JEGYZŐKÖNYV. Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: /2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye Kultúrház. Jelen vannak: Kovács Csaba Károly György Csaba Bernát Kovácsné Bodor Erika Kulcsárné Bertalan Emília Szász Virág polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából: Tóthné Titz Éva aljegyző Csik Tímea Molnár Károlyné jegyzőkönyv-vezető pénzügyi ügyintéző Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület teljes létszámban jelen van (5 fő) így határozatképes. Ismerteti a tárgyalandó napirendet, amelyet javasol kiegészíteni az óvodai térítési díj rendelet véleményezésével Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet véleményezése évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 3. Szociális célú tűzifajuttatás 4. Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre tekintettel 5. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, társulási megállapodás módosítása 6. Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás, társulási megállapodás módosítása évre vonatkozó belső ellenőrzési terv évi munkaterv elfogadása 9. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat újbóli kiírása 10. Ivóvízhálózat üzemeltetési szerződésének véleményezése 11. Megállapodás kötése Monoszló Község Önkormányzatával a víziközmű feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatásról 12. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának véleményezése

2 13. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 14. Vegyes ügyek Javasolja, hogy az elhangzottaknak megfelelően a képviselő-testület fogadja el a napirendet. 92/2014. (XI. 27.) HATÁROZATA november 27-i ülés napirendjének elfogadásáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a november 27-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet tervezet véleményezés évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 3. Szociális célú tűzifajuttatás 4. Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre tekintettel 5. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, társulási megállapodás módosítása 6. Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás, társulási megállapodás módosítása évre vonatkozó belső ellenőrzési terv évi munkaterv elfogadása 9. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat újbóli kiírása 10. Ivóvízhálózat üzemeltetési szerződésének véleményezése 11. Megállapodás kötése Monoszló Község Önkormányzatával a víziközmű feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatásról 12. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának véleményezése 13. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 14. Vegyes ügyek Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a lejárt határidejű határozatokról készült jelentés elfogadását. 2 93/2014. (XI. 27.) HATÁROZATA

3 Jelentés elfogadásáról Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 1. Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet tervezet véleményezése Kovács Csaba Károly polgármester: a szolgáltató január 1-től emeli az óvodai térítési díjakat. Egyrészt a nyersanyag ár változások miatt, másrészt különböző törvényi előírásoknak való megfelelés okán. Első körben az ár nagyon magasnak tűnt 50 %-os emelés volt tapasztalható. Majd a gesztor önkormányzat polgármestere tárgyalásokat folytatott a szolgáltatóval a csökkentés érdekében. Tóthné Titz Éva aljegyző: a tárgyalások eredményeképpen a szolgáltató a nyersanyag árat 500 Ft-ról 460 Ft-ra csökkentette. Az eladási ár 625 Ft volt, 583 Ft lett, tehát ennyit csökkent az összeg a vállalkozó eredeti árajánlatához képest. Balatonhenyében nincs olyan gyermek, aki 100 %-os térítési díjat fizetne. Kovács Csaba Károly polgármester: ez egy kötelező szolgáltatás, ugyan voltak alternatívák, hogy más vállalkozót megkeresnek, de ők sokkal drágábban tudják előállítani és kiszállítani az óvodának, tehát ez az ár már reális. Szász Virág képviselő: kérdezi, hogy mennyiség és a minőség tekintetében nem volt kifogás? Kovács Csaba Károly polgármester: tudomása szerint az óvodavezető meg volt elégedve a mennyiséggel és a minőséggel is. Az önkormányzatot nem terheli költség. Tóthné Titz Éva aljegyző: az önkormányzatot is terheli költség, mert a rezsiköltséget az önkormányzat fizeti, de emellett ott van az állami támogatás, ami a rezsiköltségből is térít. Javasolja az önkormányzati rendelettervezet előterjesztésének elfogadását. 94/2014. (XI. 27.) HATÁROZATA Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás tagja Köveskál Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról önkormányzati rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezet előterjesztésének elfogadását javasolja, azzal egyetért. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületét értesítse. 3

4 Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester Határidő: azonnal évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Kovács Csaba Károly polgármester: a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést kézhez kapta. Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a megnövekedett közfoglalkoztatás okán megnövekedett a szociális hozzájárulás mértéke, illetve a közfoglalkoztatotti munkabér. Kovács Csaba Károly polgármester: amennyiben nincsen kérdés javasolja elfogadni a költségvetési rendelet módosítását. és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 12/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról 3. Szociális célú tűzifa juttatás Kovács Csaba Károly polgármester: Balatonhenye Önkormányzata 20 m 3 fa támogatásban részesült, így a kiosztás mikéntjéről szükséges dönteni a testületnek, illetve a rendeletet megalkotni. A tavalyi évben 200 %-ban állapította meg a testület a jövedelemhatárt. György Csaba Bernát alpolgármester: módosítsanak a jövedelemhatáron, hogy többen részesüljenek ebben a támogatási formában. Kovács Csaba Károly polgármester: a tavalyi évben a jövedelemhatár a legkisebb öregségi nyugdíj 200 %-ában került megállapításra, azaz Ft volt, amennyiben a testület úgy gondolja megemelheti a jövedelemhatárt 250 %-ra, azaz Ft-ra. György Csaba Bernát alpolgármester: egyetért a 250 %-kal. Tóthné Titz Éva aljegyző: ezáltal azok lesznek a támogatásra jogosultak, akiknek a jövedelme Ft alatt van. Amennyiben túl sok a kérelmező, akkor a rendeletben meghatározott szociális rászorultságok élveznek előnyt. Azonos feltételekkel rendelkező kérelmezők esetében az alacsonyabb jövedelmű a támogatható. A végső döntést a jövedelem fogja megszabni. Kovács Csaba Károly polgármester: tehát a rendelet 4. -a az alábbiak szerint fog szólni:...akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a Ft-ot / az öregségi nyugdíj minimum összegének 250 %-át, és az általa lakott ingatlanban fával fűt. A kérelmek benyújtásának határidejét kell megállapítani. 4

5 György Csaba Bernát alpolgármester: a tavalyi évben is a benyújtási határidő január 15. volt, most is ezt javasolja határidőnek. Kovács Csaba Károly polgármester: az elhangzottak figyelembevételével javasolja elfogadni a rendeletet. és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 13/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról 4. Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre tekintettel Kovács Csaba Károly polgármester: a járási hivatal ellenőrzést tartott a temetőben és feltárásra kerültek különböző hiányosságok. A nyilvántartások tekintetében több tíz éves elmaradás van, amit szükséges pótolni. Szükséges még bekeríteni a temetőt, de ez egy 1,5 hektáros területen elég nehézkes, a költségvetésbe ezek a költségek betervezésre kerülnek, remélhetőleg lesz rá állami támogatás is. Tóthné Titz Éva aljegyző: az előterjesztés két részből áll az egyik a tájékoztatás a temetői ellenőrzésről a másik része pedig az, hogy a törvényben január 1-től hatályba kerül a szociális temetés intézményének rendezése. Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a rendelet módosítás elfogadását. és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 14/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 3/2000. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 5. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, társulási megállapodás módosítása Kovács Csaba Károly polgármester: személyi változások okán szükséges a megállapodás módosítása, javasolja elfogadásra. 5

6 95/2014. (XI. 27.) HATÁROZATA Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Megállapodását felülvizsgálta. A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a Társulási megállapodás módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Társulási Tanács Elnökét tájékoztassa. Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző Határidő:2014. november Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás, társulási megállapodás módosítása Kovács Csaba Károly polgármester: a szennyvíz társulás vonatkozásában is szintén személyi változások okán szükséges a megállapodás módosítása. Javasolja a megállapodás módosítás elfogadását. 96/2014. (XI. 27.) HATÁROZATA Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás Társulási Megállapodását felülvizsgálta. A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a Társulási megállapodás módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Társulási Tanács Elnökét tájékoztassa. Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző Határidő:2014. november évre vonatkozó belső ellenőrzési terv Kovács Csaba Károly polgármester: a évi belső ellenőrzési terv a leltározás ellenőrzését tűzte ki célul. Javasolja az ellenőrzési terv elfogadását. 6

7 97/2014. (XI. 27.) HATÁROZATA Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester Határidő: a tervben meghatározottak szerint. Kovács Csaba Károly polgármester: a évre vonatkozóan a belső ellenőrzési terv azért kerül módosításra, mivel ebben az évben a cél a szobakiadással kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése, így a későbbiek során elkerüli az önkormányzat az esetleges hiányosságokat, hibákat. Tóthné Titz Éva aljegyző: a módosításra azért kerül sor, mivel az előzetesen meghatározott tervben a szabályzatok ellenőrzése szerepelt, de ezt az ÁSZ már egy másik önkormányzat kapcsán ellenőrzi, így egy új cél került meghatározásra. Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja elfogadni a belső ellenőrzési terv módosítását. 98/2014. (XI. 27.) HATÁROZATA Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítását jóváhagyja. Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester Határidő: a tervben meghatározottak szerint évi munkaterv elfogadása Kovács Csaba Károly polgármester: felkéri az Aljegyző Asszonyt, hogy röviden ismertesse ezen napirendet. Tóthné Titz Éva aljegyző: a évi munkaterv a képviselő-testületi ülések vázát adja meg, ebben kerül meghatározásra, hogy mik azok a kötelező feladatok, amiket tárgyalni kell, tulajdonképpen amit jogszabály előír. Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a munkaterv elfogadását. 7

8 99/2014. (XI. 27.) HATÁROZATA A évi munkatervről Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi munkatervet elfogadja. Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint 9. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat újbóli kiírása Kovács Csaba Károly polgármester: a folyékony hulladék vonatkozásában pályázat került kiírásra, melyre pályázat nem érkezett, ezért újból szükséges annak kiírása. Javasolja a pályázati kiírás elfogadását. BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TETÜLETÉNEK 100/2014 ( XI. 27. ) HATÁROZATA Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírásáról Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére pályázatot ír ki, mely pályázati felhívás a határozat 1 számú mellékletét képezi, mely az alábbi időpontokkal egészül ki: A pályázat benyújtási határideje: január 20. A borítékok bontása: január : 00 óra Eredményhirdetés időpontja: február : 00 óra A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: április 1-jétől március 31. A pályázatot Balatonhenye Kossuth u.54. szám alatti hirdetőtábláján, valamint honlapján teszi közzé, továbbá azt eljuttatja a 20 km távolságon belül a pályázat szerinti szolgáltatást végzőkhöz. Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester Határidő: február Ivóvízhálózat üzemeltetési szerződésének véleményezése Kovács Csaba Károly polgármester: január 1-től üzemeltetési szerződést szükséges aláírni az önkormányzatnak a DRV-vel, melyet 15 évre köti az önkormányzat. A testület tagjai a szerződés tervezetet kézhez kapták, kérdezi, hogy van-e kérdés észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadni az üzemeltetési szerződést. 8

9 101/2014 (XI.27) HATÁROZATA Balatonhenye Vízmű hálózat üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonhenye község ivóvíz hálózat DRV Zrt (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) által elkészített üzemeltetési szerződés tervezetét megismerte annak tartalmával egyetért. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a DRV Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) kötendő ivóvíz hálózatra vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötésére, valamint a szerződés megkötéséhez szükséges ivóvíz hálózat értékelésének elkészíttetésére. Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester Határidő: december Megállapodás kötése Monoszló Község Önkormányzatával a víziközmű feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatásról Kovács Csaba Károly polgármester: a víziközmű feladatokat 5 község együtt látja el, ugyan a víziközmű társulat megszűnt, viszont a feladatot ellátó kolléganőt a feladatok ellátása okán további 3 hónapra kell még foglalkoztatni. A kolléganő fizetéséhez mindenki bekötés arányosan járul hozzá. Tóthné Titz Éva aljegyző: ezen megállapodás 2. pontja annyiban módosul, hogy oda beépül Monoszló község is, mivel Köveskál Önkormányzat kezdeményezésére már a többi település is ezzel a módosítással fogadta el a határozatot. Tartalmában nem lesz változás, csak formailag. Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja elfogadni a megállapodást. 102/2014. (XI. 27.) HATÁROZOTA A víziközmű feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatásról kötendő megállapodásról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatásról szóló megállapodás tervezetét megismerte, azt elfogadja azzal, a módosítással, hogy a megállapodás 2. pontjában kerüljön beépítésre Monoszló település 9

10 érdekeltségi egysége és ezáltal a havonta terhelő költség is, továbbá felhatalmazza a polgármestert az aláírására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a feladatok ellátása az egy fő megbízását december 31-ét követően is szükségessé teszi, úgy a maximum március 31-éig terjedő határozott időre szóló ismételt megállapodást aláírja, azzal, hogy az abban az Önkormányzat által vállalt kötelezettség a jelenleg kötendő megállapodáshoz képest súlyosabb nem lehet. Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester Határidő: december Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának véleményezése Kovács Csaba Károly polgármester: a körzethatárok tekintetében Balatonhenye esetében a kötelező felvételt biztosító iskola a révfülöpi, illetve zánkai, javasolja elfogadni. 103/2014. (XI. 27.) HATÁROZATA Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki: A képviselő-testület elfogadja az előterjesztés szerint a körzethatár besorolást. Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában Balatonhenye lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére küldje meg. Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester Határidő: november Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Kovács Csaba Károly polgármester: a társulási megállapodás módosítására azért került sor, mert Raposka és Tapolca kivált a társulásból. Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: kérdezi, hogy ez a kiválás az önkormányzatot anyagilag nem érinti negatívan. 10

11 Kovács Csaba Károly polgármester: Balatonhenye szempontjából ez a kiválás nem jár negatív hatással. Amennyiben nincs több kérdés, javasolja a megállapodás módosítás elfogadását. 104/2014. (XI. 27.) HATÁROZATA Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester Határidő: december Vegyes ügyek Kovács Csaba Károly polgármester: kérdezi, hogy van-e a vegyes ügyek keretében tárgyalandó téma. Szász Virág képviselő: ezúton bejelenti és kéri, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen: képviselői tiszteletdíjáról a köveskáli óvoda javára lemond. Tóthné Titz Éva aljegyző: írásban szükséges megismételni ezen bejelentést. Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 16:55 órakor bezárja a képviselő-testület 17:00 órától közmeghallgatás keretében végzi munkáját. K.m.f. Kovács Csaba Károly dr. Szabó Tímea polgármester jegyző A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő: Tóthné Titz Éva aljegyző 11

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: /2015. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: /2015. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: /2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Balatonhenye Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Balatonhenye, Kossuth L. u. 54.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Balatonhenye Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Balatonhenye, Kossuth L. u. 54.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-17/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 25-én 15.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-21 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 11-én 13.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony!

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! XXI. évfolyam 5. szám Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! 2014. december Advent a csodavárás, a reménység ideje. Ilyenkor bizalomteljes,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én 13 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én 13 órakor megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én 13 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Önkormányzati Hivatal Gátér, Petőfi S. u. 16. Jelen

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. június 24-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestület 2013. november 27-i n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á- 29-67/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 24.- i nyilvános ülésén, az ábrahámhegyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

Ügyszám: 162-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. január 29-én,

Részletesebben