Kifogástalan a balatoni strandok vize

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kifogástalan a balatoni strandok vize"

Átírás

1 I. évfolyam 7. szám Balatonfüred város havonta megjelenõ közéleti lapja szeptember 27. Kifogástalan a balatoni strandok vize Hetvenöt balatoni strand folyamatos megfigyelése alapján ismét kedvezõ tapasztalatokat szerezhetett az ADAC Sommerservice (nyári információs szerviz; Nyári Szolgálat), az európai üdülõrégiók fürdõvizeinek állapotáról tájékoztató szolgáltatás, amelyet 1990-ben hívtak létre az Adrián tapasztalt algásodási folyamatra való reakcióként. Az ADAC a nyári hónapokban a különbözõ európai, tengerparti és belvízi fürdõhelyek vízminõségérõl és aktuális eseményeirõl tájékoztatja Nyugat-Európa turistáit. A vízminõség megállapításának alapjául a helyi egészségügyi, illetve környezetvédelmi hatóság által gyûjtött mikro - biológiai adatok szolgálnak, melyeket továbbítanak a regionális adatfeldolgozóknak. Az adatok kiértékelése az Európai Unió fürdõvizekkel kapcsolatos irányelve alapján történik, mely irány- és határértékeket állapít meg a bak - tériumokra vonatkozó paraméterekkel kapcsolatban. Ha ezek az értékek megfelelõek, a vízminõség jónak vagy nagyon jónak értékelhetõ. A határértékek túllépése esetén az adott vízterü - let legalábbis ideiglenesen fürdésre alkalmatlannak minõsül. A vízminõség megállapítása Magyarországon a Külügyminisztérium felhívására és támogatásával 1994 óta szerveznek uniós, úgynevezett Európa-napokat. Ed - dig közel ötven hasonló rendezvénynek adtak helyet kisebb és nagyobb településeink. A program bevallottan nyílt célja, hogy még a csatlakozás elõtt alapos és fõként hiteles tájékoztatást kapjanak a polgárok mindarról, ami a gazdasági, politikai, jogi, kulturális stb. harmonizációt illeti. Pálfy Sándor, városunk polgármestere a kelet- és nyugat-balatoni kistérségi társulások öt településének összehangolt, egymásra építõ, mellett a regionális adatfeldolgozók feladatához tartozik a stran - dok állapotának véleményezése is. Ezeket az adatokat, valamint egyéb, az idegenforgalom szempontjából releváns, illetve a környezetet érintõ információkat elektronikus postán, hetente megküldik az ADAC müncheni központjának, ahol azokat minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõvé teszik az Interneten, illetve fax, vagy telefonhívás útján. Végezetül a régiók eredményeit éves beszámolóban összesítik. A Sommerservice (Nyári Szolgálat) a Magyar Turizmus Rt.-vel kötött megállapodása szerint 2001-ben hatodik ízben dolgozta fel a magyarországi adatokat: a Balatonról a nyaralók ily módon informálódhatnak, mondta Rosta Sándor, a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke Balatonfüreden, mielõtt Gabrielle Dobrocsi az idei tapasztalatiról részletesen is beszámolt volna. Eszerint ebben az évben 75 Balaton-parti strand vett részt a vizsgálatban. Az adatokat a Nyári Szolgálat részére a megyei ÁNTSZ-ek (Somogy, Veszprém, Zala), valamint a Balaton és Velencei-tó Vízminõségi Tájékoztató Rendszere biztosította. Ezen felül a Siótour és a Veszprém Megyei ÁNTSZ szolgáltatott egymást segítõ munkájáról szólt, kiemelve, hogy az uniós tagság közeledtével számos kihívással kell szembenéznünk. Kuti Csaba, a megyei közgyûlés elnöke az összefogás szervezõerejét hangsúlyozta. Fontos mondotta, hogy mindenki megértse, mit is jelent tagnak lenni az unióban úgy, hogy identitásunkat ne feledjük. Ennek a közeledõ tagság - nak az elsõ üzenete nem más, mint plusz adatokat a Balaton-parti strandokról. Az elõbbi öt strandról, utóbbi többek között a Balatontourist strandjairól. Öszszességében elmondható, hogy a fürdõvíz minõsítése a Balatonnál a jó és kiváló között mozgott. Nyolc strand esetében adathiány miatt nem nyílt lehetõség a minõsítésre, 19 strandon kiváló volt a vízminõség, 28 esetében jó, míg 17 strandnál jó és kiváló közötti a vízminõség értékelése. Négy strand esetében a mikrobiológiai paraméterek túllépték a határértéket, ezek közül egy strand köszönhetõen a többi paraméternek jó minõsítést kapott. Az algakoncentráció alapján a vízminõség jónak mondható, csak július végén és augusztusban tapasztaltak nagyobb koncentrációt a Keszthelyi-medencében és a Szigligeti-medencében. A strandok általános állapotának (higiénia, biztonság, tájékoztatás) területén a strandok többsége jó minõsítést kapott, ahhoz azonban, hogy a minõsítés kiváló legyen, javasolt például a szelektív hulladékgyûjtés, a vizesblokkok magas szintû higiéniájának biztosítása, többnyelvû vendégtájékoztatók (vízminõségrõl) kihelyezése. (folyt a 2. oladalon Strandok...) Európa-nap Füreden és környékén Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak és Tihany polgármestere szeptember 19-én írta alá a füredi városházán azt az együttmûködési megállapodást, amely a szeptember 28-i Európa-nap rendezvényeit hivatott koordinálni. Európa-napra készül Füred Fotó: Tóth Attila elérni azt, hogy csak közösen tudunk elérni eredményeket. Dr. Bó - ka István, Alsóörs polgármestere a Balaton-felvidéki összefogást emelte ki. Ugyanakkor fel kell ismerni, hogy a civil és a szakmai szervezetek közremûködése nélkül nem lehet életképes programokat létrehozni. Most még a tanulási folyamat részesei vagyunk mutatott rá, de azt már most látni kell, hogy az információ gyors átadása alaptényezõ. Ahhoz, hogy meg tudjunk felelni az uniós követelményeknek, tovább kell tanulnunk, számos fogalmat kell közö - sen értelmeznünk. Balatonalmádi alpolgármestere, Pandur Ferenc ismertette a város programjait, melyek több ponton kapcsolódnak a többi településéhez. Dr. Balogh Emil, Csopak elsõ embere is a civil szervezetek hatékony elõretörését emelte ki, példaként felhozva a Nõk a Balatonért Egyesület eddigi példás tevékenységét. Szólt arról is, hogy toleran - cia nélkül egy közösség sem mûködõképes. Bors István, Tihany polgármestere így fogalmazott: Hazánk ezer éve európai. Két éven belül ezért nem Európába, hanem az Európai Unióba lépünk egy nagyon hosszú, mesterségesen szétválasztott korszak után, ahol további fennmaradásunk záloga nemzeti jegyeink továbbéltetése lesz. Befejezésül pedig azt mondta, hogy a kultúra, a hagyományok tartják össze ezeket a balatoni kistelepüléseket, s a kultúra az, ami összeköthet még bennünket az eu - rópai gondolkodásmóddal. (folyt. a 2. oldalon Európa-nap...) Quasimodo-ünnepségek kilencedszer Amikor nem volt magyar állam, a nyelv tartotta össze a nemzetet Városunk önkormányzata kilencedszer rendezte meg a Nobel-díjas olasz költõ, Salvatore Quasimodo tiszteletére kiírt költõi versenyét. Az elõkészületek (pályázat kiírása) még az év elején megtörténtek, s azóta kül- és belföldrõl folyamatosan érkeztek a zsûrizés idõpontjáig a másutt még nem publikált versek. A tervek szerint Rockenbauer Zoltán kulturális miniszter, illetve az Olasz Köztársaság budapesti nagykövete, Giovan Battista Verderame lett volna a fõvédnöke a szeptember 7-8-i költõtalálkozónak. Az események a fõvárosban kez - dõdtek, ahol szeptember 7-én a nagykövet adott fogadást a nagydíjasok részére, majd egy nappal késõbb immáron Füreden folyta - tódnak, ahol az Art-East Galériá - ban a Garda-tó menti települések szövetsége mutatkozott be Pierangelo Manfredini, a Garda- Balaton Egyesület elnökletével. Ezt követõen az Aranyhíd Kulturális Szolgáltató Intézet igazgatója, Sárköziné Sárovits Hajnalka köszöntötte itáliai és hazai vendégeit. Utalt a gazdag olasz-magyar kapcsolatokra, s arra, hogy ben Olaszországban a magyar kultúra évével várják az érdeklõdõket (erre meghívást kapott a Quasomodo verseny is). Alessandro Consonni festõmûvész tárlatát, mely Tuboly Anikó ízléses rendezõi munkája, Szabó György író nyitotta meg, kiemelve, hogy a kiállított képek az idei esztendõ alkotásai, így ezeket elõször láthatja a közönség a határokon túl. A nagy érdeklõdéssel kísért kiállításon László Anikó mûködött közre fuvolán. Egy Alessandro Quasimodo édesapja emlékfájánál Fotó: Tóth Attila órával késõbb Lorenza Franco Quasimodo és a fordító tolmácsolásában lyeket Lorenza Franco átvéve a Meghatározatlan címû kötetének premierjére kerül sor a kedves hallhattuk. A mélta - tást a kötet gondozója, dr. Mada- stílust maga költött. A költõi verseny díjnyertesei Könyvbemutató a Kedvesben Kávéházban. A költõnõ finom lírával átszõtt verseit Baranyi Fe - renc József Attila-díjas költõ fordításában Alessandro Mindössze néhány percig tartott városunk képviselõ-testületének szeptember 13-i ülése. A honatyák összehívásának nem egyéb volt az oka, mint az, hogy az államháztartásról szóló törvény elõírja az elsõ félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtartását. rász Imre, a debreceni KLTE professzora mondta. A kötet egyik érdekessége, hogy olyan Shakespeare-verseket is tartalmaz, me- Rövid rendkívüli ülés egyetértéssel A kiadott tájékoztató szerint az önkormányzat elsõ félévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, ugyanakkor a költségvetés biztonságos teljesítése érdekében a bevételek beszedését kell mielõtt teljesíteni, folyamatosan takarékos gazdálkodás mellett. Az ülésen módosították a évi költségvetést, melyet Fotó: Tóth Attila immáron hagyományosan a Balatonon, a Helka hajó fedélzetén mutatkoznak be a sajtó elõtt. (folyt. a 3. old. Veszprém...) az indokolt, hogy a közalkalmazottakat illetõ bérkiegészítés központi összegét milyen jogcí - men kell beépíteni a költségvetésbe. Ezúttal városunk képviselõi mindkét elõterjesztést különö - sebb vita és hozzászólás nélkül fogadták el. Zatkalik

2 VÁROSI KRÓNIKA 2. Bármikor kaphatunk meleget igaz, drágábban Végérvényesen vége a nyárnak, s csak reménykedhetünk, hogy a vénasszonyok nyara idõszakában még elõbukkan a napsugár, felmelegíti kicsit a lelkeket és a lakásokat Hûvös, szeles idõk járnak mostanában, nemritkán kényszerülünk arra, hogy pulóverben, melegítõben tartózkodjunk kihûlt lakásunkban. Fõleg igaz ez a Köztársaság úti lakótelep lakóira, akiknek melegvíz és fûtésszolgáltatását a Füredhõ Kft. biztosítja. Nem kényszerû ez a helyzet, hiszen ha a bérlõk úgy kívánják és ezt a közös képviselõ felé jelzik, õ írásban megrendeli, mi bármikor be tudunk fûteni a lakásokban tudtuk meg Kántor Lajostól, a Füredhõ Távhõszolgáltatási Kft. ügyvezetõjétõl. Ez évek óta bevezetett gyakorlat. A cég olyan korszerû rendszerre tért át, mellyel folyamatosan, egész évben fennakadás nélkül tudja biztosítani szolgáltatását. S valóban, aki bekukkant a lakótelepi kis erõmû belsõ helyiségeibe, patikai tisztaságot, csendet, számítógép vezérelt modern berendezéseket találhat. Csak halk duruzsolás hallatszik, a melegvizet továbbító elektromos szivattyúk felõl. Nem igényelt különösebb felkészülést a fûtési idény, hiszen A Balatonfüredi Önkormányzat 9/1994.(IV.20.) Kr. számú rendelete szabályozza többek között az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó tudnivalókat. Ez azóta többször, legutóbb a 18/2001.(VI.28.) Kr.sz. rendelkezéssel módosult. Újabb lehetõség nyílik a rászorulóknak önkormányzati lakások bérlésére. A Batsányi utcában ugyanis modern, korszerû épület emelkedett ki a földbõl nyár óta. A városi önkormányzat az erre a célra adható pályázati pénz elnyerésével olyan beruházásba kezdett, mely további bérlõi igényeket elégíthet ki. A három egyszobás és két másfélszobás lakásból álló garzonház megépítéséhez természetesen a városnak a saját, e célra elkülönített (un. lakásalap) pénzébõl is hozzá kellett tennie. A megvalósításhoz hetven százalékos állami támogatást nyert az önkormányzat. Az építkezést augusztus elején kezdtük, a befejezési határideje ez év október 31-e. Ezt követõen kerül sor még a pótmunkákra, hiánypótlásra, mûszaki átadásra tudtuk meg Kosler Zoltántól, a polgármesteri hivatalban. 24 millió forinttal pályáztunk, ennek kaptuk meg a hetven százalékát. A többi részt önkormányzati folyamatosan készenlétben állnak. A szolgáltatást igénybe vevõk azonban felkészülhettek arra, hogy augusztus 6 -tól többet kell fizetniük a melegért. Igen, a hõdíjat emelni kényszerültünk, errõl önkormányzati döntés is született. A július 1-jén életbelépett új gázdíj miatt volt erre szükség. 12 %-os áremelés történt és ezt az árváltozást mi is százalékosan követtük. Ez tehát azt jelenti, hogy a fûtési és a használati melegvízdíjnak a hõdíj része 12%-kal emelkedett. Ha az alapdíjat és hõdíjat nézzük együtt, akkor a fûtésnél a díjváltozás 5%, a használati melegvíznél 4,7%. Ez egy kétszobás lakás fûtési díjánál Mindannyiunk érdekében érdemes takarékoskodni, költségosztó mûszer is felszerelhetõ erõkbõl biztosítjuk. A majdani bérlõknek a rendeletben meghatározott szigorú feltételeknek meg kell hogy feleljenek. Vizsgálják a rászo - rultságot, a jövedelmi, szociális, vagyoni helyzetet és még sok egyéb szempontot, melyeknek alapján a Vagyongazdálkodási Osztály az adatokat feldolgozza. Ezt követõen a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület dönt a benyújtott pályázatokról. Mert hogy ezeknek a lakásoknak a bérleti jogviszonyát, pályázat útján lehet elnyerni. Tájékoztató jelleggel egy kis elõzetes a pályázati feltételek - rõl: Az a személy pályázhat ön - kormányzati bérlakásra a.) akinek vagy házastársának (élettársának), illetve a vele együttlakó, vagy együtt költö - zõ közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs megfelelõ, beköl - tözhetõ lakás és 346 forint plusz kiadást jelent havonta. (134,8 légm 3, 54m 2, szerk.) Hány lakást érint az Önök szolgáltatása? 680 lakásban fûtünk, valamint az óvodában és 672-ben biztosítjuk a használati melegvizet. Új önkormányzati bérlakások Tetõ alatt a bérlakás b.) mind a család, mind az együtt költözõ közeli hozzátartozók egy fõre jutó havi jövedelme (a bérbeadást megelõzõ évben) nem haladja meg a bérbeadáskori öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét és c.) a család nem rendelkezik olyan vagyonnal, melynek e- gyüttes forgalmi értéke nem haladja meg a bérbeadáskori öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét és d.) a család életkörülménye az általános szociális feltételeknek nem felel meg és e.) aki a bérbeadást megelõzõ 5 éven belül: nem mondott le önkormányzati bérlakása bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében, vagy a magánforgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú vagy alacsonyabb komfortfokozatúra lakását, vagy beköltözhetõ ingatlanát nem idegenítette el, vagy a beköltözhetõség nem az õ érdekkörében felmerült okból szûnt meg. A fent meghatározott feltételeknek megfelelõ személyeknek sem adható bérbe lakás, ha a pályázó: a.) a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét nem töltötte be, b.) a rendelet hatálybalépését megelõzõ öt éven belül vagy a hatálybalépése után birtokháborítással költözött bármilyen lakásba, c.) a pályázat benyújtására Fotó: Tóth Attila megállapított Vannak eszközök, berendezések, melyek a gazdaságosabb fûtési módot illetve az igazságosabb költségelosztást szolgálják. Mindenkinek mások, az igényei, fûtési szokásai, a költségeket mégis relatíve egyenlõ arányban osztják meg. Milyen lehetõségek közül választhatunk? A fûtési rendszer korszerû. Aki azonban az egyéni energiafelhasználási mérést vagy szabályozást választja, összességében jobban határnaptól számított öt évnél rövidebb idõ óta rendelkezik Balatonfüreden állandó bejelentett lakással. Szociális bérlet esetén a lakásigény mértékét meg nem hala - dó szobaszámú lakás adható bérbe. A lakásigény mértékének megállapításánál a szociális bérletre jogosultat és a vele állandó jelleggel együtt lakó azon személyeket kell figyelembe venni, akik a törvény alapján a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatók a lakásba, kivéve, ha beköltözhetõ lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával rendelkezik. A képviselõ-testület a lakásigény mértékét az alábbiakban állapítja meg: 1-2 fõ esetén 1 szoba, minden további személy esetén fél szobával emelkedik. A pályázónak lehetõvé kell tenni, hogy a lakást megtekintse. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a lakás címét, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát, a lakásra megállapított bérleti díjat, a pályázat benyújtásának helyét, idejét, módját, a lakás megtekintésének idõpontját, az eredmény közlésének módját és idõpontját. A pályázatot a rendelet mellékletében meghatározott a pályázónak ingyenesen rendelkezésére bocsátott nyomtatványon kell benyújtani a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási osztályához egy, a késõbbiekben meghatározott idõpontig. A pályázati kiírást a sajtóban jelenteti meg a hivatal. Kozma Gábor jár. Hiszen csak annyit fog fizetni a fûtésért, amennyi energiát valójában igénybe vett. Magyarul: spórolhat a dolgon. Ennek azonban ára van, meg kell elõlegezni ezt a beruházást. Oly módon, hogy fel kell szereltetni ezeket a berendezéseket, mérõegységeket. A beruházás harminc százaléka visszaigényelhetõ, de nem túl olcsók ezek az eszközök. Persze vannak olcsóbb és drágább megoldások. Mit jelent ez számszerûsítve? Vannak úgynevezett standszabályozók, termosztatikus radiátor szelepek és költségosztók. Ez utóbbi alkalmazása igényel kisebb beruházást, ezek költsége átlagban olyan negyven-hetvenezer forint körül van, az elõbbiek ennél jóval drágábbak. A költségosztó csupán egy mérõeszköz, de ennek alkalmazásával is gazdaságosabban járunk. Van persze ennél talán olcsóbb megoldás is. Ha nem pazaroljuk a melegvizet (a hideget sem!), ha nem nyitott ablak mellett alszunk egész éjjel a fûtési idényben, ha megfelelõen szigeteljük ablakainkat, ha csukva tartjuk a téli idõszakban a lépcsõházak bejárati ajtajait és még sorolhatnám, azzal is spórolhatunk. Nem csak magunknak, mindannyiunk érdekében. K. G. Strandok vize (folyt. az elsõ oldalról) A további szolgáltatások szemügyre vételének keretében ebben az évben az ADAC információt gyûjtött arról is, hogy a balatoni fürdõzésnél milyen lehetõségek állnak rendelkezésre a mozgássérültek számára. A Siotour és a Balatontourist kempingjeiben speciális zuhanyozók és illemhelyek találhatók. Siófokon az Európa Hotel melletti strandon egy hidraulikus lift segítségével a mozgássérültek is meg tudnak mártózni a Balaton vizében. Néhány önkormányzati strandon szintén rendelkezésre állnak hasonló speciális blokkok. Sajnos a strandok többségén csak lépcsõn lehet belemenni a vízbe, mondta Gabrielle Dobrocsi. A Balatonnál a monitoring rendszer ma még a strandoknak csak mintegy felére terjed ki. Ez azonban nem jelenti azt, hogy másutt ne végezték volna el a szükséges ellenõrzéseket. Rosta Sándor, a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke éppen ezért roppant fontosnak tartja, hogy mielõbb elkészüljön a balatoni strandok mûködtetési szabályzata. Ebben egyrészt kötelezõvé teszik a strandokon a folyamatos vízminõségi tájékoztatást, másrészt a megfelelõ nyilvánosság biztosítását. A szabályzatot ugyanakkor az európai normákhoz igazítják. A mindezzel kapcsolatos feladatokat a Balatoni Szövetséggel közösen várhatón még ez évben megoldják. Az ADAC észrevételei alapján ugyanakkor elhatározták, hogy a BRIB a jövõ évi strandfejlesztési pályázatok elbírálásánál elõnyben részesíti azokat, akik a mozgássérültekre is gondolnak, mind a tusolók, mosdók kialakításakor, korszerûsítésekor, mind pedig a vízbe történõ bejutás megkönnyítésekor jelentette be Balatonfüreden Rosta Sándor elnök. Andrássy Antal Európa-nap (folyt. az elsõ oldalról) Lapunk kérdésre miért munkanapon rendezik a valószínûleg nagyon sokakat érdeklõ programokat azt a választ kaptuk, hogy hosszas elõkészítõ munka után csak a szeptember 28-át tudták közösen lefogadni. -zéa- Az Európa-nap balatonfüredi programja 9.00 óra: Térzene és mazsorett bemutató a Tagore sétányon. Horváth Zoltán vezényletével közremûködik az Ifjúsági Fúvószenekar óra: Kerékpáros küldöttség indulása a Kossuth térrõl óra: Környezetvédelmi akadályverseny általános iskolások számára (eredményhirdetés a Móló Színpadon óra között) 9.20: A környezõ településekrõl érkezõ kerékpárosok fogadása óra: Az Európa-nap ünnepélyes megnyitása a Móló Színpadon. Köszöntõt mondanak: Fernand Van Brusselen, az Európai Unió soros elnöke, Szombati Béla, az integrációs államtitkárság helyettes vezetõje, Michael Lake, az Európai Közösségek Bizottsága budapesti képviseletének vezetõje, Kuti Csaba, Veszprém megye Közgyûlésének elnöke. A mûsorban élõképekkel fellépnek a Radnóti iskola tanulói és a Csopak táncegyüttes : Faültetés a Millenniumi ligetben 11.30: Fórum az Árkád Hotel színháztermében. Téma: az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a helyi önkormányzatok döntéshozatalára. Köszöntõt mond Pálfy Sándor polgármester. Elõadást tartanak: dr. Ivancsics Imre dékán, JPTE Pécs, dr. Kondorosi László jegyzõ, Balatonfüred : Nonstop szórakoztató mûsorok a Móló Színpadon. Magyar folklór és modern táncok (Cserregõ táncegyüttes és az Acro-Dance mûsora) 12.20: Az Európa hajó fogadása a kikötõben 12.45: EU-tanterem avatása a Lóczy gimnáziumban. (A termet avatja Thomas Glaser, az EU magyarországi delegációjának tanácsosa) 13.00: Az Európa hajó indulása a kikötõbõl : Nonstop szórakoztató mûsor a Móló Színpadon (a Hétrét, a Söndörgõ, az Iliosz együttes mûsora, dzsessz, dixi muzsika, Pege Aladár és együttese, játékos vetélkedõ az EU-ról) 16.00: 100 éve született Németh László. Emlékfa ültetése a Tagore sétányon. (beszédet mond Korzenszky Richárd perjel) 19.30: Az Ajka-Padragkút táncegyüttes mûsora az Európa sátorban. Táncház : Az Európa hajó érkezése a kikötõbe 21.00: Utcabál az Európa sátorban a Rulett együttes közremûködésével 22.00: Tûzijáték Központi rendezvények Vitorlás tér : egész napos kézmûves bemutató Európa pavilon: információk az EU-ról ás a Sapard programról Zákonyi utca, EU sátor : az európai népek ételei, italai : vidámpark Sportrendezvények 11.00: kerékpáros ügyességi vetélkedõ a Zákonyi utcai parkolóban 15.00: Ki ér elõbb az EU-ba? címmel futófesztivál a Tagore sétányon

3 VÁROSI KRÓNIKA 3. Veszprém megye nagydíja Czigány Györgyé (folyt. az 1. oldalról) A barátságtalan idõjárás ugyan összezsúfolta a meghívottakat, de ezzel mit sem törõdtek a jó hangulatú magyar és olasz literátorok. Az akadozó hangosítás azonban már kisebb kellemet - lenséget okozott, hiszen Cserép László mûvelõdési osztályvezetõ köszöntõ szavait csak azok érthették, akik elöl álltak. A többinek így csak motorzúgás és edénycsörgés jutott. A hajón Szabó György író, a Quasimodo alapítvány elnöke elõbb rövid történeti áttekintést adott a nemes versengés múltjáról, majd Pálfy Sándor polgármester utalt a Quasimodo által elültetett szel - lemre. A Garda és a Balaton egymásra találása mondotta a kulturális hídnak köszönhetõ, mely egyre több téren kamatoztatja gyümölcseit. Elena Basile tanácsos aki Giovan Battista Verderame nagykövetet helyettesítette hirtelen jött elfoglaltsá - ga miatt elõször járt Füreden, s elragadtatással fogalmazott ta - pasztalatairól. Nagy szükség van ebben a furcsa, görcsös és rohanó világban arra, amit egy-egy vers, kötet, míves szó adhat mondta. Hozzátette, hogy a két kultúra egymásba fonódik, s ezáltal erõsödik az olasz és a magyar nép nagy múlttal rendelkezõ barátsága. lékfája elõtti koszorúzáson, ahol a Horváth Zoltán vezényelte Ifjúsági Fúvószenekar eljátszotta két köztársaság himnuszát, majd Szücs Károlyné közmûvelõdési referens üdvözölte a szépszámú megemlékezõt. Az ünnepség szónoka az olasz kulturális inté - zet igazgatója, Giorgo Pressburger lett volna, de (akárcsak kulturális miniszterünk, Rockenbauer Zoltán) egyéb kötelezettségei más helyre szólítot - ták, így levelét Giovanni Cataluccio olvasta föl. Ebben kiemelte, hogy békés magatartásra buzdít a közös magyar-olasz kezdeményezés, amely a kultúra egyik alapeleme évszázadok óta. Quasimodoról szólva pedig rámutatott, hogy a XX. század sa - játos hangú kifejezõje volt, aki távoli népekkel kereste és ápolta a kapcsolatot. Ma pedig újra érvényesek gondolatai, hiszen a szó, az emberi szó a technika elõ - retörése ellenére is a kommunikáció legfontosabb eszköze. Végezetül koszorúzások következtek a város önkormányzata, a megyei önkormányzat, az olasz nagykövetség, a Nemzeti Kulturális Örökség nevében. Este hatkor az Árkád Hotelben gálamûsor keretében mutatkoztak be a legkiválóbbnak bizo - nyult költõk. A zsûri tagjait Franco Cajani, Gergely Ágnes és Baranyi Ferenc költõket, korabeli Magyarország sorsa között. Akkor náluk Dante nyelve teremtette meg az egységet, nálunk pedig akkor, amikor magyar állam nem is létezett, a költõk tartották fenn a nemzeti öntudatot. Ma más a helyzet, s nagyon kívánatos, hogy a költészet újra megtalálja közönségét. A díjnyertes verseket a zsûri tagjai méltatták, majd a díjak átadása következett. A gyõztes alkotásokat Alessandro Quasimodo és Lukács Sándor színmûvészek adták elõ. Befejezésül gálamûsor következett, melyen a 100 esztendeje elhunyt Giuseppe Verdire emlékeztek. Felléptek a Magyar Állami Operaház mûvészei: Szilfai Márta és Csák József énekesek, Marczis Demeter Liszt-díjas érdemes mûvész és Harazdi Miklós zongoramûvész. A kísérõ rendezvények is érdekességeket és színvonalasak voltak: a városi könyvtár emlékkiállítással tisztelgett a száz éve született Quasimodo emléke elõtt, a Móló Színpadon pedig 7-én délután öttõl szicíliai táncmûsorban gyönyörködhettek a nézõk. Az évezred elsõ Quasimodo emlékdíját a nemzetközi zsûri döntése értelmében 99 pályázó 190 versébõl Orbán Ottó (A mészáros), Veszprém megye különdíját pedig Czigány György (Az elsüllyedt katedrális) költõ kapta. A zsûri különdíjasa Visky András lett (Kolozsvári anziksz Farkas utca), a NEKÖM különdíját pedig Utassy József nek (Félálom) ítélték. Elismerõ oklevelet kapott Ihász-Kovács Éva, A balatonfüredi Nemzetközi költõtalálkozó, Salvatore Quasimodo költõi verseny rendezvényei keretén belül szeptember 8-án az Art- East Galériában bemutatkozott a Garda-tó menti települések Szövetsége. A Garda - Balaton Kulturális és Barátsági Egyesület elnöke Pierangelo Manfredini tíz évvel ezelõtt ismerkedett meg magyarokkal a Garda-tó partján. Dobó József a csopaki Dobó Étterem tulajdonosa terjesztette jó hírünk Olasz-földön. Boksay György volt csopaki idegenforgalmár, aki több nyelven (olaszul is) beszélt, barátjául fogadta Pierangelo Manfredinit és megismertette vele a Balatont, a Balatonfelvidéket. Ebbõl a barátságból nõtt ki az a ma már felettébb gyömölcsözõ kapcsolat, amely odáig vezethetett, hogy, a Garda Balaton Vendégségben a Garda-taviak Fotó: Tóth Attila BIB és a Garda tavi közösségek között l988-ban hivatalos megállapodás született, amely tovább építkezett szakmai, kulturális és gasztronómiai téren is. Vendégül látták a csopaki gyermektánckart. Pierangeli Manfredini öt éve dolgozik ezen a kapcsolaton. Szakmai találkozón is részt vettek régiónk képviselõi a Garda-tónál megtartott geológiai konferencián megrendezett eloadás sorozaton. Két évvel ezelõtt két költõt láttak vendégül, irodalmi esten mutatván be munkásságukat. Bodosi Györgyötés Németh István Pétert ben Salvatore Quasimodo költõnk halálának l00. évfordulójára emlékeztünk, delegációink négy eseménydús napot töltött el itt, önöknél ebbõl az alkalomból. Az Art-East Galériába elhoztunk önöknek egy kiállítási anyagot, amely bemutatja a Garda-tavat és környékét. A évben Olaszországban mindenhol magyar heteket szerveznek, mi is szeretnénk kapcsolódni a rendezvénysorozathoz. Kiállítást rendezünk, amelyen bemutatjuk a Balaton régiót, valamint képzõmûvészeti kiállítást is szervezünk a balatonfüredi mûvészeknek. További terveink között szerepel az önök nemzeti parkja és a mi nemzeti parkunk kapcsolatfelvétele is. Reményeink szerint a Garda Balaton Kulturális és Barátsági Egyesület még sokat tesz, tehet azért, hogy a két térség lakói jobban megismerhessék, és ezáltal segíthessék egymást mondta Pierangelo Manfredini az egyesület elnöke. Hanny Kérjük mindazokat, akik a volt Brázay-villában Protiwinsky Ferenc ( ) festõmûvész freskóiról, illetve azok eltávolításáról, valamint a festõre vonatkozó, bármilyen adattal, ismerettel rendelkeznek, hogy ezeket a forrásokat szíveskedjenek eljuttatni a Városi Helytörténeti Gyûjteménybe, egy készülõ Protiwinsky tanulmányhoz. Városi Helytörténeti Gyûjtemény 8230 Balatonfüred, Arany János u. 12. Tel.:87/ A Salvatore Quasimodoköltõi versengés fõdíjasa Orbán Ottó ÜNNEPSÉG AZ OLASZ LIGETBEN ÉS A KÚRSZALONBAN A nagyközönség délután ötkor találkozhatott az ünneplõkkel a Quasimodo Tagore sétányi em- Görgey Gábor írót, Alessandro Quasimodot, Szabó György kuratóriumi elnököt, Pálfy Sándor polgármestert Cserép László invitálta a méltón feldíszített színpadra. A díszvendégek között ott volt dr. Bóka István és Polonyi Kornél országgyûlési képviselõ, dr. Pomogáts Béla, a Magyar Írószövetség elnöke, Hermann István, a Veszprém megyei közgyûlés tagja, a Garda-tavi Szövetség képviselõi és még sokan mások a köz- és mûvészeti életbõl. Városunk polgármestere, Pálfy Sándor a 100-as, a 40-es és a 9- es számokhoz kötötte beszédét. Száz éve született Quasimodo, száz éve halt meg Verdi, negyven esztendeje ültette a Nobeldíjas költõ a nevezetes emlékfát, s kilenc éve alapíttatott az emlékdíj. Ez a verseny eljutott arra a fokra mondta, hogy nemcsak költõk találkozási fóruma, hanem két nép egymásra találása is. Elena Basile az olasz kulturális kormányzat üdvözletét tolmácsolta, utalt a éves magyar-olasz múltra, a közös kap - csolódási pontokra. A jelenrõl szólva az uniós csatlakozás támogatásáról beszélt, megemlítve, hogy a hagyományos partnerek mellett a mediterránium felé kell Magyarországnak fordulni. Pomogáts Béla párhuzamot vont az egykor széttagolt Itália és a Fotó: Gazsi József Mihalik Margit, Gyimesi László, Dobai Péter, Iszlai Zoltán, Szabó Ildikó, Takács Tibor és Balla D. Károly. Zatkalik A IX. Quasimodo költõi verseny díjnyertes verse Orbán Ottó: A mészáros Tûzfelhõt fújó totemállatom nem békül a halállal. Forró iszapból gyúrták fekete szoborteste bazalt izomzatát, Bordái ketrecében egy mozdony zihál, Dö-döm, dö-döm, döng a szíve, mint az üstdobok, De vörös szeme csak közelre lát, nem lát el a csillagokig, neki az öröklét, hogy spermája borjakban folytatódik, élni akar, élni, élni, mindegy, milyen áron, mert az a nyerõ a földön, aki életben marad. Nincsenek erkölcsi gátlásai, õ a meztelen ösztön, meglódul, öklel, a port kapálja, öklel, a port kapálja, öklel... Nem látja (vagy ha látja is, nem fogja föl, hogy mit lát) a palánknak támaszkodó, színes selyemrongyokba öltözött daliás mészároslegényt, aki biztos kézzel döfi majd a két nyaki csigolya közti keskeny résbe a kardját, átvágva a marionett-bábu szörnyeteg mozgató zsinórját, a gerincvelõt.

4 VÁROSI ÉLET 4. KOVÁCS GÉP- ÉS AUTÓKÖLCSÖNZÕ ÉS MUNKARUHÁZATI BOLT Balatonfüred, Vasútállomás Tel.: 87/ Több mint 150 féle gépet megtalál nálunk! Ajánlatunkból: Megújult a Park utcai óvoda A Park utcai óvoda vezetõjével, Kovácsné Encz Eszterrel az épület felújításáról beszélgettünk. Mi indokolta a munkálatokat? Az épületünk állaga, állapota. Átadására 29 éve, 1972-ben került sor. Olyan mûszaki gondok jelentkeztek évrõl évre, amelyek indokolttá tették a részbeni átépítést. Repedések, süllyedések keletkeztek az épületen. Több felmérés, statikai vizsgálat után 2000-ben évben elkészült egy nagyon szép átépítési terv. Ennek a megvalósítására idén került volna sor. Költségvetési problémák miatt azoban a kivitelezés csak két ütemben lett volna lehetséges. Hogy sikerült most mégis? Sajnos ismételt vizsgálatokat követõen, valamint az épület utóbbi belsõ állapotát figyelembe véve az vetõdött fel, hogy indokoltabb inkább egy lebontás, mint egy átépítés. A költségek majdnem azonos nagyságrendet képviseltek volna. Azonban a szükséges fedezetet elõteremteni nem tudták. Általában nincs ilyen célra támogatás. Szerencsére itt nem került erre sor. Indokolja ezt a beírt gyermekek létszáma is? Igen. 85 gyermekkel indulunk a tanévnek. Ez jelenleg 90%-os kihasználtságot mutató létszám. Az eltelt évek során szinte minden évben 100%-os volt a férõhely kihasználtsága óvodánknak. Tehát az országos trenddel szemben továbbra is jelentõs számú aprósággal foglalkozhatnak az oktató-nevelõmunkában. Nem mindegy, milyen feltételek között. Ha nem is valósult meg ehhez egy új óvoda építése, mégis nagyon szép épületbelsõ fogadott. Honnan és mire került fedezet? A város költségvetésébõl 5 millió forint állt rendelkezésre a munkálatokhoz. Ennek függvényében a város többi óvodája lemondott az õket illetõ ilyen jellegû pénzügyi keretérõl javunkra. Így tûzoltó munkával a leg - fontosabb felújítandó, hulló mennyezeti részeknél gyors megoldással, álmennyezetek beépítésére került sor. A munka vállalkozókkal nagyon gyorsan, 3 hét alatt elkészült, egy hét állt rendelkezésre még a további kivitelezésekre. Így biztonságosan tud üzemelni továbbra is az óvoda. A rendelkezésre álló keretbõl készülhet a majdani új óvoda tervezése. Ebbe a körzetbe továbbra is várható sok gyerek. Maga a környezet folyamatosan fejlõdik. Noha nincs különösebben körzetünk, a jó adottságaink miatt egészséges életmódot tudunk biztosítani a gyermekeknek, így szívesen hozzák a szülõk ide õket. Az új létesítmény tervezésekor figyelembe vették-e a pedagógiai elképzeléseket? Természetesen. A jelenlegi Levél az Olvasóhoz Kedves Olvasóink! A megújult Balatonfüredi Napló immáron hetedik számát tartják kezükben. Szerkesztõségünk számot vetett a közelmúltban: vajon megfelelünk-e az Önök elvárásainak, azt a lapot kapják-e, amirõl el lehet mondani, hogy valóban a városé, kellõen érdekesek, s informatívak tudunk-e lenni stb. Továbbá: megfelelünk-e a lapszerkesztés három alapelvének: az aktualitásnak, a periodicitásnak, s a publicitásnak. Talán a másodikat tudjuk a leghatározottabban kipipálni, hiszen eddig mindig sikerült megjelennünk a hó utolsó csütörtökén. De vajon aktuálisak vagyunk-e? Ez egy havi lapnál talán nem is lehet igazán ko - moly kérdés. Csak egyszer tudjuk összegyûjteni azokat az eseményeket, amelyek megtörténtek városunkban. Ezután megszerkesztjük, s mehet a nyomdába. A két megjelenés között semmilyen mód nincs arra, hogy írásos formában informáljuk Önöket. (Igaz, a részvénytársaságunkhoz tartozó Rádió Jam Balaton folyamatosan közli a friss füredi híreket.) Tehát azt a vádat, hogy nem vagyunk aktuálisak, vissza kell utasítanunk, hiszen városunk képviselõ-testülete döntött a kétheti megjelenéssel szemben a havi mellett. Lapunk tudósítói minden olyan fórumon, eseményen ott voltak az elmúlt fél évben, ahová meghívást kaptunk. Sajnos, elõfordult olyan, hogy az esemény után két-három nappal (!) érkezett a meghívó, mert valahol elkallódott. Mára ezen a helyzeten is javítottunk. A as telefonon faxot is tudunk fogadni az eddigi telefonok mellett. A publicitással azonban s ez építmény sem felel meg a korszerû óvodapedagógiai elvárásainknak. Ez az épület egy féligmeddig kialakított, módosított típustervvel készült annak idején. Hiányzik például az átjárhatóság. A jelenlegi épületi egységeket az elszeparáltság jellemzi. Nincs egy központi, nagyobb belsõ tér, ahol egy-egy nagyobb eseménynek helye lehetne, tehát más méretezés, belsõ szerkezettel lehetõség nyílna mind a gyerekekkel, mind a szülõkkel ben - sõségesebb kapcsolatra, kommunikálásra. Megújult az úszómedence is. A nyár nagy öröme volt ez, tulajdonképpen ajándékba kaptuk. A Vízépítõ Kft. vezetõje, Gõcze Tibor sietett segítségünkre. Példaértékû ez a balatonfüredi vállalkozók számára. Reméljük szép idõben örömmel birtokolhatják a gyermekek a medencét. A szülõktõl, támogatóktól is sok segítséget kaptunk az óvoda alapítványában. Köszönet érte, hiszen az épület felújításán túl még számtalan feladat és kiadás volt és lesz. Pályázatok útján is igyekeztünk forrásokat szerezni. A megyei pályázati keretekbõl összesen 910 ezer forintot nyerve az önrésszel együtt Ft áll rendelkezésünkre. Negyedik pályázatunkkal pedig fedezetet nyertünk egy számítógépre, adminisztrációnk korszerûsítéséhez. Soltész Mária legyen õszinte önkritika bajban vagyunk. Megállapítottuk, hogy kevesebbet foglalkozunk a város közéletét érintõ kérdésekkel. Nem megyünk utána minden eseménynek. Ezen szeretnénk most változtatni. Kérjük Önöket, jelezzék, mik azok a kérdések, amelyek akár napi gondként is felmerülnek Önökben, s kapcsolódnak a város életének menetéhez. Számos gondolat merült fel bennünk, de úgy véljük, ezt csak közösen tudjuk megoldani. Várjuk tehát bíráló, javaslattevõ leveleiket, telefonjaikat. Mindezt annak érdekében, hogy a Balatonfüredi Napló továbbra is a város mind a polgárát szolgálja a maga szerény eszközeivel. Jó együttmûködést kíván: Zatkalik András felelõs szerkesztõ személygépkocsi, utánfutó, padkahengerek, vésõgép, fúrókalapács, döngölõbéka, lapvibrátor, parkettacsiszoló, szalagcsiszoló, fûkaszák, aggregátor, betonkeverõ, tûvibrátor, kõvágógép, gödörfúrók, takarítógép, láncfûrész, babamérleg, aszfaltvágó is meghallgassák az Önök szavait. A fórum témája elsõsorban az idegenforgalom és annak körülményeit jelentõsen befolyásoló tényezõk alakulása; a Blaha és Kisfaludy utcai telkek és építmények, valamint a Helka-hajó helyére kerülendõ McDonald s területértékesítési elképzelések, lehetõségek volt. Baán Barnabás képviselõ rövid vitaindítóját követõen Fekete Gyula (Területfejlesztési és Városfejlesztési Bizottság elnöke) ismertette a több, mint 100 fõ jelenlévõnek a területalakítás és hasznosításra vonatkozó bizottsági elképzeléseket, a területszabályozási tervek figyelembevételével. Befektetõi pályázat kiírását, mint kiajánlást a bizottsági anyagban rögzített paraméterek figyelembevételével javasolta. A hallgatóságból többen kérdéseiket, véleményüket fejtették ki. Hiszen a fórum célja az volt, hogy a képviselõk a lakossággal, érintett vállalkozókkal közösen gondolkodjanak, hogy a város csak olyan ingatlanokat adjon el, melyeket feltétlenül szükséges a polgárok és a város érdekében (Baán Barnabás) Patócs László úgy fogalmazott: a városi vagyon évek során megszerzett, de hosszú várakozás során jelentõs értékvesztéssel bír. (SZOT Szanatórium, volt Bányász üdülõ, stb.) Séta játszótereink körül A város közterületeinek állapota részben arculatformáló, megjelenést befolyásoló tényezõ. A közterület a közösen használt részeket jelenti egy településen belül. Kerítésünktõl a járdáig, járdáktól, út- Csémi úr hiányolta a gondos gazda szerepét a városvezetés részérõl. Dr. Huller Gyula kifejtette: a városok specialitása, hogy a legforgalmasabb helyei a különbözõ erõk célpontjaivá váljanak. Ha ezek a pontok a város tulajdonában vannak, feladata annak, hogy e stratégiai pontokat a város javára fordítsa. Befolyásoló szerepe a városnak e helyeken csak addig van, amíg azok tulajdonát képezik. Ha ezeken túlad, hatalma, beleszólási lehetõsége megszûnik, akár a görög falu esetében. Kovács Zoltán képviselõ vállalkozói szemszögbõl kiemelte, noha Balatonfürednek is szüksége van fejlesztéseihez a külsõ tõkére, annak megfelelõ arányára is figyelnie kell. Alternatívákat vázolt fel, mely érintett területre, épületre milyen megvalósíthatóságokat lát, külsõ és helyi vállalkozókkal. Pálfy Sándor polgármester mint városi polgár vett részt a fórumon, de foglalkozásától és e témákban nagyobb információkkal bírásától nem tudván eltekinteni mint mondta reagált a meghívón szereplõ vitaindító anyagban szereplõ információkra, melyek (szerinte) nem fedik a valóságot. Véleménye szerint ma a Balatonfüreden kereskedelmi hellyel rendelkezõk 80%-a balatonfüredi, hacsak õk zsebszerzõdésekkel tovább nem adták azokat. Az elõzõ önkormányzat szerezte meg a három ingatlant (SZOT Szanatórium, volt Bányász üdülõ, testektõl a parkokig, terekig. Az enyém -ben (kerítéseink mögött) általában igyekeznek a lakók erejükhöz és anyagi lehetõségeikhez mérten esztétikusan, gazdaságosan formálni a teret. Ezzel szemben gyakran nem csupán az átmenõ vendégforgalmat terheli felelõsség a közterületeink állapotáért, sokkal jelentõsebb mértékben a közönyös itt lakót. Beszélhetnénk arról, hogy Balatonfüred harmincéves ünnepi nadrágján: útjain, járdáin mennyi folt, mennyi bokatörõ járda, a kerítések tövében éktelenkedõ gaz és szemét. Én azonban a játszótereink állapotát próbálom feltárni most az olvasók elõtt. A város fenntartásában érintett osztályok felkérésére 2000 júniusában az AGMI Anyagvizsgáló és Minõségellenõrzõ Rt. elvégezte a közterekben található városi játszóterek állapot és minõségvizsgálatát. A majd 100 oldalas szakmai anyag fotókkal, helyszíntérképekkel részletes elemzést adott az érintett 14 helyszínrõl. Ezek a játszóterek zömmel a 70- es években épültek. Berendezéseik szinte kivétel nélkül fémszerkezetek, mászókák, libikókák, körforgók, láncos hinták. A vizsgálat e tereken lévõ eszközök nagyrészére nem biztonságos, illetve életveszélyes minõsítést adott. Ezek közül is a Szekér Ernõ-forrás közelében társadalmi összefogásban épült játszótér teljes egészében leszerelendõ (sajnos). A Temesvári utcai (a vásárcsarnok fölötti parkban) játszótéren a csúszda átalakítása megtörtént, és leszerelésre kerültek: az ülõ játékok, favonat balesetveszély okán. A Köztársaság úti (lakótelepi) játszóteret is felmérve, a korrodált és hiányos elemeket megjavították, átfestették. A szükséges javítások elvégzésére és a további rongálódások figyelemmel kísérése érdekében: Szentgyörgyi Zoltán kéthetente közszemlézést tart. Vele karbantartási szerzõdést kötöttek. Így az észlelt kisebb hibákat azonnal javítani tudja, a jelentõsebbeket pedig jelzi a polgármesteri hivatalnak, havi jelentésben. A fokozott kullancsveszély miatt 2001 nyarának elején ezeket a játszótereket, és az azokat övezõ bokrokat kullancsirtásnak vetették alá mint azt megtudhattam Kosler Zoltán osztályvezetõtõl és munkatársától, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályon. Azonban még semmire sem mondhatjuk, hogy igazán rendben van, hiszen a szakvéleményben kiemelt feladatként jelölt volt, hogy a játszótereink döntõ többségénél a hinták alatti, 20 cm vastag ütéstompító réteg kialakítása biztonsági okokból szükséges. Persze van még a lengõ- és forgóhinták körüli korlátrendszer, vagy forgalmasabb úthoz közeli parkrész lekeríthetõsége is, mint feladat. Dicséretes, hogy a Temesvári sétány melletti Papsoka utcában forgalomlassító fekvõrendõrök lerakására már sor került Erdõs Ferenc képviselõi kezdeményezésére; mint az is, hogy a Révész- Vitorlás utca közötti új játszótérrel is gazdagodott a város. Ez korszerû, de egyben drága is. Az állapotjavításon és megóváson sok múlik. Tudjuk, nem a kisgyermekek rongálják meg a játszótereket. Inkább az a korosztály, amely már kiszorult életkora szerint ezekrõl, de nincs kialakítva számukra még az együttlétre semmilyen helyszín, vagy tér. Az ifjúsági korosztály így kényszerül összegyûlni ezeken a helyeken. Vagy gördeszkázni, görkorcsolyázni az általuk némileg alkalmasnak ítélt postai placcra és lépcsõkre. Ezt is figyelembe véve készült nemrégiben Pálffy Károlynéés segítõi együttmûködésével pályázat a lakótelepi iskola-sportpályájának bõvítésére. A munkálatok és a tervek kivitelezése pénzforrások megteremtésére kell, hogy késztesse a polgármesteri hivatalt és képviselõinket. Vegyük észre, tegyük szóvá, hogy a kiserdei sportpálya gyûrûhintájának falábazata üresen ácsorog. A futó út -ként kijelölt utak esõmosta állapotuk miatt inkább bokatörést és ficamot eredményezhetne, mint fittséget. A tenisz klub épülete mellett megrongált ivókút éktelenkedik; hogy a Keresztury Dezsõ sorait megörökítõ tábla felújításra szorul... Ne vigyük kutyáinkat a játszóterekre piszkítani, a szemetet pedig szórjuk a szeméttartókba, még ha nem is mi ejtettük le valahol. Mert mindez a miénk. Soltész M. Rendezzük végre közös dolgainkat A Balatonfüredi Vállalkozók Egyesületének kezdeményezésére lakossági fórumot tartottak szeptember 10-én a Közösségi Ház nagytermében. A meghívók szórólapok formájában kerültek a lakosság postaládáiba. Ezeken többek között ezt olvastuk: ne csak Önöknek kelljen hallgatni a képviselõk véleményét, hanem a képviselõk stb.) különbözõ tulajdonosoktól értékesítésérõl és hasznosításáról ma ezért beszélhetünk fejtette ki. Szakmai elõkészítés után kiajánlásra kerültek... Ha tehermentesített ingatlanokat nem értékesítünk, mibõl fogunk fejleszteni... tette fel kérdését. A további hozzászólásokból kitûnt a közös aggodalom: Balatonfüred turisztikai értékei lepusztultak, nem vonzó a város, nincs igazi központja. Legfõképpen pedig képtelen attrakciót nyújtani az ideérkezõknek mint azt Isztl Jenõ megfogalmazta. Nagy Jenõ szerint a többek által most itt is megerõsített igény, hogy a szénsavas vízre, gyógyturizmusra kell építenie a városnak országos szándékok és keretek kellenének ennek realizálásához, nagy tõkebefektetést igényelnek. Mint idegenforgalomra épülõ város polgára úgy gondolja, az itt élõk jogos igénye, hogy városunk kulturált, tiszta, szép üdülõhely legyen, ahol nincs nagy zsúfoltság, a helyiek normálisan élhetnek, s a nem túl sok helyi vállalkozó itt megtalálja a boldogulását. A hozzászólások, a közös igények, észrevételek, gondolatok cseréjének is jó alkalma volta fórum. Várostszeretõ aggodalom amely kicsenget Mahler Wolfgang (Ipartestület elnökének) szavaiból is. Ötletekkel, a városlakók részjegyeivel, tõkeinvesztálási lehetõségével éppen úgy, mint új vonzerõkre tett javaslatokkal, érezhetõen nem közönyös sorsával szemben az ittélõ, hanem igényli a meghallgatást és figyelembevételt. S. M.

5 A SZÕLÕ ÉS BOR VÁROSA 5. Esõs füredi õsz hõsies szüreti felvonulás Akik most itt vannak, azok a bor barátai hangzott el a szeptember 16-i szüreti felvonulás célállomásán, a Móló Színpadon két hatalmas mennydörgés között. Ráadásul makacsul zuhogó esõben. Az, hogy a résztvevõk mindvégig hõsiesen kitartottak, a szervezõ AKSZI érdeme is, hiszen mindenütt bátorították, segítették a csuromvizes felvonulókat. A debreceni utcaszínház fellépése Rendületlenül kitartó fúvósaink Fotók: Tóth Attila A füredi õsz elsõ rendezvénye a nemzetközi fúvóstalálkozó volt, melynek lengyel és szlovákiai résztvevõi a vendéglátó fürediekkel együtt városszerte rendületlenül fújták (valamint a régióban) talpcsiklandó muzsikájukat. Érthetõ, hogy attraktív részesei voltak a Kossuth térrõl induló menetnek, s az esernyõk miatt elfoglalt kezek ellenére is méltó tapsot kaptak. A menet élén a Széchényi diákjai vonultak óriási szõlõharangjukkal, mögöttük a mazsorettek, borrendi tagok, boros gazdák, a városi elöljárók, fogatok és szekerek, egyesületek, iskolák, cserkészek, délceg lovasok, no meg a város kitartó apraja-nagyja. Amerre mentek, hálás közönséggel találkoztak. Ezalatt a Móló Színpad elõtt a debreceni utcaszínház mulattatta a közönséget gólyalábas társulatának kedves, ma már igazi ritkaságnak számító mûsorával. A partra érõ fölvonulást a szakadatlan esõ sem zilálta szét, legfeljebb a szónokok fogták rövidebbre mondandójukat. Hudák Zoltán, a Balatonfüred-Szõlõs Hegyközség elnöke azzal vigasztalta hallgatóságát, hogy az esõ a boros gazdáknak nem ellensége, hiszen a jó borhoz a kellõ mennyiségû csapadék elengedhetetlen. Koczor Kálmán hegybíró, Pálfy Sándor polgármester, Gubicza Ferenc, a Balatonvin Borlovagrend nagymestere, Szabó István falugazdász, Varga Zoltán, a Balatonfüred-Csopak Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke, Fekete Gyula képviselõ, a mezõgazdasági bizottság elnöke éppoly hõsiesen állta az égi áldást, mint a díszegyenruhába bújt számos borrendi képviselõ. Õk egy-egy távolabbi borvidék (Szekszárd, Boglár, Villány, Pécs, Kiskõrös, Kecskemét, Monor, Budafok, Somló, Velence, Szeged, Cegléd, Sopron Badacsony, Tata, Keszthely) üzenetét hozták el. Azt, hogy zengzetes szónoklatok, érdekes bemutatkozások maradtak el, lehet bánni, egy azonban bizonyos: jövõre is lesz szüreti felvonulás, mert azok a lelkes, derekukat hosszú hónapokon keresztül meghajlító gazdák, akik ünnepeink és hétköznapjaink italát termelik, nem adják fel... Zatkalik Vincze Gyula balatonfüredi nyugdíjas kertjében 60 cm-es mazsola fürtök teremtek. Fricska: Gyónó képviselõk Jaj, dehogy valamiféle bevallásról vagyon szó... Arról nem is mernék írni ilyen bizonytalan tollal... Egészen apró, ám lélekbúvárok szerint ugyancsak személyiség-tükrözõ jelenségrõl van szó. Tisztelt képviselõink olyan halkan beszélnek, szólnak hozzá egy-egy napirendi ponthoz, hogy a technikusok nem gyõzik tekergetni a gombocskákat. A tévénézõk meg a készüléket okolják, s csak akkor eszmélnek fel, hogy a hiba másutt vagyon, amikor egy-két recsegés a valóságra figyelmeztet. Arról nem is szólva, hogy a hátsó fertályuk mögött ülõ tudósítóknak már automatikusan hegyesedik a füle, amikor X vagy Y jelentkezik szólásra. Kedves választottaink! Kis hangerõt kérünk! Olyankor is, amikor az indulatok takaréklángon vannak... Z. A. Bõvülõ kapcsolatok Alsó- Ausztriával Népes társasággal érkezik Alsó-Ausztria tartomány igazgatók és iskolavezetõk delegációja Balatonfüredre. A szeptember végi látogatáson a balatonfüredi Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzõ Iskola, az Agrárszakoktatási Intézet Budapest és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vendégeiként az eddigi kapcsolatot szeretnék újabb együttmûködési programmal bõvíteni. Több mint tíz éve, hogy szoros baráti kapcsolat alakult ki a balatonfüredi Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzõ Iskola és Alsó-Ausztria tartomány kremsi-, langenloisi- és a tullni agrár középiskolák között. A kapcsolat tanári programokon kívül lehetõséget adott balatonfüredi diákoknak Nem ritka, hogy így nyár végén, az õsz beköszöntével megszaporodnak a szõlõvel, borral kapcsolatos rendezvények szerte az országban. Így van ez Balatonfüreden is. A borhetek elmúltával két olyan rangos szakmai esemény helyszíne volt városunk, melyeket már hagyományosnak tekinthetünk. Augusztus 24-én az Annabella Szálloda különtermében tartották az V. Balatoni Borok Versenyét, 30-án pedig a Hotel Agroban gyûltek össze a szõlészek növényvédelmi tanácskozásra. A Balatoni Szövetség ben hirdette meg a Balaton-régió borosgazdáinak versenyét, melyet korábban az 20-as, 30- as években már nagy érdeklõdés kísért és rangos eseménynek számított. A borversenyre a Balaton-parti öt borvidék termelõi nevezhettek be mindazon boraikkal, melyek a korábbi borvidéki megmérettetésen arany vagy ezüstérem díjazásban részesültek. Összesen 167 borminta érkezett be az érintett borvidékek hegyközségi tanácsaihoz, ahonnan továbbították azokat Bala - tonfüredre. A borverseny lebonyolításával megbízott Pelsovin Trade Bt. szakemberei gondoskodtak a továbbiakban azok szakszerû tá - rolásáról, elõkészítésérõl. A borverseny bíráló bizottsá - gába a térség legkitûnõbb szakembereit kérték fel, de szép számban foglaltak helyet a társadalmi zsûriben is meghívottak, akik a bírálat tisztasága felett õrködtek. 20 hivatásos borbíráló közremûködésével folyt a munka, melyet dr. Urbán András a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtitkára irányított. A borokat a nemzetközileg is alkalmazott 100 pontos rendszerben bírálták, ahol a borok megjelenése, illata, zamata és az összbenyomás alapján ítélkeztek. Az adott pontszámokat számítógépes program értékelte, mely figyelmen kívül hagyta a borokra adott szélsõ értékeket, majd átlagolta a pontokat. Így a borverseny befejeztét követõ egy órán belül már rendelkezésre állt az eredménylista. Az ünnepélyes eredményhir - detésre csak két nappal késõbb került sor az Annabella Szálloda éttermében. Közel 100 fõs hallgatóság és számos tévé társaság, lapszerkesztõség munkatársa volt kíváncsi az V. Balatoni Borok Versenyének eredményhirdetésére. A meghívottakat dr. Szabó Imre a Balatoni Szövetség elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy 1997-ben találkozhattak elõször itt a Balaton-régió bortermelõi, majd Balatonboglár, Keszthely, Badacsony után most ismét Füred lett a házigazda. Annak a reményének adott hangot, hogy ezek a borversenyek nem csak a Balaton régióra és az itt termett kremsi továbbtanulásra az Ost- Hilfe segélyprogram támogatásával. Az elmúlt tíz évben már többen végezték el a négyéves oktatási program keretén belül a szõlész-borász szakiskolát. A másfél éves borász - menedszer képzésre évente 4-5 magyar diák jelentkezhetett érettségi bizonyítvány birtokában. Eddigiek során már többen tudtak a szakképzésüknek megfelelõen a borász marketing területén elhelyezkedni. Az új együttmûködés ezúttal szaktanári továbbképzéssel bõvülne. A magyar és osztrák részrõl egyaránt akkreditált továbbképzési programok szaktanárok uniós felkészítését is szolgálná. A magyar és osztrák szaktanárok közös továbbképzése részben Ausztriában, fe - le részben Magyarországon az új ismeretek megszerzése mellett tapasztalatcserét is szolgálhat. A delegáció közel egyhetes Szõlõrõl, borról... szüret elõtt borokra irányítják a figyelmet, de egyszersmind a Balaton-par - ti települések és azok lakóinak közeledését és összefogását is jól szolgálja. A szervezõk egyedi oklevelet, bronz emlékplakettet és feliratos kerámia tárgyakat készíttettek erre az alkalomra, s minden gazda egy szép évi falinaptárt is magával vihetett. Számos különdíjat is ajánlottak fel cégek, intézmények a legjobb borok termelõinek. A legmagasabb pontszámot elért 2000-es évjáratú bor termelõje pedig a sok értékes ajándékon kívül még egy díszoklevelet is átvehetett a Balatoni Szövetség elnökétõl, mely tanúsítja, hogy ez évben õ nyerte el a Balatoni Borok Mestere megtisztelõ címet. A cím korábbi birtokosai Nagy Imre, Szeremley Huba, Illés László és Németh István mellé most egy szigligeti fiatal borosgazda:szántó Zsolt csatlakozhatott. Egy késõi szüretelésû olaszrizling borral 96,33 pontot ért el, s ezzel mindenkit megelõzött. A Balatonfüred-Csopaki Borvidékrõl legeredményesebbek voltak: Dobossy Dániel, Salánki Sándor, Leitold Antal, Jásdi István, Zánka Környéke Pinceszövetkezet, Fodor Béla, Ifj.Fodor Gyula, Figula Mihály, Koczor Kálmán, Hudák Zoltán, Nagy Imre, Punk Ferenc és dr.lázár János. Balatonfüred Város Önkormányzata különdíját Koczor Kálmán, a Borvidéki Tanács különdíját Dobossy Dániel, míg a házigazda Hotel Annabella különdíját Salánki Sándor vihette haza. Az egyedi kerámiá - kat készítõ Somogyi Dóra pedig egy különdíjat is felajánlott a legjobb füredi olaszrizling termelõjének, aki az idén Figula Mihály lett. A rendezvényt támogató FVM Agrármarketing Centrum Kht különdíját egy szép borászati szakkönyvet pedig dr. Lázár János érdemelte ki. Az eredményhirdetés a Balatoni Szövetség fõtitkárának zár - szavával ért véget, aki arra biztatta a jelenlevõket, hogy maguk is kóstolják meg az aszta - lokra felsorakoztatott 167 ver - senybort s gyõzõdjenek meg a régió borászainak kitûnõ munkájáról, az évjáratok felejthetetlen ízérõl, zamatáról. Városunkban zajlott az a szõlõ növényvédelmi tanácskozás is melyet augusztus 30-ra hívtak össze a Hotel Agroba. A mintegy fõ érdeklõdõt Ferenc Vilmos kertészeti szaktanácsadó köszöntötte. Elõször Kiss Lászlóa Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke adott átfogó elemzést a magyar szõlõ- borgazdaságról. Elmondta, hogy az ágazat igen kedvezõtlen helyzetben van jelenleg. Az ültetvények átlag életkora magas, az ágazat jövedelemtermelõ képessége szerény, eszközigénye viszont igen nagy. (A PM adatai szerint 1999-ben 1,2%-os volt a tõkearányos eredményhányad a boriparban és 100 Ft nettó árbevételhez 152 Ft értékû eszközre volt szükség az ágazatban). A legnagyobb gondot jelenleg a kereslet-kínálat egyensúlytalansága okozza. Ez a borexportban csökkenõ a belföldi piacon pedig stagnáló helyzetet teremtett. Az export nemcsak volumenét, de árbevételét tekintve is komoly veszteségeket könyvelhetett el az utóbbi években. Míg 1995-ben a borexportból 123 millió USD árbevételt realizáltunk, addig 2000-ben már csak 67,4 milliót ben a forint árfolyamváltozása miatt az ágazat mintegy 2 milliárd Ft árbevétel-kiesést volt kénytelen elszenvedni. Adó formájában (ÁFA, jövedéki adó, társasági adó) kb. 4 milliárd Ft kerül ki a szõlõ-bor ágazatból. Emiatt az alábbi intézkedésekre lenne szükség az EUhoz való csatlakozásunk harmonizációja figyelembevételével: a jövedéki adó mértékét nullára kell csökkenteni, ahogy az EU tagállamaiban is ez a gyakorlat, a 25% ÁFA-t 12%-ra csökkenteni, az Eu gyakorlatának megfelelõen, kollektív bormarketing alapot kellene létrehozni (1-1,5md Ft/év) a magyar borok piaci helyzetének javítására. Ezt követõen a várható szüreti kilátásokról szólt az elõadó. Módos Ernõ a Magyar Bor Akadémia fõtitkára tartott elõadást Mit ér a bor, ha magyar? címmel. Az elõadó kihangsúlyozta, hogy a magyar borvidékek és szõlõfajtáink olyan értéket jelentenek, amelyet ki kellene használnunk a világpiacon. Az adottságaink sok esetben jobbak más országokénál gondoljunk Badacsony, Tokaj, Villány adottságaira piaci sikereinkben ezek mégsem mutatkoznak programja balatonfüredi, bábolnai, budapesti, egri és tokaji borvidéki látogatást tartalmaz. A szaktanári továbbképzés együttmûködési megállapodásának aláírására Budapesten, a Földmûvelésügyi Minisztériumban kerül sor. A bõvülõ kapcsolatok, a jobb uniós felkészítést szolgálják elsõsorban, de szaktanárok, diákok látásmódját, gondolkodását, szakmai ismereteit is bõvíthetik. dr. Fülöp Lajos meg kellõképpen. Alapvetõ vál - toztatásokra lenne szükség a szõlõ-bor ágazatban. Csorba Veronika növényvédelmi szakmérnök ezt követõen a szõlõ jellegzetes kórokozóival és kártevõivel foglalkozott, s ismertette cége nagyhatású kemi - káliáit ezek leküzdésére. Végezetül az idei szüreti kilátá - sokról röviden. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa felmérése szerint az idén az átlagosnál nagyobb termés várható országszerte. A szõlõk az idei enyhe télben nem károsod - tak, korán fakadtak és a virágzás - termékenyülés is rendben le - zajlott. A kedvezõ idõjárás (elsõsorban a napsütéses órák száma, és a magas napi átlaghõmérséklet) miatt az ültetvények jól fejlõdtek az év során. Bár az ország egyes vidékein aszálykárokról számoltak be a termelõk így Veszprém megyében is a termésmennyiségek mégis ked - vezõnek mutatkoznak. Mintegy 20%-kal több szõlõ várható az idén. Ez kb. 4,5 millió hl bortermést jelent 2001-ben. A minõségrõl ma még korai beszélni, hiszen a szüret csak nemrégiben kezdõdött el. Sok függ még a hátralévõ 3-5 hét idõjárásától. Az máris látszik, hogy a szeptemberrel beköszöntõ esõzések megnövelték a bo - gyókat, így azok kiteljesedtek, meghíztak. A száraz, meleg, napsütéses idõ sokat javíthat még a beltartalmi értékeken, a kékszõlõk színanyagán. A túlzott csapadék viszont megrepesztheti a bogyókat, utat nyit - va a kártevõknek, kórokozók - nak. Sajnos az elmúlt évi termésbõl jelentõs mennyiség maradt még a pincékben, így a szõlõ-felvásárlók mérsékelt érdeklõdést mutatnak az idei termés iránt. Ez a nyomott felvásárlási árak - ban is megmutatkozik. Némely fajta esetében még a tavalyi árat sem ígérik a termelõknek, s egynémely fajtára nincs is kereslet. Szakmai szervezetek máris intervenciós beavatkozást kérnek a kormánytól. Így hl seprõs újbor lepárlását, valamint 15 Ft/l exporttámogatást javasolnak. Bízunk benne, hogy az almatermelõkhöz hasonlóan a szõ - lõsgazdák is segítséget kapnak a költségvetésbõl a megtermelt szõlõ és bor biztonságos elhelyezéséhez. Így igazzá válhat talán a költõi gondolat is: Ez a világ mi vóna, ha egy kis bor nem vóna! Müller István

6 KÖRKÉP 6. Maradj velünk, mert esteledik... Lukács evangéliumából idézve búcsúzott híveitõl nyugdíjba vonulása alkalmából Tislér Géza püspökhelyettes, Csopak- Palóznak lelkipásztora. A harmincéves szolgálatot lezáró szeptember közepi istentiszteleten a csopaki református templomban megjelent Márkus Mihály püspök, dr. Bóka István országgyûlési képviselõ, dr. Balogh Emil polgármester, valamint a hollandiai testvérgyülekezet képviselete is. A CV. zsoltár közös eléneklése után az ünnepelt lépett a szószékre. Beszédét a házának homlokzatán is olvasható idézetre építette. Öröm, hogy van kivel, s van hova menni mondotta, s ez Isten, aki Tislér tiszteletes búcsúbeszéde mindenütt jelen van. A hívek részérõl Balogh Lajos köszöntötte Tislér tiszteletest, aki 1971-tõl látja el feladatkörét Csopakon. Elõtte Veszprémben és városunkban volt segédlelkész, majd nyolc esztendõt Szentkirályszabadján szolgált, s egy évet Göttingenben hallgatott teológiát. Több országban, így Hollandiában is hirdetett igét. Mindemellett négy éven át tagja volt a megyei önkormányzatnak, a csopaki képviselõ-testületnek, s a nagy szeretettel említett alma maternek, a pápai református kollégiumnak. Csopak díszpolgára pályája során 234 gyermeket tanított, 161-et konfirmált, 69 párt adott össze, s 218-at temetett el. Nagy érdeme, hogy a mai ember számára közérthetõ nyelven tolmácsolta a Bibliát. Egyháza nevében Márkus Mihály püspök a szolgák kettõs tisztességérõl beszélt. Utalt a hivatás elsõ harminc évére is, melyet egy egészen más rendszerben kellett eltöltenie. Ezt követõen a fiatalok, a református asszonykórus, a holland Vaardingen város küldöttségének képviselõje, s volt pápai diáktársa mondták el gondolataikat, Király Lajos gondnok pedig a gyülekezet tagjainak ajándékával, egy festménnyel lepte meg Tislér Gézát. A délután folyamán pedig szeretetvendégségben találkoztak lelkipásztorukkal a hívõk. Zatkalik Kárpáti fiatalok konferenciája Kárpáti idõk címmel háromnapos konferenciát tartottak a közelmúltban a zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban. A kilenc országot képviselõ, mintegy kilencven fiatalt Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter távollétében dr. Szakács Imre, az ISM politikai ál- Díszpolgárunk köszöntése lamtitkára üdvözölte. A bevezetõben Kucsera Tamás Gergely, a másfél esztendeje alakult Magyar Ifjúsági Konferencia Állandó Bizottságának elnöke a féléves elõkészületekrõl beszélt, majd Szakács Imre elõbb a korábbi kormányok határon túli kérdésekkel foglalkozó politikáját elemezte. Szólt arról is, hogy a magyarlakta régiókban (Beregszász, Pozsony, Kolozsvár és Szabadka központokkal) már eredményesen mûködnek az ún. Agora irodák, ahol a magyar nemzetiségûek idõben juthatnak megfelelõ információkhoz. A kedvezményezésbõl az ISM is tanulni szeretne. További cél a minél szélesebb körû kapcsolattartás és ápolás, melynek az oktatási és az ifjúsági tárca, a Határon Túli Magyarok Hivatala, a budapesti Márton Áron kollégium közösen gazdája. Az államtitkár szerint a zánkai konferencia arra is jó, hogy értékeljük az eltelt idõszakot, illetve az újabb feladatokat, célokat megfogalmazzák és kitûzzék. A rendezvényen a határon túli egyházi és civil szerzõdések, hallgatói önkormányzatok képviselõi a legégetõbb ifjúsági gondokat osztották meg. zéa FELHÍVÁS Szeptember 12-én hármas ünnepély volt Balatonfüreden, amely hatalmas közönséget vonzott a fürdõ falai közé. A balatonfüredi járási ipartestület székházának felavatásával vette kezdetét és folytatódott a Blaha-emlék felavatásával, amelyet a Balatoni Szövetség tizedik borászati, kertészeti és képzõmûvészeti kiállításának megnyitása követett. E há - rom esemény köré még mások is sorakoztak, amelyek a napot kora reggeltõl késõ estig eseménydús jelenetekkel töl - tötték ki. Kérem, aki eddig elolvasta ezt a bevezetést, törölje meg a szemét: semmi tévedés, valóságot olvasott! Ezekkel a sorokkal indította októberi számát a Balaton címû folyóirat. Csakhogy közben eltelt 75 év... Azon a háromnegyed század elõtti langyos szeptemberi napon valóban nagyszámú sokaság látogatta meg Balatonfüredet, valóban felavatták az ipartestület székházát ma a városháza B- épülete sõt a négy felekezet papjai (dr. Luttor Ferenc plébános, Vámos Géza református, Nagy Lajos evangélikus lelkész és Goldstein Ezra rabbi) meg is áldották a tisztes ipar eme szentélyét. Az érdeklõdõk ezután a Füred hármas ünnepe Zsörtölõdõ Tekintettel arra, hogy nemzetközi egyezmények köttettek arra, hogy a közlekedés szabályait s ezzel együtt a táblákat is egységesítsék, a P betû a világ minden szegletén parkoló - helyet jelent. A jelzésnek köszönhetõen bárki azonnal képes értelmezni. Én viszont nem. No nem a táblát, hanem azt, mi az ördögnek kellett kiírni a Füred áruház homlokzatára németül: Parkplatz. Avagy: magyarul miért nem? Mi tagadás, roszszul esik a megkülönböztetés saját (az még egyáltalán?) hazámban... Z. A. Budapestrõl érkezõ két különvonat utasaival felduzzadva a fürdõtelepre vonultak, hogy a parkban részt vegyenek a Vidor Emil terve alapján, Sinkó András kivitelezésében elkészült Blaha Lujza-emlékpad felavatásán. Itt a már valóban óriásira nõtt közönség elõtt számosan megszólaltak, akik valóban a nemzet koszorúit hozták el és borították be velük azt a helyet, ahol az utolérhetetlen mûvésznõ pihenõ óráit szerette tölteni. A szónokok közül talán csak Rákosi Jenõt idézném, aki Magyarország szimbólumának, Hungária nagyasszonynak nevezte Blahánét. A szépség e tobzódása után került sor a Balatoni Szövetség tizedik kiállításának megnyitására, ahol bemutatkozhattak a legjobb balatoni borok, a legszebb kertek, a leginkább virágzó gazdaságok mellett az akkori kézi mûvészet remekei is. Az akkori tudósítás szerint olyan gyönyörû szeptemberi nap volt, hogy... a vendégek ezrei meg is fürödtek a Balatonban. Tudnia kell a kedves olvasónak: ennek a feledhetetlen napnak szervezõje és szürke eminenciása a szövetség igazgatója, Cséplõ Ernõ volt. És ennek a feledhetetlen napnak kívánt emléket állítani szeptember 11-én az Aranyhíd, az Ipartestület, a Balatoni Szövetség és a Helytörténeti Egyesület szerény hármas programjával. Elek Miklós titkár vezényelte az eseményeket: elõbb a helytörténeti házban Jani Károly, az ipartestület mai elnöke beszélt a székház felavatásáról, valamint szervezõdésük akkori és mostani gondjairól, majd az Isten áldja a tisztes ipart! idézettel fedezte be. Ugyanezzel a felszólítással kezdte mondandóját dr. Ács Anna muzeológus, aki nagyívû, tartalmas emlékezésében közénk varázsolta a nemzet csalogánya szellemalakját és sokszálú füredi kötõdését. Jó érezni, mennyire itthon érezte magát; de nem a nyarat szerette Füreden, hanem a csendet hozó õszt és a tavaszt. Valóságos füredi köztársaság jött létre körülötte Mangoldékkal, Hurayékkal... tudtuk meg Ács Annától. Az elõadások után arra a 75 év elõtti napra emlékeztetõ kamara-kiállítást tekinthették meg az érdeklõdõk. Az ünnepi eseménysorozat az arácsi katolikus temetõben, Cséplõ Ernõ sírjának megkoszorúzásával fejezõdött be, ahol dr. Lázár János a megújult Balatoni Szövetség titkára idézte föl az egykori igazgató Balaton-kultuszt építõ tevékenységét. Erre a délutánra már az esõs napok után az ég is kiderült és langyos fények pásztázták a sírkert pázsitját... Ennek a napnak azok a vesztesei, akik nem lehettek jelen Füred csendes hármas ünnepén... déerdéel Tájékoztató a jelenleg mûködõ ösztöndíjrendszerrõl és az oktatási támogatás lehetõségeirõl Balatonfüred Város Képviselõtestülete februári testületi ülésén döntött a felsõoktatási intézményekben tanuló tehetséges balatonfüredi fiatalok városi ösztöndijának alapításáról. A pályázati kiirást minden évben kétszer - február 10-ig, illetve július 10-ig a Mûvelõdési, Oktatási és Sport Osztály közzéteszi. A hallgatók a kiirásnak megfelelõen március 1-ig illetve július 31-ig nyújthatják be a szakosztályra pályázataikat. A kérelmeket a 6/2000.(II.24.) Kr. rendelet 2. (1) bekezdése szerint megfogalmazott szempontsor alapján bírálja el az 5 fõs pályázatelbíráló bizottság. A pályázat elsõ fordulójára 49, a második fordulóra 36 és a harmadik fordulóra 21 pályázat érkezett. A bizottság feladata annak a 10 pályázó személyének a meghatározása, aki érdemes az ösztöndijra. A bizottság a augusztus 22-i ülésén elbírálta a július 31-ig beadott pályázati kérelmeket és az elõzõ fordulókban is alkalmazott szempontsor alapján döntött. A 6/2000. (II.24.) Kr. számú rendelet alapján megfogalmazott szempontsor: A pályázati feltételnek nem megfelelõ kérelmek számbavétele, indoklás Az ösztöndíjpályázat fordulójában támogatásban részesülõket elutasítja a bizottság keretszám hiánya miatt a 4,3-es átlag alatti pályázók nem részesülnek támogatásban Sorrend felállítása a folyamatos, egyenletes jó tanulmányi eredmény és a tehetséget, szakterületén kimagasló munkát bizonyító dokumentumok alapján. Három pályázó kérelme nem felelt meg a rendeletben meghatározott feltételeknek, így az õ kérelmüket a bizottság elutasította. Ebben a fordulóban sem részesültek azok a hallgatók ösztöndijban, akik az elõzõben kaptak szeptemberétõl 5 hónapon át ösztöndijban részesül: Bertók Szabolcs, Boros Gábor, Fazekas Patrícia, Hudák Katalin, Hutás Péter, Linczer Andrea, Zaránd Fruzsina egyetemi hallgatók és Sasvári Zsuzsanna, Stumpfhauser Ágnes, Sütöri Eszter fõiskolai hallgatók. Balatonfüred Város Önkormányzata a Képviselõ-testület döntése alapján az Oktatási Minisztérium által évtõl útjára inditott Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, a hátrányos szociális helyzetû egyetemi és fõiskolai hallgatók (A típusú), valamint a 2001/2002. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások (B típus) részére évre is kiírja. (A Felhívás mellékelve) A Képviselõ-testület 63/200l.(II.22.) Kh. számú határozata alapján a szociális ösztöndíjpályázat a szakfeladaton tervezett évi keretét ha szükséges megemeli az elõzõ évihez képest ben 10 A típusú és 1 B típusú pályázatot támogat Balatonfüred Város Önkormányzata. Igaz, hogy a Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj alacsonyabb a tehetséges balatonfüredi fiataloknak nyújtandó tanulmányi ösztöndíjnál, viszont a Bursa Hungarica szociális ösztöndíj megyei és állami támogatással is kiegészül. Lapunk elõzõ számában az augusztus 20-i ünnepségekrõl készült tudósításban sajnálatos tévedés történt. A pro urbe-díjas Csizmazia Darab József ezen a napon vehette át Pálfy Sándorpolgármestertõl a város díszpolgára címet tanúsító okiratot. A cikkbõl éppen ez a fontos rész maradt ki. Szerkesztõségünk ezúton kér elnézést attól a díszpolgártól, akirõl több alkalommal is írtunk már, s akire városunk lakosságával együtt nagyon büszke. - szerk. - Egyik olvasónk családfa-kutatás ügyében keresi rokonát, néhai Éltetõ Ákost, és néhai feleségét (Lóczy Lajos leánya volt), hozzátartozóit. Az értesítést Éltetõ Ákos a következõ címre: Budapest XI. Baranyai tér 12. és telefonszámra várja. 3 kg Tomi mosópor 3 féle illatban O.B. tampon, 16+8 db-os 399 Ft Silan öblítõ koncentrátum 1 liter, 6 féle illatban Lifebuoy tusfürdõ 400 ml, 899 Ft 459 Ft 3 féle illatban 399 Ft VIANNI, AMI A HÁZTARTÁSNAK MEGÉRI!

7 VISSZHANG GONDOLATÉBRESZTÕ 7. Emlékezés Cséplõ Ernõre Szelleme, útmutatása, munkaszeretete példaként áll elõttünk Cséplõ Ernõ ( ) Meghatott pillanatoknak voltak tanúi, akik szeptember 11-én az arácsi katolikus temetõben körülálltak egy végtelenül egyszerû kõlapot. Rajta a név: Cséplõ Ernõ, és születésének, halálának évszámai. Meg egy piciny márványtábla, feleségének hasonló adataival. Dr. Lázár János, a Balatoni Szövetség jelenlegi titkára a címben idézett gondolattal fejezte be emlékbeszédét, méltatva benne a szerény síremlék alatt nyugvó Cséplõ Ernõ alkotó életét. Ki is volt valójában õ? A lexikális adatok szerint újságíró, folyóirat-kiadó, a Balatoni Szövetség titkára, majd igazgatója, aki Fonón született március 10-én és Balatonarácson halt meg január 27-én. Iskoláit Kaposvárott és Budapesten végezte, inkább mezõgazdász-vonalon tevékenykedett ban Óvári Ferenc csábította a Balatonhoz, ettõl kezdve rabja és odaadó közmunkása lett a tónak tõl õ lett a szövetség titkára, 1909-ben került Füredre és itt élt élete végéig. Ma úgy mondanánk, igazi munkamániás volt, akinek a Balaton-szolgálat volt az élete, ha kellett, kilincselt a nagyságok ajtain, ha kellett, gyûjtést kezdeményezett közérdekû célok érdekében. Egyik úttörõje volt annak a gondolkodásnak, amely nemcsak a tóban, hanem régióban gondolkodott. Hivatkozva a Balatonfüredi Napló augusztus 30-ai számában megjelent olvasói levelére, ezúton szeretném tájékoztatni a Dunántúli Regionális Vízmû Rt. témával kapcsolatos álláspontjáról. A DRV Rt. több éve szorgalmazza mûködési területén a kéttényezõs vízdíjrendszer bevezetését. Ennek lényege, hogy fogyasztóink minden hónapban egy fix öszszegû alapdíjat fizetnek a szolgáltatás rendelkezésre állásáért és az elfogyasztott víz után köbméterenként fizetnek víz- és csatornahasználati díjat. A DRV Rt. mint szolgáltató biztosítja, hogy bármely fogyasztója a nap bármely idõpontjában ivóvizet fogyaszthasson, és a keletkezett szennyvíz elvezetésre kerüljön. Itt szeretném kihangsúlyozni, hogy a rendelkezésre állás szolgáltatási körünk részét képezi, ugyanakkor a fogyasztás mennyiségében jelentkezõ különbségek okainak vizsgálata, illetve fogyasztóink megkülönböztetése nem a mi feladatunk, de kétség kívül mi is érzékeljük, hogy a fogyasztók által fizetendõ vízdíj mértékére rányomja bélyegét a szezonalítás aránytalansága. Az elmúlt évek során számos civil szervezet (Balatoni Szövetség, Balatoni Fürdõk Szövetsége) Munkásságával felkeltette a Balaton iránti érdeklõdést, jelentõs és tenni kész embereket vonzott a tó környékére, egy sereg gazda-szövetkezetet hozott létre, keze nyomán megszépültek a kertek és a parkok, küzdött a jobb út- és vasúthálózatért, megteremtette a tópart villanyvilágítását. Évente rendezett szõlészeti, kertészeti és ipari kiállításokat Füreden, ezekbe becsempészett képzõmõvészeti tárlatokat is tól 30 éven át szerkesztette a Balaton címû, havonta megjelenõ folyóiratot. Balatonfüredi alkotásai közül kettõt feltétlenül ki kell emelnünk: felépíttette a Balatoni Szövetség üdülõházát mai Aranycsillag szálloda, és õ kezdeményezte Széchenyi István szobrának felállítását, amelynek avatására a Széchenyi-évben sor is került. Munkásságát egy mondatba összesûrítve; a Balaton-kultusz egyik zászlóvivõjét tisztelhetjük benne. És ehhez még hozzá kell tennünk; csendes, szerény ember volt, aki nem a feltûnést, hanem a folyamatos alkotó munkát kereste. Pedig nem volt könnyû dolga, mert... embertársainak nagy részében nemcsak a saját Balaton-rajongását nem találta meg, hanem helyette egészen hideg közönyt látott. Ezt a közönyt kellett elõször letörnie. Sokat küzdött írással és szóval, míg végre sikert ért el, s mint a meleg napsugarak és enyhe szelek a tó jegét, megtörte azt... írta nekrológjában a kortárs és barát, a füredi orvoslás egyik legnagyobb alakja Dr. Schmidt Ferenc. 62 éves korában, teljes munkaképessége birtokában ragadta el a gyors halált okozó betegség. Schmidt professzor írásából még egy idézet: A szó legszebb, legtisztább értelemben vett önzetlen, áldozatra kész rajongója volt a Balatonnak. E rajongásból fakadt kitartása, hite, bizalma a jobb jövõ iránt s ennek a jobb jövõnek szolgálatába állította minden munkáját, tudását, idealizmusát, egész életét. Dibusz László A lépcsõfeljárón ócska bakancs, melybõl formás kövirózsák üdvözölnek, kifejezve az ittlakó megjelenését és belsõjét, s a világhoz való viszonyulását is egyszerre. Házigazdám, Szenfnerné Varga Anikó pedagógus a Balatonfüred - Lakóhelyünk ismerete címû kiegészítõ tankönyv szerzõje. E tanév elején megjelent mû okán beszélgetünk, felidézve Pálinkás József oktatási miniszter szavait: Az iskola a gyerekrõl szól, arról, hogy a fiatalember megismerje, megértse a világot... Olyan tankönyvekre van szükség, amelyek leginkább alkalmazkodnak a gyermek életkori sajátosságaihoz, és a leghatékonyabban képesek nevelni, oktatni, ugyanakkor figyelembe venni egy diák speciális adottságait és a közösség sajátos igényeit. Tudjuk, mi az az alap, amelyet minden diáknak el kell sajátítania és melyek azok a sajátosságok, amelyek az adott iskolák különlegességét adják. A kerettantervek lehetõséget biztosítanak, hogy a helyi tanterveket a diákok és a szülõk igényeihez igazítsák. Anikó, a könyv, amelyet 3-4. osztályosok környezetismereti tantárgyához kiegészítõ munkaeszköz -nek készítettél, véleményem szerint mindezekkel összecseng. Mi inspirált arra, hogy ezt létrehozd? Elsõsorban lokálpatriotizmusom, másodsorban az a hiányérzet, amely vezetõi kötelezettségeim okán közvetetté váló pedagógiai munkámból fakadt. Hiszen én mindig résztvállaltam kísérletekben, a Pedagógiai Társaság munkájában. Továbbá ok, hogy a felduzzadt tankönyvpiac olyan kínálatot tárt a pedagógusok elé, amelybõl igazán nem tudtak válogatni elegendõ szakmai tapasztalat hiányában. Én az igazgatóhelyettesi munkám mellett 10 évig környezetismeretet tanítva pontosan láttam a problémákat. Mik voltak ezek? 80 oldalas tankönyvekkel tanítani, 38 órában? Ismeretátadáshoz, rendszerezéshez, számonkéréshez, tapasztaltatáshoz nem lehet! Így aztán tíz évvel ezelõtt ar- Lakóhelyünk ismerete ra szántam egy nyaramat, hogy írok egy olyan tankönyvet, mely ötvözi a balatonfüredi ismereteken keresztül azokat, amelyeket el kell sajátítani egy kicsi gyereknek. Ez egy munkáltató tankönyv lett, sokkal nagyobb terjedelmû, mint amit most kiadtunk. Miért ezt a formát választottad és dolgoztad ki? Mert pontosan tudom, hogy a helyi ismeretre, tapasztalásra kell felfûzni a többi ismeretet. A Pedagógiai Intézet lektorálása során kifejtette, hogy a meglévõ tankönyv összeötvözését egy helyi anyaggal nem tartja szerencsésnek. Ma már magam is így ítélem meg. Pár évvel ezelõtt - mikorra kezdtek a nagy tankönyvkínálati bizniszek lecsengeni - kikristályosodott, hogy a tartós tankönyveknek van nagyobb létjogosultságuk. A most megjelent kiadvány már nem munkáltató tankönyv tehát. Ez most úgy munkáltat, hogy...a tanulók ismerkedjenek meg közvetlen környezetük, lakóhelyük jellemzõ jelenségeivel, élõvilágával, az emlékek és környezetük kapcsolatával..., erõsítse a lakóhelyhez való kötõdést, az élõ és élettelen környezet megóvására ösztönözzön... Legyen ez a tankönyv olyan, amely ad egy ismeretet, érdekességeket, kuriózumokat tartalmazzon és tevékenykedtessen. Átolvasva az elkészült anyagot, ezt az életkori sajátosságokat figyelembe véve, rendkívül egyszerû, világos közléssel, jó szerkezeti tagolásban sikerült megfogalmaznod. Megvalósul benne az a törekvésed is, hogy ne csak a gyermeket, hanem a pedagógust is tevékenységre késztesse. Úgy gondoltam, hogy a nagyon gazdag választékból éppen ennek R e a g á l á s o k c i k k ü n k r e részvételével fórumokat tartottunk a díjrendszer lehetséges módosítása ügyében. A DRV Rt. állami és önkormányzati tulajdonú közmûveket üzemeltet mûködési területén. Az elmúlt évek díjtárgyalásai során valamennyi település ármegállapítóinak javasoltuk a kéttényezõs díjrendszer bevezetését, melynek eredményeképpen 57 település döntött a díjrendszer korszerûsítése mellett. A többi település döntéshozói, illetve a Közlekedési és Vízügyi Miniszter továbbra is az egytényezõs díjrendszert választotta. Köszönjük, hogy a szóban forgó témát Ön felvetette, és bízunk benne, hogy a DRV Rt. fogyasztóinak észrevételei továbbra is eljutnak hozzánk, illetve az ármegállapítókhoz. Reméljük, hogy a többi közszolgáltatóhoz (telefontársaságok, gáz- és áramszolgáltatók) hasonlóan a megfelelõ hatásvizsgálatok elvégzését követõen a mûködési területünkhöz tartozó további településeken is bevezetésre kerül a rendelkezésre állási díj. Levelemet az Ön összegzésével zárom: a DRV Rt. szeretné elérni, hogy mindenki számára tiszta ivóvizet biztosítson, és annak árát mindenki megfizesse. Tisztelettel:Tóth István vezérigazgató augusztus 31-én a Balatonfüredi Naplóban megjelent Gondolatok a víz áráról címû korrekt megállapításokat tartalmazó, Dombi Lajostól származó leírtakkal kapcsolatban az alábbi véleményemet fogalmazom meg, illetve nyilatkozatot adok. A DRV területén Dombi úr megállapításai legtöbb esetben vitathatatlanok és azok logikusan precíz indoklással kerültek megfogalmazásra. Magam is úgy érzem, mint Balatonfüred Város Polgármestere (a Balatoni Szövetség társelnöke, mely a Balaton-parti településeket tömöríti, illetve mint a DRV Igazgatóságának tagja) hogy ez olyan kérdés, amelyben a lehetõ leggyorsabb, alapvetõen az állandó lakosság érdekeit szolgáló intézkedések meghozatala szükséges. A DRV területén található egyébként nem a DRV árhatósági jogkörében meghatározásra kerülõ víz- és csatornadíjak tekintetében (az árhatóság ez esetben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felelõs Minisztere) melyek vitathatatlanul rendkívül magasak. Igaz az az állítás, hogy ennek a díjnak le kell fednie azokat a költségeket, melyet egy többszörös kapacitásra tervezett, és a nyári csúcsszezon idegenforgalmát is kiszolgálni képes a rendszer fenntartását fedezi. A magam részérõl e témakörben a DRV Igazgatóságában egyébként az igazgatóság tagjaival egyetértésben kezdeményeztük az elmúlt évben az un. kéttényezõs vízdíj rendszer bevezetésének szükségességét, mely biztosítaná az úgynevezett közös és arányos teherviselést. A jelenlegi vízdíjrendszer nem veszi figyelembe, hogy a megépített víz és csatornarendszer fenntartásának költségeit ne csak a vizet fogyasztók, hanem a kiépített rendszer elõnyeit egyéb vonatkozásában élvezõk is finanszírozzák. Jelentõs számú a DRV ellátási területen azon ingatlanok száma, amelyek egyáltalán nem fogyasztanak vizet és veszik igénybe a csatorna szolgáltatás lehetõségét. Magas azok száma, ahol a csatornarendszer kiépítésre került, de a tulajdonosok különféle megfontolások alapján nem hajlandók rákötni a meglévõ csatornarendszerre, és kiemelkedõen magas azon üdülõ tulajdonosok vízvételi helye, amelyek csak rövid ideig és kis menynyiségben fogyasztanak vizet, veszik igénybe a szolgáltatás adta lehetõséget. Ezek alapján a kiépített hálózat összes fenntartási költsége az elfogyasztott víz árába épül be, ezért a teljes rendszer fenntartásának költségeit jellemzõen az állandó lakosok fizetik meg. az életkornak; a 3-4. osztályos tanulóknak nincs megfelelõ tankönyv. A vigyázz rám címû könyv megvan az óvodásoknak, melyet volt tanítványom, Pungor Anita készített. Megvan a felsõ tagozatosoknak, van a felnõttek számára is, de tudom, hogy ezekbõl nagyon nehezen merít egy tanító. Most azonban már kézbevehetõ a kollégák számára e kiegészítõ. Sok idõbe telt ennek az öszszeállítása, elkészítése, kivitelezése? Ez egy folyamat, pontosan nem mérhetõ. Hiszen úgy született, hogy a Balatonfüredért Közalapítvány elképzelésemet fölkarolva, a sorozatba beillesztette. A korrekció igényelt több idõt, szakfelügyelõm átnézte, fõiskolások, városi munkaértekezlet foglalkozott vele. Így a kollégáim elõtt ismert volt és igényelték megjelentetését. E munkafolyamat során formálódott tartós tankönyvvé, mely könyvtárból bárki által kölcsönözhetõ. Olyanná, hogy ebbe a könyvbe annak ellenére se lehessen írni, noha a feladatok a témák végén ki vannak jelölve? Igen, azt másik kis füzetben kidolgozhatják a gyerekek, pedagógu - sok. Van a megszületett könyvnek más érdekessége is. A szép ajánlást Dr. Kiszely Pál alpolgármester úr írta. A lektorálást Cserép László osztályvezetõ úr végezte, a fotókat Tóth Attila készítette, az illusztráció grafikai ré - szeit pedig kollégád, Németh Árpád mûvész-tanár raj - zolta. Észre se vettük, de mindannyian volt Lóczy Gimnáziumi tanulók voltunk. Ez aztán igazán balatonfüredi-team munka. Megvalósul általa a NAT, kerettanterv igénye, hogy helyi tankönyvvel kellene rendelkeznie minden településnek a lakóhely és környezetismeret tanításához. Egyszerû nyelvezetében, megfelelõ terjedelmében sokéves szakmai tapasztalataid ötvözve lelassítod a túlpörgetett információközlést. Az együtttapasztalással, tanári magyarázattal, az átéléssel megszerzett ismeretformálást választva - tanítást érvényesíti mindenki, aki használja ezt a kiegészítõ tankönyvet, mert készítése közben is elõttem lebegtek e sorok: Öt érzékem van, amit meg kell érintened, ha tanítani akarsz és, ha azt akarod, hogy tanuljak. Van ízlésem és szaglásom, éles szemem és finom tapintásom van. Miért a fülemen keresztül kellene mindent megismernem? Búcsúzóul köszönetet mondok a szerzõnek, Anikónak és segítõinek a gyermekek, szülõk, pedagógusok nevében. Kívánom, hogy példája másokat is kreatív munkára késztessen! Soltész Mária A helyzet rendezésére teljesen egyértelmûen szükséges bevezetni az un. kéttényezõs vízdíj rendszert, amely minden olyan vízvételi illetve csatorna bekötési helyen rendelkezõ ingatlant terhelni kell, mely a szolgáltatás azonnali igénybevételének lehetõségét magában rejti. A kéttényezõs vízdíj rendszerrel számítások szerint a DRV olyan állandó bevételhez jutna, mely a már kiépített igen nagy kapacitású, de az idegenforgalmi szezon miatt csak idõszakosan kihasznált hálózatot és a hozzá tartozó mûszaki berendezések fenntartását és mûködését is biztosítani tudná, így feltehetõen lehetõség lenne a jelenlegi vízdíj árának csökkentésére, de biztonsággal állíthatom, hogy ezzel a technikával a további áremelés kényszere elkerülhetõ. Fenti témakörben egyeztetéseket folytattam dr. Bóka István úrral, a Balaton Fejlesztési Tanács Elnökével melynek értelmében támogatásáról biztosított a balatoni polgárok érdekében, országgyûlési képviselõként is a kéttényezõs vízdíj rendszer bevezetésének a feltételrendszere 2002-re lehetõség szerint megteremtõdjék! A magam részérõl polgármesterként és a DRV Igazgatóságának Tagjaként is ilyen javaslattal fogok élni, mely reményeim szerint a Balaton-parti polgárok azon jogos érdekét pozitívan érinti, mely szerint meg kell vizsgálni a jelenleg érvényes vízdíjat miként lehet csökkenteni a magas színvonalú szolgáltatás fenntartása mellett. A pontosság kedvéért megkívánom jegyezni, hogy a DRV lehetõségein belül mindent elkövet azért, hogy az ellátási kötelezettségébe tartozó területeken a víz és csatorna szolgáltatás a lehetõ legmagasabb színvonalon mûködjön, de pontosan kell érteni azt, hogy a részvénytársaság lehetõségei korlátozottak. Fenti nyilatkozatommal nem kívánok az állandó lakosok és a nyaralók között feszültséget kelteni, de úgy gondolom, hogy az ország minden józanul gondolkodó polgárának be kell látni, hogy egy magas színvonalú szolgáltatás biztosításának költségeit a szolgáltatást igénybevevõken azonos mértékben kell megfizettetni. Az új rendszerû vízdíj képzés semmi esetre sem jelentheti azt, hogy a fogyasztók hátrányosabb helyzetbe kerüljenek, mint a jelenlegi. Reményeim szerint a 2002-es évben a kéttényezõs vízdíj rendszer bevezetésével megteremtõdik az a feltételrendszer a vízellátás és a szennyvízkezelés területén, amit arányos közteherviselésnek hívunk. Pálfy Sándor Balatonfüred város polgármestere

8 EZ IS AZ IS 8. A buzgalom és áldozatkészség szép példája 75 éve kezdõdött a Vörös templom építése Az szeptember 9. és október 24. között eltelt másfél hónap meghatározó jelentõségû a füredi katolikus élet történetében. Hogy ezt megértsük, ismernünk kell az ezt megelõzõ néhány év eseményeit. A füredi Vörös templom a 30-as években A pillanat megörökítve Ki a nyertes? Lapunk elsõ keresztrejtvényének nagy sikere volt. Több helyes, és néhány pontatlan megfejtést küldtek be olvasóink. A helyes megfejtés a Soha ne mondd, hogy soha mondat volt. A sorsolás özv. Rédl Józsefné Arad utcai olvasónknak kedvezett. A 3000 Ft-os vásárlási utalványt postán küldjük el. Gratulálunk a megfejtéshez! Fürednek és Arácsnak négy évszázad óta nem volt római katolikus temploma, plébániája és állandó papja, ugyanakkor a hívõk száma egyre gyarapodott; az 1200-as lélekszámú egyházközség tagjai a 180 lelket számláló Paloznakra kellett járjanak istentiszteletre, illetve egyéb egyházi szertartásokra. Bár a hitközségnek ekkor már volt némi vagyona, aminek egy része Keöd Józsefhajóskapitány hagyatékából származott ez azonban egy plébánia felállításához, önálló papi szolgálat fenntartásához kevésnek bizonyult. Fordulópontot jelentett az 1918-as esztendõ, amikor Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök kinevezte Füred elsõ lelkészévé Dr. Luttor Ferenc teológiai tanárt. Luttor Ferenc március 26-án Székesfehérvárott született, a teológiát Bécsben végezte, 1909-ben doktorált. Pápán és Veszprémben segédlelkész, a háborúban tábori szolgálatot teljesített, közben püspöki levéltáros is volt. Járt tanulmányúton Rómában és Konstantinápolyban, 18-ban 32 évesen esett rá püspöke választása a füredi plébánosi kinevezésnél. Nehéz körülmények között kezdhette el tevékenységét; bár a szükségtemplom a mai városháza épülete már készen állt, de a lelkészi lakás még nem készült el. Újjá kellett szervezze a hitéletet, fel kellett építse annak hivatali és gazdasági kereteit, biztosítania kellett a fiatalok katolikus nevelését. A kinevezett tanító a 19-es kommün alatt méltatlanul viselkedett, így ezt az állást Baán László kishantosi tanító kapta meg. Az egyházközség világi elnöke, Nánay Sándor és a gazdasági ügyeket intézõ Cs. Darab József komoly segítséget jelentettek számára, de a módosabb hívõk is mindig készen álltak az anyagi támogatásokra, felajánlásokra. A 20-as évek elején harangot szereztek az ideiglenes templomhoz, elkezdték újabb tanterem építését, növekedett a tanítói létszám. Közülük való a nem is olyan régen elhunyt, szép emlékû Darnay Erzsébet tanítónõ is. Baán László ettõl az idõtõl lett a hitközség kántortanítója. Közben a hívõk gyarapodó száma már feszegette az idõleges templom falait, így az február 10-i közgyûlésen Luttor Ferenc bejelentette az új templom építésének szükségességét; A hívek kegyelete (... ) megkívánja, hogy az eddigi szükségtemplom helyett megfelelõ Isten-háza épüljön ezen a helyen, melyet a minap megalakult egyházközség e célra kezdettõl fogva kijelölt... mondotta. A romló gazdasági körülmények között nagy bátorságra vallott belekezdeni ebbe a hõsiesnek nevezhetõ ügybe. Fábián Gáspár neves építész-tervezõ díj nélkül vállalta a tervezést, egy év múlva alakult meg a templomépítõ bizottság, amely hihetetlen nehézségek között lépdelt elõre. A hívek adományai, az országos gyûjtés az építési költségnek csak a töredékét tették ki, a jelentõsebb összeg a szükségtemplom eladásából adódott, amit Zala vármegye vásárolt meg az akkor már fokozatosan értéktelenedõ 300 millió koronáért. Késõbb, az építkezés folyamán a megye fõpásztora még további 48 milliós adománnyal járult hozzá a költségekhez. Az elpusztíthatatlan buzgalom, a hõsies áldozatkészség aztán megérlelte gyümölcsét; azon a helyen, ahol nem régen még kocsma állott, szeptember 9-én megtették az elsõ kapavágást, október 24-én pedig Rott Nándor püspök le tehette a templom alapkövét. Elkezdõdhetett a füredi vörös templom építése... Aki elsétál elõtte, fõhajtásával köszöntse a kitûnõ pásztor, az alapító Dr. Luttor Ferenc emlékét is... dr. Dibusz László Gazsi József fotókiállítását a MÁV Rt. Területi Igazgatóságán Szombathelyen szeptember 6-án Impressiók címmel nyitották meg. Balatonfüredi történeteket, a város hangulatát idézik a XX. szádõ titokzatos alakzataiból, fényerozat néhány képébõl, a Meseerzad, az Évforduló a Hangulat címû képei. Néhány kép a gest meglátómûvész alkotásai az ibõl. A hétköznapiban is különle- szülõföld, az Erdély utáni csendes ember õsi tiszteletét idézi a természet megfejthetetlen titkai iránt. vágyakozást sugallja. A Portré címû fotóján nagyapáink kedves, Gazsi József a bennünket körülvevõ világ, a természet, a ma már gondoktól barázdált arca tekint ránk. A Fény- árnyék a csíkcsicsói templom meghitt csöndjével mónia és békesség megörökítõje. egyre ritkábban meglelhetõ har- ölel körül bennünket. Az Erdélyi A Nagyváradon l946 októberében fakerítések egy õsi kultúra szívbemarkolóan fájó, lassú elmúlását lem változásai miatt iskoláit már született Gazsi József a történe- juttatják eszünkbe. Budapesten végezte óta Bogyiszlóra kalauzol Gazsi József néhány képe. Titokzatos, már gyermekkorában megszeret- dolgozik a MÁV-nál. A fotózást érintetlen, mesébe illõ világot ismerhetünk meg a Tükrözés so- fényképezéssel. Akarattal és te. 8 éves kora óta foglalkozik kitartással jutott el oda, hogy ma már fotóit sokan ismerik. Elsõ kiállítása Balatonalmádiban volt, majd Balatonfüreden, Bogyiszlón, Veszprémben, a testvérvárosi kapcsolatok révén Hollandiában. Tagja a Bakony fotóklubnak, mellyel közös tárlatokon mutatkozhatott be a közönségnek, az országban és a határon túl, Írországban és Erdélyben is. Gazsi József nem tartja magát mûvésznek, de ha a rohanó életben csak párpercnyi nyugalmat, békét és felüdülést hoznak az embereknek a képei már megérte, hogy saját életébõl nagy részt az alkotó tevékenységre szentelt. H. SZ. A. Füred régi képeslapokon A Blaha-emlékpad a Helytörténeti Gyûjtemény képanyagából Egy héttel a New York-i, Washingtoni események elõtt láttam a Pearl Harbour címû filmet. Roosewelt elnök, drámai hangú rádióbeszédet intéz az Amerikai néphez, miután a Japán Császárság ahogy az elnök mondja elõre be nem jelentve, az Egyesült Államok diplomáciáját hónapokig szándékosan félrevezetve, aljas és szégyenletes módon megsemmisítette az Egyesült Államok Csendes óceáni flottáját a Hawaii szigeteki Pearl Harbour kikötõjében... Van egy pillanat a filmben, amikor a gyõzelemtõl mámoros japán vezérkar ünnepli magát, de a fõparancsnok gonosz tervét mindvégig egyfajta látható félelemmel forraló tábornok csendben megszólal: félek, csak felébresztettük az alvó óriást... Ugyan a sajtó különösen a tragi - kus eseményeket követõ elsõ idõkben hamar felkapta a Pearl Harbour-ral való példálózást, mégis látni kell, hogy a helyzet, minden szempontból rosszabb. Pearl Harbor alatt ugyanis zajlott a II. világháború, és az Egyesült Ál - lamok szövetségesei, és az európai közvélemény által ekkorra már hevesen kritizált passzivitását rombolta szét a japán támadás; Amerika belépett a háborúba. A CNN egy órával az események kezdete után fõcímet váltott; a terrorista támadások Amerika ellen cím helyett a támadás Amerika ellen címet használta és használja azóta is. Amerika azonban nincs háborúban. A helyzet rosszabb. Pearl Harbour-ban mintegy háromezer katona veszett oda. A terrorizmuson túl Támadás Amerika ellen HANGÁR ÉPKER KFT Balatonfüred, Fürdõ u. 25/A. Tel., Fax: 87/ Tel.: 87/ ÕSZI ÁRROBBANÁS!!! BELSÕ AJTÓK farost ajtó: 75x ,-/db 90x ,-/db fenyõ ajtó: 75x ,-/db 90x ,-/db 100x ,-/db Craft Master: 75x ,-/db 90x ,-/db 100x ,-/db bejárati ajtó: 100x ,-/db 140x ,-/db FÜRDÕKÁDAK, MOSDÓK, CSAPTELEPEK ÉS EGYÉB SZANITER ÁRUK: II. o. 20x20 beltéri járólap: 1 490,-/m 2 -tõl I. o. 30x30 beltéri járólap: 1 650,-/m 2 -tõl MS min. 30x30 Fá. mázas gres: 1 590,-/m 2 -tõl I. o. 34,9x34,9 beltéri járólap: 1 590,-/m 2 -tõl II. o. 45x45 kõporcelán: 4 890,-/m 2 -tõl Beltéri csemperagasztó: 900,-/zsák Fagyálló csemperagasztó: 1 000,-/zsák Flex csemperagasztó: 2 890,-/zsák Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák! A vietnámi háború hosszas évei alatt amerikai katona halt meg. A World Trade Center két tornyában egy átlagos napon ember dolgozott. A helyzet ma rosszabb mert ellenség ugyan van, de ez nem egy állam, amit meg lehet támadni. Nincs ma állam a földön, aki Amerikát meg merné támadni, és ennek elsõsorban Amerika katonai, de még inkább gazdasági ereje a záloga, bármennyire fáj is ez Csurka Istvánnak. A tízéves fiam, amikor elképedve látta az elsõ képeket, rémülten mondta, hogy itt a III. világháború... Ha Amerika nem lenne ilyen erõs, és egy állam, egy ország támadná meg, fiamnak még igaza is volna. A helyzet egyébként, még sokkal rosszabb is lehetne. Ma nem lehetetlen feladat atombombát összerakni, vegyi, biológiai fegyverekhez hozzájutni sem tûnik ördöngõsségnek. Hogy konkrétan valóban Oszama bin Laden van-e az események mögött, az ma még nem teljesen biztos. De hogy az ügy mögött egy sokkal mélyebb, a XXI. századi civilizáció legkomolyabb törésvonala húzódik meg, az bizonyos. Ahogy a II. világháború utáni évtizedek egyik legfõbb globális törésvonala a nyugati demokráciák, és a kommunista országok alapvetõen politikai, ideológiai, és részben gazdasági egymásnak feszülése volt, úgy a helyzet mára teljesen más. Az Amerikai események tükrében világosan látható, hogy a következõ évtizedek súlyos krízis forrása a nyugati, európai keresztény világ, a nyugati típusú demokráciák és az iszlám-muszlim kultúra közötti, alapvetõen vallási, ideológiai indíttatású, mind mélyebb, és mind agresszívebben megnyilvánuló szakadék. A muszlim szélsõségesek meg vannak gyõzõdve arról, hogy a fejlett világ, élén Amerikával bajt hoz; az arab világ szegénységéért, nyomorúságáért, konfliktusaiért õk a felelõsek. Mindehhez az egyébként igaztalan és ostoba vélekedésükhöz történelmük, hitük, és az abba kódolt szüntelen ellenségkeresés kiváló táptalajt ad. Morbid, hogy egy olyan várost súlyt mindez, ahol zsidók és arabok, muzulmánok és vad katolikusok, indiánok és feketék, latinok és kínaiak, japánok és ukránok, õrült mûvészek, milliárdosok és koldusok békében élnek egymással. Még morbidabb, hogy a hitük szerint a globalizmus fellegvárát ostromolják, miközben a globalizmus technikai vívmányait, termékeit használva teszik mindezt. Mindezek ellen nem fegyverekkel lehet harcolni. A nyugat számára az Amerikai tragédia szerintem egy végleges, és végletes figyelmeztetés arra, hogy nem zárkózhat önmagába. Nem zárhatja magára ablakait, nem szögezheti be ajtajait. Nem tehet úgy, hogy nem veszi észre, vagy nem akarja tudomásul venni; felhalmozott irdatlan tudását, pénzét, ismereteit nem tarthatja többé csak magának. Elemi érdeke, hogy a világ leszakadt része felemelkedjék. Mészáros Zoltán Cím: Balatonfüred, Kossuth utcai üzletsor, Kovács Iparcikk üzlettel szemben; Tel.: 06/30/

9 KÖRNYEZETÜNK ÉS A BALATON 9. A laikusok körében aggodalmat, a szakemberek körében élénk vitát, s egymásnak ellentmondó megoldási javaslatokat váltott ki, hogy a Balaton vízszintje az elmúlt hónapokban a siófoki vízmérce 0 pontjához képest szokatlanul alacsony, mindössze 55 centiméteres volt. A megszokottnál fél méterrel alacsonyabb vízszint egyesek szerint megbontja a tó ökológiai egyensúlyát, má- Magyarázkodok. A házibácsi a nyárvégén hétezer forintos vízszámlát kapott. Sohase volt még eny - nyi... és morfondírozik. Nem csoda. Egy nyugdíjas házaspárnak minden forint számít. Még akkor is, ha az udvari melléképületben kucorgó albérlõktõl egy kórházi ápoló - nõ nettó havi fizetését kézhezkapják. Na persze az se sok... ám pótolja a folyton csökkenõ pénzforrásokat. Magyarázkodok... hiszen õ locsolta a slagból a kerti tujafát teljes magasságban (hûsítve a lombokat) a legforróbb nyári napokon. Meg az ajtója elõtti porlepte beton - járdát és a kiskert néhány ró - zsabokrát, hogy az utcán elhaladók ne kiszáradt kórókat lássanak. Néha a csapközeli lugas is kapott egy-egy nagyfröccsöt, hogy életben maradjon. A kerti virágok legföljebb a rit - kán hulló esõ összegyûjtött vizébõl kaptak egy kis megtartó életerõt. Ajtóm elõtti egy négyzetméteres minikert az öblítõ vi - zekbõl ihatott. Hétezer... Huszonnyolcas Indokolatlan volt a pánik eltérõ vélemények a Balaton szabályozásáról sok a Balaton idegenforgalmi vonzerejét féltik. A hajósok panaszkodtak. Azok is, akik nem tudtak feljönni a Siócsatornán immár másfél éve a Balatonra, s azok is, akik nap mint nap kiköthettek. Panaszkodtak a strandolók, akiknek már nem csak a déli parton, de az északin is száz métereket kellett gyalogolni a tóban, míg vállukig ért a víz. Egyes helyeken homokpadok kerültek a felszínre, másutt iszapfürdõt lehetett venni. Egyes igényesebb szálló-vendégek pedig igencsak húzták az orrukat. Az idegenforgalmi szakemberek már-már pánikba estek az elõbbiek közös oka, nevezetesen a Balaton vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. Ez ugyanis elriasztja a vendégeket, ismételgették a különbözõ fórumokon. Szó mi szó, idén valóban a nyári szezonban a tavalyinál kevesebb volt a vendég, de nem a Balaton alacsony vízszintje miatt. A csapadékhiány ellenére ugyanis a tó kiválóan alkalmas volt a fürdésre, a sportolásra, mint azt az Európa legnagyobb autóklubjának figyelõ szolgálata az ADAC is megállapította. (Errõl lapunkban külön is beszámolunk.) Igazuk lett a vízügyi szakembereknek, akik kitartóan hangsúlyozták a Balaton vízminõsége kapcsán indokolatlan bárminemû pánik. Varga Miklós, az Országos Vízügyi Fõigazgatóság fõigazgatója szerint egyébként az idei alacsony vízszint várható volt. Tavaly április óta ugyanis nem hullott jelentõs csapadék a tó vízgyûjtõ területén. Ennek tudhatóan tavaly és az figyelembevevõ idén negatívba fordult a természetes vízkészlet száz év alatt most elõször a párolgási veszteség az elmúlt évben 4 és félszeresen haladta meg a beérkezõ mennyiséget. Ám a tó sekély volta korántsem ritkaság szeptember 2-án például mindössze 22 centimétert regisztráltak a szakemberek, míg két évvel korábban, június 11-én viszont 155 centiméter volt a vízállás Az 1960-as évek elejéig szinte minden évben 50 centiméter, vagy az alatti volt a Balaton minimális vízállása. S bár az l970-es évektõl feszesebb vízszintszabályozás lépett életbe, de még így is többször elõfordult, hogy az idei 55 centiméternél amikor is a Balaton átlagos vízmélysége 285 centiméter volt alacsonyabbra került a vízszint. A jelenleg érvényes szabályozásról az OVH fõigazgatója elmondotta, hogy az a kilencvenes évek közepe óta gyakorlat. Eszerint míg korábban havonta állították be a Sió-csatorna lezárásával, megnyitásával, évente 200 millió köbméter vizet eresztettek le a legalacsonyabb szintet, általában 85 centiméternél, most csak egyszer, télen teszik ezt meg, a korábbinál magasabban, nevezetesen 100 centiméteren. Ezzel biztosítani tudják, hogy a tó nyár elejére mindenképpen feltöltõdjön 110 centiméterig ha efölé kerül, megnyitják a zsilipeket hogy onnan kezdve párologjon. Nagymértékben e gyakorlatnak köszönhetõ, hogy Balaton idei sekély volta végül is nem okozott komolyabb gondot. Többen azonban úgy vélik, a Balaton kívánatos, s nemcsak a hidrológiai, ökológiai, hanem a turisztikai, s hajózási érdekeket is Nyárvégi vízdíj okán nyugdíj negyede... Ha naponta egy liter tej, egy kiló kenyér, asztalra kerül, az is kilencezer... Morfondírozok most már én is... villanyszámla, gáz, csatornáztatási kötelezettség, orvos és gyógyszerek... a telefon már alapcsomag, nehogy felhívhassuk öreg barátainkat...jól vagy?...megvagy még?...mi hír?... Igaz, többszázezer forintos autó áll a garázsban a régi kocsi helyén. Igaz, komfortosan berendezett, gázfûtéses lakásban lehet a szappanoperákat bámulni naphosszat a TV elõtt, no meg van már a zsebben mobiltelefon is és hónap végén a postás meg - hozza a nyugdíjakat, most még kettõt. Még van jó életfeltétel, van béke (ha nem dúlnak a házicsaták a falak között), még van tûzijátékosdáridós circenses. Egyenlõre még a lepusztult mezõgazdaság mellett is van kenyér lassan kétszázért. Én meg magyarázkodok... nem is iszunk vizet a csapról (nem tudhatom mit ihatnék abból, ahol heti három csõtö - vízszintjének szabályozásához ez ma már kevés. Akadnak, akik a vízutánpótlás hosszú távú és megnyugtatónak tûnõ biztosítása érdekében akár azt is elképzelhetõnek tartják, hogy a Dráva vagy a Rába folyót összekössék a Balatonnal, s így biztosítsák a szükséges vízmennyiséget. Fónagy Imre közlekedési és vízügyi miniszter ezt komolytalan javaslatnak minõsítette, amikor lapunk tolmácsolta a valójában nem új ötletet, amely már a hatvanas években is felvetõdött. A tárca ezzel semmiképpen sem foglalkozik, mondotta. Túri Kovács Béla környezetvédelmi miniszter is elveti e megoldást, de elismeri az ökológiai és turisztikai érdekek jobb összehangolása érdekében kompromisszumot kell kötni. Például akként, hogy a téli vízszint beállítását, a téli csapadék tartalékolásával még magasabbra, legalább 115 centiméterre kellene tenni Így a nyári párolgási veszteség után sem csökken õszre a Balaton vízszintje centiméter alá. Az egyeztetéseket mondta lapunknak a miniszter az illetékes szakemberekkel, az érintett tárcákkal már el is indította. A probléma összetettségére utalóan egyébként több elismert Balaton-kutató ugyanakkor felvetette, hogy az egyre fogyatkozó nádasoknak viszont nem kedvezne az újabb vízszintemelés. A nád ugyanis általában csak 2 méter magasságig képes megnõni más európai tavakban egy méterre, így minden emeléssel romlik a meggyökeredzõ, megkapaszkodó lehetõsége. A tapasztalatok szerint a balatoni nád pusztulása éppen akkor gyorsult fel a hetvenes években amikor elõször megemelték a vízszintet. Erre való tekintettel valójában nem további emelésre, hanem csökkentésre, az évtizedekkel korábbi õszi átlagos 70 centiméteres szintre való visszaállításra lenne szükség. Nem lesz hát könnyû feladat a különbözõ érdekek egyeztetése. Andrássy Antal rés között is fekete mocskok ülnek a víz aljára)... Zuhanyozás a munkahelyen... mosás a lavórban szükség szerint... és egész nyáron alig voltunk itthon... Töröm a fejem, mit gondol a házibácsi a figyelni fogjuk a fogyasztást mögött. Nincs külön vízóra a kisházban, szereltessek(?), de mennyi - ért... vagy heti egyszer mosakodhatnék, vagy mondjak le a fogmosásról? De napi egy rágógumit számolva havi nyolcszáz forint... a kéthavi vízdíj négy fõre visszaosztva havonta kilencszáz, s nem csak a fogakra jut belõ - le! Kilogikáztam, kicsit meg - nyugszom. Morfondírozok milyenek a mindennapok kalodái, a forintos (régen filléres) kényszerûségek... az elbúcsúzott szerény vendégkör után tátongó boltok, esõáztatta szürkeség depressziójába süppedõ város házfalai mögött... rajtunk kívül még hányan számlálgatnak vajon? ESEM Tihanyban ülésezett a BRIB Szinte minden napirendi pontot élénk vita közben tárgyaltak meg a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság tihanyi kihelyezett ülésén, Rosta Sándor elnökletével. A fentieken persze nem lehet csodálkozni, hiszen a Balaton illetve vízminõsége kapcsán amely - rõl Heródek Sándor, az MTA Limnológiai Intézetének igazgatója adott tájékoztatót szó - ba került vízszint aggodalomra semmiképpen nem ad okot. Az idegenforgalomban érdekeltek, a hajózási és nem utolsósorban az önkormányzati és szakemberek szerint viszont az alacsony vízszint tragikus. Mindkét tábor megannyi érvet sorakoztatott fel, s dönteni bármely javára természetesen a BRIB sem tudott. Azt viszont ismételten leszögezték, hogy továbbra is szorgalmazni kell a strandok korszerûsítését, az iszap kotrását a BRIB pályázataiban ennek támogatása elsõbbséget élvez, s a vízi turizmus fejlesztésérõl, az újabb vitorlás- és csónakkikötõk építésérõl semmiképpen sem mondhatunk le, hogy a vízszint versengéssé nõtte ki magát Idén a kezdeti kilenccel szemben már 148-an jelentkeztek, ami rekordszám, s a sikeren felbuzdulva újabb kerttulajdo - nosok csatlakozása is várható. Így aztán érthetõ, hogy a díjki - osztón kedden népes csoport karéjozta a városháza elõtti teret, ahol Pálfy Sándor polgármester azt emelte ki beszédében, hogy a város szépítése közüggyé vált. A kötelezett - ségvállalások között szerepel ennek anyagi támogatása is. A benevezõk már eddig is számíthattak kisebb-nagyobb mértékû támogatásra. Füreden több kategóriában hirdették meg a versenyt: az év kertje, elõkert, falusi stílusú kert, balkon, társasházak, kereskedelmi és vendéglátó-ipari, valamint önkormányzati intézmények.. A közvetlen hangulatú ered - ményhirdetésen a szakértõkbõl álló zsûri döntését dr. Lázár János, a környezetvédelmi és mezõgazdasági bizottság elnöke tolmácsolta. Az ítészek Füvesi Annának szavazták meg az elsõ díjat az év kertje megállapításakor törekedni kell az optimális határ kialakí - tására, s hogy a Keszthelyiöbölben folyamatosan dolgoznia kell a Zsuzsi kotrónak. Élénk volt a vita a vendégek ellátását befolyásoló tényezõk, illetve az utazási irodák hely - zetének értékelésekor. Az elõb - bi elõterjesztõje Nagy Jenõ, a magyar Szállodaszövetség Balatoni Tagozatának igazgatója, Csákvári Árpád, a Balatontourist vezérigazgatója volt. Az idei szezon tapasztalatait ugyanis úgy tûnik másként ítélik meg az illetékes tárcák szintjén, s másként az érin - tett turisztikai vállalkozások - nál. Míg a statisztikai adatokra hivatkozva a Gazdasági Mi - nisztérium turisztikai államtit - kára, Budai Zoltán a devizabevétel elsõ nyolc hónapi 19 százalékos, a kereskedelmi szálláshelyeken megforduló vendégek, vendégéjszakák számának 3-5 százalékos emelkedése alapján sikeresnek minõsítette az idei szezont. Nagy Jenõ szerint viszont a hazai kis és nagy turisztikai vállalkozások, a szállodák, éttermek ennek ellenkezõjét tapasztalták. A balatoni csárdák, éttermek csoportos és egyéni forgalma egy - aránt visszaesett, az elsõ becslések szerint százalék - kal. A hazai vendéglátás nyereségtermelõ képessége gyakorlatilag nulla. A legnagyobb szállodavállatok sem tapasztalták a KSH által jelezett devizabevétel növekedést. Sõt, milliárdos bevétel kiesést jelentett a forint árfolyam sávjának kiszélesítése. Rossz szezonja volt a programértékesítéssel foglalkozó vállalkozásoknak is. Sok Kié a legszebb füredi kert? Városunk önkormányzata hatodízben hirdette meg a Virágos Balatonfüredért mozgalmat, melyhez az évek folyamán a kerttulajdonosok mellett egyre több intézmény csatlakozott, s igazi nemes A Qusimodo költõi versenyhez kapcsolódó rendezvény - sorozatot szeptember 7-én, pénteken egy szicíliai néptánc együttes fellépése nyitotta meg. Az együttes a gyöngyösi Nemzetközi Folklórtalálkozóra menet ejtette útba Balatonfüredet, s miután megismerkedtek a várossal, 17 órakor egyórás, színvonalas mûsort adtak a móló színpadon, mely kategóriában, aki szemet gyö - nyörködtetõ, szépen ápolt kertjével bizonyult a legjobb - nak. Valamennyi kategória legjobbjai vásárlási utalványt, illetve ajándéknövényt és emléklapot vehettek át. Említésre érdemes, hogy töb - ben évek óta rendszeresen in - dulnak - láthatóan nemcsak önmagukért, hanem Balatonfüred jobb megítéléséért az egyik legbékésebb versengésen, a kertek, balkonok szép - ségversenyén. Az egyes kategóriák legjobb - nagy közönségsikert aratott. Szombaton délelõtt a Gardató melletti települések szövetsége mutatkozott be egy tu - risztikai jellegû kiállítással. A tárlat a tó mellett élõk min - dennapi életét mutatja be fotókkal, térképekkel, terményekkel. A kiállítást a Balatoni Szövetség szervezte dr. Lázár János koordinálásával. A két szövetség közötti évek helyütt a bevétel csökkenése elérte a 40 százalékot. A szo - bakiadás soha nem tapasztalt hullámvölgybe került. Csak a vízközeli, különálló házakat, lakó nélküli lakásokat lehet ki - adni. Nehezíti a helyzetet a nepperek háborúja is. Egyre nagyobb gondot okoz, hogy az igényes vendég mindinkább elkerüli a Balatont. A szakember szerint a kiút az eddiginél is összehangoltabb minõségi fejlesztés, leginkább a vendégfogadás és az infrastruktúra területén, a hatékonyabb ország- és Balaton marketing, valamint a szakma túladóztatásának megszüntetése. A BRIB hangsú - lyozta Rosta Sándor ennek megfelelõen mindenekelõtt az exkluzív fejlesztéseket támogatja, s alapvetõ teendõnek tekinti, hogy elõsegítse az eddi - ginél hatékonyabb marketing munkát. A BRIB kihelyezett ülésén áttekintették a balatoni régióban található repülõterek turisztikai hasznosításának lehetõségét, örömmel konstatálva, hogy mind hatékonyabb a siófoki, sármelléki és szentkirályszabadjai repterek megvalósítói - nak együttmûködése, hogy mindenütt más és más igények kielégítésére törekszenek, így nem konkurensei, hanem ki - egészítõi egymásnak. A. A. jai: Az év kertje kiemelkedõ díjazottai: dr. Grastyán István, Pungor Tamásné, Sárkány Györgyné, Torma Lajos. Elõkert kategóriában: Fuchs Vincéné, Kozma Gyuláné, Lászlóné Rosta Katalin, Vámosi Gusztávné. Falusi kert: Bocsor Józsefné, Kiss Ferenc. Balkon kategória: Dékányné Papp Zsuzsanna, Domokos Imréné, Száva Judit, Vastagh György. Társasházak: Perczel Mór u. 1. Kereskedelmi és vendéglátóhelyek: BM Kelén Üdülõszálló, Wrhovina László fodrászat. Önkormányzati in - tézmények: I/B és I/C óvoda. - zéa - A Quasimodo költõi verseny kísérõrendezvényei során kialakult kapcsolat eredményeképpen a Garda-taviak elõször mutatkoztak be városunknak. A Városi Könyvtár épületében pedig emlékkiállítást tekinthettünk meg Tóth György összeállításában Quasimodo születésének 100. évfordulója alkalmából. Peresztegi Virág

10 EGÉSZSÉG 10. Balatonfüredi kiskalauz az AKSZI kiadványa alapján Polgármesteri Hivatal: Szent István tér 1., tel.: , Önkormányzati Közlöny: 8232 Pf.: 39 Tel./fax:: 87/ Mentõk: Noszlopy u. 5., tel.: , ill.: 104 Tûzoltók: Levendula u. 2., tel.: , ill.: 105 Rendõrség:Fürdõ u. 15., tel.: , 107 Orvosi rendelõintézet: Csárda u., távb.: Állatorvosi rendelõk: Pay r Egon, Galamb utca 13., tel.: Rendelési idõ: hétfõtõl péntekig , a Köztársaság út 10/B alatt: hétfõn és szerdán 9-10-ig dr. Ticz Gabriella, Dózsa Gy. utca 15., tel.: Rendelési idõ: hétfõ-péntek: , ; szombat: ; Rádió Jam Balaton: FM 91.8 MHz Siske u. 56., tel.: Füred Stúdió Televíziós Kft.: Közösségi Ház, tel.: Kábeltévé hibabejelentés: , Volán információ Két hónappal ezelõtt, a heveny hasnyálmirigy-elégtelenségrõl szóló cikkben említést tettünk arról, hogy a hasnyálmirigy kettõs funkciójú szerv: külsõ és belsõ elválasztású mirigy. Mint belsõ elválasztású mirigy, a szervezet szénhidrátforgalmának szabályozásáért felel. Külsõ elválasztású mirigyként pedig emésztõenzimeket termel, melyeket a vékonybél kezdeti szakaszába ürít. Ezen emésztõenzimek segítségével történik a táplálékot alkotó fehérjék, zsírok, szénhidrátok lebontása kisebb alkotórészekre, így lehetõvé válik azok felszívódása a bélcsatornából. A hasnyálmirigy elégtelen mû - ködése akkor következik be, ha a külsõ elválasztású mirigyállomány legalább %-a elpusztul (exocrine pancretic insufficiency: EPI). Ez esetben a hasnyálmirigy enzimtermelésének hiánya miatt idült táp - anyag-emésztési- és felszívódási zavar, rendellenes emésztés áll elõ. Ez a betegség különféle kórformákban nyilvánul meg. A mirigy-végkamrák sorvadása egyes kutyafajtákban elsõ - sorban német juhászban, terrierekben és skót juhászban öröklötten jelenhet meg, de okozhatja egy elõzetes idült bélbántalom, valamint immunológiai és hormonális tényezõk is. Az idült hasnyálmirigy-gyulladás elsõsorban macskákban, a heveny kórforma átmeneti megnyugvása után alakul ki. Ez gyakran jár együtt a belsõ elválasztású mirigyek károso - dásával, és emiatt cukorbeteg - ség kísérheti. Nagyon ritkán a hasnyálmirigy kivezetõ járatának elzáródása okozhatja e kórképet. Ennek kiváltásában szerepet játszhat bélgyulladás, bélmûtét, daganat is. tel.: MÁV információ tel.: Tourinform Iroda tel.: ÉDÁSZ tel.: 40/ Vízmûvek tel.: , , Balatonfüredi Napló Postacím: B.szõlõs, Fõ u. 18. Tel.: 87/ , tel./fax: 88/ , Városi Vöröskereszt: Közösségi Ház, tel.: Városi könyvtár: Kossuth L. u. 35., tel.: , Városi Helytörténeti Gyûj - temény: Arany János u. 12., tel.: Nyitva: hétfõn, szerdán, pén - teken óráig. Városi Mûvelõdési Központ: Kossuth L. u. 3., tel.: Nyitva: hétköznapokon 7-20 óráig, szombaton 9-16 óráig. Vasárnap zárva. Art-East Galéria: Blaha Lujza u. 7. Nyitva: pén.tek, szombat, vasárnap óráig. Idült hasnyálmirigy-elégtelenséggel járó kórformák kutyákban és macskákban A betegek általános állapota jó, élénkek, szõrzetük száraz, tompa fényû és borzolt, kondíciójuk azonban kifejezetten rossz. A bélsár mennyisége je - lentõsen megnövekedik és gyakori a bélsárürítés. Az ürülék világossárga színû, savanykás szagú, kenõcsös, agyagszerû, vagy olvasztott vajhoz hasonló, de lehet darabos és híg egyszerre, ritkán vért is tartalmaz. Rendkívül nagy ét - vágyuk ellenére fokozatosan csonttá-bõrré soványodnak. Jellemzõ lehet a bélsárevés. A betegséget kimutatni a vér és a bélsár laboratóriumi vizsgála - tával lehetséges. A betegség enyhe, kezdeti szakaszában a gyógykezelést dié - ta jelenti. Az eleséget darabolni, pépesíteni kell, így a bél - nedvben levõ emésztõenzimek jobban kifejthetik hatásukat. A beteget naponta többször, kisebb adagokkal etessük. Több húst (elsõsorban csirkét), növényi eredetû zsiradékot (margarint), fõtt rizst és szõlõcukrot, vagy a kifejezetten e célra gyártott diétás gyógytápokat adjuk kedvencünknek. A rostos ételeket és az állati eredetû zsiradékot kerülni kell. A zsír - felszívódás zavara miatt fokozott A, E és K vitamin bevitel - re van szükség. Elõrehaladott esetekben enzimpótlás céljából hasnyálmirigy-kivonatot tartalmazó tablettával vagy kapszulával kell a kezelést kiegészítenünk. Ennek gyakran már egy hét alatt mutatkozik a kedvezõ hatása, azaz csökken a fokozott étvágy, ritkább lesz a bélsárürítés és megszûnik a hasmenés. Kedvezõ esetben a javulás tartós, és egyéb beavat - kozást nem tesz szükségessé, de fel kell készülnünk az egy életen át tartó gyógykezelésre és diétára, mert végleges gyógyulást nem remélhetünk. Dr.Ticz Gabriella Orvosklub a jobb betegellátásért A jó pap holtig tanul! ismerjük a régi bölcseletet, és ez nemcsak a papokra, hanem minden hivatását, szakmáját szeretõ emberre igaz. Különösen igaz azokra a tudomány- és ismeretágakra, ahol a kutatás és az elért eredmények expresszvonat sebességével száguldanak. Ezek között is kiemelt helyen szerepel az orvostudomány, és aki nem követi a fejlõdést, az elõbb lemarad, majd leszakad... Ez a felismerés vezette a Balaton Régió Orvosklub kitalálóit, szervezõit; amikor ez év elején balatonfüredi központtal létrehozták ezt a elsõsorban háziorvosok továbbképzését szolgáló szervezetet. Az ötletgazda dr. Polner Zsuzsanna városi tisztifõorvos, aki felvette a kapcsolatot a Szívkórház területén mûködõ és cukorbeteg gondozót is mûködtetõ DRC Laboratóriummal, illetve annak vezetõjével, dr. Korányi László professzorral. Háziorvos-szakmai háttérként maga mellett tudhatta dr. anyagcsere-, Nagy Gábor háziorvost, a tisztiorvosi szolgálat szaktanácsadóját. A klub ebben az évben már három konferenciát megtartott, kettõt Füreden, egyet Siófokon. Amikor a szervezõk méregkonyhájába bekéretõztem, éppen a negyedik, október 5-én Keszthelyen sorra kerülõ elõadás-sorozatra készülõdtek. Tehát valóban Balaton-régióban gondolkodnak! Két éves a programjuk; ezalatt tizenegy elõadást kívánnak tartani, és a sorozat felöleli mindazt, amit ma a cukorbetegségrõl tudni kell. A részt vevõ háziorvosok u.n. továbbképzési pontokat kapnak, mivel befogadta az elõadásokat a budapesti Semmelweis Egyetem családorvosi tanszéke, név szerint dr. Arnold Csaba professzor. A szorgalmas családorvosok a végén megkapják a cukorbetegség legfrissebb szakkönyvét. A jelentõs kiadással járó sorozatot szervezõi részben pályázati pénzbõl, támogatja õket a Balatoni Fejlesztési Tanács valamint a DRC és az Egis Gyógyszergyár anyagi támogatásából tartják fönn. A kétéves program után a Klub nem szeretné befejezni munkáját; további népbetegségek mint a csontritkulás, esetleg szív-érrendszeri megbetegedések ismertetésével szeretnék folytatni. Korányi fõorvos röviden össze is foglalta ars poeticá -jukat: Két üzenete van ennek az orvosklubnak; azok az orvosok, akik a betegekhez legközelebb állnak, tegyenek szert jártasságra a fontos betegségek legújabb elméleti és gyakorlati kérdéseiben. Másrészt; sajátítsák el a gén-alapú látásmódot, így nemcsak azt tudják megállapítani, ki lett cukorbeteg, hanem azt is, ki lesz az! Ehhez nyújt segítséget a DRC által tervezett dunántúli génbank felállítása, amivel ez a szervezet, mint kutatóbázis részt vehet a közvetlen betegellátásban is. Dibusz Bajnokságra készülve Az Ép testben ép lélek mottója már a görög katonai képzés és oktatás korszakában is ismert volt. A sport testépítõ és szépítõ erejét jól fejezi ki a híres diszkoszvetõ szobor a korszakból. A játéktól a kemény erõfeszítéseket és megméretéseket magába foglaló számtalan formában öltött testet az egyetemes kultúrában a sport. A XX. és XXI. században az egészségmegóvás, a jó közérzet, jó megjelenés egyre nagyobb jelentõséggel bír. Mindezek annak kapcsán merültek fel bennem, hogy egy kedves ismerõsöm ismét bajnokságra készül. Eszembe jut, hogy a 80-as években, amikor konditermet szerettem volna kialakítani az Ifjúsági Házban, nem találtam támogatókra. Mára pedig Balatonfüreden is (mint bárhol másutt) már jónéhány edzõterem mûködik. Felkészülésének finisében beszélgetek Erõs Ferenc 31 éves sportolóval, a TLC KFT. dolgozójával, aki bár balatonfüredi lakos, nem túl sokak által ismert. Feri, az egészséges életmód jegyében milyen sportágat vá - lasztottál, és mióta foglalkozol ezekkel? Már 15 éve a testépítést választottam és mûvelem. eszközökkel, súlyzókkal kezdtünk akkoriban, kinek milye volt összehordtuk. Mára már annyira fejlõdött a Fitness Életmód, egészséges életmód követése, hogy gyönyörû szép, jó gépekkel felszerelt konditermek vannak. A kezdetekben néhány újság, lap címoldalán láttunk egy-egy izmos embert, vagy filmekben. Ezek keltették fel érdeklõdésünket és inspiráltak. Barátainkkal mi is külföldrõl szereztük be a Flex, Muscl and Fitness lapokat; a korszak kiválóiról, edzésterveirõl, táplálkozásairól neked ki volt a példaképed? Schwarzenegger (õ is magas, mint én), akinek filmjeit mind megnéztem. Elsõsorban megjelenése és ereje vonzott. Eredménye meglátszik Õ is mesterek vezetése alatt megjelenéseden. De tekintsünk a kezdetre. Mi motivált Téged arra, hogy a számtalan sportolási lehetõség közül ép - pen ezt választd? Régen én nagyon vékony fiatal srác voltam. Osztálytársaimmal kezdtem el járni olyan helyekre (pincék, garázsok), ahol gyúrni lehetett. Akkoriban nem voltak ilyen modern edzõtermek, mint ma. Való igaz. Pedig a sportág nagyöregje Joe Weider már 1936 óta a bajnokok edzõjeként volt ismert. Milliónyi sikeres tanítványa volt: Lou Ferrigno Mr. Universum, a késõbbi TV és filmsztár. Vagy Arnold Schwarzenegger, aki már a 70-es években Mr. Olimpia címet nyert. Emlékszem, mi még olyan sajátította el ezt a sportágat, formálódott, versenyzett és adta tovább ismereteit errõl. A Fitness Életmódot számtalan formában népszerûsíti mindmáig. Mára ennek a sportágnak is kiforrott szakmai-el - méleti anyaga van és elérhetõ. Te hol és kiknek a segítségével dolgozol a testeden? Én itt Balatonfüreden a lakótelepen mûködõ H. Fitness teremben, ahol szakmai segítõim: Király Ákos és edzõm Koroknyai Botond. Velük ala - kítjuk személyreszabott edzéstervemet, a folyamatos korrigálást, formálást. Semmiféle fix edzéstervet nem követek. Változatos edzéssel dolgozok. Egy nap súlyzós, egy nap aerob edzést tartok. Fõleg ilyenkor verseny elõtt az utóbbi nagyon lényeges a fogyáshoz. Az olvasónak mondd el, mit takar az aerob edzés? Futást, kerékpározást, úszást, ugrókötelezést. A gyúrás a teremben, az edzõgép és súlyzók használata a megfelelõ tömeg és forma alakításához, erõnléthez. Persze ez a sportág több ezeknél a gyakorlatoknál. Ez egy életforma; rendszerességgel, belsõ összpontosítással, megfelelõ táplálkozással, stb. Igen. A pszichés terhelések feldolgozásában vagy a táplálkozás alakításában nagy segítségem barátnõm, Krisztina. Õ egyben a legnagyobb kritikusom is, akár megjelenésem, járásom, izomzatom fedettsége - mindenre figyel. Most is nagy szerepet vállal versenyfelkészülésemben, a szigorú diéta kialakításában. Maximálisan megbízhatok benne. Diéta? Persze, hiszen ilyenkor nagyon fontos annak aránya, hány gramm szénhidrát, fehérje, zsír lehet, pontos idõbeosztás mellett az étkezéseimben. Ennél a sportágnál ez nagy figyelmet igénylõ elem. Szüksé - ges, hogy a táplálékok minden tekintetben megfelelõek legyenek az izomszövetek építésében és a zsírszövetek leépíté - sében. Személyemre szabottan, csak természetes táplálé - kokkal, évente négyszer ellenõrzik is, hogy bármilyen roborálószertõl mentes-e a szervezetünk. De minek alapján állítjátok össze étrendedet? Valamilyen Felhívás Balatonfüred Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûkõdve évre kiírja a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók (A típus) és felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok (B típus) számára. A pályázati típusoknak megfelelõ részletes pályázati kiírás, pályázati ûrlap kérhetõ a Polgármesteri Hivatal portáján és a Mûvelõdési, Oktatási és Sport Osztályon. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, vagy elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben vesznek részt (A típusú ösztöndíj). A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû fiatalok (a 2001/2002. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, illetve felsõsokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, aki a 2002/2003. tanévtõl kezdõdõen állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, vagy elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. (B típusú ösztöndíj) A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás kapható a Mûvelõdési, Oktatási és Sport Osztályon és a Internet címen. A pályázat benyújtási határideje: 2001.október 10. A pályázatot (pontos cím és telefonszám feltüntetésével) az alábbi címre szíveskedjen beküldeni! Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési, Oktatási és Sport Osztály 8230 Balatonfüred Szent István tér 1. kész program segítségével? Nem. Az eltelt évek tapasztalatait megfigyelve, mire, hogyan reagál a szervezetem. Ismét bajnokságra készülsz. Ott az edzettségen, táplálkozáson túl lényegesen többre van szükség. Már negyedszer veszek részt amatõr testépítõként bajnokságon. Kialakult a test és izomtudatom. A bemutatókon komoly agyi koncentrációval kell rásegíteni a forma megmutatására. Elsõ versenyem 1998-ban, úgynevezett Super Body Natural Országos testépítõverseny volt. Abszolút tapasztalatlanul a középmezõnyben helyezkedtem el. A következõ évben már újonc kategóriában országos ötödik helyezést értem el. Tavaly pedig a S.B.N. Országos versenyen, a 180 cm fölötti testma - gasságú, OPEN kategóriában felküzdöttem magam a legjobb 12-be. Noha rosszul idõzítettem a szervezetem víztelenítését. Ezt úgy látom, nem tekinted kudarcnak. Így van. Most pontosan tudom, hol volt az elcsúszás. Versenytapasztalatom gazdagodott. Májusi versenyemen ismertem fel, hol hibáztam. Bízom abban, hogy a mostani október 27-i országos versenyen tudom hozni az igazi formámat, pontosan idõzítve. Itt a finisben megköszönöm mindazoknak a sok-sok segítséget, akik munkahelyemen, az edzõteremben és itthon segítségemre vannak. Mi pedig reméljük, velük együtt büszkélkedhetünk a versenyt követõen egy balatonfüredi sportolónk eredményérõl hírt adva. Soma

11 SPORT 11. A könnyûrepülõk hagyományos szezonbúcsúztató versenyére került sor, a Balatonfõkajári Repülõ Klub rendezésében szeptember között. A III. Agrofor-kupa megrendezésével egy idõben emlékeztek meg a sportemberek Vastag Zsoltról és Monostori Tamásról, két válogatott társukról, akik 1999-ben a Világ-kupán szenvedtek tragikus balesetet. A mezõnyben a sportág hazai legjobbjai is részt vettek, így többek között Thuróczy Endre háromszoros világbajnok, Rabnecz Gábor a dél-afrikai VB. aranyérmese, a franciaországi EB. második helyezettje, Guti Gábor VB. ezüstérmes, valamint Tóth József országos negyedik helyezett, aki a rendezõ klub versenyzõje. Huszonnégy fõs mezõny gyûlt össze értékelte a versenyt Vörös Gyula fõszervezõ, a kajári klub elnöke, Csajág polgármestere. Mint minden szabadtéri sportban, bennünket is fenyegetett a rossz idõjárás veszélye. Ez sajnos be is jött, szinte végig zavarta programunkat a szakadó esõ. Ennek ellenére az esõszünetben szép számú közönség gyûlt össze. A versenyszámokat sikeresen teljesítették a versenyzõk, bár csak az értékeléshez szükséges minimális feladatokat kellett végrehajtaniuk. A III. Agrofor-kupán az egyszemélyeseknél Thuróczy Endre (Dunaferr) a vártnak megfelelõen szerepelt, aranyérmet szerzett. Klubtársa Rabnecz Gábor lett a második, Tóth József (Balatonfõkajári Repülõ Klub) pedig legnagyobb örömünkre megszerezte az értékes harmadik helyet. A kétszemélyes motoros sárkány kategóriában, párosban a nagykanizsai Ferinc Vince-Varga Zoltán kettõs diadalmaskodott, Guti Gábor társával, Petrovszki Zsolttal végzett a második helyen (Békéscsaba) és a budapesti MÁV Repülõ Klub pilótái, Gróf Zoltánés Fehérvári Tamás lettek a harmadikok. A Vastag-Monostori emlékversenyt tavaly Rabnecz nyerte. Úgy PÉTANQUE BEMUTATKOZOTT EGY ÚJ SPORTÁG Kié állt meg közelebb a piroshoz? tették fel a kérdést a játék részvevõi. Mert ez a lényeg ebben a hazánkban még kevesek által ismert sportágban. Hogy pontosan mirõl is van szó, mindjárt kiderül. Sok évvel ezelõtt külföldön láttam egy népes baráti társaságot fényes fémgolyókkal a kezükben sétálni. Nem igazán értettem mit csinálnak. Az egyikük elgurított egy piros golyót ebbõl csak egy volt a többiek pedig felváltva dobták-gurították utána a kezükben levõt. Így haladtak elõre, közben beszélgettek, nevetgéltek, gratulálgattak egymásnak. Úgy gondoltam, valami fura hobbinak a hódolói. Jóval késõbb, a budai hegyekben voltam tanúja hasonló jelenetnek. Ekkor azonban már jobban izgatott a dolog és megérdeklõdtem, árulják már el mit csinálnak. Ott tudtam meg, ez egy francia eredetû népi játék. A neve pétanque (ejtsd: pétank) melyet golyókkal játszanak, s egy izgalmas és érdekes szórakozás, melynek több válfaja is létezik. A legkiválóbbak sportszerûen ûzik, komoly versenyeket rendeznek... Idáig a történet, s most ott folytatódott, hogy Balatonfüreden 36 magyar profi részvételével versenyt és bemutatót tartottak. Aki kíváncsi volt erre a nem mindennapi sportágra, megismerhette a szabályait, fortélyait. Hihetetlen pontosságot, koncentrációt igényel, no és persze szerencsét. A versenyhez kialakították a speciális, 64 m 2 -es területeket. Tizenkét, három tagú csapat küzdött meg a helyezésekért. A szabályok szerint sorsolással döntik el, ki az elsõ dobó. Az õ joga a piros színû fagolyót a pályára juttatni, tíz méteren belül, de hat méternél távolabb. A saját két fémgolyójából az egyiket a fagolyó után dobja. Innen kezdõdik gyakorlatilag a játék. Felváltva dobnak a játékosok. Mindig az következik a sorban, akinek a golyója a legtávolabb van a pirostól. Az a csapat gyõz, melynek golyója az utolsó dobás után a legközelebb áll a fagolyóhoz (13 pontig megy a játék). A Bankkonzul-kupáért folytatott izgalmas küzdelmet a Budapesti Kinizsi csapata nyerte, a Pécs és a Tatabánya elõtt. Hollandiában, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban legnépszerûbb a sportág. Elterjedését mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy ma már hazánkban is rendeznek országos bajnokságot. Sárkányrepülés Az idei verseny is jó hangulatban zajlott Hagyományosan, minden évben megrendezi a Veszprém Megyei Rendõrfõkapitányság a hozzá tartozó kapitányságai közötti labdarúgó bajnokságot. Ez felkészülést is jelent egyben az országos bajnokságra. Az országos döntõre nem a gyõztes csapat, hanem a részvevõ együttesekbõl összeállt megyei válogatott utazik, a megyei Fõkapitányság képviseletében. Ez az esemény tehát kiváló lehetõség volt a legjobb játékosok kiválogatására is. A megyei bajnokságnak a füredi kapitányság volt a házigazdája, a mérkõzéseket a BFC pályáján bonyolították le. Kilenc hallottam, hogy a volt válogatott sportemberek szülei, hagyományt kívánnak teremteni és minden évben a gyõztesnek egy szép kupát ajánlanak fel. Ez így igaz. Ezt a díjat, tehát az idei emlékversenyt klubunk versenyzõje Tóth József nyerte. Thuróczy lett a második és Ferinc Rendõrök sportsikere csapat küzdött meg három csoportban, körmérkõzéses rendszerben a csoporthelyezésekért. A három csoportgyõztes között, szintén körmérkõzésen dõlt el, ki a legjobb. A jó hangulatban lezajlott találkozók döntõjét nagy csatában a fürediek nyerték. A rendezvényt Váradi Károly Balatonfüred rendõrkapitánya nyitotta meg, a záróünnepségen pedig Kiss Mihály Veszprém megye rendõrfõkapitánya adta át a díjakat, serlegeket. A fürediek közül többen is meghívást kaptak a megyei válogatottba: Bodnár József, Dr. Barabás Zoltán és Simonyai József. A gólkirály a várpalotai Zámbó Imre lett, a legjobb füredi díját pedig, melyet a füredi Treff Sport Bt. ajánlott fel, a hazaiak kapusa, Horváth Ferenc nyerte meg. A mérkõzések rangját emelte a játékvezetõi gárda is. Mezõ Béla, Hamar László, Kuntner Zoltán, és Kéri Árpád dirigálták a Vince a harmadik helyezett. E kupa mellett természetesen mindhárom versenyzõ, a klubunk által adományozott díjakat is átvehették mondta befejezésül a klubelnök. Tóth József, akinek munkahelye Veszprémben van, a fõkajári klub az egyesülete, Eger környékén él. A verseny után hazaindult, ezért a kupa elnyeréséért gratulálva, tapasztalatairól telefonon érdeklõdtünk. Kiváló verseny volt, azt hiszem mindenki, a versenyzõk és a közönség is jól érezte magát. Örülök hogy az idei emlékversenyt én nyertem. Az Agrofor-kupán több gyakorlatot is végre kellet hajtani. Az, hogy a rendezõ csapat tagjaként részt vehettem, annak köszönhetõ, hogy a pálya kijelölését felkérésünkre a szövetség szakemberei végezték. Van ugyanis egy íratlan szabály, miszerint a rendezõ egyesület ver - senyzõi a helyi elõnyöket élvezve sportszerûségbõl nem indulnak. Így azonban most lehetõség nyílt a részvételre. Volt állómotoros célra szállás, navigációs feladat, és idõtartam-repülés is a programban. A legszebb esemény talán a verseny végére jutott. A szombatra tervezett közös repülés az idõjárás miatt vasárnapra tevõdött át. Több társammal felszállva kötelékben repültünk a Világos, Akarattya, Kenese útvonalon, majd Veszprémet érintve a temetõ felett koszorút dobtunk le. Így tisztelegtünk elhunyt sporttársaink elõtt, búcsúztunk a repülõs szezontól és a Balatontól nyilatkozta Tóth József, az emlékverseny gyõztese, a III. Agrofor-kupa bronzérmese. meccseket. Nem is volt probléma a bíráskodással. A füredi gyõztes csapat tagjai: Horváth Kálmán (edzõ), Dr. Barabás Zoltán, Bodnár József, Simonyai József, Horváth Attila, Kovács Imre, Fisher Rajmund, Babos Tibor, Jelinek Sándor, Ticsák Tamás és Horváth Ferenc. A döntõ eredményei: Vp. Fõkapitányság - Várpalota 0:3 Balatonfüred - Vp.Fõkapitányság 1:2 Várpalota - Balatonfüred 0:2 Ökölvívás Elõzõ számunkban beszámoltunk a Baricska Boksz Club ökölvívóinak kiváló egri szereplésérõl. Ezúttal is jó hírekrõl adhatunk számot. Balogh József mester tanítványai a budapesti Ádler-emlékversenyen sem vallottak szégyent! Az egykori nagyhírû ökölvívó szakedzõ, Ádler Zsigmond születésének 100. évfordulójára rendezett bokszgálán a füredi fiúk nagyszerû formában öklöztek. Az 54 kg -ban induló Farkas György és a +91 kg -ban szereplõ Kiss Zoltán aranyérmet, Józsa Zoltán (54 kg.) valamint Rambó Sárközi Tamás (81 kg.) pedig bronzérmet szereztek. Ragyogóan szerepeltek a fiúk, minden elismerésem mondta Balogh József a Baricska Boksz Club edzõje. Ami üröm az örömben, hogy véleményem szerint, de a jelenlevõk szerint is, Rambó megnyerte a döntõbe jutásért vívott meccsét, a bírók azonban döntõ fölénnyel gyõzött. Sárközi (81 kg) a második menetben KO-val, Kiss Zoltán (+91 kg) szintén a középsõ játékrészben diadalmaskodott döntõ fölénnyel! Mi sem tudjuk még a pontos eredményt, a szövetség tárgyalja az ügyet. Az történt lepontozták. További ugyanis, hogy több verseny- rossz hír, hogy Józsa Zoli orra zõt nem engedtek el a váloga- a döntõbe jutásért vívott tottból, az edzõtáborból. küzdelme során eltörött. Így a Pécsett megrendezett csapat - bajnoki fordulóban nem szerepelhetett összegezte az edzõ a Pesten történteket. Pedig, mint ismeretes, a négy Ezért a lejátszandó 12 mérkõzésbõl csak kilencet vívtak a részvevõk. Most óvás alatt van a dolog, de mint barátságos mérkõzés, hirdettek eredményt és ezt az Észak-Dunántúl fiú meghívást kapott az válogatottja nyerte 11:7 Észak-Dunántúl válogatottjába. Józsa sérülése miatt tehát csak hárman vettek részt a csapatbajnoki összecsapáson. Farkas Gyuri egy súlycsoporttal arányban. Ebbõl a gyõzelembõl jelentõs mértékben vették ki részüket a füredi ökölvívók tájékoztatta lapunkat Balogh József. feljebb, 57 kg-ban in- dult és a második menetben Az oldalt összeállította Kozma Gábor Sporthírek röviden ISM - PÁLYÁZATOK Rövidesen megjelennek az Ifjúsági és Sportminisztérium évi pályázati felhívásai, ifjúsági, sport, kábítószer prevenció és nemzetközi ifjúsági együttmûködés témakörökben. Az ûrlapok letölthetõk honlapról. T ÁJFUTÁS A nemzetközi Veszprém-kupán, melyet két helyszínen, Balatoncsicsón és Kádártán rendeztek meg augusztus utolsó hétvégéjén, hat nemzet mintegy hatszáz versenyzõje vett részt. A 16 férfi, 13 nõi és egy vegyes kategóriában szerepelt tájfutók mellett, megcsillogtatták tudásukat az utánpótlást jelentõ gyermekek is. A kétnapos versenyen F14B kategóriában Molnár Gergõ (Balatonfüred) és N14B kategóriában Miskó Tünde (Balatonfüred) egyaránt az értékes harmadik helyet szerezték meg. Móczart Albertné füredi versenyzõ, N55B-ben szintén kiváló eredményt ért el, õ is bronzérmes lett. TENISZ Balatonfüreden, a kiserdei teniszpályán rendezték meg a Balatonparti páros teniszversenyt. A viadalra kevesen neveztek, de így is színvonalas mérkõzések zajlottak. Végeredmény: 1. Dominyák-Szépvölgyi (Pikk Ász) 2. Popp-Nagy (Trófea Bt.) 3. Gál-Solymár (Bfüred. Petõfi SE.) LABDARÚGÁS NB II - IV. forduló Az NB II. Hummel-csoportjában szereplõ Balatonfüredi FC. a harmadik fordulóban szabadnapos volt, így erõt gyûjthetett a további mérkõzésekre. A negyedik fordulóban megyei rangadóra került sor idegenben, az FC Ajka otthonában. A fürediek szervezetten védekeztek, hiába támadott többet a hazai csapat, helyzeteit nem tudta kihasználni. Mieink elsõsorban a kontratámadásokra építettek, ebbõl született egyetlen gólunk is a 27. percben, Szûcs jóvoltából. Az Ajkának sem futotta többre erejébõl egy gólnál, melyet Szalai A. lõtt. A mérkõzés 1:1 -es félidõ után végül ugyanezzel az eredménnyel zárult. Ezzel Füred megszerezte elsõ pontját a mostani NB II. -ben szereplése során. FC Ajka - BFC 1:1 (1:1) V. forduló Még a negyedik forduló után nyilatkozta Steierlein István, a fürediek mestere, hogy meg kell kezdeni a felzárkózást, de sok függ attól, hogy épülnek fel sérüléseibõl játékosai. Nos nem olyan tempóban történt mindez, ahogy az ideális lett volna, így a mostani mérkõzésre, az ötödik fordulóbeli Pécsi VSK elleni összecsapásra is erõsen tartalékosan állhatott ki együttesünk. Egyetlen elõnyünk volt ebben a fordulóban: hazai pályán játszottunk. A jobb erõt képviselõ PVSK ellen nagy lelkesedéssel küzdöttünk, s komoly fegyvertény, hogy sikerült tõlük pontot rabolnunk. A 71. percben Jordanov szerezte meg a vezetést, a 86. percben pedig Szûcs volt a gólszerzõ. Ezzel lett 1:1 a végeredmény, 0:0 -ás félidõ után. BFC - Pécsi VSK 1:1 (0:0) VI. forduló A 9 pontos Petõháza otthonába látogatott csapatunk a hatodik fordulóban. A tabella második helyén tanyázó házigazdák ellen elvileg minden eredmény elképzelhetõ volt, hiszen szereztek gyõzelmet idegenben bravúros játékkal a Komló ellen (0:1) és szenvedtek vereséget hazai pályán a Tatai HAC ellen (0:1). Steierlein edzõ véleménye szerint, ha olyan lelkesen focizzák végig a kilencven percet fiaink Petõháza ellen mint azt tették a Pécs ellen, akár még meglepetést is szerezhetünk. Nos igazi meglepetés nem született, de nem is kaptunk ki. Ugyanis erre nem sok esélyt adtak a fürediek, hiszen a mérkõzés elsõ hatvan percét végig Õk irányították. Mégis elszalasztották a gyõzelmet. Petõháza-BFC 0:0 RALI A Pécsett megrendezett Mecsek-ralin hiányzott a már biztos abszolút bajnok ifj.tóth- Tóth kettõs, sõt a második helyezett Érdiék is, ettõl függetlenül izgalmas verseny szemtanúja lehetett a közönség. Aschen - brennerék biztosnak látszó elsõ helye ugyanis megingott, mivel Mitsubishijuk csütörtö - köt mondott. Így az utolsó fu - tam végére (Miskolc-rali) dõl majd el, ki a legjobb az N cso - portban. A füredi Osváth-Nemes páros viszont kiváló teljesítménnyel, a H9 -es kategóriában, a második helyen végzett és most már biztos hogy meg - védték bajnoki címüket! A tihanyi Cél ASE versenyzõpárosa, a Baranyai-Varga kettõs ugyan - ebben a kategóriában a harmadik helyen végzett. VITORLÁZÁS Szeptember 18 -án rajtolt a vitorlázók finn-dingi osztályának mezõnye a 45. alkalommal megrendezett országos bajnokságon. A több mint negyven induló között külföldiekkel is találkozhattunk, így a verseny nemzetközi rangot kapott. Az olimpiai hajóosztály versengésében jó néhány füredi versenyzõ is jó eséllyel indult. Balatonfüred önkormányzatának havilapja Kiadja a Radio Jam Rt., 8200 Veszprém, Zrínyi u. 3. Felelõs kiadó: Radio Jam Rt. vezérigazgatója Felelõs szerkesztõ: Zatkalik András mobil: 20/ Tördelés: Smaragd Fejléc: Pálffy Károly Nyomdai munkák: Keller Print Nyomda Kft., Ajka Felelõs vezetõ: Keller Gyula Hirdetési igazgató: Ujhelyi Gábor Hirdetésfelvétel: Tel./fax: 88/ , Mobil: ISSN: Terjeszti: Magyar Posta Kéziratokat és fényképeket nem õr - zünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztõség jogának tekinti a közölt levelek megrövidítését. Az olvasói leveleket az alábbi posta - címre kérjük küldeni Balatonfüred, Siske utca 56. Tel./fax: 88/ ,

12

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása,

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: Zirc, Fáy A. u. 4/B. I. em. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása és bérbeadása

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap: A Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül eddig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi borszaküzletekben, éttermekben

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Cím: lakás alapterülete : (négyzetméter) szobaszám: komfortfokozat: lakásfenntartás havi költségei: lakbér (szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

10. Ügyiratszám: 1-10/ október 25. napján tartandó. Strandfenntartók beszámolója. Előterjesztést készítette: Vanya László referens

10. Ügyiratszám: 1-10/ október 25. napján tartandó. Strandfenntartók beszámolója. Előterjesztést készítette: Vanya László referens Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2012. Sorszám: 10. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

K I V O N A T. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy amennyiben a leadási határidőig nem érkezik ajánlat, az ajánlatkérést újra közzétegye.

K I V O N A T. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy amennyiben a leadási határidőig nem érkezik ajánlat, az ajánlatkérést újra közzétegye. K I V O N A T a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 284/2009. (IX. 10.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra Pályázati adatlap szociális bérlakás bérbevételi ajánlatához A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31. nap 12.00 óra Megpályázni kívánt bérlakás címe: Kalocsa,.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Pályázati adatlap önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 239/2013. (VII.25.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása

Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat Lövő Völcsej Nemeskér 1/2016. 1/2016. 1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D Lövő Község Önkormányzata 1/2016.(II.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben