XXI. (XXXVI.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. (XXXVI.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2014. szeptember"

Átírás

1 A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben szeptember Átadásra került a helyreállított Eszterházy Kastélypark A fejlesztések nem állnak le Tanévnyitó ünnepség Augusztus 31-én, vasárnap délután 4 órakor tartotta közös tanévnyitó ünnepségét a Gárdonyi Géza Általános Iskola és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskolája a Rotary Ház előtti téren. (Folytatás a 12. oldalon.) A vörösiszap-katasztrófa nyomán Devecser egyik legjobban sérült területe a kastélypark volt, hisz ezen a területen lépett be a város belterületére az áradat. A park felújításával meg kellett Az Önkormányzat augusztus 20-i ünnepi megemlékezése Hagyományaink szerint augusztus 20-án a világ magyarsága határainkon kívül és belül államalapító Szent István királyunkat és a magyar államiságot ünnepli. A katolikus hagyományoknak megfelelően a devecseri templomban ünnepi szentmisével emlékeztek Szent Istvánra, amelyet dr. Fodor János atya, Devecser plébánosa celebrált. A szentmise végén, a Himnusz közös eléneklése után a templom előtti téren gyülekezett az ünneplő közösség. Jó volt látni, hogy a kitartóan hulló eső ellenére sem mentek haza az emberek. Az ünnepély nyitómomentumaként Kovács László alpolgármester köszöntötte az jelenlévőket, köztük Polgárdy Imrét, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnökét, Ékes József országgyűlési képviselőt, Bereczky Nóra járási hivatalvezetőt és Toldi Tamást, Devecser polgármesterét. (Folytatás az 5. oldalon.) várni, hogy melyek azok a fák és cserjék, amelyek nem sérültek maradandóan a szennyezéstől nyarán indult az a helyreállító munka, amelynek eredményeként szeptember 5-én átadásra került a felújított park. Az átadó ünnepélyre országos, megyei, járási, kistérségi vezetők, az önkormányzat, az intézmények vezetői, a járás polgármesterei, a rendőrség képviselői és devecseri polgárok tették tiszteletüket. A rendezvény nyitó momentumaként a jelenlévők közösen elénekelték nemzeti Himnuszunkat. Dr. Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelős államtitkár köszöntő beszédében párhuzamot vont a devecseri és a pápai Eszterházy park közt. Mindkét településen park formájában is nyomot hagyott maga után az Eszterházy család, de a devecseriek büszkék lehetnek arra, hogy a parknak a felújításában, jóval előbbre járnak, mint a pápaiak. (Folytatás a 4. oldalon.)

2 2. oldal Szolgálati kerékpárt kaptak a rendőrök Szeptember 4-én a Devecseri Rendőrőrs előtt ünnepélyes keretek közt került sor azoknak a szolgálati kerékpároknak az átadására, amelyeket az őrsön szolgáló rendőrök kaptak. ÚjDevecseriÚjság A Himnusz közös eléneklése után Kovács László alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, köztük Takács Szabolcs kormánymegbízottat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjét, dr. Töreki Sándor dandártábornokot, megyei rendőrkapitányt és Toldi Tamás polgármestert. Ma is egy felemelő és örömteli rendezvény tanúi lehetünk városunkban fogalmazott Toldi Tamás, Devecser város polgármestere, majd köszöntötte a kormánymegbízotti tisztségében először a városba látogató Takács Szabolcsot, és ajándékként átadta neki a Devecser múltját feldolgozó könyvet. Dr. Töreki Sándornak is köszönetet mondott, hiszen ezekkel a rendőrségi szolgálati kerékpárokkal Devecser egy újabb gesztus kapott a város biztonsága érdekében. Példaértékű együttműködés eredménye a kerékpárok szolgálatba helyezése, hiszen ehhez mind a rendőrség, mind az önkormányzat hozzájárul fogalmazott a kormánymegbízott. Említést tett a Devecserből kiinduló és országos elismertséget kivívott mobil fogadóirodáról. Dr. Töreki Sándor ünnepi beszédében felhívta a figyelmet arra a tudatos építkezésre, amely a közbiztonság minél magasabb szintjének elérése érdekében Devecserben folyik. Egymásra épületek azok a programelemek, amelyek az itt élők biztonságát szolgálják. (2012-ben élhető kisváros konferencia, létszámfejlesztés a rendőrségen, új technikai eszközök bevezetése.) Kiemelte, hogy a közbiztonságért tett tevékenységben kiváló az összhang az önkormányzatok és a polgárőrség szervezetei között. Rendőrségi célok kialakított új kerékpárokkal a lakossághoz való közeledés újabb állomása érkezett el, hiszen kerékpárral olyan jogsértések is felfedhetők, olyan területek is elérhetőek, amelyek gépjárművel nem. A megyei rendőrkapitány köszönetet mondott Szoboszlai Tibornak, az ajkai rendőrkapitánynak, dr. Ipsics Csaba redőrezredesnek, valamint Bakos Andrásnak, a Devecseri Rendőrőrs parancsnokának. Az ünnepi beszédek után dr. Töreki Sándor megadta az engedélyt a szolgálat elkezdésére annak a járőrpárnak, akik első szolgálatukra indultak a két kerékpárral. Sz. A. Új mikrobuszt kapott Devecser Szeptember 12-én a kastély udvarán ünnepélyes keretek közt került átadásra az a Wolksvagen Transporter mikrobusz, amelyet a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül kapott városunk. Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár ünnepi beszédében elmondta, a vidékfejlesztési program célja, hogy növelje a vidék megtartó erejét, javítsa az itt lakók élethelyzetét. A gépjármű bővíti a város lehetőségeit a rászoruló idősek megsegítése érdekében, és több lehetőséget ad a település határain kívül élők ellátásában. Az autó értéke 12 millió forint, amelynek az forgalmi adó értékét a város állta. 12 személy szállítására alkalmas, és az idősek könnyebb feljutása érde- Épül a kamerarendszer kében egy beépített fellépővel rendelkezik. Toldi Tamás polgármester örömét fejezte ki, és elmondta, hogy a város többféle közösségfejlesztési céllal is fel tudja használni a gépjárművet. Dr. Kovács Zoltán a gépkocsit használók megelégedésére, balesetmentes közlekedést kívánva adta át a gépkocsi kulcsait Lenner András Önkormányzati képviselőnek, majd Toldi Tamással ünnepélyesen átvágták az autó ajtajában kifeszített nemzeti színű szalagot. B.Zs. Júliusban már hírt adtunk arról a sikeres pályázatról, amely egy biztonsági térfigyelő kamerarendszer kiépítését teszi lehetővé. A közel 9 millió forintos beruházást, 100%-os támogatottsággal nyerte el Devecser. Szeptember közepén elkezdődött a térfigyelő kamerarendszer kiépítése. A kamerák Devecser frekventált pontjait, középületeit és a város be, illetve kivezető útjait fedik le. Más települések tapasztalatai alapján a rendszernek visszatartó ereje van, illetve nagyban segíti a bűncselekmények elkövetőinek kézre kerítését, felelősségre vonását. Mint Lenner András önkormányzati képviselő, a Településfejlesztési Bizottság elnöke lapunknak elmondta, a rendszer kiépítése októberben befejeződik, és működésével hozzájárul a lakosság biztonságérzetéhez, Devecser közbiztonságához. B.Zs.

3 ÚjDevecseriÚjság Megemelem a kalapom Az elmúlt évek Devecserben tapasztalható, hétköznapinak nem éppen mondható hivatali munkája okán, három éve volt vele utoljára interjú az Új Devecseri Újságban. Toldi Tamást, Devecser polgármesterét kérdeztük. Tisztelt Polgármester úr! Nehéz ezt a visszatekintő beszélgetést mással kezdeni, mint azzal, hogy 2010-ben október 3. után, október 4. következett. Azt hiszem ez a tény Devecseren kívül, bárhol máshol a világon evidens, felvetése teljesen értelmetlen Igen. Október 3-án volt az az önkormányzati választás, amelyik a megtisztelő bizalmat adta az új testületnek. Ott voltunk a választás után, tele a jövőre vonatkozó tervekkel. Azokkal a tervekkel, amelyeket egy jó fél nappal később, úgy ahogy voltak, összegyűrhettük és a hátunk mögé dobhattuk, mert a sors úgy gondolta, hogy más jövőt ír nekünk. A ciklus négy évének nagy részét az a munka foglalta el, amin néha még ma is csodálkozok, hogy munkatársaimmal nem rogytunk össze alatta. Szombat, vasárnap is, legtöbbször napi három óra alvással. A katasztrófát követő mentesítő munkálatokat újjáépítés követte. Sokan mondják, hogy ami fejlesztés Devecserbe jött, azt az iszap hozta Én ezt nem egyszerűsíteném le ennyire. Ebben az elvégzett munkában volt egy nagyon fontos tényező. Abban a szerencsétlenségben, ami velünk történt, én egy hihetetlen szerencsének tartom, hogy mindez ennek a kormányzatnak az ideje alatt történt Devecserrel. A Kormány olyan szinten vállalt szerepet, nyújtott segítő kezet, ahogy sehol máshol a világon egyetlen kormány sem tett hasonló helyzetben. Sok minden változott Devecserben. Most milyennek látja a város jövőjét? Devecser jövőjével kapcsolatban legfontosabb a munkahelyek teremtése. El kell ismerni, hogy a munkahelyek ranglistáján a magyar járások közül a Devecseri Járás a lista végén kullog. Ez, az Ajka védő szárnyai alatt eltöltött évtizedeknek köszönhető, amikor itt semmilyen fejlesztés, ipartelepítés nem történt, és ehhez az alárendelt szerephez Devecser még asszisztált is. Ez az önálló járássá válással megszűnt, és saját kezünkbe vettük a jövőnket. Ahhoz, hogy ide munkahelyek jöjjenek, ahhoz meg kellett teremteni a feltételeket. Feltételek nélkül nem jön ipar. Ezt a munkát, akár a házépítést, nem lehet a kémény építésével kezdeni. Az elmúlt időszakban az új ipartelepen megteremtettük a mindenki számára elfogadható körülményeket, és országos szinten is kiemelkedően alacsony áron kínálunk helyet a betelepedni vágyóknak. A munkahelyteremtés másik fontos eleme az, hogy legyen kedve ide költözni az iparnak. A Kormány segítségével ezt a lehetőséget is megkaptuk a szabad vállalkozói zóna rang elnyerésével. Ezt, az egész Nyugat- Dunántúlon egyedüliként kaptunk meg. Ezzel olyan kedvezmények járnak, amelyek ideális hellyé teszik Devecsert az ipar letelepedéséhez. A munkahelyteremtés terén van még egy harmadik nagyon fontos elem, ami nem más, mint a helyben lévő szakmunkásoktatás. A leendő munkahelyekhez megfelelő képzettségű, helyben képzett munkaerő is kell. Ezt is sikerült elindítanunk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal karöltve elindítottuk a szakiskolánkat. Sokan lekicsinylően szólnak erről az iskoláról, pedig ha utána nézünk, hogy a környezetünkben lévő nagy múltú iskolák a múltban milyen körülmények közt indultak, akkor egyáltalán nem rossz a mi helyzetünk. Ezek azok a kezdeti lépések, amelyek az alapjai a leendő devecseri szakmunkásképzésnek. Sokan kérdik türelmetlenül, ez az ipartelepítés már miért nem indult el az elmúlt hónapokban? Az elmúlt években volt komoly munkahelyek részéről érdeklődés, de akkor mi még nem tudtuk az előbb említett kedvező feltételeket nyújtani. Máshol viszont megkapták, mert ott már akkor megvoltak ezek a feltételek. A közelmúltban viszont, szinte sehol sem indultak fejlesztések. Most, októberben kezdődik az a hétéves Európai Uniós ciklus, amely munkahelyteremtésre támogatást ad. Mindenki, minden ipart telepíteni szándékozó ezt várja, mert komoly támogatások hívhatók le. Hitelek, támogatások, amiket senki sem szeretne elszalasztani. Mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy élettel töltsük meg az ipartelepet, amihez most már minden feltételünk készen áll. Miközben tették azokat a feladatokat, amiket a sors kiosztott Önöknek, azért folyt más munka is. A mindennapok problémái mellett, mindig igyekeztünk a jövőre is gondolni. Sok energiát fordítottunk arra, hogy megalakuljon a Többcélú Kistérségi Társulás, és harcoltunk a járási székhely pozícióért. Arra a munkára, ami normálisnak mondható, arra a ciklus végén, egy minimális időnk volt. Ebben a lelkiállapotban, amit Devecserben a katasztrófa szült, fontosnak tartottuk, hogy segítsünk emberek lelkében békét teremteni. Ezzel a céllal, és mert úgy érezzük, hogy járási székhelyként ez irányú feladataink is vannak, igyekeztünk közösségkovácsoló programokat szervezni, minél több kulturális rendezvényt hozni a városba. Mindezt saját erőre támaszkodva, mert igen is vannak értékek köztünk, és mi bízunk a helyi értékekben. Mi rájuk akarjuk építeni a jövőt. 3. oldal Fontos szó, építkezni. Devecserben most nem rombolásra, megosztásra, hanem építésre van szükség. Építkezni, fejlődni, pedig csak békében lehet! Fontos az emberek biztonság érzete. Ezt szolgálta a rendőrség fejlesztése, és a most kiépülő kamerarendszer. Mindezt, úgy tenni, hogy odafigyelünk az emberekre. Ezt példázza a most már országos sikernek elkönyvelhető, devecseri ötletként indult mobil fogadóiroda. Polgármester úr! Az elmúlt négy évvel kapcsolatban még mit tart fontosnak elmondani? Köszönettel tartozunk a Kormánynak és az ország lakosságának, hogy nem hagytak magunkra bennünket. Megemelem a kalapom Devecser város lakossága előtt, hogy hittel és méltósággal tűrték a megpróbáltatásokat, amit a sors városunkra és a térségre mért. Megtiszteltetésnek érzem, hogy ezekben a vészterhes időkben polgármestere lehettem a városnak, és a mellettünk kiállók segítségével úrrá tudtunk lenni ezen a helyzeten. Olyan munkatársakkal, képviselőkkel dolgozhattam együtt, akik ezekben a nehéz időkben nem adták fel és emberfeletti munkát végeztek. A segítségnek és a helyiek hitének köszönhetően már látjuk, láthatják, hogy van jövője Devecsernek! Tisztelt Polgármester úr! Köszönöm az interjút! Az interjú közben, amikor lelkesen, hittel beszélt azokról a tervekről, amelyeknek a megvalósítása, egy igazán fejlődő, élhető város képét vetítették előre, egy dolog jutott eszembe. Az a Devecser évszázadai című könyv, amely nagyon sok devecseri háztartásban megtalálható. A riport után otthon fellapoztam a könyvet, és az emlékeim nem csaltak. A 439. oldalon, egy október 29-i képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéből származó részlet van. Ott, abban egy Toldi Tamás nevezetű önkormányzati képviselő azt mondja: Hosszú távon abban kell gondolkodni, hogy Devecserben középfokú oktatási intézmény legyen! Ezt 22 évvel ezelőtt mondta. Jövőben gondolkodott. És most, jelentős mértékben az ő munkájának köszönhetően, van szakiskolánk. Számomra ennek fényében egészen más megvilágítást, hitelességet kapnak azok a jövőbe látó tervek, amelyeket elmondott B.Zs.

4 4. oldal A fejlesztések nem állnak le (Folytatás az 1. oldalról.) Visszaemlékezett a katasztrófa utáni állapotokra, azokra a munkálatokra, amikor megtisztították a parkot. Azt megóvni, rendbe tenni, ami a mienk, annak közösségkovácsoló ereje is van. Államtitkár úr beszélt azokról a fafajtákról, növényritkaságokról, amelyekre büszkék lehetnek a devecseriek. Beszédében szólt azokról a munkákról, fejlesztésekről, amelyek a közelmúltban, közel 4 milliárd forint értékben készültek el, és a jövőben gyarapítják, élhetőbbé teszik a várost. Elmondta, hogy a fejlesztések nem állnak le. Az állam hamarosan megkezdi a várost átszelő utak rendbetételét, felújítását. Dr. Kovács Zoltán a felújított parkhoz sok örömet kívánva, ennek az építő, gyarapító munkának a folytatására bíztatta a devecserieket. Toldi Tamás polgármester először köszönetet mondott dr. Kovács Zoltánnak azért a segítségért, amelyet Devecser önállósodása, járási székhellyé válása, felemelkedése terén kifejtett. A 2012-ben a parkfelújításra benyújtott pályázatot az Aditus Kft. készítette, és a Pagony Tájés Kertépítész Kft. készítette el a terveket, Herczegh Ágnes okleveles kertépítész vezetésével tavaszán a közbeszerzési eljárást a Vemépszer nyerte el, így ezen az őszön elkezdődtek a munkálatok a múltban készült angolpark mintájára, a korra jellemző növényvilággal. A munkálatok során talajfeltöltések, gombakultúrákkal való talajkezelés történt. Elkészült 4200 méter fém szegéllyel ellátott gyalogos út. Épült 6 db híd és 5 pallós átjáró. 31 db kerti pad, 3 körpad, hulladékgyűjtő, kerékpártároló került kihelyezésre. Az információs táblák betekintést nyújtanak a kert történetébe és a növényvilág életébe db cserje, db évelő növény, 178 db lombos fa került kiültetésre. Elkészült a cserjék öntözőrendszere, amely a futballpálya kútjáról nyer vizet. 185 db idős fa gondozása is megtörtént szakemberek segítségével. ÚjDevecseriÚjság A beruházáshoz az Európai Unió és a Magyar Állam 244 millió forint támogatást nyújtott, amelyhez Devecser Város Önkormányzata 1,65 millió forint önrészt biztosított. A projekt az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Toldi Tamás projektismertetője végén megköszönte a pályázatot támogatók, a felújításban résztvevők, abban dolgozók munkáját, segítségét. Az ünnepi beszédek után dr. Kovács Zoltán államtitkár, Toldi Tamás polgármester, Szűcs István, a VEMÉVSZER Kft. igazgatója és Balogh Balázs, az ADITUS Zrt. régióvezetője ünnepélyesen átvágták a nemzetiszínű szalagot. A szalagátvágás pillanataiban, a háttérben Scheily József postagalambjai emelkedtek magasba, emelve az ünnepség fényét. Az ünnepi beszédek és a szalagátvágás után a vendégek és a jelenlévők együtt tettek sétát a megújult parkban. B.Zs. Árvíz Devecserben! Lapzártánk után, szomorú esemény érte Devecsert. A nagymennyiségű, hirtelen leesett csapadék hatására, országszerte megáradtak a vízfolyások, tragédiákat, nehéz élethelyzeteket hagyva maguk után. Sajnos ez most térségünket sem kerülte el. Ajka, Pápa, Veszprém térségében kiléptek medrükből a folyók, patakok és szeptember 14-én Devecsert is árvíz sújtotta. A Torna patakon a Vízügyi Igazgatóság mérései alapján az utóbbi évtizedek legmagasabb mért vízállását 40 cm-rel meghaladó árhullám érte el városunkat. Az ár ellepte az új futballpályát, a kastélypark középső részét, és a Pápai úton átcsapva elárasztotta az emlékparkban a tavak környékét, a volt füzesi területet. A károk felmérése folyamatban van, a helyreállítás elkezdődött. A károk szerencsére nem akkorák, amekkorának az áradás perceiben látszottak. Nem mellékes, hogy ez csak sarat hagyott maga után B.Zs. Köszönet! Ez úton mondunk köszönetet mindenkinek, aki a szeptember 14-i példátlan áradás védekezési munkálataiban részt vett, őszinte aggódásról, odaadásról, példamutatásról téve tanúbizonyságot. Toldi Tamás polgári védelmi parancsnok

5 ÚjDevecseriÚjság Az Önkormányzat ünnepi megemlékezése (Folytatás az 1. oldalról.) Polgárdy Imre ünnepi beszédét az István a király című rockopera idézetével kezdte. Elmondta, hogy általánosan elfogadott tényként tartjuk nyilván, hogy ő az egyik leginkább tisztelt magyar, akinek tevékenysége nyomán megalakult és fennmaradt hazánk. Portrét rajzolt több mint egy évezred távlatából arról az uralkodóról, aki egyben volt jámbor, hívő keresztény, de ugyanakkor erőskezű, határozott vezető. Szigorú törvényeivel bebiztosított egy tisztességes és békés életet, amelyben fontos szerepet kapott a tulajdon és az erkölcs védelme. Beszédében kitért fiához, Imre herceghez írt intelmeire, amelyek az idő múltával sem veszítettek aktualitásukból. Polgárdy Imre elmondta, hogy Szent Istvánra nemzeti identitásunk erősítése okán is fontos emlékezni, hogy tudjuk, kik vagyunk, és ez az ünnep megerősíti magyarság tudatunkat. István kijelölt egy utat és napjaink felelőssége, hogy ezen az úton menjünk tovább. Azon az úton, Az év elején indult útjára az a mobil fogadóiroda, amely nem csak a devecseri lakosság tetszését nyerte el, de országos figyelmet is kapott. Más településeken is átveszik ezt a devecseri kezdeményezést, a lakossággal való kapcsolattartás e formáját. Most újra indult a Járás, az Önkormányzat és a Rendőrség prominenseiből álló csapat. aminek a tisztességgel elvégzett munka az alapja, ahol nem a megosztás, hanem a békés építés a cél. Ha tovább haladunk Szeptember 6-án a kiértesített utcákban, az Akácfa és Fekete Antal utcákban lehetett találkozni, a csapat tagjaival, elmondani nekik panaszaikat, észrevételeiket, jobbító szándékú javaslataikat. Ez alkalommal Bereczky Nóra járási hivatalvezető, Szoboszlai Tibor ajkai rendőrkapitány, Toldi Tamás polgármester, Bakos András őrsparancsnok, ezen az úton, akkor még több ezer évig hangzik fel templomainkban a Légy áldott, Szent István király!. Kovács László alpolgármester, Lenner András önkormányzati képviselő és Lukács Tamás főtörzs-zászlós volt a csapat tagja. A kezdeményezés iránti érdeklődést mutatja, hogy a szombati alkalommal a csapattal tartott a megyei lap, a Napló szerkesztője, Penk Tímea is. Az Akácfa utcában a lakosok elégedettségüket fejezték ki az 5. oldal Végezetül az ünneplő közösség elénekelte a Szózatot, majd a szentelt kenyerek osztásával zárult az ünnepély. B.Zs. Újra kezdi munkáját a mobil fogadóiroda előző mobil fogadóiroda eredményeként kihelyezett fekvőrendőr elkészültével kapcsolatban, ami jelentősen csökkentette az utcában gyorsan közlekedő gépjárművek számát. A fekvőrendőr iránti igény talán az egyik leggyakrabban felvetett kérés, amiknek az elkészítése viszont jelentős kiadás az önkormányzatnak. Az előző alkalmakhoz hasonlóan többen várták már a csapat érkezését. A felvetett problémákra az illetékesek választ adtak, beszéltek a megoldási lehetőségekről, a felvetett problémák jegyzőkönyvbe kerültek. A következő hetekben a mobil fogadóiroda folytatja munkáját. A soron következő utcák lakosai értesítést kapnak. Az akció létrehozóinak célja változatlan: Továbbra is formáljuk, alakítsuk közösen a város közrendjét, közbiztonságát, közszolgáltatási rendszerét! Éljen a lehetőséggel, számít a véleménye, javaslata! B.Zs.

6 6. oldal Hittan-maraton Lábam előtt mécses a TE IGÉD, ösvényen világossága. (Zsolt ) Udvardiné Lukács Ilonával, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ) elnökségi tagjával beszélgettünk a kutyakiállítás múltjáról, jelenéről, jövőjéről és Devecserről. Kedves Ilona! Először egy kis múltidézésre kérném. Kérem, beszéljen azokról az emlékeiről, amikor először rendeztek kutyakiállítás Devecserben. A kezdet emlékei nagyon szépek, és ezeket nem csak az idő szépíti meg ben kaptunk egy felkérést Kovács László, akkor képviselő úrtól, aki lelkes komondoros volt, hogy A Veszprémi Főegyházmegye a 2013/2014. tanévben hittan versenyt hirdetett felső tagozatos és középiskolás tanulók számára. A cím alapján hosszú versenyre kellett készülni, s valóban 2013 októberétől ez év májusáig tartott a 8 fordulós verseny. A devecseri hittanosok is bekapcsolódtak a versenybe, s fordulóról fordulóra buzgón oldották meg az egyházi év ünnepköreihez, szent miséihez és a mindennapi élethez kapcsolódó feladatokat. Többek között válaszoltak arra a kérdésre, hogy mikor ünnepeljük a napkeleti bölcsek látogatását, mi a róluk szóló evangéliumi részlet alapgondolata, ill. mit tennének bizonyos élethelyzetekben, hogyan cselekednének és gondolkodnának. A felkészítés a hitoktató, Kovács Gyuláné munkáját dicséri. Ő nemcsak teológiai és pedagógiai ismereteket közöl a hittant tanulókkal, hanem törekszik tanítványai megismerésére és segítésére. A hitoktatáson túl tanítványainak a keresztény szellemiséget, erkölcsiséget közvetíti szeretettel és türelemmel. A devecseri csapattól a feladatlapok pontosan kitöltve, határidőre beérkeztek, s gondos értékelés után megszületett a végeredmény. A megyei verse- hozzunk Devecserbe egy rendezvényt. Az a kiállítás csak magyar pásztorkutya kiállításként lett meghirdetve, és egy azóta is nehezen utánozható sikert értünk el. Az első devecseri kiállításra 207 kutya lett nevezve, az ország minden részéről. Ez a résztvevő létszám az ország bármelyik kiállításán méltó az elismerésre. Devecser lakossága akkor, az első kiállításon kifejezte, hogy van igény a folytatásra, hiszen nagyon nagy látogatottsággal tiszteltek meg bennünket. Sajnos kimaradt néhány év, de 2009-ben újra létrejött a devecseri rendezvény, amely akkor már összpásztorkutyás kiállítás volt. Azóta töretlen a kiállítások sora, és minden évben itt vagyunk Devecserben. Az évek alatt változott a helyszín Igen. Több helyszínen is voltunk, és a környezet is változott. Először itt, a régi kastélyparkban, a kert egy másik részén voltunk. A tragédia utáni évben, amikor szomorú állapotban volt a kiállítás helyszíne, mi akkor is jöttünk Devecserbe. Ideiglenes helyszínen, Sárosfőn tartottuk meg a kiállítást. Ezzel próbáltuk megmutatni, hogy mi kutyások együtt vagyunk Devecserrel, nem fogadjuk el véglegesnek azt az állapotot, bízunk a jövőben. Akkor jelenlétünkkel szerettünk volna támogatást adni a hétköznapi küzdelmeikhez a devecserieknek. És most idén szintén a kastélyparkban, de egy új helyszínen vagyunk. Ez a mostani látvány viszont megérdemel néhány szót. Tavaly, amikor már újra itthon voltunk a parkban, még látszottak a fákon a nyomok. Bár látszott a helyreállítás szándéka, de még nem volt maradéktalan az örömünk. Most viszont, amikor pénteken megérkeztünk, teljesen el voltunk ájulva a látványtól! Ha el tudunk vonatkoztatni attól, hogy a kényszer szülte ezt a változást, én megmerem kockáztatni, hogy szebb a jelenlegi park, mint volt. Sok új növény van ültetve, igényesek a parkbútorok, jó szétnézni a parkban. Bár még látszik, hogy dolgoznak a parképítők, még csak közelednek a befejezéshez, de már most hihetetlen szép, amit láthatunk. Csak gratulálni tudok a devecserieknek, és bízom benne, hogy sok örömük lesz benne a jövőben! A devecseriek hogy fogadják Önöket? Én azt látom, hogy örülnek ÚjDevecseriÚjság nyen II. helyezést ért el a 6.b osztály csapata, akik már második éve hit- és erkölcstant tanulnak. Szeptember 7-én a Veni Sancten (tanévnyitó szent misén) átvehették az elismerés jutalmát: oklevelet, Jézus-borítós füzetet és könyvjelzőt. A díjazottak név szerint: Csipszer Fanni, Fenyvesi Júlia, Földi Ramóna, Mergl Zsófia és Németh Nóra. A szép eredményhez gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőjüknek egyaránt. efi Interjú Udvardiné Lukács Ilonával Jövőre is lesz Devecserben kutyakiállítás ennek a rendezvénynek. Nekünk pedig ennél nem is kell több. Mi annak örülünk, hogy ők örülnek. Nagyon rászolgáltak arra, hogy önfeledt, szebb napjaik is legyenek. Mi boldogok vagyunk, hogy ennek az örömnek a részesei lehetünk és nagy megtiszteltetés, hogy Devecser hív bennünket. Az utolsó kérdésem a jövőre vonatkozik. Lehet-e tudni valamit a folytatásról, a kiállítás jövőjéről? Igen, lehet! Elnökségünk a héten döntött és az alapján már biztos, hogy jövőre is jövünk. A devecseri kiállítás már bent van a Szövetség jövő évi versenynaptárában. A következő devecseri rendezvény, mint világ összes pásztor és juhászkutya fajták kiállítása, augusztus 16-án lesz. A Szövetség támogatásáról biztosított bennünket, Devecser Város Önkormányzata mindent megtesz a színvonalas rendezvény megszervezéséért, a kutyatartók szívesen jönnek a városba és a devecseri emberek örülnek a rendezvénynek. Az hiszem, ezt nevezik ideális állapotnak! Kedves Ilona! Köszönöm az interjút! B.Zs.

7 ÚjDevecseriÚjság Interjú dr. Simicskó István államtitkárral gratulálok a devecserieknek " Immár negyedik alkalommal köszönthettük a devecseri kutyakiállításon dr. Simicskó Istvánt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkárát. Mint magyar pásztorkutya, mudi gazdája, a magyar értékek megőrzésének egyik fő zászlóvivője, előző évekhez hasonlóan magára vállalta a rendezvényünk fővédnöki szerepét. Most fiával, Hunorral érkezett hozzánk. A kiállítás szünetében, az új sportkomplexum mellett kérdeztük. Tisztelt Államtitkár úr! Ismét szeretettel köszöntjük Devecserben. Próbáltam az ismétre tenni a hangsúlyt Valóban, immár ötödik alkalommal vagyok Devecserben. Most elhoztam nagyfiamat is, hogy lássa, itt milyen gyönyörű környezet van. Lássa azt a szépülő várost, amiről már meséltem neki. A tragédia óta hihetetlen mértékben és ütemben fejlődik a város. Aki bizonyos idő 7. oldal elteltével érkezik Devecserbe, bizony nem akar hinni a szemének a változások láttán. A négy kutyakiállítási védnökségen kívül még egy másik alkalommal is köszönthettük városunkban. Most annak a látogatásnak az eredménye mellett állunk. Igen, tavaly a sportpálya öltözőépületének alapkőletételénél voltam jelen. Most volt alkalmam látni az elkészült épületet. Örömömre szolgál, hogy szándékaink, Devecsert fejlesztő terveink mentén, igazán rövid idő alatt egy színvonalas, minden igényt kielégítő épület nőtt ki a földből. Ez az épület is példázza azt a gyarapodást, amely a magyar emberek és a kormányzat összefogása eredményeként napjainkban látszik Devecserben. Szerte a városban, látva az igényesen alakított környezetet, az látszik, hogy lelkiismeretes munkát végeznek az itt élő emberek. Szeretném megragadni az alkalmat, gratulálok a devecserieknek,, napról napra szebb a városuk, és gratulálok a város vezetésének ahhoz a munkához, amit az elmúlt időben elvégeztek. Változik a kastélypark, a kiállítás helyszíne. A jelenlegi látvány elnyeri-e az Ön tetszését? Én azt tanultam és tapasztaltam, hogy a hagyományainkat becsülnünk kell. A modernizáció, a fejlődés az mindig úgy történjen meg, úgy változtassuk, szépítsük a környezetünket, hogy az beépüljön a múltunkba és a jelenünkbe. Azokat az értékeket, amiket az őseink létrehoztak, felépítettek, azt meg kell őriznünk, meg kell becsülnünk. Ha külső körülmény azt tönkreteszik, és helyre kell hoznunk, azt úgy kell tennünk, hogy az új hozzátegyen a régi környezet szépséghez és illeszkedjen ahhoz. Ennek jó példája ez a kastélypark, amely igényesen, a régihez lehetőségek szerint ragaszkodva ú jul meg. Volt-e a devecseri látogatásának még más apropója is? Az ideérkezésemkor tárgyaltunk Kovács László alpolgármester úrral. A tárgyalás alapja egy többfunkciós sportcsarnok mielőbbi megépítése, amely hiánypótló és megoldaná a város és a járás ez irányú, régóta húzódó problémáját. Államtitkár úr! Köszönjük a jó hírt és az interjút! B.Zs. Megkérdeztük a kutyakiállítás résztvevőit Darók Éva (Makád): Kellemes emlékek fűznek a Somlóvidékhez. Mi erre a tájra hazajövünk, hisz férjem padragkúti származású. Devecserben voltunk először évekkel ezelőtt kis komondorainkkal kiállítani, ebből kifolyólag a szívünkhöz a legközelebbi, emlékezetes hely a város. Örömmel látjuk, hogy a régi-új helyszínen, hogy regenerálódott a természet. A devecseri kiállítás a figyelmes rendezésnek és a csodálatos helyszínnek köszönhetően egy önálló, különleges helyet foglal el a kutyakiállítások közt. Jakab Zoltán (Beremend): Már hatodik alkalommal vagyunk Devecserben. Mi akkor sem hagytuk ki a helyi rendezvényt, amikor a katasztrófa okán a sárosfői helyszínen voltak kénytelen megrendezni a kutyakiállítást. Elmondhatatlan örömet jelent látni, hogy a devecseriek megújították ezt a csodálatos parkot. Megtekintettük a várost, és azt látjuk, hogy nagyon sokat fejlődött a település. Számomra ez a fejlődés azt sugallja, hogy a tragédia a sok fájdalom mellet, erőt is adott Önöknek. Gratulálok a devecserieknek! Török Lászlóné (Budapest): Harmadik alkalommal vagyunk Devecserben. A pulink volt már különdíjas a devecseri kiállítások során. Az idén visszatérve, a megújult parkot látva, teljesen el vagyok ájulva! Amikor bekanyarodtunk a helyszínre, mintha nem is Devecserbe érkeztünk volna. Hihetetlen ez a változás. Külön öröm, hogy láthatólag sok helybéli jött ki a kastélyparkba, és tekinti meg a rendezvényt. A kísérőprogramokat látva, látszik a szervezők az irányú szándéka, hogy igazi közösségi rendezvénnyé tegyék a kiállítást. Anda-Marócsek Anita (Csömör): Négy éve voltunk utoljára Devecserben. Akkor a mi kutyánk nyerte meg a versenyt. Öröm látni, ezt a megújult környezetet, gyönyörű kastélyparkot. Jó látni, hogy annak az együttérzésnek, amely megnyilvánult országszerte a település iránt, annak összefogásnak, amely Devecserért történt, annak szemmel látható eredményét tapasztaljuk. Kiváló a körítése a kiállításnak, jó látni a helyiek érdeklődését. Ha jövőre is lesz kiállítás Devecserben, akkor mi ismét itt leszünk! B.Zs.

Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc

Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc A település közéleti lapja XXI. (XXXVI.) évfolyam 3. szám Alapítva 1927-ben 2014. március Tisztelet a bátraknak! Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc járási megemlékezése Március 15-én délelőtt az

Részletesebben

XXI. (XXXVI.) évfolyam 8. szám Alapítva 1927-ben 2014. augusztus. Devecserben járt a Virágos Magyarországért zsűrije

XXI. (XXXVI.) évfolyam 8. szám Alapítva 1927-ben 2014. augusztus. Devecserben járt a Virágos Magyarországért zsűrije A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 8. szám Alapítva 1927-ben 2014. augusztus Devecserben járt a Virágos Magyarországért zsűrije Virágos Devecser Sikeres devecseri kutyakiállítás

Részletesebben

Újra szól a csengő. Rejtett értékeink. Bűnmegelőzési cselekvési program ünnepélyes aláírása. Hogy mindenki biztonságban érezhesse magát

Újra szól a csengő. Rejtett értékeink. Bűnmegelőzési cselekvési program ünnepélyes aláírása. Hogy mindenki biztonságban érezhesse magát A település közéleti lapja XIX. (XXXIV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2012. szeptember Újra szól a csengő Ismét tanévnyitó ünnepélyre gyűltek kicsik és nagyok szeptember második napjának vasárnap

Részletesebben

XX. (XXXV.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2013. június. Megyei tűzoltóverseny Devecserben

XX. (XXXV.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2013. június. Megyei tűzoltóverseny Devecserben A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2013. június Megyei tűzoltóverseny Devecserben 2013. május 25-én Devecserben az Emlék-tavak mellett került sor a Veszprém Megyei

Részletesebben

Nagyszabású pályázati program bemutatása a szülőknek. köszöntjük az édesanyákat. Az önkormányzat öltözőátadó ünnepélye Ismét ünnepelt Devecser

Nagyszabású pályázati program bemutatása a szülőknek. köszöntjük az édesanyákat. Az önkormányzat öltözőátadó ünnepélye Ismét ünnepelt Devecser A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 4. szám Alapítva 1927-ben 2014. április Az önkormányzat öltözőátadó ünnepélye Ismét ünnepelt Devecser A vörösiszap-katasztrófa során megsemmisült

Részletesebben

Most búcsúzunk és elmegyünk

Most búcsúzunk és elmegyünk A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2013. július Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az idén június 21-23. közt került sor a tavaly hagyományteremtő céllal létrehozott

Részletesebben

Tisztítsuk meg együtt a környezetünket

Tisztítsuk meg együtt a környezetünket A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 5. szám Alapítva 1927-ben 2014. május Jó hangulatú főzőverseny és májusfaállítás Itt most mindenki devecseri! Mivel az eredeti időpont

Részletesebben

Ünnepélyes telephely átadás

Ünnepélyes telephely átadás A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 11. szám Alapítva 1927-ben 2013. november Méltó emlékezés Gárdonyira Névadóját ünnepelte az általános iskola Magyarország Kormánya a 2013-as esztendőt, Gárdonyi

Részletesebben

Csak egy szó: Köszönjük!

Csak egy szó: Köszönjük! A település közéleti lapja XIX. (XXXIV.) évfolyam 4. szám Alapítva 1927-ben 2012. április Csak egy szó: Köszönjük! Több heti megfeszített munka eredményeként március 9 én ünnepre készült az óvoda. A hét

Részletesebben

Dunakeszi. Duna-partunk. Sokak. számára nyújt felüdülést közkedvelt

Dunakeszi. Duna-partunk. Sokak. számára nyújt felüdülést közkedvelt Dunakeszi városi magazin 2014 JÚLIUS Polgár XV. évfolyam 7. szám Fotó: Hohner Miklós Sokak számára nyújt felüdülést közkedvelt Duna-partunk épül a város új főtere dunakeszin tesztelik a spanyol villamosokat

Részletesebben

XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember

XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember Tanévnyitó 2013/2014 Devecserben a tanévnyitó ünnepélyek az utóbbi években valami miatt rendhagyóak voltak. Idén

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. augusztus II. évfolyam 9. szám A száguldó cirkusz Tihanyban összeállításunk a 4. oldalon Fotó: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Tihany díszpolgára: Dr. Korzenszky Richárd............

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

A 2014. október 12-én megtartott helyhatósági választásról

A 2014. október 12-én megtartott helyhatósági választásról Alapítva 1927-ben XXI. (XXXVI.) évfolyam 10. szám Beköszöntő Jövő áprilisában lesz 88 éve annak, hogy hetilapként 1927- ben útjára indították a Devecseri Ujság -ot (rövid U-val írva továbbra is, ahogy

Részletesebben

Ünnepség augusztus 20-án a Tájházban

Ünnepség augusztus 20-án a Tájházban Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. SZEPTEMBER

Részletesebben

ÚjDevecseri Újság. Kistérségi megemlékezés 56-ról Devecserben. A tartalomból:

ÚjDevecseri Újság. Kistérségi megemlékezés 56-ról Devecserben. A tartalomból: XVIII. (XXXIII.) évfolyam 38. szám Alapítva 1927-ben 2011. október november ÚjDevecseri Újság A telepü lés közéleti l a pja Kistérségi megemlékezés 56-ról Devecserben Október 23-án délután városi- és kistérségi

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI NAPOK HŐSÖK NAPJA POLGÁRRÁ FOGADÁS TESTVÉRTELEPÜLÉSEK

DUNAVARSÁNYI NAPOK HŐSÖK NAPJA POLGÁRRÁ FOGADÁS TESTVÉRTELEPÜLÉSEK DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 6. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. június DUNAVARSÁNYI NAPOK HŐSÖK NAPJA POLGÁRRÁ FOGADÁS TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 2 - DUNAVARSÁNYI NAPLÓ DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Próbaszám - 2013. december Tisztelt Olvasók! Körkép PROGRAM A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás nevében szeretettel

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Városi majális - jó időben, jó helyen, sok jó ladányival!

Városi majális - jó időben, jó helyen, sok jó ladányival! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 7. szám 2014. május 14. Ingyenes Városi majális - jó időben, jó helyen, sok jó ladányival! Már a reggeli órákban elkezdődtek a programok az idei Városi Majálison.

Részletesebben

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember PARÁDI MOZAIK Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja 02. Jön a 11. Hangár Útjára indul a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ fiataloknak szóló kezdeményezése. Erre a programra olyan, Kőbányán működő garázszenekarok jelentkezését várják, akik szívesen

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 2010. június

III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 2010. június III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. június 2010. JÚNIUS Invitáló Városnapok 2010 Kikapcsolódni hívom Önöket, kedves sajószentpéteriek. Eltölteni egy vagy több napot a vásári forgatagban, szórakozni a könynyedebb

Részletesebben

Dunakeszi. 2014 MÁJUS Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 5. szám

Dunakeszi. 2014 MÁJUS Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 5. szám Dunakeszi városi magazin 2014 MÁJUS Polgár XV. évfolyam 5. szám 4-7 Együtt a város Dunakeszi Családi Napok 8-12 Körzeti képviselőink jelentik 13 Dióssi Csaba: Dunakeszi egy stabil, kiszámítható város

Részletesebben