t á r l h á s í H i b a e l s z á H á z h o z Fax

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "t á r l h á s í H i b a e l s z á H á z h o z Fax 06 1 814 5121"

Átírás

1 Somfy kioko

2 í omfy.hu Minden további informáióért é egítégért hívja munkatárainkat t o k l a Á r a j á n S z a k K é p z é T e t a n á a d á e k H i b a e Fax HÍVJA MOST! Ne hezitáljon: Egy egéz apat áll rendelkezéére, hétőtől ütörtökig 8.00-tól óráig Péntek 8: óráig (Kivéve év vége é munkazüneti napok: informáiót a omfy.hu oldalon talál) Faxon i várjuk megrendeléét: Írjon t: r v e z é t á r l h á H á z h o z l z á t á í l...ha azonnali válazra van zükége....beállítái tanáért....ha újabb informáióra van zükége. A könyvben zereplő adatok nem minőülnek zerződének. Fenntartjuk a jogot, hogy a folyamato fejleztéek nyomán a könyvben zereplő termékeken olyan tehnikai változtatát hajtunk végre, amelyek pozitívan befolyáolják a termékeket. Somfy S.A.S - Törztőke 20 millió Euro - RCS Bonneville SOMFY 06/ 2009 Réf

3 RÓLUNK Imerje meg égünket SOMFY MAGYARORSZÁG A Somfy Kerekedelmi Kft., mint a Somfy International magyarorzági képvielete, több mint 10 éve ikereen forgalmazza termékeit redőnyökhöz, napellenzőkhöz, egyéb belő- é külő árnyékolókhoz, garáz- é kertkapukhoz. Megoldáainkkal lehetőég nyílik az időjárá, valamint a környezeti változáokhoz való alkalmazkodára, illetve a kényelem é energiatakarékoág megteremtéére. A Somfy Kft. budapeti irodájában 12 munkatár azon dolgozik, hogy váárlóink a minőégi termékek mellett kifogátalan zolgáltatát kapjanak a termékekkel kapolato felvilágoítától, a bezerzéen é műzaki egítég nyújtáon át a rendzere tájékoztatáig, továbbképzéekig. SOMFY INTERNATIONAL A világ zámo pontján piavezető Somfy vállalatot több, mint 40 éve, Franiaorzágban, Clue vároában alapították. A Somfy zó a Soieté d Outillage et du Méanique du Fauigny rövidített megfelelője. Jelenleg 5 orzágban, mind az öt kontinenen képvielteti magát, emellett 8 gyártóüzemmel rendelkezik. 220 millió elégedett felhaználó é vizont eladó hálózata fémjelzi a piai munkát. 1

4 Miért éppen Somfy? Imerje meg zolgáltatáainkat Minőég é garania Motorjaink teljeítőképeégét a legkeményebb időjárái vizonyok között tezteljük. Értékeíté előtt a Somfy motorok gyári ellenőrzéen enek át, ez égünk hozú távú, garantált megbízhatóágának záloga. Valamennyi Somfy motor é vezérlé megfelel minden érvényben lévő európai é nemzetközi biztonági előírának, normának, elektromo zabványnak, illetve ISO 9001 é minőítéeknek. A Somfy a váárlá időpontjától zámított 5 év garaniát nyújt őmotorjaira é vezérléeire egyaránt. Innováió Célunk a legmagaabb zintű biztonág é kényelem megteremtée. Az innováió a Somfy zámára abzolút előbbéget élvez. Kutatóközpontunkban több, mint 400 mérnök é tehniku dolgozik, a ég zabadalmainak záma pedig meghaladja a 280-at. (Pl. Teli Moduli távirányító görgője, mellyel preízen állítható a lamellák dőlézöge.) 2

5 Miért éppen Somfy? Imerje meg zolgáltatáainkat Somfy tanfolyamok A Somfy Kft. egyik legfontoabb élja, hogy partnereinknek megadjunk minden zükége informáiót é ezközt termékeink megimerééhez, értékeítééhez, zakzerű zerelééhez é haználatához. A minden évben megújuló oktatái programunkon - melyeket tavazal é őzel hirdetünk meg - lehetőég nyílik a termékekkel kapolato zereléi, bekötéi é haználati informáiók elajátítáára. Somfy zerelő tanfolyamainkat kifejezetten zerelők, felmérők é elektromo zakemberek rézére ajánljuk. A tanfolyamon különböző gyakorlati feladatokon kereztül ajátíthatják el a réztvevők a helyzínen előforduló zituáiókat a termékek bezereléétől a különböző beállítáokig. Aktuáli tanfolyamainkról tájékozódjon honlapunkon a oldalon, illetve hívjon minket a a telefonzámon. Lehetőég van a ég igényeihez igazodó, kihelyezett oktatá zervezéére i. ENERGY SAVING olution Somfy Katalógu Kérje aktuáli SOMFY Katalóguunkat a vevőzolgálaton. SOMFY katalógu Haználati utaítáok Az általunk forgalmazott termékek haználati utaítáai letölthetőek honlapunkról i a Letöltéek menüpontjában.

6 HASZNOS INFORMÁCIÓK Vevőzolgálat Vevőzolgálat Vevőzolgálatunk é értékeítéi munkatáraink folyamato egítégnyújtát adnak árajánlatok, beépítéi egédletek, épületvezérléi megoldáok, műzaki tanáadáok terén. Partnereinknek különféle kiadványokkal, mintatermékekkel, értékeítéi ezközökkel egítjük a bemutatótermek, kiállítáok, ügyfélpontok kialakítáát a lakoág telje körű tájékoztatáának érdekében. Szolgáltatáainkkal kapolato informáiókat honlapunkon i találhatnak. KALINA Zoltán: Tel.: Ajánlatokkal, kedvezményekkel kapolatban keree vevőzolgálatunkat. Somfy Expert program Világzerte kivitelező rendelkezik a Somfy Expert minőítéel, mely a zakzerűéget, a Somfy termékek maga zintű imeretét é a márka megfelelő képvieletét fémjelzi a lakoági felhaználá irányába. 4

7 TARTALOMJEGYZÉK Tengely előkézítée 6 MOTOROK ÉS VEZÉRLÉSEK TELEPÍTÉSE REDŐNYÖK ÉS NAPELLENZŐK ESETÉN VEZETÉKES RÁDIÓS RTS Motorok 7 RTS Automatizálá 9 Vezetéke motorok 99 Vezetéke automatizálá V-OS MOTOROK ÉS VEZÉRLÉSEK (BELSŐ ÁRNYÉKOLÓK) Tápegyégek kiválaztáa 20/24V 124 Elektromo beköté 125 A távirányítók betanítáa 15 Távirányító programozáa ( my pozíió) 16 MOTOROK ÉS VEZÉRLÉSEK TELEPÍTÉSE REDŐNYKAPUK ESETÉN Axroll 19 SZERVIZ Hazno informáiók 145 Szavatoág, jótállá 146 Elérhetőégeink 148 5

8 TENGELY ELŐKÉSZÍTÉSE 1 A ő előkézítée e = 4 mm L = 25 mm 2 A motor özezerelée A megfelelő működéhez a motort úgy kell bezerelni, hogy az megfelelően illezkedjen a őbe! L =...mm 4 x Ø 5 mm 4 x aél Ø 4.8 mm A kiegézítő zerelékek elhelyezée 6

9 RTS MOTOROK ÖSSZEFOGLALÁSA RTS MOTOROK CSI RTS CENTRALIS UNO RTS VEVŐ PLATINE RTS CSI RTS motorok beállítáa 8 Közte/kedven pozíió beállítáa 10 Közte/kedven pozíió törlée é haználata 11 OXIMO RTS ALTUS RTS OREA RTS Miről imeri fel az Oximo RTS motort 12 Miről imeri fel az Altu RTS motort 1 Miről imeri fel az Orea RTS motort 14 Motorok beállítáa A végálláok é a forgáirány utólago módoítáa Közte/kedven pozíió 0 OREA RTS: a ponyva utánfezítée 1 A motor beállítáainak telje törlée 2 Hibaelhárítá 4 7

10 CSI RTS MOTOROK BEÁLLÍTÁSA 1 Előkézíté 2 A beállítáokat Centrali RTS vagy Teli RTS vezérlőkkel végezzük el! Motor bekötée é az elő távirányító betanítáa A bekötéek megfelelnek a következô zabványoknak: NFC Branhement à effetuer en onformité ave la norme NFC mp TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz Cak 1 motor legyen fezültég alatt Redőny forgáirányának ellenőrzée Rövid fel/le mozgá 4 Ha zükége, fordíta meg a forgáirányt 5mp Rövid fel/le mozgá 5 8

11 W IS S CSI RTS MOTOROK BEÁLLÍTÁSA 5 Aló végállá beállítáa vagy lefelé vagy 6 Felő végállá beállítáa vagy vagy felfelé 7 Ellenő rzé 8 Program gomb vagy V V LITHIUM LITHIUM RENATA RENATA SCR M A D E < 1 mp < 1 mp Centrali hátlapja Teli hátlapja Rövid le/fel mozgá - OK 9 Egy következő távirányító hozzáadáa, lád 42-4 old. Adó hozzárendelée, lád old.

12 KÖZTES/KEDVENC POZÍCIÓ BEÁLLÍTÁSA CSI RTS-CENTRALIS UNO RTS-PLATINE RTS Közte pozíió* beállítáa felő végállából mp Irányíta felő végállába Állíta be a kívánt közte pozíiót 5 mp Módoíta, ha zükége Közte pozíió* beállítáa aló végállából Rövid fel/le mozgá OK mp Irányíta aló végállába Állíta be a kívánt közte pozíiót 5 mp Módoíta, ha zükége Rövid fel/le mozgá OK *Közte pozíió: Például a zellőztető pozíió vagy má, a felhaználó által válaztott pozíió 10

13 A KÖZTES POZÍCIÓK TÖRLÉSE CSI RTS-CENTRALIS UNO RTS-PLATINE RTS A felő végállából beállított közte pozíió* törlée 1 mp 5 mp Rövid fel/le mozgá OK Az aló végállából beállított közte pozíió* törlée 1 mp 5 mp HASZNÁLAT A felő végállából beállított közte pozíió* behíváa Rövid fel/le mozgá OK 1 mp Az aló végállából beállított közte pozíió* behíváa 1 mp *Közte pozíió: Például a zellőztető pozíió vagy má, a felhaználó által válaztott pozíió 11

14 MIRŐL ISMERI FEL AZ OXIMO RTS MOTORT 1 ø50 Az jelölé a imkén é a motorfejen található jelöléek Nyomaték: 40 Nm 40 MX 2 Cikkzámok jelentée CIKKSZÁM MEGHATÁROZÁS OXIMO RTS 6/ OXIMO RTS 10/ OXIMO RTS 20/ OXIMO RTS 0/ OXIMO RTS 40/17 Motor kábel Kábelhoz m helyett 2,5 m Amikor kültéri zereléről van zó, fonto, hogy a motorfejnél a kábel egy hurkot képezzen, ami megakadályozza a víz bezivárgáát. Azokon a helyeken, ahol jelentő apadék lehetége, további védelemre van zükég. 12

15 MIRŐL ISMERI FEL AZ ALTUS RTS MOTORT 1 Az ø50 vagy 60 jelölé a imkén é a motorfejen található jelöléek 40 7A Nyomaték: 40 Nm ALTUS RTS : A Ford.z.: 17 ford./per ø40 2 A motorkábelen található ímke Cikkzámok jelentée CIKKSZÁM MEGHATÁROZÁS ALTUS 40 RTS / ALTUS 40 RTS 4/ ALTUS 40 RTS 9/ ALTUS 40 RTS 1/ ALTUS 50 RTS 6/ ALTUS 50 RTS 10/ ALTUS 50 RTS 20/ ALTUS 50 RTS 25/17 4 Motor kábel CIKKSZÁM MEGHATÁROZÁS ALTUS 50 RTS 5/ ALTUS 50 RTS 40/ ALTUS 50 RTS 50/ ALTUS 60 RTS 55/ ALTUS 60 RTS 70/ ALTUS 60 RTS 85/ ALTUS 60 RTS 100/ ALTUS 60 RTS 120/17 Kábelhoz m helyett 2,5 m Amikor kültéri zereléről van zó fonto, hogy a motorfejnél a kábel egy hurkot képezzen, ami megakadályozza a víz bezivárgáát. Azokon a helyeken, ahol jelentő apadék lehetége, további védelemre van zükég. 1

16 MIRŐL ISMERI FEL AZ OREA RTS MOTORT 1 Az jelölé a imkén 2 A motorkábelen található ímke A motorfejen található jelöléek Nyomaték: 40 Nm OREA RTS : O Ford. z.: 17 ford./per 4 Cikkzámok jelentée - OREA RTS CIKKSZÁM MEGHATÁROZÁS OREA 50 RTS 10/ OREA 50 RTS 20/ OREA 50 RTS 25/ OREA 50 RTS 5/ OREA 50 RTS 40/ OREA 50 RTS 50/17 CIKKSZÁM MEGHATÁROZÁS OREA 60 RTS 55/ OREA 60 RTS 70/ OREA 60 RTS 85/ OREA 60 RTS 100/ OREA 60 RTS 120/17 5 Motor kábel Kábelhoz m helyett 2,5 m 14

17 OXIMO-ALTUS-OREA RTS MOTOROK BEÁLLÍTÁSAI 1 Elő távirányító hozzáadáa A bekötéek megfelelnek a következô zabványoknak: NFC mp TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz Cak 1 motor legyen áram alatt! Rövid fel/le mozgá Minden beállítát Teli típuú távirányítóval végezzen (Ini RT adóval a beállítá nem lehetége) 2 Ellenőrizze a motor forgáirányát Fordíta meg a motor forgáirányát (amennyiben zükége) 5 mp Rövid fel/le mozgá Lád a kiegézítők rézt 17. old. 15

18 OXIMO RTS MOTOROK BEÁLLÍTÁSA Redőny zerelékei Merev felfogató (Lok To Play) vagy feltolágátló Merev felfogató (Lok To Play) vagy feltolágátló Ütköző gomb a záróléen Automatiku beállítá 18.old. Nin ütköző gomb a záróléen Felő végállá beállítáa manuálian 20. old. Heveder vagy féder Heveder vagy féder Ütköző gomb a záróléen Nin ütköző gomb a záróléen Aló végállá beállítáa manuálian 22. old. 16 Aló é felő végállá beállítáa manuálian 24. old.

19 ALTUS VAGY OREA RTS MOTOROK BEÁLLÍTÁSA ALTUS RTS A felő é az aló végállá beállítáa: 25. old. Napellenző Redőny OREA RTS A felő végállá módoítáa automatiku. Az aló végállá beállítáa: 2. old. 17

20 OXIMO RTS MOTOR BEÁLLÍTÁSA 4 Automatiku beállítá Merev felfogató (Lok To Play) vagy feltolágátló Ütköző gomb a záróléen 18

21 OXIMO RTS MOTOR AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁSA 4 Automatiku beállítá 1 mp 2 mp Rövid fel/le mozgá Rövid fel/le mozgá - OK Távirányító programozáa Teli hátlapja <1 Rövid fel/le mozgá-ok Egy következő távirányító hozzáadáa lád 44 é 45. old. Adó hozzárendelée lád 40 é 42. old. 19

22 OXIMO RTS MOTOR BEÁLLÍTÁSA 4 Cak a felő végállá beállítáa Merev felfogató (Lok To Play) vagy feltolágátló Nin ütköző gomb a záróléen 20

23 OXIMO RTS MOTOR BEÁLLÍTÁSA 5 Cak a felő végállá manuáli beállítáa 1 mp A beállítá véglegeítée 2 mp Rövid fel/le mozgá - OK Távirányító rögzítée Teli hátlapja <1 mp Rövid fel/le mozgá-ok Egy következő adó hozzáadáa lád 44 é 45. old. Adó hozzárendelée lád 40 é 42. old. 21

24 OXIMO VAGY OREA RTS MOTOR BEÁLLÍTÁSA 4 Cak az aló végállá beállítáa ANTARES 70/17 OXIMO vagy OREA Heveder vagy féder Ütköző gomb a záróléen 22

25 OXIMO VAGY OREA RTS MOTOR BEÁLLÍTÁSAI 6 Az aló végállá manuáli beállítáa 1 mp Beállítáok véglegeítée 2 mp Rövid fel/le mozgá - OK Távirányító rögzítée <1mp Egy következő adó hozzáadáa lád 44 é 45. old. Teli hátlapja Rövid fel/le mozgá-ok Adó hozzárendelée lád 40 é 42. old. 2

26 ANTARES 70/17 OXIMO VAGY ALTUS RTS BEÁLLÍTÁSA 4 A felő é az aló végállá beállítáa OXIMO vagy ALTUS Heveder vagy féder Nin ütköző gomb a záróléen 24

27 OXIMO VAGY ALTUS RTS BEÁLLÍTÁSA 7 A felő é az aló végállá beállítáa: az aló végállá beállítáa 1 mp Küldje az aló pozíióba A felő végállá beállítáa 1 mp Módoíta, ha zükége A beállítáok véglegeítée - Ellenőrzé 2 mp Rövid fel/le mozgá Távirányító rögzítée <1 mp Teli hátlapja Rövid fel/le mozgá-ok 25 Egy következő adó hozzáadáa lád 44 é 45. old. Adó hozzárendelée lád 40 é 42. old.

28 OXIMO RTS VÉGÁLLÁSAINAK UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁSA Redőny zerelékei Merev felfogató (Lok To Play) vagy feltolágátló Merev felfogató (Lok To Play) vagy feltolágátló Nin ütköző gomb a záróléen Ütköző gomb a záróléen Automatiku módoítá 27. old. Felő végállá módoítáa 29. old. Az aló végállá automatiku módoítáa 27. old. Heveder vagy féder Heveder vagy féder Nin ütköző gomb a záróléen Ütköző gomb a záróléen Felő végállá automatiku módoítáa 27. old. Az aló végállá módoítáa 28. old. Felő végállá módoítáa 29. old. Aló végállá módoítáa 28. old. 26

29 ALTUS VAGY OREA RTS VÉGÁLLÁSÁNAK UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁSA ALTUS RTS A felő végállá módoítáa 29. old. Az aló végállá módoítáa 28. old. Napellenző Redőny OREA RTS A felő végállá módoítáa: automatiku Az aló végállá módoítáa 28. old. Napellenző 1 Az Oximo RTS automatiku módoítáa 2 mp x 4 2 máodpere tápfezültég megzakítá 4 telje fel-le mozgatá, az automatiku végálláok módoítáához 27

30 OXIMO, ALTUS VAGY OREA RTS VÉGÁLLÁSÁNAK UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁSA 2 Az aló végállá utólago módoítáa 5 mp Mozgaa az aló végállába Rövid fel/le mozgá 2 mp Módoíta az aló végállá pozíióját Rövid fel/le mozgá OK 28

31 OXIMO, ALTUS VAGY OREA RTS MOTOR VÉGÁLLÁSAINAK UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁSA A felő végállá módoítáa 5 mp Mozgaa a felő végállába Rövid fel/le mozgá 2 mp Módoíta a felő végállá pozíióját Rövid fel/le mozgá OK 4 A forgáirány módoítáa az Oximo RTS végállá beállítáa után Mozgaa az árnyékolót a végálláoktól illetve a közte pozíiótól my eltérő helyzetbe Rövid fel/le mozgá Rövid fel/le mozgá: p a forgáirány megváltozott 29 Az új forgáirány ellenőrzée

32 KÖZTES/KEDVENC POZÍCIÓ* OXIMO RTS/ALTUS RTS/ OREA RTS Beállítá 1 mp 5 mp Állíta meg a kívánt kedven pozíióban Rövid fel/le mozgá - OK Törlé vagy 5 mp Régi kedven pozíió Rövid fel/le mozgá OK Haználat vagy Az Oximo RTS kompatibili a Suni RTS, Themouni RTS é Suni Indoor RTS fényérzékelővel. * Közte/kedven helyzet: például a redőny zellőztető pozíiója. 0

33 OREA RTS PONYVAFESZÍTŐ FUNKCIÓJA Beállítá 5 mp Rövid fel/le mozgá 2 mp Állíta be a vázon fezítéét Véglegeíté Rövid fel/le mozgá OK Törlé 5 mp Rövid fel/le mozgá mp 2 mp Állíta meg a motort Véglegeíté Rövid fel/le mozgá OK MEGJEGYZÉS: Kettő fázimegzakítá + a prog gomb 7 mp e nyomva tartáa nem törli a beállított ponyvafezítéi pontot 1

34 AZ OXIMO RTS, ALTUS RTS VAGY OREA RTS BEÁLLÍTÁSAINAK TELJES TÖRLÉSE Állíta az árnyékolót félállába 1 Motor tanuló üzemmódba való állítáa Motor fezültég 1. 8 mp-re alatt 2 mp-e fezültég lekapolá alatt 2. 2 mp-e lekapolá Motor fezültég alatt Cak egy motor legyen fezültég alatt 5 mp-e mozgá >7 mp 2 mp múlva 7 mp múlva Teli hátlapja Rövid fel/le mozgá Rövid fel/le mozgá 2 *Tarta folyamatoan a 2. rövid fel/le mozgáig Ha a motor a tanuló állapotba való helyezé alatt, az aló vagy felő végállában áll, a kettő fázimegzakítá után a motor az 5 mp-e folyamato mozgá helyett egy rövid fel-le mozgáal jelez viza. 2

35 JEGYZETEK

36 OREA RTS - ALTUS RTS - OXIMO RTS OREA RTS - ALTUS RTS - OXIMO RTS Catlakoztaa az elő motort vagy a kiválaztott motort kapolja le az áramkörről 2 mp-re A motor végez egy le/fel mozgát A motort már beállították, de nem memorizálták a távirányítót. Egyzerre nyomja meg a távirányító le é fel gombját A motor fel/le mozgáal vizajelez. Tárolja a távirányítót úgy, hogy nyomja meg a PROG gombot A motor fel/le mozgáal vizajelez. A motor nem mozog. Lád 6. oldal Végezzen el egy telje mozgá iklut a redőnnyel vagy a napellenzővel. A forgáirány é a végálláok megfelelőek? IGEN VÉGE NEM * Kettő fázimegzakítá Motor fezültég alatt 1. 2 mp-e lekapolá 8 mp-re fezültég alatt 2. 2 mp-e lekapolá Motor fezültég alatt 4

37 Végezzen kettő fázimegzakítát.* A motor 5 mp-e mozgát végez. Nyomja folyamatoan a távirányító Prog gombját 10 mp-ig. A motor 1 vagy 2 fel/le mozgáal reagál a típutól függően. OREA RTS - ALTUS RTS - OXIMO RTS Nyomja meg egyzerre a fel é le gombokat. A motor fel/le mozgáal vizajelez. Ellenőrizze a motor forgáirányát. Ha ellentéte, nyomja a STOP gombot, amíg a motor egy fel/le mozgáal vizajelez. Állíta be a végálláokat (lád a motor leíráát). Véglegeíte a beállítát a STOP gomb megnyomáával, amíg a motor végez egy fel/le mozgát. Memorizálja az adót úgy, hogy megnyomja röviden a távirányító Prog gombját. A motor végez egy le/fel mozgát. Végezzen egy telje mozgáiklut a motorral. VÉGE 5

38 OREA RTS - ALTUS RTS - OXIMO RTS Catlakoztaa az elő motort vagy a kiválaztott motort kapolja le az áramkörről 2 omp-re A motor nem mozog. Nyomja meg egyzerre a fel é le gombokat. A motor végez egy fel/le mozgát A motor nin beállítva é nin adó memorizálva. Ellenőrizze a motor forgáirányát Ha ellentéte, nyomja a STOP gombot, amíg a motor végez egy fel/le mozgát. Állíta be a végálláokat (lád a motor leíráát). Véglegeíte a beállítát a STOP gomb megnyomáával, amíg a motor végez egy fel/le mozgát. A motor nem mozog A motort már beállították é memorizálták. Végezzen kettő fázimegzakítát * A motor 5 mp-e mozgát végez. Memorizálja az adót úgy, hogy megnyomja röviden a távirányító Prog gombját. A motor le/fel mozgáal vizajelez. Memorizálja az adót úgy, hogy megnyomja röviden a távirányító Prog gombját. Végezzen el egy le/fel mozgáiklut. VÉGE Végezzen el egy le/fel mozgáiklut. Forgáirány é a végálláok helyeek? IGEN VÉGE NEM * Kettő fázimegzakítá Motor fezültég alatt 1. 2 mp-e lekapolá 8 mp-re fezültég alatt 2. 2 mp-e lekapolá Motor fezültég alatt 6

39 OREA RTS - ALTUS RTS - OXIMO RTS Végezzen kettő fázimegzakítát * A motor 5 mp-e mozgát végez. Nyomja folyamatoan a távirányító Prog gombját 10 mp-ig. A motor 1 vagy 2 le/fel mozgáal válazol a típutól függően. OREA RTS - ALTUS RTS - OXIMO RTS Nyomja meg egyzerre a fel é le gombokat. A motor egy fel/le mozgát végez. Ellenőrizze a forgáirányt. Ha ellentéte, nyomja a STOP gombot, amíg a motor egy fel/le mozgáal válazol. Állíta be a végálláokat (lád a motor leíráát). Érvényeíte a beállítát az távirányítón a STOP gomb megnyomáával, amíg a motor végez egy mozgát. Memorizálja az adót úgy, hogy röviden megnyomja a távirányító Prog gombját. A motor egy le/fel mozgáal vizajelez. VÉGE 7

40 JEGYZETEK 8

41 RTS VEZÉRLÉSEK TARTALOMJEGYZÉKE RTS VEZÉRLÉSEK VÁLASZTÉKA RTS Adók RTS adók hozzáadáa vagy törlée egy máik RTS adó egítégével 42 4 Ini RT programozáa vagy törlée Új RTS adó hozzáadáa eltűnt vagy elromlott adó eetén 46 Keyti NS vagy egy fali adó hozzáadáa egy őmotor eetén 47 RTS VEVŐK RTS külő vevők bekötée, programozáa Poteniálmente jelátalakító bekötée é programozáa Univerzáli RTS vevő bekötée 52 RTS érzékelők: Soliri/Eoli/é Suni Indoor / Thermouni Indoor /Eoli D 5 64 Világítá- é fűté vevő bekötée 65 Centrali Uno RTS 66 RTS PROGRAMÓRÁK Chroni RTS Chroni Eay RTS 7 75 TELIS COMPOSIO RTS Compoio RTS hozzáadáa egy RTS adó egítégével 77 RTS adó törlée egy máik RTS adó egítégével 79 Coport hozzáadáa a Compoio RTS-hez 80 Coport elnevezée 81 IMPRESARIO CHRONIS RTS Impreario Chroni RTS bemutatáa 8 Impreario Chroni RTS hozzádáa egy motorhoz 85 Egy forgatókönyv programozáa 88 Egy nap programozáa 91 Egy hét programozáa 95 Az Impreario Chroni RTS haználata 97 9

42 RTS VEZÉRLŐK VÁLASZTÉKA RTS ADÓK ÉS VEVŐK Fali adók INIS RTS SITUO RTS CENTRALIS RTS CHRONIS RTS Poteniálmente jelátalakító Távirányítók: PURE- SILVER - PATIO - LOUNGE TELIS 1 RTS TELIS 4 RTS TELIS COMPOSIO RTS IMPRESARIO CHRONIS RTS TELIS SOLIRIS RTS TELIS SOLIRIS 4 RTS TELIS MODULIS RTS (ak lamellá árnyékolókhoz) Külő vevők zél fény vagy zél/fény 100% független EOLIS D WireFree RTS SUNIS RTS WireFree RTS távadó EOLIS RTS SOLIRIS RTS 40

43 RTS VÁLASZTÉK RTS VEVŐK RTS motorok CSI RTS - ALTUS RTS - OREA RTS - OXIMO RTS Külő vevő BELTÉRI SPECIÁLISAN FELÚJÍTÁSOKHOZ CENTRALIS INDOOR RTS Centrali UNO RTS KÜLTÉRI Univerzáli RTS vevő RTS Világítá vezérlő RTS Platen világítá vezérlő DIMMER változat RTS Platen hőugárzó vezérlő Univeral Slim Reeiver RTS (Univeral Slim Reeiver RTS Plug) Teli Moduli Slim Reeiver RTS (Teli Moduli Slim REeiver RTS Plug) Világítótet Hőugárzó elem Figyelem: Az Univerzáli RTS vevő kompatibili a SOMFY zél- é fényérzékelőkkel. 41

44 W IS S W IS S RTS ADÓK 1 Egy RTS adó hozzáadáa egy máik RTS adó egítégével Kiindulái helyzet Befejezett állapot C1 (Teli vagy máfajta RTS adó) C1 (Teli vagy máfajta RTS adó) hozzáadá C2 RTS adó nyomvatartáa C1 V V LITHIUM LITHIUM RENATA RENATA SCR M A D E vagy mp mp Centrali hátlap Teli hátlap Rövid fel/le mozgá Ezt a műveletet 2 peren belül el kell végezni, mert utána a motorok kilépnek a tanuló üzemmódból! Újabb adó hozzáadáa C2 V V LITHIUM LITHIUM RENATA RENATA SCR M A D E < vagy 1 mp < 1 mp Centrali hátlap Teli hátlap Rövid fel/le mozgá - OK 42

45 W IS S W IS S RTS ADÓK 2 RTS adó törlée egy máik RTS adó egítégével Kiindulái helyzet Befejezett állapot C1 (Teli vagy má fajta RTS adó) C2 törlé C1 RTS adó nyomvatartáa C1 V V LITHIUM LITHIUM RENATA RENATA SCR M A D E vagy mp mp Centrali hátlap Teli hátlap Rövid fel/le mozgá Ezt a műveletet 2 peren belül el kell végezni, mert utána a motorok kilépnek a tanuló üzemmódból! RTS adó törlée C2 V V LITHIUM LITHIUM RENATA RENATA SCR M A D E vagy < 1 mp < 1 mp Centrali hátlap Teli hátlap Rövid fel/le mozgá - OK 4

46 W IS S V LITHIUM RENATA CR 240 S CR 240 W IS S M V LITHIUM RENATA CR 240 S CR 240 W IS S M RTS ADÓK 1 Egy újabb adó hozzáadáa Ini RT egítégével Kiindulái helyzet Befejezett állapot C1 C1 hozzáadá C2 (Teli vagy má fajta RTS adó) A D E A D E Ini RT nyomvatartáa mp Ezt a műveletet 2 peren belül el kell végezni, mert utána a motorok kilépnek a tanuló üzemmódból! Rövid fel/le mozgá RTS adó hozzáadáa V V LITHIUM LITHIUM RENATA RENATA SCR M A D E vagy < 1 mp < 1 mp Centrali hátlap Teli hátlap Rövid fel/le mozgá - OK 44

47 W IS S V LITHIUM RENATA CR 240 S CR 240 W IS S M V LITHIUM RENATA CR 240 S CR 240 W IS S M RTS ADÓK 2 Ini RT törlée egy máik RTS adó egítégével Kiindulái helyzet Befejezett állapot törlé C1 C2 C2 (Teli vagy má fajta RTS adó) vagy Adó nyomvatartáa V V LITHIUM LITHIUM RENATA RENATA SCR M A D E mp mp Centrali hátlap Teli hátlap Rövid fel/le mozgá Ezt a műveletet 2 peren belül el kell végezni, mert utána a motorok kilépnek a tanuló üzemmódból! A D E A D E Ini RT hozzáadá <1 mp Rövid fel/le mozgá - OK 45

48 W IS S W IS S V LITHIUM RENATA CR 240 S CR 240 W IS S M A D E V LITHIUM RENATA CR 240 S CR 240 W IS S M A D E RTS AUTOMATIZÁLÁS Új RTS adó hozzáadáa (törött vagy elvezett adó eetén) Motor 1. 8 mp-re 2. fezültéég 2 mp-e fezült- 2 mp-e alatt lekapolá alatt lekapolá Motor fezültég alatt Új távvezérlő vagy 5 mp-e mozgá V V LITHIUM LITHIUM RENATA RENATA SCR CR M A D E 2 mp 2 mp Centrali hátlap Teli hátlap Rövid fel/le mozgá -OK * 5 mp az IPSO RTS, LT RTS é az Altu / Orea régi változata eetén Az 1. RTS adó memorizáláa (a motor beállítáa után) vagy 1 mp V V LITHIUM LITHIUM RENATA RENATA SCR M A D E <1 mp Rövid fel/le mozgá Centrali hátlap Teli hátlap Altu é Orea régi verziója eetén nin zükég a Az 1. Ini RT memorizáláa (a motor beállítáa után) Rövid fel/le mozgá-ok 5 impulzu <1 mp <1 vegye ki az elemet rakja viza az elemet Rövid fel/le mozgá - OK *1 x nyomja meg az Altu é Orea régi verziója é az RTS 2 eetén 46

49 W IS S Egy Keyti NS távvezérlő vagy egy fali adó programozáa egy RTS őmotor eetén 2 Olyan motort helyezzen tanuló állapotba, amelyik programozáát már befejezték. 2 Már programozott RTS távvezérlő V V LITHIUM LITHIUM RENATA RENATA SCR CR M A D E 2 vagy Centrali hátlap Teli hátlap Rövid fel/le mozgá Keyti NS 2 Keyti NS Távolíta el a kultartó klipjét é vegye le a fedelet. 2 A Keyti NS távvezérlő Prog gombja az elektronika hátlapján található Egy avarhúzó egítégével érintük meg (Keyti NS 2) vagy nyomjuk meg a Prog gombot (Keyti NS 4) ) = A led villog mp-en belül nyomja meg a távirányító azon gombját, amelyet tárolni zeretne a motor memóriájában A led kialzik é a motor (vagy vevő ) vizajelzét ad 47

50 BEKÖTÉSI RAJZOK Külő RTS vevők A bekötéek megfelelnek a következő zabványoknak: MSZ EN 605 Vezetéke motor Fázi Nulla Föld TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz ér Föld ér Egy vagy több ugyenezen az RTS fekvenián működő adóval vezérelhető Indoor beltéri RTS vevő Vezetéke motor Vízálló kültéri RTS v e v ő ér ér Fázi TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz Egy vagy több ugyenezen az RTS fekvenián működő adóval vezérelhető ér Nulla Fázi Föld TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz Nulla 48

51 Egy adó hozzáadáa a külő vevőhöz Adó memorizáláa A bekötéek megfelelnek a következő zabványoknak: MSZ EN 605 Branhement à effetuer en onformité ave la norme NFC mp Prog gomb a vevőn a piro LED folyamatoan világít a vevő piro LED-je 2 mp-ig villog majd kialzik <1 mp Teli hátlap 49

52 Poteniálmente jel átalakító adó A vevő bekötéi rajza A bekötéek megfelelnek a következő zabványoknak: MSZ EN 605 Branhement à effetuer en onformité ave la norme NFC TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz Fázi ér Nulla Poteniálmente rádióadó programozáa RTS motorokkal vagy külő vevőkkel. Rövid fel/le mozgá Rövid fel/le mozgá < mp <1 mp Teli hátlap Catlakoztaon egy eőérzékelőt vagy kapolót a poteniálmente vevőhöz 50

53 BEKÖTÉSI RAJZOK Poteniálmente átalakító adó A bekötéek megfelelnek a következő zabványoknak: MSZ EN 605 Branhement à effetuer en onformité ave la norme NFC TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz ér ér Fázi Nulla TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz Fázi Nulla Föld Eőérzékelő TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz ér ér ér Fázi Nulla 51

54 BEKÖTÉSI RAJZOK Univerzáli RTS vevő Időjárá funkió (válaztható) VEZETÉK NÉLKÜLI MEGOLDÁSOK A bekötéek megfelelnek a következő zabványoknak: MSZ EN 605 Branhement à effetuer en o n f o r mité ave la norme NFC Eoli WireFree RTS Suni WireFree RTS VEZETÉKES VÁLTOZAT C N L,5 mmm 2 2 Phae Terre TÁPFESZÜLTSÉG SECTEUR 20V-50Hz - fil x 1,5 mm Neutre 2 Eoli RTS Phae Terre TÁPFESZÜLTSÉG SECTEUR 20V-50Hz - Neutre Soliri RTS Eoli RTS érzékelő vagy Soliri RTS érzékelő Vezetéke motor ér Fázi TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz Nulla ér ér Fázi TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz Egy vagy több ugyenezen az RTS fekvenián működő adóval vezérelhető ér Nulla Fázi Föld TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz Nulla 52

55 Prog demo RTS Érzékelő hozzáadáa a külő vevőhöz Érzékelő memorizáláa A bekötéek megfelelnek a következő zabványoknak: MSZ EN 605 Branhement à effetuer en onformité ave la norme NFC mp Prog gomb a vevőn a piro LED folyamatoan világít <1 Érzékelő a vevő piro LED-je 2 mp-ig majd kialzik 5

56 BEKÖTÉSI RAJZOK EOL IS RTS KÜLSO ÉRZÉKELO A bekötéek megfelelnek a következő zabványoknak: MSZ EN 605 Branhement à effetuer en o n f o r mité ave la norme NFC Eoli érzékelő Vezetéke motor ér ér ér Föld Nulla Fázi TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz 54

57 BEKÖTÉSI RAJZOK THERMOSUNIS RTS - SUNIS INDOOR RTS - SUNIS RTS A bekötéek megfelelnek a következő zabványoknak: MSZ EN 605 Branhement à effetuer en o n f o r mité ave la norme NFC A atlakoztatához nin zükég kábelekre SOLIRIS RTS SOLIRIS RTS érzékelő TÁPFESZÜLTSÉG 20V-50Hz ér Fázi Nulla 55

58 Prog demo A SZÉLÉRZÉKELŐ BEÁLLÍTÁSA Eoli RTS vagy Soliri RTS érzékelő - Széltérkép - O Klux + 50 Klux - O Klux + 50 Klux - 10 km/h + démo 50 km/h EOLIS RTS Érzékelő O Klux 50 Klux demo O Klux 50 Klux - 10 km/h + démo 50 km/h O Klux - - O Klux O Klux O Klux 50 Klux Poteniométer beállítáa Az érzékelő érzékenyégét a földrajzi elhelyezkedének megfelelően állíta be. - O Klux O Klux Klux 50 Klux 50 Klux O Klux - - O Klux O Klux O Klux 50 Klux Klux O Klux 50 Klux O Klux 50 Klux O Klux O Klux + 50 Klux 50 Klux 50 Klux 50 Klux - O Klux O Klux O Klux O Klux Nagyon erő zél zóna + 50 Klux Erő zél 50 Klux zóna Átlago 50 Klux zél zóna Gyenge Klux zél zóna Klux 50 Klux - 10 km/h km/h démo 50 km/h km/h + démo démo 50 km/h 50 km/h 50 km/h 10 km/h démo 10 km/h démo 50 km/h 50 km/h 10 km/h démo - 10 km/h démo 50 km/h 50 km/h 10 km/h démo km/h démo 50 km/h + 50 km/h 50 km/h 10 km/h démo

59 A FÉNYÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSAI vagy Suni RTS é Soliri RTS érzékelők Napüté térképe Napütée órák záma Forrá: meteofrane, 2002 jún.-aug. 57

60 SUNIS RTS, SUNIS INDOOR RTS, Thermouni RTS Az érzékelők programozáa A bekötéek megfelelnek a következő zabványoknak: MSZ EN 605 Branhement à effetuer en o n f o r mité ave la norme NFC <1 Teli hátlap Rövid fel/le mozgá - OK <1 mp <1 mp <1 mp Egy következő adó hozzáadáa lád 44 é 45. old. Adó hozzárendelée lád 40 é 42. old. 58

61 Prog demo FÉNYÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA A fény funkió aktiváláa: - A Suni RTS eetén Soliri RTS típuú távirányítóval - A Suni RTS, a Suni Indoor RTS é a Thermouni RTS eetén a fedlapon található gombbal. Segítég a Suni RTS - Suni Indoor RTS - Thermouni RTS fényérzékelők beállítáához Belépé a programozái üzemmódba mp A LED 0 mp-ig villog Suni RTS A LED zíne attól függ, hogy a kiválaztott küzöbértékhez Suni Indoor RTS Thermouni RTS képet hol van az aktuáli fényerő /hőméréklet - zöld LED : Az aktuáli fényerő / hőméréklet elegendő ahhoz hogy leengedjék a redő nyt / rolót - vörö LED : Az aktuáli fényerő / hő méréklet nem elegendő ahhoz, hogy leengedjék a redőnyt / rolót Kilépé Demo üzemmódból: - Demo gomb megnyomáával - Automatikuan per múlva A Suni Indoor RTS é Thermouni RTS érzékelő eetén az érzékenyég beállítáa előtt ajánlott az érzékelő t rögzíteni az ablaküvegen. Poteniométer beállítáa Az érzékelő érzékenyégét a földrajzi vizonyoknak megfelelő en állíta be. Homlokzat dél/nyugat Homlokzat ézak/kelet Szeretem a napütét O Klux O Klux O Klux km km Klux 50 Klux 50 Klux O Klux O Klux O Klux 50 Klux 50 Klux 50 Klux 10 km demo Szeretem a napütét, de én legyek árnyékban O Klux O Klux O Klux 50 Klux 50 Klux + 50 Klux O Klux O Klux - O Klux 50 Klux 50 Klux 50 Klux 10 km 10 km 10 km SOLIRIS RTS Érzékelő demo Az árnyékot jobban kedvelem O Klux O Klux O Klux 50 Klux 50 Klux + 50 Klux O Klux O Klux - O Klux 50 Klux 50 Klux 50 Klux 10 km 10 km 10 km

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás StP Beléptető é Munkaidő-nyilvántartó Rendzer Általáno leírá StP SComplex Rendzer általáno leírá TARTALOMJEGYZÉK 1. Cégünkről...4 2. Egyéb termékeink...4 2.1. Walk-DVR... 4 2.2. Web-ACS... 5 2.3. ProLock,

Részletesebben

Szerelési és beáll ít ási utasítás

Szerelési és beáll ít ási utasítás Szerelési és beáll ít ási utasítás SOMFY Altus 50 RTS / 60 RTS cs őm otorok Az Altus RTS csőmotorok speciálisan a könyökkaros napellenzőkhöz lettek kifejlesztve, de redőnyökhöz is kiválóan alkalmazhatók.

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Olyan élettel teli, olyan Somfy! Motorok és vezérlôk, amelyek életre keltik otthonát

Olyan élettel teli, olyan Somfy! Motorok és vezérlôk, amelyek életre keltik otthonát Olyan élettel teli, olyan Somfy! Motorok és vezérlôk, amelyek életre keltik otthonát Olyan élettel teli, olyan Somfy! Miért? Mert a home motion by SOMFY* által nyújtott otthon-automatizálás segítségével

Részletesebben

Somfy megoldások Vezérlések és motorok családi házak, lakások (árnyékolóinak) automatizálásához

Somfy megoldások Vezérlések és motorok családi házak, lakások (árnyékolóinak) automatizálásához Somfy megoldások Vezérlések és motorok családi házak, lakások (árnyékolóinak) automatizálásához 1 SOMFY.HU Somfy Magyarország A Somfy Kereskedelmi Kft., mint a Somfy International SAS magyarországi képviselete,

Részletesebben

SOMFY.HU. Megoldások redőny és napellenző mozgatásához SOMFY RÁDIÓS MOTOROK ÉS VEZÉRLÉSEK - RADIO TECHNOLOGY SOMFY

SOMFY.HU. Megoldások redőny és napellenző mozgatásához SOMFY RÁDIÓS MOTOROK ÉS VEZÉRLÉSEK - RADIO TECHNOLOGY SOMFY SOMFY.HU Megoldások redőny és napellenző mozgatásához SOMFY RÁDIÓS MOTOROK ÉS VEZÉRLÉSEK - RADIO TECHNOLOGY SOMFY Motorok és vezérlések redőnyhöz Egy jó befektetés, ami biztosan megtérül: automatizálja

Részletesebben

Vezeték nélküli termosztát. Beüzemelési és használati útmutató

Vezeték nélküli termosztát. Beüzemelési és használati útmutató Vezeték nélküli termosztát Beüzemelési és használati útmutató Termékleírás A SOMFY rádiós termosztátja, vezeték nélkül kommunikál a kazánnál elhelyezett rádiós vevőegységgel. A rádiós termosztát esetében

Részletesebben

Elixo 500. Kertkapu motor. Tartalom:

Elixo 500. Kertkapu motor. Tartalom: Kertkapu motor Toló vagy Elixo úszókapuhoz 500 24V Elixo 500 Tartalom: Általános bemutatás 2 Biztonsági előírások 2 Általános információk Meglévő kapu motorizálása Termékleírás 4 Az egységcsomag részei

Részletesebben

Információs rendszerek biztonságtechnikája

Információs rendszerek biztonságtechnikája Információ rendzerek biztonágtechnikája Vaányi Itván, Dávid Áko, Smidla Józef, Süle Zoltán 2014 A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0104 A felőfokú informatikai oktatá minőégének fejleztée, modernizációja

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök.

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

ROBO 1124 vezérlőegység

ROBO 1124 vezérlőegység ROBO 1124 vezérlőegység Ez a szerelési útmutató olyan szakembereknek készült, akik kellőképpen képezettek ahhoz, hogy végrehajtsák a beszerelést. Ebben a gépkönyvben semmi olyan információ nem található,

Részletesebben

Elemek. A készülék használata a Kontroll Center -rel

Elemek. A készülék használata a Kontroll Center -rel Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kameleon 10 univerzális távirányító Rend.sz: 352021 A készülék jellemzői A KAMELEON 10 könnyen kezelhető, univerzális távirányító. A felhasználóbarát

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

http://www.metroman.hu/

http://www.metroman.hu/ HU 10" LCD MONITOR BEÉPÍTETT 4CSATORNÁS H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SZETT CIKKSZÁM: DL1004N + 4XC137 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméketet vásárolta! FIGYELEM! A készülék SATA HDD merevlemezt

Részletesebben

Bekötési rajz Uno vezérlések vezetékes motorokhoz

Bekötési rajz Uno vezérlések vezetékes motorokhoz Bekötési rajz Uno vezérlések vezetékes motorokhoz Egyéni vezérlés 1 redőnyhöz... és 2 redőnyhöz motor SOMFY motor SOMFY motor SOMFY Bekötési rajz Központi programóra-vezérlés 2 vagy több árnyékolóhoz.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

ART-2009 típusú hőfokszabályozó. Felhasználói útmutató

ART-2009 típusú hőfokszabályozó. Felhasználói útmutató ART-2009 típusú hőfokszabályozó Felhasználói útmutató -2- Tartalomjegyzék Program verzió: Version 4.1 1. Általános áttekintés.... 3 1. 1. Főbb technikai jellemzők... 3 1. 2. Mechanikai kialakítás......

Részletesebben

EZ PRO Junior 8184, 8186 beltéri vezérlők kezelési leírása

EZ PRO Junior 8184, 8186 beltéri vezérlők kezelési leírása EZ PRO Junior 8184, 8186 beltéri vezérlők kezelési leírása Tulajdonságok: - Signature kizárólagos SELECT and ADJUST programozás ( VÁLASSZ ÉS ÁLLÍTSD BE ). - Két független program. - Programonként 3 indítás

Részletesebben

Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység

Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység UPC Direct Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Tartalomjegyzék Üdvözöljük a digitális televíziózás világában Környezetvédelmi adatlap Biztonsági előírások

Részletesebben

www.summatrade.hu 4-, 6- vagy 8-zónás, kültéri vagy beltéri kialakítású, kiskerti és közterületi felhasználásra tervezett öntözést vezérlő automata

www.summatrade.hu 4-, 6- vagy 8-zónás, kültéri vagy beltéri kialakítású, kiskerti és közterületi felhasználásra tervezett öntözést vezérlő automata ÉVSZAKOKHOZ IGAZÍTÁS ÖNTÖZÉSES NAPOK 4-, 6- vagy 8-zónás, kültéri vagy beltéri kialakítású, kiskerti és közterületi felhasználásra tervezett öntözést vezérlő automata KIKAPCSOLÁS IDŐ ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

Részletesebben

UPC Digitális Kábeltv Felhasználói kézikönyv Üzembehelyezési segédlet és használati útmutató

UPC Digitális Kábeltv Felhasználói kézikönyv Üzembehelyezési segédlet és használati útmutató UPC Digitális Kábeltv Felhasználói kézikönyv Üzembehelyezési segédlet és használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés 7 Biztonsági előírások és környezettel kapcsolatos információk 8 1. UPC Digitális

Részletesebben

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 hu Szerelési és kezelési útmutató Időkapcsoló óra Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni! Ezt az eredeti

Részletesebben

Centronic TimeControl TC4410-II

Centronic TimeControl TC4410-II Centronic TimeControl TC4410-II hu Szerelési és kezelési útmutató Időkapcsoló óra kijelzős távirányítóban Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően

Részletesebben