KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM"

Átírás

1 KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Pszichiátriai és addiktológiai egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban c. kiemelt konstrukciójához Kódszám: KMOP-4.3.2/B-13 1

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre álló forrás... 6 A3. Támogatható projektjavaslatok várható száma... 6 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE... 6 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek köre... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek... 9 C3. Elszámolható költségek... 9 C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása C5. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások C6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások C7. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C7.1 Projekt iparági szűkítése C7.2 Projekt területi korlátozása C7.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: C7.4. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C7.5. Egyéb speciális feltételek C8. Speciális kizáró okok C8.1. A projektgazda személyére vonatozó speciális kizáró okok C8.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önerő mértéke D5. Előleg mértéke E1. Kiválasztási kritériumok F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje F2. További információk F3. Vonatkozó speciális jogszabályok listája F4. Fogalomjegyzék F5. Mellékletek F6. Segédletek

3 A Kiemelt Projekt Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a részletes projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Kiemelt projekt Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt projektgazdák figyelmét, hogy a Kiemelt projekt Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. Jelen Kiemelt Projekt Felhívásra benyújtott projektjavaslat kiválasztása a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kiemelt eljárásrendben, egyszakaszos értékelés keretében történik. Egyszakaszos értékelés során a projektgazda részletesen kidolgozott projektjavaslatot nyújt be akciótervi nevesítés céljából. A projektjavaslatról a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (továbbiakban: Kormánybizottság) dönt. Jelen Kiemelt Projekt Felhívás esetében pályázat kifejezés alatt kiemelt projektjavaslat, míg a pályázó kifejezés alatt a projektgazda értendő! 3

4 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél A régió stratégiai céljainak érdekében kulcsfontosságú a regionális egészségügy fejlesztése, mivel az egészségügyi ellátórendszer kapacitása, struktúrája, működése és infrastrukturális állapota egyrészt alapvetően befolyásolja a humánerőforrás egészségi állapotának javulását és hatékonyságát, ezáltal közvetlenül hatást gyakorol a régió versenyképességére, az erőforrások dinamizálására, a foglalkoztatásra, másrészt hozzájárul a régió belső kohéziójának erősítéséhez A KMOP-ban megvalósuló infrastruktúra beruházás a régióban koncentráltan megjelenő országos intézmények és egyetemi klinikák még hiányzó, vagy elégtelenül működő egészségügyi kapacitásainak, elavult és hiányos műszerparkjának a tudomány és technológia fejlődésével lépést tartó fejlesztésével a pszichiátriai ellátások komplex, magas szintű és betegközpontú fejlesztését célozza. Az erőforrások koncentrálása a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének növelését segíti elő. Hazánk vezető helyet foglal el a mentális betegségek előfordulásában is, az alkoholizmust magyar népbetegségnek tekinthetjük, továbbá a súlyos és/vagy krónikus pszichiátriai megbetegedések (például skizofrénia, depresszió, demencia) az emberek százezreit érintik. Magyarország jelenleg a pszichiátriai fekvő kapacitások tekintetében Európában az utolsó előtti helyen áll, a járóbeteg-ellátó kapacitások eloszlása pedig jelentős területi egyenetlenséget mutat. Ellátatlanul maradtak bizonyos területek, betegcsoportok, speciális ellátási igényű betegek. A uniós forrásból megvalósuló pszichiátriai rehabilitációs fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátást célzó fejlesztések eredményeként a területi egyenlőtlenségek mérséklődnek a konvergencia régiókban, a központi régióban azonban jelentős pszichiátriai fejlesztések nem történtek. A pszichiátriai zavarok és a szerfüggőségek gyakorisága meghaladja a népbetegség szintjét. A magas kockázatot jelentő pszichiátriai és addiktológiai betegek ellátásának feltételei a jelenlegi intézményrendszerben nem, vagy alig állnak rendelkezésre Magyarországon. Szűkös a felépülés-központú szenvedélybeteg-kezelési programok kapacitása, hiányoznak a kettős diagnózisokkal rendelkező pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának feltételei. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) bezárása óta nincs hazánkban gyógyszerszint mérésére, ill. neuroendokrinológiai vizsgálatok elvégzésére alkalmas laboratórium, ugyanakkor a gyógyszerszintmeghatározások alapvetőek nemcsak a pszichiátria, hanem az addiktológia szempontjából is, az egyre növekvő gyakoriságú politoxikománia miatt. A polgári- és büntetőügyek miatt elrendelt elmeállapot megfigyelések (pl. bűncselekmények, gondnoksági ügyek, polgári peres ügyek) miatt szükségessé váló elmemegfigyelések speciális feladatot jelentenek. A nemzetközi gyakorlattal ellentétben Magyarországon az általános pszichiátriai osztályokra a szokásos gyógyító tevékenységen, betegellátáson kívül forenzikus/igazságügyi pszichiátriai feladatok is hárulnak. A kialakult gyakorlattal ellentétben ellátás-szervezési szempontból fontos, hogy az elmemegfigyelésre utaltak számára rendelkezésre álljon egy ún. forenzikus osztály, amelynek keretében biztosítottak az intézeti elmemegfigyelés speciális szakmai és tárgyi feltételei. A mentális egészségügyi szolgáltatások fejlesztési programjának fontos eleme az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) létrehozása, amely részben a 2007-ben bezárt OPNI feladatait venné át, részben intézményi keretei, illetve szakmai-módszertani irányítása alatt jönnének létre a pszichiátriában még egyelőre hiányzó speciális ellátási formák és kapacitások. 4

5 A fentiek értelmében a konstrukció alapvető célkitűzése, hogy a Semmelweis Terv célkitűzéseivel összhangban egy módszertani-szervezési, valamint kutatási feladatokat elvégző, és egyes speciális területeken kiemelt ellátásra képes országos központ újraszervezésével járuljon hozzá a pszichiátriai ellátórendszer fejlesztéséhez. Ennek érdekében jelen konstrukció közvetlen céljai: 1. A Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI), mint módszertani, betegellátó, kutató és oktató feladatokat ellátó országos hatókörű intézet infrastrukturális fejlesztése; 2. A hazai pszichiátria és addiktológiai ellátórendszerből jelenleg még hiányzó ellátási formák feltételeinek megteremtése, ennek keretében új, minősített szakellátások pszichiátriai sürgősségi ellátás, Minnesota Modell, forenzikus pszichiátriai ellátás - bevezetése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak az alábbi részcélok megvalósításához: a. az aktív pszichiátriai osztályokra sürgősséggel felvett betegek számának csökkentése, b. a kizárólag szerencsejátékfüggő addiktológiai betegek hiányzó felépülésközpontú kezelésben részesítése, c. az igazságügyi pszichiátriai szakértők által végzett ambuláns vizsgálatok kiegészítése a speciális kórházi osztályon végzett vizsgálatokkal (neuropszichológia, képalkotó-diagnosztika és pszichometria), a szakmailag megalapozottabb elme-megfigyelési vélemények kialakítása érdekében. A konstrukció keretében elvárt eredmények: 1. A Nyírő Gyula Kórház - OPAI működési feltételeinek megteremtése, mely elősegíti a hazai pszichiátriai és addiktológiai ellátások színvonalának növelését, hozzájárul a teljes mentális ellátórendszer egésze minőségének és teljesítőképességének javításához, fokozza a lakosság biztonságérzetét, az ellátórendszerbe vetett bizalmát, javítja az egészségügyi szakellátáshoz való hozzáférést. 2. Pszichiátriai sürgősségi ellátó hely létrehozásával a pszichiátriai osztályokra sürgősséggel beutalt, beszállított betegek számos esetében 24 órán belüli obszervációt követően elkerülhetők a pszichiátriai osztályos felvételek: a) kiszűrhetők a szomatikus okok miatt zavart tudatállapotú betegek, akik közvetlenül átirányíthatók az alapbetegségüknek megfelelő osztályokra, b) 24 órán belül kezelhető a krízisszituáció, illetve szuicid szándék hangoztatása miatt beszállított betegek állapota, c) kiszűrhetők a szociális indok alapján beutalt betegek, d) akutan kezelhetők a felvételkor agresszív magatartást mutató pszichotikus betegek. Ennek köszönhetően a pszichiátriai osztályok napi tevékenysége kiszámíthatóbbá, nyugodtabbá válik. A fekvőbetegek kezelésének menetét nem zavarják meg sem az indokolatlan, sem az akut beavatkozást igénylő esetek. 3. Az ún. Minnesota Modellre épülő, intenzív terápiás program beindításával, feltételeinek megteremtésével a patológiás játékszenvedélyben (PG) szenvedő betegek felépülés-központú kezelése valósul meg, amely program eredményeként a beteg a függőségét betegségként fogadja el a felépülés lehetőségével, a teljes absztinencia elérése érdekében. 5

6 4. Speciális mérési eszközök beszerzésével a legmodernebb addiktológiai laboratóriumi háttér megvalósításával követhetővé válik az újonnan előállított szintetikus drogok analízise, az ismert és ismeretlen drogminták elemzése, kimutatása, felismerése. 5. A forenzikus pszichiátriai osztály létrehozásával biztosított lesz ezen országosan hiánypótló ellátási forma intézményes háttere, amely hozzájárul a polgári és büntetőperes (szabadlábon lévő gyanúsítottak esetében) bírósági eljárások során elrendelt elmemegfigyelések lebonyolításának (beutalás, beérkezés, korlátozás mértéke, esetleges gyógyszerelés, szükséges időtartama, elbocsátás) és dokumentálásának egységesítéséhez, magas progresszivitási szintű szakmai kivitelezéséhez. A2. Rendelkezésre álló forrás A felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg a évben 130 millió Ft. Jelen felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható projektjavaslatok várható száma A támogatott projektjavaslatok várható száma 1 db. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE A fentiekben meghatározott szempontoknak megfelelően a konstrukció keretében a Közép- Magyarországi Operatív Program évekre szóló akcióterv 2., 4. és 5. prioritásának megállapításáról szóló 1268/2013. (V. 17.) Korm. határozatának 2.) b.) pontja alapján az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) fejleszthető. Az A1 pontban megjelölt célkitűzések és elvárt eredmények megvalósítása érdekében a Nyírő Gyula Kórház - OPAI konzorciumi partnerként bevonhat más pszichiátriai egészségügyi ellátást nyújtó intézményt is, amennyiben az adott speciális ellátási feladatot nem saját szervezeti keretei között látja le. Projektjavaslatot benyújtó szervezetek: Központi költségvetési szerv (GFO 312), A konstrukcióban konzorcium keretében is benyújtható pályázat! A konzorciumokra vonatkozóan Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában foglaltak az irányadóak. Konzorciumra vonatkozó feltételek: a tagok közfinanszírozott járó - és fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók (egészségügyi intézmények), a tagok maximális száma: 2 db (1 konzorciumvezető és 1 konzorciumi tag), finanszírozás módja: tagonkénti finanszírozás, a konzorcium vezetője a Nyírő Gyula Kórház OPAI, 1 Támogatható közkiadásnak minősül jelen pályázati felhívás esetében a projekt elszámolható összköltsége, amelybe beletartozik mind a megítélt támogatás, mind a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő összege. A közszféra szerv pályázódefiníciója a Pályázati Útmutató H14 pontjában található. 6

7 a pályázathoz konzorciumi együttműködési megállapodást szükséges benyújtani (Pályázati Útmutató c. dokumentum 9. számú melléklete). Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a projektjavaslatot tartalmazó elektronikus adathordozón szerepeltetni. A konzorciumi tag(ok) esetében a fenntartó(k) előzetes támogató döntése, a konzorciumi szerződés fenntartói ellenjegyzése szükséges. A konzorciumi tag cseréjének és kilépésének kezdeményezéséhez a szaktárca előzetes egyetértésének kikérése szükséges. C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A projektjavaslat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek jelen felhívás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken alapulnak. Minden beruházással érintett épület esetében legalább egy önállóan támogatható, akadálymentes infrastrukturális fejlesztésnek kell megvalósulnia (jelen Felhívás C.1.1 pontjával összhangban). C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: Pszichiátriai ellátáshoz kapcsolódó, járó- valamint fekvőbeteg szakellátást biztosító intézmény minimumfeltételeknek megfelelő, illetve minőségi definitív ellátás végzéséhez szükséges infrastruktúrafejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve. 1.) Épület átalakítása, felújítása, bővítése: pszichiátriai ellátáshoz kapcsolódóan járó- és fekvőbeteg-szakellátás infrastruktúrájának bővítése, átépítése, felújítása a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, jelen Felhívásban előírt kötelező, illetve opcionális funkciók infrastrukturális hátterének megteremtése, az akadálymentesítés és energiahatékonysági szempontok figyelembevételével. A sürgősségi pszichiátriai ellátást szolgáló felújítás, bővítés esetén jelen Felhívás mellékletét képező Építészeti ajánlást (3. sz. Segédlet) az abban megadott helyiségekre vonatkozóan kötelező figyelembe venni. A segédletben nem szereplő, de jelen Felhívás C7. pontjában szereplő egészségügyi szolgáltatásokhoz, illetve az intézmény/szolgáltatás működéséhez nélkülözhetetlen és/vagy az OTÉK-ban foglaltak alapján szükséges kialakítandó/fejlesztendő helyiségek költsége is elszámolható. Önmagában akadálymentesítésre, energiahatékonysági korszerűsítésre irányuló fejlesztés önállóan nem támogatható. 2.) Eszközbeszerzés: jelen Felhívás C7. pontjában szereplő egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20) ESzCsM rendeletben (a továbbiakban: 7

8 60/2003 (X.20) ESzCsM rendelet) foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése. A 60/2003 (X.20) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeken felül, illetve hatályos minimumfeltételek hiányában eszközbeszerzés a megfelelő szakmai indoklással ellátva és alátámasztva támogatható. C.1.2 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A felhívás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 1. Nyilvánosság biztosítása: A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani, I. sz. kommunikációs csomag figyelembevételével. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. Felhívjuk a Projektgazdák figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a nyilvánosság biztosításának költségei között kizárólag az adott kommunikációs csomagra vonatkozó kötelezően előírt minimum tevékenységek költségei számolhatóak el. Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 2. Projektszintű könyvvizsgálat: Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontja szerint. 3. Akadálymentesítés: a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően a Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez című dokumentum (a Pályázati Útmutató c. dokumentum 13. számú melléklete) előírásainak betartásával; 4. Azbesztmentesítés: Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet 2 tartalmaz, úgy a projektgazdának a jelen projekt keretében, vagy a projekt zárásáig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia szükséges. 5. Energiahatékonysági korszerűsítés: A pályázattal érintett közhasználatú 3 építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység- 2 A szórt azbeszttel szennyezett lakóépületek felmérési dokumentációja rendelkezésre áll. Az adatbázis kezelője: Épületfenntartási K+F Alapítvány Iroda címe: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 6. Postacím:1241 Budapest 5.Pf.:113. Tel./Fax:(36-1) , Tel: (36-1) A lakóépületek azbeszttel való érintettségéről is ezen a címen lehet információt kérni. 3 Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és - használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá - használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet - törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg. 8

9 elemének végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése). 6. Amennyiben IT fejlesztés valósul meg, úgy kötelező megtartani jelen Felhívás 4. sz. segédletében szereplő specifikációban foglaltakat. C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.2 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Nem támogatható tevékenységek különösen: Új egészségügyi szolgáltató létesítése, intézménylétesítés; Új épület építése; A projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzések; Infrastruktúrafejlesztés mely nem felel meg jelen felhívás C7. pontjában szereplő feltételeknek; Gépjármű beszerzése, szűrőbusz beszerzése; Betegtájékoztató kiadvány elkészítése; Használt eszközök beszerzése; Olyan eszközök, melyek tartósan nem szolgálják a projekt céljait (pl. egyszer használatos eszközök) beszerzése; Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása, fejlesztése; Termálvíz bevezetése és gyógyfürdő kialakítása; Képzés, új eszközök és gépek kezelésének betanítása - mint képzési tevékenység nem, kizárólag eszközbeszerzés keretében támogatható; OEP finanszírozás nélküli szervezeteknél megvalósuló fejlesztések, nem közfinanszírozott, illetve előzetes többletkapacitás-befogadási döntéssel nem rendelkező szolgáltatások fejlesztését célzó beruházások; Gyógyszertár fejlesztése, kialakítása, ahhoz kapcsolódó bútorzat- és eszközbeszerzés; A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely feletti fejlesztés. C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a felhívás keretében elszámolható költségek típusai. A projektjavaslatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. C3.1. Elszámolható költségek típusai I. Előkészítési költségek A projekt előkészítéséhez feltétlenül szükséges és igazoltan kapcsolódó alábbi költségek számolhatóak el: 1. Jelen Felhívásban előírt, kötelezően benyújtandó megvalósíthatósági tanulmány; 2. Szükséges engedélyezési szintű tervdokumentáció, tendertervek, kivitelezési szintű tervdokumentáció költségei; egyéb műszaki tervek; előzetes tervezői költségbecslés költségei; 3. Hatósági eljárási díjak költségei (pl.: építési engedély eljárási díja); 9

10 4. Előkészítéshez tartozó rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja; 5. Amennyiben jogszabályon alapulóan kötelező a tervellenőr alkalmazása, úgy a tervellenőr díja 4 ; 6. Közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját, és a feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárások költségeit is, amennyiben a közbeszerzés nem kizárólag a támogatott projekthez kapcsolódó beszerzést tartalmaz, akkor közbeszerzési érték arányosan). Felhívjuk a projektgazdák figyelmét, hogy közbeszerzési tanácsadásra a projektgazda kizárólag közvetlenül, a tevékenység nyújtására szakosodott szervezettel/személlyel szerződhet. Közvetített szolgáltatásként nem vehető igénybe ilyen jellegű szolgáltatás, támogatás ilyen konstrukcióban a szolgáltatásra nem igényelhető. Felhívjuk a projektgazdák figyelmét, hogy az előkészítési és a megvalósítási költségek tekintetében - a projekt megkezdettségére vonatkozó előírások betarthatósága érdekében - külön szerződéseket javasolt kötni! A fentiekben felsorolt tevékenységek kizárólag a projekt előkészítés költségsoron tervezhetőek, függetlenül azok felmerülésének időpontjától! II. Megvalósítási költségek a) Projekt menedzsment költségek a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/1. pontja alapján, azzal a kiegészítéssel, hogy a projektmenedzsment tevékenységet végző cég a C1.2 pont szerinti eszközbeszerzést saját nevében nem teljesítheti (vagy ha igen, támogatás ezen eszközökre nem igényelhető). b) Szolgáltatások igénybevételének költsége Jelen Felhívásban az alábbi, külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el (a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítási költségek/ 2. pontjában felsorolt tevékenységek közül kizárólag a következők): 1. A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei: a. Építési műszaki ellenőr 5 díja, tervezői művezetés költsége. b. A megvalósításhoz kapcsolódó rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja; c. A megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl. használatbavételi engedélyezési eljárás díja). 2. Nyilvánosság biztosításának költségei (kizárólag jelen Pályázati Felhívásban meghatározott kommunikációs csomaghoz tartozó, az ÚSZT Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. dokumentumban szereplő kötelezően ellátandó tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek.) 3. Kötelezően elvégzendő projektszintű könyvvizsgálat díja. 4 Az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint január 1-jét megelőzően kötelezően igénybevett tervellenőrzés esetében. A tervellenőr díja a tömegtartózkodásra szolgáló építmény tervezett kivitelezési dokumentációjának ellenőrzésére vonatkozóan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdésében, 41. (2) és (7) bekezdéseiben rögzített esetekben számolható el. Az építmények tömegtartózkodási jellegének igazolási módja elsőfokú építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány. 5 Műszaki ellenőri tevékenység - jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli formában - kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a tevékenység végzésére a kedvezményezettel közvetlenül szerződött szervezet- az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő taggal vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személlyel (munkaszerződés, megbízási szerződés, ide nem értve a céggel kötött megbízást) rendelkezik és ez a tag, személy részt vesz a szakmagyakorlási tevékenység ellátásában. 10

11 c) Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek Építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés költsége akkor tervezhető, ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények, egyéb ingatlanok építési, bővítési és értéknövelő felújítási költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők. Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl, minden, az építmény, ingatlan üzemszerű-, biztonságos és rendeltetésszerű használatát, hasznosítását lehetővé tevő alábbi tevékenységek költségét (a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3.II. Megvalósítási költségek 3. pontjában felsorolt tevékenységek közül kizárólag az alábbiak tartoznak ebbe a körbe): 1. Komplex terület-előkészítés, területrendezés; 2. Bontás; 3. Hozzáférés, védelem; 4. Helyreállítás, rekonstrukció; 5. Felújítás; 6. Átalakítás; 7. Bővítés; 8. Építés; 9. Technológiai szerelés (gépészet, villamosság stb.); 10. Infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások, felújítások, pl. ivó-, ipari-, tűzivíz hálózat, szennyvízelvezetés, csapadék- és belvíz elvezetés, közvilágítás, telefon, kábelhálózat, őrző-védő elektronikai rendszer, stb. 11. Zöldfelületi fejlesztés. d) Eszközbeszerzések költségei az Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/4. pontja alapján, azzal, hogy használt eszközök beszerzése nem támogatható. Kizárólag jelen felhívásban elszámolható eszközök beszerzése lehetséges. Felhívjuk Projektgazdáink figyelmét, hogy a projekt költségvetésébe kizárólag olyan eszközök tervezhetőek be és azok számolhatóak el, melyek a projekt lezárásáig (a fenntartási időszak befejezéséig) szolgálják a projekteredmények létrehozását és fenntartását. e) Immateriális javak beszerzése az Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/5. pontja alapján. Jelen Felhívásban kizárólag a C1 pontban felsorolt tevékenységekhez szorosan kapcsolódó immateriális javak szerezhetőek be. III. Egyéb elszámolható költségek f) ÁFA, valamint más adók és közterhek az Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/III. Egyéb elszámolható költségek/1. pontja alapján. g) Tartalék a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/III. Egyéb elszámolható költségek/2. pontja alapján. A Pályázati Útmutató G2. pontja alapján, jelen felhívás keretében benyújtott pályázatokra/projektjavaslatokra a projektgazda valamennyi költségkategória/költségtétel/projektelem tekintetében kizárólag ugyanolyan százalékos mértékkel igényelhet támogatást. 11

12 Közszféra szervezet projektgazdákra 6 vonatkozó speciális előírás: közszféra szervezet projektgazdák kizárólag a Felhívásban adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, az ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi. C3.2 Nem elszámolható költségek Jelen Felhívás keretében nem számolható el semmilyen, a C3.1 pontban fel nem sorolt költségtípus. A Pályázati Útmutató című dokumentum C.2.4 fejezetében foglaltakon túl jelen Felhíváskeretében nem elszámolható költségek különösen az alábbiak: Azon ingatlanok vonatkozásában, amelyek komplex akadálymentesítése az NFT és az ÚMFT/ÚSZT, vagy bármely hazai forrás keretében megvalósult, vagy megvalósulás alatt áll, az ingatlan ugyanazon részére/részeire vonatkozóan jelen Felhívás keretében akadálymentesítéshez kapcsolódó költség nem számolható el. Azon ingatlanok vonatkozásában, amelyek energetikai korszerűsítése az NFT és az ÚMFT/ÚSZT, vagy bármely hazai forrás keretében megvalósult, vagy megvalósulás alatt áll, az ingatlan ugyanazon részére/részeire vonatkozóan jelen Felhívás keretében energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó költség nem számolható el. Föld, telek és ingatlanvásárlás költsége; Ingatlan bérlés díja; Lízing, bérlet; Értékcsökkenés; Lakóépületek/ épületrészek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák; Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei; Tartós használatot nem biztosító, egyszer használható eszközök beszerzése (pl. nyelvlapocok, stb.); Posta, telekommunikációs és banki költségek; Rezsi, közvetett költségek; Jogi tevékenységek költségei (kivéve közbeszerzési jogi szolgáltatás); Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek; Képzési költség, amennyiben nem eszközbeszerzéshez kapcsolódik; Saját kivitelezés, saját vállalkozásban végzett beruházás; Természetbeni hozzájárulások; Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek; Intézménylétesítéshez kapcsolódó költségek. 6 A közszféra kedvezményezett definíciója a Pályázatú Útmutató fogalomjegyzékében található. 12

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-4.1.2/B-11 DDOP-3.1.3/C-11 ÉAOP-4.1.2/C-11 ÉMOP-4.1.2/A-11 KDOP-5.2.1/C-11 NYDOP-5.2.1/C-11 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kulturális helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13 1 Tartalomjegyzék A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése c. konstrukciójához.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése c. konstrukciójához. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-5.1.2.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

Az elnyerhető támogatás mértéke 90%, az elnyerhető összeg min. 5 millió Ft, max. 30 millió Ft.

Az elnyerhető támogatás mértéke 90%, az elnyerhető összeg min. 5 millió Ft, max. 30 millió Ft. Budapest Főváros. kerület Kőbányai Önkormám ziu Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS. KERÜLET /, KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT &j?tf_fj %2 / ioc&. POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET Budapest, Tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Városi épített örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A1-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS RÉSZLETES ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Sürgősségi ellátás fejlesztése mentés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS RÉSZLETES ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Sürgősségi ellátás fejlesztése mentés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS RÉSZLETES ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Sürgősségi ellátás fejlesztése mentés c. kiemelt projekthez Kódszám: TIOP- 2.2.1./11/1 1 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. konstrukciójához Kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A A

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben