Pszichiátriai Szakdolgozók XII. Országos Konferenciája Zalakaros

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszichiátriai Szakdolgozók XII. Országos Konferenciája Zalakaros"

Átírás

1 Pszichiátriai Szakdolgozók XII. Országos Konferenciája Zalakaros Munkatársaimmal, 2008-as dobogókői konferencián elhatároztuk, hogy mi is szeretnénk Pszichiátriai Konferenciát szervezni. Különösen nagy megtiszteltetés volt számunkra, amikor felkérést kaptunk a 2011-es rendezvény megszervezésére és lebonyolítására június között a Kanizsai Dorottya Kórház Pszichiátria Osztálya és a Magyar Ápolási Egyesület közös szervezésében került megrendezésre a Pszichiátriai Szakdolgozók XII. Országos Konferenciája Zalakaroson, a Hotel Freya-ban. A rendezvényen meghívott vendégként jelen voltak: Tóth Ibolya NEFMI főtanácsadó, Prof. Dr. Rácz József Magyar Addiktológiai Társaság elnöke, MTA doktora, Prof. Dr. Tényi Tamás PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika docense, Cseresznyés Péter Nagykanizsa MJV polgármestere, Novák Ferenc Zalakaros polgármestere, Kovács Erzsébet ZMK ápolási igazgatója, Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének elnöke, Vártok Józsefné MÁE alelnök, Virág Jánosné SK MESZ ápolási igazgató, MÁE Pszichiátriai Szekció vezetője, Péter Zsuzsanna Kanizsai Dorottya Kórház ápolási igazgatója, Márkus Marietta Kanizsai Dorottya Kórház ápolási igazgatóhelyettese. A Konferenciát Bugarszki Miklós a Magyar Ápolási Egyesület elnöke nyitotta meg. Dr. Nagy Rozália a Kanizsai Dorottya Kórház Pszichiátria Osztály osztályvezető főorvosa elevenítette fel az osztály életét a kezdetektől napjainkig. Az előadása alatt, a Pszichiátria Osztály életét képes beszámolóval is megjelenítettük, virtuálisan odavarázsolva osztályunkat. Cseresznyés Péter Nagykanizsa MJV polgármestere köszöntőjében kihangsúlyozta a szakdolgozók fontos szerepét az egészségügy, ezen belül a pszichiátria ellátórendszerében. Novák Ferenc Zalakaros polgármestere megköszönte, hogy Zalakarost választottuk a Konferencia helyszínéül, és reményét fejezte ki, hogy a későbbiek során ismételten ellátogatunk a fürdővárosba. A szakdolgozókat érintő aktuális kérdésekről - Rauh Edit NEFMI főosztályvezető előadását elfoglaltsága miatt, Tóth Ibolya NEFMI főtanácsadótól hallhattuk: Kihívások: - Globális gazdasági válság elszegényedés (munkanélküliség, inaktivitás, a közterhek a lakosság töredéke közötti megoszlása, alacsony a járulékfizetők száma,magas a társadalombiztosítási szolgáltatásokat igénybe vevők száma) - Idősödés-az ápolási, gondozási szükséglet növekedése, alacsony szintű öngondoskodás - A krónikus és mentális megbetegedések emelkedése - Közel 4300 fő szakdolgozó hiánya az ellátórendszerből - Torz jövedelmi viszonyok az egészségügyben - Bizalomvesztés-hálapénz intézménye - Migráció: külföldre távozó orvosok, ápolók Egészségügyi dolgozók életpálya modellje: Az ágazat ún. homogén életpálya-csoportokban gondolkodik, ezen csoportok valamilyen tulajdonságaik folytán azonos helyzetben lévő egészségügyi dolgozókat foglalnak magukba. Lehetőséget biztosítanak az egyedi jellegű, de mégis hatékony, különböző eszközökkel megvalósítható anyagi támogatásra. Megoldási javaslatokat nyújtanak a legitim képzőhelyek megerősítésére, továbbképzések támogatására. Munkavégzés feltételei: rugalmas foglalkoztatási formák, pályára visszatérés lehetőségének megteremtése, munkakultúra, szervezeti kultúra javítása. A szakdolgozók esetén is bevezetésre kerül a kötelező és a szabadon választható továbbképzések köre. Jelentős könnyítés a szakmacsoportos nyilvántartás és pontgyűjtés bevezetése, amellyel lehetővé válik a szakterületen belüli átjárhatóság.

2 Egy-egy szakmacsoportba azok a szakképesítések lettek besorolva, amelyek azonos szakterületet fednek le különböző szinteken, illetve hasonló az ellátási területük és a tevékenységük. Valamennyi egészségügyi dolgozónak az 5 éves továbbképzési ciklusban a kötelező elméleti továbbképzése térítésmentessé válik, ennek költsége állami finanszírozás révén kerül majd biztosításra. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére a NEFMI fejezeti kezelésű forrásainak terhére évben 60 millió forint támogatást nyújt. A támogatási forrás felhasználását olyan szakmai feladatok teljesítéshez és konkrét elvárásokhoz kívánják kötni, amellyel az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét befolyásoló minőségi tényezők, a képzés, szakképzés, szakmai továbbképzés kerül támogatásra. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet: 16. meghatározottak szerint diagnosztikai, asszisztensi, traumatológiai, intenzív terápiás, infektológiai, pszichiátriai vagy ápolási illetménypótlék illeti meg a közalkalmazottat július 1-től :73/2011.(IV.29.Kormányrendelet (5) A Kr. 16. (2) bekezdés b) pont bh) alpontjában a pszichiátriai osztályon szövegrész helyébe a pszichiátriai osztályon, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban szöveg lép. (Magyar Közlöny 2011.év 46.szám.) Betegtájékoztatás a mindennapi gyakorlatban szimpóziumon Dr. Farkas Eszter kiemelte, hogy a Tárki (2002) felmérése szerint a szkizofrén betegek 85%-a igényli a tájékoztatást. Az 1997.évi CLIV.törvény előírja: 13. (1) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. 13. (5)A cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes betegnek is joga van a korának és pszichés állapotának megfelelő tájékoztatáshoz. Betegtájékoztató füzetek készültek, szkizofrén betegek és hozzátartozóik részére, amely segítséget nyújt a betegség és a kezelés minél pontosabb megismerésére. A plenáris ülésen Prof. Dr. Rácz József Az addiktológia helyzete Magyarországon című előadásában kiemelte: Az addiktológiai járóbeteg-ellátás teljesítmény-, és finanszírozási jellemzőit: kapacitáscsökkentést elégtelen kapacitásokat, az adathiányt és ellentmondásos adatokat, területi egyenlőtlenségeket, a pszichiáterek számának a csökkenését, 100 ezer lakosra a többi európai országhoz viszonyítva Magyarországon - a pszichiátriai osztályokon dolgozó ápolók alacsony számát, mentális egészséggel kapcsolatos tanórák alacsony számát az ápolói képzés alatt. - Biztonság: pszichiátriai ápolók 60%-át érte bántalmazás (Tunyi, 2006) - Presztízs - egészségügyön belül, társadalmon belül (média, érdekérvényesítő képesség, "láthatósági" képesség) - Fizetés - Életpálya modell? - szakdolgozók átlag életkora 46 év Prof. Dr. Rácz József előadásának második felében a szenvedélybetegségek kezelésének forgatókönyvét vázolta fel, amiben részletesen kifejtette az optimális forgatókönyv motivációs hátterét: A szenvedélybetegek ellátása az orvosi és egészségügyi ellátások fősodrába kerül és integrálódik a szociális ellátásokkal. Felvázolta a biopszichoszociális megközelítés és a felépülésközpontú megközelítés fontosságát. A hangsúly a közösségi és lakosság közeli ellátásokon, a felépülő közösségeken, önsegítő csoportokon van. Orvosi feladatok tevődnek át a szakdolgozókhoz: nő a leterheltségük, Burnout, pályaelhagyás, kezeletlen függők Speciális szakképzettség iránti igény nő, ha megfelelő a finanszírozás: esetmenedzseri feladatok, addiktológiai konzultáció, kliens-edukáció, felépülő közösségek segítése, a hagyományos medikális paradigma meghaladása Megtartó tényezők: - Munkafeltételek: fizetés, munkafeltételek, státusz, munkahely biztonsága, személyes kapcsolatok. Ösztönző tényezők: Motivációs tényezők a munka tartalma, felelősségvállalás lehetősége, nagyobb teljesítmény

3 elérésének lehetősége, fejlődés, a karrierépítés lehetősége. Bármely tényező hiány elégedetlenség forrása lehet. Ivánka Tibor diplomás ápoló DEOEC Pszichiátriai Tanszékről előadásában 2008-ban induló CEDAR multi-centrikus konzorcium kutatását mutatta be, amelyben hat európai város pszichiátriai intézete vett részt, a németországi ULN vezetésével, Debrecen, Aarhus, London, Zürich, és Nápoly. Kutatásában kiemeli, hogy Európában a teljes felnőtt lakosság körében minden ötvenedik ember szenved valamilyen súlyos mentális betegségben. Ez 11 millió olyan embert jelent, akik egészségügyileg és szociálisan is rokkantak, ezért nagymértékű segítségre, továbbá hosszú távú ellátásra van szükségük. A kutatás célja az életminőség javítását befolyásoló tényezők: a betegek ellátása során hogyan történik köztük és orvosaik között a kezelésüket érintő fontos döntések meghozatala, szükségleteik feltárása. Lencse Menyhért - Prof. Dr. Rácz József: Komplex segítségnyújtás lehetőségei a Kék Pont Alapítvány drogambulanciáin előadásban bemutatták a multidiszciplinális kezelői munkacsoportnak a felépítését, működését. A széleskörű segítői repertoár és módszerek alkalmazásával a segítséget kérő illegális szerhasználókat és problémás alkoholfogyasztókat a kezelési programba nagy számba sikerül bevonni és az ellátásban megtartani mindaddig, amíg a várt pozitív változások bekövetkeznek, és a kliensek elérik kitűzött céljaikat. A Pszichiátriai Konferenciára 32 előadó nyújtotta be munkáját, az előadások színvonala, kidolgozottsága, szakmaisága hozzájárult az eredményes tapasztalatcseréhez, a szakdolgozók új ismeretekkel történő gyarapodásához. Az előadók az alábbi témakörök köré csoportosították vizsgálataikat, beszámolójukat: Pszichiátriai ápolás - Pszichiátriai ápolás jelenlegi helyzete, a gazdasági, társadalmi jogi megközelítést, a szakma szabályozóit, az ápolás feltételrendszerét, a jövő feladatait mutatta be. - Kommunikációs gátak a mindennapokban felhívta a figyelmünket a betegekkel kapcsolatos információ átadásának hiányosságára, saját ill. munkatársak nem megfelelő kommunikációjára a betegekkel ill. hozzátartozókkal, a visszajelzések alkalmazásának hiányát, az előítéletek jelenlétét, a leterheltséget, az alul-finanszírozást, és a kiégés jelenségét. Tudatosan figyelnünk kell a szavak és a mögöttes tartalmak erejére - szavaink és viselkedésünk hatásaira,saját kommunikációs eszköztárunk ismeretére. -Szkizofrén betegek hozzátartozóival kapcsolat- és kommunikációnál célunk: a család megerősítése, a család aktív bevonása, partnerség kialakítása. - Agresszió kezelésénél fontos szempont az "első perc technika" alkalmazása, a korai jelek felismerése, agresszió megelőzése, előfordulását mérséklő tényezők tudatos alkalmazása, mit tegyünk és mi az, amit ne - a kommunikáció fontossága az agresszív beteggel. - Szorongás testi tüneteinek enyhítése az ápolásban - szorongás tüneteinek felismerése, rövidtávú megoldási technikák mellőzése, relaxációs technikák alkalmazása, figyelemelterelés más irányú tevékenységre, empátiás betegvezetés, egységes ápolói szemlélet, naprakész kommunikáció a gyógyító team-ben fontos szorongásoldó tényezők. - Szkizofrén betegek ápolásának sajátosságai: előítéletek csökkentése érdekében nagyobb hangsúly kellene fektetni a pszichiátriai betegségek szélesebb körű megismerésére, kezelési módjára, pszichiedukációra, betegeknél az élvezeti szerek fogyasztásának mérséklésére, elegendő számú és megfelelően kvalifikált ápoló foglalkoztatása a pszichiátriai osztályokon. Cél: a betegorientált ellátás és minőségi ápolás biztosítása. - Pszichiátriai betegek társadalmi megítélése - előítéleteinkkel rengeteg alkotó energiát késztetünk kárhozatra, a beilleszkedés lehetőségeit vonjuk meg a stigmáinkkal. Hivatástudat:

4 - Meddig tart ki a hivatástudat : felgyorsult migráció,megfelelő bérezés hiánya, elöregedő ápolói pálya, s nyugdíj-, kiemelt pótlék-, munkaidő kedvezmény hiánya, pszichikai ártalmak, stigma, mint a pályán maradást befolyásoló tényezők. -Egészségi egyenlőtlenségek a pszichiátriai fekvőbeteg ellátásban dolgozók körében: ápolók egészségi állapotának felmérését vizsgálta- mozgékonyság, önellátás (tisztálkodás, öltözködés), szokásos tevékenység, fájdalom- rossz közérzet, szorongás, lehangoltság - folyamatos figyelemmel kísérésének hiánya, megelőzés- felvilágosítás- tanácsadás -önmagunknak is, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség-időpont kérés, az egészséges életmód, az ápolók körében is a mentális és testi egészség alakulásában szerepet játszó faktorok. -Mentális egészség - társadalmi változások és a lelki egészség, egészségügyi dolgozók lelki egészsége, az ember önmegvalósító törekvésének eredménye. Lehet, hogy saját egészségünkért mi tehetjük a legtöbbet? Burnout megelőzésének és kezelésének lehetőségei: - Stressz a pszichiátrián dolgozók között - burnout előfordulása, gyakorisága, kialakulását befolyásoló szociodemográfiai faktorok, munkahelyi stressz forrásai, megelőzés - védekezés lehetséges módjai egyéni és szervezeti szinten. A segítőknek nemcsak eszközt kell adni a kezükbe, hanem személyiségüket is ápolni kell. A kiégés megelőzése nem csupán egyéni feladat, a burnout szindróma fertőz-, könnyen viszik bele egymást a dolgozók. Korai jelek felismerése, problémával küszködő egyén segítése: prevenció - önismereti munka, tisztázó beszélgetések, pihenés, kikapcsolódás, rendszeres testmozgás, feszültségcsökkentő módszerek alkalmazása intervenció - probléma tisztázása, felgyűlt szorongások megbeszélése, esetmegbeszélések alkalmazása. Betegellátást végzők és ellátottak jogai Bemutatta azt a hatalmas változást, amelyen a pszichiátriai betegellátás szabályozása ill. az ápolás szakmai szabályozása keresztül ment. Végeredmény: az ápoltak és az ápolók részére a biztonság és az emberi méltóság megteremtése. Drog- kábítószer szenvedély - Alkoholbetegek rehabilitációja ápolói szempontok szerint - betegoktatási terv alkalmazása, problémamegoldó készség fejlesztése, egyéni- és csoportfoglalkozások tartása. Személyiségszinteknek és szükségleteknek megfelelő ellátási struktúra- prevenció, kezelési lehetőségek, rehabilitáció, utógondozás. - Minesota modell alkalmazása - középpontban az alkoholbeteg, rendszerszemléletű, találkozás más felépülőben levő betegekkel, motiváció, viselkedésváltozás, keretek tartása, szemléletváltozás, spiritualitás fontossága után követés - a felépülés eredményességét befolyásolják. Ergoterápia -Célja: az alkalmazkodásra képtelen személyt egyéni és társadalmi szempontból a lehető legnagyobb önállósághoz juttassa, és ezt az állapotot fenntartsa a pszichiátriai rehabilitációban. A tevékenység elősegíti a szellemi és fizikai egészség létrejöttét. A betegek szubjektív véleménye alapján pontosan körvonalazni lehet, hogy a pácienseknél milyen típusú foglalkozást lehet alkalmazni a gyógyulási folyamat elősegítése érdekében. -Gyógytorna szerepe a pszichiátria osztályon- kommunikáció, odafigyelés, empátia, távolságtartás, bizalom kialakítása, betegek önállóságának fejlesztése, keretek tartása és betartatása a kliens felépülését elősegítő terápiás együttműködés. - Szocioterápiás módszerek bevezetése és alkalmazása pszichoterápiás osztályon- biblioterápia, zene terápia-zenés festés, kreatív és művészetterápiák, képzőművészeti terápiák, autogén tréning, elősegítik a páciens személyiségfejlesztését. Életmód csoport célja: csoportmunka fontossága, intézetben eltöltött idő strukturálása, betegek

5 készségeinek fejlesztése, társadalmi visszailleszkedés előkészítése, mindennapi élet, munka során előforduló nehézségekhez adnak kapaszkodót. - Közösségi pszichiátriai ellátás célja: a gondozottjaik teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, a kliens egyéni szükségleteire alapozva, személyre szabott célok, gondozási terv készítése, az egyén aktív és felelős részvételével. Olyan felépülés- alapú ellátási formák alkalmazása, amelyek az egészségügyi ellátást kiegészítve a lakókörnyezetben segítik a betegek rehabilitációját, hogy számukra lehetséges legteljesebb mértékben vehessenek részt a közösség életében. Az előadásokat követően a résztvevők szabadon választott rekreációs programokon vehettek részt. Csütörtök este a Bázakerettyei Pszichiátriai Betegek Otthona - Kalamajka Színházának előadását tekinthették meg, amely nagy sikert aratott a nézők körében. Pénteken David Blaise mentalista, Swans Balett és Tánciskola és a Szkes Dance Tánccsoport látványos szórakoztató műsora, és az azt követő zenés est nyújtott kikapcsolódást a részvevőknek. Köszönetemet fejezem ki: a konferencia részvevőinek a sok fakultatív program ellenére, érdeklődésüket és kitartásukat a tudományos programok mellett, a konferencia előadóinak a tartalmas, magas színvonalú előadásokért, a szervezőbizottság tagjainak az aktív részvételért, támogatóinknak a konferencia sikeres megszervezéséhez nyújtott önzetlen hozzájárulásukért. Viszontlátásra 2012-ben a győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház szervezésében megrendezésre kerülő Pszichiátriai Szakdolgozók XIII. Országos Konferenciáján! Boros Károlyné ov. ápoló Kanizsai Dorottya Kórház Pszichiátria Osztály

6

7

8

9

10

11

PROGRAMFÜZET. Pszichiátriai Szakdolgozók XII. Országos Konferenciája. 2011. június 23-25.

PROGRAMFÜZET. Pszichiátriai Szakdolgozók XII. Országos Konferenciája. 2011. június 23-25. Szálláshely: Hotel Freya 8749 Zalakaros, Termál u. 7. Szervezők: PROGRAMFÜZET Pszichiátriai Szakdolgozók XII. Országos Konferenciája 2011. június 23-25. Kanizsai Dorottya Kórház Pszichiátria Osztály Magyar

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2011. 25. évfolyam Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2011. 25. évfolyam Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2011. 25. évfolyam Minden tagunkhoz eljutunk! Termékeink a magyar önkéntes véradók plazmájából el állított vérkészítmények Humafactor

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Budapest Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata...4 2. A közösségi addiktológiai

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai program 2011. 1 A közösségi ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása,

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

Módszertani fejlesztés és adaptáció

Módszertani fejlesztés és adaptáció SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció PSZICHOSZOCIÁLIS TANÁCSADÁS - módszertani tanulmány - Készítette:

Részletesebben

Szakmai ajánlás KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Budapest, 2011 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Engedélyezési száma:

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A sikeres országos kórházi gyógyszer-közbeszerzés révén jelentős megtakarítás érhető el, amely a kisebb kórházak esetében számottevőbb arányt képvisel. Aktuális

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Éves beszámoló 2010. PÉCEL Készítette: Hevesi Réka - Szakmai vezető, Közösségi koordinátor

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 6 1lo IS' Készült a 2015. január 28. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga intézményi irodavezető Tárgy: Pszichiátriai

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Ajka. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Ajka. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Ajka Szakmai program 2011. 1 Az alacsonyküszöbű ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

Alkoholbetegek felépülési lehetõségei

Alkoholbetegek felépülési lehetõségei BOROS KÁROLYNÉ Alkoholbetegek felépülési lehetõségei Életformaváltás a tartós absztinencia és józanság fenntartásához A mai Magyarországon a szakmapolitikai szabályozás elégtelensége, a forráshiány, az

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása. Sümeg és kistérsége. Szakmai beszámoló 2010.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása. Sümeg és kistérsége. Szakmai beszámoló 2010. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai beszámoló 2010. Az Alkohol Drogsegély Ambulancia Egyesület 2010. július 01. napjától látja el a szenvedélybetegek

Részletesebben

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Bemutatkozás A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) célja

Részletesebben

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Otthon Készült: 2011.05.15. Módosítva: 2011.11.22

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2011. évben kiemelten Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról Előterjesztő: Egyed Gréta Kézenfogva Szociális Szolgáltató

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 1 Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Pszichiátriai betegek nappali ellátása Intézmény neve: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Intézmény

Részletesebben

FORRÁSHÁZ GONDOZÁSI KÖZPONT Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye

FORRÁSHÁZ GONDOZÁSI KÖZPONT Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye FORRÁSHÁZ GONDOZÁSI KÖZPONT Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye Fenntartó: Budapest Főváros XIX. kerületi Önkormányzat Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Székhely: 1193 Budapest,

Részletesebben

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja 9/2000. ( VIII.4.) SZCSM rendeletben meghatározott ellátotti területekre kifejlesztett képzési programok kivonata Ellátotti terület:

Részletesebben

2008. IV. évfolyam. Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Mentális Egészségvédelmi Lapja

2008. IV. évfolyam. Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Mentális Egészségvédelmi Lapja 2008. Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház ja A láthatatlan ajándék A kicsi lány a feldíszített karácsonyfa alatt ült. Állát térdére eresztette, és a gyertyák remegő lángjának szellemvilágába

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben