HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA"

Átírás

1 HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA AUGUSZTUS DECEMBER

2 MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI DECEMBER A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRİL. 1.-A MAGYAR SZOCIALAISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELİDEI - AZ ÁLLAMPÁRT FELELİSEK: 2- G.- AZ OKTÓBER 23- ÁN KIROBBANT FORRADALOM ÉS SZA- BADSÁGHARC SZ OVJET MEGSZÁLLÓKKAL EGYÜTTMŐKÖDÉSBEN TÖR- TÉNT VÉRBEFOJTÁSÁÉRT, AZ AZT KÖVETİ RÉMURALOMÉRT ÉS MEGTORLÁSÉRT, KÉTSZÁZEZER MAGYAR EMBER HAZÁJÁBÓL VALÓ KÉNYSZERŐ ELMENEKÜLÉSÉÉRT. 2-I.- MINDAZOKÉRT A KÖZTÖRVÉNYES BŐNCSELEKMÉNYEKÉRT, AMELYEKET POLITIKAI INDITÉKBÓL KÖVETTEK EL, AMELYEKET AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS POLITIKAI INDÍTÉKBÓL NEM ÜLDÖZİTT. 3.- A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELİDEI, VALA- MINT A KOMMUNISTA IDEOLÓGIA JEGYÉBEN KISZOLGÁLÁSUKRA LÉTREHOZ OTT EGYÉB POLITIKAI SZ ERVEZ ETEK, BŐNİZİ SZERVE- ZETEK VOLTAK, AMELYEK VEZETİI EL NEM ÉVÜLİ FELELİSSÉGGEL TARTOZNAK AZ ELNYOMÓ RENDSZER FENNTARTÁSÁÉRT, IRÁNYÍTÁSÁÉRT, AZ ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEKÉRT ÉS A NEMZET ELÁRULÁSÁÉRT. 6.- MINDEN MAGYAR POLGÁR, AKI A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁVAL SZEMBEN ELLENÁLÁST TANÚSÍTOTT, AKIT A DIKTATÚRA KISZOLGÁLÓI EMBERI MÉLTÓSÁGÁBAN ÉS JOGAIBAN MEGSÉRTETTEK VAGY IGAZSÁGTALANUL ÜLDÖZTEK. HA E JOGSÉRTÉSEKBEN NEM VETT RÉSZT, ELISMERÉST ÉS ERKÖLCSI ELÉGTÉTELT ÉRDEMEL. 2

3 MÁRAI SÁNDOR: MENNYBİL AZ ANGYAL NEW YORK MENNYBİL AZ ANGYAL MENJ SIETVE Az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok Között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon, Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából: Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, Ahol most gyertyafény világol, Meleg házakban terül asztal, A pap ékes szóval vigasztal, Selyempapír zizeg, ajándék, Bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról: Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája: Egy szegény nép karácsonyfája A Csendes Éjben égni kezdett És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez, soknak. Imádkoznak vagy iszonyodnak, Mert más lóg a fán, nem cukorkák: Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember elıtte: A Katona, ki szíven döfte, A Farizeus, ki eladta, Aki háromszor megtagadta. Vele mártott kezet a tálba, Harminc ezüstpénzért kínálta, S amíg gyalázta, verte, szidta: Testét ette és vérét itta Most áll és bámul a sok ember, De szólni Hozzá senki nem mer. Mert İ sem szól már, nem is vádol, Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, Ördög hozta, vagy Angyal hozta Kik köntösére kockát vetnek, Nem tudják, mit is cselekesznek, Csak orrontják, nyínak, gyanítják Ennek az éjszakának a titkát, Mert ez nagyon furcsa karácsony: A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentálja, Megáldja a szentséges pápa. És minden rendő népek, rendek Kérdik, hogy ez mivégre kellett. Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? Mért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt, Mert egy nép azt mondta: Elég volt. Nem érti ezt az a sok ember, Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik: mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik İk, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság? Angyal, vidd meg a hírt az égbıl, Mindig új élet lesz a vérbıl. Találkoztak ık már néhányszor A költı, a szamár, s a pásztor Az alomban, a jászol mellett, Ha az Élet elevent ellett, A Csodát most is ık vigyázzák, Leheletükkel állnak strázsát, Mert Csillag ég, hasad a hajnal, Mondd meg nekik, mennybıl az angyal 3

4 FELSİPETÉNYBEN IS MEGEMLÉKEZTEK MINDSZENTY JÓZSEF SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJÁRÓL MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROSRÓL FELSİPETÉNYBEN, FOGVATARTÁSÁNAK UTOLSÓ SZÍNHELYÉN IS MEGEMLÉKEZTEK SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. Mindszenty Józsefet december 26-án törvény- és jogellenesen letartóztatták, majd koholt vádak alapján 1949 júliusában másodfokon életfogytiglani fegyházra ítélték, ami a keresztény világban nagy felháborodást váltott ki. XII. Pius pápa megdöbbenéssel tiltakozott az igazságtalan és jogtipró ítélet ellen, az ENSZ közgyőlése megbélyegezte a kormány eljárását, és nemzetközi sérelemnek nyilvánította a bíboros bebörtönzését. Hat év budapesti börtön után megromlott egészsége miatt augusztus 17-tıl Püspökszentlászlón, november 2-tól Felsıpetényben tartották fogva. Innen szabadították ki október 30-án. Felsıpetényben Mindszenty szabadulásáról minden év októberében megemlékeznek. Idén május elsején a Mindszenty bíboros koszorúja alapítvány a bíboros születésének 120., valamint a felsıpetényi Munkás Szent József templom felszentelésének 27. évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget. Mint a plébános munkatársa kiemelte: ebben a templomban sikerült megırizni azt az oltárt, ahol Mindszenty József a rabsága idején tartott miséket. Elmondta, hogy a megemlékezés során a szentmisét Hajnal György celebrálta. Ezt követıen megnyitották Nyáry Éva festımővész a Magyar Szent Korona zománcképei címő kiállítását. Végül koszorúzást tartottak az Almássy-kastélynál, ahol Mindszenty Józsefet fogva tartották - mondta a település plébánosának munkatársa. (Forrás: Magyar Kurír, Katolikus hírportál) 4

5 KOSZORÚZÁS ÉS MEGEMLÉKEZÉS ÚJPESTEN, A KOMMUNIZMUS ÁLDAZATAINAK EMLÉKNAPJÁN Újpest önkormányzata 2010 decemberében döntött úgy, hogy augusztus 5-t a kommunizmus újpesti áldozatainak emléknapjává nyilvánítja ben ezen a napon végezték ki Kósa Pált, az újpesti Forradalmi Bizottság elnökét. Vasárnap délután, immáron második alkalommal tartott az önkormányzat megemlékezést a Görgey úti 56-os emlékkınél. A megemlékezés során Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselı mondott beszédet. Az emlékezı beszéd után Újpest Önkormányzatának koszorúját Ozsváth Kálmán helyezte el az emlékkınél. Koszorúzott több megemlékez: a Fidesz újpesti szervezete, a Jobbik újpesti szervezete, az 56-os Szövetség, a Fidelitas, az IKSZ és a Jobbik ifjúsági szervezetei képviseletében jelenlévık. A Politikai Foglyok Szövetségének képviseletében Szalai Zoltán, POFOSZ budapesti elnöke, Csizmadia József, POFOSZ újpesti elnöke, valamint Kocsis Lajos a szervezet elnökhelyettese helyezett el koszorút. Az emlékezık között volt Szendiné Kósa Katalin, Kósa Pál leánya is, aki magánemberként és az 56-os Szövetség képviseletében koszorúzott. (antosa) 1919., Kun Béla, Szamuely Tibor, Stromfeld Aurél, vörös terror, Lenin-fiúk, Tanácsköztársaság , 49, 50. Rákosi Mátyás, Gerı Ernı, Péter Gábor, kínzások koncepciós perek, csengıfrász, internálások, véres terror , hazaárulás, akasztások, jeltelen sírok, szétvert családok, előzött fiatalok, óriási államadóság, Kádár, Münnich, Apró, Aczél, Biszku elvtársak. Tisztelt Díszpolgárok, Újpestért Díjasok, képviselı társaim, Kedves újpestiek! Összesen közel két emberöltı, amíg Magyarország az elnyomatás, a győlölet és a félelem országa volt. Közel fél évszázad, amíg Magyarország a kommunista vörös terror árnyékában élt, amíg nem volt szabad az emberi méltóság alapjáról, a szabadságról beszélni, amennyi idı elég volt arra, hogy az emberek lelkeit átmossák és a fiatalok jövıjét eladják. Erre volt jó a kommunizmus vagy, ahogy a mérsékeltebbek szokták mondani, a legvidámabb barakk, az ember arcú szocializmus idıszaka. De vajon mitıl volt legvidámabb és mitıl volt emberarcú az a rendszer, ami a győlöletre és az irigységre épült? Tisztelt emlékezık! Az embernek sajnos sokszor olyan érzése van a kommunizmussal kapcsolatban, mintha az egy tabu téma volna. Ne beszéljünk róla, nem úgy volt az, sok jó oldala volt, és a történészek ferdítenek a rendszerrel kapcsolatban. De vajon így vélekedik-e Lenin és Sztálin Szovjetuniójában az elpusztított 20 millió ember? Mao Kínájában a 65 millió kivégzett? A Fidel Castro és Che Guerevara Kubájában elhunytak? Észak-Koreában, Vietnámban, Kambodzsában, vagy Közép-Európában megölt ártatlanok? Vajon így vélekedik-e a magyarországi kommün ideje alatt kivégzett közel 600 ember? Vajon így gondolja-e a Rákosi által internáltatott több tízezer ember? Vagy a koncepciós perbe fogottak, megkínzottak és hosszú évekre börtönbe vetettek? Vajon a Gulágra elhurcolt magyarok, a hortobágyi kitelepítettek, a recski kényszermunkatábor vagy éppen ahová Nagyapámat is elvitték a kistarcsai győjtıtábor foglyai és családtagjai számára a kommunizmus tabu téma-e? Nem kell-e beszélniük az 1919-es újpesti mártírok, vagy a koncepciós perben Kádár János pribékjei által kivégzett 56-os újpesti hısök utódainak, például Kósa Pál leányainak a kommunizmus bőneirıl? Vagy vajon a jeltelen sírokba bedobottak felejtsék-e el sorsukat? Vajon úgy gondolja az a közel 100 millió ember, köztük a sok ártatlan újpesti, akiket a kommunizmus megváltó eszméje miatt végeztek ki, aláztak meg és hurcoltak el, hogy a kommunizmus tabu téma és ne beszéljünk róla? Miért félnek sokan kimondani, hogy a kommunizmus a világ legembertelenebb és legbőnösebb rendszere volt? Miért mindig csak a nácizmus és fasizmus vétkeirıl beszélünk és hagyjuk elfeledni a kommunizmus embertelen bőneit? Vajon miért lehet hordani még mindig CCCP-s, vörös csillagos, vagy éppen Che Guerevarás pólót? és vajon miért csak a nácizmus kiszolgálóit vonják felelısségre? Hol maradnak a kommunizmus bőnösei? Miért örökké a kettıs mérce tisztelt emlékezık? 5

6 Akik a világháború elıtti Németországot teszik felelıssé minden rosszért, szeretik elfelejteni, hogy a kommunizmus már a XIX. században is volt és mind a mai napig létezik Kínában, Észak-Koreában vagy éppen Kubában, és folytatja áldásos tevékenységét. Sose feledjük el tisztelt egybegyőltek, hogy a kommunizmus tettei és azok elkövetıi mind a mai napig köztünk vannak. Ne feledjük el a szétvert családokat, papi és szerzetesi közösségeket, az elkobzott javakat, az előzött és elmenekült akkori fiatalokat, akik ma már nem Magyarországot, hanem egy másik nemzetet erısítenek, vagy az egyetemekrıl kizárt ifjúságot se feledjük el! Ne feledjük el a puha diktatúra lelkekben végbevitt káros tevékenységét, az érdektelenséget, a közönyt, vagy akár ennek eredményét, december 5-ét. De ne feledjük el a több millió elpusztított magzatot, az öngyilkosságba üldözött apákat és anyákat, vagy a származásuk miatt munkájukat elvesztı polgárokat, köztük sok újpestit. Azt se hagyjuk figyelmen kívül tisztelt újpestiek, hogy a kommunizmus is egyfajta genocídium volt, hiszen minden olyan cselekedet genocídium, amikor súlyos testi vagy lelki sérülést okoznak egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoportnak. És természetesen nem szabad megfeledkeznünk a mérhetetlen nagy államadóságról sem, amit az elızı idıszak vezetése zúdított Magyarországra! hát ezt kapta a világ, ezt kapta Magyarország és benne Újpest is a kommunizmustól. Egy rendszert soha sem lehet győlöletre, hazaárulásra és hazugságra fölépíteni, mert akkor az a rendszer önmagát fogja fölemészteni. Akár szovjetek uniójáról, akár amerikai államok uniójáról, akár a jelenlegi Európai Unióról van szó. Minden rendszernek csak akkor van jövıje, hogyha az a szeretet uniójára épül. Éppen ezért nem hagyhatjuk magunkat, tisztelt emlékezık, hogy fegyverrel, kínzásokkal, vagy akár az államadósággal rabszolgasorba vigyenek minket! Hála Istennek, ma már a szabadság korában élünk. Jó ma fiatalnak lenni. Jó, hogy a korábbi változások magukkal hozták a tanulás, a munka, az utazás vagy éppen a normális családalapítás lehetıségét. De óriási a felelısségünk is, hogy ezt az új állapotot legalább megırizzük az utánunk élı nemzedékek számára. Egy esztendıvel ezelıtt Nagy István alpolgármester úr azt mondta, hogy a Tanácsköztársaság vérengzésének egyik kivégzett újpesti áldozata, az ismeretlen jólöltözött embertársunk legyen a kommunizmus újpesti áldozatainak szimbóluma. Legyen ez az ismeretlen elhunyt nekünk, újpestieknek, szeretett városunknak példakép és intı jel arra, nehogy még egyszer megismétlıdhessen a kommunizmus véres tombolása Magyarországon. Hiszen mi emberek, mi magyarok a Jóisten teremtményei vagyunk, akiket igenis megillet az emberi méltóság, a tisztességes, emberhez méltó élet és a szabadság érzése. Ezért mi is tehetünk családunkban, lakókörnyezetünkben vagy éppen szeretett városunkban, Újpesten, az újpestiekért! Köszönöm! BALATONFÜREDI NAPLÓ TERET NEVEZTEK EL KÓSA PÁLRÓL Ötvenhatosok, egyszerően csak így nevezik azokat, akik részt vettek az 1956-os forradalomban. A megtorlás szörnyőségeit bár a hatalom évtizedeken át igyekezett titokban tartani -, nem szabad elfelejteni. A balatonfüredi Kósa Pált az Újpesti Forradalmi Bizottság elnökét, március 15-én a Budapesti Fıvárosi Bíróság Népbírósági tanácsa halálra ítélte, kegyelmet nem kapott. (Megjegyzés: nem is kért, Kósa Katalin) augusztus 5-én kivégezték. A balatonfüredi 56-os alapító tagok kezdeményezték a Polgármesteri Hivatalnál, hogy miután utcája már van, Füred egyik terét is nevezzék el Kósa Pálról. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a képviselı-testület azon tagjainak, akik kérésünket támogatták, köszönjük szépen. (Brenner Imre) 6

7 MI A HAZA? A HAZA SZÜLETÉSTİL SÍRIG TARTÓ SZERELEM. VALÓJÁBAN ISTEN ADOMÁNYÁBÓL VALÓ KEGYELEM. ISTEN, HAZA, CSALÁD, EZ A MAGYAR SZENTHÁROMSÁG. A HAZA AZ A SZÜLİFÖLD, A MAGYAR UGAR, MELY SZÜLÖTTJÉHEZ SOSE VOLT FUKAR. AKIK SZERETTÉK, SZOLGÁLTÁK ÉS VÉDTÉK, AZOK ASZTALÁN MINDIG VOLT GAZDAG TERÍTÉK. A HAZA ÉDESANYA, FELESÉG ÉS TESTVÉR, NEM HIÁBA FOLYT ÉRTE OLY SOK MAGYAR VÉR. NEM LEHET LEÍRNI AZT AZ ÉRZÉST, MELY HOZZÁ KÖT. A KÖTELÉK ELSZAKÍTHATATLAN ÉS ÖRÖK. LEHETSZ A VILÁG MÁSIK VÉGÉN, NEM MÚLIK VÁGYÓDÁSOD, MINDÉG CSAK A HAZÁT, A MAGYAR FÖLDET LÁTOD. IDEGENBEN A JÓ MÓD NEM TUD ANNYIT ADNI, MELYET A SZEGÉNY ÁRVA HAZA NE TUDNA ELLENSÚLYOZNI. HA MEGBÁNTOD, DE MEGBÁNÁSOD İSZINTE, MINT IGAZI ÉDESANYA, VISSZAFOGAD KEGYEIBE. VAN-E HÁT SZENTEBB ÉRZÉS A HAZASZERETETNÉL? HA NEM ÉREZTED VOLNA, IGAZÁN SZAGÉNY LENNÉL. TOLDI SZABÓ GÉZA MÁRCIUS 7

8 AUGUSZTUS 20 Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a megy állam fennállásának emléknapja. István királyunk 975-ben született Esztergom várában, Vajk néven. Tizennégy éves korában keresztelték meg, ekkor kapta az István nevet. Huszonkét éves korában, apja halála után, Istvánra szállott az ország kormányzása. 997-ben keresztény szertartás szerint avatták fejedelemmé december 25-én koronázták királlyá Esztergomban. István a pápától apostoli hatalmat kapott, így az egyházszervezésben és a püspökök kinevezésében szabadkeze volt. István a magyar törzsekbıl olyan keresztény magyar államot hozott létre, amely az egész Kárpát-medencére kiterjedt augusztus 15-én halt meg óta ünnepeljük elsı királyunkat augusztus 20-án: Mária Terézia nyilvánította nemzeti ünneppé ezt a napot. ÍM, ELJÖTT AZ ÁLDOTT NAP ZENGİ ÜDVÖS ÜNNEPE SZENT KIRÁLYUNK ISTVÁNUNKNAK! MÍG TART E VILÁG HEVE, ÖRVENDJEN, KI İ ÁLTALA LİN URUNK ÖRÖKÖSE S ÉRDEMBİL NYERI VALA, HOGY A MENNYNEK RÉSZESE. 8

9 2012. AUGUSZTUS 20-I ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK MAGYAR ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE JÓKAI ANNA KOSSUTH DÍJA ÍRÓ MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL, POLGÁRI FALUSI ANDRÁS IMMOLÓGUS FÓNAGY LÁSZLÓ ÁLLAMTITKÁR GERA ZOLTÁN SZÍNMŐVÉSZ HORVÁTH TIHAMÉR VÁLLALKOZÓ MICHELBERGER PÁL GÉPÉSZMÉRNÖK SIPOS ETE ÁLMOS REF. LELKIPÁSZTOR TÖKÉS ISTVÁN REF. LELKIPÁSZTOR MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL, KATONAI BENKİ TIBOR VEZÉREZREDES MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE, POLGÁRI ADAMIK TAMÁS PROFESZOR BALASSA SÁNDOR ZENESZERZİ BÉRES JÓZSEF VEGYÉSZ BODÓ SÁNDOR FİIGAZGATÓ CSABA LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR HADLACSKY GYULA GENETIKUS HERMANN RÓBERT TÖRTÉNÉSZ KOCSIS FÜLÖP MEGYÉS PÜSPÖK KONDOR KATALIN, ÚJSÁGÍRÓ KOVÁCS ISTVÁN ÍRÓ LATOR LÁSZLÓ IRODALOM TÖRTÉNÉSZ NÁRAY-SZABÓ GÁBOR KÉMIKUS PAPP GYULA FARMATOLÓGUS SCHLETT ISTVÁN POLITOLÓGUS SERFÖZİ SIMON KÖLTİ SPÁNYI ANTAL MEGYÉS PÜSPÖK SZOBOSZLAI SÁNDOR SZÍNMŐVÉSZ MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE, KATONAI KOVÁCS JÓZSEF ALTÁBORNAGY MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT, POLGÁRI FORGÁCS JÁNOS POFOSZ ALELNÖK KLING SÁNDOR POFOSZ KOKLÁCS MIHÁLYNÉ POFOSZ MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT, POLGÁRI DR. DOBSZAG JÁNOS POFOSZ MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT, POLGÁRI SZARKA JÁNOS POFOSZ ALAPÍTÓTAG MOSONMAGYARÓVÁR ÖNKORMÁNYZATA-SZÖVETSÉGÜNK JAVASLATÁRA- DR. SZÉKELYHIDY LÁSZLÓ ÚRNAK A MOSONMAGYARÓVÁRI SORTŐZ ÁLDOZATAINAK ÖNFELÁLDOZÓ SEGÍTÉSÉBEN VALAMINT ÉLETE SORÁN TANÚSÍTOTT NEMZETI HELYTÁLLÁSÁÉRT POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI CÍMET ADOMÁNYOZOTT. A KITÜNTETÉST AUGUSZTUS 20-ÁN FELESÉGE VETTE ÁT. 9

10 VISSZASZÁMLÁLÁS 1991-BEN BÚCSÚZTATTUK ROIK JÁNOST, AZ 56-OS SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK DR. KRASSÓ GYÖRGY JÁNOST, AZ 56-OS SZÖVETSÉG, ALAPÍTÓ ÜGYVIVİJÉT BEN BÚCSÚZTATTUK VAJDA-NÉMETH JÓZSEFET, AZ 56-OS SZÖVETSÉG ALELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK V. NÉMETH LÁSZLÓT, A MAGYAR VIDÉK 56-OS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BAN BÚCSÚZTATTUK VASVÁRI VILMOS NY. HONVÉD EZREDEST, A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE ELNÖKÉT BAN BÚCSÚZTATTUK HORNYÁK TIBORT, AZ 56-OS SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK ZIMÁNYI TIBORT, A RECSKI SZÖVETSÉG ÉS A MAGYAR NEMZETI ELLENÁLLÁSI SZÖVETSÉG, ALAPÍTÓ ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK MÁRTON ANDRÁS NY. HONVÉD ALTÁBORNAGYOT, A FORRADALMI NEMZETI SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK MENCZEL GUSZTÁVOT, A SZOVJETUNIÓBAN VOLT MAGYAR POLITIKAI RABOK ÉS KÉNYSZERMUNKÁSOK SZERVEZETÉNEK ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK MÁDI JENİ NY. HONVÉD EZREDEST, AZ 56-OS SZÖVETSÉG VOLT ALELNÖKÉT, A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE ELNÖKÉT. BARÁTAINK NAGY IDİK TANÚI, SZENVEDİ ALANYAI VOLTAK, IGAZ MAGYAROK, ÉS AMI FONTOS, VALÓDI SZABADSÁGHARCOSOK, AKIK MEGALKUVÁS NÉLKÜL, SAJÁT ÉLETÜKET IS KOCKÁRA TÉVE, FÖLDI ÉLETÜK UTOLSÓ PILLANATÁIG MUNKÁLKODTAK NEMZETÜNKÉRT. A HAZÁNKÉRT, BAJTÁRSAINKÉRT. KIEMELKEDİ VEZETİI VOLTAK SZÖVETSÉGEIKNEK. TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL EMLÉKEZZÜNK BARÁTAINKRA. KÉRJÜK MINDENHATÓ URUNKAT, HOGY BIZTOSÍTSON HELYET SZÁMUKRA AZ ÉGI CSATAMEZİN. 10

11 1945 A MAGYAR HOLOKAUSZT 1990 ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG - BUDAPEST ANDRÁSSY ÚT KATONAI POLITIKAI OSZTÁLY BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT VIZSGÁLAATI OSZTÁLY BUDAPEST, GYORSKOCSI UTCA BÜNTETİ INTÉZETEK ÁLLAMBIZTONSÁGI BÜNTETİ INTÉZET BUDAPEST, CONTI UTCA ÁLLAMBIZTONSÁGI BÜNTETİ INTÉZET BUDAPEST, MOSONYI UTCA ÁLLAMBIZTONSÁGI BÜNTETİ INTÉZET VÁC ORSZÁGOS BÜNTETİ INTÉZET BUDAPEST, KOZMA UTCA BUDAPESTI BÜNTETİ INTÉZET MARKÓ UTCA MÁRIANOSZTRAI BÜNTETİ INTÉZET - MÁRIANOSZTRA SÁTORALJAÚJHELYI BÜNTETİ INTÉZET - SÁTORALJAÚJHELY SOPRONI BÜNTETİ INTÉZET - SOPRON VÁCI BÜNTETİ INTÉZET - VÁC MUNKATÁBOROK BERNÁTKÚT DUNABOGDÁNY HARTA HORTOBÁGY INOTA - KAZINCBARCIKA KECSKEMÉT MÁRIANOSZTRA MEGYER OROSZLÁN RECSK TATABÁNYA - TISZALÖK INTERNÁLÓTÁBOROK BUDAPEST DÉLI KÖZPONTI - HORTOBÁGY - KISTARCSA VEZETİK BISZKU BÉLA CZAKÓ KÁLMÁN DÉCSI GYULA DÉKÁNY ISTVÁN FARKAS MIHÁLY GARASIN RUDOLF GERİ ERNİ HÁZI ÁRPÁD HORN GYULA KÁDÁR JÁNOS KOROM MIHÁLY MAROSÁN GYÖRGY MÜNICH FERENC - PÉTER GÁBOR RAJNAI SÁNDOR RÁKOSI MÁTYÁS TIMÁR MIHÁLY VÉGREHAJTÓK BALÁZSI BÉLA BÁNKUTI ANTAL BERKES ANDRÁS - CSETE JÓZSEF DORNAI SÁNDOR FAZEKAS PÉTER FORIS BÉLA GÁSPÁR MÁRTON HETÉNYI BÉLA IPPER PÁL IRHÁZI IMRE JUHÁSZ GYULA KAPITÁNY ISTVÁN - KARDOS GYÖRGY LÖKE GYULA MATHEIDESZ ISTVÁN PRINCZ GYULA RUSCSÁK JÓZSEF SIKOLA FERENC TÁRNOKI JÁNOS TÓTH GYULA VALENCSÁK JÁNOS VÁMOS MIKLÓS VIRÁG MIKLÓS ZSIDÓ GYULA ÉS MÉG SOKAN MÁSOK SORTÜZEK MAGYARORSZÁGON MAGYAR RÁDIÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM PARLAMENT ROYAL SZÁLLÓ NYUGATI PÁLYAUDVAR ALBERTIRSA BAJA BARCS BERZENCE - BERETTYÓÚJFALU BUDAİRS CEGLÉD CEGLÉDBERCEL - CSONGRÁDDEBRECEN - DUNAÚJVÁROSEGER - ESZTERGOMGYOMA GYOMAENDRİD GYÖNGYÖS GYİR GYULA- GYÜLEVÉSZ HAJDUNÁNÁS HÓMEZİVÁSÁRHELY - JÁNOSHALMA JÁSZBERÉNY-KALOCSA KAPOSVÁR KECSKEMÉT-KECSKEMÉT CIGÁNYVÁROS - KESZTHELY KEVERMES KISKÖRİS- KISTELEK - KÓKA KOMÁROM KOMLÓ 11

12 LENTIMAGLÓD MAGYAREGREGY MISKOLC MONOR MÓRAHALOM- MOSONMAGYARÓVÁR- NAGYKANIZSA NYIREGYHÁZA-ÖRKÉNYPAKS PÁPA PÁSZTÓ PÉCS PILISRÁCKEVE- SALGÓTARJÁN SIKONDA- SÜLYSÁP SZABADSZÁLLÁS SZENTENDRE SZÉKESFEHÉRVÁR- TATABÁNYA TÁPIÓSÜLY TÁPIÓSZECSİ TINYE-TISZAKÉCSKE-TÖRÖKSZENTMIKLÓSÜLLİVÁC VÁRPALOTA-ZALAEGERSZEG FEKETE PÁL SZEGEDI TÖRTÉNÉSZ KUTATÁSAI,VALAMINT A SORTÜZEK CIMŐ KÖNYVBİL. KÖSZÖNET A KUTATÓKNAK. ELİTERJESZTÉS A MAGYAR SZOCIÁLISTA MUNKÁS PÁRT POLITIKAI BIZOTTSÁGÁNAK OKTÓBERI ELLENFORRADALOM SORÁN BÁTOR MAGATARTÁST TANÚSÍTOTT ELVTÁRSAK RÉSZÉRE JAVASLOM. VÖRÖS CSILLAG ÉRDEMREND BODNÁR JÓZSEF RENDİR ÖRNAGY 1921 BEDNÁR BARNA RENDİR ALEZREDES 1912 SCHWARTZ IMRE RENDİR FİHADNAGY 1931 VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREND ACZÉL GYÖRGY MINISZTERHELYETTES 1917 BÁNFFY JÁNOS PARTIZÁN SZÖVETSÉG TITKÁRA 1913 BERECZ BÉLA VEZÉRÖRNAGY 1907 BAKÓ EMIL KARHATALMISTA 1893 CSÉBI LAJOS NAGYKÖVET 1899 FÖLDES PÁL PARTIZÁN, IGAZGATÓ 1900 GÁBOR ISTVÁN FİOSZTÁLYVEZETİ 1909 GÖRGÉNYI DÁNIEL KORMÁNYBIZTOS 1898 ID. HUNYA ISTVÁN 1894 KOVÁCS JÁNOS ALEZREDES 1917 RÉVÉSZ IMRE KAPITÁNYSÁGVEZETİ 1913 SOMOGYI MIKLÓS SZOT. ELNÖKE 1896 SÓS GYÖRGY BRFK. VEZETİJE 1909 SZABÓ SÁNDOR NY. EZREDES 1880 ZGYERKA JÁNOS MUNKÁSİR PARANCSNOK 1903 VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREND POSZTUMUSZ MEZİ IMRE EZREDES SZIKLAI SÁNDOR VEZÉRİRNAGY KUPPER BÉLA VÖRÖS CSILLAGREND BÉRES ISTVÁN ÖRNAGY 1910 BODNÁR A. GÉZA RENDİR İRNAGY 1912 FAZEKAS JÓZSEF 1905 FEKETE SÁNDOR MUNKÁSİRSZERVEZİ 1911 GALAMBOS SÁNDOR RENDİR İRNAGY 1909 GERİ LÁSZLÓ KÜLKER. IGAZGATÓ 1923 KUPPER RÓBERT BM. MUNKATÁRS 1938 KÁLLAI LILI BRFK. MUNKATÁRS

13 LAKATOS EMIL BM. MUNKATÁRS 1920 LENCSÉS JÁNOS KARHATALMISTA 1903 MAROSÁN JÓZSEF ÖRNAGY, KARHATALMISTA 1898 NÁRAI JÓZSEF 1898 SCHREIBER JÓZSEF MUNKÁSİR 1914 VÁRADI SÁNDOR ÖRNAGY KAPITÁNYSÁG VEZ.1914 ZGYERKA FÁBIÁN MVOSZ. MUNKATÁRS 1916 VÖRÖS CSILLAGREND POSZTUMUSZ ZÁMBÓ LÁSZLÓ PARTIZÁN 1908 KISS LAJOS PARTIZÁN, PÁRTMUNKÁS 1900 HAJÓS IMRE ÖNKÉNTES 1935 KIVÁLÓ SZOLGÁLATÉRT ÉRDEMÉREM. ABELOVSZKI JÓZSEF PARTIZÁN, PÁRTMUNKÁS 1891 BALÓ ELEMÉR PARTIZÁN, KARHATALMISTA 1892 BÁRDOS GÉZA PARTIZÁN, KARHATALMISTA ÖRNAGY 1899 CZENDES KÁROLY PARTIZÁN, FİOSZTÁLYVEZETİ 1916 ZSOMBOR JÁNOS PARTIZÁN, ÚJSÁGIRÓ 1917 BUDAPEST, AUGUSZTUS 4. BÁNFFY JÁNOS FÖLDES PÁL A PARTIZÁN SZÖVETSÉG TITKÁRA. A PARTIZÁN SZÖVETSÉG ELNÖK H. KIMUTATÁS A MUNKÁS PARASZT HATALOMÉRT EMLÉKÉREM KIADÁSÁRA. BUDAPEST 1 KARHATALMI EZRED 1314 Fİ BUDAPEST 2 KARHATALMI EZRED 1299 Fİ BUDAPEST 3 KARHATALMI EZRED 1507 Fİ BARANYA MEGYE: PÉCS 212 Fİ BÁCS MEGYE: KALOCSA 467 Fİ BÁCS MEGYE: KECSKEMÉT 469 Fİ BÉKÉS MEGYE: BÉKÉSCSABA 312 Fİ BORSOD MEGYE: MISKOLC 314 Fİ CSONGRÁD MEGYE: HÓDMEZİVÁSÁRHELY 554 Fİ FEJÉR MEGYE: SZTÁLINVÁROS 103 Fİ HEVES MEGYE: EGER 329 Fİ KOMÁROM MEGYE: TATABÁNYA 103 Fİ PEST MEGYE: CEGLÉD 125 Fİ SOMOGY MEGYE: KAPOSVÁR 139 Fİ IDÉZET A SORTŐZEK CÍMŐ KÖNYVBİL. KÖSZÖNET AZ ALKOTÓKNAK. 13

14 14

15 VÉRBÍRÁK A magyar történelemnek nagyon sok sötét foltja van még. A magyar igazságszolgáltatás szintén adós a múlt teljes körő feltárásával. Kevesen tudják, hogy az 1956-os forradalomig a bírói kar hetven százalékát mozdították el állásából. Sokan voltak, akik nem vállalták, hogy pártutasításra ítélkezzenek, azonban akadtak olyanok, akik boldogan kiszolgálták az akkori igazságszolgáltatást. Meglepı módon azonban 1956-ig mégsem született annyi halálos ítélet, mint a forradalom leverése után: több mint kétszáz embert végeztek ki a forradalmi tevékenysége miatt.1945 után születtek olyan ítéletek, amelyek a hatalom elvárásainak feletek meg. Az ezekben közremőködıket a köznyelv egyszerően vérbíráknak nevezi, akárcsak az 1956 utáni megtorlásban részt vevı és ítéleteket hozó bírákat. Az 1990-es álságos rendszerváltás után hazánkban elmaradt az igazságtétel, így aztán még haláluk után sem tudhatjuk meg, hogy valóban vérbírák voltak-e a vérbírák. Pedig az ítéletet kihirdetı és a vádat elıterjesztı ügyészek listája nyilvános és ismert. Nagyon nehéz magyarázatot találni erre, hiszen az igazságszolgáltatás aktái nagyrészt hozzáférhetık, de hogy valójában az Antall-kormány amelytıl a rá szavazó állampolgárok szinte mindegyike nagytakarítást várt miért hagyta, hogy a valóság feltáratlan maradjon, a mai napig kérdés. A vérbírákat két csoportra oszthatjuk. Voltak az úgynevezett polgári bírók és az úgynevezett hadbírók. A legtöbb halálos ítéletet Borbély János hozta, több mint hatvan alkalommal, sıt a legutolsó halálos ítéletek meghozatala is az ı nevéhez főzıdik. A hadbírók közül Ledényi Ferenc volt az élenjáró, aki 28 embert küldött a másvilágra. Többek között Dudás Józsefet és a Széna tériek parancsnokát, Szabó bácsit. Sömjén György hadbíró tizennégy ötvenhatos forradalmárt végeztetett ki, Szimler János huszonhármat. Több bírót is elbocsátottak 1953 után az igazságügyi apparátusból, majd az 1956-os forradalom leverése után visszahívták ıket, mert ismét akadt munka számukra. Nem is kevés. Az augusztusi párthatározat idején gyorsított eljárással sokukat nyugdíjazták. Jól megfizették ıket, 5-6 ezer forintos nyugdíjjal, hogy tartsák a szájukat a sötét ítéletekrıl. Borbély Jánost, a mosolygó halált aki korábban járásbíróként dolgozott és ig szolgálta az államot, 1957-ben visszahívták a Legfelsıbb Bíróságra. Voltak furcsa esetek is, mint például Lee Tiboré. İ a Legfelsıbb Bíróság Büntetı Kollégiumának vezetıje volt, 1942-tıl a Budapesti Királyi Fıügyészség fıügyésze, de fıállamügyészként hőségesen kiszolgálta az 1945 utáni új rezsimet is, majd 1951 és 1953 között internálták. Négy év múlva rehabilitálták, és újra szolgálatba helyezték a Legfelsıbb Bíróságon, ahol 1965-ig tevékenykedett. Az egyik leghíresebb bíró, Olti Vilmos nemrég hunyt el. A második világháború alatt Németországban ismerkedett a bírói szakmával, majd 1945 után népbíróként a legveszedelmesebb ügyekben ítélkezett. Gadó Béla rettegett hadbíró 13 halálos ítéletet osztott ki 1949 és 1951 között. Az általa elítéltek ellen a vád fıként kémkedés volt. Meg kell említenünk Tutsek Gusztávot is, aki az 1956 utáni kivégzések egyik leghatékonyabb bírája volt, negyvenhat embert ítélt el. Halász Pál tizenkilencet, mint polgári bíró. Mecsér József lelkén tíz, Vágó Tiborén kilenc közöttük március 19-én Mansfeld Péter ember halálos ítélete szárad. Kevesen tudják, hogy volt egy olyan jogszabály, amely szerint, ha valaki a 16. életévét betöltötte, halálra lehetett ítélni. Ezért sokakban él téves emlékként: Kádárék megvárták, hogy Mansfeld Péter betöltse 18. életévét, mert az után már kivégezhetik. A sors szeszélye folytán november 7-én, a Kútvölgyi kórház közelében lévı Rózsa Ferenc idısek otthonában hunyt el Vida Ferenc, az egyik legismertebb vérbíró, aki húsz halálos ítéletet hozott. Vida jómódú ügyvédcsalád sarja volt, között részt vett a cionis- 15

16 ta mozgalomban, elvégezte a jogi akadémiát, majd Tel-Avivba ment, ahol részt vett a munkáspárt megalapításában. Arabos külseje miatt Tunisz volt a fedıneve ban visszajött Palesztinából, és bekapcsolódott az illegális kommunista pártba ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, társát, Schönherz Zoltánt pedig kivégezték. Vida 1945 júliusában már az MKP V. kerületi pártbizottságának titkára lett. Volt belügyminisztériumi tanácsos, az MDP Központi Ellenırzı Bizottságának alosztályvezetıje, majd 1953-tól 1972-ig a Legfelsıbb Bíróságon dolgozott, ahol legmagasabb beosztása a kollégium-vezetıhelyettesi volt. Leghíresebb ügye Nagy Imre és társai halálra ítélése. Radó Zoltán lett volna eredetileg a Nagy Imre-per bírája, azonban Nezvál Ferenc igazságügy-miniszter közbenjárására Vida vette át az ügyet, mert úgy ítélték meg, hogy Radó talán enyhén vezette volna a tárgyalást. Így aztán Radó Zoltán csak nyolc halálos ítéletet osztott ki más perekben. Vida halála elıtt egy évvel a vele készült interjúban annyit mondott a Nagy Imre-perre vonatkozó ítélettel kapcsolatban: Én a legtisztább lelkiismerettel ítélkeztem. Ma is elítélném Nagy Imrét. Azt, hogy halálra ítélném, nem állítom. Vida egyébként 1972-ben Losonczi Páltól a Munka Vörös Zászló Érdemrendjét vehette át áldásos tevékenységéért. Határon túlra is jutott a vérbírákból. Mint például Macskási Pál ezredes, aki a kolozsvári katonai törvényszék tanácsvezetı vérbírájaként az 1956-os forradalom mellett kiálló erdélyi magyarok közül sokakat ítélt halálra vagy hosszú börtönbüntetésre. A szabólegénybıl hadbíróvá emelkedett állítólag jogászi végzettség nélküli bíró nevéhez főzıdik Ábrahám Árpád és társai, valamint a sepsiszentgyörgyi Erıss János elítélése. Az ötvenhatos megtorlás áldozatainak pontos számát igen nehéz megállapítani, így aztán a vérbírák ítéleteinek számai is erısen vitatható. A forradalommal összefüggı cselekmények miatt Soltész József volt az elsı áldozat, ıt december 15-én statáriális bíróság ítélte halálra. Pinczés István hadbíró fıhadnagy hirdette ki az ítéletet, és a miskolci gyalogsági lıtéren hajtották végre. Az utolsó áldozatokon a budapesti győjtıfogházban teljesítették be a halálos ítéletet, augusztus 26-án. Az elítéltekre Hámori Istvánra, Kovács Lajosra és Nickelsburg Lászlóra Borbély János mondta ki a halálos ítéletet. Az ítélkezési versenybıl Biszku Béla belügyminiszter sem maradhat ki, aki jelenleg is nyugodtan töltheti nyugdíjas éveit, mindenféle felelısségre vonás és valószínőleg mindenféle anyagi gond nélkül éli mindennapjait. Az MSZMP KB PB december 10-i ülésén kevesellte a fizikai megsemmisítések számát, ezért ben született a legtöbb halálos ítélet. A vérbírák többsége régóta halott. A legutolsó kutatások szerint Mátyás Miklós hadbíró, aki tizenhárom embert végeztetett ki, még életben van. Mátyás 1960 és 1984 között a Budapesti Katonai Bíróság elnöke volt. Érdekes, hogy 2009-ben Mátyás Miklós nyugállományú hadbíró vezérırnagynak ajándékot adtak volna át a HMben, az átadás azonban elmaradt, s a HM sajtóosztálya által kiadott közlemény szerint Mátyás nem volt ott az ünnepségen. A kérdés továbbra is megválaszolatlan: ez is az elmaradt igazságtétel számlájára írható? Magyar Hírlap Szerzı: Vámos György 16

17 17

18 18

19 GONDOLATOK 1456-RÓL ÉS AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL A magyar nemzet jövendıje odahaza dıl el, de hogy milyen irányba dıl, az a határokon kívüli szelek járásán múlik. /Wass Albert/ 1456-ban Hunyadi János és a lánglelkő Kapisztrán János vezette csekély létszámú, de annál bátrabb védısereg - a beígért pápai segítség elmaradása, illetve a Velencébıl küldött gályák árulása ellenére - nagyszerő gyızelmet aratott. A mai napig példátlan vakmerıséggel kitörve az ostromlott várból, elfoglalták a török ágyúkat, és saját tüzérségükkel lıtték az ellenséget. Ez a mozzanat eldöntötte a csata sorsát. A török hadak a vesztes ütközet után hetven évig megkímélték Európát, s azóta harangoznak déli 12 órakor. A világraszóló sikert a magunk erejébıl vívtuk ki, külsı segítség nélkül. Joggal lehetünk büszkék rá. Magyarként, egymagunk védtük meg az európai keresztény kultúrát, mert képesek voltunk egységesen, egyenesen cselekedni. Árulás és széthúzás nélkül. A magunk lelke szerint. A kaszás-kapás egyszerő emberekbıl és csekély számú képzett katonából álló védısereg érezte és tudta, hogy igaz ügyért harcol, a betörı ellenségtıl védve hazáját és családját. Feltétlenül, de nem vakhittel bíztak vezéreikben és követték ıket, meggyızıdésbıl, félelemmentesen. Ez példaértékő mind a mai napig. A gyızelem után adott volt számunkra a lehetıség, hogy egységbe kovácsolódva, felkészülten ırizzük és védjük szabadságunkat, függetlenségünket. A pillanat egyszeri és megismételhetetlen mámorában elfelejtettünk élni ezzel a lehetıséggel. Feledékenységünkért nagy árat fizettetett velünk a történelem: újra jöttek a törökök, Mohács után százötven év rabság. Dicsıséges, ám elveszített szabadságharcok, árulások, megtorlások és szenvedések. Velük van kikövezve történelmünk országútja. A Sors azonban újra és újra kínált nekünk lehetıségeket. Úgy, mint 1956-ban október 23. szintén egy megismételhetetlen pillanat volt történelmünkben. A különös pillanatok úgy tőnik, ötszáz évenként ismétlıdnek... Voltunk egy cél és egy akarat. A vesztes háborút követıen idegen hatalmak és érdekek játékszere lettünk, s a gyıztesek lelkiismeret furdalás nélkül érvényesítették rajtunk akaratukat. Nem főzıdött érdekük hozzá, hogy felemeljenek bennünket a háború utáni letargiából, úgy, mint tették a szintén legyızött Németországgal. Elızetesen rögzített szerzıdések /1943. Jalta, Párizs/ alapján esélyünk sem lehetett arra, hogy megússzuk a szovjet fennhatóságot és a szocializmus építését. Ebbıl lett elege ötven évvel ezelıtt a gondolkodó embereknek Pesten és vidéken. Tíz esztendeig jó képet vágtak a demagógiához, és fegyelmezetten tették a dolgukat a hazugságok közepette, mert élni és megmaradni kellett. Ám eljött az a pillanat, amikor betelt a pohár, és a fejek felemelkedtek. A cselekvés útjára léptünk, egységesen. Az a szők két hét, október 23. és november 4. között megmutatta, mire képes az egységes lelkő nép. Ígéretekben ezúttal sem volt hiány. De mint már annyiszor, most is magunkra maradtunk, s önzı hatalmi érdekek, belsı árulások elvették tılünk a lehetıséget, hogy idejében felzárkózzunk Európához. Ápolni, védeni kell nemzeti hagyományainkat, ıszintén kell szólnunk az ifjúsághoz, a következı generációhoz, hogy ık is tudják, amit mi tudunk, ıket is érdekelje, ami minket érdekel, hogy jó kérdéseket tegyenek fel, átlátva az összefüggéseket. Nekünk kötelességünk beszélni nekik az igaz tényekrıl, a magunk szempontjai szerint, mert csak így illeszthetık be az egységességre törekvı európai koncepcióba. A részletekre kell nagyon odafigyelnünk, mert az ördög mindig ott bújik meg. Nem lehet elnagyolni, kényelmi szempontok szerint elkenni azokat az eseményeket, amelyek sorsunkat gyökeresen átalakították, s következményeik mind a mai napig befolyásolják az életünket. A szembenézés, a megfelelı következtetések levonása a mi feladatunk itt és most. Ez a mi munkánk, s nem is kevés. Határokon innen és túl. (Forrás: Részletek Végh Tamás Emigráns évfordulók c os munkájából.) 19

20 20

Vérbírák Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vérbírák Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 október 07. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A magyar történelemnek nagyon sok sötét foltja van még. A magyar igazságszolgáltatás

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok kezdeményezésére, a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák érdekében végzett tevékenysége elismeréséül Nemzeti

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43 Feleresztés helye: Neumarkt Feleresztés ideje: 2013.06.08 06:10 Időjárás : napos, enyhe északi szél Kisérő : Központi táv : 605000 m Lista terjedelme : 20% (1:5) Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke Kedves Bajtársnőnk, Bajtársunk! Tisztelt Látogató! Összeállításunkban 2015. május 14-től megtekinthetik azokat a fontosabb eseményeket, programokat, amelyeken részt vettünk, vagy amelyeket mi szervezetünk.

Részletesebben

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi.

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. 21 22 A kilenc mosoni áldozat A mosoni temetıben bizonyíthatóan

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

IV. Országos Tűzoltó Lépcsőfutó verseny

IV. Országos Tűzoltó Lépcsőfutó verseny 1 - Tiszaújváros (TMM) 1 47 Pauska Krisztián Tiszaújváros (TMM) Borsod-Abaúj-Zemplén LT *2:47.07 2 46 Bártfai István Tiszaújváros (TMM) Borsod-Abaúj-Zemplén LT *2:56.93 3 48 Varga Lajos Tiszaújváros (TMM)

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 06 /78/ 407-847 Fax: 06 /78/ 408-351 E-mail: apuszta.uk@bv.gov.hu

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás Welding 34 4 Boldog Péter Nesztor Autó 30 4 Nagy Csaba

Részletesebben

Áldozatsegítő Szolgálat

Áldozatsegítő Szolgálat MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter 72/512-776 FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/512-770 FAX: 72/512-771

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Pártfogó Felügyelet Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter Bács-Kiskun Megye FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON:

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

FAO 300-as csoport. Kedves Gazdálkodó! GOSZ VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek eredmények

FAO 300-as csoport. Kedves Gazdálkodó! GOSZ VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek eredmények A PR38N86 immár 3. éve szerepel a posztregisztrációs kísérletekben. Kétszer elsı helyezett, egyszer második volt. Megbízható nagy termése miatt nagyon jó választás az igen korai hibridet választóknak.

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben