ENERGIA A SZÉLBÔL HOGYAN TOVÁBB, FELSÔOKTATÁS? ANNO: SZÓRAKOZÁS A KÁDÁR-RENDSZERBEN GÓLYAINVÁZIÓ AZ EGYETEMEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENERGIA A SZÉLBÔL HOGYAN TOVÁBB, FELSÔOKTATÁS? ANNO: SZÓRAKOZÁS A KÁDÁR-RENDSZERBEN GÓLYAINVÁZIÓ AZ EGYETEMEN"

Átírás

1 20. ÉVF. 32. SZÁM SZOMBATHELY, SZEPTEMBER 4. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ENERGIA A SZÉLBÔL HOGYAN TOVÁBB, FELSÔOKTATÁS? ANNO: SZÓRAKOZÁS A KÁDÁR-RENDSZERBEN GÓLYAINVÁZIÓ AZ EGYETEMEN

2 M.: 30/ / OKJ-S KÉPZÉSEINK EUROPASS bizonyítvánnyal Kereskedô, boltvezetô Bolti eladó Vendéglôs Vendéglátó eladó Kéz- és lábápoló, mûkörömépítô Fodrász Kozmetikus Masszôr Szociális gondozó és ápoló Munkavédelmi technikus Hegesztô Tûzvédelmi elôadó Részletfizetési lehetôség! JELENTKEZZEN MOST! Nyilvánt.sz: , Akkr. sz.: AL-1169 KÉMÉNY és TETÔDOKTOR Bt. Szombathely, Bakó J. u. 14. Tel.: 94/ , 30/ Kémény-béléscsövezés Szerelt kéménykészítés Termoforkémény-kiváltás egyedi kéményekre Szombathely Erkel F. u. 60. Tel.: / / / Faszerkezetek, komplett tetôk gyártása! AKCIÓ! MÛSZÁRÍTOTT BOROVI palló Ft+ÁFA/m 3 = Ft/m 3 ÉRVÉNYES ÁPRILIS 1 TÔL A KÉSZLET EREJÉIG! SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS HOZOTT TERV ALAPJÁN 3 DIMENZIÓS LÁTVÁNYTERV GYÁRTÁS: CNC-VEZÉRLÉSÛ ÁCS-SZABÁSZ GÉPPEL TETÔFELÚJÍTÁS, TETÔCSERE HELYSZÍNI KIVITELEZÉS épületfa faanyagvédelem lambéria, hajópadló mûszárított asztalosáru Nosztalgiázzon a Claudiusban! Miski-est szeptember 10-én és 17-én. Érdeklôdjön a (94) as telefonszámon, vagy honlapunkon: AKCIÓ Étlapunk ételáraiból 20% kedvezményt adunk a hozzánk betérôknek! Vasárnap ne fôzzön süssön mosogasson otthon! A hét utolsó napján a Hotel Claudius**** étlapjának ételáraiból 40% kedvezmény jár Vendégeinknek! Elôzetes asztalfoglalás szükséges: (94) FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Szabó Zoé FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt CÍMLAPFOTÓ: Mészáros Zsolt HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Press-Tige 2009 Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2010. SZEPTEMBER 4. F Ó R U M B A N Hogyan tovább, felsôoktatás? A TANÁRKÉPZÉS MEGERÔSÍTÉSÉBEN VAN A JÖVÔ, EZ LEHETNE A MI BÁSTYÁNK A héten megérkeztek Szombathelyre a gólyák, pénteken pedig hivatalosan is megnyitották a tanévet a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában. A legfrissebb hallgatók a hagyományos táborban ismerkednek, az öregek pedig tesztelik ôket humorban, tudásban, ügyességben. Többségük azonban csak késôbb érkezik, összesen 1662 diák kezdi meg elsô évét az intézményben. Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján úgy tûnik, a bolognai rendszer okozta sokkból lassan magához tér az egyetemi központ. Vagy hiba a számokból következtetni? Számok és ami mögöttük van A jelentkezôk száma idén 14 százalékkal volt magasabb, mint tavaly. A nappali és levelezô tagozatra felvett diákok közül legtöbben a természettudományi kart részesítették elônyben, úgy tûnik tehát, hogy a kormány oktatáspolitikája célt ért, nemhiába támogatták meg jól ezt a képzést. A népszerûségi listát a testnevelô-edzô, a rekreáció, a kommunikáció szak vezeti, mesterszakon a pedagógia és az angoltanár képzés iránt érdeklôdtek sokan, továbbra is csúcsot döntöget a webprogramozó képzésre jelentkezôk száma, sôt az orosz nyelv ázsiója is megnôtt. Az újonnan akkreditált rekreáció, geográfus és andragógia képzésekkel együtt 12 mesterképzést indítanak idén. Túl vagyunk a mélyponton? A mélypont hallgatói létszám tekintetében a 2007-es év volt mondja dr. Czetter Ibolya, a Savaria Egyetemi Központ elnökhelyettese. A bolognai rendszer bevezetése után gyakorlatilag felére zuhant a felvett diákok száma, akkor 1310 elsôsünk volt. Azóta lassú az emelkedés. Most ismét jön egy cezúra, hisz a kormány oktatáspolitikája újabb változtatást ígér. Irányvonalakat már lehet sejteni, az biztos, hogy a tanárképzés terén várható átalakítás. Mindenesetre tudjuk, hogy nem lesz olyan erôszakos, drasztikus és gyors, mint a bolognai rendszer esetében. Ennek mi csak örülni tudunk, látványos változás azonban 2013 elôtt nem várható. Egy megtört hagyomány Az elnökhelyettes úgy véli, helytelen volt a bolognai rendszer hirtelen bevezetése. Azt ugyanis úgy erôltették rá a felsôoktatási intézményekre, hogy elôtte nem mérték fel komolyan a munkaerô-piaci igényeket. A piac képviselôit nem vonták be az oktatási programok, tantárgyi követelmények, módszerek kidolgozásába, a termékeny diskurzus nem valósult meg. A Berzsenyi Dániel Fôiskola évszázados tanárképzô hagyománya megtört, a diákoknak a titokzatos BA (alapképzés) és MA (mesterképzés) fogalmakat kellett megtanulniuk. Rövid távon, gyorsan, hatékony, használható szaktudást adni, ez volt a cél. Így négy év távlatából azonban már biztosan lehet állítani, hogy a 3 éves BA képzéssel nem kerültek jóval elônyösebb helyzetbe a diákok. Nem tudnak elhelyezkedni, hisz egy területre összpontosító, csôlátó tudást ad csak nekik az egyszakos képzettség, nem azt, amit a régi, kétszakos diploma. Az tágabb lehetôségeket nyújtott a végzett hallgatóknak. Ahogy a tanárnô hangsúlyozza, tagadhatatlan elônye a rendszernek, hogy mobilitást garantál az intézmények között és lehetôséget nyújt a külföldi áthallgatásra is. A gyakorlatban azonban ez szinte nem mûködik. A bolognai rendszernek az is feladata lenne, hogy a fôiskola és egyetem közötti különbséget megszüntesse, mindeddig azonban ez sem valósult meg. Hiába azonos alapképzésben az intézmények kínálata, a különbségtétel megmaradt és a vidék továbbra sem tud versenyezni Budapesttel. A jövô a múlt? Az, hogy a tanárképzés több évtizedes hagyományát megtörték, egy kisebbfajta megrázkódtatás volt az intézmény számára. Hogy tartani tudjuk a létszámot minél több területen, minél többfajta képzést kellett indítanunk. Így igyekeztünk kompenzálni a rendszerbôl adódó, generálódó problémákat. De a hallgatókat bekebelezik a nagy egyetemek, és sokan a külföldet választják. Talán a tervek között szereplô keretszám meghúzása változtat ezen a helyzeten. Bár folyamatosan akkreditáltatjuk a mesterszakokat, ez nem jelent kiugrási lehetôséget, mert mindenütt ez a tendencia. A tanárképzés megerôsítésében van a jövô, ez lenne a bástya. És erôs intézményként kell mûködni, nem az egyetemek hátterében, maradékelvûként. A mesterképzést színvonalas módon kell végezni, az alapképzést pedig színvonalában nem szabad alárendelni a mesterképzésnek, olyan értékessé kell tenni, mint amilyenek a tanárszakok voltak. Abban reménykedünk, hogy kapunk ehhez kormányzati támogatást hisz a presztízs és a gazdasági kérdések erôsen összefüggenek, gondolok itt a tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésére is teszi hozzá dr. Czetter Ibolya. Fejlesztések, beruházások mindenesetre folyamatosan zajlanak az egyetemen. A legtöbb pályázati lehetôséget a természettudományi kar kapja, így a laborokat korszerû eszközökkel szerelik fel, és felújítják a tornacsarnokot is. Bár a gazdasági helyzet most ezt nem teszi lehetôvé, az intézmény nem tett le új kollégium kialakításáról sem. A jelenlegi három épületben 633 diák számára tudnak kedvezményes szállást biztosítani. EM. Fotó: Czika László 3

4 4 Ünnepélyes eszközátadás A bajbajutottakon segíteni örök erkölcsi parancs hangzott el azon az ünnepélyes eszközátadáson, melyen a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány közremûködésével, a Griff Szakközépiskola és Felnôttképzô Központ három gyermeksürgôsségi eszközt adományozott az Országos Mentôszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentôszervezet Szombathelyi Mentôállomásának. Csákvári Imre, a mentésügyi alapítvány vezetôje hangsúlyozta, hogy 20 évvel ezelôtt célul tûzték ki, hogy a mentéshez szükséges legkorszerûbb technikát szerezzék meg a Vas megyei mentôknek. Siliga Mónika, a Griff ügyvezetô igazgatója elmondta, hogy az idén rendezett jótékonysági báljuk a tavalyihoz hasonlóan nem csupán a szórakozásról, hanem a segítségnyújtásról is szólt, hiszen annak teljes bevételét a gyermeksürgôsségi eszközök megvásárlására fordították. A gyermekek légútbiztosítását, lélegeztetését elôsegítô eszköz, valamint a két darab, súlyos állapotú kisgyermekeknek infúzióbekötési nehézség esetén gyorsan a csontvelôbe juttatható injekciós eljárást segítô eszköz (intraosszeális belövô) mûködését szemléltették is az eseményen résztvevô orvosok. Dr. Puskás Tivadar orvosigazgató arról tájékoztatott, hogy az eszközök akár felnôttek esetében is alkalmazhatóak, majd megköszönte az adományozóknak az új eszközöket, melyek, mint mondta, a biztonságosabb és színvonalasabb mentést szolgálják. Felújított épületszárny Szerdán ünnepélyes keretek között adták át a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálat felújított épületszárnyát a Söptei úton. A Magyar Köztársaság rendôrsége és a teljes lakosság szempontjából is fontos ez a nap kezdte beszédét dr. Halmosi Zsolt Vas megyei rendôrfôkapitány. A közlekedés biztonsága nem játék. Olyan országot kell építenünk, ahol a rend nem csak a fejekben, hanem az országúton is megvan. Hat hónap alatt mintegy 9,1 milliárd forint bírság folyt be a hivatalhoz, aminek eredményessége leginkább azzal bizonyítható, hogy Vas megyében 2010 elsô nyolc hónapjában csak kilenc ember halt meg. Korábban volt olyan év, amikor negyven tájékoztatott a fôkapitány. Az épületet 220 millió forintból újították fel, új bútor és teljesen korszerû informatikai rendszer is a rendelkezésére áll az ott dolgozóknak. Az ünnepségen részt vett a Vas megyei városi fôkapitányok mellett többek között Papp Károly, az Országos Rendôr-fôkapitányság Rendészeti fôigazgatója is, aki szerint jó hatékonysággal mûködik a szolgálat Szombathelyen. Az iskolák rendôrei Számos meghívott vendég, köztük Papp Károly, az ORFK Rendészeti fôigazgatója, dr. Halmosi Zsolt Vas megyei rendôrfôkapitány, valamint dr. Ipkovich György polgármester is részt vett szerdán a Gotthard Jenô Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén. Az esemény apropóját az Az iskola rendôre tanévkezdô kampány adta, melynek programját ismertették a résztvevôk, továbbá az ORFK Országos Baleset-megelôzési Bizottsága tanévkezdeti kiadványát is átadták az elsôbe induló tanulók részére. A gyermekek védelme és a közlekedési nevelômunkába való aktív részvétel évtizedek óta az egyik legkiemeltebb feladat. A gyermekek a legsérülékenyebbek, életkorukból adódóan ôk azok, akik nem érzik a veszélyt az adott közlekedési szituációban sem. A rendôrség 2008 szeptemberében hirdette meg Az iskola rendôre programot, amely az eddigi tapasztalatok szerint nagymértékben segítette a gyermekek védelmére irányuló baleset-megelôzést. Az elôzô tanévben országosan 2571 általános iskola csatlakozott a programhoz, a delegált rendôrök száma több mint kétezer fô. A szerdai iskolakezdéssel most újra kivonultak a rend ôrei az iskolák köré, hogy jelenlétükkel is biztosítsák a gyermekek védelmét. Befolyással üzérkedtek? Befolyással való üzérkedés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen indult rendôrségi eljárás a SZOVA Zrt.-nél, értesült a nyugat.hu. Az internetes portál információja szerint a SZOVA közbeszerzési pályázatot írt ki egy Fraknó utcai nyolclakásos társasház építésére. Németh Gábor, a cég vezérigazgatója arról számolt be lapunk érdeklôdésére, hogy a SZOVA igazgatósága saját hatáskörébe vonta az építkezésre kiírt közbeszerzési pályázat elbírálását. A nyugat.hu úgy tudja: a feljelentés szerint a SZOVA igazgatósága elhalasztotta a pályázat eredményhirdetését, mégpedig azért, hogy a gyanúsítottnak legyen ideje megkeresni a nyertesnek ígérkezô vállalkozásokat, amelyeknek ajánlatot tett. Az elsô helyen álló vállalkozásnak azt ígérte, kapcsolatain keresztül elintézi, hogy ôk nyerjék el a munkát, mindezért pedig a beruházási összeg 10 százalékát, vagyis mintegy 10 milliót kért. Késôbb a pályázaton második helyen végzett vállalkozásnak is ajánlatot tett az illetô. A nyomozás jelenleg is tart az ügyben. Képeslapokon az élet Képeslevelezôlap-kiállítás nyílt múlt szombathon a Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központban, a tárlatra az ország számos pontjáról érkeztek gyûjtôk. A képeslapokon megannyi téma, egyebek mellett Magyarország ezeréves történelme is megelevenedik. A gyûjtôk állítják, hogy a lapok helytörténeti forrásként egyedülállónak bizonyulhatnak, rengeteg információt hordoznak, bepillantást engednek egy-egy idôszak életébe. Szinte alig akad téma, amit ne dolgoztak volna fel képeslapokon, amik ráadásul anyagukat és technikájukat tekintve is nagyon változatosak. A tárlat legfiatalabb kiállítója 11 éves, az ô gyûjteménye elsôsorban kisgyermekeket, településeket és emlékmûveket ábrázol. Képzômûvészeti biennále a képtárban A politika elsôdleges célja, hogy teret és támogatást adjon a kultúrának, mondta dr. Ipkovich György polgármester a 2. Ars Pannonica Szombathelyi Képzômûvészeti Biennále megnyitóján. A 91 mûvész alkotásait reprezentáló kiállításon beszédet mondott Halász János, a Nemzeti Erôforrás Minisztériumának államtitkára is, aki kiemelte, hogy a képtárral sok város szívesen büszkélkedne. A biennálén Szombathely díjazottja lett Stekovics Gáspár, Vas megye elismerését pedig Bartek Péter Pál vehette át.

5 2010. SZEPTEMBER 4. V I S S Z A P I L L A N T Ó A N N O Szórakozás Szombathelyen a Kádár-rendszerben A Béke tulajdonképpen abban az idôben, a hatvanas évek végén egy presszó volt nappal, annak volt egy elsô része, aminek olyan kávéházi hangulata volt. De ha valaki a Békét említette, akkor már sokan felszisszentek, mert az hivatalosan egy fertôként volt nyilvántartva. Pedig egy nagyon jó hely volt valójában. ( ) Persze csibészek is bejártak, ami máma természetes, de akkor bûn volt ugye. Ezt a kérdést úgy akarták elôször megoldani, hogy»akkor kitakarítjuk, kifestjük, a bútorokat kicseréljük«. Új lett a fônök, de a kurvák maradtak! Már csak korunknál fogva sem vehettük igénybe a szombathelyi éjszakai élet egyik emblematikus helyének számító Béke presszó szolgáltatásait a 60- as évek végén, így mi is csak a korabeli bárokban (Pannónia, Isis, Claudius, Savaria) zenélô Weszely Ernô zongora- és harmonikamûvész visszaemlékezéseire hagyatkozhatunk. Ebbôl idéztünk, pontosabban idôsebb kollégáink hívták fel a figyelmünket a legutóbbi Vasi Szemlében Vendéglátás, szórakozás és társas élet Szombathelyen a Kádárrendszerben címmel megjelent tanulmányra. A szerzô, Havadi Gergô a levéltári és egyéb forrásokon túl visszaemlékezések, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában fellelt dokumentumok alapján térképezte fel a Kádár-rendszer helyi szórakozási körülményeit. Dolgozatának kétségkívül az egyik legizgalmasabb része a Dalos, Gara, Lakatos és Jóska álnéven beszervezett helyi ügynökök jelentéseinek feldolgozása. Ôk voltak azok, akiken keresztül az állambiztonsági szolgálatok megpróbálták valamilyen kontroll alatt tartani a szombathelyi éjszakai és társas életet. És számunkra úgy tûnik, hogy a tanulmány alapján például a Jóska nevû ügynök egyértelmûen beazonosítható. Emberünk ugyanis gyakori vendége volt a Czeizel János fül-orr-gégész fôorvos által szervezett kártyapartiknak. A fôorvos szenvedélyes tarottjátékos volt, asztaltársaságához elsôsorban szombathelyi értelmiségiek tartoztak. A fôorvosról és kártyapartnereirôl Jóska, aki civilben a városi tanács pénzügyi osztályának adócsoportjában dolgozott, 1965 és 1967 között küldött jelentéseket tartótisztjének. A jelentések érdekessége volt, hogy az ügynök csodálta Czeizelt, és szinte csak pozitív jelzôkkel illette, amiért tartótisztje elfogultnak nyilvánította. Az ügy további pikantériája, hogy a városi tanács vezetôi is görbe szemmel Az Isis Szálló megnyitója néztek az asztaltársaságra, ezért a városi tanács elnöke, valamint titkára, miután tudomást szereztek arról, hogy a tanácson dolgozó Jóska ilyen társaságba keveredett, december 13-án behívatták és eltiltották a Czeizel-féle kártyapartiktól, mivel szerintük olyan személyek társaságába jár, akik szemben állnak a társadalmi rendszerrel. Jóska mindezek után, inkognitóját megôrizve, kénytelen volt tartótisztjétôl tanácsot kérni SaFó (A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár munkatársai segítettek.) S A F Ó A N N O Ne füstölögjünk! Bár a hatályos jogszabályok szerint alkoholt és dohányárut tilos reklámozni, mégis számtalanszor találkozhatunk a különféle cigarettamárkákat ajánló óriásplakátokkal városunkban is. Az önkormányzat megbüntetheti a hirdetôhelyet bérlô cégeket és elrendelheti a plakát levételét, de mindennek a végrehajtása sok nehézségbe ütközik. Arról nem is szólva, amit leszednek egyik nap, visszarakják egy kicsit odébb a másikon. Némiképp szöget ütött a fejünkbe a Savaria Fórum 1996 januárjában Önkormányzati kampány a dohányzás ellen címmel megjelent írása (ebbôl idéztünk). Már csak azért is, mert nem értettük: ha jogszabály tiltotta a dohányáruk reklámját, miként fordulhatott elô, hogy minderre többen fittyet hánytak. De ne füstölögjünk, írjuk mindezt a 90-es évek hazai vadkapitalista viszonyainak számlájára, hiszen azóta sokat javult a helyzet. Például itt, Szombathelyen is, hiszen ha minden igaz, egy új helyi rendelet következtében a gyerekeket felügyelô szülôk már a játszótereken sem dohányozhatnak. Na de térjünk csak vissza a 90-es évek önkormányzati kampányára, melyet Prugberger Emil tüdôgyógyász fôorvos, a közgyûlés egészségügyi bizottságának elnöke hirdetett meg. Mindössze 250 ezer forintból gazdálkodhattak, ezért elhatározták, hogy elsôsorban a fiatalokat célozzák meg, hiszen a statisztikai adatok azt mutatták, hogy a éveseknél szinte reménytelen a leszoktatás, mindössze 15 százaléknál sikerül. Ezért is a megelôzésre helyezték a hangsúlyt, és pályázatot hirdettek A dohányzásmentes iskola cím elnyerésére. A kitüntetô címet egyébként azért volt nehéz megszerezni, mert nem csak a diákoktól, hanem az iskola dolgozóitól is azt várták el, hogy a szünetekben ne gyújtsanak rá. A maradék pénzt két dohányzás elleni klub létrehozására használták fel pályáztatás után. Egyébként akkoriban a városban több vendéglôs is kísérletezett a cigarettázás megtiltásával, de ezekbôl az éttermekbôl szép lassan elfogytak a vendégek. És a törvényalkotó sem kapkodta magát oly nagyon, hiszen ahogy Prugberger Emil fogalmazott, a dohányzás és az alkoholfogyasztás ellen azért sem küzd az állam oly nagyon, mert hatalmas adóbevételtôl esne el. SaFó 5

6 Energia a szélbôl ÚJRA HÓDÍTANAK A SZÉLKEREKEK A szél erejét már évezredek óta használja az emberiség. Bár korábban a hajózások során, valamint a gabonafeldolgozásban vették igénybe ôseink ezt az energiát, és a szélerôgépek megjelenésére még sokat kellett várni, ma már a korszerû szerkezetek segítségével elektromos áram termelésére használjuk fel ezt a megújuló energiaforrást. Az elmúlt idôben Magyarországon is több szélerômûvet létesítettek, és egyre több ember épít vagy épített saját használatra szélkereket. A vélemények azonban megoszlanak a témáról, ahogyan az erre vonatkozó törvények sem egyértelmûek hazánkban, és inkább nehezítik az elterjedését. Történelmünk során elsô ízben a Közel- Keleten, az élelmiszerek elôállításának folyamatában használtak az emberek szélgépeket. Valószínûleg a keresztes háborúk idején jutottak el Európába ezek a szerkezetek, amiket aztán a 14. században, Hollandiában korszerûsítettek, hogy segítségükkel mocsarakat csapoljanak le és termôföldekhez jussanak. A szélmalmok az évszázadok során egyre bonyolultabb és kifinomultabb szerkezetek lettek, s a 19. századra már teljesen kiforrott, önmûködôen szélirányba álló, erôs vihar esetére biztonsági szerkezetekkel ellátott gépezetekké váltak. A század végén az amerikai farmerek széles körben használtak szélturbinákat a víz szivattyúzására, majd áramtermelésre is, aminek eredményeképpen az 1930-as években az USA-ban, az elektromos hálózattól távol esô területeken ez volt a legnépszerûbb energiaforrás. Ez idô tájt Magyarországon, ahol a szélkerekekrôl a 17. századtól vannak adatok, mintegy 800 kisebb-nagyobb szélmalom ôrölte a gabonát, és emellett vízemelésre, szivattyúzásra is használták. A technológia és az elektromos hálózat fejlôdésének hatására azonban egy ideig feledésbe merültek, és szinte teljesen kiszorultak az energiatermelésbôl. Ám az elmúlt pár évtizedben az elszabadult energiaárak, valamint környezetvédelmi szempontok miatt újból elôtérbe kerültek az úgynevezett megújuló energiák, így ismét megnôtt az érdeklôdés e szerkezetek iránt. Nagy teljesítményû szélgenerátorok Magyarországon jelenleg 120 szélerômû van, ami körülbelül 250 megawatt szélerômû-kapacitást jelent. Pontos adatokat nem lehet tudni, a Magyar Energia Hivatal (MEH) 2006-ban ugyanis kiírt egy kvótapályázatot, melyben 330 MW kapacitásra adott engedélyt. A pályázatnak nem volt határideje, így a mai napig tart a fejlesztés, 6 országszerte épülnek az engedélyezett, leginkább külföldi tulajdonú szélerômûvek, míg el nem érjük a kvótában meghatározott kapacitást. Vas megyében három szélerômû mûködik, egy Vépen, egy Ostffyasszonyfán, egy pedig Vönöckön. Mi több, Vépen közösségi szélerômû parkot kívántak létrehozni, erre azonban még nem kapták meg a MEH engedélyét, tudtuk meg Boldizsár Sándortól, a vépi szélerômû illetékesétôl. Magyarországon több mint negyven szakhatóság engedélye kell ahhoz, hogy felállítsanak és üzembe helyezzenek egy nagy teljesítményû szélerômûvet. Ennek részben az energiahivatal kvótakorlátja az oka, ami miatt a lehetôségeinknek sajnos csak a töredékét használjuk ki. A környezô országok sokkal elôbbre járnak e téren, és a törvények sem mindenütt annyira keszekuszák, mint nálunk. A dolog nem úgy mûködik, hogy egy település, vagy város felépít és üzembe helyez néhány szélgenerátort, majd ezzel meg is oldódott az energiaellátása tájékoztatott Boldizsár Sándor. Az 500 kilowatt felett termelô, nagy teljesítményû szélerômûvek az országos hálózatra csatlakoznak rá, és arra termelnek. Vagyis elôállítják az áramot, amit az áramszolgáltató felvásárol, majd kiszámlázza a fogyasztóknak. Az, hogy hova engedélyezik egy újabb szélturbina felépítését, a környék földrajzi sajátosságaitól is függ, hiszen nem egyformán fúj a szél a különbözô vidékeken. Ha nem fúj a szél, a kerék nem forog. Ha kis szél van, forog ugyan, de nem termel, vagy csak keveset. Ha nagyobb, akkor sokszor száz százalékon termel, ám ha a szél sebessége eléri a 110 km/óra sebességet, akkor a védelmi rendszer rövid idôre automatikusan megállítja a berendezést. Vas megyében évente egyszer-kétszer fordul elô ilyen erôsségû szélvihar. A legoptimálisabb az úgynevezett szélcsatornákra telepíteni. A magyar széltérkép szerint a mosonmagyaróvári (ehhez tartozik Vas megye is), illetve a Bakony térségi az ország legszelesebb vidéke. Ennek közelében nagy kihasználtsággal képesek mûködni a szélgenerátorok részletezte Boldizsár Sándor. A háztetôn is foroghat a kerék Nemcsak a nagy szélturbinák, de a kisebb, saját háztartásunk energiaellátására használt szélkerekek is egyre inkább foglalkoztatják az embereket. Többen gondolják úgy, hogy e szerkezetekkel részben, vagy akár teljesen is függetlenedni tudnának az energiaszolgáltatóktól. Pataki Balázs Söptén él. Melléképületének tetején öt darab szélkerék forog rendületlenül. Amikor ideköltöztünk, megfigyeltem, hogy állandóan fúj a szél. Úgy gondoltam, ezt nem lehet kikerülni, sôt kezdeni kell vele valamit. Beleástam magam a témába, így arra is rájöttem, hogy Vas megyében nagyon jó, északdéli az uralkodó szélirány, így lenne értelme a szélgenerátoroknak. Kétféle rendszert lehet telepíteni. Egyrészt az áramszolgáltató engedélyével egy hálózatba tápláló rendszert, illetve a szolgáltatóktól függetlenül egy saját, akkumulátoros rendszert. Ez utóbbit választottam elôször én is, napelemekkel kombináltam, és ma már saját magam termelem meg az áramot a háztartásomban. Most azt igyekszem elérni, hogy a hálózatra termelhessek mesélte Pataki Balázs. Ám mint elárulta, nem olyan egyszerû ez, mint amilyennek tûnik.

7 2010. SZEPTEMBER 4. U T Á N A J Á R T U N K Ahhoz, hogy idáig eljussak, számtalan útvesztôn kellett átmennem. Egyrészt ismerni kell az erre vonatkozó, meglehetôsen bonyolult jogszabályokat, másrészt jó, ha az ember tisztában van a dolog technikai oldalával is. Önmagában ugyanis a szélgenerátor nem elég arra, hogy megfelelô mennyiségû áramot termeljen, mindenképpen kell hozzá a napelem is. Az sem mindegy, hogy az ember milyen szélkereket épít vagy vásárol. Az anyagi részét tekintve jobb, ha magunk építjük meg a szerkezeteket. Egy használható rendszer létrehozása minimum kétszázezer forint, és akkor csupán egy-két kisebb fogyasztót tudunk ellátni saját termelésû árammal a házunkban. Ha az egész házra szeretnénk termelni, az legalább 3 millió forintot kóstál részletezi Pataki Balázs, aki internetes fórumokon is segíti az érdeklôdôket, megosztja tapasztalatait és mérési eredményeit is közzéteszi. A jogszabály szerint a szélgenerátorok esetében a földtôl számított hatméteres, vagy a tetôgerinctôl számított háromméteres magasságig nincs szükség építési engedélyre, csupán a bejelentési kötelezettségnek kell eleget tenni. Már ekkor nehézségekbe ütközhetünk, hiszen minden esetet egyedileg bírálnak el a hivatalos szervek, amit olyan tényezôk is befolyásolnak, mint a falu vagy a város területfejlesztési terve, vagy a település látványterve. Ha a szélkerék zavarja az összképet, máris elutasíthatnak. Magyarországon még nincs kialakult és egységesen elfogadott követelményrendszer a kisebb szélgenerátorok telepítésével kapcsolatban, így ennek hiányában kevesebben merik használni ezt a megújuló energiát osztotta meg tapasztalatait velünk Pataki Balázs. Együttmûködés a szolgáltatókkal Az E-ON egyik munkatársától megtudtuk, hogy amennyiben valaki a hálózatra kíván táplálni, bejelentési kötelezettsége van az E-ON felé is. Mindenekelôtt egy igénybejelentôt kell benyújtania hozzánk az illetônek, majd küldünk egy tájékoztatót, amiben egyebek mellett leírjuk azt is, hogy milyen jellegû szélgenerátorok felszerelését engedélyezzük. Ezután kitöltünk egy csatlakozási dokumentációt, és végül felszerelünk egy kétirányú mérôórát. Az illetônek két lehetôsége van. Az elsô, amikor helyben termel magának áramot, amit rögtön fel is használ, így tôlünk értelemszerûen kevesebbet vásárol, vagyis mérsékelni tudja a villanyszámláját. Amennyiben tárolni is tudja az energiát, vagyis egy akkumulátort használ pufferként, még többet spórolhat, ám ezek a házi pufferek nem éppen a legjobb hatásfokú berendezések, és meglehetôsen drágák is. A második lehetôség, amikor a fogyasztó a hálózatot használja puffernek. Ebben az esetben az önállóan megtermelt áramot felhasználja, míg a többlettermelése megmérve kimegy a hálózatba, amit késôbb visszavehet. Éves szinten egyszer elszámolunk a fogyasztóval, vagyis ütköztetjük a két értéket. Amennyiben kevesebbet termelt, mint fogyasztott, kifizeti a tôlünk vásárolt áramot, amennyiben többletet termelt, annak a 85 százalékát visszatérítjük. Ez persze némi értékesítési veszteséget jelent neki, vagyis mondhatjuk, hogy az illetô akkor jár jól, ha pontosan annyit termelt meg, amennyit elhasznált részletezte a munkatárs. Nevezzük ôket szélkeréknek, szélgenerátornak, szélturbinának vagy szélerômûnek, szép számmal akadnak mellette szóló érvek csakúgy, mint ellene szólóak. Elônyük, hogy megújuló energiát használnak, ami soha nem fogy el, és ami ingyen van, csupán a telepítést és az üzemeltetést kell kifizetni. Ezt követôen azonban állandóan rendelkezésünkre állnak anélkül, hogy dolgoznunk kellene az alapanyagért, ráadásul a környezetet sem károsítják. A szakmai ellentábor arra hivatkozik, hogy nem tudható elôre, mikor mennyi energiát termel, és a technikai feltételek hiányában Magyarországon nem tárolható a villamosáram. Ezenkívül tájképromboló hatását, a zajkibocsájtását, illetve a madarakra mért jelentéktelen pusztító hatását is hangsúlyozzák. Minden bizonnyal sokat kell még várni arra, hogy meglássuk, milyen jelentôséget kapnak a szélkerekek a jövôben az egyéb, megújuló energiatermelési lehetôségek között. Szabó Zoé Játék Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Háromszor két ingyenes útra feljogosító taxiutalványt nyert Eke Norbertné, Kiss György és Kecskés Dóra. A nyereményeket szerkesztôségünkben vehetik át a nyertesek. E heti játékunk kérdése: Hány nagy kapacitású szélerômû mûködik Vas megyében? A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk szeptember 9-ig. Kérjük, hogy írják meg telefonszámukat is! Telefon: 0680/

8 V Á L A S Z T Á S C I V I L ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010 Fidesz: nagy a támogatás Több mint 20 ezer ajánlószelvényt gyûjtöttek össze a Fidesz aktivistái az utóbbi két hét alatt, errôl tájékoztatta a sajtó munkatársait kedden délelôtt Harangozó Bertalan kampányfônök. A párt aktivistái összesen darab ajánlószelvényt szedtek össze a választópolgároktól az önkormányzati képviselôjelölteknek, és további darab ajánlást kapott a polgármesteri székért induló dr. Puskás Tivadar. A polgármesterjelölt elmondta: minden eddiginél nagyobb mértékû támogatást éreznek a jelöltek az önkormányzati választás elôtt. Mint fogalmazott, az elmúlt hetekben arról is érdeklôdtek a választóknál, hogy vajon miben kellene változnia a várospolitikának, miként lehetne jobbá tenni a szombathelyiek életét. A helyi választási irodánál a sajtótájékoztatót követôen a jelöltek leadták az indulásához szükséges ajánlószelvényeket. MDF: lejárató kampány a párt ellen Alvilági eszközökkel elkövetett politikai merényletnek titulálta dr. Szabó Gábor, az MDF polgármesterjelöltje azt az akciót, amely a hét elején történt: a Fidesz sajtóközleménye szerint a szombathelyi pártirodájuk bejáratánál találtak több száz, vélhetôen a 2006-os önkormányzati választás elôtt dr. Szabó Gábor nevére kitöltött ajánlószelvényt egy szemeteszacskóban. Az MDF-es politikus arra emlékeztetett: 2006-ban függetlenként, az MDF támogatásával indult a polgármesteri székért. Az ajánlószelvényekhez pedig az akkori kampányfônök, Racker Béla, valamint az azóta Fidesz-közeli cégnél dolgozó irodavezetô, Csukás Dóra férhetett hozzá. Az alpolgármester leszögezte: a Fidesz mindent megtesz azért, hogy lejárassa személyét, illetve, hogy hiteltelenítse a Magyar Demokrata Fórumot. MSZP: megtartani az elônyt Az ajánlószelvény-gyûjtés versenyének végén felállhatunk a képzeletbeli dobogó elsô fokára, a kampányban tehát nem is lehet más a célunk, mint a minimális elônyünk megtartása mondta Oroszvári Péter kampányigazgató azon a péntek reggeli sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a média képviselôinek a szocialisták és a Szabadelvû Társas Kör Egyesület (SZTKE) által összegyûjtött több mint 11 ezer egyéni képviselôi, illetve ugyanennyi polgármesteri ajánlószelvényt. Bennünket is kicsit meglepett, de nagyon jó érzés volt, hogy a szombathelyi polgárok milyen szívesen adják le nekünk az ajánlószelvényeiket. Rengetegen kerestek minket, sok jelöltnek még mindig nem fogytak el az idôpontra egyeztetett címei mondta, majd rámutatott: a szocialisták és az SZTKE jelöltjei a kampányban a személyes találkozókra helyezik a hangsúlyt, az elkövetkezendô hetekben még húszezer háztartásba kívánnak eljutni. OLVASÓI LEVÉL Gondolatok a Perintrôl Érdekes cikket olvastam a SaFó-ban a Perint-patakról. Nem tudom elhinni, hogy a városunkon átfolyó vizek közül a Gyöngyös az ásott meder. A Perint medermélységét, a városon keresztül folyó vonalvezetését nézve sokkal inkább mesterségesnek látszik. A Gyöngyös inkább emlékeztet vadvízre. A Perint a városon túl válik vadvízzé, ahogy annak idején útjára eresztették. Gyermekkoromban kedvenc sétálóhely volt a Perint-part. Az Óperint utcai hídtól az Ördög-gátig mindkét oldalon gyönyörû fasor volt évszázados fákkal. Aztán a hatvanas években valami idétlen program keretében kivágták az összes fát. Azóta végig kopasz a NEM NYILVÁNOS AZ ESEMÉNY part mindkét oldalon. A fenti cikkben szó van arról, hogy a parti növényzetet újra kellene telepíteni. Nagyon jó gondolat, még nem késô. Itt említenék meg egy általam már régóta megfigyelt jelenséget. Télen, amikor már a Gyöngyös teljesen befagyott a Perint jégtelen, pedig lassúbb a folyása. Vízügyes illetékes sem tudta ezt megmagyarázni. Szívesen olvasnék errôl szakértôi véleményt. Kiváló gondolatnak tartom a Perint-part rendbetételét fák, cserjék telepítésével. Sok sikert kívánok ehhez a tervezôknek, kivitelezôknek. Vadász Béla, Szombathely A büntetés-végrehajtási intézet szombaton rendezendô nyílt napja nem nyilvános, azon kizárólag a dolgozók családtagjai és a nyugdíjas kollégák vehetnek részt. 150 ÉVE SZÜLETETT MÁRKUS EMÍLIA szeptember 10-én Szombathelyen született Márkus Emília színésznô. A 150. évfordulóra kiállítással emlékezik a Berzsenyi Dániel Könyvtár. Az elsô emeleti hírlapolvasóban szeptember 1. és 18. között megtekinthetô tárlat válogat a korabeli helyi sajtóban megjelent újságcikkekbôl, fotókból, az életpályát bemutató tanulmányokból, könyvekbôl. A Szôke Csoda ahogy elragadtatott kritikusai nevezték iskoláit már Pesten végezte. Szigligeti Ede, majd Paulay Ede tanítványaként Közel 75 évig volt a színházi élet élvonalában ban a Nemzeti Színház tiszteletbeli és örökös tagjává választották. Kortársai köztük Ady Endre, Kosztolányi Dezsô, Krúdy Gyula, Ambrus Zoltán elismerték tehetségét, szépséget, gyönyörû hangját. Többször szerepelt Vas megyében, Szombathelyen legelôször a város állandó színházának megnyitó díszelôadásán ban így üdvözölte Mészáros Hugó akkori polgármestert, aki felkérte, hogy a rádióban emlékezzék meg egykori szülôvárosáról: Szülôvárosomra büszke voltam, vagyok és leszek, amíg élek, és ez az érzés fog eltölteni, mialatt a rádióban beszélek. A kiállítást összeállította: Horváthné Kupi Ildikó könyvtáros 8

SZAVAK HELYETT JELEK KEVESEBB KÉPVISELÔ, MÓDOSULÓ KÖRZETEK ANNO: AKINEK TÛZ A KERESZTVIZE TÖRTÉNELMÜNK NYOMÁBAN

SZAVAK HELYETT JELEK KEVESEBB KÉPVISELÔ, MÓDOSULÓ KÖRZETEK ANNO: AKINEK TÛZ A KERESZTVIZE TÖRTÉNELMÜNK NYOMÁBAN 20. ÉVF. 33. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. SZEPTEMBER 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZAVAK HELYETT JELEK KEVESEBB KÉPVISELÔ, MÓDOSULÓ KÖRZETEK ANNO: AKINEK TÛZ A KERESZTVIZE TÖRTÉNELMÜNK NYOMÁBAN Az Adra-Hungary

Részletesebben

LEGYÜNK ISMÉT SPORTOLÓ NEMZET

LEGYÜNK ISMÉT SPORTOLÓ NEMZET 20. ÉVF. 17. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. MÁJUS 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP LEGYÜNK ISMÉT SPORTOLÓ NEMZET KOVÁCS KOKO ISTVÁNNAL BOKSZRÓL, MÉDIÁRÓL, POLITIKÁRÓL KÖLTSÉGVETÉS, MEGSZORÍTÁSOKKAL ANNO: MEGYÉS PÜSPÖK

Részletesebben

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN?

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN? 20. ÉVF. 16. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. ÁPRILIS 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN? MAGYAR

Részletesebben

TITOKZATOS BAGOLYVÁR MEGSZÉPÜLT ISKOLÁK, ÓVODÁK KIK LESZNEK A POLGÁRMESTER- JELÖLTEK? RAJTRA KÉSZÜL A FALCO

TITOKZATOS BAGOLYVÁR MEGSZÉPÜLT ISKOLÁK, ÓVODÁK KIK LESZNEK A POLGÁRMESTER- JELÖLTEK? RAJTRA KÉSZÜL A FALCO 19. ÉVF. 31. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. AUGUSZTUS 29. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP TITOKZATOS BAGOLYVÁR MEGSZÉPÜLT ISKOLÁK, ÓVODÁK KIK LESZNEK A POLGÁRMESTER- JELÖLTEK? RAJTRA KÉSZÜL A FALCO Szombathely, Vörösmarty

Részletesebben

BECSENGETÉS ELÔTT A KARNEVÁL, VENDÉGKÉNT CIVIL TÁMOGATÁS: ITT A PÉNZ, HOL A PÉNZ? ANNO: KÖTELEZÔ NÉVMAGYAROSÍTÁST!

BECSENGETÉS ELÔTT A KARNEVÁL, VENDÉGKÉNT CIVIL TÁMOGATÁS: ITT A PÉNZ, HOL A PÉNZ? ANNO: KÖTELEZÔ NÉVMAGYAROSÍTÁST! 20. ÉVF. 31. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. AUGUSZTUS 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BECSENGETÉS ELÔTT A KARNEVÁL, VENDÉGKÉNT CIVIL TÁMOGATÁS: ITT A PÉNZ, HOL A PÉNZ? ANNO: KÖTELEZÔ NÉVMAGYAROSÍTÁST! Érszûkület és

Részletesebben

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL 21. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. SZEPTEMBER 17. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL ANNO: CSÓTÓ-ÉPÍTÉS TÁRSADALMI MUNKÁBAN NEHEZEBB LESZ FÜSTÖLÖGNI A CHIPSADÓ ÉS ANNAK MELLÉKHATÁSAI A

Részletesebben

HOVÁ JELENTKEZZEM? ÚSZÓTANFOLYAM TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930. A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében

HOVÁ JELENTKEZZEM? ÚSZÓTANFOLYAM TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930. A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében 22. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HOVÁ JELENTKEZZEM? TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930 ÚSZÓTANFOLYAM A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében

Részletesebben

Apáczai iskola VÍRUSINVÁZIÓ. Betekintés az iskola életébe február 19. és 26. (szombat) 15 óra Szombathely, 11-es huszár út 40.

Apáczai iskola VÍRUSINVÁZIÓ. Betekintés az iskola életébe február 19. és 26. (szombat) 15 óra Szombathely, 11-es huszár út 40. 21. ÉVF. 6. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. FEBRUÁR 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VÍRUSINVÁZIÓ KÉRDÔJELEK: A GARASIN-SZTORI HALADÁS: NINCS BEFEKTETÔ A LÁTHATÁRON STABIL A KÖZBIZTONSÁG VASBAN www.apaczai.eu Apáczai

Részletesebben

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN 21. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. FEBRUÁR 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS

Részletesebben

ÉRSZÛKÜLET ÉS ÉRRENDSZERI KEZELÉSEK SZOMBATHELYEN!

ÉRSZÛKÜLET ÉS ÉRRENDSZERI KEZELÉSEK SZOMBATHELYEN! 21. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. JANUÁR 15. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ITT A SZEZON, ÁLL A BÁL SZÍNES ESTÉLYIK, CSILLOGÓ SMINK AZ IDEI TREND ANNO: A MEGNÔTT SZOMBATHELY TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET ÉRSZÛKÜLET

Részletesebben

LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ AKCIÓNK!

LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ AKCIÓNK! 20. ÉVF. 46. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. DECEMBER 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ

Részletesebben

KÖZGYÛLÉS: MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST

KÖZGYÛLÉS: MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST 20. ÉVF. 23. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. JÚNIUS 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZELLEMSZÁLLÓ KÖZGYÛLÉS: MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST A KARNEVÁLRA MEGSZÉPÜL A BELVÁROS ANNO: AZ ELSÔ SZOMBATHELYI TRAKTOR Ford Fiesta

Részletesebben

A LEGSZEBB VÁROS. Most 1.000.000 KEDVEZMÉNY, VIRÁGZÓ SZOMBATHELY VÁLSÁG: MIT TEGYÜNK A PÉNZÜNKKEL? ANNO: EGY FÉNYKÉP 56-BÓL

A LEGSZEBB VÁROS. Most 1.000.000 KEDVEZMÉNY, VIRÁGZÓ SZOMBATHELY VÁLSÁG: MIT TEGYÜNK A PÉNZÜNKKEL? ANNO: EGY FÉNYKÉP 56-BÓL Safo_2008_10_11_ok 10/17/08 9:23 AM Page 1 18. ÉVF. 39. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. OKTÓBER 18. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A LEGSZEBB VÁROS VIRÁGZÓ SZOMBATHELY VÁLSÁG: MIT TEGYÜNK A PÉNZÜNKKEL? ANNO: EGY FÉNYKÉP

Részletesebben

FELÜLJÁRÓN A CSABA UTCÁBAN

FELÜLJÁRÓN A CSABA UTCÁBAN 22. ÉVF. 39. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. OKTÓBER 20. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP FELÜLJÁRÓN A CSABA UTCÁBAN A NYOLCAS ESKÜDT INTERJÚ KULKA JÁNOSSAL GÁLYA, MALOM, ZSILIP A TÉMAPARKBAN AZ ESÔEMBERKÉK KÜLÖNÖS ÉLETE

Részletesebben

EBÉD TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK

EBÉD TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK 24. ÉVF. 4. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. FEBRUÁR 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK ÉLETBEN MARADNI, MINDENÁRON! BALESET, FELÉPÜLÉS, ÚJRAKEZDÉS

Részletesebben

DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA

DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA 21. ÉVF. 17. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. MÁJUS 7. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT Tudja Ön, hogy min

Részletesebben

VÉSZHELYZETBEN EGY DÉLUTÁN A SÜRGÔSSÉGIN SZOMBATHELY ÉS A 48-AS FORRADALOM ANGOLORSZÁGBA REPÜLÔ OVISOK KOSÁRRAJT: ÉREMRE HAJT A FALCO

VÉSZHELYZETBEN EGY DÉLUTÁN A SÜRGÔSSÉGIN SZOMBATHELY ÉS A 48-AS FORRADALOM ANGOLORSZÁGBA REPÜLÔ OVISOK KOSÁRRAJT: ÉREMRE HAJT A FALCO 17. ÉVF. 33. SZÁM SZOMBATHELY, 2007. OKTÓBER 6. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VÉSZHELYZETBEN EGY DÉLUTÁN A SÜRGÔSSÉGIN SZOMBATHELY ÉS A 48-AS FORRADALOM ANGOLORSZÁGBA REPÜLÔ OVISOK KOSÁRRAJT: ÉREMRE HAJT A FALCO

Részletesebben

HA MUNKA VAN, MINDEN VAN! INTERJÚ DR. PUSKÁS TIVADAR POLGÁRMESTERREL MIKULÁS: EGY PÜSPÖK LEGENDÁJA

HA MUNKA VAN, MINDEN VAN! INTERJÚ DR. PUSKÁS TIVADAR POLGÁRMESTERREL MIKULÁS: EGY PÜSPÖK LEGENDÁJA 20. ÉVF. 45. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. DECEMBER 4. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HA MUNKA VAN, MINDEN VAN! INTERJÚ DR. PUSKÁS TIVADAR POLGÁRMESTERREL MIKULÁS: EGY PÜSPÖK LEGENDÁJA ADOMÁNYGYÛJTÉS: EMLÉKEZETES KARÁCSONYA

Részletesebben

MOZGALMAS ÉVEK VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ GYEREKEK KÉSIK A BUSZPÁLYAUDVAR-BERUHÁZÁS ORVOSOK A VILÁGHÁLÓN. Safo_2008_10_11 10/10/08 8:38 AM Page 1

MOZGALMAS ÉVEK VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ GYEREKEK KÉSIK A BUSZPÁLYAUDVAR-BERUHÁZÁS ORVOSOK A VILÁGHÁLÓN. Safo_2008_10_11 10/10/08 8:38 AM Page 1 Safo_2008_10_11 10/10/08 8:38 AM Page 1 18. ÉVF. 38. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. OKTÓBER 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MOZGALMAS ÉVEK VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ GYEREKEK KÉSIK A BUSZPÁLYAUDVAR-BERUHÁZÁS ORVOSOK A

Részletesebben

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben

FALCO-VARÁZS! ELÔZETES LETARTÓZTATÁSBAN A VEZETÔEDZÔ ANNO: ELKÉSZÜLT A FEDETT USZODÁNK! BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, FERRUM!

FALCO-VARÁZS! ELÔZETES LETARTÓZTATÁSBAN A VEZETÔEDZÔ ANNO: ELKÉSZÜLT A FEDETT USZODÁNK! BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, FERRUM! 21. ÉVF. 45. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. DECEMBER 3. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP FALCO-VARÁZS! ELÔZETES LETARTÓZTATÁSBAN A VEZETÔEDZÔ ANNO: ELKÉSZÜLT A FEDETT USZODÁNK! BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, FERRUM! Szombathely,

Részletesebben

BÚCSÚZÓ BÁLOZÓK SZÍNHÁZ A KÖZGYÛLÉSEN SZOMBATHELY MÁS SZEMMEL ANNO: AZ ELSÔ GÁZLÁMPÁS

BÚCSÚZÓ BÁLOZÓK SZÍNHÁZ A KÖZGYÛLÉSEN SZOMBATHELY MÁS SZEMMEL ANNO: AZ ELSÔ GÁZLÁMPÁS 18. ÉVF. 4. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. FEBRUÁR 2. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BÚCSÚZÓ BÁLOZÓK SZÍNHÁZ A KÖZGYÛLÉSEN SZOMBATHELY MÁS SZEMMEL ANNO: AZ ELSÔ GÁZLÁMPÁS Márkakereskedés és Szerviz Szombathely, Csaba

Részletesebben

THÖKÖLY UTCA: ZÖLD ÚT A LÁMPÁNAK PARKOLÁSI PROBLÉMÁK VAN-E JÁRVÁNY VAS MEGYÉBEN? NYUGAT KIRÁLYNÔJE: A LEGSZEBB TIZENKETTÔ

THÖKÖLY UTCA: ZÖLD ÚT A LÁMPÁNAK PARKOLÁSI PROBLÉMÁK VAN-E JÁRVÁNY VAS MEGYÉBEN? NYUGAT KIRÁLYNÔJE: A LEGSZEBB TIZENKETTÔ 19. ÉVF. 43. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. NOVEMBER 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP THÖKÖLY UTCA: ZÖLD ÚT A LÁMPÁNAK PARKOLÁSI PROBLÉMÁK VAN-E JÁRVÁNY VAS MEGYÉBEN? NYUGAT KIRÁLYNÔJE: A LEGSZEBB TIZENKETTÔ Ha érdekel

Részletesebben

IDÔUTAZÓK. Akcióban a Suzuki-válogatott Változatos felszereltségû Splash, Swift és SX4 20,09% árkedvezménnyel. Az akciós készlet erejéig.

IDÔUTAZÓK. Akcióban a Suzuki-válogatott Változatos felszereltségû Splash, Swift és SX4 20,09% árkedvezménnyel. Az akciós készlet erejéig. 19. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. JANUÁR 17. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP IDÔUTAZÓK ÔSBEMUTATÓ A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN MIKOR BÜNTET A PARKOLÓÔR? TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET Az akció 2009. január 8-tól február

Részletesebben

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL 24. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER

Részletesebben

KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS MENNYIT KÖLTÜNK AJÁNDÉKRA? KÖZMEGHALLGATÁS: ZAJKIBOCSÁTÁSRÓL, BÉRLAKÁSOKRÓL ESÔEMBERKÉK: EGYÜTT ÉLNI AZ AUTIZMUSSAL

KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS MENNYIT KÖLTÜNK AJÁNDÉKRA? KÖZMEGHALLGATÁS: ZAJKIBOCSÁTÁSRÓL, BÉRLAKÁSOKRÓL ESÔEMBERKÉK: EGYÜTT ÉLNI AZ AUTIZMUSSAL 21. ÉVF. 46. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. DECEMBER 10. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS MENNYIT KÖLTÜNK AJÁNDÉKRA? KÖZMEGHALLGATÁS: ZAJKIBOCSÁTÁSRÓL, BÉRLAKÁSOKRÓL ESÔEMBERKÉK: EGYÜTT ÉLNI AZ AUTIZMUSSAL

Részletesebben

A KIS LORD NAGY KALANDJAI

A KIS LORD NAGY KALANDJAI Safo_2010_11_06 11/5/10 10:25 AM Page 1 20. ÉVF. 41. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. NOVEMBER 6. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A KIS LORD NAGY KALANDJAI ÖRÖKKÉ SZERETNI FOGLAK ÔSZINTÉN AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRÓL NOVEMBER 4.

Részletesebben

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Közéleti HETILAP III. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2015. június 13. VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Önkormányzati hírek 2 2015. június 13. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»» BALASSA

Részletesebben

KI A LEGSZEBB? BRÜSSZEL A KETTÔS FÔVÁROS ZSÉDÁVAL SZÍNPADRÓL, MAGÁNÉLETRÔL ISKOLAVÁLASZTÁS ELÔTT

KI A LEGSZEBB? BRÜSSZEL A KETTÔS FÔVÁROS ZSÉDÁVAL SZÍNPADRÓL, MAGÁNÉLETRÔL ISKOLAVÁLASZTÁS ELÔTT 18. ÉVF. 5. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. FEBRUÁR 9. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KI A LEGSZEBB? BRÜSSZEL A KETTÔS FÔVÁROS ZSÉDÁVAL SZÍNPADRÓL, MAGÁNÉLETRÔL ISKOLAVÁLASZTÁS ELÔTT Akciónk január 25-tôl a készlet erejéig.

Részletesebben