BENCÉS HÍRLEVÉL IX. évfolyam 4. szám tél SZENT MÁRTON ÜNNEPE A VILÁG IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNKRE EMLÉKEZTET SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Szent Márton ünnepe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENCÉS HÍRLEVÉL IX. évfolyam 4. szám 2007. tél SZENT MÁRTON ÜNNEPE A VILÁG IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNKRE EMLÉKEZTET SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Szent Márton ünnepe"

Átírás

1 BENCÉS HÍRLEVÉL IX. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 4. szám tél SZENT MÁRTON ÜNNEPE A VILÁG IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNKRE EMLÉKEZTET P. Wilfried Kowalik melki perjel homíliája Szent Márton ünnepén a pannonhalmi Bazilikában Kedves Testvérek! Az a történet, amelyben Szent Márton megfelezte köpenyét a koldussal, fiatal koromban érthetetlennek tûnt a számomra. Hiszen a végén mindkettejüknek csak fél köpenye maradt, hogy a hideg ellen védekezzenek s ez akkor is furcsa, ha a köpeny akkoriban valami takaróféleség volt. Végül aztán megértettem: a történet lényege a megosztásban, a rászorulóval való szolidaritás vállalásában rejlik. Késõbb további két szempont is világossá vált számomra. Ha találkozunk egy rászorulóval, akkor annak adnunk kell valamit. Ez a parancs nekünk, keresztényeknek egyértelmû és világos. Ám a katona és a koldus között valami több játszódott le, amely túlment a személyes cselekvés szintjén. A keresztény spiritualitásból nem szabad kizárnunk sem a politika, sem a társadalom, sem pedig a felebaráti felelõsségvállalás területeit. Ám ez az elmélet korántsem olyan egyértelmû, ahogy elsõ pillantásra tûnik. Hiszen mi köze a politikának a spiritualitáshoz? A szokásos klisék szerint a szent és a jámbor ember egy-két prominens kivételtõl eltekintve olyan valaki, aki visszavonultan él, és az Istennel való csendes kommunikációnak szenteli magát. A fuga mundi, a világból való menekülés témakörét sokkal könynyebben és szélesebb körben nyomon lehet követni a keresztény lelkiség történetében, mint a világért való felelõsségvállalás, valamint a politikai és társadalmi életbe való beavatkozás témáját. A Gaudium et spes címû konstitúcióban a II. Vatikáni Zsinat felhívja a figyelmet a megvallott hit és a mindennapi élet közötti hasadásra. Eltérnek az igazságtól azok, akik tudván, hogy nincs itt maradandó lakásunk, hanem a jövendõt keressük, elhanyagolják földi kötelességeiket. Egyben kritikával illeti a zsinat azoknak a magatartását is, akik teljességgel elmerülnek a földi teendõkben, s akik számára a vallásos életet pusztán istentiszteleti cselekményekbõl és bizonyos erkölcsi kötelességek teljesítésébõl áll. A mai ünnep mondanivalója lehet, hogy kritikus szemmel kell nézni, és ki kell javítani azokat a szélsõséges tendenciákat, amelyek Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart. (Pilinszky János) Ezekkel a gondolatokkal kívánjuk a Bencés Hírlevél olvasóinak Szent Karácsony örömét és azt, hogy ez az öröm elkísérjen mindannyiunkat a most kezdődő új esztendőben is Karácsonyán Asztrik főapát és a szerkesztők SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Prézes Szinódus Pannonhalmán Bencés nevelõk találkozója Chilében Szent Márton ünnepe Pannonhalmán Beszélgetés Polgári Istvánnal Új könyvek és termékek Szent Mór Bencés Perjelség lett a Gyõri Rendház Az õsz Tihanyban Tiszaújfalui beszámoló 1

2 a hitéletet kizárólagosan a magánszférára szorítják. A keresztény élet nem korlátozódhat pusztán a privát élettérre, vagy az imádságra és meditálásra. A kereszténység önmagát árulná el, ha nem venné komolyan a világ iránti felelõsségét. Egyébként mindegyikünkre személyesen is áll: Jézust nem érdekli az általánosságokban kimúló, elméleti vagy poétikus szeretet. A szeretet számára nem szavakban, érzésekben vagy érzelmekben nyilatkozik meg. A szeretet Jézus számára elsõsorban az erõteljes, bátor tettet jelenti. Gyakorlati, ezért kifejezetten konkrét szeretetet vár el tõlünk. Ezért a szeretet mivoltát kutatva pontosabb válaszunk így hangzik: Jézus szerint a szeretet nem általános emberszeretet, hanem konkrétan felebaráti szeretet. Aki szeret, nem általánosságban véve szereti az embert, távolban, hanem felebarátját szereti, aki közel van hozzá, aki mellette él. A felebarát szeretetében igazolódik az istenszeretet, sõt éppen a felebarát szeretete istenszeretetünk egzakt fokmérõje. Az, hogy mennyire szeretem Istent, konkrétan abban mutatkozik meg, hogy mennyire szeretem a mellettem élõ embert. Ha az egyén és a közösség teljes mértékben rábízza magát Jézusra, akkor õ egész konkrét és új lehetõségeket tár fel és tesz lehetségessé számukra: olyan új tetteket kicsiben és nagyban, amelyek Krisztus követésében éppen ott kezdõdnek el, ahol senki más nem segít. Nem csak általánosságban, a társadalom megváltoztatására irányuló programokra van szükség, hanem konkrét tanúkra, konkrét tanúságtételre! Szent Márton példája arra tanít, hogy az istenszeretet és a felebaráti szeretet közös nevezõje az egoizmusunktól való elfordulásunk és az önátadás melletti elkötelezõdésünk. Csak ha nem önmagamnak élek, tudok egészen nyitott lenni Isten számára, és korlátlanul nyitni embertársaim felé, akiket Isten éppen annyira szeret, mint engem. Isten tehát akkor sem veszik el, amikor a felebaráti szeretetrõl van szó. Közvetlenül felelõs vagyok Isten elõtt, s ezt a felelõsségemet egyetlen ember sem veheti le rólam. Ám Isten a felebarátomban akar velem találkozni, s ott vár tõlem odaadást. Nem a felhõkbõl, de még csak nem is mindig a lelkiismeretembõl szól hozzám, hanem elsõsorban a felebarátomon keresztül: olyan felszólítás ez, amely sosem némul el, hanem hétköznapjaimban újra meg újra megszólít. Fordította: Konrád atya A KARÁCSONYI IDÕ LITURGIKUS RENDJE A PANNONHALMI BAZILIKÁBAN DECEMBER 24. HÉTFÕ Karácsony ünnepének meghirdetése, I. Vesperás Vigília Éjféli mise DECEMBER 25. KEDD KARÁCSONY 7.30 Laudes 8.00 Pásztorok miséje 9.00 Népénekes szentmise Ünnepi konventmise Napközi imaóra Karácsony ünnepének II. Vesperása DECEMBER 26. SZERDA SZENT ISTVÁN ELSÕ VÉRTANÚ 6.45 Vigília Laudes 9.00 Népénekes szentmise Konventmise Napközi imaóra Vesperás DECEMBER 27. CSÜTÖRTÖKTÕL 29. SZOMBATIG 7.00 Vigília Laudes 7.50 Konventmise (csütörtökön 18.40) továbbiakban hétköznapi rend 27-ÉN, SZENT JÁNOS APOSTOL ÜNNEPÉN 9.00 Boráldás igeliturgia keretében DECEMBER 30. SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA vasárnapi rend DECEMBER 31. HÉTFÕ Év végi hálaadás az I. Vesperás keretében Vigília ezt követõen újévi köszöntõ JANUÁR 1. KEDD ÚJÉV, ISTENSZÜLÕ SZÛZ MÁRIA 7.30 Laudes 9.00 Népénekes szentmise Ünnepi konventmise Napközi imaóra tól ig Szentségimádás Vesperás JANUÁR 2. SZERDÁTÓL szokásos napirend 2

3 PRÉZES SZINÓDUS PANNONHALMÁN A Bencés Konföderáció prézes-apátjait idén a Pannonhalmi Fõapátság látta vendégül szeptember 17. és 22. között az éves rendes szinódusuk alkalmából. A bencés rend mai felépítése konföderatív szerkezetû. Az önálló és egymástól független monostorok 1215 óta szövetségekbe tömörülnek, amelyeket kongregációnak nevezünk. A prézes-apátok e kongregációk vezetõi. A kongregációk szövetsége a Bencés Konföderáció, amelynek élén a római Szent Anzelm Apátság apátja, Notker Wolf prímás apát úr áll. Monostorunkba Notker Wolf prímás apát, a Szent Anzelm Apátság perjele és gazdasági vezetõje, a Szent Anzelm Egyetem rektora, továbbá 20 prézes-apát érkezett a világ minden tájáról, elsõsorban Európa, Észak- és Dél-Amerika különbözõ országaiból, hogy megbeszéljék a bencés közösségek aktuális közös dolgait. A vendégeink munkájuk mellett szerzetesközösségünk napirendjét élték, velünk együtt imádkoztak és étkeztek. A munkaülések mellett esténként különbözõ programokon vettek részt: találkoztak a fõmonostori konventtel, beszélgettek az ökumenikus kapcsolatokról Bölcskei Gusztáv református és Ittzés János evangélikus püspök urakkal, beszámolókat hallgattak meg a magyarországi férfi és nõi szerzetesrendek életérõl és a Szent Anzelm Egyetemhez affiliált Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola mûködésérõl. Csendesórát tartott osztályonként 2-2 prézes-apát a diákoknak, akik a közös imádságok mellett így is bekapcsolódhattak a bencés család képviselõinek ittlétébe. A vendégek egy napot kirándulásra szántak: a budai várat keresték fel, ahol a Nemzeti Galéria és az Országos Széchényi Könyvtár alkalmi kiállításainak megtekintése után a Város Misszió keretében vesperást imádkoztak a Mátyás templomban, majd találkoztak Erdõ Péter bíboros, érsek úrral. Az Egyház egységében megnyilvánuló sokszínûséget és gazdagságot tapasztalhattuk meg a Prézes Szinódus hetében Pannonhalmán. A szerk. 3

4 Örömmel tudatjuk, hogy Asztrik főapát úr az elmúlt időszakban két kitüntetést kapott. A Prima Primissima Alapítvány a Magyar oktatás és köznevelés kategóriában PRIMA díjat adományozott Főapát úrnak. A pozsonyi székhelyű Martinengo Ferdinand Társaság pedig arany emlékérmet adományozott. A Társaság az Európa egységéért munkálkodókat tünteti ki, különös tekintettel a szlovák-magyar kapcsolatokra. Mindkét kitüntetéshez szeretettel gratulálunk. ÚGY TANÍTANI, AHOGY SZENT BENEDEK 1996-ban, amikor Pannonhalma alapításának évfordulóját ünnepeltük, a gimnázium is derekasan bekapcsolódott az ünnepségek szervezésébe. Az iskola számára az egyik legnagyobb esemény a Zánkán tartott bencés diáktalálkozó volt. A meghívottak listájának összeállítása során jöttünk rá arra, hogy nincs semmilyen központi nyilvántartás arról, hogy a világon hol vannak bencés iskolák. A bencés monostorokat számon tartják Rómában, 5 évente pontos katalógus jelenik meg a világ összes bencés monostoráról, a hozzájuk tartozó szerzetesekrõl, de ebbõl nem derül ki, hogy van-e iskolájuk. Zánkán született meg a gondolat, hogy össze kéne fogni a bencés iskolákat, és legalább valamilyen adatbázist kéne létrehozni. Ebbõl született a BENET Benedictine Educators Network. A 2. BENET helyszíne 2002-ben Sao Paulo volt, melynek a Pannonhalmáról alapított iskolánk adott otthont. Odó atyával akkor én képviseltem a magyarországi bencés iskolákat. Már akkor rácsodálkoztam, hogy a világ hány országában található bencés iskola. Pedig 2002-ben még csak néhányan sejtették, hogy hány bencés iskola lehet a világon! Amikor október 27-én, az õszi szünet elsõ napján Fidél atya elvitt a bécsi repülõtérre, hogy Chilébe utazzak, nem túl nagy lelkesedéssel szálltam ki az autóból. Ha Fõapát úr nem erõsített volna meg háromszor, hogy ott a helyem Santiago de Chilében a IV. BENET-en, nem indultam volna el. Utólag hálás vagyok Fõapát úrnak, hogy kitartott véleménye mellett. Bár Madridból megállás nélkül, 14 órán át repültem átkelve az óceánon, az amerikai õserdõn, majd az Andok káprázatos hegyein, amikor egyszer csak leszállt a gép és megérkeztem egy számomra teljesen ismeretlen világba, mégsem éreztem magam idegennek. Öt kontinens 23 országából kétszázan vettünk részt a bencés tanítók világtalálkozóján, és az a tény, hogy mindannyian bencés iskolából jöttünk, erõsebbnek bizonyult minden nyelvi, kulturális különbségnél. Bár a szavak szintjén nem ugyanazt a nyelvet beszéltük, mégis rögtön megértettük egymást. Senkinek se kellett magyarázni, miért kezdjük minden napunkat zsolozsmával, miért jövünk össze a nap közepén az Úr asztala körül megtörni a kenyeret, miért olvassuk közösen Isten igéjét és osztjuk meg egymással, hogyan szólított meg minket. Mindannyian az Ora, labora, lectio divina világából érkeztünk, és természetes volt, hogy a találkozó során is e szerint éltünk. Hihetetlen élmény volt felfedezni, hogy egymástól sok ezer kilométer távolságra élõ, egymást nem ismerõ férfiak és nõk, szerzetesek és világiak teljes természetességgel imádkoznak együtt, beszélgetnek 4

5 együtt azonos kihívásokról, feladatokról, egyszerûen azért, mert mindannyian bencés iskolában dolgoznak. Bár a külsõ körülmények egészen különbözõek lehetnek, a tanító-oktató-nevelõ munka ugyanazon feladat elé állít mindannyiunkat: a mindenkori jelenben vezetni a ránk bízottakat, hogy kibontakozzék bennük mindaz a szép és jó, amivel Isten születésükkor megajándékozta õket. A bencések magyarországi rendtörténetérõl éveken át csak úgy hallottam, hogy 1802-ben történelmi kényszer hatására, azért hogy létezni tudjunk, a Rendnek középiskolákat kellett vállalnia. Az iskolai munka megjelenése úgy került szóba, mint valami szégyellni való, sajnálatos esemény, amely az igazi szerzetes élettõl való távolmaradást hozta magával. Ezzel szemben hihetetlen bátorító tapasztalat volt azt látni, arról hallani beszámolókat, hogy az elmúlt években hány bencés iskolát alapítottak, bõvítettek, hogy hány és hány bencés közösség kötelezte el magát a tanítás mellett, hogy mekkora hatással vagyunk a társadalomra azáltal, hogy több mint 140 ezer diákot több mint 8 ezer tanár oktat a világ 32 országában. A távolabbi, szegény országokból többen voltak kénytelenek távol maradni, de idén elsõ alkalommal minden kontinens méltó módon képviselve volt. Fekete-Afrikából, a Fülöp-szigetekrõl és Sri Lankáról több bencés férfi és nõi szerzetes is jött, így a Harmadik világ kellõ súllyal képviseltette magát, hála a gazdagabb országokból származók adományainak és magasabb részvételi díjának. (Kongót Richárd testvér képviselte, Sri Lankát Titusz atya: Jót mulattam, amikor sárga druszámmal beszélgettem a szünetekben.) A konferencia jelmondata Úgy tanítani, ahogy Szent Benedek volt az elõadások és megbeszélések vezérfonala. Évek óta nem hallottam úgy beszélni embert a Reguláról, mint 1-2 világban élõ bencés oblátust, akik iskolai hétköznapjaikat élik a Regula szerint. A konferencia nagy elõadásai, a munkacsoportok megbeszélései elérhetõk lesznek a világhálón. Csak ezért felesleges elmenni Chilébe. Ami egy ilyen találkozón felejthetetlen és maradandó, az a beszélgetések, megosztások sokasága a szünetekben, az étkezések során vagy az esti programok alkalmával. Ösztönzõ és bátorító beszélgetések sokaságára nyílt lehetõség bencés és világi tanár kollégákkal. Kézzelfogható haszonról is beszámolhatok: egy angliai és egy ír bencés iskola is szívesen fogad pannonhalmi diákokat, az Egyesült Államokba pedig frissen érettségizett diákjainknak ajánlhatunk fel 1 éves tanulmányutat 1-1 bencés iskolában. Titusz atya 5

6 HAVAS SZENT MÁRTON ÜNNEP PANNONHALMÁN Szent Márton-nap a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban Tours-i Szent Mártont, a Pannonhalmi Főapátság védőszentjét és a melki (Ausztria) bencés apátság gimnáziumával fennálló testvériskolai kapcsolat 20 éves jubileumát ünnepelte a Pannonhalmi Bencés Gimnázium november én. A jubileum alkalmából 25 fős küldöttség érkezett a melki gimnáziumból P. Wilfried Kowalik perjel vezetésével. Az idei Szent Márton-nap mottója a következő volt: Láss! A hited meggyógyított. (Lk 18, 42). A látás volt az ünnep középpontjában: a biológiai (visszaadni egy ember látását) és a spirituális (meglátni a lényeget, a mélyére látni valaminek) látás egyaránt, ahogyan Szent Márton a ruhátlan koldusban felismerte Krisztust. Odafordult, meglátta és nekiadta fél köpenyét. Az idei Szent Márton-nap kiemelt témája Fekete-Afrika volt. A gimnázium diákjai Szent Márton nyomdokain haladva a Márton-napi programok bevételeit mindig valamilyen jótékony célra ajánlják fel: az összegyűlt pénzt idén az ünnep mottójának apropóján a Nyolc Boldogság Közösség által vezetett kabindai (Kongó) szemészeti klinika kapta. Hardi Richárd, a közösség tagja és a klinika orvosa is részt vett a hétvégi programokon. November 9-én, pénteken este az ő előadása nyitotta a Márton-napi programokat, amely során bemutatta az afrikai (szem)orvoslás mindennapjait. November 10-én, szombaton délután került sor a diákok a hagyományos Márton-napi bolhapiacára és árverésére. Ezt követően három afrikai országot három keresztény közösség képviselői mutattak be a diákoknak. Kongóról Hardi Richárd beszélt a fiúknak, Mozambikot a Szent Egyed Közösség tagjai mutatták be. Utóbbi ország sokáig a világ legszegényebb országa volt, évtizedekig polgárháború sújtotta, és a Szent Egyed Közösség hozta tető alá a békét a 90-es évek elején. Rajtuk kívül Magyarországon tanuló, szolgáló ghánai verbita szerzetesek beszéltek hazájukról, hétköznapjaikról, arról, miért is jöttek Magyarországra missziózni. Az előesti, ünnepi vesperáson a gimnázium valamennyi diákja és a vendégek is részt vettek a Bazilikában. A vesperás után a szokásos vacsora következett volna, a diákok azonban másképp döntöttek: lemondtak a péntek esti hivatalos étkezésükről és ennek árát is felajánlották a szemészeti klinika javára. Persze senki nem maradhatott éhesen, ezért este megnyíltak az osztálybüfék: a diákok különböző stílusú étkezési lehetőségeket kínáltak kopogó szemű társaiknak. Volt lacipecsenye, gyros, palacsintázó, pizzéria, a gimnázium tanárai és a bencés atyák is beszálltak őzpörkölttel, halászlével. A büfék bevétele természetesen az adomány összegét gyarapította. November 11-én 9 órakor Várszegi Asztrik főapát úr celebrálta az ünnepi szentmisét, amelyen P. Wilfried Kowarik mondta a szentbeszédet. A melki perjel úr a szolidaritást, a Szent Márton-i felebaráti szeretet állította homíliája középpontjába. Külön is kiemelte: 6

7 Jézus szerint a szeretet nem általános emberszeretet, hanem konkrétan felebaráti szeretet. Aki szeret, nem általánosságban véve, távolban szereti az embert, hanem a felebarátját szereti, aki közel van hozzá, aki mellette él. A szentmise végére elkezdett szállingózni a hó, és rövidesen fehér lepel borította Szent Márton hegyét. A liturgiát követően a gimnázium idősebb diákjai találkozhattak a melki perjel úrral, illetve az előző napi előadókkal, míg a fiatalabbak Szent Márton életéről hallgattak előadást. Az előadás után a gimnázium legfiatalabb diákjai köszöntötték a Pannonhalmi Főapátság jubiláló és nyugdíjas munkatársait, majd következett az ünnepi ebéd. Délután a sporté és a zenéé volt a főszerep: volt teremfoci-bajnokság, kosárlabda, tanári szkanderverseny; a Rox&Márton program keretében pedig a gimnázium amatőr zenekarai léptek fel. Közben tanári pókerbajnokság, később az Okosabb vagy, mint egy hetedikes? tanári vetélkedő színesítette a programot. A vacsoránál külön terítettek Márton nevű diákjaink részére, akik a Márton-asztalnál a gimnázium igazgatójával együtt ünnepi felszolgálásban részesültek. Este nyolc órától az autentikus afrikai népzenét játszó ghánai Sankofa zenekar vidám koncertjével zárult a program. A koncert után került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, amely minden várakozást felülmúlt: a két nap során , Ft gyűlt össze a kabindai szemészeti klinika javára. A Márton-napi vígasságokat a gimnázium lépcsőházában közösen elénekelt Immár a nap leáldozott kezdetű esti himnusz zárta. Polgári István A BENCÉS KONFÖDERÁCIÓ HÍREI November 17-én a Szentatya megerõsítette a 45 éves Dom Pietro Vittorelli atya Monte Cassino-i apáttá választását. Az új apát úr 1991-ben tette le elsõ fogadalmait és 1994-ben szentelték pappá. Megválasztása elõtt a Kasszinói Kongregáció novíciusmestere volt. Pietro apát úr Monte Cassino 191. apátja. A németországi Dinklage bencés nõvérei 12 évre apátnõvé választották Franziska Lukas nõvért. Elõdje 24 évig vezette a monostort. December 8-án avatta fel Vlk bíboros úr és Notker prímásapát úr a bencés nõvérek új monostorát Brevnovban. A nõvérek 89 év után térnek vissza Csehországba. Az induló közösséget három cseh és egy német nõvér alkotja. A nõvérek monostorát a férfimonostor melletti plébánia épületébõl alakították ki. ÚJ MUNKAKÖRÖK PANNONHALMA Pintér Ambrus GYÕR Horváth Dori Tamás Tóth Konstantin eddigi munkakörei megtartása mellett plébános Gyõrasszonyfán és lelkész Tarjánpusztán perjel, magiszter, gimnáziumi és kollégiumi igazgató eddigi munkakörei megtartása mellett alperjel BAKONYBÉL Halmos Ábel perjel, magiszter, plébános, a Szent Adalbert Otthon igazgatója Nagy Lajos állandó diakónus megbízást kapott lelkipásztori asszisztensi feladatok ellátására Gyõrasszonyfán és Tarjánpusztán. 7

8 BESZÉLGETÉS POLGÁRI ISTVÁNNAL, A PANNONHALMI GIMNÁZIUM GAZDASÁGI VEZETÕJÉVEL Pár éve még diákként éltél Pannonhalmán, ma pedig már felelős beosztású személyként veszel részt az iskola életében. Hogyan éled meg ezt? Ez a diákból gimnáziumi munkatárssá válás nem ment nehezen: nem volt az olyan régen, hogy ide jártam, a tanárok jó része még emlékezett rám, nyitottan fogadtak és fiatal korom ellenére az elejétől kezdve elfogadnak. Személyesen az volt a legérdekesebb, hogy soha nem gondoltam arra, hogy valaha is Pannonhalmán fogok dolgozni. Az érettségi után nem maradt sok kapcsolatom az iskolával. Tavaly nyáron röpke két hét alatt döntöttünk úgy a feleségemmel, hogy jövünk. Jó döntés volt! Mit jelent a gazdasági vezető munkakör az iskolában, ami előtted nem létezett? Miben látod feladataid súlypontjait? A gazdasági vezető munkakörének megjelenése egyértelműen azt az üzenetet hordozza, hogy a gimnázium gazdasági ügyei túlnőttek azon a szinten, hogy valaki vagy valakik egyéb oktatási-nevelési-adminisztratív munkáik mellett ezt átlássák és hatékonyan intézzék. Ez főállású szakembert kíván, sőt, közel másfél év után azt látom, hogy egy ember kevés is erre a feladatra! Feladataim elég szerteágazóak. Az iskola alapfeladataihoz kapcsolódóan sokat foglalkozom a diákok befizetéseivel, illetve az iskola napi működéséhez kapcsolódó pénzügyekkel. Egy teljes tanév kellett ahhoz, hogy lássam, hogyan is működik egy iskola. Nagy segítség volt, hogy bármilyen ügyben fordulhattam Antal atyához, aki általában tudta, hogy mi miért működik úgy a gimnáziumban. Az is sokat jelent, hogy a Főapátság gazdasági osztálya az iskola ügyeivel is foglalkozik, így számos adminisztratív terhet levesznek a vállamról. Az elmúlt év folyamán az iskolával kapcsolatos jogi ügyekben is némi jártasságot szereztem: alapítottunk egy diáksport egyesületet, a gimnáziumi alapítványnál személyi változások történtek és közben folyamatosan követem a jogszabályok változásait is. Az elmúlt évben számos pályázatot írtam a gimnázium számára, amelyek több mint 80%-ban sikeresek voltak. Ezek elsősorban a gimnázium diákjainak testvériskolai utazásaihoz, eszközbeszerzésekhez, illetve rendezvényekhez kapcsolódtak, de volt közöttük EU-s pályázatíró képzés is. A munkámnak ezt a részét nagyon élvezem! Idén jóval nagyobb fába vágtuk a fejszénket: pályázatot nyújtunk be a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében iskolai infrastruktúra-fejlesztésre. Ha nyerünk, lesz mit csinálni... 8

9 Az operatív feladataimon túl fontos feladatomnak látom a pénzügyi szempont láttatását az iskola mindennapi ügyeiben és döntéseiben. Egy oktatási intézmény esetében ez nem is olyan egyszerű, hiszen a gazdasági ügyek egyáltalán nem tartoznak az alapfeladatok közé. Próbálom folyamatosan szem előtt tartani, hogy az én munkám egy iskolában kiegészítő feladat, amelynek célja a működés zavartalanságának biztosítása. Persze a szakmai és a gazdasági szempontok gyakran ütköznek egymással az iskolavezetésen belül, de eddig a legtöbb konfliktust sikerült sokszor fájdalmas anyagi döntések árán is megnyugtatóan rendezni. Lehet ma egy jó gimnáziumot és kollégiumot úgy finanszírozni, hogy nem mindent a szülőktől várunk? Lehet, csak nehéz. Az állami és a kiegészítő egyházi normatívák jelenleg a kiadásaink két harmadát fedezik, a többit a gimnáziumnak kell előteremtenie. A szülőkre már jelenleg is elég nagy terhet ró az iskola, pedig így is csak az iskolára jutó rész felét fizetik. A fennmaradó részt pedig a fenntartó Főapátság egyre nehezebben tudja finanszírozni. Úgy látom, Pannonhalmának külső forrásbevonás szempontjából még jelentős tartalékai vannak, elsősorban a volt diákoknál. Itt, Magyarországon még gyerekcipőben jár annak a hagyománya, hogy az adott intézményben végzett diákok felnőve, pozícióba kerülve támogassák az alma matert. A bentlakásos jelleg miatt a diákokban, az osztályközösségekben még erősebb a Pannonhalmához kötődés, mint általában más középiskolákban. Ezt kellene kihasználnunk! Ráadásul most talán a korábbiaknál is nagyobb szükség van a támogatásukra, mivel az állami finanszírozás aránya fokozatosan csökken, a fenntartási költségek nőnek, mi pedig csak úgy tudjuk a jelenlegi nevelési-oktatási, illetve infrastrukturális színvonalat fenntartani vagy növelni, ha pótlólagos forrásokat találunk. A tavalyi évben elindult a volt diákok adatbázisának elkészítése, ugyanakkor a munka lassan halad, mivel az operatív ügyek mellett kevés energiánk van erre. Nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy a volt diákokkal, illetve a további lehetséges támogatóinkkal, szimpatizánsainkkal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és adományszervezés az elvégzendő munka volumene és a részben speciális adottságok, szaktudás szükségessége miatt külön munkakört igényel. Hogyan ápolod Pannonhalmán a görög katolikus hagyományokat? Sajnos, ebben van a legnagyobb elmaradásom. A Bazilika közelsége, illetve a vasárnapi 9 órai szentmisére járókból kialakult ifjúházas-kisgyerekes kör miatt inkább Pannonhalmán jutunk el templomba. A nagyobb ünnepeken és a hétköznapi ünnepeken azért általában a győri görög katolikus templomban veszünk részt Szent Liturgián. Ha egy kicsit megnőnek a gyermekeim, remélem, jobban részt tudunk venni a diákkápolnában tartott görög liturgiákon. A fiúk már többször hívtak erre. Azért igyekszem hű maradni a gyökereimhez, többek között az ikreink is ezért lesznek görög katolikus rítus szerint megkeresztelve december 22- én itt, a Pannonhalmi Bazilikában. Készítette: A szerk. 9

10 ORSZÁGOS SZAVALÓVERSENY A NYUGAT SZÁZADIK SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉRE Nem az énekes szüli a dalt: a dal szüli énekesét. (Babits Mihály) A huszadik századi magyar irodalom meghatározó szellemi mûhelyének, a NYUGAT folyóiratnak 2008 januárjában ünnepeljük a százéves évfordulóját. Ebbõl az alkalomból az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) a verseny társkiíróival az MTA Irodalomtudományi Intézetével, a Petõfi Irodalmi Múzeummal, a Magyartanárok Egyesületével, a Magyar Olvasástársasággal és a Budavári Önkormányzattal közösen szavalóversenyt hirdetett középiskolás (gimnazista, szakközépiskolás és szakiskolás, 9 12/13. évfolyamos) diákok számára. A szavalók az iskolai versenyek után egy regionális középdöntõ után juthattak be az országos döntõbe. A regionális döntõk nyolc kijelölt helyszínének egyike a Pannonhalmi Bencés Gimnázium volt. A versenyt november 13-án rendeztük meg. Vas, Veszprém és Gyõr-Moson-Sopron megyébõl összesen 29 versenyzõ érkezett a területi döntõre. Iskolánkat Gajdics Máté 12.B osztályos tanuló képviselte Szabó Lõrinc A homlokodtól fölfelé címû versével. A versenyt kétfordulós rendszerben bonyolítottuk le. Az elsõ fordulóban a kötelezõ verset mondták el a tanulók, majd a legjobb 13 versenyzõ közül a szabadon választott versek alapján döntöttünk. A pannonhalmi versenyrõl három diák jutott az országos döntõbe. Elsõ helyezést ért el Tóth János a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója József Attila Nagyon fáj címû versével. Második helyezett lett Miks Noémi a mosonmagyaróvári Haller János Gimnázium tanulója Szabó Lõrinc Különbéke címû versével. Harmadik helyezést ért el Árvai Péter a gyõri Szabadhegyi Oktatási Központ diákja József Attila Éhség címû versével. A verseny megrendezéséért Mann Jolán az OSZK munkatársa mondott köszönetet iskolánknak. A szavalóverseny zsûrijének elnöke Villányi László József Attila-díjas költõ volt. A zsûri tagjai: Ungvári István színmûvész (Gyõri Nemzeti Színház), Pottyondy Nóra középiskolai tanár és az iskolánkat képviselõ Borián Elréd atya. A jó hangulatú verseny során nagyon sok tapasztalatot és élményt szereztünk. A verseny színvonalát jelzi, hogy a pannonhalmi döntõn harmadik helyet szerzett Árvai Péter az országos döntõn második helyezést ért el (a versenyt Nagyhegyesi Zoltán, a kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanulója nyerte meg). A szavalóverseny országos döntõje november 26-án, Babits Mihály születésnapján volt Budapesten, a Budavári Palotában, az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében. A szavalóverseny zsûrijének elnöke Jordán Tamás színmûvész, a Nemzeti Színház igazgatója volt. A döntõt Sediánszky János rádiós, a Budavári Önkormányzat alpolgármestere vezette. Komálovics Zoltán FELHÍVÁS A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium ezúton értesíti valamennyi volt és jelenlegi támogatóját, hogy a Budincsevits Alapítvány január 1-tõl nem fogad több támogatást. Az adományokat és az 1 %-os felajánlásokat a továbbiakban a gimnáziumi alapítvány fogadja. Az alapítvány adatai: Név: Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány Adószám: Számlaszám:

11 SZENT MÁRTON NAP 2007 A Pannonhalmi Fõapátság, az MKB Bank Zrt., a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. által hagyományteremtõ szándékkal, 2000-ben elindított Szent Márton Napot idén november 16-án rendeztük meg Pannonhalmán. Asztrik fõapát úr köszöntõjét követõen a Rolla János vezette Liszt Ferenc Kamarazenekar elõadásában Franz Schubert vonósötösének zenekari változatát hallgathattuk meg. Ezt követõen Lackner Pál protestáns tábori püspök mondott ünnepi beszédet. A rendezvényen került átadásra a Szent Márton Díj, amelyet az alapító okirat szerint az a kiemelkedõ személy kaphat meg, aki az adott évben tevékenységével jelentõsen hozzájárult a térség, egyben nemzeti örökségünk és kulturális értékeink megismertetéséhez és megõrzéséhez. Az elmúlt években Nemeskürty István, Pungor Ernõ, Nagy Gáspár, Kukorelli István, Mádl Ferenc és Szokolay Sándor vehették át a díjat, idén pedig Sebestyén Márta népdalénekes részesült a kitüntetésben. A programot állófogadás zárta, amelyen az ételekrõl a Gundel Étterem, a borokról pedig a Pannon Bormíves Céh gondoskodott. A szerk. A PANNONHALMI SZEMLE téli (2007/4.) számának témája: ideje a nevetésnek DIMITRI Száraz szavak a humorról KORNIS MIHÁLY Mire jó nevetni BOJKY JÁNOS János evangéliumának iróniája HUGO RAHNER Deus ludens a játszó Isten PETER L. BERGER A bősz teológusokról BAZSÁNYI SÁNDOR Hajjaj mérnök úr! A romantikus iróniáról BAGDY EMŐKE Lélekderűnk tükre: a nevetés KURDY FEHÉR JÁNOS 20. századi szimultán játékok Milorad Kristić: Das Anatomische Theater HIRSCH TIBOR Új nevetés (Jacques Tati filmhumora) BRUNO NETL Mozart és a nyugati kultúra etnomuzikológiai tanulmányozása VARGA MÁTYÁS Regula-meditációja GEORGES PEREC, NAGYATÁDI HORVÁTH TAMÁS és PHILIP LARKIN versei A LAP MEGRENDELHETŐ A SZERKESZTŐSÉG CÍMÉN: 9090 Pannonhalma, Vár 1. TARTALOMJEGYZÉK AZ INTERNETEN: ww.bences.hu/hu/kiadvanyok/phszemle/repertorium KORÁBBI ÍRÁSOK LETÖLTHETŐ (PDF) FORMÁTUMBAN: 11

12 HÍREK Szeptember 12. A Pannonhalmi Bazilika felújítási terveirõl tartott a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kihelyezett mûemléki tervtanács ülést monostorunkban. Szeptember 13. Elhunyt Dobra Modeszt atya, aki sok éven keresztül gondoskodott a monostor élelmiszer és egyéb anyag beszerzéseirõl. Szeptember 14. Csoma Zsigmond tanszékvezetõ egyetemi tanár tartott borászat-történeti elõadást a gimnázium Teleki-termében A magyar bor híre címmel. Szeptember 15. A MaHolnap Alapítvány több mint 100 fõ részvételével tartott konferenciát a gimnázium Asztrik-termében Egyházi és egyházközeli civil szervezetek felkészítése az NFT II. kihívásaira, lehetõségeire címmel. A konferencia fõvédnöke és megnyitója Asztrik fõapát úr, egyik elõadója pedig Hortobágyi Cirill perjel atya volt. Szeptember A Bencés Konföderáció prézes-apátjai Notker Wolf prímás apát vezetésével idén monostorunkban tartották éves rendes szinódusukat, amelyre utoljára 1981-ben került sor Pannonhalmán. Szeptember 27. Korzenszky Richárd tihanyi perjel atya a magyar turizmus fejlesztése érdekében végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül a turisztikai világnap alkalmából Pro turismo díjat kapott. A laudációban az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a következõ szavakkal méltatta Richárd atya tevékenységét: lelkipásztor, Tihany szellemi és kulturális életének elõmozdítója, sokak által nagyra becsült értelmiségi. Szeptember 30. Elhunyt Tarnay Brunó atya, aki 1962-tõl tanított a pannonhalmi gimnáziumban és a fõiskolán, 1988-tól 1995-ig pedig a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia tanszékvezetõ professzora volt. Október 3. A gyõri és pannonhalmi gimnáziumunk diákjai Budapesten a Zeneakadémián részt vettek az Igor Stravinsky születésének 125. évfordulójára rendezett hangversenyen, ahol a szerzõ Threni (Id est lamentationes Jeremiae prophetae) címû mûvének õsbemutatójára is sor került. Október 5. A gimnázium Asztrik-termében Váray László tanár úr tartott elõadást Zenei kutatóúton Indiában spiritualitás és muzsika címmel. Elõadásában arra a kérdésre kereste a választ, hogy van-e kimutatható kapcsolata a magyar népzenének az indiai népzenével. Október 9. Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselõtestülete Bagó Ferenc polgármester úr vezetésével látogatást tett monostorunkban, és megbeszélést folytatott az elöljárókkal a Város és a Fõapátság közös dolgairól. Október 12. A gimnázium Asztrik-termében Gebei Sándor tanszékvezetõ egyetemi tanár úr Új szempontok a Rákóczi-szabadságharc történetéhez címmel tartott elõadást. Október 15. A gimnázium tornatermében Csalog Gábor (zongora) és Varga István (gordonka) adott koncertet. Az elõadáson elhangzott Kondor Ádám: Partita csellóra és zongorára, ami õsbemutató volt, majd Beethoven 12

13 D-dúr szonátája. A második részben Csapó Gyula Labirintus és Egyenes labirintus címû mûve, végül Beethoven B-dúr szonátáját játszotta Csalog Gábor. Október 17. Az Országos Széchenyi Könyvtárban Asztrik fõapát úr mutatta be a Mátyás Graduálé hasonmás kiadását. A könyvbemutató keretében a Szent Márton Kamarakórus énekelt részeket belõle Áment Lukács atya vezetésével. Október 19. A gimnázium Tetõtéri Galériájában került sor Czigány Ákos (bölcsész) és Czigány Tamás (építész) Belül címû fotókiállításának megnyitására. Az alkotók egymás képeit mutatták be. A fényképek a bicskei Eocén program félbehagyott épületeirõl készültek. Október 23. A gimnázium október 23-i ünnepi megemlékezésén a tornateremben Asztrik fõapát úr mondott személyes emlékekkel átszõtt ünnepi beszédet. Az ünnephez kapcsolódó orgonahangversenyt Almásy László Attila tartotta a bazilikában. Október 25. A Magyar Bencés Kongregáció általános káptalanjának döntése alapján Várszegi Asztrik fõapát úr Pannonhalmi Szent Mór ünnepén a Gyõri Bencés Rendházat függõ perjelség rangjára emelte. A Szent Mór Bencés Perjelség létrehozásáról szóló határozatot ünnepi szentmise keretében adta át Gyõrött Horváth Dori Tamás atyának, aki e naptól perjele lett a gyõri bencés közösségnek. November 9. Szent Márton idei ünnepének bevezetõjeként a gimnázium Teleki-termében Hardi Richárd, az afrikai Kongóban lévõ kabindai szemklinika orvosa, a Nyolc Boldogság Közösség tagja tartott vetített-képes elõadást Orvoslás Kabindában címmel. Másnap Kongó, Mozambik és Ghána mindennapjairól, az Afrikában végzett missziós munkáról hallhattak-láthattak filmes beszámolót diákjaink Hardi Richárdon kívül Ghánából érkezett fekete verbita szerzetes teológiai hallgatók és a Szent Egyed közösség néhány magyarországi tagjának elõadásában. Diákjaink a Szent Márton-napi jótékonysági gyûjtés bevételeit (bolhapiac, árverés, saját készítésû ételek árusítása) a kabindai szemklinika megsegítésére fordították. November 11. Szent Márton ünnepén a szentmise fõcelebránsa Asztrik fõapát úr, igehirdetõje P. Wilfried Kowalik, a melki bencés apátság perjele volt. A szentmisén diákjainkon és a gimnázium tanárain kívül jelen voltak a melki bencés gimnázium tanárai is, mert ekkor ünnepeltük a két bencés apátság és gimnázium testvér-kapcsolatának 20 éves évfordulóját. A délelõtt folyamán diákjaink találkozhattak a melki apátság perjelével és az ottani bencés gimnázium igazgatójával. Az ünnep záró-akkordjaként a tornateremben a Magyarországon élõ ghánai SANKOFA együttes adott koncertet, bemutatva hazájuk népzenéjét és táncát. November 16. A Pannonhalmi Fõapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és az MKB Bank Zrt. közös Szent Márton Napot tartott. Asztrik fõapát úr köszöntõjét követõen Franz Schubert vonósötösének zenekari változatát adta elõ Rolla János vezetésével a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Az ünnepi megemlékezést Lackner Pál protestáns tábori püspök tartotta. Az idei Szent Márton-díjat Sebestyén Márta népdalénekes vehette át. A barokk ebédlõben az új termény és bor megáldása után állófogadás és borkóstoló zárta az ünnepet. E napon tartott elõadást Várkonyi Péter (BME Építészmérnöki Kar) A Gömböc és a teknõsök címmel a topológia problémáiról a Teleki-teremben. 13

14 November 17. Habsburg Ottó népes családja társaságában Pannonhalmára látogatott. Asztrik fõapát úr a bencés közösség nevében is köszöntötte 95. születésnapja alkalmából. November 18. A Szent Erzsébet Év zárásaként a Pannonhalmi Területi Apátság híveinek egy csoportja zarándokolt Veszprémvarsányba, ahol az ünnepi szentmise fõcelebránsa Hortobágyi Cirill perjel atya volt, a homíliát Halmos Ábel atya mondta. November Iskolánk diákjainak egy csoportja látogatást tett a Karácsfalvi Sztojka Sándor Katolikus Líceumban, kárpátaljai testvériskolánkban. November. 23. Jávor Benedek pannonhalmi öregdiák (Védegylet, PPKE ÁJK) Ökológiai fenntarthatóság veszélyek és kiutak címmel tartott elõadást a Teleki-teremben. A Magyar Bor Akadémia alapításának 15. évfordulója alakalmából rendezett konferencián Hortobágyi Cirill perjel atya tartott elõadást A bor és a kereszténység címmel. November 26. A Baross Gábor Társaság A történelmi egyházak anyagi és szellemi vagyona címmel szervezett vitaestet, amelynek keretében Hortobágyi Cirill perjel atya a szerzetesrendek szempontjából tartott elõadást a témáról. N Y I L A T K O Z A T 1998-ban, a Magyar Bencés Kongregáció Általános Káptalanja felhatalmazásával, a kérelmezõ testvérek engedélyt kaptak, hogy megtelepedjenek Bakonybélben és ott újra meggyökereztessék a bencés életet. A késõbbi Szent Mauríciusz, Pannonhalmától függõ Perjelséget Kiss Domonkos perjel atya vezette mostanáig. Négy testvér élt vele a monostorban. Az új alapítás szerzetesei fõapáti hozzájárulással Michel van Parys chevetogne-i apát urat kérték fel életük kísérésére, a szerzetesi tradícióban ismert vizitátori feladat ellátására. A vizitátor 2001 óta rendszeresen látogatta õket, meglátásait, tanácsait írásban is átadta számukra. IIyen vizitációra került sor folyó év október végén (25 29.) is, amelynek közösséget jobbítani akaró vizitációs javaslata nyílttá tette a kis közösség válságát. A vizitátor meglátásai mindenben megegyeztek a Magyar Bencés Kongregáció káptalanja és a Fõapáti Tanács korábbi tapasztalataival is. A vizitációs karta elismerte Domonkos atya és a testvérek szép életét és munkáját, mégis az állandósult problémák orvoslására azt javasolta, hogy: Fõapát úr írjon elõ a perjel számára egy sabbat (pihenõ) évet. Nagy szüksége van rá neki is és a közösségnek is. Remélem, hogy Domonkos atya hittel és keserûség nélkül tudja elfogadni ezt a nehéz és súlyos döntést, amely egyáltalán nem vonja kétségbe odaadását és kitüntetett szerepét e közösség alapításában. Késlekedés nélkül ki kell nevezni egy másik perjelt, és kérni kell Domonkos atyát, hogy se közvetve, se közvetlenül ne avatkozzon bele Bakonybél életébe a sabbat év idején. Domonkos atya a javasolt sabbat-pihenõ évvel nem kívánt élni. Mivel sem õ, sem Adalbert atya a vizitációs javaslatot egyáltlán nem fogadta el, mindketten engedélyt kértek, hogy egy évig közösségen kívül éljenek (exklausztráció). A Prézesi Tanács felhatalmazásával engedélyt adtam nekik egy évre a közösségen kívüli életre. Mózes novícius testvér is követte õket, így ezzel a lépéssel elhagyta bencés közösségünket. Mivel az alapítást továbbra is fontosnak tarjuk, november 23-án Halmos Ábel atyát neveztem ki új bakonybéli perjelnek és plébánosnak. Vásárhelyi Anzelm és Baán Izsák testvérrel folytatják tovább a Szent Mauríciusz Monostorban a szerezteséletet. Pannonhalma, december 6. Várszegi Asztrik fõapát 14

15 HEMINA 2006 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG ÚJ BORAINK A 2006-os évjáratot a jó évjáratok között tartjuk számon. Különösen igaznak véljük ezt a közép- és kései érésû fajták esetében. Chardonnay és Pinot Blanc fajtáink a szeptember második felére jellemzõ kellemes melegben szépen beértek, magas cukortartalmat gyûjtöttek és kellemes harmóniát varázsoltak a bor ízvilágába. A biológiai érésben lévõ szõlõfajtákat közvetlenül egymás után szüreteltük, így alkalom nyílott a tisztított mustok öszszefejtésére, együtterjesztésére is. A must egyharmadát 500 literes hordókba fejtettük, kétharmada pedig klasszikus 228 literes barrique-ban készült. Az erjedés végén a seprõt heti rendszerességgel felkevertük, hogy ezzel alkalmat adhassunk a finomseprõ ízanyagainak visszaoldódására. Az almasavbontás december végére befejezõdött, amit további 6 hónapos érlelés követett. Júliusban összefejtett borunkat a komplexitás fokozásának érdekében olaszrizlinggel házasítottuk, így alakult ki a véglegesen 60% chardonnay-t, 30% fehérburgundit és 10% olaszrizlinget tartalmazó 2006-os Hermina. A bor nagytestû, érett szõlõjegyeket hordozó borok barátainak lehet kedvence. A már-már töppedt jegyeket sugalló illat-ízkombináció egészül ki a hordós erjesztés-érlelés finom tölgy- valamint vaníliaízeivel. Az érett jegyekért elsõsorban a Chardonnay és a Pinot Blanc párosa felel, míg a bor biztos hátterét az olaszrizling kölcsönzi. Jól érlelhetõ vastag bor, amelyet elsõsorban grillételek, vajas köretek, erdei gombák vagy akár szarvasgombás étkek mellé ajánlunk. PINOT NOIR 2006 A 2006-os esztendõ különösen fontos a Pinot Noir szempontjából az Apátsági Pincészet számára. Mindhárom e fajtát tartalmazó dûlõnk termõre fordult, így szélesítve alapanyag-bázisunkat. Széldomb, Tavaszó és Babszökõ nevû dûlõink egyaránt magas mésztartalmú területek, fekvésükbõl adódóan azonban a rajtuk található szõlõk különbözõ érési periódusban vannak adott idõpontokban. Filozófiánk szerint ezt az adottságot használjuk ki különbözõ technológiákkal ötvözve arra, hogy igazán sokarcú, egyedi, a borvidékre jellemzõ Pinot Noirt készítsünk. Mindehhez segítségünkre volt a 2006-os ragyogó évjárat, amely gyönyörûen beérlelte a fajtát. A bort mély burgundi-vörös szín, pohárba töltve érett késõi cseresznye illata jellemzi. Szánkhoz emelve meleg bársonyossággal találkozunk, ahol a finom tannin elegáns testet ad a bornak. Hosszú bor. Ízképleteit leginkább az érett meggy és málna ízei határozzák meg. A bor szerkezete hosszú érlelhetõséget biztosít o C hõmérsékleten érdemes fogyasztani, a dekantálást pedig szélesebb illat-íz-spektrummal hálálja meg. Különösen barnahúsokhoz, elsõsorban kacsa- és bárányételekhez ajánljuk. SZÜRETI VISSZATEKINTÉS A 2007-es évjárat új lehetõségeket adott a Pannonhalmi Apátsági Pincészet számára! A 2001 és 2004 közötti fokozatos szõlõtelepítéseink hasonló ütemû termõre fordulásával jelentõsen növekedett az éves szüret során rendelkezésre álló alapanyag-mennyiség. Ehhez külön értéket adott maga az évjárat. A korai tavaszt korai nyár követte! A szõlõ fejlõdési fázisai 3 hét koraiságot mutattak a megszokotthoz képest. Ez a teljes tenyészidõszakon átívelõ koraiság eredményezte, hogy a szõlõ szedését már augusztusban elkezdtük. Az elsõként szedett fajták az illatos fajtakörbõl kerültek ki. Ezt követték a középérésû fehér fajták, és szeptember közepére kékszõlõinkre is sor került. A természet idõbeni elõrefutása a szüreti munkák elõbbi befejezését is jelentette, így az évjárat elsõ hírvivõjét, a St. Martinus Cuvée borunkat már november eleje óta palackból kóstolhatjuk. A házasítás magán hordozza az évjárat jellemzõit. Illatban gazdag, fajtajelleges, telt borok születtek jó savtartalommal, amely érlelhetõséget és tartást ad a 2007-es évjárat szülötteinek! Liptai Zsolt borász 15

16 HALOTTAK NAPI BESZÉD Szent Benedek atyánk Regulájának negyedik fejezetében, a jócselekedetek eszközei között olvassuk a jól ismert intést: A halál naponként ott álljon szemed elõtt (RB 4,47). A Regulának ezt a rendelkezését tettekre is váltjuk, amikor napközi imaóra után a fõmonostor második emeletén nap mint nap a Megfeszített Krisztus felé haladunk. A közösség sorrendjében Krisztushoz elöljáróink állnak a legközelebb, õket követik az atyák és a testvérek elõl az idõsebbek, hátrébb a fiatalabbak, életük folyamán mindig egyre közelebb érve a Megfeszítetthez. Mi, növendékek a sor legelején kapunk helyet. Talán nem csak azért, hogy ne térhessünk ki elöljáróink szeme elõl, és nem is csupán azért, hogy legyen, aki a lépcsõk végére érve kinyitja az ajtót, hanem talán azért is, hogy most, amikor szerzeteséletünk elején állunk, valóban minden nap szembesüljünk Jézus példájával, akinek a követésére vállalkoztunk. Mire tanít bennünket Jézus példája? Ösztönösen tör föl belõlem a kérdés: Miért a Megfeszített, és miért nem a Mester, vagy pedig a Feltámadott a példakép? Nincs annál nagyobb, mint aki életét adja barátaiért. Barátaiért, tanítványaiért, de a bûnösökért, sõt, a gonoszokért is. Jézus mindenét föladta, hogy mindent nekünk adjon abból, amit az Atyától kapott. Aktív életét odaadóan az embereknek szentelte, halálában viszont neki is szembesülnie kellett a tehetetlenséggel, vissza kellett adnia életét az Atyának. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Életünk folyamán folyamatosan az elengedés feladatával szembesülünk. Elképzeléseinket, terveinket és reményeinket újra és újra vissza kell adnunk Istennek. Életutunk során minden igyekezetünk ellenére idõnként zsákutcába tévedünk. Amit eddig fontosnak vagy értékesnek tartottunk, arról le kell mondanunk. Tovább kell lépnünk! Hogyha ahhoz görcsösen ragaszkodunk, nem adhatjuk másoknak az életünket. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt (Mk 8,35). Az utóbbi idõben több rendtárstól kellett végsõ búcsút vennünk. Olykor megfordult a fejemben, hogy amikor õk bencés életünk elsõ éveit élték ahogyan most én is, biztosan elgondolkodtak saját rendi jövõjükrõl: tervezgettek és álmodoztak. De vajon gondoltak-e ekkor arra is, amit végül meg kellett élniük? Fel voltak-e készülve államszocializmusra és egyházüldözésre, börtönbüntetésre, emigrációra vagy a rendi kereten kívüli élet kényszerpályáira? Nemde gimnáziumi, lelkipásztori vagy gazdasági munkaköröket, a 20. század eleji bencés élet kitaposott ösvényeit sejtették-e inkább a ködbe veszõ jövõt fürkészve? Azt gondolom, azok a fiatal bencés növendékek akkor még nem tudhatták, hogy hivatásukat a magyar bencés közösség egyik nehéz idõszakára kapták; hogy Isten nem a fennálló rendi keretek továbbvitelére, hanem rideg és küzdelmes évtizedek helytállására hívta õket. Hogy életüket úgy szenteljék Istennek és az emberek szolgálatának, hogy közben legszebb reményeiket sokszor el kellett engedniük. Ottlik Géza szerint a halottaink egy dologban különböznek biztosan az élõktõl: nem lehetnek többé kiszámíthatatlanok. És mintha nem csak néhai szeretetteinkre, emberi kapcsolatainkra volna érvényes ez a megállapítás. Az élõ Isten is sokszor kiszámíthatatlannak mutatkozik. Isten Krisztus által, és elhunyt rendtársaink élete példáján keresztül is az elengedés feladatának beteljesítésére sarkall bennünket. Ha ígérete szerint nem is terhel meg bennünket erõnkön fölül, életünk nehéz óráiban mégis Jóbbal együtt imádkozhatunk: Te zártad a lábam kalodába, minden utamat szemmel tartod, és vonást húzol a lábam körül. Mint a pudvás fa, szétesik életem, mint a ruhadarab, amit a molyok rágnak (Jób 13,27 28). Nem az Isten halálát kell tehát szemünk elõtt tartanunk. Éppen ellenkezõleg: minden nap késznek kell lennünk annak felismerésére, hogy Isten nem halott. Mivel nem halott, Õ nem is egy valaha volt személy kiszámítható, jól ismert, statikus képe, mint amilyet szeretteinkrõl õrzünk szívünkben. Az élõ Isten mindig új utakra hív bennünket: van, amikor meglepetéseket tartogat számunkra, máskor viszont megengedi a kudarcot és a pofonokat. Krisztus vállalta a pofonokat, a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, és nem törõdött a gyalázattal (Zsid 12,1 2). A halál naponként ott áll a szemünk elõtt de mintha akkor válnánk igazán Krisztust követõkké, ha nem csak életében, hanem halálában is hasonlóak leszünk hozzá. Hogyha nem reménységeink halála, hanem Jézus halála áll naponként szemünk elõtt, akkor részesülünk feltámadásának vigasztalásában is. Legyen ugyanaz az érzés bennünk, amely Krisztus Jézusban volt! Benne, aki szolgai alakot fölvéve kiüresítette önmagát és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (Fil 2,5 8). Ha görcsösen védelmezett emberi terveink helyett a Megfeszített példájához ragaszkodunk, reménységeink porából magához emel bennünket Krisztus, aki halandó életében hangos kiáltással és könnyhullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Istenfélelme miatt meghallgatásra is talált (Zsid 5,7). Imre testvér 16

17 A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PRÉZES APÁTJA A HOZZÁTARTOZÓK NEVÉBEN IS FÁJDALOMMAL, DE ISTEN AKARATÁBAN MEGNYUGODVA TUDATJA, HOGY SZERETETT RENDTÁRSA PROF. DR. TARNAY PÁL BRUNÓ O.S.B. életének 83., szerzetességének 65. évében, a betegek szentségével megerõsítve, szeptember 30-án hazatért Mennyei Atyjához. Elhunyt rendtársunk november 25-én született Budapesten. A noviciátust augusztus 6-án kezdte meg november 26-án tett ünnepélyes fogadalmat, majd július 10-én pappá szentelték. Teológiai tanulmányokat folytatott között a Szent Gellért Hittudományi és Tanárképzõ Fõiskolán, Pannonhalmán, majd 1954-tõl 1956-ig Budapesten a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián, ahol 1957-ben doktorált. Fontosabb munkakörei voltak: diákotthoni nevelõ, késõbb fõiskolai tanár a Szent Gellért Hittudományi Fõiskolán Pannonhalmán, a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián az Alapvetõ Hittan Tanszék tanszékvezetõ professzora. Uram, vállaltad ügyemet és javamra ítéltél. (Zsolt. 9,5) SZENT BENEDEK LEÁNYAI A HOZZÁTARTOZÓK NEVÉBEN IS FÁJDALOMMAL, DE ISTEN AKARATÁBAN MEGNYUGODVA TUDATJÁK, HOGY SZERETETT RENDTÁRSUK FÜLEPI ILONA JOHANNA O.S.B. nõvér életének 80., szerzetesi hivatásának 60. évében, a betegek szentségével megerõsítve, november 18-án visszaadta lelkét teremtõjének. Johanka nõvér február 2-án született Fegyverneken július 16-án kérte felvételét Szent Benedek Leányai Társaságának tiszaújfalui zárdájába. Noviciátusát augusztus 6-án kezdte meg. Elsõ fogadalmát két év múlva, július 11-én tehette le Tiszaújfalun január 3-án örökfogadalommal kötelezte el magát közösségünkben október 1-vel került Pannonhalmára, ahol elõször gimnáziumi takarító, majd a takarítók vezetõje lett. Istentõl kapott talentumait megsokszorozta, és kitartott hûségben mindhalálig! Mindenkinek mindene lettem. (1Kor 9,22) 17

18 ÚJ KIADVÁNYOK GHISLAIN LAFONT: Milyennek képzeljük el a katolikus egyházat? Napjaink Teológiája Sorozat, 2007, 436 oldal, ISBN , ára: 3850 Ft Könyvem címében az elképzelni szó szerepel, de beszélhetnék itt utópiáról is és ezek a szavak egyáltalán nem irreálisak, ha Jézus Krisztus egyházának tett ígéretein alapulnak. Miben reménykedhetünk jelenleg az egyház, s fõleg az Evangélium jövõjét illetõen? Talán jó, hogy nem igazán tudjuk, mi vár ránk a közeljövõben, mert így még jobban átadhatjuk magunkat a reménységnek. [ ] Isten jelen van az egyház és a társadalom valamennyi szintjén. Még ha bizonyos területeken minden rosszul megy is, Isten akkor sem változtat erõszakosan a dolgok menetén. [ ] Tehát bármilyen legyen is a jövõ egyházi arculata, mindenképpen összetett lesz, amit ellentétek feszítenek, s ami a közelebbi és a távolabbi múlttól függ, s azoktól az emberektõl is, akiknek az egyház legfelsõ vagy legalsó szintjein kell majd cselekedniük. De úgy vélem, mindenekelôtt virrasztó magatartásra van szükség a részünkrõl. JACQUES ELLUL: Iszlám és zsidó-kereszténység 2007, 132 oldal, ISBN , ára: 2200 Ft Amikor a magyar olvasó három évvel a francia megjelenés után és tizenhárom évvel keletkezése után kézbe veszi Jacques Ellul posztumusz mûvét, a benne foglalt gondolatok már a keresztény teológia iszlámmal kapcsolatos reflexiójának tág és meglehetôsen polarizált kontextusában nyerik el értelmüket. A szerzõ arra vállalkozik, hogy megvizsgálja, megfelelnek-e a valóságnak azok a közhelyek (nevezetesen: hogy mindannyian Ábrahám fiai, mindannyian monoteisták és könyvvallás hívei vagyunk), amelyekre hivatkozva a keresztények számára esetleg túlontúl leegyszerûsödik és elodázódik az iszlám vallás megértésének sürgetése és vele való párbeszéd valóságos alapjainak kutatása. VÁRSZEGI ASZTRIK: Közösségben Apáti tanítások (Bencés Lelkiségi Sorozat 47) 2007, 252 oldal, ISBN , ára: 1750 Ft A Bencés Lelkiségi Sorozatban nemrég látott napvilágot Várszegi Asztrik fõapát úr Közösségben címû könyve, amely a szerzetesek számára adott apáti tanításokat gyûjti össze szerkesztett formában óta minden csütörtök este, amikor a pannonhalmi közösség legnagyobb része együtt van, a szerzetesek a vacsora befejeztével meghallgatják apátjuk rövid szövegmagyarázatát Szent Benedek Regulájának egy-egy kiválasztott fejezetérõl vagy részletérõl. Az évek során hétrõl hétre elhangzott elmélkedések közül különbözõ szempontok szerint csoportosítva adjuk közre válogatásunkat. 18

19 ANSELM GRÜN ALOIS SEUFERLING: Egységben a teremtett világgal (Bencés Lelkiségi Sorozat 46) 2007, 128 oldal, ISBN , ára: 1750 Ft Sokakat foglalkoztat manapság, hogy miként élhetnénk harmóniában a teremtett világgal. Anselm Grün és Alois Seuferling könyve arra a felismerésre épül, hogy ez a vágy (ahogy õk nevezik: teremtés-lelkiség) már nagyon egyértelmûen megjelenik a korai szerzetesség szövegeiben is. A könyv elsõsorban Szent Benedek Regulája alapján vizsgálja a keresztény ember felelõsségének lehetõségét az élet különbözõ területein: az imádságban, a vezetésben, a tárgyi világhoz való viszonyban, a gazdasági életben, a szexualitásban, a szenvedésben, és az élet sok más, érzékeny területén. VARGA MÁTYÁS SCHMAL RÓZA: Árpád-házi Szent Erzsébet 2007, 28 oldal, ISBN , ára: 790 Ft 800 évvel ezelõtt született Szent Erzsébet, mennyei születésnapját pedig november 19-én ünnepli az egyház. A Bencés Kiadó a jubileumi év alkalmából új kötettel bõvíti gyermekkönyvsorozatát. Az új kötet (Szent Márton és Szent István után) Szent Erzsébet életét mutatja be kisebb és nagyobb gyermekek számára is könnyen érthetõ nyelven, Schmal Róza grafikáival. PHILIBERT SCHMITZ OSB: A bencés nõvérek 2007, 392 oldal, ISBN , A bencés nõvérek életérõl sokkal kevesebb forrás maradt fenn, mint a férfiakról. Apátságaikban a szerzetesi élet békében, szerényen és rejtve folyt. Megelégedtek azzal, hogy egyedül Isten ismerje érdemeiket és a lelkekre gyakorolt titokzatos sugárzásukat. Philibert Schmitz alapos kutatómunkával járt utána annak, ami a bencés nõvérek életérõl fennmaradt. Könyvének elsõ részében a nõvérek külsõ történetét mutatja be, a másodikban pedig a belsõ életüket. 19

20 TIHANYI APÁTSÁG ŐSZI BESZÁMOLÓ A Hírlevél olvasói talán nem veszik észre, hogy milyen gyorsan múlik az idő. A Hírlevél szerkesztőitől jön a figyelmeztetés, a kérés: készen van-e már az anyag az új Hírlevélhez? Kézbe veszem a naptárt, visszalapozok. Évről-évre visszatérő események sorával találkozhatunk. Néhányat érdemes fölvillantani. Gardafesztivál : amolyan őszi népünnepély, látvány-halászattal, hal- és boráldással a templomban, borrendek színes felvonulásával. Eleinte idegenkedtem ezektől az eseményektől. Az idő múlásával azonban egyre inkább érzem, hogy fontosak: ilyenkor lehet szólni azokhoz is, akik templomot, istentiszteletet ritkábban látogatnak. Ilyenkor lehet beszélni pl. arról, hogy az emberi törvény bünteti a bor hamisítását. Vajon nem kellene-e jobban odafigyelnünk, hogy a szavaink ne legyenek hamisak? Hogy az igazság az, ami szabaddá tesz bennünket. Az egyházi iskolás öregdiákok szokásos őszi találkozója, a Szent Márton ünnepéhez legközelebbi szombaton a Kézfogás. November 10-én tartottuk, szép számú résztvevővel. Minden évben megállapítjuk, hogy ismét eltávoztak többen is az élők sorából, a létszám azonban nem csökken: mindig jönnek újak, akik számára ez az együttlét szellemi-lelki erősítést jelent. Kopp Mária orvosprofesszor, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója volt az előadó, a délutáni szentmise főcelebránsa pedig Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök atya. Ez volt a 13. Kézfogás : köszönet a szervezőknek és a háttérben álló segítőknek. Szent Ányos ünnepe november 17-én ebben az évben szombatra esett. Az ünnep előestéjén volt a közös vesperás és szentmise. Gyűrű Géza pápai prelátus, veszprémi érseki helynök, balatonfüredi plébános vezette liturgiánkat. Előtte a tetőtérben könyvbemutatót tartottunk. Apátságunk alapításának 950 éves jubileuma alkalmából tudományos konferenciát rendeztünk a Tihanyi Alapítólevéllel kapcsolatban. Ennek anyaga jelent meg egy kis kötetben, amelyet Érszegi Géza professzor szerkesztett. A bemutatón Prof. Dr. Pusztay János, a Veszprémi Akadémiai Bizottság alelnöke tartott érdekes előadást a magyar nyelvről. Az ünnepi együttlét a szentmise után a tetőtérben fejeződött be, az immár hagyományos halászlével. Ekkor vehették kézbe a Tihanyi Kalendárium legújabb kötetét (a 12. kötetet!) a vendégek. A Szent Erzsébet jubileumi év számunkra a tihanyi Szent Erzsébet kör működésének 10. évfordulóját is jelentette. Buzgó, elkötelezett asszonyok segítenek szegényeken, rászorulókon: ruhát, pénzt, használati eszközöket gyűjtenek. Évente megrendezik az adventi jótékonysági bazárt, amelynek bevételéből támogatni tudnak sokakat. Szép ünnep volt ezért november 18-a, vasárnap: a templomban beszámoltak a kör tevékenységéről, a ministráns gyerekek pedig megjelenítették Szent Erzsébet életét (sekrestyésünk, a ministránsokkal odaadóan foglalkozó Csizmazia Zsolt a lelke, a mozgatója ezeknek a templomi előadásoknak). Utána az 20

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

szeptember 18-22. A Bencés Konföderáció prézes apátjai Downside-ban tartották 2006. évi szinódusukat, amelyen Asztrik fõapát úr is részt vett a Magyar Bencés Kongregációt képviselve. szeptember 23-24.

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk!

Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk! Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk! Karácsony közeledtével mindannyian elgondolkozunk azon, hogyan fejezhetnénk ki köszönetünket üzleti partnereinknek, munkatársainknak az egész évben nyújtott munkáért,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb Vezetői Konferencia a Pannonhalmi Főapátságban Értékteremtés az értékválság idején? 2014. november 7. Profitorientált egyházi intézmény??? Hortobágyi T. Cirill osb perjel, a főapát gazdasági helyettese

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1 Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzat munkaterv 2014/2015. tanév Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott vezetőik

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván Veszprém Város Önkormányzata

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván Veszprém Város Önkormányzata Illatos Advent 2014 Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván Veszprém Város Önkormányzata November 28. Péntek 13:00-17:00 A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület és a karácsonyi 15:00-18:00

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

s.szám törvényi iskolai egyéb augusztus

s.szám törvényi iskolai egyéb augusztus 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 SZ 6 CS 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 SZ 13 CS 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 SZ 20 CS 21 P 22 Szo 23 V 24 H 25 K 26 SZ 27 CS 28 P 29 Szo 30 V 31 H augusztus 1 1 K A 2 2 SZ A szeptember

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenyét

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenyét 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Versenykiírás 2015/2016. tanév Hagyományainknak megfelelően, ebben az évben is szeretnénk megrendezni a Budapest

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

TMÁMKhírlevél 2009/JANUÁR ÚJ ÉVBEN ÚJ HELYEN. A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN

TMÁMKhírlevél 2009/JANUÁR ÚJ ÉVBEN ÚJ HELYEN. A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN TMÁMKhírlevél A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sütő Károly: Víziók III. (XX. Amator Artium Tolna Megyei Tárlat a TMÁMK különdíjasa) SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN Mikorra Hírlevelünk idei

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv. Horvátország

LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv. Horvátország LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv Horvátország 5. projekttalálkozó téma: Mérési és értékelési módszerek a gyakorlócégek gyakorlatában A találkozó célja

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben