KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM"

Átírás

1 KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Pszichiátriai és addiktológiai egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban c. kiemelt konstrukciójához Kódszám: KMOP-4.3.2/B-13 1

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre álló forrás... 6 A3. Támogatható projektjavaslatok várható száma... 6 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE... 6 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek köre... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek... 9 C3. Elszámolható költségek... 9 C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása C5. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások C6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások C7. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C7.1 Projekt iparági szűkítése C7.2 Projekt területi korlátozása C7.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: C7.4. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C7.5. Egyéb speciális feltételek C8. Speciális kizáró okok C8.1. A projektgazda személyére vonatozó speciális kizáró okok C8.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önerő mértéke D5. Előleg mértéke E1. Kiválasztási kritériumok F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje F2. További információk F3. Vonatkozó speciális jogszabályok listája F4. Fogalomjegyzék F5. Mellékletek F6. Segédletek

3 A Kiemelt Projekt Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a részletes projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Kiemelt projekt Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt projektgazdák figyelmét, hogy a Kiemelt projekt Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. Jelen Kiemelt Projekt Felhívásra benyújtott projektjavaslat kiválasztása a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kiemelt eljárásrendben, egyszakaszos értékelés keretében történik. Egyszakaszos értékelés során a projektgazda részletesen kidolgozott projektjavaslatot nyújt be akciótervi nevesítés céljából. A projektjavaslatról a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (továbbiakban: Kormánybizottság) dönt. Jelen Kiemelt Projekt Felhívás esetében pályázat kifejezés alatt kiemelt projektjavaslat, míg a pályázó kifejezés alatt a projektgazda értendő! 3

4 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél A régió stratégiai céljainak érdekében kulcsfontosságú a regionális egészségügy fejlesztése, mivel az egészségügyi ellátórendszer kapacitása, struktúrája, működése és infrastrukturális állapota egyrészt alapvetően befolyásolja a humánerőforrás egészségi állapotának javulását és hatékonyságát, ezáltal közvetlenül hatást gyakorol a régió versenyképességére, az erőforrások dinamizálására, a foglalkoztatásra, másrészt hozzájárul a régió belső kohéziójának erősítéséhez A KMOP-ban megvalósuló infrastruktúra beruházás a régióban koncentráltan megjelenő országos intézmények és egyetemi klinikák még hiányzó, vagy elégtelenül működő egészségügyi kapacitásainak, elavult és hiányos műszerparkjának a tudomány és technológia fejlődésével lépést tartó fejlesztésével a pszichiátriai ellátások komplex, magas szintű és betegközpontú fejlesztését célozza. Az erőforrások koncentrálása a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének növelését segíti elő. Hazánk vezető helyet foglal el a mentális betegségek előfordulásában is, az alkoholizmust magyar népbetegségnek tekinthetjük, továbbá a súlyos és/vagy krónikus pszichiátriai megbetegedések (például skizofrénia, depresszió, demencia) az emberek százezreit érintik. Magyarország jelenleg a pszichiátriai fekvő kapacitások tekintetében Európában az utolsó előtti helyen áll, a járóbeteg-ellátó kapacitások eloszlása pedig jelentős területi egyenetlenséget mutat. Ellátatlanul maradtak bizonyos területek, betegcsoportok, speciális ellátási igényű betegek. A uniós forrásból megvalósuló pszichiátriai rehabilitációs fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátást célzó fejlesztések eredményeként a területi egyenlőtlenségek mérséklődnek a konvergencia régiókban, a központi régióban azonban jelentős pszichiátriai fejlesztések nem történtek. A pszichiátriai zavarok és a szerfüggőségek gyakorisága meghaladja a népbetegség szintjét. A magas kockázatot jelentő pszichiátriai és addiktológiai betegek ellátásának feltételei a jelenlegi intézményrendszerben nem, vagy alig állnak rendelkezésre Magyarországon. Szűkös a felépülés-központú szenvedélybeteg-kezelési programok kapacitása, hiányoznak a kettős diagnózisokkal rendelkező pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának feltételei. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) bezárása óta nincs hazánkban gyógyszerszint mérésére, ill. neuroendokrinológiai vizsgálatok elvégzésére alkalmas laboratórium, ugyanakkor a gyógyszerszintmeghatározások alapvetőek nemcsak a pszichiátria, hanem az addiktológia szempontjából is, az egyre növekvő gyakoriságú politoxikománia miatt. A polgári- és büntetőügyek miatt elrendelt elmeállapot megfigyelések (pl. bűncselekmények, gondnoksági ügyek, polgári peres ügyek) miatt szükségessé váló elmemegfigyelések speciális feladatot jelentenek. A nemzetközi gyakorlattal ellentétben Magyarországon az általános pszichiátriai osztályokra a szokásos gyógyító tevékenységen, betegellátáson kívül forenzikus/igazságügyi pszichiátriai feladatok is hárulnak. A kialakult gyakorlattal ellentétben ellátás-szervezési szempontból fontos, hogy az elmemegfigyelésre utaltak számára rendelkezésre álljon egy ún. forenzikus osztály, amelynek keretében biztosítottak az intézeti elmemegfigyelés speciális szakmai és tárgyi feltételei. A mentális egészségügyi szolgáltatások fejlesztési programjának fontos eleme az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) létrehozása, amely részben a 2007-ben bezárt OPNI feladatait venné át, részben intézményi keretei, illetve szakmai-módszertani irányítása alatt jönnének létre a pszichiátriában még egyelőre hiányzó speciális ellátási formák és kapacitások. 4

5 A fentiek értelmében a konstrukció alapvető célkitűzése, hogy a Semmelweis Terv célkitűzéseivel összhangban egy módszertani-szervezési, valamint kutatási feladatokat elvégző, és egyes speciális területeken kiemelt ellátásra képes országos központ újraszervezésével járuljon hozzá a pszichiátriai ellátórendszer fejlesztéséhez. Ennek érdekében jelen konstrukció közvetlen céljai: 1. A Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI), mint módszertani, betegellátó, kutató és oktató feladatokat ellátó országos hatókörű intézet infrastrukturális fejlesztése; 2. A hazai pszichiátria és addiktológiai ellátórendszerből jelenleg még hiányzó ellátási formák feltételeinek megteremtése, ennek keretében új, minősített szakellátások pszichiátriai sürgősségi ellátás, Minnesota Modell, forenzikus pszichiátriai ellátás - bevezetése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak az alábbi részcélok megvalósításához: a. az aktív pszichiátriai osztályokra sürgősséggel felvett betegek számának csökkentése, b. a kizárólag szerencsejátékfüggő addiktológiai betegek hiányzó felépülésközpontú kezelésben részesítése, c. az igazságügyi pszichiátriai szakértők által végzett ambuláns vizsgálatok kiegészítése a speciális kórházi osztályon végzett vizsgálatokkal (neuropszichológia, képalkotó-diagnosztika és pszichometria), a szakmailag megalapozottabb elme-megfigyelési vélemények kialakítása érdekében. A konstrukció keretében elvárt eredmények: 1. A Nyírő Gyula Kórház - OPAI működési feltételeinek megteremtése, mely elősegíti a hazai pszichiátriai és addiktológiai ellátások színvonalának növelését, hozzájárul a teljes mentális ellátórendszer egésze minőségének és teljesítőképességének javításához, fokozza a lakosság biztonságérzetét, az ellátórendszerbe vetett bizalmát, javítja az egészségügyi szakellátáshoz való hozzáférést. 2. Pszichiátriai sürgősségi ellátó hely létrehozásával a pszichiátriai osztályokra sürgősséggel beutalt, beszállított betegek számos esetében 24 órán belüli obszervációt követően elkerülhetők a pszichiátriai osztályos felvételek: a) kiszűrhetők a szomatikus okok miatt zavart tudatállapotú betegek, akik közvetlenül átirányíthatók az alapbetegségüknek megfelelő osztályokra, b) 24 órán belül kezelhető a krízisszituáció, illetve szuicid szándék hangoztatása miatt beszállított betegek állapota, c) kiszűrhetők a szociális indok alapján beutalt betegek, d) akutan kezelhetők a felvételkor agresszív magatartást mutató pszichotikus betegek. Ennek köszönhetően a pszichiátriai osztályok napi tevékenysége kiszámíthatóbbá, nyugodtabbá válik. A fekvőbetegek kezelésének menetét nem zavarják meg sem az indokolatlan, sem az akut beavatkozást igénylő esetek. 3. Az ún. Minnesota Modellre épülő, intenzív terápiás program beindításával, feltételeinek megteremtésével a patológiás játékszenvedélyben (PG) szenvedő betegek felépülés-központú kezelése valósul meg, amely program eredményeként a beteg a függőségét betegségként fogadja el a felépülés lehetőségével, a teljes absztinencia elérése érdekében. 5

6 4. Speciális mérési eszközök beszerzésével a legmodernebb addiktológiai laboratóriumi háttér megvalósításával követhetővé válik az újonnan előállított szintetikus drogok analízise, az ismert és ismeretlen drogminták elemzése, kimutatása, felismerése. 5. A forenzikus pszichiátriai osztály létrehozásával biztosított lesz ezen országosan hiánypótló ellátási forma intézményes háttere, amely hozzájárul a polgári és büntetőperes (szabadlábon lévő gyanúsítottak esetében) bírósági eljárások során elrendelt elmemegfigyelések lebonyolításának (beutalás, beérkezés, korlátozás mértéke, esetleges gyógyszerelés, szükséges időtartama, elbocsátás) és dokumentálásának egységesítéséhez, magas progresszivitási szintű szakmai kivitelezéséhez. A2. Rendelkezésre álló forrás A felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg a évben 130 millió Ft. Jelen felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható projektjavaslatok várható száma A támogatott projektjavaslatok várható száma 1 db. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE A fentiekben meghatározott szempontoknak megfelelően a konstrukció keretében a Közép- Magyarországi Operatív Program évekre szóló akcióterv 2., 4. és 5. prioritásának megállapításáról szóló 1268/2013. (V. 17.) Korm. határozatának 2.) b.) pontja alapján az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) fejleszthető. Az A1 pontban megjelölt célkitűzések és elvárt eredmények megvalósítása érdekében a Nyírő Gyula Kórház - OPAI konzorciumi partnerként bevonhat más pszichiátriai egészségügyi ellátást nyújtó intézményt is, amennyiben az adott speciális ellátási feladatot nem saját szervezeti keretei között látja le. Projektjavaslatot benyújtó szervezetek: Központi költségvetési szerv (GFO 312), A konstrukcióban konzorcium keretében is benyújtható pályázat! A konzorciumokra vonatkozóan Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában foglaltak az irányadóak. Konzorciumra vonatkozó feltételek: a tagok közfinanszírozott járó - és fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók (egészségügyi intézmények), a tagok maximális száma: 2 db (1 konzorciumvezető és 1 konzorciumi tag), finanszírozás módja: tagonkénti finanszírozás, a konzorcium vezetője a Nyírő Gyula Kórház OPAI, 1 Támogatható közkiadásnak minősül jelen pályázati felhívás esetében a projekt elszámolható összköltsége, amelybe beletartozik mind a megítélt támogatás, mind a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő összege. A közszféra szerv pályázódefiníciója a Pályázati Útmutató H14 pontjában található. 6

7 a pályázathoz konzorciumi együttműködési megállapodást szükséges benyújtani (Pályázati Útmutató c. dokumentum 9. számú melléklete). Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a projektjavaslatot tartalmazó elektronikus adathordozón szerepeltetni. A konzorciumi tag(ok) esetében a fenntartó(k) előzetes támogató döntése, a konzorciumi szerződés fenntartói ellenjegyzése szükséges. A konzorciumi tag cseréjének és kilépésének kezdeményezéséhez a szaktárca előzetes egyetértésének kikérése szükséges. C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A projektjavaslat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek jelen felhívás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken alapulnak. Minden beruházással érintett épület esetében legalább egy önállóan támogatható, akadálymentes infrastrukturális fejlesztésnek kell megvalósulnia (jelen Felhívás C.1.1 pontjával összhangban). C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: Pszichiátriai ellátáshoz kapcsolódó, járó- valamint fekvőbeteg szakellátást biztosító intézmény minimumfeltételeknek megfelelő, illetve minőségi definitív ellátás végzéséhez szükséges infrastruktúrafejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve. 1.) Épület átalakítása, felújítása, bővítése: pszichiátriai ellátáshoz kapcsolódóan járó- és fekvőbeteg-szakellátás infrastruktúrájának bővítése, átépítése, felújítása a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, jelen Felhívásban előírt kötelező, illetve opcionális funkciók infrastrukturális hátterének megteremtése, az akadálymentesítés és energiahatékonysági szempontok figyelembevételével. A sürgősségi pszichiátriai ellátást szolgáló felújítás, bővítés esetén jelen Felhívás mellékletét képező Építészeti ajánlást (3. sz. Segédlet) az abban megadott helyiségekre vonatkozóan kötelező figyelembe venni. A segédletben nem szereplő, de jelen Felhívás C7. pontjában szereplő egészségügyi szolgáltatásokhoz, illetve az intézmény/szolgáltatás működéséhez nélkülözhetetlen és/vagy az OTÉK-ban foglaltak alapján szükséges kialakítandó/fejlesztendő helyiségek költsége is elszámolható. Önmagában akadálymentesítésre, energiahatékonysági korszerűsítésre irányuló fejlesztés önállóan nem támogatható. 2.) Eszközbeszerzés: jelen Felhívás C7. pontjában szereplő egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20) ESzCsM rendeletben (a továbbiakban: 7

8 60/2003 (X.20) ESzCsM rendelet) foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése. A 60/2003 (X.20) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeken felül, illetve hatályos minimumfeltételek hiányában eszközbeszerzés a megfelelő szakmai indoklással ellátva és alátámasztva támogatható. C.1.2 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A felhívás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 1. Nyilvánosság biztosítása: A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani, I. sz. kommunikációs csomag figyelembevételével. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. Felhívjuk a Projektgazdák figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a nyilvánosság biztosításának költségei között kizárólag az adott kommunikációs csomagra vonatkozó kötelezően előírt minimum tevékenységek költségei számolhatóak el. Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 2. Projektszintű könyvvizsgálat: Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontja szerint. 3. Akadálymentesítés: a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően a Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez című dokumentum (a Pályázati Útmutató c. dokumentum 13. számú melléklete) előírásainak betartásával; 4. Azbesztmentesítés: Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet 2 tartalmaz, úgy a projektgazdának a jelen projekt keretében, vagy a projekt zárásáig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia szükséges. 5. Energiahatékonysági korszerűsítés: A pályázattal érintett közhasználatú 3 építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység- 2 A szórt azbeszttel szennyezett lakóépületek felmérési dokumentációja rendelkezésre áll. Az adatbázis kezelője: Épületfenntartási K+F Alapítvány Iroda címe: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 6. Postacím:1241 Budapest 5.Pf.:113. Tel./Fax:(36-1) , Tel: (36-1) A lakóépületek azbeszttel való érintettségéről is ezen a címen lehet információt kérni. 3 Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és - használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá - használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet - törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg. 8

9 elemének végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése). 6. Amennyiben IT fejlesztés valósul meg, úgy kötelező megtartani jelen Felhívás 4. sz. segédletében szereplő specifikációban foglaltakat. C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.2 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Nem támogatható tevékenységek különösen: Új egészségügyi szolgáltató létesítése, intézménylétesítés; Új épület építése; A projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzések; Infrastruktúrafejlesztés mely nem felel meg jelen felhívás C7. pontjában szereplő feltételeknek; Gépjármű beszerzése, szűrőbusz beszerzése; Betegtájékoztató kiadvány elkészítése; Használt eszközök beszerzése; Olyan eszközök, melyek tartósan nem szolgálják a projekt céljait (pl. egyszer használatos eszközök) beszerzése; Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása, fejlesztése; Termálvíz bevezetése és gyógyfürdő kialakítása; Képzés, új eszközök és gépek kezelésének betanítása - mint képzési tevékenység nem, kizárólag eszközbeszerzés keretében támogatható; OEP finanszírozás nélküli szervezeteknél megvalósuló fejlesztések, nem közfinanszírozott, illetve előzetes többletkapacitás-befogadási döntéssel nem rendelkező szolgáltatások fejlesztését célzó beruházások; Gyógyszertár fejlesztése, kialakítása, ahhoz kapcsolódó bútorzat- és eszközbeszerzés; A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely feletti fejlesztés. C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a felhívás keretében elszámolható költségek típusai. A projektjavaslatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. C3.1. Elszámolható költségek típusai I. Előkészítési költségek A projekt előkészítéséhez feltétlenül szükséges és igazoltan kapcsolódó alábbi költségek számolhatóak el: 1. Jelen Felhívásban előírt, kötelezően benyújtandó megvalósíthatósági tanulmány; 2. Szükséges engedélyezési szintű tervdokumentáció, tendertervek, kivitelezési szintű tervdokumentáció költségei; egyéb műszaki tervek; előzetes tervezői költségbecslés költségei; 3. Hatósági eljárási díjak költségei (pl.: építési engedély eljárási díja); 9

10 4. Előkészítéshez tartozó rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja; 5. Amennyiben jogszabályon alapulóan kötelező a tervellenőr alkalmazása, úgy a tervellenőr díja 4 ; 6. Közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját, és a feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárások költségeit is, amennyiben a közbeszerzés nem kizárólag a támogatott projekthez kapcsolódó beszerzést tartalmaz, akkor közbeszerzési érték arányosan). Felhívjuk a projektgazdák figyelmét, hogy közbeszerzési tanácsadásra a projektgazda kizárólag közvetlenül, a tevékenység nyújtására szakosodott szervezettel/személlyel szerződhet. Közvetített szolgáltatásként nem vehető igénybe ilyen jellegű szolgáltatás, támogatás ilyen konstrukcióban a szolgáltatásra nem igényelhető. Felhívjuk a projektgazdák figyelmét, hogy az előkészítési és a megvalósítási költségek tekintetében - a projekt megkezdettségére vonatkozó előírások betarthatósága érdekében - külön szerződéseket javasolt kötni! A fentiekben felsorolt tevékenységek kizárólag a projekt előkészítés költségsoron tervezhetőek, függetlenül azok felmerülésének időpontjától! II. Megvalósítási költségek a) Projekt menedzsment költségek a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/1. pontja alapján, azzal a kiegészítéssel, hogy a projektmenedzsment tevékenységet végző cég a C1.2 pont szerinti eszközbeszerzést saját nevében nem teljesítheti (vagy ha igen, támogatás ezen eszközökre nem igényelhető). b) Szolgáltatások igénybevételének költsége Jelen Felhívásban az alábbi, külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el (a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítási költségek/ 2. pontjában felsorolt tevékenységek közül kizárólag a következők): 1. A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei: a. Építési műszaki ellenőr 5 díja, tervezői művezetés költsége. b. A megvalósításhoz kapcsolódó rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja; c. A megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl. használatbavételi engedélyezési eljárás díja). 2. Nyilvánosság biztosításának költségei (kizárólag jelen Pályázati Felhívásban meghatározott kommunikációs csomaghoz tartozó, az ÚSZT Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. dokumentumban szereplő kötelezően ellátandó tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek.) 3. Kötelezően elvégzendő projektszintű könyvvizsgálat díja. 4 Az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint január 1-jét megelőzően kötelezően igénybevett tervellenőrzés esetében. A tervellenőr díja a tömegtartózkodásra szolgáló építmény tervezett kivitelezési dokumentációjának ellenőrzésére vonatkozóan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdésében, 41. (2) és (7) bekezdéseiben rögzített esetekben számolható el. Az építmények tömegtartózkodási jellegének igazolási módja elsőfokú építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány. 5 Műszaki ellenőri tevékenység - jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli formában - kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a tevékenység végzésére a kedvezményezettel közvetlenül szerződött szervezet- az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő taggal vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személlyel (munkaszerződés, megbízási szerződés, ide nem értve a céggel kötött megbízást) rendelkezik és ez a tag, személy részt vesz a szakmagyakorlási tevékenység ellátásában. 10

11 c) Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek Építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés költsége akkor tervezhető, ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények, egyéb ingatlanok építési, bővítési és értéknövelő felújítási költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők. Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl, minden, az építmény, ingatlan üzemszerű-, biztonságos és rendeltetésszerű használatát, hasznosítását lehetővé tevő alábbi tevékenységek költségét (a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3.II. Megvalósítási költségek 3. pontjában felsorolt tevékenységek közül kizárólag az alábbiak tartoznak ebbe a körbe): 1. Komplex terület-előkészítés, területrendezés; 2. Bontás; 3. Hozzáférés, védelem; 4. Helyreállítás, rekonstrukció; 5. Felújítás; 6. Átalakítás; 7. Bővítés; 8. Építés; 9. Technológiai szerelés (gépészet, villamosság stb.); 10. Infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások, felújítások, pl. ivó-, ipari-, tűzivíz hálózat, szennyvízelvezetés, csapadék- és belvíz elvezetés, közvilágítás, telefon, kábelhálózat, őrző-védő elektronikai rendszer, stb. 11. Zöldfelületi fejlesztés. d) Eszközbeszerzések költségei az Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/4. pontja alapján, azzal, hogy használt eszközök beszerzése nem támogatható. Kizárólag jelen felhívásban elszámolható eszközök beszerzése lehetséges. Felhívjuk Projektgazdáink figyelmét, hogy a projekt költségvetésébe kizárólag olyan eszközök tervezhetőek be és azok számolhatóak el, melyek a projekt lezárásáig (a fenntartási időszak befejezéséig) szolgálják a projekteredmények létrehozását és fenntartását. e) Immateriális javak beszerzése az Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/5. pontja alapján. Jelen Felhívásban kizárólag a C1 pontban felsorolt tevékenységekhez szorosan kapcsolódó immateriális javak szerezhetőek be. III. Egyéb elszámolható költségek f) ÁFA, valamint más adók és közterhek az Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/III. Egyéb elszámolható költségek/1. pontja alapján. g) Tartalék a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/III. Egyéb elszámolható költségek/2. pontja alapján. A Pályázati Útmutató G2. pontja alapján, jelen felhívás keretében benyújtott pályázatokra/projektjavaslatokra a projektgazda valamennyi költségkategória/költségtétel/projektelem tekintetében kizárólag ugyanolyan százalékos mértékkel igényelhet támogatást. 11

12 Közszféra szervezet projektgazdákra 6 vonatkozó speciális előírás: közszféra szervezet projektgazdák kizárólag a Felhívásban adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, az ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi. C3.2 Nem elszámolható költségek Jelen Felhívás keretében nem számolható el semmilyen, a C3.1 pontban fel nem sorolt költségtípus. A Pályázati Útmutató című dokumentum C.2.4 fejezetében foglaltakon túl jelen Felhíváskeretében nem elszámolható költségek különösen az alábbiak: Azon ingatlanok vonatkozásában, amelyek komplex akadálymentesítése az NFT és az ÚMFT/ÚSZT, vagy bármely hazai forrás keretében megvalósult, vagy megvalósulás alatt áll, az ingatlan ugyanazon részére/részeire vonatkozóan jelen Felhívás keretében akadálymentesítéshez kapcsolódó költség nem számolható el. Azon ingatlanok vonatkozásában, amelyek energetikai korszerűsítése az NFT és az ÚMFT/ÚSZT, vagy bármely hazai forrás keretében megvalósult, vagy megvalósulás alatt áll, az ingatlan ugyanazon részére/részeire vonatkozóan jelen Felhívás keretében energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó költség nem számolható el. Föld, telek és ingatlanvásárlás költsége; Ingatlan bérlés díja; Lízing, bérlet; Értékcsökkenés; Lakóépületek/ épületrészek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák; Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei; Tartós használatot nem biztosító, egyszer használható eszközök beszerzése (pl. nyelvlapocok, stb.); Posta, telekommunikációs és banki költségek; Rezsi, közvetett költségek; Jogi tevékenységek költségei (kivéve közbeszerzési jogi szolgáltatás); Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek; Képzési költség, amennyiben nem eszközbeszerzéshez kapcsolódik; Saját kivitelezés, saját vállalkozásban végzett beruházás; Természetbeni hozzájárulások; Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek; Intézménylétesítéshez kapcsolódó költségek. 6 A közszféra kedvezményezett definíciója a Pályázatú Útmutató fogalomjegyzékében található. 12

13 C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai Jelen felhíváskeretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre: Költségtípus I. Előkészítési Költségek A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát Projekt-előkészítés költsége, ezen belül: 4,5 % Megvalósíthatósági készítés költsége tanulmány Tervellenőr költsége, amennyiben alkalmazása jogszabály alapján kötelező 7 1 % 0,5% Közbeszerzés költsége 1 % II. Megvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek 6 % A megvalósításhoz kapcsolódó energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás költsége és az energiatanúsítvány megszerzésével kapcsolatos költségek Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költsége 1 % Nyilvánosság biztosításának költsége 0,5 % Könyvvizsgálat költsége 0,5 % Tartalék 5 % Maximális elszámolható mérték (MFt) 0,3 Felhívjuk a projektgazdák figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása Jelen konstrukció vonatkozásában nem releváns. 7 Az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint január 1-jét megelőzően kötelezően igénybevett tervellenőrzés esetében. 13

14 C5. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások Jelen felhívás keretében a Pályázati Útmutató C4 pontjában foglaltaktól eltérően a projekt fizikai megvalósítására a projektgazdának a projekt megkezdésétől - amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől - számítva maximum 16 hónap áll rendelkezésére, de a projekt fizikai befejezése nem lehet későbbi, mint június 30. A projekt megkezdésének időpontja nem lehet korábbi a projektjavaslat benyújtásánál. A projektgazda projekttel kapcsolatos záró kifizetési igénylése benyújtásának végső határideje a Pályázati Útmutató C4 pontjában foglaltaktól eltérően a projekt fizikai megvalósítását követő 30 nap. C6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások A Pályázati Útmutató c. dokumentum C5. pontjában foglaltak szerint. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5 évig az adott régióban változatlanul fenntartja és üzemelteti. Egyéb tekintetben a feltételeket a Pályázati Útmutató c. dokumentum C5. pontja határozza meg. A támogatási szerződésben rögzítésre kerülnek a projektgazda által vállalt eredményindikátorok bázis és célértékei. A Közreműködő Szervezet a vállalt indikátorok teljesülését a fenntartási időszakban ellenőrzi. C7. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C7.1 Projekt iparági szűkítése Jelen konstrukció vonatkozásában nem releváns. C7.2 Projekt területi korlátozása Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag a Közép-magyarországi régió, ezen belül Budapest területén megvalósuló projektek támogathatók. C7.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében a Pályázati útmutató C7. pontjában foglaltak az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy kizárólag a pályázó tulajdonában lévő ingatlan fejleszthető. C7.4. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 1) Elvárások a projekt szakmai tartalmával kapcsolatban: 1. Kórtermek, ambulanciák és rendelők infrastrukturális fejlesztése, módszertani feladatok ellátását szolgáló irodák kialakítása és kapcsolódó eszközbeszerzés; 2. Pszichiátriai sürgősségi ellátó hely kialakítása és kapcsolódó eszközbeszerzés; 3. Minnesota Modell Program szükséges infrastrukturális feltételeinek megteremtése, különösen csoportterápiák, családi tanácsadások és pszichoedukációs előadások megtartására, legalább fő befogadására képes helyiség kialakítása és kapcsolódó eszközbeszerzés; 14

15 4. Gyógyszerszint mérésére ill. neuroendokrinológiai vizsgálatok elvégzésére alkalmas laboratórium kialakítása, HPLC készülék beszerzése, az alábbiakra tekintettel: a. alkalmas az újonnan előállított szintetikus drogok analízisére, az ismert és ismeretlen drogminták elemzésére, kimutatására, felismerésére vérből, vizeletből, hajszálból, nyálból; b. lehetővé teszi a neuroendokrin vizsgálatokat (kortizol mint stresszmutató és szuicid veszély prediktor, ill. általánosságban a HPA és pajzsmirigy tengely vizsgálata stb.). 5. Elmemegfigyelésre alkalmas forenzikus pszichiátriai osztály infrastrukturális feltételeinek megteremtése és kapcsolódó eszközbeszerzés. A kialakított részlegnek alkalmasnak kell lenni az elmeállapot megfigyelés elvégzése mellett olyan rutin egészségügyi feladatok ellátására, mint pszichiátriai diagnosztika és terápia, szükség esetén társszakmáktól konzílium kérése. 2) Szakmai tartalom megvalósításához szükséges kapacitásváltozások kezelésére vonatkozó speciális előírásokat jelen Felhívás 5. sz. Segédlete tartalmazza. 3) Eszközbeszerzésre vonatkozó, kötelező speciális előírások Új eszközök és gépek kezelésének betanítása szükség esetben csak abban az esetben elszámolható, ha azt a tendert elnyert szállítók végzik. Javasolt, hogy a szakmai ismeretek bővítését a kötelező továbbképzések keretében folytassák a szolgáltatók támogatásával. 4) A projektmenedzsmentre vonatkozó speciális előírások A projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokat megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkező személy láthatja el. Elvárások a projektmenedzserrel kapcsolatban: felsőfokú végzettséggel, min. 3 éves projektmenedzsment tapasztalatokkal és legalább egy, közösségi támogatásból megvalósuló 250 millió Ft támogatási összeget elérő, egészségügyi infrastrukturális beruházási projektvégrehajtásában szerzett releváns tapasztalatokkal rendelkezik. C7.5. Egyéb speciális feltételek Arányosítás: Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására: Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen kiírás keretében fejleszteni kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani: A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a kiírás szerint támogatott szolgáltatás- / ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületének (m 2 ) arányában. Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása: támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m 2 / támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m 2 (közös helyiségek nélkül). Pl. támogatható helyiség: 30 m 2, nem támogatható helyiség: 50 m 2, közös 15

16 helyiség: 20 m 2. Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/30+50= 0,375, a közös használatú helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el. Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve az előkészítés (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés) és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen kiírás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el. Ingatlankiváltás: Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, akkor vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából a projektgazdának bevétele keletkezik, úgy ezt a pénzügyi elemzés keretében valamint a pénzügyi tábla indoklásában szükséges bemutatni. A projekttel összefüggésben keletkező bevételek kezelésének szabályozását a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához című dokumentum tartalmazza, mely az Pályázati Útmutató c. dokumentum 4. sz. melléklete. C8. Speciális kizáró okok C8.1. A projektgazda személyére vonatozó speciális kizáró okok A projektgazda személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F1 pontjában foglaltakon túl az alábbiak, melyek elismeréséről a projektgazda a pályázati adatlap benyújtásával nyilatkozik. A pályázati adatlap benyújtásával a projektgazda nyilatkozik továbbá, hogy a lentiekben felsorolt kizáró okok sem a projektgazdával, sem a pályázattal szemben nem állnak fenn. 1. A fejlesztendő egészségügyi intézménynek, ill. a szolgáltatásnak meg kell felelnie a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet rendelkezésének. C8.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F2 pontjában foglaltakon túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek. A kizáró szempontok elismeréséről a projektgazda a pályázati adatlap benyújtásával nyilatkozik. A pályázati adatlap benyújtásával a projektgazda nyilatkozik továbbá, hogy a lentiekben felsorolt kizáró okok sem a projektgazdával, sem a pályázattal szemben nem állnak fenn. 1. Nem nyújtható be pályázat azon intézmények fejlesztésére, amely nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel, és OEP finanszírozási szerződéssel. 2. Nem nyújtható támogatás azon tevékenységek finanszírozására, amelyek évtől közösségi vagy decentralizált forrás terhére megvalósultak. (Lehatárolás tevékenység szinten értelmezendő, kivéve jelen Felhívás C7.1 pontjában, valamint jelen Felhívás C2. pontjában meghatározott kötelmeket.) 3. Jelen felhívásra benyújtott projekt más, azonos célú pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A projektgazda több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében támogatható tevékenységekre elnyert támogatás más hazai vagy európai uniós támogatással nem kombinálható (kivéve saját erő kiegészítést szolgáló támogatás). 4. Meglévő épület bővítése esetén, a bővítmény vonatkozásában a projekt keretében támogatható épület maximális nettó alapterülete nem haladhatja meg az 16

17 építészeti ajánlásban (jelen Felhívás 3. sz. Segédletében) meghatározott négyzetméter korlátot. Bővítés esetében a támogatható és az adott projekt költségvetésében elszámolható nettó alapterületen felüli rész építési költsége kizárólag projekten kívüli saját forrásból finanszírozható, úgy, hogy új építés és bővítés esetében az építészeti ajánlástól való eltérést indokolni szükséges, azzal, hogy az ajánlástól való több mint 20%-os, pozitív irányba történő elmozdulás az elszámolható összköltség arányos csökkentését, míg a nem indokolható több mint 10%-os negatív irányú eltérés a pályázat elutasítását is maga után vonhatja. Jelen Felhívásban és az Útmutatóban rögzített kötelező tartalmi elemek (pl. akadálymentesítés) a saját erőből létrehozott épületrész kialakítására is vonatkoznak. 5. Nem támogatható azon pályázat, mely jelen Felhívás mellékletét képező pénzügyi elemzés alapján a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív. 6. Ugyanarra az egészségügyi szolgálat/szolgáltatás fejlesztésére csak egy pályázat nyújtható be, ellenkező esetben valamennyi benyújtott pályázat elutasításra kerül. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A projektgazda működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke Az igényelhető támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100, %-a. Közszféra szervezet projektgazdákra 8 vonatkozó speciális előírás: közszféra szervezet projektgazdák kizárólag a Pályázati Felhívásban adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, az ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető közkiadás alapon számított - támogatás összege: minimum maximum 50 millió Ft 130 millió Ft D4. Az önerő mértéke Jelen felhívás esetében nem releváns. 8 Közszféra szervezeteknek a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdés a-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő alábbi szervezetek minősülnek. Részletes definíció a Pályázati Útmutató H14. pontjában található 17

18 D5. Előleg mértéke Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 300 millió Ft. A fordított áfa megtérítésére igénybe vehető előleg legfeljebb a benyújtott szállítói nettós számlára jutó áfa támogatástartalmának 100%-a lehet. Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat a Pályázati Útmutató D2. pontja tartalmazza. A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik. E1. Kiválasztási kritériumok Ha az elektronikus alkalmazással készített projektadatlap sérült vagy a befogadási kritériumok vizsgálata egyéb okból nem lehetséges, a projektadatlap beérkezését követően haladéktalanul, legfeljebb 5 napos határidő kitűzésével a Közreműködő Szervezet a pályázót a projektadatlap ismételt benyújtására hívja fel. A projektjavaslat ismételt benyújtásának időtartama a befogadásról szóló döntés meghozatalára nyitva álló határidőbe nem számít bele. Az ismételt benyújtásra előírt határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázatot elutasításra kerül és erről a pályázót a Közreműködő Szervezet a befogadásról történő értesítésre rendelkezésre álló határidőig értesíti. E.1.1 A projektjavaslat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai: Szempont A pályázat a beérkezési határidőn belül került benyújtásra. A beérkezés napja az a nap, amikor a pályázati dokumentációt - az átvétel pontos időpontját (dátum, óra, perc) tartalmazó - átvételi elismervényen a Közreműködő Szervezet átvette, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a felhívásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. A támogatást igénylő a jelen pályázati felhívásban meghatározott lehetséges projektgazdai körbe tartozik. Projektjavaslat benyújtásához: Az emberi erőforrás miniszter nyilatkozata a projekt A projektgazda/projektj avaslat megfelel a kritériumnak A projektgazda/projekt javaslat nem megfelel a kritériumnak 18

19 támogatásáról, mely tartalmazza az alábbi szempontokat: a) a projektjavaslatnak az operatív program társadalmigazdasági céljaihoz történő hozzájárulását, b) a megfelelő területi vagy ágazati stratégiához való illeszkedését, c) a projektjavaslat címét, d) a projektgazda megjelölését, e) a javasolt támogatási összeget, amely nem lehet nagyobb, mint a felhívásban meghatározott maximálisan igényelhető összeg. Amennyiben a benyújtott projektjavaslat nem felel meg a fenti feltételeknek, a projektjavaslat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! Amennyiben a benyújtott projektjavaslat megfelel a fenti feltételeknek, a közreműködő szervezet azt befogadja, és az NFÜ által meghatározott módon tartalmilag értékeli. E.1.2. Támogathatósági kritériumok Ha a benyújtott projektjavaslat nem felel meg az alábbi (teljességi, tartalmi szakmai megfelelőségi szempontok) feltételeknek, megfelelő, de legalább 7 napos, legfeljebb 10 napos határidő kitűzésével az összes hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett a KSZ hiánypótlás keretében felszólítja a projektgazdát a pályázat kijavítására. Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a projektgazdát. Ha a projektgazda a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos pályázatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni. A hiánypótlási határidőn túl benyújtott hiánypótlást a támogatási kérelem elbírálásánál nem lehet figyelembe venni. A projektgazdának a jelen pontban szereplő kritériumoknak a projektjavaslat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerit hiánypótlás során is teljesíthet. Felhívjuk a projektgazdák figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően a projektjavaslat támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk nem állnak teljes körűen rendelkezésre, a projekt elutasításra kerülhet! 19

20 I. Teljességi kritériumok: Szempont Igazolás módja A pályázat a felhívásban meghatározott módon 1 papír és 1 elektronikus példányban benyújtásra került. A közzétett adatlap-sablonnal készült projekt adatlap a kért formában, elektronikus adathordozón is benyújtásra került. A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. (adatlap és nyilatkozatai) Pályázati csomag Pályázati csomag Pályázati csomag 4. A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Pályázati csomag A pályázat összefűzött (pl. dossziéban lefűzött, spirálozott), oldalszám hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra (kivéve a külön mellékletet képező műszaki dokumentációkat). Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg. A papír alapon és a digitálisan (doc, docx, xls, xlsx, pdf, tiff, tif, jpg, png, bmp, dwf, dwg, dwx) benyújtott pályázati dokumentáció mindenben megegyezik. A Projekt adatlap valamennyi rovata jelen Felhívásban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad. A pályázatban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek. A projektgazda, és a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1. és F2. pontjában, valamint a jelen Pályázati Felhívás C7. pontjában meghatározott kizáró okok alá. A projektgazda vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános, valamint jelen Felhívás C.7. és C.8 pontjában meghatározott egyéb speciális feltételeket. A projektgazda a projektjavaslat befogadásának feltételeként meghatározott valamennyi nyilatkozatot megfelelően megtette, az abban foglaltakat vállalta. Pályázati csomag Projekt adatlap Pályázati csomag Projekt adatlap Pályázati csomag Pályázati csomag Projekt adatlap Projekt adatlap 13. A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt Pályázati csomag 20

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Pszichiátriai és addiktológiai egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban c. kiemelt konstrukciójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

KMOP-4.3.2/B-13-2014-0001. Az OPAI fejlesztése című projekt eredménykommunikációs kiadványa

KMOP-4.3.2/B-13-2014-0001. Az OPAI fejlesztése című projekt eredménykommunikációs kiadványa KMOP-4.3.2/B-13-2014-0001 Az OPAI fejlesztése című projekt eredménykommunikációs kiadványa Egy éves előkészítési munkálatokat követően, 2014. szeptember 15. és 2015. április 30. között valósult meg Az

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Egészségügyi alapellátás fejlesztése. c. komponenséhez. Kódszám: DDOP 3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Egészségügyi alapellátás fejlesztése. c. komponenséhez. Kódszám: DDOP 3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Egészségügyi alapellátás fejlesztése c. komponenséhez Kódszám: DDOP 3.1.3/G - 14 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél...

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben - Tájékoztató rendezvény 2009. november 26. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások

Részletesebben

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag).

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag). PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében PÁLYÁZATI FELTÉTELEK EFOP-3.4.3-16 A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

A pályázat célja. Pályázók köre

A pályázat célja. Pályázók köre Nevelési intézmények fejlesztése (DAOP-4.2.1-11) A pályázat célja Jelen kiírás célja a közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése és célirányos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-4.2.1-16 FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELTÉTE- LEK EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése A pályázat célja A konstrukció általános célja a

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal segítendő

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Együtt a sikeres projektzárásért!

Együtt a sikeres projektzárásért! Együtt a sikeres projektzárásért! OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása, feladatai Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program. keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program. keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Oktatási intézmények fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-4.1.1/A-12 ÉMOP-4.3.1/A-12

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Pályázati koncepció vizsgálata

Pályázati koncepció vizsgálata Pályázati koncepció vizsgálata Nevelési intézmények fejlesztése Budakeszi Város Önkormányzata részére Nyíregyháza, 2012. február A Nevelési intézmények fejlesztése c. pályázat rövid ismertetése Pályázók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Szé chenyi 2020 keretében megjelent Gyerekesély programok infrastrukturális

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató Alapvető információk Jelen állapot szerint az Új Széchenyi Terv (továbbiakban az ÚSZT) projektjei az előkészítés és a szerződéskötés fázisában vannak (4/2011.

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. keretében meghirdetett. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciójához.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. keretében meghirdetett. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciójához. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-3.1.2-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

PÉNZÜGYI KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK ÁROP-1.1.5/C

PÉNZÜGYI KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK ÁROP-1.1.5/C PÉNZÜGYI KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK ÁROP-1.1.5/C Pénzügyes feladatok a projekt előkészítésében és pályázatírásban Rendelkezésre álló források áttekintése Költségbecslések, árajánlatok mibe kerül? Források,

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014.

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014. Felhívás pályázati együttműködésre a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú, Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása című kiemelt projekt Egészségfejlesztő Kórházak alprojektjének megvalósítása

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a OPERATÍV PROGRAM. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DAOP-4.2.1-11 ÉMOP-4.3.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a OPERATÍV PROGRAM. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DAOP-4.2.1-11 ÉMOP-4.3. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a OPERATÍV PROGRAM Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DAOP-4.2.1-11 ÉAOP-4.1.1/A-11 ÉMOP-4.3.1/A-11 KMOP-4.6.1-11 NYDOP-5.3.1-11 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben