SBS Televízió Műsorszolgáltatási Szerződés; 7.3) 2 Angelusz Róbert: A láthatóság görbe tükrei Bp oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SBS Televízió Műsorszolgáltatási Szerződés; 7.3) 2 Angelusz Róbert: A láthatóság görbe tükrei Bp. 2000. 10. oldal"

Átírás

1 A Műsorelemző Osztály - a Testület kérésére - vizsgálatot folytatott a Napló című heti politikai magazinnal kapcsolatban. Az átfogó vizsgálat célja következőképpen summázható: az elemzés során megvizsgáltuk a magazinműsor strukturális felépítését, riportjainak, összefoglalóinak hangvételét abból a szempontból, hogy az események bemutatása során mennyire érvényesültek a direkt vagy indirekt véleményformálás eszközei. A vizsgálat fontos részét képezte továbbá a szavazásra bocsátott kérdések jelentéstartalmának és a témához kapcsolódó riportok hangvételének, bemutatási módjainak elemzése. Az analízis során külön figyelmet szenteltünk annak, hogy az előbbiekben említett eljárások eleget tettek-e az Rttv. objektivitással, tényszerűséggel és pártatlansággal kapcsolatos követelményeinek, illetve alkalmasak voltak-e a közvélemény befolyásolására. A Naplóról A Napló c. magazinműsor vasárnaponként jelentkezik (18:30), ismétlése hétfőnként, a délelőtti órákban vagy késő este látható, műsorideje kb. 55 perc. A műsorban a kiválasztott heti aktuális témák (melyek leginkább a politika, közélet, érdekességek, az emberi küzdelmek köréből rekrutálódnak) kerülnek terítékre, melyek egyikéhez rendszerint egy eldöntendő kérdés kapcsolódik, amelyről a nézők a megadott telefonszámokon szavazhatnak. A szavazatok száma és a szavazás állása időről-időre megjelenik a képernyőn, a műsorvezető pedig miden alkalommal kommentálja a mérleg állását. A TV2 a műsor műfaját és célját a következőképpen definiálja: "A heti politikai magazin beszámol a hét legfontosabb hazai és külföldi eseményeiről. Rövid eseményösszefoglalóval érzékelteti a kiemelkedő jelentőségű belföldi és világpolitikai aktualitások rangját. Részletező háttéranyagokkal hangsúlyozza azokat a folyamatokat, amelyek országos, európai vagy globális hatása érinti közönséget, amelyek hatást fejtenek ki a polgárok mindennapjaira, befolyást gyakorolhatnak szocio-kulturális viszonyrendszerükre, amelyek életvitelükben változást jelenthetnek, illetve a mindennapi tájékozódást alapos mértékben kiegészíthetik. 1 " A világ komplexitása következtében a közvetlen megfigyelésen alapuló, első kézből származó tapasztalatok mellett az egyének orientálódásában döntő szerephez jutnak a más személyek megfigyelésén alapuló, másodkézből származó információk 2. A médiumok által közvetített információk eleve felvetik a hitelesség kérdését. A nem személyes tapasztalatokra 1 Részlet a Napló c. heti politikai magazin strukturális és tartalmi leírásából, vállalt műsorfilozófiájából (MTM- SBS Televízió Műsorszolgáltatási Szerződés; 7.3) 2 Angelusz Róbert: A láthatóság görbe tükrei Bp oldal

2 épülő eseményprezentációkkal szembeni bizalmatlanság egyik oka, hogy a "megfigyelők" a saját szemükkel nézik a világot, az eseményekkel kapcsolatos szelekciójukat pedig csoporthovatartozásuk, a kultúra által kialakított szenzitivitásuk és egyéni habitusuk is formálja, továbbá, az sem elhanyagolható, hogy az események látása és láttatása a hatalmi viszonyokat is konstruáló folyamat. 3 A tájékozódni kívánók nem lehetnek bizonyosak abban, hogy az informátorok mások helyes vagy téves orientációjában milyen mértékben érdekeltek. 4 Napjainkban - az elektronikus médiának köszönhetően - a másodkézből származó információk dömpingjével kell szembenéznünk. A világ legkülönbözőbb részeiről érkező friss információhoz jutás növekvő igénye szinte kizárja az első kézből származó, közvetlen tapasztalati úton szerzett értesülések versenyképességét, ezért a hétköznapi ember számára a média jelenti a legfontosabb hírforrást. A vizsgálat módszere A vizsgálat a január 1-től szeptember 30-ig tartó időszakot ölelte fel. Az elemzés során 39 adást vettünk górcső alá (augusztus 12-e kivételével minden héten volt Napló). A csaknem negyven műsorban 33 féle kérdésről lehetett szavazni, amelyek jelentéstartalmának vizsgálatánál az összes esetet elemeztük, a felvetett dilemmákhoz kapcsolódó riportok analízisénél véletlenszerűen kiválasztott 11 program vonatkozó tudósításait, míg az átfogó vizsgálatnál szintén random-módon kijelölt hét adás került a mintába. A kérdések vizsgálata A kérdések vizsgálatánál fontos szempont volt, hogy mire vonatkoztak a kérdések, valamint a felvetés módja (szemantikai szint). Heti politikai magazin lévén, kiemelt fontossággal bír a Napló kérdéseinek téma szerinti megoszlása. Az alábbiakban a kérdéseket tematikai bontásban foglaltuk össze. 3 Uo. 11. oldal 4 Uo. 11. oldal 2

3 Pártpolitikai célzatú kérdések: - Ön szerint marad-e Torgyán József az FKGP elnöke a választásokig? ( ) - Ön szerint az FKGP a következő választásokon bekerül-e a parlamentbe? ( ) - Ön szerint hamisak-e a Torgyán családot ért vádak? ( ) - Ön szerint végleg eltűnik-e a politika élvonalából Torgyán József? ( ) - Ön szerint újra megerősödhet-e a párton belül Torgyán József? ( ) - Ön kit tekint az FKGP legitim elnökének? (Lányi vagy Torgyán) ( ) - Ön hisz-e Torgyán Józsefnek? ( ) Társadalompolitikai kérdések: - Ön hisz-e abban, hogy a pontrendszer bevezetésével javul a közlekedési morál? ( ) - Biztosak-e abban, hogy az adójukból felajánlott 1 százalékot arra használják az alapítványok, amire Önök szánták? ( ) - Ön szerint megelőzhető lett volna-e a katasztrófa (árvíz)? ( ) - Ön szerint jövőre megismétlődhet-e az árvízi katasztrófa? ( ) - Ön szerint komolyan gondolják-e a romák a kivándorlást? ( ) - Ön szerint rendbe lehet-e tenni a magyar egészségügyet? ( ) - Önök szerint a valóságot tükrözik-e a képviselői vagyonnyilatkozatok? ( ) - Ön szerint Magyarország 2012-ben képes lesz-e olimpiát rendezni? ( ) - Ön szerint szükség van-e több millió határon túli magyar foglalkoztatására? ( ) - Ön szerint lehet-e kormányzati kapcsolatok nélkül állami pályázatot nyerni? ( ) - Ön állítana-e köztéri szobrot Kádár Jánosnak? ( ) - Ön szerint jobb-e ma fiatalnak lenni, mint a rendszerváltás előtt? ( ) - Ön szerint világháborúhoz vezethet-e az Amerika elleni terrortámadás? ( ) - Ön szerint nemzetközi összefogással megfékezhető-e a terror? ( ) - Ön szerint a magyaroknak félniük kell-e a terrorhullámtól? ( ) Egyéb kérdések: - Ön adakozna-e a Gyermekrák Alapítvány javára? ( ) - Ön elhiszi-e a Fekete Angyalnak, hogy segíteni akart a betegeken? ( ) - Elképzelhető-e, hogy csalás volt a Holdra szállás? ( ) - Ön bízik-e a magyar orvosokban? ( ) - Ön hetente kettőnél többször él nemi életet? ( ) - Ön szerint Koko vissza tudja-e verekedni magát a csúcsra? ( ) 3

4 - Ön hisz-e a természetfeletti jelenségekben? ( ) - Ön szerint jó kezekbe került-e a Fradi? ( ) - Ön szerint szerepet játszott-e az együttes cigány származása abban, hogy a Romantic csak egy sajtóbotrány nyomán kapott vízumot az USA-ba? ( ) - Ön szerint aberráció-e, ha valaki szívesen néz pornófilmeket? ( ) - Ön szerint szükség van-e fizetett focistákra Magyarországon? ( ) Politikai tartalmú kérdések A vizsgált időszakban 22 pártpolitikával, külpolitikával vagy társadalompolitikával kapcsolatos kérdés hangzott el a műsorban, ebből hét rendelkezett pártpolitikai, három külpolitikai, 11 pedig társadalompolitikai vonatkozással (1. ábra). 1. ábra A Napló kérdéseinek eloszlása a politikai témák tekintetében 11 7 konkrét politikai célzatú kérdések politikai vonatkozású, intézményi döntések egyéb témájú kérdések 15 Valamennyi pártpolitikai kérdés alanya az FKgP, illetve annak elnöke, Torgyán József volt. Ebből következően egyetlen kérdés sem érintette a kormányt vagy a koalíciót, illetve az ellenzéket. Hangsúlyoznunk kell, a vizsgált kérdések alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Napló a hazai politikai élet szereplői közül egyedül a kisgazdáknak biztosított kitüntetett figyelmet. A műsorban felvetett dilemmák közül egyetlen egy sem minősíthető kérdésnek, a kijelentés természetesen nem a mondatok grammatikai szintjére vonatkozik. A kérdések sugalmazott üzenete és a műsorszámok kontextusa (hétből hat szavazásra bocsátott téma az FKgP médiabotrányainak tetőpontjára esett) által létrehozott jelentés célja az FKgP, illetve Torgyán József politikai lejáratása volt. A szóban forgó kérdőjeles mondatok szándékoltan úgy tematizálták a történéseket, hogy a párt, illetve annak elnökének a politikai szférában betöltött pozíciója megsemmisüljön. Az eldöntendő kérdések nem hagytak teret a 4

5 józan tényfeltárásnak, a kötelező objektivitást ezúttal is háttérbe szorította a műsorkészítők azon vágya, hogy hatalmi tényezővé váljanak. Eme szerepük nem mosható össze a gyakran emlegetett negyedik hatalmi ág (a nyilvánosság ellenőrző) funkciójával. Valójában a TV2 munkatársai a téma kapcsán úgy jelentek meg a képernyőn, mint bármely más pártpolitikus, ugyanakkor ezúttal is elfelejtették jelezni ebbéli minőségüket. A kérdések aktualitása, hírértéke A műsorszámban számos olyan kérdés hangzott el, amelynek aktualitása, hírértéke megkérdőjelezhető, a készítők kimondottan bulvár témákat dolgoztak fel, amelyek egyetlen esetben sem kapcsolódtak a hét fontosabb politikai történéseihez. A Napló heti politikai magazinként jegyzett műsorszám, ugyanakkor a vizsgált időszakban a szavazásra bocsátott 33 kérdés csaknem harmada (10 kérdés) olyan problémát vetett fel, amely az elemzés időszakának egyetlen vezető politikai híréhez, eseményéhez sem kapcsolódott (Melléklet). A Romantic együttessel kapcsolatos vízum-ügyhöz hasonló témák (amely hírértékét vélhetőleg Galambos Lajos és a pop együttes frontembere között fennálló szoros viszonynak köszönhette) nagyobb relevanciával bírtak a műsorkészítők számára, mint pl. a pártalakítás, pártelnökválasztás, választási együttműködés megkötése vagy a népszavazási kezdeményezés. A kérdések jelentéstartalma A szavazásra bocsátott kérdések mindegyike eldöntendő kérdés volt, a műsor keretei között más típusú megfogalmazás el sem képzelhető. E metódusból következik, hogy a mondatok megfogalmazása egyik vagy másik választ sugalmazhatja, illetve értékítéletet foglalhat magában. Itt kell megjegyezni, hogy a fentiekben említett jellemzők bármely közvéleménykutatásban súlyos, alapvető módszertani hibának számítanak. A május 20-án feltett kérdés hűen példázza az előbbi állítást: Ön hetente kettőnél többször él nemi életet? A heti két alkalom, mint érték, már eleve meghatározhatja a választ azzal, hogy ezt a periódust tekinti átlagosnak, illetve valamilyen szempontból határértéknek. Komoly közvélemény-kutatásban e kérdés helyesen így hangzik: Hetente hányszor él Ön nemi életet? Ebben az esetben nagyobb az esélye, hogy a válaszadó őszinte lesz, hiszen nem ismeri meg az elvárásokat a kérdésből. Az Ön szerint végleg eltűnik-e a politika élvonalából Torgyán József? kérdés szintén sugalmazónak tekinthető, mivel a végleg eltűnik kifejezés negatív tartalma mellett azt a jelentést hordozza, hogy Torgyán József eltűnőben van a vezető politikusok közül. A kérdések között akadtak olyanok is, melyekre a válaszadók többsége valószínűleg nem adhat 5

6 releváns választ: Ön szerint jobb-e ma fiatalnak lenni, mint a rendszerváltás előtt?. E kérdés felvetése és a várható válaszok semmilyen informatív értékkel nem bírtak, ugyanis a kérdés általános volta (jobb-e) miatt nagy a válaszadók differenciálódása (ki szavaz érzelmi alapon, ki politikai meggyőződésből, mitől jobb), ezért valós következtetések sem vonhatók le az eredményekből. Közvetlen módon sugalmazó lehet a kérdésfeltevés, amennyiben az Ön szerint tagmondatot elhagyjuk. A típusra több példát is találtunk a vizsgálat során: - Ön szerint megelőzhető lett volna-e a katasztrófa (árvíz)? Megelőzhető lett volna a katasztrófa (árvíz). - Ön szerint világháborúhoz vezethet-e az Amerika elleni terrortámadás? Világháborúhoz vezethet az Amerikát ért terrortámadás. - Ön szerint elképzelhető-e, hogy csalás volt a Holdra szállás? Elképzelhető, hogy csalás volt a Holdra szállás. - Ön szerint szükség van-e több millió határon túli magyar foglalkoztatására? Szükség van több millió határon túli magyar foglalkoztatására. További problémát jelentett, hogy a kérdések megfogalmazása a témát gyakran olyan megvilágításba helyezte, ami a valóságalapot nélkülöző vélemények megformálására késztette a nézőt. Az árvíz például, mint általában a katasztrófák, előre nem megjósolható események, nem léteznek megfelelő technikák a csapadék mennyiségének és eloszlásának pontos meghatározására, ezért nevezik természeti csapásnak a jelenséget, mivel kiszámíthatatlan tényezők hozzák létre őket. Fel lehet készülni egy közelgő földrengésre, de megakadályozni képtelenség a földmozgásokat. A fenti kérdéseket természetesen pontosabban is meg lehetne fogalmazni, oly módon, hogy az elemzőnek ne legyen lehetősége szemantikai szőrszálhasogatásra. Ugyanakkor a drámai hatás eltűnne, és a dilemma megfogalmazása racionális keretek között már nem hangozna "olyan jól". Nem rendelkezne semmilyen emocionális töltettel, nem lenne alkalmas a hatalom lejáratására. A kérdés észelvű megfogalmazása esetleg alkalmat adhatna a kritikára vagy a kérdés jobb megismerésére, esetleg feltárhatná a kormány hibás elképzeléseit, ennek haszna azonban csekélynek tűnik a műsorkészítők szemében, számukra fontosabb a nézők érzelmi bevonása és a propagandisztikus siker. Az előbbi példánál jóval veszélyesebbnek és egyenesen pánikkeltő kérdésnek számított a szeptember 11-i eseményeket követő szavazás, ami azt sugallta, hogy az amerikai válaszlépés világégéssel fenyeget. Szükségtelen újra leírni az előbbiekben taglalt gondolatmenetet, ami erre a mondatra is alkalmazható lenne. Ugyanakkor meg kell 6

7 jegyeznünk, hogy az eset a terrortámadást követő rémhírkeltés egyik kiemelkedő példájának számított. A kiemelt mondatokkal együtt a 33 kérdés közül 13 tekinthető sugalmazott kérdésnek, ami már önmagában is magas arány, azonban fontos megjegyezni, hogy a kérdésekhez kapcsolódó riportok hangvétele, végkicsengése éppúgy hozzájárulhatott a véleményformáláshoz, mint a kérdések a megfogalmazása. A műsorstruktúra és a szavazás vizsgálata éppen ezért a kérdések és a hozzájuk kapcsolódó riportok interpretációs összefüggéseit, kommentárjainak jellemzőit igyekezett feltérképezni a bemutatás és a véleményformálás alakulása szempontjából A kérdések és a kapcsolódó riportok összefüggéseinek vizsgálata A szavazás és kommentárok összefüggéseinek vizsgálatánál az alapmennyiségből véletlenszerűen kiválasztott 11 adás képezte a mintát, amelynek elemei a következő Napló adások voltak: január február február március március május június július augusztus szeptember szeptember január 21. kérdés: Ön szerint a Kisgazdapárt a következő választásokon bekerül-e a parlamentbe? szavazás végeredménye: szavazat, 14% igen, 86% nem A riport megvalósította a kiegyensúlyozott és sokoldalú tájékoztatást, mindegyik érintett fél számára szereplési lehetőséget biztosított. A tudósítások egyes elemei azonban arról tanúskodtak, hogy bizonyos személyeket, akik érintettek voltak a műsorban feldolgozott témákban, képtelenség volt elérni, ami vélhetőleg nem növelte a közvélemény párttal 7

8 szemben táplált bizalmát. A beérkezett vélemények ismertetésénél korrekt módon jártak el a műsorkészítők, egyenlő mértékben reprezentálták a két ellentétes véleménycsoportot. Az adásban nem hangzott el, hogy a telefonos szavazás nem reprezentatív mintán alapszik, ezért a vélemények nem a lakosság nézeteit jelenítik meg február 4. kérdés: Ön szerint hamisak-e a Torgyán családot ért vádak? szavazás végeredménye: szavazat, 92% igen, 8% nem A műsor folyamán nem állt be komoly változás a szavazatok alakulásában. A Naplóban bemutatott Torgyán riportot követően a politikus fedhetetlensége mellett voksolók számaránya csak néhány százalékkal csökkent. A riporton túl, a kommunikátori szöveg is befolyásolhatta a nézőket, amikor a műsorvezető a következőképpen fogalmazta át a kérdést: Megvásárolható-e a Torgyán család? E témában várjuk szavazataikat. (19:09:42) Az adásban nem hangzott el, hogy a telefonos szavazás nem reprezentatív mintán alapszik, ellenben a műsorvezető a szavazatok másnap reggeli kiértékelését ígérte. A Jó reggelt, Magyarország! c. műsorban (6:43:01-től) a Napló szavazásával kapcsolatban elhangzott, hogy egyre többen gondolják, a pártelnök és családja nem tiszta, illetve a telefonos szavazás nagyobb kört fog le, mint a különböző közvélemény-kutatások. Bár elhangzott, hogy a szavazás nem reprezentatív mintán alapul, mégis értékelésre került, holott az eredményből éppen a nem reprezentatív minta miatt semmilyen, az adásban elhangzott értékelés sem tehető. Az eredményből ugyanis nem következik, hogy a társadalom bármely rétege, szegmense magának vallaná a véleményt. Ebből az eredményből semmi nem következik. Előfordulhat, hogy éppen reprezentálja az ország, a Napló nézőinek vagy a telefonálók véleményét, de ez puszta véletlen, és nem egy tudományos metodika következménye. Az a tény, hogy a Napló szavazása nagyobb kört fog le, mint a közvélemény-kutatások, egyáltalán nem jelenti, hogy közelebb kerülnénk az igazsághoz, mivel nem a minta nagysága az elsődleges és kizárólagos meghatározója egy reprezentatív közvélemény-kutatásnak. Az elemszám mellett további lényegi követelmény, hogy a társadalom összes tagja azonos eséllyel rendelkezzen a mintába kerülésre. Ekkor garantálható, hogy az adott közösség minden rétege a populációban tapasztalható valós arányoknak megfelelően képviselteti magát a mintában. Tehát azonos esélye van a véleménynyilvánításra annak a személynek, aki rajong a Napló műsoraiért és annak is, aki ki nem állhatja a TV2 műsorait, nem rendelkezik televízióval és nincs felesleges pénze a telefonhívásra. 8

9 2001. február 11. kérdés: Ön szerint végleg eltűnik-e a politika élvonalából Torgyán József? a szavazás végeredménye: szavazat, 76% igen, 24% nem Az adásban egy összeállítást, krónikát vetítettek, amely összefoglalta az FKGP-vel, a Földművelésügyi Minisztériummal és Torgyán Józseffel kapcsolatos eseményeket. Az említett riport objektív és tárgyilagos volt. A műsor a szavazás eredményeit úgy interpretálta, mintha valós adatok lennének, holott azok nem reprezentatív mintán alapultak, így közvélemény-kutatásnak sem minősíthető. Ezen túlmenően, éppen Sváby András ismerte el egyik kijelentésével, miszerint egyazon telefonszámról elvileg bármennyi szavazat leadható (19:07:48-tól), más szóval: kellő mennyiségű anyagi ráfordítással manipulálható a szavazás. Az adásban nem hangzott el, hogy a telefonos szavazás nem reprezentatív mintán alapszik, ezért a vélemények nem a lakosság nézeteit jelenítik meg március 4. kérdés: Ön szerint újra megerősödhet-e a párton belül Torgyán József? szavazás végeredménye: szavazat, 18% igen, 82% nem A Torgyán József politikai potenciáljának megerősödéséről szóló kérdéshez kapcsolódó riport során mindkét oldalt megkérdezték (Torgyánt és a reformereket is). A korrekt prezentáció egyetlen esetben volt kifogásolható, ekkor azonban a műsorkészítők durván megsértették a pártatlanság maximáját. Torgyán József mondandójának kommentárja kifejezetten szarkasztikus volt: nem úgy, mint a két és fél éves miniszteri tevékenysége, amelyet szerinte mindenhol a világban szuperlatívuszokban jellemeztek, bár lehet, hogy a szótárban található jelzők száma meg sem közelíti a Torgyán József által felkeresett országokét. (19:09:53). Az adásban nem hangzott el, hogy a telefonos szavazás nem reprezentatív mintán alapszik március 11. kérdés: Ön szerint megelőzhető lett volna-e a katasztrófa? (árvíz) a szavazás végeredménye: szavazat, 85% igen, 15% nem A műsor egyáltalán nem volt kiegyensúlyozottnak mondható. Az árvízi témával kapcsolatban nem hallgattatott meg a másik fél, a tudósításokban nem hangzott el semmi arra vonatkozólag, hogy a kormányzat illetve az állami és a helyi önkormányzati szervek mit tettek (illetve szándékoznak tenni) a tavalyi árvízből okulva. Ellenben számtalan vélemény hangzott el, miszerint nem tettek semmit. Az adásban nem hangzott el, hogy a telefonos 9

10 szavazás nem reprezentatív mintán alapszik, ezért a vélemények nem a lakosság nézeteit jelenítik meg május 20. kérdés: Ön hetente kettőnél többször él-e nemi életet? a szavazás végeredménye: szavazat, 68% igen, 32% nem A szavazással kapcsolatban elhangzott, hogy egy közvélemény-kutatás adatait figyelembe véve nagyjából reprezentatív a kutatás. Ez a kijelentés azonban az eredményazonosságból leszűrt megállapítás volt. Egyébként sem szerencsés kutatásnak nevezni a Napló telefonos szavazását, mivel nélkülöz minden tudományos igényt június 17. kérdés: Ön szerint szükség van-e több millió határon túli magyar foglalkoztatására? a szavazás végeredménye: szavazat 8% igen, 92% nem Maga a kérdés felvetése sem volt aktuális, ugyanis Sváby András állítása (19:56:22) ellenére már a Tények június 8-i adásában is tisztázódott, hogy szó sincs több milliós külföldi munkavállaló magyarországi alkalmazásáról. Orbán Viktor pontosította azt a neki tulajdonított kijelentést, miszerint Magyarországnak a közeljövőben nagy számú bevándorló befogadására kell felkészülnie (Tények, jún :39:30). A kérdés már több mint egy héttel a Napló adása (2001. június 17.) előtt aktualitását vesztette, így nem volt értelme ismételten feltenni 5. A kérdés nyilvánvalóan és előreláthatóan a nem választ indukálta. A kérdőjeles mondat tipikus példája a műsorkészítők azon szándékának, hogy a közvélekedések tükrözése helyett a vélemények formálására vállalkoznak július 1. kérdés: Ön szerint lehet-e kormányzati kapcsolatok nélkül állami pályázatot nyerni? a szavazás végeredménye: szavazat 8% igen, 92% nem A kérdéshez kapcsolódó riport igyekezett megszólaltatni mindegyik oldalt. A kérdés azonban a riportban taglalt konkrét ügy kapcsán (az Ingatlanjuttatási Albizottság döntései korrupciógyanúra adtak okot) fogalmazott meg egy általános problémát, amely a konkrét 5 Az eredeti téma jobb megvilágításához idézzük a Népszabadság június 8-i számának Munkaerőimport határon túlról c. cikkéből: a gyors fejlődés nyomán a közeljövőben akár munkaerőimportra is szükség lehet, amihez a szomszédos országok négymilliós magyarsága képezhet háttértartalékot 10

11 téma fényében egyértelműen befolyásolhatta a nézőket. Az adásban nem hangzott el, hogy a telefonos szavazás nem reprezentatív mintán alapszik augusztus 5. kérdés: Ön hisz-e Torgyán Józsefnek? szavazás végeredménye: szavazat, 17% igen, 83% nem A Torgyán Józseffel készült interjú magáért beszélt, a pártelnök a riportban megjegyezte, a nézők nem lehetnek abban a helyzetben, hogy tárgyilagos véleményt alkossanak róla, így az eredmény csak elmarasztaló lehet számára (19:06:42). Ezután az elnök meglehetős pontossággal előrevetítette a szavazás eredményét (1%-ot tévedett). Az adásban nem hangzott el, hogy a telefonos szavazás nem reprezentatív mintán alapszik szeptember 16. kérdés: Ön szerint világháborúhoz vezethet-e az Amerika elleni terrortámadás? a szavazás végeredménybe: szavazat 47% igen, 53% nem A szeptember 11-i események világszerte aggodalmat keltettek. Csaknem egy héttel az események után azonban a Napló kérdése indokolatlan volt, hiszen csak fokozta az emberekben azokat a félelmeket, amelyeket más médiumok a hét folyamán állandóan cáfoltak a pánik elkerülése érdekében. A műsorvezető a szavazás részeredményeinek ismertetése során több alkalommal a következőképpen interpretálta a szavazatokat: ( ) 1421-en szavaztak eddig a pillanatig és 72%, tehát a válaszadók körülbelül háromnegyede mondja, hogy világháború lesz, 28% mondja, hogy nem lesz ( ) A világháborúhoz vezethet-e megfogalmazás gyengébb és nem azonos a világháború lesz megfogalmazással, ami a műsorvezető erősen hatásvadász intencióit tükrözi. Az adásban nem hangzott el, hogy a telefonos szavazás nem reprezentatív mintán alapszik szeptember 23. kérdés: Ön szerint nemzetközi összefogással megfékezhető-e a terror? a szavazás végeredménye: szavazat, 66% igen, 34% nem A kérdéshez ezúttal több riport is kapcsolódott. A műsorvezető a szavazás eredményét összefüggésbe hozta a magyarok, a Napló nézőinek véleményével: tehát többségében optimisták a magyarok, legalábbis a műsor nézői (19:58:25). A telefonos szavazás eredményéből természetesen nem vonható le következtetés a magyarok vagy a Napló nézőire 11

12 vonatkozólag sem. Az adásban nem hangzott el, hogy a telefonos szavazás nem reprezentatív mintán alapszik. A beérkezett szavazatok alakulása A vizsgált 11 adást alapul véve, a legkevesebb telefonos voks a szeptember 23-i adásban feltett kérdés nyomán érkezett, ekkor a telefonhívások száma nem érte el a tízezret sem (9140), a legtöbb szavazat az augusztus 5-i adás kérdése kapcsán érkezett, több mint ötször több szavazatot jelentett a minimum értékhez képest (54.131). A vizsgált adásokra vonatkozó átlagos szavazatok száma volt. A május 1. utáni adásokban feltett kérdésekre csak emelt díjas szolgáltatásként üzemelő telefonszámon lehetett szavazni, melynek díja 58 Ft+ÁFA (a díjszabás minden esetben szerepelt a szavazótáblán). A május 1-je előtti adások átlagos szavazatainak száma volt, míg az ezt követő adások átlagos szavazatainak száma A több mint tízezerrel kevesebb voks ugyanakkor nem tekinthető kizárólag a megemelkedett költségek következményének, a számot ugyanis nagymértékben befolyásolta a kérdés témája. Megemelt szavazási költségek mellett is az augusztus 5-i adás produkálta a legtöbb szavazatot (2. ábra). 2. ábra Szavazatok számának alakulása jan 04.febr 11.febr 04.márc 11.márc 20.máj 17.jún 01.júl 05.aug 16.szept 23.szept A Napló adásaiban szereplő telefonos szavazás egy nem reprezentatív mintán alapuló felmérés. Erre a tényre a vizsgált adások egyikében sem hívták fel a nézők figyelmét. A vizsgált 11 adás többségében, hat adásban (február 4., illetve 11., március 11., május 20., szeptember 23.), illetve azt követően hivatkozási alapnak tekintették a Napló szavazásának eredményét, értékelték azt, valamint következtetéseket vontak le abból, ami az előbbi 12

13 állításunkat figyelembe véve tökéletesen elhibázott és mindenfajta tudományos megfontolást nélkülöző lépés volt. A műsorszámban elhangzó kérdések több alkalommal sugalmazó formában kerültek megfogalmazásra. A műsor készítői, illetve a műsorvezető részéről többször hangzott el olyan szóban módosított kérdésfeltevés, mely nem teljesen egyezett meg a hivatalos kérdéssel (február 4., szeptember 16.). A szavazás eredménye kilenc esetben megerősítette a kérdés és a riport által sugalmazott jó választ. A kilenc esetből négy alkalommal az FKgP, illetve Torgyán József, további három alkalommal pedig a kormányzat szerepelt a kérdés alanyaként. Mind a hét esetben negatív, pejoratív kontextusban (korrupt, hozzá nem értő) tüntették fel az érintetteket a riportban. A vizsgálat alapján a Napló sem politikai témaválasztásában, sem azok interpretálásában nem törekedett a sokszínű, objektív, pártatlan tájékoztatásra. Politikai magazinhoz méltatlan módon kizárólag a kabinet jelent meg a szavazásra bocsátott kérdésekben. A telefonos voksolással kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy egyszerűen manipulálható, értve ez alatt: egy telefonszámról több szavazat is leadható, ami felveti a véleménynyilvánítás manipulálhatóságát. Megállapítható, hogy csak és kizárólag anyagi korlátai vannak az "ideális" végeredmény kialakításának. A műsorstruktúra átfogó vizsgálata A műsorstruktúra átfogó vizsgálatánál az alapmennyiségből véletlenszerűen kiválasztott adás képezte a mintát, amelynek elemei a következő műsorok voltak: február március március június július szeptember szeptember 23. A vizsgált programokban összesen 26 riport szerepelt. Az elemzés eredményeit a következőkben tematikai bontásban közöljük. 13

14 Politikai témák A vizsgált minta adásaiban összesen nyolc politikához kapcsolódó riport szerepelt, ami a mintában szereplő adások összes idejének 25,8 százalékát tette ki. Az említett tudósításokból három külpolitikai vonatkozású volt, ám mindegyik a New York elleni terrortámadás kapcsán került sugárzásra. A fennmaradó riportok a magyar politikai helyzetet taglalták. Az ötből kettő az FKgP-vel, egy a szemétszállítás nyomán keletkezett önkormányzati szintű politikai vitával, egy az Ingatlanjuttatási Albizottságot ért vádakkal, egy pedig Doszpot Péter képviselőjelöltségével foglalkozott. A három külpolitikai riport közül a magyar katonák Afganisztánban témájú (2001. szeptember 23.) teljes mértékben megsértette az objektivitással kapcsolatos kívánalmakat. A riportban az egykori Szovjetunió hadseregének magyar nemzetiségű veteránjai beszéltek az afgán háború borzalmairól. A riport általánosságban az afgán népet rendkívül előnytelen színben ábrázolta, a feltárt tények támogatták az Egyesült Államokat ért terrortámadás nyomán kialakuló afgán-ellenes közhangulatot. A téma apropója egy korábbi esemény, nevezetesen az afgán-szovjet háború volt. Sajnálatos, hogy az afgánok kegyetlenkedései éppen a Szovjetunió elleni háború kapcsán merültek fel, amelyben Afganisztán játszotta a honvédő szerepet. A szovjetekre lövő afgán hegyi harcosokat vallási fanatikusokkal azonosította a riport (19:19:47), holott a szovjet-afgán háború idején az ellenállókat akár szabadságharcosoknak is nevezhetnénk. A narrátor az egyik fiát elvesztett apa szájába adta a következő mondatot: Miklós bácsi ma sem érti, vajon miben hisz, aki a hitért öl (19:23:02), az említett megnyilatkozás nem hangzott el Miklós bácsi szájából a tudósítás során. További problémát jelentett, hogy az öt belpolitikai vonatkozású riport közül négy esetében erősen megkérdőjelezhető a probléma objektív, pártatlan bemutatása. A Napló február 4-i adásában a stáb egy szabolcsi faluba látogatott, ahol a kisgazda pártelnökből és a pártból kiábrándult választók kerültek reflektorfénybe. A riportbeharangozóban elhangzott (Kiábrándultak), hogy nem csak a villa és a kazetta-ügy, hanem a be nem tartott választási ígéretek miatt is neheztelnek a kisgazda pártelnökre (18:31:02). A szavazásra bocsátott kérdéssel összefüggésben pedig a műsorvezető megjegyezte: Torgyán kapcsán volt már számos ügy, most itt a kazetta-ügy (18:33:27). A riportot megelőző percekben másképpen is elhangzott a műsor hivatalos kérdése (Ön szerint hamisak-e a Torgyán családot ért vádak?): Megvásárolható-e a Torgyán család? E témában várjuk a szavazatokat. (19:09:42). A fenti megnyilvánulások erősen megkérdőjelezik a szerkesztők elfogulatlan voltát a kérdéssel kapcsolatban. Hasonló bizonyítéknak számítottak azon egyoldalú beállítási 14

1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA

1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA 1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT Műsorelemző Szolgálata folyamatosan vizsgálja az elektronikus médiumok hírszolgáltatási tevékenységét. A kvantitatív tartalomelemzések alapkérdése, hogy mennyiben érvényesül

Részletesebben

A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2008. OKTÓBER-DECEMBER)

A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2008. OKTÓBER-DECEMBER) A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2008. OKTÓBER-DECEMBER) A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT Műsorfigyelő és -elemző Igazgatósága megvizsgálta a fontosabb (nézettségi és hallgatottsági adatok alapján) közszolgálati

Részletesebben

O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/8505 BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi tevékenységéről. 2004. február 26.

O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/8505 BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi tevékenységéről. 2004. február 26. O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/8505 BESZÁMOLÓ az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi tevékenységéről 2004. február 26. 2 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 I. A VÉLEMÉNYSZABADSÁG, A

Részletesebben

1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA

1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA 1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT Műsorelemző Szolgálata folyamatosan vizsgálja az elektronikus médiumok hírszolgáltatási tevékenységét. A kvantitatív tartalomelemzések alapkérdése, hogy mennyiben érvényesül

Részletesebben

A VIZSGÁLAT METODIKÁJA

A VIZSGÁLAT METODIKÁJA A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT Műsorelemző Osztálya folyamatosan vizsgálja az elektronikus médiumok hírszolgáltatási tevékenységét. A kvantitatív tartalomelemzések alapkérdése, hogy mennyiben érvényesül

Részletesebben

A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában. Kiegyensúlyozottság

A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában. Kiegyensúlyozottság Bencsik Márta A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában Kiegyensúlyozottság Egy kis statisztika 57 elsőfokú, és kettő másodfokú határozat a Médiatanács 2011-es mérlege az Smtv.

Részletesebben

A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2009. JANUÁR-MÁRCIUS) TARTALOMJEGYZÉK

A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2009. JANUÁR-MÁRCIUS) TARTALOMJEGYZÉK A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2009. JANUÁR-MÁRCIUS) TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés... Hiba! A könyvjelző nem létezik. I. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA... 2 I.1 A VIZSGÁLAT MINTÁJA... 3 II. AZ ELMÚLT HÁROM

Részletesebben

A gyűlöletbeszéd, valamint a kisebbségi csoportok sérelmes bemutatásának megjelenése a médiában

A gyűlöletbeszéd, valamint a kisebbségi csoportok sérelmes bemutatásának megjelenése a médiában A gyűlöletbeszéd, valamint a kisebbségi csoportok sérelmes bemutatásának megjelenése a médiában Az ORTT Monitoring Szolgálata által lefolytatott hatósági ellenőrzések megállapításai (2001 2010) Budapest,

Részletesebben

A vezető kereskedelmi médiaszolgáltatók híradóinak bulvárosodása

A vezető kereskedelmi médiaszolgáltatók híradóinak bulvárosodása A vezető kereskedelmi médiaszolgáltatók híradóinak bulvárosodása Budapest, 2012. február 27 Bevezetés 2011 márciusában az Index internetes hírportál hosszú cikkben 1 foglalkozott a két országos kereskedelmi

Részletesebben

Bodrogi Bea. Cigányozás a médiában. Hátrányos helyzetű csoportok médiaábrázolása és a hatósági gyakorlat

Bodrogi Bea. Cigányozás a médiában. Hátrányos helyzetű csoportok médiaábrázolása és a hatósági gyakorlat Bodrogi Bea Cigányozás a médiában Hátrányos helyzetű csoportok médiaábrázolása és a hatósági gyakorlat I. Bevezetés A legújabb szociológiai kutatások egyértelműen alátámasztják, hogy a magyarországi roma

Részletesebben

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között. Csőke Zoltán

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között. Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között I. Rész Csőke Zoltán Bevezetés Az antiszemita gondolkodásmód a 19. század utolsó harmadában jelent meg Magyarországon.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben Előadó: Dr. Szajbély Katalin Az eljárás megindítása 2012 márciusában a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos-helyettes

Részletesebben

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között PRÁGER LÁSZLÓ 138 Práger László: Magyarország nyitottságáról. (Elõadás a XI. magyar amerikai közgazdász-találkozón. Bloomington, USA. 1987. okt.) Práger László: További adalékok a nyitottsághoz. Közgazdasági

Részletesebben

CIVIL JOGÁSZ BIZOTTSÁG A 2006. OKTÓBER 23-I BUDAPESTI ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK KIVIZSGÁLÁSÁRA oktober23bizottsag@freemail.hu www.oktober23bizottsag.

CIVIL JOGÁSZ BIZOTTSÁG A 2006. OKTÓBER 23-I BUDAPESTI ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK KIVIZSGÁLÁSÁRA oktober23bizottsag@freemail.hu www.oktober23bizottsag. A 2006. OKTÓBER 23-I BUDAPESTI ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK LÉTREJÖTT CIVIL JOGÁSZ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A 2006. SZEPTEMBERI-OKTÓBERI EMBERI JOGI JOGSÉRTÉSEKRŐL Budapest, 2007. február 23. Az egyes fejezetek szerzői:

Részletesebben

CIVIL JOGÁSZ BIZOTTSÁG A 2006. OKTÓBER 23-I BUDAPESTI ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK KIVIZSGÁLÁSÁRA oktober23bizottsag@freemail.hu www.oktober23bizottsag.

CIVIL JOGÁSZ BIZOTTSÁG A 2006. OKTÓBER 23-I BUDAPESTI ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK KIVIZSGÁLÁSÁRA oktober23bizottsag@freemail.hu www.oktober23bizottsag. A 2006. OKTÓBER 23-I BUDAPESTI ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK LÉTREJÖTT CIVIL JOGÁSZ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A 2006. SZEPTEMBERI-OKTÓBERI EMBERI JOGI JOGSÉRTÉSEKRŐL Budapest, 2007. március 1. 2. javított és bővített

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 128/2013. (I. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 128/2013. (I. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34652-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 128/2013. (I. 23.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Közéleti tartalom az új médiatörvény előtt és után

Közéleti tartalom az új médiatörvény előtt és után Közéleti tartalom az új médiatörvény előtt és után 2012. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 7 2.1. A kutatás témája, célja... 7 2.2. A kutatásról...

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában Kiegyensúlyozottság, emberi méltóság, gyűlöletkeltés, gyermekek védelme

A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában Kiegyensúlyozottság, emberi méltóság, gyűlöletkeltés, gyermekek védelme A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában Kiegyensúlyozottság, emberi méltóság, gyűlöletkeltés, gyermekek védelme Az új médiaszabályozással szembeni kritikák meghatározó elemei

Részletesebben

A KUTATÁS ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEI

A KUTATÁS ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEI 1 2 3 TARTALOM A kutatás általános célkitűzései... 6 A kutatás fő szakaszai és módszerei... 6 A kutatási helyszínválasztás kritériumai..... 8 A kutatás fő eredményei...... 9 Dokumentumelemzés jogesetek

Részletesebben

1. A munka célja, módszerei

1. A munka célja, módszerei dr. Papanek Gábor D.Sc. A korrupció és a közbeszerzési korrupció Magyarországon Pénzügyi Szemle 2010/2. A cikk a GKI Gazdaságkutató Zrt.-ben a Közbeszerzések Tanácsa számára készült tanulmány főbb eredményeinek

Részletesebben

A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon

A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Szentkatolnay Miklós, Sziklai István A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon 2010-2011 1 Tartalom Háttér...3 1. A kitagolási

Részletesebben

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Bernáth Gábor - Messing Vera Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1998 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Harsányi Eszter, Horváth Margit,

Részletesebben

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Bernáth Gábor - Messing Vera Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1998 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Harsányi Eszter, Horváth Margit,

Részletesebben

NEMZETPOLITIKAI SAJTÓSZEMLE 2011. január 5.

NEMZETPOLITIKAI SAJTÓSZEMLE 2011. január 5. NEMZETPOLITIKAI SAJTÓSZEMLE 2011. január 5. Készítette: Lanczkor Kitti - kitti.lanczkor@gmail.com Soós Zoltán - zoltan.soos@kim.gov.hu Lukács Bence Ákos- akos.bence.lukacs@kim.gov.hu 1 Vezető hírek: A

Részletesebben

Tartalom. Kedves Barátaink, Európai színvonalú kampányt! Etikai kódex a kampányra

Tartalom. Kedves Barátaink, Európai színvonalú kampányt! Etikai kódex a kampányra Tartalom Európai színvonalú kampányt! 1 Etikai kódex a kampányra 1 Eljön-e a Te országod?" A liberális értékválasztás programja 2 Milyen Magyarországon szeretne élni? 3 Kiket támogasson az állam az adófizetôk

Részletesebben

HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET?

HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET? HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET? HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET? A SZUBJEKTÍV ÉRTÉKEKÉRT ALAPÍTVÁNY, A POLICY SOLUTIONS, A FRIEDRICH EBERT ALAPÍTVÁNY ÉS A NÉMET NAGYKÖVETSÉG KÖZÖS KIADVÁNYA

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

ez nullszaldót jelent, ami négy év alatt milliárdos megtakarítást eredményezhet.

ez nullszaldót jelent, ami négy év alatt milliárdos megtakarítást eredményezhet. A TARTALOMBÓL Az MTV-nek kell a Nap-kelte......... 2 Újra itt van a nagy csapat............. 2 A szocialisták Friderikuszt választották.. 3 A párt üzente...................... 5 A mór megtette kötelességét..........

Részletesebben

vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik.

vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 138/2011. (I.19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben