Csepeli György KÉT VILÁG HATÁRÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.csepeli.hu Csepeli György KÉT VILÁG HATÁRÁN"

Átírás

1 Csepeli György KÉT VILÁG HATÁRÁN Rendszerváltozások kellemetlen utójátéka a múlt megváltoztatása. A múlt persze sosem múlik el egészen, és újra meg újra történő írása rendjén való. A rendszerváltozás okán újraírandó múlt esete azonban más, hiszen mindenki él még és emlékezik arra, hogy ki mi volt, mit tett, és mit nem tett. Rendszerváltozáskor a világ egyik napról a másikra megfordul. Ami jó volt az rossz lesz, ami rossz volt, abból jó válik. Új szerepek, régi szereplők Vannak, akik vállalják a folytonosságot. Maradnak, akik voltak, ha szerepeik meg is változtak. Van, aki nyer, van, aki veszít. Többen vannak túlélők, akik nyerni akarnak. Ők azonnal megjelennek mindenütt, ahol az új szerepeket osztják. A rendszerváltozások színpadán egymás sarkára lépnek a pálfordulók, kaméleonok, zsoldosok, neofiták, új undokok. Magukban hordozzák a múltat, melyet a jelenben tagadnak. Hazudnak, de van mit hazudniuk. Most feketének mondják, amit egykor fehérnek mondtak, és megfordítva. A többség felett a rendszerváltozás elviharzik, társadalmi státusuk legfeljebb új nevet kap, de nem változik Egy különös szerep Szerepek betöltése révén valósul meg a harmonikus társadalmi együttlét, melynek során az egyes szerepek betöltői kölcsönösen elhiszik egymásról, hogy azok, akiknek mutatkoznak. A szerepeket osztó rendszer megváltozása ezt a funkciót nem érinti. Ha változnak az idők, miért ne változhatnának az emberek is? Van azonban egy szerep, melyet ha valaki betöltött, nem hagyhat el. Ez a szerep már akkor magán hordja a változást, amikor még híre hamva sincs a rendszer változásának. A múltban jövőt hordozta, s mikor a jövő múltra vált, elmúlhatatlanul a jelen részévé válik. Mivé változhat az, aki már egyszer megváltozott, miközben maradnia kell annak, aki volt? Gofman diszkrepáns szerepnek nevezi azt a szerepet, amelynek betöltője annál inkább lesz hű a szereppel szemben támasztott elvárásokhoz, minél inkább megtagadja azokat. Kettős realitás jön ezáltal létre. Az egyik realitás a mindennapokban nyilvánvaló, a másik realitás láthatatlan, csak a tükörbe nézve mutatkozik meg. Minden szervezet fenn akar maradni, és a fennmaradás érdekében fenntart diszkrepáns szerepeket. Normális esetekben e szerepek foglalkozásszerűen elláthatók, s pusztán hajlam, alkat vagy egyéb sorsszerű meghatározottság hajtja betöltőiket. Kémek, titkos ügynökök, álruhás detektívek, agent provocateur-ök mindig voltak és lesznek. 1

2 Zsarnokság és diszkrepáns szerep Zsarnoki rendszerekben a szervezetek közötti határok elmosódnak, az ésszerű munkamegosztás követelményei háttérbe szorulnak. Az önkényuralom legitimációjának hiányát a rendszer fenntartói és működtetői az ellenőrzés totális kiterjesztésével ellensúlyozzák. Miután a hatalom maga alá gyűrt mindent, ami nyilvános, egyetlen ellenfele marad, a magánszféra. A nyilvánosságtól elvett funkciók kénytelen- kelletlen a magánszférába szorulnak, miáltal a rendszer létre is hozza azt, amitől leginkább tart: az ellenállás, a kritika, az egyet nem értés fórumát. A magánszférába való behatolásra egyetlen módszer marad: a titkosszolgálat bevetése. A rendszer szervezet hoz létre, melynek tagjai a mindennapi életben ugyanolyanoknak mutatkoznak, mint a többiek, miközben nem lehetnek ugyanolyanok. Nagyon is mások, de minél inkább különböznek, annál inkább kell ügyelniük arra, hogy ne különbözzenek azoktól, akiket meg kell figyelniük, akik mindennapi ellenállásáról megbízóiknak hírt kell vigyenek. Lesen A társadalom totális ellenőrzésére törekvő rendszerekben a titkosszolgálat nem egy a többi szervezet sorában, mivel átjárja az összes többi szervezetet a tűzoltóságtól a tömegkommunikációig. A magánéletbe hatolva a titkosszolgálat a társadalom teljességét képes átlátni. Képzeljünk el egy szervezet, mely mindent lát, miközben magát a szervezetet nem lehet látni. Egy ilyen szervezet nem szorítkozik csak professzionális alkalmazottakra. Ellenkezőleg, tagjainak egyidejűleg mélyen be kell ágyazódniuk a társadalom egy-egy szegmensébe, hitelesen kell konvencionális szerepeiket teljesíteniük, hiszen másképpen hasznavehetetlenek volnának. Két világban kell lenniük. E szerepre nem mindenki alkalmas. Már az is nehéz, hogy valaki jó barát, szerető partner legyen. De valósággal emberfeletti embert kíván az a szerep, melynek ellátása során valaki úgy marad jó barát, szerető partner, megbizható munkatárs, odaadó munkavégző, hogy eközben megszegi a szerepeivel szemben támasztott alapvető elvárásokat, felrúgja az együttműködési szabályokat, kiszolgáltatja a másikat. A másik azt hiszi, hogy partnere nézi, s nem tudja, hogy az valójában lesi. Ki képes erre? 2

3 Marginalitás Elsőként a marginalitásnak nevezett szociológiai alaphelyzet által kiváltott motiváció érdemel említést. A szociológia marginális embernek nevezi azt, aki nem oda tartozik, ahova tartozni szeretne. Mint Merton írja a a marginális ember esete viszonylag zárt társadalmi rendszerekre jellemző, amelyekben az egyik csoport tagjai pozitív vonatkoztatási keretül választják ki egy olyan csoport normáit, amelyekből elvileg ki vannak zárva. Az ilyen társadalmi struktúrában az előzetes szocializáció diszfunkcionálissá válik az egyén szempontjából, aki áldozatul esik bizonyos törekvéseiknek, amelyeknek nem tud eleget tenni s reményeknek, amelyek beteljesületlenek maradnak. (Merton, o) Az államszocializmus rendszere, felváltva a megelőző meglehetősen statikus, félfeudális rendszert, beindította a társadalmi mobilitás csatornáit, milliókban szabadította fel a felemelkedés erőit, melyek azonban a rendszer lefékeződésével, kimerülésével már elégtelennek bizonyultak az egyéni ambíciók kielégítésére. Az egykor fényes szellők kifakultak, az ígéretek megkoptak, a későn érkezettek csalódottan keresték a megígért helyeket, amelyeket a korábban érkezettek már mind elfoglaltak. Visszafordulni azonban nem volt hová. Ki kívánkozna vissza a nyomorúságba, Jókai szilaj bojtárjai, Móricz barbárjai, Illyés pusztai népe, Déry proletárjai közé, aki már elindult, hogy bevegye a szellemi és anyagi jólét várait, megmássza a társadalmi piramist? Mi sem természetesebb, hogy a marginalitás által felszabadított, de ki nem élt lelki energiákat magába szippanthatta a félelmetes gépezet, amely el tudta magáról hitetni, hogy megadja, amit a sors nem tudott megadni. Erkölcs nélkül A csoportközi hatások átjárása eleve relativizálja az erkölcsi érzéket, melynek alapja az a meggyőződés, hogy a szocializáció során elsajátított normák és értékek maguktól értetődőek, természettől fogva adottak, s minden, ami azoktól eltér, nemcsak idegen, hanem abnormális és természetellenes. A két világ határán támolygó nyugodtan mondhatja ugyanazt, amit Pascal tantörténetében a gyilkos mond áldozatának, aki riadtan kérdezi: Miért ölsz meg engem? Hogy-hogy, hát nem a folyó másik oldalán laksz? Barátom, ha ezen az oldalon laknál, gyilkos lennék, és igazságtalanságot követnék el, ha most megölnélek, de mivel a másik parton laksz, vitéz katona vagyok, és ez így helyes. (Pascal, o.) A marginális ember alapélménye, hogy ami igazság a folyó egyik partján, tévedés odaát. Frank Tibor a múlt század hírhedt magyar besúgójáról, Zerffy Gusztávról írott monográfiájában az etikai normák cinikus semmibevételét rója fel hősének (Frank, 1985). Zerffy egyébként a marginális ember ideáltípusa volt, aki szakadatlan gyötört az alkalmazkodási vágy, noha tudta jól, hogy sosem lesz belőle igazi magyar, szerb, angol, marad végleg annak, amivé a szabadságharc bukása után lett: osztrák kém, akit használat után 3

4 egyszerűen eldobnak. A besúgás lélektanáról Gorkij novellája, a Lószúnyog (korábbi címén: Az áruló) árul el legtöbbet. A novella egyetlen monológ, melyben az Ohrana egykori beszervezettje, a rendszerváltozás után lelepleződve számot ad múltjáról. A szövegből árad az erkölcsi vakság: Az eszemmel elismertem, hogy úgynevezett aljas dolgot cselekszem, de ezt az érzelmi belátást nem támasztotta alá semmiféle érzés, nem támasztotta alá sem az önvád, sem a megbánás, még a félelem sem. Nem, nem éreztem semmi ilyesmit, semmit az égvilágon, csak kíváncsiságot. Személyiségvonások Noha a pályaválasztási tanácsadókat senki sem keresi fel azzal a kéréssel, hogy állapítsák meg, alkalmas lenne-e arra, hogy besúgó legyen belőle, a leendő besúgó személyiségprofiljának megrajzolása nem nehéz. A senki földjén élve egyetlen valóság számít, a veszély, a kaland, a kísérletezés. Miként Gorkij hőse mondja, a magunkfajta embernek bizony nagyon nehéz a dolga, ha felébred benne az ellenállhatatlan vágy, hogy mindent megismerjen, mindent kipróbáljon, mindent átéljen. A kettős élet izgalmai kábítószerként hatnak, melynek adagját folyamatosan emelni kell. Innen a megállíthatatlanság, és innen az elfelejthetetlenség. A másik titkainak meglesése, dokumentálása, továbbítása varázslatos hatalmat jelent, mely egyszerre ördögi, és isteni. Ehhez képest a hétköznapok rutinja kisszerű, együgyű, bornírt foglalatosság, melynek uralma elviselhetetlen. Rászorultság Robert Darnton esettanulmányban dolgozta föl a francia forradalom girondista résztvevője, Jacques-Pierre Brissot történetét, akiről már életében elterjedt, hogy az 1789-es rendszerváltás előtt az abszolutista állam rendőrségének szolgálatában állt. A Bastille-ból szabadult Brissot mindent megtett annak érdekében, hogy utóbb a tökéletes forradalmár színében tűnjön fel. Az elfogatási parancs, a raboskodás hangoztatása nap mint nap kinyilvánított forradalmi szellemmel társult, melyet az enciklopedisták tanításainak hirdetése, Rousseau kultusza volt hivatott dokumentálni. Amiről Brissot hallgatott, arról csak ő és Lenoir rendőrfőnök tudott. Darnton kimutatja, hogy Brissot féltehetség lévén a szellemi életben sikereket nem remélhetett, anyagilag csődbe jutott, felesége súlyosan beteg volt, családját el tartani nem tudta. Reménytelen helyzetéből a kivezető utat úgy találta meg, hogy felajánlotta szolgálatait a rendőrségnek, mely kapva-kapott az ajánlaton. Dossziéi a forradalom éveiben nem véletlenül elvesztek, így nem tudni, hogy a forradalom előtt kit és miért jelentett föl. (Darnton 1982) Zsarolhatóság 4

5 Külön kategóriát képeznek azok a beszervezettek, akiket a titkosszolgálat valamilyen szégyellnivaló, titkolni akart fogyatékosság, szenvedély révén tartott a markában. A titkosszolgálatok már jóval Freud előtt felfedezték, hogy az ember polimorf perverz lény, miként azt is tökéletesen tudták, hogy a rendhagyó szexualitás korántsem oly ritka, mint azt a köznapi gondolkodás tabui által megnyomorítva az átlagember gondolja. A szexuális marginalitás éppen úgy kimozdítja az embert megszokott és természetesnek tartott életkereteiből, mint a szociológiai marginalitás. A különbség a szocializációs előzményekben van, melyek interiorizált normái elviselhetetlenné teszik a személy számára az önmagával való szembenézést. A beszervezők ismerték a normalitás látszatához való ragaszkodásban rejlő hatalmas erőt, mely messze meghaladta a kettős szereppel szembeni tiltakozás erejét. A perverz bélyegtől való iszonyodás legyőzi a besúgó nem kevésbé riasztó szerepétől való irtózást. A zsarolhatóság kisebb jelentőségű epizódokból is származhatott, amikor a beszervezett személy valamilyen büntetőjogi címke hatalma elől menekülve keresett oltalmat a diszkrepáns szerepben. Elhivatottság Inkább idegen országokban tevékenykedő kémiek, mintsem szabványos titkosszolgálati megbízottak esetében merülhet föl az idealista motiváció, amikor a beszervezett hisz a szervezet által képviselt ideológiai rendszer igazában. Mint a KGB zsoldjában álló brit kém, George Blake 1990-ben megjelent önéletrajzában írja: Ilyen pályát vagy inkább hivatást csak az választhat, aki nagyon erősen hisz egy eszményben és egy nagy ügyet szolgál. (Andrew Mitrokhin, o.) Az idealista motiváció lehet önigazolás; de lehet valódi meggyőződés is, mely belföldön is működik. Utóbbi esetben a személy önmagát is igaz ügy kérlelhetetlen védőjének szerepébe képzeli, amely elnyom minden ellentétes erkölcsi és lélektani megfontolást. Ezt a szerepfelfogást az inkvizíció honosította meg, és fejlesztette mindjárt tökélyre. Ambivalencia Besúgó nincs besúgott nélkül. A viszony mélysége, különössége semmilyen más személyközi viszonyhoz nem hasonlítható, kiváltképpen akkor, ha a besúgóban pozitív érzések ébrednek valódi kilétéről mit sem sejtő áldozta iránt. Márpedig pozitív érzések megjelenésének valószínűsége nagy. Bármekkora a különbség eredetileg a célszemély és megfigyelője között, a közelférkőzés érdekében a megfigyelőnek mindenképpen úgy kell feltűnnie, mint aki értékeiben, attitűdjében, ízlésében maximálisan hasonlít a megfigyelthez. A hazudott hasonlóságot az utóbbi igazinak vélve rokonszenvvel fordul partneréhez, barátjának tekinti, bizalmasának fogadja. A megfigyelő csapdába kerül, hiszen nehéz őszinte szeretetre hazug szeretettel reagálni. A lélektani következményt mérnöki pontossággal írja le Szamarkisz A hiba című regényében, de 5

6 hasonló helyzetről számol be Nádas Péter is a Stasi tökéletes ügynökéről, Sacha Andersonról írott magisztrális esszéjében is. A csapda lényege, hogy az ügynök akarva-akaratlan védi azt, akinek voltaképpen ártania kell. Miután lelepleződött, már maga sem tudja, hogy hányadán állt partnerével, ellensége volt-e vagy barátja, javított vagy rontott helyzetén. Bűn és bűnhődés A besúgás olyan cselekmények sorozata, mely magában hordja a büntetést. Nincs szükség külső ítélkezőre. A besúgó tetteire akár fény derül, akár nem, maga a szerep annyira ellentmondásos, hogy ha egyszer valaki saját akaratából vagy akaratán kívül bele került, a keletkezett lélektani terheket soha többé nem teheti le. Bibliográfia: Darnton, R., A spy in Grub Street. In The Literary Underground of the Old Regime. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, p. Frank, T., Egy emigráns alakváltozásai. Zeffry Gusztáv pályaképe Budapest, Akadémiai Kiadó. Goffman, E., The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City, N. Y. Doubleday. Gorkij, M., Lószúnyog. In: Kegyetlen szerelem. Budapest, Európa Kiadó, I. köt p. Merton, R. K., Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest, Gondolat Kiadó. Mitrokhin, Ch., Andrew, The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the West. London: Allen Lane, The Penguin Press. Pascal, B., Gondolatok. Budapest, Gondolat Kiadó. 6

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban 52 TANULMÁNYOK Hódosy Annamária Szegedi Tudományegyetem Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban Az általános iskola alsó tagozatában kiadott

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

Mitôl jó egy házasság?

Mitôl jó egy házasság? 2. fejezet Mitôl jó egy házasság? A csoportokban, a találkozó elején beszéljétek meg a múlt alkalommal tett elhatározást: miként sikerült a tisztaság tanúinak lennetek? És miként sikerült a szeretet támadásával

Részletesebben

Változáskezelés, változásmenedzsment

Változáskezelés, változásmenedzsment Változáskezelés, változásmenedzsment tanulmány Budapest, 2009. október 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Változás, változtatás, változásmenedzsment 4 2.1 A változások típusai -------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat Dr. Józan Ildikó A fordítás mint interkulturális transzfer BMA MAGDIR 462:2 A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban szemináriumi dolgozat Csáder Nikolett Eötvös Loránd

Részletesebben

Ellenséges viszonyok, polarizált kapcsolatok A hibáztatás néhány jellemzője a családban

Ellenséges viszonyok, polarizált kapcsolatok A hibáztatás néhány jellemzője a családban Ohánovits Károly Ellenséges viszonyok, polarizált kapcsolatok A hibáztatás néhány jellemzője a családban 9. fejezet Az érzelmi összetartozás szintjei Ha a polarizációt el akarjuk helyezni az érzelmi kapcsolatok

Részletesebben

Miért hisznek olyan sokan ilyen vagy olyan összeesküvés-elméletekben?

Miért hisznek olyan sokan ilyen vagy olyan összeesküvés-elméletekben? Lakatos László: Vázlat az összeesküvés-elméletekben való hit okairól Miért hisznek olyan sokan ilyen vagy olyan összeesküvés-elméletekben? A válasznak többfelől is neki lehetne futni, de a legegyszerűbb

Részletesebben

LACAN ÉS BAHTYN: A PÁRBESZÉD REMÉNYE *

LACAN ÉS BAHTYN: A PÁRBESZÉD REMÉNYE * Thalassa JAQUES LACAN MUNKÁSSÁGA (4) 1993, 2: 62 71 LACAN ÉS BAHTYN: A PÁRBESZÉD REMÉNYE * Alekszandr M. Etkind Kívülről nézve Lacan karizmatikus alaknak látszik, aki körül az értelmezések sajátos áradata

Részletesebben

Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE

Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE Az ősi Mexikó sámánjainak gondolatai életről, halálól és a világmindenségről Simon & Schuster, 1998. fordította: Judith Spartacus, 2011. [Ez a digitális kiadvány nem kereskedelmi

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) v. 1408 Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára.

Részletesebben

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET NYELVÉBEN ÉL A NEMZET Ezt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam, hanem mert az alábbiakban

Részletesebben

Mi jöhet a modern kor után? - Beszélgetés a posztmodern fogalmáról, veszélyekről, esélyekről és felelősségről -

Mi jöhet a modern kor után? - Beszélgetés a posztmodern fogalmáról, veszélyekről, esélyekről és felelősségről - Mi jöhet a modern kor után? - Beszélgetés a posztmodern fogalmáról, veszélyekről, esélyekről és felelősségről - Csepeli György Lukács Péter szerző: Szunyogh Szabolcs Gyakran használjuk, általában anélkül,

Részletesebben

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája E munka megírásáért köszönettel tartozom mindazoknak, akikhez társul szegődhettem, akik megtiszteltek bizalmukkal, és a kölcsönös tanulás segítése által

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Buda Béla. Szexuális viselkedés

Buda Béla. Szexuális viselkedés Buda Béla Szexuális viselkedés Buda Béla dr. 2002 ISBN 963 8089 41 5 ANIMULA KIADÓ Honlap: www.animula.hu Szerkesztõség és könyvesbolt: 1026 Budapest, Bimbó út 184. Rendelés interneten: mail@animula.hu

Részletesebben

ZSOLT PÉTER A JEGYZŐI SZEREP VÁLTOZÁSA *

ZSOLT PÉTER A JEGYZŐI SZEREP VÁLTOZÁSA * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 ZSOLT PÉTER A JEGYZŐI SZEREP VÁLTOZÁSA * Az alábbiakban bemutatott kutatás keretén belül a jegyző és

Részletesebben

Unió vagy föderáció?

Unió vagy föderáció? Takáts Péter Unió vagy föderáció? Gondolatok az MAI után és az ESM előtt Nem felemelkedni akarni, azt jelenti, hogy én elsüllyedni akarok. Rudolf Steiner Unió vagy föderáció? Egy lényegtelen kérdés, és

Részletesebben

A JÖVŐ KÉRDÉSEI MÁSODIK KÖTET A ZSIDÓK ÚJA ÍRTA: ÁGOSTON PÉTER ELSŐ EZER A NAGYVÁRADI TÁRSADALOMTUDO- MÁNYI TÁRSASÁG KIADÁSA. 1917.

A JÖVŐ KÉRDÉSEI MÁSODIK KÖTET A ZSIDÓK ÚJA ÍRTA: ÁGOSTON PÉTER ELSŐ EZER A NAGYVÁRADI TÁRSADALOMTUDO- MÁNYI TÁRSASÁG KIADÁSA. 1917. A JÖVŐ KÉRDÉSEI MÁSODIK KÖTET A ZSIDÓK ÚJA ÍRTA: ÁGOSTON PÉTER ELSŐ EZER A NAGYVÁRADI TÁRSADALOMTUDO- MÁNYI TÁRSASÁG KIADÁSA. 1917. Előszó. Békében elsimulnak, háborúban kiéleződnek a nemzetek, felekezetek,

Részletesebben

SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ?

SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ? 1 VERA L. ZOLBERG SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ? Sajnos, az analízisnek le kell tennie a fegyvert a költõ problémája elõtt. SIGMUND FREUD: DOSZTOJEVSZKIJ ÉS AZ APAGYILKOSSÁG Nem hiszek a szabályokban

Részletesebben

Karinthy Frigyes: Minden másképp van

Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes Minden másképp van Karinthy Frigyes füveskönyve (Részlet) A kötet anyagát válogatta, összeállította Praznovszky Mihály (Részlet) Lazi Kiadó Kft. Praznovszky

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA A GENDER FORRADALMA ~ A NEVELÉS ÁLLAMOSÍTÁSA KAIROSZ KIADÓ, 2008 Dr. Roska Péter, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Borítóterv: Zsengellér Zsolt

Részletesebben

Sieyés: Mi a harmadik rend?

Sieyés: Mi a harmadik rend? 36 II. fejezet: 1789 forradalmai A régi rend felszámolása 11. Sieyés: Mi a harmadik rend? 1789. január Emmanuel Joseph Sieyés abbé, chartres-i püspöki helynök kiváltságok ellen írt röpirata rendkívül népszerűvé

Részletesebben

A magyarázat. Lars Adelskogh

A magyarázat. Lars Adelskogh Viszont azok számára, akiket egyszer beavatak és ezért megmaradtak a meser elveszet szava vagy a bölcsek köve keresőjeként, a műve kinyilatkoztatásként jöt. Elég sokan felismerték, hogy ismerték azt, amit

Részletesebben