08-8/717-20/ sz. melléklet SÉTATÉR FESZTIVÁL június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "08-8/717-20/2011 3.sz. melléklet SÉTATÉR FESZTIVÁL 2011. június 18-26."

Átírás

1 08-8/717-20/ sz. melléklet SÉTATÉR FESZTIVÁL június A program bemutatása Az Európa Kulturális Fıvárosa program keretében 2010-ben vendégszeretetünkrıl biztosítottuk Európát. Az új intézmények, a megújult közterek mellett olyan eszmei irányokat, európai üzenetet sikerült megvalósítani, olyan programok jöttek létre a kultúrfıvárosi év inspirációjára, melyeket szeretnénk folytatni, kulturális léptékváltásunk részévé tenni. Hagyományos, ám évrıl-évre megújuló Sétatér fesztiválunk koncepciójának összeállításakor is ezekbıl az elképzelésekbıl merítünk. Összmővészeti fesztiválunk kínálatában helyet kap a tánc, a zene, a képzımővészet. Külön erre a helyszínre készíti koreográfiáját a pályáját a Pécsi Balettben kezdı Góbi Rita, de több táncmőfajt megjelenítı Tőz tánccal ünnepeljük Szent Iván éjjelét is. A fesztivál ideje alatt itt kerülnek megrendezésre szerdánként a nagy sikerő belvárosi táncházak is. A Bazilika elıtt felállított nagy színpad zenei kínálatában hangsúlyos szerepet kap a fiatal tehetségek támogatása, hiszen itt léphetnek fel a Folk & Roll regionális könnyőzenei tehetségkutató verseny gyıztesei is, de minden este gondoskodunk színvonalas zenei programokról. Fellép a 30 Y, a Szekszárd Big Band, a Budapest Ragtime Band, a Kaláka, a Napra és a Szélkiáltó Június 21. a Zene Ünnepe. Intézményünk 1997-ben csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez mely a muzsikát ezen a napon a koncerttermek falai közül kiviszi az emberek közé. Mi ekkor összefogva az iskolákkal, zeneiskolákkal a Mővészeti Kar hallgatóival - városunk különleges helyszínein szervezünk ingyenes koncerteket (gyermekkórház, Posta palota, Autóbusz állomás, Tettye barlang, Malomvölgyi tó) ahol az alapvetı technikai feltételeket biztosítjuk a fellépık számára. Az öt éve nagy sikerrel elindított Pécs-Ars Geometrica (P-AGE) program, -melynek csúcspontja a tavaly megrendezett Bridges Világkonferencia volt- olyan folytatásra érdemes rendezvényünk, mely alkalmas arra, hogy széles körben felhívja a figyelmet a mővészetek és tudományok mővelıi közötti interakciók fontosságára. A Sétatér fesztivál záró hétvégéjén megvalósuló Családi Nap lehetıséget teremt felnıtteknek és gyereknek arra, hogy ismeretterjesztı elıadásokat hallgatva, egyedi, organikus kirakó játékokkal, különleges számítógépes játékokkal ismerkedve kerüljenek közelebb geometriához, matematikához és ezek segítségével a mővészetekhez.

2 Fontos számunkra, hogy színvonalas érdekes programokkal szórakoztassuk a gyerekeket.. A fesztivál két hétvégéjén bábszínházi elıadásokkal, kézmőves és logikai játszóházakkal várjuk ıket. Ebben az esztendıben különleges hangsúlyt szeretnénk fektetni az esemény újszerő kommunikációjára, ezzel is új lendületet adva a programnak. A Miénk a város koncepció keretében kivetítıket helyezünk el a város különbözı pontjain ezzel is kiterjesztve a fesztiválhangulatot az egész városra, ahol reklámozzuk a Sétatér programjait, vetítenénk az egyes mősorokat, interaktív felületként (sms küldés, szavazás) is mőködtetnénk a kijelzıket. Ez hozzájárulna a hatékony kommunikáció mellett a fesztivál lendületes, modern, interaktív arculatának kialakításához, valamint elképzelésünk kiválóan illeszkedik az NKA Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiumnak pályázati kiírásához is. A fesztivál sikeres promócióját 8000 db magyar és 2000 db angol nyelvő mősorfüzet segíti. Ezen kívül megjelenünk a helyi és az országos médiumokban is.

3 Kiadások: 08-8/717-20/ sz. melléklet SÉTAÉTÉR FESZTIVÁL Tervezett költségvetés Tiszteletdíjak számlás kifizetése Audiovizuális eszközök bérleti díja Szerzıi jogdíjak Technikai szolgáltatás költsége (9 nap) Színpad építés -bontás Színpad fedés építés/bontás Szállítások İrzés -rendezvénybiztosítás Takarítás Áramhálózat kiépítése, napi ügyelet Pavilonok építése/bontása Áramfogyasztás Vízfogyasztás Egészségügyi ügyelet 9 napra Marketing Mősorfüzet nyomdaköltsége Nyomdai elıkészítés Interaktív kivetítık bérleti díja Média kommunikáció KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 Bevételek Vendéglátósok sátorbérleti díjai: Önrész: NKA Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiumától igényelt vissza nem térítendı támogatás

5 08-8/717-20/ sz. melléklet Örökség Fesztivál Pécsi Napok szeptember A program bemutatása Városunk egyik legrégebbi, tradicionális fesztiválja, melynek célja Pécs épített/szellemi örökségének bemutatása. A 20 éves múltra visszatekintı rendezvény folyamatosan megújuló, a kor kihívásaihoz alkalmazkodó célkitőzése a város és a régió kulturális, tudományos és mővészeti tıkéjének mobilizálása. Jelentısége abban rejlik, hogy a programokon keresztül képes a város kulturális hagyományait, örökségét és a hosszú távú folyamatokban betöltött szerepét európai kontextusban megjeleníteni. Ebben az esztendıben fesztiválunk különlegessége abban rejlik, hogy összekötjük az eddigi szabadtéri fesztiválhelyszíneket a Zsolnay Negyedben nyíló új kulturális színterekkel, ezzel is segítve azokat a város kulturális életébe való beágyazódásban. Idén is meg kívánjuk ırizni a program hagyományos és nagy érdeklıdésre számot tartó elemeit, mint a könnyőzenei nyitó koncert a Bazilika elıtt, a Fúvós Gála, a Nemzetiségi Napok eseményei a Veterán Gépjármő Találkozó, a Szılı és Bor ünnepe de ki szeretnénk használni a Kodály Zoltán Konferencia és Koncertközpont nyújtotta lehetıségeket a minıségi zenei programok megrendezésére. A fesztivál alapítóinak szándéka 1991-ben abból indult ki, hogy egy reprezentatív összmővészeti fesztivállal lehetıséget biztosítsanak a város országos, nemzetközi hírő amatır és hivatásos mővészeti együtteseinek, elıadóinak a bemutatkozásra. Ezeket a helyi kötıdést, önbecsülést erısítı programokat mi is rendkívül fontosnak tartjuk. Együtt mőködünk a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozattal, különleges helyszínekre, rejtett értékeink lelıhelyére elkalauzolva az érdeklıdıket. Épített örökségünket komplex módon mutatjuk be, apró mősorszámokkal, korfestı animációkkal jelenítve meg egy-egy történelmi korszakot, jeles eseményt. Törekszünk arra, hogy bekapcsoljuk Pécs mővészeti-kulturális értékeit a nemzetközi kommunikáció hálózatába és piacába. Ez felértékeli a térségben korábban létrejött testvérvárosi kapcsolatokat is. Fesztiválunk népmővészeti programjainak rangját azzal is emelni kívánjuk, hogy ebben az évben Aradról és Zágrábból hívunk vendégeket. Nagy hangsúlyt fektetünk a családi programokra. A gyerekeket koncertekkel, Nemzetiség Napjainkhoz kapcsolódó gyermek mősorokkal, bábszínházi elıadásokkal, játszóházakkal várjuk.

6 Évek óta nagy sikerő eseménye a fesztiválnak a Pécs/M rendezvényünk, ahol összefogva helyi civil szervezıdésekkel, a városközponton kívül esı helyszínekre is elvisszük az Örökség Fesztivál programjait, az ott élıket is bevonva az események sodrába. A fesztivál marketingjét 8000 példányban magyar és 2000 példányban angol nyelven kinyomtatott mősorfüzettel a helyi és országos médiumokba történı hangsúlyos megjelenéssel biztosítjuk

7 Kiadások: 08-8/717-20/ sz. melléklet ÖRÖKSÉG FESZTIVÁL PÉCSI NAPOK Tervezett költségvetés Tiszteletdíjak számlás kifizetése Audiovizuális eszközök bérleti díja Szerzıi jogdíjak Technikai szolgáltatás költsége (11 nap) Színpad építés -bontás több helyszínen Színpad fedés építés/bontás Szállítások İrzés -rendezvénybiztosítás Takarítás Áramhálózat kiépítése, napi ügyelet Pavilonok építése/bontása Áramfogyasztás Vízfogyasztás Egészségügyi ügyelet 11 napra Marketing Mősorfüzet nyomdaköltsége Nyomdai elıkészítés Média kommunikáció KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 Bevételek Vendéglátósok sátorbérleti díjai: Önrész: NKA Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiumától igényelt vissza nem térítendı támogatás

9 08-8/717-20/ sz. melléklet KELET-NYUGATI ÁTJÁRÓ BALKÁN VILÁGZENEI FESZTIVÁL ÉS V. TALÁLKOZÓ A BALKÁN KAPUJÁBAN Idıpont: november 3-5. Helyszínek: Kodály Központ, Zsolnay Kulturális Negyed A három Európa Kulturális Fıvárosa felkészítı év után, immár negyedik alkalommal megrendezett Kelet-nyugati Átjáró programsorozat a Balkán-félsziget kulturális sokszínőségét hivatott bemutatni. A világzenei koncertekbıl, táncházakból, mővészeti kiállításokból, konferencia-elıadásokból, filmvetítésekbıl, beszélgetésekbıl összeállított interkulturális patchwork két markáns ívét alkotó Balkán Világzenei Fesztivál és a Találkozó a Balkán Kapujában Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia eseményeinek összefőzése, egyben a használatban lévı Balkán-fogalmak árnyalt újraértelmezésére is módot ad. Programunkban helyet kapnak a déli kulturális övezet mővészeti projektjei, a nagy volumenő zenei produkciókhoz kiállítások, táncházak kapcsolódnak. A 2011-es programelıkészítés során a zenei gyökereiket ápoló népzenei elıadók és a globális zenei piacon a balkáni zenei hagyományt világszerte népszerősítı mővészek mellett, feladatunknak tekintjük a déli kulturális övezetben kiépített partnerkapcsolatainknak a Kelet-nyugati Átjáró céljaihoz igazodó mobilizálását. A Világzenei Fesztivál a zene révén olyan közvetlen és megélhetı közösségi tapasztalatot kínál, amely számos absztrakt, látszólag koncepcionális szinten realizálódó tartalmat tesz hozzáférhetıvé bárki számára. A Balkán Világzenei Fesztivál egyes rendezvényei a párhuzamosan zajló V. Találkozó a Balkán kapujában Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia kísérırendezvényeiként is funkcionálnak. A Találkozó programjában helyet kapó szakmai elıadások, beszélgetések, filmvetítések célja, hogy az általuk elemzett tolerancia, befogadás, másság, a különbözıség ne csak egy kutatási téma, egy divatos fordulat, egy diszkurzív rendhez tartozás jele legyen, hanem egy interkulturális közösséghez tartozás tapasztalata is. A rendezvény élményt és ismeretet egyszerre kínál ahhoz, hogy a Balkán kulturális, irodalmi, filozófiai, politikai és mővészeti térként, azaz a kulturális ozmózis és a különféle közösségek megszakíthatatlan interakciójának tereként épüljön be a köztudatba ben, terveink szerint a Balkán Világzenei Fesztivál sztárvendégeiként léphetnek fel Pécsett Tarkan (TR), Taraf de Haiduks (RO), Magnifico (SLO), a Kocani Orchestar (MC), a Parno Graszt, a Besh o drom és mások, a konferencia-program témája pedig "Globális kérdések / Lokális válaszok" lesz. A Fesztivál három napja alatt zajló eseményeket az eddigi évektıl eltérıen egy helyre tervezzük koncentrálni, melyhez az EKF év egyik nagyberuházása a Zsolnay Kulturális Negyed minden szempontból kiváló helyszín lehet. A programok délután kezdıdnek a konferencia elıadásaival, beszélgetéseivel, filmvetítéseivel, az esti koncerteket pedig táncházak követik. A rendezvény egymást kiegészítı tartalmi elemei, így kínálnak komplex kulturális, mővészeti és közösségi élményt hazai és külföldi fiatalok, diákok, a tudományos és a mővészeti élet szereplıi, illetve mindazok számára (kortól, nemtıl és származástól függetlenül), akik szeretnének a Balkán-félsziget kulturális sokszínőségével kapcsolatban minél több személyes élményt és önálló gondolkodásra késztetı ismeretet szerezni. Szervezı: Pécsi Kulturális Központ Szakmai partner: Sensus Kutatócsoport (PTE BTK), Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék Részletes információ:

10 Kelet-nyugati Átjáró Balkán Világzenei Fesztivál résztvevıi Lajkó Félix és barátai (H), Boban és Marco Markovich Orchestar (SRB), Esma Redzepova (BIH), Ivo Papasov and his wedding band (BUL), Boris Kovac and the La Campanella Orchestra (SRB), Söndörgı - Herczku Ágnes - King Naat Veliov (H-MKD), King Ferus Mustafov (MKD), Mercan Dede Secret Tribe (TR), Yakaza Ensemble (TR), Fanfara Ciocarlia (RO), Fanfara Shavale (RO), Ithikon akmeotaton (GR), Sergent Garcia (F), Neofolk (H), Dutar (H), Vizin (H), Gayan Utteyak Orchestra (H), Cserepes- Paizs Ipomea Kelet-nyugati Átjáró Találkozó a Balkán Kapujában Résztvevık Hiroshi ABE (Kyoto University, Japan) / ÁGOSTON Zoltán (Jelenkor, Hungary) / Oruç ARUOBA (Metis Yayınları Publishing House, Turkey) / Gabriela BABNIK (Slovenia, Mali) / BEKE Ottó (DNS)/ BÉNYEI Tamás (Debrecen University, Hungary) / Carol L. BERNSTEIN (Bryn Mawr College, USA) / Richard J. BERNSTEIN (New School of Social Research, New York, USA) / BERSZÁN István (Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania) / BESZÉDES István (zetna Publishing House, Serbia) / BICZÓ Gábor (Miskolc University, Hungary)/ Blazsetin István (University of Pécs) / BÓKAY Antal (Pécs University, Hungary) / BOGDÁN Mária (Pécs University, Hungary) / BOGDÁN Jolán (Goldsmiths, University of London, Great Britain)/ BOROS János (Pécs University, Hungary) / BÖHM Gábor (Pécs University, Hungary) / Igor BRLEK (Slovenia) / Mitja ČANDER (Slovenia) / Artur CELINSKI / Ruxandra CESEREANU (Romania) / Marcel COBUSSEN (Leiden University, Hollandia) / CSORDÁS Gábor (Hungary) / Aleš DEBELJAK (CCRS, University of Ljubljana - Slovenia) / Nedjeljko Fabrio / Erica JOHNSON DEBELJAK (USA - Slovenia) / Daša DRNDIĆ (University of Rijeka, Horvátország) / György DRAGOMÁN / Wilhelm DROSTE / DUPCSIK Csaba (Hungarian Academy of Sciences) / DURST György (Hungary) / Panos ELIOPOULOS (Olympic Center of Philosophy and Culture, Athens, Greece) / FABÉNYI Júlia (Hungary) / FEISCHMIDT Margit (Pécs University, Hungary) / FENYVESI Kristóf (Pécs University, Hungary - Jyväskylä University, Finland) / Maurizio FERRARIS (Univeristy of Turin, Italy) / FOGARASI György (University of Szeged, Hungary) / GARAI Zsolt (Pécs University) / GÉCZI János (Pannon University, Veszprém) / GYÖRGY Péter (Eötvös Loránd University, Hungary) / Éva CS. GYIMESI (Babes-Bolyai University, Romania) / HAÁSZ Katalin (Hungary) / HADAS Miklós (Corvinus University, Hungary) / Rainer J. HANSHE (CUNY Graduate Center, USA) / HASANOVIĆ-KOLUTÁCZ Andrea (Pécs University, Hungary) / HAVASRÉTI József (Pécs University, Hungary) / HÁZAS Nikoletta (ELTE) / HELLER Ágnes (Hungarian Academy of Sciences - New School of Social Research, New York - USA) / HETESI Ildikó (Belgium, Hungary, Germany) / HORVÁTH Györgyi (ELTE) / HORVÁTH Viktor / KÁLMÁN C. György (Institute for Literary Studies of Hungarian Academy of Sciences) / KARÁDI Éva (Lettre International, Hungary) / KISS Attila (Szeged University, Hungary) / KOVÁCS Balázs (Pécs University, Hungary) / KOVÁCS Éva Judit (University of Pécs) / KOZMA György (University of Jewish Studies, Hungary) / KUKORELLY Endre / Tuuli LÄHDESMÄKI (University of Jyväskylä, Finland) / LÓRÁND Zsófia (Central European University, Hungary) / LOSONCZ Alpár (University of Novi Sad, Serbia - University of Szeged)/ Jasmina LUKIĆ (Central European University, Hungary) / M. CSÁSZÁR Zsuzsa (Pécs University, Hungary) / MÁRTON László / MEDVE A. Zoltán (Eötvös József College, Hungary) / MEKIS D. János (Pécs University, Hungary) / MÉSZÁROS Sándor (Kalligram)/ Irina NOVIKOVA / NYÍRİ Miklós (Miskolc University) / (Center for Gender Studies, Latvia) / Mirja OKSANEN (Jyväskylä University, Finland) / ORBÁN Jolán (Pécs University, Hungary) / ORCSIK Roland (Hungary) / Dramaneo OUTTARA (Slovenia, Mali) / P. MÜLLER Péter (Pécs University, Hungary) / PAP Norbert (Pécs University, Hungary) / Soo Young PARK (Hankuk University of Foreign Studies, South-Korea) / Vladislava Gordić PETKOVIĆ (University of Novi Sad, Szerbia) / PÓLYA Tamás (Pécs University, Hungary) / Nenad POPOVIC (Croatia) / RADÁK Eszter (Hungary) / RADICS Viktória (Hungary) / RAJSLI Emese (University of Ljubljana, Slovenia) / Veera RAUTAVUOMA

11 (Jyväskylä University, Finland) / RUDAS Jutka (Slovenia) / Ivana SAJKO (Croatia) / SAMU János Vilmos (DNS) / SELYEM Zsuzsa (Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania) / Lutz SEILER / Gary SHAPIRO (University of Richmond, USA) / SIPOS Júlia (Hungary) / Gayatri Chakravorty SPIVAK (Columbia University, USA) / Aleš STEGER (Slovenia) / SZABÓ T. Anna / SZABÓ T. Levente (Babes-Bolyai University, Romania) / TAKÁCS Judit (Hungarian Academy of Sciences) / Zsófia Szilágyi (ELTE-Pannon University) / SZOLLÁTH Dávid (Jelenkor) / TARNAY László (Pécs University, Hungary) / Luigi TASSONI (University of Pécs) / Ivan Hristov TCHALAKOV (University of Plovdiv, Bulgaria) / Stephan TEICHGRÄBER (Universität Wien, Ausztria) / THOMKA Beáta (Pécs University, Hungary) / TOLNAI Ottó / TOLNAI Szabolcs (Hungary)/ TÖRÖK Erna (DNS) / TÖRZSÖK Erika (ECMSF/European Comparative Minority Studies Foundation) / V. GILBERT Edit (Pécs University, Hungary) / VAJDA Mihály (Hungarian Academy of Sciences) / Jarmo VALKOLA (University of Jyväskylä, Finland - University of Tallinn, Estonia) / VIRÁG Zoltán (Szeged University, Hungary) / Ugo VLAJSAVLJEVIC (Sarajevo University, Bosnia-Hercegovina) / VÖİ Gabriella (Pécs University, Hungary) / HORVÁTH László Xavér (Xaver Gallery) / ZALÁN Vince (Pécs University, Hungary) / ZOMBORY Máté

12 08-8/717-20/ sz. melléklet IV. Kelet-nyugati átjáró Balkán Világzenei Fesztivál Tervezett költségvetés teljes költség (nettó) Dologi kiadások Tiszteletdíjak: Magnifico (SLO) Parno graszt Taraf de Haiduks (RO)/Tarkan (TUR) Besh o drom Ezter Kocani Orchestar (MC) Táncházak (3) tiszteletdíjak összesen: Szállás költségek: Kocani Orchestar 11 fı/éj Taraf de Haiduks (RO)/Tarkan (TUR) Magnifico (SLO) szállásköltségek összesen: Konferencia (elıadók tiszteletdíja, kiadványok, dokumentációk) Filmvetítések: (filmek bérleti díja, elıadók tisztekletdíja) Utazási költségek: Taraf de Haiduks (RO)/Tarkan (TUR) Kocani Orchestar (MC) Magnifico (SLO) Utazási költségek összesen: Egyéb kiadások: technikai eszközök bérlése színpadi installációk jogdíjak hangszerszállítás, bérlés propaganda, reklám Egyéb kiadások összesen: Kiadások összesen: Bevételek: NKA Kiemelt Programok Szakkollégiuma Önrész tervezett jegybevétel Bevételek összesen:

13

Vezetıi összefoglaló

Vezetıi összefoglaló 1 Vezetıi összefoglaló Az Európa Kulturális Fıvárosa program égisze alatt 500-nál több projektben közel 4000 kulturális rendezvény valósult meg Pécsett, a régióban, a pályázó városokban, valamint a testvér-

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KÖSZÖNTÔK 4 NAGYRENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 8 KÉPZÔMÛVÉSZET, KIÁLLÍTÁSOK 13 KOMOLYZENE

Részletesebben

A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2013-as tervei

A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2013-as tervei A Babits Mihály és Mővészetek Háza 2013-as tervei Intézményünk a több mint két éves albérleti tartózkodása alatt a régi struktúrában dolgozott, amelyben élesen körvonalazható volt a mővelıdési ház és a

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

Szentendrei Kulturális K. N. Kft. Egyszerősített éves beszámoló. 2000 Szentendre Dunakorzó 18. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-0 9-1 3 1 5 7 3

Szentendrei Kulturális K. N. Kft. Egyszerősített éves beszámoló. 2000 Szentendre Dunakorzó 18. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-0 9-1 3 1 5 7 3 2 2 3 6 9 6 5 5 9 0 0 4 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-0 9-1 3 1 5 7 3 Cégjegyzék száma Szentendrei Kulturális K. N. Kft a vállalkozás megnevezése 2000 Szentendre Dunakorzó 18. a vállalkozás címe,

Részletesebben

A h A t á r t A l A n v á r o s

A h A t á r t A l A n v á r o s A h a t á r t a l a n v á r o s várja Önt! 1 Köszöntô Tisztelt Pécsi Polgárok! Kedves Vendégek! Polgármesterként nekem az a legfontosabb, hogy a pécsiek nyerjenek az Európa Kulturális Fôvárosa programmal,

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló A Hagyományok Háza történetének talán legsikeresebb és legzsúfoltabb évét zárjuk. Ha címkézni akarnánk, akkor 2012-t a konszolidáció és elrugaszkodás évének nevezhetnénk. Sikerült

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Múzeumok Éjszakája. - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba -

Múzeumok Éjszakája. - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba - Múzeumok Éjszakája - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba - Készítette: Dr. Gyenes Kata Szak: Közmővelıdési szakember I. Kezdés éve: 2010. Beadás dátuma: 2010.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1106/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK.3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI.4 NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI.7 HAZAI HÍREK.10 K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. m á j u s - j ú n i

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július III. évfolyam 2. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 1. szám. 2011. január

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 1. szám. 2011. január 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 1. szám 2011. január CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Adalékok a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház történetéhez

Adalékok a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház történetéhez Cséby Géza Adalékok a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház történetéhez A keszthelyi mővelıdési központ története egyben a város mővelıdéstörténetének szerves része. Attól

Részletesebben

A művészet idézi fel a misztériumot, amely nélkül nem létezhetne a világ. (René-Francois-Ghislain Magritte)

A művészet idézi fel a misztériumot, amely nélkül nem létezhetne a világ. (René-Francois-Ghislain Magritte) A művészet idézi fel a misztériumot, amely nélkül nem létezhetne a világ. (René-Francois-Ghislain Magritte) I. ZENEI TERVEK: A 2005-ös év zenei programjainak szervezésekor a színvonalasan működő pécsi

Részletesebben

Beszámoló Művészetek és Irodalom Háza

Beszámoló Művészetek és Irodalom Háza 1 Beszámoló Művészetek és Irodalom Háza Készítette: Bozóky Anita, igazgató 2007 2 A Művészetek Háza 2007-ben ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját, intézményünket kereken húsz éve alapította az

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. június IV. évfolyam, 6. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. június IV. évfolyam, 6. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél IV. évfolyam, 6. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman Ottó

Részletesebben

Beszámolónkat szervezeti egységenkénti bontásban nyújtjuk be jóváhagyásra.

Beszámolónkat szervezeti egységenkénti bontásban nyújtjuk be jóváhagyásra. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2011-es év vízválasztó volt a Hagyományok Háza működésében. A már menetrendszerű év eleji zárolás az intézményt ismét nehéz helyzetbe hozta, melyet kitartó kommunikációval amelyben

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 INFONIA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány Székhely: Adószám: 18241611-2-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

Dunaszekcsı Emlékeiért és Jövıjéért Alapítvány. telehaz.dunaszekcso@t-online.hu

Dunaszekcsı Emlékeiért és Jövıjéért Alapítvány. telehaz.dunaszekcso@t-online.hu 1/9 Beküldı: Dunaszekcsı Emlékeiért és Jövıjéért Alapítvány A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve (magyarul és angolul): Dunaszekcsı Emlékeiért és Jövıjéért Alapítvány (Foundation

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére

Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2009. ÉVI KÖZMŐVELİDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRİL, VALAMINT

Részletesebben

család egyház könnyűzene étel-ital sport vásár ünnep komolyzene folklór színház -1-

család egyház könnyűzene étel-ital sport vásár ünnep komolyzene folklór színház -1- -1- -1- család egyház könnyűzene étel-ital sport vásár ünnep komolyzene folklór színház -1- 2014. évi RENDEZVÉNYNAPTÁR Tüke Piac K.É.K. Közhasznú Egyesület Kossuth tér 2014. március 14.; 2014. április

Részletesebben

család egyház könnyűzene étel-ital sport vásár ünnep komolyzene folklór színház -1-

család egyház könnyűzene étel-ital sport vásár ünnep komolyzene folklór színház -1- -1- -1- család egyház könnyűzene étel-ital sport vásár ünnep komolyzene folklór színház -1- 2014. évi Rendezvénynaptár Tüke Piac K.É.K. Közhasznú Egyesület Kossuth tér 2014. március 14.; 2014. április

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Tárgy: A német kisebbségi oktatás, nevelés helyzete. Tisztelt Közgyőlés!

Tárgy: A német kisebbségi oktatás, nevelés helyzete. Tisztelt Közgyőlés! Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Bankverbindung : Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi

Részletesebben

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja SZIGNUM 2009. október A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium Szent Gellért Diákotthon havilapja V. évfolyam 10. szám 2009/2010: A LENDÜLET ÉVE Számunkra a nevelés azt jelenti: képessé tesszük

Részletesebben