HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA"

Átírás

1 HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA AUGUSZTUS DECEMBER

2 MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI DECEMBER A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRİL. 1.-A MAGYAR SZOCIALAISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELİDEI - AZ ÁLLAMPÁRT FELELİSEK: 2- G.- AZ OKTÓBER 23- ÁN KIROBBANT FORRADALOM ÉS SZA- BADSÁGHARC SZ OVJET MEGSZÁLLÓKKAL EGYÜTTMŐKÖDÉSBEN TÖR- TÉNT VÉRBEFOJTÁSÁÉRT, AZ AZT KÖVETİ RÉMURALOMÉRT ÉS MEGTORLÁSÉRT, KÉTSZÁZEZER MAGYAR EMBER HAZÁJÁBÓL VALÓ KÉNYSZERŐ ELMENEKÜLÉSÉÉRT. 2-I.- MINDAZOKÉRT A KÖZTÖRVÉNYES BŐNCSELEKMÉNYEKÉRT, AMELYEKET POLITIKAI INDITÉKBÓL KÖVETTEK EL, AMELYEKET AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS POLITIKAI INDÍTÉKBÓL NEM ÜLDÖZİTT. 3.- A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELİDEI, VALA- MINT A KOMMUNISTA IDEOLÓGIA JEGYÉBEN KISZOLGÁLÁSUKRA LÉTREHOZ OTT EGYÉB POLITIKAI SZ ERVEZ ETEK, BŐNİZİ SZERVE- ZETEK VOLTAK, AMELYEK VEZETİI EL NEM ÉVÜLİ FELELİSSÉGGEL TARTOZNAK AZ ELNYOMÓ RENDSZER FENNTARTÁSÁÉRT, IRÁNYÍTÁSÁÉRT, AZ ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEKÉRT ÉS A NEMZET ELÁRULÁSÁÉRT. 6.- MINDEN MAGYAR POLGÁR, AKI A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁVAL SZEMBEN ELLENÁLÁST TANÚSÍTOTT, AKIT A DIKTATÚRA KISZOLGÁLÓI EMBERI MÉLTÓSÁGÁBAN ÉS JOGAIBAN MEGSÉRTETTEK VAGY IGAZSÁGTALANUL ÜLDÖZTEK. HA E JOGSÉRTÉSEKBEN NEM VETT RÉSZT, ELISMERÉST ÉS ERKÖLCSI ELÉGTÉTELT ÉRDEMEL. 2

3 MÁRAI SÁNDOR: MENNYBİL AZ ANGYAL NEW YORK MENNYBİL AZ ANGYAL MENJ SIETVE Az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok Között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon, Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából: Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, Ahol most gyertyafény világol, Meleg házakban terül asztal, A pap ékes szóval vigasztal, Selyempapír zizeg, ajándék, Bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról: Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája: Egy szegény nép karácsonyfája A Csendes Éjben égni kezdett És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez, soknak. Imádkoznak vagy iszonyodnak, Mert más lóg a fán, nem cukorkák: Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember elıtte: A Katona, ki szíven döfte, A Farizeus, ki eladta, Aki háromszor megtagadta. Vele mártott kezet a tálba, Harminc ezüstpénzért kínálta, S amíg gyalázta, verte, szidta: Testét ette és vérét itta Most áll és bámul a sok ember, De szólni Hozzá senki nem mer. Mert İ sem szól már, nem is vádol, Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, Ördög hozta, vagy Angyal hozta Kik köntösére kockát vetnek, Nem tudják, mit is cselekesznek, Csak orrontják, nyínak, gyanítják Ennek az éjszakának a titkát, Mert ez nagyon furcsa karácsony: A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentálja, Megáldja a szentséges pápa. És minden rendő népek, rendek Kérdik, hogy ez mivégre kellett. Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? Mért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt, Mert egy nép azt mondta: Elég volt. Nem érti ezt az a sok ember, Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik: mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik İk, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság? Angyal, vidd meg a hírt az égbıl, Mindig új élet lesz a vérbıl. Találkoztak ık már néhányszor A költı, a szamár, s a pásztor Az alomban, a jászol mellett, Ha az Élet elevent ellett, A Csodát most is ık vigyázzák, Leheletükkel állnak strázsát, Mert Csillag ég, hasad a hajnal, Mondd meg nekik, mennybıl az angyal 3

4 FELSİPETÉNYBEN IS MEGEMLÉKEZTEK MINDSZENTY JÓZSEF SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJÁRÓL MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROSRÓL FELSİPETÉNYBEN, FOGVATARTÁSÁNAK UTOLSÓ SZÍNHELYÉN IS MEGEMLÉKEZTEK SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. Mindszenty Józsefet december 26-án törvény- és jogellenesen letartóztatták, majd koholt vádak alapján 1949 júliusában másodfokon életfogytiglani fegyházra ítélték, ami a keresztény világban nagy felháborodást váltott ki. XII. Pius pápa megdöbbenéssel tiltakozott az igazságtalan és jogtipró ítélet ellen, az ENSZ közgyőlése megbélyegezte a kormány eljárását, és nemzetközi sérelemnek nyilvánította a bíboros bebörtönzését. Hat év budapesti börtön után megromlott egészsége miatt augusztus 17-tıl Püspökszentlászlón, november 2-tól Felsıpetényben tartották fogva. Innen szabadították ki október 30-án. Felsıpetényben Mindszenty szabadulásáról minden év októberében megemlékeznek. Idén május elsején a Mindszenty bíboros koszorúja alapítvány a bíboros születésének 120., valamint a felsıpetényi Munkás Szent József templom felszentelésének 27. évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget. Mint a plébános munkatársa kiemelte: ebben a templomban sikerült megırizni azt az oltárt, ahol Mindszenty József a rabsága idején tartott miséket. Elmondta, hogy a megemlékezés során a szentmisét Hajnal György celebrálta. Ezt követıen megnyitották Nyáry Éva festımővész a Magyar Szent Korona zománcképei címő kiállítását. Végül koszorúzást tartottak az Almássy-kastélynál, ahol Mindszenty Józsefet fogva tartották - mondta a település plébánosának munkatársa. (Forrás: Magyar Kurír, Katolikus hírportál) 4

5 KOSZORÚZÁS ÉS MEGEMLÉKEZÉS ÚJPESTEN, A KOMMUNIZMUS ÁLDAZATAINAK EMLÉKNAPJÁN Újpest önkormányzata 2010 decemberében döntött úgy, hogy augusztus 5-t a kommunizmus újpesti áldozatainak emléknapjává nyilvánítja ben ezen a napon végezték ki Kósa Pált, az újpesti Forradalmi Bizottság elnökét. Vasárnap délután, immáron második alkalommal tartott az önkormányzat megemlékezést a Görgey úti 56-os emlékkınél. A megemlékezés során Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselı mondott beszédet. Az emlékezı beszéd után Újpest Önkormányzatának koszorúját Ozsváth Kálmán helyezte el az emlékkınél. Koszorúzott több megemlékez: a Fidesz újpesti szervezete, a Jobbik újpesti szervezete, az 56-os Szövetség, a Fidelitas, az IKSZ és a Jobbik ifjúsági szervezetei képviseletében jelenlévık. A Politikai Foglyok Szövetségének képviseletében Szalai Zoltán, POFOSZ budapesti elnöke, Csizmadia József, POFOSZ újpesti elnöke, valamint Kocsis Lajos a szervezet elnökhelyettese helyezett el koszorút. Az emlékezık között volt Szendiné Kósa Katalin, Kósa Pál leánya is, aki magánemberként és az 56-os Szövetség képviseletében koszorúzott. (antosa) 1919., Kun Béla, Szamuely Tibor, Stromfeld Aurél, vörös terror, Lenin-fiúk, Tanácsköztársaság , 49, 50. Rákosi Mátyás, Gerı Ernı, Péter Gábor, kínzások koncepciós perek, csengıfrász, internálások, véres terror , hazaárulás, akasztások, jeltelen sírok, szétvert családok, előzött fiatalok, óriási államadóság, Kádár, Münnich, Apró, Aczél, Biszku elvtársak. Tisztelt Díszpolgárok, Újpestért Díjasok, képviselı társaim, Kedves újpestiek! Összesen közel két emberöltı, amíg Magyarország az elnyomatás, a győlölet és a félelem országa volt. Közel fél évszázad, amíg Magyarország a kommunista vörös terror árnyékában élt, amíg nem volt szabad az emberi méltóság alapjáról, a szabadságról beszélni, amennyi idı elég volt arra, hogy az emberek lelkeit átmossák és a fiatalok jövıjét eladják. Erre volt jó a kommunizmus vagy, ahogy a mérsékeltebbek szokták mondani, a legvidámabb barakk, az ember arcú szocializmus idıszaka. De vajon mitıl volt legvidámabb és mitıl volt emberarcú az a rendszer, ami a győlöletre és az irigységre épült? Tisztelt emlékezık! Az embernek sajnos sokszor olyan érzése van a kommunizmussal kapcsolatban, mintha az egy tabu téma volna. Ne beszéljünk róla, nem úgy volt az, sok jó oldala volt, és a történészek ferdítenek a rendszerrel kapcsolatban. De vajon így vélekedik-e Lenin és Sztálin Szovjetuniójában az elpusztított 20 millió ember? Mao Kínájában a 65 millió kivégzett? A Fidel Castro és Che Guerevara Kubájában elhunytak? Észak-Koreában, Vietnámban, Kambodzsában, vagy Közép-Európában megölt ártatlanok? Vajon így vélekedik-e a magyarországi kommün ideje alatt kivégzett közel 600 ember? Vajon így gondolja-e a Rákosi által internáltatott több tízezer ember? Vagy a koncepciós perbe fogottak, megkínzottak és hosszú évekre börtönbe vetettek? Vajon a Gulágra elhurcolt magyarok, a hortobágyi kitelepítettek, a recski kényszermunkatábor vagy éppen ahová Nagyapámat is elvitték a kistarcsai győjtıtábor foglyai és családtagjai számára a kommunizmus tabu téma-e? Nem kell-e beszélniük az 1919-es újpesti mártírok, vagy a koncepciós perben Kádár János pribékjei által kivégzett 56-os újpesti hısök utódainak, például Kósa Pál leányainak a kommunizmus bőneirıl? Vagy vajon a jeltelen sírokba bedobottak felejtsék-e el sorsukat? Vajon úgy gondolja az a közel 100 millió ember, köztük a sok ártatlan újpesti, akiket a kommunizmus megváltó eszméje miatt végeztek ki, aláztak meg és hurcoltak el, hogy a kommunizmus tabu téma és ne beszéljünk róla? Miért félnek sokan kimondani, hogy a kommunizmus a világ legembertelenebb és legbőnösebb rendszere volt? Miért mindig csak a nácizmus és fasizmus vétkeirıl beszélünk és hagyjuk elfeledni a kommunizmus embertelen bőneit? Vajon miért lehet hordani még mindig CCCP-s, vörös csillagos, vagy éppen Che Guerevarás pólót? és vajon miért csak a nácizmus kiszolgálóit vonják felelısségre? Hol maradnak a kommunizmus bőnösei? Miért örökké a kettıs mérce tisztelt emlékezık? 5

6 Akik a világháború elıtti Németországot teszik felelıssé minden rosszért, szeretik elfelejteni, hogy a kommunizmus már a XIX. században is volt és mind a mai napig létezik Kínában, Észak-Koreában vagy éppen Kubában, és folytatja áldásos tevékenységét. Sose feledjük el tisztelt egybegyőltek, hogy a kommunizmus tettei és azok elkövetıi mind a mai napig köztünk vannak. Ne feledjük el a szétvert családokat, papi és szerzetesi közösségeket, az elkobzott javakat, az előzött és elmenekült akkori fiatalokat, akik ma már nem Magyarországot, hanem egy másik nemzetet erısítenek, vagy az egyetemekrıl kizárt ifjúságot se feledjük el! Ne feledjük el a puha diktatúra lelkekben végbevitt káros tevékenységét, az érdektelenséget, a közönyt, vagy akár ennek eredményét, december 5-ét. De ne feledjük el a több millió elpusztított magzatot, az öngyilkosságba üldözött apákat és anyákat, vagy a származásuk miatt munkájukat elvesztı polgárokat, köztük sok újpestit. Azt se hagyjuk figyelmen kívül tisztelt újpestiek, hogy a kommunizmus is egyfajta genocídium volt, hiszen minden olyan cselekedet genocídium, amikor súlyos testi vagy lelki sérülést okoznak egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoportnak. És természetesen nem szabad megfeledkeznünk a mérhetetlen nagy államadóságról sem, amit az elızı idıszak vezetése zúdított Magyarországra! hát ezt kapta a világ, ezt kapta Magyarország és benne Újpest is a kommunizmustól. Egy rendszert soha sem lehet győlöletre, hazaárulásra és hazugságra fölépíteni, mert akkor az a rendszer önmagát fogja fölemészteni. Akár szovjetek uniójáról, akár amerikai államok uniójáról, akár a jelenlegi Európai Unióról van szó. Minden rendszernek csak akkor van jövıje, hogyha az a szeretet uniójára épül. Éppen ezért nem hagyhatjuk magunkat, tisztelt emlékezık, hogy fegyverrel, kínzásokkal, vagy akár az államadósággal rabszolgasorba vigyenek minket! Hála Istennek, ma már a szabadság korában élünk. Jó ma fiatalnak lenni. Jó, hogy a korábbi változások magukkal hozták a tanulás, a munka, az utazás vagy éppen a normális családalapítás lehetıségét. De óriási a felelısségünk is, hogy ezt az új állapotot legalább megırizzük az utánunk élı nemzedékek számára. Egy esztendıvel ezelıtt Nagy István alpolgármester úr azt mondta, hogy a Tanácsköztársaság vérengzésének egyik kivégzett újpesti áldozata, az ismeretlen jólöltözött embertársunk legyen a kommunizmus újpesti áldozatainak szimbóluma. Legyen ez az ismeretlen elhunyt nekünk, újpestieknek, szeretett városunknak példakép és intı jel arra, nehogy még egyszer megismétlıdhessen a kommunizmus véres tombolása Magyarországon. Hiszen mi emberek, mi magyarok a Jóisten teremtményei vagyunk, akiket igenis megillet az emberi méltóság, a tisztességes, emberhez méltó élet és a szabadság érzése. Ezért mi is tehetünk családunkban, lakókörnyezetünkben vagy éppen szeretett városunkban, Újpesten, az újpestiekért! Köszönöm! BALATONFÜREDI NAPLÓ TERET NEVEZTEK EL KÓSA PÁLRÓL Ötvenhatosok, egyszerően csak így nevezik azokat, akik részt vettek az 1956-os forradalomban. A megtorlás szörnyőségeit bár a hatalom évtizedeken át igyekezett titokban tartani -, nem szabad elfelejteni. A balatonfüredi Kósa Pált az Újpesti Forradalmi Bizottság elnökét, március 15-én a Budapesti Fıvárosi Bíróság Népbírósági tanácsa halálra ítélte, kegyelmet nem kapott. (Megjegyzés: nem is kért, Kósa Katalin) augusztus 5-én kivégezték. A balatonfüredi 56-os alapító tagok kezdeményezték a Polgármesteri Hivatalnál, hogy miután utcája már van, Füred egyik terét is nevezzék el Kósa Pálról. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a képviselı-testület azon tagjainak, akik kérésünket támogatták, köszönjük szépen. (Brenner Imre) 6

7 MI A HAZA? A HAZA SZÜLETÉSTİL SÍRIG TARTÓ SZERELEM. VALÓJÁBAN ISTEN ADOMÁNYÁBÓL VALÓ KEGYELEM. ISTEN, HAZA, CSALÁD, EZ A MAGYAR SZENTHÁROMSÁG. A HAZA AZ A SZÜLİFÖLD, A MAGYAR UGAR, MELY SZÜLÖTTJÉHEZ SOSE VOLT FUKAR. AKIK SZERETTÉK, SZOLGÁLTÁK ÉS VÉDTÉK, AZOK ASZTALÁN MINDIG VOLT GAZDAG TERÍTÉK. A HAZA ÉDESANYA, FELESÉG ÉS TESTVÉR, NEM HIÁBA FOLYT ÉRTE OLY SOK MAGYAR VÉR. NEM LEHET LEÍRNI AZT AZ ÉRZÉST, MELY HOZZÁ KÖT. A KÖTELÉK ELSZAKÍTHATATLAN ÉS ÖRÖK. LEHETSZ A VILÁG MÁSIK VÉGÉN, NEM MÚLIK VÁGYÓDÁSOD, MINDÉG CSAK A HAZÁT, A MAGYAR FÖLDET LÁTOD. IDEGENBEN A JÓ MÓD NEM TUD ANNYIT ADNI, MELYET A SZEGÉNY ÁRVA HAZA NE TUDNA ELLENSÚLYOZNI. HA MEGBÁNTOD, DE MEGBÁNÁSOD İSZINTE, MINT IGAZI ÉDESANYA, VISSZAFOGAD KEGYEIBE. VAN-E HÁT SZENTEBB ÉRZÉS A HAZASZERETETNÉL? HA NEM ÉREZTED VOLNA, IGAZÁN SZAGÉNY LENNÉL. TOLDI SZABÓ GÉZA MÁRCIUS 7

8 AUGUSZTUS 20 Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a megy állam fennállásának emléknapja. István királyunk 975-ben született Esztergom várában, Vajk néven. Tizennégy éves korában keresztelték meg, ekkor kapta az István nevet. Huszonkét éves korában, apja halála után, Istvánra szállott az ország kormányzása. 997-ben keresztény szertartás szerint avatták fejedelemmé december 25-én koronázták királlyá Esztergomban. István a pápától apostoli hatalmat kapott, így az egyházszervezésben és a püspökök kinevezésében szabadkeze volt. István a magyar törzsekbıl olyan keresztény magyar államot hozott létre, amely az egész Kárpát-medencére kiterjedt augusztus 15-én halt meg óta ünnepeljük elsı királyunkat augusztus 20-án: Mária Terézia nyilvánította nemzeti ünneppé ezt a napot. ÍM, ELJÖTT AZ ÁLDOTT NAP ZENGİ ÜDVÖS ÜNNEPE SZENT KIRÁLYUNK ISTVÁNUNKNAK! MÍG TART E VILÁG HEVE, ÖRVENDJEN, KI İ ÁLTALA LİN URUNK ÖRÖKÖSE S ÉRDEMBİL NYERI VALA, HOGY A MENNYNEK RÉSZESE. 8

9 2012. AUGUSZTUS 20-I ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK MAGYAR ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE JÓKAI ANNA KOSSUTH DÍJA ÍRÓ MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL, POLGÁRI FALUSI ANDRÁS IMMOLÓGUS FÓNAGY LÁSZLÓ ÁLLAMTITKÁR GERA ZOLTÁN SZÍNMŐVÉSZ HORVÁTH TIHAMÉR VÁLLALKOZÓ MICHELBERGER PÁL GÉPÉSZMÉRNÖK SIPOS ETE ÁLMOS REF. LELKIPÁSZTOR TÖKÉS ISTVÁN REF. LELKIPÁSZTOR MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL, KATONAI BENKİ TIBOR VEZÉREZREDES MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE, POLGÁRI ADAMIK TAMÁS PROFESZOR BALASSA SÁNDOR ZENESZERZİ BÉRES JÓZSEF VEGYÉSZ BODÓ SÁNDOR FİIGAZGATÓ CSABA LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR HADLACSKY GYULA GENETIKUS HERMANN RÓBERT TÖRTÉNÉSZ KOCSIS FÜLÖP MEGYÉS PÜSPÖK KONDOR KATALIN, ÚJSÁGÍRÓ KOVÁCS ISTVÁN ÍRÓ LATOR LÁSZLÓ IRODALOM TÖRTÉNÉSZ NÁRAY-SZABÓ GÁBOR KÉMIKUS PAPP GYULA FARMATOLÓGUS SCHLETT ISTVÁN POLITOLÓGUS SERFÖZİ SIMON KÖLTİ SPÁNYI ANTAL MEGYÉS PÜSPÖK SZOBOSZLAI SÁNDOR SZÍNMŐVÉSZ MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE, KATONAI KOVÁCS JÓZSEF ALTÁBORNAGY MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT, POLGÁRI FORGÁCS JÁNOS POFOSZ ALELNÖK KLING SÁNDOR POFOSZ KOKLÁCS MIHÁLYNÉ POFOSZ MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT, POLGÁRI DR. DOBSZAG JÁNOS POFOSZ MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT, POLGÁRI SZARKA JÁNOS POFOSZ ALAPÍTÓTAG MOSONMAGYARÓVÁR ÖNKORMÁNYZATA-SZÖVETSÉGÜNK JAVASLATÁRA- DR. SZÉKELYHIDY LÁSZLÓ ÚRNAK A MOSONMAGYARÓVÁRI SORTŐZ ÁLDOZATAINAK ÖNFELÁLDOZÓ SEGÍTÉSÉBEN VALAMINT ÉLETE SORÁN TANÚSÍTOTT NEMZETI HELYTÁLLÁSÁÉRT POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI CÍMET ADOMÁNYOZOTT. A KITÜNTETÉST AUGUSZTUS 20-ÁN FELESÉGE VETTE ÁT. 9

10 VISSZASZÁMLÁLÁS 1991-BEN BÚCSÚZTATTUK ROIK JÁNOST, AZ 56-OS SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK DR. KRASSÓ GYÖRGY JÁNOST, AZ 56-OS SZÖVETSÉG, ALAPÍTÓ ÜGYVIVİJÉT BEN BÚCSÚZTATTUK VAJDA-NÉMETH JÓZSEFET, AZ 56-OS SZÖVETSÉG ALELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK V. NÉMETH LÁSZLÓT, A MAGYAR VIDÉK 56-OS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BAN BÚCSÚZTATTUK VASVÁRI VILMOS NY. HONVÉD EZREDEST, A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE ELNÖKÉT BAN BÚCSÚZTATTUK HORNYÁK TIBORT, AZ 56-OS SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK ZIMÁNYI TIBORT, A RECSKI SZÖVETSÉG ÉS A MAGYAR NEMZETI ELLENÁLLÁSI SZÖVETSÉG, ALAPÍTÓ ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK MÁRTON ANDRÁS NY. HONVÉD ALTÁBORNAGYOT, A FORRADALMI NEMZETI SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK MENCZEL GUSZTÁVOT, A SZOVJETUNIÓBAN VOLT MAGYAR POLITIKAI RABOK ÉS KÉNYSZERMUNKÁSOK SZERVEZETÉNEK ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK MÁDI JENİ NY. HONVÉD EZREDEST, AZ 56-OS SZÖVETSÉG VOLT ALELNÖKÉT, A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE ELNÖKÉT. BARÁTAINK NAGY IDİK TANÚI, SZENVEDİ ALANYAI VOLTAK, IGAZ MAGYAROK, ÉS AMI FONTOS, VALÓDI SZABADSÁGHARCOSOK, AKIK MEGALKUVÁS NÉLKÜL, SAJÁT ÉLETÜKET IS KOCKÁRA TÉVE, FÖLDI ÉLETÜK UTOLSÓ PILLANATÁIG MUNKÁLKODTAK NEMZETÜNKÉRT. A HAZÁNKÉRT, BAJTÁRSAINKÉRT. KIEMELKEDİ VEZETİI VOLTAK SZÖVETSÉGEIKNEK. TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL EMLÉKEZZÜNK BARÁTAINKRA. KÉRJÜK MINDENHATÓ URUNKAT, HOGY BIZTOSÍTSON HELYET SZÁMUKRA AZ ÉGI CSATAMEZİN. 10

11 1945 A MAGYAR HOLOKAUSZT 1990 ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG - BUDAPEST ANDRÁSSY ÚT KATONAI POLITIKAI OSZTÁLY BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT VIZSGÁLAATI OSZTÁLY BUDAPEST, GYORSKOCSI UTCA BÜNTETİ INTÉZETEK ÁLLAMBIZTONSÁGI BÜNTETİ INTÉZET BUDAPEST, CONTI UTCA ÁLLAMBIZTONSÁGI BÜNTETİ INTÉZET BUDAPEST, MOSONYI UTCA ÁLLAMBIZTONSÁGI BÜNTETİ INTÉZET VÁC ORSZÁGOS BÜNTETİ INTÉZET BUDAPEST, KOZMA UTCA BUDAPESTI BÜNTETİ INTÉZET MARKÓ UTCA MÁRIANOSZTRAI BÜNTETİ INTÉZET - MÁRIANOSZTRA SÁTORALJAÚJHELYI BÜNTETİ INTÉZET - SÁTORALJAÚJHELY SOPRONI BÜNTETİ INTÉZET - SOPRON VÁCI BÜNTETİ INTÉZET - VÁC MUNKATÁBOROK BERNÁTKÚT DUNABOGDÁNY HARTA HORTOBÁGY INOTA - KAZINCBARCIKA KECSKEMÉT MÁRIANOSZTRA MEGYER OROSZLÁN RECSK TATABÁNYA - TISZALÖK INTERNÁLÓTÁBOROK BUDAPEST DÉLI KÖZPONTI - HORTOBÁGY - KISTARCSA VEZETİK BISZKU BÉLA CZAKÓ KÁLMÁN DÉCSI GYULA DÉKÁNY ISTVÁN FARKAS MIHÁLY GARASIN RUDOLF GERİ ERNİ HÁZI ÁRPÁD HORN GYULA KÁDÁR JÁNOS KOROM MIHÁLY MAROSÁN GYÖRGY MÜNICH FERENC - PÉTER GÁBOR RAJNAI SÁNDOR RÁKOSI MÁTYÁS TIMÁR MIHÁLY VÉGREHAJTÓK BALÁZSI BÉLA BÁNKUTI ANTAL BERKES ANDRÁS - CSETE JÓZSEF DORNAI SÁNDOR FAZEKAS PÉTER FORIS BÉLA GÁSPÁR MÁRTON HETÉNYI BÉLA IPPER PÁL IRHÁZI IMRE JUHÁSZ GYULA KAPITÁNY ISTVÁN - KARDOS GYÖRGY LÖKE GYULA MATHEIDESZ ISTVÁN PRINCZ GYULA RUSCSÁK JÓZSEF SIKOLA FERENC TÁRNOKI JÁNOS TÓTH GYULA VALENCSÁK JÁNOS VÁMOS MIKLÓS VIRÁG MIKLÓS ZSIDÓ GYULA ÉS MÉG SOKAN MÁSOK SORTÜZEK MAGYARORSZÁGON MAGYAR RÁDIÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM PARLAMENT ROYAL SZÁLLÓ NYUGATI PÁLYAUDVAR ALBERTIRSA BAJA BARCS BERZENCE - BERETTYÓÚJFALU BUDAİRS CEGLÉD CEGLÉDBERCEL - CSONGRÁDDEBRECEN - DUNAÚJVÁROSEGER - ESZTERGOMGYOMA GYOMAENDRİD GYÖNGYÖS GYİR GYULA- GYÜLEVÉSZ HAJDUNÁNÁS HÓMEZİVÁSÁRHELY - JÁNOSHALMA JÁSZBERÉNY-KALOCSA KAPOSVÁR KECSKEMÉT-KECSKEMÉT CIGÁNYVÁROS - KESZTHELY KEVERMES KISKÖRİS- KISTELEK - KÓKA KOMÁROM KOMLÓ 11

12 LENTIMAGLÓD MAGYAREGREGY MISKOLC MONOR MÓRAHALOM- MOSONMAGYARÓVÁR- NAGYKANIZSA NYIREGYHÁZA-ÖRKÉNYPAKS PÁPA PÁSZTÓ PÉCS PILISRÁCKEVE- SALGÓTARJÁN SIKONDA- SÜLYSÁP SZABADSZÁLLÁS SZENTENDRE SZÉKESFEHÉRVÁR- TATABÁNYA TÁPIÓSÜLY TÁPIÓSZECSİ TINYE-TISZAKÉCSKE-TÖRÖKSZENTMIKLÓSÜLLİVÁC VÁRPALOTA-ZALAEGERSZEG FEKETE PÁL SZEGEDI TÖRTÉNÉSZ KUTATÁSAI,VALAMINT A SORTÜZEK CIMŐ KÖNYVBİL. KÖSZÖNET A KUTATÓKNAK. ELİTERJESZTÉS A MAGYAR SZOCIÁLISTA MUNKÁS PÁRT POLITIKAI BIZOTTSÁGÁNAK OKTÓBERI ELLENFORRADALOM SORÁN BÁTOR MAGATARTÁST TANÚSÍTOTT ELVTÁRSAK RÉSZÉRE JAVASLOM. VÖRÖS CSILLAG ÉRDEMREND BODNÁR JÓZSEF RENDİR ÖRNAGY 1921 BEDNÁR BARNA RENDİR ALEZREDES 1912 SCHWARTZ IMRE RENDİR FİHADNAGY 1931 VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREND ACZÉL GYÖRGY MINISZTERHELYETTES 1917 BÁNFFY JÁNOS PARTIZÁN SZÖVETSÉG TITKÁRA 1913 BERECZ BÉLA VEZÉRÖRNAGY 1907 BAKÓ EMIL KARHATALMISTA 1893 CSÉBI LAJOS NAGYKÖVET 1899 FÖLDES PÁL PARTIZÁN, IGAZGATÓ 1900 GÁBOR ISTVÁN FİOSZTÁLYVEZETİ 1909 GÖRGÉNYI DÁNIEL KORMÁNYBIZTOS 1898 ID. HUNYA ISTVÁN 1894 KOVÁCS JÁNOS ALEZREDES 1917 RÉVÉSZ IMRE KAPITÁNYSÁGVEZETİ 1913 SOMOGYI MIKLÓS SZOT. ELNÖKE 1896 SÓS GYÖRGY BRFK. VEZETİJE 1909 SZABÓ SÁNDOR NY. EZREDES 1880 ZGYERKA JÁNOS MUNKÁSİR PARANCSNOK 1903 VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREND POSZTUMUSZ MEZİ IMRE EZREDES SZIKLAI SÁNDOR VEZÉRİRNAGY KUPPER BÉLA VÖRÖS CSILLAGREND BÉRES ISTVÁN ÖRNAGY 1910 BODNÁR A. GÉZA RENDİR İRNAGY 1912 FAZEKAS JÓZSEF 1905 FEKETE SÁNDOR MUNKÁSİRSZERVEZİ 1911 GALAMBOS SÁNDOR RENDİR İRNAGY 1909 GERİ LÁSZLÓ KÜLKER. IGAZGATÓ 1923 KUPPER RÓBERT BM. MUNKATÁRS 1938 KÁLLAI LILI BRFK. MUNKATÁRS

13 LAKATOS EMIL BM. MUNKATÁRS 1920 LENCSÉS JÁNOS KARHATALMISTA 1903 MAROSÁN JÓZSEF ÖRNAGY, KARHATALMISTA 1898 NÁRAI JÓZSEF 1898 SCHREIBER JÓZSEF MUNKÁSİR 1914 VÁRADI SÁNDOR ÖRNAGY KAPITÁNYSÁG VEZ.1914 ZGYERKA FÁBIÁN MVOSZ. MUNKATÁRS 1916 VÖRÖS CSILLAGREND POSZTUMUSZ ZÁMBÓ LÁSZLÓ PARTIZÁN 1908 KISS LAJOS PARTIZÁN, PÁRTMUNKÁS 1900 HAJÓS IMRE ÖNKÉNTES 1935 KIVÁLÓ SZOLGÁLATÉRT ÉRDEMÉREM. ABELOVSZKI JÓZSEF PARTIZÁN, PÁRTMUNKÁS 1891 BALÓ ELEMÉR PARTIZÁN, KARHATALMISTA 1892 BÁRDOS GÉZA PARTIZÁN, KARHATALMISTA ÖRNAGY 1899 CZENDES KÁROLY PARTIZÁN, FİOSZTÁLYVEZETİ 1916 ZSOMBOR JÁNOS PARTIZÁN, ÚJSÁGIRÓ 1917 BUDAPEST, AUGUSZTUS 4. BÁNFFY JÁNOS FÖLDES PÁL A PARTIZÁN SZÖVETSÉG TITKÁRA. A PARTIZÁN SZÖVETSÉG ELNÖK H. KIMUTATÁS A MUNKÁS PARASZT HATALOMÉRT EMLÉKÉREM KIADÁSÁRA. BUDAPEST 1 KARHATALMI EZRED 1314 Fİ BUDAPEST 2 KARHATALMI EZRED 1299 Fİ BUDAPEST 3 KARHATALMI EZRED 1507 Fİ BARANYA MEGYE: PÉCS 212 Fİ BÁCS MEGYE: KALOCSA 467 Fİ BÁCS MEGYE: KECSKEMÉT 469 Fİ BÉKÉS MEGYE: BÉKÉSCSABA 312 Fİ BORSOD MEGYE: MISKOLC 314 Fİ CSONGRÁD MEGYE: HÓDMEZİVÁSÁRHELY 554 Fİ FEJÉR MEGYE: SZTÁLINVÁROS 103 Fİ HEVES MEGYE: EGER 329 Fİ KOMÁROM MEGYE: TATABÁNYA 103 Fİ PEST MEGYE: CEGLÉD 125 Fİ SOMOGY MEGYE: KAPOSVÁR 139 Fİ IDÉZET A SORTŐZEK CÍMŐ KÖNYVBİL. KÖSZÖNET AZ ALKOTÓKNAK. 13

14 14

15 VÉRBÍRÁK A magyar történelemnek nagyon sok sötét foltja van még. A magyar igazságszolgáltatás szintén adós a múlt teljes körő feltárásával. Kevesen tudják, hogy az 1956-os forradalomig a bírói kar hetven százalékát mozdították el állásából. Sokan voltak, akik nem vállalták, hogy pártutasításra ítélkezzenek, azonban akadtak olyanok, akik boldogan kiszolgálták az akkori igazságszolgáltatást. Meglepı módon azonban 1956-ig mégsem született annyi halálos ítélet, mint a forradalom leverése után: több mint kétszáz embert végeztek ki a forradalmi tevékenysége miatt.1945 után születtek olyan ítéletek, amelyek a hatalom elvárásainak feletek meg. Az ezekben közremőködıket a köznyelv egyszerően vérbíráknak nevezi, akárcsak az 1956 utáni megtorlásban részt vevı és ítéleteket hozó bírákat. Az 1990-es álságos rendszerváltás után hazánkban elmaradt az igazságtétel, így aztán még haláluk után sem tudhatjuk meg, hogy valóban vérbírák voltak-e a vérbírák. Pedig az ítéletet kihirdetı és a vádat elıterjesztı ügyészek listája nyilvános és ismert. Nagyon nehéz magyarázatot találni erre, hiszen az igazságszolgáltatás aktái nagyrészt hozzáférhetık, de hogy valójában az Antall-kormány amelytıl a rá szavazó állampolgárok szinte mindegyike nagytakarítást várt miért hagyta, hogy a valóság feltáratlan maradjon, a mai napig kérdés. A vérbírákat két csoportra oszthatjuk. Voltak az úgynevezett polgári bírók és az úgynevezett hadbírók. A legtöbb halálos ítéletet Borbély János hozta, több mint hatvan alkalommal, sıt a legutolsó halálos ítéletek meghozatala is az ı nevéhez főzıdik. A hadbírók közül Ledényi Ferenc volt az élenjáró, aki 28 embert küldött a másvilágra. Többek között Dudás Józsefet és a Széna tériek parancsnokát, Szabó bácsit. Sömjén György hadbíró tizennégy ötvenhatos forradalmárt végeztetett ki, Szimler János huszonhármat. Több bírót is elbocsátottak 1953 után az igazságügyi apparátusból, majd az 1956-os forradalom leverése után visszahívták ıket, mert ismét akadt munka számukra. Nem is kevés. Az augusztusi párthatározat idején gyorsított eljárással sokukat nyugdíjazták. Jól megfizették ıket, 5-6 ezer forintos nyugdíjjal, hogy tartsák a szájukat a sötét ítéletekrıl. Borbély Jánost, a mosolygó halált aki korábban járásbíróként dolgozott és ig szolgálta az államot, 1957-ben visszahívták a Legfelsıbb Bíróságra. Voltak furcsa esetek is, mint például Lee Tiboré. İ a Legfelsıbb Bíróság Büntetı Kollégiumának vezetıje volt, 1942-tıl a Budapesti Királyi Fıügyészség fıügyésze, de fıállamügyészként hőségesen kiszolgálta az 1945 utáni új rezsimet is, majd 1951 és 1953 között internálták. Négy év múlva rehabilitálták, és újra szolgálatba helyezték a Legfelsıbb Bíróságon, ahol 1965-ig tevékenykedett. Az egyik leghíresebb bíró, Olti Vilmos nemrég hunyt el. A második világháború alatt Németországban ismerkedett a bírói szakmával, majd 1945 után népbíróként a legveszedelmesebb ügyekben ítélkezett. Gadó Béla rettegett hadbíró 13 halálos ítéletet osztott ki 1949 és 1951 között. Az általa elítéltek ellen a vád fıként kémkedés volt. Meg kell említenünk Tutsek Gusztávot is, aki az 1956 utáni kivégzések egyik leghatékonyabb bírája volt, negyvenhat embert ítélt el. Halász Pál tizenkilencet, mint polgári bíró. Mecsér József lelkén tíz, Vágó Tiborén kilenc közöttük március 19-én Mansfeld Péter ember halálos ítélete szárad. Kevesen tudják, hogy volt egy olyan jogszabály, amely szerint, ha valaki a 16. életévét betöltötte, halálra lehetett ítélni. Ezért sokakban él téves emlékként: Kádárék megvárták, hogy Mansfeld Péter betöltse 18. életévét, mert az után már kivégezhetik. A sors szeszélye folytán november 7-én, a Kútvölgyi kórház közelében lévı Rózsa Ferenc idısek otthonában hunyt el Vida Ferenc, az egyik legismertebb vérbíró, aki húsz halálos ítéletet hozott. Vida jómódú ügyvédcsalád sarja volt, között részt vett a cionis- 15

16 ta mozgalomban, elvégezte a jogi akadémiát, majd Tel-Avivba ment, ahol részt vett a munkáspárt megalapításában. Arabos külseje miatt Tunisz volt a fedıneve ban visszajött Palesztinából, és bekapcsolódott az illegális kommunista pártba ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, társát, Schönherz Zoltánt pedig kivégezték. Vida 1945 júliusában már az MKP V. kerületi pártbizottságának titkára lett. Volt belügyminisztériumi tanácsos, az MDP Központi Ellenırzı Bizottságának alosztályvezetıje, majd 1953-tól 1972-ig a Legfelsıbb Bíróságon dolgozott, ahol legmagasabb beosztása a kollégium-vezetıhelyettesi volt. Leghíresebb ügye Nagy Imre és társai halálra ítélése. Radó Zoltán lett volna eredetileg a Nagy Imre-per bírája, azonban Nezvál Ferenc igazságügy-miniszter közbenjárására Vida vette át az ügyet, mert úgy ítélték meg, hogy Radó talán enyhén vezette volna a tárgyalást. Így aztán Radó Zoltán csak nyolc halálos ítéletet osztott ki más perekben. Vida halála elıtt egy évvel a vele készült interjúban annyit mondott a Nagy Imre-perre vonatkozó ítélettel kapcsolatban: Én a legtisztább lelkiismerettel ítélkeztem. Ma is elítélném Nagy Imrét. Azt, hogy halálra ítélném, nem állítom. Vida egyébként 1972-ben Losonczi Páltól a Munka Vörös Zászló Érdemrendjét vehette át áldásos tevékenységéért. Határon túlra is jutott a vérbírákból. Mint például Macskási Pál ezredes, aki a kolozsvári katonai törvényszék tanácsvezetı vérbírájaként az 1956-os forradalom mellett kiálló erdélyi magyarok közül sokakat ítélt halálra vagy hosszú börtönbüntetésre. A szabólegénybıl hadbíróvá emelkedett állítólag jogászi végzettség nélküli bíró nevéhez főzıdik Ábrahám Árpád és társai, valamint a sepsiszentgyörgyi Erıss János elítélése. Az ötvenhatos megtorlás áldozatainak pontos számát igen nehéz megállapítani, így aztán a vérbírák ítéleteinek számai is erısen vitatható. A forradalommal összefüggı cselekmények miatt Soltész József volt az elsı áldozat, ıt december 15-én statáriális bíróság ítélte halálra. Pinczés István hadbíró fıhadnagy hirdette ki az ítéletet, és a miskolci gyalogsági lıtéren hajtották végre. Az utolsó áldozatokon a budapesti győjtıfogházban teljesítették be a halálos ítéletet, augusztus 26-án. Az elítéltekre Hámori Istvánra, Kovács Lajosra és Nickelsburg Lászlóra Borbély János mondta ki a halálos ítéletet. Az ítélkezési versenybıl Biszku Béla belügyminiszter sem maradhat ki, aki jelenleg is nyugodtan töltheti nyugdíjas éveit, mindenféle felelısségre vonás és valószínőleg mindenféle anyagi gond nélkül éli mindennapjait. Az MSZMP KB PB december 10-i ülésén kevesellte a fizikai megsemmisítések számát, ezért ben született a legtöbb halálos ítélet. A vérbírák többsége régóta halott. A legutolsó kutatások szerint Mátyás Miklós hadbíró, aki tizenhárom embert végeztetett ki, még életben van. Mátyás 1960 és 1984 között a Budapesti Katonai Bíróság elnöke volt. Érdekes, hogy 2009-ben Mátyás Miklós nyugállományú hadbíró vezérırnagynak ajándékot adtak volna át a HMben, az átadás azonban elmaradt, s a HM sajtóosztálya által kiadott közlemény szerint Mátyás nem volt ott az ünnepségen. A kérdés továbbra is megválaszolatlan: ez is az elmaradt igazságtétel számlájára írható? Magyar Hírlap Szerzı: Vámos György 16

17 17

18 18

19 GONDOLATOK 1456-RÓL ÉS AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL A magyar nemzet jövendıje odahaza dıl el, de hogy milyen irányba dıl, az a határokon kívüli szelek járásán múlik. /Wass Albert/ 1456-ban Hunyadi János és a lánglelkő Kapisztrán János vezette csekély létszámú, de annál bátrabb védısereg - a beígért pápai segítség elmaradása, illetve a Velencébıl küldött gályák árulása ellenére - nagyszerő gyızelmet aratott. A mai napig példátlan vakmerıséggel kitörve az ostromlott várból, elfoglalták a török ágyúkat, és saját tüzérségükkel lıtték az ellenséget. Ez a mozzanat eldöntötte a csata sorsát. A török hadak a vesztes ütközet után hetven évig megkímélték Európát, s azóta harangoznak déli 12 órakor. A világraszóló sikert a magunk erejébıl vívtuk ki, külsı segítség nélkül. Joggal lehetünk büszkék rá. Magyarként, egymagunk védtük meg az európai keresztény kultúrát, mert képesek voltunk egységesen, egyenesen cselekedni. Árulás és széthúzás nélkül. A magunk lelke szerint. A kaszás-kapás egyszerő emberekbıl és csekély számú képzett katonából álló védısereg érezte és tudta, hogy igaz ügyért harcol, a betörı ellenségtıl védve hazáját és családját. Feltétlenül, de nem vakhittel bíztak vezéreikben és követték ıket, meggyızıdésbıl, félelemmentesen. Ez példaértékő mind a mai napig. A gyızelem után adott volt számunkra a lehetıség, hogy egységbe kovácsolódva, felkészülten ırizzük és védjük szabadságunkat, függetlenségünket. A pillanat egyszeri és megismételhetetlen mámorában elfelejtettünk élni ezzel a lehetıséggel. Feledékenységünkért nagy árat fizettetett velünk a történelem: újra jöttek a törökök, Mohács után százötven év rabság. Dicsıséges, ám elveszített szabadságharcok, árulások, megtorlások és szenvedések. Velük van kikövezve történelmünk országútja. A Sors azonban újra és újra kínált nekünk lehetıségeket. Úgy, mint 1956-ban október 23. szintén egy megismételhetetlen pillanat volt történelmünkben. A különös pillanatok úgy tőnik, ötszáz évenként ismétlıdnek... Voltunk egy cél és egy akarat. A vesztes háborút követıen idegen hatalmak és érdekek játékszere lettünk, s a gyıztesek lelkiismeret furdalás nélkül érvényesítették rajtunk akaratukat. Nem főzıdött érdekük hozzá, hogy felemeljenek bennünket a háború utáni letargiából, úgy, mint tették a szintén legyızött Németországgal. Elızetesen rögzített szerzıdések /1943. Jalta, Párizs/ alapján esélyünk sem lehetett arra, hogy megússzuk a szovjet fennhatóságot és a szocializmus építését. Ebbıl lett elege ötven évvel ezelıtt a gondolkodó embereknek Pesten és vidéken. Tíz esztendeig jó képet vágtak a demagógiához, és fegyelmezetten tették a dolgukat a hazugságok közepette, mert élni és megmaradni kellett. Ám eljött az a pillanat, amikor betelt a pohár, és a fejek felemelkedtek. A cselekvés útjára léptünk, egységesen. Az a szők két hét, október 23. és november 4. között megmutatta, mire képes az egységes lelkő nép. Ígéretekben ezúttal sem volt hiány. De mint már annyiszor, most is magunkra maradtunk, s önzı hatalmi érdekek, belsı árulások elvették tılünk a lehetıséget, hogy idejében felzárkózzunk Európához. Ápolni, védeni kell nemzeti hagyományainkat, ıszintén kell szólnunk az ifjúsághoz, a következı generációhoz, hogy ık is tudják, amit mi tudunk, ıket is érdekelje, ami minket érdekel, hogy jó kérdéseket tegyenek fel, átlátva az összefüggéseket. Nekünk kötelességünk beszélni nekik az igaz tényekrıl, a magunk szempontjai szerint, mert csak így illeszthetık be az egységességre törekvı európai koncepcióba. A részletekre kell nagyon odafigyelnünk, mert az ördög mindig ott bújik meg. Nem lehet elnagyolni, kényelmi szempontok szerint elkenni azokat az eseményeket, amelyek sorsunkat gyökeresen átalakították, s következményeik mind a mai napig befolyásolják az életünket. A szembenézés, a megfelelı következtetések levonása a mi feladatunk itt és most. Ez a mi munkánk, s nem is kevés. Határokon innen és túl. (Forrás: Részletek Végh Tamás Emigráns évfordulók c os munkájából.) 19

20 20

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. EMLÉKEZTÜNK 2011. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER KOMMENTÁR NÉLKÜL 36-1996. IX. 4. AB HATÁROZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG A LEGFELSİBB BÍRÓSÁG ÉS A LEGFİBB ÜGYÉSZNEK JOGSZABÁLY

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990 2013. JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ. 1 MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI - 2011. DECEMBER 31. - A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A

Részletesebben

1956-os kiadvány. Fûnek zöldje, hõsök vére, a dicsõség fényessége a trikolor ékessége Lehet-e a holtnak békessége?

1956-os kiadvány. Fûnek zöldje, hõsök vére, a dicsõség fényessége a trikolor ékessége Lehet-e a holtnak békessége? XXV. évfolyam, 2. szám Budapest, 2006 1956-os kiadvány Fûnek zöldje, hõsök vére, a dicsõség fényessége a trikolor ékessége Lehet-e a holtnak békessége? A sok fejfa erdõvé lett, a sok áldozat, ó mivé lett?

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. A MAGYAROK ISTENE PETİFI SÁNDOR (PEST, 1848. ÁPRILIS) FÉLRE, KISLELKŐEK, AKIK MOSTAN IS MÉG KÉTELKEDNI TUDTOK A JÖVİ FELETT, KIK NEM HISZITEK, HOGY EGY ERİS ISTENSÉG

Részletesebben

a Mi Lapunk A tartalomból: Kápolnát szenteltek a szatymazi repülőtéren

a Mi Lapunk A tartalomból: Kápolnát szenteltek a szatymazi repülőtéren a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. október XV. évf. 10. szám 1956. október 23-ára emlékezünk Cikkünk a 3. oldalon Kápolnát szenteltek a szatymazi repülőtéren Türelmet és rendszeres

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben

Ignácz Melinda. Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! Polgármesteri jegyzet. Vers. Lelki percek. Őszi jeles napok. Aktuális.

Ignácz Melinda. Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! Polgármesteri jegyzet. Vers. Lelki percek. Őszi jeles napok. Aktuális. II. évf. 3. szám Szerkesztette: Üveges Gábor Ignácz Melinda TARTALOM: Polgármesteri jegyzet Vers Lelki percek Őszi jeles napok Aktuális Őszi gyümölcsök Vitaminok fajtái Receptgyűjtemény Az élet napos oldala

Részletesebben

56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA RÁKOSKERESZTÚRI RABTEMETŐ 301 2008. JÚNIUS - JÚLIUS EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS ÁBRAHÁM JÓZSEF 1958. 06. 11. ANGYAL JÓZSEFNÉ 1959. 06. 21. GÁBOR PÉTER 1958. 06. 17. GIMES MIKLÓS 1958.

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA. Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság, egyetértés.

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA. Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság, egyetértés. HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság, egyetértés. 1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését. 2. Felelıs ministeriumot Buda-Pesten. 3. Évenkénti országgyőlést

Részletesebben

Mennybõl az angyal. Márai Sándor:

Mennybõl az angyal. Márai Sándor: 2 TARTALOMALOM KARÁCSONY (Hofmanné Majoros Ildikó és Kiss Tamás összeállítása) Az Egyetemi Orvosnapok eseményeirõl ARomhányi-szoborleleplezési ünnepsége (dr. Kosztolányi György, dr. Németh Péter) A Magyar

Részletesebben

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Tovább Évkönyv 2015 Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Munkánkhoz teremtsünk kellő anyagi forrásokat! Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint ott az a tölgy él; tudja, kivágják, s rajta

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban!

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! V i t é z e k L a p j a X V. é v f o l y a m 1-2. s z á m, 2 0 0 9. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! 2009. szeptember 26-án, szombaton ünnepi ruhába öltözöttek sokasága töltötte

Részletesebben

JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN

JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN 1 V i t é z e k L a p j a X V I. é v f o l y a m 1-2 s z á m, 2 0 1 0 d e c e m b e r JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Rendünk

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a budavári Mátyás - templomban! 2008. szeptember 27-én

VITÉZAVATÁS a budavári Mátyás - templomban! 2008. szeptember 27-én V i t é z e k L a p j a X I V. é v f o l y a m 2. s z á m, 2 0 0 8. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a budavári Mátyás - templomban! 2008. szeptember 27-én 2008. szeptember 27-én, szombaton a zsúfolásig megtelt

Részletesebben

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében Készítette: Gyóni Eszter I. A kommunizmus és a vallásos világszemlélet

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

Államiságunk jelképe a Szent Korona

Államiságunk jelképe a Szent Korona XXXII. évfolyam 1. szám Budapest, 2013 Államiságunk jelképe a Szent Korona 1978 óta újra itthon Emlékezni kell arra, milyen nagy kincs a magyar szabadság és az azt megtestesítő Szent Korona. Emlékezzünk

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 2. szám Mindszenty József emlékév 2012. március Tartalom Szent magyaroknak... érdemét idézzed...1 Mindszenty

Részletesebben

KÖZÉLETI LAP XVII. évfolyam 10. szám 2006. október 31.

KÖZÉLETI LAP XVII. évfolyam 10. szám 2006. október 31. 2006. október 31. 1. oldal Alapítva 1990-ben. kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo KÖZÉLETI LAP XVII. évfolyam 10. szám 2006. október 31. 1956 2006 HAVI GONDOLAT A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet

Részletesebben

Boros napok! Vidám pillanatok!

Boros napok! Vidám pillanatok! Bornapok Móri Bornapok Folytatás az 5-6. oldalon Balázs Fecó Hazajöttem Folytatás az 5. oldalon A nagy futás Futóverseny Móron Folytatás a 6. oldalon I. évfolyam, 7. szám A TARTALOMBÓL: 2007. október Az

Részletesebben

2007. december Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

2007. december Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja Vagyunk... 64 2007. december Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja A tartalomból Adventi levél.......................... 5. A Szent Korona

Részletesebben

Kiss Gábor: Horthy István, felhõk hõse. XXXI. évfolyam, 1. szám Budapest, 2012

Kiss Gábor: Horthy István, felhõk hõse. XXXI. évfolyam, 1. szám Budapest, 2012 XXXI. évfolyam, 1. szám Budapest, 2012 Pula, 1904. december 9. Alekszejevka 1942. augusztus 20. Hajnali 5:07 (Héja gépével lezuhant és szörnyethalt.) A szolnoki vadászgépek orosz felhõn szállnak, Zengve

Részletesebben

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó V i t é z e k L a p j a X I I I. é v f o l y a m 1-2. s z á m. 2 0 0 7. a u g u s z t u s - s z e p t e m b e r A kormányzóra emlékezve A Vitézi Rend kegyeletes istentiszteletekkel emlékezett vitéz nagybányai

Részletesebben

Kardos Norbert. A z egyház szolgáljon, de ne legyen szolga! Egyházüldözés a Rákosi- Kádár diktatúrában

Kardos Norbert. A z egyház szolgáljon, de ne legyen szolga! Egyházüldözés a Rákosi- Kádár diktatúrában Nincs többé szükség a társadalom e naplopóira, mert azokat a funkciókat, melyeket eddig végeztek (tanítás, szociális gondoskodás, egészségügyi szolgálat), immár a szocialista állam veszi át. [ ] El vagyunk

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM (432) 2006. NOVEMBER 3. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 56 E M L É K E Z E T E NEM ELÉG,

Részletesebben

Megcselekedték amit megkövetelt a haza

Megcselekedték amit megkövetelt a haza Tokoli_Tukor_2013_5_szam_ 2012. december 2013.12.19. 15:09 Page 1 T ö k ö l i T ü k ö r XXIV. évfolyam 7. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. december Megcselekedték amit megkövetelt a haza II. Lajos

Részletesebben

Ó Szent István dicsértessél...

Ó Szent István dicsértessél... XXV. évfolyam, 1. szám Budapest, 2006. augusztus Ó Szent István dicsértessél... (Moldvai csángó ének) Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél! De fõkképpen nálunk ma, mint Országunk

Részletesebben

25 éves a Chipogó! A tartalomból: Itt lettem emberbıl jelfogó! Évnyitó Szentendrén. Aradi zarándoklat. Klebelsberg Kunó - emlékülés.

25 éves a Chipogó! A tartalomból: Itt lettem emberbıl jelfogó! Évnyitó Szentendrén. Aradi zarándoklat. Klebelsberg Kunó - emlékülés. A A Puskás Tivadar Távközlési Technikum diáklapja Itt lettem emberbıl jelfogó! Happy Birthday to Chipogó! A tartalomból: 25 éves a Chipogó! Évnyitó Szentendrén Aradi zarándoklat Klebelsberg Kunó - emlékülés

Részletesebben

56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA A SZENTKORONA A MAGYAR ÁLLAMHATALOM LEGMAGASABB RANGÚ ALANYA 2008. AUGUSZTUS - SZEPTEMBER IMÁDKOZZUNK MAGUNKÉRT, HAZÁNKÉRT, A FELTÁMADÁSÉRT! HISZEK EGY ISTENBEN, MINDENHATÓ

Részletesebben