HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA"

Átírás

1 HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA AUGUSZTUS DECEMBER

2 MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI DECEMBER A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRİL. 1.-A MAGYAR SZOCIALAISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELİDEI - AZ ÁLLAMPÁRT FELELİSEK: 2- G.- AZ OKTÓBER 23- ÁN KIROBBANT FORRADALOM ÉS SZA- BADSÁGHARC SZ OVJET MEGSZÁLLÓKKAL EGYÜTTMŐKÖDÉSBEN TÖR- TÉNT VÉRBEFOJTÁSÁÉRT, AZ AZT KÖVETİ RÉMURALOMÉRT ÉS MEGTORLÁSÉRT, KÉTSZÁZEZER MAGYAR EMBER HAZÁJÁBÓL VALÓ KÉNYSZERŐ ELMENEKÜLÉSÉÉRT. 2-I.- MINDAZOKÉRT A KÖZTÖRVÉNYES BŐNCSELEKMÉNYEKÉRT, AMELYEKET POLITIKAI INDITÉKBÓL KÖVETTEK EL, AMELYEKET AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS POLITIKAI INDÍTÉKBÓL NEM ÜLDÖZİTT. 3.- A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELİDEI, VALA- MINT A KOMMUNISTA IDEOLÓGIA JEGYÉBEN KISZOLGÁLÁSUKRA LÉTREHOZ OTT EGYÉB POLITIKAI SZ ERVEZ ETEK, BŐNİZİ SZERVE- ZETEK VOLTAK, AMELYEK VEZETİI EL NEM ÉVÜLİ FELELİSSÉGGEL TARTOZNAK AZ ELNYOMÓ RENDSZER FENNTARTÁSÁÉRT, IRÁNYÍTÁSÁÉRT, AZ ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEKÉRT ÉS A NEMZET ELÁRULÁSÁÉRT. 6.- MINDEN MAGYAR POLGÁR, AKI A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁVAL SZEMBEN ELLENÁLÁST TANÚSÍTOTT, AKIT A DIKTATÚRA KISZOLGÁLÓI EMBERI MÉLTÓSÁGÁBAN ÉS JOGAIBAN MEGSÉRTETTEK VAGY IGAZSÁGTALANUL ÜLDÖZTEK. HA E JOGSÉRTÉSEKBEN NEM VETT RÉSZT, ELISMERÉST ÉS ERKÖLCSI ELÉGTÉTELT ÉRDEMEL. 2

3 MÁRAI SÁNDOR: MENNYBİL AZ ANGYAL NEW YORK MENNYBİL AZ ANGYAL MENJ SIETVE Az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok Között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon, Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából: Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, Ahol most gyertyafény világol, Meleg házakban terül asztal, A pap ékes szóval vigasztal, Selyempapír zizeg, ajándék, Bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról: Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája: Egy szegény nép karácsonyfája A Csendes Éjben égni kezdett És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez, soknak. Imádkoznak vagy iszonyodnak, Mert más lóg a fán, nem cukorkák: Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember elıtte: A Katona, ki szíven döfte, A Farizeus, ki eladta, Aki háromszor megtagadta. Vele mártott kezet a tálba, Harminc ezüstpénzért kínálta, S amíg gyalázta, verte, szidta: Testét ette és vérét itta Most áll és bámul a sok ember, De szólni Hozzá senki nem mer. Mert İ sem szól már, nem is vádol, Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, Ördög hozta, vagy Angyal hozta Kik köntösére kockát vetnek, Nem tudják, mit is cselekesznek, Csak orrontják, nyínak, gyanítják Ennek az éjszakának a titkát, Mert ez nagyon furcsa karácsony: A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentálja, Megáldja a szentséges pápa. És minden rendő népek, rendek Kérdik, hogy ez mivégre kellett. Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? Mért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt, Mert egy nép azt mondta: Elég volt. Nem érti ezt az a sok ember, Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik: mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik İk, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság? Angyal, vidd meg a hírt az égbıl, Mindig új élet lesz a vérbıl. Találkoztak ık már néhányszor A költı, a szamár, s a pásztor Az alomban, a jászol mellett, Ha az Élet elevent ellett, A Csodát most is ık vigyázzák, Leheletükkel állnak strázsát, Mert Csillag ég, hasad a hajnal, Mondd meg nekik, mennybıl az angyal 3

4 FELSİPETÉNYBEN IS MEGEMLÉKEZTEK MINDSZENTY JÓZSEF SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJÁRÓL MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROSRÓL FELSİPETÉNYBEN, FOGVATARTÁSÁNAK UTOLSÓ SZÍNHELYÉN IS MEGEMLÉKEZTEK SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. Mindszenty Józsefet december 26-án törvény- és jogellenesen letartóztatták, majd koholt vádak alapján 1949 júliusában másodfokon életfogytiglani fegyházra ítélték, ami a keresztény világban nagy felháborodást váltott ki. XII. Pius pápa megdöbbenéssel tiltakozott az igazságtalan és jogtipró ítélet ellen, az ENSZ közgyőlése megbélyegezte a kormány eljárását, és nemzetközi sérelemnek nyilvánította a bíboros bebörtönzését. Hat év budapesti börtön után megromlott egészsége miatt augusztus 17-tıl Püspökszentlászlón, november 2-tól Felsıpetényben tartották fogva. Innen szabadították ki október 30-án. Felsıpetényben Mindszenty szabadulásáról minden év októberében megemlékeznek. Idén május elsején a Mindszenty bíboros koszorúja alapítvány a bíboros születésének 120., valamint a felsıpetényi Munkás Szent József templom felszentelésének 27. évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget. Mint a plébános munkatársa kiemelte: ebben a templomban sikerült megırizni azt az oltárt, ahol Mindszenty József a rabsága idején tartott miséket. Elmondta, hogy a megemlékezés során a szentmisét Hajnal György celebrálta. Ezt követıen megnyitották Nyáry Éva festımővész a Magyar Szent Korona zománcképei címő kiállítását. Végül koszorúzást tartottak az Almássy-kastélynál, ahol Mindszenty Józsefet fogva tartották - mondta a település plébánosának munkatársa. (Forrás: Magyar Kurír, Katolikus hírportál) 4

5 KOSZORÚZÁS ÉS MEGEMLÉKEZÉS ÚJPESTEN, A KOMMUNIZMUS ÁLDAZATAINAK EMLÉKNAPJÁN Újpest önkormányzata 2010 decemberében döntött úgy, hogy augusztus 5-t a kommunizmus újpesti áldozatainak emléknapjává nyilvánítja ben ezen a napon végezték ki Kósa Pált, az újpesti Forradalmi Bizottság elnökét. Vasárnap délután, immáron második alkalommal tartott az önkormányzat megemlékezést a Görgey úti 56-os emlékkınél. A megemlékezés során Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselı mondott beszédet. Az emlékezı beszéd után Újpest Önkormányzatának koszorúját Ozsváth Kálmán helyezte el az emlékkınél. Koszorúzott több megemlékez: a Fidesz újpesti szervezete, a Jobbik újpesti szervezete, az 56-os Szövetség, a Fidelitas, az IKSZ és a Jobbik ifjúsági szervezetei képviseletében jelenlévık. A Politikai Foglyok Szövetségének képviseletében Szalai Zoltán, POFOSZ budapesti elnöke, Csizmadia József, POFOSZ újpesti elnöke, valamint Kocsis Lajos a szervezet elnökhelyettese helyezett el koszorút. Az emlékezık között volt Szendiné Kósa Katalin, Kósa Pál leánya is, aki magánemberként és az 56-os Szövetség képviseletében koszorúzott. (antosa) 1919., Kun Béla, Szamuely Tibor, Stromfeld Aurél, vörös terror, Lenin-fiúk, Tanácsköztársaság , 49, 50. Rákosi Mátyás, Gerı Ernı, Péter Gábor, kínzások koncepciós perek, csengıfrász, internálások, véres terror , hazaárulás, akasztások, jeltelen sírok, szétvert családok, előzött fiatalok, óriási államadóság, Kádár, Münnich, Apró, Aczél, Biszku elvtársak. Tisztelt Díszpolgárok, Újpestért Díjasok, képviselı társaim, Kedves újpestiek! Összesen közel két emberöltı, amíg Magyarország az elnyomatás, a győlölet és a félelem országa volt. Közel fél évszázad, amíg Magyarország a kommunista vörös terror árnyékában élt, amíg nem volt szabad az emberi méltóság alapjáról, a szabadságról beszélni, amennyi idı elég volt arra, hogy az emberek lelkeit átmossák és a fiatalok jövıjét eladják. Erre volt jó a kommunizmus vagy, ahogy a mérsékeltebbek szokták mondani, a legvidámabb barakk, az ember arcú szocializmus idıszaka. De vajon mitıl volt legvidámabb és mitıl volt emberarcú az a rendszer, ami a győlöletre és az irigységre épült? Tisztelt emlékezık! Az embernek sajnos sokszor olyan érzése van a kommunizmussal kapcsolatban, mintha az egy tabu téma volna. Ne beszéljünk róla, nem úgy volt az, sok jó oldala volt, és a történészek ferdítenek a rendszerrel kapcsolatban. De vajon így vélekedik-e Lenin és Sztálin Szovjetuniójában az elpusztított 20 millió ember? Mao Kínájában a 65 millió kivégzett? A Fidel Castro és Che Guerevara Kubájában elhunytak? Észak-Koreában, Vietnámban, Kambodzsában, vagy Közép-Európában megölt ártatlanok? Vajon így vélekedik-e a magyarországi kommün ideje alatt kivégzett közel 600 ember? Vajon így gondolja-e a Rákosi által internáltatott több tízezer ember? Vagy a koncepciós perbe fogottak, megkínzottak és hosszú évekre börtönbe vetettek? Vajon a Gulágra elhurcolt magyarok, a hortobágyi kitelepítettek, a recski kényszermunkatábor vagy éppen ahová Nagyapámat is elvitték a kistarcsai győjtıtábor foglyai és családtagjai számára a kommunizmus tabu téma-e? Nem kell-e beszélniük az 1919-es újpesti mártírok, vagy a koncepciós perben Kádár János pribékjei által kivégzett 56-os újpesti hısök utódainak, például Kósa Pál leányainak a kommunizmus bőneirıl? Vagy vajon a jeltelen sírokba bedobottak felejtsék-e el sorsukat? Vajon úgy gondolja az a közel 100 millió ember, köztük a sok ártatlan újpesti, akiket a kommunizmus megváltó eszméje miatt végeztek ki, aláztak meg és hurcoltak el, hogy a kommunizmus tabu téma és ne beszéljünk róla? Miért félnek sokan kimondani, hogy a kommunizmus a világ legembertelenebb és legbőnösebb rendszere volt? Miért mindig csak a nácizmus és fasizmus vétkeirıl beszélünk és hagyjuk elfeledni a kommunizmus embertelen bőneit? Vajon miért lehet hordani még mindig CCCP-s, vörös csillagos, vagy éppen Che Guerevarás pólót? és vajon miért csak a nácizmus kiszolgálóit vonják felelısségre? Hol maradnak a kommunizmus bőnösei? Miért örökké a kettıs mérce tisztelt emlékezık? 5

6 Akik a világháború elıtti Németországot teszik felelıssé minden rosszért, szeretik elfelejteni, hogy a kommunizmus már a XIX. században is volt és mind a mai napig létezik Kínában, Észak-Koreában vagy éppen Kubában, és folytatja áldásos tevékenységét. Sose feledjük el tisztelt egybegyőltek, hogy a kommunizmus tettei és azok elkövetıi mind a mai napig köztünk vannak. Ne feledjük el a szétvert családokat, papi és szerzetesi közösségeket, az elkobzott javakat, az előzött és elmenekült akkori fiatalokat, akik ma már nem Magyarországot, hanem egy másik nemzetet erısítenek, vagy az egyetemekrıl kizárt ifjúságot se feledjük el! Ne feledjük el a puha diktatúra lelkekben végbevitt káros tevékenységét, az érdektelenséget, a közönyt, vagy akár ennek eredményét, december 5-ét. De ne feledjük el a több millió elpusztított magzatot, az öngyilkosságba üldözött apákat és anyákat, vagy a származásuk miatt munkájukat elvesztı polgárokat, köztük sok újpestit. Azt se hagyjuk figyelmen kívül tisztelt újpestiek, hogy a kommunizmus is egyfajta genocídium volt, hiszen minden olyan cselekedet genocídium, amikor súlyos testi vagy lelki sérülést okoznak egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoportnak. És természetesen nem szabad megfeledkeznünk a mérhetetlen nagy államadóságról sem, amit az elızı idıszak vezetése zúdított Magyarországra! hát ezt kapta a világ, ezt kapta Magyarország és benne Újpest is a kommunizmustól. Egy rendszert soha sem lehet győlöletre, hazaárulásra és hazugságra fölépíteni, mert akkor az a rendszer önmagát fogja fölemészteni. Akár szovjetek uniójáról, akár amerikai államok uniójáról, akár a jelenlegi Európai Unióról van szó. Minden rendszernek csak akkor van jövıje, hogyha az a szeretet uniójára épül. Éppen ezért nem hagyhatjuk magunkat, tisztelt emlékezık, hogy fegyverrel, kínzásokkal, vagy akár az államadósággal rabszolgasorba vigyenek minket! Hála Istennek, ma már a szabadság korában élünk. Jó ma fiatalnak lenni. Jó, hogy a korábbi változások magukkal hozták a tanulás, a munka, az utazás vagy éppen a normális családalapítás lehetıségét. De óriási a felelısségünk is, hogy ezt az új állapotot legalább megırizzük az utánunk élı nemzedékek számára. Egy esztendıvel ezelıtt Nagy István alpolgármester úr azt mondta, hogy a Tanácsköztársaság vérengzésének egyik kivégzett újpesti áldozata, az ismeretlen jólöltözött embertársunk legyen a kommunizmus újpesti áldozatainak szimbóluma. Legyen ez az ismeretlen elhunyt nekünk, újpestieknek, szeretett városunknak példakép és intı jel arra, nehogy még egyszer megismétlıdhessen a kommunizmus véres tombolása Magyarországon. Hiszen mi emberek, mi magyarok a Jóisten teremtményei vagyunk, akiket igenis megillet az emberi méltóság, a tisztességes, emberhez méltó élet és a szabadság érzése. Ezért mi is tehetünk családunkban, lakókörnyezetünkben vagy éppen szeretett városunkban, Újpesten, az újpestiekért! Köszönöm! BALATONFÜREDI NAPLÓ TERET NEVEZTEK EL KÓSA PÁLRÓL Ötvenhatosok, egyszerően csak így nevezik azokat, akik részt vettek az 1956-os forradalomban. A megtorlás szörnyőségeit bár a hatalom évtizedeken át igyekezett titokban tartani -, nem szabad elfelejteni. A balatonfüredi Kósa Pált az Újpesti Forradalmi Bizottság elnökét, március 15-én a Budapesti Fıvárosi Bíróság Népbírósági tanácsa halálra ítélte, kegyelmet nem kapott. (Megjegyzés: nem is kért, Kósa Katalin) augusztus 5-én kivégezték. A balatonfüredi 56-os alapító tagok kezdeményezték a Polgármesteri Hivatalnál, hogy miután utcája már van, Füred egyik terét is nevezzék el Kósa Pálról. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a képviselı-testület azon tagjainak, akik kérésünket támogatták, köszönjük szépen. (Brenner Imre) 6

7 MI A HAZA? A HAZA SZÜLETÉSTİL SÍRIG TARTÓ SZERELEM. VALÓJÁBAN ISTEN ADOMÁNYÁBÓL VALÓ KEGYELEM. ISTEN, HAZA, CSALÁD, EZ A MAGYAR SZENTHÁROMSÁG. A HAZA AZ A SZÜLİFÖLD, A MAGYAR UGAR, MELY SZÜLÖTTJÉHEZ SOSE VOLT FUKAR. AKIK SZERETTÉK, SZOLGÁLTÁK ÉS VÉDTÉK, AZOK ASZTALÁN MINDIG VOLT GAZDAG TERÍTÉK. A HAZA ÉDESANYA, FELESÉG ÉS TESTVÉR, NEM HIÁBA FOLYT ÉRTE OLY SOK MAGYAR VÉR. NEM LEHET LEÍRNI AZT AZ ÉRZÉST, MELY HOZZÁ KÖT. A KÖTELÉK ELSZAKÍTHATATLAN ÉS ÖRÖK. LEHETSZ A VILÁG MÁSIK VÉGÉN, NEM MÚLIK VÁGYÓDÁSOD, MINDÉG CSAK A HAZÁT, A MAGYAR FÖLDET LÁTOD. IDEGENBEN A JÓ MÓD NEM TUD ANNYIT ADNI, MELYET A SZEGÉNY ÁRVA HAZA NE TUDNA ELLENSÚLYOZNI. HA MEGBÁNTOD, DE MEGBÁNÁSOD İSZINTE, MINT IGAZI ÉDESANYA, VISSZAFOGAD KEGYEIBE. VAN-E HÁT SZENTEBB ÉRZÉS A HAZASZERETETNÉL? HA NEM ÉREZTED VOLNA, IGAZÁN SZAGÉNY LENNÉL. TOLDI SZABÓ GÉZA MÁRCIUS 7

8 AUGUSZTUS 20 Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a megy állam fennállásának emléknapja. István királyunk 975-ben született Esztergom várában, Vajk néven. Tizennégy éves korában keresztelték meg, ekkor kapta az István nevet. Huszonkét éves korában, apja halála után, Istvánra szállott az ország kormányzása. 997-ben keresztény szertartás szerint avatták fejedelemmé december 25-én koronázták királlyá Esztergomban. István a pápától apostoli hatalmat kapott, így az egyházszervezésben és a püspökök kinevezésében szabadkeze volt. István a magyar törzsekbıl olyan keresztény magyar államot hozott létre, amely az egész Kárpát-medencére kiterjedt augusztus 15-én halt meg óta ünnepeljük elsı királyunkat augusztus 20-án: Mária Terézia nyilvánította nemzeti ünneppé ezt a napot. ÍM, ELJÖTT AZ ÁLDOTT NAP ZENGİ ÜDVÖS ÜNNEPE SZENT KIRÁLYUNK ISTVÁNUNKNAK! MÍG TART E VILÁG HEVE, ÖRVENDJEN, KI İ ÁLTALA LİN URUNK ÖRÖKÖSE S ÉRDEMBİL NYERI VALA, HOGY A MENNYNEK RÉSZESE. 8

9 2012. AUGUSZTUS 20-I ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK MAGYAR ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE JÓKAI ANNA KOSSUTH DÍJA ÍRÓ MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL, POLGÁRI FALUSI ANDRÁS IMMOLÓGUS FÓNAGY LÁSZLÓ ÁLLAMTITKÁR GERA ZOLTÁN SZÍNMŐVÉSZ HORVÁTH TIHAMÉR VÁLLALKOZÓ MICHELBERGER PÁL GÉPÉSZMÉRNÖK SIPOS ETE ÁLMOS REF. LELKIPÁSZTOR TÖKÉS ISTVÁN REF. LELKIPÁSZTOR MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL, KATONAI BENKİ TIBOR VEZÉREZREDES MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE, POLGÁRI ADAMIK TAMÁS PROFESZOR BALASSA SÁNDOR ZENESZERZİ BÉRES JÓZSEF VEGYÉSZ BODÓ SÁNDOR FİIGAZGATÓ CSABA LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR HADLACSKY GYULA GENETIKUS HERMANN RÓBERT TÖRTÉNÉSZ KOCSIS FÜLÖP MEGYÉS PÜSPÖK KONDOR KATALIN, ÚJSÁGÍRÓ KOVÁCS ISTVÁN ÍRÓ LATOR LÁSZLÓ IRODALOM TÖRTÉNÉSZ NÁRAY-SZABÓ GÁBOR KÉMIKUS PAPP GYULA FARMATOLÓGUS SCHLETT ISTVÁN POLITOLÓGUS SERFÖZİ SIMON KÖLTİ SPÁNYI ANTAL MEGYÉS PÜSPÖK SZOBOSZLAI SÁNDOR SZÍNMŐVÉSZ MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE, KATONAI KOVÁCS JÓZSEF ALTÁBORNAGY MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT, POLGÁRI FORGÁCS JÁNOS POFOSZ ALELNÖK KLING SÁNDOR POFOSZ KOKLÁCS MIHÁLYNÉ POFOSZ MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT, POLGÁRI DR. DOBSZAG JÁNOS POFOSZ MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT, POLGÁRI SZARKA JÁNOS POFOSZ ALAPÍTÓTAG MOSONMAGYARÓVÁR ÖNKORMÁNYZATA-SZÖVETSÉGÜNK JAVASLATÁRA- DR. SZÉKELYHIDY LÁSZLÓ ÚRNAK A MOSONMAGYARÓVÁRI SORTŐZ ÁLDOZATAINAK ÖNFELÁLDOZÓ SEGÍTÉSÉBEN VALAMINT ÉLETE SORÁN TANÚSÍTOTT NEMZETI HELYTÁLLÁSÁÉRT POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI CÍMET ADOMÁNYOZOTT. A KITÜNTETÉST AUGUSZTUS 20-ÁN FELESÉGE VETTE ÁT. 9

10 VISSZASZÁMLÁLÁS 1991-BEN BÚCSÚZTATTUK ROIK JÁNOST, AZ 56-OS SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK DR. KRASSÓ GYÖRGY JÁNOST, AZ 56-OS SZÖVETSÉG, ALAPÍTÓ ÜGYVIVİJÉT BEN BÚCSÚZTATTUK VAJDA-NÉMETH JÓZSEFET, AZ 56-OS SZÖVETSÉG ALELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK V. NÉMETH LÁSZLÓT, A MAGYAR VIDÉK 56-OS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BAN BÚCSÚZTATTUK VASVÁRI VILMOS NY. HONVÉD EZREDEST, A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE ELNÖKÉT BAN BÚCSÚZTATTUK HORNYÁK TIBORT, AZ 56-OS SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK ZIMÁNYI TIBORT, A RECSKI SZÖVETSÉG ÉS A MAGYAR NEMZETI ELLENÁLLÁSI SZÖVETSÉG, ALAPÍTÓ ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK MÁRTON ANDRÁS NY. HONVÉD ALTÁBORNAGYOT, A FORRADALMI NEMZETI SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK MENCZEL GUSZTÁVOT, A SZOVJETUNIÓBAN VOLT MAGYAR POLITIKAI RABOK ÉS KÉNYSZERMUNKÁSOK SZERVEZETÉNEK ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK MÁDI JENİ NY. HONVÉD EZREDEST, AZ 56-OS SZÖVETSÉG VOLT ALELNÖKÉT, A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE ELNÖKÉT. BARÁTAINK NAGY IDİK TANÚI, SZENVEDİ ALANYAI VOLTAK, IGAZ MAGYAROK, ÉS AMI FONTOS, VALÓDI SZABADSÁGHARCOSOK, AKIK MEGALKUVÁS NÉLKÜL, SAJÁT ÉLETÜKET IS KOCKÁRA TÉVE, FÖLDI ÉLETÜK UTOLSÓ PILLANATÁIG MUNKÁLKODTAK NEMZETÜNKÉRT. A HAZÁNKÉRT, BAJTÁRSAINKÉRT. KIEMELKEDİ VEZETİI VOLTAK SZÖVETSÉGEIKNEK. TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL EMLÉKEZZÜNK BARÁTAINKRA. KÉRJÜK MINDENHATÓ URUNKAT, HOGY BIZTOSÍTSON HELYET SZÁMUKRA AZ ÉGI CSATAMEZİN. 10

11 1945 A MAGYAR HOLOKAUSZT 1990 ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG - BUDAPEST ANDRÁSSY ÚT KATONAI POLITIKAI OSZTÁLY BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT VIZSGÁLAATI OSZTÁLY BUDAPEST, GYORSKOCSI UTCA BÜNTETİ INTÉZETEK ÁLLAMBIZTONSÁGI BÜNTETİ INTÉZET BUDAPEST, CONTI UTCA ÁLLAMBIZTONSÁGI BÜNTETİ INTÉZET BUDAPEST, MOSONYI UTCA ÁLLAMBIZTONSÁGI BÜNTETİ INTÉZET VÁC ORSZÁGOS BÜNTETİ INTÉZET BUDAPEST, KOZMA UTCA BUDAPESTI BÜNTETİ INTÉZET MARKÓ UTCA MÁRIANOSZTRAI BÜNTETİ INTÉZET - MÁRIANOSZTRA SÁTORALJAÚJHELYI BÜNTETİ INTÉZET - SÁTORALJAÚJHELY SOPRONI BÜNTETİ INTÉZET - SOPRON VÁCI BÜNTETİ INTÉZET - VÁC MUNKATÁBOROK BERNÁTKÚT DUNABOGDÁNY HARTA HORTOBÁGY INOTA - KAZINCBARCIKA KECSKEMÉT MÁRIANOSZTRA MEGYER OROSZLÁN RECSK TATABÁNYA - TISZALÖK INTERNÁLÓTÁBOROK BUDAPEST DÉLI KÖZPONTI - HORTOBÁGY - KISTARCSA VEZETİK BISZKU BÉLA CZAKÓ KÁLMÁN DÉCSI GYULA DÉKÁNY ISTVÁN FARKAS MIHÁLY GARASIN RUDOLF GERİ ERNİ HÁZI ÁRPÁD HORN GYULA KÁDÁR JÁNOS KOROM MIHÁLY MAROSÁN GYÖRGY MÜNICH FERENC - PÉTER GÁBOR RAJNAI SÁNDOR RÁKOSI MÁTYÁS TIMÁR MIHÁLY VÉGREHAJTÓK BALÁZSI BÉLA BÁNKUTI ANTAL BERKES ANDRÁS - CSETE JÓZSEF DORNAI SÁNDOR FAZEKAS PÉTER FORIS BÉLA GÁSPÁR MÁRTON HETÉNYI BÉLA IPPER PÁL IRHÁZI IMRE JUHÁSZ GYULA KAPITÁNY ISTVÁN - KARDOS GYÖRGY LÖKE GYULA MATHEIDESZ ISTVÁN PRINCZ GYULA RUSCSÁK JÓZSEF SIKOLA FERENC TÁRNOKI JÁNOS TÓTH GYULA VALENCSÁK JÁNOS VÁMOS MIKLÓS VIRÁG MIKLÓS ZSIDÓ GYULA ÉS MÉG SOKAN MÁSOK SORTÜZEK MAGYARORSZÁGON MAGYAR RÁDIÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM PARLAMENT ROYAL SZÁLLÓ NYUGATI PÁLYAUDVAR ALBERTIRSA BAJA BARCS BERZENCE - BERETTYÓÚJFALU BUDAİRS CEGLÉD CEGLÉDBERCEL - CSONGRÁDDEBRECEN - DUNAÚJVÁROSEGER - ESZTERGOMGYOMA GYOMAENDRİD GYÖNGYÖS GYİR GYULA- GYÜLEVÉSZ HAJDUNÁNÁS HÓMEZİVÁSÁRHELY - JÁNOSHALMA JÁSZBERÉNY-KALOCSA KAPOSVÁR KECSKEMÉT-KECSKEMÉT CIGÁNYVÁROS - KESZTHELY KEVERMES KISKÖRİS- KISTELEK - KÓKA KOMÁROM KOMLÓ 11

12 LENTIMAGLÓD MAGYAREGREGY MISKOLC MONOR MÓRAHALOM- MOSONMAGYARÓVÁR- NAGYKANIZSA NYIREGYHÁZA-ÖRKÉNYPAKS PÁPA PÁSZTÓ PÉCS PILISRÁCKEVE- SALGÓTARJÁN SIKONDA- SÜLYSÁP SZABADSZÁLLÁS SZENTENDRE SZÉKESFEHÉRVÁR- TATABÁNYA TÁPIÓSÜLY TÁPIÓSZECSİ TINYE-TISZAKÉCSKE-TÖRÖKSZENTMIKLÓSÜLLİVÁC VÁRPALOTA-ZALAEGERSZEG FEKETE PÁL SZEGEDI TÖRTÉNÉSZ KUTATÁSAI,VALAMINT A SORTÜZEK CIMŐ KÖNYVBİL. KÖSZÖNET A KUTATÓKNAK. ELİTERJESZTÉS A MAGYAR SZOCIÁLISTA MUNKÁS PÁRT POLITIKAI BIZOTTSÁGÁNAK OKTÓBERI ELLENFORRADALOM SORÁN BÁTOR MAGATARTÁST TANÚSÍTOTT ELVTÁRSAK RÉSZÉRE JAVASLOM. VÖRÖS CSILLAG ÉRDEMREND BODNÁR JÓZSEF RENDİR ÖRNAGY 1921 BEDNÁR BARNA RENDİR ALEZREDES 1912 SCHWARTZ IMRE RENDİR FİHADNAGY 1931 VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREND ACZÉL GYÖRGY MINISZTERHELYETTES 1917 BÁNFFY JÁNOS PARTIZÁN SZÖVETSÉG TITKÁRA 1913 BERECZ BÉLA VEZÉRÖRNAGY 1907 BAKÓ EMIL KARHATALMISTA 1893 CSÉBI LAJOS NAGYKÖVET 1899 FÖLDES PÁL PARTIZÁN, IGAZGATÓ 1900 GÁBOR ISTVÁN FİOSZTÁLYVEZETİ 1909 GÖRGÉNYI DÁNIEL KORMÁNYBIZTOS 1898 ID. HUNYA ISTVÁN 1894 KOVÁCS JÁNOS ALEZREDES 1917 RÉVÉSZ IMRE KAPITÁNYSÁGVEZETİ 1913 SOMOGYI MIKLÓS SZOT. ELNÖKE 1896 SÓS GYÖRGY BRFK. VEZETİJE 1909 SZABÓ SÁNDOR NY. EZREDES 1880 ZGYERKA JÁNOS MUNKÁSİR PARANCSNOK 1903 VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREND POSZTUMUSZ MEZİ IMRE EZREDES SZIKLAI SÁNDOR VEZÉRİRNAGY KUPPER BÉLA VÖRÖS CSILLAGREND BÉRES ISTVÁN ÖRNAGY 1910 BODNÁR A. GÉZA RENDİR İRNAGY 1912 FAZEKAS JÓZSEF 1905 FEKETE SÁNDOR MUNKÁSİRSZERVEZİ 1911 GALAMBOS SÁNDOR RENDİR İRNAGY 1909 GERİ LÁSZLÓ KÜLKER. IGAZGATÓ 1923 KUPPER RÓBERT BM. MUNKATÁRS 1938 KÁLLAI LILI BRFK. MUNKATÁRS

13 LAKATOS EMIL BM. MUNKATÁRS 1920 LENCSÉS JÁNOS KARHATALMISTA 1903 MAROSÁN JÓZSEF ÖRNAGY, KARHATALMISTA 1898 NÁRAI JÓZSEF 1898 SCHREIBER JÓZSEF MUNKÁSİR 1914 VÁRADI SÁNDOR ÖRNAGY KAPITÁNYSÁG VEZ.1914 ZGYERKA FÁBIÁN MVOSZ. MUNKATÁRS 1916 VÖRÖS CSILLAGREND POSZTUMUSZ ZÁMBÓ LÁSZLÓ PARTIZÁN 1908 KISS LAJOS PARTIZÁN, PÁRTMUNKÁS 1900 HAJÓS IMRE ÖNKÉNTES 1935 KIVÁLÓ SZOLGÁLATÉRT ÉRDEMÉREM. ABELOVSZKI JÓZSEF PARTIZÁN, PÁRTMUNKÁS 1891 BALÓ ELEMÉR PARTIZÁN, KARHATALMISTA 1892 BÁRDOS GÉZA PARTIZÁN, KARHATALMISTA ÖRNAGY 1899 CZENDES KÁROLY PARTIZÁN, FİOSZTÁLYVEZETİ 1916 ZSOMBOR JÁNOS PARTIZÁN, ÚJSÁGIRÓ 1917 BUDAPEST, AUGUSZTUS 4. BÁNFFY JÁNOS FÖLDES PÁL A PARTIZÁN SZÖVETSÉG TITKÁRA. A PARTIZÁN SZÖVETSÉG ELNÖK H. KIMUTATÁS A MUNKÁS PARASZT HATALOMÉRT EMLÉKÉREM KIADÁSÁRA. BUDAPEST 1 KARHATALMI EZRED 1314 Fİ BUDAPEST 2 KARHATALMI EZRED 1299 Fİ BUDAPEST 3 KARHATALMI EZRED 1507 Fİ BARANYA MEGYE: PÉCS 212 Fİ BÁCS MEGYE: KALOCSA 467 Fİ BÁCS MEGYE: KECSKEMÉT 469 Fİ BÉKÉS MEGYE: BÉKÉSCSABA 312 Fİ BORSOD MEGYE: MISKOLC 314 Fİ CSONGRÁD MEGYE: HÓDMEZİVÁSÁRHELY 554 Fİ FEJÉR MEGYE: SZTÁLINVÁROS 103 Fİ HEVES MEGYE: EGER 329 Fİ KOMÁROM MEGYE: TATABÁNYA 103 Fİ PEST MEGYE: CEGLÉD 125 Fİ SOMOGY MEGYE: KAPOSVÁR 139 Fİ IDÉZET A SORTŐZEK CÍMŐ KÖNYVBİL. KÖSZÖNET AZ ALKOTÓKNAK. 13

14 14

15 VÉRBÍRÁK A magyar történelemnek nagyon sok sötét foltja van még. A magyar igazságszolgáltatás szintén adós a múlt teljes körő feltárásával. Kevesen tudják, hogy az 1956-os forradalomig a bírói kar hetven százalékát mozdították el állásából. Sokan voltak, akik nem vállalták, hogy pártutasításra ítélkezzenek, azonban akadtak olyanok, akik boldogan kiszolgálták az akkori igazságszolgáltatást. Meglepı módon azonban 1956-ig mégsem született annyi halálos ítélet, mint a forradalom leverése után: több mint kétszáz embert végeztek ki a forradalmi tevékenysége miatt.1945 után születtek olyan ítéletek, amelyek a hatalom elvárásainak feletek meg. Az ezekben közremőködıket a köznyelv egyszerően vérbíráknak nevezi, akárcsak az 1956 utáni megtorlásban részt vevı és ítéleteket hozó bírákat. Az 1990-es álságos rendszerváltás után hazánkban elmaradt az igazságtétel, így aztán még haláluk után sem tudhatjuk meg, hogy valóban vérbírák voltak-e a vérbírák. Pedig az ítéletet kihirdetı és a vádat elıterjesztı ügyészek listája nyilvános és ismert. Nagyon nehéz magyarázatot találni erre, hiszen az igazságszolgáltatás aktái nagyrészt hozzáférhetık, de hogy valójában az Antall-kormány amelytıl a rá szavazó állampolgárok szinte mindegyike nagytakarítást várt miért hagyta, hogy a valóság feltáratlan maradjon, a mai napig kérdés. A vérbírákat két csoportra oszthatjuk. Voltak az úgynevezett polgári bírók és az úgynevezett hadbírók. A legtöbb halálos ítéletet Borbély János hozta, több mint hatvan alkalommal, sıt a legutolsó halálos ítéletek meghozatala is az ı nevéhez főzıdik. A hadbírók közül Ledényi Ferenc volt az élenjáró, aki 28 embert küldött a másvilágra. Többek között Dudás Józsefet és a Széna tériek parancsnokát, Szabó bácsit. Sömjén György hadbíró tizennégy ötvenhatos forradalmárt végeztetett ki, Szimler János huszonhármat. Több bírót is elbocsátottak 1953 után az igazságügyi apparátusból, majd az 1956-os forradalom leverése után visszahívták ıket, mert ismét akadt munka számukra. Nem is kevés. Az augusztusi párthatározat idején gyorsított eljárással sokukat nyugdíjazták. Jól megfizették ıket, 5-6 ezer forintos nyugdíjjal, hogy tartsák a szájukat a sötét ítéletekrıl. Borbély Jánost, a mosolygó halált aki korábban járásbíróként dolgozott és ig szolgálta az államot, 1957-ben visszahívták a Legfelsıbb Bíróságra. Voltak furcsa esetek is, mint például Lee Tiboré. İ a Legfelsıbb Bíróság Büntetı Kollégiumának vezetıje volt, 1942-tıl a Budapesti Királyi Fıügyészség fıügyésze, de fıállamügyészként hőségesen kiszolgálta az 1945 utáni új rezsimet is, majd 1951 és 1953 között internálták. Négy év múlva rehabilitálták, és újra szolgálatba helyezték a Legfelsıbb Bíróságon, ahol 1965-ig tevékenykedett. Az egyik leghíresebb bíró, Olti Vilmos nemrég hunyt el. A második világháború alatt Németországban ismerkedett a bírói szakmával, majd 1945 után népbíróként a legveszedelmesebb ügyekben ítélkezett. Gadó Béla rettegett hadbíró 13 halálos ítéletet osztott ki 1949 és 1951 között. Az általa elítéltek ellen a vád fıként kémkedés volt. Meg kell említenünk Tutsek Gusztávot is, aki az 1956 utáni kivégzések egyik leghatékonyabb bírája volt, negyvenhat embert ítélt el. Halász Pál tizenkilencet, mint polgári bíró. Mecsér József lelkén tíz, Vágó Tiborén kilenc közöttük március 19-én Mansfeld Péter ember halálos ítélete szárad. Kevesen tudják, hogy volt egy olyan jogszabály, amely szerint, ha valaki a 16. életévét betöltötte, halálra lehetett ítélni. Ezért sokakban él téves emlékként: Kádárék megvárták, hogy Mansfeld Péter betöltse 18. életévét, mert az után már kivégezhetik. A sors szeszélye folytán november 7-én, a Kútvölgyi kórház közelében lévı Rózsa Ferenc idısek otthonában hunyt el Vida Ferenc, az egyik legismertebb vérbíró, aki húsz halálos ítéletet hozott. Vida jómódú ügyvédcsalád sarja volt, között részt vett a cionis- 15

16 ta mozgalomban, elvégezte a jogi akadémiát, majd Tel-Avivba ment, ahol részt vett a munkáspárt megalapításában. Arabos külseje miatt Tunisz volt a fedıneve ban visszajött Palesztinából, és bekapcsolódott az illegális kommunista pártba ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, társát, Schönherz Zoltánt pedig kivégezték. Vida 1945 júliusában már az MKP V. kerületi pártbizottságának titkára lett. Volt belügyminisztériumi tanácsos, az MDP Központi Ellenırzı Bizottságának alosztályvezetıje, majd 1953-tól 1972-ig a Legfelsıbb Bíróságon dolgozott, ahol legmagasabb beosztása a kollégium-vezetıhelyettesi volt. Leghíresebb ügye Nagy Imre és társai halálra ítélése. Radó Zoltán lett volna eredetileg a Nagy Imre-per bírája, azonban Nezvál Ferenc igazságügy-miniszter közbenjárására Vida vette át az ügyet, mert úgy ítélték meg, hogy Radó talán enyhén vezette volna a tárgyalást. Így aztán Radó Zoltán csak nyolc halálos ítéletet osztott ki más perekben. Vida halála elıtt egy évvel a vele készült interjúban annyit mondott a Nagy Imre-perre vonatkozó ítélettel kapcsolatban: Én a legtisztább lelkiismerettel ítélkeztem. Ma is elítélném Nagy Imrét. Azt, hogy halálra ítélném, nem állítom. Vida egyébként 1972-ben Losonczi Páltól a Munka Vörös Zászló Érdemrendjét vehette át áldásos tevékenységéért. Határon túlra is jutott a vérbírákból. Mint például Macskási Pál ezredes, aki a kolozsvári katonai törvényszék tanácsvezetı vérbírájaként az 1956-os forradalom mellett kiálló erdélyi magyarok közül sokakat ítélt halálra vagy hosszú börtönbüntetésre. A szabólegénybıl hadbíróvá emelkedett állítólag jogászi végzettség nélküli bíró nevéhez főzıdik Ábrahám Árpád és társai, valamint a sepsiszentgyörgyi Erıss János elítélése. Az ötvenhatos megtorlás áldozatainak pontos számát igen nehéz megállapítani, így aztán a vérbírák ítéleteinek számai is erısen vitatható. A forradalommal összefüggı cselekmények miatt Soltész József volt az elsı áldozat, ıt december 15-én statáriális bíróság ítélte halálra. Pinczés István hadbíró fıhadnagy hirdette ki az ítéletet, és a miskolci gyalogsági lıtéren hajtották végre. Az utolsó áldozatokon a budapesti győjtıfogházban teljesítették be a halálos ítéletet, augusztus 26-án. Az elítéltekre Hámori Istvánra, Kovács Lajosra és Nickelsburg Lászlóra Borbély János mondta ki a halálos ítéletet. Az ítélkezési versenybıl Biszku Béla belügyminiszter sem maradhat ki, aki jelenleg is nyugodtan töltheti nyugdíjas éveit, mindenféle felelısségre vonás és valószínőleg mindenféle anyagi gond nélkül éli mindennapjait. Az MSZMP KB PB december 10-i ülésén kevesellte a fizikai megsemmisítések számát, ezért ben született a legtöbb halálos ítélet. A vérbírák többsége régóta halott. A legutolsó kutatások szerint Mátyás Miklós hadbíró, aki tizenhárom embert végeztetett ki, még életben van. Mátyás 1960 és 1984 között a Budapesti Katonai Bíróság elnöke volt. Érdekes, hogy 2009-ben Mátyás Miklós nyugállományú hadbíró vezérırnagynak ajándékot adtak volna át a HMben, az átadás azonban elmaradt, s a HM sajtóosztálya által kiadott közlemény szerint Mátyás nem volt ott az ünnepségen. A kérdés továbbra is megválaszolatlan: ez is az elmaradt igazságtétel számlájára írható? Magyar Hírlap Szerzı: Vámos György 16

17 17

18 18

19 GONDOLATOK 1456-RÓL ÉS AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL A magyar nemzet jövendıje odahaza dıl el, de hogy milyen irányba dıl, az a határokon kívüli szelek járásán múlik. /Wass Albert/ 1456-ban Hunyadi János és a lánglelkő Kapisztrán János vezette csekély létszámú, de annál bátrabb védısereg - a beígért pápai segítség elmaradása, illetve a Velencébıl küldött gályák árulása ellenére - nagyszerő gyızelmet aratott. A mai napig példátlan vakmerıséggel kitörve az ostromlott várból, elfoglalták a török ágyúkat, és saját tüzérségükkel lıtték az ellenséget. Ez a mozzanat eldöntötte a csata sorsát. A török hadak a vesztes ütközet után hetven évig megkímélték Európát, s azóta harangoznak déli 12 órakor. A világraszóló sikert a magunk erejébıl vívtuk ki, külsı segítség nélkül. Joggal lehetünk büszkék rá. Magyarként, egymagunk védtük meg az európai keresztény kultúrát, mert képesek voltunk egységesen, egyenesen cselekedni. Árulás és széthúzás nélkül. A magunk lelke szerint. A kaszás-kapás egyszerő emberekbıl és csekély számú képzett katonából álló védısereg érezte és tudta, hogy igaz ügyért harcol, a betörı ellenségtıl védve hazáját és családját. Feltétlenül, de nem vakhittel bíztak vezéreikben és követték ıket, meggyızıdésbıl, félelemmentesen. Ez példaértékő mind a mai napig. A gyızelem után adott volt számunkra a lehetıség, hogy egységbe kovácsolódva, felkészülten ırizzük és védjük szabadságunkat, függetlenségünket. A pillanat egyszeri és megismételhetetlen mámorában elfelejtettünk élni ezzel a lehetıséggel. Feledékenységünkért nagy árat fizettetett velünk a történelem: újra jöttek a törökök, Mohács után százötven év rabság. Dicsıséges, ám elveszített szabadságharcok, árulások, megtorlások és szenvedések. Velük van kikövezve történelmünk országútja. A Sors azonban újra és újra kínált nekünk lehetıségeket. Úgy, mint 1956-ban október 23. szintén egy megismételhetetlen pillanat volt történelmünkben. A különös pillanatok úgy tőnik, ötszáz évenként ismétlıdnek... Voltunk egy cél és egy akarat. A vesztes háborút követıen idegen hatalmak és érdekek játékszere lettünk, s a gyıztesek lelkiismeret furdalás nélkül érvényesítették rajtunk akaratukat. Nem főzıdött érdekük hozzá, hogy felemeljenek bennünket a háború utáni letargiából, úgy, mint tették a szintén legyızött Németországgal. Elızetesen rögzített szerzıdések /1943. Jalta, Párizs/ alapján esélyünk sem lehetett arra, hogy megússzuk a szovjet fennhatóságot és a szocializmus építését. Ebbıl lett elege ötven évvel ezelıtt a gondolkodó embereknek Pesten és vidéken. Tíz esztendeig jó képet vágtak a demagógiához, és fegyelmezetten tették a dolgukat a hazugságok közepette, mert élni és megmaradni kellett. Ám eljött az a pillanat, amikor betelt a pohár, és a fejek felemelkedtek. A cselekvés útjára léptünk, egységesen. Az a szők két hét, október 23. és november 4. között megmutatta, mire képes az egységes lelkő nép. Ígéretekben ezúttal sem volt hiány. De mint már annyiszor, most is magunkra maradtunk, s önzı hatalmi érdekek, belsı árulások elvették tılünk a lehetıséget, hogy idejében felzárkózzunk Európához. Ápolni, védeni kell nemzeti hagyományainkat, ıszintén kell szólnunk az ifjúsághoz, a következı generációhoz, hogy ık is tudják, amit mi tudunk, ıket is érdekelje, ami minket érdekel, hogy jó kérdéseket tegyenek fel, átlátva az összefüggéseket. Nekünk kötelességünk beszélni nekik az igaz tényekrıl, a magunk szempontjai szerint, mert csak így illeszthetık be az egységességre törekvı európai koncepcióba. A részletekre kell nagyon odafigyelnünk, mert az ördög mindig ott bújik meg. Nem lehet elnagyolni, kényelmi szempontok szerint elkenni azokat az eseményeket, amelyek sorsunkat gyökeresen átalakították, s következményeik mind a mai napig befolyásolják az életünket. A szembenézés, a megfelelı következtetések levonása a mi feladatunk itt és most. Ez a mi munkánk, s nem is kevés. Határokon innen és túl. (Forrás: Részletek Végh Tamás Emigráns évfordulók c os munkájából.) 19

20 20

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger Kántor Tamás Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171 kantortamas666@gmail.com angyalszarny@axelero.hu Eger, Országosan Eger Aszódi Sándor 20/961-7133 Eger Bajzáth Ákos 30/214-8654 Felsőtárkány Bajzáth János

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Újabb emlékhelyek Edelényben

Újabb emlékhelyek Edelényben Újabb emlékhelyek Edelényben Az Edelényi Füzetek 32. köteteként jelent meg 2004 tavaszán az Emlékhelyek Edelényben címő könyv, amely a városban található emléktáblákat, szobrokat, emlékmőveket és a nevezetes

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II.

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II. Eredmények 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam 1 5 Vég Gábor 119 Kőrös Kajak Sportegyesület 01:53.080 2 8 Németh Dávid 6061 Tatai Hódy Sportegyesület 3 3 Kiss Péter

Részletesebben

Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül elıléptette soron kívül

Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül elıléptette soron kívül 1 Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül elıléptette soron kívül tőzoltó zászlóssá Huszár Béla tőzoltó fıtörzsırmestert, a Gyıri Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben