Az Intézmény adatai. Az intézmény típusa többcélú intézmény, amelynek intézményegysége általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Intézmény adatai. Az intézmény típusa többcélú intézmény, amelynek intézményegysége általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény."

Átírás

1 Az Intézmény adatai Intézmény neve: Család általás Iskola és Alapfokú Művéseti Iskola : 8373 Rezi, Iskola u. 2. Intézmény címe: Telephely: 8360 Keszthely Hunyadi u. 3. OM azonosító: : 06/ 83/ Telefon: Telephely: 06/ 83/ : 06/ 83/ Fax: Telephely: 06/ 83/ Mobil: : 06/ 30/ : E mail: Telephely: A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás Az intézmény bemutatása A Család Általános Iskola és Alapfokú Művéseti Iskola beiskolázási területe, országos. Az intézmény típusa többcélú intézmény, amelynek intézményegysége általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény. Rezi községben működik intézményünk székhelyiskolája szeptember 1-jétől lett intézményünk székhelyiskolája a volt Laky Demeter Általános Iskola. Az oktatást főállású és óraadó tanárok végzik, de sok egyéb szocializációs lehetőséget is fölhasználunk, hiszen körülményeink ezt lehetővé teszik. Ezek közül leginkább jellemző a családok bevonása a tanórán kívüli tevékenységekbe. Mivel a magyar szerves műveltség ezért felfogásunkból következően erre fektetjük a fő hangsúlyt. Ennek alapvető formáit a tudás átadásának személyességében, a nevelés kiemelt szerepében, a mélyen megélt hitben és a művészeti nevelésben különösen a népművészet értékeinek örökítésében fogalmaztuk meg. A hagyományokhoz és az egyházi ünnepekhez kapcsolódó szokások, rítusok, felelevenítése átfogja a teljes évkört. 1

2 Mivel adottságaink folytán kiscsoportban működünk, így a felzárkóztatás és tehetséggondozás feltétlenül megoldott, hiszen óhatatlanul differenciáltan foglalkozunk a tanulókkal. Ez nagyban hozzájárul a szociális hátrányok kiegyenlítéséhez. A H2O Projekt a 2011/2012. tanévben került bevezetésre intézményünk székhelyiskolájában. A program lényege: Mindenki jó valamiben. Közülünk senki nem olyan okos, mint mi együtt. A program alapját képező Komplex Instrukciós Programot a stadfordi egyetemen dolgozták ki egy magyar származású professzor asszony közreműködésével, majd ezt alkalmazta és dolgozta tovább Kovácsné Dr. Nagy Emese, a hejőkeresztúri iskola igazgatója. A H2O Projekt iskolánkban való alkalmazását pályázat útján nyertük el, mivel a diákjaink 40%-a hátrányos helyzetű tanuló. Mit nyújt a program? Kreatív gondolkodást. Leleményesség, művészi képességek kiaknázása. Kifejezőkészség fejlesztése. Közös munka fegyelme. Életszerű feladatok megoldása. Eszközök rendeltetésszerű alkalmazása. Manuális tevékenység fejlesztése. Sikerélmény. Önbizalom. Közösségi szellem magatartási, tanulási problémák csökkentése csoportépítés jó légkör együttműködés a tanulás sikere. A H2O Projekt főbb vonalai Komplex Instrukciós Program Differenciált tanulásszervezés Logikai táblajátékok Generációk közötti párbeszéd Tabello Tabello A H2O program idegen nyelvi oktatási programja A Tabello audiovizuális elektronikai nyelvoktatási rendszer Idegennyelvi kommunikációs készséget fejleszt. Mondatszintű tanulást ajánl. Eredeti autentikus kiejtést tanít. A tanuló kedvenc számítógépes ismereteire épít. A tanuló igénye szerinti ismétlési lehetőséget nyújt. Az idegen nyelvi szöveg magyar megfelelője együtt látható. 2

3 Rögzíti az idegen nyelvi és magyar helyesírást. Ellenőrizhető a tanulás eredménye. Meggyorsítja a nyelvtanulást. A nyelvtanító Tabello jól szolgálja a Komplex Instrukciós Program célkitűzéseit Státuszkülönbségek kezelése Tanuló tanuló tanár interaktivitás kialakítása Differenciált oktatás Tanulásra motiválás Anyanyelvi nehézségek leküzdése Célunk, hogy iskolánk heterogén tanulói összetételű csoportjai számára megfelelő oktatást nyújtsunk, hogy képesek legyünk az iskolában a megfelelő szülői hátérrel rendelkező és a különböző szociális hátrányokkal érkező tanulókat megfelelő módon kezelni, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az iskolát körülvevő társadalomról és gazdaságról, és közvetítsünk az iskola és a munka világa között. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kompetencia alapú integrált nevelése, annak IPR alapú tervezése ezt a célt szolgálja, melynek alkalmazását pályázat útján nyertük el. Tudatosan törekszünk a tanulók szüleivel való tartalmas, kölcsönös információn alapuló kapcsolattartásra. Mindent elkövetünk, hogy megszüntessük az esélyegyenlőtlenségeket, megakadályozzuk a lemorzsolódást, s hogy teret adjunk a gyermeki önállóság, a kreativitás, az egyéni értékek és képességek kibontakoztatására. Alapvető célunk, hogy a nevelés-oktatási feladatainkat hitünkre alapozva magas színvonalon végezzük. Az egyház, mint az iskola fenntartója tudatában van annak, hogy egy már működő intézményt vett át, pedagógusokkal és tanulókkal együtt. Ezért tiszteletben tartja mindenkinek a személyes meggyőződését. A Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus saját közoktatási intézményének ismeri el. A 2013/2014. tanévre történő beiratkozás időpontja április hónapban lesz, melynek pontos időpontjáról tájékoztatjuk az érdeklődőket. A 2013/2014. Tanévben a fenntartó jóváhagyásával egy első osztályt fogunk indítani. Szeretettel várjuk az intézményünk által érdeklődő szülőket, diákokat. 3

4 Az intézmény nyitva tartásának rendje A székhelyintézményben és a tagintézményben tanítási napokon óráig. A tanév, a szorgalmi idő, tanítási szünetek A tanév helyi rendje A 2012/2013. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 14. (péntek). A tanítási napok száma 182 nap. Őszi szünet: Téli szünet: október 29-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő) december 27-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök). Tavaszi szünet: március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda). A szorgalmi idő első féléve január 11-ig tart január 18-ig értesítjük a tanulókat, illetőleg a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 2012/2013. tanévben tervezett rendezvények, események Munkaszüneti napok Hónap Ünnep Október 23. November 1. Március 15. Április 1. Május 1. Május 20. Augusztus. 20. Nemzeti Ünnep Halottak Napja Nemzeti Ünnep Húsvét A Munka Ünnepe Pünkösd Szent István Ünnepe 4

5 Iskolai rendezvények, megemlékezések Időpont Rendezvény Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély Megemlékezés az aradi Október 6. vértanúk napjáról Megemlékezés az 1956-os Október 23. forradalomról A kommunista diktatúra Február 25. áldozatainak emléknapja Megemlékezés az 1848-as Március 15. forradalomról A holokauszt áldozatainak Április 16. emléknapja Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Ballagás, Tanévzáró Június 15. ünnepély Tanítás nélküli munkanapok Hónap Január 3. Január 4. Március 25. Március 26. Március 27. Esemény Lelkigyakorlat Lelkigyakorlat Lelkigyakorlat Lelkigyakorlat Lelkigyakorlat 5

6 Kiemelten kezelt egyházi ünnepeink Hónap Ünnep Szeptember 8. Szeptember 14. Szeptember 29. November 11. December 2. December 6. December 8. December 13. December December 30. Január 6. Február 2. Február 12. Február 13. Február 17. Március 25. Március 24. Március 28. Március 29. Március 30. Március 31. Április 1. Április 7. Május 9. Május 24. Május 19. Május 26. Június 2. Június 4. Június 7. Június 24. Kisboldogasszony Szent Kereszt felmagasztalása Szent Mihály arkangyal Szent Márton püspök Ádvent első vasárnapja Szent Miklós püspök Szűz Mária szeplőtelen fogantatása Szent Luca Karácsony Szent Család vasárnapja Vízkereszt Gyertyaszentelő Boldogasszony Húshagyókedd Hamvazószerda Nagyböjt 1. vasárnapja Gyümölcsoltó Boldogasszony Virágvasárnap Nagycsütörtök Nagypéntek Nagyszombat Húsvétvasárnap Húsvéthétfő Fehérvasárnap Urunk mennybemenetele Mária az egyház anyja Pünkösd Szentháromság vasárnapja Úrnapja Nemzeti Összetartozás Napja Jézus Szent Szíve Szent Iván Nyári táborok Időpont Június Július Augusztus Tábor Képző Táblajáték tábor ÖKO tábor Erdei Iskola Erzsébet tábor Vártábor 6

7 A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján Sorszám Pedagógus Végzettsége, szakképzettsége Tanított tantárgyak Tanított osztályok Tanórán kívüli tevékenységek Főmunkaviszony keretében alkalmazott pedagógusok 1. Tanító Magyar szak Magyar 2K 4K 2. Tanító Rajz szak 3. Angol, Magyar szak 4. Biológia, Informatika, Fizika, Technika szak 5. Tanító Könyvtárasszisztens 6. Tanító Fejlesztő pedagógus Tanító Rajz szak Tanító Magyar, Történelem szak Matematika, Kémia, Informatika szak 12. Gyógypedagógus Magyar, Matematika, Mozgókép. és mi. Angol Biológia, Fizika, Természetismeret, Informatika, Technika Magyar, Matematika, Környezetismeret, Rajz, Technika Magyar, Matematika, Környezetismeret, Rajz, Technika Anyanyelv, Matematika, Környezetismeret, Szabadfoglalkozás Rajz, Technika, Szabadfoglalkozás Anyanyelv, Technika, Szabadfoglalkozás Magyar, Történelem Matematika, Kémia, Informatika Angol 2R 8K 8R 2K 4K 5R 6K 6R 7R 8K 8R 5R 6R 6K 7R 8K 8R 2R 3R 4R 1R 2R 1K 2K 4K 1K 2K 4K 6K 8K 1K 2K 4K 6K 8K 5R 6R 7R 8K 8R Egyéni foglalkozás Intézményvezető Alapfokú Művészetoktatás Telephelyvezető Alapfokú Művészetoktatás Korrepetálás Korrepetálás Tanulószoba Vöröskereszt szakkör Informatika szakkör Felvételi előkészítő foglalkozás Napközi, Korrepetálás Könyvtári órák Korrepetálás Fejlesztő foglalkozások Alapfokú Művészetoktatás Rovásírás szakkör Alapfokú Művészetoktatás Korrepetálás Matematika szakkör Tanulószoba Napközi Fejlesztő foglalkozások 7

8 Sorszám 13. Pedagógus Végzettsége, szakképzettsége Testnevelés szak 14. Magyar szak 15. Tanító Tanított tantárgyak Testnevelés Magyar Magyar, Matematika, Ének Szabadfoglalkozás Tanított osztályok 1R 1K 2R 2K 3R 4K 4R 5R 6K 6R 7R 8K 8R 5R 6R 7R 8R 1K 1R 2K 2R 3R 4K 4R Tanórán kívüli tevékenységek Tömegsport Labdajátékszakkör Tanulószoba Korrepetálás Táblajáték szakkör Tanulószoba Énekkar Napközi Részmunkaidőben alkalmazott pedagógusok 16. Történelem, Ének-zene szak Történelem Ének-zene 17. Földrajz, Rajz szak Óraadó pedagógusok 18. Matematika szak 19. Földrajz 20. Ének-zene Földrajt, Rajz Matematika Földrajz Természetismeret Ének-zene 5R 6R 7R 8R 5R 6R 7R 8R 6K 8K 6K 8K 2K 4K 6K 8K Alapfokú Művészetoktatás Tanulószoba Alapfokú Művészetoktatás 21. Táncpedagógus Néptánc Csoportos órák 22. Ének-zene népzene szak Furulya Egyéni órák 23. Ének-zene szak Ének-zene Szolfézs 1K Csoportos órák 24. Táncpedagógus Néptánc Csoportos órák 25. Magyar, Tánc és Dráma Színjáték Csoportos órák 26. Zongora Zongora Egyéni órák 8

9 Sorszám Pedagógus Végzettsége, szakképzettsége Tanított tantárgyak Tanított osztályok Tanórán kívüli tevékenységek Hitoktatók 27. Katolikus pap Hit-és erkölcstan 28. Katolikus pap Hit-és erkölcstan 29. Katolikus pap Hit-és erkölcstan 30. Evangélikus lelkész Hit-és erkölcstan 31. Református lelkész Hit-és erkölcstan 1K 2K 4K 6K 8K 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 2K 4K 4K 6K A nevelő oktató munkát segítők 32. Iskolatitkár 33. Takarítónő Az országos mérés értékelés eredményei Kompetenciamérés Az eredmények a Rezi székhelyiskola eredményeit tükrözik. Keszthelyen a 2009/2010. tanévben 6. és 8. évfolyam nem volt. 6. évfolyam 8. évfolyam Országos átlag átlaga Országos átlag átlaga Matematika Szövegértés

10 Kompetenciamérés évfolyam 8. évfolyam Országos átlag Székhelyi- Intézmény Rezi Tag- Intézmény Keszthely Országos átlag Székhelyi- Intézmény Rezi Tag- Intézmény Keszthely Matematika Szövegértés Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 2011/2012. Tanév Tagintézmény Létszám %-os mutatók Létszám %-os mutatók Tanév végi létszám % % Tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette 70 96% % Sikeres pótvizsgát tett 3 4% _ 0% Évismétlésre kötelezett - 0% _ 0% Továbbtanulási mutatók 2011/2012. Tanév Gimnázium - Szakközépiskola 4 tanuló Szakiskola 3 tanuló Tagintézmény Tagintézményünkben, nem volt 8. osztály 10

11 Iskolai osztályok száma, azok tanulói létszáma Általános iskolai tanulócsoportok Alsó Tagozat Felső Tagozat Tagintézmény Tagintézmény Tanulócsoport Napközis csoport Iskolaotthon Összesen Mindösszesen 8 6 Általános iskolai osztálylétszámok Tagintézmény Évfolyam Alsó tagozat Felső tagozat Alsó tagozat Felső tagozat 1. osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály Összesen Mindösszesen

12 A tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége Angol Matematika Informatika Rovás írás Vöröskereszt Táblajáték Labdajáték Német Tömegsport Énekkar Összesen Tagintézmény Összesen Alapfokú Művészetoktatás Telephely Zeneművészet Művészeti ág Táncművészet Képző- és iparművészet Szín- és bábművészet Keszthely, Hunyadi u Rezi, Iskola u Keszthely, Kossuth L. u Zalaszántó, Fő u Rezi, Arany J. u Keszthely, Zöldmező u Összesen Összesen 12

13 Néptánc szereplések Márton napi műsor Rezi-Faluház Turistaház- alapítványi. Magyar kultúra napi rendezvény Farsangi mulattság Megemlékezés + Turistaház avató Táncháztalákozó Anyák napi műsor Szüreti mulattság Színház Csipkerózsika Balatonfüred Gyerekfesztivál HEMO Tanévnyitó táncház HEMO András-napi táncház Színház "Míg a világ" Betlehemes Cserszegtomaj Betlehemes Rezi HEMO Karácsony Karmell Bazilika Betlehemes Fő téri templom Betlehemes Színház Betlehemes Hévíz Betlehemes -napok HEMO Magyarborzási táncház alsó tagozat alsó+felső tagozat alsó+felső tagozat alsó+felső tagozat alsó+felső tagozat alsó tagozat alsó+felső tagozat alsó+felső tagozat Gyerekcsoportok Bokréta együttes Mindenki Mindenki Bokréta,, Georgikon Bokréta, Rozmaring Bokréta, Rozmaring, Georgikon Bokréta, Rozmaring Bokréta, Rozmaring Bokréta, Rozmaring Bokréta Bokréta,, Georgikon 13

14 HEMO Farsang Művészeti Iskola Bot és pizza HEMO Nyugdíjas Nőnap Sopron Regionális szólótánc verseny Budapest Táncháztalálkozó Hévíz Húsvét vasárnap Hévíz EU Hotel locsoló műsor Zalaszentgrót Zalai szólótánc verseny Keszthely Fehérvasárnapi határjárás Színház Festetics városok találkozója Major Múzeum Gyimesi adatközlők Zalaegerszeg Skanzen Fazekas napok Zala megyei Néptánc szakági bemutató Keszthely Helikon Zalaegerszeg Skanzen Fazekas Napok "Boldog Békeidők Hévize" Csesznek No Motor Fesztivál Hévíz Carbona Hotel Zalaegesrszeg Gébárti-tó Pünkösd hétfő Keszthely Színház Művészeti Iskola Németország MT Rt.road show Mindenki Bokréta Szólósok Szólósok Mindenki Szólósok Mindenki Mindenki Bokréta, Rozmaring, Georgikon Pacsi, Rozmaring, Bokréta, Bokréta Pacsi, Rozmaring, Bokréta Mindenki 14

15 15

Különös közzétételi lista 2013/2014

Különös közzétételi lista 2013/2014 Különös közzétételi lista 2013/2014 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 16. 1. A tanulói jogviszony létesítésének és megszüntetésének feltételei A közoktatásról

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Iskolánk tartalmi munkájáról, eredményességéről, személyi feltételeiről a 10. sz. melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet értelmében az alábbi adatszolgáltatást

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA a. Az iskolába jelentkező gyermekek, tanulók felvételének elvei Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-as tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá.

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: ÓVODA Óvodapedagógusok száma Óvodapedagógusok iskolai végzettsége,

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

2012/2013-as tanév Munkaterve

2012/2013-as tanév Munkaterve A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM azonosító: 027803 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 Nagyatád, 2013. szeptember 26. Iváncsics Gyula igazgató I. HELYZETELEMZÉS A Nagyatádi Köznevelési Intézmény

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/696-120-121-122-123-127-129 Fax: 29/696-120-124 E-mail: pkastely@freemail.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2010/2011. I. félév 1.A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás:

Részletesebben