEI 1. Csupor Anita: Víz az életért (Gróf Széchenyi Imre Általános Iskola, Balatonföldvár) 2. Szili Petra: Víz az élet! (Körzeti Általános Iskola, Öreglak) 3. Osztopáni Eszter: A víz (Magyar Bálin Általános Iskola, Fonyód) Különdíj: Ternácz Annamária: Nád imbolyog (Magyar Bálin Általános Iskola, Fonyód) Próza kategória 1. Horváth Tamás: A víz az életért (Csokonai ÁMK, Keszthely) 2. Simon Álmos: Víz az életért (Ranolder János Katolikus Általános Iskola, Keszthely) 3. Antal Zsófia Anna: Védd környezeted! (Magyar Bálin Általános Iskola, Fonyód) Különdíj: Vincze Anna: Víz az életért (Körzeti Általános Iskola, Öreglak) Igazgatóságaink rendezvényei a Víz Világnapja alkalmából Dónucz László Társaságunk a Víz Világnapját nemcsak a központi rendezvénysorozat keretében ünnepli. Területi igazgatóságaink is megemlékeznek a vizes szakma kék bets ünnepérl színes programokkal, az általános iskolások számára nyílt napok szervezésével, valamint pályázatok kiírásával. A rendezvényekrl a PR-rel csatolt munkakörben foglalkozó kollégákkal beszélgettünk. A Fejér megyei Igazgatóság rendezvényeirl Nagy Istvánnét, Ágit kérdeztem. -Az igazgatóságunkról az ellátási területünkhöz tartozó települések 23 általános iskolája számára írtunk ki rajzpályázatot. A gyerekektl olyan színvonalas alkotásokat várunk, amelyek bemutatják a víz értékét, hasznosságát és szépségét, illetve felhívják a figyelmünket a környezet védelmére. Az alkotások beküldési határideje március 4. A legjobb munkák díjazására ünnepélyes keretek között kerül sor március 18-án. A PR-es csapat Évek óta nagy sikernek örvend a felstagozatos diákok részére meghirdetett szellemi vetélked. A szellemi csatározáson, melynek témája a víz- és csatornaszolgáltatás, valamint a környezetvédelem, 3 fs csapatok vehetnek részt. A megmérettetésre március 18-án kerül sor az Igazgatóság központjában. A zsriben helyet foglaló kollégáink külön értékelik azokat az újságcikkeket, fotókat, kiadványokat vagy videofelvételeket, melyeket a gyerekek elzetesen gyjtenek a helyi vízszolgáltatással, a környezetvédelemmel és az esetleges környezetkárosítással kapcsolatban.

7 A szolgáltatásunk megismertetésében elkel helyet foglalnak el a nyílt napok, melyek keretében az érdekldk bejelentkezés után megtekinthetik a kijelölt víztisztítómveinket. Idén március 29. és április 15. között fogadjuk az iskolai csoportokat. Tavaly összesen 134 gyermek látogatta meg telepeinket, köztük az Agárdi Szennyvíztisztító Telepet, valamint a Rácalmási és a Kincsesbányai Vízmvet. Nagyon sikeres volt a tavalyi eladássorozatunk, melynek során 255 diák hallgatta meg kollégáinkat a DRV Rt. tevékenységeivel és a környezetvédelemmel kapcsolatban. Az igazgatóságunk március 21-én rendezi meg a Víz Világnapi ünnepségét, és ekkor kerül sor a törzsgárda elismerések átadására is. Az eseményre az ünnepelteken kívül meghívjuk a csoport- és üzemvezetinket, az ÜT és SZB tagokat, valamint a helyi önkormányzat vezetit is. A rendezvénynek minden évben más település ad otthont, az idei programunk helyszíne még nem dlt el. A Somogy megyei Igazgatóság Víz Világnapi eseményeirl Bartos Gézával beszélgettem. - Az igazgatóságunk mködési területén 62 általános iskolában hirdettük meg a rajzpályázatot Víz az életért témakörben. Tekintettel az iskolák nagy számára, egy-egy intézmény legfeljebb 3 mvel indulhat a pályázaton. A kiírással elsdleges célunk, hogy tudatosítsuk az ifjúságban a környezetvédelem fontosságát az élvizeink megóvása érdekében. A megadott témakörben a felssök munkáit várjuk. Az igazgatóság irodaépületében kiállítást rendezünk a beérkezett alkotásokból. A díjak átadására a Marcaliban megrendezésre kerül központi rendezvényen kerül sor március 22-én. Annak érdekében, hogy a Víz Világnapját minél szélesebb körben megismerjék fogyasztóink, plakátokat fogunk kihelyezni a létesítményeink és épületeink kültéri oldalára. A nyitott kapuk akció fontos részét képezi munkánknak március 22. és április 22. között várjuk a víziközm szolgáltatás iránt érdekld iskolásokat elssorban Marcaliban, Nagyatádon és Barcson. A törzsgárda ünnepséget az oklevelek átadásával március 23-ra tervezzük. Az Észak-balatoni Igazgatóság programjairól Koszta Ferencné, Mariann számolt be. -A területünkön lév általános iskoláknak rajz- és irodalmi pályázatot hirdettünk vízzel kapcsolatos témában. Összesen 16 iskolát kerestünk fel. A rajzpályázatra érkezett alkotásokat Pálffy Károly festmvész fogja elbírálni, az irodalmi mveket pedig Gaál Antal költ segítségével minsítjük. A legjobb alkotásokat beküld gyerekeknek ajándékokat és okleveleket adunk át március 23-án 1300 órától az igazgatóságunk tanácstermében. A díjazottakat üdítvel, és süteménnyel is megvendégeljük. A Nyitott kapuk akció keretében a Balatonfüredi Ivóvíz Üzemvezetségünk munkáját tekinthetik meg az érdekldk. Az erre vonatkozó hirdetést a Napló cím Veszprém megyei napilapban tesszük közzé az eseményt megelz napokban. Remélhetleg sokan fogják meglátogatni üzemvezetségünket, és bepillantást nyerve a tevékenységünkbe jobban megismerik és értékelik majd a munkánkat. A törzsgárda jutalmak átadására március 24-én 1300 órától kerül sor igazgatóságunk tanácstermében. Lenthár József igazgató úr 40 fnek adja át az elismer oklevelet. A központi rendezvényre Marcaliba 10 f törzsgárda kitüntetett dolgozót fogunk elkísérni.

8 A Pécsi Igazgatóságról Schillinger Kingát kérdeztem arról, hogyan készülnek a Víz Világnapjára. - A törzsgárda oklevelek átadási ünnepségét az igazgatóságunkon fogjuk megrendezni a déleltti órákban március 21-én, a Víz Világnapján. Az általános iskolák részére idén nem írunk ki pályázatot, nyitott kapuk akcióval viszont egész évben várjuk a munkánk iránt érdekldket. A Pécsi Üzemvezetségünket leggyakrabban a Kozármislenyi Általános Iskola diákjai és a pécsi Janus Pannonius Egyem hallgatói keresik fel. Az üzemlátogatások keretében mintegy 120 f ismerkedett meg részletesebben a szolgáltatásainkkal az elmúlt évben. Bízunk benne, hogy területi igazgatóságaink rendezvényei ifjú fogyasztóink és dolgozóink körében egyaránt tetszést aratnak. Drescherné Horváth Andrea Szakmai és Képzmvészeti Kiállítás Törzsgárda Ünnepség Az elmúlt évek hagyományainak megfelelen, a fogyasztói kapcsolatok javítása, valamint a környezettudatos gondolkodás ersítése érdekében, kiállítótermet rendezünk be a központi Víz Világnapi rendezvénysorozatnak helyszínt biztosító településen, Marcaliban. A kiállításnak a Városi Helytörténeti Múzeum ad otthont, mely 2002-ben rangos elismerésben részesült, elnyerte az év múzeuma díjat. Az egykori járási börtön épületében Mesterek és mhelyek címmel állandó kiállítás is megtekinthet, mely a korabeli kereskedk és iparosok munkáját mutatja be látványos viaszfigurák segítségével. Emellett egy gazdag gyjtemény nyújt betekintést Marcali környékének élvilágába, de érdemes megnézni az Ásványok és kzetek világa cím állandó tárlatot is. A fenti kínálatot gazdagítja március 22. és április 12. között a DRV Rt. Víz Világnapi kiállítása. A Marcali Üzemvezetség munkatársainak közremködésével felépített kiállító teremben részletesen szólunk a Víz Világnapjáról, bemutatjuk az esemény f mondanivalóját, üzeneteit. A kiállítás dönt többsége viszont a DRV Rt-rl, illetve annak tevékenységeirl szól. A tablók, színes plakátok, térképek, elektronikus eszközök segítségével, részletes tájékoztatást adunk a mködési területünkrl, a vízi közmvek tulajdonviszonyáról, az ivóvíz és a szennyvíz útjáról. Bemutatjuk a tisztítási folyamatokat és a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb szakterületeket, mint például a fogyasztás mérését, az ivóvízminség vizsgálatokat, a díjképzést, a hibaelhárítás folyamatát.

9 Bízunk benne, hogy az ellátogató fogyasztóink - megismerve szolgáltatásainkat - másképp ítélik majd meg Társaságunkat, így javíthatjuk a szakmánkról kialakult képet. A kiállítást ünnepélyes keretek között, dr. Süt László, Marcali város polgármestere nyitja meg március 22-én 11 órakor. Süt úr egyúttal a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) elnöke is, így jelenléte, személye tovább emeli rendezvényünk rangját, fontosságát. A megnyitó ünnepség keretében beszámolunk az alkotótáborban végzett munkáról. Az ifjú alkotók mveit emléklappal, ajándékokkal jutalmazzuk. A gyerekek remekmvei a szakmai témák mellett április 12-ig szintén megtekinthetek a Városi Helytörténeti Múzeumban (Marcali, Múzeum köz 5.). A központi ünnepségsorozat egyik legfontosabb programjára, a törzsgárda ünnepségre szintén március 22-én kerül sor. A fent bemutatott kiállítás megnyitását követen, a kitüntetésben részesül munkatársaink megtekinthetik tárlatunkat, majd átsétálunk a Városi Kulturális Központba (Mveldési Ház Széchenyi u. 3.), ahol 13 órától kezdetét veszi a kitüntetési ünnepség. A vendégek üdvözlése, az esemény méltatása után, a helyi Baglas néptánc együttes kedveskedik egy kulturális msorral. Ezt követi dr. Hecsei Pál, a DRV Rt. Igazgatósági elnökének ünnepi köszöntje, valamint az oklevelek, emlék-plakettek, virágok átadása. Marcaliban az a 92 munkatársunk részesül kitüntetésben, akik 25, 30, 35, 40 éve állnak a vízügy szolgálatában. Az ünneplés órától a Berzsenyi Dániel Gimnázium (Petfi S. u. 16.) éttermében folytatódik, ahol az estebéd elfogyasztása közben a Marcato Ütegyüttes szórakoztatja vendégeinket. A Víz Világnapi rendezvénysorozat valamennyi szervezje nevében gratulálunk a kitüntetett munkatársainknak, és minden kedves látogatónknak jó szórakozást, kellemes, hasznos idtöltést kívánunk programjainkhoz. 40 éves törzsgárda tag, a Reitter Ferenc-díj várományosa: dr. Solti Dezs Dónucz László Pécsi Igazgatóságunk vezetje, dr. Solti Dezs idén egyedül veheti át a 40 éves vízügyi szolgálatért járó törzsgárda elismerést. Ezen túl a Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége Reitter Ferenc-díjjal jutalmazza sokéves pályafutását. Az elismerések apropóján készült vele az alábbi beszélgetés. -Meséljen kicsit az életérl és a családjáról. -Az általános és középiskoláimat Pécsett végeztem ben Budapesten folytattam tanulmányaimat az akkori Építipari és Közlekedési Mszaki Egyetemen, ahol 1964-ben a Mérnöki kar mérnök szakán szereztem meg a diplomámat. A karon nagyon széleskör képzés folyt, én a vízellátás és csatornázás szakra specializálódtam. Ebben az idszakban a felsoktatási intézményeknek még kötelez volt a frissen végzett hallgatókat a munkahelyekre kiközvetíteni, így a Baranya Megyei Állami Építipari Vállalatnál álltam munkába, ahol kivitelezként tevékenykedtem. Még 1964 végén átkerültem a Komlói Vízmhöz, mivel náluk nem volt szakirányú felsfokú végzettséggel rendelkez munkatárs ban nsültem meg, majd az év végére megszületett a fiunk is. A család és az idsöd szüleink miatt Pécsett kerestünk

10 magunknak lakást ben aztán megváltam a Komlói Vízmtl, és a Pécsi Vízmnél helyezkedtem el, miközben még 7 évig szaktanácsadó maradtam Komlón. Közben a család tovább gyarapodott, ugyanis 1969-ben megérkezett a középs lányunk is ben másoddiplomáztam, a következ évben pedig világra jött a harmadik gyermekem ben elvégeztem a gazdasági mérnöki szakot, de a bokros teendim miatt csak 1977-ben szereztem meg a diplomámat ben elször fmérnök lettem, majd az év végén kineveztek a Pécsi Vízm igazgatójának. A rendszerváltást követen a vízmvek életében is változás állt be. A tanácsi vízmvek átkerültek önkormányzati tulajdonba, és társasági formába szervezdtek. A Pécsi Vízmbl is Kft. lett, melynek tulajdonosa Pécs városa és az agglomerációhoz tartozó 10 település volt ben a francia Lyonnaise des Eaux vállalat ajánlatot tett Pécs város önkormányzatának, hogy az üzemeltet szervezetben társtulajdonosként megjelenve növelni fogja a Pécsi Vízm Kft. hatékonyságát. Tekintettel arra, hogy a vízm egy közszolgáltató vállalat, én elbbre tartottam a fogyasztók érdekeit a profitnál. Ennek aztán az lett a következménye, hogy az akkori önkormányzati vezetés elvesztette irántam a bizalmát, és felmentettek az állásomból. Rövid kitér után elején helyezkedtem el a DRV Rt. Pécsi Üzemigazgatóságán. A terület nem volt ismeretlen a számomra, mert az Üszögi telep és a Pécs-Mohácsi Regionális Vízm I. üteme korábban a Pécsi Vízmhöz tartozott, csak január elsejétl került a DRVV-hez. Ezután kezddött meg a fejlesztése, amelynek során elkészült a Pécs-Mohácsi Regionális Vízm II. üteme. Miután a Pécsi Üzemigazgatóság akkori igazgatója, Csonka Ferenc nyugdíjba vonult, engem neveztek ki a területi igazgatóság élére. -Mivel szereti eltölteni a szabadidejét? - Nem sok szabadidvel rendelkezem, hiszen a munkám mellett korábban környezetvédelemre okítottam a Pollack Mihály Fiskola hallgatóit, óta pedig csatornázást tanítok a bajai fiskola másoddiplomás képzésében résztvevknek, ezen kívül órákat adok az egyetemen is. Azt is mondhatjuk, hogy nekem a szakmám a hobbym. Dr. Ölls Géza professzorral most fejeztünk be egy csatornázásról szóló könyv megírását, de ezen kívül számos publikációm és cikkem jelent már meg. Részt vettem a fiskolai és egyetemi jegyzetek írásában is. Ha mégis van néhány szabad órám, azt legszívesebben az unokáimmal töltöm el, hiszen két fiú és két kislány unokával büszkélkedhetek. Az ötödik unokám születését pedig májusra várjuk. -Milyen munkálatokra tekint vissza örömmel az elmúlt 40 év vízügyi szolgálatából? -Nagyon sok munka van a hátam mögött az elmúlt 40 évben, megpróbálom felidézni a számomra fontosabbakat. A komlói idszakomból a Klyuki Vízmvel kezdeném a sort. A város kora tavasztól kés szig vízhiánnyal küzdött. A problémát - klasszikus vízkezelési eljárásokat követen - a Melegmányi patak vizének hasznosításával oldottuk meg. Mivel 20 évig voltam a Pécsi Vízm vezetje, természetes, hogy sok szakmai sikerem kötdik életemnek ehhez az idszakához. A másik ivóvízhiánnyal kapcsolatos emlékem is Pécshez fzdik. A városban az 1960-as évek végétl 1974-ig rendszeres volt a vízhiány, a település dinamikus fejldésének következményeként ben a vízmvekre oly jellemz családias

11 hangulattal, összetartással és persze rengeteg, kitartó munkával sikerült felülkerekednünk a gondokon. Tudni kell, hogy Pécsett külön ipari-vízvezetékhálózat van, melyben korábban 4000 köbméter/nap mennyiség derített iparivizet szállítottak tl az Egészségügyi Minisztérium és az OVH engedélyével ipari célokra hasznosítottuk az utótisztított szennyvizet. Mi alkalmaztuk elször az eljárás során a kovaföldes rámosó szrt, egy holland berendezés segítségével. Magyarországon elször Pécsett fedtük le a szennyvíztisztító mtárgyakat, és itt kezdtük el a szennyvíziszap termikus kezelését is. A ht a rothasztóban keletkez biogáz szolgáltatta, és így energetikailag önfenntartó volt a rendszer. A folyamat során keletkezett granulátum amit a mtrágyához hasonló módon lehetett a termföldbe juttatni mezgazdasági hasznosítását is mi kezdtük el. Az új pécsi szennyvíztisztító telep tervezéséhez úgy szolgáltattunk adatokat, hogy egy 1000 köbméter/nap kapacitású 3 lépcss biológiai tisztítási folyamatot másfél évig kísérletileg üzemeltettünk. A beruházást úgy alapoztuk meg, hogy valós körülmények között vizsgáltuk és tisztítottuk meg a szennyvizet. A bejöv szennyvíz mg/liter foszfor tartalmát az elmen, tisztított szennyvízben sikerült tartósan 0,7-1 mg/literre csökkentenünk. A szennyvíztisztító telepen a harmadik tisztítási folyamathoz a gravitációval ellentétes áramú szrt hoztunk létre, csköteges szrfenékkel. Ennek a kapacitása köbméter/nap volt. Nagy kihívást jelentett számomra egy leszálló típusú karsztforrás visszaduzzasztása. A 150-es hozamingadozás index forrásnál úgy sikerült megoldanunk a hozamkiegyenlítést, hogy 35 méteres magasságig tudtuk a hegybe visszaduzzasztani a forráshozamot, aminek a révén mintegy évi 1-1,5 millió m3 többlet vízhez jutott a város. Pécs csatornahálózatának jelents része a 70-es évek végére elérte az 50 éves életkort. A forgalom növekedés eredményeképpen fellép dinamikus terhelés még nagyobb igénybevételt jelentett a csatornarendszerre, emiatt igen nagy számban mentek tönkre a csövek. Ezért a 70- es évek közepétl megkezdtük a kitakarás nélküli rekonstrukciót a hibák felszámolása érdekében. Hasonló okok vezettek a vízhálózati diagnosztika kiemelt fejlesztéséhez is. Emlékezetes eset számomra, amikor a pécsi színház felújítása során - a kivitelez szakmai ballépésébl kifolyólag - htfolyadék került az ivóvízhálózatba, aminek a mozgását rapid módon nem lehetett meghatározni. Szerencsére sikerült a problémát egészségkárosodás nélkül lokalizálni, de rögtön elkezdtük a Megyetemmel közösen a hálózathidraulikai vizsgálatokat. A modell kialakításával és identifikációjával egyidejleg megkezddött a térinformatikai rendszer fejlesztése is. Szeretném külön kiemelni, hogy a DRV Rt-nél egy szakmailag fogékony, jól felkészült társaságba kerültem. A munkatársaim közremködésével számos jól bevált gyakorlat került gyors ütemben bevezetésre az igazgatóság területén. Most folynak például az üzemi kísérletek az organikus polielektrolit alkalmazására az ivóvíztisztításban. Technológiai módosítással zavarmentesen üzemel a víztisztító mvünk Mohácson, annak ellenére, hogy a terhelése idnként nem éri el a 10-15%-ot sem. A közelmúltban az egyik kis regionális rendszerhez tartozó 13 település kezdeményezte, hogy újabb 15 évre hosszabbítsuk meg az üzemelteti szerzdésünket, amit nagy örömmel fogadtunk. -Mit jelent Önnek a víz és a vizes szakma? -Gyerekkoromban sokat sportoltam, de leginkább úszni szerettem, tehát a vízzel való kapcsolatom már ekkor elkezddött. Legelször Dr. Németh Endre professzor gondolatai jutnak eszembe róla, miszerint a mérnök legnagyobb barátja és ellensége a víz. Egy olyan intelligens anyag, amely sokkal többet tud a szakmáról, mint én. Minél jobban megismerjük, annál tisztelettudóbban és szakszerbben merjük megközelíteni. Az igazi varázslat egyébként nem a

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében XVIII. Évfolyam 4. szám A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében Miután a Vízmondó névre keresztelt, állandó lakossági fogyasztóinknak szóló kiadványunk els három számában megválaszoltuk a legfontosabb

Részletesebben

A Napló 2003. január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: A Vízdíj lehagyja az inflációt

A Napló 2003. január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: A Vízdíj lehagyja az inflációt A Napló 2003. január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Budapest/Siófok (Gyrffy) A Vízdíj lehagyja az inflációt - Várhatóan jóval a tervezett inflációt meghaladó mértékkel emelkednek a vízdíjak megyénk

Részletesebben

Új szakszervezeti üdül

Új szakszervezeti üdül XIX. Évfolyam 2. szám Cím: Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. sz. Új szakszervezeti üdül 12 lakásból álló társasház egyik tettéri apartmanja a VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet tulajdona. Az apartman 37,8

Részletesebben

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat XVII. Évfolyam 4. szám A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat Az Országos Mérésügyi Hivatal három fs küldöttsége: Dr. Pataki Péter elnökhelyettes, Mónos Ferenc fosztályvezet és Krizsán Istvánné ftanácsos

Részletesebben

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák Balatonfüred (V.I.)- A hosszan tartó hideg gondoz okozhat a vízellátásban, hogy milyen mértékt, arról Lenthár József,

Részletesebben

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

Az elhasznált víz útja

Az elhasznált víz útja XVIII. Évfolyam 3. szám Az elhasznált víz útja A Vízmondó címre keresztelt lakossági tájékoztató kiadványunk immár a harmadik számához érkezett. A március, április, május hónapban kiküldött els számban

Részletesebben

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton XX. Évfolyam 2. szám Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton Az elz lapszámban várakozással telve még arról írtam, vajon milyen fogadtatásra lel majd a Vízmondó új, képregényes oldala. Az elmúlt csaknem

Részletesebben

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll.

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015 A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. Olyan vízügyi koncepciót, politikát és stratégiát kell kialakítani

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

Visegrád millenniumi éve elé

Visegrád millenniumi éve elé VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2009. január Visegrád millenniumi éve elé A nagyvilág történései nincsenek igazán tekintettel egy kis közösség ünnepeire. 2009 januárja nemcsak

Részletesebben

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XXV. évfolyam 2. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2009. február Január 22-én egy ünnepi megnyitó keretében, Papp János színmvész és a Szentendrei Csellótrió emlékezetes

Részletesebben

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam 1. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. január Január 22-én a magyar kultúra napjára emlékezünk. Kölcsey Ferenc versét 1823. január 22-én vetette papírra, akkor még nem gondolva,

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVIII. évfolyam 1. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. január Tavaly novemberben meghívás érkezett a Mvészetek Palotájából, hogy Visegrád városa mutatkozzon be a Cifra Palota cím rendezvénysorozat

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Meghívó. Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf ) 17 órakor

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Meghívó. Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf ) 17 órakor XXX. évfolyam 10. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. október Meghívó Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf) 17 órakor MEGEMLÉKEZÉST tartunk a 48-as emlékmnél Idén a cserkészcsapat

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam 6. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. június 2 VISEGRÁDI HÍREK 2015. június VÁROSHÁZI HÍREK Tájékoztató a testületi üléseken történtekrl Áprilisban munkaterv szerinti ülését

Részletesebben

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat!

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat! XXV. évfolyam 5. szám Meghívó Örömmel tájékoztatjuk, hogy iskolánk a 2008/2009-es tanévben megkezdte a 300. tanévét, melyre rendezvénysorozattal készülünk. A jubileumi ünnepség minden eseményére szeretettel

Részletesebben

Átszervezés után a megyei könyvtárban

Átszervezés után a megyei könyvtárban A szerkeszt elszava Régóta készül a Téka a megújulásra. A József Attila Megyei Könyvtár által 1958-tól kiadott Könyvtári Híradóból 1968-ban lett Komárom megyei Könyvtáros, majd 1990-tl jelent meg Téka

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Ádvent 2007. www.nograd-var.hu MEGHÍVÓ. Karácsony. 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2.

Ádvent 2007. www.nograd-var.hu MEGHÍVÓ. Karácsony. 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2. www.nograd-var.hu 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Ádventi várakozásban telnek napjaink,

Részletesebben

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITZTE AZ ORSZÁGGYLÉSI KÉPVISELK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. ÁPRILIS 6. A szavazás

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. február A farsang a vígság azon idszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelzi. A farsangot rendesen január 6-tól hamvazó szerdáig

Részletesebben

Rólunk - Nekünk Negyedévente megjelenő lap Böhönyeiektől, Böhönyeieknek, Böhönyéről.

Rólunk - Nekünk Negyedévente megjelenő lap Böhönyeiektől, Böhönyeieknek, Böhönyéről. Rólunk - Nekünk Negyedévente megjelenő lap Böhönyeiektől, Böhönyeieknek, Böhönyéről. III. évfolyam I. szám. 2009. március 15. Kedves Olvasó! Önkormányzati segítséggel most valóban elértük, hogy minden

Részletesebben

A Vám- és Pénzügy rség Fúvószenekarának gálakoncertje

A Vám- és Pénzügy rség Fúvószenekarának gálakoncertje XXVI. évfolyam 8. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A A visegrádi Mátyás Király Mveldési Ház szeretettel hív mindenkit államalapító Szent István királyunk ünnepén az

Részletesebben

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

A földre szállt szeretet ünnepére

A földre szállt szeretet ünnepére XXX. évfolyam 12. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. december A földre szállt szeretet ünnepére Sík Sándor: A NAPKELETI BÖLCSEK Ama csillag után. A holdsugaras hideg éjszakában, Mint egy

Részletesebben

Tartalomból: ELBALLAGTAK

Tartalomból: ELBALLAGTAK XIV. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM 2011. JÚNIUS-JÚLIUS Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek *** 3-4. oldal: Ovi hírek *** 4-9. oldal: Suli hírek*** 10. oldal: Nyugdíjas kirándulás*** 11. oldal: Református hírek***

Részletesebben