DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLŐGIAJA VII Gazdag István

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLŐGIAJA VII. 1881-1900. Gazdag István"

Átírás

1 DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLŐGIAJA VII Gazdag István 1881 március 10 Az 1880 december 31-i népszámlálás adatai szerint Debrecen lakosainak száma : fő április 14 Debrecen város törvényhatósági bizottsága határozatot hozott a város belterületén lévő nádfedelek folyamatos megszüntetésére július Debrecen lakossága megválasztotta országgyűlési kéyvisel őit Az I kerületben Simonyi Ernő, a II kerületben Kiss Lajos és a III kerületben Tisza Kálmán nyerte el a választók bizalmát Tisza Kálmán helyére - mivel a nagyváradi mandátumot fogadta el - Kőrösi Sándor lépett augusztus 20 A magyarországi iparos ifjúság IV vándorgyűlését Debrecenben rendezték meg október 31-november 24 Debrecenben ülésezett a magyar református egyház alkotmányozó zsinata 1882 február 5 Megkezdődött a tanítás a belsőohati állami elemi iskolában Az első tanító Czinczár Dániel volt március 15 Megkezdte működését Debrecenben a debreceni kir kerületi távírda igazgatósága április 25 Fekete Pál borászati vándortanár megkezdte gyakorlati oktatását Debrecenben az okszerű szőlőművelésről május Debrecen városa vendégül látta a Jókai Mór által vezetett Petőfi Társaságot május 10 Az elhunyt Simonyi Ernő országgy űlési képviselő helyére Thaly Kálmánt választották július 16 A guthi vasút műszaki bejáratása után a lakosság rendelkezésére állt augusztus Országos dalárdaünnepély" színhelye volt Debrecen augusztus Debrecenben került megrendezésre a magyar orvosok és természetvizsgálók XXII vándorgyűlése A résztvev őket a városi to' nács megajándékozta Debrecen város egyetemes leírása" c könyvel szeptember 9-20 Az Iparos Ifjúsági egylet szervezésében 250 fős csoport tett látogatást Fiuméban, a trieszti kiállításon és Velencében 177

2 november 12 A református kollégium oratóriumában a debreceni evangélikus gyülekezet kimondta önálló anyaegyházközséggé alakulását Első missziós lelkésze Czékus Gyula rozsnyói segédlelkész lett március Tisza Kálmán miniszterelnök résztvett Debrecenben a tiszántúli egyházkerület ülésén május 6 A debreceni lóvasalási polgári tanfolyam" a tanuló kovácsok vizsgájával befejeződött A város jutalmazásra 10 aranyat adott május 10 Debrecenben megalakult a vörös-kereszt fiókegylet május 12 Bukovinai magyarok népes küldöttsége utazott át Debrecenen A 900 fős vendégsereget a város és a polgárok szívélyesen megvendégelték június 17 József főherceg, a honvédség főparancsnoka Debrecenbe érkezett és meglátogatta a városban állomásozó honvéd tanzászlóaljat A főherceg szeptember 11-én hasonló látogatást tett június 17 Megalakult Debrecenben az Iparoskör Elnöke Jóna Dániel július 9 Gr Dégerifeld József Hajdú megye és Debrecen főispánja Debrecen város közgyűlése előtt letette a hivatali esküt július -24 gr Széchényi Pál földművelési, ipari és kereskedelmi miniszter Debrecenbe érkezett Meglátogatta a pallagi földműves iskolát, majd kirándult a Hortobágyra Programja befejezéseként felkereste a Páros guthi erdőbirtokát október 7-13 A kertész egylet a városháza kistermében sikeres gyümölcskiállítást szervezett október 18 Az újonnan felépített gazdasági tanintézetet ünnepélyesen megnyitották december 21 Megjelent Debrecenben Kutassy Imre szerkesztésében a Protestáns Népiskolai Lap december 26 Megalakult a Debreceni Kölcsönös Segély Egylet Elnökévé Simonffy Imre polgármestert választották január 24 Debrecenben tartotta 50 éves színészi pályájának jubileumát Jókainé Laborfalvi Róza A város a színészn őt aranykoszorúval tüntette ki Az ünnepségen Jókai Mór is részt vett február 24 Ünnepélyesen beiktatták az ágostai evangélikus egyház újonnan választott lelkészét, Materny Lajost június 1-2 József főherceg, a honvédség főparancsnoka Debrecenbe érkezett és szemlét tartott a városban állomásozó honvéd csapatok felett június 11 Debrecen város törvényhatósági bizottságának közgyűlése 24 hold területet átengedett a dohánygyár építésére június 13 Debrecen országgy űlési képvisel őjének megválasztották az I kerületben Thaly Kálmánt, a II kerületben Kiss Lajost, a III kerületben Kőrössy Sándort július 7 A magyar és osztrák vasutak igazgatóságának néhány vezetőj e rövid időt Debrecenben töltött

3 július A budapesti írók és művészek társaságának számos tagja, Urváry Lajos elnök vezetésével, megkoszorúzta a Csokonai szobrot A társaság egy része meglátogatta a földműves iskolát és a Hortobágyot szeptember 11 Tisztújító bizottsági közgyűlésen Simonffy Imrét ismét polgármesternek választották október 2 Űnnepélyesen felavatták a német tőkével létesített Piacz utcai gőzvasutat, amely a, vasútállomástól a Nagyerdőre vezetett 3 km hosszúságban október 5 Átadásra került a Debrecent Hajdúnánással összekötő vasútvonal Ekkor épült a Debrecen-Vásártér állomás is A vonalat később Tiszalökig meghosszabbították december 6 A Szatmáx~ Dalegylet Debrecenbe érkezett Másnap este a helybeli dal- és zene-egylet és a felolvasó kör javára jótékony célú hangversenyt rendezett 1885 január 29 Debrecen város törvényhatósági bizottsága üdvözölte egy újabb honvéd zászlóalj Debrecenbe való elhelyezését május 13 Debrecen város tanácsa feliratban fordult az országgyűléshez, hogy a helybeli római katolikus egyháznak a várossal szemben támasztott kegyúri követelését utasítsa el Debrecen városa a múltban és a jövőben is segélyezi a városban működő egyházakat, de elhárítja a római katolikus egyház kegyúri hatóságát július 9 Több hónapon keresztül tartó járdaépítés eredményeként gyalogjáró készült a következő utcákban : Kút utca, Busi és Csonka utca, Cegléd (mai Kossuth u ) és Szent Anna utca,, Péterfia utca szeptember 12 A budapesti országos kiállításra jött külföldi gazdák 50 fő s csoportja, Egán Ede miniszteri osztálytanácsos vezetésével, Debrecenbe érkezett Meglátogatták a gőzmalmot, a méntelepet, a földműves iskolát, a városi ménest és törzsgulyát Gregersen G és Fischer Károly budapesti építészek terve alapján felépült a Füvészkert mellett egy egyemeletes eklektikus stílusú iskolaépület (A mai Füvészkert utcai iskola ) 1886 január 14 A Nagytemplom és a Teleki utca közelében egy-egy Symens"- féle gázlámpa került felállításra A király a budapesti országos kiállítás sikerének előmozdítása érdekében tett közreműködésért Sesztina Lajost, a debreceni kereskedelmi és ipari kamara elnökét a Ferenc József rend lovagkeresztjével, Jóna Dániel és Huber Ferenc debreceni iparosokat arany érdemkereszttel tüntette ki február 1 Debrecen II választói kerületében gr Dégenfeld Lajost országgyűlési követté megválasztották február 19 A Debrecen-Nánási Vasút Társulat rendkívüli közgyűlése elhatározta a vasútvonal meghosszabbítását Büdszentmihályig r~s

4 február Egyesült a debreceni zsidók két hitközsége a status quo és a neolog Még ez évben sor került a zsidó elemi iskola szervezésére és feh-~ állítására május 6-7 Debrecen és környékén az erős fagy következtében a szőlőtermés teljesen elpusztult szeptember 17 Április folyamán a Csapó utcai külvárosi fiúiskolában hólyagos himlő járvány ütötte fel a fejét A különböző védelmi intézkedések ellenére a járvány tovább terjedt A város egészségügyi bizottsága járványbizottsággá alakult át és további szigorú intézkedéseket léptetett életbe szeptember A polgári közkórháznál különálló sebészeti pavilont építettek november 7 Megalakult a Debreceni Helyi Vasút R T Debrecen város tanácsa kibővített építési szabályrendeletében eltiltotta a házak fedésére a nád, szalma és a zsúp alkalmazását 1887 január-június Felújították a Látókép", a Kadarcs" és a Hortobágy" csárdákat június 17 Országgyűlési választások Debrecenben Az I kerületben az ellenzék Thaly Kálmánt, a II kerületben a kereskedők és a zsidók gr Dégenfeld Lajos, a III kerületben a katolikusok és az állami tisztvisel ők Kőrösi Sándort választották képviselőnek június 26 Kolozsvári gazdák egy csoportja látogatott el Debrecenbe Meglátogatták a külső gazdasági tanintézetet, a Hortobágyot és a város nevezetességeit A város ebédet adott tiszteletükre a nagyerdei Dobos pavilonban október 25 A Debreceni Dohánygyár megkezdte a termelést 1888 január 1 Ünnepélyesen megnyitották a nagyerdei jégpályát január 9 A Debrecen c újságban Egy orvos" aláírásával cikk jelent meg, amely javasolja, hogy a tűzoltó egyesület keretében szervezzenek mentőegyesületet január 10 Dr Sommerville skót szabadegyházi lelkész és misszionárius a városháza zsúfolásig megtöltött nagytermében tartott előadást március 17 Dr Sárvári Gyula, a Debrecen c újság hasábjain kezdeményezte,gyermekvédő egyesület szervezését a városban május 10 Szombathy István és neje Veresmarty Zsuzsanna alapítványából a Czegléd (ma Kossuth) utcán épített új református templomot ünnepélyesen felszentelték július 18 Megkezdődött a Hatvan utcán a lóvasút építése július 26 Dr Balk őnyi Miklós ügyvéd 500 forintos alapítványt tett közgazdasági tanszék létesítésére a főiskola keretében december 10 Megkezdte működését Debrecen város Szesz- és bornagykereskedése 180

5 1889 március 28 Debrecen város tanácsa forinttal járult hozzá a Kolozsváron felállítandó Mátyás király szobor költségeihez március Az építendő laktanyák ügyeinek intézésére külön bizottság alakult gróf Dégenfeld József főispán vezetésével április 21 Megalakult az István Gőzmalom Munkásainak Önképző és Dalköre július 18 Debrecen város tanácsa a laktanyák és más nagyobb városi épületeg terveinek kidolgozására Novak Ferenc építészmérnököt ideiglenesen alkalmazta augusztus 29 Károly Lajos főherceg az Országos Vöröskereszt Egylet helyettes védnöke kíséretében Debrecenbe érkezett szeptember 26 Debrecen város törvényhatósági bizottsága forintot szavazott meg a Péterfia utca végén építendő kórház költségeire október 8 Megkezdte működését a Magyarországi Munkások Rokkantsegélyez ő és Nyugdíjegylet 37 sz debreceni fiókja október 30, Killer Ede megnyitotta bútorkészítő műhelyét a Piac u 68 szám alatt november 3 Megalakult Debrecen város és Hajdú vármegye Tűzoltó Szövetsége november 28 Debrecen város törvényhatósági bizottsága közfelkiáltással Kossuth Lajost a város díszpolgárának választotta Megkezdte működését Debrecenben a Szent László Dalegylet A református egyház megalapította a debreceni református tanítónőképz ő intézetet 1890 január 19 Megalakult Debrecenben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egylet (EMKE) debreceni és Hajdú megyei fiókja Elnöknek gróf Dégenfeld József főispánt választották január 26 Megalakult a Baromfitenyésztő Egylet debreceni csoportja Elnöknek Nánássy Ferencet választották február 4 Medve Kálmán vezetésével mozgalom indult, hogy Debrecenben királyi tábla létesüljön február 15 A főiskolai könyvtár keretében nyilvános olvasóterem megnyitására került sor április Megalakult a Debreceni Iparos Dalegylet május 29 Debrecen város közgyűlése megszavazta a reáliskola államosítását Felajánlotta az iskola építését és évi 9000 forint segélyt május, Debrecen városa a királyi tábla ideiglenes elhelyezésére megvá- sárolta a Korona szállót június A Felolvasó-körb ől megalakult a Debreceni Csokonai Kör Első elnökének Vértessy Arnold lapszerkesztőt választották július 31 Debrecen város törvényhatósági bizottsága elfogadta és jóváhagyásra felterjesztette a nagyobb építkezésekre tervezett költségvetést, forint összegben

6 augusztus 1 Megalakult a MÁV debreceni Üzletvezetősége Sághy Gyula vezetésével A hivatal a Ferenc József út és az Arany János utca sarkán lévő Hungária kávéház épületének első emeletén helyezkedett el szeptember, Ferenc József király Debrecenbe látogatott Megtekintette a Kollégiumot, kiment a nagyerdőre a kisvasúton, majd udvari ebédet adott a városházán december 18 Az Osztrák-Magyar Bank Debrecen város részére forint jelzálogos kölcsönt folyósított december 24 Kutasi Imre kiadásában megjelent a Debreceni Hírlap c újság mutatványszáma Szerkesztő Gáspár Imre január, Az 1890 december 31-i népszámlálás adatai szerint Debrecen lakosainak száma : fő február 24 Reményi Ede a hegedűkirály" búcsúhangversenyt tartott Debrecenben Gróf Dégenfeld József főispán estélyt adott a művész tiszteletére április 7 Megkezdődött a tanítás a uracsi elemi iskolában Az iskola alapítója, Steinfeld Mihály nagybirtokos volt Első tanítónak Kiss Lajost nevezték ki május 5 A királyi tábla Puky Gyula elnökletével megkezdte debreceni tevékenységét augusztus 5 Átadták a forgalomnak a Debrecen-Füzesabony és az Ohat- Kócs-Tiszalök vasútvonalat Megalakult Debrecenben a Közgazdasági_ Bank Rt Megkezdte működését az Eötvös utcai kisdedóvó Az országos református zsinat Kiss Aron tiszántúli püspök és gróf Dégenfeld József főgondnok javaslatára kimondta, hogy a debreceni református kollégiumban bölcsészeti fakultást kell szervezni Befejeződött a Wágner György tervei alapján készült királyi ítél őtábla Simonffy utcai épülete A Széchenyi utcai rész építésére ban került sor 1892 január Révész Bálint halála után Kiss Arón szatmári esperest választották meg a Tiszántúli Egyházkerület püspökévé április 13 Újra alakult a debreceni Honvéd Egylet Elnökének dr Hegedűs Pétert választották május 1 Debrecen munkássága először ünnepelte meg a munkásság nemzetközi ünnepét május, A Tiszántúli Egyházkerület közgyűlése határozatot fogadott el a theológia önálló akadémiává való szervezéséről, valamint az önálló jogi akadémia létesítéséről július 8 Sörgyár alapítását határozta el egy vállalkozói csoport Kiküldtek egy 14 tagú bizottságot a részletek kidolgozására

7 július 30 Tűz ütött ki az Arany Bika szállóban, Leégett a táncterem és más tétemes károk keletkeztek A tűzvész sürget ően vetette fel a városi tűzoltóság újraszervezésének és megfelel ő felszereléssel való ellátásának szükségességét augusztus Debrecenben került sor az országos dalegyletek hangversenyére szeptember Ünnepélyesen felavatták a Debreceni Keresked ő Társulat székházát és a Kereskedelmi Akadémia épületét aktóber 18 Megnyílt a debreceni kir gazdasági tanintézet pallagi elemi iskolája ~ november 30 Megalakult a Csokonai Könyvnyomda és Kiadó r társaság" nyomdai, könyvkötészeti iparágak űzésére és irodalmi művek kiadására Az igazgatóság elnökének dr Király Ferencet választották Megkezdte tevékenységét a Debreceni Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Női Filléregylete Debrecen városa forintos alapítványt tett egyetem létesítésére 1893 január 2 A mai nappal megkezdte működését a debreceni kerületi betegsegélyező pénztár január 11, Kegyetlen hidegre ébredtek a időjárást ben jegyeztek fel debreceniek Hasonló szibériai január 17 A Debreceni Hírlap c újság szóvá tette azokat, a miserábilis viszonyokat", melyek városunkban a házszámozási rendszer miatt uralkodnak,, botrányosan csúnya neve van még ma is a város több utcájának " január 18 Az Osztrák-Magyar Bank debreceni fiókja Debrecen város rendelkezésére szeként bocsátott forintot, a város nagy kölcsönének réjanuár 26 A Gönczy Egyesület központi bizottsága alakuló ülést tartott február 12 Debrecenben megalakult 100 polgár jelenlétében a Nemzeti Párt debreceni csoportja Elnökének Kornis Ferencet választották március 28 Átadásra került a 228 ágyas pavilonszerű közkórház a Péterfia utca végén Igazgató főorvosnak Ujfalussy Józsefet nevezték ki május 1 Megkezdte működését Debrecenben a M Kir Kultúrmérnökség május 13 Az István gőzmalom munkásai megalakították Önképző és Betegsegélyező Egyesületüket június 10 A debreceni üveg- és női divat kereskedők mozgalmat indítottak a vasárnapi munkaszünet megvalósításáért június A református kollégiumban rendezték meg az iparos tanoncok munkakiállítását június 30 Debrecenbe érkezett Magyarország egyetlen kikötővárosának, Fiuménak nagy számú küldöttsége, Ciotta polgármester vezetésével szeptember 3 Debrecen város törvényhatósági bizottsága határozatot hozott, hogy a felépítend ő járműjavító céljára a város tulajdonából felajánlja a szükséges területet 18 3

8 szeptember 4 Vízvezetéket Debrecennek" követelte a Debreceni Hírlap vezércikke, a kolera terjedése kapcsán szeptember 8 Ünnepélyes keretek között avatták fel a római katolikus elemi fiúiskola új épületét október 2 Debrecen város törvényhatósági bizottsága feliratban fordult a belügyminisztériumhoz Kérte a minisztert, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a katonai hatóságok a magyar hatóságokkal magyar nyelven levelezzenek Debrecen városának a tanácsa ez évben a temesvári katonai parancsnokság német nyelvű levelét küldte vissza október 30 Megkezdte működését a debreceni nőipariskola november Debrecen város tanácsa átadta rendeltetésének a honvéd lovassági és gyalogsági laktanyát 1894 január 1 Megkezdte működését a Tóth és Sebestyén Rt Téglagyár" január 6 Megnyitotta Debrecenben Francsics Vince ny főgimnáziumi tanár az első illatszer, Drogura" üzletet április 29 Megalakult a Magyarországi Szociáldemokrata Párt debreceni szervezete április Az elmúlt színházi évadban (1893 szeptember-1894 április) bemutatásra került a Csokonai Színházban : 5 opera, 65 operett, 35 népszínmű, 40 vígjáték, 43 dráma, 5 bohózat, 15 látványosság és 2 prológ június 2 Az Országos Malom Iparegyesület megtartotta első vándorgyűlését Debrecenben július 1 Átadásra került a Debrecen-Kaba-Nádudvar vasúti szárnyvonal december 8 Átadásra került a Debrecen-Derecske, illetve Debrecen- Nagyléta közötti vasútvonal Schwartz Vilmos máramarosszigeti gyáros, megalapította Debrecen első bútorgyárát Tóth István debreceni építész tervei alapján megépült az eklektikus stílusú egyeméle~és Zenede épülete Megkezdte működését a m kir mezőgazdasági vegykísérleti állomás dr Vedrő di Viktor vezetésével Megalakult Debrecen és Hajdú vármegye kézügyesít ő oktatást fejlesztő egyesülete Megkezdte működését a vágóhíd Megalakult a Debreceni Fűszerkeresked ők Egyesülete Csurka István vezetésével megkezdte működését a debreceni Tanítói Énekkar" A Debrecenben rendezett tanszerkiállításon a debreceni iskolaszéket arany oklevéllel tüntették ki február 5 Meghalt Könyves Tóth Mihály református lelkész, akit az osztrák bíróság 1849 november 30-án lázítás és ellenszegülés vádjával halálra ítélt, de ezt kegyelemb ől 20 évi várfogságra változtatta

9 május 3 Megkezdte működését a Singer Varrógép Rt debreceni ta~ gozata szeptember 21 Ünnepélyesen felavatták az Emlékkertben özv Hegyi Mihályné adományából emelt Gályarabok emléke" c emlékművet október 1 Vecsey Imre polgármesteri titkárt kinevezték Debrecen első állami anyakönyvvezetőjének november 1` A MAV Üzletvezetőség beköltözött új székházába, a Ferenc József utca 18 sz alatti Tisza-palotába november 17 Megalakult a Debreceni Zenekedvelők Köre november-december A tűzoltó egylet megkapta az ún Oláh-laktanya épületét Megkezdte működését a Termény- és áruraktár Felépült a kir törvényszék székháza a Deák Ferenc utca 18 sz alatt Az épületet Wágner Gyula tervezte 1896 január 29 Debrecen város törvényhatósági bizottsága megbízta Mendelovits Lajos kereskedő t Debrecen és a Hortobágy képeit tartalmazó díszalbum elkészítésével február 7 Debrecen város tanácsa a milleneumi ünnepségeken való részvétel fedezésére forintot szavazott meg május 13 Megalakult a Debreceni Kereskedő Ifjak Dalköre május 26 Debrecen város törvényhatósági bizottsága elhatározta, hogy a város iskolakultúrájának bővítése érdekében anyagilag támogatja a római katolikus algimnázium főgimnáziummá fejlesztését május A milleneum hivatalos megünneplése május 6-án tartott díszközgyűléssel vette kezdetét Május 10-én hálaadó istentiszteletekre került sor, május 16-án a nagyerdőn általános népünnepélyt rendeztek június 20 Ünnepélyes alapkőletételre került sor a református egyház Czegléd utcai templom építkezésénél augusztus A Debreceni Városi Dalegylet országjárása során felkereste a fővárost, Almádit, Keszthelyt és Balatonfüredet október 1 A vallás- és közoktatási miniszter rendelete alapján dr Kenézy Gyula igazgató-tanár vezetésével megnyílt a bábaképezde a városi közkórházban Megalakult a Lamberg és Tsa Bútorgyár Debrecenben Felépült a Svetits Leánynevelő Intézet 1897 január 1 Életbe lépett Debrecen sz kir város köztörvényhatóságának szervezeti szabályzata" január 5 Erdélyi Sándor igazságügyi miniszter államtitkárai kíséretében részt vett a királyi tábla palotájának avatási ünnepségét január 9 Schmidt Soma debreceni hangszerkészít ő fuvolájával első díjat nyert a Londonban megrendezett hangszer világkiállításon 18 5

10 január 12 Megalakult Debrecenben a Vidéki Hírlapírók Szövetségének debreceni bizottsága Elnöknek választották Gily Edét január 22 Hamis koronások bukkantak fel debreceni vendéglőkben február 4 Letette az esküt Stáhl Géza, a városi mérnöki hivatal főmérnöke július 14 Megalakult a Petőfi Dalkör július 17 Darányi Ignác földművelésügyi miniszter megtekintette a Hortobágyon létesítendő vízművi előmunkálatokat július 28 Debrecen város tanácsa 19 hold területet átengedett a m kir államvasutaknak munkástelep létesítésére szeptember 1 Megnyitotta kapuit a Svetist-intézeti római katolikus elegyermekmenedékház mi iskola szeptember 1 Megkezdte működését a homokkerti 180 növendékkel szeptember 7-8 Ünnepélyesen felavatták a Deák Ferenc utcai zsinagógát október 10 Megjelent a Debreceni Főiskolai Lapok első száma október 23 A vallás- és közoktatási miniszter jóváhagyta az országos tanítói árvaház debreceni szervezetének működését Megkezdte működését a m kir Dohánytermelési Kísérleti Állomás Pallagpusztán dr Juhász Árpád gazdasági akadémiai tanár vezetésével 1898 január 20 Pálmai Ilka énekesnő nagy sikerű hangversenyt tartott Debrecenben január 27 A Bika Szállóban került megrendezésre a VI zenekari hangverseny február Megjelentek a baptisták Debrecenben A párszáz főből álló gyülekezet prédikátora Milkó András csizmadia március 12 A rend őrség több hetes vizsgálat után kiutasított Debrecenből 30 szocialistát április 9 Vinnay Géza kultúrfőmérnök elkészítette a Hortobágy öntözésének tervét és felküldte a minisztériumnak április 17 A Csokonai Kör Fazekas Mihály emlékét emléktáblával örökítette meg április Gr Kreit Béla es ereklye múzeumát felajánlotta Debrecen városának 100 ezer forintért május Debrecenben ülésezett a vendéglősök, kávésok és pincérek országos kongresszusa június 6 A Stankovic Cornél szerb Dalegyesület megérkezett Debrecenbe Három nap alatt több hangversenyt adtak július 3 A Kerékpáros Egyesület megrendezte első amat őr versenyét július 4-5 Beöthy Zsolt elnökletével Debrecenben tartotta közgyűlését az országos középiskolai tanáregyesület szeptember 29 Az osztrák és magyar vasutak igazgatói közgyűlésüket Debrecenben tartották október 28 A kereskedelemügyi minisztériumban döntés született a Debrecen-Nagyvárad villamosvasút építéséről 186

11 november 12 A városi tanács új népkönyvtárakat létesített Debrecenben a Csapó, Arok, Hatvan, Cser utcai iskolákban november A debreceni színészet 100 éves fennállásáról országos jelent őségű ünnepségen emlékeztek meg november 28 A debreceni ipartestület megtartotta alakuló ülését 1899 január 16 Sztrájkba léptek Debrecenben a kőművesek január 22 Létrehozták a kereskedelmi csarnokot Elnöknek Máyer Emilt választották - január 26 Debrecen város tanácsa határozatot hozott az 1900-ban rendezend ő párizsi világkiállításon való részvételre február 15 A Debreceni Hírlap szerkesztőségi cikkben sürgette közkönyvtárak létesítését február 18 Odry Arpád, a debreceni színház fiatal tagja, elszerződött Makó Lajos társulatához március 14 Megjelent a Debreceni Gazdasági Egyesület szakközlönye május 14 Megalakult az Angol Club Elnöknek Széll Farkast választották meg május 22 Az osztrák és magyar bankok főnökei Debrecenben tartották értekezletügyet június 2 Debrecen törvényhatósági bizottsága elrendelte, hogy próbaként 1899-ben a MAV pályaudvartól a Nagytemplomig - innen a Simonyi út kezdetéig - naponként a tűzoltók egyik fogata locsoljon július 14 Leégett az Ispotály templom tornya és megsemmisült a tetőzet is július 21 Megjelent Ady Endre verseskötete A kötet 1,- Ft-ért megvásárolható László Albert kereskedésében és a szerzőnél július 23 Megalakult az Egyetértés Önképző Dal- és Segélyégylet szeptember 20 A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Debrecenben tartotta nagygyűlését október 17 A Vilmos-huszárezred törzse Debrecenbe érkezett október 22 Megalakult a Debreceni Kör a Budapestre került Debreceniekből Az alakuló gyűlést a Klotild kávéházban tartották november 30 Kertész János bizottsági tag és társai a törvényhatósági bizottság ülésén tiltakoztak a Magyarországot sújtó közös kiadások növelése miatt Kérték, hagy a törvényhatósági bizottság támogatásért forduljon a képvisel őházhoz Májer Emil bizottsági tag javaslatára a bizottság a javaslatot levette nápirendjéről 1900 január 14 Debreceni írók kis csoportja elhatározta, egy írói kör szervezését Az előkészítést Koncz Ákosra bízták január 17 A Gazdasági Egyesület gazdasági előadásokat indított Debrécenben általános mezőgazdaságból, állattenyésztésbő l, gyümölcstermesztésből és borászatból 187

12 január 22 Bosznay István kollégiumi rajztanár sikeres kiállítást rendezett a fővárosi Műcsarnokban január 25, A kereskedelemügyi miniszter leiratában kérte a városi tanácsot, hogy a városban munkát vállalt kb 150 nőt lássa el munkakönyvvel február 4 A Debreceni Zenede nagy érdeklődés mellett rendezte meg ez évi harmadik hangversenyét március 18 Megtartották alakuló közgyűlésüket a debreceni cipész, csizmadia munkások és a kisiparosok egyesülete március 29 Budapesten megtartotta első közgyűlését a Debreceni Kör sikerült a kosmopolita fővárosban a magyaroknak tanyát alapítani " Elnöknek dr Serli Sándort választották március 31 Állami kezelésbe került a debreceni telefonhálózat április 27-május 1 Országos magyar diákkongresszus kezdte meg munkáját Debrecenben május 13 Megalakult Debrecenben a Rabsegélyező Egyesület május 24, Bilinszky Leó, az osztrák-magyar bank kormányzója, Debrecenbe látogatott július 1 Egy belga pénzcsoport cukorgyárat tervez építeni a Hortobágyon, amennyiben az öntözési rendszer felépül július Megkezdte a termelést és az árusítást az első debreceni Fésűgyár a Kandia u b5 szám alatt szeptember 6 Megkezdődött az oktatás a közigazgatási tanfolyamon november 12 A városháza nagytermében 160 műtárgyból nyílt kiállítás A megnyitót gr Dégenfeld József főispán tartotta december 5 Székely Imre Hírlapterjesztő Vállalatot létesített Debrecenben december 31 Az ausburgi Légszeszgyár Rt tulajdonából Debrecen város tulajdonába került a gázgyár

Sorszám Leltári szám Település Téma Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép

Sorszám Leltári szám Település Téma Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sorszám Leltári szám Település Téma 1 2015.1.1. Sátoraljaújhe Látkép 2 2015.1.2. Sátoraljaújhe Látkép 3 2015.1.3. Sátoraljaújhe Látkép 4 2015.1.4. Sátoraljaújhe Látkép 5 2015.1.5. Sátoraljaújhe Látkép

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről Az egyéni választókerületek sorszámát és területét a következőkben

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút

dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút 140 éves KEZDETI KÍSÉRLETEK GófSéh Gróf SzéchenyiIstvánnak, 1848. január 25-én Pozsonyban kiadott előterjeszése (J ( Javaslat a magyar közlekedési k ügy rendezésirül

Részletesebben

DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013.

DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013. DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013. DEBRECEN M 1757 50041/1958. Arany János u. 1. (Piac u. 51.) hrsz.: 9062 Lakóház, romantikus, 1860 körül Tervezte: Szkalnitczky Antal. M 9984 6905/1986. Attila tér hrsz.:

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

(A bizottság a határozatot 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta)

(A bizottság a határozatot 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta) Nyári tábori pályázat 2009 határozatok 155/2009 (V.11.) KOSIE Biz.h. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság úgy határoz, hogy a 2009. évre a nyári táborozás támogatására

Részletesebben

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje 1. támogatási Egészségügyi Központ Mezőcsát 2009. évi működési támogatás Egészségügyi Központ Mezőcsát 3450 Hősök tere 33. Dr. Siska András Intézetvezető főorvos 2009. jan.01-2009. dec. 31. 700 000 Ft

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA VI. 1850-1880

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA VI. 1850-1880 DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA VI 1850-1880 Gazdag István 1850 január 6 A kerületi főispán utasítására a birodalmi alkotmányt avárosháza tanácstermében nyilvánosan ki kellett hirdetni Ezt követően

Részletesebben

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 72156642585 Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 65 2 72167903106 Szigetújfalui Móra Ferenc

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Debreceni Tankerülete 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Fenntartói azonosító: 39011654-082000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

Törekvések a szakoktatás fejlesztésére ( ) Dr. Nyéki Lajos 2016

Törekvések a szakoktatás fejlesztésére ( ) Dr. Nyéki Lajos 2016 Törekvések a szakoktatás fejlesztésére (1790-1867) Dr. Nyéki Lajos 2016 Tessedik szarvasi iskolája Négyévnyi szünet után, 1798-ban újraindult az iskola. Tanárai fizetést kaptak az államtól. A profil bővült,

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

1.szavazókör II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Bajcsy-Zs. út

1.szavazókör II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Bajcsy-Zs. út Annahegyi utca Bajcsy-Zsilinszky út Bubiktanya Cifra út Csillag Kálmán utca Degenfeld utca Eperfasor utca Farkasdi út Fromm Antal utca Gróf Almássy utca Gróf Pálffy utca Gyógypedagógia Int. 1.szavazókör

Részletesebben

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12.

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. Balassi Bálint utca 2. Balogh Ádám utca (Lánkapuszta) 3. Dózsa György utca 4. Földvárpuszta major (Lánkapuszta) 5. Gárdonyi Géza utca 6.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence

Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence 2001 óta az EFQM a háromszintű elismerésen kívül további két alsóbb szintű elismerést vezetett be annak érdekében, hogy ösztönözze a

Részletesebben

(Egységes szerkezeten a 2/2009.(I.30.) sz. rendelettel)

(Egységes szerkezeten a 2/2009.(I.30.) sz. rendelettel) Dorog Város Képviselı-testületének 13/2004.(V.03.) számú rendelete a Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint védınıi körzetekrıl (Egységes szerkezeten

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998 Az Árpádháziak szellemi örökségétől az európai partnerségig A versenyképesség és energiái a magyar-türingiai kapcsolatokban Magyar-Türingiai Gazdasági Konferencia Székesfehérvár 2014. január 30-31. Helyszín:

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK ÖSSZESÍTÉS nyilt fiú - IV nyilt fiú - V nyilt fiú - VI Strandröplabda Diákolimpia 0. Kispest NEVEZÉSEK nyilt lány IV nyilt lány V nyilt lány VI amatőr fiú IV amatőr fiú V amatőr fiú VI amatőr lány IV amatőr

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 1 100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 2 A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt Csillaghegyen végbement. A település

Részletesebben

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola)

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola) 1. Szerződés tárgya: Támogatás nyújtása az E.MTE-1904 Labdarúgó Szakosztály 2011. évi működéséhez Támogató: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Támogatott fél megnevezése: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet

Részletesebben

Született: június 6-án a Trencsén megyei Pruzsinán Középiskolái: piaristáknál Léván, gyri és esztergomi bencések. Egyetem: Pesten jogi egyetem

Született: június 6-án a Trencsén megyei Pruzsinán Középiskolái: piaristáknál Léván, gyri és esztergomi bencések. Egyetem: Pesten jogi egyetem Baross Gábor a,,vasminiszter Korai évek Született: 1848. június 6-án a Trencsén megyei Pruzsinán Középiskolái: piaristáknál Léván, gyri és esztergomi bencések. Egyetem: Pesten jogi egyetem 1871-ig, amikor

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

2011. Diákranglista - egyesületi végeredmény. Egyesül et. Hely. Pont. Vác Városi. Evezős. Budapes ti. Evezős. Regatta Club - Külker Evezos Klub

2011. Diákranglista - egyesületi végeredmény. Egyesül et. Hely. Pont. Vác Városi. Evezős. Budapes ti. Evezős. Regatta Club - Külker Evezos Klub Hely Egyesül et Pont 1 Vác Városi 1454 2 Szegedi Vízisport Egyesüle 856 3 Mosonm agyaróvá ri 657 4 Csongrá di Vízügyi 642 5 Budapes ti 632 6 Kalocsai Sport Egyesüle 531 7 Danubius Nemzeti Hajós 498 8 Csepel

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A III. számú határozati javaslat 1. melléklete Okirat száma:.../2015 Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2014. december

Részletesebben

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6.

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 254/1996. (VI.27.) sz. határozata a "Középkori Egyetem" Alapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) megköszöni Theodor Zensnek a Német

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLC)GL4JA VII. 1901-1911 Gazdag István 1901.

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLC)GL4JA VII. 1901-1911 Gazdag István 1901. DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLC)GL4JA VII 1901-1911 Gazdag István 1901 január 1 Megkezdte működését a Korona Takarék és Hitelszövetkezet január 15 Debrecen lakosságának lélekszáma az 1900-as népszámlálás

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 7., hétfõ 95. szám Tartalomjegyzék 182/2010. (VI. 7.) KE 183/2010. (VI. 7.) KE 184/2010. (VI. 7.) KE 185/2010. (VI. 7.) KE 186/2010. (VI.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Határozatok tára. 8-6/2008/OEH.: elnökség elfogadta, hogy a tagdíj mértéke a szövetségi támogatás 10 %-a.

Határozatok tára. 8-6/2008/OEH.: elnökség elfogadta, hogy a tagdíj mértéke a szövetségi támogatás 10 %-a. Határozatok tára Elnökségi ülések 2008. február 1.: 8-1/2008/OEH: Elnökség hozzájárul a Karcagon megrendezendő IV. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyre külföldi csapatok meghívásához. Határidő: következő

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit.

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. és a 22/2011. (IX. 05.) sz. rendelettel

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben