GALGA HÉVÍZ MÁRCIUS 15. M E G H Í V Ó. Havonta megjelenô olvasnivaló. Március 15-i ünnepi megemlékezésünkre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ MÁRCIUS 15. M E G H Í V Ó. Havonta megjelenô olvasnivaló. Március 15-i ünnepi megemlékezésünkre"

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló Március 15-én, 1848-ban esett az esõ. Langyos, tavaszi esõ. Az azóta eltelt másfél század során rengeteg dolog megváltozott, például az idõjárás. Hiszen mikor e sorokat írom, március nyolcadikán, sûrû pelyhekben hull a hó! Köszönhetõ mindez az ismert környezeti ártalmaknak és talán számos más, egyelõre ismeretlen tényezõnek. Nem változott viszont a 48-as követelések néhány pontjának aktualitása. Hiába telt el mintegy százötven év, vannak dolgok, amelyek nem változnak, helyesebben eddig nem változtak meg. Nézzük hát, mit is kívánt másfél százada a magyar nemzet. Bár nyilván mindenki sokszor olvasta, hallotta már, de mégsem árt újra és újra számba venni, hogy mit kértek akkor a magyar nemzet számára a Márciusi Fiatalok, s alaposan átgondolni, hogy mi valósult meg a követeléseikbõl, és mi az ami napjainkban is aktuális még. A t a r t a l o m b ó l : 15. Egy Galga-menti levél emléke Tallózó Köszönet véradásért Melléklet: márciusi mandala naptár 3. szám HÉVÍZ Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. 1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését. 2. Felelõs ministeriumot Buda-Pesten. 3. Évenkinti országgyûlést Pesten. 4. Törvény elõtti egyenlõséget polgári és vallási tekintetben. 5. Nemzeti õrsereg. 6. Közös teherviselés. 7. Úrbéri viszonyok megszüntetése. 8. Esküdtszék, képviselet egyenlõség alapján. 9. Nemzeti Bank. 10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék, a külföldieket vigyék el tõlünk. 11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak. 12. Unio. Egyenlõség, szabadság, testvériség! M E G H Í V Ó Tisztelettel hívjuk és várjuk Galgahévíz minden polgárát a Március 15-i ünnepi megemlékezésünkre Program: 8,30-kor Szentmise a hõsökért 9,30-kor ünnepség a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban végül koszorúzás a Hõsök Emlékmûvénél Kérem tiszteljék meg részvételükkel megemlékezésünket és ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! Dr. Basa Antal polgármester

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP A Pénzügyi Ellenõrzõ és Fejlesztési Bizottság által elõzetesen megtárgyalt költségvetési rendelet került beterjesztésre a február 10-én tartott testületi ülésen. Az Önkormányzat évi bevételét eft-ban tervezzük. A mûködési kiadás eft, míg a Körjegyzõség kiadása eft. A saját bevételt eftban határoztuk meg, melybõl jelentõsebb tételek az intézményi étkezési térítési díjak, a Mûvelõdési ház és iskola bérleti díj bevétele, valamint a hulladékkezelõ telep bérleti díja. Helyi adókból eft szerepel a tervben, míg az állam átengedett megosztott bevételek eft-al szerepelnek a tervben. Az OEP eft-ot utal várhatóan az egészségügyi feladatokhoz, míg a Körjegyzõség mûködéséhez Vácszentlászló eft-ot ad át. A normatív állami támogatás eft, és tervezünk a meglévõ értékpapír eladásából eft bevételt. A kiadásokra visszatérve az Önkormányzat a biztonságos gazdálkodás feltételeit teremti meg az intézmények részére, de sajnos béremelést a központi intézkedések miatt nem tudtunk biztosítani. Terveztük a korábbi évek tapasztalatai alapján a segélyeket, valamint a hulladékkezelés önkormányzat általi támogatására eft-ot. Az általános iskola felújítási, eszközbeszerzési tervéhez eft-ot különítettünk el pályázati saját erõként. Ez évben meg kell alkotni a helyi építési szabályzatot, melynek elõkészítésével a PLANNER-T KFT.-t bízzuk meg. Itt jelzem, hogy az év során több ízben kérjük majd az elképzeléseinkkel kapcsolatos észrevételeket, véleményeket, kérjük, hogy szíveskedjenek munkánkat segíteni. A szabályzat költsége eft. 13,6 millió Ft értékben az Önkormányzat tartalékot képzett, ami pályázati saját erõ lehet az EU, vagy a Magyar Állam által kiírt pályázatoknál. A testület 2. napirendi pontként elfogadta a köztisztviselõi teljesítménykövetelményeket, ahol a korábbi évek elvárásai megmaradnak, de kiegészül a követelményrendszer az Európai Parlament választása - bonyolítása, az Önkormányzati rendeletek Európai Uniós jogharmonizációs feladataival, valamint a pályázatok megfelelõ elõkészítésével. A testület elfogadta az új szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét, ami már az elõzõekben írt jogharmonizációs munka része is. Tárgyaltak továbbá a Képviselõk arról, hogy esetlegesen Hévízgyörk, Dány települések a szelektíven gyûjtött hulladékukat beszállíthassák a Tura-Vácszentlászló-Zsámbok és Galgahévíz község Önkormányzatainak tulajdonában lévõ Szelektív hulladékhasznosító és kezelõ telepre. Az önkormányzati és a Körjegyzõség munkáját érintõ kérdésekben ügyfélfogadási idõben szívesen állok az Önök rendelkezésére. Dr. K r á l László körjegyzõ Szeretettel köszöntjük a Nõnap alkalmából Galgahévíz minden asszonyát, lányát! CIVIL FÓRUM CIVIL FÓRUM Mi hiszünk az összefogás és szeretet erejében! március 5-én este a galgahévízi Barátság Polgári Kör rendezvényén több, mint négyszázan zsúfolódtak össze, hogy meghallgassák Pokorni Zoltán, a FIDESZ Polgári Szövetség alelnökének és Dr. Latorczai János FIDESZ-es országgyûlési képviselõnek beszédét a mûvelõdési házban. A Himnusz közös éneklése után Mészáros Zsuzsa a mûvelõdési ház vezetõje köszöntötte a megjelenteket, majd Tura város képviseletében Seres Tünde és Szita Eszter Maczkó Mária tanítványai énekeltek, ezzel színesítve a rendezvényt. A helyi polgári kör vezetõjének rövid bevezetõje után dr. Basa Antal polgármester úr koordinálásában kezdõdött az esti program. Elõször Dr. Latorczai János országgyûlési képviselõ úr gazdasági szempontból vázolta az ország rossz helyzetét, tekintettel az uniós csatlakozásra, összehasonlítva az Orbán-kormány eredményeit a jelenlegi szocialista liberális kormány siralmas produkciójával. Hallottuk, hogy a FIDESZ vezette koalíció sikeres négy évét, a Széchenyi-tervet, a kis-, és középvállalkozók segítését, a fiatalok lakáshitelét, az egyetemi hallgatók tandíjának segítését, a nyugdíjasok támogatását az MSZP-SZDSZ koalíció szisztematikusan megsemmisítette. A bankár kormány csak hódolóinak biztosít, de azoknak nagyon jó megélhetést. A kisebbségekkel, a lakosságnak mintegy 5%-át adó cigánysággal nem törõdnek! Minden választás elõtti szólamuk csak politikai érdekeiket szolgáló, öntömjénezõ, álságos hazugság volt! Pokorni Zoltán, a FIDESZ Polgári Szövetség alelnöke, mindezt politikai háttérrel támasztotta alá. Ismertetõjébõl kiviláglott, hogy a Medgyessykormány mind emberileg, mind erkölcsileg Magyarország polgárainak többsége elõtt megbukott. A kormány és politikája menekülõ pályán van. A választási ígéretekbõl nem lett semmi! Becsapták a fiatalokat, a nyugdíjasokat, a kisebbséget és azokat a kétkezi dolgozókat, akik eltartják ezt az országot. A jóléti rendszerváltás hazugság volt! Pokorni Zoltán alelnök úr arra ösztönözte a hallgatóságot, hogy a június 13-i uniós választásokon egyértelmûen a jövõre, az egyedüli kivezetõ és biztos útra, a polgári Magyarországra, a FIDESZ-re voksoljanak! A beszédek után nagyon sok kérdés hangzott még el, amire vendégeink idõt és energiát nem kímélve válaszoltak. A két órára tervezett rendezvény több, mint három órán át tartott. Végül közösen énekeltük a Szózatot és a Székely Himnuszt, szimbolizálva az összefogás és a szeretet erejét. Dr. Jancsy György a Barátság Polgári Kör vezetõje 2

3 A TÛZOLTÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tûzesetek túlnyomó részét a szabadtéri erdõ, avar, bozót, tüzek tették ki. Ezek nagy része tûzvédelmi szempontból önmagában ártalmatlan, senkit és semmit nem veszélyeztet, legfeljebb a tûzoltókat dolgoztatja meg %-ban azonban komoly károkat okozott az erdõkben vagy kis faépületekben szerszámosokra átterjedve. Persze az ártalmatlan tüzek is csak önmagukban vizsgálva azok, mert adott esetben az ott dolgozó tûzoltó erõket, eszközöket egy nagyobb tûzesettõl tartja távol. Mi a fontosabb? Ezen esetek vizsgálatánál szinte mindig az emberi felelõtlenségre vezethetõ vissza a tüzek keletkezése. Egy részük gondatlanság következménye, ilyen pld. a száraz fûbe eldobott égõ dohánynemû, gyufa vagy a csak kis idõre magára hagyott kerti hulladéktûz. Más részük a túlzott önbizalom vagy a tûz alábecsülésének eredménye. A túl nagyra nõtt száraz fû, a réten, árokparton, a régi nádasok vagy tarló és erdõirtás maradványok elégetése gyakran túl nagy falat az azt végzõk számára. Persze ezen túlmenõen sokszor tapasztaljuk, hogy a tûzgyújtóknak nem is céljuk a tûz kordában tartása, a fontos az, hogy ami felesleges az leégjen és a tûz kezdetén dolguk végeztével távoznak. Vissza legfeljebb csak akkor jönnek, amikor a tûzoltók már elvonultak, hogy a megmaradt részeket újból meggyújtsák. Harmadik eset a gyermekjáték, melyek sajnos néha a legtragikusabb véget érik. Az, hogy ezek ellen mit lehet tenni, nagyon sokszor kívül esik a tûzvédelmi hatóság és szakemberek lehetõségi körén. Hiszen pld. a gondatlanság miatt történt tûzesetnél az eldobott égõ cigaretta ugyanannak a mozdulatnak az eredménye, mint az eldobott banánhéj vagy chipses zacskó, az erdõ szélére kihordott és meggyújtott kerti szemét ugyanabból a körbõl származik, ahonnan az erdei illegális szemétlerakó. Ebben az esetben csak annyi marad, hogy mindenhol és mindenkor pld. ebben a cikkben is nagy betûkkel le kell írni azt, hogy NE! Ne dobjuk el az égõ cigarettát, gyufát, ne hagyjuk ott az égõ száraz füvet, nádast, ne hagyjuk sorsára a tûzrakást vagy erdei tûzrakó helyet! A gyerekek esetében a jó példamutatás és a tûzzel való megfelelõ mit szabad, és mit nem bánásmódra való nevelés lehet a megoldás, mely feladat mind a szülõnek, mind az iskolának, mind a tûzvédelmi szakembereknek. Tudatosuljon a gyerekekben az, hogy milyen veszélyt vállal azzal, ha egy gyufát meggyújt. Azonban ha már véglegesen és megmásíthatatlanul eldöntöttük, hogy egy nagy-nagy tüzet rakunk, akkor tartsuk be a tûzveszélyes tevékenységre vonatkozó elõírásokat. Pld.: Az épületektõl és a tárolt éghetõ anyagoktól 6-20 m távolság betartása célszerû a tûz nagyságától és az épület anyagaitól függõen. A védõtávolság területén a talajt száraz, éghetõ anyag ne borítsa, ill. a levegõben történõ átterjedés megakadályozására szélcsendes idõ legyen. Tartsunk készenlétben olyan eszközöket, melyekkel a tüzet kordában tudjuk tartani ill. ha kell el tudjuk oltani. Néhány kéziszerszám /lapát/ pár vödör víz vagy a kerti locsolótömlõ gyakran megfelelõ lehet, azonban nagyobb tûznél több eszközre is szükség lehet. A tûzgyújtás esetében is tartsuk szem elõtt az egy ember nem ember munkabiztonsági szabályt és a várható tûzterület nagyságától függõen többen végezzük a munkát. Nagyobb terület esetén tûzvédõ sávok kialakításával kisebb szakaszokat is ki lehet alakítani, illetve a tûz- ellentûz módszer alkalmazásával is csökkenthetjük a munka létszám igényét. Természetesen a fent leírtak alapszabályok, melyek minden esetben figyelembe veendõk, azonban a helyi sajátosságok jelentõsen befolyásolják azt, hogy még mire kell odafigyelni. A szabadban tüzelés tûzvédelmi vonatkozásain túlmenõen a levegõ védelmével kapcsolatos következmények sem elhanyagolhatóak. Mielõtt bárki nekikezd az égetésnek, vegye figyelembe a 21/2001. II.14. Korm. rendeletet, ugyanis ez a jogszabály a szabadban történõ égetést környezetvédelmi okokból tiltja. Így a háztartási, ill a növénytermesztéssel keletkezett (kerti hulladék) ill. a lábonálló növényzet tarló égetése tilos! És a végére csak egy kis érdekesség, hogy mire vagyunk kénytelenek fordítani az adózó állampolgárok pénzét: Pld. napi alkalommal avar-, ill. nádas tûzhöz vonulni Péceltõl Aszódig, Zsámboktól Váckisújfaluig. Medla Zoltán tü. alezr. tûzoltó parancsnok 3

4 Az óvodában történtek Trombita harsog, ének száll / Éljen az óvodai jelmezbál! Kutyát kérek, kiskutyát, okosat és nem butát. Lehet kis vagy nagyfülû, hosszúkás vagy gömbölyû, Lehet rajta bármi jel, lehet tacskó, spániel. Tavasztündér a virágokat ébreszti A méhecskék és mackómama örömére Masiniszta, masiniszta sok a dolga nagy az orra, õ a mozdonyt igazítja. A FARSANGI GYORS MEGÉRKEZETT, AKI LEMARADT BÁNHATJA! Világjáró Vili, Néger mama és Pampalíni barátaival Maszka bál, maszka bál, áll a maszka bál! Ahol minden ovis gyerek vidám táncot jár. 4

5 SULI-HÍREK FEBRUÁRBAN TÖRTÉNT Elkezdõdött a II. félév. 228 tanulónk közül 16-an kitûnõen, 25-en jeles eredménnyel zárták az I. félévet. A bukottak száma 11 volt. Még év végéig három hónap áll rendelkezésre mindazoknak, akik javítani szeretnének az eredményükön. Február 9-én az Iskolaszék tagságáról lemondott Benczéné Dr. Péli Margit helyére a szülõi munkaközösség Mészáros Antalnét választotta meg. Ezúton is köszönjük az Iskolaszék eddigi munkáját, s a továbbiakban is kérjük szíves együttmûködésüket. (Az Iskolaszék tagjai: Tóth Andrásné - elnök; Vanóné Varga Judit - titkár; Mészáros Antalné - a szülõk képviseletében; Vanó András - az önkormányzat képviseletében; Barna Jánosné és Kersch Gyula a tantestület képviseletében, valamint Gombosné Csákány Ibolya - a diákönkormányzat képviseletében.) Február a farsang hónapja. Mint minden évben most is megrendeztük a hagyományos farsangi mulatságot. Nyitótánc után, amit Balla Tímea tanított be, a 3.b-sek elõadása következett, majd az egyéni jelmezesek felvonulása. Ezután a tantestület tagjai egy meglepetés-számmal kápráztatták el a közönséget. A csoportos jelmezesek elõadásai következtek. Mind az egyéni, mind a csoportos maskarások nagyon színvonalas produkciókat mutattak be. A zsûri nehéz helyzetben volt, mikor dönteni kellett. Gondolom mindenkinek szívesen odaítélték volna az elsõ három hely valamelyikét. Az értékelés után Bagó Bálint ördögkarika produkcióval ejtette ámulatba a nézõket. Hatalmas sikert aratott. Nem maradt el a tombola sem, ahol értékes nyereményeket nyerhettek a szerencsések. Ezután discó szórakoztatta a jelenlevõket. Február 27-én rendezték meg a Zrínyi Ilona matematika versenyt, ahol 16 tanuló vett részt iskolánkból. Az eredményekrõl késõbbi idõpontban kapunk értesítést. I ELÕZETES: A gödöllõi Erkel iskolában az 1848/49-es történelmi események emlékére rendezett versenyen vesznek részt tanulóink. Március 13-án 8 órakor a tornateremben labdarúgó torna lesz a 6-10 éves korosztály számára Hévízgyörk, Tura és Galgahévíz csapatai között. Március 15-én a községi ünnepség fél 10-kor (a szentmisét követõen) kezdõdik a Mûvelõdési Házban. Iskolánk névadója, II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulója alkalmából vetélkedõt és ünnepséget rendezünk. Március 27-én Borsiba teszünk látogatást április 3-án rendezzük a második Galga túrát. Lelkes túrázók megalapították a Galga Természetbarát Egyesületet. A rendezvény színvonalas lebonyolítása érdekében támogatókat szívesen várunk! Április 6-án a Mûvelõdési Házban Mátyás királyról szóló színházi elõadás lesz. Tavaszi szünet április 8- április 13-ig tart. ALAPÍTVÁNYAINK A Galgahévízi Iskoláért Alapítványt ben alapítottuk, az iskola támogatására. A évi személyi jövedelemadó bevallásakor nyílt elõször lehetõség az adó egy százalékáról rendelkezni az alapítvány javára. Az adófizetõk ily módon Ftot juttattak az alapítványhoz az elmúlt évben. A Galgahévíz Közbiztonságáért Közalapítvány óta mûködik óta lehetséges a személyi jövedelemadó egy százalékával támogatni az alapítványt. Azóta minden évben rendelkeztek az adófizetõk az alapítvány javára, az elmúlt évben Ft-ról. Köszönjük eddigi támogatásaikat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a évrõl beadott adóbevallásukban szintén rendelkezhetnek adójuk egy százalékáról az alapítványok javára. Amennyiben a munkáltatója készíti el az adóbevallását, a rendelkezõ nyilatkozatát a munkáltatóhoz kell eljuttatnia. Az alapítványok támogatására befizetett összeg nyereségadó kedvezményre is jogosít. A befizetett összegrõl az alapítvány igazolást állít ki, ezzel csökkentheti a társas vállalkozás a társasági adó összegét, az egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelemadóját. A Galgahévízi Iskoláért Alapítvány adószáma: A Galgahévíz Közbiztonságáért Közalapítvány adószáma: Támogatásaikra továbbra is számítunk. Vass Éva 5

6 NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ ÕSZINTÉN A DAGANATOS BETEGSÉGEKRÕL 2. találkozásunk a daganat megelõzéssel kapcsolatban március 3-án este volt. Most 13 érdeklõdõnk volt. Elõadónk, Kovács Dóra maga is átélte ami az elõadássorozat témája. Betegsége 1991-ben kezdõdött. Mint mesélte bõrrákossá vált egy szemölcs a lábán, melyet mûtéttel eltávolítottak, majd kemoterápiával utókezelték, illetve õ maga természetes módokat is kipróbált, gyógyteákat, talpmasszírozást. 10 hónap után áttét keletkezett és combjában nyirokmirigy csomó vált rákos daganattá. Ezt is mûtéttel távolították el, majd elhatározta magát Dóra, hogy egy életem, egy halálom végire jár, hogy tud magán segíteni. Lelkiállapotát, a betegség jelentkezése elõtti egy évben így jellemezte: Majd szétdurrantam a feszültségtõl! Ebbe párkapcsolati és egzisztenciális válság is belejátszott. A baj megtörténtével elkezdett dolgozni a problémán, lelki síkon egy kiváló pszichoterapeutára, Beáta Bishopra bukkant, akinek könyve, az Ideje a gyógyulásnak címû sokat segített neki. Ezen kívül megtanulta az autogén tréninget, valamint jógázással tudta figyelmét belsõ énjére fordítani. A külsõ világ zajából a bensõ csendbe talált el. Megtanulta érzékelni testének rezdüléseit. Más betegtársainak ilyen belsõ csendet az imádkozás adott. Másrészt a táplálkozásában az immunerõsítõ, ezáltal a szervezet öngyógyuló képességét elõsegítõ Gerson-terápiát választotta. Ez biozöldség levének ivását, lenolaj fogyasztását, teljeskiõrlésû, biominõségû kenyér, zabkása fogyasztását és rendszeres beöntést, tehát erõteljes tisztítást, méregtelenítést jelent. (Részletes tanfolyam az Egészségforrás Alapítványnál.) Emellett Biokultúra Egyesületi taggá is vált, hogy ellenõrzött biotermelõkre találjon, akikkel személyes kapcsolatot keresett és állandó vásárlójukká vált. Ugyanis a rákbetegnek nagyon fontos a mesterséges anyagokat, méreganyagokat, vegyszereket, élelmiszeripari adalékokat elkerülni, szervezetét a továbbiakban ettõl megkímélni. Életét majd egy évig nagy hullámzás jellemezte, hol gyenge volt a lejátszódó tisztulástól, hol érezte, hogy erõsödik. Beszélt sok betegtársával és ezek a beszélgetések, problémamegosztások lassan megérlelték benne az elhatározást, hogy õ másoknak is tud és akar segíteni a gyógyulásban. Eleinte az Egészségforrás Alapítvány önkéntes segítõje, majd két éve a Rák Ellen a Holnapért Alapítvány munkatársává vált. Elõadása annyira lekötötte figyelmünket, hogy alig kérdeztünk. A beszélgetés végül a táplálkozás körül bontakozott ki, s bizony jó dolgunk van, hogy vannak községünkben biotermelõk. Talán nem használjuk ki eléggé a lehetõséget? Szóba került a mindennapi kenyér is. A fehér kenyerekrõl a betegeknek feltétlenül az egészségesebb teljeskiõrlésû kenyérre kéne átállni. Dórát egyszer télvíz idején a Galgafarm segítette ki biozöldséggel. Élete elsõ saját készítésû kenyerét a Galgafarm kõmalmi teljeskiõrlésû lisztjébõl sütötte. Ezeket a faluban nem lehet beszerezni. Biominõségben meg pláne nehéz. Sajnos már a Galgafarm sem hozat Gödöllõrõl annak a kevés érdeklõdõnek, aki valaha igényelte. Köszönjük Dóra lebilincselõ elõadását és az érdeklõdõket szeretettel várjuk március 31- én, este 5 órakor, amikor Kis István akupunktúrás orvossal beszélgethetünk. MEGHÍVÓ Mit tehetünk a rák megelõzéséért, a gyógyulásért? Õszintén a daganatos betegségekrõl címû elõadássorozat A betegség megelõzésérõl, a gyógyulás esélyeirõl beszélgetünk meghívott vendégeinkkel: (orvos, támaszadó, alternatív gyógyász) a betegek életmódjáról, diétájáról és a család magatartásáról. Az elõadássorozat házigazdája: dr. Basa Antal. A beszélgetést vezeti Orosz Katalin. 3. találkozás március 31. szerda óráig Elõadó: dr. Kis István orvos alternatív gyógyászat Szeretettel várjuk mindazokat, akiknek fontos a betegség megelõzése, valamint a betegeket és a hozzátartozóikat is. Helye: Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház, emeleti elõadóterem Belépõ díj alkalmanként: 200 Ft 6

7 MEGHÍVÓ Április 6-án, kedden ig Háziasszonyi összejövetel - Egészséges életmód, táplálkozás kóstolóval egybekötött bemutatót tart Bertáné Komenda Ramóna (Magyar Rákellenes Liga Petõfibányai Szervezete elnöke) Az elöadás témái: - Táplálkozzunk, ne csak együnk! - Rendszeresség - Mennyiség - E-számok jelentése és kivédése - Kóstoló (almatea, sárgaborsókrém, alma-cékla saláta, almajoghurt, uborkás túrókrém, répás túrókrém) A programmal párhuzamosan Paraszkay Sára fotókat készít népfõiskolásainkról, melyek a 15 éves (õsszel ennyik leszünk! október 23.) népfõiskola tablójára kerülnek fel. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Belépõdíj nincs. FÖLD NAPJA Madarak és Fák napja egész évben a Galgamentén programunk következõ lépése a regionális Föld napi rendezvényünk! Ideje: április 22. csütörtök Helye: Tura, mûvelõdési ház Résztvevõk: Tura, Galgahévíz, Vácszentlászló és Zsámbok iskolásai, óvodásai Óvodáknak, iskoláknak egy-egy facsemetét ajánlunk fel, hogy tavasszal ültessék el és gondozzák azontúl is nagy szeretettel. Az ültetéshez 20 liter komposztot adományoz a Szelektív Kft, intézményenként. ÓVODÁSOK ELÕFELADATA 1. Faültetés az õsszel örökbefogadott ovikertben Küldünk 9 olyan játékokat, melyekkel az örökbefogadott területet megismerik, felfedezik, megérzik a gyerekek. A fa szívverését meghallgatják, az apró kincseket észreveszik, finom illatokat felfedeznek, megtapogatják a mohát, a száraz faágat, az élõ törzset. Ismerkedjetek meg sétáitok során a következõ fákkal: erdeifenyõ, vadgesztenye, tölgy, szomorúfûz. Kéregmintájuk, termésük, leveleik formája mind jellemzi õket. Figyeljétek meg hogy változnak, amint téli álmuk -ból felébrednek, s milyen lesz tavaszi ruhájuk. 2. Papírhulladék feldolgozás! Témája: Faültetés az oviudvaron a gyerekekkel. Használhatnak bármely technikát (tépés, ragasztás, papírmasé stb), úgy, hogy papírt hasznosítsanak újra. Gyerekmunkákat várunk, egyedi és közös munkát is szívesen fogadunk. ISKOLÁSOK ELÕFELADATA: 1. Faültetés az õsszel örökbefogadott területen 2. A Tájsebészet 2004-es pályázati kiíráshoz csatlakoznánk, mely illegális hulladéklerakók feltérképezését, figyelemfelkeltést és egy lerakó felszámolását, a rend megõrzését tûzi ki célul. Faluünnep Falunapi programok megbeszélése: március 30. kedd, 14 óra, Polgármesteri Hivatal 2. Várjuk baráti társaságok jelentkezését a faluünnepi fõzõversenyre. A jelentkezõk keressék Pintér Mihályt, a Faluszépítõ Egyesület elnökét a polgármesteri hivatalban. A faluünnep szombatján, az iskola felsõ udvarán, délelõtt 10 órától biztosítunk helyet a vállalkozó kedvûeknek. A zsüri 13 órától értékeli az elkészült finomságokat. 3. Felhívás általános iskolások részére Kedves Iskolások! Az idei Faluünnep nagy eseménye lesz a középkori település Heuiuz (Hévíz) 790. éves születésnapja. Ez alkalomból nemes vetélkedésre hívjuk az osztályokat. Feladatok: 1. Járjatok utána: Milyen középkori rend emelt monostort a Szentandrás parton? Hogyan élhették ott az emberek mindennapjaikat? Írjatok errõl egy oldalas fogalmazást (a forrásmunkát is megjelölve). 2. Készítsetek egy egész alakos középkori férfi és nõi jelmezt. 3. Készítsétek el élethûen egy-egy középkori magyar nemzetség vagy család zászlóját.. Figyelem! Jó minõségû alapanyagokat (textil, selyem, fa) idõtálló zászlókat, jelmezeket készítsetek, hogy az utókornak is megõrizhessük munkáitokat. Kérjétek tanáraitok segítségét! A jelmezes felvonulásra, a zászlók tisztelgésére a Faluünnepen, július 9-én, pénteken kerül sor a Szentandrás parton. Elõtte természetesen be kell mutatni a kész mûveiteket június 1-én, kedden délelõtt a zsûrinek az iskolában. Az osztályok közötti versenybe beszámítanak a zsüri által megítélt pontok. A legjobb jelmezek és zászlók méltó jutalomban részesülnek! A színvonalas írásos anyagok a faluújságba is bekerülnek. 7

8 Olvasóink írták Olvasóink írták Olvasóink írták Olvasóink írták Egy Galga-menti levél emléke (elbeszélés) Az asszony zavartan forgatta kezében a levelet. Könnyû szívdobogást kapott tõle. Maga sem tudta volna megmondani, mit érez. Volt ebben az érzésben meglepetés, fájdalom, ijedtség és boldogság. Sõt, valami mulatságos is volt benne: egy pillanatig úgy érezte, hogy nevetni is tudna rajta. Már az is olyan különös volt, hogy levelet kapott: tizenöt éve nem is csöngetett be nála a postás, csak amikor a megérdemelt és munka által kiszámított nyugdíját hozta, vagy mikor a rozoga kapura felszerelt postaládába reklámcédulákat és prospektusokat dugott be, esetleg világ és országkörüli utazásra hívták fel szíves figyelmét. Ilyenkor azonban csak futólag és kevés meggyõzõdéssel csöngetett a postás. Most annál erélyesebben nyomta meg a csengõgombot, mintha maga is csodálkozott volna ezen a váratlan levélen. A levél valóban különös volt, már a címzése is. Nem csoda, hogy az asszony, aki a kezében tartotta, még mindig nem tudta, hogy sírjon-e vagy nevessen. Tekintetes Szabó Mihály Úrnak, Galgahévíz, Sz. út. 4. Ez állt a borítékon, látszatra szabályos címzés, csak az volt benne a nevettetõ és végtelenül szomorú, hogy szinte minden adata helytelen volt. Az asszony már jó tíz éve nem lakott e címen, hiszen élete másfelé szegõdött. Azonban a helyi posta ébersége okán mégis rátalált, ugyanis férje, Szabó Mihály, már réges-régen, mintegy tizenöt éve meghalt. Ebbõl következtetve e címre nem is lehetett küldeni. Ez már, a különben igen kitûnõ postásnak is sok volt, s mert a címzett tartózkodási helyét, bármilyen fejlett is a technika, megállapítani nem tudták, így az özvegynek kézbesítették a levelet. Az özvegy éppen a pénzét számolta, mikor a levél érkezett. Általában igen gyakran számolta a pénzét, mint ma is valamennyien, akik nyugdíjból, vagy napi nehéz munka árán szerzett jövedelmünket számlálgatjuk. Õ is esténként idejének egy részét számolással töltötte a konyhaasztal fölött, hogy szerény jövedelme elegendõ-e az adóra, a fenntartásra, fûtésre és jut-e valami szeretett unokáira, hogy azok a késõbbi öreg napjaiban reá mindig szeretettel, odaadással gondoljanak. Az asszony nagyokat sóhajtott, mint mindig, valahányszor a pénzét megszámolta. Elsejéig még tíz nap, s a pénz kevés addig. Olyan meglepõen kevés, hogy az özvegy ijedtében sírva fakadna, ha minden hónapban nem lett volna hasonlóan kevés, és az idõ nem keményítette és nem tanította volna meg az élet viszontagságaira, amivel életében sokszor találkozott, amit neki, szeretett és imádott férjével együtt kellett leküzdenie. De minden hónapban ennyi volt. S ha a hónapok csodálatképpen mégis elmúltak anélkül, hogy végzetes katasztrófa érte volna ezt a csöpp kis világot, melynek középpontjában az özvegy élt, melyet két kis szoba, egy elõszoba s a konyha határolt. Az asszony úgy érezte néha, hogy az élete valósággal a csodák sorozata. De ez nemigen vígasztalta meg. A dolgok, az élet örökös, sokszor tõlünk független körülmények ismétlõdése, fásulttá és szívóssá tette. Nem volt különösebben szomorú, átsegítette mindennapjaiban a templomi áhitat, az a tisztelet, szeretet, ami szívét, emberi tartását átsegítette a nehéz napokban. A magányosságból, szegénységbõl, a gondokból és a változhatatlanságból az élet során a lelkére rakódott valami vastag és szürke réteg, mintha elmúlna, kisímulna. Kezdte megérteni újra az élet szépségét, és a küzdelem igazi értelmét. Amikor a napi gyötrõ munka után a szegényes szobába belépett, s készült a lefekvésre, mindig felnézett a férje képére, amely az ágya fölött függött. Mindig gyöngéden, szíve melegével pillantott rá és nézte. De ebben a pillantásban egyre több lett a tárgyaknak kijáró gyengédség, mint az eleven emlék. Elsején, mikor megkapta a nyugdíját, mindig meghatott szeretettel gondolt a férfira, mert úgy érezte, mintha az is megóvná a nyomortól. Éjjel néha felült az ágyában és csendben mondta: boldogság. Ízlelgette a szót, azt hitte, ha hangosan kimondja, talán még megérez belõle valamit. Azután rájött, hogy tizenöt év alatt, az ízét is elfelejtette, egyszerûen nem tudja, hogy milyen. Szeretett volna olykor boldog lenni, mégis vadul és gyötrelmesen boldogtalan volt. Azt az égõ kínt szerette volna mégegyszer felejteni, amit az elsõ szerelmi csalódása okozott, vagy azt a tragikus bánatot, amit az ura halálakor érzett. De az életükre rászabaduló fizetetlen számlák, kikapcsolt villany nem ad módot ilyen boldogság elérésére. Így élt hát az özvegyasszony boldogság és boldogtalanság között tizenöt éve, s most kezében a levélke, egyszerre olyan felindultság vett erõt rajta, hogy le kellett ülnie. Milyen különös gondolta hogy valaki valahol még azt hiszi, hogy a Mihály él. Úgy gondol rá, mint eleven, érzõ és mozgó emberre. Milyen különös és fájdalmas ez. Azután óvatosan felbontotta a borítékot. Ez volt benne: Kedves Mihály! Nem felejtettél még el így kezdõdött a levél. A bizonytalan vonalú, szálkás betûk arra vallottak, hogy írója 8

9 nagyvonalúan és érdekesen igyekezett írni. Az aszszony megnézte az aláírást: a te szeretett Etelkád. Ez állt a a levél végén, és az utolsó betû szára kacskaringósan elnyúlt. Az özvegyasszony furcsa meghatottsággal és kissé izgatottan kezdte olvasni a levelet. Az érzelmesen és meglehetõsen zavarosan fogalmazott sorokból kiderült, hogy Mihály és Etelka valamikor nagyon szerették egymást. Erre különben a levél írója többször is utalt. Borzasztóan fáj nekem írja Etelka hogy annak a nagy szerelemnek az emlékét most ilyen rettenetesen hosszú idõ után meg kell zavarnom, de hidd el drága Mihály nem tehetek mást. Te akkor azt mondtad nekem, talán még emlékszel rá, hogy bármi is történjék velünk a háború vérzivataros éveiben, mindig számíthatok rád, a szerelmedre, oltalmadra. Most nagy szükségem volna, mivel rosszul állok, ötezer forintra. A részletekkel nem akarlak untatni. Ugye nem haragszol rám? A régi szerelmes érzésekkel gondol rád, a te szeretõ Etelkád. Az özvegyasszony ölébe ejtette a levelet. A gazember! mondta dühösen. S erre a szóra, mintha csoda történt volna. Egyszerre élesen, elevenen látta maga elõtt Mihályt, akit a tizenöt évi távolság, és a kegyelet köddé és fantommá bûvölt már. Behúnyt szemmel és kétségbeesett erõfeszítéssel hányszor idézte már az emlékét, ha nevetését akarta mégegyszer hallani és érezni símogatásának a melegét. De hiába mondta a nevét, hiába idézte fel az emlékeket, mindez csak távoli, testetlen ködkép maradt, amelybõl hiányzott az élet forró, boldog és fájdalmas lüktetése. Hiába szólította áhitattal és hiába csalogatta becézõ, meleg szavakkal. S most erre a kemény, dühös szóra, mintha lerázta volna magáról a férfi tizenöt év porát, egyszerre kilépett az idõbõl. Az asszony szinte maga elõtt látta csillogó fekete szemét és hallotta furcsa, kissé rekedtes hangját. A gazember mondta mégegyszer, de már mosolyogva és megbocsátással. Aztán mégegyszer elolvasta a levelet és rájött, hogy a szerelem Etelkával már nagyon régen lezajlott. Még a házasságuk elõtt, több mint harminc éve. Szegény, gondolt forró szánalommal az ismeretlen asszonyra, õ is öreg lehet már, és milyen elhagyott és kétségbeesett, hogy több mint harminc év után ez a bizarr ötlete támadt. De azután arra gondolt, mert a mindennapi élet munkája megtanította mélyen gondolkodni, hogy az emberek nem értik az idõt. Egyszerûen tudomásul veszik, hogy a maguk vagy a környezetük megöregedett, de a távoli dolgokról, melyektõl már elszakadtak, valami konok és makacs rögeszmével azt képzelik, hogy azok változhatatlanok, s úgy élnek tovább, ahogy emlékeikben egykor megrögzõdtek. Ezért van az, hogy ha valaki hosszú évtizedek után véletlenül találkozik fiatalkori szerelmével, keserû csalódással, és megdöbbenve látja, hogy az megöregedett, megcsúnyult, mintha rettenetes betegségen esett volna keresztül. Az özvegyasszony kezébe temette az arcát. Valaki még úgy gondol a férjére, mint eleven, lélegzõ emberre, mint ahogy õrá lehet gondolni, vagy akármelyik ismerõsére, akit mindennap láthat. Szegény Mihály már tizenöt éve halott. Oly írtózatosan és valószínûtlenül messze van, mintha sohasem élt volna. És valaki most eleven szeretettel gondol rá, vagy reménykedve, vagy csak olcsó számítással egy kis kölcsön erejéig. Különös nap volt ez az özvegyasszony életében. Mintha hosszú kábulatból ébredt volna fel. Más fénytörése volt a levegõnek, a tárgyak körvonalai keményebben bontakoztak ki, s ha véletlenül megütötte magát, elevenebb, és élesebb volt a fájdalom is, mint máskor. Éjszaka sokáig feküdt nyitott szemmel, kínzó lelki fájdalmak gyötörték. Elutazom hozzá gondolta beszélgetni fogunk róla. Megkérem mesélje el, milyen volt, mikor én még nem ismertem. Mit mondott, ha megölelte, hogy csókolt? Forró hullámok futottak át a testén. Hirtelen felült az ágyban. Nem mehetek el, mondta hangosan a sötétben. Akkor megtudja, hogy nem él már, és akkor vége lesz szegény Mihálynak egészen. Kibújt az ágyból és a konyhai asztalhoz ült. Kicsit didergett, hûvös volt kinn az éjszaka. Sokáig tartotta kezében a tollat, azután róni kezdte a betûket. Az ura írását igyekezett utánozni, még emlékezett rá. Kedves Etelka írta, boldog vagyok, hogy még nem felejtett el. Szeretném egyszer meglátogatni, de olyan messze lakunk egymástól, és én már fáradt vagyok egy kicsit. Arra kérem, gondoljon rám sokszor erõsen és melegen. Azután félig húnyt szemmel és félig eszméletlenül, mintha nem is õ ülne már az öreg konyhai asztalnál, aláírta a levelet: a Te Mihályod. Majd a lakás féltett szekrényébõl elõvette a pénzt, kétszer is átszámolta, felmérte a tartozásokat, kivette belõle a kért összeget és becsúsztatta a borítékba. Akkor már úgy sírt, hogy nem látott semmit. Ráborult a karjaira és arra gondolt, hogy talán még soha sem volt ilyen boldogtalan és ennyire boldog. Az özvegy fölött is eljárt az idõ, ma már elhúnyt. Oda temették a temetõben szeretett férje mellé, ahol most van ideje testben és lélekben egyaránt megbocsátani Mihálynak a vele szemben elkövetett szerelmi ballépését. Kristóf János 9

10 TALLÓZÓ TALLÓZÓ TALLÓZÓ Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyesmi történjen? Anne Graham nagy éleslátásra utaló választ adott: Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk szeptember 11-én történt, ám évek óta azt mondjuk neki: menj ki az iskoláinkból, menj ki a kormányunkból, és távozz az életünkbõl. És Õ, amilyen úriember, ezt meg is tette, csendesen hátrahúzódott. Miképpen várhatjuk el Istentõl, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket egyedül? Tudom, nagyon sok levél ment körbe szeptember 11- ével kapcsolatban, de ez igazán el kell, hogy gondolkodtasson. A legutóbbi történések fényében, terrortámadások, iskolai lövöldözések, gyermekek által elkövetett gyilkosságok, stb. Lássuk csak, azt hiszem, ez ekkor kezdõdött, mikor Madeline Murray O Hare (akit meggyilkoltak, testét nemrégen találták meg) panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban. És mi azt modtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, jobb, ha nem olvasunk Bibliát az iskolában a Bibliát, amely azt modja: ne ölj, ne lopj és szeresd a szomszédodat (felebarátodat), mint magadat. És mi azt modtuk, rendben. Aztán dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyerekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megrongálódik, és leromboljuk az önbecsülésüket (Spock fia öngyilkos lett). És mi azt modtuk, egy szakember biztos tudja, mirõl beszél, és mi azt modtuk, rendben. Aztán valaki azt modta, hogy a tanárok és az osztályfõnökök jobb, ha nem fegyelmezik a gyerekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskolai vezetõk azt mondták, a tanári kar tagjai inkább ne is érintsék meg a diákokat, mert nem akarunk rossz reklámot az iskolának, és semmiképpen nem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket (nagy különbség van a fegyelmezés és megérintés, valamint a verés, pofozás, megalázás, megrúgás stb. között!) És mi azt mondtuk rendben. Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végeztessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják a szüleiknek. És mi azt mondtuk, rendben. Aztán egy bölcs vezetõ azt mondta, mivel a fiúk azok fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy errõl szüleiknek beszámoljanak. És mi azt mondtuk, rendben. Azután valaki, az általunk jelentõs posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük, azt mondtuk nem számít mit tesz valaki a magánéletben, amíg van munkánk, és a gazdaság jól mûködik. És azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, nyomtassunk újságokat meztelen nõk képeivel és hívjuk ezt a nõi test szépsége feletti egészséges, természetes csodálatnak. És mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki eggyel továbblépett ebben a csodálatban, és meztelen gyerekek képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezeket elérhetõvé tette az Interneten. És mi azt mondtuk: rendben, a szabad szólás joga feljogosítja erre õket. Ezen ügyek következetlen kezelésével, netán üzleti érdekek elõtérbe helyezésével, ne adj Isten korrupció hatására elfelejtõdtek. És mi azt modtuk, rendben. És aztán a szórakoztató ipar azt mondta, csináljunk TV mûsorokat és mozifilmeket, amelyek az erõszakot, erkölcstelenséget, gyilkolást, mészárlást reklámozzák és a tiltott szexet. És készítsünk olyan zene felvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erõszakra, kábítószerfogyasztásra, gyilkolásra, öngyilkosságra és különbözõ sátáni témákat dolgoznak fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan. És mi azt mondtuk, rendben. Aztán jött a korrupció, megvesztegetés, bankbotrányok, csõdbûntettek, az állami szinteken elszámoltatásra nem került milliárdok, majd a belefásulás az egészbe. És mi azt mondtuk rendben. Most pedig feltesszük magunknak a kérdést: Miért nincs a gyerekeinknek lelkiismerete, miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat. Talán, ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk talán találni. Az hiszem, elég sok köze van ahhoz, hogy AZT ARATJUK, AMIT VETÜNK. Kedves Isten! Miért em mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályában? Tisztelettel, Egy Érintett Tanuló Válasz: Kedves Érintett Tanuló! Ki vagyok tiltva az iskolákból. Tisztelettel, Isten Furcsa, milyen egyszerû az emberek számára megvetni, kidobni Istent, zagyvaságnak, értelmetlenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkoznak, miért megy pokolra a világ. Mennyire elhisszük, amit az újságok írnak, de megkérdõjelezzük, amit a Biblia mond. Hogyan mondhatja valaki Hiszek Istenben, miközben a Sátánt követi. Milyen gyorsan készen vagyunk az ítélkezésre és mennyire nem a megítéltetésre. Milyen gyorsan továbbküldjük viccek ezreit, és bozóttûzként terjednek a köztudatban, de ha az Úrról szóló üzenetekkel tesszük ezt, az emberek kétszer is meggondolják, mielõtt továbbítanák. Furcsa, hogy az erkölcstelen, durva, vulgáris és obszcén dolgok szabadon áramlanak a világhálózaton, miközben az Istenrõl való nyilvános beszédet elnyomják az iskolában és a munkahelyen. Hogyan lehet valaki Krisztusért lánggal lobogó vasárnap, és láthatatlan keresztyén a hét további részében. Amikor továbbítod ezt az üzenetet, nem fogod sokaknak a listádon elküldeni, mert nem vagy biztos afelõl, hogy mit hisznek, mit fognak gondolni rólad, ha ezt teszed. Jobban érdekel, amit az emberek mondanak Rólad, mint amit Isten mond rólad. Add tovább, ha úgy gondolod, hogy megéri. Ha nem, akkor csak dobd ki. Senki nem fogja megtudni, hogy ezt tetted. Azonban, ha kidobod ezt az elmélkedést, akkor ne ülj vissza, és ne panaszkodj arról, hogy nincs szerencséd, és hogy milyen rossz bõrben van a világ! Szerkesztõségünknek küldte villámpostán: Vadkerti Basa Bálint 10

11 Hírek a focipályáról Szeretném köszönteni Galgahévíz minden sportszeretõ polgárát, és ezúton teszek eleget a szerkesztõség felkérésének, amellyel egy kis körképet adok arról, hogy hol is tart jelen pillanatban községünk sportélete a labdarúgó berkeken belül. Terveink szerint a labdarúgó bajnokság ideje alatt továbbra is közöljük csapataink eredményeit és emellett idõnként tájékoztatást adunk az egyesülettel kapcsolatos hírekrõl is. A kronológiai sorrendet betartva, visszanyúlnék november végéhez. Ekkor fejezõdött be a körzeti bajnokság õszi szezonja, ahol felnõtt csapatunk a harmadik, míg a juniorok a Pécel II. felnõttjeit megelõzve a 13. helyen várhatják a tavaszi folytatást. Ezt követõen nem volt idõnk téli álmot aludni (igaz nem is akartunk), hiszen beneveztünk a Gödöllõn megrendezett GEAC kupa terembajnokságba, ahol tisztes helytállásról tettünk tanúbizonyságot. A tõlünk 2-3 osztállyal magasabban szereplõ csapatoknak méltó ellenfelei voltunk, és csupán az utolsó, Fót elleni ádáz csatában dõlt el, hogy nem jutottunk a legjobb nyolc csapat közé. Eredményeink: Ghévíz Szõdliget 6:3 Ghévíz Aszód 3:5 Ghévíz Sülysáp 2:2 Ghévíz Fót 3:4 Az év elején megkezdtük a felkészülést a tavaszi szezonra. Az idõjárási körülmények miatt többször kényszerültünk tornatermet igénybe venni. Január végén részt vettünk Bagon egy pénzdíjas teremfocin, ahol a legjobb négy közé kerülésért a késõbbi tornagyõztes Budaörs NB-III-as csapatával mérkõztünk meg, és hatalmas csatában szenvedtünk egy gólós vereséget. (Zárójelben jegyzem meg, hogy a Tirex csapatát több elsõ osztályú profi kispályás labdarúgó erõsíti!) Eredményeink: Ghévíz Bag ifi 13:0 Ghévíz Tirex 1:1 Ghévíz Bag 4:4 Ghévíz Budaõrs 3:4 Örömmel számolhatok be arról is, hogy idõközben juniorjaink megnyerték a Bagon, tizenhat csapat részvételével megrendezett amatõr pénzdíjas kispályás tornát. Csak így tovább! Fontos: február közepén tartotta egyesületünk a soronkövetkezõ sportgyûlését, ahol községünk labdarúgásának jövõjét befolyásoló döntések születtek. Dr. Basa Antal polgármester úr elõterjesztette a évre szóló önkormányzati támogatás mértékét, amely tovább biztosítja egyesületünk mûködését. Sajnálattal, de ugyanakkor megértéssel kell közölnöm, hogy Bencze Jánosné sportköri elnök benyújtotta lemondását, így értelemszerûen új elnököt kellett választanunk. Gizus a közel egy évig tartó elnöksége alatt utat és példát mutatott arra, hogy miként is kell (kellene) betölteni ezt a pozíciót. Ezúton is szeretném megköszönni eddigi munkáját! A közgyûlés Vaigel Zsoltot választotta új elnöknek, akinek ezúton is nagyon jó és sikerekben gazdag idõszakot kívánok! További felkészülési eredmények: Tura Ghévíz 6:1 (3:1) A második félidõben az NB III-as Tura felõrölt minket. Ghévíz Bag 1:4 (0:3) A második félidõben méltó ellenfele voltunk a megye I- es Bagnak. Mészáros Csaba edzõ Indul a labdarúgó bajnokság! Március 21.(vasárnap) óra Galgahévíz Junior Galgahévíz Március 27. (szombat) óra Kistarcsa II. Galgahévíz Junior Március 28. (vasárnap) óra Galgahévíz Mogyoród Április 3. (szombat) óra Tura II Galgahévíz Junior Április 4. (vasárnap) óra Valkó Galgahévíz LOMTALANÍTÁS március én egész nap! Kérjük, hogy az ingatlana elé, jól megközelíthetõ helyre (kapubejáró), rendezett formában tegye ki a lomtalanításhoz a hulladékát! Figyelje a kuka teteje alá tett szórólapot a lomtalanítás pontos idõpontja végett! Szelektív Kft. 11

12 Köszönet a véradásért! Köszönetemet fejezem ki azoknak az önzetlen embereknek, akik február 15-én, vasárnap eljöttek a Galgahévízi Polgármesteri Hivatalba, hogy vért adjanak és ezzel segítsenek súlyosan beteg embertársaikon. Dr. Basa Antal polgármester KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK Tavaszváró akciós betétek a Turai TKSZ Galgahévízi Kirendeltéségénél március 02. és április 30. között Takarékszelvény 3 hónapra Kamata: 9,53 % EBKM. Összeghatárhoz nincs kötve. Lakossági Bankszámla 3 hónapra Lekötött összeg Kamat % , , tõl 10,0 Pézforgalmi Bankszámla 3 hónapra Lekötött összeg Kamat % , , tõl 9,3 Az érdeklõdõk bõvebb felvilágosítást a helyi takarékszövetkezetben kaphatnak. Idõsek Gondozóháza 1 % AZ EMBERIESSÉG EREJE! Tisztelt Honfitársunk! Kérjük, hogy adóbevallásakor is gondoljon a hazai rászorulókra és személyi jövedelemadójának 1%- ával legyen részese humanitárius tevékenységünknek. Mit kell tennie ennek érdekében? A rendelkezõ nyilatkozaton tüntesse fel a kedvezményezett nevét: MAGYAR VÖRÖSKE- RESZT, és a kedvezményezett adószámát: , majd helyezze el az APEH által küldött borítékban. Fontos, hogy a borítékra írja rá a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét! Köszönettel: Magyar Vöröskereszt (2116 Zsámbok, József A. út 6. tel.: 28/ ) Zsámbok Község Önkormányzata Idõsek Gondozóháza átmeneti elhelyezést (1 év) biztosító intézménye idõs emberek ellátását vállalja, bentlakással. Feltétel: önmaguk ellátására képes emberek jelentkezését várjuk. Bõvebb tájékoztatást Rabné Harkai Judit intézményvezetõtõl kaphatnak. Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester Felelõs szerkesztõ: Mészáros Zsuzsa Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió, Aszód ( ) Készült az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdájában 12

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

szeretettel meghívja Önt

szeretettel meghívja Önt III. évfolyam, 1. szám 2009. március Betűk és ajkak fennen hirdetik: Hogy a világ órjásilag halad; Mondják: az ember, ez erkölcsi lény, Tökélyesebb lesz minden perc alatt. Tompa Mihály MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Temetői urnafal megváltás

Önkormányzati hírek. Temetői urnafal megváltás KUNBARACSI HÍRMONDÓ 2016. XV. ÉVFOLYAM, Január Február Megjelenik kéthavonta Önkormányzati hírek Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2016. február 16-ai ülésén elfogadta a 2016. évi költségvetést,

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Közösségi szolgálati napló

Közösségi szolgálati napló Élményeim, tapasztalataim: Közösségi szolgálati napló Név:... Oktatási azonosító:... Kedves középiskolás Diák! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2010. április 15-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6 Közhasznúsági melléklet 2014.év 1. A szervezet azonosító adatai név: JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY székhely: 5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4. bejegyző

Részletesebben

12 Tápiógyörgye 2007 március

12 Tápiógyörgye 2007 március 12 Tápiógyörgye 2007 március "# $% ) *+,,-,++./ 0 1 2 "% 3 4 4 5 1 1 1 ) $ *1 / "5% ) 5 *3 6 $ 5 $/ "# $# % "% *1 7/ 9 : : ") % # 2 2 +,,- +0 ; < ; < = 3 9 >? ) 7 : : @ A "% < 9 3 # B # C 1 B # C ) 6 D

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben