DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLŐGIAJA VII Gazdag István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLŐGIAJA VII. 1881-1900. Gazdag István"

Átírás

1 DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLŐGIAJA VII Gazdag István 1881 március 10 Az 1880 december 31-i népszámlálás adatai szerint Debrecen lakosainak száma : fő április 14 Debrecen város törvényhatósági bizottsága határozatot hozott a város belterületén lévő nádfedelek folyamatos megszüntetésére július Debrecen lakossága megválasztotta országgyűlési kéyvisel őit Az I kerületben Simonyi Ernő, a II kerületben Kiss Lajos és a III kerületben Tisza Kálmán nyerte el a választók bizalmát Tisza Kálmán helyére - mivel a nagyváradi mandátumot fogadta el - Kőrösi Sándor lépett augusztus 20 A magyarországi iparos ifjúság IV vándorgyűlését Debrecenben rendezték meg október 31-november 24 Debrecenben ülésezett a magyar református egyház alkotmányozó zsinata 1882 február 5 Megkezdődött a tanítás a belsőohati állami elemi iskolában Az első tanító Czinczár Dániel volt március 15 Megkezdte működését Debrecenben a debreceni kir kerületi távírda igazgatósága április 25 Fekete Pál borászati vándortanár megkezdte gyakorlati oktatását Debrecenben az okszerű szőlőművelésről május Debrecen városa vendégül látta a Jókai Mór által vezetett Petőfi Társaságot május 10 Az elhunyt Simonyi Ernő országgy űlési képviselő helyére Thaly Kálmánt választották július 16 A guthi vasút műszaki bejáratása után a lakosság rendelkezésére állt augusztus Országos dalárdaünnepély" színhelye volt Debrecen augusztus Debrecenben került megrendezésre a magyar orvosok és természetvizsgálók XXII vándorgyűlése A résztvev őket a városi to' nács megajándékozta Debrecen város egyetemes leírása" c könyvel szeptember 9-20 Az Iparos Ifjúsági egylet szervezésében 250 fős csoport tett látogatást Fiuméban, a trieszti kiállításon és Velencében 177

2 november 12 A református kollégium oratóriumában a debreceni evangélikus gyülekezet kimondta önálló anyaegyházközséggé alakulását Első missziós lelkésze Czékus Gyula rozsnyói segédlelkész lett március Tisza Kálmán miniszterelnök résztvett Debrecenben a tiszántúli egyházkerület ülésén május 6 A debreceni lóvasalási polgári tanfolyam" a tanuló kovácsok vizsgájával befejeződött A város jutalmazásra 10 aranyat adott május 10 Debrecenben megalakult a vörös-kereszt fiókegylet május 12 Bukovinai magyarok népes küldöttsége utazott át Debrecenen A 900 fős vendégsereget a város és a polgárok szívélyesen megvendégelték június 17 József főherceg, a honvédség főparancsnoka Debrecenbe érkezett és meglátogatta a városban állomásozó honvéd tanzászlóaljat A főherceg szeptember 11-én hasonló látogatást tett június 17 Megalakult Debrecenben az Iparoskör Elnöke Jóna Dániel július 9 Gr Dégerifeld József Hajdú megye és Debrecen főispánja Debrecen város közgyűlése előtt letette a hivatali esküt július -24 gr Széchényi Pál földművelési, ipari és kereskedelmi miniszter Debrecenbe érkezett Meglátogatta a pallagi földműves iskolát, majd kirándult a Hortobágyra Programja befejezéseként felkereste a Páros guthi erdőbirtokát október 7-13 A kertész egylet a városháza kistermében sikeres gyümölcskiállítást szervezett október 18 Az újonnan felépített gazdasági tanintézetet ünnepélyesen megnyitották december 21 Megjelent Debrecenben Kutassy Imre szerkesztésében a Protestáns Népiskolai Lap december 26 Megalakult a Debreceni Kölcsönös Segély Egylet Elnökévé Simonffy Imre polgármestert választották január 24 Debrecenben tartotta 50 éves színészi pályájának jubileumát Jókainé Laborfalvi Róza A város a színészn őt aranykoszorúval tüntette ki Az ünnepségen Jókai Mór is részt vett február 24 Ünnepélyesen beiktatták az ágostai evangélikus egyház újonnan választott lelkészét, Materny Lajost június 1-2 József főherceg, a honvédség főparancsnoka Debrecenbe érkezett és szemlét tartott a városban állomásozó honvéd csapatok felett június 11 Debrecen város törvényhatósági bizottságának közgyűlése 24 hold területet átengedett a dohánygyár építésére június 13 Debrecen országgy űlési képvisel őjének megválasztották az I kerületben Thaly Kálmánt, a II kerületben Kiss Lajost, a III kerületben Kőrössy Sándort július 7 A magyar és osztrák vasutak igazgatóságának néhány vezetőj e rövid időt Debrecenben töltött

3 július A budapesti írók és művészek társaságának számos tagja, Urváry Lajos elnök vezetésével, megkoszorúzta a Csokonai szobrot A társaság egy része meglátogatta a földműves iskolát és a Hortobágyot szeptember 11 Tisztújító bizottsági közgyűlésen Simonffy Imrét ismét polgármesternek választották október 2 Űnnepélyesen felavatták a német tőkével létesített Piacz utcai gőzvasutat, amely a, vasútállomástól a Nagyerdőre vezetett 3 km hosszúságban október 5 Átadásra került a Debrecent Hajdúnánással összekötő vasútvonal Ekkor épült a Debrecen-Vásártér állomás is A vonalat később Tiszalökig meghosszabbították december 6 A Szatmáx~ Dalegylet Debrecenbe érkezett Másnap este a helybeli dal- és zene-egylet és a felolvasó kör javára jótékony célú hangversenyt rendezett 1885 január 29 Debrecen város törvényhatósági bizottsága üdvözölte egy újabb honvéd zászlóalj Debrecenbe való elhelyezését május 13 Debrecen város tanácsa feliratban fordult az országgyűléshez, hogy a helybeli római katolikus egyháznak a várossal szemben támasztott kegyúri követelését utasítsa el Debrecen városa a múltban és a jövőben is segélyezi a városban működő egyházakat, de elhárítja a római katolikus egyház kegyúri hatóságát július 9 Több hónapon keresztül tartó járdaépítés eredményeként gyalogjáró készült a következő utcákban : Kút utca, Busi és Csonka utca, Cegléd (mai Kossuth u ) és Szent Anna utca,, Péterfia utca szeptember 12 A budapesti országos kiállításra jött külföldi gazdák 50 fő s csoportja, Egán Ede miniszteri osztálytanácsos vezetésével, Debrecenbe érkezett Meglátogatták a gőzmalmot, a méntelepet, a földműves iskolát, a városi ménest és törzsgulyát Gregersen G és Fischer Károly budapesti építészek terve alapján felépült a Füvészkert mellett egy egyemeletes eklektikus stílusú iskolaépület (A mai Füvészkert utcai iskola ) 1886 január 14 A Nagytemplom és a Teleki utca közelében egy-egy Symens"- féle gázlámpa került felállításra A király a budapesti országos kiállítás sikerének előmozdítása érdekében tett közreműködésért Sesztina Lajost, a debreceni kereskedelmi és ipari kamara elnökét a Ferenc József rend lovagkeresztjével, Jóna Dániel és Huber Ferenc debreceni iparosokat arany érdemkereszttel tüntette ki február 1 Debrecen II választói kerületében gr Dégenfeld Lajost országgyűlési követté megválasztották február 19 A Debrecen-Nánási Vasút Társulat rendkívüli közgyűlése elhatározta a vasútvonal meghosszabbítását Büdszentmihályig r~s

4 február Egyesült a debreceni zsidók két hitközsége a status quo és a neolog Még ez évben sor került a zsidó elemi iskola szervezésére és feh-~ állítására május 6-7 Debrecen és környékén az erős fagy következtében a szőlőtermés teljesen elpusztult szeptember 17 Április folyamán a Csapó utcai külvárosi fiúiskolában hólyagos himlő járvány ütötte fel a fejét A különböző védelmi intézkedések ellenére a járvány tovább terjedt A város egészségügyi bizottsága járványbizottsággá alakult át és további szigorú intézkedéseket léptetett életbe szeptember A polgári közkórháznál különálló sebészeti pavilont építettek november 7 Megalakult a Debreceni Helyi Vasút R T Debrecen város tanácsa kibővített építési szabályrendeletében eltiltotta a házak fedésére a nád, szalma és a zsúp alkalmazását 1887 január-június Felújították a Látókép", a Kadarcs" és a Hortobágy" csárdákat június 17 Országgyűlési választások Debrecenben Az I kerületben az ellenzék Thaly Kálmánt, a II kerületben a kereskedők és a zsidók gr Dégenfeld Lajos, a III kerületben a katolikusok és az állami tisztvisel ők Kőrösi Sándort választották képviselőnek június 26 Kolozsvári gazdák egy csoportja látogatott el Debrecenbe Meglátogatták a külső gazdasági tanintézetet, a Hortobágyot és a város nevezetességeit A város ebédet adott tiszteletükre a nagyerdei Dobos pavilonban október 25 A Debreceni Dohánygyár megkezdte a termelést 1888 január 1 Ünnepélyesen megnyitották a nagyerdei jégpályát január 9 A Debrecen c újságban Egy orvos" aláírásával cikk jelent meg, amely javasolja, hogy a tűzoltó egyesület keretében szervezzenek mentőegyesületet január 10 Dr Sommerville skót szabadegyházi lelkész és misszionárius a városháza zsúfolásig megtöltött nagytermében tartott előadást március 17 Dr Sárvári Gyula, a Debrecen c újság hasábjain kezdeményezte,gyermekvédő egyesület szervezését a városban május 10 Szombathy István és neje Veresmarty Zsuzsanna alapítványából a Czegléd (ma Kossuth) utcán épített új református templomot ünnepélyesen felszentelték július 18 Megkezdődött a Hatvan utcán a lóvasút építése július 26 Dr Balk őnyi Miklós ügyvéd 500 forintos alapítványt tett közgazdasági tanszék létesítésére a főiskola keretében december 10 Megkezdte működését Debrecen város Szesz- és bornagykereskedése 180

5 1889 március 28 Debrecen város tanácsa forinttal járult hozzá a Kolozsváron felállítandó Mátyás király szobor költségeihez március Az építendő laktanyák ügyeinek intézésére külön bizottság alakult gróf Dégenfeld József főispán vezetésével április 21 Megalakult az István Gőzmalom Munkásainak Önképző és Dalköre július 18 Debrecen város tanácsa a laktanyák és más nagyobb városi épületeg terveinek kidolgozására Novak Ferenc építészmérnököt ideiglenesen alkalmazta augusztus 29 Károly Lajos főherceg az Országos Vöröskereszt Egylet helyettes védnöke kíséretében Debrecenbe érkezett szeptember 26 Debrecen város törvényhatósági bizottsága forintot szavazott meg a Péterfia utca végén építendő kórház költségeire október 8 Megkezdte működését a Magyarországi Munkások Rokkantsegélyez ő és Nyugdíjegylet 37 sz debreceni fiókja október 30, Killer Ede megnyitotta bútorkészítő műhelyét a Piac u 68 szám alatt november 3 Megalakult Debrecen város és Hajdú vármegye Tűzoltó Szövetsége november 28 Debrecen város törvényhatósági bizottsága közfelkiáltással Kossuth Lajost a város díszpolgárának választotta Megkezdte működését Debrecenben a Szent László Dalegylet A református egyház megalapította a debreceni református tanítónőképz ő intézetet 1890 január 19 Megalakult Debrecenben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egylet (EMKE) debreceni és Hajdú megyei fiókja Elnöknek gróf Dégenfeld József főispánt választották január 26 Megalakult a Baromfitenyésztő Egylet debreceni csoportja Elnöknek Nánássy Ferencet választották február 4 Medve Kálmán vezetésével mozgalom indult, hogy Debrecenben királyi tábla létesüljön február 15 A főiskolai könyvtár keretében nyilvános olvasóterem megnyitására került sor április Megalakult a Debreceni Iparos Dalegylet május 29 Debrecen város közgyűlése megszavazta a reáliskola államosítását Felajánlotta az iskola építését és évi 9000 forint segélyt május, Debrecen városa a királyi tábla ideiglenes elhelyezésére megvá- sárolta a Korona szállót június A Felolvasó-körb ől megalakult a Debreceni Csokonai Kör Első elnökének Vértessy Arnold lapszerkesztőt választották július 31 Debrecen város törvényhatósági bizottsága elfogadta és jóváhagyásra felterjesztette a nagyobb építkezésekre tervezett költségvetést, forint összegben

6 augusztus 1 Megalakult a MÁV debreceni Üzletvezetősége Sághy Gyula vezetésével A hivatal a Ferenc József út és az Arany János utca sarkán lévő Hungária kávéház épületének első emeletén helyezkedett el szeptember, Ferenc József király Debrecenbe látogatott Megtekintette a Kollégiumot, kiment a nagyerdőre a kisvasúton, majd udvari ebédet adott a városházán december 18 Az Osztrák-Magyar Bank Debrecen város részére forint jelzálogos kölcsönt folyósított december 24 Kutasi Imre kiadásában megjelent a Debreceni Hírlap c újság mutatványszáma Szerkesztő Gáspár Imre január, Az 1890 december 31-i népszámlálás adatai szerint Debrecen lakosainak száma : fő február 24 Reményi Ede a hegedűkirály" búcsúhangversenyt tartott Debrecenben Gróf Dégenfeld József főispán estélyt adott a művész tiszteletére április 7 Megkezdődött a tanítás a uracsi elemi iskolában Az iskola alapítója, Steinfeld Mihály nagybirtokos volt Első tanítónak Kiss Lajost nevezték ki május 5 A királyi tábla Puky Gyula elnökletével megkezdte debreceni tevékenységét augusztus 5 Átadták a forgalomnak a Debrecen-Füzesabony és az Ohat- Kócs-Tiszalök vasútvonalat Megalakult Debrecenben a Közgazdasági_ Bank Rt Megkezdte működését az Eötvös utcai kisdedóvó Az országos református zsinat Kiss Aron tiszántúli püspök és gróf Dégenfeld József főgondnok javaslatára kimondta, hogy a debreceni református kollégiumban bölcsészeti fakultást kell szervezni Befejeződött a Wágner György tervei alapján készült királyi ítél őtábla Simonffy utcai épülete A Széchenyi utcai rész építésére ban került sor 1892 január Révész Bálint halála után Kiss Arón szatmári esperest választották meg a Tiszántúli Egyházkerület püspökévé április 13 Újra alakult a debreceni Honvéd Egylet Elnökének dr Hegedűs Pétert választották május 1 Debrecen munkássága először ünnepelte meg a munkásság nemzetközi ünnepét május, A Tiszántúli Egyházkerület közgyűlése határozatot fogadott el a theológia önálló akadémiává való szervezéséről, valamint az önálló jogi akadémia létesítéséről július 8 Sörgyár alapítását határozta el egy vállalkozói csoport Kiküldtek egy 14 tagú bizottságot a részletek kidolgozására

7 július 30 Tűz ütött ki az Arany Bika szállóban, Leégett a táncterem és más tétemes károk keletkeztek A tűzvész sürget ően vetette fel a városi tűzoltóság újraszervezésének és megfelel ő felszereléssel való ellátásának szükségességét augusztus Debrecenben került sor az országos dalegyletek hangversenyére szeptember Ünnepélyesen felavatták a Debreceni Keresked ő Társulat székházát és a Kereskedelmi Akadémia épületét aktóber 18 Megnyílt a debreceni kir gazdasági tanintézet pallagi elemi iskolája ~ november 30 Megalakult a Csokonai Könyvnyomda és Kiadó r társaság" nyomdai, könyvkötészeti iparágak űzésére és irodalmi művek kiadására Az igazgatóság elnökének dr Király Ferencet választották Megkezdte tevékenységét a Debreceni Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Női Filléregylete Debrecen városa forintos alapítványt tett egyetem létesítésére 1893 január 2 A mai nappal megkezdte működését a debreceni kerületi betegsegélyező pénztár január 11, Kegyetlen hidegre ébredtek a időjárást ben jegyeztek fel debreceniek Hasonló szibériai január 17 A Debreceni Hírlap c újság szóvá tette azokat, a miserábilis viszonyokat", melyek városunkban a házszámozási rendszer miatt uralkodnak,, botrányosan csúnya neve van még ma is a város több utcájának " január 18 Az Osztrák-Magyar Bank debreceni fiókja Debrecen város rendelkezésére szeként bocsátott forintot, a város nagy kölcsönének réjanuár 26 A Gönczy Egyesület központi bizottsága alakuló ülést tartott február 12 Debrecenben megalakult 100 polgár jelenlétében a Nemzeti Párt debreceni csoportja Elnökének Kornis Ferencet választották március 28 Átadásra került a 228 ágyas pavilonszerű közkórház a Péterfia utca végén Igazgató főorvosnak Ujfalussy Józsefet nevezték ki május 1 Megkezdte működését Debrecenben a M Kir Kultúrmérnökség május 13 Az István gőzmalom munkásai megalakították Önképző és Betegsegélyező Egyesületüket június 10 A debreceni üveg- és női divat kereskedők mozgalmat indítottak a vasárnapi munkaszünet megvalósításáért június A református kollégiumban rendezték meg az iparos tanoncok munkakiállítását június 30 Debrecenbe érkezett Magyarország egyetlen kikötővárosának, Fiuménak nagy számú küldöttsége, Ciotta polgármester vezetésével szeptember 3 Debrecen város törvényhatósági bizottsága határozatot hozott, hogy a felépítend ő járműjavító céljára a város tulajdonából felajánlja a szükséges területet 18 3

8 szeptember 4 Vízvezetéket Debrecennek" követelte a Debreceni Hírlap vezércikke, a kolera terjedése kapcsán szeptember 8 Ünnepélyes keretek között avatták fel a római katolikus elemi fiúiskola új épületét október 2 Debrecen város törvényhatósági bizottsága feliratban fordult a belügyminisztériumhoz Kérte a minisztert, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a katonai hatóságok a magyar hatóságokkal magyar nyelven levelezzenek Debrecen városának a tanácsa ez évben a temesvári katonai parancsnokság német nyelvű levelét küldte vissza október 30 Megkezdte működését a debreceni nőipariskola november Debrecen város tanácsa átadta rendeltetésének a honvéd lovassági és gyalogsági laktanyát 1894 január 1 Megkezdte működését a Tóth és Sebestyén Rt Téglagyár" január 6 Megnyitotta Debrecenben Francsics Vince ny főgimnáziumi tanár az első illatszer, Drogura" üzletet április 29 Megalakult a Magyarországi Szociáldemokrata Párt debreceni szervezete április Az elmúlt színházi évadban (1893 szeptember-1894 április) bemutatásra került a Csokonai Színházban : 5 opera, 65 operett, 35 népszínmű, 40 vígjáték, 43 dráma, 5 bohózat, 15 látványosság és 2 prológ június 2 Az Országos Malom Iparegyesület megtartotta első vándorgyűlését Debrecenben július 1 Átadásra került a Debrecen-Kaba-Nádudvar vasúti szárnyvonal december 8 Átadásra került a Debrecen-Derecske, illetve Debrecen- Nagyléta közötti vasútvonal Schwartz Vilmos máramarosszigeti gyáros, megalapította Debrecen első bútorgyárát Tóth István debreceni építész tervei alapján megépült az eklektikus stílusú egyeméle~és Zenede épülete Megkezdte működését a m kir mezőgazdasági vegykísérleti állomás dr Vedrő di Viktor vezetésével Megalakult Debrecen és Hajdú vármegye kézügyesít ő oktatást fejlesztő egyesülete Megkezdte működését a vágóhíd Megalakult a Debreceni Fűszerkeresked ők Egyesülete Csurka István vezetésével megkezdte működését a debreceni Tanítói Énekkar" A Debrecenben rendezett tanszerkiállításon a debreceni iskolaszéket arany oklevéllel tüntették ki február 5 Meghalt Könyves Tóth Mihály református lelkész, akit az osztrák bíróság 1849 november 30-án lázítás és ellenszegülés vádjával halálra ítélt, de ezt kegyelemb ől 20 évi várfogságra változtatta

9 május 3 Megkezdte működését a Singer Varrógép Rt debreceni ta~ gozata szeptember 21 Ünnepélyesen felavatták az Emlékkertben özv Hegyi Mihályné adományából emelt Gályarabok emléke" c emlékművet október 1 Vecsey Imre polgármesteri titkárt kinevezték Debrecen első állami anyakönyvvezetőjének november 1` A MAV Üzletvezetőség beköltözött új székházába, a Ferenc József utca 18 sz alatti Tisza-palotába november 17 Megalakult a Debreceni Zenekedvelők Köre november-december A tűzoltó egylet megkapta az ún Oláh-laktanya épületét Megkezdte működését a Termény- és áruraktár Felépült a kir törvényszék székháza a Deák Ferenc utca 18 sz alatt Az épületet Wágner Gyula tervezte 1896 január 29 Debrecen város törvényhatósági bizottsága megbízta Mendelovits Lajos kereskedő t Debrecen és a Hortobágy képeit tartalmazó díszalbum elkészítésével február 7 Debrecen város tanácsa a milleneumi ünnepségeken való részvétel fedezésére forintot szavazott meg május 13 Megalakult a Debreceni Kereskedő Ifjak Dalköre május 26 Debrecen város törvényhatósági bizottsága elhatározta, hogy a város iskolakultúrájának bővítése érdekében anyagilag támogatja a római katolikus algimnázium főgimnáziummá fejlesztését május A milleneum hivatalos megünneplése május 6-án tartott díszközgyűléssel vette kezdetét Május 10-én hálaadó istentiszteletekre került sor, május 16-án a nagyerdőn általános népünnepélyt rendeztek június 20 Ünnepélyes alapkőletételre került sor a református egyház Czegléd utcai templom építkezésénél augusztus A Debreceni Városi Dalegylet országjárása során felkereste a fővárost, Almádit, Keszthelyt és Balatonfüredet október 1 A vallás- és közoktatási miniszter rendelete alapján dr Kenézy Gyula igazgató-tanár vezetésével megnyílt a bábaképezde a városi közkórházban Megalakult a Lamberg és Tsa Bútorgyár Debrecenben Felépült a Svetits Leánynevelő Intézet 1897 január 1 Életbe lépett Debrecen sz kir város köztörvényhatóságának szervezeti szabályzata" január 5 Erdélyi Sándor igazságügyi miniszter államtitkárai kíséretében részt vett a királyi tábla palotájának avatási ünnepségét január 9 Schmidt Soma debreceni hangszerkészít ő fuvolájával első díjat nyert a Londonban megrendezett hangszer világkiállításon 18 5

10 január 12 Megalakult Debrecenben a Vidéki Hírlapírók Szövetségének debreceni bizottsága Elnöknek választották Gily Edét január 22 Hamis koronások bukkantak fel debreceni vendéglőkben február 4 Letette az esküt Stáhl Géza, a városi mérnöki hivatal főmérnöke július 14 Megalakult a Petőfi Dalkör július 17 Darányi Ignác földművelésügyi miniszter megtekintette a Hortobágyon létesítendő vízművi előmunkálatokat július 28 Debrecen város tanácsa 19 hold területet átengedett a m kir államvasutaknak munkástelep létesítésére szeptember 1 Megnyitotta kapuit a Svetist-intézeti római katolikus elegyermekmenedékház mi iskola szeptember 1 Megkezdte működését a homokkerti 180 növendékkel szeptember 7-8 Ünnepélyesen felavatták a Deák Ferenc utcai zsinagógát október 10 Megjelent a Debreceni Főiskolai Lapok első száma október 23 A vallás- és közoktatási miniszter jóváhagyta az országos tanítói árvaház debreceni szervezetének működését Megkezdte működését a m kir Dohánytermelési Kísérleti Állomás Pallagpusztán dr Juhász Árpád gazdasági akadémiai tanár vezetésével 1898 január 20 Pálmai Ilka énekesnő nagy sikerű hangversenyt tartott Debrecenben január 27 A Bika Szállóban került megrendezésre a VI zenekari hangverseny február Megjelentek a baptisták Debrecenben A párszáz főből álló gyülekezet prédikátora Milkó András csizmadia március 12 A rend őrség több hetes vizsgálat után kiutasított Debrecenből 30 szocialistát április 9 Vinnay Géza kultúrfőmérnök elkészítette a Hortobágy öntözésének tervét és felküldte a minisztériumnak április 17 A Csokonai Kör Fazekas Mihály emlékét emléktáblával örökítette meg április Gr Kreit Béla es ereklye múzeumát felajánlotta Debrecen városának 100 ezer forintért május Debrecenben ülésezett a vendéglősök, kávésok és pincérek országos kongresszusa június 6 A Stankovic Cornél szerb Dalegyesület megérkezett Debrecenbe Három nap alatt több hangversenyt adtak július 3 A Kerékpáros Egyesület megrendezte első amat őr versenyét július 4-5 Beöthy Zsolt elnökletével Debrecenben tartotta közgyűlését az országos középiskolai tanáregyesület szeptember 29 Az osztrák és magyar vasutak igazgatói közgyűlésüket Debrecenben tartották október 28 A kereskedelemügyi minisztériumban döntés született a Debrecen-Nagyvárad villamosvasút építéséről 186

11 november 12 A városi tanács új népkönyvtárakat létesített Debrecenben a Csapó, Arok, Hatvan, Cser utcai iskolákban november A debreceni színészet 100 éves fennállásáról országos jelent őségű ünnepségen emlékeztek meg november 28 A debreceni ipartestület megtartotta alakuló ülését 1899 január 16 Sztrájkba léptek Debrecenben a kőművesek január 22 Létrehozták a kereskedelmi csarnokot Elnöknek Máyer Emilt választották - január 26 Debrecen város tanácsa határozatot hozott az 1900-ban rendezend ő párizsi világkiállításon való részvételre február 15 A Debreceni Hírlap szerkesztőségi cikkben sürgette közkönyvtárak létesítését február 18 Odry Arpád, a debreceni színház fiatal tagja, elszerződött Makó Lajos társulatához március 14 Megjelent a Debreceni Gazdasági Egyesület szakközlönye május 14 Megalakult az Angol Club Elnöknek Széll Farkast választották meg május 22 Az osztrák és magyar bankok főnökei Debrecenben tartották értekezletügyet június 2 Debrecen törvényhatósági bizottsága elrendelte, hogy próbaként 1899-ben a MAV pályaudvartól a Nagytemplomig - innen a Simonyi út kezdetéig - naponként a tűzoltók egyik fogata locsoljon július 14 Leégett az Ispotály templom tornya és megsemmisült a tetőzet is július 21 Megjelent Ady Endre verseskötete A kötet 1,- Ft-ért megvásárolható László Albert kereskedésében és a szerzőnél július 23 Megalakult az Egyetértés Önképző Dal- és Segélyégylet szeptember 20 A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Debrecenben tartotta nagygyűlését október 17 A Vilmos-huszárezred törzse Debrecenbe érkezett október 22 Megalakult a Debreceni Kör a Budapestre került Debreceniekből Az alakuló gyűlést a Klotild kávéházban tartották november 30 Kertész János bizottsági tag és társai a törvényhatósági bizottság ülésén tiltakoztak a Magyarországot sújtó közös kiadások növelése miatt Kérték, hagy a törvényhatósági bizottság támogatásért forduljon a képvisel őházhoz Májer Emil bizottsági tag javaslatára a bizottság a javaslatot levette nápirendjéről 1900 január 14 Debreceni írók kis csoportja elhatározta, egy írói kör szervezését Az előkészítést Koncz Ákosra bízták január 17 A Gazdasági Egyesület gazdasági előadásokat indított Debrécenben általános mezőgazdaságból, állattenyésztésbő l, gyümölcstermesztésből és borászatból 187

12 január 22 Bosznay István kollégiumi rajztanár sikeres kiállítást rendezett a fővárosi Műcsarnokban január 25, A kereskedelemügyi miniszter leiratában kérte a városi tanácsot, hogy a városban munkát vállalt kb 150 nőt lássa el munkakönyvvel február 4 A Debreceni Zenede nagy érdeklődés mellett rendezte meg ez évi harmadik hangversenyét március 18 Megtartották alakuló közgyűlésüket a debreceni cipész, csizmadia munkások és a kisiparosok egyesülete március 29 Budapesten megtartotta első közgyűlését a Debreceni Kör sikerült a kosmopolita fővárosban a magyaroknak tanyát alapítani " Elnöknek dr Serli Sándort választották március 31 Állami kezelésbe került a debreceni telefonhálózat április 27-május 1 Országos magyar diákkongresszus kezdte meg munkáját Debrecenben május 13 Megalakult Debrecenben a Rabsegélyező Egyesület május 24, Bilinszky Leó, az osztrák-magyar bank kormányzója, Debrecenbe látogatott július 1 Egy belga pénzcsoport cukorgyárat tervez építeni a Hortobágyon, amennyiben az öntözési rendszer felépül július Megkezdte a termelést és az árusítást az első debreceni Fésűgyár a Kandia u b5 szám alatt szeptember 6 Megkezdődött az oktatás a közigazgatási tanfolyamon november 12 A városháza nagytermében 160 műtárgyból nyílt kiállítás A megnyitót gr Dégenfeld József főispán tartotta december 5 Székely Imre Hírlapterjesztő Vállalatot létesített Debrecenben december 31 Az ausburgi Légszeszgyár Rt tulajdonából Debrecen város tulajdonába került a gázgyár

DEBRECEN VAROS TÖRT~NETI KRONOLÓ~GIAJA* VIII. 1912-1920. Gazdag István

DEBRECEN VAROS TÖRT~NETI KRONOLÓ~GIAJA* VIII. 1912-1920. Gazdag István DEBRECEN VAROS TÖRT~NETI KRONOLÓ~GIAJA* VIII 1912-1920 Gazdag István 1912 január 2 A Csokonai-kör Debrecen város tanácsának üzemeltetésére átadta az Emlékkertet Január 3 A Wiener Tonkünstler-Orchester

Részletesebben

DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA

DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 431 DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA GAZDAG ISTVÁN 1940 január 1. A kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter Vecsey Márton postai tanácsost kinevezte postaigazgatóvá.

Részletesebben

DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX.

DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX. DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX 1921-1925 Gazdag István 1921 január 1 Holland bank érdeklődik Debrecen erdőbirtoka (kb 35 000 kh :) iránt január 4 Megalakult Keserü Lajos törvényszéki bíró elnökletével

Részletesebben

K a l o c s a 1 9 9 8 2 0 0 5

K a l o c s a 1 9 9 8 2 0 0 5 K a l o c s a 1 9 9 8 2 0 0 5 Kiadó: Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa 1998 2005 Képes várostörténeti kronológia összeállította: Asbóth Miklós (Fényképes illusztrációkkal bővítve megjelent 2006-ban Kalocsa

Részletesebben

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett. NAPLÓ 1992. Január 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Január 13. Duray Miklós az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke előadást tartott az MDF Akadémia keretében "A szlovákiai magyarság jelene és

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a 18 19. században

KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a 18 19. században KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a 18 19. században Az 1753 1754-es újratelepítés után a Szabolcs vármegye legnépesebb helységévé vált Nyíregyháza 1786-ban

Részletesebben

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949)

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) Hollósi Gábor A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) ISBN 978-963-06-3232-4 Szerzői kiadás, Debrecen, 2007. Ezúton köszöni meg a Szerző az Universitas Alapítvány, a KLTE Baráti Köre

Részletesebben

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet)

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály CSABAI ÉLETRAJZOK Békéscsaba 1995 AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály Az összeállításban közreműködtek: Araczki Magdolna

Részletesebben

Gécs Béla. Békéscsaba régen és ma

Gécs Béla. Békéscsaba régen és ma Gécs Béla Békéscsaba régen és ma Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Fejlődés és hagyomány 3 125 éves a színjátszás temploma 3 Az ősrégi Csaba kastélyvára 4 Békéscsaba első fürdőépülete 5 Exelsior Harisnyagyár

Részletesebben

Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949

Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949 Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949 Az összeállításban a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Országos Tudósító Rákosligetről szóló híreit használtam fel 1950-ig, vagyis a Nagy-Budapestbe történő

Részletesebben

KALOCSA 1990-1997. Képes várostörténeti kronológia. (Fényképes illusztrációkkal bővítve megjelent 1998-ban Kalocsa Város Önkormányzata kiadásában)

KALOCSA 1990-1997. Képes várostörténeti kronológia. (Fényképes illusztrációkkal bővítve megjelent 1998-ban Kalocsa Város Önkormányzata kiadásában) KALOCSA 1990-1997 Képes várostörténeti kronológia (Fényképes illusztrációkkal bővítve megjelent 1998-ban Kalocsa Város Önkormányzata kiadásában) A kronológiát összeállította és a bevezető részt (Kalocsai

Részletesebben

Páncélosok a Kárpátokban

Páncélosok a Kárpátokban XV. évfolyam 1 2. szám Páncélosok a Kárpátokban GALLÓ KRISZTIÁN ÍRÁSA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS MAGYAR PÁNCÉLOSHADOSZTÁLY TÖRTÉNETÉRŐL LAPSZÁMUNK 49 57. OLDALÁN OLVASHATÓ 2003/XV. 1 2. Rónyai László NÉPI

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Nyári vasárnapokon úgy tódultak az újpestiek a Népszigetre, mint a budaiak a Normafához. Jöttek családostól, hiszen a fûszerpaprikás, fafüstös halászlé illata és a szabadság érzete egyszerre töltötte be

Részletesebben

Sabbinger 484 Salgó. Salgó Géza, zeneszerző, szül. Budapesten, 1902 máj. 8. A fiatalabb zeneszerző generáció tagja. Szerzeményeit a Homophon

Sabbinger 484 Salgó. Salgó Géza, zeneszerző, szül. Budapesten, 1902 máj. 8. A fiatalabb zeneszerző generáció tagja. Szerzeményeit a Homophon Sabbinger 484 Salgó S Sabbinger Viktor, polg. isk. igazg., szül. Esztergom, 1879 máj. 12. Tanulmányait szülővárosában és Bpesten végezte, majd a székesfőv. szolgálatába lépett. 1903 választották meg rendes

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS SZÜLTÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA DEBRECENBEN

KOSSUTH LAJOS SZÜLTÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA DEBRECENBEN Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 157 KOSSUTH LAJOS SZÜLTÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA DEBRECENBEN GAZDAG ISTVÁN A20. századba lépő Debrecen megtartva agrárjellegét, érzékelhetően előre lépett a gazdaságban,

Részletesebben

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár 125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár Összeállította: Németh Lászlóné ÓMI Városi Múzeum, 2009. 1884. XI. 24. A régi iskola épületében 31 fővel megalakult a Rimamurány Munkásszemélyzet Olvasó

Részletesebben

DEBRECENI EGYESÜLETEK

DEBRECENI EGYESÜLETEK DEBRECENI EGYESÜLETEK Egyesület: Személyeknek valamely közös és állandó célra való társulásából keletkezett, jóváhagyott alapszabályok szerint, többnyire hatósági felügyelet alatt működő szervezete, testület

Részletesebben

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Séta a kerületben Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentlőrinc - Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi

Részletesebben

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON Dicső dolog és szent kötelesség a hazáért vért ontani, de e mellett szükséges annak segélésére más áldozatokat is tenni. (József nádor - 1809. április 27.) szerkesztette: Hegedűs

Részletesebben

Baán Jenő 19 Bakó József

Baán Jenő 19 Bakó József Baán Jenő 19 Bakó József Baán Jenő, a felsőház tagja. 1869 márc. 25-én született a sopronmegyei Iváncon. Róm. kath. esperes-plébános Süttörön, Sopronmegyében, kormányfőtanácsos. A középiskoláit Sopronban,

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Zsidó közösségi vagyon Debrecenben. Ölveti Gábor

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Zsidó közösségi vagyon Debrecenben. Ölveti Gábor Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 173 Zsidó közösségi vagyon Debrecenben Ölveti Gábor Magyarországon 1989-ben kezdődő rendszerváltás ráirányította a társadalom figyelmét a vagyonjogi kérdésekre,

Részletesebben

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 344 19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 1849 1849. október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron,

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE IV. évfolyam 3. szám Dunakeszi 2011. december Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Csoma Attila és Lőrincz Róbert A könyvtárépület Megjelenik

Részletesebben

DEBRECENI DfSZPOLGAROK

DEBRECENI DfSZPOLGAROK DEBRECENI DfSZPOLGAROK Gazdag István Díszpolgár az, akit a tisztelet és hála jeléül valamely város vagy község tiszteletbeli polgárává választanak. l A díszpolgári címet a város vezetőinek, vezető ~testülete~inek,

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben