SZATMARI MAGYAR HIRLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZATMARI MAGYAR HIRLAP"

Átírás

1 Roma szakemberek az egészségügyben A Roma szakemberek az egészségügyben elnevezésû program ösztöndíjat és felkészülési lehetõséget hirdet olyan végzõs, XII. vagy XIII. osztályos roma fiatalok számára, akik 2013-ban egészségügyi intézményekbe szeretnének felvételizni tájékoztatta lapunkat Gál Gyöngyi, magyar- és romaoktatásért felelõs Szatmár megyei szaktanfelügyelõ. Folytatás a 6. oldalon Új bérletet indít a Harag György Társulat Mivel a tavalyi bérletesek helyeinek leosztása után nagyon sok új bérletigénylõ került várólistára, a társulat vezetõsége úgy döntött, egy új bérlet beindításával próbál meg eleget tenni a felmerült igényeknek. A Harag György Társulat kilencedik bérlete Nagy Iza színésznõrõl, a társulat alapító- és örökös tagjáról kapja a nevét. Folytatás a 7. oldalon SZATMARI MAGYAR HIRLAP október 3. szerda VIII. (XXX.) évf (2165.) szám 12 oldal ára: 1 lej A szakszervezetek elkezdték az õszi tiltakozást A SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP a magyar helyesírást kitûnõen ismerõ munkatársakat alkalmaz újságírói munkakörbe. További információk a es, ás és a ás telefonszámokon. A szociális párbeszédet szabályozó törvény módosítását, a stratégiai cégek privatizációjának leállítását, új munkahelyek teremtését, valamint 2013-ra a minimálbér 850 lejre való emelését kéri az Alfa Kartell. A szakszervezeti szövetség tagjai keddtõl csütörtökig naponta óra között országszerte megmozdulásokat tartanak. Kedden Buzãu, Konstanca, Ko vászna, Dâmboviþa, Iaºi, Neamþ, Olt, Szatmár, Suceava és Vâlcea megyékben vonulnak utcára. Szerdán a meg - mozdulásokat Fehér, Beszterce-Naszód, Botoºani, Bihar, Dolj, Giurgiu, Hargita, Ialomiþa, Szilágy és Szeben megyékben folytatják. Az akció csütörtökön Bucurestben, valamint Arad, Argeº, Bacãu, Brãila, Brassó, Cãlãraºi, Kolozs, Krassó- Szörény, Galaþi, Gorj, Hunyad, Mehedinþi, Máramaros, Maros, Prahova, Teleorman, Tulcea, Temes, Vaslui és Vrancea megyében zárul. Foljtatás a 3. oldalon Kardos Albert vers- és prózamondó verseny Október én XIV. alkalommal rendezik meg Debrecenben a kiváló pedagógusról és Csokonai-kutatóról elnevezett Kardos Albert Nem zet - közi Vers- és Prózamondó versenyt. A Debreceni Zsidó Hitközség által szervezett és négy korosztály számára meghirdetett vetélkedõn felekezeti megkülönböztetés nélkül részt vehet minden magyarországi és határon túli vers- és próza mon - dó. Az elmúlt esztendõkhöz hasonlóan a vetél ke - dõre idén is szeretettel invitálják és várják a Szatmár megyei versenyzõket is. A vetélkedõ részt - vevõi mindegyikének szállásáról és étkeztetésérõl a szervezõk gondoskodnak. Jelentkezési határidõ október 12. Postacím: 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 26.; elérhetõség: A vetélkedõrõl, valamint a verseny gyermek-, ifjúsági-, felnõtt- és szépkorú kategóriái kötelezõ vers- és prózamûveirõl bõvebb felvilágosítás az EMKE Partiumi Alelnökségétõl, a címen kapható. K. E. Rohamosan öregszik a világ lakossága a statisztikai adatok szerint Az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) szerint a 60 év felettiek korcsoportja gyarapszik a leggyorsabban. A népese dési világnap alkalmából hétfõn köz zé tett jelentésében az UNFPA azt írta, hogy 2050-re több 60 év feletti fog élni a világon, mint 15 éves vagy annál fiatalabb. Az idõsödõ emberekbõl - a történelem folyamán elõször - már az ezredfordulón több volt, mint az öt év alattiakból. Jelenleg 800 millió 60 év feletti ember él a Földön, de számítások sze rint 10 éven belül egymilliárdan lesz nek. Kétharmaduk a fejlõdõ orszá gok ban él majd, de negyven év múlva már négyötöd lesz ez az arány. Ugyanakkor épp a fejlõdõ országok számára jelent majd különösen nagy feladatot az öregedés, mert a lakosság gyors ütem ben, mindössze egy-két generáció alatt fog elöregedni és alakul ki egy teljesen új társadalmi struktúra. Jelenleg még épp a fejlõdõ országokban a leg na gyobb a fiatalok aránya. Közben Románia lakossága is öreg - szik, ráadásul egyre csak csökken: több, mint 12 százalékkal, 21,68 millió ról 19,04 millióra csökkent Románia lakos - sága az elmúlt tíz évben közölte a bukaresti statisztikai hivatal a tavaly októberben rendezett népszámlálás elõzetes eredményeire hivatkozva. A sta tisz tikai intézet által közölt nem vég - leges adatok szerint az ország ál lan dó lakossága fõ, ez fõvel kevesebb, mint 2002-ben, amikor összesen sze mélyt írtak össze. Az októberi la kos ság-összeírás során a megkérdezettek 88,6 százaléka (16,87 millió) román nem zetiségûnek vallotta magát. A 2002-es adatokhoz képest a romániai magyarok létszáma közel 200 ezerrel, 1,43 millióról 1,23 millió fõre csökkent, a többségi lakosság létszámának drasztikus, 2,3 millió fõvel történt apadása miatt azonban a magyar közösség számaránya szinte ugyanannyi, 6,5 százalék maradt. Napi jegyzet Integráció és csángálás Veres István A csángálás székely kifejezés és azt jelenti, hogy egy jószág eltávozik a nyájtól elcsángál, elkóborol -, állítólag ebbõl ered csángó sza vunk is, amely azokra a székelyekre vonatkozik, akik elvándoroltak a Székelyföldrõl, akár Mold vá ba, akár például a szomszédos Barcaságra, s lettek a hétfalusi csángók. Az Európai Unió nem híve az elcsángálásnak. Ha egyszer valaki belépett ebbe a szervezetbe, annak be kell tartania az abban érvényes szabályokat, amelyeknek az a legfõbb jellemzõjük, hogy az erõsebbek diktálnak. Folytatás a 2. oldalon A Szatmár Megyei Kórház önmegújulása, pénz nélkül Tovább folytatódnak a kórtermek felújítási munkálatai is. Adrian ªtef tanácselnök kijelentette: háromcsillagos szállodák kényelme fogadja majd a szatmári betegeket. Ezen kívül kialakítanak úgynevezett VIPszobákat is, melyekben csak egy betegágy és még nagyobb kényelem lesz az e szobákat igénylõknek természetesen fizetniük kell a még nagyobb komfortért. Folytatás a 3. oldalon

2 2 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Külföld-Belföld október 3., szerda Napi jegyzet Integráció és csángálás Folytatás az 1. oldalról Józan ember akár el is gondolkodhat azon, vajon mi szüksége volt az Unió régi tagjainak arra, hogy a szovjet befolyástól éppen csak megszabadult államocskákat a keblére ölelje? Akkoriban, a kezdetekkor a NATO-tagsággal együtt nyilván az, hogy kivonja õket az orosz befolyás alól. Ez az európai hidegháború utolsó fejezetének tekinthetõ. Akkor semmi nem számított, ígértek fût-fát, csak meglegyen a csatlakozás. Idõközben azonban rájöttek, hogy talán-talán túl nagy árat fizettek, s például Románia esetében a polgárok szabad mozgását mégsem kellene annyira komolyan venni, ugyanis a romák ellepik Franciaország és más államok tereit, s úgy tesznek, mintha országukat, illetve annak szokásait is magukkal vinnék az öreg kontinens boldogabb régióiba. Erre reagált nemrég a francia belügyminiszter úgy, hogy Franciaország nem fogadhatja be a kontinens minden szemetét. Mára már sokak szá - mára világos, hogy a Nyugat a maga geopolitikai játszóterének bõvítése mellett új piacokat is szerzett Kelet-Európában. Ti ne termeljetek, csak fogyasszatok, amíg van fityingetek ez volt a ki mon - datlan jelszavuk. Az eredmény: a ko ráb - ban soha nemtapasztalt munkanélküliség, Esztétikai- és plasztikaisebészeti magánklinika ÚJ!!! Videodermatoszkópia - rosszindulatú daganatok felismerése arcszépítési technikák sebészeti beavatkozások nélkül: kollagénes injekciók (ajakfeltöltés is), dysport, bõrradírozás, peeling a szemhéjak, az orr, a fülkagylók esztétikai sebészete arcfeszesítés hajátültetés mellplasztika (nagyobbítás, kisebbítés) zsírleszívás sebészeti vagy lézeres visszérkezelés. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil: elszegényedés, a jó munkaerõ elvándorlása, a remélt általános jólét pedig továbbra is várat magára. A Nyugat által ránk erõltetett egyenköpeny azonban kezd kényelmetlen lenni. Magyarország egyre-másra szembekerül Brüsszel és a mögötte álló tõke nyomásával, nehezen viseli el, hogy mások mondják meg neki, mi a jó, amint Orbán Viktor legutóbb is fogalmazott. Románia a maga politikai hebehurgyasága miatt került szembe Brüsszellel, amely hebehurgyaság az államelnök leváltására tett kísérlet alatt vált nyilvánvalóvá. A Nyugat illetve a tõke nem szereti a kiszámíthatatlanságot, hiszen veszélybe kerülhet a haszon, ha számára nem megbízható emberek kerülnek döntési pozícióba. Márpedig Bãsescu elnök az integráció feltétlen híve, Pontáék pedig még egyelõre nem bizonyítottak. Ezért aztán nem szeretik Brüsszelben recte: a tõke köreiben -, ha valamely állam elcsángál a karámból. Dumálni lehet, de a lényeget tekintve nincs egyéni út, legfeljebb olyan mértékben, ahogyan annak idején Ceauºescu is dacolt kissé a Varsói Szerzõdéssel meg a KGST-vel, egy kis népszerûséget is kasszírozva. Azonban tudjuk, mi lett annak is a vége Veres István Kinevezte utódját a DNA vezetõje Laura Opreant bízta meg kedden az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) fõügyészi tisztségével Daniel Morar, a Legfelsõ Semmítõ- és Ítélõszék fõügyész-helyettese. Laura Oprean volt Daniel Morar helyettese a DNA-nál, akinek megbizatása június 29-én járt le, de meghosszabbították. A törvény értelmében az ügyészek megbizatását hat hónappal hosszabbíthatják meg, azok írásos beleegyezésével. Laura Codruþa Kövesi, Románia fõügyésze az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) vezetõjét, Daniel Morart jelölte a fõügyész-helyettesi tisztségre, mivel saját mandátuma ma járt le. Kövesi azzal indokolta döntését, hogy ügyészként Morar rendelkezik a leg - hosszabb vezetõi tapasztalattal, biztosítani tudja a folytonosságot és a stabilitást a fõügyészségen. Kövesi arra az újságírói kérdésre, hogy mivel tölti majd idejét, azt válaszolta, hogy vakációzni megy, még van 115 elmaradt szabadnapja. Traian Bãsescu államfõ ma a Románia Csillaga érdemrend Lovagi fokozatával tüntette ki a fõügyészi tisztségben két mandátumot kitöltött Laura Codruþa Kövesit, akit korábban Franciaország is állami kitüntetéssel díjazott. Mona Pivniceru igazságügyi miniszter szeptember 17-én indította el a kinevezési procedúrát a fõügyészi, a helyettes fõügyészi és a DNA vezetõügyészi tisztségére, ugyanis Laura Codruþa Kövesi és Daniel Morar megbízatása lejárt. SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP ISSN: Alapító: Szilágyi Ferenc Szerkesztõség: , Szatmár németi, Mircea cel Bãtrân u. 15. szám Tel./Fax.: Titkárság, információk internet: Kiadó: Solpress Kft., Ügyvezetõ igazgató: Dumitru Pãcuraru Felelõs szerkesztõ: Szabad Mária A terjesztési osztály telefonszáma: Jelöltként indulnak a választásokon az EMNP vezetõi Papp Elõd, Toró T. Tibor, Szilágyi Zsolt és Zatykó Gyula Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) mind az öt elnökségi tagja jelöltként indul a decemberi parlamenti választásokon jelentették be a párt vezetõi a keddi, kolozsvári elnökségi ülés szünetében tartott sajtó tájé koz - tatón. Mint kiderült, Gergely Balázs Kolozsváron, Zatykó Gyula Nagyváradon, Szilágyi Zsolt pedig Bihar megyében vállal szenátori jelöltséget, azt pedig a késõbbiekben döntik el, hogy Papp Elõd alelnök, illetve Toró T. Tibor, a néppárt elnöke melyik választókerületben indul. Az EMNP értékelése szerint egyébként reális annak az esélye, hogy két magyar párt jut be a decemberi választásokon a román parlamentbe. Diósi László: jövõre jobb lesz Rossz éve van a román gazdaságnak, de Románia ennek ellenére vonzó célpont lehet a befektetõk számára nyilatkozta az MTI-nek Diósi László, az OTP Románia vezérigazgatója, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke. Az RMÜE elnöki tisztségét is betöltõ Diósi László egy kolozsvári üzleti konferencián tartott elõadást a román gazdaság 2012 elsõ félévében kialakult helyzetérõl. Diósi elmondta, Románia gazdaságának az alapjai nem változtak az elmúlt idõszakban. Úgy vélte, ezek a fundamentumok Romániát továbbra is vonzó gazdasági célponttá teszik; továbbra is megvannak azok a gazdasági lehetõségek, amelyeket akár a magyarországi befektetõk is kihasználhatnak. Diósi László szerint a pozitív alapok ellenére az elsõ félév a várakozások alatt alakult. Az év elején a kegyetlen tél, a hó miatti bénultság, a hatalmas fûtésszámlák terhelték a gazdaságot. Késõbb a szárazság, a mezõgazdaság Ismét cigarettacsempészt fogtak Hétfõn délben Halmi határában állították meg a határrendészek ellenõrzés céljából azt a szatmári rendszámú Volkswagen Golf típusú gépkocsit, melyet az 55 éves G. Stelian Ilie vezetett. Mivel felmerült a gyanú, hogy a férfi valamilyen csempészárut szállít, alaposabb ellenõrzés végett bekísérték a halmi határátkelõ székhelyére. Itt találták meg a Golf sárvédõibe, illetve az ülések háttámláiba elrejtett, 500 csomag, ukrán duty free üzletek zárjegyét viselõ Jin Ling és a 100 csomag, szintén Ukrajnából származó Pall Mall cigarettát. A lej értékû dohányárut elkobozták, a körülbelül 1500 euró értékû gépkocsit további vizsgálatok céljából Sok pert indítanak a szennyezési adó visszaköveteléséért Megbénítják a bíróságokat a és az Európai Unió is azt javasolja, hogy szennyezési adó visszaköveteléséért indított perek, ezért az igazságügyi minisztérium adminisztratív síkra terelné ezeket az ügyeket. Mona Pivniceru fizesse vissza a kormány a különbözetet azoknak, akik a mostaninál nagyobb szennyezési adót fizettek év elején. Éppen ezért abban állapodtak meg a tárcavezetõ ma azt mondta, ezekben a Pénzügyminisztériummal, hogy a perekben egységes a bírósági gyakorlat, visszaigényléseket egyszerû közigazgatási Az EMNP elnöke kifejtette, Erdélyben 15 képviselõi és hét szenátori válasz tó - kerület van, amelyekben a magyarság többséget képez, ezekben minden - képpen valamelyik magyar párt jelöltje nyeri meg a versenyt, és két magyar alakulat is átlépheti az alternatív választási küszöböt, azaz elnyerhet három szenátori és hat képviselõi mandátumot. rossz éve alakította kedvezõtlenül a számításokat. Az OTP Románia vezérigazgatója elmondta, a külsõ tényezõk mellett a politikai bizonytalanság is rányomta a bélyegét a román gazdaságra. Diósi László szerint az önkormányzati és parlamenti választások évében az is megfigyelhetõ volt, hogy megannyi gazdasági döntést elhalasztottak. Mint megjegyezte, arra számít, hogy a választások után egy sokkal kedvezõbb gazdasági helyzet alakul ki. lefoglalták, G. Stelien Ilie ellen pedig csempészés vádjával eljárást indítottak. Sz. K. M. eljárással oldanák meg. Vagyis a különbözetet bírósági eljárás nélkül is visszakérhetik az államtól az autótulajdonosok. Ehhez azonban egy törvényt kell kidolgoznia a Ponta-kabinetnek. A kormány 400 millió eurót kellene visszafizessen.

3 2012. október 3., szerda Közelkép A Szatmár Megyei Kórház önmegújulása, pénz nélkül SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 3 A szakszervezetek elkezdték az õszi tiltakozást A Kartell Alfa szakszervezeti szövetség országos megmozdulásaihoz csatlakozva, tegnap kora délután körülbelül 50 ember gyûlt össze az új fõtéren, a prefektusi hivatal elõtt, a Mondiala Szabad Szakszervezet, az Electrolux Szabad Szakszervezet, a tanügy és a színház szakszervezetének képviseletében. Amint Vasile Dârle, a szatmári kartell titkára beszédében elmondta, ezzel a megmozdulással is az ország kritikus szociális helyzetére akarták felhívni a figyelmet, illetve azoknak az ígéreteknek a betartását követelik, amelyeket még a választások elõtt tettek a kormány képviselõi. Ezt követõen Dârle, Secan Ioan, Ioan Drãgan és Sorin Faur szakszervezeti képviselõkkel együtt egy kiáltványt adott át Eugeniu Avram prefektusnak, melyet az, ígérete szerint továbbit Ponta miniszterelnöknek. Sz. Kinga Rendõrségi hírek Súlyos közlekedési baleset Csonkáson Letöltik börtönbüntetésüket Kissé rendhagyó környezetben, a Szatmár Megyei Sürgõsségi Kórház udvarán kezdte sajtóértekezletét Adrian ªtef, a megyei tanács elnöke, Adrian Marc, dr. Galajda Zoltán, Paula Mare, Mircea Pal, Daniel Supuran és Mircea Govor társaságában tegnap kora délután, és rögtön meg is indokolta a helyszín választását: már a napokban elkezdik az udvar átrendezési és modernizálási munkálatait is. Elsõként a helikopter-leszálló megrepedezett betonját, illetve a leszállótól a kórházba vezetõ, igencsak rossz állapotban lévõ járdákat akarják leaszfaltozni, hogy a betegek valóban döccenõmentesen jussanak be a kórház épületébe, ugyanakkor újabb parkolók kialakítását is tervezik (melyek fizetésesek lesznek majd) és természetesen a zöldövezeti részt sem hagyják ki a sorból. Hétfõig felújítják a harmadik emeletet Ezzel egyidejûleg szeretnék megkezdeni a kórház elõcsarnokának és recepciójának átalakítását is, hiszen a lassan 40 éves épület bejárati része nem csak eléggé rossz állapotban található, de komor sötétségével, lehangoló látványával tovább fokozza a betegek szorongásait, rossz érzéseit. Az új elõcsarnokot kialakításával, színeivel és berendezésével mindenképp emberbarátaibbá akarják tenni. És a terveknek ezzel még nincs vége: jövõ hétre várják a szakbizottság véleményét az épület szerkezeti állapotáról és kedvezõ válasz esetén egy újabb jelentõs beruházás lesz a kórház manzárdosítása. Hasonlóan nagy léptékû beruházás lesz majd a laboratórium teljeskörû modernizálása, illetve olyan gépekkel való felszerelése, ami lehetõvé teszi azon komplexebb analízisek elvégzését is, melyeket most még csak magánlaboratóriumokban lehet. Természetesen tovább folytatódnak a kórtermek felújítási munkálatai is. ªtef kijelentette: háromcsillagos szállodák kényelme fogadja majd a szatmári betegeket, de ezen kívül kialakítanak úgynevezett VIP-szobákat is, melyekben csak egy betegágy és még nagyobb kényelem lesz az e szobákat igénylõknek természetesen fizetniük kell a még nagyobb komfortért, viszont a befolyt összegeket a kórház folyamatos modernizálási munkáira fordítják majd. Kihangsúlyozták ugyanakkor azt is, hogy nem csak a betegek, hanem a dolgozók számára is megfelelõ körülményeket kell biztosítani, valamint a kórházi személyzet betegekhez való viszonyulásán is változtatni kell, stresszmentesíteni kell a betegeket. De ezek még csak tervek. Ami kézzel fogható valóság és óriási lépés a megyei kórház számára az az, hogy október 8- án, hétfõn átadásra kerül a felújított harmadik emelet, ahol a szívsebészeti-, érsebészeti- és kardiológiai osztály együttesen kap helyet. Sz. K. M. Tegnap délben értesítették a köz le ke - désrendészet munkatársait, hogy baleset történt Szatmárhegy és Csonkás között. A helyszínre kiérkezve megállapították, hogy a 38 éves O. Dorin szatmárhegyi lakos a túl nagy sebesség és az elfogyasztott alkoholmennyiség következtében elvesztette uralmát mopedje felett, felborult és az úttestbe csapódott. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol alkoholszintje megállapítása érdekében vérvizsgálat is készült. Hajtási nélkül vezettek Egyre nagyobb teret hódít a mindenfajta hajtási igazolványok nélküli gépkocsivezetés divatja. Tegnap Vámfaluban ült volán mögé a 23 éves P. Florin, de mindenfajta tapasztalat híján nem tudta uralni a gépkocsit és beborult a menetirány szerinti bal oldali árokba, illetve szintén tegnap közúti ellenõrés során akadt horogra a 34 éves D. Gheorghe, akinek szintén nem volt hajtási igazolványa. A szatmárnémeti nyomozóiroda munkatársainak sikerült kézre keríteni és letartóztatni a 34 éves, szatmárnémeti D. Mariant, akit két év és hat hónap szabadságvesztésre ítélt a Nagykárolyi Bíróság, csalás és visszaélés vétsége miatt, ugyanakkor a mikolai rendõrõrs munkatársai is letartóztatták a 33 éves G. Claudiut, akit egy év börtönbüntetésre ítéltek, szintén csalás és visszaélés vétsége miatt. Mindkét bûnöst a börtönbe szállították büntetésük letöltése végett. Újabb baleset a Golescu híd lábánál Tegnap 16 óra körül Constantin Brâncoveanu utca felõl közeledett a Golescu híd feljárója felé az a BMW típusú gépkocsi, melynek vezetõje nem figyelt a szabályosan közlekedõ, a híd felõl a Martirilor Deportaþi utca irányába tartó kerékpárosra és elütötte. A kerékpárost könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. Meghallgatás volt a Prefektúrán Tegnap délelõtt meghallgatást tartottak a Szatmár Megyei Prefektúrán. Az audienciára feliratkozott tíz személybõl négyen jelentek meg, és a személyek közül legtöbben föld- és ingatlan- nyilvántartási illetve munka - ügyben fordultak a megyei elöljáróhoz. Chis Károly Érendrérõl a következõ panasszal kereste fel a prefektúrát: az ingatlana szomszédságában felépített bár mûködéséhez szükséges engedélyt õ nem írta alá, ennek okáért a bár tulajdonosa a háza melletti területbõl elfoglalt 1 méter 30 centimétert az építkezés alatt. Az endrédi panaszos elmondása szerint, néhány hónappal azelõtt, hogy szomszédja megkezdte volna az építkezést, õ megmérette az ingatlana körüli udvart egy topográfussal, és megjelölte udvarának határait cölöpök segítségével. Viszont a fadarabokat figyelmen kívül hagyta a bár tulajdonos a, felhasználva a több, mint egy méter területet. Chis Károly az endrédi polgármesterhez fordult, ám az kijelentette, hogy õ ugy gondolja, nem történt semmilyen törvénytelenség. Cosmin Dorle jogtanácsos az elhangzottak alapján annyit mondott, azon lesznek, hogy néhány nap múlva a helyszínen egyeztessenek ez ügyben: vagyis Érendréd önkormányzatával, a bár tulajdonosával és a topográfussal. A Szatmár Megyei Prefektúra tanácsadói csütörtökön Érendréden tartanak meg - hallgatást. Manu Carla szatmárnémeti lakos munkaügyben kereste fel a prefektúrát. Idén árván maradt, idõs és gyengélkedõ nagymamájáról pedig neki kell gondoskodnia. A fiatal hölgy friss diplomás, a nyár folyamán államvizsgázott le Kolozsváron, a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Kö r - nyezettudomány és Környezetmérnöki tanszékén. Sorin Martin Vereº, a Prefektusi Hivatal Kancelláriájának igazgatója elmondta, hogy megpróbál minél hamarabb segíteni rajta és megkérte, hogy mielõbb juttasa el fényképes önéletrajzát a humán erõforrás és bérelszámolási irodához. A továbbiakban azt tanácsolta, hogy míg nem kap visszajelzést a szakirodától, érdemes munkanélküli segélyt kérvényeznie. V.Csilla Új határátkelõk nyílhatnak Magyarország és Románia között Új magyar-román határátkelõk meg - nyitását szorgalmazza a magyar kormány annak érdekében, hogy az egymáshoz szorosan illeszkedõ határ menti gazdasági régiók újra mûködõképesek legyenek. Ez Orbán Viktor magyar minisz ter elnök és Titus Corlãþean román külügy miniszter hétfõi budapesti megbeszélésén hangzott el, amelyen részt vett a román külügyi államtitkár, továbbá Martonyi János külügyminiszter, Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára, valamint Románia budapesti nagykövete is. A találkozóról Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófõnöke által kiadott közlemény szerint a román fél köszönetet mondott Magyarországnak a Románia schengeni csatlakozásához nyújtott folyamatos támogatásért. A tárgyalópartnerek kifejezték továbbá szándékukat, hogy a fontos európai kérdésekben - így a többéves pénzügyi keret, a kohéziós források, valamint a közös agrárpolitika ügyében a két ország közös érdekeit szoros együttmûködésben képviselik. Megállapították azt is, hogy Közép-Európa energiabiztonsága közös stratégiai érdeke a két államnak, ezért gyors elõrehaladást szeretnének elérni az azeri-grúzromán-magyar együttmûködéssel létrehozandó gázvezeték, az AGRI-, valamint a Nabucco West-projektben egyaránt közölte Havasi Bertalan.

4 4 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Aktuális október 3., szerda A legviccesebb marketing-hibák Nagy szívás az Electrolux, halált hoz a McDonald s, bombát robbant a Cartoon Network, pornót terjeszt a Colgate. A marketing-történelem gyöngyszemeibõl válogattunk. Mindenki követhet el hibákat, a mar - ketingszakemberek is. Ezek állásokba, gyakran millió dollárokba kerülnek, és nem egyszer szétrombolják a vállalatok hosszú évekig építgetett reputációját de, valljuk be, jót lehet derülni rajtuk, és olyan szempontokra hívják fel a figyelmünket, amikre sosem fordítanánk kellõ figyelmet egy-egy reklámanyag elkészítésekor. Összeállí tásunkban a marketingtörténelem legemlékezetesebb tévedéseit gyûjtöttük egy csokorba. McDonald s A gyorsétterem-lánc egyik reklámja sok kárt okozott a márkának Japánban. A kampány középpontjában a közismert kabala-figura, Ronnie McDonald bohóc állt, aki általában fehérre sminkelt arccal lép fel. Japánban azonban a fehérre sminkelt arc a halál szimbóluma. Cartoon Network 2007-ben a gyerekcsatorna egy guerilla-marketing stratégiával állt elõ, melynek lényege az volt, hogy a városban LED kijelzõkön jelenítik meg az egyik új rajzfilmfigurát. Egy bostoni lakos azonban bombának gondolta a szerkezeteket és értesítette a rendõrséget. Terrorizmus gyanúja miatt kiürítették a metrót, hidakat zártak le. A marketing-hiba a Cartoon Network igazgatójának az állásába és 2 millió dolláros büntetésbe került a vállalatnak. Electrolux Egy svéd nyelvrõl angolra fordított hirdetés egy koreai újságban megjelent szövege így szólt: Nothing sucks like an Electrolux avagy semmi sem nagyobb szívás, mint egy Electrolux porszívó. New York Times 2011 decemberében a New York Times úgy döntött: miután egy olvasó lemond egy elõfizetést, ben érdeklõdnek, hogy mi volt elégedetlensége oka és árkedvezményt biztosítanak, ha az ügyfél meggondolja magát. Az egyik alkalmazott azonban véletlenül a 300 csalódott felhasználó helyett mind a 8 millió elõfizetõnek kiküldte a levelet. Az üzenetet sokan spamnek értékelték, így egyes levelezési rendszerek egy ideig automatikusan ebbe a mappába irányították a New York Times jeit. Miután viszont a cég elismerte hibáját és elnézést kért olvasóitól, azok az elõfizetést felmondóknak ajánlotthoz hasonló árkedvezményt követeltek. nem voltak tudatában annak, hogy a lojális vásárlóik nem akarnak divatosnak tûnni és nem értékelik a reformokat. De az is lehet, hogy egyszerûen gyenge volt az új logó. Colgate A Colgate Franciaországban egy Cue nevû fogkrémet akart bevezetni. Ez megegyezik egy helyi pornómagazin megnevezésével. Kenneth Cole 2011 elején Kenneth Cole a Twitteren keresztül próbálta reklámozni a divatlánc új tavaszi kollekcióját. Ezt az üzenet küldte el oldalára: Milliók lázonganak Egyiptomban. Úgy hírlik, már hallották, hogy az új kollekciónk elérhetõ a kairói oldalunkon (eredetileg: Millions are uproar in Cairo. Rumor is they heard our new spring collection is now available online at bit.ly/kcairo). A cég késõbb elnézést kért a vezetõ rossz humorérzéke miatt, és más vállalatotok is megtanulták, hogy nem éri meg az aktuális hírekre utalni PR-üzenetekben, mert az ellenhatást válthat ki: a Google a márkanévre adott elsõ tizenkét találata a marketing-hibára utal. Üdítõk A Coca-Cola spanyolországi marketingstratégiája sem hozta meg a várt sikert. A kétliteres üveg bevezetését nagy médiakampány övezte, de senki nem gondolt arra, hogy a spanyol háztartásokban csak kisebb hûtõk vannak, amiben a flakonok sajnos nem férnek el. A Come alive with the Pepsi Generation reklámszöveget nem fordította eléggé körültekintõen a vállalat, ezért a tajvani helyi nyelven az így hangzott: Pepsi will bring your ancestors back from the dead, azaz a Pepsi feltámasztja az Ön halott õseit. Az autógyártók sem kivételek A Nova Chevrolet-modell spanyolul úgy hangzik, mint no va, azaz nem jár, nem mûködik. Az amerikai autógyártó a Matador spanyol piacon való bevezetése elõtt is megfeledkezett a név ellenõriztetésérõl. A szó spanyolul ugyanis gyilkost jelent. Hasonló hibát követett el a Ford a Fiera tehergépkocsi exportjánál. Ez a név spanyolul csúnya öregasszonyt jelent. Eleinte a Ford nem tudta eladni Pinto nevû modelljét sem a brazil piacon. A gépkocsi neve Brazíliában kisméretû férfi nemi szervre utal. Egy japán autógyártó az MR 2 sportkocsi elnevezését a francia piac számára nem változtatta meg. Ez ott gyorsan kimondva merdének felel meg, ami az ürülék francia elnevezése. Összeállt az igazoló bizottság az Agrárkamara ügyében Több alakalommal is beszámoltunk már arról, hogy az Agrárkamarát átszervezik, megyénként 25 tagja lesz. A mezõgazdasági társulások, mezõgazdasági cégek résztvevõi, valamint földmûvesek jelöltethetik magukat. A jelentkezések határidejét egészen szeptember 26-ig tolták ki. Kevesen jelentkeztek, ami részben annak is köszönhetõ, hogy ezek nem fizetett állások, inkább tiszteletbeli pozíciók. Szatmár megyében csak bizonyos kategóriákban volt túljelentkezés. Sok kategóriában azért nem tudták elfogadni a jelölést, mert nem volt bejegyezve föld a nevükön. Mert kategorikusan minden egyes jelöltnek kell legyen föld a saját nevén bejegyezve. A határidõ kitolásának köszönhetõen a tegnap már össze is ült az igazoló bizottság, ami a jelöltek ragsorolásáról döntött (a szavazólapon való helyek felosztása). A kilenc kategóriába összesen 74 ember jelentkezett. A 25-ös csapatban 10 hely volt a mezõgazdasági társulásoknak, mezõgazdasági cégeknek, akik be vannak jegyezve, és éves mérlegük van letéve, profittól függetlenül. Két helyet tartottak fenn a mezõgazdasági szövetkezetek részére. Egy hely volt az erdészeti részre, tanügyi kutatási részre ugyancsak egy hely volt, ahol a jelölendõ személynek mezõgazdasági szakirányú egyetemi Egy hibátlan csapat maradt a nagykárolyi focibajnokságban végzetséggel kell rendelkeznie. Három helyet tartottak fenn földmûveseknek, a törvény elõírja, hogy a jelöltet legalább 25 olyan földmûves támogassa, aki be van jegyezve az APIA-nál. Továbbá három hely volt fenntartva kimondottan 30 év alatti fiatal földmûvelõk számára, illetve egy állatorvosnak is tartottak fenn helyet. Az igazoló bizottság tagjait az alábbi személyek képezték: Cristian Secarã a prefektúráról, Angela Câmpan jogtanácsos, Maria Roºca magánvállalkozó, Coniac Marian agrármérnök, Ramona Antonescu prefektúrai irodafõnök, valamint az Agrárkamara átalakításának elnöke, Voina Ungureanu. B.G. Gap A Gap 2010 októberében új logóval jelentkezett, hogy modernebbnek tûnjön a vásárlói szemében. Meddig tartott az új imidzs? Két napig! A vállalat gyorsan visszaállította régi márkajelét, miután hihetetlen tömeghisztéria tört ki. A cég marketingesei ugyanis a dizájn-újításkor Figyelem a siker titka Nem csak a fordításokat kell kétszer átgondolni a médiakampányok során, hanem érdemes a koherenciára és a reklámpanók elhelyezésére is figyelmet szentelni. Forrás: Pénzcsinálók.ro Szõcs Cson - gor-ernõ. A csendõrök továbbra is vadásszák a hamisítókat Szeptember 30-án, az ócskapiacon ellenõrzõ járõrözõ akciót folytató csendõröknek feltûnt az a év körüli férfi, aki nagyobb mennyiségû, hamisítványoknak tûnõ CD-t és DVD-t kínált eladásra. Az ellenõrzés során kiderült, hogy a 45 éves B. Iuliu szatmárnémeti lakos valóban nem tudja iratokkal igazolni a 26 darab DVD és a 13 darab CD eredetiségét. A csendõrök ezeket lefoglalták, a férfi ellen pedig hamisított termékek árusítása vétségével eljárást indítottak. Sz. K. M. A sereghajtó számára nem a gyõzelem, a részvétel a lényeg Nagykárolyban a negyedik fordulót rendezték meg a tizenegyedik alkalommal zajló kispályás labdarúgó bajnokságban, a hétfõ este véget ért játéknap után már csak egy százszázalékos csapat maradt, miután az eddigi két hibátlan együttes találkozóján a Contitech 3-0-ra nyert a P&K Genaral Leasing csapata ellen. A hatcsapatos tornán ugyanakkor továbbra is nulla ponttal áll az FC Stahlbau Hermann együttese, amely most hat góllal kapott ki. EREDMÉNYEK: FC Mind Egy FC Stahlbau A bajnokság állása 1. Contitech P&K Genaral Leasing Och MIK FC Mind Egy FC Stahlbau Hermann Hermann 8-2 (Crãciun 3, Paºca 2, Lukács 2, Toader, illetve Hevele, Csongrádi), Contitech-P&K General Leasing 3-0 (Koch, Óbis, Moisa), Och-MIK 6-1 (Bertalan, ªimonca, Kiss Zs., Sãlãgean, Enache, Újvári, illetve Schroth V.).

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP A parlament megszavazta a szakmai érettségi bevezetését Megszavazta a szakmai érettségi bevezetésérõl szóló törvénytervezetet a szenátus, így a tanév végén kétszintû érettségi rendszerben vizsgáznak majd

Részletesebben

Újabb lépés Lunaforráson a síparadicsom felé

Újabb lépés Lunaforráson a síparadicsom felé IV. Szatmári Babahordozó Napok A szatmárnémeti baba-mama klub a világ több országában mûködõ non-profit egyesülethez csatlakozva, idén már negyedik alkalommal ünnepli a Nemzetközi Babahordozó Hetet, mely

Részletesebben

Politikus-invázió Szatmáron Az RMDSZ és az USL vezérei jelöltjeik támogatásán fáradoznak

Politikus-invázió Szatmáron Az RMDSZ és az USL vezérei jelöltjeik támogatásán fáradoznak Három kórus énekelt együtt a magyar nyelv napján Különleges találkozó és nem mindennapi zenei csemege e szavakkal lehet leginkább jellemezni azt az elõadást, amelyre tegnap kora délután került sor Református

Részletesebben

Erdei D. István elutazott az Európai Néppárt kongresszusára Az esemény egyik házigazdája az RMDSZ

Erdei D. István elutazott az Európai Néppárt kongresszusára Az esemény egyik házigazdája az RMDSZ Átlépve a százpontos határt nyert a VSK Az idény eddigi leglátványosabb és pontgazdagabb mérkõzését játszotta tegnap este a Szatmárnémeti VSK nõi kosárlabda együttese, amely hazai pályán 17 pontos gyõzelmet

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Miniszteri találkozó Szatmárnémetiben Pénteken Szatmárnémetiben találkozik dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelõs államtitkára és Ovidiu Silaghi, Románia szállításügyi

Részletesebben

Gálamûsorral zárult a XXI. Hajnal Akar Lenni

Gálamûsorral zárult a XXI. Hajnal Akar Lenni Boszorkányok és szellemek az iskolában Egy héttel a legkisebbek mulatsága után a nagyobbak is jelmezt öltöttek a 10-es Számú Általános Iskolában. Az álarcosok parádéja zárta az ez évi Halloweenmulatságokat

Részletesebben

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is Lámpások gyúltak a rászorulókért A Hám János Óvoda német és magyar csoportja, a 9-es Számú Óvoda német csoportja, az Ettinger Líceum elõkészítõ osztályos tanulói és még számos gyermek gyûlt össze pénteken

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Sok fiatalnak nincs munkája, mégis kevesen mentek el az állásbörzére Szatmárnémetiben alig pár száz végzõs fiatal vett részt tegnap reggel kilenctõl a Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség

Részletesebben

Megalakult a szatmári RMDSZ nõi tagozata

Megalakult a szatmári RMDSZ nõi tagozata 1956, te csillag emlékeztek a gimnazisták 1956, te csillag címmel tartott megemlékezõ, verses történelmi áttekintést a szatmárnémeti Református Gimnázium tegnap kora délután. A díszterem zsúfolásig telt

Részletesebben

Fiatalkorú és idõs tolvajok párbeszéde

Fiatalkorú és idõs tolvajok párbeszéde Játszunk, és önzõ módon még élvezzük is. Interjú Marosszéki Tamás színmûvésszel, a Harag György Társulat új tagjával. A 2012/2013-as évadban a Harag György Társulat kilenc új taggal bõvült, köztük a Marosvásárhelyen

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Féltucatot kapott a bukaresti kupameccsen az Olimpia a Rapidtól Elmaradt az optimista szurkolók által titokban várt bravúr tegnap este Bukarestben, ahol a Román Kupa keretében a harmadik ligás Szatmárnémeti

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Diákok, tanárok: ma kezdõdik az iskola! Ma délelõtt különbözõ idõpontokban rendezik meg a hivatalos tanévnyitó ünnepségeket Szatmárnémetiben. Az ünnepségeken a tanintézmény apróságai a szülõkkel, nagyszülõkkel,

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Jövõt építünk, biztonságot teremtünk Pataki Csabával, az RMDSZ Szatmár megyei elnökével, szenátorjelölttel beszélgettünk a december 9-i parlamenti választások tétjérõl, fontosságáról. Elsõdlegesen arról,

Részletesebben

Feltárták megyénk legõsibb templommaradványát

Feltárták megyénk legõsibb templommaradványát Márton-napi ünnepség német nyelven Márton-napi ünnepséget rendeztek tegnap délben a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban. A jelenetekkel és énekekkel egybekötött mûsort a németül tanuló diákok Császár

Részletesebben

Több mint ötven százalékra van szükségük a gyõzelemhez

Több mint ötven százalékra van szükségük a gyõzelemhez Pöttöm Parádé a fõgimnáziumban Az ötödikes és kilencedikes diákok beavatása után ezen a héten a legkisebbek bemutatkozására is sor került, jövõ héten pedig a legnagyobbak, a posztlíceumi diákok is megtartják

Részletesebben

Anyák és gyermekek köszönhetik életüket a Loredana otthonnak

Anyák és gyermekek köszönhetik életüket a Loredana otthonnak Facsemetét ültetettek az iskolások Faültetéssel ünnepelte a Mircea Eliade Általános Iskola az Ökoiskolák Európai Napját. Tegnap az iskola elõtti parkba facsemetéket ültettek a diákok és a jeles naphoz

Részletesebben

Beavatták a Hám János gólyáit

Beavatták a Hám János gólyáit Megdolgozott a gyõzelemért a VSK Megérdemelt gyõzelmet aratott a bajnokság hetedik fordulójában a Szat már - németi VSK nõi kosárlabda csapata, amely a craiovai együttest fogadta és a várt - nál nehezebben,

Részletesebben

Környezeti nevelés a vallási intézmények segítségével

Környezeti nevelés a vallási intézmények segítségével Biztosan nyert a VSK Gyulafehérváron A nõi kosárlabda bajnokság negyedik fordulójában negyedik gyõzelmét szerezte meg a Szatmárnémeti VSK együttese, amely a péntek esti, rangadónak számító összecsapáson

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Hétfõtõl újból MADISZ táncház a Kölcseyben A tanév megkezdésével folytatódik a Szatmárnémeti MADISZ által szervezett néptáncoktatás és táncház is. Az elsõ táncházra szeptember 24-én, hétfõn kerül sor,

Részletesebben

Hány falusi rendõr beszél magyarul

Hány falusi rendõr beszél magyarul Pályázat öntözõrendszer kialakítására A szárazság valamint az, hogy nincs megfelelõen kiépített öntözõrendszer Szatmár megyében nagyon sokak életét megkeserítette és a kukorica termést nagy mértékben kompromittálta.

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Barangolás a Károlyi-kastélyban Valódi idõutazás élményét nyújtja A hajdanvolt kastély, a Károlyi-kastély elsõ emeletén, tíz teremben berendezett kiállítás, amely a grófi család rezidenciájaként szolgáló

Részletesebben

Nagy szükség van az iskolaorvosi rendelõkre

Nagy szükség van az iskolaorvosi rendelõkre Környezetkímélés és újrahasznosítás a cél 2012 elején hirdették meg a Hulladékok helye nem a házban van, küldd sétálni õket elnevezésû akciójukat, melynek során az ország 1 000 településén eddig 12 500

Részletesebben

Folytatás a 11. oldalon

Folytatás a 11. oldalon Kisdiákok látogattak a könyvtárba Kellemesen tölthették az idõt pénteken reggel a Constantin Brâncoveanu Általános Iskola elsõ osztályos diákjai, hiszen tegnap reggel meglátogatták a Szatmár Megyei Könyvtár

Részletesebben

A becslések szerint az RMDSZ átlépte a választási küszöböt

A becslések szerint az RMDSZ átlépte a választási küszöböt Mézeskalácsokat készítettek a gyermekek Közeledik a karácsony, gyermeki mértékkel számolva pedig már csak néhányat kell aludni a szeretet ünnepéig. A legkisebbek izgatottsága naprólnapra nõ. Igazi felüdülést

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP A nyelvek európai napját ünnepelték az iskolások A nyelvek európai napját ünnepelték tegnap az iskolások, ugyanis 2001 óta szeptember 26-a az európai nyelvek ünnepe. A 10-es Számú Általános Iskola tanulói

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Sehol nem szabad játszani a tûzzel! Az elmúlt iskolai tanévben, hét ízben is azon kaptak diákokat, hogy felelõtlenül a tûzzel játszottak. A Szatmár Megyei Szamos Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõsége megtartotta

Részletesebben

Az önkéntesek a választási kampány pillérei

Az önkéntesek a választási kampány pillérei Nigériai amatõrökkel játszott az Oli Egy elõre nem tervezett, alkalmilag jött barátságos mérkõzést játszott tegnap délben a harmadik ligás Szatmárnémeti Olimpia keretének egyik része, amely egy errefelé

Részletesebben

Őszi Fesztivál Kismajtényban

Őszi Fesztivál Kismajtényban Büntetõkkel büntette az Oli a Zilahot Nehezen, de végül sikerült megszakítania negatív sorozatát a Szatmárnémeti Olimpiának, miután a harmadik ligás bajnokság 8. fordulójában egy góllal nyert hazai pályán

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Hazajött a paralimpiai dobogós vívó Osváth Richárd A junior országos bajnokság tegnapi csapatversenyének döntõje elõtt a Csipler Sándor Vívóteremben jelenlévõk vastapssal fogadták a londoni paralimpián

Részletesebben

A vidékiek problémái is fontosak

A vidékiek problémái is fontosak Piros masnis felvonulás az AIDS ellen A WHO 1988-ban december 1-jét az AIDS elleni küzdelem világnapjává nyilvánította. Ennek célja, hogy mozgósítsa az embereket a HIV elleni küzdelemben. A világnap alkalomból

Részletesebben