IPA CHEE Masterplan (HUHR/0901/2.1.3) Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület. Készítette: Euro Ultra Bt, Gyermán István 2.3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IPA CHEE Masterplan (HUHR/0901/2.1.3) Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület. Készítette: Euro Ultra Bt, Gyermán István 2.3."

Átírás

1 IPA CHEE Masterplan (HUHR/0901/2.1.3) Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület Készítette: Euro Ultra Bt, Gyermán István 2.3. fejezet, Sanus Bt, Mátrai Árpád fejezet, Szerkesztés, lektorálás: IME, Somogyvári Márta, Hardicsay Gizella

2 2 Tartalom IPA CHEE Masterplan... 1 Ábrajegyzék... 4 Táblázatok jegyzéke... 4 Vezetői összefoglaló... 5 Bevezető... 5 A Master Plan fejezeteinek az összefoglalása... 6 I. Bevezető: Útiterv és energiastratégia Az energiastratégia kidolgozásának módszertani elvei... 9 Az energiastratégia kidolgozásának folyamata Egy adott régió energiaellátási lehetőségeinek feltérképezése Energetikai trendek előrejelzése Az önkormányzati energiastratégiák lehetséges célrendszerei és az egyes célok közötti célkonfliktusok A stratégiaalkotás és a stratégiai döntéshozatal lehetséges módszerei A participatív döntéshozatali módszerek II. Önkormányzatok energiafelhasználása A tipikus önkormányzati energiafelhasználási területek Fogyasztási helyszínek jellemző energia felhasználásai A tipikus primer energiahordozók Az önkormányzati energia beszerzés optimalizálása Primer energiahordozó váltás Energiaszolgáltató váltás és tarifaváltás Az önkormányzat mint energiatermelő Geotermia Napenergia Biomassza Szélenergia Egyéb energiatermelési lehetőségek III. Önkormányzatok energiahatékonysága... 36

3 3 Termikus szanálás Az önkormányzati energiahatékonysági beavatkozás területei: Felhasználói szokások megváltoztatása Épület héjazatának a szigetelése, épületszerkezeti beavatkozások Energiafogyasztó berendezések cseréje IV. Az önkormányzatok energetikai tervezésével kapcsolatos korlátozó tényezők Pályázati rendszer Projektkockázati tényezők A kockázatok az egyes projektfázisokban Technológia működése Input energia kockázata V. Baranya energiastratégiájának útiterve Energetikai vízió Baranya megyei energiastratégia kidolgozásának útiterve Környezetelemzés Energetikai stratégiai célok megfogalmazása Regionális energiainformációs rendszer létrehozása Az energiastratégiában megfogalmazott intézkedések és azok hatásvizsgálata Finanszírozási terv Végrehajtási terv Kommunikációs terv Stratégiai kontroll kiépítése és folyamatos működtetése VI. Beruházás-gazdaságossági megfontolások Klasszikus önkormányzati beruházás-gazdaságossági megfontolások Externális költségek Társadalmi hasznosság VII. Baranya energiastratégiájának javasolt fejezetei Irodalomjegyzék:... 69

4 4 Ábrajegyzék 1. ábra: A stratégia előrelátás folyamata 10. oldal 2. ábra A centralizált fosszilis energiatermelés hatása a régióra 17. oldal 3. ábra: A decentralizált energiatermelés hatása a régióra 18. oldal 4. ábra. Az energetikai projektek ciklusa 46. oldal 5. Ábra: A beruházások társdalmi hasznossága 67. oldal Táblázatok jegyzéke 1. Táblázat. A stratégiaalkotás néhány kulcsfolyamata és az érintett csoportok részvételi lehetőségei 24. oldal 1. Táblázat. A stratégiaalkotás néhány kulcsfolyamata és az érintett csoportok részvételi lehetőségei 27. oldal 3. Táblázat. A biomassza felhasználási lehetőségei 34. oldal 4. Táblázat- Energetikai projektek működési kockázatai 51. oldal

5 5 Vezetői összefoglaló Bevezető A Baranya megye energetikai és energiahatékonysági Master plan-ja egy olyan időszakban íródott, amikor a magyar közigazgatás változásai miatt már nem lehetett tudni, hogy ki is lesz a célcsoportja ennek a munkának. Az útiterv ennek ellenére elkészült, s úgy gondoljuk, olyan általános útmutatást ad, amit fel lehet használni mind az egyes települések, mind a kisebb vagy nagyobb régiók energiastratégiájának kidolgozásához. Ugyanakkor tartalmazza azokat a Baranya megyére érvényes specifikumokat, amiket mindenféleképpen be kell építeni egy megyei vagy régiós energiastratégiába. Ez a tanulmány végigvezet a stratégiaépítés legfontosabb lépésein és elvein, s mindezt az energiastratégiára adaptálva teszi meg. Sajnos a stratégiai ismeretanyag elsajátítása és a stratégiai gondolkodás kifejlesztése mostohagyerek mind az oktatásban és ezelől sajnos a gazdasági oktatás sem kivétel mind a tervezésben. A legtöbbet hangoztatott érv szerint olyan gyorsan és hektikusan változnak a külső körülmények, hogy lehetetlen hosszú távú stratégiákat kifejleszteni, vagy azokat amint kifejlesztettük, már meghaladja az idő. A stratégia már elméletileg is arra készít föl ha azt jól műveljük hogy miképpen lehet a változó környezethez sikeresen alkalmazkodni. Az energetikában csak hosszú távra szabad tervezni, hiszen egy energetikai intézkedés, beruházás élettartama és hatása vagy a legmodernebb technológiák esetében akár 60 év is lehet.

6 6 A Master Plan fejezeteinek az összefoglalása A bevezető fejezet összefoglalja a stratégiai folyamatot, bemutatja, hogy az energiastratégia kidolgozása mennyiben hasonló és mennyiben tér el a gazdasági stratégiák megalkotásától. Külön kitér arra, hogy milyen módon kell egy adott régió energiaellátási lehetőségeit feltérképezni, s milyen gazdasági és lakossági szektorok bevonása és fogyasztás elemzése szükséges ahhoz, hogy energetikai trendeket tudjunk előre jelezni. Az önkormányzati energiastratégia sem kerülheti meg azt, hogy kitűzzön bizonyos célokat, ennek a célrendszernek a keretét az általános energetikai célok, mint ellátásbiztonság, környezetvédelem, gazdaságosság, innováció energiaszegénység mérséklése jelentik. A fejezet különleges része felhívja a figyelmet a Magyarországon még nem elterjedt participatív döntéshozatali módszerek előnyeire. A II. fejezet az önkormányzatok energiafelhasználásának néhány sajátosságára hívja fel a figyelmet, s felsorolja azokat a lehetőségeket, amelyekkel az energia-beszerzést optimalizálni lehet (energiahordozóváltás, energiaszolgáltató- és tarifaváltás), valamint felhívja a figyelmet arra, hogy a gyakorlati tapasztalatok során milyen kényszerpályákra kerülhetnek az önkormányzatok egy-egy rossz szerződéssel. Az önkormányzatok egyre inkább érdeklődnek a saját energiatermelési-, illetve megújuló energiával történő energiaátalakítási lehetőségek iránt, ezért bemutatjuk azokat a megújuló energiára alapozott energiatermelési lehetőségeket, amelyek elérhetőek az önkormányzatok számára.

7 7 A III. fejezet az önkormányzatok energiahatékonyságát tárgyalja. Bevezetjük a termikus szanálás fogalmát, ami az épületek teljes héjazatának a szigetelését és a hűtést-fűtést kiszolgáló gépészeti berendezések szükség szerinti újratervezését, újrainstallálását jelenti. Kitérünk az energiafogyasztó berendezések cseréjére is, s csak érintőlegesen tekintjük át azokat a területeket, amelyek nem voltak ennek a projektnek a céljai között, így a közvilágítás, közlekedés, infrastruktúra fenntartása. A IV. fejezetben azokat a korlátozó tényezőket vesszük számba, amelyek mind az energiatermelési mind az energiahatékonysági beruházások esetén felmerülhetnek. Az egyik legfontosabb korlátozó tényező a finanszírozásban és a pályázati rendszerben keresendő. Miután az önkormányzatok nincsenek felkészülve az energetikai projektek lebonyolítására, ezért részletezve felsoroljuk, hogy az energetikai projektek megvalósítása során az egyes fázisokban milyen típusú kockázatokkal kell számolni és azok mennyiben befolyásolhatják a projektek sikerességét. Az V. fejezet bemutatja Baranya energiastratégiájának útitervét, azokat a lépéseket, amelyek a stratégiai tervezés lépései a misszió megfogalmazásától a környezetelemzésen át a konkrét stratégiai célok megfogalmazásáig és a beruházásokra lebontott intézkedésekig vezetnek. Felsoroljuk, hogy milyen terveket kell ahhoz elkészíteni, hogy sikeres legyen a stratégia implementációja. A VI. fejezet a beruházás-gazdaságossági megfontolások esetében kitágítja a horizontot, s nem elsősorban a konkrét kalkulációkra összpontosít, hanem azt mutatja be, hogy milyen - a

8 8 szoros pénzügyi kalkulációkon felüli - tényezőket is figyelembe kell venni ahhoz, hogy a köz és a régió polgárai és közössége szempontjából is gazdaságos legyenek az energetikai stratégia alapján létrejövő beruházások. A VII. fejezetben Baranya energiastratégiájának javasolt fejezeteit adtuk meg, külön is kibontva azokat a részeket, amelyek a stratégiaalkotástól és a helyi sajátosságoktól függetlenül felhasználhatók bármilyen regionális energiastratégia megírásához.

9 9 I. Bevezető: Útiterv és energiastratégia 1. Az energiastratégia kidolgozásának módszertani elvei Az energiastratégia kidolgozása nem különbözik alapvetően az általános stratégia megalkotásától. A stratégiai előrelátás folyamatát mutatja be a következő ábra: 1. ábra: A stratégia előrelátás folyamata (saját szerkesztés Voros alapján): Az energetikai stratégiák megalkotásakor sem kerülhetjük el ezeket a lépéseket. Az általános települési stratégiák (pl.: területfejlesztési stratégia, kulturális stratégia, gazdasági stratégia, stb.) megalkotásától annyiban tér el az energiastratégia tervezésének a folyamata, hogy itt látszólag elsősorban műszaki szakemberekre van szükség, akik átlátják az energiarendszerek

10 10 dinamikus összefüggéseit és képesek a különböző energiafajták és az energiahatékonyság technológiai összehangolására. Miután az energia átszövi az egész életünket, s a modern társadalom működésének és fejlődésének megkerülhetetlen, ám magától értetődő tényezője, ezért nagyon nehéz olyan területet találni, ahol nincsenek az energiapolitika és az energiastratégia által érintett célcsoportok. A települési és regionális energiastratégiák esetében az ő meglátásaikat, érdekeiket, kívánságaikat is figyelembe kell venni, s be is kell építeni a stratégiába. A műszaki és technológiai területről jövő szakemberek a fentebb vázolt stratégiai folyamatban elsősorban az inputok és az analízis terén tudnak nagyon sokat hozzátenni a munkához. A stratégiai előrelátás azonban már inkább a stratégiával és a rendszertervezéssel szélesebb körben foglalkozó településfejlesztési és gazdasági szakemberek sajátja. A stratégiai opciók kidolgozásához és az egyes stratégiák megvalósításához pedig elkerülhetetlen mind a politikai döntéshozók, mind a főbb érintett csoportok és végső soron az egész érintett lakosság bevonása. Nem csak a stratégia megvalósításának folyamatába, hanem már a stratégiai opciók kidolgozásába is be kell vonni azokat a társadalomtudományi és médiaszakembereket, akik értenek az adott érintett társadalmi csoport nyelvén, ismerik a kommunikációs szokásaikat és el tudják érni azt, hogy az energiastratégiát mindenki magáénak érezze és így végrehajtásra is kerüljön.

11 11 Az energiastratégia kidolgozásának folyamata 1.Egy adott régió energiaellátási lehetőségeinek feltérképezése Elméleti energiapotenciál Az egyes régiók energiaellátási lehetőségeit az elméleti potenciál kiszámításával kell kezdeni. Az elméleti potenciál azt adja meg, hogy milyen energia-sűrűségűek azok a végső soron a Napból érkező energiaáramok (felszínre jutó globálsugárzás, szélerősség, vízenergia kinetikus energiája); mennyi biomassza terem az adott területen, s mekkora a Föld hőjéből táplálkozó geotermikus energia, valamint milyen fosszilis és nukleáris energiahordozók találhatók a felszín alatt. Gyakorlati energiapotenciál A gyakorlati maximális energiapotenciál még mindig csak egy számított adat, azt mondja ki, hogy mennyi energia lenne hasznosítható, ha az adott energiaforrás kihasználáshoz szükséges valamennyi területet felhasználnánk, például, ha valamennyi mezőgazdasági területen energianövényt termelnénk, vagy minden háztetőre napkollektorokat, napelemeket és minden, arra alkalmas területre szélerőműveket telepítenénk. A gyakorlati reális potenciál már figyelembe veszi azokat a korlátozó tényezőket, amelyek a kínálat és kereslet akár szezonálisan, akár naponta jelentkező eltérő jellegéből adódnak. A napkollektorok méretezése és telepítése a legjobb példa erre, hiszen hiába fedek be egy tetőt teljesen napkollektorral, ha a meleg vizet nem tudják kihasználni az adott épületet használók.

12 12 Különösen jellemző ez az iskolákban, ahol meleg víz iránti igény pont akkor közel nulla, amikor a napkollektorok a legtöbb meleg vizet tudják szolgáltatni, vagyis nyáron. Technológiai potenciál Az energiahordozóban és az energiaforrásban rejlő maximális elméleti potenciál kiaknázására szinte soha nem vagyunk képesek a mai technológiánkkal. Az egyes áramtermelő berendezések hatásfoka nagyon eltérő. Ha egy napelem a beeső sugárzás 10-15%-át hasznosítja, akkor annak már örülni kell, hiszen maga a Napsugárzás különösebb erőfeszítések nélkül is elérhető. Egy biomassza kazán esetében azonban már nagyon rossz érték a 40-50%-os hatásfok, hiszen az energiahordozó manipulálása (kitermelés, szállítás, szárítás, előkészítés) is sok energiát emészt föl, nem is szólva arról a visszavonhatatlan tényről, amit az jelent, ha elégetjük az erdeinket. Miután egy energiastratégia hosszú távra készül, ezért számolni kell a technológiai fejlődéssel, de figyelembe kell venni azt is, hogy különösen az energetikában ez a fejlődés korántsem akkora, mint pl.: a számítástechnikában. A múltbeli technológiai váltások azt mutatják, hogy az az időszak, ami alatt egy technológia piaci részesedése eléri az 1%-ról a 10%-ot, körülbelül 50 év. (Marchetti- Nakicenovic, 1979; Marchetti, 1980). Ugyanez a tendencia ma ugyan látszólag felgyorsult az Európai Unió államaiban, hála a megújuló energia támogatására hozott intézkedéseknek, de még mindig évre becsülhetjük az újabb technológiák elterjedését.

13 13 Gazdasági - társadalmi potenciál Az energiastratégia inputjainak feltérképezéséhez figyelembe kell venni a gazdaságitársadalmi potenciált is. Az, hogy egy modern technológia mennyiben válik be, attól is függ, hogy milyen társadalmi környezetben, milyen kulturális viszonyok közt szeretnénk azt alkalmazni (Somogyvári 2008). A napenergia elterjedése Magyarországon még mindig gyerekcipőben jár, pedig annak felhasználása Nyugat-Európában már magától értetődő. Egy olyan technológia alkalmazása egy periférikus területen, ami magasabb technológiai műveltséget, adott esetben informatikai eszközök használatát is feltételezi, szükségszerűen vezethet a csődhöz. Nem csak az aprófalvas, nehezen elérhető területeken, de egyes nagyobb városokban is problémát okozhat akár egy napkollektor, vagy egy pelletkazán meghibásodásának azonnali javítása, s a nagy távolságok miatt sokba kerülhet a karbantartás is. A magyar jogi-engedélyezési környezet nagyon bonyolult és a változásai szinte követhetetlenek. Magyarországon korábban egy geotermális beruházáshoz több mint 40 engedélyt kellett beszerezni, de valamennyi engedélyezési folyamat átláthatatlan és nagyon nehezen teljesíthető (Energiaklub 2010). A bányatörvény szerint a nagy entalpiájú beruházásokhoz ma már meg kell szerezni a koncessziós jogot, a kötelező átvételi rendszer helyébe lépő támogatásról hivatalosan még semmit nem lehet tudni, ami megakadályozza a megfelelő projektek, de a regionális stratégiák tervezését is.

14 14 A gazdasági tényezők azok, amelyek regionális és települési szinten elsősorban mozgatják az energiahatékonysági és megújuló energetikai beruházásokat. Az önkormányzati szektor elsősorban a pályázatokhoz igazítja a tervezett beruházásait, s csak annak lehet sikere, aki sikeresen pályázik - illetve csak olyan témában tudnak előrelépni a települések és a régiók, amelyekre éppen pályázatot írnak ki. Ez megnehezíti a koherens energiastratégia kiépítését, amelynek tartalmaznia kell azt is, hogy milyen sorrendben érdemes megvalósítani az egyes beruházásokat ahhoz, hogy maximális nyereséget lehessen elérni mind energia megtakarítás, hatékonyságnövelés, mind költségmegtakarítás tekintetében. 2. Energetikai trendek előrejelzése Az energia árának változása A fosszilis energia ára a trendek szerint emelkedni fog, ám ennek az emelkedésnek a mértékét senki nem tudja előre jelezni, hiszen egy ilyen előrejelzés azt feltételezné, hogy ismerjük a jövőbeli gazdasági trendeket, az ipar energiaigényét, s tudjuk azt is, hogy mikor érjük el az olaj-csúcsot, bár ezt egyesek szerint már el is értük. A megújuló energia esetében is nagyon nehéz az előrejelzés, bár a nap- és szélenergia látszólag ingyen van, de a karbantartási és pótlási költségek, illetve a technológia árváltozása, valamint a támogatási rendszerek meglehetősen hektikus változásai miatt nagyon nehezen prognosztizálható. A Magyar Energiahivatal felkérésére készült Pylon tanulmányok a múltbeli költségekre viszonylag jó benchmarkként szolgálnak, amit az egyes projektek tervezésénél érdemes figyelembe venni (Pylon 2010).

15 15 A biomassza esetében nagyon fontos megjegyezni, hogy ahogy azt később bemutatjuk, nem az energetikai felhasználás az egyetlen haszonvevése a biomasszának, legyen az erdei hulladék, melléktermék vagy energianövény, úgyhogy a regionális energiastratégia tervezésénél nagyon gondosan számba kell venni mind a mezőgazdaság, mind a feldolgozóipar, mind az egyéb ipari hasznosítás által gerjesztett keresletet. Az energiarendszerek jellegének változása A fosszilis energiagazdálkodás alapvető technológiai és gazdasági struktúrái a 20. század elején alakultak ki, s a mai napig nem sokat változtak (Mautz, 2006). Az energiát a felhasználás helyétől távol, centralizáltan állítják elő, vagy az energiahordozót valahol nagy távolságban termelik ki, s különféle vezetékeken illetve egyéb transzport segítségével juttatják el a fogyasztókhoz. Az energetikai szektor centralizált technikai és gazdasági szervezetek kezében van, piaci hatalmuk egy világméretű oligopolisztikus piaci struktúrát hozott létre, ami a jövőben biztosan változni fog. Walder (2006) nyomán felvázoljuk, hogy milyen hatást gyakorol a centralizált fosszilis energiatermelés, illetve a decentralizált megújuló energián alapuló energiatermelés az egyes régiók gazdaságára.

16 16 2. ábra A centralizált fosszilis energiatermelés hatása a régióra A centralizált fosszilis technológiák a szén, kőolaj, gáz, urán felhasználását jelentik, s ez kiegészül a centralizált megújuló energiák közül a nagyvízi erőművekkel és az onshore, illetve offshore szélerőművekkel. Az a gyakorlat, ami szerint a biomasszát nagy, akár 40-50MW-os erőművekben égetik el, kifejezetten Kelet-Európára jellemző, a pécsi Pannonpower biomassza blokkja a legnagyobb Európában, s természetesen a centralizált energiafelhasználáshoz tartozik és osztozik a centralizált rendszerek minden hátrányában.

17 17 3. ábra: A decentralizált energiatermelés hatása a régióra A decentralizált megújuló energiatermelés kiterjed a kisvízi erőművekre, a szélerőművekre, a különböző alapanyagokra (fára, lágyszárú növényekre, ipari és mezőgazdasági melléktermékekre) alapozott biomassza hasznosításra, a biogáz nyerés különböző lehetőségeire a depóniagáztól az állati trágyán keresztül a szénáig, a növényi alapanyagokból és az állati melléktermékekből gyártott bio-üzemanyagokra (biodízel, etanol), de a napenergiát hasznosító különböző napkollektoros és napelemes rendszerekre és a geotermia hasznosítására is. A decentralizált megújuló energiatermelés legnagyobb gazdasági előnye a variabilitásban rejlik, s ez lehetővé teszi, hogy a különböző régiókra egy-egy specifikus energia-mixet dolgozzunk ki. A decentralizált energiatermelés során az energiát a felhasználás helyén, vagy annak közelében állítjuk elő. Ez a gyakorlatban a villamosenergia-termelés és/vagy a hőenergia,

18 18 illetve hűtési energia előállításának innovatív útjait jelenti gázmotorokkal, gázturbinákkal, mikro turbinákkal, tüzelőanyag cellákkal, napkollektorokkal és napelemekkel, kis biomassza fűtőművekkel. Így a hálózati veszteségek drámaian csökkennek, vagy el is tűnnek, s a transzformációs és elosztási veszteségek is jóval kisebbek, mint a centralizált energiatermelés során. Miután egész Európában az energiaigény növekedésével számolnak, különösen az áramfelhasználás terén, a decentralizált energiatermelés egyik legnagyobb előnye, hogy nincs szükség nagyon nagy beruházásokra a távvezetékekbe. A villamosenergia-termelést hőenergia termeléssel is össze lehet kötni, hiszen a megtermelt hő helyben, vagy kis távolságra szállítva felhasználható, így a decentralizált energiatermelés hatásfoka akár a 90%-ot is elérheti, s csökken a CO2 kibocsátás is (McDonald, 2004). A fosszilis energia árának növekedése mellett a legfontosabb jövőbeli trend minden bizonnyal a decentrális energiatermelés előtérbe kerülése lesz, amire a magyar önkormányzatoknak és régióknak is fel kell készülniük, s érdemes azoknak az úttörő magyar projekteknek a tanulmányozása, mint a MIKROVIRKA. 3.Az önkormányzati energiastratégiák lehetséges célrendszerei és az egyes célok közötti célkonfliktusok Az energiapolitika klasszikus céljai közé a gazdaságosság, a biztonság és a környezetvédelem tartozik. A gazdaságosság ebben a megfogalmazásban a piacgazdasági értelemben vett gazdaságosságot jelenti, a minél költséghatékonyabb energiatermelést és felhasználást. A környezetvédelem, vagyis az energiatermelés környezetterhelésének csökkentése ezzel a

19 19 céllal konfliktusban van. Az energiahordozók mai árstruktúrája oda vezet, hogy villamos energiát legolcsóbban a környezetet leginkább terhelő erőművek tudnak termelni, ezek a szénnel működő erőművek. Ne tévesszen meg bennünket, hogy Magyarország már lassan minden szenes erőművét bezárta, hiszen a magyar áramimport a külföldi részben szenes erőművekből származik, s részaránya 2011-ben a téli hónapokban elérte a 15%-ot (MAVIR). Az ellátási biztonság problémája az 1970-es évek olajválsága óta folyamatosan a politikai diskurzus középpontjában van. A világ egyes régiói távoli, politikailag instabil országok energiahordozóira van utalva, s ezek közül az energiahordozók közül az eddig feltárt és működő olaj és gázmezők kimerülőben vannak. Az ellátási biztonságot veszélyezteti ezen felül az is, hogy a nagy komplex energetikai ellátórendszerek egyre sérülékenyebbnek bizonyulnak, egy-egy kisebb hiba akár egész országok elsötétüléséhez vezethet. Ha végignézzük a Wikipédia áramszünetekkel foglalkozó oldalát, akkor látjuk, hogy a nagy legalább egymillió fogyasztói órát érintő áramszüneteket felsoroló bejegyzések 2000-től sokasodnak. Az ellátási biztonságot a jövőben nem csak az energiahordozók és a hálózat karbantartásából illetve komplexitásából adódó tényezők csökkentik, hanem a hiányzó kapacitások is. Az ellátási problémák rendszeresen jelentkeznek a baranyai aprófalvas, dombos területeken is, ahol a rosszul karbantartott hálózatok egy-egy vihar után vagy a ráfagyott jég miatt gyakran megsérülnek, s akár napokig is kell várni a javításukra. Magyarországon 2020-ig kb megawattnyi, új áramtermelő-kapacitás kiépítésére lenne szükség ahhoz, hogy fedezhető legyen az évente 1,5-2 százalékkal növekvő hazai

20 20 áramigény és ki lehessen váltani a régi, műszakilag és környezetvédelmi szempontból elavult erőműveket. Az önkormányzatok számára ez a tény azt is jelentheti, hogy érdemes a decentralizált áramtermelési megoldásokban gondolkodni legyen az a hálózatra visszatápláló fotovoltaikus napelem, vagy biogázon alapuló gázmotor. A klasszikus energiapolitikai célok mellett megjelenik a hozzáférési jog, mint alapjog, vagy emberi jog is az energiapolitikában. Egész Európában találkozunk a szociális tarifával, ami egy olcsóbb tarifát és így a szegényebb rétegek szubvencionálást jelenti. A magyar Villamosenergia törvény (VET) a védett fogyasztók körébe sorolja azokat, akiket nem lehet akkor sem kikapcsolni a rendszerből, ha nem fizetik a számlát, számukra egy korlátozott szolgáltatást kell mindenképpen nyújtani. Sok önkormányzatnál, különösen az Ormánságban nem elég, ha a szorosan vett közszférára terjed ki az energiastratégia. Az energiaszegénység elterjedése miatt a kártyás mérők felszerelése mellett meg kellene gondolni bizonyos minimális elektromos teljesítmény kiszolgálására napelemek felszerelését a szociálisan rászorulók házaira, illetve olyan low-tech megoldások elterjesztését, ami a napenergia és a biomassza jobb hatásfokú felhasználását teszi lehetővé. Az ilyen programok összhangban lennének a Német Szövetségi Köztársaság kormánya mellett működő, a globális környezeti változásokkal foglalkozó tudományos tanács (WBGU) által megfogalmazott célkitűzéssel, miszerint a jövőben mindenki számára alanyi jogon biztosítani kell bizonyos energiamennyiséget (WBGU 2008).

21 21 Ezeknek a céloknak a hosszútávú megvalósítása csak folyamatos innovációval lehetséges, így az innovációt is felvehetjük az energetika célrendszerébe, mint ahogy az például hangsúlyosan megjelenik a svájci energiapolitikában (Gutzwiller 2005). Az, hogy az energetikai innovációnak milyen hatása lehet egy térség fejlődésére, nagyon jól példázza az ausztriai Mureck és Güssing esete, ahol az Európai Unió, Burgenland és az osztrák kormány segítségével, de elsősorban helyi kezdeményezéseket kihasználva indították el azt a megújuló energetikai programot, amivel sikerült a településeket energiafüggetlenné tenni, s a biztosan és stabil áron elérhető energia a térségbe csábított jó néhány gazdasági szereplőt is. 4. A stratégiaalkotás és a stratégiai döntéshozatal lehetséges módszerei Egy régió számára csak akkor lehet egy végrehajtható és hosszútávra szóló stratégiát kialakítani, ha a régióban lakók magukénak érzik a területet és közösségként tekintenek önmagukra. A közösségi energiarendszerek kialakítása nem csak azokban a kisebb falvakban jelenti a járható utat, ahol az emberek ismerik egymást és megbíznak egymásban (Rosenbaum 2005), hanem az energiastratégia kilapítása önmagában is közösségépítő erejű lehet. Az energiastratégiák kialakításában nagyon nagy szerepet játszhatnak a jövőben a ma még csak ritkán, alkalmazott közösségi tervezési módszerek. 5. A participatív döntéshozatali módszerek A részvételi tervezés a kormányzat és a közösség közötti folyamatos párbeszédre épülő, ún. deliberatív demokrácia egyik módszere, ami azt jelenti, hogy a tervezési folyamatban aktívan részt vesznek a társadalom széles rétegei. Ha egy energiastratégia részvételi tervezését

22 22 szeretnénk megtervezni, akkor nagyon sok apró, technikainak látszó, ám a végeredményt annál jobban befolyásoló kérdésre kell választ adnunk. A következő táblázatban kicsit leegyszerűsítve azt mutatjuk be, hogy a ma Magyarországon alkalmazott energiastratégiai tervezési folyamatokban hogyan vesznek részt az egyes szereplők. Az ábrából világosan látszik, hogy a települési energia stratégiák tervezésének mai formájában a legnagyobb ellentmondás a különböző szerepek aszimmetriájában van: más dönt direkt vagy indirekt módon a döntéshozók elé tálalt információk segítségével - a stratégiáról és más viseli annak következményeit.

23 23 1. Táblázat. A stratégiaalkotás néhány kulcsfolyamata és az érintett csoportok részvételi lehetőségei Szereplők Az Információk Döntési Döntés Kontroll Stratégiai információk megértésének kompetenciák hatásának lehetősége folyamat elérhetősége képessége elszenvedése újraindításának lehetősége Választott vezetők Korlátozott Korlátozott Van Korlátozott Korlátozott Korlátlan Hivatalnokok Korlátozott Korlátozott Nincs Korlátozott Van Korlátozott Szakértők Korlátlan Korlátlan Nincs Nincs Korlátozott erősen korlátozott Érintett csoportokat Erősen Erősen Nincs Korlátlan Nincs Nincs reprezentáló lakosok korlátozott korlátozott Érintetteket Korlátozott Korlátozott Nincs Korlátlan Erősen Nincs képviselő szerveződések civil korlátozott Érintett Erősen Erősen Nincs Korlátlan Nincs Nincs csoportokból korlátozott korlátozott jelentkező önkéntesek Teljes lakosság Erősen Erősen Nincs Korlátlan Nincs Nincs korlátozott korlátozott Bár a településfejlesztési és energetikai szakértők azok, akik optimális esetben a legnagyobb mértékben hozzáférnek az információkhoz, illetve ők azok, akik képesek is megérteni ezeket az információkat, a döntés joga a választott vezetőké. A vezetők általában nem energetikai szakértők, sokszor fogalmuk sincs arról, hogy mi a következménye egy- egy döntésnek. Nem beszélnek egy nyelvet a szakértőkkel, s azt sem tudják megállapítani, hogy a szakértők jó munkát végeztek-e, de a döntés terhe mégis az övék. A kontroll a hivatal és a hivatalnokok

24 24 feladata lenne, de ennek a személyi feltételei általában nem adottak: csak néhány esetben van a településnek energetikusa, sok kisebb (és nagyobb) településen nem is létezik ez a poszt. Az energiastratégiát megíró, rendszerint külső megbízott szakértők a döntések megvalósításával és a kontrollal már nem foglalkoznak, elképzelhető, hogy nem is tudják meg mi valósult meg abból a tervezetből, amit letettek az asztalra. A döntések hatását teljes egészében a lakosságnak és az egyes lakossági érintett csoportoknak kell elszenvedniük, ami az új beruházásokkal kapcsolatos finanszírozási terhektől egészen az energetikai tarifák változásán át a különböző energiatermelő üzemek környezetterhelésének elviseléséig terjed. Ezekből az aszimmetriákból szükségszerűen adódnak a települési stratégia végrehajtásának nehézségei, a lakosság érdektelensége vagy elégedetlensége, s azokban az esetekben, amikor a lakosságot az általában alkalmazott egyoldalú kommunikációval nem sikerül megnyerni, szinte kódolva van a stratégiai tervek csődje. A részvételi tervezés igénye az eddigi módszerek hiányosságaiból, az egész rendszer szuboptimális működéséből adódik. Egy stratégia akkor működik jól, ha mindazok részt vesznek a tervezésben, akiket érint, azok döntenek, akiknek viselni kell a döntés következményeit, s folyamatosan lehetőségük van a végrehajtás kontrolljára. A részvételi tervezés gyakorlati megvalósítására tesznek kísérletet Szent István Egyetem kutatói Szadán (Kohlheb-Mátyás).

25 25 II. Önkormányzatok energiafelhasználása A település mérete befolyásolja az önkormányzatokat terhelő energiaköltség mértékét is. Egységes kimutatás sajnos jelenleg nincs, de az önkormányzatoknak éves költségvetésük 6 15 %-át kell energia felhasználásuk finanszírozására fordítaniuk. Amennyiben nem változtatnak energiafelhasználási profiljukon, akkor éves költségvetésük tervezésénél az energia költségek folyamatos emelkedésével kalkulálhatnak. Ezen a ponton problémát jelent az is, hogy az önkormányzatok döntő többsége a normál idősoros könyvelésen kívül semmilyen nyilvántartást nem vezet az energia fogyasztásáról, energia költségeiről. Az IPA CHEE projekt keretében tartott workshopok, megbeszélések, konferenciák alkalmából megkérdezett polgármesterek, önkormányzati vezetők töredéke tudta azt, hogy mennyi az éves energiaköltségük, de még kevesebben tudták azt lebontani az egyes energiafajtákra. Az éves költségvetési terv, vagy zárszámadás elkészítésekor is alig akad önkormányzat, amelyik százalékosan kimutatná az energiára fordított összegeket. Még a nagyvárosok esetében is ritka az önkormányzati energetikus foglalkoztatása. Több esetben található energetikus nagy önkormányzati intézménynél, mint önkormányzatnál. A konkrét energiafogyasztási nyilvántartás és megfelelő szakember hiánya nem teszi lehetővé felelős energiagazdálkodás folytatását. Ennek következménye, hogy gyakorlatilag alig történik veszteségfeltárás az önkormányzati szférában. Talán a legpéldamutatóbb kivétel Tata, ahol szinte legelőször készült Magyarországon olyan önkormányzati energiastratégia, ami a veszteségfeltárást és az arra alapozott intézményi

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A megújuló energiaforrások szerepe az önkormányzatok energiagazdálkodásában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A megújuló energiaforrások szerepe az önkormányzatok energiagazdálkodásában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A megújuló energiaforrások szerepe az önkormányzatok energiagazdálkodásában Oláh Gábor 2013 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Energiapiaci

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

2014. október Fenntartható települési energiastratégiától a cselekvési tervig - Útmutató önkormányzatok részére készítette: Csanaky Lilla, Irmalós Zsuzsanna 1 Impresszum Szerző: Csanaky Lilla (Energiaklub)

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és Magyarország

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

KPMG Energetikai Évkönyv 2011

KPMG Energetikai Évkönyv 2011 ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI SZEKTOR KPMG Energetikai Évkönyv 2011 TANÁCSADÁS KPMG Energetikai Évkönyv 2011 3 Tisztelt Olvasó! Immár harmadik éve, hogy kezében tarthatja a KPMG Energetikai Évkönyvét. Az elmúlt

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor 1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor Ez a kiadvány az agráriumban tevékenykedők számára készült azzal a céllal, hogy összefoglalja a megújuló

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIA CONTRACTING A KÖZÉP-DUNA VIDÉKÉN

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIA CONTRACTING A KÖZÉP-DUNA VIDÉKÉN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIA CONTRACTING A KÖZÉP-DUNA

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona DE TTK 1949 A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösségi hőenergia-termelésre Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Újabb diplomás EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Készítette:

Részletesebben

Békéscsaba Város Energiastratégiája

Békéscsaba Város Energiastratégiája Békéscsaba Város Energiastratégiája 2014. március 1 Készítette: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. a Terra Studio Kft. közreműködésével Projektvezető: dr. Kukely György stúdióvezető

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) 2012. november 26. társadalmi egyeztetésre bocsátott változat Készült: Széphő Zrt. gondozásában TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Megújuló Energia Stratégia

Megújuló Energia Stratégia Zalaegerszeg Ökováros Megújuló Energia Stratégia Integrált Településfejlesztési Stratégia részdokumentum egyeztetési változat Megrendelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben