Kifogástalan a balatoni strandok vize

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kifogástalan a balatoni strandok vize"

Átírás

1 I. évfolyam 7. szám Balatonfüred város havonta megjelenõ közéleti lapja szeptember 27. Kifogástalan a balatoni strandok vize Hetvenöt balatoni strand folyamatos megfigyelése alapján ismét kedvezõ tapasztalatokat szerezhetett az ADAC Sommerservice (nyári információs szerviz; Nyári Szolgálat), az európai üdülõrégiók fürdõvizeinek állapotáról tájékoztató szolgáltatás, amelyet 1990-ben hívtak létre az Adrián tapasztalt algásodási folyamatra való reakcióként. Az ADAC a nyári hónapokban a különbözõ európai, tengerparti és belvízi fürdõhelyek vízminõségérõl és aktuális eseményeirõl tájékoztatja Nyugat-Európa turistáit. A vízminõség megállapításának alapjául a helyi egészségügyi, illetve környezetvédelmi hatóság által gyûjtött mikro - biológiai adatok szolgálnak, melyeket továbbítanak a regionális adatfeldolgozóknak. Az adatok kiértékelése az Európai Unió fürdõvizekkel kapcsolatos irányelve alapján történik, mely irány- és határértékeket állapít meg a bak - tériumokra vonatkozó paraméterekkel kapcsolatban. Ha ezek az értékek megfelelõek, a vízminõség jónak vagy nagyon jónak értékelhetõ. A határértékek túllépése esetén az adott vízterü - let legalábbis ideiglenesen fürdésre alkalmatlannak minõsül. A vízminõség megállapítása Magyarországon a Külügyminisztérium felhívására és támogatásával 1994 óta szerveznek uniós, úgynevezett Európa-napokat. Ed - dig közel ötven hasonló rendezvénynek adtak helyet kisebb és nagyobb településeink. A program bevallottan nyílt célja, hogy még a csatlakozás elõtt alapos és fõként hiteles tájékoztatást kapjanak a polgárok mindarról, ami a gazdasági, politikai, jogi, kulturális stb. harmonizációt illeti. Pálfy Sándor, városunk polgármestere a kelet- és nyugat-balatoni kistérségi társulások öt településének összehangolt, egymásra építõ, mellett a regionális adatfeldolgozók feladatához tartozik a stran - dok állapotának véleményezése is. Ezeket az adatokat, valamint egyéb, az idegenforgalom szempontjából releváns, illetve a környezetet érintõ információkat elektronikus postán, hetente megküldik az ADAC müncheni központjának, ahol azokat minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõvé teszik az Interneten, illetve fax, vagy telefonhívás útján. Végezetül a régiók eredményeit éves beszámolóban összesítik. A Sommerservice (Nyári Szolgálat) a Magyar Turizmus Rt.-vel kötött megállapodása szerint 2001-ben hatodik ízben dolgozta fel a magyarországi adatokat: a Balatonról a nyaralók ily módon informálódhatnak, mondta Rosta Sándor, a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke Balatonfüreden, mielõtt Gabrielle Dobrocsi az idei tapasztalatiról részletesen is beszámolt volna. Eszerint ebben az évben 75 Balaton-parti strand vett részt a vizsgálatban. Az adatokat a Nyári Szolgálat részére a megyei ÁNTSZ-ek (Somogy, Veszprém, Zala), valamint a Balaton és Velencei-tó Vízminõségi Tájékoztató Rendszere biztosította. Ezen felül a Siótour és a Veszprém Megyei ÁNTSZ szolgáltatott egymást segítõ munkájáról szólt, kiemelve, hogy az uniós tagság közeledtével számos kihívással kell szembenéznünk. Kuti Csaba, a megyei közgyûlés elnöke az összefogás szervezõerejét hangsúlyozta. Fontos mondotta, hogy mindenki megértse, mit is jelent tagnak lenni az unióban úgy, hogy identitásunkat ne feledjük. Ennek a közeledõ tagság - nak az elsõ üzenete nem más, mint plusz adatokat a Balaton-parti strandokról. Az elõbbi öt strandról, utóbbi többek között a Balatontourist strandjairól. Öszszességében elmondható, hogy a fürdõvíz minõsítése a Balatonnál a jó és kiváló között mozgott. Nyolc strand esetében adathiány miatt nem nyílt lehetõség a minõsítésre, 19 strandon kiváló volt a vízminõség, 28 esetében jó, míg 17 strandnál jó és kiváló közötti a vízminõség értékelése. Négy strand esetében a mikrobiológiai paraméterek túllépték a határértéket, ezek közül egy strand köszönhetõen a többi paraméternek jó minõsítést kapott. Az algakoncentráció alapján a vízminõség jónak mondható, csak július végén és augusztusban tapasztaltak nagyobb koncentrációt a Keszthelyi-medencében és a Szigligeti-medencében. A strandok általános állapotának (higiénia, biztonság, tájékoztatás) területén a strandok többsége jó minõsítést kapott, ahhoz azonban, hogy a minõsítés kiváló legyen, javasolt például a szelektív hulladékgyûjtés, a vizesblokkok magas szintû higiéniájának biztosítása, többnyelvû vendégtájékoztatók (vízminõségrõl) kihelyezése. (folyt a 2. oladalon Strandok...) Európa-nap Füreden és környékén Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak és Tihany polgármestere szeptember 19-én írta alá a füredi városházán azt az együttmûködési megállapodást, amely a szeptember 28-i Európa-nap rendezvényeit hivatott koordinálni. Európa-napra készül Füred Fotó: Tóth Attila elérni azt, hogy csak közösen tudunk elérni eredményeket. Dr. Bó - ka István, Alsóörs polgármestere a Balaton-felvidéki összefogást emelte ki. Ugyanakkor fel kell ismerni, hogy a civil és a szakmai szervezetek közremûködése nélkül nem lehet életképes programokat létrehozni. Most még a tanulási folyamat részesei vagyunk mutatott rá, de azt már most látni kell, hogy az információ gyors átadása alaptényezõ. Ahhoz, hogy meg tudjunk felelni az uniós követelményeknek, tovább kell tanulnunk, számos fogalmat kell közö - sen értelmeznünk. Balatonalmádi alpolgármestere, Pandur Ferenc ismertette a város programjait, melyek több ponton kapcsolódnak a többi településéhez. Dr. Balogh Emil, Csopak elsõ embere is a civil szervezetek hatékony elõretörését emelte ki, példaként felhozva a Nõk a Balatonért Egyesület eddigi példás tevékenységét. Szólt arról is, hogy toleran - cia nélkül egy közösség sem mûködõképes. Bors István, Tihany polgármestere így fogalmazott: Hazánk ezer éve európai. Két éven belül ezért nem Európába, hanem az Európai Unióba lépünk egy nagyon hosszú, mesterségesen szétválasztott korszak után, ahol további fennmaradásunk záloga nemzeti jegyeink továbbéltetése lesz. Befejezésül pedig azt mondta, hogy a kultúra, a hagyományok tartják össze ezeket a balatoni kistelepüléseket, s a kultúra az, ami összeköthet még bennünket az eu - rópai gondolkodásmóddal. (folyt. a 2. oldalon Európa-nap...) Quasimodo-ünnepségek kilencedszer Amikor nem volt magyar állam, a nyelv tartotta össze a nemzetet Városunk önkormányzata kilencedszer rendezte meg a Nobel-díjas olasz költõ, Salvatore Quasimodo tiszteletére kiírt költõi versenyét. Az elõkészületek (pályázat kiírása) még az év elején megtörténtek, s azóta kül- és belföldrõl folyamatosan érkeztek a zsûrizés idõpontjáig a másutt még nem publikált versek. A tervek szerint Rockenbauer Zoltán kulturális miniszter, illetve az Olasz Köztársaság budapesti nagykövete, Giovan Battista Verderame lett volna a fõvédnöke a szeptember 7-8-i költõtalálkozónak. Az események a fõvárosban kez - dõdtek, ahol szeptember 7-én a nagykövet adott fogadást a nagydíjasok részére, majd egy nappal késõbb immáron Füreden folyta - tódnak, ahol az Art-East Galériá - ban a Garda-tó menti települések szövetsége mutatkozott be Pierangelo Manfredini, a Garda- Balaton Egyesület elnökletével. Ezt követõen az Aranyhíd Kulturális Szolgáltató Intézet igazgatója, Sárköziné Sárovits Hajnalka köszöntötte itáliai és hazai vendégeit. Utalt a gazdag olasz-magyar kapcsolatokra, s arra, hogy ben Olaszországban a magyar kultúra évével várják az érdeklõdõket (erre meghívást kapott a Quasomodo verseny is). Alessandro Consonni festõmûvész tárlatát, mely Tuboly Anikó ízléses rendezõi munkája, Szabó György író nyitotta meg, kiemelve, hogy a kiállított képek az idei esztendõ alkotásai, így ezeket elõször láthatja a közönség a határokon túl. A nagy érdeklõdéssel kísért kiállításon László Anikó mûködött közre fuvolán. Egy Alessandro Quasimodo édesapja emlékfájánál Fotó: Tóth Attila órával késõbb Lorenza Franco Quasimodo és a fordító tolmácsolásában lyeket Lorenza Franco átvéve a Meghatározatlan címû kötetének premierjére kerül sor a kedves hallhattuk. A mélta - tást a kötet gondozója, dr. Mada- stílust maga költött. A költõi verseny díjnyertesei Könyvbemutató a Kedvesben Kávéházban. A költõnõ finom lírával átszõtt verseit Baranyi Fe - renc József Attila-díjas költõ fordításában Alessandro Mindössze néhány percig tartott városunk képviselõ-testületének szeptember 13-i ülése. A honatyák összehívásának nem egyéb volt az oka, mint az, hogy az államháztartásról szóló törvény elõírja az elsõ félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtartását. rász Imre, a debreceni KLTE professzora mondta. A kötet egyik érdekessége, hogy olyan Shakespeare-verseket is tartalmaz, me- Rövid rendkívüli ülés egyetértéssel A kiadott tájékoztató szerint az önkormányzat elsõ félévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, ugyanakkor a költségvetés biztonságos teljesítése érdekében a bevételek beszedését kell mielõtt teljesíteni, folyamatosan takarékos gazdálkodás mellett. Az ülésen módosították a évi költségvetést, melyet Fotó: Tóth Attila immáron hagyományosan a Balatonon, a Helka hajó fedélzetén mutatkoznak be a sajtó elõtt. (folyt. a 3. old. Veszprém...) az indokolt, hogy a közalkalmazottakat illetõ bérkiegészítés központi összegét milyen jogcí - men kell beépíteni a költségvetésbe. Ezúttal városunk képviselõi mindkét elõterjesztést különö - sebb vita és hozzászólás nélkül fogadták el. Zatkalik

2 VÁROSI KRÓNIKA 2. Bármikor kaphatunk meleget igaz, drágábban Végérvényesen vége a nyárnak, s csak reménykedhetünk, hogy a vénasszonyok nyara idõszakában még elõbukkan a napsugár, felmelegíti kicsit a lelkeket és a lakásokat Hûvös, szeles idõk járnak mostanában, nemritkán kényszerülünk arra, hogy pulóverben, melegítõben tartózkodjunk kihûlt lakásunkban. Fõleg igaz ez a Köztársaság úti lakótelep lakóira, akiknek melegvíz és fûtésszolgáltatását a Füredhõ Kft. biztosítja. Nem kényszerû ez a helyzet, hiszen ha a bérlõk úgy kívánják és ezt a közös képviselõ felé jelzik, õ írásban megrendeli, mi bármikor be tudunk fûteni a lakásokban tudtuk meg Kántor Lajostól, a Füredhõ Távhõszolgáltatási Kft. ügyvezetõjétõl. Ez évek óta bevezetett gyakorlat. A cég olyan korszerû rendszerre tért át, mellyel folyamatosan, egész évben fennakadás nélkül tudja biztosítani szolgáltatását. S valóban, aki bekukkant a lakótelepi kis erõmû belsõ helyiségeibe, patikai tisztaságot, csendet, számítógép vezérelt modern berendezéseket találhat. Csak halk duruzsolás hallatszik, a melegvizet továbbító elektromos szivattyúk felõl. Nem igényelt különösebb felkészülést a fûtési idény, hiszen A Balatonfüredi Önkormányzat 9/1994.(IV.20.) Kr. számú rendelete szabályozza többek között az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó tudnivalókat. Ez azóta többször, legutóbb a 18/2001.(VI.28.) Kr.sz. rendelkezéssel módosult. Újabb lehetõség nyílik a rászorulóknak önkormányzati lakások bérlésére. A Batsányi utcában ugyanis modern, korszerû épület emelkedett ki a földbõl nyár óta. A városi önkormányzat az erre a célra adható pályázati pénz elnyerésével olyan beruházásba kezdett, mely további bérlõi igényeket elégíthet ki. A három egyszobás és két másfélszobás lakásból álló garzonház megépítéséhez természetesen a városnak a saját, e célra elkülönített (un. lakásalap) pénzébõl is hozzá kellett tennie. A megvalósításhoz hetven százalékos állami támogatást nyert az önkormányzat. Az építkezést augusztus elején kezdtük, a befejezési határideje ez év október 31-e. Ezt követõen kerül sor még a pótmunkákra, hiánypótlásra, mûszaki átadásra tudtuk meg Kosler Zoltántól, a polgármesteri hivatalban. 24 millió forinttal pályáztunk, ennek kaptuk meg a hetven százalékát. A többi részt önkormányzati folyamatosan készenlétben állnak. A szolgáltatást igénybe vevõk azonban felkészülhettek arra, hogy augusztus 6 -tól többet kell fizetniük a melegért. Igen, a hõdíjat emelni kényszerültünk, errõl önkormányzati döntés is született. A július 1-jén életbelépett új gázdíj miatt volt erre szükség. 12 %-os áremelés történt és ezt az árváltozást mi is százalékosan követtük. Ez tehát azt jelenti, hogy a fûtési és a használati melegvízdíjnak a hõdíj része 12%-kal emelkedett. Ha az alapdíjat és hõdíjat nézzük együtt, akkor a fûtésnél a díjváltozás 5%, a használati melegvíznél 4,7%. Ez egy kétszobás lakás fûtési díjánál Mindannyiunk érdekében érdemes takarékoskodni, költségosztó mûszer is felszerelhetõ erõkbõl biztosítjuk. A majdani bérlõknek a rendeletben meghatározott szigorú feltételeknek meg kell hogy feleljenek. Vizsgálják a rászo - rultságot, a jövedelmi, szociális, vagyoni helyzetet és még sok egyéb szempontot, melyeknek alapján a Vagyongazdálkodási Osztály az adatokat feldolgozza. Ezt követõen a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület dönt a benyújtott pályázatokról. Mert hogy ezeknek a lakásoknak a bérleti jogviszonyát, pályázat útján lehet elnyerni. Tájékoztató jelleggel egy kis elõzetes a pályázati feltételek - rõl: Az a személy pályázhat ön - kormányzati bérlakásra a.) akinek vagy házastársának (élettársának), illetve a vele együttlakó, vagy együtt költö - zõ közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs megfelelõ, beköl - tözhetõ lakás és 346 forint plusz kiadást jelent havonta. (134,8 légm 3, 54m 2, szerk.) Hány lakást érint az Önök szolgáltatása? 680 lakásban fûtünk, valamint az óvodában és 672-ben biztosítjuk a használati melegvizet. Új önkormányzati bérlakások Tetõ alatt a bérlakás b.) mind a család, mind az együtt költözõ közeli hozzátartozók egy fõre jutó havi jövedelme (a bérbeadást megelõzõ évben) nem haladja meg a bérbeadáskori öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét és c.) a család nem rendelkezik olyan vagyonnal, melynek e- gyüttes forgalmi értéke nem haladja meg a bérbeadáskori öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét és d.) a család életkörülménye az általános szociális feltételeknek nem felel meg és e.) aki a bérbeadást megelõzõ 5 éven belül: nem mondott le önkormányzati bérlakása bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében, vagy a magánforgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú vagy alacsonyabb komfortfokozatúra lakását, vagy beköltözhetõ ingatlanát nem idegenítette el, vagy a beköltözhetõség nem az õ érdekkörében felmerült okból szûnt meg. A fent meghatározott feltételeknek megfelelõ személyeknek sem adható bérbe lakás, ha a pályázó: a.) a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét nem töltötte be, b.) a rendelet hatálybalépését megelõzõ öt éven belül vagy a hatálybalépése után birtokháborítással költözött bármilyen lakásba, c.) a pályázat benyújtására Fotó: Tóth Attila megállapított Vannak eszközök, berendezések, melyek a gazdaságosabb fûtési módot illetve az igazságosabb költségelosztást szolgálják. Mindenkinek mások, az igényei, fûtési szokásai, a költségeket mégis relatíve egyenlõ arányban osztják meg. Milyen lehetõségek közül választhatunk? A fûtési rendszer korszerû. Aki azonban az egyéni energiafelhasználási mérést vagy szabályozást választja, összességében jobban határnaptól számított öt évnél rövidebb idõ óta rendelkezik Balatonfüreden állandó bejelentett lakással. Szociális bérlet esetén a lakásigény mértékét meg nem hala - dó szobaszámú lakás adható bérbe. A lakásigény mértékének megállapításánál a szociális bérletre jogosultat és a vele állandó jelleggel együtt lakó azon személyeket kell figyelembe venni, akik a törvény alapján a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatók a lakásba, kivéve, ha beköltözhetõ lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával rendelkezik. A képviselõ-testület a lakásigény mértékét az alábbiakban állapítja meg: 1-2 fõ esetén 1 szoba, minden további személy esetén fél szobával emelkedik. A pályázónak lehetõvé kell tenni, hogy a lakást megtekintse. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a lakás címét, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát, a lakásra megállapított bérleti díjat, a pályázat benyújtásának helyét, idejét, módját, a lakás megtekintésének idõpontját, az eredmény közlésének módját és idõpontját. A pályázatot a rendelet mellékletében meghatározott a pályázónak ingyenesen rendelkezésére bocsátott nyomtatványon kell benyújtani a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási osztályához egy, a késõbbiekben meghatározott idõpontig. A pályázati kiírást a sajtóban jelenteti meg a hivatal. Kozma Gábor jár. Hiszen csak annyit fog fizetni a fûtésért, amennyi energiát valójában igénybe vett. Magyarul: spórolhat a dolgon. Ennek azonban ára van, meg kell elõlegezni ezt a beruházást. Oly módon, hogy fel kell szereltetni ezeket a berendezéseket, mérõegységeket. A beruházás harminc százaléka visszaigényelhetõ, de nem túl olcsók ezek az eszközök. Persze vannak olcsóbb és drágább megoldások. Mit jelent ez számszerûsítve? Vannak úgynevezett standszabályozók, termosztatikus radiátor szelepek és költségosztók. Ez utóbbi alkalmazása igényel kisebb beruházást, ezek költsége átlagban olyan negyven-hetvenezer forint körül van, az elõbbiek ennél jóval drágábbak. A költségosztó csupán egy mérõeszköz, de ennek alkalmazásával is gazdaságosabban járunk. Van persze ennél talán olcsóbb megoldás is. Ha nem pazaroljuk a melegvizet (a hideget sem!), ha nem nyitott ablak mellett alszunk egész éjjel a fûtési idényben, ha megfelelõen szigeteljük ablakainkat, ha csukva tartjuk a téli idõszakban a lépcsõházak bejárati ajtajait és még sorolhatnám, azzal is spórolhatunk. Nem csak magunknak, mindannyiunk érdekében. K. G. Strandok vize (folyt. az elsõ oldalról) A további szolgáltatások szemügyre vételének keretében ebben az évben az ADAC információt gyûjtött arról is, hogy a balatoni fürdõzésnél milyen lehetõségek állnak rendelkezésre a mozgássérültek számára. A Siotour és a Balatontourist kempingjeiben speciális zuhanyozók és illemhelyek találhatók. Siófokon az Európa Hotel melletti strandon egy hidraulikus lift segítségével a mozgássérültek is meg tudnak mártózni a Balaton vizében. Néhány önkormányzati strandon szintén rendelkezésre állnak hasonló speciális blokkok. Sajnos a strandok többségén csak lépcsõn lehet belemenni a vízbe, mondta Gabrielle Dobrocsi. A Balatonnál a monitoring rendszer ma még a strandoknak csak mintegy felére terjed ki. Ez azonban nem jelenti azt, hogy másutt ne végezték volna el a szükséges ellenõrzéseket. Rosta Sándor, a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke éppen ezért roppant fontosnak tartja, hogy mielõbb elkészüljön a balatoni strandok mûködtetési szabályzata. Ebben egyrészt kötelezõvé teszik a strandokon a folyamatos vízminõségi tájékoztatást, másrészt a megfelelõ nyilvánosság biztosítását. A szabályzatot ugyanakkor az európai normákhoz igazítják. A mindezzel kapcsolatos feladatokat a Balatoni Szövetséggel közösen várhatón még ez évben megoldják. Az ADAC észrevételei alapján ugyanakkor elhatározták, hogy a BRIB a jövõ évi strandfejlesztési pályázatok elbírálásánál elõnyben részesíti azokat, akik a mozgássérültekre is gondolnak, mind a tusolók, mosdók kialakításakor, korszerûsítésekor, mind pedig a vízbe történõ bejutás megkönnyítésekor jelentette be Balatonfüreden Rosta Sándor elnök. Andrássy Antal Európa-nap (folyt. az elsõ oldalról) Lapunk kérdésre miért munkanapon rendezik a valószínûleg nagyon sokakat érdeklõ programokat azt a választ kaptuk, hogy hosszas elõkészítõ munka után csak a szeptember 28-át tudták közösen lefogadni. -zéa- Az Európa-nap balatonfüredi programja 9.00 óra: Térzene és mazsorett bemutató a Tagore sétányon. Horváth Zoltán vezényletével közremûködik az Ifjúsági Fúvószenekar óra: Kerékpáros küldöttség indulása a Kossuth térrõl óra: Környezetvédelmi akadályverseny általános iskolások számára (eredményhirdetés a Móló Színpadon óra között) 9.20: A környezõ településekrõl érkezõ kerékpárosok fogadása óra: Az Európa-nap ünnepélyes megnyitása a Móló Színpadon. Köszöntõt mondanak: Fernand Van Brusselen, az Európai Unió soros elnöke, Szombati Béla, az integrációs államtitkárság helyettes vezetõje, Michael Lake, az Európai Közösségek Bizottsága budapesti képviseletének vezetõje, Kuti Csaba, Veszprém megye Közgyûlésének elnöke. A mûsorban élõképekkel fellépnek a Radnóti iskola tanulói és a Csopak táncegyüttes : Faültetés a Millenniumi ligetben 11.30: Fórum az Árkád Hotel színháztermében. Téma: az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a helyi önkormányzatok döntéshozatalára. Köszöntõt mond Pálfy Sándor polgármester. Elõadást tartanak: dr. Ivancsics Imre dékán, JPTE Pécs, dr. Kondorosi László jegyzõ, Balatonfüred : Nonstop szórakoztató mûsorok a Móló Színpadon. Magyar folklór és modern táncok (Cserregõ táncegyüttes és az Acro-Dance mûsora) 12.20: Az Európa hajó fogadása a kikötõben 12.45: EU-tanterem avatása a Lóczy gimnáziumban. (A termet avatja Thomas Glaser, az EU magyarországi delegációjának tanácsosa) 13.00: Az Európa hajó indulása a kikötõbõl : Nonstop szórakoztató mûsor a Móló Színpadon (a Hétrét, a Söndörgõ, az Iliosz együttes mûsora, dzsessz, dixi muzsika, Pege Aladár és együttese, játékos vetélkedõ az EU-ról) 16.00: 100 éve született Németh László. Emlékfa ültetése a Tagore sétányon. (beszédet mond Korzenszky Richárd perjel) 19.30: Az Ajka-Padragkút táncegyüttes mûsora az Európa sátorban. Táncház : Az Európa hajó érkezése a kikötõbe 21.00: Utcabál az Európa sátorban a Rulett együttes közremûködésével 22.00: Tûzijáték Központi rendezvények Vitorlás tér : egész napos kézmûves bemutató Európa pavilon: információk az EU-ról ás a Sapard programról Zákonyi utca, EU sátor : az európai népek ételei, italai : vidámpark Sportrendezvények 11.00: kerékpáros ügyességi vetélkedõ a Zákonyi utcai parkolóban 15.00: Ki ér elõbb az EU-ba? címmel futófesztivál a Tagore sétányon

3 VÁROSI KRÓNIKA 3. Veszprém megye nagydíja Czigány Györgyé (folyt. az 1. oldalról) A barátságtalan idõjárás ugyan összezsúfolta a meghívottakat, de ezzel mit sem törõdtek a jó hangulatú magyar és olasz literátorok. Az akadozó hangosítás azonban már kisebb kellemet - lenséget okozott, hiszen Cserép László mûvelõdési osztályvezetõ köszöntõ szavait csak azok érthették, akik elöl álltak. A többinek így csak motorzúgás és edénycsörgés jutott. A hajón Szabó György író, a Quasimodo alapítvány elnöke elõbb rövid történeti áttekintést adott a nemes versengés múltjáról, majd Pálfy Sándor polgármester utalt a Quasimodo által elültetett szel - lemre. A Garda és a Balaton egymásra találása mondotta a kulturális hídnak köszönhetõ, mely egyre több téren kamatoztatja gyümölcseit. Elena Basile tanácsos aki Giovan Battista Verderame nagykövetet helyettesítette hirtelen jött elfoglaltsá - ga miatt elõször járt Füreden, s elragadtatással fogalmazott ta - pasztalatairól. Nagy szükség van ebben a furcsa, görcsös és rohanó világban arra, amit egy-egy vers, kötet, míves szó adhat mondta. Hozzátette, hogy a két kultúra egymásba fonódik, s ezáltal erõsödik az olasz és a magyar nép nagy múlttal rendelkezõ barátsága. lékfája elõtti koszorúzáson, ahol a Horváth Zoltán vezényelte Ifjúsági Fúvószenekar eljátszotta két köztársaság himnuszát, majd Szücs Károlyné közmûvelõdési referens üdvözölte a szépszámú megemlékezõt. Az ünnepség szónoka az olasz kulturális inté - zet igazgatója, Giorgo Pressburger lett volna, de (akárcsak kulturális miniszterünk, Rockenbauer Zoltán) egyéb kötelezettségei más helyre szólítot - ták, így levelét Giovanni Cataluccio olvasta föl. Ebben kiemelte, hogy békés magatartásra buzdít a közös magyar-olasz kezdeményezés, amely a kultúra egyik alapeleme évszázadok óta. Quasimodoról szólva pedig rámutatott, hogy a XX. század sa - játos hangú kifejezõje volt, aki távoli népekkel kereste és ápolta a kapcsolatot. Ma pedig újra érvényesek gondolatai, hiszen a szó, az emberi szó a technika elõ - retörése ellenére is a kommunikáció legfontosabb eszköze. Végezetül koszorúzások következtek a város önkormányzata, a megyei önkormányzat, az olasz nagykövetség, a Nemzeti Kulturális Örökség nevében. Este hatkor az Árkád Hotelben gálamûsor keretében mutatkoztak be a legkiválóbbnak bizo - nyult költõk. A zsûri tagjait Franco Cajani, Gergely Ágnes és Baranyi Ferenc költõket, korabeli Magyarország sorsa között. Akkor náluk Dante nyelve teremtette meg az egységet, nálunk pedig akkor, amikor magyar állam nem is létezett, a költõk tartották fenn a nemzeti öntudatot. Ma más a helyzet, s nagyon kívánatos, hogy a költészet újra megtalálja közönségét. A díjnyertes verseket a zsûri tagjai méltatták, majd a díjak átadása következett. A gyõztes alkotásokat Alessandro Quasimodo és Lukács Sándor színmûvészek adták elõ. Befejezésül gálamûsor következett, melyen a 100 esztendeje elhunyt Giuseppe Verdire emlékeztek. Felléptek a Magyar Állami Operaház mûvészei: Szilfai Márta és Csák József énekesek, Marczis Demeter Liszt-díjas érdemes mûvész és Harazdi Miklós zongoramûvész. A kísérõ rendezvények is érdekességeket és színvonalasak voltak: a városi könyvtár emlékkiállítással tisztelgett a száz éve született Quasimodo emléke elõtt, a Móló Színpadon pedig 7-én délután öttõl szicíliai táncmûsorban gyönyörködhettek a nézõk. Az évezred elsõ Quasimodo emlékdíját a nemzetközi zsûri döntése értelmében 99 pályázó 190 versébõl Orbán Ottó (A mészáros), Veszprém megye különdíját pedig Czigány György (Az elsüllyedt katedrális) költõ kapta. A zsûri különdíjasa Visky András lett (Kolozsvári anziksz Farkas utca), a NEKÖM különdíját pedig Utassy József nek (Félálom) ítélték. Elismerõ oklevelet kapott Ihász-Kovács Éva, A balatonfüredi Nemzetközi költõtalálkozó, Salvatore Quasimodo költõi verseny rendezvényei keretén belül szeptember 8-án az Art- East Galériában bemutatkozott a Garda-tó menti települések Szövetsége. A Garda - Balaton Kulturális és Barátsági Egyesület elnöke Pierangelo Manfredini tíz évvel ezelõtt ismerkedett meg magyarokkal a Garda-tó partján. Dobó József a csopaki Dobó Étterem tulajdonosa terjesztette jó hírünk Olasz-földön. Boksay György volt csopaki idegenforgalmár, aki több nyelven (olaszul is) beszélt, barátjául fogadta Pierangelo Manfredinit és megismertette vele a Balatont, a Balatonfelvidéket. Ebbõl a barátságból nõtt ki az a ma már felettébb gyömölcsözõ kapcsolat, amely odáig vezethetett, hogy, a Garda Balaton Vendégségben a Garda-taviak Fotó: Tóth Attila BIB és a Garda tavi közösségek között l988-ban hivatalos megállapodás született, amely tovább építkezett szakmai, kulturális és gasztronómiai téren is. Vendégül látták a csopaki gyermektánckart. Pierangeli Manfredini öt éve dolgozik ezen a kapcsolaton. Szakmai találkozón is részt vettek régiónk képviselõi a Garda-tónál megtartott geológiai konferencián megrendezett eloadás sorozaton. Két évvel ezelõtt két költõt láttak vendégül, irodalmi esten mutatván be munkásságukat. Bodosi Györgyötés Németh István Pétert ben Salvatore Quasimodo költõnk halálának l00. évfordulójára emlékeztünk, delegációink négy eseménydús napot töltött el itt, önöknél ebbõl az alkalomból. Az Art-East Galériába elhoztunk önöknek egy kiállítási anyagot, amely bemutatja a Garda-tavat és környékét. A évben Olaszországban mindenhol magyar heteket szerveznek, mi is szeretnénk kapcsolódni a rendezvénysorozathoz. Kiállítást rendezünk, amelyen bemutatjuk a Balaton régiót, valamint képzõmûvészeti kiállítást is szervezünk a balatonfüredi mûvészeknek. További terveink között szerepel az önök nemzeti parkja és a mi nemzeti parkunk kapcsolatfelvétele is. Reményeink szerint a Garda Balaton Kulturális és Barátsági Egyesület még sokat tesz, tehet azért, hogy a két térség lakói jobban megismerhessék, és ezáltal segíthessék egymást mondta Pierangelo Manfredini az egyesület elnöke. Hanny Kérjük mindazokat, akik a volt Brázay-villában Protiwinsky Ferenc ( ) festõmûvész freskóiról, illetve azok eltávolításáról, valamint a festõre vonatkozó, bármilyen adattal, ismerettel rendelkeznek, hogy ezeket a forrásokat szíveskedjenek eljuttatni a Városi Helytörténeti Gyûjteménybe, egy készülõ Protiwinsky tanulmányhoz. Városi Helytörténeti Gyûjtemény 8230 Balatonfüred, Arany János u. 12. Tel.:87/ A Salvatore Quasimodoköltõi versengés fõdíjasa Orbán Ottó ÜNNEPSÉG AZ OLASZ LIGETBEN ÉS A KÚRSZALONBAN A nagyközönség délután ötkor találkozhatott az ünneplõkkel a Quasimodo Tagore sétányi em- Görgey Gábor írót, Alessandro Quasimodot, Szabó György kuratóriumi elnököt, Pálfy Sándor polgármestert Cserép László invitálta a méltón feldíszített színpadra. A díszvendégek között ott volt dr. Bóka István és Polonyi Kornél országgyûlési képviselõ, dr. Pomogáts Béla, a Magyar Írószövetség elnöke, Hermann István, a Veszprém megyei közgyûlés tagja, a Garda-tavi Szövetség képviselõi és még sokan mások a köz- és mûvészeti életbõl. Városunk polgármestere, Pálfy Sándor a 100-as, a 40-es és a 9- es számokhoz kötötte beszédét. Száz éve született Quasimodo, száz éve halt meg Verdi, negyven esztendeje ültette a Nobeldíjas költõ a nevezetes emlékfát, s kilenc éve alapíttatott az emlékdíj. Ez a verseny eljutott arra a fokra mondta, hogy nemcsak költõk találkozási fóruma, hanem két nép egymásra találása is. Elena Basile az olasz kulturális kormányzat üdvözletét tolmácsolta, utalt a éves magyar-olasz múltra, a közös kap - csolódási pontokra. A jelenrõl szólva az uniós csatlakozás támogatásáról beszélt, megemlítve, hogy a hagyományos partnerek mellett a mediterránium felé kell Magyarországnak fordulni. Pomogáts Béla párhuzamot vont az egykor széttagolt Itália és a Fotó: Gazsi József Mihalik Margit, Gyimesi László, Dobai Péter, Iszlai Zoltán, Szabó Ildikó, Takács Tibor és Balla D. Károly. Zatkalik A IX. Quasimodo költõi verseny díjnyertes verse Orbán Ottó: A mészáros Tûzfelhõt fújó totemállatom nem békül a halállal. Forró iszapból gyúrták fekete szoborteste bazalt izomzatát, Bordái ketrecében egy mozdony zihál, Dö-döm, dö-döm, döng a szíve, mint az üstdobok, De vörös szeme csak közelre lát, nem lát el a csillagokig, neki az öröklét, hogy spermája borjakban folytatódik, élni akar, élni, élni, mindegy, milyen áron, mert az a nyerõ a földön, aki életben marad. Nincsenek erkölcsi gátlásai, õ a meztelen ösztön, meglódul, öklel, a port kapálja, öklel, a port kapálja, öklel... Nem látja (vagy ha látja is, nem fogja föl, hogy mit lát) a palánknak támaszkodó, színes selyemrongyokba öltözött daliás mészároslegényt, aki biztos kézzel döfi majd a két nyaki csigolya közti keskeny résbe a kardját, átvágva a marionett-bábu szörnyeteg mozgató zsinórját, a gerincvelõt.

Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése

Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése I. évfolyam 1. szám Balatonfüred város havonta megjelenõ közéleti lapja 2001. március 29. A forradalom és szabadságharc 153. évfordulóján a város több száz diákja és a hozzájuk csatlakozó sok-sok felnõtt

Részletesebben

Újabb Tourinform iroda segíti a turistákat a Balatonon, ezúttal Fenyvesen. Magyarok világtalálkozója 9 Lellén. A Kék Hullám Zászló gyõztesei

Újabb Tourinform iroda segíti a turistákat a Balatonon, ezúttal Fenyvesen. Magyarok világtalálkozója 9 Lellén. A Kék Hullám Zászló gyõztesei B A L A T O N I XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA Itt a szezon, 3-7 hol a szezon? Magyarok világtalálkozója 9 Lellén 15 A Kék Hullám Zászló gyõztesei

Részletesebben

Hát akkor elkezdjük? - tanévnyitó Szentgyörgyön (5. oldal)

Hát akkor elkezdjük? - tanévnyitó Szentgyörgyön (5. oldal) B A L A T O N I XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2011 SZEPTEMBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Szorítok a BFT-ért Beszélgetés Halász János államtitkárral Településrõl 7-11 településre 12 Ha

Részletesebben

Elûzték a telet Arácson

Elûzték a telet Arácson BALATONFÜREDI NAPLÓ XI. évfolyam, 2012. 2. szám TARTALOM Áltudomány 1 BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2012. 2. SZÁM Forradalmi hétköznapok Azt kérdezték tõlem a minap,

Részletesebben

Balatonfüred kategóriájában az első helyen végzett az Observer Budapest Médiafigyelő és az Image Factory Ügynökség által készített városimázs felmérésben a kisvárosok között. patmunkának, vállalkozói együttműködésnek

Részletesebben

Újabb fejlesztések elõtt állunk Év eleji beszélgetés dr. Bóka Istvánnal, a város polgármesterével

Újabb fejlesztések elõtt állunk Év eleji beszélgetés dr. Bóka Istvánnal, a város polgármesterével TARTALOM Harmincéves borlovagrend BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA Az elsõ háború Sok minden történik majd ebben az évben. Most éppen az évfordulókra, születések és halálozások nagy

Részletesebben

Az Anna-bál királynõje Frei Nikolett, udvarhölgyei pedig Szabó Zsófia és Csida Fanni. Anna-báli 6 riport. Gyenesdiás, a sikeres település

Az Anna-bál királynõje Frei Nikolett, udvarhölgyei pedig Szabó Zsófia és Csida Fanni. Anna-báli 6 riport. Gyenesdiás, a sikeres település B A L A T O N I XVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011 AUGUSZTUS ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA Az SCD 3 elhagyja a Balatont Anna-báli 6 riport 14 Gyenesdiás, a sikeres település 21 Álom és valóság

Részletesebben

Korán nyitottak a strandok (Összeállítás a 4. oldalon)

Korán nyitottak a strandok (Összeállítás a 4. oldalon) B A L A T O N I XIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012 MÁJUS ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 4 Parlamenti nyílt nap a turizmusról 6 Zánka - újratöltve Jókai napok - 9 egy héten át 16 Zászlóshajó lehet

Részletesebben

Nővér szállóból exkluzív hotel Hamarosan nyit a majdnem 400 millió forintért felújított Ipoly Szálló

Nővér szállóból exkluzív hotel Hamarosan nyit a majdnem 400 millió forintért felújított Ipoly Szálló A TARTALOMBÓL FÜRED PÁRIZSBAN A város újra meghirdette a Quasimodo költőversenyt, amelynek fődíjasa a UNESCO jóvoltából ezúttal Párizsban is bemutatkozhat A verseny bekerült a világszervezet hivatalos

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Hajszálon múlt az óvodák léte. Kedvezõ devizahitelek. Hitelek 5,5% éves hiteldíjtól (THM 6,07%-tól)

PAKSI HÍRNÖK. Hajszálon múlt az óvodák léte. Kedvezõ devizahitelek. Hitelek 5,5% éves hiteldíjtól (THM 6,07%-tól) PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 11. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. JÚNIUS 1. Hajszálon múlt az óvodák léte Bezárja az önkormányzat a Kereszt utcai óvodát. A döntést miután egyszer már elhalasztották rendkívüli ülésen

Részletesebben

Kegyeibe fogadta az idõjárás a motorosokat (Képes összeállításunk az 5. oldalon) Jó szezonban bízik a 16 Balatontourist

Kegyeibe fogadta az idõjárás a motorosokat (Képes összeállításunk az 5. oldalon) Jó szezonban bízik a 16 Balatontourist B A L A T O N I XIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2012 JÚNIUS ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Építészetrõl, közbiztonságról a BFT ülésén 6 Az ezerarcú fonyódi kistérség Jó szezonban bízik a 16 Balatontourist

Részletesebben

A város pályázati úton, négyszáz millió forintból építené. buszállomást illetve a vasútállomás épületét. A képviselők. szabályozási tervét

A város pályázati úton, négyszáz millió forintból építené. buszállomást illetve a vasútállomás épületét. A képviselők. szabályozási tervét A TARTALOMBÓL TUDOMÁNY VAGY ÁLTUDOMÁNY? Miért kell a pontusi tanúrák és miért nem kell az angolna a Balatonba? Füred szép város Mondogatom magamban, s most nem a sokat emlegetett telepen vagyok, hanem

Részletesebben

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 33. szám 2011. október 6.

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 33. szám 2011. október 6. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Jókai Napok Füreden. Idén Debrecen volt a vendége a Jókai Napoknak. Halász János alpolgármester a Jókai obeliszk előtt

Jókai Napok Füreden. Idén Debrecen volt a vendége a Jókai Napoknak. Halász János alpolgármester a Jókai obeliszk előtt A tartalomból KÉPVISELŐ STAFÉTA Előző számunkban dr. Schindele György kérdezte Pethőné Schulcz Ágnest, hogyan jut ideje a családra, a munkára és a képviselőségre? BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXV. év fo lyam 12. szám 2010. július 2. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 AMÍG ÉLÜNK, VISSZATÉRÜNK Utolsó közös séta az iskola körül. A Szerencsi Általános Iskolában június 13-án

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

Balatoni Megújult TDM a fonyódi Ötvenévesen Az eltûnt váltott a 14 BB alakul szakrendelõ borászatra nyomában

Balatoni Megújult TDM a fonyódi Ötvenévesen Az eltûnt váltott a 14 BB alakul szakrendelõ borászatra nyomában B A L A T O N I XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2011 OKTÓBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 4 Balatoni TDM alakul Megújult 9 a fonyódi szakrendelõ 12 Ötvenévesen váltott a borászatra 14 Az eltûnt

Részletesebben

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. augusztus II. évfolyam 9. szám A száguldó cirkusz Tihanyban összeállításunk a 4. oldalon Fotó: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Tihany díszpolgára: Dr. Korzenszky Richárd............

Részletesebben

(Folytatás az 1. oldalról.) A vizitdíj bevezetése racionalizálta az orvos-beteg találkozások számát, amely

(Folytatás az 1. oldalról.) A vizitdíj bevezetése racionalizálta az orvos-beteg találkozások számát, amely A forradalom vérbefojtói a hazaszeretet lángját is ki akarták törölni a szívekből, hosszú időre betiltották a nemzeti színű kokárdát, amit sokszor a ruhák belső zsebébe varrva titokban viseltek csak. Érdekes

Részletesebben

17. 18. Kékbe öltözött a siófoki kikötő. XX. évfolyam 2. szám 2013. február. Alsóörs: Veszprém: Tördemic. elismerés a kultúra segítségre vár

17. 18. Kékbe öltözött a siófoki kikötő. XX. évfolyam 2. szám 2013. február. Alsóörs: Veszprém: Tördemic. elismerés a kultúra segítségre vár 2013. február XX. évfolyam 2. szám 2013. február Kékbe öltözött a siófoki kikötő Fotó: Gyarmati László Alsóörs: Veszprém: 3. Tördemic 17. 18. folytatódik a város elismerés a kultúra segítségre vár rehabilitációja

Részletesebben

Milliárdos városépítés Átadták a Balaton-part ékköve II. program elkészült beruházásait

Milliárdos városépítés Átadták a Balaton-part ékköve II. program elkészült beruházásait A TARTALOMBÓL 50 ÉVE KAPOTT NOBEL-DÍJAT QUASIMODO Több támadás is érte az olasz költőt egyes irodalmi körökből. Életművét még ma is vitatják. BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA IX. ÉVFOLYAM,

Részletesebben

Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek

Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek I. évfolyam 9. szám 2011. október Gárdony közéleti havilapja Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek Már világosan látszik, hogy magas cukortartalmú, egészséges szemekbõl készül majd az idei

Részletesebben

Három kiállítással nyitott a Vaszary Villa

Három kiállítással nyitott a Vaszary Villa A pestiek Füreden Írhattam ugyan volna más településen lakókat is, de a tény az tény. Van egy igen kedves házaspár barátom, akik pestiek. Évtizedek óta talán, hosszabb-rövidebb időt töltenek Füreden, de

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

4-5. Budapest: központi helyen a Balaton standjai. Közösségerõsítõ költségvetés Veszprémben. Beszélgetés a Zala megyei Közgyûlés elnökével.

4-5. Budapest: központi helyen a Balaton standjai. Közösségerõsítõ költségvetés Veszprémben. Beszélgetés a Zala megyei Közgyûlés elnökével. B A L A T O N I XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012 MÁRCIUS ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Beszélgetés a Zala megyei Közgyûlés elnökével 4-5 Mustra az Utazás 2012 Kiállításon 10 Közösségerõsítõ

Részletesebben

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT IV. évfolyam 1 2. szám 2009. január 23. Ingyenes információs lap ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT Közel 1 milliárd forintból oldódhat meg a legkritikusabb területek csapadékvíz-elvezetése K özel kilencszázmillió

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben