GALGA HÉVÍZ MÁRCIUS 15. M E G H Í V Ó. Havonta megjelenô olvasnivaló. Március 15-i ünnepi megemlékezésünkre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ MÁRCIUS 15. M E G H Í V Ó. Havonta megjelenô olvasnivaló. Március 15-i ünnepi megemlékezésünkre"

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló Március 15-én, 1848-ban esett az esõ. Langyos, tavaszi esõ. Az azóta eltelt másfél század során rengeteg dolog megváltozott, például az idõjárás. Hiszen mikor e sorokat írom, március nyolcadikán, sûrû pelyhekben hull a hó! Köszönhetõ mindez az ismert környezeti ártalmaknak és talán számos más, egyelõre ismeretlen tényezõnek. Nem változott viszont a 48-as követelések néhány pontjának aktualitása. Hiába telt el mintegy százötven év, vannak dolgok, amelyek nem változnak, helyesebben eddig nem változtak meg. Nézzük hát, mit is kívánt másfél százada a magyar nemzet. Bár nyilván mindenki sokszor olvasta, hallotta már, de mégsem árt újra és újra számba venni, hogy mit kértek akkor a magyar nemzet számára a Márciusi Fiatalok, s alaposan átgondolni, hogy mi valósult meg a követeléseikbõl, és mi az ami napjainkban is aktuális még. A t a r t a l o m b ó l : 15. Egy Galga-menti levél emléke Tallózó Köszönet véradásért Melléklet: márciusi mandala naptár 3. szám HÉVÍZ Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. 1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését. 2. Felelõs ministeriumot Buda-Pesten. 3. Évenkinti országgyûlést Pesten. 4. Törvény elõtti egyenlõséget polgári és vallási tekintetben. 5. Nemzeti õrsereg. 6. Közös teherviselés. 7. Úrbéri viszonyok megszüntetése. 8. Esküdtszék, képviselet egyenlõség alapján. 9. Nemzeti Bank. 10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék, a külföldieket vigyék el tõlünk. 11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak. 12. Unio. Egyenlõség, szabadság, testvériség! M E G H Í V Ó Tisztelettel hívjuk és várjuk Galgahévíz minden polgárát a Március 15-i ünnepi megemlékezésünkre Program: 8,30-kor Szentmise a hõsökért 9,30-kor ünnepség a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban végül koszorúzás a Hõsök Emlékmûvénél Kérem tiszteljék meg részvételükkel megemlékezésünket és ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! Dr. Basa Antal polgármester

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP A Pénzügyi Ellenõrzõ és Fejlesztési Bizottság által elõzetesen megtárgyalt költségvetési rendelet került beterjesztésre a február 10-én tartott testületi ülésen. Az Önkormányzat évi bevételét eft-ban tervezzük. A mûködési kiadás eft, míg a Körjegyzõség kiadása eft. A saját bevételt eftban határoztuk meg, melybõl jelentõsebb tételek az intézményi étkezési térítési díjak, a Mûvelõdési ház és iskola bérleti díj bevétele, valamint a hulladékkezelõ telep bérleti díja. Helyi adókból eft szerepel a tervben, míg az állam átengedett megosztott bevételek eft-al szerepelnek a tervben. Az OEP eft-ot utal várhatóan az egészségügyi feladatokhoz, míg a Körjegyzõség mûködéséhez Vácszentlászló eft-ot ad át. A normatív állami támogatás eft, és tervezünk a meglévõ értékpapír eladásából eft bevételt. A kiadásokra visszatérve az Önkormányzat a biztonságos gazdálkodás feltételeit teremti meg az intézmények részére, de sajnos béremelést a központi intézkedések miatt nem tudtunk biztosítani. Terveztük a korábbi évek tapasztalatai alapján a segélyeket, valamint a hulladékkezelés önkormányzat általi támogatására eft-ot. Az általános iskola felújítási, eszközbeszerzési tervéhez eft-ot különítettünk el pályázati saját erõként. Ez évben meg kell alkotni a helyi építési szabályzatot, melynek elõkészítésével a PLANNER-T KFT.-t bízzuk meg. Itt jelzem, hogy az év során több ízben kérjük majd az elképzeléseinkkel kapcsolatos észrevételeket, véleményeket, kérjük, hogy szíveskedjenek munkánkat segíteni. A szabályzat költsége eft. 13,6 millió Ft értékben az Önkormányzat tartalékot képzett, ami pályázati saját erõ lehet az EU, vagy a Magyar Állam által kiírt pályázatoknál. A testület 2. napirendi pontként elfogadta a köztisztviselõi teljesítménykövetelményeket, ahol a korábbi évek elvárásai megmaradnak, de kiegészül a követelményrendszer az Európai Parlament választása - bonyolítása, az Önkormányzati rendeletek Európai Uniós jogharmonizációs feladataival, valamint a pályázatok megfelelõ elõkészítésével. A testület elfogadta az új szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét, ami már az elõzõekben írt jogharmonizációs munka része is. Tárgyaltak továbbá a Képviselõk arról, hogy esetlegesen Hévízgyörk, Dány települések a szelektíven gyûjtött hulladékukat beszállíthassák a Tura-Vácszentlászló-Zsámbok és Galgahévíz község Önkormányzatainak tulajdonában lévõ Szelektív hulladékhasznosító és kezelõ telepre. Az önkormányzati és a Körjegyzõség munkáját érintõ kérdésekben ügyfélfogadási idõben szívesen állok az Önök rendelkezésére. Dr. K r á l László körjegyzõ Szeretettel köszöntjük a Nõnap alkalmából Galgahévíz minden asszonyát, lányát! CIVIL FÓRUM CIVIL FÓRUM Mi hiszünk az összefogás és szeretet erejében! március 5-én este a galgahévízi Barátság Polgári Kör rendezvényén több, mint négyszázan zsúfolódtak össze, hogy meghallgassák Pokorni Zoltán, a FIDESZ Polgári Szövetség alelnökének és Dr. Latorczai János FIDESZ-es országgyûlési képviselõnek beszédét a mûvelõdési házban. A Himnusz közös éneklése után Mészáros Zsuzsa a mûvelõdési ház vezetõje köszöntötte a megjelenteket, majd Tura város képviseletében Seres Tünde és Szita Eszter Maczkó Mária tanítványai énekeltek, ezzel színesítve a rendezvényt. A helyi polgári kör vezetõjének rövid bevezetõje után dr. Basa Antal polgármester úr koordinálásában kezdõdött az esti program. Elõször Dr. Latorczai János országgyûlési képviselõ úr gazdasági szempontból vázolta az ország rossz helyzetét, tekintettel az uniós csatlakozásra, összehasonlítva az Orbán-kormány eredményeit a jelenlegi szocialista liberális kormány siralmas produkciójával. Hallottuk, hogy a FIDESZ vezette koalíció sikeres négy évét, a Széchenyi-tervet, a kis-, és középvállalkozók segítését, a fiatalok lakáshitelét, az egyetemi hallgatók tandíjának segítését, a nyugdíjasok támogatását az MSZP-SZDSZ koalíció szisztematikusan megsemmisítette. A bankár kormány csak hódolóinak biztosít, de azoknak nagyon jó megélhetést. A kisebbségekkel, a lakosságnak mintegy 5%-át adó cigánysággal nem törõdnek! Minden választás elõtti szólamuk csak politikai érdekeiket szolgáló, öntömjénezõ, álságos hazugság volt! Pokorni Zoltán, a FIDESZ Polgári Szövetség alelnöke, mindezt politikai háttérrel támasztotta alá. Ismertetõjébõl kiviláglott, hogy a Medgyessykormány mind emberileg, mind erkölcsileg Magyarország polgárainak többsége elõtt megbukott. A kormány és politikája menekülõ pályán van. A választási ígéretekbõl nem lett semmi! Becsapták a fiatalokat, a nyugdíjasokat, a kisebbséget és azokat a kétkezi dolgozókat, akik eltartják ezt az országot. A jóléti rendszerváltás hazugság volt! Pokorni Zoltán alelnök úr arra ösztönözte a hallgatóságot, hogy a június 13-i uniós választásokon egyértelmûen a jövõre, az egyedüli kivezetõ és biztos útra, a polgári Magyarországra, a FIDESZ-re voksoljanak! A beszédek után nagyon sok kérdés hangzott még el, amire vendégeink idõt és energiát nem kímélve válaszoltak. A két órára tervezett rendezvény több, mint három órán át tartott. Végül közösen énekeltük a Szózatot és a Székely Himnuszt, szimbolizálva az összefogás és a szeretet erejét. Dr. Jancsy György a Barátság Polgári Kör vezetõje 2

3 A TÛZOLTÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tûzesetek túlnyomó részét a szabadtéri erdõ, avar, bozót, tüzek tették ki. Ezek nagy része tûzvédelmi szempontból önmagában ártalmatlan, senkit és semmit nem veszélyeztet, legfeljebb a tûzoltókat dolgoztatja meg %-ban azonban komoly károkat okozott az erdõkben vagy kis faépületekben szerszámosokra átterjedve. Persze az ártalmatlan tüzek is csak önmagukban vizsgálva azok, mert adott esetben az ott dolgozó tûzoltó erõket, eszközöket egy nagyobb tûzesettõl tartja távol. Mi a fontosabb? Ezen esetek vizsgálatánál szinte mindig az emberi felelõtlenségre vezethetõ vissza a tüzek keletkezése. Egy részük gondatlanság következménye, ilyen pld. a száraz fûbe eldobott égõ dohánynemû, gyufa vagy a csak kis idõre magára hagyott kerti hulladéktûz. Más részük a túlzott önbizalom vagy a tûz alábecsülésének eredménye. A túl nagyra nõtt száraz fû, a réten, árokparton, a régi nádasok vagy tarló és erdõirtás maradványok elégetése gyakran túl nagy falat az azt végzõk számára. Persze ezen túlmenõen sokszor tapasztaljuk, hogy a tûzgyújtóknak nem is céljuk a tûz kordában tartása, a fontos az, hogy ami felesleges az leégjen és a tûz kezdetén dolguk végeztével távoznak. Vissza legfeljebb csak akkor jönnek, amikor a tûzoltók már elvonultak, hogy a megmaradt részeket újból meggyújtsák. Harmadik eset a gyermekjáték, melyek sajnos néha a legtragikusabb véget érik. Az, hogy ezek ellen mit lehet tenni, nagyon sokszor kívül esik a tûzvédelmi hatóság és szakemberek lehetõségi körén. Hiszen pld. a gondatlanság miatt történt tûzesetnél az eldobott égõ cigaretta ugyanannak a mozdulatnak az eredménye, mint az eldobott banánhéj vagy chipses zacskó, az erdõ szélére kihordott és meggyújtott kerti szemét ugyanabból a körbõl származik, ahonnan az erdei illegális szemétlerakó. Ebben az esetben csak annyi marad, hogy mindenhol és mindenkor pld. ebben a cikkben is nagy betûkkel le kell írni azt, hogy NE! Ne dobjuk el az égõ cigarettát, gyufát, ne hagyjuk ott az égõ száraz füvet, nádast, ne hagyjuk sorsára a tûzrakást vagy erdei tûzrakó helyet! A gyerekek esetében a jó példamutatás és a tûzzel való megfelelõ mit szabad, és mit nem bánásmódra való nevelés lehet a megoldás, mely feladat mind a szülõnek, mind az iskolának, mind a tûzvédelmi szakembereknek. Tudatosuljon a gyerekekben az, hogy milyen veszélyt vállal azzal, ha egy gyufát meggyújt. Azonban ha már véglegesen és megmásíthatatlanul eldöntöttük, hogy egy nagy-nagy tüzet rakunk, akkor tartsuk be a tûzveszélyes tevékenységre vonatkozó elõírásokat. Pld.: Az épületektõl és a tárolt éghetõ anyagoktól 6-20 m távolság betartása célszerû a tûz nagyságától és az épület anyagaitól függõen. A védõtávolság területén a talajt száraz, éghetõ anyag ne borítsa, ill. a levegõben történõ átterjedés megakadályozására szélcsendes idõ legyen. Tartsunk készenlétben olyan eszközöket, melyekkel a tüzet kordában tudjuk tartani ill. ha kell el tudjuk oltani. Néhány kéziszerszám /lapát/ pár vödör víz vagy a kerti locsolótömlõ gyakran megfelelõ lehet, azonban nagyobb tûznél több eszközre is szükség lehet. A tûzgyújtás esetében is tartsuk szem elõtt az egy ember nem ember munkabiztonsági szabályt és a várható tûzterület nagyságától függõen többen végezzük a munkát. Nagyobb terület esetén tûzvédõ sávok kialakításával kisebb szakaszokat is ki lehet alakítani, illetve a tûz- ellentûz módszer alkalmazásával is csökkenthetjük a munka létszám igényét. Természetesen a fent leírtak alapszabályok, melyek minden esetben figyelembe veendõk, azonban a helyi sajátosságok jelentõsen befolyásolják azt, hogy még mire kell odafigyelni. A szabadban tüzelés tûzvédelmi vonatkozásain túlmenõen a levegõ védelmével kapcsolatos következmények sem elhanyagolhatóak. Mielõtt bárki nekikezd az égetésnek, vegye figyelembe a 21/2001. II.14. Korm. rendeletet, ugyanis ez a jogszabály a szabadban történõ égetést környezetvédelmi okokból tiltja. Így a háztartási, ill a növénytermesztéssel keletkezett (kerti hulladék) ill. a lábonálló növényzet tarló égetése tilos! És a végére csak egy kis érdekesség, hogy mire vagyunk kénytelenek fordítani az adózó állampolgárok pénzét: Pld. napi alkalommal avar-, ill. nádas tûzhöz vonulni Péceltõl Aszódig, Zsámboktól Váckisújfaluig. Medla Zoltán tü. alezr. tûzoltó parancsnok 3

4 Az óvodában történtek Trombita harsog, ének száll / Éljen az óvodai jelmezbál! Kutyát kérek, kiskutyát, okosat és nem butát. Lehet kis vagy nagyfülû, hosszúkás vagy gömbölyû, Lehet rajta bármi jel, lehet tacskó, spániel. Tavasztündér a virágokat ébreszti A méhecskék és mackómama örömére Masiniszta, masiniszta sok a dolga nagy az orra, õ a mozdonyt igazítja. A FARSANGI GYORS MEGÉRKEZETT, AKI LEMARADT BÁNHATJA! Világjáró Vili, Néger mama és Pampalíni barátaival Maszka bál, maszka bál, áll a maszka bál! Ahol minden ovis gyerek vidám táncot jár. 4

5 SULI-HÍREK FEBRUÁRBAN TÖRTÉNT Elkezdõdött a II. félév. 228 tanulónk közül 16-an kitûnõen, 25-en jeles eredménnyel zárták az I. félévet. A bukottak száma 11 volt. Még év végéig három hónap áll rendelkezésre mindazoknak, akik javítani szeretnének az eredményükön. Február 9-én az Iskolaszék tagságáról lemondott Benczéné Dr. Péli Margit helyére a szülõi munkaközösség Mészáros Antalnét választotta meg. Ezúton is köszönjük az Iskolaszék eddigi munkáját, s a továbbiakban is kérjük szíves együttmûködésüket. (Az Iskolaszék tagjai: Tóth Andrásné - elnök; Vanóné Varga Judit - titkár; Mészáros Antalné - a szülõk képviseletében; Vanó András - az önkormányzat képviseletében; Barna Jánosné és Kersch Gyula a tantestület képviseletében, valamint Gombosné Csákány Ibolya - a diákönkormányzat képviseletében.) Február a farsang hónapja. Mint minden évben most is megrendeztük a hagyományos farsangi mulatságot. Nyitótánc után, amit Balla Tímea tanított be, a 3.b-sek elõadása következett, majd az egyéni jelmezesek felvonulása. Ezután a tantestület tagjai egy meglepetés-számmal kápráztatták el a közönséget. A csoportos jelmezesek elõadásai következtek. Mind az egyéni, mind a csoportos maskarások nagyon színvonalas produkciókat mutattak be. A zsûri nehéz helyzetben volt, mikor dönteni kellett. Gondolom mindenkinek szívesen odaítélték volna az elsõ három hely valamelyikét. Az értékelés után Bagó Bálint ördögkarika produkcióval ejtette ámulatba a nézõket. Hatalmas sikert aratott. Nem maradt el a tombola sem, ahol értékes nyereményeket nyerhettek a szerencsések. Ezután discó szórakoztatta a jelenlevõket. Február 27-én rendezték meg a Zrínyi Ilona matematika versenyt, ahol 16 tanuló vett részt iskolánkból. Az eredményekrõl késõbbi idõpontban kapunk értesítést. I ELÕZETES: A gödöllõi Erkel iskolában az 1848/49-es történelmi események emlékére rendezett versenyen vesznek részt tanulóink. Március 13-án 8 órakor a tornateremben labdarúgó torna lesz a 6-10 éves korosztály számára Hévízgyörk, Tura és Galgahévíz csapatai között. Március 15-én a községi ünnepség fél 10-kor (a szentmisét követõen) kezdõdik a Mûvelõdési Házban. Iskolánk névadója, II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulója alkalmából vetélkedõt és ünnepséget rendezünk. Március 27-én Borsiba teszünk látogatást április 3-án rendezzük a második Galga túrát. Lelkes túrázók megalapították a Galga Természetbarát Egyesületet. A rendezvény színvonalas lebonyolítása érdekében támogatókat szívesen várunk! Április 6-án a Mûvelõdési Házban Mátyás királyról szóló színházi elõadás lesz. Tavaszi szünet április 8- április 13-ig tart. ALAPÍTVÁNYAINK A Galgahévízi Iskoláért Alapítványt ben alapítottuk, az iskola támogatására. A évi személyi jövedelemadó bevallásakor nyílt elõször lehetõség az adó egy százalékáról rendelkezni az alapítvány javára. Az adófizetõk ily módon Ftot juttattak az alapítványhoz az elmúlt évben. A Galgahévíz Közbiztonságáért Közalapítvány óta mûködik óta lehetséges a személyi jövedelemadó egy százalékával támogatni az alapítványt. Azóta minden évben rendelkeztek az adófizetõk az alapítvány javára, az elmúlt évben Ft-ról. Köszönjük eddigi támogatásaikat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a évrõl beadott adóbevallásukban szintén rendelkezhetnek adójuk egy százalékáról az alapítványok javára. Amennyiben a munkáltatója készíti el az adóbevallását, a rendelkezõ nyilatkozatát a munkáltatóhoz kell eljuttatnia. Az alapítványok támogatására befizetett összeg nyereségadó kedvezményre is jogosít. A befizetett összegrõl az alapítvány igazolást állít ki, ezzel csökkentheti a társas vállalkozás a társasági adó összegét, az egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelemadóját. A Galgahévízi Iskoláért Alapítvány adószáma: A Galgahévíz Közbiztonságáért Közalapítvány adószáma: Támogatásaikra továbbra is számítunk. Vass Éva 5

6 NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ ÕSZINTÉN A DAGANATOS BETEGSÉGEKRÕL 2. találkozásunk a daganat megelõzéssel kapcsolatban március 3-án este volt. Most 13 érdeklõdõnk volt. Elõadónk, Kovács Dóra maga is átélte ami az elõadássorozat témája. Betegsége 1991-ben kezdõdött. Mint mesélte bõrrákossá vált egy szemölcs a lábán, melyet mûtéttel eltávolítottak, majd kemoterápiával utókezelték, illetve õ maga természetes módokat is kipróbált, gyógyteákat, talpmasszírozást. 10 hónap után áttét keletkezett és combjában nyirokmirigy csomó vált rákos daganattá. Ezt is mûtéttel távolították el, majd elhatározta magát Dóra, hogy egy életem, egy halálom végire jár, hogy tud magán segíteni. Lelkiállapotát, a betegség jelentkezése elõtti egy évben így jellemezte: Majd szétdurrantam a feszültségtõl! Ebbe párkapcsolati és egzisztenciális válság is belejátszott. A baj megtörténtével elkezdett dolgozni a problémán, lelki síkon egy kiváló pszichoterapeutára, Beáta Bishopra bukkant, akinek könyve, az Ideje a gyógyulásnak címû sokat segített neki. Ezen kívül megtanulta az autogén tréninget, valamint jógázással tudta figyelmét belsõ énjére fordítani. A külsõ világ zajából a bensõ csendbe talált el. Megtanulta érzékelni testének rezdüléseit. Más betegtársainak ilyen belsõ csendet az imádkozás adott. Másrészt a táplálkozásában az immunerõsítõ, ezáltal a szervezet öngyógyuló képességét elõsegítõ Gerson-terápiát választotta. Ez biozöldség levének ivását, lenolaj fogyasztását, teljeskiõrlésû, biominõségû kenyér, zabkása fogyasztását és rendszeres beöntést, tehát erõteljes tisztítást, méregtelenítést jelent. (Részletes tanfolyam az Egészségforrás Alapítványnál.) Emellett Biokultúra Egyesületi taggá is vált, hogy ellenõrzött biotermelõkre találjon, akikkel személyes kapcsolatot keresett és állandó vásárlójukká vált. Ugyanis a rákbetegnek nagyon fontos a mesterséges anyagokat, méreganyagokat, vegyszereket, élelmiszeripari adalékokat elkerülni, szervezetét a továbbiakban ettõl megkímélni. Életét majd egy évig nagy hullámzás jellemezte, hol gyenge volt a lejátszódó tisztulástól, hol érezte, hogy erõsödik. Beszélt sok betegtársával és ezek a beszélgetések, problémamegosztások lassan megérlelték benne az elhatározást, hogy õ másoknak is tud és akar segíteni a gyógyulásban. Eleinte az Egészségforrás Alapítvány önkéntes segítõje, majd két éve a Rák Ellen a Holnapért Alapítvány munkatársává vált. Elõadása annyira lekötötte figyelmünket, hogy alig kérdeztünk. A beszélgetés végül a táplálkozás körül bontakozott ki, s bizony jó dolgunk van, hogy vannak községünkben biotermelõk. Talán nem használjuk ki eléggé a lehetõséget? Szóba került a mindennapi kenyér is. A fehér kenyerekrõl a betegeknek feltétlenül az egészségesebb teljeskiõrlésû kenyérre kéne átállni. Dórát egyszer télvíz idején a Galgafarm segítette ki biozöldséggel. Élete elsõ saját készítésû kenyerét a Galgafarm kõmalmi teljeskiõrlésû lisztjébõl sütötte. Ezeket a faluban nem lehet beszerezni. Biominõségben meg pláne nehéz. Sajnos már a Galgafarm sem hozat Gödöllõrõl annak a kevés érdeklõdõnek, aki valaha igényelte. Köszönjük Dóra lebilincselõ elõadását és az érdeklõdõket szeretettel várjuk március 31- én, este 5 órakor, amikor Kis István akupunktúrás orvossal beszélgethetünk. MEGHÍVÓ Mit tehetünk a rák megelõzéséért, a gyógyulásért? Õszintén a daganatos betegségekrõl címû elõadássorozat A betegség megelõzésérõl, a gyógyulás esélyeirõl beszélgetünk meghívott vendégeinkkel: (orvos, támaszadó, alternatív gyógyász) a betegek életmódjáról, diétájáról és a család magatartásáról. Az elõadássorozat házigazdája: dr. Basa Antal. A beszélgetést vezeti Orosz Katalin. 3. találkozás március 31. szerda óráig Elõadó: dr. Kis István orvos alternatív gyógyászat Szeretettel várjuk mindazokat, akiknek fontos a betegség megelõzése, valamint a betegeket és a hozzátartozóikat is. Helye: Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház, emeleti elõadóterem Belépõ díj alkalmanként: 200 Ft 6

7 MEGHÍVÓ Április 6-án, kedden ig Háziasszonyi összejövetel - Egészséges életmód, táplálkozás kóstolóval egybekötött bemutatót tart Bertáné Komenda Ramóna (Magyar Rákellenes Liga Petõfibányai Szervezete elnöke) Az elöadás témái: - Táplálkozzunk, ne csak együnk! - Rendszeresség - Mennyiség - E-számok jelentése és kivédése - Kóstoló (almatea, sárgaborsókrém, alma-cékla saláta, almajoghurt, uborkás túrókrém, répás túrókrém) A programmal párhuzamosan Paraszkay Sára fotókat készít népfõiskolásainkról, melyek a 15 éves (õsszel ennyik leszünk! október 23.) népfõiskola tablójára kerülnek fel. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Belépõdíj nincs. FÖLD NAPJA Madarak és Fák napja egész évben a Galgamentén programunk következõ lépése a regionális Föld napi rendezvényünk! Ideje: április 22. csütörtök Helye: Tura, mûvelõdési ház Résztvevõk: Tura, Galgahévíz, Vácszentlászló és Zsámbok iskolásai, óvodásai Óvodáknak, iskoláknak egy-egy facsemetét ajánlunk fel, hogy tavasszal ültessék el és gondozzák azontúl is nagy szeretettel. Az ültetéshez 20 liter komposztot adományoz a Szelektív Kft, intézményenként. ÓVODÁSOK ELÕFELADATA 1. Faültetés az õsszel örökbefogadott ovikertben Küldünk 9 olyan játékokat, melyekkel az örökbefogadott területet megismerik, felfedezik, megérzik a gyerekek. A fa szívverését meghallgatják, az apró kincseket észreveszik, finom illatokat felfedeznek, megtapogatják a mohát, a száraz faágat, az élõ törzset. Ismerkedjetek meg sétáitok során a következõ fákkal: erdeifenyõ, vadgesztenye, tölgy, szomorúfûz. Kéregmintájuk, termésük, leveleik formája mind jellemzi õket. Figyeljétek meg hogy változnak, amint téli álmuk -ból felébrednek, s milyen lesz tavaszi ruhájuk. 2. Papírhulladék feldolgozás! Témája: Faültetés az oviudvaron a gyerekekkel. Használhatnak bármely technikát (tépés, ragasztás, papírmasé stb), úgy, hogy papírt hasznosítsanak újra. Gyerekmunkákat várunk, egyedi és közös munkát is szívesen fogadunk. ISKOLÁSOK ELÕFELADATA: 1. Faültetés az õsszel örökbefogadott területen 2. A Tájsebészet 2004-es pályázati kiíráshoz csatlakoznánk, mely illegális hulladéklerakók feltérképezését, figyelemfelkeltést és egy lerakó felszámolását, a rend megõrzését tûzi ki célul. Faluünnep Falunapi programok megbeszélése: március 30. kedd, 14 óra, Polgármesteri Hivatal 2. Várjuk baráti társaságok jelentkezését a faluünnepi fõzõversenyre. A jelentkezõk keressék Pintér Mihályt, a Faluszépítõ Egyesület elnökét a polgármesteri hivatalban. A faluünnep szombatján, az iskola felsõ udvarán, délelõtt 10 órától biztosítunk helyet a vállalkozó kedvûeknek. A zsüri 13 órától értékeli az elkészült finomságokat. 3. Felhívás általános iskolások részére Kedves Iskolások! Az idei Faluünnep nagy eseménye lesz a középkori település Heuiuz (Hévíz) 790. éves születésnapja. Ez alkalomból nemes vetélkedésre hívjuk az osztályokat. Feladatok: 1. Járjatok utána: Milyen középkori rend emelt monostort a Szentandrás parton? Hogyan élhették ott az emberek mindennapjaikat? Írjatok errõl egy oldalas fogalmazást (a forrásmunkát is megjelölve). 2. Készítsetek egy egész alakos középkori férfi és nõi jelmezt. 3. Készítsétek el élethûen egy-egy középkori magyar nemzetség vagy család zászlóját.. Figyelem! Jó minõségû alapanyagokat (textil, selyem, fa) idõtálló zászlókat, jelmezeket készítsetek, hogy az utókornak is megõrizhessük munkáitokat. Kérjétek tanáraitok segítségét! A jelmezes felvonulásra, a zászlók tisztelgésére a Faluünnepen, július 9-én, pénteken kerül sor a Szentandrás parton. Elõtte természetesen be kell mutatni a kész mûveiteket június 1-én, kedden délelõtt a zsûrinek az iskolában. Az osztályok közötti versenybe beszámítanak a zsüri által megítélt pontok. A legjobb jelmezek és zászlók méltó jutalomban részesülnek! A színvonalas írásos anyagok a faluújságba is bekerülnek. 7

8 Olvasóink írták Olvasóink írták Olvasóink írták Olvasóink írták Egy Galga-menti levél emléke (elbeszélés) Az asszony zavartan forgatta kezében a levelet. Könnyû szívdobogást kapott tõle. Maga sem tudta volna megmondani, mit érez. Volt ebben az érzésben meglepetés, fájdalom, ijedtség és boldogság. Sõt, valami mulatságos is volt benne: egy pillanatig úgy érezte, hogy nevetni is tudna rajta. Már az is olyan különös volt, hogy levelet kapott: tizenöt éve nem is csöngetett be nála a postás, csak amikor a megérdemelt és munka által kiszámított nyugdíját hozta, vagy mikor a rozoga kapura felszerelt postaládába reklámcédulákat és prospektusokat dugott be, esetleg világ és országkörüli utazásra hívták fel szíves figyelmét. Ilyenkor azonban csak futólag és kevés meggyõzõdéssel csöngetett a postás. Most annál erélyesebben nyomta meg a csengõgombot, mintha maga is csodálkozott volna ezen a váratlan levélen. A levél valóban különös volt, már a címzése is. Nem csoda, hogy az asszony, aki a kezében tartotta, még mindig nem tudta, hogy sírjon-e vagy nevessen. Tekintetes Szabó Mihály Úrnak, Galgahévíz, Sz. út. 4. Ez állt a borítékon, látszatra szabályos címzés, csak az volt benne a nevettetõ és végtelenül szomorú, hogy szinte minden adata helytelen volt. Az asszony már jó tíz éve nem lakott e címen, hiszen élete másfelé szegõdött. Azonban a helyi posta ébersége okán mégis rátalált, ugyanis férje, Szabó Mihály, már réges-régen, mintegy tizenöt éve meghalt. Ebbõl következtetve e címre nem is lehetett küldeni. Ez már, a különben igen kitûnõ postásnak is sok volt, s mert a címzett tartózkodási helyét, bármilyen fejlett is a technika, megállapítani nem tudták, így az özvegynek kézbesítették a levelet. Az özvegy éppen a pénzét számolta, mikor a levél érkezett. Általában igen gyakran számolta a pénzét, mint ma is valamennyien, akik nyugdíjból, vagy napi nehéz munka árán szerzett jövedelmünket számlálgatjuk. Õ is esténként idejének egy részét számolással töltötte a konyhaasztal fölött, hogy szerény jövedelme elegendõ-e az adóra, a fenntartásra, fûtésre és jut-e valami szeretett unokáira, hogy azok a késõbbi öreg napjaiban reá mindig szeretettel, odaadással gondoljanak. Az asszony nagyokat sóhajtott, mint mindig, valahányszor a pénzét megszámolta. Elsejéig még tíz nap, s a pénz kevés addig. Olyan meglepõen kevés, hogy az özvegy ijedtében sírva fakadna, ha minden hónapban nem lett volna hasonlóan kevés, és az idõ nem keményítette és nem tanította volna meg az élet viszontagságaira, amivel életében sokszor találkozott, amit neki, szeretett és imádott férjével együtt kellett leküzdenie. De minden hónapban ennyi volt. S ha a hónapok csodálatképpen mégis elmúltak anélkül, hogy végzetes katasztrófa érte volna ezt a csöpp kis világot, melynek középpontjában az özvegy élt, melyet két kis szoba, egy elõszoba s a konyha határolt. Az asszony úgy érezte néha, hogy az élete valósággal a csodák sorozata. De ez nemigen vígasztalta meg. A dolgok, az élet örökös, sokszor tõlünk független körülmények ismétlõdése, fásulttá és szívóssá tette. Nem volt különösebben szomorú, átsegítette mindennapjaiban a templomi áhitat, az a tisztelet, szeretet, ami szívét, emberi tartását átsegítette a nehéz napokban. A magányosságból, szegénységbõl, a gondokból és a változhatatlanságból az élet során a lelkére rakódott valami vastag és szürke réteg, mintha elmúlna, kisímulna. Kezdte megérteni újra az élet szépségét, és a küzdelem igazi értelmét. Amikor a napi gyötrõ munka után a szegényes szobába belépett, s készült a lefekvésre, mindig felnézett a férje képére, amely az ágya fölött függött. Mindig gyöngéden, szíve melegével pillantott rá és nézte. De ebben a pillantásban egyre több lett a tárgyaknak kijáró gyengédség, mint az eleven emlék. Elsején, mikor megkapta a nyugdíját, mindig meghatott szeretettel gondolt a férfira, mert úgy érezte, mintha az is megóvná a nyomortól. Éjjel néha felült az ágyában és csendben mondta: boldogság. Ízlelgette a szót, azt hitte, ha hangosan kimondja, talán még megérez belõle valamit. Azután rájött, hogy tizenöt év alatt, az ízét is elfelejtette, egyszerûen nem tudja, hogy milyen. Szeretett volna olykor boldog lenni, mégis vadul és gyötrelmesen boldogtalan volt. Azt az égõ kínt szerette volna mégegyszer felejteni, amit az elsõ szerelmi csalódása okozott, vagy azt a tragikus bánatot, amit az ura halálakor érzett. De az életükre rászabaduló fizetetlen számlák, kikapcsolt villany nem ad módot ilyen boldogság elérésére. Így élt hát az özvegyasszony boldogság és boldogtalanság között tizenöt éve, s most kezében a levélke, egyszerre olyan felindultság vett erõt rajta, hogy le kellett ülnie. Milyen különös gondolta hogy valaki valahol még azt hiszi, hogy a Mihály él. Úgy gondol rá, mint eleven, érzõ és mozgó emberre. Milyen különös és fájdalmas ez. Azután óvatosan felbontotta a borítékot. Ez volt benne: Kedves Mihály! Nem felejtettél még el így kezdõdött a levél. A bizonytalan vonalú, szálkás betûk arra vallottak, hogy írója 8

9 nagyvonalúan és érdekesen igyekezett írni. Az aszszony megnézte az aláírást: a te szeretett Etelkád. Ez állt a a levél végén, és az utolsó betû szára kacskaringósan elnyúlt. Az özvegyasszony furcsa meghatottsággal és kissé izgatottan kezdte olvasni a levelet. Az érzelmesen és meglehetõsen zavarosan fogalmazott sorokból kiderült, hogy Mihály és Etelka valamikor nagyon szerették egymást. Erre különben a levél írója többször is utalt. Borzasztóan fáj nekem írja Etelka hogy annak a nagy szerelemnek az emlékét most ilyen rettenetesen hosszú idõ után meg kell zavarnom, de hidd el drága Mihály nem tehetek mást. Te akkor azt mondtad nekem, talán még emlékszel rá, hogy bármi is történjék velünk a háború vérzivataros éveiben, mindig számíthatok rád, a szerelmedre, oltalmadra. Most nagy szükségem volna, mivel rosszul állok, ötezer forintra. A részletekkel nem akarlak untatni. Ugye nem haragszol rám? A régi szerelmes érzésekkel gondol rád, a te szeretõ Etelkád. Az özvegyasszony ölébe ejtette a levelet. A gazember! mondta dühösen. S erre a szóra, mintha csoda történt volna. Egyszerre élesen, elevenen látta maga elõtt Mihályt, akit a tizenöt évi távolság, és a kegyelet köddé és fantommá bûvölt már. Behúnyt szemmel és kétségbeesett erõfeszítéssel hányszor idézte már az emlékét, ha nevetését akarta mégegyszer hallani és érezni símogatásának a melegét. De hiába mondta a nevét, hiába idézte fel az emlékeket, mindez csak távoli, testetlen ködkép maradt, amelybõl hiányzott az élet forró, boldog és fájdalmas lüktetése. Hiába szólította áhitattal és hiába csalogatta becézõ, meleg szavakkal. S most erre a kemény, dühös szóra, mintha lerázta volna magáról a férfi tizenöt év porát, egyszerre kilépett az idõbõl. Az asszony szinte maga elõtt látta csillogó fekete szemét és hallotta furcsa, kissé rekedtes hangját. A gazember mondta mégegyszer, de már mosolyogva és megbocsátással. Aztán mégegyszer elolvasta a levelet és rájött, hogy a szerelem Etelkával már nagyon régen lezajlott. Még a házasságuk elõtt, több mint harminc éve. Szegény, gondolt forró szánalommal az ismeretlen asszonyra, õ is öreg lehet már, és milyen elhagyott és kétségbeesett, hogy több mint harminc év után ez a bizarr ötlete támadt. De azután arra gondolt, mert a mindennapi élet munkája megtanította mélyen gondolkodni, hogy az emberek nem értik az idõt. Egyszerûen tudomásul veszik, hogy a maguk vagy a környezetük megöregedett, de a távoli dolgokról, melyektõl már elszakadtak, valami konok és makacs rögeszmével azt képzelik, hogy azok változhatatlanok, s úgy élnek tovább, ahogy emlékeikben egykor megrögzõdtek. Ezért van az, hogy ha valaki hosszú évtizedek után véletlenül találkozik fiatalkori szerelmével, keserû csalódással, és megdöbbenve látja, hogy az megöregedett, megcsúnyult, mintha rettenetes betegségen esett volna keresztül. Az özvegyasszony kezébe temette az arcát. Valaki még úgy gondol a férjére, mint eleven, lélegzõ emberre, mint ahogy õrá lehet gondolni, vagy akármelyik ismerõsére, akit mindennap láthat. Szegény Mihály már tizenöt éve halott. Oly írtózatosan és valószínûtlenül messze van, mintha sohasem élt volna. És valaki most eleven szeretettel gondol rá, vagy reménykedve, vagy csak olcsó számítással egy kis kölcsön erejéig. Különös nap volt ez az özvegyasszony életében. Mintha hosszú kábulatból ébredt volna fel. Más fénytörése volt a levegõnek, a tárgyak körvonalai keményebben bontakoztak ki, s ha véletlenül megütötte magát, elevenebb, és élesebb volt a fájdalom is, mint máskor. Éjszaka sokáig feküdt nyitott szemmel, kínzó lelki fájdalmak gyötörték. Elutazom hozzá gondolta beszélgetni fogunk róla. Megkérem mesélje el, milyen volt, mikor én még nem ismertem. Mit mondott, ha megölelte, hogy csókolt? Forró hullámok futottak át a testén. Hirtelen felült az ágyban. Nem mehetek el, mondta hangosan a sötétben. Akkor megtudja, hogy nem él már, és akkor vége lesz szegény Mihálynak egészen. Kibújt az ágyból és a konyhai asztalhoz ült. Kicsit didergett, hûvös volt kinn az éjszaka. Sokáig tartotta kezében a tollat, azután róni kezdte a betûket. Az ura írását igyekezett utánozni, még emlékezett rá. Kedves Etelka írta, boldog vagyok, hogy még nem felejtett el. Szeretném egyszer meglátogatni, de olyan messze lakunk egymástól, és én már fáradt vagyok egy kicsit. Arra kérem, gondoljon rám sokszor erõsen és melegen. Azután félig húnyt szemmel és félig eszméletlenül, mintha nem is õ ülne már az öreg konyhai asztalnál, aláírta a levelet: a Te Mihályod. Majd a lakás féltett szekrényébõl elõvette a pénzt, kétszer is átszámolta, felmérte a tartozásokat, kivette belõle a kért összeget és becsúsztatta a borítékba. Akkor már úgy sírt, hogy nem látott semmit. Ráborult a karjaira és arra gondolt, hogy talán még soha sem volt ilyen boldogtalan és ennyire boldog. Az özvegy fölött is eljárt az idõ, ma már elhúnyt. Oda temették a temetõben szeretett férje mellé, ahol most van ideje testben és lélekben egyaránt megbocsátani Mihálynak a vele szemben elkövetett szerelmi ballépését. Kristóf János 9

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély.

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Akció! 60% befizetés esetén további 2% engedmény a teljes

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. 11. szám 2001. NOVEMBER

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. 11. szám 2001. NOVEMBER INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám 2001. NOVEMBER HÉVÍZ MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA A köztudatban a Mindenszentek ünnepe összefonódik a november másodiki Halottak Napjával, melyen

Részletesebben

GALGA MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ

GALGA MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 3. szám 2001. MÁRCIUS HÉVÍZ MÁRCIUS 15. Szubjektív gondolatok az ünnep ürügyén Népgyûlés a Nemzeti Múzeum elõtt 153 évvel a Pesti Forradalom kitörése után írhatok-e

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám 2004. HÉVÍZ ANYÁK NAPJA A május azért is szép, mert mindjárt az elsõ vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. A temetõk sem üresek ilyenkor, hiszen sokan

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ MEGHÍVÓ SZÜRETI HÍVOGATÓ. Havonta megjelenô olvasnivaló SZÜRETI BÁLBA 2010. SZEPTEMBER 26-ÁN GALGAHÉVÍZI SZÜRETI FELVONULÁST.

GALGA HÉVÍZ MEGHÍVÓ SZÜRETI HÍVOGATÓ. Havonta megjelenô olvasnivaló SZÜRETI BÁLBA 2010. SZEPTEMBER 26-ÁN GALGAHÉVÍZI SZÜRETI FELVONULÁST. Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 09. szám 2010. SZEPTEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester SZÜRETI HÍVOGATÓ

Részletesebben

2008. március XV. évfolyam 3. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft

2008. március XV. évfolyam 3. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft 1394 2008 2008. március XV. évfolyam 3. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft MÁRCIUS IDUSÁN Amennydörgés azt mondja: Le térdeidre, ember, az Isten beszél. A nép szava is

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Anyák Napja. Havonta megjelenô olvasnivaló. alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat.

GALGA HÉVÍZ. Anyák Napja. Havonta megjelenô olvasnivaló. alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám 2001. MÁJUS HÉVÍZ Anyák Napja alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat Benei Zsuzsa: VÁNDORÚT Sûrû árnyak sötétjében csillogó

Részletesebben

GALGA. Nem elég most föl Budára, Ott egy író fogva van, Mert nemzetének javára Célozott munkáiban.

GALGA. Nem elég most föl Budára, Ott egy író fogva van, Mert nemzetének javára Célozott munkáiban. INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 3. szám 2000. MÁRCIUS HÉVÍZ A szabadságharc versekben Az 1848-49-es szabads gharcrûl kˆnyvt rnyi irodalmat Ìrtak a tˆrtènèszek. Mi most mègsem az esemènyek

Részletesebben

ARANY JÁNOS-NAPOK. Hajrá Bagi TC 96!

ARANY JÁNOS-NAPOK. Hajrá Bagi TC 96! 1394 2007 2007. április XIV. évfolyam 4. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2007.

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók!

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók! Tanévnyitó Széchenyi teljesítménytúra az alsó tagozaton Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl évre az iskola is képviselteti magát. Az

Részletesebben

Április GALGAHÉVÍZ. Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIV. évfolyam, 4. szám 2013. április

Április GALGAHÉVÍZ. Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIV. évfolyam, 4. szám 2013. április GALGAHÉVÍZ Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIV. évfolyam, 4. szám Április Óvári Bianka 3. osztályos tanuló rajza A tartalomból: Önkormányzati hírek Nőnap Március 15. Zöld nap a Bika-tónál

Részletesebben

Meghívó. Tûzoltóautók szolgálatra készen ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK KERESTETENEK

Meghívó. Tûzoltóautók szolgálatra készen ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK KERESTETENEK 1394 2009 2009. március XVI. évfolyam 3. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Február hónapban Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete

Részletesebben

November 29-én este zsúfolásig

November 29-én este zsúfolásig E havi számunk ingyenes melléklete 2013-as falinaptár! Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXII. évfolyam 12. szám Tisztelt Izsákiak! Elérkezett az évvége, a számadás és az új évre szóló tervek elkészítésének

Részletesebben

MIND(EN)SZENTEK. A tartalomból... KARTAL VÉDÕSZENTJE. XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER

MIND(EN)SZENTEK. A tartalomból... KARTAL VÉDÕSZENTJE. XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER KARTAL VÉDÕSZENTJE Árpád-házi Szent Erzsébet, Kartal védõszentje a legismertebb magyar szentünk világszerte. Nagy tiszteletnek örvend számos

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló A TARTALOMBÓL: Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. AdyEndre: HALOTTAK NAPJÁN

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló A TARTALOMBÓL: Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. AdyEndre: HALOTTAK NAPJÁN Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám 2008. NOVEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester Mindenszentek napján

Részletesebben

Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő

Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő 2007. május 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 5. szám 2007. május Ára: 150 Ft Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő Az abonyiak csak álmodozni mertek arról, hogy egyszer a helyi strandon

Részletesebben

Jótékonysági bál. a mentôállomásért. » Javaslat a kórházról 3.» Farsangi hangulatban 9.» Gyógyszerhelyzet 11.» CVSE siker a Premier Kupán 13.

Jótékonysági bál. a mentôállomásért. » Javaslat a kórházról 3.» Farsangi hangulatban 9.» Gyógyszerhelyzet 11.» CVSE siker a Premier Kupán 13. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM (438) 2007. FEBRUÁR 9. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Javaslat a kórházról 3.» Farsangi hangulatban

Részletesebben

a Mi Lapunk Munkában a rózsaültetõ brigád Ilyen lesz ha vigyázunk rá A tartalomból:

a Mi Lapunk Munkában a rózsaültetõ brigád Ilyen lesz ha vigyázunk rá A tartalomból: a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. április XI. évf. 4. szám Ez a tábla legalább megmaradt Amire nem vagyunk büszkék.. Olvasóink megszokhatták már, hogy címlapon adunk hírt a- zokról

Részletesebben

MIÉP Jobbik a Harmadik Út Magyar Kommunista Munkáspárt

MIÉP Jobbik a Harmadik Út Magyar Kommunista Munkáspárt Tahitotfalu_2006_04.qxd 2006.03.27 17:55 Page 1 163. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Választás 2006 MIÉP Jobbik a Harmadik Út Magyar Kommunista Munkáspárt A tartalomból: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek 2. Tápiógyörgye 2010 december Önkormányzati hírek Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulása óta három alkalommal ülésezett, 33 napirendi pontot tárgyalt, 34 határozatot és egy

Részletesebben

Boldog nõnapot kívánunk!

Boldog nõnapot kívánunk! BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. MÁRCIUS 6. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Boldog nõnapot kívánunk! Elõtérben

Részletesebben